ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1.3 Σχετικά έγγραφα 1.4 Ορισμοί Κεφάλαιο 2 - Όροι & Διαδικασίες Ελέγχου 2.1 Χορήγηση Πιστοποιητικού Κέντρου Διανομής Τσιμέντου 2.2 Παραλαβή προϊόντος 2.3 Επιτήρηση 2.4 Δοκιμές εξωτερικού ελέγχου δειγμάτων 2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών 2.6 Οικονομικοί όροι Κεφάλαιο 3 Απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο Ενδιάμεσος 3.1 Γενικά 3.2 Σύστημα Ποιότητας Κέντρου Διανομής 3.3 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 3.4 Δοκιμές ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης) παραλαμβανόμενου τσιμέντου 3.5 Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης δειγμάτων που λαμβάνονται στο κέντρο διανομής 3.6 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου από τον ενδιάμεσο 3.7. Όροι ανάκλησης Πιστοποιητικού ΚΔΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Πιστοποιητικού Κέντρου Διανομής Τσιμέντου Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 2 από 17

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομασία: Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας με διακριτικό τίτλο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Διεύθυνση : Έδρα: Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ.13, Βόλος Γραφείο Αθηνών: Μερκούρη 76, , Άγιος Δημήτριος, Αθήνα Γραφείο και Εργαστήριο Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη Παράρτημα Αθηνών (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ): Ελ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα, Αθήνα Παράρτημα Θηβών (Πρώην ΕΚΕΠΥ): 72 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Θ.18646, Χαλκίδα Εργαστήρια Αθηνών (Πρώην ΕΛΟΤ): Κηφισσού 50, Αθήνα Έτος Ίδρυσης: 1985 (Π.Δ. 182, ΦΕΚ 174/Α/ ) Αριθμός Τηλεφώνου Έδρας : , 1, 2 Αριθμός Τηλεομοιοτύπου Έδρας : E- mail έδρας: ΑΦΜ: , ΔΟΥ (A-B) ΒΟΛΟΥ 1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε Κέντρα Διανομής Τσιμέντων τα οποία, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ του Ν.4254 ΦΕΚ 8Α5/ σημείο 2α πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ για την διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας, της ταυτότητας, της σήμανσης συμμόρφωσης CE και της καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση των πιστοποιημένων από τον παραγωγό χύδην τσιμέντων. Βεβαίωση Συμμόρφωσης χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ. 1.3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ EΛΟΤ ΕΝ Τσιμέντο Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. ΕΛΟΤ ΕΝ Τσιμέντο Μέρος 2 : Αξιολόγηση συμμόρφωσης. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 1 : Προσδιορισμός αντοχών. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 2 : Χημική ανάλυση τσιμέντου. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 3 :Προσδιορισμός χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 5 :Δοκιμή ποζολανικότητας για ποζολανικά τσιμέντα. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου-προσδιορισμός της λεπτότητας. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 7 : Μέθοδοι δειγματοληψίας και προετοιμασία δειγμάτων. Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011 για τα Προϊόντα του τομέα Δομικών Κατασκευών (CPR). Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 3 από 17

4 1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ Τσιμέντο χύδην Τσιμέντο μη συσκευασμένο, το οποίο διακινείται με διάφορα μέσα ή συσκευασμένο σε συσκευασίες οι οποίες δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και από τις οποίες είναι δυνατόν να διατεθεί προϊόν σε μικρότερες ποσότητες ( π.χ. διακίνηση με μεγασάκκους). Πιστοποιητικό σταθερότητας επίδοσης του προϊόντος Έγγραφο το οποίο εκδίδεται βάσει των κανόνων του σχήματος AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης), το οποίο βεβαιώνει ότι υπάρχει επαρκής βεβαιότητα ότι το τσιμέντο βρίσκεται σε συμμόρφωση με το σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Πιστοποιημένο τσιμέντο Τσιμέντο για το οποίο έχει εκδοθεί και ισχύει πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης. Εργοστάσιο Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό, για την παραγωγή τσιμέντου, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό κατάλληλο για τη συνεχή μαζική παραγωγή τσιμέντου, συμπεριλαμβανομένου ιδιαίτερα εξοπλισμού για την άλεση και ομογενοποίηση καθώς και την απαραίτητη χωρητικότητα σε σιλό για την αποθήκευση και την παράδοση κάθε τσιμέντου που παράγεται. Αυτός ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζονται επιτρέπουν με επαρκή ακρίβεια τον έλεγχο της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφής προϊόντος. Κέντρο διανομής Τσιμέντου (ΚΔΤ) Εγκατάσταση (που δεν βρίσκεται στο εργοστάσιο παραγωγής) στην οποία γίνεται διαχείριση και παράδοση τσιμέντου (το οποίο έχει παραληφθεί χύδην ή με άλλη μορφή), με κατάλληλο τρόπο ώστε να μη μεταβάλλεται το σύνολο των ιδιοτήτων του προϊόντος το οποίο έχει παραληφθεί εκεί προερχόμενο από τον παραγωγό, όπου κάποιος ενδιάμεσος έχει πλήρη ευθύνη για όλες τις πτυχές της ποιότητας του τσιμέντου. Ενδιάμεσος Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα χύμα τσιμέντο, πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN και που φέρει τη σήμανση CE και αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση όλων των πτυχών της ποιότητας του τσιμέντου σε εγκαταστάσεις διαχείρισης χύμα τσιμέντου και προμηθεύει το τσιμέντο περαιτέρω σε άλλους. Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης Συνεχής έλεγχος που διεξάγεται από κάποιον ενδιάμεσο και αποτελείται από τις δοκιμές δειγμάτων που λαμβάνονται από τον ενδιάμεσο στο(α) σημείο(α) παράδοσης των κέντρων διανομής. Εγχειρίδιο ποιότητας του κέντρου διανομής Το έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της διαχείρισης του κέντρου διανομής, που εφαρμόζεται από κάποιον ενδιάμεσο, σε ένα συγκεκριμένο κέντρο διανομής, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του αποθηκευόμενου τσιμέντου με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφής προϊόντος. Βεβαίωση συμμόρφωσης Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 4 από 17

5 Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΝ κατόπιν αιτήσεως του ΚΔΤ επί τη βάσει της ικανοποίησης της σχετικής νομοθεσίας (όπως περιγράφεται στις σχετικές υποπαραγράφους του Ν.4254 ΦΕΚ85Α/ , και αφού ληφθεί υπόψη το Πιστοποιητικό ΚΔΤ από τον διαπιστευμένο φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.). Αποδεκτά άνω και κάτω όρια Τα αντίστοιχα άνω και κάτω όρια αποτελεσμάτων του αυτοελέγχου του παραγωγού, των τελευταίων δώδεκα μηνών, από τον μήνα που παραλήφθηκε το φορτίο στο κέντρο διανομής. Μη συμμορφούμενο προϊόν Το προϊόν το οποίο βρίσκεται εκτός των αποδεκτών άνω και κάτω ορίων. Περίοδος ελέγχου Περίοδος παραγωγής και παράδοσης που ορίζεται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτοελέγχου. Στιγμιαίο δείγμα Δείγμα που λαμβάνεται την ίδια στιγμή από το ίδιο μέρος, σχετικά με προγραμματισμένες δοκιμές. Μπορεί να ληφθεί με τον συνδυασμό μιας ή περισσοτέρων διαδοχικών μονάδων δείγματος. Προδιαγραφόμενη χαρακτηριστική τιμή Χαρακτηριστική τιμή μίας μηχανικής, φυσικής ή χημικής ιδιότητας η οποία δεν πρέπει να ξεπεραστεί είτε προς τα πάνω, στη περίπτωση ανωτάτου ορίου, είτε προς τα κάτω, στην περίπτωση κατωτάτου ορίου. Οριακή τιμή μεμονωμένου αποτελέσματος Τιμή μίας μηχανικής, φυσικής ή χημικής ιδιότητας η οποία - για οιοδήποτε μεμονωμένο αποτέλεσμα δοκιμής-δεν πρέπει να ξεπεραστεί είτε προς τα πάνω, στην περίπτωση ανωτάτου ορίου, είτε προς τα κάτω, στην περίπτωση κατωτάτου ορίου. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 5 από 17

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1 Χορήγηση Πιστοποιητικού Κέντρου Διανομής Τσιμέντου Η διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού ΚΔΤ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Υποβολή Αίτησης Η αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ενδιάμεσο στην ΕΒΕΤΑΜ για κάθε κέντρο διανομής που διαθέτει, με τη χρήση του εντύπου GP-CERTINSP/ΕΝ01 και συνοδεύεται από: Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγραφή της γενικής οργάνωσης του Κέντρου Διανομής, πληροφορίες για την διαδικασία διαχείρισης των προϊόντων (παραλαβή, εκφόρτωση, προετοιμασία σιλό, αποθήκευση, διατήρηση, παραδόσεις, μεταφορές κλπ ). Η ΕΒΕΤΑΜ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. Αρχική Επιθεώρηση κέντρου διανομής Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται από την ΕΒΕΤΑΜ αρχική επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν το Κέντρο Διανομής τηρεί τα απαραίτητα μέτρα και διαδικασίες για την διατήρηση της ποιότητας του πιστοποιημένου τσιμέντου. Οι απαιτήσεις αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισμού. Μεταξύ των άλλων κατά την επιθεώρηση αυτή αξιολογείται η καταλληλότητα του εξοπλισμού και του εργαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ όπου εφαρμόζονται, καθώς επίσης και το σύστημα εκφόρτωσης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, και το σύστημα φόρτωσης. Κατά την επιθεώρηση δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί για την αποφυγή λανθασμένης διαδρομής των τσιμέντων ή ανάμιξης διαφορετικών τσιμέντων. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής καταγράφονται από την ΕΒΕΤΑΜ σε έκθεση ελέγχου. Σε περιπτώσεις εντοπισμού μη συμμορφώσεων, καθορίζεται, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο, το χρονικό διάστημα στο οποίο θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, μετά την ικανοποιητική εφαρμογή των οποίων, χορηγείται το Πιστοποιητικό ΚΔΤ και υπογράφεται σχετική σύμβαση. 2.2 Παραλαβή προϊόντος Με την πρώτη παραλαβή προϊόντος, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονική εφαρμογή των διαδικασιών στο Κέντρο Διανομής. Κατά την πρώτη παραλαβή τσιμέντου λαμβάνεται ένα τουλάχιστον δείγμα, μεταξύ των δειγμάτων που λαμβάνονται για την ταχεία αναγνώριση, και διεξάγονται, εκτός των δοκιμών ταχείας αναγνώρισης και όλες οι δοκιμές του Πίνακα 1 της παρ.3.5 του παρόντος κανονισμού. Ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΒΕΤΑΜ κάθε φορά που πρόκειται να εισέλθει στο Κέντρο Διανομής νέος τύπος πιστοποιημένου τσιμέντου ή όμοιος τύπος τσιμέντου αλλά από διαφορετικό εργοστάσιο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. 2.3 Επιτήρηση Η ΕΒΕΤΑΜ επιτηρεί τη λειτουργία του Κέντρου Διανομής τουλάχιστον μία φορά το έτος. Σε περίπτωση που Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 6 από 17

