Κλινικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής της κινητικής των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλινικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής της κινητικής των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία"

Transcript

1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4): Κλινικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής της κινητικής των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2011, 28(4): Γ.Χρ. Μελέτης, Λ. Παπαγεωργίου... Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμοσχεύσεως Μυελού των Οστών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα Περιγράφεται η κινητική των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς, οι λειτουργίες και η απόπτωση των πολυμορφοπυρήνων, ο μεταβολισμός διαφόρων φαρμάκων από τα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς, καθώς και διάφορα φάρμακα που προκαλούν διαταραχές των πολυμορφοπυρήνων. Επίσης, γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς πρόκλησης ιδιοσυστασιακής ακοκκιοκυτταραιμίας από αμινοπυρίνη, κλοζαπίνη και αμιωδαρόνη. Clinical manifestations of disturbances in granulopoiesis kinetics: Idiosyncratic agranulocytosis Abstract at the end of the article Λέξεις ευρετηρίου Ακοκκιοκυτταραιμία Αμινοπυρίνη Αμιωδαρόνη Κινητική κοκκιώδους σειράς Κλοζαπίνη Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Ο μυελός των οστών είναι ο τόπος παραγωγής όλων των αιμοποιητικών κυττάρων ενώ πρόκειται για σημαντικό όργανο του σώματος, αφού αποτελεί περίπου το 4% του βάρους του σώματος. Είναι ο ιστός που βρίσκεται αποκλειστικά σε ολόκληρο το διάστημα του εσωτερικού όλων των οστών. Η κύρια λειτουργία του είναι όχι μόνο η παραγωγή των κυττάρων όλων των αιμοποιητικών σειρών αλλά και η διατήρηση μιας σταθερής κατάστασης παραγωγής των κυττάρων, καθώς και η αύξηση της παραγωγής τους σε αυξημένες απαιτήσεις στην περιφέρεια. 1 7 Υπολογίζεται ότι η ημερήσια παραγωγή κυττάρων στον ενήλικα ανέρχεται περίπου σε 6 δισεκατομμύρια κύτταρα ανά kg σωματικού βάρους. 8 Ο μυελός μπορεί να διακριθεί στον ερυθρό μυελό, που βρίσκεται κυρίως στα πλατιά οστά και στις επιφύσεις των μακρών οστών, όπου είναι και ο τόπος παραγωγής ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, και τον κιτρινωπό (λιπώδη) μυελό, που βρίσκεται στις διαφύσεις των μακρών οστών. Τα στοιχεία του μυελού είναι τα πολλαπλασιαζόμενα και ώριμα αιμοποιητικά κύτταρα, καθώς και το εξωκυττάριο περίβλημα των κυττάρων (matrix), που αποτελείται από τα κύτταρα του μυελικού στρώματος (ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα, λιποκύτταρα, μακροφάγα, οστεοβλάστες και οστεοκλάστες), καθώς και από κολλαγόνο, γλυκοπρωτεΐνες (φιμπρονεκτίνη, τενασκίνη, λαμινίνη, αιμονεκτίνη, θρομβοσπονδίνη) και πρωτεογλυκάνες (θειική ηπαράνη, θειική δερματάνη, θειική χονδροϊτίνη). 9 Η ικανότητα πολλαπλασιασμού των διαφόρων κυτταρικών δεξαμενών του μυελού τελεί υπό διαρκή αλληλορρύθμιση μέσω χυμικών και κυτταρικών μηχανισμών με τα περιφερικά όργανα-στόχους, μέσω μηχανισμών κυττάρων προς κύτταρα ή και μέσω μηχανισμών κυττάρων με το μυελικό στρώμα. 1 8 Έτσι, στο μυελό των οστών φαίνεται ότι υπάρχουν περιοχές (φωλιές), οι οποίες έχουν ιδιαίτερη λειτουργία στην ωρίμανση κυττάρων των διαφόρων αιμοποιητικών σειρών ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Τα λευκά αιμοσφαίρια διακρίνονται σε κύτταρα με κοκκία (κοκκιοκύτταρα, πολυμορφοπύρηνα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) και σε μονοπύρηνα κύτταρα χωρίς κοκκία (μονοκύτταρα και λεμφοκύτταρα). Όλα τα κύτταρα των

2 440 Γ.ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ και Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ αιμοποιητικών σειρών προέρχονται από το ίδιο προγονικό αρχέγονο πολυδύναμο κύτταρο (pluripotent stem cell), 1 8,12,13 το οποίο έχει δύο θαυμάσιες και πολύ σημαντικές ικανότητες, την αυτοανανέωση και τη διαφοροποίηση. Έτσι, όταν διαιρούνται, μερικά από τα θυγατρικά κύτταρα παραμένουν ως αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα (διατήρηση της δεξαμενής των αρχέγονων κυττάρων), ενώ τα υπόλοιπα μετατρέπονται είτε σε μυελικά (ερυθρά, κοκκιώδης, μονοκυτταρική, μεγακαρυοκυτταρική σειρά) (colony forming unit, CFU) είτε σε λεμφικά πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα, δέσμευση που σχετίζεται με διάφορους αυξητικούς παράγοντες και λεμφοκίνες ανάλογα με τις ανάγκες της περιφέρειας. Τα πολυδύναμα κύτταρα με τη διαφοροποίησή τους μετατρέπονται σε τριδύναμα, διδύναμα και μονοδύναμα δεσμευμένα κύτταρα ανάλογα των σειρών (εικ. 1). Στην κοκκιώδη σειρά, τα CFU-GM μεταπίπτουν σε CFU-G και στη συνέχεια διαφοροποιούνται σε μορφολογικά αναγνωρίσιμα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς που αποτελούν τη διαιρούμενη δεξαμενή (mitotic pool) (μυελοβλάστες, προμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα κ.λπ.), ενώ μετά από το μεταμυελοκύτταρο τα κύτταρα ωριμάζουν χωρίς να διαιρούνται περαιτέρω και ακολουθεί το στάδιο του ραβδοπύρηνου (μη διαιρούμενη δεξαμενή, post-mitotic pool). Σπανίως, ραβδοπύρηνα (<6 8%) μπορεί να κυκλοφορούν στο αίμα, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια λοίμωξης ή άλλου αιμοποιητικού stress. 1 6,14,15 Οι παράγοντες που διεγείρουν την παραγωγή και τη δέσμευση των κυττάρων ονομάζονται αυξητικοί παράγοντες (colony stimulating factors, CSFs). Διάφορες κυτταροκίνες, όπως η ιντερλευκίνη-3 () και ο αυξητικός παράγοντας της κοκκιώδους και μονοκυτταρικής σειράς (), προάγουν τη διαφοροποίηση των αρχέγονων κυττάρων προς κύτταρα της κοκκιώδους/μονοκυτταρικής σειράς (CFU-GM). Ο προάγει επίσης τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των πολυμορφοπυρήνων, των μονοκυττάρων και των ηωσινοφίλων, ενώ ο G-CSF και, ειδικά, ο Μ-CSF προάγουν την παραγωγή των πολυμορφοπυρήνων ή των μονοκυττάρων στα τελικά στάδια ωρίμανσής τους. 1 6,12 15 IL-1 IL-2 IL-6 IL-7 SCF SCF EPO G-CSF IL-5 Εικόνα 1. Αιμοποίηση και κυτταροκίνες που τη ρυθμίζουν.

3 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ Φυσιολογικά, το ποσοστό τους στο περιφερικό αίμα είναι 50 70% και ο απόλυτος αριθμός τους κυμαίνεται από 2,5 7, /L. Χρωματίζονται ροδέρυθρα με τις χρωστικές αιματοξυλίνη και ηωσίνη, ο πυρήνας τους έχει 2 5 λοβούς, ενώ το πρωτόπλασμα είναι γεμάτο με τα ειδικά κοκκία τους Κινητική της κοκκιώδους σειράς Φυσιολογικά, και χωρίς παρουσία λοίμωξης, μόνο λειτουργικά ώριμα πολυμορφοπύρηνα απελευθερώνονται από το μυελό των οστών και σπανιότατα πολύ χαμηλός αριθμός ραβδοπυρήνων, ενώ σε περιπτώσεις stress ο χρόνος ωρίμανσης της κοκκιώδους σειράς ενδέχεται να βραχυνθεί. Οι ουσίες που παράγονται κατά τη διάρκεια stress, όπως κατεχολαμίνες, κορτικοειδή, κλάσματα ή παράγοντες του συμπληρώματος, μπορεί να προάγουν την απελευθέρωση πολυμορφοπυρήνων ή και ραβδοπυρήνων από το μυελό στην κυκλοφορία. 1 6,12 16 Φυσιολογικά, στο μυελό υπάρχει η δεξαμενή των ώριμων πολυμορφοπυρήνων, που αποτελεί και την κύρια πηγή απελευθέρωσης πολυμορφοπυρήνων προς την κυκλοφορία σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης. Μετά την απελευθέρωση των πολυμορφοπυρήνων από το μυελό μειώνεται ο χρόνος ζωής τους, ενώ ο μέσος χρόνος επιβίωσής τους στην κυκλοφορία κυμαίνεται από 6 8 ώρες. 15,17 Στο περιφερικό αίμα, τα πολυμορφοπύρηνα κατανέμονται στην κυκλοφορούσα και στην περιθωριακή δεξαμενή (marginal pool). Στην περιθωριακή δεξαμενή, τα πολυμορφοπύρηνα προσκολλώνται στο ενδοθήλιο των μικρών τριχοειδών μέσω υποδοχέων και αυτή η δεξαμενή περιλαμβάνει περίπου το 50% των πολυμορφοπυρήνων στην κυκλοφορία. Η εν λόγω δεξαμενή, φυλετικά (νέγροι) ή λόγω ορμονικών επιδράσεων (γυναίκες στην κλιμακτήριο), μπορεί να αποτελεί έως και το 75% των πολυμορφοπυρήνων στην κυκλοφορία. Η δεξαμενή αυτή είναι εύκολα μετακινούμενη με τις ουσίες του stress, την ταχυκαρδία ή και την άσκηση. Τα πολυμορφοπύρηνα της περιθωριακής δεξαμενής, όταν ενεργοποιούνται, είτε μέσω της σελεκτίνης διέρχονται από το αγγειακό επιθήλιο είτε μέσω της ιντεγκρίνης μεταναστεύουν προς τους ιστούς, όπου ζουν περίπου 1 2 ημέρες. 15,18 Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα γηρασμένα πολυμορφοπύρηνα καθαίρονται από την κυκλοφορία, από το σπλήνα, το ήπαρ και το μυελό των οστών. Σε περιπτώσεις λοίμωξης ή φλεγμονής αυξάνεται η παραγωγή και η απελευθέρωση πολυμορφοπυρήνων από το μυελό των οστών με τη δράση διαφόρων κυτταροκινών και χυμοκινών όπως οι TNF-α, IL-1, IL-6, ΙL-12 κ.ά. Η κινητική των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς φαίνεται στην εικόνα Λειτουργίες πολυμορφοπυρήνων Τα πολυμορφοπύρηνα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης ανοσιακής αντίδρασης τόσο για την καταστροφή αρκετών μικροβίων, όσο και για την έναρξη και τη διατήρηση μιας φλεγμονώδους αντίδρασης. Διαθέτουν ικανότητα χημειοταξίας, που προκαλεί μετανάστευσή τους στις διάφορες θέσεις της φλεγμονής ή της λοίμωξης. Η χημειοταξία προκαλείται μέσω διαφόρων χημειοτακτικών ουσιών, όπως το C5a κλάσμα του συμπληρώματος, της IL-8, της ιντερφερόνης-γ (IFN-γ), διαφόρων λευκοτριενίων ή και πεπτιδίων των διαφόρων μικροβίων. 1 6,14,15,19 Έτσι, τα πολυμορφοπύρηνα της περιθωριακής δεξαμενής μεταναστεύουν από το διάμεσο των ενδοθηλιακών κυττάρων στις θέσεις λοίμωξης. Η συγκεκριμένη μετανάστευση μεσολαβείται από τη β 2-ιντεγκρίνη (C11b/CD18) που υπάρχει φυσιολογικά στην επιφάνεια των ώριμων πολυμορφοπυρήνων. 18,20 Τα πολυμορφοπύρηνα έχουν ικανότητα πέψης των μικροοργανισμών ή των διαφόρων σωματιδίων μετά από τη φαγοκυττάρωσή τους. Αυτή μεσολαβείται από τους Fc υποδοχείς και τους υποδοχείς του συμπληρώματος, που αναγνωρίζουν οψωνινοποιημένες πρωτεΐνες όπως οι ανοσοσφαιρίνες, το κλάσμα C3b του συμπληρώματος και η λεκτίνη. 19 Μετά από τη φαγοκυττάρωση, τα πολυμορφοπύρηνα μέσω οξειδωτικών μηχανισμών, κατά τους οποίους απελευθερώνεται ταχύτατα ενεργό οξυγόνο, Εικόνα 2. Κινητική κυττάρων της κοκκιώδους σειράς.

4 442 Γ.ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ και Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ διευκολύνουν τη θανάτωση των μικροβίων. Το ένζυμο οξειδάση NADPH υπάρχει και ενεργοποιείται στη μεμβράνη του πολυμορφοπυρήνου, περιέχει κυτοσολικές (cytosolic) πρωτεΐνες (p67 phox, p47 phox, p40 phox ), μια G-πρωτεΐνη, Rac, καθώς και πρωτεΐνες που συνδέονται με τη μεμβράνη (φλαβοκυτόχρωμα b 558). 21,22 Στα φυσιολογικά μη ενεργοποιημένα πολυμορφοπύρηνα η NADPH οξειδάση είναι ανενεργός, ενώ μετά την ενεργοποίηση των υποδοχέων επιφανείας τους από μεσολαβητές της φλεγμονής τα cytosolic συστατικά της μεταναστεύουν στο πλάσμα ή στη μεμβράνη του φαγοσώματος, όπου συναρμολογείται το σύμπλεγμα του ενζύμου. 22 Οι διάφοροι μεσολαβητές της φλεγμονής (N-formyl-Lmethyonyl-L-leucocyl-L-phenylalanine, fmlp κ.ά.) δρουν επί των υποδοχέων της πρωτεΐνης G, παράγοντας μέσω της φωσφολιπάσης Cβ τριφωσφορική ινοσιτόλη (InsP 3), η οποία ενεργοποιεί την απελευθέρωση του ενδοκυττάριου Ca ++, η μείωση του οποίου έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη είσοδο στο κύτταρο εξωκυττάριου Ca ++ που ευοδώνει και ενεργοποιεί διάφορες πρωτεΐνες, οι οποίες μέσω της NADPH οξειδάσης ελαττώνουν το εξωκυττάριο οξυγόνο και σχηματίζονται ανιόντα υπεροξειδίου, τα οποία μετατρέπονται σε Η 2Ο 2 μέσω της δισμουτάσης. Παρουσία ιόντων χλωρίου, η μυελοϋπεροξειδάση (ΜΡΟ) των αζουρόφιλων κοκκίων καταλύει την παραγωγή υποχλωρικού οξέος από το Η 2Ο 2, 21 το οποίο έχει έντονη οξειδωτική και βακτηριοκτόνο δράση. Εκτός από την ΜΡΟ, τα αζουρόφιλα κοκκία περιέχουν διάφορες πρωτεΐνες που αυξάνουν τη διαπερατότητα της μεμβράνης των μικροβίων και έχουν μικροβιοκτόνο δράση, καθεψίνες, πρωτεάσες σερίνης, ελαστάση και καθεψίνη G. 23 Τα αζουρόφιλα κοκκία δημιουργούνται πρώιμα στην κοκκιοποίηση κατά τη διάρκεια της μιτωτικής φάσης, ενώ τα ειδικά κοκκία που δεν περιέχουν ΜΡΟ σχηματίζονται στο τέλος της συγκεκριμένης φάσης και κυρίως στη μεταμιτωτική φάση. Η οξειδωτική ικανότητα των πολυμορφοπυρήνων επηρεάζεται σημαντικά από τη συγκέντρωση διαφόρων κυτταροκινών του ορού, όπως ο TNF-α, ο G-CSF και ο Απόπτωση των πολυμορφοπυρήνων Η απόπτωση συμμετέχει σημαντικά στην ομοιόσταση όλων των αιμοποιητικών κυττάρων. Είναι υπεύθυνη για το φυσιολογικό θάνατο των πολυμορφοπυρήνων, καθώς και άλλων κυττάρων διαφόρων οργάνων. Αυτός ο προγραμματισμένος θάνατος των κυττάρων προκαλεί αρκετές μορφολογικές αλλοιώσεις στα κύτταρα, όπως προσεκβολές της μεμβράνης, κατακερματισμό του πυρήνα, συμπύκνωση της χρωματίνης, συρρίκνωση του κυττάρου και θραύση του DNA των χρωμοσωμάτων. Οι παραπάνω μεταβολές μειώνουν τη διαπερατότητα προς το περιβάλλον των διαφόρων ενδοκυττάριων συστατικών από τα θνήσκοντα κύτταρα, σε αντίθεση με τη νέκρωση των κυττάρων λόγω βλάβης, η διόγκωση και η λύση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των συστατικών του κυττάρου και την πρόκληση βλάβης στους γύρω ιστούς. Οι μηχανισμοί απόπτωσης προάγονται τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς παράγοντες. Η έναρξη της απόπτωσης αφορά σε διάφορους υποδοχείς της οικογένειας του TNF (ΤΝF-R), που δρουν είτε μέσω της οδού του TNF [έναρξη με τον TNF-R1 με ενεργοποίηση της κασπάσης μέσω του TRADD (TNF receptor-associated death domain) και του FADD (Fasassociated death domain)] είτε μέσω του Fas [δημιουργία του DISC (death-inducing complex), που περιέχει FADD, κασπάση-8 και -10)]. 24,25 Η απόπτωση είναι πολύ σημαντική διαδικασία για τη μείωση των πολυμορφοπυρήνων από τους φλεγμαίνοντες ιστούς, αλλά και για τη διατήρηση της ομοιοστασίας του αριθμού των πολυμορφοπυρήνων σε φυσιολογικές συνθήκες. Τα πολυμορφοπύρηνα με απόπτωση φαγοκυτταρώνονται ταχέως από τα φαγοκύτταρα. Η έναρξη του προγράμματος της απόπτωσης τόσο στα γηρασμένα πολυμορφοπύρηνα της κυκλοφορίας όσο και στη φλεγμονή θεωρείται ότι μεσολαβείται από οδούς του Fas/CD95/Apo-1. Φαίνεται ότι τα χαμηλά επίπεδα TNF-α στον ορό αναστέλλουν την απόπτωση, ενώ τα υψηλά επίπεδα είναι προαποπτωτικά, αυξάνοντας το μόριο προσκόλλησης CD11b/CD18 και προάγοντας την οξειδωτική δράση των πολυμορφοπυρήνων. 26 Αρκετές κασπάσες (1, 3, 8 και 9) προάγουν την απόπτωση μέσω του υποδοχέα Fas. Στην όλη διεργασία φαίνεται ότι διάφορα μέλη της οικογένειας Bcl-2 διαδραματίζουν ρόλο προαποπτωτικά (Bax, Bak, Bid, Bim) ή αντιαποπτωτικά (Bcl-X L, A1, Mcl-1). Μείωση του φαινομένου της απόπτωσης μπορεί να προκληθεί από αρκετούς προφλεγμονώδεις μεσολαβητές, όπως G-CSF,, C5a, λευκοτριένιο Β4, IL-1β, IL-2,, IL-6, IL-15, IFN-γ κ.ά ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ Oι διαταραχές των πολυμορφοπυρήνων μπορεί να οφείλονται είτε σε διαταραχή του αριθμού είτε σε διαταραχή των λειτουργιών τους. Όταν ο αριθμός τους μειωθεί <500/ μl, τότε πρόκειται περί ακοκκιοκυτταραιμίας. Ο χαμηλός αριθμός των πολυμορφοπυρήνων μπορεί να οφείλεται σε συγγενείς διαταραχές όπως η συγγενής ουδετεροπενία, η κυκλική ουδετεροπενία, η μυελοκάθεξη και το σύνδρομο Schwachman-Diamond και είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας πολλαπλασιασμού, διαφοροποίησης και ωρίμανσης των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων στο μυελό ή και μη απόδοσής τους στην κυκλοφορία. 1 6,28 32 Σε αρκετές από

5 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ 443 αυτές τις περιπτώσεις συνυπάρχει και αυξημένη απόπτωση των πρόδρομων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς. Οι λειτουργικές διαταραχές των πολυμορφοπυρήνων μπορεί να αφορούν σε διαταραχές της χημειοταξίας, της προσκόλλησης, της φαγοκυττάρωσης ή σε διαταραχή των λειτουργιών οξείδωσης. Συχνά είναι συγγενείς, όπως στη χρόνια κοκκιωματώδη νόσο που οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου CYBB στο χρωμόσωμα X, με αποτέλεσμα διαταραχές της NADPH οξειδάσης και μείωση της οξειδωτικής ικανότητας των πολυμορφοπυρήνων. Τόσο η μείωση όσο και η διαταραχή των λειτουργιών των πολυμορφοπυρήνων έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις. Διαταραχή των λειτουργιών οξείδωσης μπορεί να προκύψει από διάφορες εξωγενείς ή ενδογενείς ουσίες που ευοδώνουν ή αναστέλλουν την εν λόγω διαδικασία. Διέγερση της διαδικασίας οξείδωσης μπορεί να προκληθεί από ουσίες όπως το χημειοτακτικό πεπτίδιο fmlp, την οψωνινοποιημένη ζυμοζάνη, 33,34 την PMA (phorbol 12-myristate-13-acetate) ή το Ca. 21,35 Διάφορα φάρμακα, όπως η ινδομεθακίνη και η προκαΐνη, δρουν συνεργικά με την fmlp, αυξάνοντας την οξειδωτική λειτουργία των πολυμορφοπυρήνων, ενώ τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (NSAIDs), οι ενώσεις της φαινοθειαζίνης και τα φάρμακα που συνδέονται με τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς την αναστέλλουν. 33, Φάρμακα που προκαλούν διαταραχές των πολυμορφοπυρήνων Οι αιματολογικές διαταραχές από φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν όλα τα κύτταρα των αιμοποιητικών σειρών. Το συχνότερο παράδειγμα είναι η ακοκκιοκυτταραιμία, με αποτέλεσμα αύξηση του κινδύνου λοιμώξεων, η θρομβοπενία, με συνέπεια αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγία, και η απλαστική αναιμία. Η αιματολογική δυσκρασία από φάρμακα μπορεί να είναι οξεία και προβλέψιμη (μυελοτοξικότητα από τα περισσότερα αντινεοπλασματικά φάρμακα) ή όψιμη και ιδιοσυστασιακή (ακοκκιοκυτταραιμία από κλοζαπίνη). 1 6,29,30,32 Μολονότι ο στόχος της χορήγησης αντινεοπλασματικών φαρμάκων είναι η καταστροφή των νεοπλασματικών κυττάρων, τα περισσότερα από αυτά δεν δρουν εκλεκτικά στα νεοπλασματικά κύτταρα και έτσι προκαλούν οξεία τοξικότητα στα μυελικά κύτταρα λόγω του μικρού χρόνου πολλαπλασιασμού τους. Η μυελοτοξικότητα μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων με βάση τη φαρμακολογική δράση αυτών των φαρμάκων και τον υπολογισμό των ασφαλώς χορηγούμενων δόσεών τους. Οι ιδιοπαθείς αιματολογικές δυσκρασίες είναι συχνές και ο μηχανισμός τους όχι πάντα καλά γνωστός, ενώ η δράση τους αφορά στη βιοδραστικότητα των φαρμάκων στο αίμα και τα μυελικά κύτταρα. Οι σχηματιζόμενοι ενεργοί μεταβολίτες μπορεί να δρουν είτε άμεσα τοξικά είτε μέσω ανοσολογικών μηχανισμών. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ικανές in vitro δοκιμασίες για την ανίχνευση των εν λόγω ιδιοσυστασιακών δράσεων. 1 6,29,30, Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία από φάρμακα. Η ακοκκιοκυτταραιμία αποτελεί μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή διαταραχή που μπορεί να εμφανιστεί κατ εκτίμηση σε 1 9 άτομα περίπου ανά εκατομμύριο ατόμων ετήσια, γεγονός που οφείλεται σε ποσοστό 70 90% και πλέον στα φάρμακα 1 6,29,30,32,40 48 (πίν. 1). Χαρακτηρίζεται από πτώση των πολυμορφοπυρήνων (<500/μL) χωρίς επηρεασμό της αιμοσφαιρίνης ή και των αιμοπεταλίων. Το μυελόγραμμα μπορεί να δείξει πλήρη απουσία της κοκκιώδους σειράς, υποπλαστική κοκκιώδη σειρά, αναστολή ωρίμανσής της ή υπερπλαστική κοκκιώδη σειρά με αύξηση των πρόδρομων κυττάρων της κοκκιώδους σειράς και μειωμένη ωρίμανση στην περίπτωση της περιφερικής καταστροφής των πολυμορφοπυρήνων. 1 6,29,30,32,40 48 Συνήθως, ο αριθμός των πολυμορφοπυρήνων αποκαθίσταται μετά από έγκαιρη διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου. Η πρόγνωση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της καλύτερης υποστήριξης των ασθενών σε μονάδες εντατικής νοσηλείας και της καλύτερης γνώσης των θεραπευτών, με μείωση της θνητότητας, σε ποσοστό <5%. 1 6,29,30,32,40 Η παθογένειά της δεν είναι πλήρως γνωστή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ακοκκιοκυτταραιμία λόγω ιδιοσυστασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ταχύτατη έναρξη, γεγονός που μάλλον ενισχύει τη συμμετοχή ενός ανοσολογικού μηχανισμού και την ανεύρεση ειδικών αντισωμάτων κατά του υπεύθυνου φαρμάκου. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως στην αμινοπυρίνη, στην αμοδιακίνη, στην πενικιλίνη, στην προπυλοθειουρακίλη, στη σουλφαμεθοξαζόλη, στη σουλφασαλαζίνη και στην τριμεθοπρίμη, ενώ για την κλοζαπίνη, τη μιανσερίνη, την καπτοπρίλη, τα άλατα χρυσού και τις φαινοθειαζίνες δεν έχουν βρεθεί τέτοια αντισώματα, οπότε γι αυτά μπορεί να ενοχοποιηθούν και άλλοι μηχανισμοί (τοξικότητα). 29,30,32, Ακοκκιοκυτταραιμία από κλοζαπίνη. Το αντιψυχωσικό φάρμακο κλοζαπίνη είναι μια τρικυκλική βενζοδιαζεπίνη, εμφανίζει σημαντική συγγένεια με τον D 4 ντοπαμινεργικό υποδοχέα και ανταγωνισμό με τον D 2 υποδοχέα, ανταγωνίζεται τη σεροτονίνη, καθώς και διάφορους αδρενεργικούς, χολινεργικούς και ισταμινικούς υποδοχείς. 49 Η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και η απουσία εξωπυραμιδικών ανεπιθύμητων ενεργειών περιορίζεται λόγω της εμφάνισης ακοκκιοκυτταραιμίας. 50 Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η ουδετεροπενία, η αναιμία, η ηωσινοφιλία, η λευκοκυττάρωση, η

6 444 Γ.ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ και Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πίνακας 1. Ουσίες που ευθύνονται για την πρόκληση ακοκκιοκυτταραιμίας. Αναλγητικά και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη Aκετυλοσαλικυλικό οξύ, αμινοπυρίνη, αμινοφαιναζόνη, δικλοφενάκη, διπυρόνη, διφλουνιζάλη, ιβουπροφαίνη, ινδομεθακίνη, κινσοφαίνη, μπενοξεπροφαίνη, πιροξικάμη, τολμετίνη, τενοξικάμη, σουλινδάκη, φαινοπροφαίνη, φαινυλβουταζόνη Αντιψυχωσικά, ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά Αλοπεριδόλη, αμοξαπίνη, διαζεπάμη, ιμιπραμίνη, ινδαλπίνη, κλοζαπίνη, μεπροβαμάτη, μιανσερίνη, ολανζαπίνη, ρισπεριδόνη, τιαπρίδη, φαινοθειαζίνες, χλωροδιαζεποξείδη Αντιεπιληπτικά Αιθοσουξιμίδη, βαλπροϊκό οξύ, καρβαμαζεπίνη, τριμεθαδιόνη, φαινυτοΐνη Αντιθυρεοειδικά Θειοκυανικά, θειουρακίλη, καρβιμαζόλη, μεθιμαζόλη, υπερχλωρικό κάλιο Φάρμακα καρδιαγγειακού Απρινδίνη, θειαζιδικά διουρητικά, καπτοπρίλη, κινιδίνη, λισινοπρίλη, μεθυλντόπα, νιφεδιπίνη, προκαϊναμίδη, προπαφαινόνη, προπρανολόλη, σπειρονολακτόνη, τικλοπιδίνη, υδραλαζίνη, φαινινδιόνη, φθοριοβιπροφαίνη, φουροσεμίδη Βαρέα μέταλλα Ενώσεις αρσενικού, υδραργυρικά διουρητικά, χρυσός Θειούχες ενώσεις Ακεταζολαμίδη, δαψόνη, θειούχα αντιβιοτικά, μεθαζολαμίδη, σουλφασαλαζίνη, σουλφοναμίδες, υπογλυκαιμικά από το στόμα Αντιβιοτικά Ακυκλοβίρη, βανκομυκίνη, εθαμβουτόλη, θειακεταζόνη, ισονιαζίδη, κεφαλοσπορίνες, κινακρίνη, κλινδαμυκίνη, κοτριμοξαζόλη, λεβαμιζόλη, λινκομυκίνη, μεβενδαζόλη, νιτροφουραντοΐνη, νοβοβιοκίνη, πενικιλίνες, πυριμεθαμίνη, ριφαμπικίνη, σιπροφλοξασίνη, στρεπτομυκίνη, τερβιναφίνη, τετρακυκλίνες, τινιδαζόλη, υδροξυχλωροκίνη, φλουκυτοσίνη, χλωραμφαινικόλη, χλωροκίνη Αντιισταμινικά Βρωμοφενιραμίνη, θεναλιδίνη, μεθαφενιλίνη, ρανιτιδίνη, σιμετιδίνη, τριπελεναμίνη, χλωροφενιραμίνη Διάφορα φάρμακα Ακεταζολαμίδη, αλλοπουρινόλη, αμινογλουτεθιμίδη, δεφεριπρόνη, κολχικίνη, μετοκλοπραμίδη, μπεζαφιμπράτη, πενικιλαμίνη, ρετινοϊκό οξύ, ταμοξιφένη, φενινδιόνη Διάφορες χημικές ουσίες Αζωθυπερίτης, δινιτροφαινόλη, DDT, διάφορα βότανα, ουσίες βαφής μαλλιών λεμφοπενία, η θρομβοπενία, η θρομβοκυττάρωση, καθώς και η ηπατική και καρδιακή τοξικότητα. 51,52 Μετά από την εισαγωγή της το 1971 στην Ευρώπη, αποσύρθηκε το 1975 εξ αιτίας της αναφοράς αρκετών θανάτων οφειλόμενων σε ακοκκιοκυτταραιμία. 53 Λόγω της αποτελεσματικότητάς της, το 1990 το FDA επέτρεψε την κλινική της χρήση μόνο σε περιπτώσεις σχιζοφρένειας ανθεκτικής σε άλλα φάρμακα. 54 Εξ αιτίας του κινδύνου εμφάνισης ουδετεροπενίας και ακοκκιοκυτταραιμίας (3% και 0,8%, αντίστοιχα), οι ασθενείς που λαμβάνουν κλοζαπίνη είναι αναγκαίο να υποβάλλονται σε γενική εξέταση αίματος κάθε εβδομάδα για τους πρώτους 6 μήνες της θεραπείας και σε μακρότερα χρονικά διαστήματα στη συνέχεια. Ο κίνδυνος εμφάνισης είναι συχνότερος τις πρώτες 6 18 εβδομάδες της θεραπείας και οι περισσότερες αναφερθείσες περιπτώσεις εμφανίζονται τους πρώτους 6 μήνες, ενώ ο κίνδυνος υποχωρεί στο 0,08% μετά από τον πρώτο χρόνο. 50 Η κατάσταση μπορεί να αποκατασταθεί μετά από διακοπή της θεραπείας και ο αριθμός των πολυμορφοπυρήνων επανέρχεται στα φυσιολογικά μετά την πάροδο 2 3 εβδομάδων 55 ή και νωρίτερα μετά από τη χορήγηση G-CSF. Εκτός από την ακοκκιοκυτταραιμία, περίπου το 20 25% των ατόμων υπό κλοζαπίνη εμφανίζει παροδική ουδετεροπενία (0,5 1, /L) Μερικοί ασθενείς στην αρχή της θεραπείας μπορεί να παρουσιάσουν ήπια παροδική λευκοκυττάρωση και ηωσινοφιλία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κλοζαπίνη φαίνεται ότι υπάρχουν διαταραχές διαφόρων κυτταροκινών, όπως αύξηση των TNF-α, IL-6, G-CSF και λεπτίνης, που έχουν ως αποτέλεσμα εμφάνιση πυρετού, αύξηση σωματικού βάρους, μυοκαρδίτιδα και παγκρεατίτιδα. 58,59 Η κλοζαπίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ από το P450 και έχει ημίσεια ζωή 6 17 ώρες. Ο μηχανισμός πρόκλησης ακοκκιοκυτταραιμίας δεν είναι σαφής. Φαίνεται ότι συνδέεται ομοιοπολικά με τα πολυμορφοπύρηνα και πιθανόν έχει τοξική δράση ή ίδια ή οι μεταβολίτες της μέσω αναστολής των CFU-GM ή προαγωγής της απόπτωσης Επίσης, ενοχοποιείται και ανοσολογικός μηχανισμός πρόκλησης ακοκκιοκυτταραιμίας μέσω τροποποίησης Τ-λεμφοκυττάρων και δημιουργίας αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων. 64 Αρκετοί υποστηρίζουν την ύπαρξη γενετικών ή ατομικών παραγόντων που ευθύνονται για την ακοκκιοκυτταραιμία από κλοζαπίνη (απλότυπος HLA-B38, DR4 και DQ3 σε Εβραίους Ashkenazi) Ακοκκιοκυτταραιμία από αμινοπυρίνη. Η αμινοπυρίνη και η διπυρόνη χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στα τέλη του 19ου αιώνα ως αντιπυρετικά, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ενώ η κυκλοφορία τους περιορίστηκε αργότερα λόγω του γεγονότος ότι ήταν από τα πρώτα φάρμακα που ευθύνονταν για την εμφάνιση ακοκκιοκυτταραιμίας. 1 6,29 32,66 Εν τούτοις, κυκλοφορούν ακόμη σε μερικές χώρες είτε ως φαρμακευτικά προϊόντα είτε περιεχόμενα σε διάφορα φυτικά σκευάσματα. Σε διάφορες μελέτες, η συχνότητα εμφάνισης ακοκκιοκυτταραιμίας

7 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ 445 κυμαίνεται ευρέως από 1: : ,67,68 Η αμινοπυρίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ από το P450 σε 4-μεθυλαμινοαντιπυρίνη, 4-αμινοαντιπυρίνη, 4-αψετυλοαμινοπυρίνη και 4-φορμυλοαμινοπυρίνη και οξειδώνεται από τις υπεροξειδάσες και το υποχλωρικό οξύ με παραγωγή ριζών κατιόντων από τα ενεργοποιημένα πολυμορφοπύρηνα, που πιθανότατα ευθύνονται για την εμφάνιση ακοκκιοκυτταραιμίας. 69 Εκτός από την τοξική δράση, η ακοκκιοκυτταραιμία φαίνεται ότι μπορεί να είναι ανοσολογικής αρχής μέσω αντισωμάτων κατά των πολυμορφοπυρήνων παρουσία του φαρμάκου. Επίσης, έχει βρεθεί ότι ο ορός ευαισθητοποιημένων ατόμων στο φάρμακο αναστέλλει τα CFU-GM, πιθανότατα όχι από το ίδιο το φάρμακο αλλά από ενεργούς μεταβολίτες του φαρμάκου, με τον ίδιο μηχανισμό των ριζών κατιόντων Ακοκκιοκυτταραιμία από αμοδιακίνη. Η αμοδιακίνη είναι παράγωγο της αμινοκινολόνης με ανθελονοσιακή δράση σε ανθεκτικά στη χλωροκίνη πλασμώδια. Η εμφάνιση ιδιοσυστασιακής ακοκκιοκυτταραιμίας μετά από τη χορήγησή της περιόρισε σημαντικά τη χρήση της. Η συχνότητα της ακοκκιοκυτταραιμίας από την προφυλακτική χρήση του φαρμάκου είναι περίπου 1:2.000, ωστόσο το φάρμακο χρησιμοποιείται ευρέως ως προφυλακτική αγωγή στις αφρικανικές χώρες. 1 6,29 32,71,72 Ο πιθανολογούμενος μηχανισμός πρόκλησης ακοκκιοκυτταραιμίας είναι η τοξική δράση μεταβολιτών του φαρμάκου άμεσα ή μετά τη σύνδεσή τους με διάφορες πρωτεΐνες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ανοσιακής καταστροφής των πολυμορφοπυρήνων μέσω αντισωμάτων κατά του φαρμάκου Ιδιοσυστασιακή απλαστική αναιμία από φάρμακα. Η απλαστική αναιμία εκδηλώνεται με ανεπάρκεια παραγωγής όλων των μυελικών σειρών και χαρακτηρίζεται από απουσία όλων των προγονικών κυττάρων στο μυελό και αντικατάσταση από λιπώδη ιστό. Οφείλεται σε άμεση τοξικότητα στα αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα, σε διαταραχή του μυελικού στρώματος που είναι αναγκαίο για την καλή τους λειτουργία, σε διαταραχή ή απελευθέρωση των αυξητικών παραγόντων της αιμοποίησης και σε κυτταρική ή χυμική ανοσολογική καταστολή των προγονικών αρχέγονων κυττάρων. 1 6,76 81 Παράδειγμα φαρμακευτικής καταστολής της αιμοποίησης είναι η απλαστική αναιμία από φελμπαμάτη, ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο, η χρήση του οποίου περιορίστηκε λόγω της εμφάνισης απλαστικής αναιμίας ή και ηπατοτοξικότητας (1: ασθενείς). 82 Η τοξικότητα οφείλεται στην τοξική δράση του μεταβο- λίτη του φαρμάκου, της ατροπαλδεΰδης, στο μυελό. 83 Μεμονωμένη τοξικότητα για την αιμοπεταλιακή σειρά μέσω περιφερικής ανοσολογικής καταστροφής προκαλεί η ηπαρίνη μέσω σύνδεσής της με τον αιμοπεταλιακό παράγοντα 4, που σε αρκετούς ασθενείς έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή αντισωμάτων κατά του συμπλέγματος με συνέπεια τη συνάθροιση και τη μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ Εκτός από τον κύριο μεταβολισμό διαφόρων φαρμάκων από τα ενζυμικά συστήματα του ήπατος, παρατηρείται και μεταβολισμός τους από τα λευκά αιμοσφαίρια. 85 Τα λευκά αιμοσφαίρια του περιφερικού αίματος αλλά και τα αωρότερα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς στο μυελό των οστών περιέχουν ένζυμα που μεταβολίζουν διάφορα φάρμακα όπως το σύστημα P450 αλλά σε πολύ χαμηλές πυκνότητες που δεν αποτελούν την κύρια οδό μεταβολισμού φαρμάκων. 86 Τα πολυμορφοπύρηνα και τα μακροφάγα περιέχουν συνθετάση του ΝΟ, η οποία μετατρέπει την αργινίνη σε ΝΟ, που απελευθερώνεται κατά την ενεργοποίησή τους και μπορεί να αντιδράσει με το ανιόν υπεροξειδίου (O 2- ) και σχηματισμό υπεροξειδίου του αζώτου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει οξείδωση των θειολών και να διασπαστεί σε άλλους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως ΗΟ - και διοξείδιο του αζώτου. 87 Επίσης, η ενδοϋπεροξειδική συνθετάση της προσταγλανδίνης είναι ένα άλλο ένζυμο μεταβολισμού φαρμάκων που βρίσκεται σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στα λεμφοκύτταρα, στα μονοκύτταρα, στα πολυμορφοπύρηνα και στα αιμοπετάλια, το οποίο παρουσία του αραχιδονικού οξέος οξειδώνει διάφορα φάρμακα, όπως η ακεταμινοφαίνη και η φαινυτοΐνη. 88,89 Ο πιο σημαντικός παράγοντας οξείδωσης διαφόρων φαρμάκων στα πολυμορφοπύρηνα και τα μονοκύτταρα είναι η μυελοϋπεροξειδάση (ΜΡΟ), ιδιαίτερα όταν επιτελούν φαγοκυττάρωση, οπότε απελευθερώνεται από τα πρωτογενή κοκκία των πολυμορφοπυρήνων στο φαγόσωμα. Τα διεγερμένα πολυμορφοπύρηνα μετατρέπουν το εξωκυττάριο οξυγόνο σε Ο 2 - μέσω της NADPH, ενώ μέσω της δισμουτάσης του υπεροξειδίου το οξυγόνο μετατρέπεται σε Η 2Ο 2, απ όπου μαζί με τα ιόντα χλωρίου παράγεται ΗΟCl μέσω της ΜΡΟ, το οποίο είναι πολύ ισχυρό οξειδωτικό. 91,92 Με όλους τους παραπάνω μηχανισμούς μπορεί να μεταβολιστούν αρκετά φάρμακα από τα ενεργοποιημένα λευκά αιμοσφαίρια (πίν. 2).

8 446 Γ.ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ και Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Πίνακας 2. Φάρμακα που μπορεί να μεταβολιστούν από ενεργοποιημένα λευκά αιμοσφαίρια. Αρωματικές αμίνες Αμινοσαλικυλικό οξύ Δαψόνη Προκαϊναμίδη Σουλφαδιαζίνη Σουλφαμεθοξαζόλη Χλωραμφαινικόλη Φάρμακα με λειτουργικές ομάδες αζώτου Ακεταμινοφαίνη Αμινοπυρίνη Αμοδιακίνη Βεσναρινόνη Δικλοφενάκη Ισονιαζίδη Κλοζαπίνη Ολανζαπίνη Υδραλαζίνη Φαινυλυδραζίνη Φαινυτοΐνη Χλωροπρομαζίνη 6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Θειούχες ενώσεις Μεθιμαζόλη Προπυλθειουρακίλη Τενοξικάμη Με δακτύλιο άνθρακα Βενζοϊκό οξύ Διαιθυλστιλβεστρόλη Καρβαμαζεπίνη Σαλικυλικό οξύ Φαινόλη Φαινυλβουταζόνη Άλλα Άλατα χρυσού Στο μέλλον, είναι αναγκαία η διεξαγωγή μελετών για την ακριβή δράση των φαρμάκων στην κινητική των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς. Προς το παρόν, φαίνεται ότι η δράση της κλοζαπίνης ή παρόμοιων φαρμάκων, όπως η ολανζαπίνη, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής διακίνησης των πολυμορφοπυρήνων. Η μελέτη των θεραπευτικών δόσεων του φαρμάκου θα δώσει απάντηση στη δράση του στην αλλαγή τόσο της κινητικής όσο και της απόπτωσης των πολυμορφοπυρήνων, αφού στη χρόνια χορήγηση του φαρμάκου η ταχεία μείωση των πολυμορφοπυρήνων οφείλεται στην αύξηση της απόπτωσης. Έτσι, θα είναι σημαντική η διερεύνηση των μηχανισμών αναστολής των διαφόρων ισοενζύμων της πρωτεϊνικής κινάσης C (α, δ, β ΙΙ) από την κλοζαπίνη. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί η ακριβής δράση των φαρμάκων στο μικροπεριβάλλον του μυελού ή και στην έκφραση διαφόρων υποδοχέων της επιφάνειας των κυττάρων. Επί πλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος για τον οποίο μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των ατόμων που λαμβάνουν κλοζαπίνη εκδηλώνει ακοκκιοκυτταραιμία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα εν λόγω άτομα εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα του φαρμάκου στο πλάσμα ή στο ότι το φάρμακο συσσωρεύεται εντός των πολυμορφοπυρήνων ενώ τα επίπεδά στο πλάσμα κυμαίνονται μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα. Ο ρόλος αυτός πρέπει να διερευνηθεί στο μέλλον, αφού ενδέχεται να ενοχοποιούνται διάφοροι γενετικοί πολυμορφισμοί στην πρωτεΐνη μεταφοράς του φαρμάκου στα κύτταρα Απαιτούνται μοντέλα πειραματοζώων για τη μελέτη της δράσης πολλών φαρμάκων, ιδιαίτερα της ιδιοσυστασιακής ακοκκιοκυτταραιμίας από φάρμακα, καθώς και για την ακριβή διερεύνηση όλων των άλλων μηχανισμών πρόκλησής της. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σήμερα, η ερευνητική προσπάθεια κατευθύνεται προς την ανάπτυξη και τη χρήση μοντέλων πειραματοζώων για τη μελέτη των μηχανισμών δράσης των διαφόρων φαρμάκων στην κοκκιώδη σειρά, καθώς και για τη διερεύνηση της ιδιοσυστασιακής δράσης των φαρμάκων αναφορικά με την πρόκληση ουδετεροπενίας ή ακοκκιοκυτταραιμίας. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών είναι δύσκολη, αφού ο φυσιολογικός αριθμός των πολυμορφοπυρήνων διαφέρει σημαντικά στα διάφορα είδη και δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς η εμφάνιση ακοκκιοκυτταραιμίας όπως στον άνθρωπο. Τελικά, για την αξιολόγηση της δράσης διαφόρων φαρμάκων στην κοκκιώδη σειρά χρησιμοποιείται η μείωση των πολυμορφοπυρήνων (<20%) σε σχέση με τα επίπεδά τους πριν από τη χορήγηση του φαρμάκου. ABSTRACT Clinical manifestations of disturbances in granulopoiesis kinetics: Idiosyncratic agranulocytosis J. MELETIS, L. PAPAGEORGIOU First Department of Internal Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Laiko General Hospital of Athens, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2011, 28(4): This review covers the kinetics of granulopoiesis, the functions and apoptosis of the granulocytes and the metabolism of the granulocyte series, along with a report of the various different drugs that cause alterations in the num-

9 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ 447 bers of granulocytes. The mechanisms of drug induced idiosyncratic agranulocytosis are described, especially those activated after treatment with aminopyrine, amiodarone and clozapine. Key words: Agranulocytosis, Aminopyrine, Amiodarone, Clozapine, Granulocyte kinetics Βιβλιογραφία 1. BRETON-GORIUS J, REYES F, ROSA J, VERNAUT J-P. L Hematology de Bernaud Dreyfus. Flammarion Medécine-Sciences, Paris, LITTMAN MA, BEUTLER E, KIPPS TJ, SELIGSOHN U, KAUSHANDKY K, PRCHAL JT. Williams hematology. 7th ed. McGraw-Hill Publ, Co, New York, GREER JP, FOERSTER J, RODGERS GM, PARASKEVAS F, GLADER B, AR- BER DA ET AL. Wintrobe s clinical hematology. 12th ed. Wolters Kluver/Lippincott Williams & Wilkins, New York, ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ. Από το αιματολογικό εύρημα στη διάγνωση. 7η έκδοση. Εκδόσεις Νηρέας, Αθήνα, ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ. Άτλας Αιματολογίας. 2η έκδοση. Εκδόσεις Νηρέας, Αθήνα, MELETIS J. Atlas of hematology. 3rd ed. Nereus Publ, Ltd, Athens, ΜΕΛΕΤΗΣ IΧ. Ο ρόλος των κυττάρων του μυελικού στρώματος στη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ιπποκράτης 1998, 1: ABBOUD CN, LICHTMAN MA. Structure of the marrow and the hematopoietic microenvironment. In: Lichtman MA, Beutler E, Kipps TJ, Seligsohn U, Kaushandky K, Prchal JT (eds) Williams hematology. 7th ed. McGraw-Hill, New York, 2006: MAYANI H, GUILBERT LJ, JANOWSKA-WIECZOREK A. Biology of the hemopoietic microenvironment. Eur J Haematol 1992, 49: TRENTIN JJ. Determination of bone marrow stem cell differentiation by stromal hemopoietic inductive microenvironments (HIM). Am J Pathol 1971, 65: KLEIN G. The extracellular matrix of the hematopoietic microenvironment. Experientia 1995, 51: ΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Μ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Εισαγωγή στην αιμοποίηση. Ιατρικές Εκδόσεις «Αιμοβιολογική», Ηράκλειο Κρήτης, JANEWAY CA, TRAVERS P, WALPORT M, SHOMCHIK MJ. The immune system in health and disease. In: Immunobiology. 5th ed. Garland Publ, New York, ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ, ΤΕΡΠΟΣ Ε. Βασικά στοιχεία που αφορούν την κοκκιοποίηση. Στο: Διαταραχές του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων. Κλινικά Φροντιστήρια, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, 2005: ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ, ΤΕΡΠΟΣ Ε. Βασικά στοιχεία που αφορούν την κινητική των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς. Στο: Διαταραχές του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων. Κλινικά Φροντιστήρια, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, 2005: MAESTRONI GJ. Neurohormones and catecholamines as functional components of the bone marrow microenvironment. Ann N Y Acad Sci 2000, 917: CHRISTOPHER MJ, LINK DC. Regulation of neutrophil homeostasis. Curr Opin Hematol 2007, 14: GOLDE D. Neutrophil kinetics: Production, distribution and fate of neutrophils. In: Williams hematology. McGraw-Hill, New York, 1990: ENGLISH J. The remarkable neutrophil! Developing a blueprint for integrated cellular signaling. In: Gabrilovich DI (ed) The neutrophils: New outlook for old cells. Imperial College Press, London, 2005: HUGHES BJ, HOLLERS JC, CROCKETT-TORABI E, SMITH CW. Recruitment of CD11b/CD18 to the neutrophil surface and adherence-dependent cell locomotion. J Clin Invest 1992, 90: BRÉCHARD S, TSCHIRHART EJ. Regulation of superoxide production in neutrophils: Role of calcium influx. J Leukoc Biol 2008, 84: BABIOR BM, LAMBETH JD, NAUSEEF W. The neutrophil NADPH oxidase. Arch Biochem Biophys 2002, 397: WITKO-SARSAT V, RIEU P, DESCAMPS-LATSCHA B, LESAVRE P, HAL- BWACHS-MECARELLI L. Neutrophils: Molecules, functions and pathophysiological aspects. Lab Invest 2000, 80: CHEN G, GOEDDEL DV. TNF-R1 signaling: A beautiful pathway. Science 2002, 296: WAJANT H. The Fas signaling pathway: More than a paradigm. Science 2002, 296: VAN DEN BERG JM, WEYER S, WEENING JJ, ROOS D, KUIJPERS TW. Divergent effects of tumor necrosis factor alpha on apoptosis of human neutrophils. J Leukoc Biol 2001, 69: SIMON HU. Neutrophil apoptosis pathways and their modifications in inflammation. Immunol Rev 2003, 193: ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ, ΤΕΡΠΟΣ Ε, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Διαταραχές του αριθμού των λευκών. Στο: Διαταραχές του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων. Κλινικά Φροντιστήρια, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Αθήνα, 2005: ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ. Πολυμορφοπυρηνώσεις ουδετεροπενίες. Σεμινάριο Αιματολογίας «Ερμηνεία και εφαρμογή εργαστηριακών εξετάσεων στην Αιματολογία». Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, Αθήνα, 1989: MELETIS J, VAVOURAKIS Ε, ANDREOPOULOS Α, YATAGANAS Χ, POZIOPOULOS C, LAFIONIATIS S ET AL. Recovery of carbimazole-induced agranulocytosis following recombinant granulocyte-macrophage colony stimulating factor (rh) administration. Haematologica 1993, 78: LAKSHMAN R, FINN A. Neutrophil disorders and their management. J Clin Pathol 2001, 54: ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΧ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Αιματολογικές διαταραχές που προκαλούνται από φάρμακα. Διαταραχές της κοκκιώδους σειράς. Αρχ Ελλ Ιατρ 2010, 27: KOPPRASCH S, GATZWEILER A, GRAESSLER J, SCHRÖDER HE. Beta-

10 448 Γ.ΧΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ και Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ adrenergic modulation of FMLP- and zymosan-induced intracellular and extracellular oxidant production by polymorphonuclear leukocytes. Mol Cell Biochem 1997, 168: QUINN M. The neutrophil respiratory burst oxidase. In: Gabrilovich D (ed) The neutrophils: New outlook for old cells. Imperial College Press, London, 2005: PONTREMOLI S, MELLONI E, MICHETTI M, SPARATORE B, SALAMI- NO F, SACCO O ET AL. Phosphorylation and proteolytic modification of specific cytoskeletal proteins in human neutrophils stimulated by phorbol 12-myristate 13-acetate. Proc Natl Acad Sci USA 1987, 84: TANIGUCHI K, URAKAMI M, TAKANAKA K. Effects of various drugs on superoxide generation, arachidonic acid release and phospholipase A2 in polymorphonuclear leukocytes. Jpn J Pharmacol 1988, 46: BARNETT CC Jr, MOORE EE, PARTRICK DA, SILLIMAN CC. Beta-adrenergic stimulation down-regulates neutrophil priming for superoxide generation, but not elastase release. J Surg Res 1997, 70: COHEN HJ, CHOVANIEC ME, ELLIS SE. Chlorpromazine inhibition of granulocyte superoxide production. Blood 1980, 56: OCHS DL, REED PW. Inhibition of the neutrophil oxidative burst and degranulation by phenothiazines. Biochem Biophys Res Commun 1981, 102: GARBE E. Non-chemotherapy drug-induced agranulocytosis. Expert Opin Drug Saf 2007, 6: ANDRÈS E, ZIMMER J, AFFENBERGER S, FEDERICI L, ALT M, MALOI- SEL F. Idiosyncratic drug-induced agranulocytosis: Update of an old disorder. Eur J Intern Med 2006, 17: ANDERSOHN F, KONZEN C, GARBE E. Systematic review: Agranulocytosis induced by nonchemotherapy drugs. Ann Intern Med 2007, 146: YOUNG NS. Agranulocytosis. JAMA 1994, 271: ANDRÈS E, MALOISEL F. Idiosyncratic drug-induced agranulocytosis or acute neutropenia. Curr Opin Hematol 2008, 15: OPGEN-RHEIN C, DETTLING M. Clozapine-induced agranulocytosis and its genetic determinants. Pharmacogenomics 2008, 9: TESFA D, KEISU M, PALMBLAD J. Idiosyncratic drug-induced agranulocytosis: Possible mechanisms and management. Am J Hematol 2009, 84: PONTIKOGLOU C, PAPADAKI HA. Idiosyncratic drug-induced agranulocytosis: The paradigm of deferiprone. Hemoglobin 2010, 34: KESSENICH CR. Understanding idiosyncratic drug-induced neutropenia. Nurse Pract 2010, 35: NAHEED M, GREEN B. Focus on clozapine. Curr Med Res Opin 2001, 17: ATKIN K, KENDALL F, GOULD D, FREEMAN H, LIBERMAN J, O SULLIVAN D. Neutropenia and agranulocytosis in patients receiving clozapine in the UK and Ireland. Br J Psychiatry 1996, 169: LAYLAND JJ, LIEW D, PRIOR DL. Clozapine-induced cardiotoxicity: A clinical update. Med J Aust 2009, 190: MARKOWITZ JS, GRINBERG R, JACKSON C. Marked liver enzyme elevations with clozapine. J Clin Psychopharmacol 1997, 17: FITZSIMONS J, BERK M, LAMBERT T, BOURIN M, DODD S. A review of clozapine safety. Expert Opin Drug Saf 2005, 4: IQBAL MM, RAHMAN A, HUSAIN Z, MAHMUD SZ, RYAN WG, FELD- MAN JM. Clozapine: A clinical review of adverse effects and management. Ann Clin Psychiatry 2003, 15: LAMBERTENGHI DELILIERS G. Blood dyscrasias in clozapinetreated patients in Italy. Haematologica 2000, 85: HUMMER M, KURZ M, BARNAS C, SARIA A, FLEISCHHACKER WW. Clozapine-induced transient white blood count disorders. J Clin Psychiatry 1994, 55: AHN YM, JEONG SH, JANG HS, KOO YJ, KANG UG, LEE KY ET AL. Experience of maintaining clozapine medication in patients with red-alert zone neutropenia: Long-term follow-up results. Int Clin Psychopharmacol 2004, 19: POLLMÄCHER T, HAACK M, SCHULD A, KRAUS T, HINZE-SELCH D. Effects of antipsychotic drugs on cytokine networks. J Psychiatr Res 2000, 34: DEGNER D, BLEICH S, GROHMANN R, BANDELOW B, RÜTHER E. Myocarditis associated with clozapine treatment. Aust N Z J Psychiatry 2000, 34: DELILIERS GL, SERVIDA F, LAMORTE G, QUIRICI N, SOLIGO D. In vitro effect of clozapine on hemopoietic progenitor cells. Haematologica 1998, 83: SPERNER-UNTERWEGER B, GAGGL S, FLEISCHHACKER WW, BARNAS C, HEROLD M, GEISSLER D. Effects of clozapine on hematopoiesis and the cytokine system. Biol Psychiatry 1993, 34: WILLIAMS DP, PIRMOHAMED M, NAISBITT DJ, MAGGS JL, PARK BK. Neutrophil cytotoxicity of the chemically reactive metabolite(s) of clozapine: Possible role in agranulocytosis. J Pharmacol Exp Ther 1997, 283: WILLIAMS DP, PIRMOHAMED M, NAISBITT DJ, UETRECHT JP, PARK BK. Induction of metabolism-dependent and -independent neutrophil apoptosis by clozapine. Mol Pharmacol 2000, 58: PISCIOTTA AV, KONINGS SA, CIESEMIER LL, CRONKITE CE, LIEBER- MAN JA. Cytotoxic activity in serum of patients with clozapineinduced agranulocytosis. J Lab Clin Med 1992, 119: YUNIS JJ, CORZO D, SALAZAR M, LIEBERMAN JA, HOWARD A, YU- NIS EJ. HLA associations in clozapine-induced agranulocytosis. Blood 1995, 86: MADISON F. The etiology of primary granulopenia (agranulocytic angina). JAMA 1934, 102: GARCÍA-MARTÍNEZ JM, FRESNO VARA JA, LASTRES P, BERNABÉU C, BE- TÉS PO, MARTÍN-PÉREZ J. Effect of metamizol on promyelocytic and terminally differentiated granulocytic cells. Comparative analysis with acetylsalicylic acid and diclofenac. Biochem Pharmacol 2003, 65: HEDENMALM K, SPIGSET O. Agranulocytosis and other blood dyscrasias associated with dipyrone (metamizole). Eur J Clin Pharmacol 2002, 58: UETRECHT JP, MA HM, MACKNIGHT E, McCLELLAND R. Oxidation of aminopyrine by hypochlorite to a reactive dication: Possible implications for aminopyrine-induced agranulocytosis. Chem Res Toxicol 1995, 8: HARGIS JB, LA RUSSA VF, REDMOND J, KESSLER SW, WRIGHT DG. Agranulocytosis associated with Mexican aspirin (dipyrone):

11 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ 449 Evidence for an autoimmune mechanism affecting multipotential hematopoietic progenitors. Am J Hematol 1989, 31: HATTON CS, PETO TE, BUNCH C, PASVOL G, RUSSELL SJ, SINGER CR ET AL. Frequency of severe neutropenia associated with amodiaquine prophylaxis against malaria. Lancet 1986, i: NEFTEL KA, WOODTLY W, SCHMID M, FRICK PG, FEHR J. Amodiaquine induced agranulocytosis and liver damage. Br Med J (Clin Res Ed) 1986, 292: NAISBITT DJ, WILLIAMS DP, O NEILL PM, MAGGS JL, WILLOCK DJ, PIRMOHAMED M ET AL. Metabolism-dependent neutrophil cytotoxicity of amodiaquine: A comparison with pyronaridine and related antimalarial drugs. Chem Res Toxicol 1998, 11: AYMARD JP, WIOLAND C, FERRY R, NETTER P, STREIFF F. The in vitro effect of amodiaquine on bone marrow granulocyte-macrophage progenitor cells from normal subjects. Fundam Clin Pharmacol 1992, 6: WINSTANLEY PA, COLEMAN JW, MAGGS JL, BRECKENRIDGE AM, PARK BK. The toxicity of amodiaquine and its principal metabolites towards mononuclear leucocytes and granulocyte/monocyte colony forming units. Br J Clin Pharmacol 1990, 29: ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ. Απλαστική αναιμία. Ιατρικές εκδόσεις Ζήτα, Αθήνα, ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ. Απλαστική αναιμία. Στο: Παθολογία, βιβλίο ΔΕΠ. Ιατρικές Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδης, Αθήνα, 2002: ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ. Απλαστική αναιμία. Στο: Σεϊτανίδης ΧΒ (Συντ.). Αναιμίες διάγνωση και θεραπεία. Εκδόσεις Ζήτα, Αθήνα, 1999: ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΧ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Αιματολογικές διαταραχές που προκαλούνται από φάρμακα. Διαταραχές της ερυθράς σειράς. Αρχ Ελλ Ιατρ 2010, 27: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β, ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΧ. Απλαστική αναιμία στην παιδική ηλικία. Παθογενετικοί μηχανισμοί και σύγχρονη θεραπεία. Αρχ Ελλ Ιατρ 2010, 27: SEGEL G, LICHTMAN Μ. Aplastic anemia. Ιn: Lichtman MA (ed) Williams hematology. McGraw-Hill Professional, New York, 2005: IP J, UETRECHT J. In vitro and animal models of drug-induced blood dyscrasias. Environ Toxicol Pharmacol 2006, 21: THOMPSON CD, KINTER MT, MACDONALD TL. Synthesis and in vitro reactivity of 3-carbamoyl-2-phenylpropionaldehyde and 2-phenylpropenal: Putative reactive metabolites of felbamate. Chem Res Toxicol 1996, 9: ASTER RH. Drug-induced immune thrombocytopenia: An overview of pathogenesis. Semin Hematol 1999, 36(Suppl 1): UETRECHT JP. The role of leukocyte-generated reactive metabolites in the pathogenesis of idiosyncratic drug reactions. Drug Metab Rev 1992, 24: MONCADA S, PALMER RM, HIGGS EA. Nitric oxide: Physiology, pathophysiology, and pharmacology. Pharmacol Rev 1991, 43: RADI R, BECKMAN JS, BUSH KM, FREEMAN BA. Peroxynitrite oxidation of sulfhydryls. The cytotoxic potential of superoxide and nitric oxide. J Biol Chem 1991, 266: MOLDÉUS P, ANDERSSON B, RAHIMTULA A, BERGGREN M. Prostaglandin synthetase catalyzed activation of paracetamol. Biochem Pharmacol 1982, 31: KUBOW S, WELLS PG. In vitro bioactivation of phenytoin to a reactive free radical intermediate by prostaglandin synthetase, horseradish peroxidase, and thyroid peroxidase. Mol Pharmacol 1989, 35: HOFSTRA AH, UETRECHT JP. Myeloperoxidase-mediated activation of xenobiotics by human leukocytes. Toxicology 1993, 82: KETTLE AJ, ANDERSON RF, HAMPTON MB, WINTERBOURN CC. Reactions of superoxide with myeloperoxidase. Biochemistry 2007, 46: BERGEMANN N, ABU-TAIR F, ADERJAN R, KOPITZ J. Ηigh clozapine concentrations in leukocytes in a patient who developed leukocytopenia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2007, 31: HENNING U, LÖFFLER S, KRIEGER K, KLIMKE A. Uptake of clozapine into HL-60 promyelocytic leukaemia cells. Pharmacopsychiatry 2002, 35: GARDNER I, ZAHID N, MACCRIMMON D, UETRECHT JP. A comparison of the oxidation of clozapine and olanzapine to reactive metabolites and the toxicity of these metabolites to human leukocytes. Mol Pharmacol 1998, 53: GARDNER I, LEEDER JS, CHIN T, ZAHID N, UETRECHT JP. A comparison of the covalent binding of clozapine and olanzapine to human neutrophils in vitro and in vivo. Mol Pharmacol 1998, 53: Corresponding author: J. Meletis, Bone Hematology Department and Marrow Transplantation Unit, National and Kapodistrian University of Athens, Laiko General Hospital, Athens, Greece

13. Ηωσινόφιλο κύτταρο στα επιχρίσματα περιφερικού αίματος και μυελού των οστών

13. Ηωσινόφιλο κύτταρο στα επιχρίσματα περιφερικού αίματος και μυελού των οστών 13. Ηωσινόφιλο κύτταρο στα επιχρίσματα περιφερικού αίματος και μυελού των οστών Γ.Χρ. Μελέτης 1, Α. Σαραντόπουλος 1, Σ. Μασουρίδη 1, Ε. Βαριάμη 1, Ε. Τέρπος 2 Τα ηωσινόφιλα παράγονται όπως όλα τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

-Αναστολή της οργανικής σύνδεσης του ιωδίου που προσλαμβάνεται από το θυρεοειδή αδένα -Ανοσοκατασταλτική δράση με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής

-Αναστολή της οργανικής σύνδεσης του ιωδίου που προσλαμβάνεται από το θυρεοειδή αδένα -Ανοσοκατασταλτική δράση με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής Άννα Ναξάκη Επιμελήτρια Α Γ Παθολογική Κλινική ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΘΕΙΟΥΡΙΑΣ(ΠΡΟΠΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΟΘΕΙΟΥΡΑΚΙΛΗ) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΙΜΙΔΑΖΟΛΗΣ(ΚΑΡΒΙΜΑΖΟΛΗ ΚΑΙ ΘΕΙΑΜΑΖΟΛΗ) -Αναστολή της οργανικής σύνδεσης του ιωδίου που προσλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΆΔΝΗ ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΧΛΛ. Εισαγωγή στην αιματολογία

ΑΡΙΆΔΝΗ ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΧΛΛ. Εισαγωγή στην αιματολογία ΑΡΙΆΔΝΗ ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΧΛΛ Εισαγωγή στην αιματολογία Αιματολογία Κλινική και εργαστηριακή Διαγνωστική και θεραπευτική Αυτόνομη και συνεργατική Αίμα-Λειτουργίες Μεταφορά οξυγόνου Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ Μεταβολισμός της κορτιζόλης Η κορτιζόλη μεταβολίζεται στο ήπαρ. Στην συνέχεια οι μεταβολίτες συζευγνύνται με γλυκουρονιδικές και θειικές ομάδες, γίνονται υδατοδιαλυτά, εισέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις μεμβράνες 2. Φυσιολογικοί φραγμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής της κινητικής των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία

Κλινικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής της κινητικής των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία Κλινικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής της κινητικής των κυττάρων της κοκκιώδους σειράς Ιδιoσυστασιακή ακοκκιοκυτταραιμία Γεώργιος Μπούτσικας, Λούλα Παπαγεωργίου, Ιωάννης Β. Ασημακόπουλος, Κυριακή Πέτεβη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 16/11/10 A.M. :

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 16/11/10 A.M. : ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 16/11/10 A.M. : 2010336 ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Π.Σ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΟΓΕΝΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος κυτταρικού κύκλου-απόπτωση Πεφάνη Δάφνη Επίκουρη καθηγήτρια, Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ Μιχαλακοπούλου 176, 1 ος όροφος

Έλεγχος κυτταρικού κύκλου-απόπτωση Πεφάνη Δάφνη Επίκουρη καθηγήτρια, Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ Μιχαλακοπούλου 176, 1 ος όροφος Έλεγχος κυτταρικού κύκλου-απόπτωση Πεφάνη Δάφνη Επίκουρη καθηγήτρια, Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ Μιχαλακοπούλου 176, 1 ος όροφος Κυτταρικός κύκλος Φάσεις του κυτταρικού κύκλου G1:Αύξηση του κυττάρου και προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα φυσική ή μη ειδική ανοσία δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο παθογόνο και δεν διαθέτει μνήμη. σε επίκτητη ή ειδική ανοσία χυμική ανοσία με παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή. Α. Χατζηγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φλεγμονή. Α. Χατζηγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Φλεγμονή Α. Χατζηγεωργίου Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μη ειδική ανοσολογική άμυνα ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ Φυσικοί: δέρμα, βλεννογόνοι, βλέννα, βήχας Χημικοί: λυσοζύμη, αντιμικροβιακά

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος Γενική αίµατος Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Εργαστήριο Αιµατολογίας, Αιµατολογικό Τµήµα, Παθολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Γενική αίµατος Καταµέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων από τους µικροοργανισµούς. Οι φάσεις των Τ κυτταρικών απαντήσεων

ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων από τους µικροοργανισµούς. Οι φάσεις των Τ κυτταρικών απαντήσεων ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Ενεργοποίηση των Τ κυττάρων από τους µικροοργανισµούς Οι φάσεις των Τ κυτταρικών απαντήσεων Αναγνώριση του αντιγόνου και συνδιέγερση Αναγνώριση πεπτιδίων συνδεδεµένων µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΑΜΕΣΗ COOMBS Θεμελιώδες γνώρισμα του κάθε οργανισμού είναι ότι αναγνωρίζει τα κύτταρα των άλλων οργανισμών ως ξένα Αντιδρά με σκοπό την καταστροφή ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η πρώτη γραπτή αναφορά στο φαινόμενο της ανοσίας μπορεί να αναζητηθεί στον Θουκυδίδη, τον μεγάλο ιστορικό του Πελοποννησιακού Πολέμου Ανάπτυξη και επιβίωση o

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΥΝΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΥΝΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΥΝΟΥ Τα λεμφοκύτταρα προέρχονται από την λεμφική σειρά, ενώ τα μονοπύρηνα, τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (κοκκιοκύτταρα) και τα βασεόφιλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Στέργιος Κατσιουγιάννης PhD Μεταδιδακτορικός συνεργάτης Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Επιστήµης ιαιτολογίας και ιατροφής Μεταβολισµός και Ανοσολογία Ιστορικά το καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

8 η Παρουσίαση Εισαγωγή στο Αίμα

8 η Παρουσίαση Εισαγωγή στο Αίμα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 8 η Παρουσίαση Εισαγωγή στο Αίμα ΠΗΓΕΣ :ADAM,AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, www.blood.co.uk Συστατικά του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΦΥΣΙΚΗ-ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ Φυσιολογικοί φραγμοί Κύτταρα Χημικές ουσίες Αποτελεί τη πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii. Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης... 3. Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9

Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii. Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης... 3. Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9 Περιεχόμενα Πρόλογος Ομότ. Καθηγητού κου Μαραγκουδάκη...v Πρόλογος της συγγραφέως...vii Κεφάλαιο 1 2 3 4 Εισαγωγή 1 Καμπύλες δόσης - ανταπόκρισης.... 3 Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων 9 1 Δράση μέσω φυσικοχημικών

Διαβάστε περισσότερα

ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα

ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Τα είδη της ITP είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ. Κ. ΜΑΚΕΔΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΥ, Ιατρός Βιοπαθολόγος ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ Απόδοση λιπαρών οξέων μετά από υδρόλυση των τριγλυκεριδίων, σε περίοδο νηστείας, με σκοπό: Την παραγωγή ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της επούλωσης των ελκών στο διαβήτη και αιτίες αποτυχίας

Παθοφυσιολογία της επούλωσης των ελκών στο διαβήτη και αιτίες αποτυχίας Παθοφυσιολογία της επούλωσης των ελκών στο διαβήτη και αιτίες αποτυχίας Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ Λαϊκό Σακχαρώδης διαβήτης και έλκη κάτω άκρων 25% των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενδογενείς ηωσινοφιλίες Νοσήματα με ηωσινοφιλία που ευθύνονται τα ίδια τα ηωσινόφιλα

9. Ενδογενείς ηωσινοφιλίες Νοσήματα με ηωσινοφιλία που ευθύνονται τα ίδια τα ηωσινόφιλα 9. Ενδογενείς ηωσινοφιλίες Νοσήματα με ηωσινοφιλία που ευθύνονται τα ίδια τα ηωσινόφιλα Γ.Χρ. Μελέτης 1, Α. Σαραντόπουλος 1, Σ. Μασουρίδη 1, Ε. Βαριάμη 1, Ε. Τέρπος 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Ενδογενείς ηωσινοφιλίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια φλεγμονή. Βαλεντίνη Τζιούφα-Ασημακοπούλου. Νοέμβριος 2018

Χρόνια φλεγμονή. Βαλεντίνη Τζιούφα-Ασημακοπούλου. Νοέμβριος 2018 Χρόνια φλεγμονή Βαλεντίνη Τζιούφα-Ασημακοπούλου Νοέμβριος 2018 Οξεία φλεγμονή Ταχεία εισβολή και λύση Εξιδρωματικά στοιχεία Πολυμορφοπύρηνα Χρόνια φλεγμονή Ύπουλη εισβολήπαρατεταμένη πορείαβραδεία λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Είδαμε ότι οι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ είναι 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα

Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα Αρχική εμπειρία από την χορήγηση anakinra σε δέκα ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ιδιοπαθή υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα Γ. Λάζαρος, Π. Βασιλείου, Κ. Αντωνάτου, Χ. Κουτσιανάς, Γ. Γεωργιόπουλος, Δ. Βασιλόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ Με βάση τη θέση στο ανθρώπινο σώμα Με βάση την ιδιότητα για γενικευμένη ή εξειδικευμένη δράση Εξωτερικοί εσωτερικοί μη ειδικοί μηχανισμοί ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοφαγία & Ανοσολογικό Σύστημα. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος

Αυτοφαγία & Ανοσολογικό Σύστημα. Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος Αυτοφαγία & Ανοσολογικό Σύστημα Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος Απρίλιος 2018 Αυτοφαγία & Ανοσολογικό Σύστημα Ευκαρυωτικά κύτταρα: Δυο μηχανισμούς αποδόμησης και ανακύκλωσης κυτταροπλασματικών αποβλήτων Πρωτεάσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ. προερυθροβλάστης βασεόφιλος ερυθροβλάστης πολυχρωματόφιλος. νορμοβλάστης. δικτυοερυθροκύτταρο. ερυθροκύτταρο

ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ. προερυθροβλάστης βασεόφιλος ερυθροβλάστης πολυχρωματόφιλος. νορμοβλάστης. δικτυοερυθροκύτταρο. ερυθροκύτταρο ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ προερυθροβλάστης βασεόφιλος ερυθροβλάστης πολυχρωματόφιλος νορμοβλάστης δικτυοερυθροκύτταρο ερυθροκύτταρο 1 ΕΡΥΘΡΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΟ Αμφίκοιλος δίσκος ΣΥΣΤΑΣΗ Περιέχει αιμοσφαιρίνη, πρωτεΐνη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

όλοι αναπνευστική οδός στομάχι στόμα

όλοι αναπνευστική οδός στομάχι στόμα κεράτινη στιβάδα περιέχει σμήγμα λιπαρά οξέα Μηχανισμοί που παρεμποδίζουν την είσοδο Δέρμα περιέχει ιδρώτας φυσιολογική μικροχλωρίδα λυσοζύμη γαλακτικό οξύ μικροοργανισμών Βλεννογόνοι όλοι αναπνευστική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι επεξεργασίας αίματος : χαρακτηριστικά προϊόντων και ανοσοτροποποίηση. Μαρία Γκανίδου ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μέθοδοι επεξεργασίας αίματος : χαρακτηριστικά προϊόντων και ανοσοτροποποίηση. Μαρία Γκανίδου ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μέθοδοι επεξεργασίας αίματος : χαρακτηριστικά προϊόντων και ανοσοτροποποίηση Μαρία Γκανίδου ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Ανοσοτροποποίηση: κλινικές παρατηρήσεις Καλύτερη ανοχή νεφρικών μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Διακρίνονται σε: - Πρωτογενή και - Δευτερογενή Πρωτογενή είναι τα όργανα στα οποία γίνεται η ωρίμανση των κυττάρων του ανοσοποιητικού: - Θύμος

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η άσκηση, επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Τα αποτελέσματα αυτά ενδέχεται να είναι παροδικά ή μόνιμα ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία. Απόπτωση, ή Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος ΔIAΛEΞΗ 20 (9/5/2017) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Kυτταρική Bιολογία. Απόπτωση, ή Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος ΔIAΛEΞΗ 20 (9/5/2017) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 20 (9/5/2017) Απόπτωση, ή Προγραμματισμένος Κυτταρικός Θάνατος Τι είναι απόπτωση; Απόπτωση είναι ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Η καταστροφή του κυττάρου γίνεται «ήπια»

Διαβάστε περισσότερα

Αίμα - Μυελική Αιμοποίηση. Ε. Παρασκευά Αναπλ. Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας

Αίμα - Μυελική Αιμοποίηση. Ε. Παρασκευά Αναπλ. Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας Αίμα - Μυελική Αιμοποίηση Ε. Παρασκευά Αναπλ. Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Θεσσαλίας 4.10.2016 1 Η ανταλλαγή ύλης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ανοσία. Ανοσολογικοί µηχανισµοί. Κυτταροκίνες

Φυσική Ανοσία. Ανοσολογικοί µηχανισµοί. Κυτταροκίνες Ανοσολογικοί µηχανισµοί Ειδικοί ανοσολογικοί µηχανισµοί (επίκτητη ανοσία) εξαρτώνται από την ειδική αναγνώριση από τα λεµφοκύτταρα της ξένης ουσίας ή κυττάρου Φυσική Ανοσία Μηχανισµοί φυσικής (µη ειδικής)

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτικό Stress, άσκηση και υπερπροπόνηση

Οξειδωτικό Stress, άσκηση και υπερπροπόνηση Οξειδωτικό Stress, άσκηση και υπερπροπόνηση Τζιαμούρτας Ζ. Αθανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης, ΠΘ Ερευνητής, Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης Οξειδωτικό στρες Γενικός όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η πήξη του αίματος συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού 2. Η φαγοκυττάρωση είναι αποτελεσματική μόνο έναντι των βακτηρίων 3. Οι ιντερφερόνες δρουν άμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι. gr

Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι.  gr Dr ΣΑΡΡΗΣ Ι. - αµ. επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ Α. ενδοκρινολόγοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια υποσιτισµού ή βαριάς µη θυρεοειδικής νόσου, παρατηρούνται µεταβολές των επιπέδων των θυρεοειδικών ορµονών στο αίµα, που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική Αιμοποίηση Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Εισαγωγή Μελέτη αίματος, αιμοποιητικών και λεμφικών οργάνων 1. αιματολογικές διαταραχές σε πληθώρα καταστάσεων και όχι μόνο σε αμιγή αιματολογικά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Επίκτητη Ανοσία I. Σωτήρης Ζαρογιάννης Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Π.Θ.

Εισαγωγή στην Ανοσολογία Επίκτητη Ανοσία I. Σωτήρης Ζαρογιάννης Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Π.Θ. Εισαγωγή στην Ανοσολογία Επίκτητη Ανοσία I Σωτήρης Ζαρογιάννης Επίκ. Καθηγητής Φυσιολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Τμήμα Ιατρικής Π.Θ. 14/10/2016 Φυσιολογία Συστημάτων Ακαδημαϊκό Ετος 2016-2017 Γενικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με θρομβοκυττάρωση Εισαγωγή Αριθμός ΑΜΠ 450x10 9 /L γενικά αποδεκτός ως θρομβοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία γενικής παιδείας τάξη Γ

Βιολογία γενικής παιδείας τάξη Γ Βιολογία γενικής παιδείας τάξη Γ Παραδόσεις του μαθήματος Επιμέλεια: Γιάννης Αργύρης Βιολόγος M.Sc. Καθηγητής 3 ου Γεν. Λυκ. Ηλιούπολης Κεφάλαιο 1ο Άνθρωπος και υγεία 2. Μηχανισμοί Άμυνας του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι0 MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι0 MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙ Ι MYD88 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Φωτεινή Μάλλη 1, Ειρήνη Γερογιάννη 1 Καλλιόπη Αγγέλου 1, Βίκυ Μολλάκη 2, Φωτεινή Μπαρδάκα 1, Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: επιλέξτε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συνέχεια της πρότασης. 1. Δυσμενές χημικό περιβάλλον στην επιδερμίδα προκαλείται από:

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα

Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα Μοριακή κυτταρική βιοχημεία Ανοσοποιητικό σύστημα κωδικός μαθήματος: ETY-335 Χειμερινό εξάμηνο 2014 / 2015 Μαρία Χατζηνικολαΐδου mchatzin@materials.uoc.gr Έμφυτο και προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Μικροοργανισμοί Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί ονομάζονται οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο)

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο) ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο) ΟΡΙΣΜΟΣ Ήπια/μέτρια αναιμία που συνοδεύει αρκετές λοιμώξεις, φλεγμονώδεις καταστάσεις και αρκετές κακοήθειες, που διορθώνεται όταν αντιμετωπιστεί το υποκείμενο νόσημα (σιδηροαχρηστική

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015

Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015 ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015 Ορισμός της Αιμοποίησης Αιμοποίηση καλείται το σύνολο των διεργασιών που επιτελούνται κατά την συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 12 : Απόπτωση ή Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 12 : Απόπτωση ή Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 12 : Απόπτωση ή Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Παναγιωτίδης Χρήστος ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Δεδομένα για τη βιοχημική δράση της αντιοξειδωτικής Βιταμίνης C.

Επιστημονικά Δεδομένα για τη βιοχημική δράση της αντιοξειδωτικής Βιταμίνης C. Βιταμίνη C - Ενισχύει το ανοσοποιητικό με 20 διαφορετικούς τρόπους - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ CITY KALAMP Επιστημονικά Δεδομένα για τη βιοχημική δράση της αντιοξειδωτικής Βιταμίνης C. Η βιταμίνη C, γνωστή και ως ασκορβικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας

Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Εφαρμογές αρχών φαρμακολογίας Χριστίνα Δάλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών cdalla@med.uoa.gr www.med.uoa.gr/pharmacology Ισχύς (potency) ενός φαρμάκου (συνήθως εκφράζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική γήρανση των οστών. Μηχανισμοί και προοπτικές

Κυτταρική γήρανση των οστών. Μηχανισμοί και προοπτικές Κυτταρική γήρανση των οστών. Μηχανισμοί και προοπτικές Μαρία Π. Γιαβροπούλου Ενδοκρινολόγος Τμήμα κλινικής και Μοριακής Ενδοκρινολογίας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ O ομιλητής (προσωπικά ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔOMH KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΔOMH KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔOMH KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Το αίμα αποτελεί το 7% του βάρους του ανθρώπινου σώματος και, ο μέσος ενήλικας έχει συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ: Εξάλειψη των ενδοκυττάριων µικροοργανισµών

6. ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ: Εξάλειψη των ενδοκυττάριων µικροοργανισµών 6. ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ: Εξάλειψη των ενδοκυττάριων µικροοργανισµών Οι δύο τύποι της κυτταρικής ανοσίας Η µετανάστευση των δραστικών Τ κυττάρων στις εστίες της λοίµωξης (εντόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Β'ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΙΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ: ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης. Σ. Παπαδάκη 1, Σ. Σιδηροπούλου 1, Β. Χαντζηχρήστος 1, Μ. Πασχόπουλος 2, Α.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης. Σ. Παπαδάκη 1, Σ. Σιδηροπούλου 1, Β. Χαντζηχρήστος 1, Μ. Πασχόπουλος 2, Α. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης Σ. Παπαδάκη 1, Σ. Σιδηροπούλου 1, Β. Χαντζηχρήστος 1, Μ. Πασχόπουλος 2, Α. Τσελέπης 1 1 Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης/Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 9η Διάλεξη: «Άσκηση και ελεύθερες ρίζες»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 9η Διάλεξη: «Άσκηση και ελεύθερες ρίζες» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

Αιµοποίηση-Ερυθροποίηση. Έλενα Σολωμού Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας

Αιµοποίηση-Ερυθροποίηση. Έλενα Σολωμού Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Αιµοποίηση-Ερυθροποίηση Έλενα Σολωμού Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ορισµός της Αιµοποίησης Αιµοποίηση καλείται το σύνολο των διεργασιών που επιτελούνται κατά την συνεχή αναπαραγωγή των κυττάρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσιακή απάντηση (immune response)

Ανοσιακή απάντηση (immune response) Ανοσιακή απάντηση (immune response) Το σύνολο των μηχανισμών που καθιστούν τον οργανισμό ικανό να αναγνωρίζει,να εξουδετερώνει και να απομακρύνει κάθε ξένη ουσία προς αυτόν χαρακτηρίζεται ως ανοσία. Αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

οµή Ανοσιακού Συστήµατος Ελένη Φωτιάδου-Παππά Τµήµα Ανοσολογίας Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

οµή Ανοσιακού Συστήµατος Ελένη Φωτιάδου-Παππά Τµήµα Ανοσολογίας Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά οµή Ανοσιακού Συστήµατος Ελένη Φωτιάδου-Παππά Τµήµα Ανοσολογίας Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά Ανοσολογικό σύστηµα Βασικό σύστηµα του οργανισµού Λειτουργικές µονάδες του ανοσολογικού συστήµατος Οργανωµένος λεµφικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός"

Ο φυσιολογικός μυελός των οστών. Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός Ο φυσιολογικός μυελός των οστών Κατερίνα Ψαρρά Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός" μυελός των οστών πολύπλοκος όλες οι κυτταρικές σειρές από αρχέγονο αδιαφοροποίητο κύτταρο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος Γενική αίµατος Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Εργαστήριο Αιµατολογίας, Αιµατολογικό Τµήµα, Παθολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Γενική αίµατος Καταµέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ. Τ λεµφοκύτταρα:

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ. Τ λεµφοκύτταρα: ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ Προέλευση: µυελός των οστών. Μερικά µεταναστεύουν στο θύµο, όπου παραµένουν για ποικίλες περιόδους πριν διασκορπισθούν στο σώµα. Βίος: η ζωή τους ποικίλει. Τα µνηµοκύτταρα ζουν για πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοκινητική. Χρυσάνθη Σαρδέλη

Φαρμακοκινητική. Χρυσάνθη Σαρδέλη Φαρμακοκινητική Χρυσάνθη Σαρδέλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ Φαρμακοκινητική Η Φαρμακοκινητική είναι η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017 Ορισμός της Αιμοποίησης Αιμοποίηση καλείται το σύνολο των διεργασιών που επιτελούνται κατά την συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

Tοξικότητα. Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. 6/3/2008 Αρτεμις Αγησ. Ντονά

Tοξικότητα. Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας. 6/3/2008 Αρτεμις Αγησ. Ντονά Tοξικότητα Αρτεμις Ντονά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Αντικείμενα του μαθήματος Να εξοικειωθεί με την έννοια της τοξικότητας, όργανο στόχος Να μπορεί να ξεχωρίσει την οξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Καθώς η επιστημονική γνώση και κατανόηση αναπτύσσονται, ο μελλοντικός σχεδιασμός βιοτεχνολογικών προϊόντων περιορίζεται μόνο από τη φαντασία μας Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

να ταράξουν την λειτουργία των ιστών και των οργάνων του; α. τη θέση τους στο ανθρώπινο σώμα β. την γενικευμένη ή εξειδικευμένη δράση

να ταράξουν την λειτουργία των ιστών και των οργάνων του; α. τη θέση τους στο ανθρώπινο σώμα β. την γενικευμένη ή εξειδικευμένη δράση Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας του 1 ο κεφαλαίου (συνέχεια) 1. Από τι εξαρτάται η επιβίωση του ανθρώπου και ποιοι εξωτερικοί παράγοντες θα μπορούσαν να ταράξουν την λειτουργία των ιστών και των οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε μόνο ενέσιμα φάρμακα και μόνο στο σημείο που πάσχει. ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ξεκίνησε στη λογική του γιατί να μη χορηγήσω ένα αντιφλεγμονώδες

Διαβάστε περισσότερα

DEPARTMENT OF IMMUNOLOGY & HISTOCOMPATIBILITY UNIVERSITY OF THESSALY

DEPARTMENT OF IMMUNOLOGY & HISTOCOMPATIBILITY UNIVERSITY OF THESSALY Μαμάρα Α. (1), Καλαλά Φ. (1), Λιαδάκη Κ. (1), Παπαδούλης Ν. (2), Μανδαλά Ε. (3), Παπαδάκης Ε. (4), Γιαννακούλας N. (5), Παλασοπούλου M. (5), Λαφιωνιάτης Σ. (6), Κιουμή A. (4), Κοραντζής I. (4), Καρτάσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερυθροκύτταρα αποτελούν τα πολυαριθμότερα κύτταρα του περιφερικού

Τα ερυθροκύτταρα αποτελούν τα πολυαριθμότερα κύτταρα του περιφερικού EΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ 5 Στο κεφάλαιο αυτό: Ανασκοπείται η λειτουργία του ερυθροκυττάρου και η δομή και λειτουργία της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης. Περιγράφονται τα κύτταρα της ερυθροκυτταρικής σειράς. Τονίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ράπτης, 1,2 Χ. Λουτράδης, 3 Κ. Μπακογιάννης, 4 Α. Κ. Μπούτου, 5 Μ. Ε. Αλεξάνδρου, 6 Μ. Σχοινά, 3 Α. Σιούλης, 1 Η. Μπαλάσκας, 1 Π. Α.

Β. Ράπτης, 1,2 Χ. Λουτράδης, 3 Κ. Μπακογιάννης, 4 Α. Κ. Μπούτου, 5 Μ. Ε. Αλεξάνδρου, 6 Μ. Σχοινά, 3 Α. Σιούλης, 1 Η. Μπαλάσκας, 1 Π. Α. ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ENDOCAN, ANGIOPOIETIN-2 ΚΑΙ HIF-1A ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β. Ράπτης, 1,2 Χ. Λουτράδης, 3 Κ. Μπακογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά

Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ενδείξεις μέτρησης εκπνεομένου NO στα παιδιά Ε.Παρασκάκης Eπικ. Καθηγητής Παιδιατρικής Μονάδα Αναπνευστικών Νοσημάτων Παίδων Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Θράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρακολούθηση αρκετών αναπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΖΑΪΥΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ.

ΠΑΖΑΪΥΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. Γιατί μας απασχολεί Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2 συνοδεύονται από μικρο και μακροαγγειακές επιπλοκές Σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας του διαβητικού πληθυσμού Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Διαχωρισμός λεμφοκυττάρων στο ολικό αίμα

Εργαστηριακή άσκηση 1: Διαχωρισμός λεμφοκυττάρων στο ολικό αίμα Εργαστηριακή άσκηση 1: Διαχωρισμός λεμφοκυττάρων στο ολικό αίμα Εργαστήριο Ανοσολογίας Εαρινό εξάμηνο 2019 Υπεύθυνες Διδάσκουσες: Βογιατζάκη Χρυσάνθη, Τσουμάνη Μαρία Εισαγωγή Περιφερικό αίμα Το περιφερικό

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοποντίνη στο υπερκείµενο των προκλητών πτυέλων σε ασθµατικούς καπνιστές: συσχετίσεις µε δείκτες φλεγµονής και αναδιαµόρφωσης των αεραγωγών

Οστεοποντίνη στο υπερκείµενο των προκλητών πτυέλων σε ασθµατικούς καπνιστές: συσχετίσεις µε δείκτες φλεγµονής και αναδιαµόρφωσης των αεραγωγών Οστεοποντίνη στο υπερκείµενο των προκλητών πτυέλων σε ασθµατικούς καπνιστές: συσχετίσεις µε δείκτες φλεγµονής και αναδιαµόρφωσης των αεραγωγών Γ. Χειλάς, Σ. Λουκίδης, Κ. Κωστίκας, D. Simoes, Κ. Κοντογιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Εισαγωγή Η κατανόηση των αιµατολογικών παθήσεων συµπεριλαµβανοµένων των οξειών λευχαιµιών προϋποθέτει την γνώση του µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα προς απάντηση

Ερωτήµατα προς απάντηση Κεφ. 9. Ανοσιακή ανοχή και αυτοανοσία: Η διάκριση εαυτού-ξένου και οι διαταραχές της Ερωτήµατα προς απάντηση Πως διατηρεί το ανοσοποιητικό σύστηµα τηµη απαντητικότητα σε εαυτά αντιγόνα (=ανοχή); Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Απαντήσεις του κριτηρίου αξιολόγησης στη βιολογία γενικής παιδείας 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε τον αριθμό καθεμίας από τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, και δίπλα σε αυτόν το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ Ερωτήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) 1) Από τη εξαρτάται ανάπτυξη της αλκοολικής νόσου

Διαβάστε περισσότερα