Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Θεωρία Sylow. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών"

Transcript

1 Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Θεωρία Sylow Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών

2

3 Κεφάλαιο 2 Θεωρία Sylow 21 Τα Θεωρήματα Sylow Ορισμός 211 Μια ομάδα (G, ) τάξης p α, όπου p είναι ένας πρώτος αριθμός και α N {0} ονομάζεται μια p ομάδα Παρατηρήσεις 211 (αʹ) Σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό, η τετριμμένη ομάδα που αποτελείται από ένα και μόνο στοιχείο είναι p ομάδα για κάθε πρώτο p (βʹ) Αν κάθε στοιχείο μιας πεπερασμένης ομάδας G {e G } είναι δύναμη ενός πάγιου πρώτου αριθμού, τότε η G είναι μια p ομάδα Πράγματι, ο πρώτος αριθμός p διαιρεί την τάξη [G : 1], αφού υπάρχουν στοιχεία με τάξη δύναμη τού συγκεκριμένου p Αν q είναι ένας πρώτος διαιρέτης τής [G : 1], τότε από το Θεώρημα Cauchy, βλ Θ 132, υπάρχει ένα στοιχείο τής G τάξης q Συνεπώς, q = p και η τάξη [G : 1] είναι δύναμη τού p Για τις p ομάδες ισχύουν τα ακόλουθα: 25

4 2 Θεωρία SYLOW Πρόταση 211 Έστω ότι (G, ) είναι μια p ομάδα τάξης p α, α N {0} (αʹ) Για κάθε β N {0} με β α, υπάρχει μια υποομάδα H G με τάξη p β (βʹ) Αν α N, τότε κάθε υποομάδα H τής G τάξης p α 1 είναι μια ορθόθετη υποομάδα τής G και επιπλέον, υπάρχει μια αλυσσίδα υποομάδων: G 0 = {e G } G 1 G 2 G α 1 G α = G με [G i : 1] = p i, i = 0,, α και όπου i, 0 i α 1 η G i είναι μια ορθόθετη υποομάδα τής G i+1 Απόδειξη (α ) Θα εκτελέσουμε την απόδειξη με επαγωγή ως προς τη δύναμη α N {0} τού p Για α = 0, 1 ή 2, ο ισχυρισμός είναι προφανής Έστω ότι η πρόταση είναι αληθής m, 2 m < n Θα την αποδείξουμε για μια ομάδα G τάξης p n Από το Θεώρημα 142 γνωρίζουμε ότι το κέντρο Z(G) τής G είναι μη τετριμμένο Ας είναι x Z(G), x e G ένα στοιχείο τού κέντρου Τότε η κυκλική υποομάδα x είναι μια ορθόθετη υποομάδα τής G Θεωρούμε τον φυσικό επιμορφισμό π : G G/ x, g g x Η τάξη τής πηλικοομάδας G/ x είναι p n 1 και λόγω τής επαγωγικής υπόθεσης διαθέτει β N {0}, 0 β n 1, μια υποομάδα H τάξης p β Τότε η προεικόνα της H = π 1 (H) είναι μια υποομάδα τής G τάξης p β+1 Συνεπώς, η G διαθέτει β N {0}, 0 β n, μια υποομάδα τάξης p β (β ) Σύμφωνα με το (α ) υπάρχει μια αλυσσίδα υποομάδων G 0 = {e G } G 1 G 2 G α 1 G α = G, όπου i, 0 i α, η τάξη τής G i είναι p i Παρατηρούμε ότι i, 1 i α ο δείκτης [G i : G i 1 ] ισούται με τον πρώτο αριθμό p και επειδή πρόκειται για τον μικρότερο πρώτο που διαιρεί την τάξη τής ομάδας (αφού δεν υπάρχει άλλος), έπεται από το Πόρισμα 132 ότι η G i 1 είναι ορθόθετη υποομάδα τής G i Η προηγούμενη πρόταση γενικεύεται στη λεγόμενη Θεωρία Sylow που θα διαπραγματευθούμε τώρα αμέσως Ορισμός 212 Έστω ότι (G, ) είναι μια ομάδα τάξης p α m, όπου p είναι ένας πρώτος αριθμός, α N {0} και p m Κάθε υποομάδα τής G τάξης p α ονομάζεται μια p Sylow υποομάδα τής G Συμβολίζουμε με Syl p (G) το σύνολο των p Sylow υποομάδων τής G και με n p (G), ή απλώς με n p όταν είναι σαφές για ποια ομάδα πρόκειται, το πλήθος των στοιχείων τού συνόλου Syl p (G) Θα αποδείξουμε ένα από τα σημαντικότερα θεωρήματα τής κλασικής Θεωρίας Ομάδων Ν Μαρμαρίδης 26

5 21 Τα Θεωρήματα SYLOW Θεώρημα 211 (Sylow) Έστω ότι (G, ) είναι μια ομάδα τάξης p α m, όπου p είναι ένας πρώτος αριθμός, α N {0} και p m Τότε ισχύουν τα επόμενα: (α ) Το σύνολο Syl p (G) δεν είναι κενό (β ) Αν P είναι οποιαδήποτε p Sylow υποομάδα τής G και Q είναι οποιαδήποτε p υποομάδα τής G, τότε υπάρχει g G με Q gpg 1 Ιδιαιτέρως, όλες οι p Sylow υποομάδες τής G είναι συζυγείς (γ ) Για το πλήθος n p (G) των p Sylow υποομάδων τής G έχουμε: n p (G) 1modp και n p (G) = [G : N G (P)], όπου P Syl p (G) και N G (P) = {g G gpg 1 } είναι ο ορθοθέτης τής P Ιδιαιτέρως, n G (P) m Πριν από την απόδειξη τού θεωρήματος αποδεικνύουμε το Λήμμα 211 Αν P είναι μια p Sylow υποομάδα τής G και Q είναι οποιαδήποτε p υποομάδα τής G, τότε N G (P) Q = P Q Απόδειξη Θέτουμε H = N G (P) Q Από P N G (P) έπεται ότι P Q N G (P) Q = H Συνεπώς, για να δειχθεί η ισότητα τού λήμματος είναι αρκετό να δειχθεί ότι το H = N G (P) Q περιέχεται στο P Q Αλλά H Q και γι αυτό υπολείπεται η απόδειξη ότι H P Θα αποδείξουμε ότι: (Π) Το σύνολο PH είναι μια υποομάδα τής G και μάλιστα μια p υποομάδα Κατόπιν, από P PH συμπεραίνουμε ότι P = PH, αφού η τάξη τής P είναι η μεγαλύτερη δύναμη τού p που διαιρεί την τάξη [G : 1] = p α m Τέλος, από P = PH, συμπεραίνουμε ότι H P που ολοκληρώνει την απόδειξη Η απόδειξη τής (Π) Επειδή H N G (P), έχουμε h H, hp = Ph και γι αυτό η PH είναι μια υποομάδα τής G Για το πλήθος των στοιχείων τής PH γνωρίζουμε, βλ Πρόταση 131, ότι PH = P H P H (*) Ο αριθμητής τής σχέσης (*) είναι δύναμη τού p, επειδή και η P είναι δύναμη τού p, αφού η P είναι p Sylow υποομάδα τής G, και η H είναι δύναμη τού p, αφού η H είναι μια p υποομάδα, ως υποομάδα τής p υποομάδας Q Για τους ίδιους λόγους και ο παρονομαστής τής σχέσης (*) είναι μια δύναμη τού p Συνεπώς, η PH είναι μια p υποομάδα Είμαστε τώρα σε θέση να αποδείξουμε τον πρώτο ισχυρισμό τού Θεωρήματος Sylow, βλ Θ 211: 27 Ν Μαρμαρίδης

6 2 Θεωρία SYLOW (α ) Το σύνολο Syl p (G) δεν είναι κενό Απόδειξη Η απόδειξη θα εκτελεστεί με επαγωγή ως προς [G : 1] Αν [G : 1] = 1 δεν χρειάζεται να αποδειχθεί κάτι Ας δούμε τι συμβαίνει στην περίπτωση [G : 1] = 2 Η G είναι μια 2 ομάδα και Syl 2 (G) = {G} Έστω ότι ο ισχυρισμός είναι αληθής για κάθε ομάδα G με τάξη [G : 1] < [G : 1], δηλαδή ότι Syl p (G ), όταν p [G : 1] Για την ομάδα G, θεωρούμε την Εξίσωση των Κλάσεων, βλ Θεώρημα 142: [G : 1] = [Z(G) : 1] + l [G : C G (g j )], j=1 όπου τα στοιχεία g j διατρέχουν τους αντιπροσώπους από τις κλάσεις συζυγίας με περισσότερα τού ενός στοιχεία Συνεπώς, j, 1 j l, [G : C G (g j )] 2 Αν ο πρώτος p διαιρεί την τάξη τού κέντρου Z(G), τότε υπάρχει g Z(G), g e G Η κυκλική υποομάδα g περιέχεται στο Z(G) και συνεπώς είναι ορθόθετη Θεωρούμε τον κανονικό επιμορφισμό π : G G/ x Η τάξη τής G/ x ισούται με [G : 1]/p = p α 1 m Λόγω της επαγωγικής υπόθεσης η G/ x διαθέτει μια υποομάδα P τάξης p α 1 Τώρα η υποομάδα P = π 1 (P ) τής G έχει τάξη p α και P Syl p (G) Αν ο πρώτος p δεν διαιρεί την τάξη τού κέντρου Z(G), τότε δεν διαιρεί τουλάχιστον για ένα k, 1 k l κάποιον προσθετέο [G : C G (g k )] 2 Επειδή p α m = [G : 1] = [G : C G (g k )][C G (g k ) : 1], έπεται ότι ο p α διαιρεί την τάξη [C G (g k ) : 1], η οποία είναι γνησίως μικρότερη από την τάξη [G : 1] τής G Λόγω τής επαγωγικής υπόθεσης, η υποομάδα C G (g k ) διαθέτει μια p Sylow υποομάδα P τάξης p α Η P ως έχουσα τάξη p α είναι μια p Sylow υποομάδα τής G Πριν προχωρήσουμε στην απόδειξη των (β ) και (γ ) τού Θεωρήματος 211 θα κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις Ήδη έχουμε αποδείξει ότι Syl p (G) Έστω ότι P είναι μια υποομάδα με P Syl p (G) και ότι S = {gpg 1 g G} = {P 1, P 2,, P r } είναι το σύνολο των υποομάδων τής G που είναι συζυγείς τής P Οποιαδήποτε υποομάδα H τής G δρά μέσω συζυγίας επί τού S, δηλαδή H S S, (h, P i ) hp i h 1 και διαμερίζει το S σε s το πλήθος τροχιές O i, 1 i s και συνεπώς r = s i=1 O i Προσέξτε, ότι ενώ το πλήθος r των στοιχείων τού S είναι σταθερό, το πλήθος s των τροχιών μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με την υποομάδα H Για παράδειγμα, αν H = G, τότε s = 1, ενώ αν H = {e G }, τότε s = r Σε κάθε περίπτωση βέβαια, s r Ν Μαρμαρίδης 28

7 21 Τα Θεωρήματα SYLOW Επιλέγουμε ως H μια p υποομάδα Q τής G και αριθμούμε εκ νέου, αν είναι απαραίτητο, τα στοιχεία τού S έτσι, ώστε τα πρώτα s να είναι οι αντιπρόσωποι των διαφορετικών τροχιών O i, 1 i s τής δράσης συζυγίας Q S S Από το Θεώρημα 121 γνωρίζουμε ότι το πλήθος των στοιχείων τής τροχιάς O i ισούται με τον δείκτη [Q : N Q (P i )], αφού ο σταθερωτής τού P i ως προς τη δράση τής συζυγίας είναι ο ορθοθέτης N Q (P i ) = {q Q qp i q 1 = P i } Παρατηρούμε ότι N Q (P i ) = N G (P i ) Q και επειδή από το Λήμμμα 211 γνωρίζουμε ότι N G (P i ) Q = P i Q, συμπεραίνουμε ότι N Q (P i ) = P i Q Συνεπώς, O i = [Q : P i Q], i, 1 i s Θα δείξουμε ότι για το πλήθος S των στοιχείων τού συνόλου S ισχύει S 1modp Απόδειξη Επιλέγουμε να δράσει μέσω συζυγίας επί τού S η p Sylow υποομάδα P 1, η οποία είναι βεβαίως και στοιχείο τού S Για το πλήθος των στοιχείων τής τροχιάς O 1, έχουμε O 1 = [P 1 : P 1 P 1 ] = 1 (Θυμηθείτε με ποιον τρόπο αριθμούμε κάθε φορά τα στοιχεία τού S) Ενώ για το πλήθος των στοιχείων οποιασδήποτε άλλης τροχιάς O i, i 2, έχουμε O i = [P 1 : P i P 1 ] 2 Αυτό είναι αληθές, επειδή η τομή P i P 1 περιέχεται γνήσια εντός τής P i, αφού αν, P i P 1 = P i, τότε θα ήταν P i = P 1, διότι τα P i και P 1 έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων Συνεπώς για κάθε i, 2 i s, το πλήθος O i = [P 1 : P i P 1 ] είναι μια θετική δύναμη n i τού πρώτου αριθμού p, αφού είναι ένας διαιρέτης 2 τής τάξης [P 1 : 1] = p α Τώρα είναι S = s O i = 1 + p n p n s, όπου n i N, i = 2,, s i=1 Ώστε, S 1modp Θα αποδείξουμε τώρα τα (β ) και (γ ) τού Θεωρήματος 211 (β ) Αν P είναι οποιαδήποτε p Sylow υποομάδα τής G και Q είναι οποιαδήποτε p υποομάδα τής G, τότε υπάρχει g G με Q gpg 1 Ιδιαιτέρως, όλες οι p Sylow υποομάδες τής G είναι συζυγείς Απόδειξη Έστω μια p υποομάδα Q και P μια σταθερώς επιλεγμένη p Sylow υποομάδα τής G Αν δεν υπάρχει g G με Q gpg 1, τότε η Q δεν περιέχεται σε κανένα από τα στοιχεία τού S = {gpg 1 g G} = {P 1, P 2,, P r } Επομένως, i, 1 i r, Q P i Q και γι αυτό i, 1 i r, [Q : Q P i ] 1 Επομένως, i, 1 i r, ο δείκτης [Q : Q P i ] είναι μια θετική δύναμη τού πρώτου p, επειδή η Q είναι μια p υποομάδα τής G Τότε όμως επιτρέποντας να δράσει η Q μέσω συζυγίας επί τού S διαπιστώνουμε ότι ο p διαιρεί το 29 Ν Μαρμαρίδης

8 2 Θεωρία SYLOW πλήθος των στοιχείων οποιασδήποτε τροχιάς O, αφού το πλήθος O ισούται με τον δείκτη [Q : Q P i ], όπου P i είναι οποιοδήποτε στοιχείο τής τροχιάς O Τότε όμως ο p διαιρεί και το πλήθος S, το οποίο μόλις προηγουμένως είδαμε ότι ικανοποιεί την S 1modp Αυτό είναι άτοπο Επομένως, υπάρχει g G με Q gpg 1 Επιλέγοντας ως Q οποιαδήποτε p Sylow υποομάδα P, διαπιστώνουμε ότι g G με P gpg 1 και αφού πρόκειται για πεπερασμένα σύνολα με το ίδιο πλήθος στοιχείων, έπεται P = gpg 1 Συνεπώς, οποιαδήποτε p Sylow υποομάδα είναι συζυγής με την P και Syl p (G) = S = {gpg 1 g G} (γ ) Για το πλήθος n p (G) των p Sylow υποομάδων τής G έχουμε: n p (G) 1modp και n p (G) = [G : N G (P)], όπου P Syl p (G) και N G (P) = {g G gpg 1 } είναι ο ορθοθέτης τής P Ιδιαιτέρως, n p (G) m Απόδειξη Προηγουμένως διαπιστώσαμε ότι Syl p (G) = S = {gpg 1 g G} Αφού S 1modp και n p (G) είναι το πλήθος των στοιχείων τού Syl p (G), συμπεραίνουμε ότι n p (G) 1modp Στο σύνολο Syl p (G) δρα μέσω συζυγίας και η ίδια η ομάδα G και μάλιστα μεταβατικώς Το πλήθος n p (G) των στοιχείων τής μοναδικής τροχιάς ως προς αυτή τη δράση ισούται με τον δείκτη [G : N G (P)] τού σταθερωτή N G (P) οποιουδήποτε στοιχείου P Syl p (G) Επομένως, n p (G) p α m και αφού n p (G) 1modp, συμπεραίνουμε ότι n p (G) m Παραδείγματα 211 Έστω ότι (G, ) είναι μια πεπερασμένη ομάδα και ότι p είναι ένας πρώτος αριθμός (αʹ) Αν p [G : 1], τότε Syl p (G) = {e G } (βʹ) Αν [G : 1] = p n, τότε Syl p (G) = {G} (γʹ) Αν A είναι μια αβελιανή ομάδα, τότε για κάθε πρώτο διαιρέτη p τής τάξης τής A, υπάρχει ακριβώς μία p Sylow υποομάδα Πράγματι, το σύνολο των p Sylow υποομάδων Syl p (G) δεν είναι κενό και δύο οποιεσδήποτε p Sylow υποομάδες P, P που ανήκουν σε αυτό είναι συζυγείς Δηλαδή, υπάρχει a A με ap a 1 = P Επειδή η A είναι μια αβελιανή ομάδα, έχουμε ap a 1 = P aa 1 = P Επομένως, P = P 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας Sylow Εφαρμογη 221 Οι Sylow υποομάδες τής συμμετρικής ομάδας (S 3, ) Ν Μαρμαρίδης 30

9 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας SYLOW Η τάξη τής S 3 είναι [S 3 : 1] = 3! = 2 3 Για το πλήθος n 3 των 3 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 3 1mod3 και n 3 2 n 3 = 1 Συνεπώς, η S 3 έχει μια ορθόθετη υποομάδα τάξης 3 Πρόκειται για την εναλλάσσουσα υποομάδα A 3 Για το πλήθος n 2 των 2 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 2 1mod2 και n 2 3 n 2 = 1 ή 3 Συνεπώς, η S 3 έχει ή μία ορθόθετη υποομάδα τάξης 2 ή τρεις υποομάδες τάξης 2 Αλλά αφού έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικά στοιχεία τάξης 2, που προφανώς δεν μπορεί να ανήκουν στην ίδια υποομάδα τάξης 2, έπεται ότι έχει τρεις υποομάδες τάξης 2 Πρόκειται για τις υποομάδες ( 1 2 ), ( 1 3 ) και ( 2 3 ) Εφαρμογη 222 Οι Sylow υποομάδες τής εναλλάσσουσας υποομάδας A 4 τής συμμετρικής ομάδας (S 4, ) Η τάξη τής A 4 είναι [S 4 : 1]/2 = 4!/2 = 12 = Για το πλήθος n 2 των 2 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 2 1mod2 και n 2 3 n 2 = 1 ή 3 Αλλά μεταξύ των υποομάδων τής A 4, οι οποίες εχουν τάξη 4 είναι και η V = {Id S4, ( 1 2 ) ( 3 4 ), ( 1 3 ) ( 2 4 ), ( 1 4 ) ( 2 3 ), } Η συγκεκριμένη υποομάδα V είναι μια 2 Sylow υποομάδα τής A 4 και επιπλέον είναι ορθόθετη υποομάδα τής A 4 Επειδή κάθε 2 Sylow υποομάδα H τής A 4 είναι συζυγής με την ορθόθετη V, έπεται ότι H = V και γι αυτό n 2 = 1 Για το πλήθος n 3 των 3 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 3 1mod3 και n 3 4 n 3 = 1 ή 4 Επειδή η A 4 διαθέτει τουλάχιστον δύο υποομάδες τάξης 3, τις ( ) και ( ), έπεται ότι n 3 2 και επομένως n 3 = 4 Οι υπόλοιπες 3 Sylow υποομάδες είναι οι ( ) και ( ) Εφαρμογη 223 Οι Sylow υποομάδες τής συμμετρικής ομάδας (S 4, ) Η τάξη τής S 4 είναι [S 4 : 1] = 4! = Για το πλήθος n 3 των 3 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 3 1mod3 και n 3 8 n 3 = 1 ή 4, ή 8 Όμως κάθε 3 Sylow υποομάδα τής S 4 είναι τάξης 3 και παράγεται από έναν κύκλο μήκους 3 Γι αυτό κάθε υποομάδα τάξης 3 είναι και υποομάδα τής A 4 Όπως είδαμε στην αμέσως προηγούμενη εφαρμογή, η A 4 έχει τέσσερεις 3 Sylow υποομάδες Επομένως, n 3 = 4 31 Ν Μαρμαρίδης

10 2 Θεωρία SYLOW Για το πλήθος n 2 των 2 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 2 1mod2 και n 2 3 n 2 = 1 ή 3 Κάθε 2 Sylow υποομάδα τής S 4 έχει 8 οκτώ στοιχεία Μεταξύ των υποομάδων τάξης 8 είναι και η διεδρική υποομάδα D 4 = ( ), ( 2 4 ), βλ Παραδείγματα 111 Κάθε άλλη 2 Sylow υποομάδα είναι συζυγής τής D 4 Παρατηρούμε ότι η η υποομάδα ( ), ( 2 3 ) είναι συζυγής τής D 4 και δεν ταυτίζεται με αυτήν Αφού λοιπόν έχουμε τουλάχιστον δύο διαφορετικές 2 Sylow υποομάδες τάξης, το πλήθος τους n 2 δεν ισούται με 1 και έτσι n 2 = 3 Η τρίτη 2 Sylow υποομάδα είναι η ( ), ( 3 4 ) Εφαρμογη 224 Οι Sylow υποομάδες τής συμμετρικής ομάδας (S 5, ) Η τάξη τής S 5 είναι [S 5 : 1] = 4! = Για το πλήθος n 5 των 5 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 5 1mod5 και n = 24 n 5 = 1 ή 6 Όμως κάθε 5 Sylow υποομάδα τής S 5 είναι τάξης 5 και παράγεται από έναν κύκλο μήκους 5 Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές υποομάδες τής S 5 τάξης 5 Επί παραδείγματι, οι ( ) και ( ) είναι δύο διαφορετικές υποομάδες τάξης 5 Γι αυτό n 5 = 6 Για το πλήθος n 3 των 3 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 3 1mod3 και n = 40 n 3 = 1 ή 4 ή 10 ή 40 Το πλήθος των στοιχείων τάξης 3 τής S 5, δηλαδή των κύκλων μήκους 3 ισούται με (5 4 3)/3 = 20 Επομένως, n 3 > 1 Αν n 3 = 4, τότε το πλήθος των στοιχείων τάξης 3 ισούται με 4 2 = 8, επειδή η τομή δύο διαφορετικών κυκλικών ομάδων με τάξη πρώτο αριθμό ισούται πάντοτε με την τετριμμένη υποομάδα που αποτελείται από το ουδέτερο στοιχείο Ώστε, n 3 4 Χρησιμοποιώντας το ίδιο επιχείρημα διαπιστώνουμε ότι είναι αδύνατο να έχουμε n 3 = 40, αφού τότε προκύπτουν 40 2 = 80 στοιχεία τάξης 3 Επομένως, n 3 = 10 Για το πλήθος n 2 των 2 Sylow υποομάδων γνωρίζουμε ότι n 2 1mod2 και n = 15 n 2 = 1 ή 3 ή 5 ή 15 Κάθε 2 Sylow υποομάδα τής S 5 έχει 2 3 = 8 στοιχεία Επειδή κάθε υποομάδα τής S 4 είναι και υποομάδα τής S 5, οι 2 Sylow υποομάδες τής S 4, που έχουν 8 στοιχεία, είναι και 2 Sylow υποομάδες τής S 5 Γι αυτό η S 5 έχει τουλάχιστον τις 2 Sylow υποομάδες τις ( ), ( 2 4 ), ( ), ( 2 3 ) και ( ), ( 3 4 ) Επιπλέον τρεις διαφορετικές από τις προηγούμενες 2 Sylow υποομάδες τής S 5 προκύπτουν αντικαθιστώντας, ας πούμε το 2 από το 5 Έτσι προκύπτουν οι ( ), ( 5 4 ), ( ), ( 5 3 ) και ( ), ( 3 4 ) Γι αυτό n 2 > 6 και επομένως n 2 = 15 Ν Μαρμαρίδης 32

11 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας SYLOW Πρόταση 221 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης 2p, όπου ο p είναι ένας περιττός πρώτος, είναι ισόμορφη ή με την κυκλική ομάδα Z 2p ή με τη διεδρική ομάδα D p Απόδειξη Για το πλήθος n p των p Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n p 1modp και n p 2 n p = 1 Ώστε, υπάρχει μια ορθόθετη υποομάδα R τής G με τάξη τον πρώτο αριθμό p Γι αυτό R = ρ, όπου η τάξη τού ρ ισούται με p Για το πλήθος n 2 των 2 Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n 2 1mod2 και n 2 p n 2 = 1 ή p Έστω S μια 2 Sylow υποομάδα τής G Η S είναι κυκλική, δηλαδή S = s και η τάξη τού s ισούται με 2 Επειδή R S = {e G }, τα στοιχεία τής G e G, ρ, ρ 2,, ρ p 1, s, sρ, sρ 2,, sρ p 1 είναι ανά δύο διαφορετικά και αφού το πλήθος τους ισούται με 2p, έπεται ότι G = {e G, ρ, ρ 2,, ρ p 1, s, sρ, sρ 2,, sρ p 1 } Παρατηρούμε ότι το στοιχείο sρs 1 οφείλει να ανήκει στην ορθόθετη υποομάδα R Ας πούμε ότι sρs 1 = ρ i, 1 i p 1 Τότε sρ l s 1 = ρ il Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι s 1 = s έχουμε ρ = s(sρs)s = sρ i s 1 = (sρs 1 ) i = ρ i2 (*) και γι αυτό p (i 2 1) Επομένως, i = 1 ή i = p 1 Στην περίπτωση i = 1, η σχέση (*) δίνει sρs 1 = ρ sρ = ρs και η G είναι μια αβελιανή ομάδα Επιπλέον, η απεικόνιση ϕ : R S G, (α, β) αβ είναι ένας ομομορφισμός ομάδων με Kerϕ = {e G }, αφού R S = {e G } Επειδή [R S : 1] = 2p = [G : 1], ο ϕ είναι ισομορφισμός Το ευθύ γινόμενο R S είναι ισόμορφο με Z p Z 2 που με τη σειρά του είναι ισόμορφο με την κυκλική ομάδα Z 2p Στην περίπτωση i = p 1, η σχέση (*) δίνει sρs 1 = ρ p 1 ρs = sρ p 1 Έτσι η G ορίζεται μέσω γεννητόρων και σχέσεων ως G = ρ, s ρ p = e G, s 2 = e G, ρs = sρ p 1 Συνεπώς, η G είναι ισόμορφη με τη διεδρική ομάδα D p, που ορίζεται από δύο γεννήτορες, οι οποίοι ικανοποιούν ακριβώς τις σχέσεις που ικανοποιούν και οι γεννήτορες τής G Πρόταση 222 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης pq, όπου οι p, q είναι πρώτοι αριθμοί με p < q και p q 1, είναι ισόμορφη με την κυκλική ομάδα Z pq 33 Ν Μαρμαρίδης

12 2 Θεωρία SYLOW Απόδειξη Για το πλήθος n p των p Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n p 1modp και n p q n p = 1 ή q Αλλά αν, n p = q, τότε q 1modp Πράγμα άτοπο, αφού p q 1 Επομένως, n p = 1 και έτσι υπάρχει μία ορθόθετη p Sylow υποομάδα P = α τής G, η οποία είναι κυκλική, αφού η τάξη της είναι ο πρώτος αριθμός p Για το πλήθος n q των q Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n q 1modq και n q p n q = 1 ή p Όμως p < q και έτσι n q = 1 Συνεπώς, υπάρχει μία ορθόθετη q Sylow υποομάδα Q = β τής G, η οποία είναι κυκλική, αφού η τάξη της είναι ο πρώτος αριθμός q Παρατηρούμε ότι αβ = βα, επειδή το στοιχείο αβα 1 β 1 = e G, αφού ανήκει στην τομή P Q = {e G } Γι αυτό ορίζεται η απεικόνιση P Q G, (α i, β j ) α i β j, η οποία είναι μονομορφισμός και συνεπώς ισομορφισμός, διότι [P Q : 1] = pq = [G : 1] Επομένως η G είναι ισόμορφη με την ομάδα Z p Z q = Zpq Αν p q 1, τότε αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια μοναδική (με ακρίβεια ισομορφισμού) μη αβελιανή ομάδα τάξης pq Πρόταση 223 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης 12 διαθέτει μια μη τετριμμένη ορθόθετη υποομάδα τάξης 3 ή 4 Απόδειξη Για το πλήθος n 3 των 3 Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n 3 1mod3 και n 3 4 n 3 = 1 ή 4 Αν n 3 = 1, τότε βέβαια υπάρχει μία ορθόθετη υποομάδα τής G τάξης 3 που ικανοποιεί τον ισχυρισμό τής πρότασής μας Αν n 3 1, θα αποδείξουμε ότι το πλήθος n 2 των 2 Sylow υποομάδων τής G ισούται με 1 και γι αυτό θα υπάρχει μία ορθόθετη υποομάδα τής G τάξης 4, η οποία θα ικανοποιεί τον ισχυρισμό τής πρότασής μας Ας δούμε πως θα το πετύχουμε αυτό Αν n 3 1 n 3 = 4 και ως εκ τούτου η G διαθέτει 4 2 = 8 στοιχεία τάξης 3 Αν P είναι οποιαδήποτε 3 Sylow υποομάδα, τότε γνωρίζουμε ότι κάθε άλλη 3 Sylow υποομάδα είναι συζυγής τής P και ότι το πλήθος τους n 3 ισούται με τον δείκτη [G : N G (P)] Επομένως, 4 = n 3 = [G : N G (P)] Προσέξτε ότι επειδή [G : P] = 4 = [G : N G (P)] και αφού P N G (P), έχουμε N G (P) = P Η G δρα μέσω συζυγίας πάνω στο σύνολο Syl 3 (G) που έχει τέσσερα στοιχεία και η συγκεκριμένη δράση χορηγεί έναν ομομορφισμό χ : G S Syl3 (G), όπου S Syl3 (G) η συμμετρική ομάδα τού συνόλου Syl 3 (G) Ένα στοιχείο g G ανήκει στον Kerχ αν, και μόνο αν, P Syl 3 (G), gpg 1 = P Ιδιαιτέρως, gpg 1 = P και γι αυτό g Kerχ g N G (P) = P Ώστε, Kerχ P Συνεπώς, Ν Μαρμαρίδης 34

13 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας SYLOW Kerχ = {e G } ή Kerχ = P, αφού [P : 1] = 3 Αλλά Kerχ P, διότι η P δεν είναι ορθόθετη υποομάδα τής G Επομένως, Kerχ = {e G } και η G είναι ισόμορφη με την εικόνα της χ(g) Συνεπώς, η εικόνα τής G περιέχει ακριβώς 8 στοιχεία τάξης 3 Ταυτίζοντας την S Syl3 (G) με την S 4 παρατηρούμε ότι όλα τα στοιχεία τάξης 3 είναι άρτιες μετατάξεις και γι αυτό περιέχονται στην εναλλάσσουσα υποομάδα A 4 Γι αυτό η τομή χ(g) A 4, που είναι μια υποομάδα τής A 4, έχει τουλάχιστον οκτώ στοιχεία Αφού όμως [A 4 : 1] = 12 συμπεραίνουμε, χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Lagrange, ότι χ(g) A 4 = A 4 και αφού και η χ(g) έχει 12 στοιχεία, καταλήγουμε στο ότι χ(g) = A 4 Επομένως, G = A 4 Αφού όμως η A 4 διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα τάξης 4, βλ Εφαρμογή 222, το ίδιο συμβαίνει και με την ισόμορφή της G Ώστε n 2 (G) = 1 και η G διαθέτει μια ορθόθετη 2 Sylow υποομάδα τάξης 4 Οι ομάδες τάξης 12 = εμπεριέχονται στην επόμενη γενική περίπτωση: Πρόταση 224 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης p 2 q, όπου οι p, q είναι πρώτοι αριθμοί με p q, διαθέτει μια μη τετριμμένη ορθόθετη υποομάδα Απόδειξη Αν p > q, τότε από n p 1modp και n p q n p = 1 και γι αυτό η G διαθέτει μια ορθόθετη p Sylow υποομάδα Αν p < q, τότε από n q 1modq και n q p 2 n p = 1 ή n p = p ή n p = p 2 (αʹ) Η περίπτωση n q = 1, οδηγεί αμέσως στο συμπέρασμα ότι η G διαθέτει μια ορθόθετη q Sylow υποομάδα (βʹ) Η περίπτωση n q = p είναι αδύνατη, αφού από p = n q 1modq, έπεται q p 1 Πράγμα άτοπο, επειδή p < q (γʹ) Η περίπτωση n q = p 2 και αφού n q 1modq, δίνει είτε q p 1 είτε q p+1 και αφού η περίπτωση q p 1 οδηγεί σε άτοπο, βλ την αμέσως προηγούμενη περίπτωση (β ), έπεται q p + 1 Αφού όμως, p < q, έπεται q = p + 1 και επειδή οι p, q είναι πρώτοι αριθμοί, συμπεραίνουμε ότι p = 2, q = 3 Ώστε η G είναι μια ομάδα τάξης 12, που μόλις προηγουμένως αποδείξαμε ότι διαθέτει μια μη τετριμμένη ορθόθετη υποομάδα Πρόταση 225 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης 99 είναι ισόμορφη ή με την κυκλική ομάδα Z 99 ή με την αβελιανή ομάδα Z 11 Z 3 Z 3 Απόδειξη Για το πλήθος n 11 των 11 Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι Αν ήταν θα είχαμε n 3 = 1 n 11 1mod11 και n 11 9 n 11 = 1 35 Ν Μαρμαρίδης

14 2 Θεωρία SYLOW Συνεπώς, η G διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα P τάξης 11 και γι αυτό P = Z 11 Για το πλήθος n 3 των 3 Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n 3 1mod3 και n 3 9 n 3 = 1 Συνεπώς, η G διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα Q τάξης 9 Οι ομάδες τάξης p 2 είναι κυκλικές και επομένως ή Q = Z 9 ή Q = Z 3 Z 3 Αν a P και b Q, τότε το aba 1 b 1 P Q, διότι aba 1 Q, αφού η Q είναι ορθόθετη και ba 1 b 1 P αφού η P είναι ορθόθετη Αλλά P Q = {e G }, επειδή η τάξη της είναι διαιρέτης των [P : 1] = 11 και [Q : 1] = 9 Γι αυτό aba 1 b 1 = e G και a P, b Q, ab = ba Η μετάθεση των στοιχείων τής P με τα στοιχεία τής Q επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η απεικόνιση ϕ : P Q G, (a, b) ϕ((a, b)) := ab είναι ένας ομομορφισμός ομάδων με τετριμμένο πυρήνα, αφού, αν a P, b Q με ab = e G, δίνει ότι το στοιχείο a = b 1 ανήκει στην τομή P G = {e G } Τώρα, επειδή [P Q : 1] = 99 = [G : 1], ο ϕ είναι και επιμορφισμός και γι αυτό P Q = G Ώστε, ή G = Z 99 ή G = Z 11 Z 3 Z 3 Πρόταση 226 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης 66 είναι ισόμορφη ή με την κυκλική ομάδα Z 66 ή με την διεδρική ομάδα D 33 ή με το ευθύ γινόμενο D 11 Z 3 ή με το ευθύ γινόμενο D 3 Z 11, όπου D 3 και D 11 είναι οι διεδρικές ομάδες Απόδειξη Για το πλήθος n 11 των 11 Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n 11 1mod11 και n 11 6 n 11 = 1 Επομένως, η G διαθέτει μια ορθόθετη 11 Sylow υποομάδα K Έστω H οποιαδήποτε 3 Sylow υποομάδα τής G Το σύνολο HK είναι μια υποομάδα τής G, αφού HK = KH Επιπλέον, [HK : 1] = [H : 1][K : 1] [H K : 1] = = 33 Η HK είναι τάξης 33 = 3 11 και αφού 3 (11 1) έπεται, βλ Πρόταση 222, ότι είναι κυκλική, ας πούμε HK = a και ισόμορφη με την Z 33 Ο δείκτης [G : HK] = 2 και γι αυτό η HK είναι μια ορθόθετη υποομάδα τής G Έστω b μια οποιαδήποτε 2 Sylow υποομάδα τής G Παρατηρούμε ότι HK b = {e G } Τα στοιχεία e G, a, a 2,, a 31, a 32, b, ab, a 2 b,, a 31 b, a 32 b είναι ανά δύο διαφορετικά και το πλήθος τους ισούται με 66 Συνεπώς το σύνολο αυτών των στοιχείων είναι ακριβώς το σύνολο των στοιχείων τής G Με ποιό από προηγούμενα στοιχεία είναι ίσο το γινόμενο ba; Ν Μαρμαρίδης 36

15 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας SYLOW Επειδή η HK = a είναι ορθόθετη υποομάδα τής G, έχουμε ότι bab 1 = a i HK και αφού b = b 1, έχουμε ba = a i b (*) Ποιές είναι οι δυνατές τιμές που μπορεί να λάβει το i, 1 i 32; Έχουμε a = b(bab 1 )b 1 = ba i b 1 = a i2 Συνεπώς, a i2 1 = e G και γι αυτό 33 i 2 1 Άρα, i = 1, 10, 23, 32 Έτσι με τη βοήθεια τής (*) συμπεραίνουμε ότι οι γεννήτορες a, b ικανοποιούν ακριβώς μία από τις επόμενες σχέσεις: ba = ab, ba = a 10 b, ba = a 23 b, ba = a 32 b και γι αυτό μια ομάδα τάξης 66 διαθέτει ακριβώς μία από τις επόμενες πιθανές παραστάσεις: a, b a 33 = e G, b 2 = e G, ba = ab, a, b a 33 = e G, b 2 = e G, ba = a 23 b, a, b a 33 = e G, b 2 = e G, ba = a 32 b, a, b a 33 = e G, b 2 = e G, ba = a 10 b Όπως θα δούμε αμέσως, υπάρχουν τέσσερεις μη ισόμορφες ομάδες τάξης 66 Συνεπώς και οι τέσσερεις προηγούμενες πιθανές παραστάσεις, που οφέιλουν να προέρχονται από μη ισόμορφες ομάδες, αντιστοιχούν σε παραστάσεις αυτών των τεσσάρων μη ισόμορφων ομάδων τάξης 66 Οι τέσσερεις μη ισόμορφες ομάδες τάξης 66 είναι οι Z 66, D 33, D 11 Z 3, D 3 Z 11 Πρόταση 227 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης 30 διαθέτει μια μη τετριμμένη ορθόθετη υποομάδα Απόδειξη Για το πλήθος n 3 των 3 Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n 3 1mod3 και n 3 10 n 3 = 1 ή 10 Για το πλήθος n 5 των 5 Sylow υποομάδων τής G γνωρίζουμε ότι n 5 1mod5 και n 5 6 n 3 = 1 ή 6 Αν n 3 = 1 (αντιστοίχως n 5 = 1), τότε υπάρχει μια ορθόθετη 3 Sylow υποομάδα P (αντιστοίχως 5 Sylow υποομάδα Q), η οποία μαζί με μια οποιαδήποτε 5 Sylow υποομάδα Q (αντιστοίχως 3 Sylow υποομάδα P), δίνει την υποομάδα PQ, η οποία έχει τάξη 15 και δείκτη [G : PQ] = 2 και γι αυτό είναι μια μη τετριμμένη ορθόθετη υποομάδα τής G (Η απόδειξη αυτών των παρατηρήσεων εκτελείται όπως και στην αρχή τής απόδειξης τής Πρότασης 226) Υπολείπεται να αποδείξουμε ότι είτε n 3 = 1 είτε n 5 = 1 Πράγματι, αν ήταν n 3 1 και n 5 1, τότε θα ήταν n 3 = 10 και n 5 = 6 και γι αυτό θα είχαμε μια συλλογή Λ αποτελούμενη από 10 υποομάδες τής G που η καθεμιά τους θα είχε τρία στοιχεία και από 6 υποομάδες τής G που η καθεμιά τους θα είχε πέντε στοιχεία Επειδή η τομή δύο διαφορετικών υποομάδων τής Λ ισούται πάντοτε με το ουδέτερο στοιχείο, συμπεραίνουμε ότι η G θα διέθετε 10 2 = 20 στοιχεία τάξης 3 και 6 4 = 24 στοιχεία τάξης 5 Αλλά 44 στοιχεία είναι πάρα πολλά για μια ομάδα που έχει μόνο 30 στοιχεία Επομένως, είτε n 3 = 1 είτε n 5 = 1 37 Ν Μαρμαρίδης

16 2 Θεωρία SYLOW Σύντομα θα αποδείξουμε ότι στην περίπτωση μιας ομάδας με 30 στοιχεία υπάρχει και μια ορθόθετη 3 Sylow υποομάδα και μια ορθόθετη 5 Sylow υποομάδα Για την συγκεκριμένη απόδειξη θα χρειαστούμε ορισμένες απλές παρατηρήσεις που αναπτύσσουμε στις επόμενες γραμμές 221 Αυτομορφισμοί Ομάδας και χαρακτηριστικές Υποομάδες Υπενθυμίζουμε ότι αν, (G, ) είναι μια ομάδα, τότε με Aut(G) συμβολίζουμε το σύνολο {ϕ : G G ϕ ισομορφισμός ομάδων } Αποδεικνύεται πολύ εύκολα ότι Πρόταση 228 Το ζεύγος (Aut(G), ), όπου είναι η σύνθεση των απεικονίσεων, αποτελεί μια ομάδα Ορισμός 221 Η ομάδα (Aut(G), ) ονομάζεται η ομάδα αυτομορφισμών τής (G, ) και τα στοιχεία της ονομάζονται αυτομορφισμοί Η μελέτη μιας ομάδας (G, ) είναι στενά συνδεδεμένη με την ομάδα των αυτομορφισμών της (Aut(G), ) Ορισμός 222 Μια υποομάδα H G μιας ομάδας (G, ) ονομάζεται χαρακτηριστική αν, για κάθε αυτομορφισμό ϕ Aut(G) είναι ϕ(h) = H Παραδείγματα 221 Κάθε υποομάδα μιας κυκλικής ομάδας είναι χαρακτηριστική Πράγματι, αν η (G, ) είναι μια κυκλική ομάδα με άπειρο το πλήθος στοιχείων, τότε η Aut(G) αποτελείται μόνο από δύο αυτομορφισμούς: Id : G G, g g και ϕ : G G, g g 1 Προφανώς, κάθε υποομάδα τής G είναι χαρακτηριστική Αν η (G, ) είναι μια κυκλική ομάδα με πεπερασμένο το πλήθος στοιχείων, τότε σε κάθε διαιρέτη d τής τάξης της υπάρχει ακριβώς μία υποομάδα τάξης d Γι αυτό, αν ϕ Aut(G) είναι οποιοσδήποτε αυτομορφισμός της και H G είναι οποιαδήποτε υποομάδα της, τότε η τάξη τής εικόνας ϕ(h) ισούται με την τάξη τής H και έτσι ϕ(h) = H Επομένως, κάθε υποομάδα τής G είναι χαρακτηριστική Παρατηρήσεις 221 Για να είναι μια υποομάδα H μιας ομάδας G χαρακτηριστική, αρκεί ϕ Aut(G), να είναι ϕ(h) H Πράγματι, αν ϕ Aut(G), τότε επίσης ϕ 1 Aut(G) Τώρα από ϕ 1 (H) H, έπεται H = ϕ(ϕ 1 (H)) ϕ(h) H Συνεπώς, ϕ(h) = H Ν Μαρμαρίδης 38

17 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας SYLOW Πρόταση 229 Έστω ότι (G, ) είναι μια πεπερασμένη ομάδα, ότι p είναι ένας πρώτος με p [G : 1] και ότι P είναι μια p Sylow υποομάδα της Τα επόμενα είναι ισοδύναμα: (α ) Η υποομάδα P είναι η μοναδική p Sylow υποομάδα τής G (β ) Η υποομάδα P είναι μια ορθόθετη υποομάδα τής G (γ ) Η υποομάδα P είναι μια χαρακτηριστική υποομάδα τής G (δ ) Κάθε υποομάδα τής G, η οποία παράγεται από ένα σύνολο στοιχείων X, όπου κάθε x X έχει τάξη μια δύναμη τού p, είναι μια p υποομάδα τής G Απόδειξη (α ) (β ) Όλες οι p Sylow υποομάδες είναι συζυγείς Επομένως, υπάρχει μία μοναδική p Sylow υποομάδα P αν, και μόνο αν, η P είναι μια αρθόθετη υποομάδα (γ ) (β ) Κάθε στοιχείο g G χορηγεί τον εσωτερικό αυτομορφισμό σ g : G G, α gαg 1 Αφού η P είναι μια χαρακτηριστική υποομάδα τής G, αυτή παραμένει αναλλοίωτη κάτω από οποιονδήποτε εσωτερικό αυτομορφισμό σ g, g G Γι αυτό g G, σ g (P) = P, δηλαδή g G, gpg 1 = P (α ) (γ ) Αν ϕ είναι οποιοδήποτε στοιχείο τής Aut(G), τότε η ϕ(p) είναι επίσης μια p Sylow υποομάδα τής G, αφού [ϕ(p) : 1] = [P : 1] Αλλά η P είναι η μοναδική p Sylow υποομάδα, επομένως P = ϕ(p) (α ) (δ ) Κάθε x X παράγει μια κυκλική υποομάδα x τάξης p Αυτή περιέχεται σε κάποια p Sylow υποομάδα P τής G Λόγω τής υπόθεσης, η x περιέχεται στη μοναδική p Sylow υποομάδα P Επομένως, x X έχουμε x P Ώστε, X P και συνεπώς X P Αλλά κάθε υποομάδα τής P έχει τάξη μια δύναμη τού πρώτου p Επομένως, η X είναι μια p υποομάδα τής G (δ ) (α ) Θεωρούμε όλες τις p Sylow υποομάδες τής G και ας είναι X η ένωσή τους, δηλαδή X = P Sylp (G)P Επειδή κάθε στοιχείο x X περιέχεται σε τουλάχιστον μία p Sylow υποομάδα, διαπιστώνουμε ότι η τάξη τού x είναι μια δύναμη τού p και έτσι, σύμφωνα με την υπόθεση, έχουμε ότι η X είναι μια p υποομάδα Συνεπώς, η X οφείλει, ως p υποομάδα, να περιέχεται σε κάποια συγκεκριμένη p Sylow υποομάδα P Επομένως έχουμε: X = P Sylp (G)P X P Γι αυτό P Syl p (G), P P Αλλά οι P και P έχουν το ίδιο πλήθος στοιχείων, εφόσον πρόκειται για p Sylow υποομάδες Επομένως P Syl p (G), P = P Παρατηρήσεις 222 Αν H, K είναι δυο υποομάδες μιας ομάδας (G, ) με την H χαρακτηριστική υποομάδα τής K και την K ορθόθετη υποομάδα τής G, τότε και H είναι ορθόθετη υποομάδα τής G Πράγματι, για κάθε g G, ο εσωτερικός αυτομορφισμός σ g : G G, α gαg 1 περιορισμένος στην υποομάδα K αποτελεί έναν αυτομορφισμό τής K, αφού πρόκειται για μια 39 Ν Μαρμαρίδης

18 2 Θεωρία SYLOW ορθόθετη υποομάδα τής G Η υποομάδα H είναι χαρακτηριστική υποομάδα τής K, επομένως g G, σ g (H) = H, δηλαδή g G, ghg 1 = H και συνεπώς η H είναι μια ορθόθετη υποομάδα τής G Πρόταση 2210 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης 30 διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα τάξης 5 και μια ορθόθετη υποομάδα τάξης 3 Απόδειξη Από την Πρόταση 227 γνωρίζουμε ότι η G διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα K τάξης 15 Η K είναι κυκλική και κάθε υποομάδα της είναι χαρακτηριστική Σε κάθε διαιρέτη d τής τάξης υπάρχει μια υποoμάδα τάξης d, που όπως έχουμε διαπιστώσει είναι χαρακτηριστική υποομάδα τής K, άρα ορθόθετη υποομάδα τής G Η K έχει υποομάδες τάξης 5 και 3 Αυτές είναι ορθόθετες υποομάδες τής G 222 Η εναλλάσσουσα ομάδα A 5 είναι απλή Υπενθυμίζουμε ότι Ορισμός 223 Μια ομάδα (G, ) με [G : 1] > 1, ονομάζεται απλή αν, διαθέτει ως ορθόθετες υποομάδες μόνο τις {e G } και G Πρόταση 2211 Οι απλές αβελιανές ομάδες είναι οι κυκλικές ομάδες πρώτης τάξης Απόδειξη Έστω ότι η G είναι μια απλή αβελιανή ομάδα Η G διαθέτει κάποιο x G με x e G, επειδή [G : 1] > 1 Η κυκλική υποομάδα x οφείλει να συμπίπτει με την G, αφού {e G } x και x G Θεωρούμε το στοιχείο x 2 G Αν x 2 = e G, τότε η G είναι κυκλική υποομάδα με τάξη τον πρώτο αριθμό 2 Αν x 2 e G, τότε x 2 = G = x Επομένως, x x 2 και γι αυτό x = x 2r Έτσι συμπεραίνουμε ότι το x πεπερασμένης τάξης, έστω n > 1 Αφού η x = G είναι κυκλική σε κάθε διαιρέτη m τού n υπάρχει κυκλική υποομάδα y τής G τάξης m Έστω p ένας πρώτος διαιρέτης τού n Τότε η κυκλική υποομάδα y έχει τάξη p και αφού y {e G } και y G, έπεται ότι η G ισούται με την κυκλική ομάδα y τής G Ώστε η ομάδα G είναι κυκλική πρώτης τάξης Πρόταση 2212 Κάθε ομάδα (G, ) τάξης 60 που έχει περισσότερες από μία 5 Sylow υποομάδες είναι απλή Ν Μαρμαρίδης 40

19 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας SYLOW Απόδειξη Παρατηρούμε ότι το πλήθος n 5 των 5 Sylow υποομάδων τής G ισούται με 6, επειδή n 5 1mod5, n 5 12 και αφού έχουμε υποθέσει ότι n 5 2 Έστω ότι η G δεν είναι απλή και ότι H G είναι μια μη τετριμμένη ορθόθετη υποομάδα της Αν ο 5 είναι διαιρέτης τής [H : 1], τότε η H περιέχει μια υποομάδα P τάξης 5, η οποία προφανώς είναι μια 5 Sylow υποομάδα τής G Αφού όμως η H είναι ορθόθετη, περιέχει g G και κάθε συζυγή υποομάδα gpg 1 τής P, δηλαδή περιέχει και τις έξι 5 Sylow υποομάδες τής G Επομένως, η H περιέχει 6 4 = 24 στοιχεία τάξης 5 Άρα [H : 1] 24 και γι αυτό [H : 1] = 30 Όμως σύμφωνα με την Πρόταση 2210 μια ομάδα τάξης 30 διαθέτει ακριβώς μία 5 Sylow υποομάδα Ώστε 5 [H : 1] Αν ο 5 δεν είναι διαιρέτης τής [H : 1], τότε η τάξη [H : 1] είναι ένας διαιρέτης τού 12, δηλαδή 2, 3, 4, 6, ή 12 Σύμφωνα με την Πρόταση 223, μια ομάδα τάξης 12 έχει είτε μια ορθόθετη 3 Sylow υποομάδα K 1 τάξης 3 είτε μια ορθόθετη 2 Sylow υποομάδα K 2 τάξης 4 Από την Πρόταση 229 γνωρίζουμε ότι αυτή η K i, i = 1 είτε 2, είναι χαρακτηριστική υποομάδα τής H και λόγω τής Παρατήρησης 222 είναι ορθόθετη υποομάδα τής G Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η G διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα H τάξης 3 ή 4 Επιχειρηματολογώντας ανάλογα στην περίπτωση όπου [H : 1] = 6 μπορούμε να δεχθούμε και πάλι χωρίς περιορισμό τής γενικότητας ότι η G διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα H τάξης 2 ή 3 Θεωρούμε την πηλικοομάδα G/H Η τάξη [G/H : 1] θα είναι είτε 30 είτε 20 είτε 15 και γι αυτό η G/H διαθέτει μια ορθόθετη υποομάδα H τάξης 5 (Αν η τάξη τής G/H είναι 30 ή 15 το έχουμε ήδη αποδείξει Στην περίπτωση που η τάξη είναι 20 = 2 2 5, τότε στην Πρόταση 224 αποδεικνύεται η ύπαρξη μιας ορθόθετης υποομάδας τάξης 5) Θεωρούμε τον κανονικό επιμορφισμό π : G G/H και την αντίστροφη εικόνα π 1 (H) τής ορθόθετης υποομάδας H Η π 1 (H) είναι μια γνήσια ορθόθετη υποομάδα τής G που η τάξη της διαιρείται από τον αριθμό 5 Αυτό όμως οδηγεί σε άτοπο, όπως ήδη έχουμε διαπιστώσει Συνεπώς, η G δεν διαθέτει μη τετριμμένες ορθόθετες υποομάδες, άρα πρόκειται για απλή ομάδα Θεώρημα 221 Η εναλλάσσουσα ομάδα A 5 είναι απλή ομάδα Απόδειξη Η τάξη τής A 5 είναι 60 Η A 5 διαθέτει περισσότερα από 4 στοιχεία τάξης 5, δηλαδή περισσότερες από μία υποομάδες τάξης 5 Επομένως είναι μια απλή ομάδα 223 Πεπερασμένες Υποομάδες τής Ομάδας των αντιστρέψιμων Στοιχείων ενός Σώματος Η τελευταία εφαρμογή τής Θεωρίας Sylow που θα παρουσιάσουμε συνδέεται με ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα τής Θεωρίας Σωμάτων 41 Ν Μαρμαρίδης

20 2 Θεωρία SYLOW Πρόταση 2213 Έστω ότι (G, ) είναι μια πεπερασμένη ομάδα με την ιδιότητα: Για κάθε n N, υπάρχουν το πολύ n το πλήθος στοιχεία g G με g n = e G Τότε η G είναι μια κυκλική ομάδα Απόδειξη Έστω p ένας πρώτος αριθμός με p [G : 1] και P μια p Sylow υποομάδα τής G με τάξη [P : 1] = p α Παρατηρούμε ότι τα p α στο πλήθος στοιχεία g τής P ικανοποιούν την ισότητα g pα = e G Αν τώρα P είναι μια p Sylow υποομάδα τής G με P P, τότε υπάρχει κάποιο ξ P, ξ / P που ικανοποιεί την ξ pα = e G Τότε όμως τουλάχιστον p α + 1 στο πλήθος στοιχεία τής G ικανοποιούν την g pα = e G Αυτό αντίκειται στην υπόθεσή μας και γι αυτό όλες οι p Sylow υποομάδες τής G συμπίπτουν με την P Συνεπώς, η P είναι μια ορθόθετη υποομάδα τής G Τώρα θα δείξουμε ότι η P είναι μια κυκλική υποομάδα τής G Θεωρούμε το μέγιστο m = max { (g) g P} των τάξεων των στοιχείων τής P Επειδή η τάξη κάθε στοιχείου τής P είναι διαιρέτης τής [P : 1] = p α, έπεται ότι m = p β Θα δείξουμε ότι β = α, από όπου προφανώς προκύπτει ότι η P είναι κυκλική Επειδή κάθε στοιχείο g P έχει (g) = p γ, γ β, έχουμε g pβ = (g pγ) p β γ = (e G ) pβ γ = e G Επομένως, τα p α στο πλήθος στοιχεία g τής P ικανοποιούν την g pβ = e G Αν όμως το β ήταν γνησίως μικρότερο τού α, τότε αυτό δεν θα συμφωνούσε με την υπόθεση τής πρότασής μας Επομένως, p α = p β και γι αυτό η P είναι κυκλική και ισόμορφη με την Z p α Θεωρούμε την ανάλυση τής τάξης τής [G : 1] σε δυνάμεις διαφορετικών πρώτων αριθμών, ας πούμε [G : 1] = p α 1 1 p α 2 2 p α s s, όπουν οι p i, i = 1,, s είναι πρώτοι αριθμοί και οι α i, i = 1,, s είναι φυσικοί Από τα προηγούμενα γνωρίζουμε ότι κάθε p i Sylow υποομάδα P i είναι κυκλική τάξης και ορθόθετη Θεωρούμε την απεικόνιση p αi i ϕ : P 1 P 2 P s G, (x 1, x 2,, x s ) x 1 x 2 x s Παρατηρούμε ότι i = 1, 2,, s, P i (P 1 P 2 P i 1 P i+1 P s ) = {e G }, επειδή η τάξη τής P i είναι p α i i ενώ η τάξη τής P 1 P 2 P i 1 P i+1 P s είναι p α 1 1 p α 2 α 2 p i 1 α i 1 p i+1 i+1 p α s s Επιπλέον παρατηρούμε ότι γινόμενα στοιχείων από διαφορετικές υποομάδες P i και P j μετατίθενται μεταξύ τους Γι αυτό η ϕ είναι ένας ομομορφισμός ομάδων, ο οποίος μάλιστα είναι και μονομορφισμός Επιπλέον, επειδή το πλήθος των στοιχείων τού γινομένου P 1 P 2 P s είναι ίδιο με την τάξη [G : 1] έπεται ότι ο ϕ είναι ισομορφισμός Έτσι G = Z α p 1 Z α 1 p 2 Z 2 p αs = Z α s p 1 1 p α 2 2 p α s s Ώστε η G είναι μια κυκλική ομάδα Ν Μαρμαρίδης 42

21 22 Εφαρμογές τής Θεωρίας SYLOW Θεώρημα 222 Έστω K ένα σώμα και (K, ) η πολλαπλασιαστική ομάδα των αντιστρέψιμων στοιχείων του Κάθε πεπερασμένη ομάδα G τής K είναι κυκλική Απόδειξη Παρατηρούμε ότι n N, το πολυώνυμο x n 1 K K[x] έχει το πολύ n το πλήθος θέσεις μηδενισμού στο K Συνεπώς, n N, υπάρχουν το πολύ n το πλήθος στοιχεία g τής G που ικανοποιούν την g n = 1 K Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, η G είναι μια κυκλική ομάδα Παρατηρήσεις 223 Το προηγούμενο θεώρημα εφαρμόζεται άμεσα στο σύνολο των n οστών ριζών τής μονάδας ενός σώματος K, δηλαδή στο σύνολο Ω n = {ω K ω n = 1 K } Το σύνολο Ω n είναι μια πεπερασμένη υποομάδα τής πολλαπλασιαστικής ομάδας (K, ) των αντιστρέψιμων στοιχείων τού K Σύμφωνα με το Θεώρημα 222, η Ω n είναι κυκλική Οι γεννήτορες τής Ω n είναι οι λεγόμενες πρωταρχικές n οστές ρίζες τής μονάδας που περιέχονται στο σώμα K 43 Ν Μαρμαρίδης

22

23 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τέλος Ενότητας

24 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους Σημειώματα Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης «Θεωρία Ομάδων» Έκδοση: 10 Ιωάννινα 2014 Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 40 [1] ή μεταγενέστερη [1]

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 Ευθέα Γινόμενα Ομάδων Για την περαιτέρω ανάπτυξη τής θεωρίας θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επιλύσιμες Ομάδες. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επιλύσιμες Ομάδες. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Επιλύσιμες Ομάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 4 Επιλύσιμες Ομάδες 41 Προκαταρκτικές Έννοιες 411 Ορισμός και Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Το Θεώρημα Jordan Hölder Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 3 Το Θεώρημα Jordan Hölder 31 Προκαταρκτικές Έννοιες 311 Υποορθόθετες

Διαβάστε περισσότερα

Φυλ. Ασκ. 5, Θεωρία Ομάδων Ασκήσεις στα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hölder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες

Φυλ. Ασκ. 5, Θεωρία Ομάδων Ασκήσεις στα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hölder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες Φυλ. Ασκ. 5, Θεωρία Ομάδων Ασκήσεις στα: Ευθέα Γινόμενα Ομάδων, Θεώρημα Jordan Hölder, Συνθετικές και Κυρίαρχες Σειρές, Επιλύσιμες Ομάδες Εσωτερικά και Εξωτερικά ευθέα Γινόμενα Α 1. Έστω η κυκλική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επεκτάσεις Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Επεκτάσεις Ομάδων. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Επεκτάσεις Ομάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 6 Επεκτάσεις Ομάδων 6.1 Προκαταρκτικές Έννοιες Σύμφωνα με το Θεώρημα 4.2.4

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Ομομορφισμοί και Πηλικοδάκτυλιοι Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών 14 Ο Π Ιδιαιτέρως, αν τα f(x), g(x) είναι σχετικώς

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών 13 Ι Π Ι Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0},

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαρμαρίδης. Εισαγωγή στη Θεωρία Ομάδων

Νίκος Μαρμαρίδης. Εισαγωγή στη Θεωρία Ομάδων Νίκος Μαρμαρίδης Εισαγωγή στη Θεωρία Ομάδων Λ 2013 Περιεχόμενα 1 Δράση Ομάδας επί ενός Συνόλου 5 11 Δράσεις και μετατακτικές Αναπαραστάσεις 5 12 Τροχιές και Σταθερωτές 10 121 Το Θεώρημα Burnside 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα. Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Ενότητα: Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα. Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Δακτύλιοι, Ακέραιες Περιοχές, Σώματα Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Προκαταρκτικές Έννοιες 1.1 Δακτύλιοι,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Δράση Ομάδας επί ενός Συνόλου. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων. Ενότητα: Δράση Ομάδας επί ενός Συνόλου. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Ομάδων Ενότητα: Δράση Ομάδας επί ενός Συνόλου Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Δράση Ομάδας επί ενός Συνόλου 11 Δράσεις και μετατακτικές Αναπαραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 6 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi20/asi20.html, https://sites.google.com/site/mathsedu/home/algdom Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 20

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Οι Οµάδες τάξης pq, p, q: πρώτοι αριθµοί Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 246 6. Οι Οµάδες τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi07/asi07.html Παρασκευή 9 Μαίου 07 Για κάθε µετάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi06/asi06.html Πέµπτη Απριλίου 06 Ασκηση. Θεωρούµε τα

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ),

Α Δ Ι. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου Ασκηση 1. Να ευρεθεί η τάξη τού στοιχείου a τής ομάδας (G, ), όπου. (4) a = ( 1 + i 3)/2, (G, ) = (C, ), Α Δ Ι Α - Φ 4 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Οµάδες συγκεκριµένης τάξης. 9.1 Οµάδες τάξης pq. Z p 2 και Z p Z p.

Κεφάλαιο 9. Οµάδες συγκεκριµένης τάξης. 9.1 Οµάδες τάξης pq. Z p 2 και Z p Z p. Κεφάλαιο 9 Οµάδες συγκεκριµένης τάξης Στο κεφάλαιο αυτό ϑα εφαρµόσουµε τη ϑεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια για να περιγράψουµε οµάδες τάξης pq, όπου p, q είναι διακεκριµένοι πρώτοι αριθµοί,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ο Δακτύλιος Πολυωνύμων μιας Μεταβλητής. Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Ενότητα: Ο Δακτύλιος Πολυωνύμων μιας Μεταβλητής. Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Ο Δακτύλιος Πολυωνύμων μιας Μεταβλητής Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών 12 Ο Δ Π Μ δακτύλιο με τις πράξεις τού R και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - II Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 52 9 Η Κανονική Μορφή Jordan - II

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης

Α Δ Ι Ε Υ Μ. Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Α Δ Ι Ε Υ Μ Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 28 Ι 2014 Το παρόν κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Χαρακτηριστικό Πολυώνυµο Γινοµένου Πινάκων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 4 Μέρος 1. Η οµή Ενός

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών 1.3. Ι Π Ι. Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι:

1.3 Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών 1.3. Ι Π Ι. Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι: 13 Ι Π Ι Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0}, < n καθώς και ότι: n N {0}, ( ) + n = = n + ( ) και ( ) + ( ) = (**) Ονομάζουμε επικεφαλής συντελεστή ενός μη μηδενικού πολυωνύμου f, τον συντελεστή f(i)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ταυτόχρονη ιαγωνοποίηση Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 31 6. Ταυτόχρονη ιαγωνοποίηση 6.1. Ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 236 5. Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 4 1 2 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Πέµπτη 27 εκεµβρίου 2012 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Χαρακτηρισµοί Πεπερασµένων Κυκλικών Οµάδων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 233 4. Χαρακτηρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K =

Α Δ Ι. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 & K = Α Δ Ι Α - Φ 5 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Το Θεώρηµα των Cayley-Hamilton Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 15 3. Το Θεώρηµα των Cayley-Hamilton

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

Α Δ Ι. Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 Α Δ Ι Α - Φ 7 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ελάχιστο Πολυώνυµο Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 20 4. Ελάχιστο Πολυώνυµο Στην παρούσα παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - I Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 35 7 Η Κανονική Μορφή Jordan - I Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Burnside ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή: Το θεώρημα του Bursde a b Θα αποδείξουμε εδώ ότι κάθε ομάδα τάξης pq ( p, q πρώτοι) είναι επιλύσιμη Το θεώρημα αυτό αποδείχτηκε από τον Bursde το 904 ο οποίος χρησιμοποίησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I

Αλγεβρικές Δομές Ι. 1 Ομάδα I Αλγεβρικές Δομές Ι 1 Ομάδα I Ά σ κ η σ η 1.1 Έστω G μια προσθετική ομάδα S ένα μη κενό σύνολο και M(S G το σύνολο όλων των συναρτήσεων f : S G. Δείξτε ότι το σύνολο M(S G είναι ομάδα με πράξη την πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

a = a a Z n. a = a mod n.

a = a a Z n. a = a mod n. Αλγεβρα Ι Χειμερινο Εξαμηνο 2017 18 Διάλεξη 1 Ενότητα 1. Πράξεις: Πράξεις στο σύνολο S, ο πίνακας της πράξης, αντιμεταθετικές πράξεις. Προσεταιριστικές πράξεις, το στοιχείο a 1 a 2 a n. Η πράξη «σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα. x y x z για κάθε x, y, R με την ιδιότητα 1R. x για κάθε x R, iii) υπάρχει στοιχείο 1 R. ii) ( x y) z x ( y z) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό θα υπενθυμίσουμε τις βασικές έννοιες που αφορούν πρότυπα πάνω από ένα δακτύλιο Θα περιοριστούμε στα πλέον απαραίτητα για αυτά που ακολουθούν στα άλλα κεφάλαια Η κατευθυντήρια

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Ισοµετρίες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 78 12 Ισοµετρίες 121 Χαρακτηρισµός Ισοµετριών Εστω

Διαβάστε περισσότερα

(m, n) = 1 τότε Aut(H K) = Aut(H) Aut(K). Z(GL(2, R)), Z(SL(2, R)), Z(GL(n, R)), Z(SL(n, R)). } a b 0 c {( ) 1 b A = 0 1 {( ) a 0 D = 0 c T = } : b R

(m, n) = 1 τότε Aut(H K) = Aut(H) Aut(K). Z(GL(2, R)), Z(SL(2, R)), Z(GL(n, R)), Z(SL(n, R)). } a b 0 c {( ) 1 b A = 0 1 {( ) a 0 D = 0 c T = } : b R Ασκήσεις στην Θεωρία Ομάδων 2 Μαίου 2014 Άσκηση 1 Δίνεται μια ομάδα G τάξης n και a 1, a 2,..., a n G. Δείξτε ότι υπάρχουν k, m N τέτοια ώστε 1 k m n και a k a 2...a m = 1. Άσκηση 2 Δίνεται μια ομάδα G

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 8: Σχέσεις - Πράξεις Δομές Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα 1 Βασικές Έννοιες 1 1.1 Ορισμοί - παραδείγματα.............................. 1 1.2 Υποομάδες και Σύμπλοκα..............................

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 6. Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα6, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα.

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 6. Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα6, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα. Δακτύλιοι και Πρότυπα 0-7 Ασκήσεις Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα, Εφαρμογές Θεωρημάτων Δομής στη Γραμμική Αλγεβρα Βρείτε τη ρητή κανονική μορφή και μια κανονική μορφή Jorda του M( ) 0 0 Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάμε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων Αυτές συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα

1 Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Η εναλλάσσουσα ομάδα Όπως είδαμε η συνάρτηση g : S { } είναι ένας επιμορφισμός ομάδων. Ο πυρήνας Ke g {σ S / g σ } του επιμορφισμού συμβολίζεται με A περιέχει όλες τις άρτιες μεταθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες Χρησιμοποιώντας τανυστικά γινόμενα και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Wedderbur-Art ( 33) θα αποδείξουμε δύο θεμελιώδη θεωρήματα που αφορούν κεντρικές απλές άλγεβρες *

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Τάξη στοιχείων και Οµάδων - Κυκλικές (Υπο-)Οµάδες Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 222 3.1. ύναµη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες Χρησιμοποιώντας τανυστικά γινόμενα και εφαρμόζοντας το θεώρημα των Wedderbur-rt ( 33) θα αποδείξουμε δύο θεμελιώδη θεωρήματα που αφορούν κεντρικές απλές άλγεβρες θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ημιαπλοί Δακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ημιαπλοί Δακτύλιοι Είδαμε στο κύριο θεώρημα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισμα απλών προτύπων Εδώ θα χαρακτηρίσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο.

Κεφάλαιο 1 Πρότυπα. Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο. Κεφάλαιο Πρότυπα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε την έννοια του προτύπου πάνω από δακτύλιο Ορισμοί και Παραδείγματα Παραδοχές Στo βιβλίο αυτό θα κάνουμε τις εξής παραδοχές Χρησιμοποιούμε προσθετικό συμβολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Υποοµάδες και το Θεώρηµα του Lagrange Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 210 2. Υποοµάδες και το Θεώρηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobson ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ριζικό του Jacobso Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε δακτυλίους του Art χρησιμοποιώντας το ριζικό του Jacobso. Ως εφαρμογή αποδεικνύουμε ότι κάθε δακτύλιος του Art είναι και της Noether. 4.1. Δακτύλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασμένων Ομάδων Ι Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Weddebu για ημιαπλούς δακτυλίους, αναπτύσσουμε εδώ τις πρώτες προτάσεις από τη θεωρία των αναπαραστάσεων και αρακτήρων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Κανονική Μορφή Fitting Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 26 5. Κανονική Μορφή Fitting Εστω A M n

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών

Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Κεφάλαιο 6 Οµάδες Πηλίκα και τα Θεωρήµατα Ισοµορφισµών Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε τις ϐασικές ιδιότητες της οµάδας πηλίκο µιας οµάδας ως προς µια κανονική υποµάδα, ϑα αποδείξουµε τα ϐασικά ϑεωρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Παραγοντοποιήσεις Πινάκων και Γραµµικών Απεικονίσεων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 82 13 Παραγοντοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 9: Εσωτερική πράξη και κλάσεις ισοδυναμίας - Δομές Ισομορφισμοί Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013

834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 834. Θεωρία Ομάδων Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα 1 Βασικές Έννοιες 1 1.1 Ορισμοί - παραδείγματα.............................. 1 1.2 Υποομάδες και σύμπλοκα..............................

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Τριγωνοποίηση Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 7 2 Τριγωνοποίηση 21 Ανω Τριγωνικοί Πίνακες και

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Ορίζουσα Gram και οι Εφαρµογές της Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 65 11 Η Ορίζουσα Gram και

Διαβάστε περισσότερα

Το Θεώρημα CHEVALLEY-WARNING

Το Θεώρημα CHEVALLEY-WARNING Το Θεώρημα CHEVALLEY-WARNING Ανθή Ζερβού Διδάσκων: Ιωάννης Αντωνιάδης 3/02/2015 1 ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ Ορισμός. Εστω Κ σώμα. Χαρακτηριστική του Κ, συμβολίζεται ch(k), είναι ο ελάχιστος φυσικός αριθμός n

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι Θ Θ Α Ε Ι Μ : https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Α Δ Ι Θ Θ Α Ε Ι Μ :  https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Α Δ Ι Θ Θ Α Ε 2013-2014 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 12 Μαρτίου 2014 19:26

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1)

Κεφάλαιο 4. Ευθέα γινόµενα οµάδων. 4.1 Ευθύ εξωτερικό γινόµενο οµάδων. i 1 G 1 G 1 G 2, g 1 (g 1, e 2 ), (4.1.1) Κεφάλαιο 4 Ευθέα γινόµενα οµάδων Στο Παράδειγµα 1.1.2.11 ορίσαµε το ευθύ εξωτερικό γινόµενο G 1 G 2 G n των οµάδων G i, 1 i n. Στο κεφάλαιο αυτό ϑα ασχοληθούµε λεπτοµερέστερα µε τα ευθέα γινόµενα οµάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 Υπενθυµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Αλγεβρικες οµες Ι. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Αλγεβρικες οµες Ι Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 2012-2013 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html 22

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Εφαρµογές της Κανονικής Μορφής Jordan Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 46 8 Εφαρµογές της Κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 4: Ορίζουσες

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 4: Ορίζουσες Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 4: Ορίζουσες Ευάγγελος Ράπτης Τμήμα Πληροφορικής 23 Μάθημα 23 Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 23.1 Ορίζουσες 1. Οι ορίζουσες εκτός των άλλων εφαρμογών, βοηθούν και στην εύρεση λύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 10: Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους ΙΙΙ

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 10: Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους ΙΙΙ Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 10: Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους ΙΙΙ Ράπτης Ευάγγελος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Κεφάλαιο 10 Βάσεις Groebner ενός ιδεώδους 10.1 Τρίτο μέρος Επαναλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 10: Αριθμητική υπολοίπων - Κυκλικές ομάδες: Διαιρετότητα - Ευκλείδειος αλγόριθμος - Κατάλοιπα Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» }

Οµάδες Μεταθέσεων. Κεφάλαιο Συνοπτική Θεωρία. S(X ) = { f : X X f : απεικόνιση «1-1» και «επί» } Κεφάλαιο 4 Οµάδες Μεταθέσεων 4.1 Συνοπτική Θεωρία Οι οµάδες µεταθέσεων επί ενός συνόλου και ιδιαίτερα επί του πεπερασµένου συνόλου { 12 n } αποτελούν µια από τις ϐασικότερες κλάσεις οµάδων. Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015.

Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. Ε Μέχρι 18 Μαΐου 2015. 1 Αντικείμενα: δακτύλιοι Fraleigh, 4.1. Ορισμός έννοιας «δακτυλίου». Χαρακτηρισμοί δακτυλίων και στοιχείων αυτών: Δακτύλιος R Στοιχεία δακτυλίου R / (= δεν έχει μηδενοδιαιρέτες άρα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοθεωρητικοί Αλγόριθμοι

Αριθμοθεωρητικοί Αλγόριθμοι Αλγόριθμοι που επεξεργάζονται μεγάλους ακέραιους αριθμούς Μέγεθος εισόδου: Αριθμός bits που απαιτούνται για την αναπαράσταση των ακεραίων. Έστω ότι ένας αλγόριθμος λαμβάνει ως είσοδο έναν ακέραιο Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΠΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Κολάσης Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 4: Πολυώνυμα τετάρτου και μεγαλύτερου βαθμού

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 4: Πολυώνυμα τετάρτου και μεγαλύτερου βαθμού Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 4: Πολυώνυμα τετάρτου και μεγαλύτερου βαθμού Ράπτης Ευάγγελος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Κεφάλαιο 4 Πολυώνυμα τετάρτου και μεγαλυτέρου βαθμού 4.1 Εξίσωση τετάρτου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων Ενότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών Θεωρία Γραφημάτων Χάρης Παπαδόπουλος 2012, Διάλεξη Κεφαλαίου 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 2. όπου a (4 i) (1 2 i), b i. Στη συνέχεια βρείτε κάθε τέτοιο d. b. Δείξτε ότι [ i] (4 i)

Δακτύλιοι και Πρότυπα Ασκήσεις 2. όπου a (4 i) (1 2 i), b i. Στη συνέχεια βρείτε κάθε τέτοιο d. b. Δείξτε ότι [ i] (4 i) 6 Δακτύλιοι και Πρότυπα 016-17 Ασκήσεις Η ύλη των ασκήσεων αυτών είναι η Ενότητα, Περιοχές κυρίων ιδεωδών. 1. Θεωρούμε το δακτύλιο [ i]. a. Βρείτε ένα d [ i] με ( a, b) d, όπου a (4 i) (1 i), b 16 1 i.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 12: Μήτρες (Θεωρία) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m )

f(n) = a n f(n + m) = a n+m = a n a m = f(n)f(m) f(a n ) = b n f : G 1 G 2, f(a n a m ) = f(a n+m ) = b n+m = b n b m = f(a n )f(a m ) 302 14. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και Οµάδες Αυτοµορφισµών Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες ως προς τη σχέση ισοµορφίας. Ε- πίσης ϑα αποδείξουµε ένα σηµαντικό κριτήριο ισοµορφίας

Διαβάστε περισσότερα

Δώδεκα Αποδείξεις του. Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας

Δώδεκα Αποδείξεις του. Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας Δώδεκα Αποδείξεις του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Άλγεβρας Mία εκδοχή της αρχικής απόδειξης του Gauss f ( z) = T ( z) + iu ( z) T = r cos φ + Ar 1 cos(( 1) φ + α) + + L cosλ U = r si φ + Ar 1 si(( 1) φ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 3. Ενότητα 19: Θεώρημα Πεπλεγμένων (γενική μορφή) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λογισμός 3. Ενότητα 19: Θεώρημα Πεπλεγμένων (γενική μορφή) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 19: Θεώρημα Πεπλεγμένων (γενική μορφή) Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Σταθµητοί Χώροι και Ευκλείδειοι Χώροι Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 59 Μέρος 2. Ευκλείδειοι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 7: Βάσεις Groebner I

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 7: Βάσεις Groebner I Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 7: Βάσεις Groebner I Ράπτης Ευάγγελος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Κεφάλαιο 7 Βάσεις Groebner Ι Τετάρτη 21 Μαϊου 2014 7.1 Ιδεώδη μονονύμων Εχουμε ήδη δει οτι

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R)

Α Δ Ι. Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου GL n (R) / SL n (R) Α Δ Ι Α - Φ 8 Δ : Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ι Μ : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2013/asi2013.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114 Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης

Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θεωρία μέτρου και ολοκλήρωσης Ενότητα 5: Οι χώροι L p Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδες Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2014/asi2014.html, https://sites.google.com/site/maths4edu/home/algdom114

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

F 5 = (F n, F n+1 ) = 1.

F 5 = (F n, F n+1 ) = 1. Λύσεις Θεμάτων Θεωρίας Αριθμών 1. (α) Να δειχθεί ότι ο πέμπτος αριθμός της μορφής Fermat, δηλαδή ο F 5 2 25 + 1 διαιρείται από το 641. (β) Εστω F n η ακολουθία των αριθμών Fermat, δηλαδή F n 2 2n + 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων

Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Παράρτημα Α Μεταθέσεις και πίνακες μεταθέσεων Το παρόν παράρτημα βασίζεται στις σελίδες 671 8 του βιβλίου: Γ. Χ. Ψαλτάκης, Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) =

f(t) = (1 t)a + tb. f(n) = Παράρτημα Αʹ Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα Αʹ1 Ισοπληθικά σύνολα Ορισμός Αʹ11 (ισοπληθικότητα) Εστω A, B δύο μη κενά σύνολα Τα A, B λέγονται ισοπληθικά αν υπάρχει μια συνάρτηση f : A B, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 8 Βαθµιδα Πινακα Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την ϐαθµίδα ενός πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή )

Θεωρία Galois. Πρόχειρες σημειώσεις (εκδοχή ) Θεωρία Galos Πρόχειρες σημειώσεις 0- (εκδοχή -7-0) Περιεχόμενα 0 Υπενθυμίσεις και συμπληρώματα Ανάγωγα πολυώνυμα Ανάγωγα πολυώνυμα και σώματα Χαρακτηριστική σώματος Απλές ρίζες πολυωνύμων Ασκήσεις 0 Επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Εισαγωγικές έννοιες

Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Εισαγωγικές έννοιες Γραμμική Άλγεβρα Ενότητα 2: Εισαγωγικές έννοιες Ευάγγελος Ράπτης Τμήμα Πληροφορικής Μέρος I Εναρξη μαθήματος Γραμμική άλγεβρα Ι Ευάγγελος Ράπτης 1 Τα παρακάτω κείμενα, γράφονται και ενημερώνονται καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 11: Αριθμητική υπολοίπων-δυνάμεις Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Λογισμός 4. Ενότητα 2: Ορισμός του ολοκληρώματος. Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Λογισμός 4. Ενότητα 2: Ορισμός του ολοκληρώματος. Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Ορισμός του ολοκληρώματος. Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Επιλυση Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2017/asi2017.html Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 3: Πολυώνυμα τρίτου βαθμού

Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 3: Πολυώνυμα τρίτου βαθμού Υπολογιστική άλγεβρα Ενότητα 3: Πολυώνυμα τρίτου βαθμού Ράπτης Ευάγγελος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Μέρος II Πολυώνυμα μίας μεταβλητής 17 Κεφάλαιο 3 Πολυώνυμα τρίτου βαθμού 3.1 Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κεντρικές Απλές Άλγεβρες Χρησιµοποιώντας τανυστικά γινόµενα και εφαρµόζοντας το θεώρηµα των Wedderbur-rt ( 33) θα αποδείξουµε δύο θεµελιώδη θεωρήµατα που αφορούν κεντρικές απλές άλγεβρες *

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uo.gr/abelga/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://stes.google.com/ste/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρµογή: Το θεώρηµα του Burnside

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρµογή: Το θεώρηµα του Burnside ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρµογή: Το θεώρηµα του Bursde Θα αποδείξουµε εδώ ότι κάθε οµάδα τάξης a q b (, q πρώτοι) είναι επιλύσιµη. Το θεώρηµα αυτό αποδείχτηκε από τον Bursde το 904 ο οποίος χρησιµοποίησε τη νέα τότε

Διαβάστε περισσότερα