ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός. 150 ασκήσεις επανάληψης. και. Θέματα εξετάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός. 150 ασκήσεις επανάληψης. και. Θέματα εξετάσεων"

Transcript

1 Γεώργιος Α. Κόλλιας - μαθηματικός Περιέχονται 50 συνδυαστικές ασκήσεις επανάληψης και θέματα εξετάσεων. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κεφάλαιο των πιθανοτήτων, της γεωμετρικής προόδου, της μονοτονίας συνάρτησης, της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f( ) = α + β+ γ = 0, α 0 Η έντυπη μορφή διατίθεται δωρεάν στους μαθητές των τμημάτων Α και Α του 3ου ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου. Σε ηλεκτρονική μορφή θα το βρείτε στη διεύθυνση gkollias.mysch.gr ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 50 ασκήσεις επανάληψης και Θέματα εξετάσεων

2 ΑΣΚΗΣΗ f( ) = 8+ 5 και η παράσταση Α= 3 5 ( 4). α) Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι κάτω από τον άξονα, να αποδείξετε ότι (3,5) β) Η παράσταση Α είναι ανεξάρτητη του. ΑΣΚΗΣΗ λ R f( ) = και η παράσταση Π = λ + με α) Να βρείτε το σύνολο ( πεδίο ) ορισμού Α, της συνάρτησης f. β) Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε Π A. ΑΣΚΗΣΗ 3 Δίνονται οι συναρτήσεις f( ) = 3, ορισμένη στο διάστημα [, 5], η g ( ) = f( + ) και η h ( ) = ( g ( ) + ) 6. Να βρείτε : α) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g β) Τις συντεταγμένες των σημείων στα οποία τέμνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης h τους άξονες. ΑΣΚΗΣΗ 4 g ( ) = ( ) ( + ) 0 03 Να βρείτε: α) Τις συντεταγμένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της g με τους άξονες. β) Τις τετμημένες των σημείων της γραφικής παράστασης της g που είναι πάνω από τον άξονα Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός

3 ΑΣΚΗΣΗ < 0 f( ) = 5 0. Να βρείτε τις τιμές: f( f()), f( f( 3)), f( f( f())) ΑΣΚΗΣΗ 6 τέτοιοι ώστε β < 3γ. f( ) β = + + γ, όπου β, γ πραγματικοί αριθμοί, Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει τον άξονα ΑΣΚΗΣΗ 7 3 f( ) =. + < Να λυθεί η εξίσωση 3 f( ) = 4. ΑΣΚΗΣΗ 8 Η συνάρτηση f είναι ορισμένη στο R, και ισχύει : f(+ ) = ( ) ( + 3) Να βρείτε την τιμή της f για = 3 ΑΣΚΗΣΗ 9 Η συνάρτηση f ορίζεται στο R και ισχύει: f( ) + f( ) = 3 για κάθε R Να αποδείξετε ότι f( ) = ΑΣΚΗΣΗ 0 Η συνάρτηση f ορίζεται στο R και ισχύει : af ( ) + β f (3 ) = 5 3, f() = 5, f() =. Να βρείτε: α) Τους αριθμούς α και β β) Την f( ) Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός

4 ΑΣΚΗΣΗ Η συνάρτηση f ορίζεται στο R και για κάθε ισχύει : f ( ) + f( ) + = + Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f δεν τέμνει τον άξονα yy ΑΣΚΗΣΗ f( ) β = + + γ, βγ, R με β γ β < 0, 0 < 4 <. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα σε δύο διαφορετικά σημεία με θετικές τετμημένες. ΑΣΚΗΣΗ 3 Η συνάρτηση f ορίζεται στο R και για κάθε y, ισχύει : f( + y) = f( ) + f( y) Να αποδείξετε : α) Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων β) f( ) = f( ) ΑΣΚΗΣΗ 4 A= k + k k f( ) = και η παράσταση Αν το k ανήκει στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f, να αποδείξετε ότι 4< A 5 ΑΣΚΗΣΗ 5 f( ) = +. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού, A f, της συνάρτησης f. Αποδείξτε ότι για κάθε Af, οι τιμές της f ανήκουν στο διάστημα [,] Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 3

5 ΑΣΚΗΣΗ 6 g ( ) = + 3+ α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης β) Να αποδείξετε ότι : ΑΣΚΗΣΗ 7 g() g (0) + = 4 g (0) g() Να βρείτε το πεδίο ορισμού για κάθε μία από τις συναρτήσεις : f( ) = s ( ) =,, g ( ) = + +, 5 5 k ( ) =, r ( ) = 5 h ( ) =, + ΑΣΚΗΣΗ 8 Να λύσετε τις εξισώσεις : 3 α ) = 3 β ) ( ) = 8 ε ) + α+ a = 0 στ) = + αβ α β ) 4 γ = δ) 3 = 0 ΑΣΚΗΣΗ 9 Να λύσετε τις εξισώσεις : α) 6 3 ( ) 7( ) 8 0 = β) γ) + = 0 δ) = 0 ( ) 5( ) = ΑΣΚΗΣΗ 0 Να λύσετε τις εξισώσεις ( + ) + + = 0 4 ( α + ) + α = 0 = α 4α = 0 γ + ( αγ βγ ) αβ = 0, γ 0 ( ) = 4 3 = = 0 + = 0 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 4

6 ΑΣΚΗΣΗ Να λύσετε τις εξισώσεις : α) + k 3k = 0 β) 3 4k + k = 0 k R γ) k + k + k = 0 ΑΣΚΗΣΗ Να λύσετε τις ανισώσεις : α) ( + ) + + < 0 β) ( ) > 4 4 γ) 3α 4α < 0 ΑΣΚΗΣΗ 3 Να βρείτε τον y συναρτήσει του, όταν : α) 4 8y 5y = 0 β) 7y + 3y = 0 ΑΣΚΗΣΗ 4 α β Αν α, β πραγματικοί αριθμοί ώστε να είναι α > 0, β 0 και β + α =, να αποδείξετε ότι η εξίσωση ΑΣΚΗΣΗ 5 + α+ β = 0, έχει δυο ίσες ρίζες. Αν υπάρχουν πραγματικοί αριθμοί, y, για τους οποίους ισχύει y =, να αποδείξετε ότι y ΑΣΚΗΣΗ 6 Δίνεται η εξίσωση + λ+ λ = 0, όπου λ πραγματικός αριθμός. α) Να αποδείξετε ότι έχει λύση για κάθε λ R β) Για ποιες τιμές του λ έχει μια διπλή λύση ; γ) Αν, είναι οι άνισες ρίζες της εξίσωσης, να βρείτε το λ ώστε να ισχύει : + + = Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 5

7 ΑΣΚΗΣΗ 7 + a 5 < 0 f( ) = 5 0 Αν ισχύει, f( ) + 5 f( f()) = 0. α) Να αποδείξετε ότι α = β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης A= f() + f ν (4), όπου ν φυσικός αριθμός. ΑΣΚΗΣΗ 8 f( ) = k + 4 3, όπου κ θετικός αριθμός. α) Να βρείτε το σύνολο ( πεδίο ) ορισμού της συνάρτησης. β) Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο Ρ (, ) να βρείτε το κ ΑΣΚΗΣΗ 9 f ( ) = k ( k + ), με k R Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f, τέμνει τον άξονα σε δύο μόνο σημεία με ετερόσημες τετμημένες, για κάθε τιμή του κ ΑΣΚΗΣΗ 30 Να βρείτε τις κοινές ακέραιες λύσεις των ανισώσεων : 3 5(5 ) + ( ) < 0 και ΑΣΚΗΣΗ 3 Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων : > < < 0 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 6

8 ΑΣΚΗΣΗ 3 3 Δίνεται η εξίσωση: k( + 3) + ( + ) = 3 k ( ) + ( k+ ), όπου k πραγματικός αριθμός α) Να λύσετε την εξίσωση για τις διάφορες τιμές του k β) Αν k > να αποδείξετε ότι η λύση της εξίσωσης είναι θετικός αριθμός. ΑΣΚΗΣΗ 33 Έστω η εξίσωση 6αβ 0 + =, όπου α, β πραγματικοί αριθμοί. Αν η εξίσωση έχει ρίζα τον αριθμό, ρ = α + β, να αποδείξετε ότι α = β = ΑΣΚΗΣΗ 34 f, που ορίζεται στο R και για κάθε ισχύει : f(4 3) = + 0 f(5) Να αποδείξετε ότι : α) f (5) = 7 β) + 9 f( ) = ΑΣΚΗΣΗ 35 Δίνεται η εξίσωση, (ε) : πραγματικοί αριθμοί. a = a a + a λ λ ( ) ( ), όπου α, λ Α) Να λυθεί η εξίσωση (ε) για κάθε τιμή της παραμέτρου α Β) Αν λ < 0, να αποδείξετε ότι η μοναδική λύση της εξίσωσης (ε) είναι θετικός αριθμός Γ) Αν λ 0, και η μοναδική λύση της εξίσωσης (ε) είναι = να αποδείξετε ότι α = ΑΣΚΗΣΗ 36 Δίνεται η εξίσωση, (ε) : αριθμός. a a a a = + ( )( + + 5), όπου α πραγματικός Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 7

9 Α) Να λυθεί η εξίσωση (ε) για κάθε τιμή της παραμέτρου α Β) Να αποδείξετε ότι η μοναδική λύση της εξίσωσης (ε) είναι θετικός αριθμός Γ) Αν η μοναδική λύση της εξίσωσης (ε) είναι βρείτε τις τιμές του α. ΑΣΚΗΣΗ 37 = να Δίνεται το τριώνυμο P ( ) = + ( λ λ ), όπου λ αρνητικός πραγματικός αριθμός. Α) Να αποδείξετε ότι P ( ) > 0 για κάθε R Β) Αν P() = λ λ+ να βρείτε τις τιμές του λ. ΑΣΚΗΣΗ 38 Δίνεται η παράσταση A ( ) = + 3 με [, ] Α) Να αποδείξετε ότι A ( ) = + 4 Β) Να λύσετε την ανίσωση 4 A ( ) + 3 ΑΣΚΗΣΗ 39 Αν η εξίσωση λ + = µ + λ + µ, έχει άπειρες λύσεις, να αποδείξετε ότι η εξίσωση λ + µ = µ ( + ) + λ, είναι αδύνατη. ΑΣΚΗΣΗ 40 Έστω οι παραστάσεις A = και Να αποδείξετε ότι : α) A = 6 και β) AB = B = B = 9 4. Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 8

10 ΑΣΚΗΣΗ 4 a 3 Τα κλάσματα A = και B =, να γραφούν σε ισοδύναμα με a + 3 ρητό παρανομαστή. ( Δίνεται ότι a 0 και a ) ΑΣΚΗΣΗ 4 Έστω η εξίσωση - + λ = 0, με λ πραγματικό αριθμό. α) Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού λ η εξίσωση έχει δυο ίσες και πραγματικές ρίζες. β) Για λ = να βρεθεί η διπλή ρίζα της εξίσωσης. ΑΣΚΗΣΗ 43 Να λύσετε τις εξισώσεις: α) = 0 β) 4 4 = 0 γ) = 0 ΑΣΚΗΣΗ 44 Να βρείτε τις τιμές της παραμέτρου λ R ώστε οι παρακάτω εξισώσεις να έχουν πραγματικές και ίσες ρίζες. α) β) γ) δ) ( 3) λ+ λ + = ( λ + ) + 9 = 0 λ λ λ ( + 3) + + = 0 ( λ+ ) + λ+ 3 = 0 ΑΣΚΗΣΗ 45 Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού μ οι παρακάτω εξισώσεις έχουν πραγματικές και άνισες ρίζες : α) + µ + µ + 3= 0 β) ( µ + 3) µ + 4 = 0 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 9

11 ΑΣΚΗΣΗ 46 Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού μ οι παρακάτω εξισώσεις έχουν πραγματικές ρίζες : α) (4µ + ) + µ = 0 β) + ( µ ) + µ = 0 γ) ( µ + ) + µ + µ = 0 ΑΣΚΗΣΗ 47 Αν, είναι οι ρίζες της εξίσωσης - 5 = 0, να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων: β) α) γ) ( ) δ) + ε) + στ) ζ) η) ΑΣΚΗΣΗ 48 Δίνεται η εξίσωση : λ λ 5= 0 με ρίζες και. Να βρείτε το λ R ώστε ( ) ( ) = 4 ΑΣΚΗΣΗ 49 Δίνεται η εξίσωση : Να βρείτε το ( β + ) + β = 0 με ρίζες ρ και ρ. β R ώστε ρ ρ = ΑΣΚΗΣΗ 50 Για ποιες τιμές του λ R η εξίσωση + (λ+ ) + λ 3 = 0 έχει : α) ρίζες πραγματικές και ίσες β) ρίζες αντίστροφες γ) ρίζες αντίθετες δ) ρίζα τον αριθμό - ε) γινόμενο ριζών ίσο με 6 στ) ρίζες και που ικανοποιούν την σχέση < 0 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 0

12 ΑΣΚΗΣΗ 5 Αν, οι ρίζες της εξίσωσης δευτέρου βαθμού με ρίζες τις : , να σχηματίσετε εξίσωση α) ρ = και ρ = β) ρ = και ρ = ΑΣΚΗΣΗ 5 Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου μ R ώστε η εξίσωση ( µ + 5) + µ 4 = 0 να έχει δυο ρίζες ετερόσημες ΑΣΚΗΣΗ 53 Να βρείτε την τιμή της παραμέτρου μ R ώστε η εξίσωση (μ+ ) + 4 = 0, να έχει: α) Δύο ρίζες θετικές και άνισες. β) Δύο ρίζες αρνητικές. ΑΣΚΗΣΗ 54 Δίνεται η εξίσωση : 6 + = 0 με ρίζες και. k Να βρείτε το k R ώστε : + 5 = 8 ΑΣΚΗΣΗ 55 Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού μ, ώστε η ανίσωση µ + µ + < να ισχύει για κάθε R. ( 4) ΑΣΚΗΣΗ 56 Να βρείτε την εξίσωση ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α ( 3, 4 ) και είναι παράλληλη στην ευθεία 3-5y + 6 = 0. Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός

13 ΑΣΚΗΣΗ 57 Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α (, - ) 0 και σχηματίζει με θετικό ημιάξονα ο γωνία 60. ΑΣΚΗΣΗ 58 Να βρείτε την τιμή του α ώστε η ευθεία y = ( α + ) 5 να είναι παράλληλη με την ευθεία y + 6 = 0. ΑΣΚΗΣΗ 59 Δίνεται η ευθεία ( ε ), ώστε η ευθεία ( ε ) k 3( k) y = + με k 0. Να βρείτε τον αριθμό κ k k α) Να είναι παράλληλη στην ευθεία y = β) Να είναι παράλληλή στην ευθεία y = + 5 γ) Να διέρχεται από το σημείο P(3, ) ΑΣΚΗΣΗ 60 Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α ( -, ) και Β (, 3 ) ΑΣΚΗΣΗ 6 Έστω το σημείο A( kk, ) με k R. Να αποδείξετε ότι όλα τα σημεία που προκύπτουν για τις διάφορες τιμές του αριθμού k, ανήκουν σε ευθεία γραμμή της οποίας να βρείτε την εξίσωση. ΑΣΚΗΣΗ 6 Να αποδείξετε ότι τα σημεία Α (, ), Β ( -, - ) και Γ ( 3, 3 ) είναι συνευθειακά. ΑΣΚΗΣΗ 63 Δίνεται η ευθεία με εξίσωση y = ( k+ ) + k 3 με k R. Να βρείτε την τιμή του k ώστε: Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός

14 Να σχηματίζει με τον άξονα γωνία Να σχηματίζει με τον άξονα γωνία 0 ΑΣΚΗΣΗ 64 Η ευθεία y = ( k ), k R, τέμνει τους άξονες, yy στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Αν Ο είναι η αρχή των αξόνων και το εμβαδό του τριγώνου ΟΑΒ είναι 8 τ.μ, να βρείτε τις τιμές του k ΑΣΚΗΣΗ 65 Αν α, β, γ είναι μήκη πλευρών ενός τριγώνου, να αποδείξετε ότι η εξίσωση a γ ( + ) β ( + ) = 0, δεν έχει πραγματικές ρίζες. ΑΣΚΗΣΗ 66 Δίνεται η εξίσωση, k + ( ) + 8 = 0 με k πραγματικό αριθμό. Να βρείτε τον αριθμό k, ώστε η εξίσωση να έχει δύο πραγματικές ρίζες, ρ, ρ, τέτοιες ώστε ρ = ρ ΑΣΚΗΣΗ 67 Δίνεται η εξίσωση (8k 3) 8k 0 + =, με k πραγματικό αριθμό. α) Για ποιες τιμές του k έχει μοναδική ρίζα? Ποια είναι η ρίζα της εξίσωσης? β) Για ποιές τιμές του k έχει δύο ίσες ρίζες? Ποια είναι η διπλή ρίζα της εξίσωσης? ΑΣΚΗΣΗ 68 Να λυθούν οι εξισώσεις : α) β) γ) δ) ε) + 5 = + 9 ( + 6 7) 6= = 0 ( + )( + + ) = 4 4 ( + ) ( 4+ 4) 8 = 0 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 3

15 ΑΣΚΗΣΗ 69 Να λύσετε την εξίσωση k + k = 3+ k +, για όλες τις τιμές του πραγματικού αριθμού k. ΑΣΚΗΣΗ 70 Αν για κάθε R, ισχύει η εξίσωση ΑΣΚΗΣΗ 7 Δίνεται η εξίσωση, 4 4 3k k (3 ) 0, k + k > k R, να αποδείξετε ότι + =, έχει δύο άνισες και θετικές ρίζες. k + + = 0. Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού k, έχει τέσσερεις πραγματικές και άνισες ρίζες. ΑΣΚΗΣΗ 7 Δίνονται οι εξισώσεις k ( + ) 4 = 0 ( Ι ) και k 3= 0 ( ΙΙ ). A. Να αποδείξετε ότι οι εξισώσεις ( Ι ) και ( ΙΙ ), έχουν πραγματικές και άνισες ρίζες για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού k. B. Αν οι ρίζες της ( Ι ) είναι ρρ, και της ( ΙΙ ) ρρ, με ρ < ρ, τότε να βρείτε : α) Τη διαφορά ρ ρ β) την κοινή ρίζα ρ γ) το άθροισμα ρ+ ρ, δ) τις ρίζες ρ, ρ και τον αριθμό k ΑΣΚΗΣΗ 73 Δίνεται η εξίσωση ( k ) 4 = 0, με k R α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει πραγματικές και άνισες ρίζες για κάθε k R β) Αν ρ, ρ οι ρίζες της εξίσωσης και ρ > ρ, να βρείτε την τιμή του k, ώστε ρ ρ = 5 γ) Να βρείτε την τιμή του k, ώστε η εξίσωση να έχει αντίθετες ρίζες. ΑΣΚΗΣΗ 74 Δίνεται η εξίσωση + + =, k R 3 (3k ) 0 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 4

16 α) Για ποιες τιμές του k η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες. β) Αν ρ, ροι πραγματικές ρίζες της εξίσωσης με ρ ρκαι ρ ρ + =, να βρείτε την τιμή του k. ΑΣΚΗΣΗ 75 Δίνεται η εξίσωση ( ) ( + ) = 0, k R k k α) Αποδείξτε ότι η εξίσωση έχει δυο άνισες πραγματικές ρίζες για κάθε k R β) Αν ρ, ρ οι ρίζες της εξίσωσης και ρ + ρ 3ρρ = 9 k, να ΑΣΚΗΣΗ 76 βρεθεί η τιμή του k Αν αβγ,, πραγματικοί αριθμοί και α 0 και α + γ < β, αποδείξτε ότι η εξίσωση α + β+ γ = 0 έχει δυο άνισες πραγματικές ρίζες. ΑΣΚΗΣΗ 77 Αν η εξίσωση ( α + β) + α + β β + = 0, έχει πραγματικές ρίζες, να βρείτε τις τιμές των α και β. ΑΣΚΗΣΗ 78 Αν α ρίζα της εξίσωσης 3 a + 4 = a a a + a 9 3= 0, να αποδείξετε ότι : ΑΣΚΗΣΗ 79 Δίνεται η εξίσωση k ( ) + = 0, k R 4 k k α) Αποδείξτε ότι η εξίσωση έχει δυο άνισες πραγματικές ρίζες. β) Αν ρ, ρ οι ρίζες της εξίσωσης και ρ > k, ρ > k, να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού k Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 5

17 ΑΣΚΗΣΗ 80 Δίνεται η εξίσωση ( 3) + 3 = 0, k R k k Για ποιες τιμές του k, η εξίσωση έχει δύο ρίζες αρνητικές. ΑΣΚΗΣΗ 8 Δίνεται η εξίσωση ( ) + 3 = 0, k R k k Για ποιες τιμές του k η εξίσωση έχει δύο άνισες πραγματικές και ομόσημες ρίζες. ΑΣΚΗΣΗ 8 Η ανίσωση + 3 > 0, αληθεύει για κάθε k R k k Να αποδείξετε ότι η παράσταση Π = k + k + k 3 + k + 07 είναι σταθερή. ΑΣΚΗΣΗ 83 Έστω P ( ) = 7 + α) Να λυθεί η ανίσωση P ( ) < 0 β) Αν ο αριθμός k ανήκει στο σύνολο λύσεων της ανίσωσης, να ΑΣΚΗΣΗ 84 αποδείξετε ότι η παράσταση Π= k 4 k 3 3 k 4 είναι σταθερή. Αν η εξίσωση 3 3 ρ 3ρ ρ 3ρρ + ρ = 70 ΑΣΚΗΣΗ 85 5 = 0, έχει ρίζες ρ, ρ, να αποδείξετε ότι : Έστω P ( ) = α) Να μετατρέψετε σε γινόμενο παραγόντων το P(). β) Να λύσετε την εξίσωση P ( ) = k+ 3, k R γ) Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του k ώστε η παραπάνω εξίσωση να έχει θετικές λύσεις. Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 6

18 ΑΣΚΗΣΗ 86 5 < f( ) = Να λύσετε την εξίσωση k f ( 4) = kf (0) για όλες τις τιμές του πραγματικού αριθμού k ΑΣΚΗΣΗ 87 f( ) = και η ευθεία ( ε ): y = β α) Να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της f είναι το R β) Για ποιες τιμές του β η γραφική παράσταση της f είναι πάνω από την ευθεία (ε) ΑΣΚΗΣΗ 88 Έστω η παράσταση α) Να αποδείξετε ότι A = 4 8 β) Να λύσετε την εξίσωση ΑΣΚΗΣΗ 89 3 A = και η εξίσωση + f( ) = 6 α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f β) Να λύσετε την ανίσωση ΑΣΚΗΣΗ 90 f( ) ( ) = A 3 4 Αν α + β = και α β = 3 να βρείτε την τιμή της παράστασης ( ) 3 Α= α β ΑΣΚΗΣΗ 9 Αν > να αποδείξετε ότι = + 3 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 7

19 ΑΣΚΗΣΗ 9 3 Αν α = 75, β = 5 5, γ = + + 3, να βρείτε την τιμή της παράστασης ΑΣΚΗΣΗ 93 Α= α β γ Αν α > 0 και α α α = 3, να βρείτε την τιμή του α. 4 3 α α 3 6 ΑΣΚΗΣΗ 94 Αν οι αριθμοί α και β είναι θετικοί και ισχύει α β + = β α 5, να αποδείξετε ότι α β = β α ΑΣΚΗΣΗ 95 Αν οι αριθμοί α = + +, και β = y+ y +, είναι αντίστροφοι, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί και y είναι αντίθετοι. ΑΣΚΗΣΗ 96 Αν α = + 3, β = + + 3, γ = + 3, να αποδείξετε ότι α β γ = ΑΣΚΗΣΗ 97 Έστω οι παραστάσεις 3 5 Α= και 3 3 Β= α) Να αποδείξετε ότι : Α = 4 και Β = β) Να λύσετε τις εξισώσεις : ι ) γ) Να λύσετε την ανίσωση: >Α+Β ΑΣΚΗΣΗ 98 3 ( ) = Α, ιι ) =Β Να αποδείξετε ότι : + = Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 8

20 ΑΣΚΗΣΗ 99 f( ) = Να βρείτε : α) Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(7) f(0) β) Την τιμή της παράστασης Α= + f(0) f(7) + ΑΣΚΗΣΗ 00 Αν ισχύει α + α = τότε : α) Να αποδείξετε ότι : 0< α < β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης : ΑΣΚΗΣΗ 0 Α= α + α Αν α, β πραγματικοί αριθμοί και ισχύει a β β + = 0, τότε, να αποδείξετε ότι : α) β 0 β) α = 0 ΑΣΚΗΣΗ 0 Να αποδείξετε ότι : = ΑΣΚΗΣΗ 03 Να βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων 3 < 5 και ΑΣΚΗΣΗ Δίνονται οι εξισώσεις k + = 0 και + k = 0. Αν έχουν κοινή ρίζα να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού k Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 9

21 ΑΣΚΗΣΗ 05 Έστω οι πραγματικοί αριθμοί α και β με α β 0. Αν η εξίσωση ( α β) 4α+ 4β = 0, έχει διπλή πραγματική ρίζα, να αποδείξετε ότι η εξίσωση ( α + β ) + 3( α β) = 0, έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες. ΑΣΚΗΣΗ 06 Δίνονται οι ευθείες ( ε ):+ k = ky και ( ε ): + y = με k R. Να βρείτε τις τιμές του k ώστε οι ευθείες α) Να τέμνονται στον άξονα β) Να τέμνονται στον άξονα yy ΑΣΚΗΣΗ 07 7( + ) 3 f( ) = 5α 3 Να αποδείξετε ότι α = Να βρείτε τις τιμές του λ όταν : 5 () ( ) 3 (0) 8 f λ+ = λ+ + f ΑΣΚΗΣΗ 08 Σε μια αριθμητική πρόοδο ( α ν ) γνωρίζουμε ότι : α 7 = 3 και α0 = 3. Να βρείτε : α) Τον ο όρο και την διαφορά της προόδου β) Τον 0 ο όρο της προόδου γ) Ποιος όρος της προόδου ισούται με 6 δ) Το άθροισμα των 6 πρώτων όρων της προόδου ΑΣΚΗΣΗ 09 Σε μια αριθμητική πρόοδο ( α ν ) γνωρίζουμε ότι α = k και ω = -κ, κ. Να βρείτε τον όρο της προόδου που ισούται με 4 7κ Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 0

22 ΑΣΚΗΣΗ 0 Να προσδιορίσετε τον αριθμό k, ώστε ο των κ + κ κ 4 και 6 3 ΑΣΚΗΣΗ κ + κ να είναι αριθμητικός μέσος Να βρείτε πόσοι όροι της αριθμητικής προόδου 58, 55, 5, έχουν άθροισμα ίσο με 578. ΑΣΚΗΣΗ Να υπολογίσετε τα αθροίσματα : α) S = β) S = α + ( α β) + ( α β) +...( α 59 β) γ) S = με πλήθος όρων ν ΑΣΚΗΣΗ 3 Σε μια αριθμητική πρόοδο με διαφορά ω = είναι : α = 8 και S = 88. Να βρείτε τον πρώτο όρο και το πλήθος των όρων της προόδου. ΑΣΚΗΣΗ 4 Να λύσετε την εξίσωση : ( + ) + ( + 4) + ( + 6) ( + 60) = 050 ΑΣΚΗΣΗ 5 Να βρείτε το ελάχιστο πλήθος πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου, 5, 9, που απαιτούνται, ώστε το άθροισμα τους να ξεπερνάει το 90 ΑΣΚΗΣΗ 6 Να βρεθεί αριθμητική πρόοδος στην οποία το άθροισμα του τέταρτου και του δωδέκατου όρου είναι 70, ενώ ο δεύτερος και ο όγδοος διαφέρουν κατά 4. ΑΣΚΗΣΗ 7 Να βρεθούν 3 αριθμοί, διαδοχικοί σε αριθμητική πρόοδο, όταν το άθροισμα τους είναι 8 και το γινόμενο τους είναι 66. ν ν Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός

23 ΑΣΚΗΣΗ 8 Ποιους αριθμούς πρέπει να τοποθετήσουμε ανάμεσα στους αριθμούς και, ώστε να προκύψουν διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. ΑΣΚΗΣΗ 9 * Αν για κάθε τιμή του αριθμού, ν Ν το άθροισμα των ν πρώτων όρων μιας ακολουθίας ( α ν ) είναι ίσο με είναι αριθμητική πρόοδος. ΑΣΚΗΣΗ 30 3ν ν, να αποδείξετε ότι η ακολουθία Αν οι αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, δείξτε ότι και οι αριθμοί α βγ, β αγ, γ αβ είναι επίσης διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. ΑΣΚΗΣΗ 3 Το άθροισμα των 7 πρώτων όρων μιας αριθμητικής προόδου είναι μεγαλύτερο του 4 και μικρότερο του 56. Αν οι όροι της είναι ακέραιοι αριθμοί και ο πρώτος όρος είναι 4, να βρείτε την πρόοδο ΑΣΚΗΣΗ 3 Οι αριθμοί 3,, 3, είναι διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου. A. Να βρείτε α) τον πραγματικό αριθμό β) τη διαφορά ω της προόδου B. Αν ο αριθμός είναι ο πέμπτος όρος της προόδου, να βρείτε : α) Τον πρώτο όρο της προόδου β) Το άθροισμα των δώδεκα πρώτων όρων της προόδου. ΑΣΚΗΣΗ 33 Σε μια αριθμητική πρόοδο ( α ν ) έχουμε : α = και α5 = 4 α. Να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός

24 β. Πόσους πρώτους όρους της προόδου πρέπει να προσθέσουμε για να πάρουμε άθροισμα 99 ΑΣΚΗΣΗ 34 Σε μια αριθμητική πρόοδο ( α ν ), ισχύουν οι σχέσεις : S = 5 και α + α + α = Να βρείτε : α. Τον πρώτο όρο και τη διαφορά της προόδου β. Τον θετικό ακέραιο ν για τον οποίο ισχύει S ν = 4 ΑΣΚΗΣΗ 35 Σε μια αριθμητική πρόοδο ισχύει S0 = S0. Να αποδείξετε ότι S 30 = 0 ΑΣΚΗΣΗ 36 f( ) = α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f. f(5) + f() 3 6 = f(3) β) Να αποδείξετε ότι : ( ) ( ) ( ) γ) Να βρείτε την εξίσωση η οποία έχει ρίζες τους αριθμούς : ρ = f (0) και ρ = f (0) ΑΣΚΗΣΗ 37 Δίνεται η παράσταση 9 A = 3 α. Να βρείτε για ποιες τιμές του ορίζεται η παράσταση A. β. Να αποδείξετε ότι Α= + 3 γ. Να λύσετε την ανίσωση Α> 5 ΑΣΚΗΣΗ 38 Δίνονται τα σημεία Κ (0, ) και Λ (-, 3). Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 3

25 Α. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ( ε ) που διέρχεται από τα σημεία Κ και Λ Β. Αν η ευθεία ( ε ) έχει εξίσωση y = + και τα σημεία Κ, Λ και M ( λ, 4λ 3), λ R, είναι συνευθειακά, τότε: α. Να αποδείξετε ότι λ = β. Να υπολογίσετε τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε + = λ με τον άξονα 3 : y 8 5 ΑΣΚΗΣΗ 39 f( ) = α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού Α της συνάρτησης f + β. Να αποδείξετε ότι f( ) = για κάθε A + 3 γ. Να λύσετε την εξίσωση f ( ) ( ) + 3 = 3 δ. Να λύσετε την ανίσωση 0 f( ) + 6 ΑΣΚΗΣΗ 40 f( ) = ( λ+ ) 5λ και λ Αν, οι ρίζες της εξίσωσης f( ) = 0 και S, P το άθροισμα και το γινόμενο των ριζών της τότε: α. Να δείξετε ότι (S-) (S-) = P β. Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε να ισχύει : ( S ) ( S ) S ΑΣΚΗΣΗ 4 Αν η εξίσωση (α 4) = 3 α 6 είναι αόριστη, τότε : α. Να λύσετε την εξίσωση: (α 3 α + ) = α + 7 β. Να λύσετε την εξίσωση: - 8 = α γ. Να λύσετε την ανίσωση: +4 < α Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 4

26 ΑΣΚΗΣΗ 4 Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα θεωρίας : α) Αν, ρίζες της εξίσωσης α +β+γ = 0, α 0, να αποδείξετε ότι = + = και P S β α = = γ α β) Αν θ>0 να αποδείξετε ότι < θ -θ < χ < θ γ) Να αποδείξετε ότι: Η απόλυτη τιμή του γινομένου δύο αριθμών είναι ίση με το γινόμενο των απολύτων τιμών τους, δηλαδή α β = α β. ν δ) Αν α 0 και β 0 να αποδείξετε ότι : ν α β = α ν β ε) Δίνονται οι διακεκριμένες ευθείες ε, ε με εξισώσεις ε: y= a + β και ε: y= a + β. Να αποδείξετε ότι: ε ε α = α ΑΣΚΗΣΗ 43 Να χαρακτηρίσετε με τη λέξη Σωστό ή την λέξη Λάθος τις προτάσεις: α) H εξίσωση = 0 έχει μία πραγματική λύση β) Η εξίσωση + = 0 είναι αδύνατη γ) (3 0) = 3 0 δ) η τετραγωνική ρίζα του 4 3 είναι ο 3 ε) Αν α 0 και β 0 τότε ισχύει αβ = α β στ) Η ευθεία y ( κ ) ζ) Ισχύει ότι ΑΣΚΗΣΗ 44 = + 3 σχηματίζει με τον οξεία γωνία = Να χαρακτηρίσετε με τη λέξη Σωστό ή την λέξη Λάθος τις προτάσεις: Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 5

27 α) Αν R τότε ισχύει πάντα = β) Η εξίσωση χ ν =α με ν άρτιο και α < 0 έχει δύο ακριβώς λύσεις : τις ν a, και ν a γ) Το πεδίο ορισμού της f( ) =, ειναι το (,] δ) H γραφική παράσταση της f()= -4+β σχηματίζει με τον άξονα χ χ αμβλεία γωνία ε) Αν S και Ρ είναι αντίστοιχα το άθροισμα και το γινόμενο δύο αριθμών και, τότε η εξίσωση S και. στ) Αν α, β πραγματικοί αριθμοί με α < β, τότε [ αβ, ) { R: α β} = <. Ρ + = 0 έχει λύσεις τους αριθμούς ζ) Αν α, β,γ, δ R με α < β και γ < δ, τότε α γ < β δ. ΑΣΚΗΣΗ 45. Αν < τότε α ) -3+4 < 7 β ) -3+4 > 5 γ ) -3+4 > δ ) -3+4 <-. Το α είναι ίσο με: α ) α β ) -α γ ) ± α 3. Η ( 5) είναι ίση με: α ) + 5 β ) 5 γ ) 5 4. Αν 3 = 5 τότε : α ) X = 3 5 β ) = ± 3 5 γ ) = 3 5 δ ) = Η ευθεία (ε): ψ=3χ+ είναι παράλληλη με την ευθεία : ΑΣΚΗΣΗ 46 α ) ψ= -3χ+ β ) ψ=3χ -7 γ ) ψ= -3χ Να χαρακτηρίσετε με τη λέξη Σωστό ή την λέξη Λάθος τις προτάσεις: α. Η ισότητα ισχύει όταν 0. Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 6

28 β. Ισχύει y y, όπου, y 0 γ. Ισχύει πάντα: y y. δ. Η εξίσωση α +β +γ= 0 με α, γ ετερόσημους αριθμούς έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες. ε. Αν α > β και γ > δ τότε ισχύει πάντα αγ > βδ ΑΣΚΗΣΗ 47 Πότε και πως παραγοντοποιείται το τριώνυμο α 0 για τις διάφορες τιμές της διακρίνουσας Δ f( ) = α + β + γ με Να αντιγράψετε στη κόλλα σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συμπληρωμένο. ΤΡΙΩΝΥΜΟ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ f( ) α 0 = α + β + γ, ΑΣΚΗΣΗ 48 Να χαρακτηρίσετε με τη λέξη Σωστό ή την λέξη Λάθος τις προτάσεις: α) Η εξίσωση α β 0 + = για α = 0 και β 0 είναι ταυτότητα. β) Η εξίσωση ν = α με α < 0 και ν περιττό έχει ακριβώς μια λύση την ( ν α ). = α+ β με α < σχηματίζει με τον άξονα ' γωνία ω με 0 < ω < 90. δ) Το τριώνυμο f ( ) = α + β+ γ, α 0 γίνεται ετερόσημο του α, γ) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f ( ) μόνον όταν είναι > 0 και για τις τιμές του που βρίσκονται εκτός των ριζών Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 7

29 ΑΣΚΗΣΗ 49 Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις. α) Η εξίσωση α + β = 0 για....έχει μοναδική λύση την = β) Για κάθε πραγματικό α ισχύει : α =... γ) Ισχύει : ν αβ =. όπου α, β θετικοί και ν δ) Η εξίσωση α + β = 0 είναι αδύνατη αν. και.. ε) Η απόσταση d(α, β) δύο πραγματικών αριθμών α, β ισούται με στ) Αν α > 0, β > 0 και ν ΑΣΚΗΣΗ 50 ν τότε ισχύει : ν α Να γίνει η σωστή αντιστοίχιση στον παρακάτω πίνακα Η εξίσωση α + β = 0:. Είναι Αόριστη (Α) a 0 β =.... Είναι Αδύνατη στο R (Β) a = 0 και β = 0 3. Έχει μοναδική λύση (Γ) a = 0 και β 0 Γιώργος Α. Κόλλιας - μαθηματικός 8

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο

1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 1 ο α) Αν χ 1, χ ρίζες της εξίσωσης αχ +βχ+γ=0, 0 να δείξετε ότι S 1 και P 1 Μον. 10 β) Έστω η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ii) Να ποια τιμή του ώστε η εξίσωση (1) έχει μία διπλή πραγματική ρίζα; Έπειτα να βρεθεί η ρίζα αυτή. Ασκήσεις Άλγεβρας

ii) Να ποια τιμή του ώστε η εξίσωση (1) έχει μία διπλή πραγματική ρίζα; Έπειτα να βρεθεί η ρίζα αυτή. Ασκήσεις Άλγεβρας . Δίνεται η εξίσωση, (). i) Να βρεθεί ο αριθμός ώστε η εξίσωση () να έχει μία τουλάχιστον πραγματική ρίζα. ii) Να βρεθεί ο αριθμός ώστε η εξίσωση () να έχει δύο ίσες πραγματικές ρίζες. iii) Να βρεθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα από διαγωνίσματα ΟΕΦΕ Πραγματικοί αριθμοί

Άλγεβρα Α Λυκείου. Επαναληπτικά θέματα από διαγωνίσματα ΟΕΦΕ Πραγματικοί αριθμοί wwwaskisopolisgr Άλγεβρα Α Λυκείου Επαναληπτικά θέματα από διαγωνίσματα ΟΕΦΕ 006-08 Δίνεται ότι και y Πραγματικοί αριθμοί α) i Να βρεθούν τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται το ii Να βρεθούν τα όρια μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 15

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 15 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 5 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

x y z xy yz zx, να αποδείξετε ότι x=y=z.

x y z xy yz zx, να αποδείξετε ότι x=y=z. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. ο A. Ταυτότητες, ιδιότητες δυνάμεων, διάταξη.1 Να παραγοντοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις: 1. 15a x 15a y 5a x 5a y. a x a x a x a x 3 3 4 3 3 3 3. x 4xy 16 4 y

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΑΛΓΕΒΡΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να αποδείξετε ότι: αβ α β (Μονάδες 15) A. Χαρακτηρίστε ως Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Άλγεβρας Α Λυκείου Σχ. έτος 013-014, Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α 1 Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Θ έ μ α Α Α. α. Πότε η εξίσωση αx + βx + γ = 0, α 0 έχει διπλή ρίζα; Ποια είναι η διπλή ρίζα της; 4 μονάδες β. Ποια μορφή παίρνει το τριώνυμο αx + βx + γ, α 0, όταν Δ = 0; 3 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1. α) Να λύσετε την εξίσωση : 2 2 2x. β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : 1 x < α.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1. α) Να λύσετε την εξίσωση : 2 2 2x. β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : 1 x < α. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 6 3 α) Να λύσετε την εξίσωση : 3 β) Αν α είναι η ϑετική εξίσωσης του ερωτήµατος (α), να λύσετε την ανίσωση : < α. ΘΕΜΑ α) Να λύσετε την ανίσωση : + < 7. β) Αν ο είναι λύση της ανίσωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 Θ ΕΩΡΙA 10 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 04 Θ ΕΩΡΙA 0 ΘΕΜΑ A Α Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ. Δύο ομάδες Ο, Ο παίζουν μεταξύ τους σε μια σχολική ποδοσφαιρική συνάντηση (οι αγώνες δεν τελειώνουν ποτέ με ισοπαλία). Νικήτρια θεωρείται η ομάδα που θα νικήσει

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( ) α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. β. Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν. γ. Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο f ( ), να δείξετε ότι αβ+=0.

Διαβάστε περισσότερα

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός

ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός 01 ςεδς ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Βαγγέλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Βαγγέλης Νικολακάκης Μαθηματικός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παραπάνω φυλλάδιο φτιάχτηκε για να προσφέρει λίγη βοήθεια κυρίως στους

Διαβάστε περισσότερα

1. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 2. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 3. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων:

1. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 2. Nα λυθούν οι ανισώσεις. 3. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: 4. Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ. Nα λυθούν οι ανισώσεις α) 4 β) 4. Nα λυθούν οι ανισώσεις ( )( ) α) + > - (+) β). Nα βρεθούν οι κοινές λύσεις των ανισώσεων: ( ) ( ) 8 4 8 και

Διαβάστε περισσότερα

2018 Φάση 2 ιαγωνίσµατα Επανάληψης ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' Γενικού Λυκείου. Σάββατο 21 Απριλίου 2018 ιάρκεια Εξέτασης:3 ώρες ΘΕΜΑΤΑ

2018 Φάση 2 ιαγωνίσµατα Επανάληψης ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' Γενικού Λυκείου. Σάββατο 21 Απριλίου 2018 ιάρκεια Εξέτασης:3 ώρες ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A ΑΛΓΕΒΡΑ Α' Γενικού Λυκείου Σάββατο 1 Απριλίου 018 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑΤΑ Πεδίο ορισμού μιας συνάρτησης f (x) από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β ονομάζουμε το σύνολο Α, στο οποίο φαίνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

(α > β και γ > δ)=> αγ > βδ. τύπο S. άνισες. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f( χ )= y j x »/ Ç + 3. παρακάτω προτάσεις: ΜΟΝΑΔΕΣ 2x5=10

(α > β και γ > δ)=> αγ > βδ. τύπο S. άνισες. Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο f( χ )= y j x »/ Ç + 3. παρακάτω προτάσεις: ΜΟΝΑΔΕΣ 2x5=10 ΓΕ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑ A ΑΊ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4 ΜΑΪΟΥ 05 ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) κάθε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( x) α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της. x x x x β. Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν. γ. Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. βρείτε. (Μονάδες 15) με διαφορά ω.

ΘΕΜΑ 2. βρείτε. (Μονάδες 15) με διαφορά ω. ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ Έστω α, β πραγµατικοί αριθµοί για τους οποίους ισχύουν: α β = 4 και αβ + αβ = 0 α) Να αποδείξετε ότι: α + β = 5. (Μονάδες 0) β) Να κατασκευάσετε εξίσωση ου βαθµού µε ρίζες τους αριθµούς α, β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ.Λ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ) Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου

ΓΕ.Λ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ) Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου ΓΕΛ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 013-014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο - Α ( απόδειξη θεωρήματος) 1 ) Αν Α και Β είναι δύο ασυμβίβαστα ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω, τότε να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς. 3.1 Εξισώσεις 1 ου Βαθμού. 3.2 Η εξίσωση x. 3.3 Εξισώσεις 2 ου Βαθμού. ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α1- 3. Εξισώσεις ου Βαθμού 3. Η εξίσωση 3.3 Εξισώσεις ου Βαθμού Διδακτικό υλικό Άλγεβρας Α Λυκείου (Κεφάλαιο 3 ο ) Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ο : Ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς ρωτήσεις αντικειμενικού τύπουθέμα Α- Εξεταστέα ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - 2 ου ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 9). Να λυθούν οι εξισώσεις :

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - 2 ου ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 9). Να λυθούν οι εξισώσεις : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ου ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ). Να λυθούν οι εξισώσεις: α). + ( 3 ) 6 = 0 β). 4 ( 3 ) + 3 = 0 γ). + ( ) = 0 δ). 5 + 5 = 0 ε). 4( 3) + 5 + 6 6 = 0 στ).( + 3 ) ( 3 + ) ( 3 ) = 0 η). + (3 ) + (4 3 ) = 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3()

ΘΕΜΑ 2 Αν Α, Β είναι ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω με Ρ(Α ) = 3Ρ(Α), Ρ(Β ) = 1/3 και () 3() ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0% Να βρείτε: i Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και

( 2) 1 0,. Αν ρ 1, ρ 2 οι ρίζες της (ε) και ΘΕΜΑ ο Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο : f( x) α Να βρείτε το πεδίο ορισμού της x x x x β Να βρείτε τα σημεία τομής της με τους άξονες αν υπάρχουν γ Αν α, β ρίζες της εξίσωσης: ΘΕΜΑ ο x x f ( x), να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών Α - Β Λυκείου Αριθμοί 1. ΑΡΙΘΜΟΙ Σύνολο Φυσικών αριθμών: Σύνολο Ακέραιων αριθμών: Σύνολο Ρητών αριθμών: ακέραιοι με Άρρητοι αριθμοί: είναι οι μη ρητοί π.χ. Το σύνολο Πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

α έχει μοναδική λύση την x α

α έχει μοναδική λύση την x α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λάθος.. H εξίσωση ( α)( β) ( β)( γ) έχει τις ίδιες λύσεις με την εξίσωση α γ για οποιεσδήποτε τιμές των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_3.ΜλΑ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A.. Α.. Α.3. ΘΕΜΑ Β Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού

ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού ΑΛΓΕΒΡΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Εξισώσεις - Ανισώσεις Δευτέρου Βαθμού 97 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Να λυθεί η εξίσωση: 1 1 1 ( x+ )(x ) = x 3 3 9. Αν η εξίσωση (x - 3) λ + 3 = λ x έχει ρίζα τον αριθμό, να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο

ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο ρ πε α εμ των α ματ ών 2014 Γ Ο Η ΡΗ Ο Ο Γ Ρ Θ μα 2ο Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

1. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = 2x + β διέρχεται από το σημείο Α( 1, 2). Να βρείτε τον αριθμό β.

1. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = 2x + β διέρχεται από το σημείο Α( 1, 2). Να βρείτε τον αριθμό β. Γραμμικές Εξισώσεις. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης = + β διέρχεται από το σημείο Α(, ). Να βρείτε τον αριθμό. ίνεται η ευθεία = + (α ). Να βρείτε την τιμή του α, ώστε η γραφική παράσταση της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0% Να βρείτε: i Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1.Δίνεται η εξίσωση f x x 4x. Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ για την οποία η

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1.Δίνεται η εξίσωση f x x 4x. Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ για την οποία η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δίνεται η εξίσωση fx x 4x Να βρείτε την τιμή του πραγματικού αριθμού λ για την οποία η εξίσωση f x 0 έχει: α) ρίζα το β) δύο ρίζες πραγματικές και άνισες γ) ρίζες ετερόσημες δ) Αν 3,

Διαβάστε περισσότερα

4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 31. Έστω Α, Β δύο ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου. Αν Ρ(Α ) 0,8 και Ρ(Β ) 0,71 δείξτε ότι Ρ( Α Β) 1,01 Ρ( Α Β) i Το ενδεχόµενο Έχουµε Α Βδεν είναι το κενό. Ρ( Α Β)

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο

12. ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ. είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής x πού παίρνει τιμές στο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΙΣΩΣΕΩΝ Έστω f σύνολο Α, g Α ΒΑΘΜΟΥ είναι δύο παραστάσεις μιας μεταβλητής πού παίρνει τιμές στο Ανίσωση με έναν άγνωστο λέγεται κάθε σχέση της μορφής f f g g ή, η οποία αληθεύει για ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση:

1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Συµπλήρωσε τον πίνακα µε την κατάλληλη µαθηµατική έκφραση: Φυσική γλώσσα Μαθηµατική γλώσσα ύο αριθµοί x, y διαφέρουν κατά και έχουν γινόµενο x (x

Διαβάστε περισσότερα

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150)

Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 2 ο (150) Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα ο (150) -- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος -3- Τράπεζα θεμάτων Άλγεβρας Α Λυκείου Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις

ΘΕΜΑ 2. Δίνονται οι συναρτήσεις ΘΕΜΑ 2 Δίνονται οι συναρτήσεις (, x R 3 f ( x) = x και g x) = x α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g τέμνονται σε τρία σημεία τα οποία και να βρείτε. (Μονάδες 13) β) Αν Α, Ο,

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς

Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς Μεθοδική Επανάληψη www.askisopolis.gr Στέλιος Μιχαήλογλου - Δημήτρης Πατσιμάς Ε. Σύνολα i. Τι είναι το σύνολο; ii. Ποιοι είναι οι βασικοί τρόποι παράστασης συνόλων και τι γνωρίζετε γι αυτούς; iii. Πότε

Διαβάστε περισσότερα

1, 2, Β 3, 2,λ. 7, να 2 βρείτε την τιμή του k. x x y y Α)Να βρείτε τις τιμές των x,y για τις οποίες ορίζεται η παράσταση. Β)Να αποδείξετε ότι Α=-1

1, 2, Β 3, 2,λ. 7, να 2 βρείτε την τιμή του k. x x y y Α)Να βρείτε τις τιμές των x,y για τις οποίες ορίζεται η παράσταση. Β)Να αποδείξετε ότι Α=-1 ,, Β,,λ. Δίνονται τα σημεία Β.Αν τα Α,Β είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y y να βρείτε το λ. Β. Βρείτε τις τιμές του λ, ώστε το σημείο Β να βρίσκεται στο ο τεταρτημόριο του ορθοκανονικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 10 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ α ) Ταυτότητες 1. (a-β)(a+β)=a - b. (a ± b ) = a ± ab + b 3 3 3 3. (a ± b ) = a ± 3a b + 3ab

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛYKEIOY ΆΛΓΕΒΡΑ Άλγεβρα. Μίλτος Παπαγρηγοράκης Χανιά

Α ΛYKEIOY ΆΛΓΕΒΡΑ Άλγεβρα. Μίλτος Παπαγρηγοράκης Χανιά Άλγεβρα Α ΛYKEIOY ΆΛΓΕΒΡΑ 09-00 Μίλτος Παπαγρηγοράκης Χανιά Ταξη: Α Γενικού Λυκείου Άλγεβρα Έκδοση 907 Η συλλογή αυτή διανέμεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή μέσω διαδικτύου προορίζεται για σχολική χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1 4 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 31. Έστω Α, Β δύο ενδεχόµενα του ίδιου δειγµατικού χώρου. Αν Ρ(Α ) 0,8 και Ρ(Β ) 0,71 δείξτε ότι Ρ( Α Β) 1,01 Ρ( Α Β) i Το ενδεχόµενο Α Β δεν είναι το κενό. Έχουµε Ρ( Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 00 είναι μαθητές της Α τάξης. Αν επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ τάξης είναι 0%. Να βρείτε: i. Το πλήθος των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Επαναληπτικές Ασκήσεις (από σχολικό βιβλίο) (από βοήθημα Γ Γυμνασίου Πετσιά-Κάτσιου) Κεφάλαιο 1ο 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Σελίδα 1 από 6 - 1. Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στις εξετάσεις του Μαίου-Ιουνίου µας δίνονται δύο θέµατα θεωρίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 1 Δίνονται τα πολυώνυμα (3x ) (5 x)(3x ) και 5x 9 i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ii). Να βρείτε την τιμή του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Άλγεβρα

Τάξη A Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη A Μάθημα: Άλγεβρα Ερωτήσεις Θεωρίας Θέματα Εξετάσεων Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Α. Θεωρία - Αποδείξεις.. Σελ. Β. Θεωρία-Ορισμοί. Σελ.16 Γ. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ ΤΟ 2 Ο ΘΕΜΑ Άσκηση 1 Δίνονται οι ανισώσεις: 3x και 2 x α) Να βρείτε τις λύσεις τους (Μονάδες 10) β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών τους λύσεων (Μονάδες 15) α) Έχουμε 3x 2x x 2

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένες σελίδες του βιβλίου

Ορισμένες σελίδες του βιβλίου Ορισμένες σελίδες του βιβλίου 7. Θεωρούμε το σύνολο αναφοράς 0,,. Να οριστούν τα σύνολα: Α. των τριψηφίων αριθμών που σχηματίζουν τα στοιχεία του Ω. Β. των τριψηφίων αριθμών με διαφορετικά ψηφία Γ. των

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Κεφάλαιο Πραγματικοί αριθμοί. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους Κατανόηση εννοιών - Θεωρία. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος και να δικαιολογήσετε την απάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ -- ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Άσκηση η Γραμμικά συστήματα Δίνονται οι ευθείες : y3 και :y 5. Να βρεθεί το R, ώστε οι ευθείες να τέμνονται. Οι ευθείες και θα τέμνονται όταν το μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

3. α) Να λύσετε την εξίσωση x 2 = 3. β) Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες, τις ρίζες της εξίσωσης του α) ερωτήματος.

3. α) Να λύσετε την εξίσωση x 2 = 3. β) Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες, τις ρίζες της εξίσωσης του α) ερωτήματος. . Δίνεται η εξίσωση λ + 4(λ ) = 0, με παράμετρο λ R α) Να βρείτε τη διακρίνουσα της εξίσωσης. β) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ R. γ) Αν, είναι οι ρίζες της παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1. Έστω η εξίσωση (k 5k+ 4) x (k 1)x + 1= 0 Να βρείτε την τιµή του k ώστε η εξίσωση να έχει µία µόνο ρίζα την οποία ρίζα να προσδιορίσετε i Να βρείτε την τιµή του k ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

3 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

3 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης η δεκάδα θεµάτων επανάληψης. Έστω η συνάρτηση f() = 80 αν < < 0 αν 0 αν i ) Να υπολογιστεί η τιµή της παράστασης Α = f( ) + f(0) 5f() f + f( ) Αν Μ(, ) και Ν(, 0) να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΜΝ i

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Β Λυκείου Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ α φάση

Άλγεβρα Β Λυκείου Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ α φάση Άλγεβρα Β Λυκείου Επαναληπτικά θέματα ΟΕΦΕ 00-08 α φάση Συναρτήσεις Θεωρούμε τη συνάρτηση Α, 6 wwwaskisopolisgr f κ, με 4,4 και κ η οποία διέρχεται από το σημείο και τμήμα της γραφικής της παράστασης φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. ( Κεφάλαιο 4ο : Εκθετική - Λογαριθµ ική Συνάρτηση)

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. ( Κεφάλαιο 4ο : Εκθετική - Λογαριθµ ική Συνάρτηση) ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ( Κεφάλαιο 4ο : Εκθετική - Λογαριθµ ική Συνάρτηση) Τα κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν είναι ενδεικτικά. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα διαµόρφωσής τους σε ενιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ;

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 8. Πότε το γινόμενο δύο ή περισσοτέρων αριθμών παραγόντων είναι ίσο με το μηδέν ; ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ( ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το κεφάλαιο αυτό περιέχει πολλά θέματα που είναι επανάληψη εννοιών που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο γι αυτό σ αυτές δεν θα επεκταθώ αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ α + β + γ = 0 α 0 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑΣ 1. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις ως προς ή y: α) - 4 = 0 β) 3 = 4 γ) + - 15 = 0 δ) 5-18 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ο Γενικό Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΘΕΜΑ ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στο γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 8 /

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο ασκήσεις. εκδόσεις. Καλό πήξιμο / 8 / Εξισώσεις Κώστας Γλυκός ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7.. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr 7 / 8 / 8 A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο 5 ασκήσεις και τεχνικές σε 6 σελίδες εκδόσεις Καλό πήξιμο Επιλεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ου ΒΑΘΜΟΥ Τι ονομάζουμε εξίσωση ου βαθμού; o Εξίσωση ου βαθμού με ένα άγνωστο ονομάζουμε κάθε εξίσωση που γράφεται ή μπορεί να γραφεί στη μορφή με α π.χ 5 6 Τι ονομάζουμε εξίσωση ου βαθμού ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ε.1 I. 1. α 2 = 9 α = 3 ψ p: α 2 = 9, q: α = 3 Σύνολο αλήθειας της p: Α = {-3,3}, Σύνολο αλήθειας της q: B = {3} A B 2. α 2 = α α = 1 ψ p: α 2 = α, q: α = 1 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Α Λυκείου Θέμα Α. Αν x, x οι ρίζες της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx +βx+γ=, α να αποδείξετε ότι S P. (6 μονάδες) Β. Ελέγξατε αν κάθε μία από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 0/04/018 ΕΩΣ 14/04/018 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Απριλίου 018 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη ε του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο ασκήσεις και τεχνικές σε 26 σελίδες. εκδόσεις. Καλό πήξιμο

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο ασκήσεις και τεχνικές σε 26 σελίδες. εκδόσεις. Καλό πήξιμο Εξισώσεις Κώστας Γλυκός A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο 3 445 ασκήσεις και τεχνικές σε 6 σελίδες ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr 9 / 0 / 0 6 εκδόσεις Καλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 6ο κεφάλαιο: Συναρτήσεις ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ) Copyright 2014 Αποστόλου Γιώργος Αποστόλου Γεώργιος apgeorge2004@yahoo.com άδεια χρήσης 3η Εκδοση, Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

7. Αν υψώσουμε και τα δύο μέλη μιας εξίσωσης στον κύβο (και γενικά σε οποιαδήποτε περιττή δύναμη), τότε προκύπτει

7. Αν υψώσουμε και τα δύο μέλη μιας εξίσωσης στον κύβο (και γενικά σε οποιαδήποτε περιττή δύναμη), τότε προκύπτει 8 7y = 4 y + y ( 8 7y) = ( 4 y + y) ( y) + 4 y y 4 y = 4 y y 8 7y = 4 y + ( 4 y) = ( 4 y y) ( 4 y) = 4( 4 y)( y) ( 4 y) 4( 4 y)( y) = 0 ( 4 y) [ 4 y 4( y) ] = 4 ( 4 y)( y + 4) = 0 y = ή y = 4) 0 4 H y

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ. Μανώλης Ψαρράς Σελίδα 1

Α ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ. Μανώλης Ψαρράς Σελίδα 1 Α ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος 014-15 ΜΑΝΩΛΗ ΨΑΡΡΑ Μανώλης Ψαρράς Σελίδα 1 Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να λυθούν γραφικά τα συστήματα: y y6 y 5 1 : 1 : 3 : y 6 0 y 5

Διαβάστε περισσότερα

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ.

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα και με, και, 3 α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο β) Αν τα διανύσματα γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 8558 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση Μιγαδικοί Αριθμοί Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Υποδειγματικά Λυμένες Ασκήσεις Άλυτες Ασκήσεις ΛΑ Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ www.pitetragono.gr Σελίδα. ΔΥΝΑΜΕΙΣ : Ισχύουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί Α. 7. 1 1. Τι είναι τα πρόσημα και πως χαρακτηρίζονται οι αριθμοί από αυτά; Τα σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΘΕΩΡΙΑ. Β. Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τις παρακάτω σχέσεις ώστε να προκύψουν ταυτότητες:

ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΘΕΩΡΙΑ. Β. Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τις παρακάτω σχέσεις ώστε να προκύψουν ταυτότητες: ΓΡΑΠΣΕ ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΜΑΪΟΤ ΙΟΤΝΙΟΤ ΣΑΞΗ: Γ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Τι λέγεται ταυτότητα; Β. Να συμπληρώσετε στο γραπτό σας τις παρακάτω σχέσεις ώστε να προκύψουν ταυτότητες: Γ. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικοί αριθμοί. Κεφάλαιο Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους. = 2. Να υπολογίσετε

Πραγματικοί αριθμοί. Κεφάλαιο Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους. = 2. Να υπολογίσετε Κεφάλαιο Πραγματικοί αριθμοί. Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους. Έστω α, β δύο πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει α + β = 0 και β + α την τιμή της παράστασης αβ + αβ. =. Να υπολογίσετε. Αν x y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ Γ ΥΜΝΑΣΙΟ - 010 90 Α. Πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται μονώνυμο και από ποια μέρη αποτελείται; Β. Πότε δύο μονώνυμα λέγονται όμοια;. Τι λέγεται πολυώνυμο; Θέμα ο Α. Να διατυπώσετε την πρόταση που είναι

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

3.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ Κάθε εξίσωση που έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή : α+β=0 ή α=-β () λέγεται εξίσωση ου βαθμού (ή πρωτοβάθμια εξίσωση), με άγνωστο το, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά για την B Λυκείου. ισχύει: Q 3. c 3. e 2 e 8. Άρα: Οπότε: Q ,2 10. t N 0,5, όπου t σε ώρες. Άρα: 0. Άρα: Γ)

Μαθηματικά για την B Λυκείου. ισχύει: Q 3. c 3. e 2 e 8. Άρα: Οπότε: Q ,2 10. t N 0,5, όπου t σε ώρες. Άρα: 0. Άρα: Γ) Τάξη: Β Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση Α. ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Πολλά φαινόμενα της πραγματικότητας συνδέονται με την έννοια της εκθετικής μεταβολής. Θα αναφέρουμε λίγα τέτοια προβλήματα για κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Για να παραστήσουμε ένα σύνολο χρησιμοποιούμε συνήθως έναν από τους παρακάτω τρόπους :

Για να παραστήσουμε ένα σύνολο χρησιμοποιούμε συνήθως έναν από τους παρακάτω τρόπους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. Σύνολα ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟΥ Για να παραστήσουμε ένα σύνολο χρησιμοποιούμε συνήθως έναν από τους παρακάτω τρόπους : ) Παράσταση με αναγραφή των στοιχείων Όταν δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα

1ο Κεφάλαιο: Συστήματα ο Κεφάλαιο: Συστήματα Γραμμικά συστήματα i. Ποια εξίσωση λέγεται γραμμική; ii. Πως μεταβάλλεται η ευθεία y, 0 ή 0 για τις διάφορες τιμές των α,β,γ; iii. Τι ονομάζεται λύση μιας γραμμικής εξίσωσης; iv.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση

1 ΘΕΩΡΙΑΣ...με απάντηση 1 ΘΕΩΡΙΑΣ.....με απάντηση ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 0 Εξισώσεις Ανισώσεις 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση που περιέχει πράξεις μεταξύ αριθμών.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς

Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Θ έ µ α τ α Τ ύ π ο υ Σ ω σ τ ό Λ ά θ ο ς Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) τους παρακάτω ισχυρισµούς:. Για κάθε α R ισχύει ότι : α =α.. Για κάθε α R ισχύει ότι : α = α.. Για κάθε α R ισχύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

2 3x 4 0, να υπολογίσετε χωρίς να λύσετε την

2 3x 4 0, να υπολογίσετε χωρίς να λύσετε την ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κ.Κ. (θέματα προηγούμενων χρόνων) 1.Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων : i. 16 81 6 3 ii. 64 64 64. Aν x1, xοι ρίζες της εξίσωσης x 3x 4 0, να υπολογίσετε χωρίς να λύσετε την εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με τρεις κορυφές τα σημεία Α (1,1), Γ (4,3) και Δ (,3). α) Να υπολογίσετε τα μήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Άλγεβρα Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και την 3. Ασκήσεις: -5 Θεωρία ως και την 3.3 Ασκήσεις: 6-8 Άσκηση Δίνεται η παράσταση: A= 3 5 +

Διαβάστε περισσότερα

R={α/ αρητός ή άρρητος αριθμός }

R={α/ αρητός ή άρρητος αριθμός } o ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Οι ρητοί και οι άρρητοι αριθμοί λέγονται πραγματικοί αριθμοί. Το σύνολο που περιέχει όλους τους πραγματικούς αριθμούς λέγεται σύνολο των πραγματικών αριθμών και συμβολίζεται με R.

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου

Άλγεβρα Α Λυκείου. Στέλιος Μιχαήλογλου Άλγεβρα Α Λυκείου Στέλιος Μιχαήλογλου wwwaskisopolisgr Άλγεβρα Α Λυκείου Οι πράξεις των πραγματικών αριθμών και οι ιδιότητες τους Αν οι αριθμοί α,β είναι αντίστροφοι, να αποδείξετε ότι: 7 4 : 8 0 7 Να

Διαβάστε περισσότερα

B= πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β ii) B = πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα ενδεχόμενα Β και Γ iii)

B= πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ενδεχόμενα Α και Β ii) B = πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα ενδεχόμενα Β και Γ iii) Πιθανότητες.3096. α) Αν Α,Β,Γ είναι τρία ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω ενός πειράματος τύχης που αποτελείται από απλά ισοπίθανα ενδεχόμενα, να διατυπώσετε λεκτικά τα παρακάτω ενδεχόμενα: i) A B ii)

Διαβάστε περισσότερα

x R, να δείξετε ότι: i)

x R, να δείξετε ότι: i) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Έστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη στο R για την οποία ισχύουν: f ( ), f ( ) για κάθε R και f ( ) f ( ) α) Να βρείτε τον τύπο της f για κάθε R g( ) β) Αν g είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα...

Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου. Άλγεβρα... Ερωτήσεις θεωρίας για τα Μαθηματικά Γ γυμνασίου Άλγεβρα 1.1 Β: Δυνάμεις πραγματικών αριθμών. 1. Πως ορίζεται η δύναμη ενός πραγματικού αριθμού ; Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - 2 ο ΘΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε = 5 + 2 α) Να γράψετε το διάνυσμα β) Να δείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ " ÎÀ-{0}, + ( ν-) ω " ÎÀ-{0}, l - ω : διαφορά προόδου λ : λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα