Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ (f(x) = ax) ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ (f(x) = ax) ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ;"

Transcript

1 Η Αναλογία (f(x) = ax) ως Επιστηµολογικό Εµπόδιο; Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ (f(x) = ax) ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟ ΙΟ; Μοδεστίνα Μοδέστου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο αυτό γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης ενός διαφορετικού πλαισίου ερµηνείας του φαινοµένου της ψευδαίσθησης της αναλογίας. Συγκεκριµένα, µέσα από τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών τόσο στο εξωτερικό όσο και στη Κύπρο, υποστηρίζεται ότι τα λάθη που παρουσιάζουν οι µαθητές σε συγκεκριµένα ψευδοαναλογικά έργα, δεν είναι τυχαία, ούτε και αποτέλεσµα της απουσίας κάποιας γνώσης εκ µέρους των µαθητών. Αντίθετα, είναι αποτέλεσµα του επιστηµολογικού εµποδίου της αναλογίας, το οποίο σε συγκεκριµένες καταστάσεις φαίνεται να δηµιουργεί συστηµατικά και επίµονα λάθη που δύσκολα µπορούν να αντιµετωπιστούν. 1. Εισαγωγικά Όλοι οι µαθητές ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής και επίδοσης έχουν βιώσει σε κάποια φάση της ζωής τους µια µικρή ή µεγάλη αποτυχία στα µαθηµατικά. Έτσι, ήταν πολύ φυσικό, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους ψυχολόγους, να δείξουν από πολύ νωρίς ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο θέµα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολλών θεωριών για τη φύση των λαθών στα µαθηµατικά, για την ερµηνεία τους, καθώς και για πιθανούς τρόπους αντιµετώπισής τους. Κατά συνέπεια, τα λάθη και η αποτυχία των µαθητών δεν αντιµετωπίζονται πια επιπόλαια ούτε έχουν τον απλοποιηµένο ρόλο που τους δίναµε άλλοτε. Το λάθος δεν είναι πάντα το αποτέλεσµα της άγνοιας, της αβεβαιότητας ή της τύχης, όπως ισχυρίζονται οι εµπειρικές θεωρίες µάθησης (Brousseau, 1997). Το λάθος µπορεί να είναι και το αποτέλεσµα µιας προηγουµένης γνώσης, η εφαρµογή της οποίας αν και κρίνεται ενδιαφέρουσα και επιτυχηµένη σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες αποδεικνύεται λανθασµένη ή απλά µη προσαρµόσιµη. Τα λάθη αυτά, όπως τονίζει ο Brousseau (1997), δεν είναι σποραδικά και απρόβλεπτα. Αντίθετα, είναι επαναλαµβανόµενα και επίµονα. Τα λάθη αυτού του είδους που γίνονται από το ίδιο άτοµο αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους µε ένα τρόπο σκέψης, µια χαρακτηριστική αντίληψη, µια αρχέγονη «γνώση», η εφαρµογή της οποίας είναι επιτυχηµένη σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. εν εξαφανίζονται όλα πλήρως και την ίδια χρονική στιγµή, αλλά αντιστέκονται και επιµένουν. Επανεµφανίζονται ακόµα και αφού το άτοµο έχει απορρίψει το ελλιπές και µη αποτελεσµατικό µοντέλο από το συνειδητό του γνωστικό σύστηµα. Αποτελούν συστατικό στοιχείο της ήδη υπάρχουσας γνώσης του µαθητή και κατ επέκταση συνίστανται σε εµπόδια επιστηµολογικής προέλευσης. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 123

2 Μ. Μοδέστου Τα επιστηµολογικά εµπόδια διακρίνονται από άλλα εµπόδια τα οποία σχετίζονται µε το ίδιο το άτοµο ή και τη διδασκαλία και τα οποία αντιστοιχούν σε εµπόδια οντογενετικής προέλευσης και διδακτικής προέλευσης, αντίστοιχα (Radford, Boero, & Vasco, 2000). Τα εµπόδια επιστηµολογικής προέλευσης οφείλονται στην ίδια τη φύση του αντικειµένου και χαρακτηρίζονται από την επανεµφάνισή τους τόσο στην ιστορία των µαθηµατικών όσο και στη µάθηση των µαθηµατικών από το άτοµο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Brousseau (1997) «τα εµπόδια τα οποία χαρακτηρίζονται ως επιστηµολογικά είναι αυτά που δε µπορούν και δε πρέπει να αποφευχθούν, ακριβώς επειδή έχουν καθοριστικό ρόλο στην ίδια τη µάθηση, ενώ παράλληλα µπορούν και να εντοπιστούν στην ιστορική εξέλιξη των ίδιων των εννοιών» (σελ. 163.) Ένα επιστηµολογικό εµπόδιο αποτελεί στην ουσία την πηγή ενός επαναλαµβανόµενου και µη τυχαίου λάθους το οποίο εµφανίζεται όταν τα άτοµα προσπαθούν να επιλύσουν ένα πρόβληµα (Radford et al., 2000). Ειδικότερα, ένα λάθος αποτελεί επιστηµολογικό εµπόδιο όταν έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1) Είναι µια σταθερή γνώση ή αντίληψη και όχι µια δυσκολία ή απουσία γνώσης 2) Αυτή η γνώση λειτουργεί κατάλληλα σε ένα σύνολο καταστάσεων και για ορισµένες τιµές των µεταβλητών αυτών των καταστάσεων. 3) Προσπαθώντας να προσαρµοστεί σε άλλες καταστάσεις ή σε άλλες τιµές των µεταβλητών προκαλεί ειδικά λάθη που µπορούν να παρατηρηθούν και να αναλυθούν. 4) Στις καταστάσεις που ξεφεύγουν από το πεδίο εγκυρότητας της, η απόρριψή της θα στοιχίσει στο µαθητή περισσότερο από µια προσπάθεια προσαρµογής της. 5) Το εµπόδιο αντιστέκεται σε περιστασιακές εµφανίσεις αντιφάσεων σε καινούριες καταστάσεις και στη βελτίωση έτσι της γνώσης. Μπορεί να ξεπεραστεί µόνο σε ειδικές διδακτικές καταστάσεις απόρριψης και αυτή η απόρριψη είναι συστατικό στοιχείο της γνώσης (Brousseau, 1997). Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι ένα επιστηµολογικό εµπόδιο αποτελεί µέρος µιας ολοκληρωµένης γνώσης και άρα έχει την ίδια φύση µε τη γνώση. Η απόρριψή του πρέπει να γίνει ανεµπόδιστα αναγκαία, κάτι που αφήνει τελικά ανεξίτηλα σηµάδια στο σύστηµα της γνώσης. Αυτό υποδεικνύει ότι το εµπόδιο δεν είναι απλά ένα πρόσκαιρο λάθος που οφείλεται απλά στην άγνοια του ατόµου, και το οποίο µπορεί εύκολα να αντιµετωπιστεί. Μπορεί να προκύψει µέσα από κοινωνικές, πολιτιστικές ή ακόµα και οικονοµικές συνθήκες οι οποίες εν τέλει πραγµατώνονται σε αντιλήψεις που παραµένουν ακόµα και όταν οι αιτίες που τις προκάλεσαν πάψουν να υπάρχουν. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα επιστηµολογικά εµπόδια δεν προκύπτουν από τη διατύπωση της επίσηµης γνώσης από µέρους του δασκάλου αλλά από τις αναπαραστάσεις τις οποίες ο µαθητής, και τελικά ο δάσκαλος, χρησιµοποιούν για να διασφαλίσουν τη λειτουργία και την κατανόηση αυτής της καινούριας γνώσης. Αυτή η κατανόηση συνδέεται άµεσα µε τις συνθήκες της µάθησης και είναι αναγκαία για την εφαρµογή της επίσηµης γνώσης. Κατά συνέπεια, ο µαθητής θυµάται όχι µόνο τη γνώση την οποία έχει διδαχθεί αλλά και τις συνθήκες της µάθησης µέσα στις οποίες προέκυψε. Για παράδειγµα, παραδοσιακά µέσα στη σχολική τάξη µια έννοια διδάσκεται µόνο στο βαθµό στον οποίο είναι χρήσιµη και αποτελεσµατική µόνο δηλαδή, αν συνεισφέρει στη λύση ενός προβλήµατος. Έτσι, η γνώση αντλεί τελικά το νόηµά της µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα, στα οποία η εφαρµογή της είναι επιτυχηµένη, και τα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 124

3 Η Αναλογία (f(x) = ax) ως Επιστηµολογικό Εµπόδιο; οποία κατ επέκταση συνιστούν την περιοχή εφαρµογής της συγκεκριµένης γνώσης. Η περιοχή αυτή όµως, σπάνια έχει γενικό χαρακτήρα και είναι πλήρως καθορισµένη. Το νόηµα µιας µαθηµατικής γνώσης δεν καθορίζεται µόνο από το σύνολο των καταστάσεων µέσα στις οποίες αυτή η γνώση πραγµατώνεται ως µια µαθηµατική θεωρία, ούτε µόνο από τις καταστάσεις στις οποίες χρησιµοποιείται ως µέσο για επίλυση του προβλήµατος. Για το λόγο αυτό η γνώση αποκτά κάποιους περιορισµούς, συγκεκριµενοποιήσεις ακόµα και αλλοιώσεις του νοήµατος. Αν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για αρκετό χρονικό διάστηµα, τότε η γνώση παίρνει µια αξία που κάνουν τη διαφοροποίηση, γενίκευση ή απόρριψη της πολύ δύσκολη συνίσταται δηλαδή σε επιστηµολογικό εµπόδιο. Αυτό το επιστηµολογικό εµπόδιο αντιστέκεται εκ φύσεως σε κάθε προσπάθεια απόρριψής του, αφού αποτελεί µια καλά εδραιωµένη γνώση του µαθητή, και προσπαθεί να προσαρµοστεί σε ένα πιο περιορισµένο πεδίο αλλά και να διαφοροποιηθεί στον µικρότερο δυνατό βαθµό. 2. Αναλογικός συλλογισµός Αρκετά λάθη στα µαθηµατικά πηγάζουν από την τάση µας να εφαρµόζουµε τη γραµµική συνάρτηση σε όλες ανεξαιρέτως τις καταστάσεις οι οποίες πληρούν κάποιες άτυπές «προϋποθέσεις». Ο λόγος έγκειται στο ότι οι γραµµικές σχέσεις αποτελούν ένα βασικό µοντέλο µέσα από το οποίο µπορούµε εύκολα και γρήγορα να προσεγγίσουµε αυτές τις τόσο πρακτικές και όσο και θεωρητικές προβληµατικές καταστάσεις στα µαθηµατικά και την επιστήµη. Από τα παλαιότερα χρόνια, ο αναλογικός συλλογισµός, αποτελούσε και αποτελεί ένα σηµαντικό µαθηµατικό εργαλείο για το χειρισµό φαινοµένων στη φυσική, την χηµεία, τα οικονοµικά, την αστρονοµία και σε άλλα πεδία της ανθρώπινης ενασχόλησης (Freudenthal, 1973). Έτσι και στις µέρες µας δίνεται µεγάλη έµφαση στις αναλογικές σχέσεις µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµατικών τόσο της δηµοτικής όσο και της µέσης εκπαίδευσης. Η έννοια της αναλογίας υπάρχει µέσα σε όλο το µαθηµατικό οικοδόµηµα, ξεκινώντας από την ιδέα της µέτρησης ποσοτήτων, την έννοια των λόγων και την εφαρµογή του κανόνα των τριών στο δηµοτικό σχολείο, και φτάνοντας µέχρι τη γραµµική άλγεβρα και τη χρήση των γραµµικών µοντέλων στον απειροστικό λογισµό και τη στατιστική στη µέση εκπαίδευση. Έτσι, είναι εµφανές ότι ο αναλογικός συλλογισµός δεν αποτελεί µια απόλυτη ιδέα µε µονοσήµαντο νόηµα (Lamon, 1999). Οικοδοµείται µε τη πάροδο του χρόνου, αφού κάποιες από τις ουσιαστικές του πτυχές ενυπάρχουν σε άλλες στενά συνδεδεµένες έννοιες. Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές περιγραφές οι οποίες προσπαθούν να ορίσουν την έννοια του αναλογικού συλλογισµού. Έτσι, σύµφωνα µε τους Lesh, Post, Behr (1988) ο αναλογικός συλλογισµός αποτελεί «µια µορφή µαθηµατικού συλλογισµού η οποία περιλαµβάνει την ικανότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας διάφορων πληροφοριών µέσα από πολλαπλές συγκρίσεις και συν-µεταβολές». Οι Inhelder και Piaget (1958) θεωρούν ότι το βασικό χαρακτηριστικό του αναλογικού συλλογισµού είναι ότι εστιάζεται στην περιγραφή, πρόβλεψη και αξιολόγηση της σχέσης ανάµεσα σε δύο άλλες, δηλαδή περιλαµβάνει µια δεύτερου βαθµού σχέση, και 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 125

4 Μ. Μοδέστου όχι απλά µια σχέση ανάµεσα σε δύο διακριτά αντικείµενα ή έννοιες. Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί ότι ο αναλογικός συλλογισµός εστιάζεται σε µια δεύτερου βαθµού σχέση, η οποία περιλαµβάνει µια σχέση ισότητας ανάµεσα σε δύο λόγους (Lamon, 1999). Ένας λόγος είναι µία σχέση ανάµεσα σε δύο ποσότητες. Εποµένως, η κατανόηση της αναλογίας αναφέρεται στην κατανόηση της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα σε δύο σχέσεις. Σε µια αναλογική σχέση, οι δύο ποσότητες µεταβάλλονται πολλαπλασιαστικά. ηλαδή, και οι δύο ποσότητες πολλαπλασιάζονται µε τον ίδιο παράγοντα. Έτσι, η γραφική παράσταση κάθε αναλογικής σχέσης απεικονίζει µία ευθεία γραµµή η οποία περνά από την αρχή των αξόνων. Κατ επέκταση, η γραµµική συνάρτηση f(x) = ax (όπου α 0) µπορεί να περιγράψει µαθηµατικά κάθε αναλογική σχέση (De Bock, Verschaffel, & Janssens, 2002b). 3. Το φαινόµενο της ψευδαίσθησης της αναλογίας Η βασική γλωσσική δοµή αναλογικών προβληµάτων περιλαµβάνει τέσσερις ποσότητες (α, β, γ, δ), από τις οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις οι τρεις είναι γνωστές και η µία άγνωστη, καθώς και µια ένδειξη ότι η ίδια σχέση που συνδέει το α µε το β συνδέει και το γ µε το δ (Behr, Harel, Post, & Lesh, 1992). «Μία ράπτρια χρειάζεται 35 λεπτά για να ράψει ένα πουκάµισο. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να ράψει τρία πουκάµισα;» Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πραγµατική αναλογία (3 Χ 35=105). Υπάρχει όµως και η περίπτωση η δοµή ενός προβλήµατος να ανταποκρίνεται στη βασική δοµή προβληµάτων αναλογίας αλλά το πρόβληµα να µην είναι αναλογικό. Στην περίπτωση αυτή το πρόβληµα θεωρείται πρόβληµα «ψευδοαναλογίας» (Verschaffel, Greer και De Corte, 2000). Για παράδειγµα, στην περίπτωση του σταθερού προβλήµατος: «Ένα πουκάµισο χρειάζεται 35 λεπτά για να στεγνώσει όταν απλωθεί έξω στο σχοινί, µια ηλιόλουστη µέρα χωρίς άνεµο. Πόσο χρόνο χρειάζονται 3 πουκάµισα για να στεγνώσουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες;», οι µαθητές επηρεαζόµενοι από τη διατύπωση του προβλήµατος απαντούν ότι τα πουκάµισα χρειάζονται 3 X 35 =105 λεπτά χωρίς να υπολογίζουν ότι έχουν απλωθεί µαζί στο σχοινί και άρα στεγνώνουν παράλληλα. Η αναλογικότητα φαίνεται να είναι σε τέτοιο βαθµό ενσωµατωµένη στον τρόπο σκέψης των µαθητών που κάποιος µπορεί πολύ εύκολα να παραπλανηθεί και να χειρίζεται κάθε αριθµητική σχέση ως αναλογική (Freudenthal, 1983), χωρίς να δίνει σηµασία στο περιβάλλον της προβληµατικής κατάστασης και στους περιορισµούς που αυτό µπορεί να έχει. Αυτό αιτιολογεί και µη-ρεαλιστικές απαντήσεις των µαθητών οι οποίοι υποστηρίζουν τη γραµµική αύξηση του ύψους και του βάρους ή ακόµα και την ικανότητα των αθλητών να τρέχουν µε την ίδια ταχύτητα τα 100 και τα 1000 µέτρα (Verschaffel, De Corte & Lasure, 1994). Πρόσφατες έρευνες που εξετάζουν την τάση των µαθητών να χρησιµοποιούν τον αναλογικό συλλογισµό σε προβληµατικές καταστάσεις στις οποίες δεν είναι κατάλληλος (De Bock, Verschaffel, & Janssens, 2002b; Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens, & Verschaffel, 2005), υποστηρίζουν ότι το φαινόµενο αυτό οφείλεται εν µέρει σε ιδιοµορφίες στη διατύπωση των προβληµάτων τις οποίες οι µαθητές έχουν µάθει να 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 126

5 Η Αναλογία (f(x) = ax) ως Επιστηµολογικό Εµπόδιο; συνδέουν µε τον αναλογικό συλλογισµό καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Ο Greer (1997) ειδικότερα, αναφέρει ότι προβλήµατα µε πολλαπλασιαστική δοµή, που µε ένα επιφανειακό διάβασµα µπορεί να δηµιουργήσουν την ψευδαίσθηση της ύπαρξης αναλογίας, αποτελούν πρωταρχικά παραδείγµατα ακατάλληλης χρήσης του µαθηµατικού αναλογικού συλλογισµού ως µια βεβιασµένη αντίδραση στη γλωσσική δοµή του προβλήµατος. Παρ όλ αυτά, αυτός ο τρόπος ερµηνείας του προβλήµατος δεν παρέχει ένα επαρκές και ολοκληρωµένο πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να µελετηθεί το φαινόµενο της ψευδαίσθησης της αναλογίας. Το φαινόµενο αυτό δεν προκύπτει απλά ως αντίδραση στην στερεότυπη γλωσσική διατύπωση των αναλογικών σχέσεων και ούτε µπορεί να θεωρηθεί έτσι απλά ότι το γεγονός αυτό συµβαίνει τόσο σε επίπεδο µαθητή όσο και σε ιστορικό επίπεδο όπως υποστηρίζουν οι Verschaffel et al. (2000). εν µπορεί δηλαδή, να υιοθετηθεί η άποψη ότι η οντογένεση ανακεφαλαιώνει την φυλογένεση στην περίπτωση του τρόπου χειρισµού των µη αναλογικών σχέσεων απλά και µόνο λόγω της γλωσσικής διατύπωσης των αναλογικών προβληµάτων. Η αναλογία φαίνεται να είναι το κοινωνικό-πολιτισµικό µέσο για εισαγωγή και εν τέλει για κατάκτηση της έννοιας της συνάρτησης. Κατ επέκταση, έχει δοθεί µια ιδιαίτερη σηµασία στο γραµµικό µοντέλο, η οποία οδηγεί στην γενίκευση της εγκυρότητάς του και σε καταστάσεις µη-αναλογικές στις οποίες είναι απλά µη εφαρµόσιµο. Έτσι, φαίνεται ότι η συνεχής επιβεβαίωση της εγκυρότητας του γραµµικού µοντέλου µπορεί να δηµιουργήσει µια πολύ ισχυρή αντίληψη ότι κάθε σχέση ανάµεσα σε δύο ποσότητες είναι αναλογική, και ότι η χρήση του αναλογικού συλλογισµού αποτελεί πανάκεια για την επίλυση όλων σχεδόν των προβληµάτων (Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens, & Verschaffel, 2004). 4. Το φαινόµενο της ψευδαίσθησης της αναλογίας στη γεωµετρία O Freudenthal (1983), έχοντας εστιαστεί στην καταλληλότητα του µαθηµατικού αναλογικού συλλογισµού ως φαινοµενολογικού µέσου περιγραφής υποδεικνύει ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες αυτή η αρχική φαινοµενολογία αποτυγχάνει. Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στο χώρο της γεωµετρίας και συγκεκριµένα στη µη αναλογική συµπεριφορά του εµβαδού και του όγκου σε προβλήµατα πολλαπλασιαστικής σύγκρισης που συνδέουν το εµβαδόν και τον όγκο µε το µήκος της πλευράς σχηµάτων. Το θέµα αυτό δεν είναι καθόλου πρόσφατο αλλά παρόλα αυτά επίκαιρο. Εµφανίζεται στον «Μένωνα» του Πλάτωνα όπου ο Σωκράτης, χρησιµοποιώντας την µαιευτική µέθοδο, προσπαθεί να «ξυπνήσει» την ανάµνηση ενός δούλου για το πώς µπορεί να διπλασιάσει το εµβαδόν ενός τετράγωνου, πείθοντας έτσι τον Μένωνα ότι η γνώση δεν διδάσκεται αλλά ενυπάρχει στο άτοµο. Ο δούλος, υποκύπτοντας στη ψευδαίσθηση της αναλογίας, υποστηρίζει ότι ένα τετράγωνο διπλάσιου εµβαδού θα έχει και διπλάσιο µήκος πλευράς (Φράγκος, 1983). Οι εµπειρίες ακόµα και των σηµερινών µαθητών µε τη µεγέθυνση και τη σµίκρυνση σχηµάτων δεν τους κάνουν απαραίτητα να συνειδητοποιήσουν τους διαφορετικούς ρυθµούς αύξησης του µήκους, του εµβαδού και του όγκου (De Bock, Verschaffel, & Janssens, 2002b). Επακόλουθα, οι µαθητές, όπως και ο δούλος στον 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 127

6 Μ. Μοδέστου «Μένωνα» του Πλάτωνα, έχουν µια ισχυρή τάση να αντιµετωπίζουν τις σχέσεις ανάµεσα στο µήκος και στο εµβαδόν, και στο µήκος και στον όγκο ως γραµµικές αντί ως τετραγωνική και κυβική, αντίστοιχα. Έτσι, χρησιµοποιούν το γραµµικό παράγοντα αντί το τετράγωνό του ή τον κύβο του για να καθορίσουν το εµβαδόν ή τον όγκο ενός σχήµατος που υπόκειται σε µεγέθυνση ή σµίκρυνση. Ο Freudenthal (1983) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το να αντιληφθούν οι µαθητές ότι ο πολλαπλασιασµός του µήκους µε α, του εµβαδού µε α² και του όγκου µε α³ συνδέεται µε τον γεωµετρικό πολλαπλασιασµό µε α, είναι µαθηµατικά τόσο ουσιαστικό που φαινοµενολογικά και διδακτικά πρέπει να τεθεί πρώτο. Το µοτίβο της συνεχούς χρήσης του µαθηµατικού αναλογικού συλλογισµού πρέπει να διακοπεί από τους ίδιους τους µαθητές έτσι ώστε να αντιληφθούν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του γεωµετρικού πολλαπλασιασµού (Streefland, 1984). Πρόσφατα, έχει γίνει µια σηµαντική προσπάθεια από διάφορους ερευνητές (De Bock et al., 1998; De Bock, Van Dooren, Janssens, & Verschaffel, 2002a; De Bock et al., 2002b; De Bock, Verschaffel, Janssens, Van Dooren, & Claes, 2003; Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens, & Verschaffel, 2004; Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens, & Verschaffel, 2005; Modestou & Gagatsis, in press; Modestou & Gagatsis, 2004a; Modestou & Gagatsis, 2004b; Modestou, Gagatsis & Pitta-Pantazi, 2004) ώστε να διερευνηθεί και να αντιµετωπιστεί η τάση των µαθητών να χειρίζονται µη αναλογικά προβλήµατα, ως επί το πλείστον, εµβαδού και όγκου, ως αναλογικά. Συγκεκριµένα, οι De Bock et al., (1998, 2002b) αποκάλυψαν την ύπαρξη µιας ισχυρής τάσης ανάµεσα σε µαθητές 12 µε 16 ετών όσον αφορά στην εφαρµογή του µαθηµατικού αναλογικού συλλογισµού σε µη αναλογικά προβλήµατα εµβαδού. Συνάµα, η χρήση διάφορων πειραµατικών συνθηκών δεν έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, η παροχή έτοιµων και αυτοσχέδιων εικόνων δεν φάνηκε να επηρεάζει την επίδοση των µαθητών, αφού στηρίχθηκαν σε πιο τυπικές µεθόδους όπως τη χρήση µαθηµατικών τύπων (De Bock et al., 1998). Ακόµα και µε τη συµπερίληψη στα έργα όλων των διαστάσεων των σχηµάτων, ως επιπλέον πληροφοριών, καθώς και των τύπων εύρεσης του εµβαδού και του όγκου, οι µαθητές Α και Β τάξεων Γυµνασίου επέµεναν πεισµατικά να διπλασιάζουν, για παράδειγµα, το εµβαδόν όταν διπλασιάζονταν οι πλευρές αγνοώντας πλήρως τον τύπο εύρεσης του εµβαδού (Modestou & Gagatsis, in press; Modestou & Gagatsis, 2004b). Παρόµοια συµπεριφορά έδειξαν οι µαθητές και σε µία κατάσταση µε χαρακτήρα πολλαπλής επιλογής στην οποία η ορθή απάντηση αν και είχε 50% πιθανότητα να επιλεγεί από τους µαθητές, έγινε δεχτή και αιτιολογήθηκε µόνο από το 20% των µαθητών (Modestou et al., 2004). Ακόµα και η αύξηση της αυθεντικότητας του πλαισίου µέσα στο οποίο παρουσιάζεται το πρόβληµα (De Bock et al., 2003), µε τους µαθητές να µεταφέρονται στο νησί των Λιλιπούτειων όπου όλα τα µήκη είναι 12 φορές µικρότερα, όχι µόνο δεν έφερε τα επιθυµητά αποτελέσµατα αλλά είχε και αρνητική επίδραση στην επίδοση των µαθητών στα µη αναλογικά έργα. Η ένταξη των µαθητών σε µια πραγµατική προβληµατική κατάσταση µε πραγµατικά αντικείµενα και αυθεντικές δράσεις (υπολογισµός των κεραµικών που χρειάζονται για να καλύψουν ένα κουκλόσπιτο) οδήγησε στην αποφυγή του γραµµικού µοντέλου και στην αύξηση των ποσοστών επιτυχίας των µαθητών (Van Dooren et al., 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 128

7 Η Αναλογία (f(x) = ax) ως Επιστηµολογικό Εµπόδιο; in press a). Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα ήταν µόνο παροδικά αφού οι µαθητές απέτυχαν σε ένα post-test µε µη αναλογικά έργα εµβαδού. Ο λόγος για αυτή την αποτυχία έγκειται πιθανότατα στο ότι οι µαθητές είχαν άµεση ανατροφοδότηση για την ορθότητα της απάντησης που έδιναν στην αυθεντική κατάσταση. Το γεγονός αυτό τους έδινε την ευκαιρία να αναθεωρήσουν την απάντησή τους αν αυτή ήταν λανθασµένη, χωρίς να φτάνουν σε κάποιο συµπέρασµα για τη σχέση µήκους και εµβαδού. Μικρή αλλά σηµαντική βελτίωση στην επίδοση των µαθητών προέκυψε από την συµπερίληψη ενός εισαγωγικού σηµειώµατος στην αρχή του δοκιµίου, το οποίο προειδοποιούσε τους µαθητές για το µη συνηθισµένο χαρακτήρα των έργων (De Bock et al., 2002b). Στην ίδια εργασία η επαναδιατύπωση των ίδιων προβληµάτων σε προβλήµατα πολλαπλασιαστικής σύγκρισης αποτέλεσε ουσιαστική βοήθεια για αρκετούς µαθητές. Όµως και στις δύο περιπτώσεις, ως µειονέκτηµα των καλύτερων αποτελεσµάτων στα µη-αναλογικά έργα, µειώθηκαν τα ποσοστά επιτυχίας των µαθητών στα αναλογικά έργα αφού κάποιοι µαθητές άρχισαν να εφαρµόζουν µη αναλογικές µεθόδους επίλυσης και σε αυτά τα προβλήµατα. Παρόµοια συµπεριφορά παρουσίασαν οι µαθητές και σε µια σειρά 10 πειραµατικών µαθηµάτων τα οποία είχαν ως στόχο την εννοιολογική αλλαγή στους µαθητές (Van Dooren et al., 2004). Για να διευκρινισθούν οι µηχανισµοί που ενεργοποιούνται από τους µαθητές κατά τη διαδικασία επίλυσης µη αναλογικών προβληµάτων χρησιµοποιήθηκε από τους De Bock et al. (2002) η µέθοδος της κλινικής συνέντευξης. Αυτό επέτρεψε την αναγνώριση του ρόλου των διαφορετικών πτυχών της γνώσης των µαθητών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις αναλογικές απαντήσεις τους σε προβλήµατα ψευδοαναλογίας. Συγκεκριµένα, από τις συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι όχι µόνο η πεποίθηση ότι κάθε αριθµητική σχέση έχει αναλογικό χαρακτήρα είναι υπεύθυνη για τις αναλογικές απαντήσεις των µαθητών σε µη αναλογικά προβλήµατα, αλλά και οι διαισθητικές αντιλήψεις των µαθητών, ελλείψεις στις γεωµετρικές τους γνώσεις και κάποιες ανεπαρκείς τους στάσεις και αντιλήψεις για την επίλυση προβλήµατος (De Bock et al., 2002α). Οι Van Dooren, De Bock, Janssens & Verschafell (in press b) σε µια µετέπειτα εργασία τους επιχείρησαν να διευκρινίσουν περαιτέρω τους ψυχολογικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την τάση των µαθητών να απαντούν αναλογικά σε µη αναλογικά προβλήµατα. Συγκεκριµένα, διατείνονται ότι στοιχεία που επεξηγούν την ύπαρξη του φαινοµένου της ψευδοαναλογίας υπάρχουν (1) στις εµπειρίες που αποκτούν οι µαθητές µέσα στην τάξη των µαθηµατικών, (2) στη διαισθητική φύση του γραµµικού µοντέλου και (3) σε στοιχεία που σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα µαθηµατικά έργα µέσα στα οποία εµφανίζεται το γραµµικό λάθος. 5. Ένα διαφορετικό πλαίσιο ερµηνείας του φαινοµένου της ψευδαίσθησης της αναλογίας Τα αποτελέσµατα των ερευνών που παρουσιάστηκαν κάνουν εµφανές ότι η ύπαρξη του φαινοµένου της ψευδαίσθησης της αναλογίας δεν είναι αποτέλεσµα κάποιου πειραµατικού πλαισίου αλλά ούτε και της απουσίας κάποιας βασικής γνώσης. Τα λάθη τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή του αναλογικού µοντέλου σε µη 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 129

8 Μ. Μοδέστου αναλογικές καταστάσεις δεν είναι πρόσκαιρα, παροδικά και τυχαία. Το φαινόµενο της ψευδαίσθησης της αναλογίας δεν αποτελεί ένα σύνηθες λάθος που µπορεί να αντιµετωπιστεί µε µια ποικιλία υποστηρικτικών µέσων. Είναι ένα επαναλαµβανόµενο φαινόµενο το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά γενικό αλλά και ανθεκτικό ακόµα και στην ίδια τη διδασκαλία, αφού συνεχίζει να εµφανίζεται από το δηµοτικό µέχρι και το λύκειο. Το γραµµικό µοντέλο έχει εδραιωθεί ως µια ασφαλής στρατηγική επίλυσης προβληµάτων η οποία προσφέρει σιγουριά και βεβαιότητα στους µαθητές για την ορθότητα των αποτελεσµάτων της. Φαίνεται να είναι βαθιά ριζωµένο στη διαισθητική γνώση των µαθητών και να χρησιµοποιείται αυθόρµητα και ασυνείδητα κάτι που κάνει την αναλογική προσέγγιση φυσική και αδιαµφισβήτητη (De Bock et al., 2002). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του γραµµικού µοντέλου συνηγορούν στο ότι η αναλογία (f(x) = ax) αποτελεί επιστηµολογικό εµπόδιο για το χειρισµό µη αναλογικών καταστάσεων. Το γραµµικό µοντέλο είναι στην πραγµατικότητα µια γνώση η οποία εφαρµόζεται µε επιτυχία σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο και για ένα συγκεκριµένο αριθµό καταστάσεων. Όµως, η εφαρµογή της έξω από αυτό το πλαίσιο έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση συγκεκριµένων λαθών τα οποία µπορούν να εντοπιστούν και να περιγραφούν. Τα λάθη αυτά είναι επαναλαµβανόµενα και καθολικά, ενώ παράλληλα αντιστέκονται σε µια ποικιλία υποστηρικτικών µέσων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος (De Bock et al., 2003). Παράλληλα, ενισχυτικό της αντιµετώπισης του αναλογικού µοντέλου ως επιστηµολογικό εµπόδιο είναι το γεγονός ότι τα λάθη τα οποία στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως ψευδοαναλογικά επανεµφανίζονται τόσο στην ιστορία των µαθηµατικών, µε το Μένωνα του Πλάτωνα, όσο και στη µάθηση των µαθηµατικών από το άτοµο. Έτσι, µόνο όταν το φαινόµενο της ψευδαίσθησης της αναλογίας συνδεθεί µε την έννοια του επιστηµολογικού εµποδίου θα µπορέσει να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος των επιστηµολογικών εµποδίων είναι δυνατή µέσα από την ενασχόληση των µαθητών µε ποικίλες καταστάσεις στις οποίες η γνώση, η οποία αποτελεί εµπόδιο, να µην µπορεί να αφοµοιωθεί και έτσι να αποσταθεροποιηθεί, να γίνει αναποτελεσµατική, άχρηστη και αν τέλει να απορριφθεί. Η παιδαγωγική πρακτική συνίσταται στην οργάνωση αυτών των κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων µε προσεκτικά επιλεγµένα προβλήµατα, οι οποίες θα θέσουν σε αµφισβήτηση τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις των µαθητών (Radford et al., 2000). Μέσα σε αυτές τις διδακτικές καταστάσεις παιγνιώδους φύσης, η καινούρια γνώση θα προκύψει αυθόρµητα από τους µαθητές ως ένα αναγκαίο µέσο για την επίλυση του προβλήµατος, χωρίς την εµπλοκή του δασκάλου. Ο ρόλος του δασκάλου έγκειται απλώς στην παρουσίαση των κανόνων του παιχνιδιού και στη µεταβίβαση στους µαθητές της ευθύνης της µάθησης (Brousseau & Gibel, 2005). Έτσι, φαίνεται ότι ένας πιθανός τρόπος αντιµετώπισης του επιστηµολογικού εµποδίου της αναλογίας είναι η οργάνωση µιας διδακτικής κατάστασης (Modestou & Gagatsis, in press) η οποία να αναγκάζει τους µαθητές να αµφισβητήσουν και εν τέλει να απορρίψουν από µόνοι τους το γραµµικό µοντέλο ως κατάλληλο για όλα τα προβλήµατα που «πληρούν» κάποιες συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η καινοτοµία 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 130

9 Η Αναλογία (f(x) = ax) ως Επιστηµολογικό Εµπόδιο; αυτής της προσέγγισης έγκειται στο ότι ο δάσκαλος δεν εµπλέκεται καθόλου στην όλη διαδικασία παρά για να επισηµοποιήσει τα ευρήµατα των µαθητών. Οι µαθητές έχουν όλη την ευθύνη για τη µάθησή τους η οποία προκύπτει αυθόρµητα µέσα από παιγνιώδεις καταστάσεις οι οποίες την κάνουν και πιο µόνιµη. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Behr J. M., Harel G., Post T., & Lesh R. (1992). Rational number, Ratio and Proportion. In D. A. Grows (Ed.) Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning ( ). New York: Macmillan. Brousseau, G. (1997). Theory of didactical situations in mathematics (N. Balacheff, M. Cooper, R Sutherland & V. Warfielf, Eds & Transl.). Mathematics Education Library (vol.19). Kluwer Academic Publishers. Brousseau, G., & Gibel, P. (2005). Didactical handling of students reasoning processes in problem solving situations. Educational Studies in Mathematics, 59, De Bock, D., Van Dooren, W., Janssens, D., & Verschaffel, L. (2002a). Improper use of linear reasoning: An in-depth study of the nature and the irresistibility of secondary school students' errors. Educational Studies in Mathematics, 50, De Bock, D., Verschaffel, L., & Janssens, D. (1998). The predominance of the linear model in secondary school students' solutions of word problems involving length and area of similar plane figures. Educational Studies in Mathematics, 35, De Bock, D., Verschaffel, L., & Janssens, D. (2002b). The effects of different problem presentations and formulations on the illusion of linearity in secondary school students. Mathematical Thinking and Learning, 4(1), De Bock, D., Verschaffel, L., Janssens, D., Van Dooren, W., & Claes, K. (2003). Do realistic contexts and graphical representations always have a beneficial impact on students' performance? Negative evidence from a study on modelling non-linear geometry problems. Learning and Instruction, 13(4), Φράγκος, Π. Χ. (1983). Παιδαγωγικές έρευνες και εφαρµογές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an educational task. Dordrecht: Reidel. Freudenthal, H. (1983). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Dordrecht: Reidel. Greer, B. (1997). Modeling reality in mathematics classroom: the case of word problems. Learning and Instruction, 7(4), Inhelder, B. & Piaget, J. (1958). The growth of logical thinking from childhood to adolescence. New York: Basic Books. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 131

10 Μ. Μοδέστου Lamon, J. S. (1999). Teaching fractions and ratios for understanding: Essential content knowledge and instructional strategies for teachers. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Lesh, R., Post, T., & Behr, M (1988). Proportional reasoning. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), Number concepts and operations in the middle grades (pp ). NCTM: Lawrence Erlbaum Associates. Modestou, M., & Gagatsis, A. (in press). Students improper proportional reasoning: A result of the epistemological obstacle of linearity. Educational Psychology. Modestou, M., & Gagatsis, A. (2004a). Students improper proportional reasoning: A multidimensional statistical analysis. In D. De Bock, M. Isoda, J. A. G. Cruz, A. Gagatsis & E. Simmt (Eds.), Proceedings of ICME 10 Topic Study Group 2: New developments and trends in secondary mathematics education (pp ). Copenhagen: Denmark. Modestou, M., & Gagatsis, A. (2004b). Linear or not linear? Students improper proportional reasoning. In G. Makrides, A. Gagatsis & K. Nicolaou (Eds.), Proceedings of the CASTME International and CASTME Europe Conference (21-33). Nicosia: Cyprus. Modestou, M., Gagatsis, A., Pitta-Pantazi, D. (2004). Students' improper proportional reasoning: The case of area and volume of rectangular figures. In M. J. Hoines & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Volume 3, ). Bergen: Norway. Radford, L., Boero, P., & Vasco, C. (2000). Epistemological assumptions framing interpretations of students understanding of mathematics. In J. Fauvel & J. v. Maanen (Eds.), History in mathematics education: the ICMI study (pp ). Dordrecht: Kluwer. Streefland, L. (1984). Search for the roots of ratio: Some thoughts on the long term learning process (Towards a theory). Educational Studies in Mathematics, 15, Van Dooren, W., De Bock, D., Hessels, A., Janssens, D., & Verschaffel, L. (2004). Remedying secondary school students illusion of linearity: a teaching experiment aiming at conceptual change. Learning and Instruction, 14, Van Dooren, W., De Bock, D., Hessels, A., Janssens, D., & Verschaffel, L. (2005). Ups and downs is students over-reliance on proportional methods. Cognition and Instruction, 23 (1), Van Dooren, W., De Bock, D, Janssens, D., & Verschaffel, L. (in press a). Students over-reliance on linearity: A shcolastic effect. Van Dooren, W., De Bock, D, Janssens, D., & Verschaffel, L. (in press b). Students over-use of linearity: A quest for its roots and an evaluation of its impact. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 132

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ Επίλυση Προβληµάτων Αναλογίας Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ Μαρία Ηροδότου, Πολίνα Ιωάννου, Κατερίνα Κοντογιάννη, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 31-53, 2014 Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Improving student achievement in mathematics

Improving student achievement in mathematics INTERNATIONAL ACADEMY OF EDUCATION INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION IBE UNESCO EDUCATIONAL PRACTICES SERIES No 4, 2000 Improving student achievement in mathematics by Douglas A. Grouws and Kristin J.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Β. Κόμης. Α. Δημητρακοπούλου, Π. Πολίτης Εισαγωγή: η έννοια της αναλογικότητας Η έννοια της αναλογικότητας καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Λεμονίδης, Χ., Κολλινιάτη, Β. (2007). Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Αλλαγές στο έργο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Πρακτικά 9 ου Παγκύπριου Συνεδρίου Μαθηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Aπό την πληροφορία στη Γνώση (και πιθανόν στη Σοφία)

Aπό την πληροφορία στη Γνώση (και πιθανόν στη Σοφία) Aπό την πληροφορία στη Γνώση (και πιθανόν στη Σοφία) Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ηµοκρατίας 1 Ρόδος 85100, xatzgeo@rhodes.aegean.gr Γιάννης Χατζηγεωργίου*, Τζωρτζακάκης Γεώργιος Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στατικές και υναµικές Αναπαραστάσεις ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στέλλα Σταυροπούλου, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα