Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5"

Transcript

1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου 2012 Ασκηση 1. Εστω G µια οµάδα. (1) x, a G: (2) a, b G: o(x 1 ax) = o(a) = o(xax 1 ) o(ab) = o(ba) (3) Αν H είναι µια υποοµάδα της G, τότε x G, το σύνολο x 1 Hx είναι µια υποοµάδα της G µε τάξη o(x 1 Hx) = o(h) Λύση. (1) Για κάθε x, a G έχουµε: (x 1 ax) n = (x 1 ax) (x 1 ax) (x 1 ax) = x 1 a n x και άρα Εποµένως έπεται ότι (x 1 ax) n = e x 1 a n x = e a n = xex 1 a n = e ( ) o(x 1 ax) < o(a) < Εστω o(x 1 ax) = n. Τότε (x 1 ax) n = e και από τη σχέση ( ) έχουµε a n = e. Συνεπώς o(a) / n = o(x 1 ax) (1) Αν o(a) = m, δηλαδή a m = e, τότε από τη σχέση ( ) έχουµε (x 1 ax) m = e και άρα o(x 1 ax) / m = o(a) (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) συνεπάγεται ότι o(x 1 ax) = n = m = o(a). Οµοια δείχνουµε ότι o(a) = o(xax 1 ) και αν o(a) = τότε o(x 1 ax) = = o(a). (2) Εστω a, b G. Επειδή a 1 ab a = eba = ba από το ερώτηµα (1) έχουµε το Ϲητούµενο : o(ab) = o(a 1 aba) = o(ba). (3) Εστω a, b x 1 Hx. Τότε υπάρχουν στοιχεία h 1, h 2 H έτσι ώστε : a = x 1 h 1 x και b = x 1 h 2 x, όπου h 1, h 2 H Επειδή το σύνολο H είναι υποοµάδα της G ϑα έχουµε: e = x 1 ex x 1 Hx. ab = x 1 h 1 x x 1 h 2 x = x 1 h 1 h 2 x x 1 Hx. a 1 = (x 1 h 1 x) 1 = x 1 h 1 1 (x 1 ) 1 = x 1 h 1 1 x x 1 Hx.

2 2 Άρα για κάθε x G το σύνολο x 1 Hx είναι υποοµάδα της G. Στη συνέχεια υπολογίζουµε τη τάξη της υποοµάδας x 1 Hx. Θεωρούµε την απεικόνιση: f : H x 1 Hx, h f(h) = x 1 hx Ισχυριζόµαστε ότι η συνάρτηση f είναι 1-1 και επί. Εχουµε: 1-1: Εστω f(h 1 ) = f(h 2 ) για h 1, h 2 H. Τότε x 1 h 1 x = x 1 h 2 x = h 1 x = h 2 x = h 1 = h 2 = f : 1 1 Επί: Εστω x 1 hx x 1 Hx. Τότε υπάρχει το h H έτσι ώστε f(h) = x 1 hx. Άρα η απεικόνιση f είναι επί εξόρισµού. Εποµένως: o(x 1 Hx) = o(h). Ασκηση 2. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων µιας κυκλικής οµάδας µε τάξη : (α ) 5, (ϐ ) 8, (γ ) 12, (δ ) 60 Λύση. Εστω G µια κυκλική οµάδα τάξης n. Τότε γνωρίζουµε από τη Θεωρία ότι το πλήθος των γεννητόρων της G ισούται µε φ(n) όπου φ η συνάρτηση του Euler. Υπενθυµίζουµε ότι αν n = p a 1 1 p a 2 2 pa k k η πρωτογενής ανάλυση του αριθµού n N τότε φ(n) = (p a 1 1 pa ) (p a 2 2 pa ) (p an n pn an 1 ) = n(1 1 )(1 1 ) (1 1 ) p 1 p 2 p k Εχουµε: (α ) φ(5) = = 4. (ϐ ) φ(8) = φ(2 3 ) = ( ) = 4. (γ ) φ(12) = φ(3 2 2 ) = φ(3) φ(2 2 ) = ( ) ( ) = 2 2 = 4. (δ ) φ(60) = φ( ) = φ(2 2 ) φ(3) φ(5) = ( ) ( ) ( ) = = 16. Ασκηση 3. Οι γεννήτορες της κυκλικής πολλαπλασιαστικής οµάδας U n όλων των n-στών ϱιζών της µονάδας στο C καλούνται πρωταρχικές n-οστές ϱίζες της µονάδας. Βρείτε τις πρωταρχικές n-οστές ϱίζες της µονάδας για n = 4. Λύση. Οι πρωταρχικές ϱίζες της U 4 είναι 2 διότι φ(4) = φ(2 2 ) = 2. Εχουµε: U 4 = {z C z 4 = 1} = {i, 1, 1, i} = i = i και άρα οι πρωταρχικές ϱίζες της U 4 είναι: i, i. Ασκηση 4. (1) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας [25] 30 της οµάδας (Z 30, +). (2) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας [30] 42 της οµάδας (Z 42, +). (3) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας i της οµάδας C των µη µηδενικών µιγαδικών αριθµών µε πράξη τον πολλαπλασιασµό. (4) Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας 1 + i της οµάδας C των µη µηδενικών µιγαδικών αριθµών µε πράξη τον πολλαπλασιασµό.

3 Λύση. (1) Εχουµε: [25] 30 = {[25], [20], [15], [10], [5], [0]} και άρα o([25] 30 ) = 6. ιαφορετικά χρησιµοποιώντας το γνωστό τύπο : o(a k ) = o(a) (o(a),k) έχουµε: o([25] 30 ) = o(25 [1] 30 ) = o([1]) (o([1]), 25) = 30 (30, 25) = 30 5 = 6 (2) Υπολογίζοντας τη κυκλική υποοµάδα [30] 42 της οµάδας (Z 42, +) έχουµε: [30] 42 = {[30], [18], [6], [], [24], [12], [0]} = o([30] 42 ) = 7 ή χρησιµοποιώντας το τύπο ϐρίσκουµε (3) Εχουµε: o([30] 42 ) = o(30 [1] 42 ) = o([1]) (o([1]), 30) = 42 (42, 30) = 42 6 = 7 i = {i, i 2, i 3, i 4, } = {i, 1, i, 1} = o( i ) = 4 (4) Εστω ότι o(1 + i) <. Τότε υπάρχει n 1 έτσι ώστε (1 + i) n = 1 και άρα 1 + i U n = {z C z n = 1} {z C z = 1} ηλαδή το µέτρο του 1 + i είναι ένα. Αυτό όµως είναι άτοπο αφού 1 + i = 2 1. Εποµένως η τάξη του 1 + i C είναι o(1 + i) =. 3 Ασκηση 5. Ποιες είναι οι δυνατές τάξεις για τις υποοµάδες των επόµενων κυκλικών οµάδων; (α ) (Z 6, +), (ϐ ) (Z 8, +), (γ ) (Z 12, +), (δ ) (Z 60, +), (ε ) (Z 17, +) Λύση. Υπενθυµίζουµε από τη Θεωρία ότι σε µια κυκλική οµάδα τάξης n υπάρχει µοναδική υποοµάδα της για κάθε διαιρέτη του n µε τάξη αυτόν τον διαιρέτη. Άρα έχουµε: (α ) ιαιρέτες του 6: 1, 2, 3, 6. Άρα η (Z 6, +) έχει 4 υποοµάδες µε δυνατές τάξεις: 1, 2, 3, 6. (ϐ ) ιαιρέτες του 8: 1, 2, 4, 8. Άρα η (Z 8, +) έχει 4 υποοµάδες µε δυνατές τάξεις: 1, 2, 4, 6. (γ ) ιαιρέτες του 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Άρα η (Z 12, +) έχει 6 υποοµάδες µε δυνατές τάξεις: 1, 2, 3, 4, 6, 12. (δ ) ιαιρέτες του 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Άρα η (Z 60, +) έχει 12 υποοµάδες µε δυνατές τάξεις: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. (ε ) ιαιρέτες του 17: 1, 17. Άρα η (Z 17, +) έχει 2 υποοµάδες µε δυνατές τάξεις: 1, 17. Ασκηση 6. Βρείτε όλες τις υποοµάδες των παρακάτω οµάδων και σχεδιάστε το διάγραµµα Hasse από τις υποοµάδες τους. (α ) (Z 12, +), (ϐ ) (Z, +), (γ ) (Z 8, +) Λύση. Εστω G = a µε G = m. Τότε για κάθε διαιρέτη d m υπάρχει µοναδική υποοµάδα H d G µε τάξη H d = d και H d = a m (d,m) Άρα για να ϐρούµε όλες τις υποοµάδες το µόνο που έχουµε να κάνουµε κάθε ϕορά είναι να ϐρίσκουµε όλους τους διαιρέτες της τάξης της οµάδας µας και να υπολογίζουµε όπως παραπάνω τις υποοµάδες που λαµβάνουµε από αυτούς. (α ) Η τάξη της Z 12 είναι 12 και οι διαιρέτες του 12 είναι οι αριθµοί : 1, 2, 3, 4, 6, 12. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο έξι υποοµάδες. Εχουµε :

4 4 12 H 1 = [1] (1,12) = [1] 12 1 = 12 [1] = [12] = {[0]} 12 H 2 = [1] (2,12) = [1] 12 2 =6 = 6 [1] = [6] = {[0], [6]} 12 H 3 = [1] (3,12) = [1] 12 3 =4 = 4 [1] = [4] = {[0], [4], [8]} 12 H 4 = [1] (4,12) = [1] 12 4 =3 = 3 [1] = [3] = {[0], [3], [6], [9]} 12 H 6 = [1] (6,12) = [1] 12 6 =2 = 2 [1] = [2] = {[0], [2], [4], [6], [8], [10]} 12 H 12 = [1] (12,12) = [1] =1 = [1] = {[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]} = Z 12 Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z 12 είναι το εξής : Z 12 = [1] [2] [3] [4] [6] {[0]} (ϐ ) Η τάξη της Z είναι και οι διαιρέτες του είναι οι αριθµοί : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 8 υποοµάδες. Εχουµε : H 1 = [1] (1,) = [1] 1 = [1] = [] = {[0]} H 2 = [1] (2,) = [1] 2 =18 = 18 [1] = [18] = {[0], [18]} H 3 = [1] (3,) = [1] 3 =12 = 12 [1] = [12] = {[0], [12], [24]} H 4 = [1] (4,) = [1] 4 =9 = 9 [1] = [9] = {[0], [9], [18], [27]} H 6 = [1] (6,) = [1] 6 =6 = 6 [1] = [6] = {[0], [6], [12], [18], [24], [30]} H 9 = [1] (9,) = [1] 9 =4 = 4 [1] = [4] = {[0], [4], [8], [12], [16], [20], [24], [28], [32]} H 12 = [1] (12,) = [1] 12 =3 = 3 [1] = [3] = {[0], [3], [6], [9], [12], [15], [18], [21], [24], [27], [30], [33]} H 18 = [1] (18,) = [1] 18 =2 = 2 [1] = [2] = {[0], [2], [4], [6], [8], [10], [12], [14], [16], [18], [20], [22], [24], [26], [28], [30],[32], [34]}

5 5 Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z είναι το εξής : Z = [1] [2] [3] [4] [6] [9] [12] [18] {[0]} (γ ) Η τάξη της Z 8 είναι 8 και οι διαιρέτες του 8 είναι οι αριθµοί : 1, 2, 4, 8. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 4 υποοµάδες. Εχουµε : 8 H 1 = [1] (1,8) = [1] 8 1 =8 = 8 [1] = [8] = {[0]} 8 H 2 = [1] (2,8) = [1] 8 2 =4 = 4 [1] = [4] = {[0], [4]} 8 H 4 = [1] (4,8) = [1] 8 4 =2 = 2 [1] = [2] = {[0], [2], [4], [6]} 8 H 8 = [1] (8,8) = [1] 8 8 =1 = 1 [1] = [1] = {[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]} = Z 8 Άρα το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z 8 είναι το ακόλουθο : [1] = Z 8 [2] [4] {0} και έτσι έχουµε το Ϲητούµενο. Ασκηση 7. Εστω (G, ) µια πεπερασµένη οµάδα η οποία ικανοποιεί τη συνθήκη : 1 Αν H, K είναι οποιεσδήποτε υποοµάδες της G, τότε : είτε H K ή K H Να δειχθεί ότι η G είναι κυκλική οµάδα που η τάξη της ισούται µε τη δύναµη ενός πρώτου αριθµού. Λύση. Αν G = {e}, τότε η G ικανοποιεί την δοσµένη συνθήκη και η G είναι προφανώς κυκλική τάξης 2 0 = 1. 1 µια τέτοια οµάδα καλείται µονοσειριακή (uniserial)

6 6 Εστω o(g) > 1, δηλαδή G {e}, και υποθέτουµε ότι η οµάδα G δεν είναι κυκλική. Εστω a 1 G µε a 1 e. Τότε αφού η G δεν είναι κυκλική έπεται ότι a 1 G όπου a 1 είναι η κυκλική υποοµάδα της G που παράγεται από το a 1. Άρα υπάρχει στοιχείο a 2 G\ a 1 και ϑεωρούµε την κυκλική υποοµάδα a 2 της G. Από την υπόθεση έχουµε Οµως αφού a 2 / a 1 έπεται ότι a 1 a 2 ή a 2 a 1 a 2 a 1 = a 1 a 2 Επειδή η G δεν είναι κυκλική έχουµε ότι G a 2 και άρα υπάρχει στοιχείο a 3 G\ a 2. Τότε όπως παραπάνω έχουµε a 2 a 3 και a 3 G Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία ϑα έχουµε µια αλυσίδα υποοµάδων της G η οποία δεν σταµατά: {e} a 1 a 2 a 3 G και άρα ϑα έχουµε άπειρο πλήθος διακεκριµµένων στοιχείων e, a 1, a 2, a 3, στην G. Ετσι όµως έχουµε καταλήξει σε άτοπο δίοτι η οµάδα G είναι πεπερασµένη. Άρα η οµάδα G είναι κυκλική. Εστω o(g) = n = p k 1 1 pk 2 2 pkr r, όπου p 1, p 2,, p r πρώτοι αριθµοί µε p i p j για i j. Εστω r 2. Τότε υπάρχουν i, j µε i j έτσι ώστε p i n και p j n. Επειδή η οµάδα G είναι κυκλική έπεται ότι υπάρχει υποοµάδα H της G µε τάξη H = p i και υποοµάδα K της G µε τάξη K = p j. Από την υπόθεση όµως έχουµε H K ή K H = p i p j ή p j p i το οποίο είναι άτοπο διότι p i p j. Εποµένως r = 1 και άρα o(g) = n = p k όπου k 0 και p πρώτος. Συνεπώς δείξαµε ότι µια πεπερασµένη µονοσειριακή οµάδα είναι κυκλική που η τάξη της ισούται µε τη δύναµη ενός πρώτου αριθµού. Ασκηση 8. Θεωρούµε την οµάδα (U(Z 20 ), ) των αντιστρέψιµων κλάσεων ισοδυναµίας των ακεραίων Z κατά µόδιο (mod) 20 µε πράξη τον πολλαπλασιασµό των κλάσεων κατά µόδιο (mod) 20. (1) Να δειχθεί ότι U(Z 20 ) = { [1], [3], [7], [9], [11], [13], [17], [19] } (2) Να δειχθεί ότι για κάθε στοιχείο u U(Z 20 ) ισχύει u 8 = [1]. (3) Να λυθεί ως προς x εξίσωση [17] ( 108) x [7] 333 = [3] ( 1). Λύση. (1) Εχουµε: o ( U(Z 20 ) ) = φ(20) = φ(2 2 5) = φ(2 2 ) φ(5) = ( ) ( ) = 2 4 = 8 και U(Z 20 ) = {1 k 20 (k, 20) = 1} = {[1], [3], [7], [9], [11], [13], [17], [19]} (2) Αφού o ( U(Z 20 ) ) = 8 έπεται ότι u 8 = [1] για κάθε στοιχείο u U(Z 20 ).

7 7 (3) Επειδή u 8 = [1] για κάθε στοιχείο u U(Z 20 ) έχουµε ότι u 1 = u 7. Τότε έχουµε [17] ( 108) x [7] 333 = [3] ( 1) = x = [17] 108 [3] 1 [7] 333 = x = [17] 108 [3] 7 ([7] 1 ) 333 = x = [17] 108 [3] 7 ([7] 7 ) 333 = x = [17] 108 [3] 7 ([7]) 2331 = x = [17] [3] 7 ([7]) = x = [17] 4 [3] 7 ([7]) 3 = x = [17] 2 [17] 2 [3] 2 [3] 2 [3] 3 [7] 3 = x = [9] [9] [9] [9] [27] [49] [7] = x = [81] [81] [27] [49] [7] mod 20 = x = [1] [1] [7] [9] [7] = [63] [7] = [3] [7] = [1] Ασκηση 9. (1) Να δειχθεί ότι µια οµάδα που δεν διαθέτει άλλες υποοµάδες παρά µόνο τις τετριµ- µένες είναι κυκλική µε τάξη 1 ή p, όπου ο p είναι πρώτος αριθµός. (2) Να δειχθεί ότι κάθε οµάδα µε τάξη έναν πρώτο αριθµό είναι κυκλική. Λύση. (1) Αν G = e τότε G = e και άρα η G είναι κυκλική τάξης 1. Εστω G e µια οµάδα που δεν διαθέτει άλλες υποοµάδες παρά µόνο τις τετριµµένες. Τότε υπάρχει στοιχείο a G\{e} και ϑεωρούµε την κυκλική υποοµάδα a G. Επειδή a e έπεται ότι a = e και άρα G = a, δηλαδή η οµάδα G είναι κυκλική. Επιπλέον η τάξη της G είναι πεπερασµένη διότι αν o(g) = τότε η G ϑα έχει άπειρες υποοµάδες: a, a 2,, a n, το οποίο είναι άτοπο. Άρα o(g) = o(a) = p <. Τέλος αν p = κ λ µε κ 1 τότε γνωρίζουµε από τη Θεωρία ότι η G ϑα έχει γνήσια υποοµάδα τάξης κ, το οποίο είναι άτοπο από υπόθεση. Συνεπώς η οµάδα G είναι κυκλική µε τάξη p, όπου ο p είναι πρώτος αριθµός. (2) Εστω G οµάδα µε τάξη o(g) = p, όπου p 2 ένας πρώτος αριθµός. Τότε υπάρχει στοιχείο a G\{e} και από το Θεώρηµα του Langrange έπεται ότι o(a) = o( a ) p = o(g) και άρα o(a) = 1 ή o(a) = p. Οµως αφού a e έχουµε ότι o(a) = p και άρα G = a, δηλαδή η G είναι κυκλική. Συνεπώς κάθε οµάδα µε τάξη έναν πρώτο αριθµό είναι κυκλική. Ασκηση 10. Εστω ότι G είναι µια οµάδα και ότι a, b είναι δύο στοιχεία της µε ab = ba. Αν οι τάξεις o(a), o(b) είναι πεπερασµένες και (o(a), o(b)) = 1, τότε η τάξη του στοιχείου ab ισούται µε o(a) o(b).

8 8 Λύση. Εστω o(a) = n, o(b) = m και o(ab) = k. Άρα a n = e, b m = e και επειδή ab = ba έπεται ότι (ab) nm = ab ab ab = a nm b nm = (a n ) m (b m ) n = e m e n = e = o(ab) = k nm = o(a)o(b) (1) Αφού o(ab) = k και ab = ba έχουµε (ab) k = e = a k b k = e = a k = b k = o(a k ) = o(b k ) = o(b k ) ( ) Τότε από τη σχέση ( ) έχουµε o(a k ) = o(a) o(a),k = o(b k ) = o(b) o(b),k = n (n,k) m (m,k) = n (n, k) = m (m, k) = n (m, k) = m (n, k) = n m (n, k) m n (m, k) (n,m)=1 = n (n, k) m (m, k) = n = (n, k) m = (m, k) = n k m k και άρα επειδή (n, m) = 1 έπεται ότι o(a)o(b) = nm k = o(ab) (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) συµπεραίνουµε ότι o(a)o(b) = o(ab). Ασκηση 11. Εστω G = { g 1 = e, g 2,, g n } µια πεπερασµένη αβελιανή οµάδα. Λύση. (1) (g 1 g 2 g n ) 2 = e. (2) Τι συµβαίνει αν η τάξη της G είναι περιττός αριθµός ; (1) Γνωρίζουµε ότι για κάθε g G υπάρχει το αντίστροφο στοιχείο g 1 G. Επειδή η G είναι αβελιανή και g 1, g 2,, g n είναι όλα τα στοιχεία της G έπεται ότι στο γινόµενο g 1 g 2 g n ϑα µείνουν µόνα εκείνα τα στοιχεία g G έτσι ώστε g = g 1, καθώς τα υπόλοιπα εµφανίζονται ως γινόµενα Ϲευγών gg 1 = e τα οποία δεν συνεισφέρουν τίποτα στο γινόµεςνο g 1 g 2 g n. Άρα g 1 g 2 g n = h 1 h 2 h k όπου h i G και h i = h 1 i, δηλαδή ισοδύναµα h 2 i = e. Τότε όµως αφού η G είναι αβελιανή έχουµε (g 1 g 2 g n ) 2 = (h 1 h 2 h k ) 2 = h 2 1h 2 2 h 2 k = ee e = e και άρα δείξαµε πράγµατι ότι (g 1 g 2 g n ) 2 = e. (2) Εστω ότι η τάξη της G είναι περιττός αριθµός. Αν το στοιχείο g 1 g 2 g n δεν είναι το ουδέτερο, δηλαδή g 1 g 2 g n e, τότε από το ερώτηµα (1) έπεται ότι o(g 1 g 2 g n ) = 2. Επειδή όµως 2 o(g) έχουµε καταλήξει σε άτοπο. Συνεπώς αν η τάξη o(g) είναι περιττός αριθµός τότε g 1 g 2 g n = e: o(g) : περιττός = g 1 g 2 g n = e Ασκηση 12. Εστω G µια κυκλική οµάδα τάξης n. πλήθος των στοιχείων της G µε τάξη m. Για κάθε διαιρέτη m n, να προσδιορισθεί το

9 9 Λύση. Εστω m n. Τότε επειδή η οµάδα G είναι κυκλική έπεται ότι υπάρχει µοναδική υποοµάδα H G µε o(h) = m. Τα στοιχεία της H τα οποία την παράγουν έχουν τάξη m, δηλαδή αν H = x και o(x) = m τότε για κάθε y H έχουµε: y = x = H o(y) = m Γνωρίζουµε όµως από τη Θεωρία ότι τέτοια στοιχεία είναι ακριβώς φ(m) σε πλήθος. Επίσης αν z G είναι ένα άλλο στοιχείο µε o(z) = m τότε λόγω µοναδικότητας έχουµε ότι z = H. Εποµένως για κάθε διαιρέτη m n το πλήθος των στοιχείων της G τάξης m ισούται µε φ(m). Αν m n τότε από το Θεώρηµα του Langrange έχουµε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στην G µε τάξη ίση µε m. Ασκηση 13. (1) Εστω ότι G είναι µια οµάδα µε τάξη pq, όπου οι p, q είναι πρώτοι αριθµοί. Να δειχθεί ότι κάθε γνήσια υποοµάδα H της G είναι κυκλική. (2) Εστω ότι G είναι µια αβελιανή οµάδα µε τάξη pq και ότι οι p, q είναι πρώτοι αριθµοί µε p q. Να δειχθεί ότι η G είναι µια κυκλική οµάδα. (3) Να δειχθεί ότι υπάρχουν αβελιανές οµάδες τάξης p 2, όπου ο p είναι πρώτος αριθµός, οι οποίες δεν είναι κυκλικές. Λύση. (1) Εστω H G και H G. Από το Θεώρηµα του Langrange έχουµε o(h) o(g) = o(h) pq Οµως οι διαιρέτες του pq είναι: 1, p, q, pq. Επειδή η H είναι γνήσια υποοµάδα της G έπεται ότι o(h) pq και άρα o(h) = 1, p ή q. Αν o(h) = 1 τότε H = {e} = e και άρα η H είναι κυκλική. ιαφορετικά αν o(h) = p ή o(h) = q τότε από την Άσκηση 9 έπεται ότι η υποοµάδα H είναι κυκλική. Εποµένως δείξαµε ότι κάθε γνήσια υποοµάδα H της G είναι κυκλική. (2) Εστω G µια αβελιανή οµάδα µε τάξη o(g) = pq όπου p, q είναι πρώτοι αριθµοί µε p q. Θα δείξουµε ότι η οµάδα G είναι κυκλική. Χρειαζόµαστε πρώτα τα παρακάτω: (α ) Εστω H, K G δυο υποοµάδες της G. Τότε από την Άσκηση 2 του Φυλλαδίου 3 έχουµε ότι το σύνολο HK = {hk G h H, k K} = {kh G h H, k K} = KH είναι υποοµάδα της G διότι η οµάδα G είναι αβελιανή. (ϐ ) Εστω H, K G δυο υποοµάδες της G έτσι ώστε H K = {e}. Τότε ισχυριζόµαστε ότι o(hk) = o(h) o(k). Ορίζουµε την απεικόνιση f : H K HK, (h, k) f(h, k) = hk Εστω (h, k), (h, k ) H K έτσι ώστε f(h, k) = f(h, k ). Τότε k k 1 = e = k = k hk = h k = (h ) 1 h = k k 1 H K = {e} = (h ) 1 h = e = h = h και άρα (h, k) = (h, k ). Συνεπώς η f είναι ένα προς ένα και επειδή είναι προφανώς και επί έχουµε πράγµατι ότι o(h K) = o(hk) = o(h) o(k) Χρησιµοποιώντας τα παραπάνω ϑα δείξουµε ότι η G είναι κυκλική. Καταρχήν αν υπάρχει στοιχείο e a G έτσι ώστε o(a) = pq τότε G = a και άρα η G είναι κυκλική. Εστω ότι δεν υπάρχει στοιχείο a G µε τάξη o(a) = pq. Τότε για κάθε στοιχείο a G\{e} ϑα έχουµε ότι o(a) = p ή o(a) = q

10 10 Εστω λοιπόν a G µε o(a) = p. Θεωρούµε την κυκλική υποοµάδα a G, που είναι προφανώς γνήσια. Τότε υπάρχει µη-τετριµµένο στοιχείο b G\{ a } και από την υπόθεση µας έχουµε ότι o(b) pq. Άρα o(b) = p ή o(b) = q Ισχυριζόµαστε ότι a b = {e}. Υποθέτουµε αντίθετα ότι a b {e} και έστω o( a b ) = m. Επειδή a b a και a b b έχουµε m o(a) = p m = 1 ή m = p = m o(b) m o(b) Αν m = 1 τότε a b = {e} που είναι άτοπο. Για m = p τότε a b = a και άρα a b. Εποµένως έχουµε a b = a = b = b a o(b) = p ή a b o(b) = q = p q = p = 1 ή p = q Οµως και στις δυο περιπτώσεις έχουµε καταλήξει σε άτοπο διότι b G\{ a } και p, q είναι πρώτοι αριθµοί µε p q. Συνεπώς a b = {e} Από τα (α ), (ϐ ) και το Θεώρηµα του Langrange έχουµε o( a b ) = o(a) o(b) G = pq = p o(b) pq και άρα o(b) p. Εποµένως o(b) = q. Τότε από την Άσκηση 10 έπεται ότι o(ab) = pq διότι (p, q) = 1 και έτσι έχουµε καταλήξει σε άτοπο. Συνεπώς δείξαµε ότι αν G είναι µια αβελιανή οµάδα µε τάξη pq και p, q είναι πρώτοι αριθµοί µε p q, τότε η G είναι µια κυκλική οµάδα. (3) Η οµάδα V 4 του Klein, δηλαδή η Z 2 Z 2, έχει τάξη 4 = 2 2 αλλά δεν είναι κυκλική. Γενικότερα για κάθε πρώτο αριθµό p η οµάδα ευθύ γινόµενο (Z p Z p, +) δεν είναι κυκλική. Εστω ότι υπάρχει στοιχείο ([a], [b]) Z p Z p έτσι ώστε Z p Z p = ([a], [b]), δηλαδή η Z p Z p είναι κυκλική. Τότε o([a], [b]) = p 2 = o(z p Z p ) Οµως p ([a], [b]) = (p[a], p[b]) = ([0], [0]) = o([a], [b]) p που είναι προφανώς άτοπο. Άρα οι οµάδες (Z p Z p, +), όπου ο p είναι πρώτος αριθµός, είναι αβελιανές οµάδες τάξης p 2 οι οποίες δεν είναι κυκλικές. Ασκηση 14. (1) Εστω p και q πρώτοι αριθµοί. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων της κυκλικής οµάδας Z pq καθώς και το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της. (2) Εστω p ένας πρώτος αριθµός. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων της κυκλικής οµάδας Z p r, όπου r 1, καθώς και το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της. Λύση. (1) Το πλήθος των γεννητόρων της Z pq είναι φ(pq) = φ(p) φ(q) = (p 1 p 0 ) (q 1 q 0 ) = (p 1) (q 1) Η τάξη της Z pq είναι pq και οι διαιρέτες του pq είναι οι αριθµοί : 1, p, q, pq. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 4 υποοµάδες. Εχουµε :

11 11 pq H 1 = [1] (1,pq) = [1] pq 1 = pq [1] = [pq] = [0] pq H p = [1] (p,pq) = [1] pq p =q = q [1] = [q] = {[0], [q]} pq H q = [1] (q,pq) = [1] pq q =p = p [1] = [p] = {[0], [p]} pq H pq = [1] (pq,pq) = [1] pq pq =1 = [1] = {[0], [1], [2],, [pq 1]} = Z pq Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z pq είναι το εξής : Z pq [p] [q] [0] Αν p = q τότε το πλήθος των γεννητόρων της Z p 2 είναι φ(p 2 ) = (p 2 p 1 ) = p (p 1) Η τάξη της Z p 2 είναι p 2 και οι διαιρέτες του p 2 είναι οι αριθµοί : 1, p, p 2. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 3 υποοµάδες. Εχουµε : p 2 H 1 = [1] (1,p 2 ) = [1] p2 1 = p 2 [1] = [p 2 ] = [0] p 2 H p = [1] (p,p 2 ) = [1] p2 p =p = p [1] = [p] = {[0], [p]} p 2 H p 2 = [1] (p 2,p 2 ) = [1] p2 p 2 =1 = [1] = {[0], [1], [2],, [p 2 1]} = Z p 2 Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z p 2 είναι το εξής : Z p 2 [p] [0] (2) Το πλήθος των γεννητόρων της Z p r είναι φ(p r ) = (p r p r 1 ) = p r 1 (p 1) Η τάξη της Z p r είναι p r και οι διαιρέτες του p r είναι οι αριθµοί : 1, p, p 2,, p r. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο r + 1 υποοµάδες. Εχουµε : p r H 1 = [1] (1,p r ) = [1] pr 1 = p r [1] = [p r ] = [0] p r H p = [1] (p,p r ) = [1] pr p =pr 1 = p r 1 [1] = [p r 1 ] p r H p 2 = [1] (p 2,p r ) = [1] pr p 2 =pr 2 = p r 2 [1] = [p r 2 ]

12 12 p r H p r 1 = [1] (p r 1,p r ) = [1] pr p r 1 =p = p [1] = [p] p r H p r = [1] (p r,p r ) = [1] pr p r =1 = [1] = Z p r Τότε το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z pq είναι το εξής : Z p r [p] [p 2 ]. [p r 2 ] [p r 1 ] και έτσι έχουµε το Ϲητούµενο. [0] Ασκηση 15. (1) Να δειχθεί ότι ότι η οµάδα (Q, +) των ϱητών αριθµών µε πράξη την συνήθη πρόσθεση δεν είναι κυκλική οµάδα. (2) Να δειχθεί ότι η οµάδα των πραγµατικών αριθµών (R, +) µε πράξη την συνήθη πρόσθεση δεν είναι κυκλική οµάδα. Λύση. (1) Εστω ότι η οµάδα (Q, +) είναι κυκλική. Τότε υπάρχει ϱητός p q Q έτσι ώστε Q = p q Οµως τότε p 2q Q = p q και άρα υπάρχει n Z έτσι ώστε p 2q = n p = p q 2 = np = p(1 2 n) = 0 = p = 0 ή n = 1 2 Σε κάθε περίπτωση όµως έχουµε καταλήξει σε άτοπο διότι n Z και αν p = 0 τότε προφανώς Q = {0}. Εποµένως η οµάδα (Q, +) δεν είναι κυκλική. (2) Από τη Θεωρία γνωρίζουµε ότι κάθε υποοµάδα κυκλικής οµάδας είναι κυκλική. Επειδή (Q, +) (R, +), αν η οµάδα (R, +) είναι κυκλική τότε ϑα είχαµε ότι και η οµάδα (Q, +) είναι κυκλική, που είναι άτοπο από το (1). Εποµένως η οµάδα (R, +) δεν είναι κυκλική.

13 13 Ασκηση 16. Σηµειώστε αν είναι σωστό ή λάθος. (1) Κάθε κυκλική οµάδα είναι αβελιανή. (2) Κάθε αβελιανή οµάδα είναι κυκλική (3) Κάθε στοιχείο µιας κυκλικής οµάδας παράγει την οµάδα. (4) Για κάθε n N, υπάρχει τουλάχιστον µια αβελιανή οµάδα µε τάξη n. (5) Κάθε οµάδα τάξης 4 είναι κυκλική. (6) Για κάθε στοιχείο [a] 20 της Z 20 που είναι γεννήτορας, υπάρχει ένα στοιχείο b [a] 20, το οποίο είναι πρώτος αριθµός. (7) Η S 3 είναι κυκλική οµάδα. (8) Η A 3 είναι κυκλική οµάδα. (9) Κάθε κυκλική οµάδα τάξης > 2 έχει τουλάχιστον δυο διαφορετικούς γεννήτορες. Λύση. (1) Σ, ϐλέπε Άσκηση 10 στο Φυλλάδιο 3. (2) Λ, για παράδειγµα η οµάδα V 4 του Klein είναι αβελιανή αλλά όχι κυκλική. (3) Λ, για παράδειγµα στην Z 4 έχουµε ότι Z 4 = [1] = [3]. (4) Σ, διότι η Z n µε n > 0 είναι πεπερασµένη αβελιανή τάξης n. (5) Λ, η οµάδα V 4 του Klein έχει τάξη 4 και δεν είναι κυκλική. (6) Σ. Οι γεννήτορες της Z 20 είναι σε πλήθος φ(20) = 8 και είναι οι εξής: Z 20 = [1] = [3] = [7] = [9] = [11] = [13] = [17] = [19] Ολοι οι αντιπρόσωποι είναι πρώτοι αριθµοί εκτός από τους [1], [9]. Τότε έχουµε ότι 29 [9] 20 και 41 [1] 20, όπου οι αριθµοί 29 και 41 είναι πρώτοι αριθµοί. (7) Λ, διότι κανένα από τα στοιχεία της S 3 δεν παράγει ολόκληρη την οµάδα. (8) Σ, διότι A 3 = ρ 1 = ρ 2. (9) Σ. Εστω G = a κυκλική τάξης n > 2 και ας υποθέσουµε ότι η G έχει µόνο έναν γεννήτορα, το στοιχείο a. Τότε και το a 1 είναι γεννήτορας και G = a = a 1. Άρα από την υπόθεση που κάναµε έχουµε : a = a 1 = a 2 = e και άρα G = {e, a}, δηλαδή η οµάδα G έχει τάξη 2. Αυτό όµως είναι άτοπο από την υπόθεση µας. Άρα κάθε κυκλική οµάδα τάξης > 2 έχει τουλάχιστον δυο διαφορετικούς γεννήτορες. Ασκηση 17. Στις παρακάτω προτάσεις, δώστε παράδειγµα οµάδας µε την ιδιότητα που περιγράφεται ή εξηγήστε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγµα. (1) Μια πεπερασµένη οµάδα που δεν είναι κυκλική. (2) Μια άπειρη οµάδα που δεν είναι κυκλική. (3) Μια κυκλική οµάδα που έχει µόνο έναν γεννήτορα. (4) Μια άπειρη κυκλική οµάδα που έχει τέσσερις γεννήτορες. (5) Μια πεπερασµένη κυκλική οµάδα που έχει τέσσερις γεννήτορες. Λύση. (1) Η οµάδα V 4 του Klein ( Z 2 Z 2 ) είναι µια πεπερασµένη οµάδα που δεν είναι κυκλική. (2) Από την Άσκηση 15 έχουµε ότι οι ϱητοί (Q, +) είναι µια άπειρη οµάδα που δεν είναι κυκλική. (3) Η οµάδα Z 2 = {[0], [1]} = [1] είναι µια κυκλική οµάδα που έχει µόνο έναν γεννήτορα. (4) εν υπάρχει παράδειγµα άπειρης κυκλικής οµάδας µε τέσσερις γεννήτορες διότι κάθε άπειρη κυκλική έχει ακριβώς 2 γεννήτορες. (5) Ψάχνουµε παραδείγµατα πεπερασµένων κυκλικών οµάδων που έχουν τέσσερις γεννήτορες. ηλαδή ϑέλουµε οµάδες της µορφής Z n µε φ(n) = 4. Για παράδειγµα: (α ) Η οµάδα Z 5 έχει τέσσερις γεννήτορες αφού φ(5) = 4. (ϐ ) Η οµάδα Z 8 έχει τέσσερις γεννήτορες αφού φ(8) = 4. (γ ) Η οµάδα Z 90 έχει τέσσερις γεννήτορες αφού φ(90) = 4.

14 14 Οµοια µπορείτε να ϐρείτε και άλλα παραδείγµατα. Ασκηση 18. (1) είξτε ότι µια οµάδα που έχει πεπερασµένο µόνο πλήθος υποοµάδων πρέπει να είναι πεπερασµένη οµάδα. (2) είξτε ότι δεν µπορεί µια οµάδα να γραφεί ως ένωση δύο γνήσιων υποοµάδων της. (3) Μπορεί µια οµάδα να γραφεί ως ένωση τριών γνησίων υποοµάδων της ; Λύση. (1) Εστω G µια οµάδα που έχει πεπερασµένο µόνο πλήθος υποοµάδων. Τότε για κάθε a G ϑεωρούµε τη κυκλική υποοµάδα a που παράγεται από το a. Ισχυριζόµαστε ότι η υποοµάδα a είναι πεπερασµένη. Πράγµατι αν η a είναι άπειρη τότε η a άρα και η G έχουν άπειρο πλήθος υποοµάδων, τις a i, i 0. Αυτό όµως είναι άτοπο από την υπόθεση µας και άρα o( a ) <. Οµως G = {a} = a a G Από την υπόθεση µας γνωρίζουµε ότι η G έχει πεπερασµένες πολλές (κυκλικές) υποοµάδες και επειδή κάθε κυκλική υποοµάδα a είναι πεπερασµένη έπεται από τη παραπάνω σχέση ότι η οµάδα G είναι πεπερασµένη. (2) Εστω G = H K όπου H, K G δυο γνήσιες υποοµάδες της G. Αν H K ή K H τότε έχουµε a G H K = K = G ή H K = H = G που είναι άτοπο διότι οι υποοµάδες H και K είναι γνήσιες. Άρα έπεται ότι H K και K H Εστω στοιχείο g K\H και h H\K. Τότε gh H gh G = H K = ή gh K h H = g H g K = h K και έτσι έχουµε καταλήξει σε άτοπο. Εποµένως µια οµάδα δε µπορεί να γραφεί ως ένωση δύο γνήσιων υποοµάδων της. (3) Θεωρούµε την οµάδα V 4 = {e, a, b, ab} του Klein. Τότε η V 4 έχει τρεις γνήσιες υποοµάδες: H 1 = {e, a}, H 2 = {e, b}, H 3 = {e, ab} και προφανώς V 4 = H 1 H 2 H 3 Γενικά στην ερώτηση αν µπορεί µια οµάδα να γραφεί ως ένωση τριών γνησίων υποοµάδων της απάντηση δίνει το παρακάτω αποτέλεσµα το οποίο ϑα αποδειχθεί στις Σηεµιώσεις Θεωρητικών Θεµάτων του Μαθήµατος: ΘΕΩΡΗΜΑ: Μια οµάδα G γράφεται ως ένωση τριών γνήσιων υποοµάδων της αν και µόνο αν υπάρχει κανονική υποοµάδα H G έτσι ώστε η επαγόµενη οµάδα-πηλίκο G/H να είναι ισόµορφη µε την οµάδα του Klein V 4 : G/H V 4

15 15 Ασκηση 19. Εστω ότι (G, ) είναι µια οµάδα και ότι H G, K G είναι δύο υποοµάδες της. Θεωρούµε το υποσύνολο R G G που ορίζεται ως (a, b) R a = h b k, h H, k K. Να δειχθεί ότι το υποσύνολο R ορίζει µια σχέση ισοδυναµίας επί της G και ακολούθως να περιγραφούν οι κλάσεις ισοδυναµίας. Λύση. Για κάθε (x, x), (x, y), (y, z)z R έχουµε : Ανακλαστική ιδιότητα δηλαδή (x, x) R : Για h = k = e έχουµε ότι x = e x e και άρα (x, x) R για κάθε x G. Συµµετρική ιδιότητα δηλαδή (x, y) R = (y, x) R : Αν (x, y) R τότε υπάρχουν h H, k K έτσι ώστε διότι h 1 H και k 1 K. x = h y k = y = h 1 x k 1 = (y, x) R Μεταβατική ιδιότητα δηλαδή (x, y) R και (y, z) R = (x, z) R : Επειδή (x, y) R και (y, z) R έχουµε x = h 1 y k 1 y = h 2 z k 2 = x = h 1 (h 2 z k 2 ) k 1 = x = (h 1 h 2 ) z (k 2 k 1 ) = (x, z) R διότι h 1 h 2 H και k 1 k 2 K. Άρα η R είναι µια σχέση ισοδυναµίας επί της G. Εστω x G. Τότε η κλάση ισοδυναµίας [x] του x ως προς τη σχέση R είναι το ακόλουθο σύνολο : [x] = { y G (x, y) R } = { y G x = h y k, h H, k K } = { y G y = h 1 x k 1, h H, k K } = { h 1 x k 1 h H, k K } = HxK

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Τάξη στοιχείων και Οµάδων - Κυκλικές (Υπο-)Οµάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 222 3.1. ύναµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 236 5. Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://stes.google.com/ste/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n 236 5. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες, τις υποοµάδες τους, και τους γεννήτο- ϱές τους. Οι ταξινοµήσεις αυτές ϑα ϐασιστούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 31 Μαρτίου 2016 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Οι Οµάδες τάξης pq, p, q: πρώτοι αριθµοί Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 246 6. Οι Οµάδες τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Αλγεβρικες οµες Ι Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 22

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Υποοµάδες και το Θεώρηµα του Lagrange Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 210 2. Υποοµάδες και το Θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 7 εκεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt204/nt204.html htts://sites.google.com/site/maths4eu/home/4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Α Μπεληγιάννης - Σ Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuogr/abelga/numbertheory/nthtml Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 Ασκηση 1 Θεωρούµε τις αριθµητικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ασκηση 1. 1) είξτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη Μαΐου 013 Ασκηση 1. Βρείτε τις τάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 23 Νεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αν N, να

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Α Δ Ι Ε Υ Μ Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 28 Ι 2014 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµή των Κυκλικών Οµάδων

Η οµή των Κυκλικών Οµάδων Κεφάλαιο 4 Η οµή των Κυκλικών Οµάδων Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την κλάση των κυκλικών οµάδων, η οποία είναι η απλούστερη µη τετριµµένη κλάση οµάδων. Ιδιαίτερα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m )

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m ) 302 14. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και Οµάδες Αυτοµορφισµών Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες ως προς τη σχέση ισοµορφίας. Ε- πίσης ϑα αποδείξουµε ένα σηµαντικό κριτήριο ισοµορφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τρίτη 6 Νοεµβρίου 0 Ασκηση. Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του

Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του Κεφάλαιο 3 Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του Στο παρόν Κεφάλαιο, ϑα αποδείξουµε το Θεώρηµα του Lagrange, το οποίο αποτελεί ένα από τα ϐασικότερα αποτελέσµατα της (στοιχειώδους) ϑεωρίας οµάδων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Βρείτε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 6 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi20/asi20.html, https://sites.google.com/site/mathsedu/home/algdom Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 20

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1)

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1) Κεφάλαιο 4 Ευθέα γινόµενα οµάδων Στο Παράδειγµα 1.1.2.11 ορίσαµε το ευθύ εξωτερικό γινόµενο G 1 G 2 G n των οµάδων G i, 1 i n. Στο κεφάλαιο αυτό ϑα ασχοληθούµε λεπτοµερέστερα µε τα ευθέα γινόµενα οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τρίτη 4 εκεµβρίου 202 Ασκηση. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη

Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη Κεφάλαιο 10 Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε ειδικούς τύπους ιδεωδών σε έναν δακτύλιο και την επίδραση που έχουν οι επιπλέον ιδιότητες τις οποίες ικανοποιούν τα ιδεώδη αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις Επαναληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015/nt015.html Τρίτη Ιουνίου 015 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii18/laii18html Παρασκευή 9 Μαρτίου 18 Ασκηση 1 Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Επανάληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015b/nt015b.html Πέµπτη 1 Ιανουαρίου 016 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt206/nt206.html Πέµπτη 6 Νεµβρίου 206 Ασκηση. Να δειχθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt205/nt205.html ευτέρα 27 Απριλίου 205 Ασκηση. είξτε ότι για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» }

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» } Κεφάλαιο 4 Οµάδες Μεταθέσεων 4.1 Συνοπτική Θεωρία Οι οµάδες µεταθέσεων επί ενός συνόλου και ιδιαίτερα επί του πεπερασµένου συνόλου { 12 n } αποτελούν µια από τις ϐασικότερες κλάσεις οµάδων. Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. Εστω n 3 ακέραιος.

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 6 Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε τις ϐασικές ιδιότητες της οµάδας πηλίκο µιας οµάδας ως προς µια κανονική υποµάδα, ϑα αποδείξουµε τα ϐασικά ϑεωρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας)

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας) Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Κρήτης Εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακαδηµαϊκού έτους 29-21 Παρασκευή, 1 Ιουνίου 21 Εφαρµοσµένη Άλγεβρα ιδάσκων: Α. Τόγκας Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai8/lai8html Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 8 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 12 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 5 Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών 5.1 Συνοπτική Θεωρία Στο παρόν Κεφάλαιο επικεντρωνόµαστε στις ϐασικές ιδιότητες των οµάδων πηλίκων και των Θεωρηµάτων Ισοµορφισµών Οµάδων και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,...

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,... KΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές έννοιες διαιρετότητας Θα συµβολίζουµε µε, τα σύνολα των φυσικών αριθµών και των ακεραίων αντιστοίχως: {,,3,,, } { 0,,,,, } = = ± ± ± Ορισµός Ένας φυσικός αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/aeligia/linearalgerai/lai07/lai07html Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Κεφάλαιο Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Γνωρίζουµε ότι στο Ÿ κάθε στοιχείο εκτός από το 0 και τα ± γράφεται ως γινόµενο πρώτων αριθµών κατά τρόπο ουσιαστικά µοναδικό Από τη Βασική Άλγεβρα ξέρουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 26 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai017/lai017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας)

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας) Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Κρήτης Εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου ακαδηµαϊκού έτους 29-2 Τρίτη, 3 Αυγούστου 2 Εφαρµοσµένη Άλγεβρα ιδάσκων: Α. Τόγκας Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Χαρακτηρισµοί Πεπερασµένων Κυκλικών Οµάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 233 4. Χαρακτηρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Υποοµάδες. Κυκλικές οµάδες

Υποοµάδες. Κυκλικές οµάδες Κεφάλαιο 2 Υποοµάδες. Κυκλικές οµάδες Σύνοψη. ίνεται ο ορισµός της υποοµάδας µιας οµάδας, αποδεικνύεται το Θεώρηµα Cayley, εισάγονται οι έννοιες του συνόλου γεννητόρων µιας οµάδας και του δείκτη υποοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις Ισοδυναµίας και Πράξεις

Σχέσεις Ισοδυναµίας και Πράξεις Κεφάλαιο 1 Σχέσεις Ισοδυναµίας και Πράξεις Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα αναπτύξουµε τα ϐασικά στοιχεία από τη ϑεωρία σχέσεων µερικής διάταξης, σχέσεων ισοδυναµίας και διαµερίσεων οι οποίες ορίζονται επί ενός

Διαβάστε περισσότερα