Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ του/της ΤΖΑΦΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Α.Μ. 71/11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στην εφαρµοσµένη λογιστική και ελεγκτική Ιούλιος

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η αναλυτική λογιστική εκµετάλλευσης και η συµβολή της στην ελεγκτική διαδικασία των λογαριασµών της γενικής λογιστικής που αποτελούν στοιχεία κόστους» χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται ανάλυση των λογαριασµών της οµάδας 9 του ΕΓΛΣ. Για κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό γίνεται αναφορά στο περιεχόµενο του, το σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί, και γίνεται ανάλυση του τρόπου συλλειτουργίας του µε τους άλλους λογαριασµούς του κυκλώµατος της αναλυτικής λογιστικής. Το δεύτερο µέρος αρχικά περιλαµβάνει εκτενή αναφορά στις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τον έλεγχο των λογαριασµών της γενικής λογιστικής οι οποίοι αποτελούν στοιχεία κόστους για την επιχείρηση (δηλαδή γίνεται αναφορά στις ελεγκτικές διαδικασίες των λογαριασµών των οµάδων 2 και 6 του ΕΓΛΣ). Ακολούθως γίνεται αναφορά στις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης και τη συµβολή τους στην ελεγκτική προσπάθεια για τον προσδιορισµό του κόστους παραχθέντων και πωληθέντων της επιχείρησης. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη σελ. 2 Περιεχόµενα σελ. 3 Βιβλιογραφία σελ. 6 ΜΕΡΟΣ 1 ο Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ορισµός και στόχοι της αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης Λειτουργία της οµάδας 9 Κύκλωµα λογαριασµών σελ.7 σελ.7 σελ.8 Λογαριασµός 90 «ιάµεσοι αντικριζόµενοι λογαριασµοί» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Θεµελιώδεις αρχές του λογαριασµού 90 σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ 11 Λογαριασµός 91 «Ανακατάταξη εξόδων αγοράς εσόδων» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ.15 Λογαριασµός 92 «Κέντρα θέσεις κόστους» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ Υπολογαριασµοί του 92 σελ.20 Λογαριασµός 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ.25 Λογαριασµός 94 «Αποθέµατα» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ.29 Λογαριασµός 95 «Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Αποτίµηση των αποθεµάτων απογραφής σελ.32 3

4 3. Λειτουργία του λογαριασµού σελ.33 Λογαριασµός 96 «Έσοδα µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ.36 Λογαριασµός 97 «ιαφορές ενσωµάτωσης και καταλογισµού» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ.41 Λογαριασµός 98 «Αναλυτικά αποτελέσµατα» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ.47 Λογαριασµός 99 «Εσωτερικές διασυνδέσεις» 1. Περιεχόµενο και σκοπός σελ Λειτουργία του λογαριασµού σελ.50 ΜΕΡΟΣ 2 ο Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Γενικά σελ. 52 Ελεγκτική αποθεµάτων και απογραφή Έλεγχος αποθεµάτων Ελεγκτικές διαδικασίες λογαριασµών οµάδας 2 Ε.Γ.Λ.Σ. σελ.53 σελ.56 σελ «Εµπορεύµατα» σελ «Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή» σελ «Υποπροιόντα και υπολείµµατα» σελ «α &β ύλες- υλικά συσκευασίας» σελ «Είδη συσκευασίας» σελ «Αναλώσιµα υλικά» σελ «ΕΑνταλλακτικά παγίων» σελ.67 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 4

5 Ελεγκτικές διαδικασίες λογαριασµών οµάδας 6 Ε.Γ.Λ.Σ «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» σελ.68 Πρόγραµµα ελέγχου των δαπανών για τη µισθοδοσία σελ «Αµοιβές και έξοδα τρίτων» σελ «Παροχές τρίτων» σελ «Φόροι τέλη» σελ «ιάφορα έξοδα» σελ «Τόκοι έξοδα» σελ «Αποσβέσεις» σελ.74 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γενικά Λογαριασµός 91 «Ανακατάταξη εξόδων αγοράς εσόδων» Λογαριασµός 92 «Κέντρα θέσεις κόστους» Λογαριασµός 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) Η φύρα Λογαριασµός 95 «Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος» Πρόγραµµα ελέγχου δαπανών και αναλυτική λογιστική εκµ/σης σελ.76 σελ.76 σελ.77 σελ.79 σελ.82 σελ.83 σελ.84 Επαλήθευση αριθµητικών συµφωνιών για επίτευξη κατ αξία ελέγχου της παραγωγής σελ.86 Ενδεικτική επαλήθευση του κόστους παραγωγής µε βάση αριθµοδείκτες Συµπέρασµα Αναφορές σελ.87 σελ.88 σελ.89 5

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΕΡΟΣ 1 ο 1)Κοστολόγηση εσωλογιστική και εξωλογιστική (Εµµ. Σακέλη) )Αναλυτική λογιστική εκµετάλλευσης βιοµηχανική λογιστική και λογιστική κόστους (Καρδακάρης Κων/νος) )Βιοµηχανικός λογισµός αν. λογ εκµεταλ. (Μυριανθόπουλος Γ.) )Αναλ. Λογ. εκµετ. Κατά το ΕΓΛΣ (Βαραβάκης Κων/νος) )Κοστολόγηση µε την οµάδα 9 (Καραγιάννης.) ) Ανάλυση ερµηνεία του ΕΓΛΣ (Γρηγοράκος Θεόδωρος) 1998 ΜΕΡΟΣ 2 ο 1)Φορολογική ελεγκτική (Σκόρδος Β.) ) Ελεγκτική (Τσακλάγκανος Α.) )Φορολογική λογιστική και ελεγκτική (Παπαδόπουλος Ε.) )Φορολογικός έλεγχος και σχέδια εργασίας τόµος Α(Παπαδόπουλος Α.) )Εισαγωγή στην ελεγκτική (Παππάς Αντ.) Α έκδοση

7 ΜΕΡΟΣ 1 ο Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ορισµός και στόχοι της αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης Η γενική λογιστική έχει ως στόχο την παρακολούθηση των σχέσεων της επιχείρησης µε τους τρίτους και τον προσδιορισµό κατ είδος των εσόδων και εξόδων ώστε να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισµός του συνολικού αποτελέσµατος. Η αναλυτική λογιστική συµπληρώνει τη γενική λογιστική. Η οµάδα 9 είναι ένας προδιαγραµµένος τρόπος παρακολούθησης και αποτύπωσης του κόστους µιάς επιχείρησης µέσω µιας συγκεκριµένης µεθοδολογίας και ενός συνόλου λογαριασµών, ο οποίος επιτρέπει την παροχή πληροφοριών για τη κατάρτιση των δηµοσιευµένων λογιστικών καταστάσεων (κόστος ανά λειτουργία της επιχείρησης αποτίµηση, αποθεµάτων, κτλ.) και σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί ούτε τεχνική αλλά ούτε και µέθοδο κοστολόγησης. Το αντικείµενο της αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης η οποία ταυτόχρονα αποκαλείται και λογιστική κόστους και βιοµηχανική λογιστική είναι: Ο προσδιορισµός του πραγµατικού κόστους για κάθε λειτουργιά της επιχείρησης (θέση κόστους) και για κάθε παραγόµενο προϊόν (φορέα κόστους). Ο προσδιορισµός των αναλυτικών αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης για την κατάρτιση του ισολογισµού και την τήρηση της διαρκούς απογραφής. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων Ο έλεγχος της διαχείρισης Η παροχή στοιχείων: 1. Για την άσκηση τιµολογιακής πολιτικής 2. Για την άσκηση του περιοδικού σχεδιασµού 3. Για τη λήψη αποφάσεων 4. Για τη κατάρτιση και λειτουργία του πρότυπου κόστους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 9 Η αναλυτική λογιστική εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο του Π /80 µπορεί να λειτουργεί µε δύο συστήµατα: 7

8 Α) Με το σύστηµα της πλήρους αυτονοµίας απέναντι στη γενική λογιστική. ηλαδή η αναλυτική λογιστική λειτουργεί σε ξεχωριστό κύκλωµα λογαριασµών µε χρεοπίστωση µόνο µε τους λογαριασµούς της οµάδας 9. Η οµάδα 9 δε χρησιµοποιείται καθόλου στη γενική λογιστική και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζεται αναλυτικά στις παραγράφους 5.20, 5.21 του Π 1123/80. Β)Με το σύστηµα της συλλειτουργίας γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Στη περίπτωση αυτή η αναλυτική λογιστική λειτουργεί στο ίδιο λογιστικό κύκλωµα µε τη γενική λογιστική αλλά µε τη προϋπόθεση όµως ότι η αναλυτική λογιστική διατηρεί την αυτονοµία της και δεν παραβιάζονται οι δύο βασικές αρχές που καθορίζονται στις παρ 1101 και 1102 του Π 1123 /80 και είναι οι εξής: Α)Η αρχή της κατ είδος συγκέντρωσης αποθεµάτων εσόδων και εξόδων. Β) Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασµού Γενικής εκµετάλλευσης µε λογιστικές εγγραφές. ηλαδή µε το σύστηµα συλλειτουργίας γενικής λογιστικής και αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης είναι δυνατό τα αποθέµατα να παρακολουθούνται στην οµάδα 2 τα έσοδα της αναλυτικής λογιστικής να παρακολουθούνται στην οµάδα 7 τα έξοδα στην οµάδα 6 και τα αποτελέσµατα της αναλυτικής λογιστικής να προσδιορίζονται στην οµάδα 8 του ΓΛΣ. ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Όταν η επιχείρηση χρησιµοποιεί το κύκλωµα των λογαριασµών της οµάδας 9 του ΓΛΣ είναι υποχρεωµένη να αναπτύξει όσους από τους παρακάτω υποχρεωτικούς πρωτοβάθµιους λογαριασµούς κρίνει πως είναι απαραίτητοι για τις ανάγκες της. 90 ιάµεσοι αντικριζόµενοι λογαριασµοί 91 Ανακατάταξη εσόδων εξόδων 92 Κέντρα θέσεις κόστους 93 Κόστος παραχθέντων ( παραγωγή σε εξέλιξη) 94 Αποθέµατα 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος 96 Έσοδα- µικτά αναλυτικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 97 ιαφορές ενσωµάτωσης και καταλογισµού 98 Αναλυτικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 8

9 Υποχρεωτικής τήρησης λογαριασµοί της αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης είναι µόνο εκείνοι που είναι υπογραµµισµένοι δηλαδή οι λογαριασµοί 90, 92, 93, 94, 96, 98. Από τους δευτεροβάθµιους υποχρεωτικοί είναι οι υπολογαριασµοί του 92 και του 94.Πίο συγκεκριµένα: Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας και Εµπορεύµατα Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή Υποπροϊόντα και υπολείµµατα Παραγωγή σε εξέλιξη Ά και β ύλες- υλικά συσκευασίας Αναλώσιµα υλικά Ανταλλακτικά παγίων Είδη συσκευασίας Τους δευτεροβάθµιους τριτοβάθµιους κτλ λογαριασµούς που δεν είναι µε µαύρα γράµµατα µπορεί η επιχείρηση να τους τροποποιεί και να τους αναλύει συµφώνα µε τις ανάγκες της. Οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί 91, 95, 97 γίνονται υποχρεωτικοί από τη στιγµή που η επιχείρηση ακολουθήσει διαδικασίες που παρακολουθούνται από αυτούς. Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το σύστηµα αναλυτικής λογιστικής που χρησιµοποιεί είναι υποχρεωµένη να διαµορφώνει τους υπολογαριασµούς του 92 και του 93 κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται: Α)Ο προσδιορισµός του κόστους ανά λειτουργία που εξασφαλίζεται µε τη χρήση των υποχρεωτικών δευτεροβάθµιων έως και Β) Η ανάλυση του κόστους των ενδιάµεσων και τελικών φορέων κόστους (δηλαδή των προϊόντων και των υπηρεσιών ) στα βασικά στοιχεία που είναι τα υλικά και τα έξοδα παραγωγής µε δυνατότητα ανάλυσής τους σε έξοδα κατά είδος. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 90 9

10 ΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του λογαριασµού 90 είναι η µεταφορά από τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής στην αναλυτική λογιστική εκµετάλλευσης όλων εκείνων των δεδοµένων που αποτελούν στοιχεία κόστους προκειµένου µε περεταίρω επεξεργασία να προσδιοριστούν το λειτουργικό κόστος, το κόστος ανά µονάδα προϊόντος, τα αναλυτικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης κατά είδος ή κλάδο εκµετάλλευσης κτλ. Έτσι µεταφέρονται στην οµάδα 90 : α) τα αρχικά αποθέµατα, β) οι αγορές αποθεµάτων, γ) τα έσοδα και τα έξοδα κατ είδος, δ) οι λογαριασµοί Οι λογαριασµοί του 90 εξασφαλίζουν τόσο την αυτόνοµη λειτουργία όσο και τη συλλειτουργία των λογιστικών κυκλωµάτων της γενικής και αναλυτικής λογιστικής, λειτουργώντας ως γέφυρα µεταξύ τους. Ο λογαριασµός 90 πιστώνεται προκειµένου να µεταφερθούν λογαριασµοί που στη γενική λογιστική έχουν χρεωστικό υπόλοιπο και χρεώνεται, όταν αντικρίζει, λογαριασµούς µε πιστωτικό υπόλοιπο στη γενική λογιστική, προκειµένου να ανοίξουν οι λογαριασµοί της αναλυτικής λογιστικής. Οι λογαριασµοί του 90 λέγονται διάµεσοι, γιατί αποτελούν γέφυρα ανάµεσα σε δύο κυκλώµατα και αντικριζόµενοι, γιατί έχουν πλήρη αντιστοιχία µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής. Για το λόγο αυτό, τα αποτέλεσµα χρήσης είναι το ίδιο υπολογιζόµενο είτε στο κύκλωµα της γενικής λογιστικής είτε σε εκείνο της αναλυτικής λογιστικής. Ωστόσο, η ισότητα αυτή παραβιάζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : Α) Ορισµένα κονδύλια της γενικής λογιστικής ενδέχεται να µη µεταφερθούν στην αναλυτική λογιστική. Αυτό συµβαίνει, γιατί οι λογαριασµοί της αναλυτικής λογιστικής χρεοπιστώνονται µόνο µε κονδύλια που αφορούν την περίοδο κοστολόγησης. Οι λογαριασµοί, όµως, της γενικής λογιστικής κατά τη διάρκεια της περιόδου µπορεί να χρεοπιστώνονται µε κονδύλια που µπορεί να αφορούν προγενέστερες ή µεταγενέστερες χρήσεις. Β) ιαφορά στην περίοδο λογισµού στη γενική λογιστική σε σχέση µε εκείνη της περιόδου κοστολόγησης. Γ) Τα υπολογιστικά- τεκµαρτά έσοδα και έξοδα καταχωρούνται σε ιδιαίτερους υπολογαριασµούς του 90. εν καταχωρούνται, όµως, στο κύκλωµα της γενικής λογιστικής. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 90 Α) Τα ποσά που καταχωρούνται στους λογαριασµούς των οµάδων 2,6,7,8 εγγράφονται άµεσα ή περιοδικά, αναλυτικά ή αθροιστικά στους υπολογαριασµούς του

11 Β) Στο τέλος κάθε χρήσης, το υπόλοιπο κάθε υπολογαριασµού του 90 είναι ίσο αλλά αντίθετο από το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασµού της γενικής λογιστικής που αντικρίζει. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «Αρχικά αποθέµατα λογισµένα» Ο πιστώνεται στην αρχή κάθε χρήσης µε χρέωση του 94 µε ποσό ίσο µε εκείνο της αξίας των αρχικών αποθεµάτων. Οι υπολογαριασµοί του αναπτύσσονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα δύο τελευταία ψηφία τους να συµπίπτουν µε τους κωδικούς των αντιστοίχων πρωτοβάθµιων της οµάδας «Αγορές Λογισµένες» Ο λογαριασµός πιστώνεται µε την αξία των αγορών, όπως αυτή καταχωρείται στους υπολογαριασµούς της οµάδας 2 της γενικής λογιστικής. Με την πίστωση του χρεώνονται : α) Οι υπολογαριασµοί του 94 προκειµένου να µεταφερθούν στην αναλυτική λογιστική τα κονδύλια των λογαριασµών της οµάδας 2. β) Ο λογαριασµός «Αγορές αποθεµάτων ενσωµατωµένες προϋπολογιστικά». Ο παραπάνω λογαριασµός χρεώνεται στην περίπτωση που έχουν παραληφθεί αγαθά χωρίς, όµως, να έχουν περιέλθει στην κατοχή της επιχείρησης τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν. Κατά την παραλαβή των αγαθών γίνεται η εγγραφή: 94.2x Αποθέµατα xx Αγορές αποθεµάτων ενσωµατωµένες (προϋπολογιστικά) Κατά την παραλαβή των αγαθών και την καταχώρηση της αξίας τους στους αντίστοιχους λογαριασµούς της οµάδας Αγορές αποθεµάτων ενσωµατωµένες ενσωµατωµένες Αγορές λογισµένες «Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισµένα» 11

12 Στον παρακολουθούνται τα οργανικά έξοδα κατ είδος, τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς της οµάδας 6. Οι υπολογαριασµοί του αναπτύσσονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα δύο τελευταία ψηφία τους να συµπίπτουν µε τους κωδικούς των αντίστοιχων πρωτοβάθµιων της οµάδας 6. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τους υπολογαριασµούς του ανάλογα µε τις ανάγκες τους, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι στο τέλος κάθε περιόδου λογαριασµού το υπόλοιπο του λογαριασµού θα είναι ίσο αλλά αντίθετο µε το άθροισµα των λογαριασµών της οµάδας 6. Ο λογαριασµός «οργανικά έξοδα κατ είδος λογισµένα» πιστώνεται µε χρέωση: α) «Οργανικά έξοδα κατ είδος προς µερισµό», είτε επειδή τη στιγµή που λογιστικοποιούνται δεν είναι γνωστή η θέση κόστους στην οποία πρέπει να καταχωρηθούν είτε γιατί δεν µπορεί να υπολογιστεί τι ποσοστό από κάθε κονδύλι επιβαρύνει τη θέση κέντρο κόστους τη δεδοµένη χρονική στιγµή. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα καταχωρούνται στον και µετά την κατάρτιση του φύλλου µερισµού πηγαίνουν στους αντίστοιχους λογαριασµούς του 92. β) και προκειµένου να γίνει ανακατάταξη των εξόδων σε σταθερά και µεταβλητά ή να κατανεµηθούν σε ενδιάµεσες θέσεις κόστους, ώστε να αντληθούν χρήσιµες πληροφορίες. γ) «Οργανικά έξοδα κατ είδος ενσωµατωµένα (προϋπολογιστικά). Όταν τα οργανικά κατ είδος έξοδα λογίζονται στα κέντρα κόστους είτε µε υπολογιστικές τιµές είτε µε τη χρήση συντελεστών επιβάρυνσης (κλείδα µερισµού). ηλαδή τα έξοδα εντάσσονται προϋπολογιστικά στα κέντρα κόστους σε πίστωση του κατά την περίοδο λογισµού και όταν αργότερα τα πραγµατικά έξοδα µεταφερθούν στην αναλυτική λογιστική χρεώνεται ο σε πίστωση του δ) Επίσης ο πιστώνεται µε χρέωση των υπολογαριασµών του 92 «κέντρα- θέσεις κόστους». ε) «ιαφορές από µη κοστολογούµενα έξοδα». Ο πιστώνεται µε χρέωση του µε κονδύλια εξόδων που εξαιτίας του µεγέθους αλλά και των συνθηκών πραγµατοποίησης τους κρίνεται σκόπιµο να µην επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος. Πρόκειται, δηλαδή, για οργανικά έξοδα, τα οποία προκύπτουν από τις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης (και συνεπώς δεν ανήκουν στην οµάδα 8), έχουν, όµως έκτακτο χαρακτήρα καθώς δεν εµφανίζονται συχνά. Ο χρεώνεται στο τέλος της χρήσης για να κλείσει σε πίστωση των λογαριασµών της αναλυτικής λογιστικής που παρουσιάζουν χρεωστικά υπόλοιπα. 12

13 Λογαριασµός «Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισµένα» Ο λογαριασµός «Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισµένα» περιλαµβάνει περιληπτικά όλα τα οργανικά έσοδα κατ είδος, τα οποία στη γενική λογιστική καταχωρούνται στην οµάδα 7. Οι υπολογαριασµοί του αναπτύσσονται µε τρόπο, ώστε τα δύο τελευταία ψηφία τους να συµπίπτουν µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς της οµάδας 7. Έτσι, ο χρεώνεται µε τα ποσά των οργανικών εσόδων κατ είδος, που έχουν προηγουµένως καταχωρηθεί στους υπολογαριασµούς της οµάδας 7 της γενικής λογιστικής, σε πίστωση ενός από τους παρακάτω λογαριασµών : α) «Οργανικά έσοδα κατ είδος προοµαδοποιηµένα», όταν γίνεται ανακατάταξη των οργανικών εσόδων πριν τη µεταφορά τους στους αντίστοιχους υπολογαριασµούς του 96. β) «Οργανικά έσοδα κατ είδος ενσωµατωµένα προϋπολογιστικά», όταν τα κατ είδος οργανικά έσοδα µεταφέρονται στην αναλυτική λογιστική µε υπολογιστικές και όχι πραγµατικές τιµές. ηλαδή κατά την περίοδο λογισµού, τα έσοδα αυτά πιστώνονται στους οικείους λογαριασµούς σε χρέωση του Όταν αργότερα µεταφερθούν τα πραγµατικά έσοδα στην αναλυτική λογιστική χρεώνεται ο σε πίστωση του και γίνεται η διευθέτηση της διαφοράς. γ) Στους λογαριασµούς αυτούς συγκεντρώνονται τα οργανικά έσοδα της γενικής λογιστικής και στη συνέχεια µεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασµούς του για των προσδιορισµό του µικτού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης. Είναι, βέβαια, δυνατό ο να πιστώνεται απευθείας σε χρέωση του χωρίς τη µεσολάβηση των λογαριασµών δ) «ιαφορές πραγµατοποιηµένων λογισµένων εσόδων». Όταν ένα έσοδο έχει µεταφερθεί στην αναλυτική λογιστική µε υπολογιστική τιµή και έχει ήδη χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του αναλυτικού αποτελέσµατος, τότε µε τη µεταφορά του πραγµατικού εσόδου στην αναλυτική λογιστική χρεώνουµε ή πιστώνουµε τον σε πίστωση ή χρέωση αντίστοιχα του Αυτό γίνεται για να µη µεταβάλλονται τα ήδη προσδιορισµένα αναλυτικά αποτελέσµατα. Ο πιστώνεται στο τέλος της χρήσης σε χρέωση των λογαριασµών της αναλυτικής λογιστικής που παρουσιάζουν πιστωτικά υπόλοιπα. Λογαριασµός «Αποτελέσµατα λογισµένα» Στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα λογισµένα» περιλαµβάνονται τα ποσά των έκτακτων ανόργανων αποτελεσµάτων της οµάδας 8 της γενικής λογιστικής. Οι υπολογαριασµοί του αναπτύσσονται µε τρόπο που τα δύο τελευταία ψηφία τους να συµπίπτουν µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς 13

14 της οµάδας 8. Έτσι, ο χρεοπιστώνεται µε τα ποσά των ανόργανων αποτελεσµάτων που προηγουµένως έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής σε αντίστοιχη χρεοπίστωση των : α) «Αποτελέσµατα ενσωµατωµένα προϋπολογιστικά», όταν τα ανόργανα αποτελέσµατα ενσωµατώνονται στην αναλυτική λογιστική µε υπολογιστικές τιµές πριν καταχωρηθούν στους λογαριασµούς της οµάδας 8 της γενικής λογιστικής. β) «Αποτελέσµατα χρήσης». Ο λογαριασµός «Αποτελέσµατα λογισµένα» χρεοπιστώνεται σε αντίστοιχη χρεοπίστωση του λογαριασµού «Αποτελέσµατα χρήσης» προκειµένου να µεταφερθούν στην αναλυτική λογιστική τα κονδύλια των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσµάτων που βρίσκονται σους λογαριασµούς 81 έως και 85 της γενικής λογιστικής. Λογαριασµός «Υπολογιστικά έξοδα λογισµένα». Η επιχείρηση χρησιµοποιεί αυτό το λογαριασµό µόνο στην περίπτωση που δεν επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τον 97 «ιαφορές ενσωµάτωσης και καταλογισµού». Εδώ µπαίνουν τα υπολογιστικά έξοδα καθώς και οι διαφορές εξόδων που ενώ έχουν καταχωρηθεί στην αναλυτική λογιστική, δεν έχουν ακόµα καταχωρηθεί στη γενική λογιστική. Ο λογαριασµός «Υπολογιστικά έξοδα λογισµένα» πιστώνεται σε κάθε περίοδο λογισµού µε τις διαφορές εξόδων και τα υπολογιστικά έξοδα σε χρέωση των παρακάτω λογαριασµών : α) 91 «Ανακατάταξη εξόδων εσόδων», εφόσον τα έξοδα αυτά πρέπει να οµαδοποιηθούν σε ενδιάµεσες θέσεις κόστους. β) 92 «Κέντρα θέσεις κόστους», εφόσον τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν άµεσα τις θέσεις κόστους. Στο τέλος κάθε χρήσης ο λογαριασµός χρεώνεται και κλείνει σε πίστωση των λογαριασµών της οµάδας 9 που παρουσιάζουν χρεωστικά υπόλοιπα. Λογαριασµός «Υπολογιστικά έσοδα λογισµένα» Όπως και στην περίπτωση του 90.09, η επιχείρηση χρησιµοποιεί αυτό το λογαριασµό µόνο όταν δεν θέλει να χρησιµοποιήσει το λογαριασµό 97. Στο λογαριασµό αυτό καταχωρούνται τα υπολογιστικά έσοδα της επιχείρησης. Ο λογαριασµός χρεώνεται µε τα υπολογιστικά έσοδα, που πραγµατοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου λογισµού σε πίστωση των λογαριασµών : α) 91.02, εφόσον τα έσοδα αυτά πρέπει να οµαδοποιηθούν. 14

15 β) έως και ή εναλλακτικά 96.22, εφόσον δε χρειάζεται ανακατάταξη των εσόδων αυτών. Στο τέλος κάθε χρήσης ο πιστώνεται και κλείνει σε χρέωση των λογαριασµών της οµάδας 9 που παρουσιάζουν πιστωτικά υπόλοιπα. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 91 «ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΣΟ ΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Ο λογαριασµός 91 λειτουργεί σαν διάµεσος ανάµεσα στους λογαριασµούς της αναλυτικής λειτουργικής και στο λογαριασµό 90. Στο τέλος της χρήσης και πριν ολοκληρωθεί ο προσδιορισµός των ολικών αναλυτικών αποτελεσµάτων ο 91 πρέπει να είναι εξισωµένος. Ο λογαριασµός 91 και οι υπολογαριασµοί του αναπτύσσονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Σκοποί της χρήσης του λογαριασµού 90 είναι οι εξής : α) Η κατάταξη των εξόδων κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο της γενικής λογιστικής και από εκείνο της κατάταξης των εξόδων στους λογαριασµούς του λειτουργικού κόστους και του κόστους των ενδιάµεσων και τελικών φορέων. β) Ο µερισµός των κατ είδος εξόδων στα κέντρα κόστους. Αυτό γίνεται µε βάση ένα µέτρο που επιλέγεται από την επιχείρηση και ονοµάζεται «κλείδα µερισµού». γ) Η ανακατάταξη των εσόδων και η παρουσίασή τους µε τρόπο διαφορετικό από εκείνον που εµφανίζονται στη γενική λογιστική, αλλά και στους υπολογαριασµούς του 96 της αναλυτικής λογιστικής. δ) Η διευκόλυνση της µεταφοράς στην αναλυτική λογιστική των έµµεσων εξόδων. Το παραπάνω συµβαίνει, όταν τα έξοδα που µεταφέρονται δε σχετίζονται άµεσα µε κάποιο κέντρο ή θέση κόστους και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατός ο µερισµός τους στο κέντρο κόστους τη στιγµή της καταχώρησης. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «Ανακατάταξη εξόδων σε σταθερά και µεταβλητά» Όταν χρησιµοποιείται η τεχνική της ορθολογικής κοστολόγησης είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός των εξόδων σε σταθερά και µεταβλητά. Ο 15

16 διαχωρισµός αυτός επιτυγχάνεται καθώς ο λειτουργεί σαν ενδιάµεσος µεταξύ του και του 92. Αυτό σηµαίνει ότι ο 91 χρεώνεται σε πίστωση του για να γίνει ο διαχωρισµός και το υπόλοιπο του µεταφέρεται στο αντίστοιχα κέντρα κόστους «Οργανικά έξοδα κατ είδος προοµαδοποιηµένα» Χρησιµοποιούµε αυτό το λογαριασµό, όταν θέλουµε να µερίσουµε τα κατ είδος έξοδα µε διαφορετικό τρόπο από αυτό που παρουσιάζονται στην οµάδα 6 ή από αυτόν που εµφανίζονται στα κάντρα κόστους. Η επιχείρηση µπορεί να κάνει το παραπάνω προκειµένου να αντλήσει χρήσιµες πληροφορίες για τη διοίκηση της επιχείρησης. Επίσης, η χρήση του µας επιτρέπει να µερίσουµε οµαδοποιηµένα έξοδα βοηθητικών υπηρεσιών στους φορείς κόστους. Αυτό γίνεται µε τη χρήση ενός µέτρου που επιλέγει η επιχείρηση και σχετίζεται µε το συγκεκριµένο έξοδο κι ονοµάζεται «βάση ή κλείδα µερισµού». Τέλος ο λογαριασµός αυτός βοηθά στον προσδιορισµό του κόστους µιας εξειδικευµένης παραγγελίας. Η λειτουργία του λογαριασµού είναι ανάλογη µε εκείνη του 91.00, δηλαδή χρεώνεται σε πίστωση του και πιστώνεται µε τη µεταφορά των κονδυλίων στα κέντρα κόστους «Οργανικά έσοδα κατ είδος προοµαδοποιηµένα». Ο σκοπός της χρήσης του λογαριασµού αυτού είναι αντίστοιχος του Σε αυτόν, δηλαδή, το λογαριασµό, τα οργανικά κατ είδος έσοδα παρουσιάζονται µε ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που παρουσιάζονται στη γενική λογιστική και το λογαριασµό 96, προκειµένου να αντληθούν χρήσιµες πληροφορίες για τη διοίκηση της επιχείρησης. Ο λογαριασµός λειτουργεί µε παρόµοιο τρόπο µε εκείνο του 91.01, δηλαδή πιστώνεται σε χρέωση του και στη συνέχεια χρεώνεται σε πίστωση των ή απευθείας του ανάλογα µε τη µέθοδο που ακολουθεί η επιχείρηση «Οργανικά έξοδα κατ είδος προς µερισµό». Σκοπός του λογαριασµού αυτού είναι να επιτύχει την ταυτόχρονη και µε το ίδιο παραστατικό µηχανογραφική ενηµέρωση των λογαριασµών της γενικής λογιστικής και των λογαριασµών της αναλυτικής λογιστικής. Ο λογαριασµός αυτός δε χρησιµοποιείται αν η µεταφορά των δεδοµένων από τη γενική στην αναλυτική λογιστική γίνεται περιοδικά, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ταυτόχρονη και παράλληλη ενηµέρωση των λογαριασµών της γενικής και της αναλυτικής λογιστικής. 16

17 Ο λογαριασµός λειτουργεί σαν ενδιάµεσος µεταξύ των και των 92 και 93. Χρεώνεται δηλαδή σε πίστωση του και πιστώνεται (µετά τη κατάρτιση του φύλλου µερισµού και βάση αυτού)µε τη µεταφορά των κονδυλίων στον 92 και τον 93. Με τη χρησιµοποίηση του, τα έµµεσα κατ είδος έξοδα µεταφέρονται από τη γενική λογιστική στην αναλυτική λογιστική εκµετάλλευσης. Έµµεσα κατ είδος χαρακτηρίζονται τα έξοδα που κατά τη στιγµή της καταχώρησης τους δε µερίζονται απευθείας σε κάποιο φορέα ή θέση κόστους, επειδή ακριβώς δε σχετίζονται άµεσα µε κάποιο από αυτά. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Με τους λογαριασµούς αυτούς ενσωµατώνονται προϋπολογιστικά στην αναλυτική λογιστική έσοδα και έξοδα, τα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόµα λογιστικοποιηθεί. ηλαδή µε τη χρησιµοποίηση των λογαριασµών αυτών αντιµετωπίζεται ο ετεροχρονισµός ανάµεσα στη περίοδο πραγµατοποίησης των εξόδων,εσόδων,αποτελεσµάτων και αγορών των οµάδων 2,6,7 και 8 και στη περίοδο λογιστικοποίησης τους στη γενική λογιστική. Για παράδειγµα το δώρο Χριστουγέννων λογιστικοποιείται και πληρώνεται µε τη µισθοδοσία του εκεµβρίου. Με τη χρήση των λογαριασµών προσδιορισµού των βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων υπολογίζουµε προϋπολογιστικά και αθροίζουµε στις δαπάνες κάθε µήνα το τµήµα του δώρου των Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο µήνα αυτό. Στη γενική λογιστική κάτι αντίστοιχα µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση των «Λογαριασµών περιοδικής Κατανοµής» «Οργανικά έξοδα κατ είδος ενσωµατωµένα προϋπολογιστικά». Πιστώνεται αρχικά σε προϋπολογιστικές τιµές µε τα ποσά των εξόδων, τα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν έχουν ακόµα λογιστικοποιηθεί. Αυτό γίνεται σε χρέωση είτε των υπολογαριασµών του 91 αν πρέπει να γίνει ανακατάταξη των εξόδων αυτών είτε του 92, όταν τα κονδύλια καταχωρούνται άµεσα σε κάποια θέση κόστους είτε του 93, όταν πρόκειται για στοιχεία άµεσου κόστους που µπορούν να καταχωρηθούν άµεσα στην «παραγωγή σε εξέλιξη». Στη συνέχεια, όταν γίνει γνωστό το ποσό που οφείλει η επιχείρηση και λογιστικοποιηθούν τα έξοδα ο θα χρεωθεί σε πίστωση του Οι ενδεχόµενες διαφορές µεταξύ πραγµατικών και προϋπολογιστικών τιµών θα µεταφερθούν είτε στους υπολογαριασµούς 92 και 93 είτε σε εκείνους του «Οργανικά έσοδα κατ είδος ενσωµατωµένα προϋπολογιστικά». Ο λογαριασµός αυτός αρχικά πιστώνεται σε προϋπολογιστικές τιµές µε χρέωση του «Οργανικά έσοδα κατ είδος προοµαδοποιηµένα», όταν 17

18 τα προϋπολογιστικά έσοδα πρέπει να µεριστούν µε διαφορετικό τρόπο πριν καταλήξουν στους υπολογαριασµούς του 96. Επίσης, πιστώνεται και σε χρέωση απευθείας των υπολογαριασµών του 96, όταν δε χρειάζεται τα προϋπολογιστικά έσοδα να υποστούν κάποια επεξεργασία. Αν προκύψει διαφορά ανάµεσα στα πραγµατοποιηθέντα και τα προϋπολογισθέντα έσοδα, αυτή µεταφέρεται είτε στον είτε στους υπολογαριασµούς του «Αποτελέσµατα ενσωµατωµένα προϋπολογιστικά» Ο λογαριασµός αυτός αρχικά χρεώνεται ή πιστώνεται µε τα κονδύλια που αφορούν ανόργανα έσοδα ή έξοδα σε αντίστοιχη πίστωση ή χρέωση του «Αποτελέσµατα χρήσης». Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, οι τιµές των λογαριασµών που χρεοπιστώνονται είναι προϋπολογιστικές. Μετά τη λογιστικοποίηση των αποτελεσµάτων των λογαριασµών της γενικής λογιστικής ο χρεοπιστώνεται µε ίση, αλλά αντίθετη κίνηση του Οι τυχόν διαφορές µεταξύ προϋπολογιστικών και πραγµατικών τιµών µεταφέρονται και αυτές στον «Αποτελέσµατα χρήσης» «Αγορές αποθεµάτων ενσωµατωµένες προϋπολογιστικά». Ο λογαριασµός αρχικά πιστώνεται µε χρέωση των υπολογαριασµών του 94. Αυτό γίνεται κατά την αγορά των αγαθών και η πίστωση γίνεται µε προϋπολογιστικές τιµές. Στη συνέχεια, όταν γίνει γνωστό στην επιχείρηση το ύψος της υποχρέωσης της από την αγορά των αποθεµάτων, χρεώνεται ο λογαριασµός σε πίστωση του «Αγορές λογισµένες» µε το πραγµατικό ποσό που οφείλει η επιχείρηση. Τυχόν διαφορά ταχτοποιείται µε τη µεταφορά της είτε στους υπολογαριασµούς του 94 είτε στους υπολογαριασµούς του 97. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 92. «ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Στους υπολογαριασµούς του 92 παρακολουθείται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Εδώ καταχωρούνται τα κάθε κατηγορίας έξοδα κατά προορισµό και γι αυτό το λόγο λέγονται και λογαριασµοί εξόδων κατά προορισµό. Το λειτουργικό κόστος των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης παρακολουθείται στους πέντε υποχρεωτικούς δευτεροβάθµιους : α) «Έξοδα παραγωγικής λειτουργίας». β) «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας». γ) «Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης». 18

19 δ) «Έξοδα λειτουργίας διάθεσης». ε) «Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας». Στους λογαριασµούς αυτούς συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το λειτουργικό κόστος των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης. Οι παραπάνω δευτεροβάθµιοι αναλύονται σε υπολογαριασµούς, οι οποίοι αντιστοιχούν µε τη σειρά τους σε επιµέρους λειτουργίες για κάθε µία από τις οποίες δηµιουργείται µία θέση κόστους. Σε κάθε µία από αυτές συγκεντρώνονται και προσδιορίζονται τα έξοδα της οµάδας 6, τα οποία αναλώθηκαν για να λειτουργήσει το συγκεκριµένο τµήµα. Οι θέσεις κόστους καθορίζονται ανάλογα µε τα διάφορα στάδια της παραγωγικής δραστηριότητας και την πολυπλοκότητα τους καθώς και την παραγωγική διάρθρωση της επιχείρησης. Οι θέσεις κόστους διακρίνονται σε κύριες και βοηθητικές. Στις κύριες γίνεται η επεξεργασία των πρώτων και των βοηθητικών υλών και των ηµιτελών προϊόντων και παράγονται έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα, των οποίων το κόστος βαρύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (ενδιάµεσοι και τελικοί φορείς κόστους). Οι βοηθητικές θέσεις κόστους στηρίζουν το έργο των κυρίων και το κόστος τους επιµερίζεται τόσο σε άλλες βοηθητικές θέσεις όσο και σε κύριες θέσεις κόστους ανάλογα µε τη µέθοδο επιµερισµού που ακολουθεί η επιχείρηση. Η διαδικασία επιµερισµού του κόστους στις θέσεις κόστους γίνεται σε δύο βήµατα. Αρχικά, εντάσσονται όλες οι υπηρεσίες της επιχείρησης ανεξάρτητα από το εργασιακό τους αντικείµενο στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, δηλαδή τις πρωταρχικές θέσεις κόστους 92.00, 92.01, 92.02, 92.03, Κριτήριο για αυτή την ένταξη αποτελεί ο άµεσος σκοπός που εξυπηρετεί η κάθε υπηρεσία. Στο δεύτερο βήµα γίνεται η ανάλυση των πέντε παραπάνω λειτουργιών, δηλαδή των πρωταρχικών θέσεων κόστους, σε θέσεις κόστους αντίστοιχες των τµηµάτων ή των υπηρεσιών που εντάχθηκαν σε αυτές. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 92 Ο λογαριασµός 92 «Κέντρα Θέσεις κόστους» χρεώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις µε πίστωση των ακόλουθων λογαριασµών : µε τα οργανικά έξοδα κατ είδος, τα οποία προηγουµένως έχουν καταχωρηθεί στους οικείους υπολογαριασµούς της οµάδας 6 της γενικής λογιστικής µε τα υπολογιστικά έξοδα, όταν για την ενσωµάτωση τους στην αναλυτική λογιστική εκµετάλλευσης δε χρησιµοποιείται ο λογαριασµός , 91.01, 91.05, όταν τα έξοδα δεν πηγαίνουν απευθείας στα κέντρα κόστους, αλλά προοµαδοποιούνται σε ενδιάµεσες θέσεις κόστους.. 19

20 91.06 µε τα ποσά των προϋπολογιστικών εξόδων που ενσωµατώνονται στο λειτουργικό κόστος υπολογιστικά. άλλοι λογαριασµοί του 92 µε την αξία των κονδυλίων ενός κύριου ή βοηθητικού κέντρου κόστους της επιχείρησης τα οποία µερίζονται σε άλλα κέντρα κόστους µε βάση µια κλείδα µερισµού. 95 µε τις θετικές αποκλίσεις του πρότυπου κόστους που προσδιορίζονται για κάθε στοιχείο κόστους των κέντρων κόστους. 97 µε τα υπολογιστικά έξοδα, όταν για την ενσωµάτωση τους στην αναλυτική λογιστική δε χρησιµοποιείται ο µε την αξία των υπηρεσιών που λαµβάνονται από άλλα κέντρα κόστους τα οποία τηρούν αυτόνοµα βιβλία αναλυτικής λογιστικής. Αντίστοιχα ο 92 πιστώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις µε χρέωση των ακόλουθων λογαριασµών : Υπολογαριασµοί του 92 µε την κατανοµή του κόστους των βοηθητικών θέσεων κόστους σε άλλα κύρια ή βοηθητικά κέντρα κόστους. Υπολογαριασµοί του 93, όταν γίνεται η µεταφορά και η επιβάρυνση της παραγωγής σε εξέλιξη µε το κόστος των τµηµάτων. 95 µε τις αρνητικές αποκλίσεις του πρότυπου κόστους που προσδιορίζονται για τα στοιχεία του κόστους των λογαριασµών κέντρων κόστους. 96 µε τα άµεσα έξοδα πωλήσεων, τα οποία θεωρείται ότι διαµορφώνουν το µικτό αποτέλεσµα µε το κόστος των λειτουργιών διοίκησης, διάθεσης ερευνών και ανάπτυξης και χρηµατοοικονοµικής, το οποίο θεωρείται ότι βαρύνει τα µικτά αποτελέσµατα και διαµορφώνει το καθαρό αποτέλεσµα χρήσης. Αυτό σηµαίνει ότι τα έξοδα των τεσσάρων παραπάνω λειτουργιών, όπως και στη γενική λογιστική δε λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του µικτού αποτελέσµατος, αλλά επιβαρύνουν µόνο το καθαρό αποτέλεσµα εκµετάλλευσης µε την αξία των υπηρεσιών που παρέχονται σε άλλα κέντρα, τα οποία τηρούν σύστηµα αυτοτελούς αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης. Στο τέλος κάθε περιόδου λογισµού (πχ µήνας, χρόνος) ο λογαριασµός 92 πρέπει να παρουσιάζεται εξισωµένος. ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ «Έξοδα λειτουργίας παραγωγής» Στο λογαριασµό «Έξοδα λειτουργίας παραγωγής» συγκεντρώνονται όλες εκείνες οι εκροές που σχετίζονται µε το κόστος 20

21 παραγωγής.το κόστος των άµεσων υλικών, είναι δυνατό είτε να µεταφέρεται απευθείας στους οικείους υπολογαριασµούς του 93«παραγωγή σε εξέλιξη» είτε να επιβαρύνει αρχικά τις αντίστοιχες κύριες και βοηθητικές θέσεις κόστους του λογαριασµού 92 και στη συνέχεια να µεταφερθεί στον λογαριασµό 93 «παραγωγή σε εξέλιξη». Στο κόστος παραγωγικής λειτουργίας περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα της οµάδας 6 της γενικής λογιστικής εκτός εκείνων του λογαριασµού 65 «τόκοι και συναφή έξοδα». Επίσης, περιλαµβάνονται υπολογιστικά έξοδα που πραγµατοποιούνται για τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας και τα οποία δεν επιβαρύνουν τους υπολογαριασµούς του 93(για να µην επιβαρύνεται το κόστος αποθέµατος µε υπολογιστικά έξοδα.) Το κόστος παραγωγής κατά την εµφάνιση του στους λογαριασµούς των κέντρων κόστους µπορεί να έχει µία από τις παρακάτω δύο συνθέσεις : Α Σύνθεση Άµεσα υλικά Έµµεσα υλικά Άµεση εργασία Άµεσα και έµµεσα ΓΒΕ Β Σύνθεση Έµµεσα υλικά Άµεση εργασία Άµεσα και έµµεσα ΓΒΕ Η πρώτη σύνθεση εξυπηρετεί εκείνα τα τµήµατα παραγωγής που κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους παράγονται περισσότερα του ενός προϊόντα. Έτσι, όµως, καθίσταται χρονοβόρος και δαπανηρός ο προσδιορισµός των άµεσων υλικών που αναλώθηκαν για καθένα από τα συµπαράγωγα προϊόντα. Η δεύτερη σύνθεση εξυπηρετεί τµήµατα που κατά την κατανάλωση των άµεσων υλικών, στη συνήθη ροή της παραγωγικής διαδικασίας, είναι σε θέση να προσδιορίζουν άµεσων υλικών που καταναλώθηκε για το κάθε προϊόν. Όταν χρησιµοποιείται η Β σύνθεση κόστους τότε το κόστος των άµεσων υλικών καταχωρείται απευθείας στον 93. Στη συνέχεια, το κόστος παραγωγικής λειτουργίας µε εξαίρεση τα υπολογιστικά έξοδα που µεταφέρονται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης- µεταφέρεται στα έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα του

22 Το κόστος παραγωγικής λειτουργίας καταλογίζεται στους υπολογαριασµούς του 93. Εξαιρούνται τα υπολογιστικά έξοδα που µεταφέρονται απευθείας στον «Αποτελέσµατα χρήσης» «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας». Ο λογαριασµός «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» περιλαµβάνει όλα τα έξοδα της οµάδας 6 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που αφορούν τη συγκεκριµένη λειτουργία εκτός από τους τόκους και συναφή έξοδα. Επίσης, περιλαµβάνει και τα υπολογιστικά έξοδα που αφορούν τη λειτουργία αυτή. Στο τέλος της χρήσης, το κονδύλιο του µεταφέρεται απευθείας στον και όχι στους λογαριασµούς του 96, καθώς είναι έξοδα µη προσδιοριστικό του µικτού αποτελέσµατος «Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης» Στο λογαριασµό αυτό περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα της οµάδας 6 που αφορούν τη λειτουργία αυτή εκτός από τα κονδύλια του 63 «Τόκοι έξοδα». Επίσης, περιλαµβάνει και τα υπολογιστικά έξοδα που γίνονται για το σκοπό αυτό. Εδώ συγκεντρώνονται έξοδα που πραγµατοποιούνται για : α) την απόκτηση έργων µακροχρόνιας αξιοποίησης, όπως δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, νέες µέθοδοι παραγωγής κτλ. β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την βελτίωση εκείνων που ήδη υπάρχουν. Το κόστος λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης µεταφέρεται στους οικείους υπολογαριασµούς του 93 κατά το µέρος εκείνο που αποδεικνύεται ότι αφορά έργα µακροχρόνιας αξιοποίησης. Το υπόλοιπο µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης «Έξοδα λειτουργίας διάθεσης» Περιλαµβάνει όλο τα έξοδα που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για την προετοιµασία, προώθηση και πραγµατοποίηση των πωλήσεων της. Εδώ, δηλαδή, συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα της οµάδας 6 του Ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου, που αφορούν τη λειτουργία διάθεσης µε εξαίρεση τους τόκους και τα συναφή έξοδα. Επίσης, εδώ συγκεντρώνονται και όλα τα υπολογιστικά έξοδα που αφορούν τη λειτουργία αυτή. Τα έξοδα πωλήσεων, όταν µπορούν να εξατοµικευθούν κατ είδος εµπορεύµατος ή προϊόντος, χαρακτηρίζονται ως ειδικά ή άµεσα. Τα έξοδα αυτά, όπως και στη γενική λογιστική προσαυξάνουν το κόστος κτήσης ή παραγωγής του πωλούµενου αγαθού. Όταν, δηλαδή, πραγµατοποιούνται τα άµεσα έξοδα πωλήσεων, αρχικά χρεώνεται ο «άµεσα έξοδα πωλήσεων» και στη συνέχεια το ποσό αυτό µεταφέρεται µαζί µα το κόστος 22

23 παραχθέντων ή αγοράς πωληθέντων στον 96.22, προκειµένου να προσδιοριστεί το ολικό κόστος πωλήσεων. Αντίθετα, όταν ένα έξοδο πωλήσεων δεν µπορεί να εξατοµικευθεί, αλλά γίνεται για περισσότερα του ενός προϊόντα, τότε χαρακτηρίζεται ως γενικό ή έµµεσο έξοδο. Τέτοια έξοδα είναι για παράδειγµα οι δαπάνες ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων. Τα γενικά έξοδα πωλήσεων βαρύνουν απευθείας τα αποτελέσµατα χρήσης «Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας». Στο λογαριασµό αυτό συγκεντρώνονται οι τόκοι και τα συναφή έξοδα του λογαριασµού 65 της γενικής λογιστικής τα οποία στη συνέχεια µεταφέρονται και βαρύνουν το αποτέλεσµα χρήσης. Το υπόλοιπο κόστος της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας, δηλαδή το κόστος λειτουργίας της χρηµατοοικονοµικής διεύθυνσης και του λογιστηρίου κατά κανόνα παρακολουθούνται στον «έξοδα διοικητικής λειτουργίας». Αυτό συµβαίνει γιατί στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ της χρηµατοοικονοµικής και της διοικητικής λειτουργίας. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ορίζει πως σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει ιδιαίτερο τµήµα που ασχολείται µε τη διαχείριση των δανειακών κεφαλαίων, το κόστος του τµήµατος αυτού καταχωρείται στον και όχι στον Στο τέλος της χρήσης, τα έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας µεταφέρονται και βαρύνουν το κόστος της λειτουργίας διάθεσης, κατά το µέρος που ενδεχοµένως αφορά τη λειτουργία αυτή, τα έσοδα κεφαλαίων κατά το τµήµα που αφορά χρηµατοοικονοµικά έσοδα και τον «Αποτελέσµατα χρήσης». ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 93 «ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» (παραγωγή σε εξέλιξη). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Στους υπολογαριασµούς του 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάµεσων και τελικών φορέων κόστους (προϊόντα, υπηρεσίες, ιδιοπαραγώµενα πάγια περιουσιακά στοιχεία). Επίσης συγκεντρώνεται και τµήµα του κόστους της λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης (εκείνο το κοµµάτι του κόστους έρευνας και ανάπτυξης το οποίο αφορά την πραγµατική παραγωγή έργου µακροχρόνιας αξιοποίησης). Ο λογαριασµός 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) είναι υποχρεωτικός για την επιχείρηση ενώ η αναλυσή του είναι συνάρτηση της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρίας. 23

24 Συγκεκριµένα στους υπολογαριασµούς του 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) παρακολουθείται το κόστος που έχει η επιχείρηση προκειµένου να παράγει πρώτα το ηµικατεργασµένο και κατόπιν τον έτοιµο προϊόν,το οποίο θα έχει αποκτήσει τη µορφή ή τις ιδιότητες µε τις οποίες είναι δυνατό να διατεθεί στην αγορά ή και να χρησιµοποιηθεί από την ίδια την επιχείρηση. Το κόστος αυτό δηµιουργείται ( άρα η χρέωση του λογαριασµού 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) συνίσταται από: Τα έξοδα που είχαν µεταφερθεί από την οµάδα 6 στα κέντρα κόστους ( υπολογαριασµοί του 92.00) που αφορούν τη λειτουργία παραγωγής. Ένα µέρος αυτών των εξόδων τα οποία συµµετέχουν στο κόστος παραγωγής µεταφέρονται στη συνέχεια στους ενδιάµεσους και τελικούς φορείς κόστους του λογαριασµού 93. Τα κόστη αυτά αναφέρονται στην άµεση εργασία και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στη παραγωγή και µεταφέρονται στο λογαριασµό 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) µε πίστωση των υπολογαριασµών του 94 «Αποθέµατα». Το κόστος αυτών των υλικών αποτελεί το κόστος των πρώτων υλών. Από το υπόλοιπο του λογαριασµού «Παραγωγή σε εξέλιξη» στο τέλος της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Ο λογαριασµός 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) είναι υποχρεωτικό να αναλύεται σε υπολογαριασµούς για κάθε προϊόν που παράγεται και για το οποίο υπάρχει υποχρέωση τήρησης θεωρηµένης µερίδας αποθήκης. Οι σχετικοί υπολογαριασµοί θα πρέπει να αναλύονται στη συνέχεια σε τρείς άλλους υπολογαριασµούς στον καθένα από τους οποίους συγκεντρώνεται το κόστος των αναλωθέντων άµεσων υλικών, το κόστος των άµεσων εξόδων παραγωγής ( άµεση εργασία και ειδικό βιοµηχανικό κόστος) και το κόστος των έµµεσων εξόδων παραγωγής (γενικά βιοµηχανικά έξοδα). Ο λογαριασµός 93 «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) πιστώνεται µε το κόστος των αποθεµάτων που παράγονται και εισάγονται στην αποθήκη προκειµένου να διατεθούν για πώληση ή να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, ενώ χρεώνεται ο λογαριασµός 94«Αποθέµατα». Στο τέλος της χρήσης ο λογαριασµός «Κόστος παραγωγής» (Παραγωγή σε εξέλιξη) πιστώνεται µε το κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη σε χρέωση του λογαριασµού αποθεµάτων «Παραγωγή σε εξέλιξη» {Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας /Λ.Σ. 2200/ γνώµη 227/94 24

25 Στους υπολογαριασµούς του 93 συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάµεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών ή παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και το κόστος έρευνας και ανάπτυξης κατά το µέρος που αναφέρεται στην πραγµατική παραγωγή έργου µακροχρόνιας αξιοποίησης. Η παρακολούθηση του κόστους παραγωγής είναι υποχρεωτική, διότι η παρακολούθηση του κόστους παραγωγής µόνο εξωλογιστικά θεωρείται αναξιόπιστη και τελείως ακατάλληλη για τη σωστή πληροφόρηση της διοίκησης της επιχείρησης και τη λήψη σωστών επιχειρηµατικών αποφάσεων, που είναι και ο κύριως στόχος του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Πάντως, το κόστος των παραγόµενων προϊόντων στο λογαριασµό 93 θα πρέπει να αναλύεται σε υπολογαριασµούς ανά παραγόµενο, ηµιέτοιµο και έτοιµο προϊόν. Οι υπολογαριασµοί αυτοί πρέπει να αντιστοιχούν στις τηρούµενες υπό το λογαριασµό 94 µερίδες αποθήκης ηµιέτοιµων και έτοιµων προϊόντων. Στους υπολογαριασµούς, δηλαδή, του 93 προσδιορίζεται το κόστος παραγωγής κατά στάδιο φάση της παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον σε κάθε στάδιο παράγονται ευδιάκριτα ηµιέτοιµα προϊόντα, για τα οποία πρέπει να τηρούνται αντίστοιχες µερίδες αποθήκης κάτω από το λογαριασµό 94.} ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 93 Ο λογαριασµός 93 «Παραγωγή σε εξέλιξη» χρεώνεται σε πίστωση : των υπολογαριασµών του 92 «κέντρα θέσεις κόστους», µε το κόστος που έχει συγκεντρωθεί σε κάθε µία από τις θέσεις κόστους. Με την εγγραφή αυτή γίνεται ο καταλογισµός του κόστους που αναλογεί σε κάθε προϊόν (φορέα κόστους). Το τµήµα του κόστους που θα καταλογιστεί σε κάθε φορέα κόστους υπολογίζεται µε βάση την κλείδα µερισµού που χρησιµοποιεί η επιχείρηση. των υπολογαριασµών του 94 µε την αξία των αποθεµάτων που µπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία για επεξεργασία. Τα αποθέµατα αποτιµώνται σε ιστορικές τιµές κτήσης. Η επιχείρηση εναλλακτικά µπορεί να µη χρεώσει τον 93, αλλά να χρησιµοποιήσει τον «κόστος παραγωγικής λειτουργίας», προκειµένου να αποτυπώσει λογιστικά την εξαγωγή των πρώτων υλών από τις αποθήκες και την είσοδο τους στην παραγωγική διαδικασία. του «Παραγωγή σε εξέλιξη», όταν το υπόλοιπο του κατά το τέλος της κλειόµενης χρήσης µεταφέρεται στη χρέωση του 93. του λογαριασµού 95 «Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος» µε τις θετικές αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος. του λογαριασµού «ιαφορές απογραφής» µε την αξία των διαφορών απογραφής που διαπιστώνονται στο τέλος της χρήσης κατά τη µεταφορά του υπολοίπου του λογαριασµού 93 στη χρέωση του

26 του λογαριασµού «Υπολειµµατικά έξοδα τµηµάτων και βοηθητικών υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας» µε τις πιστωτικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον καταλογισµό του κόστους παραγωγής στους φορείς κόστους. του λογαριασµού «Χορηγήσεις που ελήφθησαν από άλλα καταστήµατα» µε την αξία των χορηγήσεων που λαµβάνονται από άλλα κέντρα, το οποία τηρούν ανεξάρτητη λογιστική, όταν η αξία αυτή δεν περνάει από τους λογαριασµούς του 92. Ο λογαριασµός 93 «Παραγωγή σε εξέλιξη» πιστώνεται σε χρέωση : του λογαριασµού «έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης» µε το συνολικό κόστος της πειραµατικής παραγωγής, όταν το κόστος αυτό ενσωµατώνεται στο λειτουργικό κόστος έρευνας και ανάπτυξης. των υπολογαριασµών του 94. Οι υπολογαριασµοί του 94 χρεώνονται σε πίστωση του «Παραγωγή σε εξέλιξη» µε το κόστος των αποθεµάτων που παράγονται και εισάγονται στην αποθήκη είτε για να διατεθούν είτε για να υποστούν παραπέρα επεξεργασία. του λογαριασµού «Παραγωγή σε εξέλιξη» µε το κόστος των αγαθών που κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού βρίσκονται στη γραµµή παραγωγής για επεξεργασία. του λογαριασµού 95 «Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος» µε τις αρνητικές αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος. του λογαριασµού «Κόστος ιδιοπαραγωγής παγίων στοιχείων» µε το κόστος των ιδιοπαραγόµενων παγίων στοιχείων, στο οποίο περιλαµβάνεται και το µέρος του κόστους ερευνών και ανάπτυξης, που αφορά πραγµατικό έργο µακροχρόνιας αξιοποίησης. του λογαριασµού «ιαφορές απογραφών» µε την αξία των χρεωστικών διαφορών απογραφής που διαπιστώνονται στο τέλος της χρήσης κατά τη µεταφορά του υπολοίπου του λογαριασµού 93 στη χρέωση του του λογαριασµού «Υπολειµµατικά έξοδα τµηµάτων και βοηθητικών υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας» µε τις χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον καταλογισµό του κόστους παραγωγής στους φορείς κόστους. του λογαριασµού «Χορηγήσεις που δόθηκαν σε άλλα καταστήµατα» µε την αξία των χορηγήσεων που δίνονται σε άλλα κέντρα, τα οποία τηρούν ανεξάρτητη λογιστική όταν η αξία αυτή δεν περνάει από τους οικείους λογαριασµούς του 92. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 94 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 26

27 Στους υπολογαριασµούς του 94 «Αποθέµατα» παρακολουθούνται κάθε είδους µορφής και κατηγορίας αποθέµατα είτε αυτά αγοράζονται από την επιχείρηση είτε παράγονται από αυτήν. Ο λογαριασµός 94 αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθµιους λογαριασµούς, στους οποίους παρακολουθούνται οι κατηγορίες των αποθεµάτων της οµάδας 2 της γενικής λογιστικής. Οι δευτεροβάθµιοι αυτοί λογαριασµοί είναι : «Εµπορεύµατα» «Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή» «Υποπροϊόντα και υπολείµµατα» «Παραγωγή σε εξέλιξη» «Πρώτες και βοηθητικές ύλες Υλικά συσκευασίας» «Αναλώσιµα υλικά» «Ανταλλακτικά παγίων» «Είδη συσκευασίας». Αυτή η βαθύτερη ανάλυση των λογαριασµών της οµάδας 2 έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επιχείρησης για καλύτερη κοστολόγηση και έλεγχο των αποθεµάτων που υπάρχουν στις αποθήκες της, τον προσδιορισµό των βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων και την ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά κλάδους ή κέντρα δραστηριότητας ή φορείς ευθύνης. {Το τελευταίο όριο ανάλυσης των υπολογαριασµών του 94 είναι η µερίδα αποθήκης στην οποία παρακολουθείται η τελευταία υποδιαίρεση της συγκεκριµένης κατηγορίας αποθέµατος. Η τελευταία υποδιαίρεση κάθε κατηγορίας αποθεµάτων υπαγορεύεται είτε από διαχειριστικές και κοστολογικές ανάγκες είτε από υποχρεωτικής εφαρµογής κανόνες δικαίου. Το παραπάνω σηµαίνει ότι οι µερίδες αποθήκης του άρθρου 8 του ΚΒΣ είναι ίδιες µε τους κατ είδος, ποσότητα και αξία αναλυτικοβάθµιους υπολογαριασµούς του 94 (Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονοµικών 50882/Λ.Σ Γνωµ. 161/5-7-93). } Η τελευταία υποδιαίρεση κάθε κατηγορίας αποθεµάτων παρακολουθείται σε περισσότερες από µια µερίδες αποθήκης, όταν το απόθεµα φυλάσσεται σε περισσότερους από έναν αποθηκευτικούς χώρους. Στην περίπτωση αυτή το ύψος του αποθέµατος παρακολουθείται σε τόσες καρτέλες αποθήκης όσοι είναι και οι αποθηκευτικοί χώροι στους οποίους φυλάσσεται. Οι καρτέλες αποθήκης, που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω αποτελούν τους λογαριασµούς της τελευταίας υποδιαίρεσης των αποθεµάτων, τηρούνται κατά ποσότητα και αξία. Η τήρηση των αποθεµάτων κατά ποσότητα και αξία µπορεί να επιτευχθεί µε το σύστηµα της διαρκούς απογραφής. Με το σύστηµα αυτό, µε κάθε εξαγωγή ή εισαγωγή ποσότητας αποθέµατος από και 27

28 προς τις αποθήκες της επιχείρησης, ενηµερώνεται η καρτέλα της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία. Έτσι µε το σύστηµα της διαρκούς απογραφής, η επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή την αξία και την ποσότητα των αποθεµάτων που βρίσκονται στις αποθήκες της. Στο σύστηµα της διαρκούς απογραφής οι λογαριασµοί τηρούνται (και οι συνεπώς και οι καρτέλες αποθήκης) ως αµιγείς. Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον οι ποσότητες αποθέµατος κατά την εισαγωγή τους στην αποθήκη χρεώνονται µε τιµές κτήσης (κόστος κτήσης για τα εµπορεύµατα, κόστος παραγωγής για τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα), πιστώνονται και µε τιµές κτήσης, όταν το απόθεµα βγαίνει από την αποθήκη προς πώληση. Εξαίρεση µπορούν να αποτελέσουν µόνο ορισµένες κατηγορίες αναλώσιµων υλικών. Αυτά, θεωρείται ότι, αναλώνονται αµέσως µετά την παραλαβή τους. Τα υλικά αυτά εξαιτίας της µικρής επίδρασης που ασκούν στο τελικό αποτέλεσµα της επιχείρησης και του µεγάλου κόστους που συνεπάγεται η παρακολούθηση καθενός από αυτά κατά ποσότητα και αξία, είναι δυνατό να παρακολουθούνται είτε κατά οµάδες είτε ακόµα κα στο σύνολο τους µόνο κατά αξία. Ακόµα, ορισµένα από αυτά, που η επίδραση τους στο συνολικό αποτέλεσµα της επιχείρησης είναι αµελητέα, είναι δυνατό κατά την απόκτηση τους να καταχωρίζονται απευθείας σε λογαριασµούς εξόδων. Οι λογαριασµοί αποθεµάτων κινούνται µόνο στην περίπτωση που εισάγονται αποθέµατα σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο και πραγµατοποιείται ποσοτικός έλεγχος. Με την έννοια αποθηκευτικός χώρος εννοούµε οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης ή παραγωγικό µέσο, το οποίο έχει ενταχθεί στο σύστηµα της παραγωγικής διαδικασίας. Συνέπεια των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι όλα τα υλικά που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας δεν παρακολουθούνται σε κάποιον από τους λογαριασµούς του 94, αλλά στον 93 «Παραγωγή σε εξέλιξη». εν παρακολουθούνται στον 94, επειδή δε γίνονται αντικείµενο εισαγωγής ή εξαγωγής σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο. Τα υλικά που βρίσκονται στη γραµµή παραγωγής σε κάποιο από τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, εισάγονται στο λογαριασµό 94 µόνο στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, µετά τη διενέργεια της φυσικής απογραφής. Κατά το κλείσιµο των λογιστικών βιβλίων το υπόλοιπο του 93 «Παραγωγή σε εξέλιξη» µεταφέρεται στον «Παραγωγή σε εξέλιξη». Επίσης, οι εσωτερικές µεταφορές προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών για παραπέρα επεξεργασία από ένα παραγωγικό τµήµα σε ένα άλλο ή από µία φάση της παραγωγικής διαδικασίας σε µία άλλη του ίδιου τµήµατος, γίνονται πάντα µε τη µεσολάβηση του λογαριασµού 94 «Αποθέµατα» και ποτέ του 93 «Παραγωγή σε εξέλιξη», ακόµη και στη περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται εισαγωγή στην αποθήκη, ώστε να ελέγχονται οι διακινήσεις ποσοτήτων υλικών που γίνονται µέσα στην επιχείρηση. Στην περίπτωση εκείνη που η διακίνηση ποσοτήτων υλών και προϊόντων γίνεται 28

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΒΒΑ ΑΘΗΝΑ Α.Μ: 21101189 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 17 ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας κινούνται σε τρία επίπεδα: Α. Επίπεδο των γνώσεων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: Να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Στα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

Ι. Στα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής: Γνωμ. 270/2273/1996 Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEODENT A.B.E.

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEODENT A.B.E. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NEODENT A.B.E.E Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ζαρκαλής Κλεομένης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Κτενά Μαρία Α.Μ.: 7895

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ζαρκαλής Κλεομένης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Κτενά Μαρία Α.Μ.: 7895 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λογιστική κόστους & μηχανογράφηση, η αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεων, η σχέση και η συνδεσμολογία της με την γενική λογιστική,οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ. 21100127 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ Α.Μ. 6812 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ 1/4/2010 Αφιερώνεται στους αξιότιμους ανθρώπους που με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Νικόλαος Μ. Πολύζος Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κοστολόγηση υπηρεσιών ξενοδοχειακής μονάδας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) κεφαλαίο δέκατο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 10.1. Η λογιστική τυποποίηση και σχεδίαση, η οποία αποβλέπει στην ενιαία ονοματολογία, κωδικοποίηση και λειτουργία των λογαριασμών μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα. απο τον. σπουδαστή ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Γ. Θεμέλη 8, 59200 Νάουσα)

Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα. απο τον. σπουδαστή ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Γ. Θεμέλη 8, 59200 Νάουσα) Θ έμα πτυχιακής εργασίας: Διαχείριση και κοστολόγηση π αραγόμενω ν προϊόντω ν σε επ ιχειρήσεις που δεν τηρούν αναλυτική λογιστική. Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

{6. οι\ι, lo6. i ~οδ θt1"') 1 ~'-,,1 ι:,.,) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

{6. οι\ι, lo6. i ~οδ θt1') 1 ~'-,,1 ι:,.,) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑ i ~οδ θt1"') 1 ~'-,,1 ι:,.,) οι\ι, lo6 ΠΗΓΕΣ: - Κωνσταντίνου Α. Βαρβάκη 'η αναλυτική λογιστική της εκμεταλλεύσεως κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» Εισηγητής: Πιερράκος Σπυρίδων (Α.Μ. 21103127) Επιβλέποντες Καθηγητές: 1) Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Γ.Λ.Σ. Γαρυφαλλιά Πετροπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Λογιστικής ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στυλιανή Ασβεστά Οικονοµολόγος Εργ. Συνεργ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων Λογιστική Κόστους Ι 1 Συστήματα Απογραφής Τα συστήματα απογραφής που συναντάμε είναι τα εξής: Διαρκής Απογραφή Συστήματα Απογραφής Περιοδική Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα10 Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος 1 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Εξωλογιστικά Εσωλογιστικά 2 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ- Αποθέματα Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Κάθε οικονομικό γεγονός επηρεάζει άμεσα την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του παθητικού, του ενεργητικού και της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισηγητής : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ Σπουδαστής : ΔΑΒΡΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. I.A.S.2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. I.A.S.2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΜΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π. I.A.S.2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΜ: 11913 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΛΕΙΒΑ ΙΩΤΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό Λογιστική Κόστους Ι 1 Kόστος Πραγματικό (Ιστορικό) Πραγματικό (ιστορικό) κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τεχνικών Έργων

ιαχείριση Τεχνικών Έργων ιαχείριση Τεχνικών Έργων 6 Ο Μ Α Θ Η Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Γ Ι Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων.

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς

Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Λογιστής Φοροτέχνης Νικόλαος Καλαμαράς Π ε ρ ι ο υ σ ί α - Α π ο γ ρ α φ ή - Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Περιουσία ΓΕΝΙΚΑ Μία επιχείρηση αποτελεί μια ξεχωριστή πλασματική «οντότητα» η οποία καταλαμβάνει, ένα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 23.862,00 ΕΥΡΩ Για την παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219

Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 Z. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ACΑDEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 219 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ... 220 3. ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ... 221 4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα