Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης"

Transcript

1 Α Δ Ι Ε Υ Μ Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Ι 2014 Το παρόν κείμενο αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες του μαθήματος Αλγεβρικές Δομές Ι, Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους , και τελεί υπο συνεχή επεξεργασία.

2 2 Π Μέρος 1. Ασκήσεις Προς Λύση 3 Μέρος 2. Προτεινόμενες Ασκήσεις Προς Λύση 41 Μέρος 3. Επίλυση Επιλεγμένων Ασκήσεων 81 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέματα 275 I. Θεωρία Ομάδων Σχέσεις Μερικής Διάταξης, Απεικονίσεις, Σχέσεις Ισοδυναμίας και Διαμερίσεις Σχέσεις μερικής διάταξης Το διάγραμμα Hasse ενός μερικώς διατεταγμένου συνόλου Απεικονίσεις και Σχέσεις Ισοδυναμίας Πεπερασμένα και Άπειρα Σύνολα Σχέσεις ισοδυναμίας Διαμερίσεις Διαμερίσεις και Σχέσεις Ισοδυναμίας Απεικονίσεις και Σχέσεις Ισοδυναμίας Πράξεις Ο πίνακας πράξης (ή πίνακας Cayley) μιας αλγεβρικής δομής της μορφής (X, ) Ο Γενικός Προσεταιριστικός Νόμος Επαγόμενες Πράξεις Πράξεις συμβιβαστές με σχέσεις ισοδυναμίας Ομάδες: Βασικές Ιδιότητες Δυνάμεις Στοιχείων Βασικές Ιδιότητες Ομάδων Ο Πίνακας Cayley μιας Ομάδας Παραδείγματα Ομάδων Βασικά Παραδείγματα Ομάδων Πίνακες Cayley ομάδων με πλήθος στοιχείων Συμμετρικές Ομάδες Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Η Ομάδα αντιστρεψίμων στοιχείων ενός Μονοειδούς Η ομάδα των ισομετριών του R n Η ομάδα των ισομετριών τού R Η ομάδα των ισομετριών ενός επίπεδου γεωμετρικού σχήματος Σ Υποομάδες Υποομάδες και οι βασικές τους ιδιότητες Ομάδες και Υποομάδες προερχόμενες από την ομάδα Z των ακεραίων Παραδείγματα Υποομάδων Η ομάδα των τετρανίων (quaternions) 333

3 5.5. Τομή υποομάδων και υποομάδες παραγόμενες από υποσύνολα Η κυκλική υποομάδα η οποία παράγεται από ένα στοιχείο μιας ομάδας Τάξη Στοιχείου και Ομάδας - Κυκλικές Ομάδες Κυκλικές Ομάδες Τάξη Στοιχείου και Ομάδας Η Ομάδα των n-οστών ριζών της μονάδας Κυκλικές Ομάδες Μικρής Τάξης Ομάδες στρέψης και ομάδες ελεύθερης στρέψης Τάξη Γινομένου Στοιχείων μιας Ομάδας Ταξινόμηση Κυκλικών Ομάδων και των Υποομάδων τους Υποομάδες και Γεννήτορες Άπειρων Κυκλικών Ομάδων Υποομάδες και Γεννήτορες Πεπερασμένων Κυκλικών Ομάδων Κυκλικές Ομάδες - Ευθέα Γινόμενα Ταξινόμηση Κυκλικών Ομάδων Το Θεώρημα του Lagrange και οι Εφαρμογές του Υποομάδες και Σχέσεις Ισοδυναμίας Το Θεώρημα του Lagrange Οι Υποομάδες της S Το αντίστροφο του Θεωρήματος του Lagrange και η Εναλλάσσουσα Ομάδα A Εφαρμογές του Θεωρήματος Lagrange (I) Εφαρμογές του Θεωρήματος Lagrange (II) Χαρακτηρισμοί Πεπερασμένων Κυκλικών Ομάδων Τάξη στοιχείων τα οποία μετατίθενται σε μια ομάδα Χαρακτηρισμοί Κυκλικών Ομάδων Εφαρμογή στην Πολλαπλασιαστική Ομάδα ενός Σώματος Οι ομάδες τάξης pq, όπου p, q είναι πρώτοι αριθμοί Ομάδες τάξης 2p Ομάδες τάξης pq Ομάδες Μεταθέσεων (Μετατάξεων) Οι πρώτες έννοιες Τροχιές και ανάλυση σε κύκλους Εκτιμώντας τάξεις μεταθέσεων (μετατάξεων) στην (S n, ). Διαμερίσεις του n Άρτιες και περιττές μεταθέσεις (μετατάξεις) Κανονικές (Ορθόθετες) Υποομάδες Κανονικές Υποομάδες Κανονικές Υποομάδες και Σχέσεις Ισοδυναμίας Παραδείγματα Κανονικών Υποομάδων Τρία Χαρακτηριστικά (Αντι-)Παραδείγματα Ομάδες Hamilton Μεταβατική ιδιότητα κανονικότητας υποομάδων Ομάδες-πηλίκα Η ομάδα πηλίκο μιας ομάδας ως προς μια κανονική υποομάδα Το Θεώρημα Cauchy για πεπερασμένες αβελιανές ομάδες Ομομορφισμοί Ομάδων 431 3

4 Βασικές ιδιότητες και Παραδείγματα Ομομορφισμοί και Υποομάδες Δομικές Ιδιότητες Ομάδων - Κριτήρια (Μη)-Ισομορφίας Ομομορφισμοί και Κανονικές Υποομάδες Το Θεώρημα του Cayley Ταξινόμηση Κυκλικών Ομάδων και οι Ομάδες Αυτομορφισμών τους Ταξινόμηση Άπειρων Κυκλικών Ομάδων Ταξινόμηση Πεπερασμένων Κυκλικών Ομάδων Κριτήριο Ισομορφίας Κυκλικών Ομάδων Ομάδες Ομομορφισμών Κυκλικών Ομάδων Ομάδες Αυτομορφισμών Κυκλικών Ομάδων Τα Θεωρήματα Ισομορφισμών και οι Εφαρμογές τους Το Πρώτο Θεώρημα Ισομορφισμών Το Δεύτερο Θεώρημα Ισομορφισμών Το Τρίτο Θεώρημα Ισομορφισμών Το Θεώρημα Αντιστοιχίας 469 IΙ. Θεωρία Δακτυλίων 473 Μέρος 5. Βιβλιογραφία 474

5 Μέρος 1. Ασκήσεις Προς Λύση 5 Α Δ Ι Α - Φ 1 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 Ασκηση 1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R ορίζουμε μια σχέση R R R ως εξής: x R y x y Q Να δείξετε ότι η R είναι μια σχέση ισοδυναμίας στο R, και να περιγράψετε το σύνολο πηλίκο R/R. Ασκηση 2. Στο σύνολο των ρητών αριθμών Q ορίζουμε μια σχέση R Q Q ως εξής: x R y x y Z Να δείξετε ότι η R είναι μια σχέση ισοδυναμίας στο Q, και υπάρχει μια 1-1 και επί επεικόνιση f : Q/R Q [0, 1) Ασκηση 3. Θεωρούμε το υποσύνολο S = { z C z = 1 } του συνόλου C μη-μηδενικών μιγαδικών αριθμών. Στο C ορίζουμε μια σχέση R ως εξής: z R w zw 1 S 1. Να δείξετε ότι η R είναι μια σχέση ισοδυναμίας στο C, και ακολούθως νa περιγραφεί το σύνολο-πηλίκο C /R. 2. Είναι το υποσύνολο S κλειστό ως προς την πράξη πολλαπλασιασμού στο σύνολο C ; 3. Είναι η πράξη πολλαπλασιασμού στο σύνολο C συμβιβαστή με την σχέση ισοδυναμίας R; Ασκηση 4. Να εξεταστεί, ποια από τα ακόλουθα υποσύνολα τού καρτεσιανού γινομένου Z Z ορίζουν μια σχέση ισοδυναμίας φ επί του συνόλου των ακεραίων αριθμών Z και για κάθε σχέση ισοδυναμίας φ να προσδιοριστούν οι αντίστοιχες κλάσεις ισοδυναμίας καθώς και η προκύπτουσα διαμέριση του συνόλου Z: (1) g 1 = {(z, z) z Z}, των

6 6 (2) g 2 = {(z, z + 1) z Z}, (3) g 3 = {(z + 1, z) z Z}, (4) g 4 = g 1 g 2, (5) g 5 = g 1 g 2 g 3 (6) g 6 = {(1, 2), (2, 3), (1, 3)}, (7) g 7 = {(1, 2), (2, 3), (1, 3), (2, 1), (3, 2), (3, 1)}, (8) g 8 = g 1 g 7, (9) g 9 = g 1 g 7 {(7, 8), (8, 7)}, (10) g 10 = g 1 g 7 {(3, 4), (4, 3)}. Ασκηση 5. Έστω X ένα μη-κενό σύνολο και {R i } i I μια οικογένεια σχέσεων ισοδυναμίας επί του X. 1. Να δείξετε ότι η τομή R = i I R i είναι μια σχέση ισοδυναμίας επί του X. 2. Να εξετάσετε αν η ένωση R = i I R i είναι σχέση ισοδυναμίας επί του X. Ασκηση 6. Θεωρούμε το σύνολο X = { 1, 2, 3, 4}. 1. Έστω η σχέση R = { (1, 1), (2, 1), (3, 1), (2, 4), (4, 2), (3, 3), (4, 1), (2, 3) } X X Να βρεθεί η μικρότερη σχέση ισοδυναμίας R επί του X η οποία περιέχει τη σχέση R. 2. Έστω η σχέση R = { (1, 1), (2, 3), (4, 1) } X X Να βρεθεί η μικρότερη σχέση ισοδυναμίας R επί του X η οποία περιέχει τη σχέση R. Ασκηση 7. Να περιγραφούν όλες οι πιθανές σχέσεις ισοδυναμίας επί ενός συνόλου X με πλήθος στοιχείων X = 1, X = 2, X = 3, και X = 4. Ασκηση Στο σύνολο N N, όπου N = { 0, 1, 2, 3, }, ορίζουμε τη σχέση R: (a, b), (c, d) N N : (a, b) R (c, d) a + d = b + c Δείξτε ότι η R είναι μια σχέση ισοδυναμίας στο N N και περιγράψτε το σύνολο πηλίκο (N N)/R. 2. Στο σύνολο Z Z ορίζουμε τη σχέση S: (x, y), (a, b) Z Z : (x, y) S (a, b) xb = ya Δείξτε ότι η S είναι μια σχέση ισοδυναμίας στο Z Z σύνολο πηλίκο (Z Z )/S. και περιγράψτε το Ασκηση 9. Θεωρούμε το σύνολο CS(Q) των ακολουθιών Cauchy ρητών αριθμών. Υπενθυμίζουμε ότι μια ακολουθία (r n ) n N, r n Q, n N, ρητών αριθμών ονομάζεται ακολουθία Cauchy ακριβώς τότε όταν ε > 0, n 0 N : m, n n 0 είναι r n r m < ε.

7 Στο σύνολο CS(Q) ορίζουμε τη σχέση R CS(Q) CS(Q) ως εξής: (r n ) n N R (r n) n N η (r n r n) n N είναι μια μηδενική ακολουθία: lim (r n r n) = 0 (1) Να δειχθεί ότι η R είναι μια σχέση ισοδυναμίας επί τού CS(Q). (2) Να περιγραφεί το σύνολο πηλίκο CS(Q)/R. Ασκηση 10. Έστω K ένα σώμα (K = Q, R, C), και έστω H(t) ένα τυχόν πολυώνυμο υπεράνω του K. Στο σύνολο των πολυωνύμων K[t], ορίζουμε μια σχέση R ως εξής: P(t), Q(t) K[t] : P(t) R Q(t) H(t) P(t) Q(t) (1) Να δείξετε ότι η σχέση R είναι μια σχέση ισοδυναμίας επί του K[t]. (2) Να εξετασθεί αν η σχέση R είναι συμβιβαστή με τις πράξης πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πολυωνύμων. (3) Αν K = R και H(t) = t 2 + 1, ποιό είναι το σύνολο πηλίκο R[t]/R; Ασκηση 11. Εξετάστε στις παρακάτω περιπτώσεις αν, η διμελής πράξη επί του συνόλου G είναι προσεταιριστική, μεταθετική, υπάρχει ουδέτερο στοιχείο και αν, κάθε στοιχείο έχει αντίστροφο. (1) G = Z και a b = ab. (2) G = Z και a b = a b. (3) G = R + και a b = ab. (4) G = Q και a b = ab. (5) G = R και a b = ab. (6) G = Z + και a b = 2 ab. (7) G = Z + και a b = a b. (8) G = C και a b = a + b. Ασκηση 12. Έστω G = R \ { 1} (δηλαδή G είναι το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών εκτός από το 1), και ορίζουμε x, y G : x y = x + y + xy Να δείξετε ότι η παραπάνω απεικόνιση είναι μια πράξη επί του G. Να εξετασθεί αν η πράξη είναι προσεταιριστική ή μεταθετική. Να εξετασθεί αν υπάρχει στοιχείο e G έτσι ώστε: x e = x = e x, x G. Αν ένα τέτοιο στοιχείο υπάρχει, είναι μοναδικό; Σ αυτή την περίπτωση να εξετασθεί αν για κάθε x G, υπάρχει y G έτσι ώστε: x y = e = y x. Τέλος να εξετασθεί αν η εξίσωση: έχει (μοναδική) λύση στο σύνολο G. a x = b Ασκηση 13. Έστω ότι K συμβολίζει ένα από τα ακόλουθα σώματα Q, R, C, και έστω M m n (K) το σύνολο των m n πινάκων με στοιχεία από το K. Υπενθυμίζουμε ότι δύο πίνακες A, B M m n (K) καλούνται ισοδύναμοι αν υπάρχει αντιστρέψιμος n n πίνακας P και αντιστρέψιμος m m πίνακας Q έτσι ώστε: Q 1 A P = B 7

8 8 (1) Δείξτε ότι ορίζοντας: A B ο πίνακας Α είναι ισοδύναμος με τον B αποκτούμε μια σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο M m n (K). (2) Να περιγραφεί το σύνολο πηλίκο M m n (K)/. (3) Είναι η πρόσθεση, και ο πολλαπλασιασμός πινάκων (όταν m = n), συμβιβαστή πράξη με την σχέση ισοδυναμίας πινάκων;

9 Α Δ Ι Α - Φ 2 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 14. Έστω (G, ) μια ομάδα και υποθέτουμε ότι: a b c = e για κάποια a, b, c G, όπου e είναι το ουδέτερο στοιχείο της ομάδας. Να δείξετε ότι: b c a = e. Ασκηση 15. Έστω (G, ) μια ομάδα με ταυτοτικό στοιχείο e. Αν το σύνολο G έχει άρτιο πλήθος στοιχείων, να δείξετε ότι υπάρχει ένα στοιχείο a e στην G τέτοιο ώστε a a = e. Ασκηση 16. Έστω R = R \ {0} το σύνολο των μη-μηδενικών πραγματικών αριθμών. Ορίζουμε τη διμελή πράξη : R R R επί τού R, ως εξής: a b := a b (1) Δείξτε ότι η προσεταιριστική. (2) Δείξτε ότι υπάρχει ένα αριστερό ταυτοτικό στοιχείο και ένα δεξιό αντίστροφο στοιχείο για την πράξη. (3) Είναι το ζεύγος (R, ) ομάδα; (4) Ποιά είναι η σημασία της άσκησης; Ασκηση 17. Έστω (G, ) μια ομάδα με ταυτοτικό στοιχείο e. Αν ισχύει x x = e, x G δείξτε ότι η G είναι αβελιανή. Ασκηση 18. Να δείξετε ότι το ανοιχτό διάστημα ( 1, 1) := { x R 1 < x < 1 } της πραγματικής ευθείας αποτελεί ομάδα με πράξη: x y = x + y 1 + xy Ασκηση 19. Έστω (G, ) μια ομάδα με ταυτοτικό στοιχείο e. Αν το σύνολο G έχει πεπερασμένο πλήθος στοιχείων, να δείξετε ότι για κάθε a G, υπάρχει ακέραιος n Z +, ο οποίος γενικά εξαρτάται από το a, έτσι ώστε: a n := a a a = e (το a εμφανίζεται σαν παράγοντας n φορές). Επιπλέον να δείξετε ότι υπάρχει Ν Z + : a N = e, a G.

10 10 Ασκηση 20. Έστω (G, ) μια ομάδα και a, b G. Να δείξετε ότι (a b) 1 = a 1 b 1 αν και μόνον αν a b = b a. Να συμπεράνετε ότι η G είναι αβελιανή αν και μόνον αν (a b) 1 = a 1 b 1, a, b G. Ασκηση 21. Έστω (M, ) ένα μονοειδές, δηλαδή είναι μια προσεταιριστική πράξη επί του συνόλου M, και υπάρχει ουδέτερο στοιχείο e στο σύνολο M για την πράξη. (1) Να δείξετε ότι το ζεύγος (U(M), ), όπου U(M) = { x M x M : x x = e = x x } είναι το σύνολο των αντιστρεψίμων στοιχείων του μονοειδούς (M, ), είναι ομάδα. (2) Να βρεθούν οι ομάδες (U(N), ), (U(Z), ) και (U(Z n, ) των μονοειδών (N, ), (Z, ), (Z n, ), όπου είναι ο συνήθης πολλαπλασιασμός. (3) Δείξτε ότι το ζεύγος (Z Z, ), όπου (x 1, x 2 ) (y 1, y 2 ) = (x 1 y 1, x 2 y 2 ) ένα ένα μεταθετικό μονοειδές και προσδιορίστε την αβελιανή ομάδα (U(Z Z), ). Ασκηση 22. Βρείτε όλους τους πιθανούς πίνακες Cayley ομάδων με 4 στοιχεία. Ασκηση 23. Δείξτε με ένα παράδειγμα, ότι είναι δυνατόν η εξίσωση x x = e να έχει περισσότερες από δύο λύσεις, σε κάποια ομάδα (G, ) με ταυτοτικό στοιχείο e. Ασκηση 24. Θεωρούμε τους ακόλουθους αντιστρέψιμους πίνακες πραγματικών αριθμών: A = , Β = GL 4(R) και έστω G = { A n GL 4 (R) n Z } και G = { B n GL 4 (R) n Z } Να δείξετε ότι τα ζεύγη (G, ) και (G, ), όπου είναι ο πολλαπλασιασμός πινάκων, είναι αβελιανές ομάδες. Πόσα στοιχεία έχουν οι ομάδες G και G ;

11 Ασκηση 25. Μελετήστε τη δομή της ομάδας (Z 6, +), και συμπληρώστε τον πίνακα Cayley + [0] [1] [2] [3] [4] [5] [0] [1] [2] [3] [4] [5] Ασκηση 26. Θεωρούμε το σύνολο απεικονίσεων G = { α 0, α 1, α 2, β 1, β 2, β 3 : Q \ {0, 1} Q \ {0, 1} } όπου: α 0 (x) = x, α 1 (x) = 1 1 x, α 2(x) = x 1 x β 1 (x) = 1 x, β 2 (x) = 1 x, β 3 (x) = x x 1 Να δείξετε ότι το ζεύγος (G, ), όπου είναι πράξη της σύνθεσης απεικονίσεων, αποτελεί μια μη-αβελιανή ομάδα. Να συμπληρώσετε τον αντίστοιχο πίνακα της ομάδας G. 11 Ασκηση 27. Έστω μια προσεταιριστική πράξη επί του μη-κενού συνόλου G. Υποθέτουμε ότι: (1) Υπάρχει ένα στοιχείο e G: e x = x, x G. (2) Για κάθε x G, υπάρχει ένα στοιχείο x G: x x = e. Να δείξετε ότι το ζεύγος (G, ) είναι ομάδα. Ασκηση 28. Γνωρίζουμε ότι αν (G, ) είναι μια ομάδα, τότε οι εξισώσεις a x = b και x a = b έχουν (μοναδική) λύση για κάθε a, b G. Αντίστροφα: να δείξετε ότι αν είναι μια προσεταιριστική πράξη επί του μη-κενού συνόλου G και οι παραπάνω εξισώσεις έχουν λύση για κάθε a, b G, τότε υπάρχει ταυτοτικό στοιχείο e G για την πράξη και το ζεύγος (G, ) είναι μια ομάδα. Ασκηση Στο σύνολο G = R R ορίζουμε μια πράξη ως εξής: : G G G, (a, b) (c, d) = (ac, ad + b) Να δείξετε ότι το ζεύγος (G, ) είναι ομάδα. 2. Να δείξετε ότι το σύνολο G = { f: R R f(x) = ax + b, a, b R, a 0 } εφοδιασμένο με την πράξη της σύνθεσης απεικονίσεων είναι ομάδα. 3. Παρατηρείτε κάποια σχέση μεταξύ των ομάδων, G και G ;

12 12 Α Δ Ι Α - Φ 3 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 30. (1) Ας είναι T το σύνολο των μιγαδικών αριθμών με μέτρο ίσο με 1, δηλαδή T = {z C z = 1}. Να δειχθεί ότι το T αποτελεί υποομάδα τής ομάδας (C, ). (2) Να δείξετε ότι το υποσύνολο U των μιγαδικών αριθμών z με z n = 1, για κάποιο n N, δηλαδή U = {z C n N, τέτοιο ώστε z n = 1}, αποτελεί υποομάδα τής (T, ). (3) Αν n 1 είναι ένας φυσικός αριθμός, να δείξετε ότι το σύνολο U n των μιγαδικών αριθμών z με z n = 1, δηλαδή U n = {z C z n = 1}, αποτελεί υποομάδα τής (U, ). (4) Να δείξετε ότι η ομάδα U n είναι κυκλική. Ασκηση 31. Για κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες να βρεθούν τουλάχιστον δύο μη-τετριμμένες γνήσιες υποομάδες. (1) (Z, +), (2) (Q, +), (3) (C, ), (4) (8Z, +), (5) (S 3, ), (6) (GL(2, Q), ). Ασκηση 32. (1) Δείξτε ότι αν H και K είναι δύο υποομάδες μιας αβελιανής ομάδας (G, ), τότε το υποσύνολο H K = {hk G h H, k K} είναι μια υποομάδα της G. (2) Να αποδείξετε με τη βοήθεια ενός αντιπαραδείγματος ότι αυτό δεν αληθεύει όταν η ομάδα (G, ) δεν είναι αβελιανή. (3) Έστω n, m 1 δύο φυσικοί αριθμοί και H = nz = n και K = mz = m οι κυκλικές υποομάδες της προσθετικής ομάδας (Z, +), οι οποίες παράγονται από τους φυσικούς αριθμούς n και m αντίστοιχα. Να προσδιορισθεί η ομάδα H + K. Ασκηση 33. Δείξτε ότι κάθε μη-κενό πεπερασμένο υποσύνολο H μιας ομάδας G το οποιο είναι κλειστό στην πράξη της ομάδας είναι υποομάδα της G. Να δείξετε με ένα αντιπαράδειγμα ότι γενικά το παραπάνω αποτέλεσμα δεν ισχύει αν το υποσύνολο είναι άπειρο.

13 13 Ασκηση 34. Έστω S(A) = {f: A A f : 1-1 και επί} η ομάδα των «1-1» και «επί» απεικονίσεων επί ενός μη κενού συνόλου A, με πράξη την σύνθεση απεικονίσεων. Αν X είναι ένα πεπερασμένο μη κενό υποσύνολο του A, δείξτε ότι το υποσύνολο Η = {f S(A) f(x) X} είναι μια υποομάδα της S(Α). Αληθεύει ο ισχυρισμός αν το υποσύνολο X είναι άπειρο; Ασκηση 35. Έστω (G, ) μια αβελιανή ομάδα με ταυτοτικό στοιχείο e. Ας είναι n N ένας πάγιος¹ φυσικός αριθμός. Να δειχθεί ότι το υποσύνολο H της G που αποτελείται από τα στοιχεία g G με την ιδιότητα g n = e είναι μια υποομάδα της G. Ισχύει το παραπάνω αποτέλεσμα αν η ομάδα δεν είναι αβελιανή; Αν ισχύει να το αποδείξετε, διαφορετικά να δώσετε αντιπαράδειγμα. Ασκηση 36. (1) Αν H και K είναι υποομάδες μιας ομάδας G, τότε η ένωση H K είναι υποομάδα της G αν και μόνον αν είτε H K ή K H. (2) Δεν υπάρχει ομάδα η οποία είναι ένωση δύο γνήσιων υποομάδων της. (3) Yπάρχει ομάδα η οποία είναι ένωση τριών γνήσιων υποομάδων της; Ασκηση 37. Σημειώστε αν είναι σωστό ή λάθος. (1) Ο προσεταιριστικός νόμος ισχύει σε κάθε ομάδα. (2) Είναι δυνατόν να υπάρξει ομάδα στην οποία να μην ισχύει ο νόμος της διαγραφής. (3) Κάθε ομάδα είναι υποομάδα του εαυτού της. (4) Κάθε ομάδα έχει ακριβώς δυο μη γνήσιες υποομάδες. (5) Στο μάθημα, δεν έχουμε δώσει ακόμα παράδειγμα ομάδας που να μην είναι αβελιανή. (6) Κάθε σύνολο αριθμών που είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση είναι και ομάδα με πράξη τον πολλαπλασιασμό. (7) Μπορούμε να ορίσουμε την υποομάδα ως «υποσύνολο μιας ομάδας». (8) Κάθε υποσύνολο οποιασδήποτε ομάδας είναι υποομάδα με την επαγόμενη πράξη. Ασκηση 38. Έστω (G, ) μια ομάδα, και H = {H i H i G} i I μια οικογένεια υποομάδων της G. (1) Να δείξετε ότι η τομή H = i I H i είναι μια υποομάδα της G. (2) Έστω n, m 1 δύο φυσικοί αριθμοί και H 1 = nz = n και H 2 = mz = m οι κυκλικές υποομάδες της προσθετικής ομάδας (Z, +), οι οποίες παράγονται από τους φυσικούς αριθμούς n και m αντίστοιχα. Να προσδιορισθεί η ομάδα nz mz. ¹σταθερά δοσμένος

14 14 Ασκηση 39. Έστω ότι (G 1, 1 ) και (G 2, 2 ) είναι δύο ομάδες. Να δειχθεί ότι το καρτεσιανό γινόμενο G 1 G 2 εφοδιασμένο με την πράξη : (G 1 G 2 ) (G 1 G 2 ) G 1 G 2, ((a 1, a 2 ), (b 1, b 2 )) (a 1 1 b 1, a 2 2 b 2 ) αποτελεί μια ομάδα. (Η συγκεκριμένη ομάδα ονομάζεται το ευθύ γινόμενο των ομάδων G 1 και G 2.) Ασκηση 40. Θεωρούμε την ομάδα ευθύ γινόμενο Z 2 Z 2 της προσθετικής ομάδας (Z 2, +) με τον εαυτό της. Να σχηματιστεί ο πίνακας πράξης της Z 2 Z 2 και να αποδειχτεί ότι δεν πρόκειται για κυκλική ομάδα. Ασκηση 41. Θεωρούμε τις ομάδες (Z 2, +), (Z 3, +) και το ευθύ γινόμενό τους Z 2 Z 3. Να σχηματιστεί ο πίνακας πράξης της Z 2 Z 3 και να αποδειχτεί ότι πρόκειται για κυκλική ομάδα. Ακολούθως να εξετάσετε, αν ο ισχυρισμός «Σε κάθε κυκλική ομάδα, κάθε στοιχείο είναι γεννήτορας» είναι αληθής ή όχι. Ασκηση 42. Να προσδιοριστούν όλοι οι γεννήτορες της ομάδας (Z 10, +). Ασκηση 43. Δείξτε ότι μια ομάδα που δεν έχει γνήσιες μη τετριμμένες υποομάδες είναι κυκλική. Ασκηση 44. Έστω (G, ) μια κυκλική ομάδα και a ένας γεννήτορας της G, δηλαδή G = a. Να δείξετε ότι και το στοιχείο a 1 είναι γεννήτορας της G. Ακολούθως να δείξετε ότι μια ομάδα G έχει ακριβώς έναν γεννήτορα αν και μόνον αν η G είναι κυκλική τάξης 2.

15 Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 45. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου (1) a = [2] 3, (G, ) = (Z 3, +), (2) a = i, (G, ) = (C, ), (3) a = 1 + i 3, (G, ) = (C, ), (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), (5) cos(2π/7) + isin(2π/7), (G, ) = (C, ). (6) a = [6] 10, (G, ) = (Z 10, +), (7) a = [6] 15, (G, ) = (Z 15 ), +), (8) a = [10] 12, (G, ) = (Z 12 ), +), (9) a = [77] 210, (G, ) = (Z 210 ), +), (10) a = [40] 210, (G, ) = (Z 210 ), +), (11) a = [70] 210, (G, ) = (Z 210 ), +). Ασκηση 46. Έστω (G, ) μια ομάδα. (1) x, a G: o(x 1 ax) = o(a) = o(xax 1 ) (2) a, b G: o(ab) = o(ba) (3) Αν H είναι μια υποομάδα της G, τότε x G, το σύνολο x 1 Hx είναι μια υποομάδα της G με τάξη o(x 1 Hx) = o(h) Ασκηση 47. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων μιας κυκλικής ομάδας με τάξη: (α ) 5, (β ) 8, (γ ) 12, (δ ) 60 Ασκηση 48. (1) Οι γεννήτορες της κυκλικής πολλαπλασιαστικής ομάδας U n όλων των n-στών ριζών της μονάδας στο C καλούνται πρωταρχικές n-οστές ρίζες της μονάδας. Βρείτε τις πρωταρχικές n-οστές ρίζες της μονάδας για n = 4, n = 17, n = 24, και n = 31. (2) Να ευρεθούν όλοι οι γεννήτορες των ομάδων (Z 10, +), (Z 12, +) και (Z 15, +). Ασκηση 49. (1) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποομάδας [25] 30 της ομάδας (Z 30, +).

16 16 (2) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποομάδας [30] 42 της ομάδας (Z 42, +). (3) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποομάδας i της ομάδας C των μη μηδενικών μιγαδικών αριθμών με πράξη τον πολλαπλασιασμό. (4) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποομάδας 1 + i της ομάδας C των μη μηδενικών μιγαδικών αριθμών με πράξη τον πολλαπλασιασμό. Ασκηση 50. Ποιες είναι οι δυνατές τάξεις για τις υποομάδες των επόμενων κυκλικών ομάδων; (α ) (Z 6, +), (β ) (Z 8, +), (γ ) (Z 12, +), (δ ) (Z 60, +), (ε ) (Z 17, +) Ασκηση 51. Βρείτε όλες τις υποομάδες των παρακάτω ομάδων και σχεδιάστε το διάγραμμα Hasse από τις υποομάδες τους. (α ) (Z 12, +), (β ) (Z 36, +), (γ ) (Z 8, +) Ασκηση 52. Έστω G = { g 1 = e, g 2,, g n } μια πεπερασμένη αβελιανή ομάδα. (1) Δείξτε ότι: (g 1 g 2 g n ) 2 = e και g G: g n = e. (2) Τι συμβαίνει αν η τάξη της G είναι περιττός αριθμός? Ασκηση 53. Έστω (G, ) μια πεπερασμένη ομάδα η οποία ικανοποιεί τη συνθήκη:² Αν H, K είναι οποιεσδήποτε υποομάδες της G, τότε : είτε H K ή K H Να δειχθεί ότι η G είναι κυκλική ομάδα που η τάξη της ισούται με τη δύναμη ενός πρώτου αριθμού. Ασκηση 54. Θεωρούμε την ομάδα (U(Z 20 ), ) των αντιστρέψιμων κλάσεων ισοδυναμίας των ακεραίων Z κατά μόδιο (mod) 20 με πράξη τον πολλαπλασιασμό των κλάσεων κατά μόδιο (mod) 20. Στην παρούσα Άσκηση [ ] συμβολίζει [ ] 20. (1) Να δειχθεί ότι U(Z 20 ) = { [1], [3], [7], [9], [11], [13], [17], [19] } (2) Να δειχθεί ότι για κάθε στοιχείο u U(Z 20 ) ισχύει u 8 = [1]. (3) Να λυθεί ως προς x εξίσωση [17] ( 108) x [7] 333 = [3] 1. Ασκηση 55. Να δειχθεί ότι μια ομάδα η οποία διαθέτει ακριβώς δύο υποομάδες είναι κυκλική τάξης p, όπου ο p είναι ένας πρώτος αριθμός. ²μια τέτοια ομάδα καλείται μονοσειριακή (uniserial)

17 Ασκηση 56. Έστω (G, ) μια ομάδα και a, b είναι δύο στοιχεία της με ab = ba. Αν οι τάξεις o(a), o(b) είναι πεπερασμένες και (o(a), o(b)) = 1, τότε η τάξη του στοιχείου ab ισούται με o(a) o(b): max{o(a), o(b)} < & (o(a), o(b)) = 1 & ab = ba = o(ab) = o(a) o(b) 17 Ασκηση 57. Έστω (G, ) μια ομάδα και H, K δύο κυκλικές υποομάδες της G. (1) Αν η G είναι αβελιανή και H = 10 και K = 14, να δειχθεί ότι η G διαθέτει μια υποομάδα L τάξης L = 70. (2) Αν H = 14 και K = 15, να περιγραφεί η υποομάδα H K. Ασκηση 58. (1) Έστω G μια κυκλική ομάδα τάξης n. Για κάθε διαιρέτη m n, να προσδιορισθεί το πλήθος των στοιχείων της G με τάξη m. (2) Δείξτε ότι, με εξαίρεση δύο, όλες οι κυκλικές ομάδες έχουν άρτιο πλήθος γεννητόρων. Ασκηση 59. (1) Έστω p και q πρώτοι αριθμοί. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων της κυκλικής ομάδας Z pq καθώς και το διάγραμμα Hasse των υποομάδων της. (2) Έστω p ένας πρώτος αριθμός. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων της κυκλικής ομάδας Z p r, όπου r 1, καθώς και το διάγραμμα Hasse των υποομάδων της. Ασκηση 60. (1) Να δειχθεί ότι ότι η ομάδα (Q, +) των ρητών αριθμών με πράξη την συνήθη πρόσθεση δεν είναι κυκλική ομάδα. (2) Να δειχθεί ότι η ομάδα των πραγματικών αριθμών (R, +) με πράξη την συνήθη πρόσθεση δεν είναι κυκλική ομάδα. Ασκηση 61. Σημειώστε αν είναι σωστό (Σ) ή λάθος (Λ). (1) Κάθε κυκλική ομάδα είναι αβελιανή. (2) Κάθε αβελιανή ομάδα είναι κυκλική (3) Κάθε στοιχείο μιας κυκλικής ομάδας παράγει την ομάδα. (4) Για κάθε n N, υπάρχει τουλάχιστον μια αβελιανή ομάδα με τάξη n. (5) Κάθε ομάδα τάξης 4 είναι κυκλική. (6) Για κάθε γεννήτορα [a] 20 της Z 20, υπάρχει ένα στοιχείο b [a] 20, το οποίο είναι πρώτος αριθμός. (7) Η S 3 είναι κυκλική ομάδα. (8) Όλες οι υποομάδες της S 3 είναι κυκλικές. (9) Κάθε κυκλική ομάδα τάξης > 2 έχει τουλάχιστον δυο διαφορετικούς γεννήτορες. Ασκηση 62. Στις παρακάτω προτάσεις, δώστε παράδειγμα ομάδας με την ιδιότητα που περιγράφεται ή εξηγήστε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. (1) Μια πεπερασμένη ομάδα η οποία δεν είναι κυκλική.

18 18 (2) Μια άπειρη ομάδα η οποία δεν είναι κυκλική. (3) Μια κυκλική ομάδα η οποία έχει μόνο έναν γεννήτορα. (4) Μια άπειρη κυκλική ομάδα η οποία έχει τέσσερις γεννήτορες. (5) Μια πεπερασμένη κυκλική ομάδα η οποία έχει τέσσερις γεννήτορες. Ασκηση 63. Δείξτε ότι μια ομάδα η οποία έχει πεπερασμένο πλήθος υποομάδων είναι πεπερασμένη ομάδα. Ασκηση 64. Για κάθε a, b, c R, θεωρούμε το σύνολο H = { D(a, b, c) M 3 3 (R) a, b, c R }, όπου D(a, b, c) = 1 a b 0 1 c Να δείξετε ότι το υποσύνολο H είναι μια υποομάδα της ειδικής γραμμικής ομάδας SL 3 (R) και ακολούθως να βρεθούν όλα τα στοιχεία πεπερασμένης τάξης στην H.

19 Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 65. Θεωρούμε τις ακόλουθες (κυκλικές) υποομάδες της S 3 : ( ) ( ) H = & K = Να βρεθούν οι δεξιές και αριστερές πλευρικές κλάσεις (δεξιά και αριστερά σύμπλοκα) των υποομάδων H, K στην S 3. Ασκηση 66. (1) Να ευρεθούν οι πλευρικές κλάσεις (τα σύμπλοκα) της υποομάδας 5 = 5Z στην ομάδα (Z, +). (2) Να ευρεθούν οι πλευρικές κλάσεις (τα σύμπλοκα) της υποομάδας 9 = 9Z στην ομάδα (Z, +) και της 9 = 9Z στην (υπο)ομάδα 3 = 3Z της (Z, +). (3) Να ευρεθούν οι πλευρικές κλάσεις (τα σύμπλοκα) της υποομάδας [6] 12 στην ομάδα (Z 12, +) και της [6] 12 στην (υπο)ομάδα [2] 12 της (Z 12, +). Ασκηση 67. Έστω η ομάδα (Z 12, +). Θεωρούμε την ομάδα ευθύ γινόμενο (Z 12 Z 12, )³, και έστω V το ακόλουθο υποσύνολο τής Z 12 Z 12 : V = { ([a] 12, [b] 12 ) Z 12 Z 12 όπου: 3 a & 3 b } Δείξτε ότι το σύνολο V είναι μια υποομάδα τής Z 12 Z 12 και υπολογίστε τον δείκτη [Z 12 Z 12 : V]. Ασκηση 68. Θεωρούμε τη διεδρική ομάδα (D 4, ) και ας είναι τ οποιαδήποτε στερεά κίνηση που προκύπτει από ανάκλαση ως προς άξονα συμμετρίας που κείται επί του επιπέδου του τετραγώνου. Να υπολογιστούν οι αριστερές πλευρικές κλάσεις (τα αριστερά σύμπλοκα) της τ στην D 4. Ασκηση 69. Έστω ότι (G, ) είναι μια ομάδα και ότι H G είναι μια υποομάδα της. ³Υπενθυμίζουμε ότι η πράξη τής Z 12 Z 12 ορίζεται ως ([a] 12, [b] 12 ) ([a ] 12, [b ] 12 ) = ([a + a ] 12, [b + b ] 12 ).

20 20 (1) Να δειχθεί ότι το πλήθος των αριστερών συμπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της H στην G ισούται με το πλήθος των δεξιών συμπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της H στην G. (2) Να δοθεί παράδειγμα ομάδας (G, ) και υποομάδας H της G, έτσι ώστε a G και ah Ha. (3) Να δειχθεί ότι αν μια ομάδα (G, ) είναι αβελιανή, τότε για κάθε a G ισχύει: ah = Ha. Ασκηση 70. Βρείτε τον δείκτη [G : H] της υποομάδας H G στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) H = nz και G = Z. (2) H = {(x, y) R R x = y} και G = R R. Τέλος βρείτε μια υποομάδα H της πολλαπλασιαστικής ομάδας (R, ) έτσι ώστε: [R : H] = 2. Ασκηση 71. Έστω ότι (G, ) είναι μια ομάδα και H, K G δύο υποομάδες τής G οι οποίες έχουν ως τάξη τον ίδιο πρώτο αριθμό p. Αν H K, τότε δείξτε ότι H K = {e G }. Ασκηση 72. Αν (G, ) είναι μια ομάδα με τάξη o(g) < 300, η οποία έχει δύο υποομάδες H, K με τάξεις αντιστοίχως o(h) = 24 και o(k) = 54, τότε ποια είναι η τάξη o(g) της G; Ασκηση 73. Έστω ότι p, q είναι πρώτοι αριθμοί, και (G, ) μια ομάδα. Να δειχθεί ότι: (1) Αν η τάξη της G είναι pq, τότε κάθε γνήσια υποομάδα H της G είναι κυκλική. (2) Αν η G είναι αβελιανή με τάξη pq και p q, τότε η G είναι κυκλική. (3) Υπάρχουν αβελιανές ομάδες τάξης p 2 οποίες δεν είναι κυκλικές. Ασκηση 74. Έστω ότι (G, ) είναι μια πεπερασμένη αβελιανή ομάδα και m είναι το μέγιστο τού συνόλου M = {o(a) N a G} των τάξεων των στοιχείων τής G: m = max { o(a) N a G } Να δειχθεί ότι a G: a m = e G. Ασκηση 75. Ο εκθέτης μιας ομάδας G, αν υπάρχει, ορίζεται να είναι ο ελάχιστος φυσικός αριθμός m έτσι ώστε: g m = e, g G, και συμβολίζεται με exp(g). Αν δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, ορίζουμε exp(g) =. (1) Δείξτε ότι ο εκθέτης υπάρχει για κάθε πεπερασμένη ομάδα G. (2) Υπάρχουν άπειρες ομάδες με πεπερασμένο εκθέτη. (3) Αν η G = {g 1, g 2,, g n } είναι πεπερασμένη αβελιανή, δείξτε ότι: (αʹ) exp(g) = [ o(g 1 ), o(g 2 ),, o(g n ) ]

21 21 (βʹ) Δείξτε ότι υπάρχει στοιχείο g G: o(g) = exp(g). Ασκηση 76. Έστω (G, ) μια ομάδα και H, K δύο υποομάδες της G. Αν a, b είναι δύο στοιχεία τής G, να δείξετε ότι: (1) ah = bk = H = K. (2) Δεν είναι πάντοτε αληθής η συνεπαγωγή: ah = Kb = H = K⁴. Ασκηση 77. Έστω GL 2 (R) η ομάδα των αντιστρέψιμων 2 2 πινάκων με στοιχεία πραγματικούς αριθμούς, και θεωρούμε τα ακόλουθα υποσύνολά της: G = { X a,b M 2 2 (R) a, b R & a = 0 } & H = { X 1,b M 2 2 (R) b R }, ( ) a b όπου X a,b = 0 1 (1) Δείξτε ότι: H G GL 2 (R). (2) Δείξτε ότι: A G: A H = H A. (3) Περιγράψτε το σύνολα πηλίκο G/H. Ασκηση 78. Έστω ότι (G, ) είναι μια ομάδα και ότι H, K είναι υποομάδες της με K H. Αν ο δείκτης [G : K] είναι πεπερασμένος, τότε να δειχθεί ότι οι δείκτες [G : H] και [H : K] είναι πεπερασμένοι και ισχύει [G : K] = [G : H] [H : K]. Ασκηση 79. (Η Πρόταση Poincaré) Αν H, K είναι δύο υποομάδες μιας ομάδας G⁵, των οποίων ο δείκτης στην G είναι πεπερασμένος, τότε και ο δείκτης τής H K στην G είναι επίσης πεπερασμένος. Επιπλέον: Μ.Κ.Δ.([G : H], [G : K]) = 1 = [G : H K] = Ε.Κ.Π.([G : H], [G : K]) ⁴Χρησιμοποιείστε, ως αντιπαράδειγμα, υποομάδες και στοιχεία τής συμμετρικής ομάδας (S 3, ). ⁵Η G δεν είναι απαραίτητα πεπερασμένη ομάδα.

22 22 Α Δ Ι Α - Φ 6 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Ασκηση 80. Θεωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία της (S 6, ): ( ) ( ) ( ) σ =, τ =, μ = (1) Να προσδιοριστούν οι χ τροχιές στις οποίες διαμερίζεται το σύνολο {1, 2, 3, 4, 5, 6}, όταν χ = σ, τ, και μ. (2) Να προσδιοριστούν οι τάξεις o(σ), o(τ), και o(μ). (3) Να προσδιοριστεί η ανάλυση σε αποσυνδετούς (ξένους) κύκλους των μεταθέσεων σ, σ 2, σ 3, σ 4, σ 5, σ 6 (Τι παρατηρείτε;). (4) Να υπολογιστούν τα στοιχεία: σ τ σ 1, σ 1 τ σ, τ σ τ 1, μ τ μ 1, μ 3 τ 7 μ 3. (5) Να επιλυθεί ως προς x η εξίσωση: x σ x 1 = ( ). (6) Να δειχθεί ότι η ως προς x εξίσωση: x σ x 1 = τ δεν διαθέτει λύση. Ασκηση 81. (1) Έστω σ S n ένα στοιχείο της συμμετρικής ομάδας S n, n 2. Να δειχθεί ότι η τάξη του σ είναι 2 αν και μόνον αν η μετάθεση σ είναι γινόμενο αντιμεταθέσεων ξένων (αποσυνδετών) ανά δύο. (2) Έστω τ S 7 ένα στοιχείο της συμμετρικής ομάδας S 7 για το οποίο γνωρίζουμε ότι: τ 4 = ( ). Να βρεθεί η μετάθεση τ και να γραφεί ως γινόμενο ξένων (αποσυνδετών) κύκλων και αντιμεταθέσεων. Ασκηση 82. Θεωρούμε τις μεταθέσεις (μετατάξεις) της συμμετρικής ομάδας S 8 : ( ) ( ) τ = και σ = (a) Να γραφούν οι μεταθέσεις σ και τ ως γινόμενα ξένων κύκλων. (b) Να προσδιοριστούν οι τάξεις των μεταθέσεων τ και σ. (c) Να υπολογιστεί η μετάθεση σ (d) Να εξεταστεί αν, υπάρχει μετάθεση ρ S 8 τέτοια, ώστε: ρτρ 1 = σ. Αν υπάρχει, να βρείτε μια τέτοια μετάθεση.

23 Ασκηση 83. Θεωρούμε τη συμμετρική ομάδα S n, n 3. (1) Κάθε κύκλος στην S n μπορεί να γραφεί ως γινόμενο το πολύ n 1 αντιμεταθέσεων. (2) Κάθε μετάθεση στην S n η οποία δεν είναι κύκλος, μπορεί να γραφεί ως γινόμενο το πολύ n 2 αντιμεταθέσεων. (3) Κάθε περιττή μετάθεση στην S n μπορεί να γραφεί ως γινόμενο 2n + 3 αντιμεταθέσεων. (4) Κάθε άρτια μετάθεση στην S n μπορεί να γραφεί ως γινόμενο 2n + 8 αντιμεταθέσεων. 23 Ασκηση 84. (1) Να δείξετε ότι κάθε μετάθεση σ A n, n 3, μπορεί να γραφεί ως γινόμενο 3-κύκλων. (2) Να βρεθούν τα αριστερά σύμπλοκα (πλευρικές κλάσεις) της κυκλικής υποομάδας H = (1 2 3) στην A 4. Ασκηση 85. (1) Να υπολογιστεί ο πίνακας πράξης της εναλλάσσουσας υποομάδας A 4 της (S 4, ). (2) Να δειχθεί ότι n, n 4, η εναλλάσσουσα υποομάδα A n της (S n, ) δεν είναι αβελιανή (μεταθετική). Ασκηση 86. Να δείξετε ότι η εναλλάσουσα ομάδα A 4 έχει υποομάδες τάξης 1, 2, 3, 4 και 12, αλλά δεν έχει υποομάδα τάξης 6⁶. Ασκηση 87. Να βρεθεί το διάγραμμα Hasse της εναλλάσσουσας ομάδας A 4. Ασκηση 88. Να δειχθεί ότι το πλήθος των άρτιων μεταθέσεων (μετατάξεων) μιας υποομάδας H της (S n, ) ισούται ή με o(h) ή με o(h)/2. Ασκηση 89. Να δειχθεί ότι το πρόσημο ε(σ) μιας μετάθεσης (μετάταξης ) σ της (S n, ) ισούται πάντοτε με το πρόσημο της ε(σ 1 ) της σ 1. Ασκηση 90. Έστω ότι σ και τ είναι δύο στοιχεία της (S n, ), n 2. Να δειχθεί ότι: (1) το στοιχείο στσ 1 τ 1 είναι πάντοτε στοιχείο της εναλλάσσουσας υποομάδας A n, (2) το στοιχείο στσ 1 ανήκει στην A n, αν και μόνο αν, το στοιχείο τ ανήκει στην A n. ⁶Επειδή 6 12 = A 4, αυτό δείχνει ότι δεν ισχύει το αντίστροφο του Θεωρήματος του Lagrange.

24 24 Ασκηση 91. (1) Να βρεθεί το κέντρο Z(S n ) της συμμετρικής ομάδας S n ⁷. (2) Να βρεθεί το κέντρο Z(A n ) της εναλλάσσουσας ομάδας A n. Ασκηση 92. (1) Να δειχθεί ότι κάθε στοιχείο της (S n, ), n 2, μπορεί να γραφεί ως γινόμενο αντιμεταθέσεων της μορφής (1 i). (2) Να δειχθεί ότι κάθε στοιχείο της S n, n 2, μπορεί να γραφεί ως γινόμενο (δυνάμεων) των μεταθέσεων (1 2) και (1 2 n). Ασκηση 93. Να υπολογιστεί η ομάδα συμμετριών του ρόμβου: ⁷Υπενθυμίζουμε ότι το κέντρο Z(G) μιας ομάδας G ορίζεται να είναι η υποομάδα Z(G) = {g G gh = hg, h G}.

25 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Ασκηση 94. Βρείτε όλα τα σύμπλοκα (πλευρικές κλάσεις) της υποομάδας H G της ομάδας G και περιγράψτε την ομάδα πηλίκο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) H = 4Z Z. (2) Η = 4Z 2Z. (3) H = [18] 36 Z 36. Ασκηση 95. Έστω H μια κανονική (ορθόθετη) υποομάδα μιας ομάδας G. Αν x, y G, να δείξετε ότι: xy H yx H ( ) Ισχύει η παραπάνω ισοδυναμία αν η H δεν είναι κανονική υποομάδα της G; Αν ισχύει να το αποδείξετε, και αν δεν ισχύει να δώσετε αντιπαράδειγμα. Ασκηση 96. Έστω G μια ομάδα και H μια πεπερασμένη υποομάδα της G με την ιδιότητα ότι η H είναι η μοναδική υποομάδα της G με τάξη o(h). Να δείξετε ότι η H είναι κανονική (ορθόθετη). Ασκηση 97. Έστω η διεδρική ομάδα D 4 τάξης 8, την οποία θεωρούμε ως υποομάδα της S 4 : D 4 = { Id 4, ρ, ρ 2, ρ 3, σ, σρ, σρ 2, σρ 3 }, όπου ρ = ( ) και σ = ( 2 4 ) και έστω η υποομάδα H = { Id 4, σρ } της D 4. (1) Βρείτε όλα τα αριστερά σύμπλοκα (αριστερές πλευρικές κλάσεις) της υποομάδας H στην D 4. (2) Βρείτε όλα τα δεξιά σύμπλοκα (δεξιές πλευρικές κλάσεις) της υποομάδας H στην D 4. (3) Είναι H κανονική (ορθόθετη) υποομάδα της D 4 ; Ασκηση 98. Να βρεθεί ο δείκτης της υποομάδας H στην ομάδα G στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) H = [3] 24 Z 24.

26 26 (2) H = (2 3) S 3. (3) H = (1 3) D 4. Σε ποιές από τις παραπάνω περιπτώσεις η υποομάδα H είναι κανονική (ορθόθετη) υποομάδα της G; Ασκηση 99. Έστω G μια ομάδα και H = {H i i I} μια οικογένεια κανονικών υποομάδων της G. Να δείξετε ότι η τομή i I H i της οικογένειας H είναι μια κανονική υποομάδα της G. Ασκηση 100. Έστω G μια πεπερασμένη ομάδα και H μια κανονική υποομάδα της G. Αν ( [G : H], o(h) ) = 1 τότε να δείξετε ότι⁸: x G : x o(h) = e = x H Ασκηση 101. Αν G είναι μια ομάδα, να δείξετε ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα: (1) Η ομάδα G είναι αβελιανή. (2) Η ομάδα πηλίκο G/Z(G) είναι κυκλική. Αν Η είναι μια υποομάδα της G έτσι ώστε H Z(G), τότε όπως γνωρίζουμε η H είναι κανονική υποομάδα της G. Αν η ομάδα πηλίκο G/H είναι κυκλική, είναι η G αβελιανή; Ασκηση 102. Θεωρούμε την κανονική (ορθόθετη) υποομάδα Z της προσθετικής ομάδας R. Να βρεθούν όλα τα στοιχεία πεπερασμένης τάξης της ομάδας πηλίκο R/Z. Ασκηση 103. Έστω ότι φ : G L είναι ένας ομομορφισμός ομάδων. (1) Να δειχθεί ότι αν, H είναι μια υποομάδα τής G, τότε η εικόνα φ(h) είναι μια υποομάδα τής L. (2) Να δειχθεί ότι αν, K είναι μια υποομάδα τής L, τότε η προεικόνα φ 1 (K) = {g G φ(g) K} είναι μια υποομάδα τής G. Ασκηση 104. Σε καθεμιά από τις επόμενες περιπτώσεις να εξεταστεί αν, η απεικόνιση που ορίζεται είναι ομομορφισμός ομάδων και όταν είναι, τότε να υπολογιστεί ο πυρήνας του. (1) φ : Z Z, φ(z) = z 1. (2) φ : R R, φ(r) = r και όπου η πράξη τής R = R \ {0} είναι ο πολλαπλασιασμός πραγματικών αριθμών. ⁸Όπως ήδη γνωρίζουμε, χωρίς καμμία προϋπόθεση, ισχύει και η αντίστροφη συνεπαγωγή: για κάθε πεπερασμένη ομάδα H και για κάθε στοιχείο της x H: x o(x) = e.

27 (3) φ : R GL 2 (R), ( ) 1 r φ(r) =. 0 1 (4) φ : G G, φ(g) = g 1. (5) φ : Z 6 Z 2, φ([z] 6 ) = [z] 2. (6) φ : Z 7 Z 2, φ([z] 7 ) = [z] Ασκηση 105. Δώστε παράδειγμα μη-τετριμμένου ομομορφισμού, η δικαιολογήστε γιατί δεν υπάρχει μη-τετριμμένος ομομορφισμός, f: G H, όπου: (1) f : Z 12 Z 5. (2) f : Z 12 Z 4. (3) f : Z 2 Z 4 Z 2 Z 5. (4) f : Z 3 Z. (5) f : Z 3 S 3. (6) f : Z S 3. (7) f : Z Z 2Z. (8) f : 2Z Z Z. (9) f : D 4 S 3. (10) f : S 3 S 4. (11) f : S 4 S 3. (12) f : V 4 V 4. Ασκηση 106. Έστω G μια ομάδα. Τότε τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα: (1) Η G είναι αβελιανή. (2) Η απεικόνιση f : G G, f(x) = x 1 είναι ομομορφισμός. (3) Η απεικόνιση g : G G, f(x) = x 2 είναι ομομορφισμός. (4) Η απεικόνιση h : G G G, h(x, y) = xy είναι ομομορφισμός. Ασκηση 107. (1) Πόσοι ομομορφισμοί ομάδων Z Z υπάρχουν; (2) Πόσοι μονομορφισμοί ομάδων Z Z υπάρχουν; (3) Πόσοι επιμορφισμοί ομάδων Z Z υπάρχουν; (4) Πόσοι ομομορφισμοί ομάδων Z Z 2 υπάρχουν; (5) Πόσοι ομομορφισμοί ομάδων Z 2 Z υπάρχουν; Ασκηση 108. Να δείξετε ότι: (1) Υπάρχουν μονομορφισμοί ομάδων f: G G οι οποίοι δεν είναι ισομορφισμοί. (2) Υπάρχουν επιμορφισμοί ομάδων f: G G οι οποίοι δεν είναι ισομορφισμοί. Ασκηση 109. Έστω H και K δύο κανονικές υποομάδες μιας ομάδας G. (1) Να δείξετε ότι HK = KH και το υποσύνολο HK είναι μια κανονική υποομάδα της G. (2) Να δείξετε ότι η υποομάδα H K είναι κανονική υποομάδα της H και της K. (3) Αν H K = {e}, τότε να δείξετε ότι: hk = kh, h H, k K, και υπάρχει ένας ισομορφισμός: = HK H K Ασκηση 110. Έστω G μια άπειρη ομάδα. Τότε τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

28 28 (1) Η G είναι κυκλική. (2) Κάθε υποομάδα H {e} της G είναι ισόμορφη με την G.

29 Α Δ Ι Α - Φ 8 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 Ασκηση 111. Έστω GL n (R) η ομάδα των αντιστρεψίμων n n πινάκων πραγματικών αριθμών. Αν SL n (R) = { A GL n (R) det(a) = 1 }, να δείξετε ότι το σύνολο SL n (R) είναι μια κανονική υποομάδα της GL n (R), και ακολούθως να περιγράψετε την ομάδα πηλίκο: GL n (R) / SL n (R) Ασκηση 112. Θεωρούμε την πολλαπλασιαστική ομάδα GL 2 (R) των αντιστρέψιμων πινάκων με στοιχεία πραγματικούς αριθμούς. (1) Να δείξετε ότι το υποσύνολο G = {( a b 0 d είναι υποομάδα της GL 2 (R). (2) Να δείξετε ότι το υποσύνολο ) M2 2 (R) ad 0 } ) M2 2 (R) b R } H = {( 1 b 0 1 είναι κανονική (ορθόθετη) υποομάδα της G. (3) Να κατασκευάσετε έναν ισομορφισμό H = R (4) Να δειχθεί ότι η ομάδα πηλίκο G/H είναι αβελιανή. Ασκηση 113. Θεωρούμε το σύνολο απεικονίσεων G = { τ a,b : R R τ a,b (x) = ax + b, a, b R, a 0 } το οποίο είναι ομάδα με πράξη την σύνθεση απεικονίσεων. (1) Να δείξετε ότι το υποσύνολο H = { τ 1,b G b R } είναι κανονική (ορθόθετη) υποομάδα της G. (2) Να προσδιορίσετε την ομάδα πηλίκο G/H.

30 30 Ασκηση 114. Έστω η πολλαπλασιαστική ομάδα C των μη-μηδενικών μιγαδικών αριθμών. (1) Αν T = {z C z = 1} C είναι η ομάδα του κύκλου, να δειχθεί ότι η ομάδα-πηλίκο C /T είναι ισόμορφη με την πολλαπλασιαστική ομάδα R + των θετικών πραγματικών αριθμών. (2) Να δείξετε ότι το σύνολο G = {( ) a b M2 2 (R) (a, b) (0, 0) } b a εφοδιασμένο με την πράξη πολλαπλασιασμού πινάκων είναι ομάδα και υπάρχει ισομορφισμός: G = C Ασκηση 115. Βρείτε την τάξη της δοθείσας ομάδας πηλίκο: (1) Z 6 / [3]6 (2) (Z 4 Z 12 ) / ( [2] 4 [2] 12 ) (3) (Z 4 Z 2 ) / ([2] 4, [1] 2 ) (4) (Z 3 Z 5 ) / ({[0] 3 } Z 5 ) (5) (Z 2 S 3 ) / ([1] 2, (123)) Ασκηση 116. Βρείτε την τάξη του στοιχείου: (1) [5] 12 + [4] 12 στην ομάδα πηλίκο Z 12 / [4]12 (2) [26] 60 + [12] 60 στην ομάδα πηλίκο Z 60 / [12]60 (3) ([2] 3, [1] 6 ) + ([1] 3, [1] 6 ) στην ομάδα πηλίκο (Z 3 Z 6 ) / ([1] 3, [1] 6 ) (4) ([2] 6, [0] 8 ) + ([4] 6, [4] 8 ) στην ομάδα πηλίκο (Z 6 Z 8 ) / ([4] 6, [4] 8 ) Ασκηση 117. Αποδείξτε τους παρακάτω ισομορφισμούς: (1) (Z 2 Z 4 ) / ([0] 2, [1] 4 ) = Z2 (2) (Z 2 Z 4 ) / ([0] 2, [2] 4 ) = Z2 Z 2 (3) (Z 2 Z 4 ) / ([1] 2, [2] 4 ) = Z4 (4) (Z Z Z 8 ) / (0, 4, [0] 8 ) = Z Z4 Z 8 (5) (Z Z) / (2, 2) = Z2 Z Ασκηση 118. Αν G και H είναι πεπερασμένες κυκλικές ομάδες, να δείξετε ότι η ομάδα ευθύ γινόμενο G H είναι κυκλική αν και μόνον αν: Επιπλέον να δείξετε ότι: (o(g), o(h)) = 1 ( ) Z n Z m = Znm (n, m) = 1 ( )

31 Ασκηση 119. Να εξετασθεί αν η ομάδα ευθύ γινόμενο G 1 G 2 δύο κυκλικών ομάδων G 1 και G 2 είναι επίσης κυκλική. 31 Ασκηση 120. (1) Δείξτε ότι το σύνολο Aut(G) όλων των αυτομορφισμών μιας ομάδας G είναι ομάδα με πράξη τη σύνθεση απεικονίσεων. (2) Να προσδιορισθεί η ομάδα αυτομορφισμών Aut(G), όταν: (αʹ) G είναι μια άπειρη κυκλική ομάδα. (βʹ) G είναι μια πεπερασμένη κυκλική ομάδα. Ασκηση 121. Να βρεθεί η αριστερή κανονική αναπαράσταση της ομάδας του Klein. Ασκηση 122. Έστω f : G G ένας ομομορφισμός ομάδων. (1) Αν H είναι μια κανονική υποομάδα της G, να δείξετε ότι η f(h) είναι μια κανονική υποομάδα της Im(f) = f(g). (2) Αν K είναι μια κανονική υποομάδα της G, να δείξετε ότι η f 1 (K) είναι κανονική υποομάδα της G. Ασκηση 123. (Δ Θ Ι ) Έστω G μια ομάδα, H G μια υποομάδα της G, και N G μια κανονική υποομάδα της G. Να δείξετε ότι: (1) Το υποσύνολο HN = {hn G h H & n N} είναι μια υποομάδα της G και N HN. (2) H N H, και υπάρχει ένας ισομορφισμός ομάδων: HN / N = H / (H N) Αν η ομάδα G είναι προσθετική, τότε ο παραπάνω ισομορφισμός έχει την ακόλουθη μορφή: H + N / N = H / (H N) Ως εφαρμογή να δείξετε ότι, αν G = Z, H = 3Z, Ν = 4Z, τότε υπάρχει ισομορφισμός: 3Z / 12Z = Z 4 Πρόβλημα 1. Ως γενίκευση της Εφαρμογής της Άσκησης 10, να εξετάσετε αν υπάρχει ισομορφισμός [n, m]z / mz = nz / (n, m)z όπου n, m Z +. Ασκηση 124. (1) Έστω G μια ομάδα και g G. Να δείξετε ότι η απεικόνιση i g : G G, x i g (x) = gxg 1 είναι αυτομορφισμός, ο οποίος καλείται ο εσωτερικός αυτομορφισμός της G μέσω του g.

32 32 (2) Υπολογίστε τις υποομάδες i (123) (H) και i (23) (K) για τις υποομάδες H = (12) και K = (132) της ομάδας S 3. Ασκηση 125. ⁹ Έστω G μια πολλαπλασιαστική ομάδα και = S G ένα μη-κενό υποσύνολο της G. (1) Το υποσύνολο S = { H G S H } είναι η μικρότερη υποομάδα της G η οποία περιέχει το S. Η υποομάδα S καλείται η υποομάδα της G η οποία παράγεται από το S. (2) Να δείξετε ότι: S = { s a1 1 sa 2 2 san n G n 0, a i Z, s i S } Αν η ομάδα G είναι προσθετική, τότε η παραπάνω ισότητα έχει την ακόλουθη μορφή: S = { a 1 s 1 + a 2 s a n s n G n 0, a i Z, s i S } Ασκηση 126. (1) Έστω S ένα πεπερασμένο σύνολο στοιχείων της προσθετικής αβελιανής ομάδας Q. Να δείξετε ότι η υποομάδα S η οποία παράγεται από το S είναι άπειρη κυκλική. (2) Έστω T ένα πεπερασμένο σύνολο στοιχείων της προσθετικής αβελιανής ομάδας Q/Z. Να δείξετε ότι η υποομάδα T η οποία παράγεται από το T είναι πεπερασμένη κυκλική. Ασκηση 127. Να δοθούν παραδείγματα: (1) Άπειρης ομάδας G, όλα τα στοιχεία της οποίας έχουν πεπερασμένη τάξη. (2) Ομάδας G η οποία να μην έχει στοιχεία πεπερασμένης τάξης > 1 αλλά να έχει μια ομάδα-πηλίκο G/H, της οποίας όλα τα στοιχεία να έχουν πεπερασμένη τάξη. (3) Άπειρης ομάδας G η οποία να έχει μια κανονική υποομάδα H όλα τα στοιχεία της οποίας έχουν πεπερασμένη τάξη, και η ομάδα πηλίκο G/H να μην έχει στοιχεία πεπερασμένης τάξης. ⁹Η παρούσα Άσκηση συμπίπτει με Άσκηση 8 του Φυλλαδίου Προτεινομένων Ασκήσεων 3.

33 Α Δ Ι Α - Φ 9 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 Ασκηση 128. Έστω (R, +, ) μια τριάδα η οποία ικανοποιεί όλα τα αξιώματα του ορισμού δακτυλίου με μονάδα, εκτός από την μεταθετικότητα της πρόσθεσης. Να δείξετε οτι ισχύει η μεταθετικότητα της πρόσθεσης και η τριάδα (R, +, ) είναι ένας δακτύλιος. Ασκηση 129. Ποια από τα επόμενα σύνολα μαζί με τις αναφερόμενες πράξεις αποτελούν δακτύλιους; (1) R = { a + b 3 a, b Z } μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πραγματικών αριθμών (2) R = { a + bi a, b Q }, όπου i 2 = 1, μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού {( ) μιγαδικών } αριθμών a b (3) R = a, b R μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού {( πινάκων ) } 0 a a b (4) R = a, b R μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων b a (5) R = { A M 2 (R) Det(A) = 0 } μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων (6) R = { m n Q n περιττός} μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού ρητών αριθμών (7) R = { ri r R }, όπου i 2 = 1, μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού μιγαδικών αριθμών {( ) } u v Ασκηση 130. Να δειχθεί ότι το σύνολο πινάκων H = u, v C M v u 2 (C) εφοδιασμένο με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων αποτελεί έναν δακτύλιο διαίρεσης. Ο δακτύλιος H καλείται ο δακτύλιος διαίρεσης των τετρανίων του Hamilton. Ασκηση 131. Έστω (R, +, ) ένας δακτύλιος. Να δείξετε ότι το υποσύνολο Z(R) = { r R r x = x r, x R }

34 34 είναι ένας υποδακτύλιος του R. Ο υποδακτύλιος Z(R) καλείται κέντρο του δακτυλίου R. Ασκηση 132. Να υπολογιστεί το κέντρο Z(H) του δακτυλίου των τετρανίων του Hamilton και να δείξετε ότι: Z(H) = Z(M 2 (R)). Ασκηση 133. Να προσδιοριστούν όλοι οι διαιρέτες του μηδενός των επόμενων δακτυλίων: (1) Z 4, (2) Z 8, (3) Z 11, (4) Z 4 Z 4 Ασκηση 134. Έστω R ένας δακτύλιος με μονάδα. (1) Αν για κάθε r R ισχύει r 2 = r, να δείξετε ότι ο R είναι μεταθετικός. (Ένας δακτύλιος για τον οποίο ισχύει r 2 = r για κάθε r R, καλείται δακτύλιος του Boole). (2) Αν για κάθε r R ισχύει r 3 = r, να δείξετε ότι ο R είναι μεταθετικός. Ασκηση 135. Να δειχθεί ότι οι επόμενοι δακτύλιοι αποτελούν ακέραιες περιοχές: (1) Z[i] = { a + bi a, b Z }, όπου i 2 = 1, μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού μιγαδικών αριθμών (2) Q(i) = { a + bi a, b Q }, όπου i 2 = 1, μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού μιγαδικών αριθμών (3) Z( 5) = { a + b 5 a, b Z }, μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πραγματικών αριθμών (4) Q( 2, 3) = { a + b 2 + c 3 + d 2 3 a, b, c, d Q }, μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πραγματικών αριθμών Ασκηση 136. Έστω (R, +, ) ένας δακτύλιος με τουλάχιστον δύο στοιχεία και ο οποίος ικανοποιεί την επιπλέον ιδιότητα ότι για κάθε a R, a 0, υπάρχει μοναδικό στοιχείο b R έτσι ώστε aba = a. Να δειχθεί ότι: (1) ο R δεν διαθέτει διαιρέτες του μηδενός. (2) bab = b. (3) ο R διαθέτει μοναδιαίο στοιχείο. (4) ο R είναι δακτύλιος διαίρεσης. Ασκηση 137. Να προσδιοριστούν τα αντιστρέψιμα στοιχεία των επόμενων δακτυλίων: (1) Z 10, (2) Z 2 Z 4, (3) Z[i], όπου i 2 = 1, (4) Z Z, (5) H. Ασκηση 138. Ποιοι από τους επόμενους δακτύλιους είναι σώματα; (1) Z[i], (2) Q Q, (3) Z 13. Ασκηση 139. Ποια είναι η χαρακτηριστική των επόμενων δακτυλίων; (1) Z 10 Z 8, (2) C, (3) Z Z, (4) H, (5) Z 2 Z Z 3.

35 Ασκηση 140. Να δειχθεί ότι σε ένα σώμα F χαρακτηριστικής p > 0 ισχύει a, b F: (a + b) p = a p + b p. Ασκηση 141. Έστω R ένας δακτύλιος, όχι απαραίτητα με μονάδα. Να δείξετε ότι το σύνολο Z R = { (n, r) n Z & r R } εφοδιασμένο με τις πράξεις: (n, r) + (m, s) = (n + m, r + s) και (n, r) (m, s) = (nm, ns + rm + rs) είναι ένας δακτύλιος με μονάδα. Ασκηση 142. Θεωρούμε τον δακτύλιο πινάκων M 2 (Z 2 ). (1) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων του δακτυλίου M 2 (Z 2 ). (2) Βρείτε όλα τα αντιστρέψιμα στοιχεία του δακτυλίου M 2 (Z 2 ). (3) Να βρεθεί η χαρακτηριστική του δακτυλίου M 2 (Z 2 ). Ασκηση 143. Έστω R ένας πεπερασμένος δακτύλιος με μονάδα. Να δείξετε ότι ο R είναι δακτύλιος διαίρεσης αν και μόνον ο R δεν έχει διαιρέτες του μηδενός. Ασκηση 144. Έστω R ένας δακτύλιος με μονάδα. Αν ένα στοιχείο a R έχει περισσότερα από ένα δεξιά αντίστροφα στοιχεία (δηλαδή στοιχεία a R έτσι ώστε αα = 1 R ) τότε να δείξετε ότι το a έχει άπειρα δεξιά αντίστροφα στοιχεία. Ασκηση 145. Έστω R μια ακέραια περιοχή και υποθέτουμε ότι: nr = 0, για κάποιο r R, r 0 και κάποιο n Z +, n 0. Να δείξετε ότι: char(r) = p για κάποιον πρώτο διαιρέτη p του n. Ασκηση 146. Έστω R ένας δακτύλιος με περισσότερα από ένα στοιχεία. Υποθέτουμε ότι η εξίσωση ax = b έχει λύση για κάθε 0 a R και για κάθε b R. Να δείξετε ότι ο δακτύλιος R είναι δακτύλιος διαίρεσης. 35

36 36 Α Δ Ι Α - Φ 10 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 Ασκηση 147. Να δώσετε παράδειγμα ομομορφισμού δακτυλίων f: R S, όπου R και S είναι δακτύλιοι με μονάδα, έτσι ώστε: (1) f(1 R ) 1 S. (2) ο δακτύλιος R να περιέχει αντιστρέψιμο στοιχείο x και το στοιχείο f(x) S να μην είναι αντιστρέψιμο. Ασκηση 148. Έστω R και S δακτύλιοι με μονάδα και έστω f : R S ένας μημηδενικός ομομορφισμός δακτυλίων. Να δείξετε ότι f(1 R ) = 1 S, σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Ο ομομορφισμός f είναι επιμορφισμός. (2) Ο δακτύλιος S είναι δακτύλιος διαίρεσης. (3) Ο δακτύλιος S δεν έχει διαιρέτες του μηδενός. Αν ισχύει f(1 R ) = 1 S, τότε να δείξετε ότι: (α) για κάθε αντιστρέψιμο στοιχείο x R, το στοιχείο f(x) S είναι αντιστρέψιμο και f(x) 1 = f(x 1 ), και (β) ο ομομορφισμός δακτυλίων f : R S επάγει έναν ομομορφισμό ομάδων f : U(R) U(S) μεταξύ των (πολλαπλασιαστικών) ομάδων των δακτυλίων R και S αντίστοιχα. Ασκηση 149. (1) Να δοθεί παράδειγμα μη-μεταθετικού δακτυλίου R, ο οποίος περιέχει ένα ιδεώδες I έτσι ώστε ο δακτύλιος πηλίκο R/I να είναι μεταθετικός. (2) Να δοθεί παράδειγμα δακτυλίου R χωρίς μονάδα, ο οποίος περιέχει ένα ιδεώδες I έτσι ώστε ο δακτύλιος πηλίκο R/I να έχει μονάδα. (3) Να δοθεί παράδειγμα δακτυλίου R με διαιρέτες του μηδενός, ο οποίος περιέχει ένα ιδεώδες I έτσι ώστε ο δακτύλιος πηλίκο R/I να μη έχει διαιρέτες του μηδενός. (4) Να δοθεί παράδειγμα δακτυλίου R χωρίς διαιρέτες του μηδενός, ο οποίος περιέχει ένα ιδεώδες I έτσι ώστε ο δακτύλιος πηλίκο R/I να έχει διαιρέτες του μηδενός. (5) Βρείτε έναν υποδακτύλιο του του δακτυλίου Z Z, ο οποίος να μην είναι ιδεώδες του Z Z.

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Αλγεβρικες οµες Ι Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 22

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 6 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi20/asi20.html, https://sites.google.com/site/mathsedu/home/algdom Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 20

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

Α Δ Ι. Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 Α Δ Ι Α - Φ 9 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Ασκηση 1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R ορίζουμε μια σχέση R R R ως εξής:

Α Δ Ι. Παρασκευή 25 Οκτωβρίου Ασκηση 1. Στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R ορίζουμε μια σχέση R R R ως εξής: Α Δ Ι Α - Φ 1 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Θ Θ Α Ε Ι Μ : https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Α Δ Ι Θ Θ Α Ε Ι Μ :  https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Α Δ Ι Θ Θ Α Ε 2013-2014 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 12 Μαρτίου 2014 19:26

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R)

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R) Α Δ Ι Α - Φ 8 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Θεωρία Sylow Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 2 Θεωρία Sylow 21 Τα Θεωρήματα Sylow Ορισμός 211 Μια ομάδα (G, ) τάξης p α, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 31 Μαρτίου 2016 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλ. Ασκ. 5, Θεωρία Ομάδων Ασκήσεις στα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hölder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες

Φυλ. Ασκ. 5, Θεωρία Ομάδων Ασκήσεις στα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hölder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες Φυλ. Ασκ. 5, Θεωρία Ομάδων Ασκήσεις στα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hölder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες Εσωτερικά και Εξωτερικά ευθέα Γινόμενα Α 1. Έστω η κυκλική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Υποοµάδες και το Θεώρηµα του Lagrange Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 210 2. Υποοµάδες και το Θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» }

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» } Κεφάλαιο 4 Οµάδες Μεταθέσεων 4.1 Συνοπτική Θεωρία Οι οµάδες µεταθέσεων επί ενός συνόλου και ιδιαίτερα επί του πεπερασµένου συνόλου { 12 n } αποτελούν µια από τις ϐασικότερες κλάσεις οµάδων. Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 6 Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε τις ϐασικές ιδιότητες της οµάδας πηλίκο µιας οµάδας ως προς µια κανονική υποµάδα, ϑα αποδείξουµε τα ϐασικά ϑεωρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Για την περαιτέρω ανάπτυξη τής θεωρίας θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 Το Θεώρημα Jordan Hölder 31 Προκαταρκτικές Έννοιες 311 Υποορθόθετες

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) n = a k b n k, k. (a + b) p = a p + b p. k=0. n! k! (n k)! k =

(a + b) n = a k b n k, k. (a + b) p = a p + b p. k=0. n! k! (n k)! k = ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Συμπληρωματικές Ασκήσεις Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Χρήστος Α. Αθανασιάδης Συμβολίζουμε με Z m το δακτύλιο των ακεραίων modulo m, με ā Z m την κλάση (mod m) του a Z και με M n (R) το δακτύλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1}

bca = e. H 1j = G 2 H 5j = {f G j : f(0) = 1} Αλγεβρα Ι, Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο Το [Α] συμβολίζει το φυλλάδιο ασκήσεων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του μαθήματος επιλέγοντας «Άλλες Ασκήσεις». 1. Πόσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα. Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Ενότητα: Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα. Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Προκαταρκτικές Έννοιες 1.1 Δακτύλιοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Τάξη στοιχείων και Οµάδων - Κυκλικές (Υπο-)Οµάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 222 3.1. ύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο.

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο. Κεφάλαιο Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο Ορισμοί και Παραδείγματα Παραδοχές Στo βιβλίο αυτό θα κάνουμε τις εξής παραδοχές Χρησιμοποιούμε προσθετικό συμβολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις Ισοδυναµίας, Πράξεις και Μονοειδή

Σχέσεις Ισοδυναµίας, Πράξεις και Μονοειδή Κεφάλαιο 1 Σχέσεις Ισοδυναµίας, Πράξεις και Μονοειδή 11 Συνοπτική Θεωρία Στην παρούσα ενότητα υπενθυµίζουµε εν συντοµία ϐασικές έννοιες και αποτελέσµατα αναφορικά µε : (α) τις σχέσεις µερικής διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επιλύσιμες Ομάδες. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επιλύσιμες Ομάδες. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Επιλύσιμες Ομάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 4 Επιλύσιμες Ομάδες 41 Προκαταρκτικές Έννοιες 411 Ορισμός και Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015.

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες άρα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ. 1 Ομάδα I. Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο

Αλγεβρικές Δομές ΙΙ. 1 Ομάδα I. Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο Αλγεβρικές Δομές ΙΙ 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω R ένας δακτύλιος. Δείξτε ότι το σύνολο C(R) = {a R/ax = xa, για κάθε x R} είναι υποδακτύλιος του R, και λέγεται κέντρο του δακτυλίου R. Ά σ κ η σ η 1.2

Διαβάστε περισσότερα

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα 1 Βασικές Έννοιες 1 1.1 Ορισμοί - παραδείγματα.............................. 1 1.2 Υποομάδες και Σύμπλοκα..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ημιαπλοί Δακτύλιοι Είδαμε στο κύριο θεώρημα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισμα απλών προτύπων Εδώ θα χαρακτηρίσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ασκησεις Βασικης Αλγεβρας

Ασκησεις Βασικης Αλγεβρας Ασκησεις Βασικης Αλγεβρας Αποστολος Μπεληγιαννης Απόστολος Μπεληγιάννης Καθηγητής Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ασκήσεις Βασικής Αλγεβρας Ιωαννινα εκεµβριος 2015 Ασκήσεις Βασικής Αλγεβρας Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τρίτη 6 Νοεµβρίου 0 Ασκηση. Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένα σώματα και Κρυπτογραφία Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Α. Κοντογεώργη. Τσουκνίδας Ι.

Πεπερασμένα σώματα και Κρυπτογραφία Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Α. Κοντογεώργη. Τσουκνίδας Ι. Πεπερασμένα σώματα και Κρυπτογραφία Σύμφωνα με τις παραδόσεις του Α. Κοντογεώργη Τσουκνίδας Ι. 2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή στα πεπερασμένα σώματα 5 1.1 Μάθημα 1..................................... 5 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

(m, n) = 1 τότε Aut(H K) = Aut(H) Aut(K). Z(GL(2, R)), Z(SL(2, R)), Z(GL(n, R)), Z(SL(n, R)). } a b 0 c {( ) 1 b A = 0 1 {( ) a 0 D = 0 c T = } : b R

(m, n) = 1 τότε Aut(H K) = Aut(H) Aut(K). Z(GL(2, R)), Z(SL(2, R)), Z(GL(n, R)), Z(SL(n, R)). } a b 0 c {( ) 1 b A = 0 1 {( ) a 0 D = 0 c T = } : b R Ασκήσεις στην Θεωρία Ομάδων 2 Μαίου 2014 Άσκηση 1 Δίνεται μια ομάδα G τάξης n και a 1, a 2,..., a n G. Δείξτε ότι υπάρχουν k, m N τέτοια ώστε 1 k m n και a k a 2...a m = 1. Άσκηση 2 Δίνεται μια ομάδα G

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 5 Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών 5.1 Συνοπτική Θεωρία Στο παρόν Κεφάλαιο επικεντρωνόµαστε στις ϐασικές ιδιότητες των οµάδων πηλίκων και των Θεωρηµάτων Ισοµορφισµών Οµάδων και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 26 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 2. όπου a (4 i) (1 2 i), b i. Στη συνέχεια βρείτε κάθε τέτοιο d. b. Δείξτε ότι [ i] (4 i)

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 2. όπου a (4 i) (1 2 i), b i. Στη συνέχεια βρείτε κάθε τέτοιο d. b. Δείξτε ότι [ i] (4 i) 6 Δακτύλιοι και Πρότυπα 016-17 Ασκήσεις Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα, Περιοχές κυρίων ιδεωδών. 1. Θεωρούμε το δακτύλιο [ i]. a. Βρείτε ένα d [ i] με ( a, b) d, όπου a (4 i) (1 i), b 16 1 i.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες Χρησιμοποιώντας τανυστικά γινόμενα και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Wedderbur-Art ( 33) θα αποδείξουμε δύο θεμελιώδη θεωρήματα που αφορούν κεντρικές απλές άλγεβρες *

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobso Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε δακτυλίους του Art χρησιμοποιώντας το ριζικό του Jacobso. Ως εφαρμογή αποδεικνύουμε ότι κάθε δακτύλιος του Art είναι και της Noether. 4.1. Δακτύλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τρίτη 4 εκεµβρίου 202 Ασκηση. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α Εισαγωγή Οµάδες. (x y) z= x (y z).

Παράρτηµα Α Εισαγωγή Οµάδες. (x y) z= x (y z). Παράρτηµα Α 11.1 Εισαγωγή Οπως έχει αναφερθεί ήδη προοδευτικά στο δεύτερο µέρος του παρόντος συγγράµµατος χρησιµοποιούνται ϐασικές έννοιες άλγεβρας. Θεωρούµε ότι οι έννοιες αυτές είναι ήδη γνωστές από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 31 Μαρτίου 2015.

Ε Μέχρι 31 Μαρτίου 2015. Ε Μέχρι 31 Μαρτίου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες

Διαβάστε περισσότερα

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m )

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m ) 302 14. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και Οµάδες Αυτοµορφισµών Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες ως προς τη σχέση ισοµορφίας. Ε- πίσης ϑα αποδείξουµε ένα σηµαντικό κριτήριο ισοµορφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii2019/laii2019html Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Ομομορφισμοί και Πηλικοδάκτυλιοι Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών 14 Ο Π Ιδιαιτέρως, αν τα f(x), g(x) είναι σχετικώς

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Α Δ Ι. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 Α Δ Ι Α - Φ 11 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Όπως είδαμε η συνάρτηση g : S { } είναι ένας επιμορφισμός ομάδων. Ο πυρήνας Ke g {σ S / g σ } του επιμορφισμού συμβολίζεται με A περιέχει όλες τις άρτιες μεταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 12 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επεκτάσεις Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επεκτάσεις Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Επεκτάσεις Ομάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 6 Επεκτάσεις Ομάδων 6.1 Προκαταρκτικές Έννοιες Σύμφωνα με το Θεώρημα 4.2.4

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια ακτυλιων. Ασκησεις

Θεωρια ακτυλιων. Ασκησεις Θεωρια ακτυλιων Ασκησεις Ακαδηµαϊκο Ετος 2015-2016 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/ringtheory/ringtheory2015/ringtheory2015.html 4 εκεµβρίου 2015 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 3. Στις παρακάτω ασκήσεις κάθε δακτύλιος είναι μη τετριμμένος μεταθετικός δακτύλιος. N ( a)

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 3. Στις παρακάτω ασκήσεις κάθε δακτύλιος είναι μη τετριμμένος μεταθετικός δακτύλιος. N ( a) 11 Δακτύλιοι και Πρότυπα 2016-17 Ασκήσεις 3 Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα3, Ελεύθερα πρότυπα Στις παρακάτω ασκήσεις κάθε δακτύλιος είναι μη τετριμμένος μεταθετικός δακτύλιος 1 Δείξτε ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 6. Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα6, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα.

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 6. Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα6, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα. Δακτύλιοι και Πρότυπα 0-7 Ασκήσεις Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα Βρείτε τη ρητή κανονική μορφή και μια κανονική μορφή Jorda του M( ) 0 0 Έστω

Διαβάστε περισσότερα

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα 1 Βασικές Έννοιες 1 1.1 Ορισμοί - παραδείγματα.............................. 1 1.2 Υποομάδες και σύμπλοκα..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

G 1 = G/H. I 3 = {f R : f(1) = 2f(2) ή f(1) = 3f(2)}. I 5 = {f R : f(1) = 0}.

G 1 = G/H. I 3 = {f R : f(1) = 2f(2) ή f(1) = 3f(2)}. I 5 = {f R : f(1) = 0}. Αλγεβρα ΙΙ, Εαρινο Εξαμηνο 2017 18 Ασκησεις που συζητηθηκαν στο φροντιστηριο Φροντιστήριο 1. 1. Δίνεται η ομάδα G = Z 4 Z 8, το στοιχείο a = (1, 2) της G, και η υποομάδα H =< a > της G. Εστω G 1 = G/H.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 236 5. Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ. Στοιχεία από την Άλγεβρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ. Στοιχεία από την Άλγεβρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αʹ Στοιχεία από την Άλγεβρα Στο Παράρτημα αυτό, το οποίο παρατίθεται για να συμβάλει στην αυτοδυναμία του βιβλίου, ο αναγνώστης θα μπορεί να προστρέχει για αρωγή σε έννοιες και αποτελέσματα που

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών 13 Ι Π Ι Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0},

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη

Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη Κεφάλαιο 10 Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε ειδικούς τύπους ιδεωδών σε έναν δακτύλιο και την επίδραση που έχουν οι επιπλέον ιδιότητες τις οποίες ικανοποιούν τα ιδεώδη αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαρμαρίδης. Σημειώσεις στη. Θεωρία Δακτυλίων

Νίκος Μαρμαρίδης. Σημειώσεις στη. Θεωρία Δακτυλίων Νίκος Μαρμαρίδης Σημειώσεις στη Θεωρία Δακτυλίων Ιωάννινα 2014 Περιεχόμενα 1 Αρχικές Έννοιες Δακτυλίων 1 1.1 Δακτύλιοι................................... 1 1.2 Ομομορφισμοί Δακτυλίων..........................

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 8: Σχέσεις - Πράξεις Δομές Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρια ακτυλιων. Ασκησεις

Θεωρια ακτυλιων. Ασκησεις Θεωρια ακτυλιων Ασκησεις Ακαδηµαϊκο Ετος 2016-2017 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/ringtheory/ringtheory2016/ringtheory2016.html 15 Φεβρουαρίου 2017 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 1. Κάθε πολυώνυμο ανάγωγο επί του Z είναι ανάγωγο επί του Q. Σωστό. 2. Κάθε πολυώνυμο ανάγωγο επί του Q είναι ανάγωγο επί

Διαβάστε περισσότερα

f : G G G = 7 12 = 5 / N. x 2 +1 (x y) z = (x+y+xy) z = x+y+xy+z+(x+y+xy)z = x+y+z+xy+yz+xz+xyz.

f : G G G = 7 12 = 5 / N. x 2 +1 (x y) z = (x+y+xy) z = x+y+xy+z+(x+y+xy)z = x+y+z+xy+yz+xz+xyz. Σ.Παπαδόπουλος 1 1 Βασικές έννοιες ομάδας Εστω G ένα σύνολο με G. Μία πράξη στο G είναι μία συνάρτηση f : G G G. Αντί f(x, y) γράφουμε x y και αν δεν υπάρχει περίπτωση σύγχυσης xy. Είναι φανερό ότι σε

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών 1.3. Ι Π Ι. Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι:

1.3 Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών 1.3. Ι Π Ι. Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι: 13 Ι Π Ι Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι: n N {0}, ( ) + n = = n + ( ) και ( ) + ( ) = (**) Ονομάζουμε επικεφαλής συντελεστή ενός μη μηδενικού πολυωνύμου f, τον συντελεστή f(i)

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες ΙΙ. ιδάσκουσα : Χ. Χαραλάµπους. Θέµατα προηγουµένων ετών

Αλγεβρικες οµες ΙΙ. ιδάσκουσα : Χ. Χαραλάµπους. Θέµατα προηγουµένων ετών Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Σχολη Θετικων Επιστηµων Τµηµα Μαθηµατικων Αλγεβρικες οµες ΙΙ ιδάσκουσα : Θέµατα προηγουµένων ετών 1 Θέµατα Πολλαπλής Επιλογής Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εάν

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες και Υποοµάδες. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία Η Εννοια της Οµάδας - Βασικές Ιδιότητες Οµάδων

Οµάδες και Υποοµάδες. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία Η Εννοια της Οµάδας - Βασικές Ιδιότητες Οµάδων Κεφάλαιο 2 Οµάδες και Υποοµάδες 2.1 Συνοπτική Θεωρία Στην παρούσα ενότητα υπενθυµίζουµε εν συντοµία την έννοια της οµάδας και ιδιαίτερα του πίνακα Cayley µιας οµάδας, την έννοια της υποοµάδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

s G 1 ). = R, Z 2 Z 3 = Z6. s, t G) s t = st. 1. H = G 4. [G : H] = a G ah = Ha.

s G 1 ). = R, Z 2 Z 3 = Z6. s, t G) s t = st. 1. H = G 4. [G : H] = a G ah = Ha. Αλγεβρα ΙΙ Εαρινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Ομάδες-Πηλίκο: Κρατήσαμε σταθερή μια ομάδα G με ταυτοτικό το ι και μια υποομάδα H της G. Συμβολίσαμε με G 1 το G/H (το σύνολο των αριστερών συμπλόκων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή )

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή ) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις 0-4 (εκδοχή 5--04) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις Υποδείξεις/Απαντήσεις Περιεχόµενα σελίδα Ασκήσεις ιαιρετότητα στους ακέραιους, ισοτιµίες Ασκήσεις Ακέραιοι odulo, Θεώρηµα του Euler 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai208/lai208html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 208 Ασκηση Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

a b b < a > < b > < a >.

a b b < a > < b > < a >. Θεωρια Δακτυλιων και Modules Εαρινο Εξαμηνο 2016 17 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Επανάληψη: Προσθετικές ομάδες, δακτύλιοι, αντιμεταθετικοί δακτύλιοι, δακτύλιοι με μοναδιαίο στοιχείο, παραδείγματα. Συμφωνήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή )

Βασική Άλγεβρα. Ασκήσεις (εκδοχή ) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις 05-6 (εκδοχή 8--05) Βασική Άλγεβρα Ασκήσεις Υποδείξεις/Απαντήσεις Περιεχόμενα σελίδα Ασκήσεις Διαιρετότητα στους ακέραιους, ισοτιμίες Ασκήσεις Ακέραιοι odulo, Θεώρημα του Euler

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης

Γραµµικη Αλγεβρα Ι. Ακαδηµαϊκο Ετος Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Γραµµικη Αλγεβρα Ι Ακαδηµαϊκο Ετος 2011-2012 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml 21-2 - 2012

Διαβάστε περισσότερα

(a, b) (c, d) = (a + c, b + d) (a, b) (c, d) = (ac, ad + bc)

(a, b) (c, d) = (a + c, b + d) (a, b) (c, d) = (ac, ad + bc) ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2016 Ασκήσεις 1. Δείξτε ότι ο a 1 διαιρεί τον a n 1 για κάθε a Z και κάθε n N. 2. Δίνονται οι ακέραιοι a = 126 και b = 434. (α Υπολογίστε το µκδ(a, b. (β Βρείτε x, y Z

Διαβάστε περισσότερα