7 εντοπιστούν σημαντικά προβλήματα, ο αριθμός των επιτηρήσεων μπορεί να αυξηθεί μέχρι τέσσερις (4) το έτος. Επίσης η ΕΒΕΤΑΜ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο ελέγχει τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχ ου επιβεβαίωσης του Ενδιάμεσου. 2.4 Δοκιμές εξωτερικού ελέγχου δειγμάτων Η ΕΒΕΤΑΜ διενεργεί 6 δειγματοληψίες το χρόνο για κάθε τύπο πιστοποιημένου τσιμέντου, από κάθε μονάδα παραγωγής που εισέρχεται στο Κέντρο Διανομής, από το σημείο φόρτωσης για τον πελάτη. Κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται τριπλά δείγματα. Το ένα είναι για την ίδια για τη διενέργεια των δοκιμών στο εξωτερικό εργαστήριο, το άλλο για τη διενέργεια αντίστοιχων δοκιμών από το εργαστήριο του Κέντρου Διανομής και το τρίτο φυλάσσεται, με ευθύνη του Κέντρου Διανομής, σε περίπτωση που χρειασθεί να επαναληφθούν οι δοκιμές. Στην τελευταία περίπτωση το δείγμα αποσφραγίζεται με ευθύνη της ΕΒΕΤΑΜ και με την παρουσία εκπροσώπου του Ενδιάμεσου, και οι δοκιμές διεξάγονται με την παρουσία των ενδιαφερομένων μερών στο εξωτερικό εργαστήριο. Κάθε δείγμα, ποσότητας 7 kg, συσκευάζεται, σημαίνεται κατάλληλα και μεταφέρεται με ευθύνη του ενδιάμεσου σε εξωτερικό εργαστήριο, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων (Πίνακας 1). 2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών Η ΕΒΕΤΑΜ ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του ενδιαμέσου παραμένουν εντός της περιοχής των ελαχίστων και μέγιστων τιμών των σχετικών αποτελεσμάτων δοκιμών αυτοελέγχου του παραγωγού για οποιαδήποτε περίοδο ελέγχου. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής 28 ημερών, τόσο του αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διενεργεί ο ενδιάμεσος, όσο και εκείνων του εξωτερικού εργαστηρίου, αξιολογούνται με βάση όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Α «Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών» του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και στο Παράρτημα «Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμών» του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Στην περίπτωση που εντοπισθούν αποκλίσεις κατά την αξιολόγηση, η ΕΒΕΤΑΜ ενημερώνει τον Ενδιάμεσο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του τσιμέντου που διατίθεται στην αγορά. Για τη διαχείριση των μή συμμορφώσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, κατά περίπτωση. Ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ για τις διορθωτικές ενέργειες και τα αποτελέσματά τους. Μετά την επιβεβαίωση της ικανοποιητικής εφαρμογής των συμφωνηθέντων διορθωτικών ενεργειών, συνεχίζεται η κανονική λειτουργία του Κέντρου Διανομής. Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές είναι και η δυνατότητα αύξησης των λαμβανόμενων δειγμάτων για το εξωτερικό εργαστήριο μέχρι το διπλάσιο για όσο διάστημα κριθεί σκόπιμο. Ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Ενδιάμεσου, σε συνάρτηση με την κρισιμότητα των προβλημάτων, το ΥΠΑΝ μπορεί, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΒΕΤΑΜ, να προχωρήσει στην άρση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Διανομής, προσωρινά ή οριστικά. 2.6 Οικονομικοί όροι Το κόστος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού ΚΔΤ και την επιτήρηση της λειτουργίας του Κέντρου Διανομής Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 7 από 17

8 καθορίζεται ως εξής : Ετήσιο Κόστος, σταθερό ποσό το οποίο καταβάλλεται ετησίως και περιλαμβάνει 1 επιθεώρηση /έτος + 6 δειγματοληψίες. Κόστος επιθεωρήσεων, εάν απαιτηθούν για οποιοδήποτε λόγο επιπλέον επιθεωρήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο) το οποίο καθορίζεται με βάση των αριθμό των ανθρωποημερών οι οποίες απαιτούνται τόσο για την αξιολόγηση και την επιτήρηση του Κέντρου Διανομής, όσο και για τη διενέργεια των δειγματοληψιών. Κόστος εργαστηριακών δοκιμών, το οποίο αφορά των κόστος των δοκιμών οι οποίες διενεργούνται από εξωτερικά εργαστήρια για λογαριασμό της ΕΒΕΤΑΜ. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 8 από 17

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 3.1 Γενικά Ο Ενδιάμεσος πρέπει να αποδεικνύει ότι η συμμόρφωση του χύδην τσιμέντου που έχει παραληφθεί, διατηρείται κατά τη μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία και παράδοση και ότι η ποιότητα και η ταυτότητα του τσιμέντου διατηρείται από τον παραγωγό μέχρι την παράδοσή του στον τελικό πελάτη. Για αυτό στο Κέντρο Διανομής διενεργείται μόνιμος εσωτερικός έλεγχος από τον ενδιάμεσο, ο οποίος συνίσταται στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας (βλ. 3.3), ο οποίος συμπληρώνεται από τ ις δοκιμές αυτοελέγχου δειγμάτων τσιμέντου που λαμβάνονται από το σημείο παράδοσης (βλ. 3.4). Σκοπός των ανωτέρω είναι η διατήρηση της ποιότητας, της ταυτότητας και της συμμόρφωσης του τσιμέντου που έχει πιστοποιηθεί με Πιστοποιητικό Σταθερότητας της Επίδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομα του παραγωγού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σύστημα Ποιότητας Κέντρου Διανομής Σε περιπτώσεις που το Κέντρο Διανομής έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, η ΕΒΕΤΑΜ εξετάζει αν το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας πληροί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του Ειδικού Κανονισμού που αφορούν στον έλεγχο διαχείρισης του τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής. Εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε το Σύστημα Ποιότητας μπορεί να γίνει δεκτό για την χορήγηση πιστοποιητικού και για την εν συνεχεία λειτουργία του κέντρου διανομής (επιτήρηση). Σε περιπτώσεις που το Κέντρο Διανομής δεν διαθέτει πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 σύστημα ποιότητας, η ΕΒΕΤΑΜ ελέγχει εάν η τεκμηρίωση και οι διαδικασίες του για τον έλεγχο της διαχείρισης περιγράφονται σε Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο καταρτίζεται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση, και περιλαμβάνει επαρκές σύστημα τεκμηρίωσης. Μεταξύ άλλων στο Εγχειρίδιο πρέπει να περιγράφονται επαρκώς τα παρακάτω: α) οι στόχοι ποιότητας και η οργανωτική διάρθρωση, οι ευθύνες και οι δικαιοδοσίες της διοίκησης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και τα μέσα για την παρακολούθηση της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας προϊόντων και την αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (βλ του ΕΝ 197-2). β) οι τεχνικές διαχείρισης της προμήθειας, μεταφοράς, παραλαβής, χειρισμού, αποθήκευσης, ελέγχου ποιότητας και παράδοσης του τσιμέντου, οι διαδικασίες και συστηματικές ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν (βλ , και του ΕΝ 197-2). γ) οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές που θα διεξάγονται κατά την παραλαβή, τη διάρκεια της αποθήκευσης και την παράδοση των προϊόντων καθώς και η συχνότητα με την οποία αυτές θα διεξάγονται (βλ , και του ΕΝ 197-2). Το Εγχειρίδιο Ποιότητας θα περιλαμβάνει δήλωση από τη διοίκηση στην οποία θα καθορίζονται η πολιτική ποιότητας, οι στόχοι και οι δεσμεύσεις ως προς την διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος. Θα ορίζει έναν εκπρόσωπο της διοίκησης ο οποίος, ανεξάρτητα από τις άλλες αρμοδιότητες, θα έχει καθορισμένη δικαιοδοσία και ευθύνη προκειμένου να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται και τηρούνται οι απαιτήσεις της υποπαραγράφου ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 9 από 17

10 του ΦΕΚ Α85/2014/ Νόμος 4254, του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού για την αξιολόγηση του ΚΔΤ. Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων των εγγράφων και των στοιχείων που αφορούν την λειτουργία του κέντρου διανομής. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατάλληλες εκδόσεις όλων των εγγράφων είναι διαθέσιμες στις θέσεις που απαιτείται, ότι τα άχρηστα έγγραφα αποσύρονται και ότι εισάγονται σωστά οι αλλαγές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε έγγραφο. Καθιερώνεται η τήρηση αρχείου έκδοσης και ισχύος εγγράφων προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση εγγράφων που δεν έχουν καμία ισχύ. Θα διεξάγει τουλάχιστον μια φορά ετησίως εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκόπηση από την διοίκηση του ελέγχου διαχείρισης του Κέντρου Διανομής λαμβάνοντας υπόψη τα αρχεία των εσωτερικών επιθεωρήσεων. Θα περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε λειτουργίες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας και την ποιότητα του προϊόντος, έχει την κατάλληλη εμπειρία ή έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, και θα τηρεί τα κατάλληλα αρχεία Θα τηρεί αρχεία του ελέγχου διαχείρισης του κέντρου διανομής, τουλάχιστον για την περίοδο που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που λαμβάνει ο Ενδιάμεσος, ώστε να διασφαλίζεται ότι διαφορετικά τσιμέντα (διαφορετικοί τύποι, κατηγορίες αντοχής ή/και προέλευσης) διατηρούνται ξεχωριστά και αποθηκεύονται σε ξεχωριστά σιλό έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του τσιμέντου. Να τεκμηριώνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να εξασφαλίζεται ότι το διαχειριζόμενο τσιμέντο συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές. Μπορεί να γίνονται αναφορές σε σχετικά έγγραφα τα οποία παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές αυτοελέγχου των δειγμάτων και τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Για το σκοπό αυτό ο όρος Εγχειρίδιο Ποιότητας πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει αυτά τα σχετικά έγγραφα. 3.3 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Έλεγχος διεργασιών Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να περιγράφει τις παραμέτρους για τον προγραμματισμό των διεργασιών, τον έλεγχο και τις δοκιμές των διεργασιών μεταφοράς, παραλαβής, αποθήκευσης, συσκευασίας και παράδοσης του τσιμέντου, τις επιθεωρήσεις, τις διορθωτικές ενέργειες, τις επαληθεύσεις, τις παραδόσεις και τα συναφή αρχεία. Συστατικά και σύνθεση του τσιμέντου Ο Ενδιάμεσος πρέπει να καθιερώσει τεκμηριωμένες διαδικασίες και αναγνωρισμένες μεθόδους δοκιμών προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα τσιμέντα που προμηθεύεται, αποθηκεύει και παραδίδει στους πελάτες του, πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφών προϊόντος. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να περιγράφει τις μεθόδους που ακολουθεί ο Ενδιάμεσος προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το τσιμέντο που προμηθεύεται, αποθηκεύει και διακινεί, συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των καταλλήλων μεθόδων δοκιμών. Προϊόντα εκτός προδιαγραφών ( Μη Συμμορφούμενα Προϊόντα ) Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Κέντρου Διανομής πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι διεξάγεται επαρκής διαχείριση σε περιπτώσεις εντοπισμού Μη Συμμορφούμενου προϊόντος. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 10 από 17

11 3.3.2 Μετρήσεις και δοκιμές Ο εξοπλισμός για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές στη διάρκεια των διεργασιών της διαχείρισης του τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής, πρέπει να ελέγχεται και να διακριβώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις συχνότητες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Κέντρου Διανομής Οι διαδικασίες για την κατάσταση ελέγχων και δοκιμών σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του τσιμέντου περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής. 3.4 Δοκιμές ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης) παραλαμβανόμενου τσιμέντου Δειγματοληψία και δοκιμές Ο Ενδιάμεσος πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Δοκιμών Ταχείας Αναγνώρισης (ταυτοποίησης) για κάθε πιστοποιημένο τσιμέντο που παραλαμβάνει στο Κέντρο Διανομής. Οι ιδιότητες που θα ελέγχονται, οι μέθοδοι δοκιμών και η ελάχιστη συχνότητα αυτών των δοκιμών κατά τη διάρκεια της παραλαβής ενός τσιμέντου ορίζονται ως εξής: α) Λεπτότητα αλέσεως με τη μέθοδο αεροδιαπερατότητας (Blaine), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ β) Λεπτότητα αλέσεως με τη μέθοδο κοσκίνισηs ( κόσκινο 90 μm), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ γ) Απώλεια στην πύρωση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Οι τιμές των δοκιμών αυτών θα συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές, τις οποίες θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του Κέντρου Διανομής ο παραγωγός του συγκεκριμένου τσιμέντου. Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει τα αποτελέσματα αυτοελέγχου των τελευταίων 12 μηνών, στα οποία θα περιλαμβάνονται και οι τρεις δοκιμές ταχείας αναγνώρισης, με συχνότητα 2 φορές / εβδομάδα όταν υπάρχουν φορτώσεις τσιμέντου από το εργοστάσιό του. Τα αποτελέσματα αυτοελέγχου πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες πραγματοποιημένες τιμές. Ως αποδεκτά άνω και κάτω όρια θεωρούνται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές αντίστοιχα του αυτοελέγχου του παραγωγού. Η ελάχιστη συχνότητα των ανωτέρω δοκιμών ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης), κατά την παραλαβή ενός τσιμέντου, είναι μία σειρά για κάθε 500 t του συγκεκριμένου προϊόντος. Όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να τεκμηριώνονται. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα ικανοποιούν τα κριτήρια συμμόρφωσης του παρόντος κανονισμού, το παραλαμβανόμενο τσιμέντο τοποθετείται στο αντίστοιχο σιλό και ακολουθούν οι προβλεπόμενες παρακάτω δοκιμές. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα των δοκιμών ταχείας αναγνώρισης βρίσκεται εκτός των αποδεκτών άνω ή κάτω ορίων, τότε ο Ενδιάμεσος δεσμεύει το τσιμέντο αυτό σε ένα σιλό, (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ) και διενεργεί τις δοκιμές που περιγράφονται στον Πίνακα 1. Η δοκιμή ποζολανικότητας εκτελείται μόνο για τσιμέντα CEM IV. Παράλληλα ενημερώνει εγγράφως την ΕΒΕΤΑΜ. Οι δοκιμές διενεργούνται σε κάθε στιγμιαίο δείγμα που λήφθηκε κατά την παραλαβή. Αν οι δοκιμές αδιάλυτου υπολείμματος και απώλειας πύρωσης αποδείξουν ότι πρόκειται για τσιμέντο άλλου τύπου, τότε το προϊόν θεωρείται Μη Συμμορφούμενο. Διαφορετικά ο Ενδιάμεσος αναμένει τα αποτελέσματα των Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 11 από 17

12 υπολοίπων δοκιμών. Όταν ο Ενδιάμεσος λάβει τα αποτελέσματα της Πρώιμης Αντοχής (2 ή 7 Ημέρες) και είναι όλα εντός των αποδεκτών άνω και κάτω ορίων, τότε μπορεί να προχωρήσει στην αποδέσμευση του προϊόντος και την πώλησή του με ελεγχόμενο τρόπο (αναλυτική καταγραφή των παραδόσεων), μέχρις ότου ληφθούν τα αποτελέσματα των τελικών αντοχών. Αν κάποιο ή κάποια από τα αποτελέσματα των στιγμιαίων δειγμάτων της Πρώιμης Αντοχής (2 ή 7 ημέρες) βρίσκονται εκτός του αποδεκτού κάτω ορίου, τότε διατηρείται η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ μέχρι τη λήψη των τελικών αποτελεσμάτων αντοχή. Αν τα τελικά αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, τότε ο ενδιάμεσος αποδεσμεύει το προϊόν. Αν ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων του συνόλου των δειγμάτων των αποτελεσμάτων πρώιμης αντοχής (2 ή 7 ημέρες) είναι εκτός του αποδεκτού κάτω ορίου, τότε το προϊόν θεωρείται μη συμμορφούμενο. Αν κάποιο ή κάποια από τα αποτελέσματα των τελικών δοκιμών αντοχής είναι εκτός του αποδεκτού άνω και κάτω ορίου, τότε η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ παραμένει και ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει το ΥΠΑΝ και την ΕΒΕΤΑΜ, να διαχειριστεί και να τεκμηριώσει επαρκώς την απομάκρυνση του μη συμμορφούμενου προϊόντος από το Κέντρο Διανομής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Διορθωτικές ενέργειες Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να τεκμηριώνει τις διαδικασίες για την ανασκόπηση και την προσαρμογή του ελέγχου σε όλα τα στάδια λειτουργίας του Κέντρου Διανομής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι ενέργειες που λαμβάνονται στην περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει να καταγράφονται σε αναφορά, η οποία θα υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την ανασκόπηση της διοίκησης. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα δοκιμής αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του Κέντρου Διανομής δεν ικανοποιεί τα κριτήρια συμμόρφωσης οριακής τιμής μεμονωμένου αποτελέσματος, όπως ορίζεται στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος, ο Ενδιάμεσος πρέπει να προσδιορίζει αμέσως τη σχετική ποσότητα, να λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή της παράδοσης αυτής της ποσότητας τσιμέντου και να ενημερώνει τον αντίστοιχο πελάτη στην περίπτωση που ποσότητα αυτού του τσιμέντου έχει ήδη παραδοθεί. Επιπλέον, ο Ενδιάμεσος πρέπει να προσδιορίζει άμεσα τις αιτίες μιας τέτοιας μη συμμόρφωσης, να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες και σε ανασκόπηση όλων των σχετικών διαδικασιών ελέγχου στο Κέντρο Διανομής. Αυτές οι ενέργειες και τα ευρήματα πρέπει να καταγράφονται κατάλληλα σε αναφορά που θα υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση. Η ΕΒΕΤΑΜ πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με αυτές τις ενέργειες και τα ευρήματα. 3.5 Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης δειγμάτων που λαμβάνονται στο κέντρο διανομής Ο Ενδιάμεσος πρέπει να διεξάγει δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης, για κάθε πιστοποιημένο τσιμέντο, σε δείγματα, προκειμένου να επαληθεύει ότι το τσιμέντο διατηρεί τις ιδιότητές του. Η συχνότητα της δειγματοληψίας και των δοκιμών, οι ιδιότητες προς δοκιμή και οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει να είναι τουλάχιστον όπως καθορίζονται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου που διεξάγονται στο Κέντρο Διανομής και στο εργοστάσιο που προμηθεύει το τσιμέντο θα πρέπει να συγκρίνονται. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 12 από 17

13 Πίνακας 1. Επιβεβαίωση και έλεγχος δειγμάτων εξωτερικού ελέγχου πιστοποιημένου τσιμέντου που έχει ληφθεί στα Κέντρα Διανομής : Ιδιότητες και ελάχιστες συχνότητες δοκιμών α) Ιδιότητες προς δοκιμή β,γ) Πρώιμη αντοχή Τυπική αντοχή Χρόνος αρχικής πήξης Αδιάλυτο υπόλειμμα Απώλεια πυρώσεως Περιεκτικότητα σε SO 3 Θερμότητα ενυδάτωσης Ποζολανικότητα C 3A στο κλινκερ Περιεκτικότητα αέρα Ελάχιστες συχνότητες δοκιμών Αυτοέλεγχος επιβεβαίωσης από τον ενδιάμεσο Τσιμέντο που έχει Τσιμέντο που έχει Δοκιμές εξωτερικού εκφορτωθεί και αποσταλεί στο Κέντρο ελέγχου τρίτου μέρους αποθηκευθεί στο Διανομής Κέντρο Διανομής 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1/ δύο μήνες 2 / μήνα 1 / μήνα 1 / 15νθήμερο 1 ανά λαμβανόμενη ποσότητα, αλλά τουλάχιστον 1 ανά 500 τόνους 6 ανά έτος α) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και προετοιμασία των δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνοι με απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ β) Αν απαιτείται από το σχετικό πρότυπο προϊόντος. γ) Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Οι δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης μπορούν να διεξαχθούν στο εργαστήριο του Ενδιάμεσου ή σε Διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο. Πρέπει να παρέχεται στους εκπροσώπους του φορέα επιθεώρησης πρόσβαση στο εργαστήριο, προκειμένου να επαληθεύσουν ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για τις δοκιμές του τσιμέντου ικανοποιεί τα κριτήρια και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Το εργαστήριο θα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει τα αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα κατάλληλο για την διαχείριση και την απελευθέρωση της διακίνησης του ελεγχόμενου τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής. Τα παραπάνω αρχεία είναι στη διάθεση της ΕΒΕΤΑΜ, οποτεδήποτε ζητηθούν. 3.6 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου από τον ενδιάμεσο Τα επιμέρους αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διεξάγονται από τον ενδιάμεσο σχετικά με το πιστοποιημένο τσιμέντο, πρέπει να παραμένουν εντός της περιοχής των ελαχίστων και μεγίστων τιμών των σχετικών αποτελεσμάτων δοκιμών αυτοελέγχου του παραγωγού για οποιαδήποτε περίοδο ελέγχου. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διενεργεί ο Ενδιάμεσος και αφορούν τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχών 28 ημερών αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών» του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και στο Παράρτημα «Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμών» του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αντοχών λαμβάνονται υπόψη ότι: Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 13 από 17

14 α) Το σύνολο των δοκιμών που αξιολογούνται, αφορούν ένα συγκεκριμένο τύπο πιστοποιημένου τσιμέντου τον οποίο προμηθεύεται ο Ενδιάμεσος από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο παραγωγής. Η αξιολόγηση συνεχίζεται κατά το χρονικό διάστημα που γίνεται η προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου. β) Κάθε φορά που γίνεται η προμήθεια ενός νέου τύπου πιστοποιημένου τσιμέντου ή η προμήθεια ίδιου τύπου από άλλη μονάδα παραγωγής, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να παρευρίσκονται κατά την παραλαβή και να λάβουν δείγματα Ενέργειες σε περίπτωση Μη Συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων των Δοκιμών Αυτοελέγχου Στην περίπτωση που ο Ενδιάμεσος εντοπίσει αποκλίσεις στα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του τσιμέντου που διατίθεται στην αγορά ( π.χ. Δέσμευση υπολοίπου στο σιλό, ενημέρωση των πελατών μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας, διερεύνηση αιτίων και εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών κ.λπ. ). Αμέσως μετά τον εντοπισμό της μη συμμόρφωσης, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει και για τις διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί. 3.7 Όροι ανάκλησης Πιστοποιητικού ΚΔΤ Το Πιστοποιητικό ΚΔΤ ανακαλείται από την ΕΒΕΤΑΜ εφόσον, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ του Ν.4254 ΦΕΚ 8Α5/ σημείο 2δ, διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζονται από το ΚΔΤ τα απαιτούμενα μέτρα, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και γενικότερα δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έκδοσή της. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 14 από 17

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών 1. Γενικά Αυτό το παράρτημα περιγράφει τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών. Κατά προτίμηση η αξιολόγηση πρέπει να διεξάγεται κατά την κανονική ετήσια επιθεώρηση από τον φορέα επιθεώρησης. 2.Ομάδα αποτελεσμάτων που λαμβάνονται υπόψη Η διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη τις εξής τρεις ομάδες αποτελεσμάτων δοκιμών: Α Β όλα τα αποτελέσματα δοκιμών αυτοελέγχου κατά την θεωρούμενη περίοδο. τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν από τον παραγωγό στα δείγματα εξωτερικού ελέγχου. C τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν από το εργαστήριο δοκιμών στα δείγματα εξωτερικού ελέγχου. Ο αριθμός των αποτελεσμάτων σε κάθε μια από τις ομάδες Β και C είναι τουλάχιστον έξι. Θα πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα σε όλη την θεωρούμενη χρονική περίοδο. 3. Διαδικασία αξιολόγησης 3.1 Εισαγωγή Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο μέρη, όπως περιγράφεται στις 3.3. και 3.4. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται παρατίθενται στην Σύμβολα Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις 3.3 έως 3.5 δίνονται στον Πίνακα Π1. Πίνακας Π1 Σύμβολα Σύμβολο Μ Α Μ Β Μ C Ν Β S Α Ερμηνεία είναι ο μέσος όρος όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτοελέγχου κατά την θεωρούμενη περίοδο είναι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δοκιμών που έγιναν από τον ενδιάμεσο στα δείγματα εξωτερικού ελέγχου είναι ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δοκιμών που έγιναν από το εργαστήριο δοκιμών στα δείγματα εξωτερικού ελέγχου είναι το πλήθος των δειγμάτων εξωτερικού ελέγχου είναι η τυπική απόκλιση όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτοελέγχου κατά την θεωρούμενη περίοδο Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 15 από 17

16 S D είναι η τυπική απόκλιση των διαφορών μεταξύ των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των δειγμάτων εξωτερικού ελέγχου που ορίζονται ως d i = B i - C i όπου B i είναι το μεμονωμένο αποτέλεσμα δοκιμής του παραγωγού C i το αντίστοιχο μεμονωμένο αποτέλεσμα δοκιμής του εργαστηρίου δοκιμών S D = [(Σd i 2 (Σdi ) 2 /N B ) / (N B 1)] 1/2 3.3 Αξιολόγηση της υπόθεσης ότι οι ομάδες Α και Β ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό (έλεγχος σφάλματος δειγματοληψίας) α) Όταν M A M B 2,0 1) MPa, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι δύο ομάδες αποτελεσμάτων ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό. β) Όταν M A M B > 2,0 1) MPa, 1/2 εάν M M 2,58 x S / (N ) A B A B μπορεί να θεωρηθεί ότι οι δύο ομάδες αποτελεσμάτων ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό. 1/2 εάν M M > 2,58 x S / (N ) A B A B η αιτία πρέπει να προσδιοριστεί από τον παραγωγό. (Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι οι δύο ομάδες αποτελεσμάτων ανήκουν σε διαφορετικούς πληθυσμούς με βεβαιότητα 99% όπως περιγράφεται στο ISO 2854). 3.4 Σύγκριση μεταξύ των ομάδων Β και C για τον έλεγχο της ακρίβειας των δοκιμών αυτοελέγχου (έλεγχος σφάλματος δοκιμής) Θα πρέπει να ικανοποιούνται δύο συνθήκες: α) S 3,4 MPa D β) M M 4,0 MPa. Β C Αν μία ή και οι δύο από αυτές τις συνθήκες δεν ικανοποιούνται, πρέπει να προσδιορίζονται οι αιτίες από τον παραγωγό και τον φορέα επιθεώρησης. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 16 από 17

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Πιστοποιητικού ΚΔΤ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Αριθμός Πιστοποιητικού : Αριθμός Κοινοποίησης της EBETAM AE : 0437 Ημερομηνία Έκδοσης: Αριθμός Έκθεσης : Στοιχεία Ενδιάμεσου: Εγκαταστάσεις Κέντρου Διανομής: Περιγραφή προϊόντος: Αριθμός Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης: Με το παρόν Πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ του Ν.4254 ΦΕΚ 8Α5/ σημείο 2α και τις απαιτήσεις της παρ.9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, βεβαιώνεται ότι στο ως άνω αναφερόμενο Κέντρο Διανομής λαμβάνονται από τον Ενδιάμεσο όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας, της ταυτότητας, της σήμανσης συμμόρφωσης CE και της καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση των πιστοποιημένων από τον παραγωγό χύδην τσιμέντων. Το παρόν πιστοποιητικό παραμένει σε ισχύ εφόσον το Κέντρο Διανομής επιτηρείται ετήσια από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Ελέγχου Κέντρων Διανομής Τσιμέντου της εταιρείας. Για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Για το Τμήμα Αξιολόγησης (Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή) (Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή) Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 17 από 17

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ενότητα 2: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δημιουργεί και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σωλήνες Πολυαιθυλενίου για δίκτυα φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 4barg ΕΛΕΓΧΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα