Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5"

Transcript

1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 2014 Ασκηση 1. Θεωρούµε τις ακόλουθες (κυκλικές) υποοµάδες της S 3 : H = & K = Να ϐρεθούν οι δεξιές και αριστερές πλευρικές κλάσεις (δεξιά και αριστερά σύµπλοκα) 1 των υποοµάδων H, K στην S 3. Λύση. Υπενθυµίζουµε ότι : όπου : S 3 = {ρ 0 = ι, µ 1, µ 2, µ 3, ρ 1, ρ 2 } ρ 0 = ι =, ρ 1 = = (123), ρ = ρ 2 1 = = (132) µ 1 = = (23), µ = = (13), µ = = (12) Τα στοιχεία µ 1, µ 2, µ 3 (2-κύκλοι) έχουν τάξη 2 και τα στοιχεία ρ 1, ρ 2 (3-κύκλοι) έχουν τάξη 3. Άρα : H = µ 2 = {ρ 0, µ 1 } & K = ρ 1 = {ρ 0, ρ 1, ρ 2 } (1) Για την υποοµαδα H: Επειδή το πλήθος των (αριστερών ή δεξιών) συµπλόκων µιας υποοµάδας σε µια πεπερασµένη οµάδα είναι ο δείκτης της υποοµάδας στην οµάδα, και [S 3 : H] = 6 2 = 3, ϑα υπάρχουν τρία (αριστερά ή δεξιά) σύµπλοκα της H στην S 3. (αʹ) Αριστερά Σύµπλοκα: ρ 0 H = H = {ρ 0, µ 1 } & ρ 1 H = {ρ 1 ρ 0, ρ 1 µ 1 } = {ρ 1, µ 3 } & ρ 2 H = {ρ 2 ρ 0, ρ 2 µ 1 } = {ρ 2, µ 2 } Τα παραπάνω σύµπλοκα, όπως ϐλέπουµε είναι ανά δύο ξένα και άρα είναι όλα τα αριστερά σύµπλοκα της H στην S 3. Οπως περιµένουµε S 3 = H ρ 1 H ρ 2 H. 1 Υπενθυµίζουµε ότι, αν G είναι µια οµάδα και H είναι µια υποοµάδα της, τότε η οικογένεια (ah)a G των αριστερών συµπλόκων ah της H στη G αποτελεί µια διαµέριση της G, δηλαδή (i). a H : ah, (ii). G = ah, (iii). ah bh = ah = bh a G Γι αυτό η µέθοδος που ϑα ακολουθήσουµε για τον προσδιορισµό όλων των αριστερών συµπλόκων έχει ως εξής : Πρώτα προσδιορίζουµε ένα (οποιοδήποτε) σύµπλοκο ah, για παράδειγµα µπορούµε να ξεκινήσουµε µε το στοιχείο a = e και τότε eh = H. Κατόπιν ϐρίσκουµε (αν υπάρχει) ένα στοιχείο b G \ ah. Το ah bh, αφού b / ah, γι αυτό µια νέα πλευρική κλάση είναι η bh. Σχηµατίζουµε την ένωση ah bh, κατόπιν ϐρίσκουµε κάποιο (αν υπάρχει) c G \ (ah bh), γι αυτό µια νέα πλευρική κλάση είναι η ch. Σχηµατίζουµε την ένωση ah bh ch κατόπιν ϐρίσκουµε (αν υπάρχει) κάποιο d G\(aH bh ch) και συνεχίζουµε µε τον τρόπο αυτό, ώστε τελικά η ένωση ah bh ch... να ισούται µε G. Συνήθως επιλέγουµε ως πρώτη πλευρική κλάση την eh = H.

2 2 (ϐʹ) εξιά Σύµπλοκα: Hρ 0 = H = {ρ 0, µ 1 } & Hρ 1 = {ρ 0 ρ 1, µ 1 ρ 1 } = {ρ 1, µ 2 } & Hρ 2 = {ρ 0 ρ 2, µ 1 ρ 2 } = {ρ 2, µ 3 } Τα παραπάνω σύµπλοκα, όπως ϐλέπουµε είναι ανά δύο ξένα και άρα είναι όλα τα αριστερά σύµπλοκα της H στην S 3. Οπως περιµένουµε S 3 = H Hρ 1 Hρ 2. Παρατηρούµε ότι ρ 1 H Hρ 1 και ρ 2 H Hρ 2. (2) Για την υποοµαδα K: Επειδή το πλήθος των (αριστερών ή δεξιών) συµπλόκων µιας υποοµάδας σε µια πεπερασµένη οµάδα είναι ο δείκτης της υποοµάδας στην οµάδα, και [S 3 : K] = 6 3 = 2, ϑα υπάρχουν δύο (αριστερά ή δεξιά) σύµπλοκα της K στην S 3. (αʹ) Αριστερά Σύµπλοκα: ρ 0 K = K = {ρ 0, ρ 1, ρ 2 } & µ 1 K = {µ 1 ρ 0, µ 1 ρ 1, µ 1 ρ 2 } = {µ 1, µ 2, µ 3 } Τα παραπάνω σύµπλοκα, όπως ϐλέπουµε είναι ανά δύο ξένα και άρα είναι όλα τα αριστερά σύµπλοκα της K στην S 3. Οπως περιµένουµε S 3 = K Hµ 1. (ϐʹ) εξιά Σύµπλοκα: Kρ 0 = K = {ρ 0, ρ 1, ρ 2 } & Kµ 1 = {ρ 0 µ 1, ρ 1 µ 1, ρ 2 µ 1 } = {µ 1, µ 2, µ 2 } Τα παραπάνω σύµπλοκα, όπως ϐλέπουµε είναι ανά δύο ξένα και άρα είναι όλα τα αριστερά σύµπλοκα της K στην S 3. Οπως περιµένουµε S 3 = K Kµ 1. Παρατηρούµε ότι µ 1 K = Kµ 1. Ασκηση 2. (1) Να ευρεθούν οι πλευρικές κλάσεις (τα σύµπλοκα) της υποοµάδας 5 = 5Z στην οµάδα (Z, +). (2) Να ευρεθούν οι πλευρικές κλάσεις (τα σύµπλοκα) της υποοµάδας 9 = 9Z στην οµάδα (Z, +) και της 9 = 9Z στην (υπο)οµάδα 3 = 3Z της (Z, +). (3) Να ευρεθούν οι πλευρικές κλάσεις (τα σύµπλοκα) της υποοµάδας [6] 12 στην οµάδα (Z 12, +) και της [6] 12 στην (υπο)οµάδα [2] 12 της (Z 12, +). Λύση. (1) Η πρώτη πλευρική κλάση (σύµπλοκο) είναι η = 5 = {5z z Z}. Παρατηρούµε ότι 1 Z \ 5, γι αυτό η πλευρική κλάση (σύµπλοκο) = 5. Τώρα, το 2 Z \ ( 5 (1 + 5 )) και η πλευρική κλάση είναι µια πλευρική κλάση διαφορετική από τις προηγούµενες. Τώρα, το 3 Z \ ( 5 (1 + 5 ) (2 + 5 )) και η πλευρική κλάση είναι µια πλευρική κλάση διαφορετική από τις προηγούµενες. Τέλος, το 4 Z \ ( 5 (1 + 5 ) (2 + 5 ) (3 + 5 )) και η πλευρική κλάση είναι µια πλευρική κλάση διαφορετική από τις προηγούµενες. Ισχυριζόµαστε ότι Z = ( 5 (1 + 5 ) (2 + 5 ) (3 + 5 ) (4 + 5 ). Πράγµατι, αν z Z, τότε εκτελώντας Ευκλείδεια διαίρεση µε υπόλοιπο του z δια 5, παίρνουµε : z = λq + υ, όπου υ = 0, 1, 2, 3, 4. Επειδή λοιπόν z λq = υ, το z ανήκει σε ακριβώς σε µια από τις κλάσεις ( 5, (1 + 5 ), (2 + 5 ), (3 + 5 ), (4 + 5 ). (2) (α ) Ο προσδιορισµός είναι εντελώς ίδιος. Εδώ τα σύµπλοκα είναι τα : 9, (1 + 9 ), (2 + 9 ), (3 + 9 ), (4 + 9 ), (5 + 9 ), (6 + 9 ), (7 + 9 ), (8 + 9 ). (ϐ ) Ο προσδιορισµός είναι και πάλι ο ίδιος, µόνο που τώρα εργαζόµαστε µε την οµάδα 3 εντός της οποίας ϑεωρούµε την υποοµάδα 9. Τα στοιχεία της 3 είναι της µορφής 3ρ, ρ Z. Τώρα τα αριστερά σύµπλοκα ( ), ( ), ( ), είναι ανά δύο διαφορετικά. Επιπλέον, εκτελώντας Ευκλείδεια διαίρεση µε υπόλοιπο του 3ρ δια 9, παίρνουµε : 3ρ = 9q + υ, όπου υ = 0, 1, 2,..., 8.

3 3 Επειδή το 3 διαιρεί τη διαφορά 3ρ 9q, διαιρεί και το υ. Γι αυτό υ = 0 = 3 0, 3 = 3 1, 6 = 3 2. Ετσι το 3ρ ανήκει σε ακριβώς µία από τις κλάσεις ( ), ( ), ( ). (3) (α ) Εδώ γνωρίζουµε εκ των προτέρων το πλήθος των αριστερών πλευρικών κλάσεων, αφού από το Θεώρηµα Lagange το πλήθος τους ισούται µε τον δείκτη (Z 12) ( [6] ) = 12 2 = 6. Παρατηρούµε ότι [6] = {[0], [6]}. Εδώ οι κλάσεις είναι οι εξής (όλες οι παρακάτω κλάσεις είναι mod 12): ([0] + [6] ) = {[0], [6]}, ([1] + [6] ) = {[1] + [0], [1] + [6]} = {[1], [7]}, ([2] + [6] ) = {[2] + [0], [2] + [6]} = {[2], [8]}, ([3] + [6] ) = {[3] + [0], [3] + [6]} = {[3], [9]} ([4] + [6] ) = {[4] + [0], [4] + [6]} = {[4], [10]}, ([5] + [6] ) = {[5] + [0], [5] + [6]} = {[5], [11]} (ϐ ) Εδώ ϑεωρούµε την υποοµάδα [2] της Z 12 και την [6] ως υποοµάδα της [2]. Γι αυτό το πλήθος των κλάσεων είναι ( [2] ) ( [6] ) = 6 2 = 3 και οι κλάσεις είναι οι ([0] + [6] ) = {[0], [6]}, ([2] + [6] ) = {[2] + [0], [2] + [6]} = {[2], [8]}, ([4] + [6] ) = {[4] + [0], [4] + [6]} = {[4], [10]} Ασκηση 3. Εστω η οµάδα (Z 12, +). Θεωρούµε την οµάδα ευθύ γινόµενο (Z 12 Z 12, ) 2, και έστω V το ακόλουθο υποσύνολο τής Z 12 Z 12 : V = { ([a] 12, [b] 12 ) Z 12 Z 12 όπου : 3 a & 3 b } είξτε ότι το σύνολο V είναι µια υποοµάδα τής Z 12 Z 12 και υπολογίστε τον δείκτη [Z 12 Z 12 : V]. Λύση. Επειδή το V είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, αφού είναι υποσύνολο τής Z 12 Z 12, η οποία είναι µια οµάδα µε τάξη 3 [Z 12 Z 12 : 1] = Z 12 Z 12 = o(z 12 Z 12 ) = o(z 12 ) o(z 12 ) = 12 2 = 144, είναι αρκετό να αποδείξουµε ότι είναι κλειστό ως προς την πράξη τής Z 12 Z 12. Αν ([a] 12, [b] 12 ) και ([a ] 12, [b ] 12 ) είναι στοιχεία τού V, τότε και το ([a] 12, [b] 12 ) ([a ] 12, [b ] 12 ) = ([a + a ] 12, [b + b ] 12 ) είναι στοιχείο τού V, επειδή από 3 a και 3 a (αντίστοιχα 3 b και 3 b ) έπεται 3 a + a (αντίστοιχα 3 b + b ). Εποµένως, V Z 12 Z 12. Θα υπολογίσουµε το πλήθος των στοιχείων τής V. Παρατηρούµε ότι τα στοιχεία [a] 12 Z 12 µε 3 a είναι τα [0] 12, [3] 12, [6] 12, [9] 12. Γι αυτό η τάξη τής V είναι [V : 1] = 4 2 = 16 και ο δείκτης [Z 12 Z 12 : V] ισούται µε [Z 12 Z 12 : V] = [Z 12 Z 12 : 1] [V : 1] = Z 12 Z 12 V = = 9 Ασκηση 4. Θεωρούµε τη διεδρική οµάδα (D 4, ) και ας είναι τ οποιαδήποτε στερεά κίνηση που προκύπτει από ανάκλαση ως προς άξονα συµµετρίας που κείται επί του επιπέδου του τετραγώνου. Να υπολογιστούν οι αριστερές πλευρικές κλάσεις (τα αριστερά σύµπλοκα) της τ στην D 4. Λύση. Εστω ότι τ είναι η στερεά κίνηση (ανάκλαση) που αντιστοιχεί στον άξονα συµµετρίας, ο οποίος διέρχεται από τα µέσα των πλευρών 1 2 και 3 4 και ότι ρ είναι η στροφή κατά π/4 (µε ϕορά αυτήν που ακολουθούν οι δείκτες του ϱολογιού) γύρω από τον άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδο του τετραγώνου και διέρχεται από το κέντρο συµµετρίας του O. Ετσι αν ϑεωρήσουµε την διεδρική οµάδα D 4 ως οµάδα µεταθέσεων επί του συνόλου {1, 2, 3, 4} των κορυφών του τετραγώνου, ϑα έχουµε : 4 4 ρ = & τ = Εύκολα ϐλέπουµε ότι η οµάδα D 4 περιγράφεται ως D 4 = {Id 4, ρ, ρ 2, ρ 3, τ, τρ, τρ 2, τρ 3 }, όπου τ 2 = Id 4, ρ 4 = Id 4, και ρτ = τρ 3 2 Υπενθυµίζουµε ότι η πράξη τής Z12 Z 12 ορίζεται ως ([a] 12, [b] 12) ([a ] 12, [b ] 12) = ([a + a ] 12, [b + b ] 12). 3 Υπενθυµίζουµε ότι για την τάξη µιας οµάδας G χρησιµοποιούµε έναν εκ των συµβολισµών : G, o(g), [G : 1].

4 4 E 4 1 O τ 3 2 Σχήµα 1. Το τετράγωνο µε τον άξονα συµµετρίας τ Η υποοµάδα τ = {Id 4, τ} έχει τάξη 2 και άρα ο δείκτης ισούται µε (D 4) ( τ ) = 8 2 ακριβως τέσσερεις αριστερές πλευρικές κλάσεις της τ στην D 4. Αυτές είναι οι : Id 4 τ = {Id 4 Id 4, Id 4 τ} = {Id 4, τ} ρ τ = {ρid 4, ρτ} = {ρ, τρ 3 } ρ 2 τ = {ρ 2 Id 4, ρ 2 τ} = {ρ 2, τρ 2 } ρ 3 τ = {ρ 3 Id 4, ρ 3 τ} = {ρ 3, τρ} = 4. Συνεπώς, υπάρχουν Ασκηση 5. Εστω ότι (G, ) είναι µια οµάδα και ότι H G είναι µια υποοµάδα της. (1) Να δειχθεί ότι το πλήθος των αριστερών συµπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της H στην G ισούται µε το πλήθος των δεξιών συµπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της H στην G. (2) Να δοθεί παράδειγµα οµάδας (G, ) και υποοµάδας H της G, έτσι ώστε a G και ah Ha. (3) Να δειχθεί ότι αν µια οµάδα (G, ) είναι αβελιανή, τότε για κάθε a G ισχύει : ah = Ha 4. Λύση. (1) Υπενθυµίζουµε ότι τα αριστερά σύµπλοκα της υποοµάδας H στην G είναι οι διακεκριµένες κλάσεις ισοδυναµίας ως προς την ακόλουθη σχέση ισοδυναµίας επίτ της G: x, y G : x RH y x 1 y H Τότε η κλάση ισοδυναµίας [x] H := [x] RH του x G ως προς την R H είναι το αριστερό σύµπλοκο x H = {x h G h H}. Παρόµοια τα δεξιά σύµπλοκα της υποοµάδας H στην G είναι οι διακεκριµένες κλάσεςι ισοδυναµίας ως προς την ακόλουθη σχέση ισοδυναµίας επίτ της G: x, y G : x H R y x y 1 H και η κλάση ισοδυναµίας H [x] := [x] H R του x G ως προς την H R είναι το δεξιό σύµπλοκο H x = {h x G h H}. Θεωρούµε τα σύνολα πηλίκα G/R H = { [x] H = x H G x G } & G/ H R = { H[x] = H x G x G } και ορίζουµε : ψ : G/R H G/ H R, ψ(x H) = H x 1 ϑα δείξουµε ότι η ψ είναι µια 1-1 και επί απεοκόνιση. Κατ αρχήν η ψ είναι καλά ορισµένη : έστω x H = y H και άρα x RH y. Τότε x 1 y H. Εστω x 1 y = h H. Τότε x 1 = h y 1 H y 1 = H [y 1 ]. Οπως γνωρίζουµε τότε τα στοιχεία x 1 4 Το αντίστροφο δεν ισχύει : υπάρχουν µη-αβελιανές οµάδες οι οποίες περιέχουν µια υποοµάδα H έτσι ώστε : ah = Ha, a G. Για παράδειγµα µπορούµε να ϑεωρήσουµε την συµµετρική οµάδα S 3 και την υποοµάδα K = ρ 1, ϐλέπε την Άσκηση 1.

5 5 και y 1 ορίζουν την ίδια κλάση ισοδυναµίας ως προς την σχέση ισοδυναµίας H R και εποµένως ϑα έχουµε H[x 1 ] = H [y 1 ]. Αυτό όµως σηµαίνει ότι H x 1 = H y 1 και άρα ψ(x H) = ψ(y H), δηλαδή η ψ είναι καλά ορισµένη. Εστω ψ(x H) = ψ(y H), δηλαδή H x 1 = H y 1 ή ισοδύναµα H [x 1 ] = H [y 1 ]. Τότε όµως x 1 H R y 1 και άρα x 1 (y 1 ) 1 H. ηλαδή x 1 y H και εποµένως x 1 y = h H. Τότε y = x h x H = [x] H και άρα [y] H = [x] H = y H = x H. Εποµένως η ψ είναι 1-1. Εστω H [z] = H z G/ H R. Τότε προφανώς ψ([z 1 ] H ) = ψ(z 1 H) = H (z 1 ) 1 = H z και άρα η ψ είναι επί. Εποµένως το πλήθος των αριστερών συµπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της H στην G ισούται µε το πλήθος των δεξιών συµπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της H στην G. (2) Θεωρούµε την συµµετρική οµάδα S 3 := G και την υποοµάδα της µ 1 := H, ϐλέπε την Άσκηση 1. Τότε όπως είδαµε ρ 1 H Hρ 1. (3) Αν η G είναι αβελιανή, ϑα έχουµε : ah = {ah G h H} = {ha G h H} = Ha Ασκηση 6. Εστω (G, ) µια οµάδα και H, K δύο υποοµάδες της G. Αν a, b είναι δύο στοιχεία τής G, να δείξετε ότι : Λύση. (1) ah = bk = H = K. (2) εν είναι πάντοτε αληθής η συνεπαγωγή : ah = Kb = H = K 5. (1) Αν ah = bk, όπου a, b G, τότε H = a 1 bk και εποµένως a 1 b H. Αλλά από a 1 b H έπεται b ah και συνεπώς bh = ah. Αφού από την υπόθεση είναι ah = bk, συµπεραίνουµε ότι bh = bk και συνεπώς H = b 1 (bh) = b 1 (bk) = K. (2) Επιλέγουµε τις κυκλικές υποοµάδες τής S 3. Εχουµε : µ 2 H = H = { µ 2, µ 2 µ 3 = µ 3 = Ωστε, µ 2 H = Kµ 2, ενώ H K. ( ) } = ρ & K = & Kµ 2 = µ 1 = ( 1 2 ) { µ 2, µ 1 µ 2 = } = ρ Ασκηση 7. (1) Βρείτε τον δείκτη [G : H] της υποοµάδας H G στις ακόλουθες περιπτώσεις : (αʹ) H = nz και G = Z. (ϐʹ) H = {(x, y) R R x = y} και G = R R. (2) Βρείτε µια υποοµάδα H της πολλαπλασιαστικής οµάδας (R, ) έτσι ώστε : [R : H] = 2. Λύση. (1) (α ) Επειδή οι οµάδες Z και nz είναι άπειρες, για να υπολογίσουµε τον δείκτη ης nz στην Z, ϑα πρέπει να υπολογίσουµε το πλήθος των διακεκριµένων συµπλόκων της nz στην Z. Επειδή η οµάδα Z είναι αβελιανή δεν χρειάζεται να γίνει διάκριση µεταξύ αριστερών και δεξιών συµπλόκων. Οπως αναφέρθηκε και στην προηγούµενη Άσκηση 5, τα σύµπλοκα της nz στην Z είναι οι κλάσεις ισοδυναµίας των στοιχείων της Z ως προς τη σχέση ισοδυναµίας : x, y Z: x y αν και µόνον αν x + y nz. Αυτό είναι ισοδύναµο µε : n x y, και εποµένως τα διακεκριµένα σύµπλοκα της nz στην Z είναι οι κλάσεις υπολοίπων mod n, δηλαδή τα στοιχεία του συνόλου : {[0] n, [1] n,, [n 1] n }. Εποµένως ϑα έχουµε : [Z : nz] = n 5 Χρησιµοποιείστε, ως αντιπαράδειγµα, υποοµάδες και στοιχεία τής συµµετρικής οµάδας (S3, ).

6 6 (1) (ϐ ) R (0, 4) (0, 3.5) (0, 2.5) (0, 2.5) (0, 2) (0, 1.5) (0, 1) (0, 0.5) (0,0) (0, -0.5) (0, -1) (0, -1.5) (0, -2) (0, -2.5) (0, -3) (0, -3.5) R Παρατηρούµε ότι η κλάση τού στοιχείου (r 1, r 2 ) R R ισούται µε Θεωρούµε την απεικόνιση (r 1, r 2 ) + H = {(r 1, r 2 ) + (x, x) x R}. Φ : R R/ H R, (r 1, r 2 ) + H r 2 r 1 Πρόκειται για µια καλά ορισµένη απεικόνιση, αφού αν, (r 1, r 2 ) + H = (r 1, r 2 ) + H, τότε (r 1, r 2 ) (r 1, r 2) H r 1 r 1 = r 2 r 2 r 2 r 1 = r 2 r 1. Προφανώς πρόκειται για «επί» απεικόνιση, αφού αν r R, τότε η εικόνα τής κλάσης (0, r) + H είναι το στοιχείο r. Τέλος, η Φ είναι και «1 1», αφού αν, Φ((r 1, r 2 ) + H) = Φ((r 1, r 2 ) + H) r 2 r 1 = r 2 r 1 r 1 r 2 = r 1 r 2, τότε (r 1, r 2 ) + H = (r 1, r 2 ) + H. Ωστε υπάρχει µια αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία µεταξύ τού συνόλου R R/ H των κλάσεων ισοδυναµίας που ορίζεται από την υποοµάδα H και τής ευθείας των πραγµατικών αριθµών. Στο σχήµα οι κλάσεις ισοδυναµίας είναι οι ευθείες που είναι παράλληλες ως προς την ευθεία που διέρχεται από την αρχή των συντεταγµένων και σχηµατίζει γωνία π/4 µε τον άξονα των x. Η τοµή κάθε ευθείας µε τον άξονα των y χορηγεί την απεικόνιση Φ που περιγράψαµε προηγουµένως. (2) Θεωρούµε το υποσύνολο R >0 = {x R x > 0} R το οποίο είναι µια υποοµάδα της πολλαπλασιαστικής οµάδας R, διότι 1 R >0, και αν x, y R >0, τότε xy R >0 και x 1 R >0. Τα σύµπλοκα των στοιχείων 1 και 1 είναι : 1R >0 = {1 x = x R x R >0 } = R >0 ( 1)R >0 = {( 1) x = x R x R >0 } = {x R x R <0 } = R <0 και προφανώς αποτελούν µια διαµέριση της R. Εποµένως αυτά είναι όλα τα διακεκριµένα (αριστερά) σύµπλοκα της R >0 στην R. Αυτό σηµαίνει ότι 6 [R : R >0 ] = 2 6 Ενας διαφορετικός τρόπος : εύκολα ϐλέπουµε ότι δύο στοιχεία x, y της R είναι ισοδύναµα ως προς την σχέση ισοδυναµίας R R >0 την οποία ορίζει η υποοµάδα R >0 επί της R αν και µόνον αν xy > 0, δηλαδή αν και µόνον αν τα x, y είναι οµόσηµα. Συµβολίζοντας µε R /R >0 το σύνολο των αριστερών συµπλόκων της R >0 στην R, ορίζουµε τότε απεικόνιση Φ : R/R >0 { 1, 1}, Φ(xR >0 ) = 1, αν x > 0 και Φ(xR >0 ) = 1, αν x < 0 η οποία ϐλέπουµε ότι είναι καλά ορισµένη, 1-1 και ἑπί. Εποµένως [R : R >0 ] = R/R >0 = 2.

7 7 Ασκηση 8. Εστω ότι (G, ) είναι µια οµάδα και H, K G δύο υποοµάδες τής G οι οποίες έχουν ως τάξη τον ίδιο πρώτο αριθµό p. Αν H K, τότε δείξτε ότι H K = {e}. Λύση. Παρατηρούµε ότι η H K είναι υποοµάδα και τής H και τής K. Από το Θεώρηµα Lagrange συµπεραίνουµε ότι η τάξη [H K : 1] = (H K) είναι ένας διαιρέτης και τής τάξης p τής H και τής τάξης p τής K. Συνεπώς, ϑα είναι ή [H K : 1] = 1 ή [H K : 1] = p, αφού ο p είναι πρώτος αριθµός. Οµως αν ήταν [H K : 1] = p, τότε ϑα ήταν H K = H και H K = K (αφού H K H, H K K) και γι αυτό H = H K = K. Αλλά από την υπόθεση γνωρίζουµε ότι H K. Εποµένως, [H K : 1] = o(h K) = 1 και έτσι H K = {e}. Ασκηση 9. Αν (G, ) είναι µια οµάδα µε τάξη o(g) < 300, η οποία έχει δύο υποοµάδες H, K µε τάξεις αντιστοίχως o(h) = 24 και o(k) = 54, τότε ποια είναι η τάξη o(g) της G; Λύση. Από το Θεώρηµα του Lagrange, ϑα έχουµε : 24 = o(h) o(g) & 54 = o(h) o(g) Τότε όµως ϑα έχουµε ότι και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των 24 και 54 ϑα διαιρεί την τάξη της G: 216 = [24, 54] o(g) και άρα o(g) = 216 k, για κάποιο k 1 Επειδή o(g) < 300, αναγκαστικά ϑα έχουµε : o(g) = 216. Ασκηση 10. Εστω ότι p, q είναι πρώτοι αριθµοί, και (G, ) µια οµάδα. Να δειχθεί ότι : (1) Αν η τάξη της G είναι pq, τότε κάθε γνήσια υποοµάδα H της G είναι κυκλική. (2) Αν η G είναι αβελιανή µε τάξη pq και p q, τότε η G είναι κυκλική. (3) Υπάρχουν αβελιανές οµάδες τάξης p 2 οποίες δεν είναι κυκλικές. Λύση. (1) Η τάξη o(h) κάθε γνήσιας υποοµάδας H της G είναι ένας γνήσιος διαιρέτης της τάξης p q της G. Οι γνήσιοι διαιρέτες του p q είναι 1, p και q, όταν p q ή 1 και p, όταν p = q. Σε κάθε περίπτωση η τάξη o(h) κάθε γνήσιας υποοµάδας H είναι ή 1 ή ένας πρώτος αριθµός. Αλλά η µόνη οµάδα τάξης 1 είναι η τετριµµένη {e} η οποία είναι κυκλική : {e} = e, και το ίδιο συµβαίνει και µε µια οµάδα µε τάξη έναν πρώτο αριθµό, διότι τότε κάθε µη-ταυτοτικό στοιχείο της είναι γεννήτορας. Ωστε κάθε γνήσια υποοµάδα της G είναι κυκλική. (2) Επειδή [G : 1] = o(g) = pq και οι p, q ως πρώτοι αριθµοί είναι 2 µε p q, συµπεραίνουµε ότι o(g) 6. Εποµένως υπάρχουν a G µε a e G, δηλαδή G \ {e}. Εστω a G \ {e G }. Θεωρούµε την κυκλική υποοµάδα a. Προφανώς, a {e}. Αν η τάξη τής κυκλικής υποοµάδας a ισούται µε pq (ισοδύναµα o(a) = pq), τότε a = G και η G είναι κυκλική. Αν η τάξη τής κυκλικής υποοµάδας a ισούται µε έναν από τους πρώτους p ή q, ας πούµε τον p (η απόδειξη είναι ανάλογη όταν ισούται µε q), τότε το σύνολο G \ a έχει pq p = (q 1)p > 1 στοιχεία. Εστω b G \ a. Θεωρούµε την κυκλική υποοµάδα b. Προφανώς, b {e}, αφού b e. Η τάξη τής κυκλικής υποοµάδας b (δηλαδή η τάξη τού b) ϑα είναι (και πάλι λόγω τού Θεωρήµατος Lagrange) ή pq ή p ή q. Προφανώς, b a, αφού b / a. Αν η τάξη τής κυκλικής υποοµάδας b ισούται µε pq (ισοδύναµα o(b) = pq), τότε b = G και η G είναι κυκλική. Υπολείπονται οι περιπτώσεις όπου o( b ) = p ή o( b ) = q. Θα αποκλείσουµε την πρώτη περίπτωση. Πρώτα παρατηρούµε ότι, επειδή η οµάδα G είναι αβελιανή, το σύνολο H = a b := {a i b j a i a, b j b }

8 8 είναι µια υποοµάδα τής G. Πράγµατι το υποσύνολο H είναι προφανώς µη-κενό, είναι πεπερασµένο αφού περιέχεται στην πεπερασµένη οµάδα G, και είναι κλειστό ως προς την πράξη τής G. Πράγµατι, αν, x, y H, τότε x = a i 1 b j 1, y = a i 2 b j 2 και έχουµε xy = (a i 1 b j 1 )(a i 2 b j 2 ) = a i 1 a i 2 b j 1 b j 2 = a i 1+i 2 b j 1+j 2 H, επειδή η G είναι αβελιανή. Τώρα ϑα αποδείξουµε ότι αν ήταν η τάξη τής κυκλικής υποοµάδας b ίση µε p, τότε ϑα ήταν η τάξη o(h) τής H ίση µε p 2, πράγµα άτοπο, αφού τότε ϑα είχαµε, λόγω τού Θεωρήµατος Lagrange, ότι το p 2 διαιρεί το pq, ή ισοδύναµα ότι το p διαιρεί το q. Πράγµατι, αν o( b ) = p, τότε λόγω τής Άσκησης 8, είναι a b = {e}, επειδή o( a ) = o( b ) = p και αφού όπως είδαµε a b. Ας υπολογίσουµε την τάξη τής H. Επειδή H = {a i b j 1 i, j p}, έπεται ότι (H) p 2. Αλλά καθώς τα i και j διατρέχουν το σύνολο I p = {1, 2,..., p}, τα στοιχεία a i b j είναι ανα δύο διακεκριµµένα. Πράγµατι, αν a i 1 b j 1 = a i 2 b j 2, i 1, i 2, j 1, j 2 I p ( ) τότε το στοιχείο a i 1 i 2 = b j 2 j 1 ανήκει στην τοµή a b = {e G } και γι αυτό a i 1 i 2 = b j 2 j 1 = e G ( ) Αφού είναι 1 i 1 i 2 p ϑα είναι ή i 1 > i 2 ή i 1 < i 2. Στην πρώτη περίπτωση η ( ) δίνει ότι η τάξη τού a είναι µικρότερη από p και στη δεύτερη περίπτωση από την ( ) παίρνουµε ότι a i 2 i 1 = e G από όπου και πάλι έπεται ότι η τάξη τού a είναι µικρότερη από p. Αλλά αυτό είναι και στις δύο περιπτώσεις άτοπο. Οµοια αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατο να ισχύει b j 1 = b j 2 µε j 1, j 2 I p και j 1 j 2. Ωστε (H) = p 2. Εποµένως, η τάξη τού στοιχείου b δεν µπορεί να είναι ούτε p. Εποµένως, η τάξη τού b είναι q. Τώρα ϑεωρούµε το στοιχείο ab. Επειδή o(a) = p, o(b) = q, όπου p q πρώτοι αριθµοί και επειδή ab = ba, διότι η G είναι αβελιανή, συµπεραίνουµε ότι η τάξη τού ab είναι pq. Ωστε η G έχει σε κάθε περίπτωση ένα στοιχείο τάξης pq και γι αυτό είναι πάντοτε κυκλική. (3) Η οµάδα του Klein V 4 = {e, a, b, c}, για παράδειγµα το ισοδύναµο µοντέλο της Z 2 Z 2, είναι µια µη-κυκλική οµάδα τάξης 4 = 2 2. Ασκηση 11. Εστω ότι (G, ) είναι µια πεπερασµένη αβελιανή οµάδα και m είναι το µέγιστο τού συνόλου M = {o(a) N a G} των τάξεων των στοιχείων τής G: m = max { o(a) N a G } Να δειχθεί ότι a G: a m = e G. Λύση. Εστω ότι g G είναι ένα στοιχείο τής G µε τάξη o(g) = m το µέγιστο τού συνόλου M και ότι a G είναι οποιοδήποτε στοιχείο τής G. Θα δείξουµε ότι αν, p σ, σ N είναι η µέγιστη δύναµη ενός οποιουδήποτε πρώτου που διαιρεί την τάξη τού a, τότε η δύναµη p σ είναι επίσης διαιρέτης τής (g) = m και γι αυτό η τάξη o(a) διαιρεί την τάξη (g). ηλαδή m = o(g) = λ o(a), από όπου έπεται ότι a m = a λo(a) = (e G ) λ = e G. Θεωρούµε την τάξη o(a) και την γράφουµε ως o(a) = p σ κ, όπου ο p δεν διαιρεί τον κ N. Θεωρούµε επίσης την τάξη o(g) και την γράφουµε ως o(g) = p τ µ, όπου τ N {0} και όπου ο p δεν διαιρεί τον µ N. Τώρα σχηµατίζουµε τα στοιχεία a κ και g pτ. Η τάξη τού a κ είναι p σ και τού g pτ είναι µ. Παρατηρώντας ότι (p σ, µ) = 1 και επειδή τα στοιχεία a κ και g pτ µετατίθενται µεταξύ τους, αφού η G είναι αβελιανή, συµπεραίνουµε ότι η τάξη τού a κ g pτ ισούται µε p σ µ. Οµως, επειδή το g έχει τη µέγιστη τάξη p τ µ µεταξύ των τάξεων όλων των στοιχείων τής G, συµπεραίνουµε ότι p σ µ p τ µ και συνεπώς p σ p τ. Ωστε η δύναµη p σ διαιρεί την τάξη o(g) = m τού g. Αυτό ακριβώς που ϑέλαµε να αποδείξουµε.

9 9 Ασκηση 12. Ο εκθέτης µιας οµάδας G, αν υπάρχει, ορίζεται να είναι ο ελάχιστος ϕυσικός αριθµός m έτσι ώστε : g m = e, g G, και συµβολίζεται 7 µε exp(g). Αν δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός, ορίζουµε exp(g) =. (1) είξτε ότι ο εκθέτης υπάρχει για κάθε πεπερασµένη οµάδα G. (2) Υπάρχουν οµάδες άπειρης τάξης µε πεπερασµένο εκθέτη. (3) Αν η G = {g 1, g 2,, g n } είναι πεπερασµένη αβελιανή, δείξτε ότι : (a) exp(g) = [ o(g 1 ), o(g 2 ),, o(g n ) ] (b) είξτε ότι υπάρχει στοιχείο g G: o(g) = exp(g). Λύση. (1) Αν η οµάδα G είναι πεπερασµένη, τότε όπως έχουµε δείξει ϑα έχουµε a G = e, a G. Άρα το σύνολο {m N a m = e, a G}, και εποµένως ϑα έχει ελάχιστο στοιχείο m. Τότε εξ ορισµού m = exp(g) <. (2) Θεωρούµε την προθετική οµάδα Z 2 των κλάσεων υπολοίπων mod 2. Τότε προφανώς 2x = 0, x Z 2. Εστω G η οµάδα ευθύ γινόµενο Z 2 Z 2, τα στοιχεία της οποίας είναι ακολουθίες (x i ) i 1 στοιχείων της Z 2. Λαµβάνοντας υπ όψιν τον ορισµό της πράξης στην G, ϑα έχουµε ότι 2(x i ) i 1 = (2x i ) i 1 = (0) i 1 είναι η µηδενική ακολουθία, η οποία είναι το ουδέτερο στοιχείο της G. Εποµένως ϐλέπουµε ότι exp(g) = 2, και προφανώς η οµάδα G είναι άπειρης τάξης. (3)(α) Επειδή i = 1, 2,, n: g exp(g) i = e, έπεται ότι ϑα έχουµε o(g i ) exp(g), 1 i n, και εποµένως m := [o(g 1 ), o(g 2 ),, o(g n )] exp(g). Ιδιαίτερα m exp(g). Από την άλλη πλευρά, m = o(g i )k i, για κάποιους ϑετικούς ακέραιους 1 i n. Τότε : i = 1, 2,, n : gi m = g o(g i)k i i = (g o(g i) i ) k i = e Άρα x m = e, x G, και εποµένως exp(g) m. Συνοψίζοντας ϑα έχουµε : exp(g) = m = [o(g 1 ), o(g 2,, o(g n )] (3)(ϐ) Ισχυρισµός: η G περιέχει ένα στοιχείο g του οποίου η τάξη είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των τάξεων όλων των στοιχείων της G: g G : o(g) = [o(g 1 ), o(g 2 ),, o(g n )] Αν αποδείξουµε τον παραπάνω ισχυρισµό, τότε από το (3)(α) ϑα έχουµε ότι υπάρχει ένα στοιχείο g στην G µε τάξη τον εκθέτη της G. Η απόδειξη του ισχυρισµού, ϑα γίνει σε τρία ϐήµατα : Βηµα 1: είχνουµε πρώτα ότι : «αν x, y G και o(x) = m, o(y) = n, τότε υπάρχει ένα στοιχείο z G έτσι ώστε : o(z) = [m, n]» Για τους ϑετικούς ακεραίους m, n από την Θεωρία Αριθµών, µπορούµε να γράψουµε : m = p e 1 1 pe 2 2 pe k k και n = p f 1 1 pf 2 2 pf k k όπου οι p 1, p 2,, p k είναι διακεκριµµένοι πρώτοι αριθµοί, και e i, f i 0, 1 i k. Χωρίς ϐλάβη της γενικότητας, (εν ανάγκη αναδιατάσσοντας τους πρώτους αριθµούς p 1, p 2,, p k ), µπορούµε να υποθέσουµε ότι : e 1 f i,, e j f j και e j+1 f j+1,, e k f k, για κάποιο 1 j k Θέτοντας ϐλέπουµε εύκολα ότι : r = p e 1 1 pe 2 2 pe j j και s = p f j+1 j+1 pf j+2 j+2 pf k k [m, n] = n s m r = pf 1 1 pf 2 2 pf j j pe j+1 1 p e j+2 2 p e k k και ( m r, n s ) = 1 7 Αν η οµάδα είναι προσθετική, τότε ο εκθέτης της G είναι ο ελάχιστος ϕυσικός αριθµός m έτσι ώστε : mg = 0, g G, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος ϕυσικός αριθµός m.

10 10 Επιπλέον : o(x r ) = m και o(y s ) = n r s και εποµένως, επειδή η οµάδα G είναι αβελιανή και οι τάξεις των στοιχείων x r και y s είναι αριθµοί πρώτοι µεταξύ τους ϑα έχουµε ότι : το στοιχείο z = x r z s έχει τάξη o(z) = [m, n] = n s m r Βηµα 2: Χρησιµοποιώντας την ταυτότητα : m, n, t Z + : [[m, n], t] = [m, n, t] και επαναλαµβάνοντας την παραπάνω διαδικασία ϑα έχουµε ότι : αν x, y, z G και o(x) = m, o(y) = n, o(z) = t, τότε υπάρχει ένα στοιχείο w G έτσι ώστε : o(w) = [m, n, t] Βηµα 3: Συνεχίζοντας την παραπάνω διαδικασία, και λαµβάνοντας υπ όψιν ότι η αβελιανή οµάδα είναι πεπερασµένη, µπορούµε επαγωγικά να κατασκευάσουµε ένα στοιχείο g µε την επιθυµητή ιδιότητα, δηλαδή η τάξη του g να είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των τάξεων των στοιχείων της G. Ασκηση 13. Εστω GL 2 (R) η οµάδα των αντιστρέψιµων 2 2 πινάκων µε στοιχεία πραγµατικούς αριθµούς, και ϑεωρούµε τα ακόλουθα υποσύνολά της : G = { X a,b M 2 2 (R) a, b R & a 0 } & H = { X 1,b M 2 2 (R) b R } a b, όπου X a,b = (1) είξτε ότι 8 : H G GL 2 (R). (2) είξτε ότι, A G: A H = H A. (3) Περιγράψτε το σύνολα πηλίκο G/H. Λύση. (1) Προφανώς κάθε πίνακας X a,b G είναι αντιστρέψιµος διότι X a,b = a 0, και άρα G GL 2 (R). Προφανώς I 2 = X 1,0 G. Θεωρούµε δύο πίνακες-στοιχεία του συνόλους G: ( a b a X a,b = & X a,b = b ), όπου a, a 0 Εύκολα υπολογίζουµε ότι : X a,b X a,b = X aa,ab +b = ( aa ab ) + b Εποµένως το υποσύνολο G είναι µια υποοµάδα της GL 2 (R). G & X 1 a,b = X 1 a, b a = ( 1 a b a Επειδή I 2 = X 1,0 H, και όπως ϐλέπουµε από τις παραπάνω σχέσεις για a = 1 = a, έχουµε : ( 1 ab X 1,b X 1,b = X 1,b +b = ) + b H & X 1 1 b 1,b = X 1, b = H έπεται ότι το υποσύνολο H είναι µια υποοµάδα της G, άρα και της GL 2 (R). (2) Θεωρούµε πίνακες a b X a,b = G & X 1,r = Τότε : X a,b X 1,r = a b 1 r 1 r = H & X 1,s = a ar + b = X a,ar+b 1 s ) H G 8 Η οµάδα G καλείται η οµοπαραλληλική οµάδα των 2 2 αντιστρεψίµων πινάκων.

11 11 Άρα : Παρόµοια Άρα : X a,b H = HX a,b = { } { } X a,b X 1,r G a 0 & b, r R = X a,ar+b G a 0 & b, r R X 1,s X a,b = 1 s a b = a b + s = X a,b+s { } { } X 1,s X a,b G a 0 & b, s R = X a,b+s G a 0 & b, s R ( ) ( ) Εστω X a,ar+b X a,b H. Επειδή X a,ar+b = X a,b+s HX a,b+s, όπου s = ar, έπεται ότι X a,b H HX a,b. Αντίστροφα, έστω X a,b+s HX a,b. Επειδή X a,b+s = X a,ar+b X a,b H, όπου r = s a, έπεται ότι HX a,b X a,b H. Εποµένως : X a,b G : X a,b H = HX a,b (3) Συµβολίζουµε µε G/H το σύνολο όλων των αριστερών συµπλόκων της H στην G: και ορίζουµε την ακόλουθη αντιστοιχία G/H = { X a,b H G X a,b G} Φ : G/H R, Φ(X a,b H) = a Θα δείξουµε ότι η αντιστοιχία Φ είναι µια καλά ορισµένη «1-1» και «επί» απεικόνιση. Πρώτα προσδιορίζουµε πότε δύο σύµπλοκα X a,b H και X a,b συµπίπτουν. Θα έχουµε : X a,b H = X a,b H X 1 a,b X a,b H X a 1 a,a 1 (b b) H Εποµένως : X a 1 a,a 1 (b b) = X 1,r, για κάποιο r R a 1 a = 1 a = a X a,b H = X a,b H a = a ( ) Η Φ είναι καλά ορισµένη: Εστω X a,b H = X a,b H. Τότε από την σχέση ( ) ϑα έχουµε a = a και εποµένως από τον ορισµό της Φ, ϑα έχουµε Φ(X a,b H) = Φ(X a,b H). Άρα η Φ είναι µια καλά ορισµένη απεικόνιση. Η Φ είναι «1-1»: Θα έχουµε Φ(X a,b H) = Φ(X a,b H) = a = a ( ) = X a,b H = X a,b H Εποµένως η Φ είναι «1-1». Η Φ είναι «επί»: Θα έχουµε Εποµένως η Φ είναι «επί». r R : Φ(X r,0 H) = r Ασκηση 14. Εστω ότι (G, ) είναι µια οµάδα και ότι H, K είναι υποοµάδες της µε K H. Αν ο δείκτης [G : K] είναι πεπερασµένος, τότε να δειχθεί ότι οι δείκτες [G : H] και [H : K] είναι πεπερασµένοι και ισχύει 9 [G : K] = [G : H] [H : K] 9 Η οµάδα G δεν είναι απαραίτητα πεπερασµένη. Οταν η οµάδα G είναι πεπερασµένη η απόδειξη προκύπτει άµεσα από το Θεώρηµα του Lagrange και έχει αναλυθεί στην τάξη.

12 12 Λύση. Ο δείκτης [H : K] είναι το πλήθος των στοιχείων τού συνόλου H/K = {hk h H}, το οποίο είναι υποσύνολο τού G/K = {gk g G}. Αφού το G/K είναι ένα πεπερασµένο σύνολο, έπεται ότι και το H/K είναι επίσης πεπερασµένο. Ωστε, [H : K] <. Θεωρούµε τα σύνολα G/K = {gk g G} και G/H = {gh g G} και την αντιστοιχία Φ: G/K G/H, gk Φ(gK) := gh Η συγκεκριµένη αντιστοιχία Φ είναι µια «καλά ορισµένη» απεικόνιση, αφού αν, g 1 K = g 2 K, τότε το g2 1 g 1 είναι στοιχείο τού K H και γι αυτό g 1 H = g 2 H. Επιπλέον, η Φ είναι µια «επί» απεικόνιση (γιατί ;) και επειδή το σύνολο G/K είναι πεπερασµένο, έπεται ότι και το G/H είναι ένα πεπερασµένο σύνολο. Ωστε, [G : H] <. Τώρα ϑα δείξουµε ότι [G : K] = [G : H] [H : K]. Εστω ότι G/H = {a 1 H, a 2 H,..., a n H}, a i G, 1 i n είναι το σύνολο των αριστερών πλευρικών κλάσεων (συµπλόκων) τής H στην G και ότι H/K = {b 1 K, b 2 H,..., b m K}, b j H, 1 j m είναι το σύνολο των αριστερών πλευρικών κλάσεων (συµπλόκων) τής K στην H. Ισχυριζόµαστε ότι τα σύνολα a i b j K, 1 i n, 1 j m είναι ανά δύο διαφορετικές αριστερές πλευρικές κλάσεις (σύµπλοκα) τής K στην G. Πράγµατι, αν για κάποια a p H, a q H, b r K, b s K µε 1 p, q n, p q και µε 1 r, s m, r s ήταν a p b r K = a q b s K, τότε ϑα ήταν (a q b s ) 1 a p b r = b 1 s a 1 q a p b r K και αφού K H και τα b j H, συµπεραίνουµε ότι a 1 q a p H, δηλαδή a p H = a q H. Αυτό όµως είναι άτοπο. Τώρα ϑα δείξουµε ότι κάθε πλευρική κλάση gk είναι µια από αυτές τις a i b j K, 1 i n, 1 j m. Το στοιχείο g ανήκει στην a i H, για κάποιο i, 1 i n. Ωστε g = a i h, h H. Το h H ανήκει στην b j K για κάποιο j, 1 j m. Ωστε h = b j k, k K. Εποµένως, g = a i b j και γι αυτό gk = a i b j K. Εποµένως, το σύνολο {a i b j K 1 i n, 1 j m} συµπίπτει µε το σύνολο των αριστερών πλευρικών κλάσεων (συµπλόκων) τής K στην G και αφού το πλήθος τού {a i b j K 1 i n, 1 j m} είναι [G : H] [H : K], συµπεραίνουµε ότι [G : K] = [G : H] [H : K]. Ασκηση 15. (Η Πρόταση Poincaré) Αν H, K είναι δύο υποοµάδες µιας οµάδας 10 G, των οποίων ο δείκτης στην G είναι πεπερασµένος, τότε και ο δείκτης τής H K στην G είναι επίσης πεπερασµένος. Επιπλέον : ( [G : H], [G : K] ) = 1 = [G : H K] = [ [G : H], [G : K] ] Λύση. Συµβολίζουµε µε G/H K το σύνολο {a(h K) a G} των αριστερών πλευρικών κλάσεων τής H K στην G και µε G/H (αντίστοιχα G/K) το σύνολο {ah a G} (αντίστοιχα {ak a G}) των αριστερών πλευρικών κλάσεων τής H στην G (αντίστοιχα τής K στην G). Θεωρούµε την αντιστοιχία Φ : G/H K G/H G/K, a(h K) (ah, ak) Παρατηρούµε ότι η συγκεκριµένη αντιστοιχία είναι µια «καλά ορισµένη» απεικόνιση, αφού αν για κάποια a, b G είναι a(h K) = b(h K), τότε το b 1 a ανήκει στην H K. Ετσι έχουµε ότι b 1 a H και b 1 a K. Εποµένως, ah = bh και ak = bk, δηλαδή (ah, ak) = (bh, bk). Ισχυριζόµαστε ότι η Φ είναι µια «1-1» απεικόνιση. Πράγµατι, αν είναι Φ(a(H K)) = Φ(b(H K)), τότε (ah, ak) = (bh, bk). Εποµένως, ah = bh και ak = bk και γι αυτό b 1 a H, b 1 a K. Ωστε, a(h K) = b(h K). Αφού οι δείκτες [G : H] και [G : K] είναι πεπερασµένοι, δηλαδή το σύνολο G/H (αντιστοίχως G/K) των αριστερών πλευρικών κλάσεων τής H (αντιστοίχως τής K) στην G έχει πεπερασµένο το πλήθος στοιχεία, συµπεραίνουµε ότι και το καρτεσιανό γινόµενο G/H G/K έχει πεπερασµένο το πλήθος στοιχεία. Επειδή τώρα η Φ είναι µια «1-1» απεικόνιση, καταλήγουµε στο ότι και το πλήθος [G : H K] των στοιχείων τού G/H K είναι πεπερασµένο και µάλιστα από το [G : H] [G : K], το οποίο είναι το πλήθος των στοιχείων τού συνόλου G/H G/K: 10 Η G δεν είναι απαραίτητα πεπερασµένη οµάδα. G/H K G/H G/K = [G : H] [G : K] ( )

13 13 Σύµφωνα µε την προηγούµενη Άσκηση 14 γνωρίζουµε ότι [G : H K] = [G : H] [H : H K] και [G : H K] = [G : K] [K : H K]. Ωστε ο [G : H K] είναι κοινό πολλαπλάσιο των [G : H] και [G : K]. Εποµένως ο [G : H K] [ είναι πολλαπλάσιο και τού [G : H], [G : K] ], το οποίο ισούται µε [G : H] [G : K], αφού οι [G : H] και [G : K] δεν έχουν κοινούς διαιρέτες. Οµως µόλις παρατηρήσαµε, ϐλέπε τη σχέση (*), ότι [G : H K] [G : H] [G : K] και αφού είναι και πολλαπλάσιο τού [G : H] [G : K], συµπεραίνουµε ότι [G : H K] = [G : H] [G : K] = [ [G : H], [G : K] ].

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 31 Μαρτίου 2016 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Υποοµάδες και το Θεώρηµα του Lagrange Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 210 2. Υποοµάδες και το Θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Τάξη στοιχείων και Οµάδων - Κυκλικές (Υπο-)Οµάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 222 3.1. ύναµη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 6 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi20/asi20.html, https://sites.google.com/site/mathsedu/home/algdom Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 20

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» }

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» } Κεφάλαιο 4 Οµάδες Μεταθέσεων 4.1 Συνοπτική Θεωρία Οι οµάδες µεταθέσεων επί ενός συνόλου και ιδιαίτερα επί του πεπερασµένου συνόλου { 12 n } αποτελούν µια από τις ϐασικότερες κλάσεις οµάδων. Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Χαρακτηρισµοί Πεπερασµένων Κυκλικών Οµάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 233 4. Χαρακτηρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n 236 5. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες, τις υποοµάδες τους, και τους γεννήτο- ϱές τους. Οι ταξινοµήσεις αυτές ϑα ϐασιστούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 236 5. Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα

Αλγεβρικες οµες Ι. Θεωρητικα Θεµατα Αλγεβρικες οµες Ι Θεωρητικα Θεµατα Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 4 εκεµβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Οι Οµάδες τάξης pq, p, q: πρώτοι αριθµοί Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 246 6. Οι Οµάδες τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Α Δ Ι Ε Υ Μ Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 28 Ι 2014 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt204/nt204.html htts://sites.google.com/site/maths4eu/home/4

Διαβάστε περισσότερα

Η οµή των Κυκλικών Οµάδων

Η οµή των Κυκλικών Οµάδων Κεφάλαιο 4 Η οµή των Κυκλικών Οµάδων Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την κλάση των κυκλικών οµάδων, η οποία είναι η απλούστερη µη τετριµµένη κλάση οµάδων. Ιδιαίτερα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 6 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : htt://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 23 Νεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αν N, να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://stes.google.com/ste/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai018/lai018html Παρασκευή 3 Νοεµβρίου 018 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 7 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 7 εκεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 6 Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε τις ϐασικές ιδιότητες της οµάδας πηλίκο µιας οµάδας ως προς µια κανονική υποµάδα, ϑα αποδείξουµε τα ϐασικά ϑεωρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m )

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m ) 302 14. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και Οµάδες Αυτοµορφισµών Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες ως προς τη σχέση ισοµορφίας. Ε- πίσης ϑα αποδείξουµε ένα σηµαντικό κριτήριο ισοµορφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z

Τρίτη 4 εκεµβρίου m + 4Z ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 6 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τρίτη 4 εκεµβρίου 202 Ασκηση. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τρίτη 6 Νοεµβρίου 0 Ασκηση. Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai8/lai8html Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 8 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt01b/nt01b.html Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 01 Ασκηση 1. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Αλγεβρικες οµες Ι Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 22

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Α Μπεληγιάννης - Σ Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuogr/abelga/numbertheory/nthtml Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 Ασκηση 1 Θεωρούµε τις αριθµητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii018/laii018html ευτέρα 3 Απριλίου 018 Αν C = x

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Κεφάλαιο Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Γνωρίζουµε ότι στο Ÿ κάθε στοιχείο εκτός από το 0 και τα ± γράφεται ως γινόµενο πρώτων αριθµών κατά τρόπο ουσιαστικά µοναδικό Από τη Βασική Άλγεβρα ξέρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Πεπερασµένα παραγόµενες αβελιανές οµάδες. Z 4 = 1 και Z 2 Z 2.

Κεφάλαιο 6. Πεπερασµένα παραγόµενες αβελιανές οµάδες. Z 4 = 1 και Z 2 Z 2. Κεφάλαιο 6 Πεπερασµένα παραγόµενες αβελιανές οµάδες Στο κεφάλαιο αυτό ϑα ταξινοµήσουµε τις πεπερασµένα παραγόµενες αβελιανές οµάδες. Αυτές οι οµάδες είναι από τις λίγες περιπτώσεις οµάδων µε µία συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι Είδαµε στο κύριο θεώρηµα του προηγούµενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισµα απλών προτύπων. Εδώ θα χαρακτηρίσουµε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Θεωρία Sylow Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 2 Θεωρία Sylow 21 Τα Θεωρήματα Sylow Ορισμός 211 Μια ομάδα (G, ) τάξης p α, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του

Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του Κεφάλαιο 3 Το Θεώρηµα του Lagrange και οι Εφαρµογές του Στο παρόν Κεφάλαιο, ϑα αποδείξουµε το Θεώρηµα του Lagrange, το οποίο αποτελεί ένα από τα ϐασικότερα αποτελέσµατα της (στοιχειώδους) ϑεωρίας οµάδων,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - II Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 52 9 Η Κανονική Μορφή Jordan - II

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β ΑΡΤΙΟΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/liearalgebrai/lai2018/lai2018html Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 Ασκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html Παρασκευή 29 Μαίου 2015 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρηµα Sylow. Κεφάλαιο ιατύπωση και Απόδειξη του Θεωρήµατος. (x, y) R x = ayb

Θεώρηµα Sylow. Κεφάλαιο ιατύπωση και Απόδειξη του Θεωρήµατος. (x, y) R x = ayb Κεφάλαιο 7 Θεώρηµα Sylow Σύνοψη. Αποδεικνύεται το Θεώρηµα Sylow και αναπτύσσονται δύο τεχνικές που προκύπτουν από την εφαρµογή του. Γίνεται η ταξινόµηση των οµάδων µε τάξη το πολύ 15. Προαπαιτούµενη γνώση.

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασµένων Οµάδων Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασµένων Οµάδων Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασµένων Οµάδων Ι Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα του Weddebu για ηµιαπλούς δακτυλίους αναπτύσσουµε εδώ τις πρώτες προτάσεις από τη θεωρία των αναπαραστάσεων και αρακτήρων πεπερασµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 65 11 Η Ορίζουσα Gram και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Οµάδες συγκεκριµένης τάξης. 9.1 Οµάδες τάξης pq. Z p 2 και Z p Z p.

Κεφάλαιο 9. Οµάδες συγκεκριµένης τάξης. 9.1 Οµάδες τάξης pq. Z p 2 και Z p Z p. Κεφάλαιο 9 Οµάδες συγκεκριµένης τάξης Στο κεφάλαιο αυτό ϑα εφαρµόσουµε τη ϑεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια για να περιγράψουµε οµάδες τάξης pq, όπου p, q είναι διακεκριµένοι πρώτοι αριθµοί,

Διαβάστε περισσότερα

Id A A, a Id A (a) := a, τ : A A, a b, όπου b είναι εκείνο το στοιχείο του A µε σ(b) = a. 7. Οµάδες µεταθέσεων (µετατάξεων)

Id A A, a Id A (a) := a, τ : A A, a b, όπου b είναι εκείνο το στοιχείο του A µε σ(b) = a. 7. Οµάδες µεταθέσεων (µετατάξεων) 250 7. Οµάδες µεταθέσεων µετατάξεων 7.1. Οι πρώτες έννοιες. Ας είναι A ένα µη κενό σύνολο και S A το σύνολο των «ένα προς ένα» και «επί» απεικονίσεων από το σύνολο A στον εαυτό του. Πρόταση 7.1. Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,...

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,... KΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές έννοιες διαιρετότητας Θα συµβολίζουµε µε, τα σύνολα των φυσικών αριθµών και των ακεραίων αντιστοίχως: {,,3,,, } { 0,,,,, } = = ± ± ± Ορισµός Ένας φυσικός αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai017/lai017html Παρασκευή 17 Νοεµβρίου 017

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/aeligia/linearalgerai/lai07/lai07html Παρασκευή Νοεµβρίου 07 Ασκηση Αν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Οµάδες µεταθέσεων µετατάξεων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 250 7. Οµάδες µεταθέσεων µετατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικές Εννοιες: Σύνολα και Αριθµοί

Προκαταρκτικές Εννοιες: Σύνολα και Αριθµοί Κεφάλαιο 0 Προκαταρκτικές Εννοιες: Σύνολα και Αριθµοί Στο παρόν εισαγωγικό Κεφάλαιο, υπενθυµίζουµε, κατά κύριο λόγο χωρίς αποδείξεις, ϐασικές γνώσεις από : τη στοιχειώδη ϑεωρία συνόλων και απεικονίσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάµε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων. Αυτές συνδέονται µεταξύ τους µε την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 AΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 AΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 4. Ορισµοί KΕΦΑΛΑΙΟ 4 AΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ορισµός 4.. Μία συνάρτηση : µε πεδίο ορισµού το σύνολο των φυσικών αριθµών και τιµές στην πραγµατική ευθεία καλείται ακολουθία πραγµατικών αριθµών.

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 5 Οµάδες-Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών 5.1 Συνοπτική Θεωρία Στο παρόν Κεφάλαιο επικεντρωνόµαστε στις ϐασικές ιδιότητες των οµάδων πηλίκων και των Θεωρηµάτων Ισοµορφισµών Οµάδων και στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ Τµηµα Β (ΑΡΤΙΟΙ) Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebraii/laii9/laii9html Παρασκευή 9 Μαρτίου 9 Ασκηση Εστω (E,,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη

Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη Κεφάλαιο 10 Πρώτα και Μεγιστοτικά Ιδεώδη Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε ειδικούς τύπους ιδεωδών σε έναν δακτύλιο και την επίδραση που έχουν οι επιπλέον ιδιότητες τις οποίες ικανοποιούν τα ιδεώδη αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουµε την έννοια του τανυστικού γινοµένου προτύπων. Θα είµαστε συνοπτικοί καθώς αναπτύσσουµε µόνο εκείνες τις στοιχειώδεις προτάσεις που θα βρουν εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1)

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1) Κεφάλαιο 4 Ευθέα γινόµενα οµάδων Στο Παράδειγµα 1.1.2.11 ορίσαµε το ευθύ εξωτερικό γινόµενο G 1 G 2 G n των οµάδων G i, 1 i n. Στο κεφάλαιο αυτό ϑα ασχοληθούµε λεπτοµερέστερα µε τα ευθέα γινόµενα οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος :

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Ασκησεις - Φυλλαδιο 4. ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2015/nt2015.html ευτέρα 30 Μαρτίου 2015 Ασκηση 1. Να ϐρεθούν όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρµογή: Το θεώρηµα του Burnside

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρµογή: Το θεώρηµα του Burnside ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρµογή: Το θεώρηµα του Bursde Θα αποδείξουµε εδώ ότι κάθε οµάδα τάξης a q b (, q πρώτοι) είναι επιλύσιµη. Το θεώρηµα αυτό αποδείχτηκε από τον Bursde το 904 ο οποίος χρησιµοποίησε τη νέα τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι Τµηµα Β (ΠΕΡΙΤΤΟΙ) Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://usersuoigr/abeligia/linearalgebrai/lai2017/lai2017html Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος.

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young. Απόστολος Γιαννόπουλος. Ενότητα: Το ϑεώρηµα παρεµβολής του Riesz και η ανισότητα Hausdorff-Young Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών

Αρµονική Ανάλυση. Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις. Απόστολος Γιαννόπουλος. Τµήµα Μαθηµατικών Ενότητα: Ολοκλήρωµα Lebesgue - Ασκήσεις Απόστολος Γιαννόπουλος Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα