ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4"

Transcript

1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a της οµάδας (G, ), όπου : (1) a = [2] 3, (G, ) = (Z 3, +), (2) a = i, (G, ) = (C, ), (3) a = 1 + i 3, (G, ) = (C, ), (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), (5) cos(2π/7) + isin(2π/7), (G, ) = (C, ). (6) a = [6] 10, (G, ) = (Z 10, +), (7) a = [6] 15, (G, ) = (Z 15 ), +), (8) a = [10] 12, (G, ) = (Z 12 ), +), (9) a = [77] 210, (G, ) = (Z 210 ), +), (10) a = [40] 210, (G, ) = (Z 210 ), +), (11) a = [70] 210, (G, ) = (Z 210 ), +). Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιούµε ότι αν a είναι ένα στοιχείο πεπερασµένης τάξης σε µια πολλαπλασιαστική, αντίστοιχα προσθετική, οµάδα G, τότε, k 1: o(a k ) = o(a) o(a), αντίστοιχα : o(ka) = (o(a), k) (o(a), k) (1) Εχουµε : [2] 3 = 2[1] 3. Άρα η τάξη τού [2] 3 ισούται µε : o([2] 3 ) = o(2[1] 3 ) = o([1] 3) (o([1] 3 ), 2) = 3 (3, 2) = 3 1 = 3 (2) Εχουµε : ( i) 1 = i, ( i) 2 = ( i)( i) = i 2 = 1, ( i) 3 = ( i)( i) 2 = ( i)( 1) = i, ( i) 4 = ( i) 2 ( i) 2 = ( 1)( 1) = 1. Άρα τάξη τού ( i) είναι 4: o( i) = 4 (3) Παρατηρούµε ότι αν z C, και o(z) <, τότε ϑα πρέπει z = 1. Πράγµατι, ϑα έχουµε ότι z n = 1, όπου n = o(z), και τότε 1 = z n = z n. Από την τελευταία σχέση ϐλέπουµε ότι z = 1. Για τον µιγαδικό αριθµό a = 1 + i 3 ϐλέπουµε εύκολα ότι είναι a = 2, εποµένως ϑα έχουµε o(a) = (4) Η τριγωνοµετρική µορφή τού a = ( 1 + i 3)/2 είναι η a = cos(2π/3) + isin(2π/3). Τότε a 3 = cos(3 2π/3) + isin(3 2π/3) = 1, και επειδή προφανώς a 2 = cos(4π/3) + isin(4π/3) 1, έπεται ότι η τάξη τού a ισούται µε 3: o(a) = 3 (5) Η τάξη του αριθµού a = cos(2π/7) + isin(2π/7) είναι 7, διότι a 7 = 1 και γι αυτό 1 ο a έχει ως τάξη έναν διαιρέτη τού 7. Αλλά οι µοναδικοί διαιρέτες τού 7 είναι οι 1 και 7. Αν η τάξη τού a ήταν 1, τότε ο a = 1. Αλλά a 1. Ωστε η τάξη του είναι 7: o(a) = 7 1 Υπενθυµίζουµε ότι αν ένα στοιχείο a σε µια οµάδα G έχει πεπερασµένη τάξη, και k N, τότε : a k = e o(a) k

2 2 (6) Εχουµε : [6] 10 = 6[1] 10. Άρα η τάξη τού [6] 10 ισούται µε : o([6] 10 ) = o(6[1] 10 ) = o([1] 10) (o([1] 10 ), 6) = 10 (10, 6) = 10 2 = 5 (7) Εχουµε : [6] 15 = 6[1] 15. Άρα η τάξη τού [6] 15 ισούται µε : o([6] 15 ) = o(6[1] 15 ) = o([1] 15) (o([1] 15 ), 6) = 15 (15, 6) = 15 3 = 5 (8) Εχουµε : [6] 15 = 6[1] 15. Άρα η τάξη τού [6] 15 ισούται µε : o([10] 12 ) = o(10[1] 12 ) = o([1] 12) (o([1] 12 ), 10) = 12 (12, 10) = 12 2 = 6 (9) Εχουµε : [77] 210 = 77[1] 210. Άρα η τάξη τού [77] 210 ισούται µε : o(77] 210 ) = o(77[1] 210 ) = o([1] 210) (o([1] 210 ), 77) = 210 (210, 77) = = 30 (10) Εχουµε : [40] 210 = 40[1] 210. Άρα η τάξη τού [40] 210 ισούται µε : o(40] 210 ) = o(40[1] 210 ) = o([1] 210) (o([1] 210 ), 40) = 210 (210, 40) = = 21 (11) Εχουµε : [70] 210 = 70[1] 210. Άρα η τάξη τού [70] 210 ισούται µε : o(70] 210 ) = o(70[1] 210 ) = o([1] 210) (o([1] 210 ), 70) = 210 (210, 70) = = 3 Ασκηση 2. Εστω ότι (G, ) είναι µια οµάδα. Να δειχθούν τα ακόλουθα : 1. x, a G: o(x 1 ax) = o(a) = o(xax 1 ) 2. a, b G: o(ab) = o(ba) 3. Αν H είναι µια υποοµάδα της G, τότε x G, τα σύνολα x 1 Hx = { x 1 hx G h H } και xhx 1 = { xhx 1 G h H } είναι υποοµάδες της G µε τάξη o(x 1 Hx) = o(h) = o(xhx 1 ) 1. Για κάθε x, a G έχουµε: (x 1 ax) n = (x 1 ax) (x 1 ax) (x 1 ax) = x 1 a n x και άρα, για κάθε n N, ϑα έχουµε : (x 1 ax) n = e x 1 a n x = e a n = xex 1 a n = e ( ) Η παραπάνω σχέση ( ) δείχνει ότι {n N a n = e} = {n N (x 1 ax) n = e}

3 2 ιαφορετικα: από την ( ) έπεται ότι : o(x 1 ax) < o(a) < 3 και εποµένως 2 : o(a) = min{m N a n = e} = min{m N (x 1 ax) m = e} = o(x 1 ax) 2. Εστω a, b G. Επειδή a 1 ab a = eba = ba από το ερώτηµα (1) έχουµε το Ϲητούµενο : o(ab) = o(a 1 ab a) = o(ba). 3. Εστω a, b x 1 Hx. Τότε υπάρχουν στοιχεία h 1, h 2 H έτσι ώστε : a = x 1 h 1 x και b = x 1 h 2 x, όπου h 1, h 2 H Επειδή το σύνολο H είναι υποοµάδα της G ϑα έχουµε: e = x 1 ex x 1 Hx. ab = x 1 h 1 x x 1 h 2 x = x 1 h 1 h 2 x x 1 Hx. a 1 = (x 1 h 1 x) 1 = x 1 h 1 1 (x 1 ) 1 = x 1 h 1 1 x x 1 Hx. Άρα για κάθε x G το σύνολο x 1 Hx είναι υποοµάδα της G. Στη συνέχεια υπολογίζουµε τη τάξη της υποοµάδας x 1 Hx. Θεωρούµε την απεικόνιση: f : H x 1 Hx, h f(h) = x 1 hx Ισχυριζόµαστε ότι η συνάρτηση f είναι «1-1» και «επί». Εχουµε: «1-1»: Εστω ότι για h 1, h 2 H, ισχύει : f(h 1 ) = f(h 2 ). Τότε x 1 h 1 x = x 1 h 2 x = h 1 x = h 2 x = h 1 = h 2 = f : 1-1 «Επί»: Εστω x 1 hx x 1 Hx. Τότε για το στοιχείο h H ισχύει ότι f(h) = x 1 hx. Άρα η απεικόνιση f είναι «επί». Εποµένως: o(x 1 Hx) = o(h). Παρόµοια αποδεικνύουµε ότι το υποσύνολο xhx 1 είναι µνια υποοµάδα της G και η απεικόνιση g : H xhx 1, είναι «1-1» και «επί». Εποµένως : o(xhx 1 ) = o(h). h g(h) = xhx 1 Ασκηση 3. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων µιας κυκλικής οµάδας µε τάξη : (α ) 5, (ϐ ) 8, (γ ) 12, (δ ) 60 Εστω G µια κυκλική οµάδα τάξης n. Τότε γνωρίζουµε από τη ϑεωρία ότι το πλήθος των γεννητόρων της G ισούται µε φ(n) όπου φ είναι η συνάρτηση του Euler. Υπενθυµίζουµε ότι αν n = p a 1 1 pa 2 2 pa k k είναι η πρωτογενής ανάλυση του αριθµού n N τότε : φ(n) = (p a 1 1 pa ) (p a 2 2 pa ) (p an n pn an 1 ) = n(1 1 )(1 1 ) (1 1 ) p 1 p 2 p k Εχουµε: (α ) φ(5) = = 4. (ϐ ) φ(8) = φ(2 3 ) = ( ) = 4. Ισοδύναµα o(x 1 ax) = o(a) =, και τότε αν µια από τις δύο τάξεις είναι άπειρη, ϑα έχουµε : o(x 1 ax) = = o(a). Εστω o(x 1 ax) <, ή ισοδύναµα o(a) <, και έστω o(x 1 ax) = n. Τότε (x 1 ax) n = e και από τη σχέση ( ) έχουµε a n = e. Συνεπώς o(a) n = o(x 1 ax) (1) Αν o(a) = m, δηλαδή a m = e, τότε από τη σχέση ( ) έχουµε (x 1 ax) m = e και άρα Από τις σχέσεις (1) και (2) συνεπάγεται ότι o(x 1 ax) = n = m = o(a). o(x 1 ax) m = o(a) (2)

4 4 (γ ) φ(12) = φ(3 2 2 ) = φ(3) φ(2 2 ) = ( ) ( ) = 2 2 = 4. (δ ) φ(60) = φ( ) = φ(2 2 ) φ(3) φ(5) = ( ) ( ) ( ) = = 16. Ασκηση Οι γεννήτορες της κυκλικής πολλαπλασιαστικής οµάδας U n όλων των n-στών ϱιζών της µονάδας στο C καλούνται πρωταρχικές n-οστές ϱίζες της µονάδας. Βρείτε τις πρωταρχικές n-οστές ϱίζες της µονάδας για n = 4, n = 17, n = 24, και n = Να ευρεθούν όλοι οι γεννήτορες των οµάδων (Z 10, +), (Z 12, +) και (Z 15, +). 1. Εχουµε U n = { e 2πki n C 0 k n 1 } = e 2πi n Εποµένως οι πρωταρχικές ϱίζες της µονάδας είναι οι δυνάµεις του γεννήτορα (e 2πi n ) k = e 2πki n, 1 k n, για τις οποίες (k, n) = 1, δηλαδή οι πρωταρχικές n-οστές ϱίζες της µονάδας είναι τα στοιχεία του συνόλου { e 2πki n C 1 k n & (k, n) = 1 } (1) Οι πρωταρχικές ϱίζες της U 4 είναι 2 διότι φ(4) = φ(2 2 ) = 2. Εχουµε: U 4 = {z C z 4 = 1} = {i, 1, 1, i} = i = i και άρα οι πρωταρχικές ϱίζες της U 4 είναι οι εξής: i, i. (2) Οι πρωταρχικές ϱίζες της U 17 είναι 16 διότι φ(17) = 17 1 = 16. Εποµένως ϑα έχουµε ότι οι πρωταρχικές ϱίζες είναι οι εξής: {e 2πki n C k = 1, 2,, 16} (3) Οι πρωταρχικές ϱίζες της U 24 είναι 8 διότι φ(24) = φ(2 3 ) = 8. Εποµένως ϑα έχουµε ότι οι πρωταρχικές ϱίζες είναι οι εξής: {e 2πki n C k = 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23} (4) Οι πρωταρχικές ϱίζες της U 31 είναι 30 διότι φ(31) = 31 1 = 30. Εποµένως ϑα έχουµε ότι οι πρωταρχικές ϱίζες είναι οι εξής: 2. Εχουµε {e 2πki n C k = 1, 2, 3,, 30} Z n = { [0] n, [1] n,, [n 1] n = [1] n Εποµένως οι γεννήτορες της Z n είναι σε πλήθος φ(n) και είναι τα ϕυσικά πολλαπλάσια του γεννήτορα k[1] n = [k] n, 1 k n, για τις οποίες (k, n) = 1, δηλαδή είναι τα στοιχεία του συνόλου { [k]n Z n 1 k n & (k, n) = 1 } (1) Για την (Z 10, +): Το πλήθος των γεννητόρων της είναι φ(10) = 4, και είναι τα εξής : [1] 10, [3] 10, [7] 10, [9] 10 (2) Για την (Z 12, +): Το πλήθος των γεννητόρων της είναι φ(12) = 4, και είναι τα εξής : [1] 12, [5] 12, [7] 12, [11] 12 (3) Για την (Z 15, +): Το πλήθος των γεννητόρων της είναι φ(15) = 8, και είναι τα εξής : [1] 15, [4] 15, [2] 12, [7] 12, [8] 12, [11] 12, [13] 15, [14] 15 Ασκηση Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας [25] 30 της οµάδας (Z 30, +). 2. Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας [30] 42 της οµάδας (Z 42, +). 3. Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας i της πολλαπλασιαστικής οµάδας C των µη µηδενικών µιγαδικών αριθµών.

5 4. Βρείτε το πλήθος των στοιχείων της κυκλικής υποοµάδας 1 + i της πολλαπλασιαστικής οµάδας C των µη µηδενικών µιγαδικών αριθµών. 1. Εχουµε: [25] 30 = { k[25] 30 Z 30 k Z } = { [25] 30, [20] 30, [15] 30, [10] 30, [5] 30, [0] 30 } και άρα o([25] 30 ) = 6. ιαφορετικά, επειδή προφανώς o(a) <, χρησιµοποιώντας το γνωστό τύπο : o(a k ) = o(a) (o(a), k) ϑα έχουµε: o([25] 30 ) = o(25 [1] 30 ) = o([1]) (o([1]), 25) = 30 (30, 25) = 30 5 = 6 2. Υπολογίζοντας τη κυκλική υποοµάδα [30] 42 της οµάδας (Z 42, +) έχουµε: [30] 42 = { [30] 42, [18] 42, [6] 42, [36] 42, [24] 42, [12] 42, [0] 42 } = o([30]42 ) = 7 ή χρησιµοποιώντας τον τύπο ( ) ϐρίσκουµε 3. Εχουµε: o([30] 42 ) = o(30 [1] 42 ) = o([1]) (o([1]), 30) = 42 (42, 30) = 42 6 = 7 i = { i, i 2, i 3, i 4, } = { i, 1, i, 1 } = o( i ) = 4 4. Εστω ότι o(1 + i) <. Τότε υπάρχει n 1 έτσι ώστε (1 + i) n = 1 και άρα 1 + i U n = { z C z n = 1 } { z C z = 1 } ηλαδή το µέτρο του 1 + i είναι ένα. Αυτό όµως είναι άτοπο αφού 1 + i = 2 1. Εποµένως η τάξη του 1 + i C είναι o(1 + i) =. 5 ( ) Ασκηση 6. Ποιες είναι οι δυνατές τάξεις για τις υποοµάδες των επόµενων κυκλικών οµάδων; (α ) (Z 6, +), (ϐ ) (Z 8, +), (γ ) (Z 12, +), (δ ) (Z 60, +), (ε ) (Z 17, +) Υπενθυµίζουµε από τη Θεωρία ότι : «για κάθε διαιρέτη d της τάξης n µιας κυκλικής οµάδας G, υπάρχει µοναδική υποοµάδα H G µε τάξη τον διαιρέτη d: H = d». Άρα έχουµε: (α ) ιαιρέτες του 6: 1, 2, 3, 6. Άρα η (Z 6, +) έχει 4 υποοµάδες µε τάξεις: 1, 2, 3, 6. (ϐ ) ιαιρέτες του 8: 1, 2, 4, 8. Άρα η (Z 8, +) έχει 4 υποοµάδες µε τάξεις: 1, 2, 4, 6. (γ ) ιαιρέτες του 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Άρα η (Z 12, +) έχει 6 υποοµάδες µε τάξεις: 1, 2, 3, 4, 6, 12. (δ ) ιαιρέτες του 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Άρα η (Z 60, +) έχει 12 υποοµάδες µε τάξεις: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. (ε ) ιαιρέτες του 17: 1, 17. Άρα η (Z 17, +) έχει 2 υποοµάδες µε τάξεις: 1, 17. Ασκηση 7. Βρείτε όλες τις υποοµάδες των παρακάτω οµάδων και σχεδιάστε το διάγραµµα Hasse των υποο- µάδων της. (α ) (Z 12, +), (ϐ ) (Z 36, +), (γ ) (Z 8, +) Εστω G = a µια κυκλική οµάδα τάξης G = m = o(a). Υπενθυµίζουµε ότι για κάθε διαιρέτη d m υπάρχει µοναδική υποοµάδα H d G µε τάξη H d = d και επιπλέον γνωρίζουµε ότι : H d = a m (d,m) Άρα για να ϐρούµε όλες τις υποοµάδες, ϐρίσκουµε όλους τους διαιρέτες της τάξης της οµάδας, και µε ϐάση τις παραπάνω πληροφορίες προσδιορίζουµε τις υποοµάδες που αντιστοιχούν στους διαιρέτες. (α ) Η τάξη της Z 12 είναι 12 και οι διαιρέτες του 12 είναι οι αριθµοί : 1, 2, 3, 4, 6, 12. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο έξι υποοµάδες. Εχουµε (εδώ [ ] συµβολίζει [ ] 12 ):

6 6 12 H 1 = [1] (1,12) = [1] 12 1 = 12 [1] = [12] = {[0]} 12 H 2 = [1] (2,12) = [1] 12 2 =6 = 6 [1] = [6] = {[0], [6]} 12 H 3 = [1] (3,12) = [1] 12 3 =4 = 4 [1] = [4] = {[0], [4], [8]} 12 H 4 = [1] (4,12) = [1] 12 4 =3 = 3 [1] = [3] = {[0], [3], [6], [9]} 12 H 6 = [1] (6,12) = [1] 12 6 =2 = 2 [1] = [2] = {[0], [2], [4], [6], [8], [10]} 12 H 12 = [1] (12,12) = [1] =1 = [1] = {[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]} = Z 12 Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z 12 είναι το εξής : Z 12 = [1] [2] [3] [4] [6] {[0]} (ϐ ) Η τάξη της Z 36 είναι 36 και οι διαιρέτες του 36 είναι οι αριθµοί : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 8 υποοµάδες. Εχουµε (εδώ [ ] συµβολίζει [ ] 36 ): 36 H 1 = [1] (1,36) = [1] 36 1 = 36 [1] = [36] = {[0]} 36 H 2 = [1] (2,36) = [1] 36 2 =18 = 18 [1] = [18] = {[0], [18]} 36 H 3 = [1] (3,36) = [1] 36 3 =12 = 12 [1] = [12] = {[0], [12], [24]} 36 H 4 = [1] (4,36) = [1] 36 4 =9 = 9 [1] = [9] = {[0], [9], [18], [27]} 36 H 6 = [1] (6,36) = [1] 36 6 =6 = 6 [1] = [6] = {[0], [6], [12], [18], [24], [30]} 36 H 9 = [1] (9,36) = [1] 36 9 =4 = 4 [1] = [4] = {[0], [4], [8], [12], [16], [20], [24], [28], [32]} 36 H 12 = [1] (12,36) = [1] =3 = 3 [1] = [3] = {[0], [3], [6], [9], [12], [15], [18], [21], [24], [27], [30], [33]} 36 H 18 = [1] (18,36) = [1] =2 = 2 [1] = [2] = {[0], [2], [4], [6], [8], [10], [12], [14], [16], [18], [20], [22], [24], [26], [28], [30],[32], [34]}

7 7 Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z 36 είναι το εξής : Z 36 = [1] [2] [3] [4] [6] [9] [12] [18] {[0]} (γ ) Η τάξη της Z 8 είναι 8 και οι διαιρέτες του 8 είναι οι αριθµοί : 1, 2, 4, 8. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 4 υποοµάδες. Εχουµε (εδώ [ ] συµβολίζει [ ] 8 ): 8 H 1 = [1] (1,8) = [1] 8 1 =8 = 8 [1] = [8] = {[0]} 8 H 2 = [1] (2,8) = [1] 8 2 =4 = 4 [1] = [4] = {[0], [4]} 8 H 4 = [1] (4,8) = [1] 8 4 =2 = 2 [1] = [2] = {[0], [2], [4], [6]} 8 H 8 = [1] (8,8) = [1] 8 8 =1 = 1 [1] = [1] = {[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]} = Z 8 Άρα το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z 8 είναι το ακόλουθο : [1] = Z 8 [2] [4] {0} Ασκηση 8. Εστω (G, ) µια οµάδα και ϑεωρούµε το ακόλουθο σποσύνολο της G: F (G) = { x G o(x) < } (1) Αν η οµάδα G είναι αβελιανή, να δειχθεί ότι το υποσύνολο F (G) είναι µια υποοµάδα της G. (2) Αν η οµάδα G δεν είναι αβελοανή, να δειχθεί µε ένα αντιπαράδειγµα ότι το υποσύνο F (G) δεν είναι υποοµάδα της G. (3) Να ϐρεθεί η υποοµάδα F (C ). (4) Αν η οµάδα G είναι πεπερασµένη, τότε F (G) = G. Αν F (G) = G, να δειχθεί µε ένα αντιπαράδειγµα ότι η οµάδα G δεν είναι απαραίτητα πεπερασµένη.

8 8 (1) Προφανώς F (G) διότι o(e) = 1 και άρα e F (G). Εστω x, y F (G). Τότε υπάρχουν ϑετικοί ακέραιοι n και m έτσι ώστε o(x) = n και o(y) = m. Ιδιαίτερα ϑα έχουµε x n = e = y m. Επειδή η οµάδα G είναι αβελιανή, ϑα έχουµε (xy) nm = x nm y nm = (x n ) m (y m ) n = e m e n = e και εποµένως o(xy) <, δηλαδή xy F (G). Τέλος, επειδή σε µια οµάδα o(x) = o(x 1 ), llx F (G), έπεται ότι x 1 F (G), x F (G). Εποµένως το υποσύνολο F (G) είναι µια υποµάδα της G. (2) Θεωρούµε την µη-αβελιανή οµάδα (GL 2 (R), ) των 2 2 αντιστρέψιµων πινάκων υπεράνω του R, και έστω οι πίνακες Τότε A = ( ) και A = A 2 = I 2 = B 2 και AB = A = ( ) ( ) Άρα o(a) = 2 = o(b), εποµένως A, B F (GL 2 (R)). Οµως επειδή, όπως µπορούµε να δούµε εύκολα ( ) (AB) n 1 n = A = 0 1 έπεται ότι AB / F (GL 2 (R)) και εποµένως το υποσύνολο F (GL 2 (R)) δεν είναι κλειστό στην πράξη της οµάδας και άρα δεν είναι υποοµάδα της GL 2 (R). (3) Θεωρούµνε την αβελιανή οµάδα (C, ) των µη-µηδενικών µιγαδικών αριθµών. Αν z C, τότε υπάρχει ϑετικός ακέραιος n έτσι ώστε z n = 1, και εποµένως z U n, δηλαδή ο µιγαδικός αριθµός z είναι µια n-οστή ϱίζα της µονάδας. Ετσι z n=1 U n και εποµένως F (C ) = U n = U n=1 δηλαδή η υποοµάδα F (C ) συµπίπτει µε την υποοµάδα των ϱιζών της µονάδας, ϐλέπε Ασκήσεις 1, 2 του Φυλλαδίου Ασκήσεων 3. (4) Προφανώς F (G) = G αν η G είναι πεπερασµένη, διότι τότε κάθε στοιχείο της G έχει πεπερασµένη τάξη : αν το στοιχείο x G είχε άπειρη τάξη, τότε εξ ορισµού η κυκλική υποοµάδα x της G η οποία παράγεται από το x ϑα ήταν µια άπειρη κυκλική υποοµάδα της πεπερασµένης οµάδας G και αυτό είναι άτοπο διότι ένα πεπερασµένο σύνολο δεν µπορεί να περιέχει ένα άπειρο υποσύνολο. Θεωρούµε την υποοµάδα U C των ϱιζών της µονάδας. Τότε από την Άσκηση 3 του Φυλλαδίου 3 έπεται ότι η U είναι µια άπειρη οµάδα, κάθε στοιχείο της οποίας έχει πεπερασµένη τάξη. Άρα F (U) = U και η U είναι µια άπειρη οµάδα. Ασκηση 9. Εστω ότι G = { g 1, g 2,, g n } είναι µια πεπερασµένη αβελιανή οµάδα, και έστω g1 = e. 1. Να δειχθεί ότι : (α) (g 1 g 2 g n ) 2 = e και (ϐ) g G: g n = e Τι συµβαίνει αν η τάξη της G είναι περιττός αριθµός ; 1. (α) Γνωρίζουµε ότι για κάθε g G υπάρχει το αντίστροφο στοιχείο g 1 G. Επειδή η G είναι αβελιανή και g 1, g 2,, g n είναι όλα τα στοιχεία της G έπεται ότι στο γινόµενο g 1 g 2 g n ϑα µείνουν µόνα εκείνα τα στοιχεία g G έτσι ώστε g = g 1, καθώς τα υπόλοιπα εµφανίζονται ως γινόµενα Ϲευγών gg 1 = e τα οποία δεν συνεισφέρουν τίποτα στο γινόµενο g 1 g 2 g n. Άρα g 1 g 2 g n = h 1 h 2 h k όπου h i G και h i = h 1 i, δηλαδή ισοδύναµα h 2 i = e. Τότε όµως αφού η G είναι αβελιανή έχουµε (g 1 g 2 g n ) 2 = (h 1 h 2 h k ) 2 = h 2 1h 2 2 h 2 k = ee e = e και άρα δείξαµε πράγµατι ότι (g 1 g 2 g n ) 2 = e. 3 Θα δούµε αργότερα, µε χρήση του Θεωρήµατος Lagrange, ότι g n = e για κάθε στοιχείο g σε µια πεπερασµένη οµάδα G, όχι απαραίτητα αβελιανή.

9 (ϐ) Εστω τυχόν στοιχείο g G. Τότε τα στοιχεία gg 1, gg 2,, gg n είναι διακεκριµένα διότι αν gg i = gg j, όπου i j, τότε ϑα έχουµε g 1 gg i = g 1 gg j και άρα g i = g j. Αυτό είναι άτοπο διότι g i g j αν i j. Επειδή το σύνολο G είναι πεπερασµένο, έπεται ότι : G = { } { } g 1, g 2,, g n = gg1, gg 2,, gg n ηλαδή τα στοιχεία gg 1, gg 2,, gg n είναι τα στοιχεία g 1, g 2,, g n ενδεχοµένως µε διαφορετική σειρά. Χρησιµοποιώντας ότι η οµάδα G είναι αβελιανή και ϑέτοντας x = g 1 g 2 g n. ϑα έχουµε : x = g 1 g 2 g n = gg 1 gg 2 gg n = g g g g 1 g 2 g n = g n x απ όπου ο Νόµος ιαγραφής δίνει ότι : g n = e 2. Εστω ότι η τάξη της G είναι περιττός αριθµός. Αν το στοιχείο g 1 g 2 g n δεν είναι το ουδέτερο, δηλαδή g 1 g 2 g n e, τότε από το ερώτηµα (1) έπεται ότι o(g 1 g 2 g n ) = 2. Επειδή όµως 2 o(g) έχουµε καταλήξει σε άτοπο. Συνεπώς αν η τάξη o(g) είναι περιττός αριθµός τότε g 1 g 2 g n = e: o(g) : περιττός = g 1 g 2 g n = e 9 Ασκηση 10. Εστω ότι (G, ) είναι µια πεπερασµένη οµάδα η οποία ικανοποιεί την ακόλουθη συνθήκη : 4 Αν H, K είναι οποιεσδήποτε υποοµάδες της G, τότε : είτε H K είτε K H Να δειχθεί ότι η G είναι κυκλική οµάδα της οποίας η τάξη της ισούται µε τη δύναµη ενός πρώτου αριθµού. Αν G = {e}, τότε η G ικανοποιεί την δοσµένη συνθήκη και η G είναι προφανώς κυκλική τάξης 2 0 = 1. Εστω o(g) > 1, δηλαδή G {e}, και υποθέτουµε ότι η οµάδα G δεν είναι κυκλική. Εστω a 1 G µε a 1 e. Τότε αφού η G δεν είναι κυκλική έπεται ότι a 1 G όπου a 1 είναι η κυκλική υποοµάδα της G που παράγεται από το a 1. Άρα υπάρχει στοιχείο a 2 G\ a 1 και ϑεωρούµε την κυκλική υποοµάδα a 2 της G. Από την υπόθεση έχουµε Οµως αφού a 2 / a 1 έπεται ότι a 1 a 2 ή a 2 a 1 a 2 a 1 = a 1 a 2 Επειδή η G δεν είναι κυκλική έχουµε ότι G a 2 και άρα υπάρχει στοιχείο a 3 G\ a 2. Τότε όπως παραπάνω έχουµε a 2 a 3 και a 3 G Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία ϑα έχουµε µια αλυσίδα υποοµάδων της G η οποία δεν σταµατά: {e} a 1 a 2 a 3 G και άρα ϑα έχουµε άπειρο πλήθος διακεκριµµένων στοιχείων e, a 1, a 2, a 3, στην G. Ετσι όµως έχουµε καταλήξει σε άτοπο δίοτι η οµάδα G είναι πεπερασµένη. Άρα η οµάδα G είναι κυκλική. Εστω o(g) = n = p k 1 1 pk 2 2 pkr r, όπου p 1, p 2,, p r πρώτοι αριθµοί µε p i p j για i j. Εστω r 2. Τότε υπάρχουν i, j µε i j έτσι ώστε p i n και p j n. Επειδή η οµάδα G είναι κυκλική έπεται ότι υπάρχει υποοµάδα H της G µε τάξη H = p i και υποοµάδα K της G µε τάξη K = p j. Από την υπόθεση όµως έχουµε H K ή K H = p i p j ή p j p i το οποίο είναι άτοπο διότι p i p j. Εποµένως r = 1, δηλαδή στην πρωτογενή ανάλυση του n εµφανίζεται µόνο ένας πρώτος αριθµός, έστω ο πρώτος p, και άρα o(g) = n = p k για κάποιον ϑετικό ακέραιο k 1. Συνεπώς δείξαµε ότι µια πεπερασµένη µονοσειριακή οµάδα είναι κυκλική που η τάξη της ισούται µε τη δύναµη ενός πρώτου αριθµού. 4 µια τέτοια οµάδα καλείται µονοσειριακή (uniserial)

10 10 Ασκηση 11. Θεωρούµε την οµάδα (U(Z 20 ), ) των αντιστρέψιµων κλάσεων ισοδυναµίας των ακεραίων mod 20 µε πράξη τον πολλαπλασιασµό κλάσεων ισοτιµίας mod 20. Στην παρούσα Ασκηση [ ] συµβολίζει [ ] Να δειχθεί ότι U(Z 20 ) = { [1], [3], [7], [9], [11], [13], [17], [19] } 2. Να δειχθεί ότι για κάθε στοιχείο u U(Z 20 ) ισχύει u 8 = [1]. 3. Είναι η οµάδα (U(Z 20 ), ) κυκλική ; 4. Να λυθεί ως προς x η εξίσωση [17] ( 108) x [7] 333 = [3] 1 στην οµάδα U(Z 20 ). 1. Εχουµε: o ( U(Z 20 ) ) = φ(20) = φ(2 2 5) = φ(2 2 ) φ(5) = ( ) ( ) = 2 4 = 8 και U(Z 20 ) = {1 k 20 (k, 20) = 1} = {[1], [3], [7], [9], [11], [13], [17], [19]} 2. Επειδή o ( U(Z 20 ) ) = 8 και η οµάδα U(Z 20 ) είναι αβελιανή, από τη Άσκηση 9, έπεται ότι u 8 = [1] για κάθε στοιχείο u U(Z 20 ). 3. Αν η οµάδα (U(Z 20 ), ) ήταν κυκλική, τότε ϑα υπήρχε ένα στοιχείο της, έστω u U(Z 20 ), µε τάξη o(u) = 8 = o(u(z 20 ). Οµως, όπως ϐλέπουµε εύκολα : o([3]) = o([7]) = o([13]) = o([17]) = 4 και o([9]) = o([11]) = o([19]) = 2 Εποµένως η οµάδα (U(Z 20 ), ) δεν διαθέτει στοιχείο τάξης 8 και άρα δεν είναι κυκλική. 4. Επειδή u 8 = [1] για κάθε στοιχείο u U(Z 20 ) έχουµε ότι u 1 = u 7. Τότε έχουµε [17] ( 108) x [7] 333 = [3] ( 1) = x = [17] 108 [3] 1 [7] 333 = x = [17] 108 [3] 7 ([7] 1 ) 333 = x = [17] 108 [3] 7 ([7] 7 ) 333 = x = [17] 108 [3] 7 ([7]) 2331 = x = [17] [3] 7 ([7]) = x = [17] 4 [3] 7 ([7]) 3 = x = [17] 2 [17] 2 [3] 2 [3] 2 [3] 3 [7] 3 = x = [9] [9] [9] [9] [27] [49] [7] = x = [81] [81] [27] [49] [7] mod 20 = x = [1] [1] [7] [9] [7] = [63] [7] = [3] [7] = [1] Ασκηση 12. Να δειχθεί ότι µια οµάδα η οποία διαθέτει ακριβώς δύο υποοµάδες είναι κυκλική τάξης p, όπου p είναι ένας πρώτος αριθµός.

11 11 Επειδή η τετριµµένη υποοµάδα {e} και η ίδια η οµάδα G είναι υποοµάδες της G, έπεται ότι οι µόνες υποοµάδες της G είναι οι εξής : {e} και G. Αν G = {e}, τότε G = e = {e} και άρα η G έχει ακριβώς µια υποοµάδα κάτι το οποίο είναι άτοπο από την υπόθεση. Άρα G {e}, και εποµένως υπάρχει στοιχείο a G\{e}. Θεωρούµε την κυκλική υποοµάδα a G η οποία παράγεται από το a. Επειδή a e έπεται ότι a = e και άρα G = a, δηλαδή η οµάδα G είναι κυκλική. Επιπλέον η τάξη της G είναι πεπερασµένη διότι αν o(g) = τότε η G ϑα ήταν άπειρη κυκλική και όπως γνωρίζουµε σ αυτήν την περίπτωση η G ϑα είχε άπειρες υποοµάδες: e, a, a 2,, a n, το οποίο είναι άτοπο. Άρα o(g) = o(a) = p <, για κάποιον ϑετικό ακέραιο p. Αν ο p είναι σύνθετος, ϑα έχουµε p = κ λ, όπου 1 < κ, λ < p. Επειδή η G είναι κυκλική, έπεται ότι 5 η G ϑα έχει γνήσια µη-τετριµµένη υποοµάδα τάξης κ, το οποίο είναι άτοπο από την υπόθεση. Άρα ο αριθµός p είναι πρώτος και εποµένως η οµάδα G είναι κυκλική µε τάξη p, όπου ο p είναι πρώτος αριθµός. Ασκηση 13. Εστω (G, ) µια οµάδα και a, b είναι δύο στοιχεία της µε ab = ba. Αν οι τάξεις o(a), o(b) είναι πεπερασµένες και (o(a), o(b)) = 1, να δειχθεί ότι η τάξη του στοιχείου ab ισούται µε o(a) o(b): max{o(a), o(b)} < & (o(a), o(b)) = 1 & ab = ba = o(ab) = o(a) o(b) Εστω o(a) = n, o(b) = m και o(ab) = k. Άρα a n = e, b m = e και επειδή ab = ba έπεται ότι (ab) nm = ab ab ab = a nm b nm = (a n ) m (b m ) n = e m e n = e = o(ab) = k nm = o(a)o(b) (1) Αφού o(ab) = k και ab = ba έχουµε Τότε από τη σχέση ( ) έχουµε o(a k ) = o(a) o(a),k = (ab) k = e = a k b k = e = a k = b k = o(a k ) = o(b k ) = o(b k ) ( ) o(b k ) = o(b) o(b),k = n (n,k) m (m,k) = n (n, k) = m (m, k) = n (m, k) = m (n, k) = n m (n, k) m n (m, k) (n,m)=1 = n (n, k) m (m, k) και άρα επειδή (n, m) = 1 έπεται ότι = n = (n, k) m = (m, k) Από τις σχέσεις (1) και (2) συµπεραίνουµε ότι o(a)o(b) = o(ab) 6. = n k m k o(a)o(b) = nm k = o(ab) (2) 5 Υπενθυµίζουµε ότι για κάθε διαιρέτη της τάξης µιας πεπερασµένης κυκλικής οµάδας, υπάρχει µοναδική υποοµάδα µε τάξη τον διαιρέτη. 6 ιαφορετικα: Οπως και πριν έχουµε ότι (ab) nm = e. Θα δείξουµε ότι ο αριθµός nm είναι η τάξη του ab δείχνοντας ότι είναι ο µικρότερος ϕυσικός k µε την ιδιότητα (ab) k = e. Αν λοιπόν υπάρχει τέτοιο k ϑα έχουµε όπως και πριν ότι a k = b k. Τότε b b k = a k a, και άρα a k = b k a b. Οµως η οµάδα a b ως υποοµάδα της a και υποοµάδα της b ϑα είναι κυκλική µε τάξη έναν διαιρέτη της o(a) = a και έναν διαιρέτη της o(b) = b. Επειδή (o(a), o(b)) = 1, έπεται ότι η τάξη της a b ϑα είναι 1 και άρα a k = e = b k. Τότε n = o(a) k και m = o(b 1 ) = o(b) k, και εποµένως επειδή (n, m) = 1, ϑα έχουµε nm k, δηλαδή nm k. Εποµένως o(ab) = nm = o(a)o(b).

12 12 Ασκηση 14. Εστω ότι (G, ) είναι µια οµάδα και ότι H, K είναι δύο κυκλικές υποοµάδες της G. 1. Αν η G είναι αβελιανή και H = 10 και K = 14, να δειχθεί ότι η G διαθέτει µια υποοµάδα L τάξης L = Αν H = 14 και K = 15, να περιγραφεί η υποοµάδα H K. 1. Παρατηρούµε ότι αφού η H είναι κυκλική τάξης 10, για κάθε διαιρέτη d τού 10 ϑα διαθέτει ένα στοιχείο µε τάξη d. Ετσι επειδή 5 10, υπάρχει στοιχείο a H µε τάξη 5, δηλαδή o(a) = 5. Η K είναι κυκλική τάξης 14 και γι αυτό οποιοσδήποτε γεννήτοράς της έχει τάξη 14. Ας είναι b K ένας γεννήτορας τής K, τότε o(b) = 14. Τα συγκεκριµένα στοιχεία a, b είναι και στοιχεία της G, αφού H G και K G. Αλλά η G είναι αβελιανή οµάδα και γι αυτό ab = ba. Επιπλέον, για τον µέγιστο κοινό διαιρέτη των τάξεών τους είναι (o(a), o(b)) = (5, 14) = 1. Γι αυτό σύµφωνα µε την Άσκηση 13 έπεται o(ab) = o(a)o(b) = 5 14 = 70. Τότε η κυκλική υποοµάδα L = ab G έχει τάξη L = o(ab) = Η H K είναι υποοµάδα τής κυκλικής υποοµάδας H, η οποία έχει τάξη 14, άρα η τάξη τής H K είναι ένας διαιρέτης τού 14. Η H K είναι υποοµάδα τής κυκλικής υποοµάδας K, η οποία έχει τάξη 15, άρα η τάξη τής H K είναι ένας διαιρέτης τού 15. Ωστε η τάξη τής H K κοινός διαιρέτης των αριθµών 14 και 15. Οµως ο Μ.Κ.. (14, 15) = 1. Εποµένως, o(h K) = 1. Αυτό σηµαίνει ότι H K = {e} Ασκηση Εστω ότι G είναι µια κυκλική οµάδα τάξης n. Για κάθε διαιρέτη m n, να προσδιορισθεί το πλήθος των στοιχείων της G µε τάξη m. 2. είξτε ότι, µε εξαίρεση δύο, όλες οι κυκλικές οµάδες έχουν άρτιο πλήθος γεννητόρων. 1. Εστω m n. Τότε επειδή η οµάδα G είναι κυκλική έπεται ότι υπάρχει µοναδική υποοµάδα H G µε o(h) = m. Τα στοιχεία της H τα οποία την παράγουν έχουν τάξη m, δηλαδή αν H = x και o(x) = m τότε για κάθε y H έχουµε: y = x = H o(y) = m Γνωρίζουµε όµως από τη Θεωρία ότι τέτοια στοιχεία είναι ακριβώς φ(m) σε πλήθος. Επίσης αν z G είναι ένα άλλο στοιχείο µε o(z) = m τότε λόγω µοναδικότητας των υποοµάδαν τάξης m στην G, έχουµε ότι z = H. Εποµένως για κάθε διαιρέτη m n το πλήθος των στοιχείων της G τάξης m ισούται µε φ(m). 2. Εστω G µια κυκλική οµάδα. Άν η G είναι άπειρη κυκλική, τότε γνωρίζουµε ότι η G έχει ακριβώς δύο γεννήτορες. Εστω ότι η G είναι πεπερασµένη κυκλική. Αν G = 1, δηλαδή G = {e} = e, τότε η G έχει ακριβώς έναν γεννήτορα. Αν G = 2, τότε G = {e, a} = a = a 1 και επειδή a = a 1, έπεται ότι η G έχει ακριβώς έναν γεννήτορα. Αν η G είναι πεπερασµένη κυκλική µε τάξη G = n 3, τότε προφανώς κανένας γεννήτορας a της G δεν ικανοποιεί την σχέση a = a 1 (διότι διαφορετικά a 2 = e και τότε G = {e, a} και G 2 το οποίο είναι άτοπο). Επειδή a είναι γεννήτορας της G αν και µόνον αν a 1 είναι γεννήτορας της G, οι γεννήτορες της G εµφανίζονται ως Ϲεύγη {a, a 1 } και a a 1. Αυτό όµως σηµαίνει ότι το πλήθος τους είναι άρτιος αριθµός 7. Ασκηση Εστω ότι p και q είναι πρώτοι αριθµοί. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων της κυκλικής οµάδας Z pq καθώς και το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της. 2. Εστω p ένας πρώτος αριθµός. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων της κυκλικής οµάδας Z p r, όπου r 1, καθώς και το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της. (1) ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις. 7 Είναι γνωστό από την Θεωρία Αριθµών ότι ο αριθµός φ(n) είναι άρτιος αν n 3. Η παραπάνω απόδειξη δίνει µια οµαδο- ϑεωρητική απόδειξη αυτού του ισχυρισµού : Εστω n 3. Θεωρούµε την κυκλική οµάδα (Z n, +) της οποίας το πλήθος των γεννητόρων είναι, όπως γνωρίζουµε, φ(n). Άρα σύµφωνα µε τη Άσκηση 15 ο αριθµός φ(n) είναι άρτιος.

13 13 1. Υποθέτουµε ότι p q. Τότε (p, q) = 1, Το πλήθος φ(pq) των γεννητόρων της Z pq ϑα είναι φ(pq) = φ(p) φ(q) = (p 1 p 0 ) (q 1 q 0 ) = (p 1) (q 1) Η τάξη της Z pq είναι pq και οι διαιρέτες του pq είναι οι αριθµοί : 1, p, q, pq. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 4 υποοµάδες. Εχουµε (εδώ [ ] συµβολίζει [ ] pq ): pq H 1 = [1] (1,pq) = [1] pq 1 = pq [1] = [pq] = [0] τάξης 1. pq H p = [1] (p,pq) = [1] pq p =q = q [1] = [q] τάξης p. pq H q = [1] (q,pq) = [1] pq q =p = p [1] = [p] τάξης q. pq H pq = [1] (pq,pq) = [1] pq pq =1 = [1] = {[0], [1], [2],, [pq 1]} = Z pq τάξης pq. Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z pq είναι το εξής : Z pq [p] [q] [0] 2. Υποθέτουµε ότι p = q. Τότε το πλήθος φ(p 2 ) των γεννητόρων της Z p 2 ϑα είναι φ(p 2 ) = (p 2 p 1 ) = p (p 1) Η τάξη της Z p 2 είναι p 2 και οι διαιρέτες του p 2 είναι οι αριθµοί : 1, p, p 2. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο 3 υποοµάδες. Εχουµε (εδώ [ ] συµβολίζει [ ] p 2): p 2 H 1 = [1] (1,p 2 ) = [1] p2 1 = p 2 [1] = [p 2 ] = [0] τάξης 1. p 2 H p = [1] (p,p 2 ) = [1] p2 p =p = p [1] = [p] τάξης p. p 2 H p 2 = [1] (p 2,p 2 ) = [1] p2 p 2 =1 = [1] = {[0], [1], [2],, [p 2 1]} = Z p 2 τάξης p 2. Συνεπώς το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z p 2 είναι το εξής : Z p 2 [p] (2) Το πλήθος των γεννητόρων της Z p r είναι [0] φ(p r ) = (p r p r 1 ) = p r 1 (p 1) Η τάξη της Z p r είναι p r και οι διαιρέτες του p r είναι οι αριθµοί : 1, p, p 2,, p r. Συνεπώς ϑα ϐρούµε στο σύνολο r + 1 υποοµάδες. Εχουµε (εδώ [ ] συµβολίζει [ ] p r):

14 14 p r H 1 = [1] (1,p r ) = [1] pr 1 = p r [1] = [p r ] = [0]. p r H p = [1] (p,p r ) = [1] pr p =pr 1 = p r 1 [1] = [p r 1 ]. p r H p 2 = [1] (p 2,p r ) = [1] pr p 2 =pr 2 = p r 2 [1] = [p r 2 ]... p r H p r 1 = [1] (p r 1,p r ) = [1] pr p r 1 =p = p [1] = [p]. p r H p r = [1] (p r,p r ) = [1] pr p r =1 = [1] = Z p r. Τότε το διάγραµµα Hasse των υποοµάδων της Z pq είναι το εξής : Z p r [p] [p 2 ]. [p r 2 ] [p r 1 ] [0] Ασκηση Να δειχθεί ότι η οµάδα (Q, +) των ϱητών αριθµών µε πράξη την συνήθη πρόσθεση δεν είναι κυκλική οµάδα. 2. Να δειχθεί ότι η οµάδα των πραγµατικών αριθµών (R, +) µε πράξη την συνήθη πρόσθεση δεν είναι κυκλική οµάδα. 1. Εστω ότι η οµάδα (Q, +) είναι κυκλική. Τότε υπάρχει ϱητός p q Q = p q Οµως τότε p 2q Q = p 2q p q Q έτσι ώστε

15 15 και άρα υπάρχει n Z έτσι ώστε p 2q = n p q = p 2 = np = p(1 2 n) = 0 = p = 0 ή n = 1 2 Σε κάθε περίπτωση όµως έχουµε καταλήξει σε άτοπο διότι n Z και αν p = 0 τότε προφανώς Q = {0}. Εποµένως η οµάδα (Q, +) δεν είναι κυκλική. 2. Από τη Θεωρία γνωρίζουµε ότι κάθε υποοµάδα µιας κυκλικής οµάδας είναι κυκλική. Επειδή (Q, +) (R, +), αν η οµάδα (R, +) είναι κυκλική τότε ϑα είχαµε ότι και η οµάδα (Q, +) είναι κυκλική, το οποίο είναι άτοπο από το (1). Εποµένως η οµάδα (R, +) δεν είναι κυκλική. Ασκηση 18. Σηµειώστε αν είναι σωστό (Σ) ή λάθος (Λ). (1) Κάθε κυκλική οµάδα είναι αβελιανή. (2) Κάθε αβελιανή οµάδα είναι κυκλική (3) Κάθε στοιχείο µιας κυκλικής οµάδας παράγει την οµάδα. (4) Για κάθε n N, υπάρχει τουλάχιστον µια αβελιανή οµάδα µε τάξη n. (5) Κάθε οµάδα τάξης 4 είναι κυκλική. (6) Για κάθε στοιχείο [a] 20 της Z 20 που είναι γεννήτορας, υπάρχει ένα στοιχείο b [a] 20, το οποίο είναι πρώτος αριθµός. (7) Η S 3 είναι κυκλική οµάδα. (8) Ολες οι υποοµάδες της S 3 είναι κυκλικές. (9) Κάθε κυκλική οµάδα τάξης > 2 έχει τουλάχιστον δυο διαφορετικούς γεννήτορες. (1) Σ, το γνωρίζουµε από την Θεωρία. (2) Λ, για παράδειγµα η οµάδα V 4 του Klein είναι αβελιανή αλλά όχι κυκλική. (3) Λ, για παράδειγµα στην Z 4 έχουµε ότι Z 4 = [1] = [3]. (4) Σ, διότι η Z n µε n > 0 είναι πεπερασµένη αβελιανή τάξης n. (5) Λ, η οµάδα V 4 του Klein έχει τάξη 4 και δεν είναι κυκλική. (6) Σ. Οι γεννήτορες της Z 20 είναι σε πλήθος φ(20) = 8 και είναι οι εξής: Z 20 = [1] = [3] = [7] = [9] = [11] = [13] = [17] = [19] Ολοι οι αντιπρόσωποι είναι πρώτοι αριθµοί εκτός από τους [1], [9]. Τότε έχουµε ότι 29 [9] 20 και 41 [1] 20, όπου οι αριθµοί 29 και 41 είναι πρώτοι αριθµοί. (7) Λ, διότι κανένα από τα στοιχεία της S 3 δεν παράγει ολόκληρη την οµάδα. (8) Σ, διότι όπως µπορούµε να υπολογίσουµε εύκολα όλες οι υποοµάδες της S 3 έχουν τάξη 3 και άρα είναι κυκλικές. (9) Σ. Εστω G = a κυκλική τάξης n > 2 και ας υποθέσουµε ότι η G έχει µόνο έναν γεννήτορα, το στοιχείο a. Τότε και το a 1 είναι γεννήτορας και G = a = a 1. Άρα από την υπόθεση που κάναµε έχουµε : a = a 1 = a 2 = e και άρα G = {e, a}, δηλαδή η οµάδα G έχει τάξη 2. Αυτό όµως είναι άτοπο από την υπόθεση µας. Άρα κάθε κυκλική οµάδα τάξης > 2 έχει τουλάχιστον δυο διαφορετικούς γεννήτορες. Ασκηση 19. Στις παρακάτω προτάσεις, δώστε παράδειγµα οµάδας µε την ιδιότητα που περιγράφεται ή εξηγήστε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγµα. (1) Μια πεπερασµένη οµάδα η οποία δεν είναι κυκλική. (2) Μια άπειρη οµάδα η οποία δεν είναι κυκλική. (3) Μια κυκλική οµάδα η οποία έχει µόνο έναν γεννήτορα. (4) Μια άπειρη κυκλική οµάδα η οποία έχει τέσσερις γεννήτορες. (5) Μια πεπερασµένη κυκλική οµάδα η οποία έχει τέσσερις γεννήτορες. (1) Η οµάδα V 4 του Klein είναι µια πεπερασµένη οµάδα η οποία δεν είναι κυκλική.

16 16 (2) Από την Άσκηση 17 έχουµε ότι η προσθετική οµάδα (Q, +) των ϱητών είναι µια άπειρη οµάδα η οποία δεν είναι κυκλική. (3) Η οµάδα Z 2 = {[0] 2, [1] 2 } = [1] 2 είναι µια κυκλική οµάδα η οποία έχει µόνο έναν γεννήτορα. (4) εν υπάρχει παράδειγµα άπειρης κυκλικής οµάδας µε τέσσερις γεννήτορες διότι κάθε άπειρη κυκλική έχει ακριβώς 2 γεννήτορες. (5) Ψάχνουµε παραδείγµατα πεπερασµένων κυκλικών οµάδων που έχουν τέσσερις γεννήτορες. ηλαδή ϑέλουµε οµάδες της µορφής Z n µε φ(n) = 4. Για παράδειγµα: (αʹ) Η οµάδα Z 5 έχει τέσσερις γεννήτορες αφού φ(5) = 4. (ϐʹ) Η οµάδα Z 8 έχει τέσσερις γεννήτορες αφού φ(8) = 4. (γʹ) Η οµάδα Z 90 έχει τέσσερις γεννήτορες αφού φ(90) = 4. Οµοια µπορείτε να ϐρείτε και άλλα παραδείγµατα. Ασκηση 20. είξτε ότι µια οµάδα η οποία έχει πεπερασµένο πλήθος υποοµάδων είναι πεπερασµένη οµάδα. Εστω G µια οµάδα η οποία έχει πεπερασµένο πλήθος υποοµάδων. Τότε για κάθε a G ϑεωρούµε την κυκλική υποοµάδα a η οποία παράγεται από το a. Ισχυριζόµαστε ότι η υποοµάδα a είναι πεπερασµένη. Πράγµατι αν η a είναι άπειρη τότε η a άρα και η G έχουν άπειρο πλήθος υποοµάδων, τις a i, i 0. Αυτό όµως είναι άτοπο από την υπόθεση µας και άρα o( a ) <. Οµως G = {a} = a a G δηλαδή η G είναι ένωση των κυκλικών υποοµάδων της. Από την υπόθεση µας γνωρίζουµε ότι η G έχει πεπερασµένο πλήθος υποοµάδων και άρα η G έχει πεπερασµένο πλήθος κυκλικών υποοµάδων. Επειδή κάθε κυκλική υποοµάδα a της G είναι πεπερασµένη έπεται από τη παραπάνω σχέση ότι η οµάδα G είναι πεπερασµένη. a G Ασκηση 21. Για κάθε a, b, c R ϑεωρούµε το σύνολο H = { D(a, b, c) M 3 3 a, b, c R }, όπου D(a, b, c) = 1 a b 0 1 c Να δείξετε ότι το υποσύνολο H είναι µια υποοµάδα της ειδικής γραµµικής οµάδας SL(3, R) και ακολούθως να ϐρεθούν όλα τα στοιχεία πεπερασµένης τάξης στην H. 1. Παρατηρούµε ότι το σύνολο H δεν είναι κενό αφού περιέχει τον µοναδιαίο 3 3 πίνακα : D(0, 0, 0) = = I 3 H Επίσης επειδή DetD(a, b, c) = 1, έπεται ότι H SL(3, R). Θεωρούµε τους πίνακες D(a, b, c) = 1 a b 0 1 c & D(e, f, g) = 1 e f 0 1 g στο H. Ο αντίστροφος τού D(e, f, g) είναι ο πίνακας 1 e f + eg D(e, f, g) 1 = 0 1 g = D(e, f + eg, g) H

17 17 και το γινόµενο πινάκων D(a, b, c) D(e, f, g) 1 είναι ο πίνακας 1 a e b f ag + eg D(a, b, c) D(e, f, g) 1 = D(a, b, c) D(e, f + eg, g) = 0 1 c g = = D(a e, b f ag + eg, c g) H Εποµένως, η H είναι υποοµάδα τής SL 3 (R), επειδή H και επειδή D(a, b, c), D(e, f, g) H δίνει ότι D(a, b, c) D(e, f, g) 1 = D(a e, b f ag + eg, c g) H. 2. Τώρα ϑα δείξουµε µε επαγωγή ως προς n N ότι η n οστή ϕυσική δύναµη τού D(a, b, c) ισούται µε τον πίνακα 1 na nb + ρ(n)ac (*) D(a, b, c) n = 0 1 nc όπου ο συντελεστής ρ(n) τού ac είναι µια συνάρτηση του n η οποία ικανοποιεί τον αναδροµικό τύπο ρ(1) = 0 και για n 2, ρ(n) = ρ(n 1) + n a 1b + 0ac Ο ισχυρισµός είναι αληθής για k = 1, αφού D(a, b, c) = 0 1 1c. Εστω ότι είναι αληθής για k = n ϑα τον δείξουµε για k = n + 1. Αφού είναι αληθής για k = n έχουµε : 1 na nb + ρ(n)ac D(a, b, c) n = 0 1 nc, ρ(n) = ρ(n 1) + n 1 Τώρα είναι 1 na nb + ρ(n)ac D(a, b, c) n+1 = D(a, b, c) n D(a, b, c) = 0 1 nc 1 a b 0 1 c = 1 a + na b + nac + nbρ(n)ac 1 (n + 1)a (n + 1)b + (ρ(n) + n)ac = 0 1 c + nc = 0 1 (n + 1)c όπου τώρα ο συντελεστής ρ(n + 1) τού ac τής (n + 1) δύναµης τού D(a, b, c) ισούται µε ρ(n) + n. 3. Αν λοιπόν κάποιο D(a, b, c) είναι πεπερασµένης τάξης, τότε υπάρχει ϕυσικός n µε D(a, b, c) n ίσο µε το ταυτοτικό στοιχείο τής H, δηλαδή ίσο µε τον µοναδιαίο 3 3 πίνακα D(0, 0, 0) = I n. Οµως από τον τύπο για την n οστή δύναµη τού D(a, b, c) διαπιστώνουµε ότι για να είναι ο D(a, b, c) n ίσος µε τον D(0, 0, 0), πρέπει na = 0 και nc = 0, δηλαδή a = c = 0. Επίσης πρέπει το στοιχείο τής συνιστώσας (1, 3) τού D(a, b, c) n, δηλαδή το nb + ρ(n)ac να ισούται µε µηδέν. Αλλά a = c = 0 και γι αυτό από nb + ρ(n)ac = nb = 0, έπεται ότι b = 0. Ωστε, D(a, b, c) = D(0, 0, 0) = I n. Συνοψίζουµε : το µοναδικό στοιχείο της H το οποίο έχει πεπερασµένη τάξη είναι το ουδέτερο.

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 7 εκεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Τάξη στοιχείων και Οµάδων - Κυκλικές (Υπο-)Οµάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 222 3.1. ύναµη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://stes.google.com/ste/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n 236 5. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες, τις υποοµάδες τους, και τους γεννήτο- ϱές τους. Οι ταξινοµήσεις αυτές ϑα ϐασιστούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 31 Μαρτίου 2016 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 236 5. Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Υποοµάδες και το Θεώρηµα του Lagrange Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 210 2. Υποοµάδες και το Θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις Επαναληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις Επαναληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015/nt015.html Τρίτη Ιουνίου 015 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Επανάληψης. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Επανάληψης ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt015b/nt015b.html Πέµπτη 1 Ιανουαρίου 016 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 23 Νεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αν N, να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη Μαΐου 013 Ασκηση 1. Βρείτε τις τάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις Επαναληψης ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. (1) Να λυθεί η γραµµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt204/nt204.html htts://sites.google.com/site/maths4eu/home/4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m )

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m ) 302 14. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και Οµάδες Αυτοµορφισµών Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες ως προς τη σχέση ισοµορφίας. Ε- πίσης ϑα αποδείξουµε ένα σηµαντικό κριτήριο ισοµορφίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του

Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του Κεφάλαιο 3 Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του Στο παρόν Κεφάλαιο, ϑα αποδείξουµε το Θεώρηµα του Lagrange, το οποίο αποτελεί ένα από τα ϐασικότερα αποτελέσµατα της (στοιχειώδους) ϑεωρίας οµάδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η οµή των Κυκλικών Οµάδων

Η οµή των Κυκλικών Οµάδων Κεφάλαιο 4 Η οµή των Κυκλικών Οµάδων Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την κλάση των κυκλικών οµάδων, η οποία είναι η απλούστερη µη τετριµµένη κλάση οµάδων. Ιδιαίτερα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii8/laii8html Παρασκευή 4 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii18/laii18html Παρασκευή 9 Μαρτίου 18 Ασκηση 1 Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Α Δ Ι Ε Υ Μ Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 28 Ι 2014 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ασκηση 1. 1) είξτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt206/nt206.html Πέµπτη 6 Νεµβρίου 206 Ασκηση. Να δειχθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Οι Οµάδες τάξης pq, p, q: πρώτοι αριθµοί Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 246 6. Οι Οµάδες τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Α Μπεληγιάννης - Σ Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuogr/abelga/numbertheory/nthtml Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 Ασκηση 1 Θεωρούµε τις αριθµητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Βρείτε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai8/lai8html Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 8 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt205/nt205.html ευτέρα 27 Απριλίου 205 Ασκηση. είξτε ότι για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» }

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» } Κεφάλαιο 4 Οµάδες Μεταθέσεων 4.1 Συνοπτική Θεωρία Οι οµάδες µεταθέσεων επί ενός συνόλου και ιδιαίτερα επί του πεπερασµένου συνόλου { 12 n } αποτελούν µια από τις ϐασικότερες κλάσεις οµάδων. Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai208/lai208html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 208 Ασκηση Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/liearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τρίτη 4 εκεµβρίου 202 Ασκηση. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/aeligia/linearalgerai/lai07/lai07html Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Αλγεβρικες οµες Ι Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 22

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai017/lai017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii19/laii19html Παρασκευή 1 Μαρτίου 19 Υπενθυµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 6 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi20/asi20.html, https://sites.google.com/site/mathsedu/home/algdom Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 12 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai218/lai218html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 218 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 0 Επαναληπτικες Ασκησεις ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 7 εκεµβρίου 2018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii9/laii9html Παρασκευή 9 Μαρτίου 9 Ασκηση Εστω (E,,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας)

Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις σας) Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Κρήτης Εξεταστική περίοδος Ιουνίου ακαδηµαϊκού έτους 29-21 Παρασκευή, 1 Ιουνίου 21 Εφαρµοσµένη Άλγεβρα ιδάσκων: Α. Τόγκας Θέµατα ( ικαιολογείστε πλήρως όλες τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 6 Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε τις ϐασικές ιδιότητες της οµάδας πηλίκο µιας οµάδας ως προς µια κανονική υποµάδα, ϑα αποδείξουµε τα ϐασικά ϑεωρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebrai/lai2018/lai2018.html Παρασκευή 23 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Εξέταση 10 Φεβρουαρίου 2017 ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά

Τελική Εξέταση 10 Φεβρουαρίου 2017 ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες και 30 λεπτά Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Αλγεβρικές οµές ΙΙ 1. Εστω ότι R Z 3 [x]. Τελική Εξέταση 10 Φεβρουαρίου 2017 ιάρκεια εξέτασης 2 ώρες 30 λεπτά (αʹ) Να αποδείξετε ότι ο R είναι περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 15 εκεµβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1)

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1) Κεφάλαιο 4 Ευθέα γινόµενα οµάδων Στο Παράδειγµα 1.1.2.11 ορίσαµε το ευθύ εξωτερικό γινόµενο G 1 G 2 G n των οµάδων G i, 1 i n. Στο κεφάλαιο αυτό ϑα ασχοληθούµε λεπτοµερέστερα µε τα ευθέα γινόµενα οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε

Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε Μάθηµα Θεωρίας Αριθµών Ε.Μ.Ε 1. Να αποδειχθεί ότι κάθε ϑετικός ακέραιος αριθµός n 6, µπορεί να γραφεί στη µορφή όπου οι a, b, c είναι ϑετικοί ακέραιοι. n = a + b c,. Να αποδειχθεί ότι για κάθε ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,...

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,... KΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές έννοιες διαιρετότητας Θα συµβολίζουµε µε, τα σύνολα των φυσικών αριθµών και των ακεραίων αντιστοίχως: {,,3,,, } { 0,,,,, } = = ± ± ± Ορισµός Ένας φυσικός αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 26 Μαίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 15 Μαΐου 2013 Ασκηση 1. Εστω n 3 ακέραιος.

Διαβάστε περισσότερα