φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ"

Transcript

1 α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson: 2) (Lesson: 3) η Η ρ Ρ βλέπω διδάσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) θ Θ σς Σ ἔχω ἐγείρω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ι Ι τ Τ λύω θέλω (Lesson: 2) (Lesson: 3) κ Κ υ Υ ἄγγελος, ὁ λαμβάνω (Lesson: 2) (Lesson: 3) Top of Sheet Side A

2 Top of sheet kappa (Kit) upsilon (tube) angel, messenger I take, receive iota (pit, magazine) tau (Tale) I loose, destroy I wish, desire theta (THeme) sigma (Sing) I have I raise up eta (obey) rho (Ring) I see I teach zeta (Zion, adze) pi (Pay) I hear I write epsilon (met) omicron (Omelet) I lead I know delta (Debt) xi (relax) omega (tone) word gamma (Gift) nu (No) psi (taps) fruit beta (Ball) mu (Man) chi (CHemistry) slave, servant alpha (father) lambda (Long) phi (PHonetics) brother Side B

3 λέγω Vocative τά λίθος, ὁ (Lesson: 3) (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) πέμπω ὁ ἄνθρωπος, ὁ νόμος, ὁ (Lesson: 3) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) φέρω ὁἱ ἀπόστολος, ὁ οἶκος, ὁ (Lesson: 3) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) Nominative (N) τοῦ ἄρτος, ὁ ὄχλος, ὁ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) Genitive (G) τῶν δῶρον, τό υἱός, ὁ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 4) Ablative (Ab) τῷ θάνατος, ὁ ἡ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Dative (D) τοῖς ἱερόν, τό αἱ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Locative (L) τόν καί τῆς (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Instrumental (I) τό καί καί τῶν (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Accusative (Ac) τούς κύριος, ὁ τῇ (Lesson: 4a) (Lesson: 4b) (Lesson: 4) (Lesson: 5a) Top of Sheet Side A

4 Top of sheet Limitation (Direct Object) Masc Ac-P lord, Lord Fem DLI-S Means (with) Neut Ac-S both and Fem GAb-P Location (in) Masc Ac-S and, also, even Fem GAb-S Reception (Indirect Object, to) Masc / Neut DLI-P temple Fem N-P Separation (from) Masc / Neut DLI-S death Fem N-S Description (of) Masc / Neut GAb-P gift son Designation (subject) Masc / Neut GAb-S bread, loaf crowd, multitude I bear, bring, carry Masc N-P apostle house, household I send Masc N-S person, man law I say, speak Address Note: in the pl this case always has the same form as N-P Neut Ac-P stone Side B

5 ταῖς δόξα, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν μικρός, -ά, -όν (Lesson: 5a) τήν εἰρήνη, ἡ ἅγιος, -α, -ον μόνος, -η, -ον (Lesson: 5a) τάς ἐκκλησία, ἡ ἄλλος, -η, -ο νεκρός, -ά, -όν (Lesson: 5a) ἀγάπη, ἡ ἐντολή, ἡ δίκαιος, -α, -ον ὅλος, -η, -ον ἀλήθεια, ἡ ἐξουσία, ἡ ἕκαστος, -η, -ον πιστός, -ή, όν ἁμαρτία, ἡ ἡμέρα, ἡ ἔσχατος, -η, -ον πονηρός, -ά, -όν βασιλεία, ἡ μαθητής, ὁ ἕτερος, -α, -ον πρῶτος, -η, -ον γλῶσσα, ἡ παραβολή, ἡ καινός, -ή, -όν ἁμαρτωλός, ὁ γραφή, ἡ προφήτης, ὁ κακός, -ή, όν ἀποστέλλω διδαχή, ἡ ἀγαθός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν βαπτίζω Top of Sheet Side A

6 Top of sheet teaching intrinsically good good outwardly, beautiful I baptize writing, Scripture prophet bad outwardly I send out tongue parable new sinner adj. sinful kingdom disciple other, another, another of a different kind first sin day last intrinsically evil truth authority, power each, every faithful love commandment righteous, just whole, all Fem Ac-P church other, another, sometimes another of the same kind dead, corpse Fem Ac-S peace holy only, alone Fem DLI-P glory beloved, dear friend small, little Side B

7 εὑρίσκω ὁδός, ἡ ἐκ (ἐξ before vowel) ἐπί ζωή, ἡ πάλιν πρό παρά θεός, ὁ πρεσβύτερος, -α, -ον σύν πρός Ἰουδαῖος, -α, -ον συνάγω διά εἰμί (Lesson: 9a) κεφαλή, ἡ χαίρω ἐν εἶ (Lesson: 9a) κόσμος, ὁ Χριστός, ὁ κατά ἐστί(ν) (Lesson: 9a) κρίνω ἀνά μετά ἐσμέν (Lesson: 9a) λαός, ὁ ἀντί περί ἐστέ (Lesson: 9a) μέλλω ἀπό ὑπέρ εἰσί(ν) (Lesson: 9a) μένω εἰς ὑπό εἶναι (Lesson: 9a) Top of Sheet Side A

8 Top of sheet I remain, dwell (Ac) into, to, in, toward (Ab) by (agency) (Ac) under To be I am about to, intend to (Ab) from, away from (G) in behalf of, for sake of (Ac) over, above, beyond They are people (G) opposite (compounds), instead of (G) about, concerning (Ac) around, about/near (some one/thing) You all are I judge (Ac) up, among, between (G) with, among (Ac) after We are world Christ (G) down, upon, against (Ac) along, according to He/She/It is head I rejoice (L) in, at, on, among (I) by means of, with You are Jewish, a Jew I gather together (G) through, by, with, through (means) (Ac) because of, for sake of I am God (with article), god older, elder (I) with, together with (Ac) toward, with, at, to 7x: (L) at, on, near 1x: (G) for, for the sake of life again, "on the other hand" (Ab) before (time or space) (Ab) from (eg the side of) (L) near, with, beside (Ac) beside, beyond, along I find road, way (Ab) out of, from, away from (G,L,Ac) on, upon, over, at (L) on, in, above (Ac) over, across Side B

9 αἴρω κἀγώ ἀνοίγω οὗτος, αὕτη, τοῦτο ἀμήν καταβαίνω γάρ παιδίον, τό ἀναβαίνω μέν διδάσκαλος, ὁ πιστεύω αὐτός, -ή, -ό μέν... δέ ἐκεῖνος, -η, -ο τόπος, ὁ δέ οὐ, οὐκ before smooth, οὐχ before rough ἐπαγγελία, ἡ χαρά, ἡ δοξάζω Παῦλος, ὁ ἔργον, τό ἀποκρίνομαι(d) ἐγώ; ἡμεῖς Πέτρος, ὁ εὐαγγέλιον, τό ἀρχω (mid. ἄρχομαι) εἰμί σύ; ὑμεῖς ἱμάτιον, τό βάλλω ἐσθίω τέκνον, τό ὅσος, -η, -ον γίνομαι(d) ἴδιος, -α, -ον ἁμαρτάνω ὅτι δέχομαι(d) Top of Sheet Side A

10 Top of sheet one's own I sin because, that; or to mark beginning of discourse I receive I eat child as much as, as great as I become, I come into being, happen (to be) I am you (sing; pl) clothing I throw I; we (plural) Peter gospel, good news I rule (mid. I begin) I glorify, praise Paul work I reply, answer (dat. case) but, and, now (never first, but translate first) not promise joy he, she, it on the one hand on the other hand that place I go up indicates contrast, emphasis, or continuation. "Indeed" or untranslated teacher I believe, have faith (in) (object usually in D.) verily, truly, amen I go down for child, infant I take up, take away and I, I also I open this Side B

11 ἔρημος, ἡ οὐρανός, ὁ θεραπεύω ὡς ἔρχομαι(d) πορεύομαι Ἰησοῦς, ὁ ἤμην (Lesson: 12a) ἀπέρχομαι(d) σῴζω Ἰσραήλ, ὁ ἦς / ἦσθα (Lesson: 12a) διέρχομαι(d) φωνή, ἡ Ἰωάννης, ὁ ἦν (Lesson: 12a) ἐισέρχομαι(d) ἀλλά κράζω ἦμεν / ἤμεθα (Lesson: 12a) ἐξέρχομαι(d) ἀποκτείνω νῦν ἦτε (Lesson: 12a) προσέρχομαι(d) Γαλιλαία, ἡ οὐκέτι ἦσαν (Lesson: 12a) συνέρχομαι(d) γῆ, ἡ σκοτία, ἡ ἀποθνῄσκω καρδία, ἡ ἔτι τότε βιβλίον, τό κηρύσσω ἑτοιμάζω ὑπάρχω δαιμόνιον, τό Top of Sheet Side A

12 Top of sheet I proclaim, preach I prepare I exist, am demon heart still, yet then book I come with, come together the earth, land darkness I die I come (go) to Galilee no longer they were I come (go) out of I kill now (adv.) you were I go into, enter but (stronger than δέ) I cry out we were I go through voice John he/she/it was I go away I save Israel (indeclinable) you were I come, go I go Jesus, Joshua I was desert; adj., desolate heaven I heal as, while, when Side B

13 δύναμαι (D) οὖν βλέψω προσεύξομαι (D) έκβάλλω οὔτε γενήσομαι (D) σώσω ἐκπορεύομαι (D) πλοῖον, τό γνώσομαι (D) ἔσομαι (Lesson: 14a) εὐθύς τέ δοξάσω ἔσῃ (Lesson: 14a) ἤ παραλαμβάνω ἔσομαι (D) ἔσται (Lesson: 14a) θάλασσα, ἡ πείθω ἐλεύσομαι (D) ἐσόμεθα (Lesson: 14a) θρόνος, ὁ προσεύχομαι (D) καταβήσομαι (D) ἔσεσθε (Lesson: 14a) καθαρίζω ἄξω λήμψομαι (D) ἔσονται (Lesson: 14a) οὐδέ ἀκούσομαι (D) παραλήμψομαι (D) ἤκουσα οὐδὲ οὐδέ ἀποστελῶ πείσω ἀπέστειλα Top of Sheet Side A

14 Top of sheet neither nor I will send out I will persuade I sent out and not, nor, not even I will hear I will take, take along, receive I heard I cleanse, purify I will lead I will take, receive they will be throne I pray I will go down you will be sea I persuade I will come, go we will be or I take, take along, receive I will be he/she/it will be immediately and (weaker than καί) I will glorify, praise you will be I go (come) out boat I will know I will be I drive out not, no, nor I will become I will save I can, am able therefore, then I will see I will pray Side B

15 ἠρξάμην (D) ἔπεισα ἔγνων ἤνεγκον ἐβάπτισα ἔπεμψα ἦλθον ἠκούσθην ἔβλεψα ἐπίστευσα ἔφαγον ἀπεκρίθην (D) ἔγραψα ἔσωσα ἔσχον ἀπεστάλην ἐδεξάμην (D) ἤνεγκα ἔλαβον ἐβλήθην ἐδίδαξα ἤγαγον εἶπον ἐγενήθην (D) ἐδόξασα ἀπέθανον ἔλιπον ἐγνώσθην ἠθέλησα ἔβαλον παρέλαβον ἐγράφην ἐθεράπευσα εἶδον ἔπαθον ἐδιδάχθην ἐκήρυξα ἐγενόμην (D) ἔπεσον ἐδοξάσθην Top of Sheet Side A

16 Top of sheet I proclaimed, preached I became I fell I was glorified I healed I saw I suffered I was taught I wished, willed I threw, cast I took, received, took along I was written I glorified I died I left I was known I taught I led I said, spoke I became I received I bore, brought (1st aorist) I took, received I was thrown I wrote I saved I had I was sent out I saw I believed, had faith (in) I ate I answered I baptized I sent I came, went I was heard I began I persuaded I knew I bore, brought (2nd aorist) Side B

17 ἠγέρθην θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ σάρξ, σαρκός, ἡ δύναμις, δυνάμεως, ἡ ἐκηρύχθην μήτηρ, μητρός, ἡ χάρις, χάριτος, ἡ κρίσις, κρίσεως, ἡ ἐκρίθην πατήρ, πατρός, ὁ ἀγγελία, ἡ πίστις, πίστεως, ἡ ἐλήμφθην πῦρ, πυρός, τό ἀρχή, ἡ πόλις, πόλεως, ἡ ἐλείφθην χείρ, χειρός, ἡ εἰ μή ἀρχιερεύς, ἀρχιερέως, ὁ ἐπέμφθην ἄρχων, ἄρχοντος, ὁ Μωϋσῆς, Μωϋσέως, ὁ βασιλεύς, βασιλέως, ὁ ἐπορεύθην(d) γυνή, γυναικός, ἡ οἰκία, ἡ ἱερεύς, ἱερέως, ὁ ἐσώθην ἐλπίς, ἐλπίδος, ἡ ὅτε ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ αἰών, αἰῶνος, ὁ νύξ, νυκτός, ἡ οὕτως (οὕτω) στάχυς, στάχυος, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ πούς, ποδός, ὁ γνῶσις, γνώσεως, ἡ γένος, γένους, τό Top of Sheet Side A

18 Top of sheet man, male, husband foot knowledge race, kind, family age, very long time, eternity night in this manner, thus, so head of grain, wheat I was saved hope when, while fish I went woman, wife house, household, property priest I was sent out ruler, authority, official, evil spirits Moses king I was left hand except (after a neg.) high priest, chief priest I was taken fire beginning, rulers, authorities (pl) city I was judged father message faith I was proclaimed mother grace, thanks judgment I was raised up daughter flesh power Side B

19 ὄρος, ὄρους, τό ἀνάστασις, ἀναστάσεως, ἡ ὀφείλω γραμματεύς, γραμματέως, ὁ σκότος, σκότους, τό δεῖ ὀφθαλμός, ὁ διώκω τέλος, τέλους, τό δεῖν παράκλητος, ὁ ἔθνος, ἔθνους, τό αἷμα, αἵματος, τό δέον πῶς ἐνώπιον (gen) θέλημα, θελήματος, τό ἔδει σκάνδαλον, τό Ἱεροσόλυμα, τά & ἡ (Ἰερουσαλήμ, ἡ) ὄνομα, ὀνόματος, τό διάβολος, ὁ φῶς, φωτός, τό κάθημαι (D) πνεῦμα, πνεύματος, τό ἔλεος, ἐλέους, τό ψεύδομαι (D) μή ῥῆμα, ῥήματος, τό ἕως ψεύστης, ὁ μηδέ σῶμα, σώματος, τό Μαρία (Μαριάμ), ἡ Ἀβραάμ, ὁ πρόσωπον, τό ἀδικία, ἡ ὅταν αἰώνιος, -ον σημεῖον, τό Top of Sheet Side A

20 Top of sheet unrighteousness when, whenever eternal sign body Mary (indeclinable) Abraham (indeclinable) face word, saying until, while liar and not, nor, not even spirit, Spirit mercy I lie, deceive not (used primarily with moods other than indic. and with participles & infin.) name the Devil light I sit down will it is necessary: imperf. stumbling block Jerusalem (indeclinable) blood it is necessary: ptc. how? In what way? before (takes a gen. object) end it is necessary: infin. advocate nation (pl. Gentiles) darkness, sin it is necessary eye I persecute, pursue mountain resurrection I owe, ought scribe Side B

21 Σίμων, Σίμωνος, ὁ μέσος, -η, -ον βεβάπτισμαι ἐξελήλυθα στόμα, στόματος, τό πτωχός, -ή, όν γέγονα ἐλήλυθα συναγωγή, ῆς, ἡ σάββατον, τό ἔγνωκα λέλυκα ὕδωρ, ὕδατος, τό σωτηρία, ἡ γέγραφα οἶδα ἀπολύω χρεία, ἡ δέω πεπίστευκα ἀσπάζομαι (D) χρόνος, ὁ δέδεκα σέσωκα ἐπιθυμία, ἡ ὧδε ἐγγίζω ἁγιάζω καιρός, ὁ ὥρα, ἡ ἤγγικα ἄν λοιπός, -ή, -όν ὥστε ἐγήγερμαι δικαιοσύνη, ἡ μακάριος, -α, -ον ἀκήκοα ἐξέρχομαι (D) διό Top of Sheet Side A

22 Top of sheet blessed, fortunate I have heard I come (go) out of therefore, for this reason remaining, other, rest so that, therefore I have been raised up (passive) righteousness time, season hour, moment of time I have come near indicates contingency (postpositive) desire, longing here, in (or to) this place I come near, approach I sanctify, set apart I greet time, period of time I have bound I have saved I release, dismiss need I bind, tie I have believed, had faith (in) water salvation I have written I know, am acquainted with, understand synagogue Sabbath, seventh day I have known I have loosed, destroyed mouth poor I have become I have come, gone Simon middle I have been baptized (passive) I have come, gone out of Side B

23 ἐάν ὑπάγω ὅπως θεάομαι (D) (Lesson: 25) εὰν μη Φαρισαῖος, ὁ οὖς, ὠτός, τό καλέω (Lesson: 25) εἰ ἀπαγγέλλω σπείρω μαρτυρέω (Lesson: 25) (Lesson: 25) εἰ μη ἄχρι (ἄχρις ) σπέρμα, σπέρματος, τό ὁράω (Lesson: 25) (Lesson: 25) εἴτε αυίδ, ὁ ψυχή, ἡ παρακαλέω (Lesson: 25) (Lesson: 25) ἔξω ἐκεῖ δηλόω περιπατέω (Lesson: 25) ἵνα εὐαγγελίζω / εὐαγγελίζομαι (D) εὐλογέω πληρόω (Lesson: 25) μαρτυρία, ἡ ἤδη εὐχαριστέω ποιέω (Lesson: 25) ὅπου ἰδού ζάω σταυρόω (Lesson: 25) πίνω κοινωνία, ἡ ζητέω τελειόω (Lesson: 25) Top of Sheet Side A

24 Top of sheet I drink fellowship I seek I make perfect, finish where look! behold! here (or there) it is! I live I crucify witness, testimony now, already I give thanks I do, make in order that, that (usually used with the subjunctive) I preach the gospel I bless I fulfill, complete outside (used as a prep. with a gen. object) there, in that place, to that place I show I walk about, live if, whether David soul, breath, human being I urge, comfort except, unless until (takes gen. object) seed, offspring I see, observe if (usually with indicative) I tell, proclaim I sow I bear witness except, unless Pharisee ear I call if (usually with subjuntive) I go, I go away that, in order that, sometimes, how I see, notice Side B

25 τηρέω ὅς, ἥ, ὅ εἷς, μία, ἕν πολύς, πολλή, πολύ τιμάω ὅστις, ἥτις, ὅ τι ἑπτά ἀληθινός, -ή, -όν φανερόω οὐδείς (οὐθείς ), οὐδεμία, οὐδέν ἱλασμός, ὁ ἄρτι φιλέω σός, σή, σόν καθώς ἰσχυρός, -ά, -όν ψηλαφάω τίς, τί ὁμολογέω μᾶλλον ἀλλήλων τις, τι πλανάω ὅθεν ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτον τρεῖς, τρία παλαιός, -ά, -όν εμαυτοῦ, -ῆς ἀληθῶς ἀληθής, ἀληθές, πλείων ἐμός, -ή, όν δύο μέγας, μεγάλη, μέγα ποῦ μηδείς, μηδεμία, μηδέν (μηθέν) δώδεκα πᾶς, πᾶσα, πᾶν ἀγαπάω Top of Sheet Side A

26 Top of sheet no one (usually with moods other than indic.) twelve all, every I love (primarily Christian love) my, mine two large, great where? at (or to) what place? of myself (gen.) truly true, genuine more (comparative of πολύς) of himself, herself, itself (gen.) such, of such kind three old, former of one another (gen.) someone, something I lead astray, deceive where, from where I touch who? what? I confess more I love, like your, yours just as strong I reveal no one, nothing (usually with indic. mood) expiation, propitiation now I honor who (whoever), which (whichever), anyone seven real, true I keep who, which, what one, single much, many Side B

27 ἀλαζονεία, ἡ ἀντίχριστος, ὁ γεννάω ἀνθρωποκτόνος, ὁ (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) βίος, ὁ ἀρνέομαι (D) δοκέω δεξιός, -ά, -όν (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) μισέω ἐπαγγέλλομαι (D) ἐπερωτάω θαυμάζω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) νεανίσκος, ὁ φοβέομαι (D) ἐρωτάω θεωρέω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) νικάω χρῖσμα, χρίσματος, τό οὔπω κλείω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) παράγω ψεῦδος, ψεύδους, τό παρουσία, ἡ μεταβαίνω (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 31) τυφλόω ἁγνίζω παρρησία, ἡ οὐχί (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) φαίνω ἁγνός, -ή, -όν ποταπός, -ή, -όν Πιλᾶτος, ὁ (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) αἰτέω αἰσχύνομαι (D) προσκυνέω σοφία, ἡ (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) ἀκολουθέω ἀνομία, ἡ φανερός, -ά, -όν σπλάγχνον, τό (Lesson: 29) (Lesson: 30) (Lesson: 30) (Lesson: 31) Top of Sheet Side A

28 Top of sheet I follow, am a disciple lawlessness, wickedness known, evident heart, affection I ask, demand I am ashamed I worship wisdom I shine, cause to shine pure of what sort? of what manner? what kind of? Pilate I blind I purify openness, boldness not, no (emphatic form of οὐ) I pass by, pass away lie coming, presence I leave, move I conquer annointing not yet I shut, close young man I fear I ask (a question) I see, watch I hate I promise I ask (for) I marvel, am amazed life, property I deny I think, suppose right, at the right hand arrogance Antichrist I bear, give birth to murderer Side B

29 σφάζω (Lesson: 31) παραδίδωμι (Lesson: 32) τρίτος, -η, -ον (Lesson: 31) ἀνίστημι (Lesson: 32) τυφλός, -ή, -όν (Lesson: 31) τίθημι (Lesson: 32) χάριν (Lesson: 31) ἀπόλλυμι (Lesson: 32) οὐ μὴ (Lesson: 32) πίπτω (Lesson: 32) ὁ, ἡ, τό (Lesson: 32) φημί (Lesson: 32) δίδωμι (Lesson: 32) λαλέω (Lesson: 32) ἵστημι (Lesson: 32) ἀφίημι (Lesson: 32) Top of Sheet Side A

30 Top of sheet I let go, give up, divorce, cancel, forgive, leave, tolerate I set, make stand; stand, stop, stand firm (intrans.) I say, proclaim, whisper, sound I give, give out, give up, entrust, put the I say, affirm, mean Not ever, by no means I fall, collapse, perish for the sake of, by reason of (gen.) I ruin, lose blind I put, place, serve, remove, make third I raise, erect, bring to life, stand up, arise, appear I slay, murder I entrust, I give up, hand over Side B

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Freq: 343) (Freq: ) (Freq: ) (Freq: ) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Freq: ) (Freq: ) (Freq: 124) (Freq: ) καρπός, ὁ γ Γ ψ Ψ ν Ν

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Freq: 343) (Freq: ) (Freq: ) (Freq: ) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Freq: ) (Freq: ) (Freq: 124) (Freq: ) καρπός, ὁ γ Γ ψ Ψ ν Ν α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Freq: 343) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Freq: 124) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Freq: 66) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Freq: 330) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Freq: 67) (Freq: 222) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Freq:

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks)

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) Ἀβραάμ, ὁ Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) ἀγαθός, -ή, -όν ἀγαπάω ἀγάπη, -ης, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν ἄγγελος, -ου, ὁ ἅγιος, -α, -ον ἄγω ἀδελφός, -οῦ, ὁ αἷμα, -τος, τό αἴρω αἰτέω αἰών, -ῶνος, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency)

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) ὁ, ἡ, τό the καί αὐτός, -ή, -ό σύ δέ ἐν ἐγώ εἰμί λέγω εἰς οὐ ὅς, ἥ, ὅ οὗτος, αὕτη, τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὅτι and, even, also himself, herself,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen 427 2 βλέπω I see, look at, watch 132 2

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words)

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) 1 APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) ὁ, ἡ, τό the (19,864) καί and, even, also, but (8,998) αὐτός, ή, ό he, she, it;

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10

Summer Greek. Lesson 10 Vocabulary. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs: Conjugating. Greek Verbs: Conjugating. Croy Lesson 10 A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

BL 301 - Greek 1. Nathan Longhofer

BL 301 - Greek 1. Nathan Longhofer BL 301 - Greek 1 Nathan Longhofer Greek Matrix (Indicative Mood) Indicative Active Middle Passive 1st Person ω ομεν ομαι όμεθα 2nd Person εις ετε Same As Passive > ῃ εσθε Present 3rd Person ει ουσι(ν)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 18-20 Participles Aorist (Act/Mid/Dep) Participles Aorist Passive Participles Perfect Participles Ω AOR mid and dep for fem Translating Participles A Rough Translation Analyze (TVM-GNC)

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS]

VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VOCABULARY AID FOR CHAPTERS 1 13 From Learn to Read New Testament Greek by David Alan Black [TABLE OF CONTENTS] VERBS 1. Present Active Indicative Verbs................................... 1 2. Future Active

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Declension of the definite article

Declension of the definite article Greek alphabet Α α Alpha Ν ν Nu Β β Beta Ξ ξ Xi Γ γ Gamma Ο ο Omicron Δ δ Delta Π π Pi Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma Η η Eta Τ τ Tau Θ θ Theta Υ υ Upsilon Ι ι Iota Φ φ Phi Κ κ Kappa Χ χ Khi

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9

Summer Greek. Greek Verbs - TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9 A - TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ζ Ζ α Α (Lesson: 1) (Lesson: 1) η Η β Β (Lesson: 1) (Lesson: 1) θ Θ γ Γ (Lesson: 1) (Lesson: 1) ι Ι δ Δ (Lesson: 1) (Lesson: 1) κ Κ ε Ε (Lesson: 1)

ζ Ζ α Α (Lesson: 1) (Lesson: 1) η Η β Β (Lesson: 1) (Lesson: 1) θ Θ γ Γ (Lesson: 1) (Lesson: 1) ι Ι δ Δ (Lesson: 1) (Lesson: 1) κ Κ ε Ε (Lesson: 1) α Α (Lesson: 1) ζ Ζ (Lesson: 1) β Β (Lesson: 1) η Η (Lesson: 1) γ Γ (Lesson: 1) θ Θ (Lesson: 1) δ Δ (Lesson: 1) ι Ι (Lesson: 1) ε Ε (Lesson: 1) κ Κ (Lesson: 1) Top of Sheet Side A Top of sheet epsilon

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall

GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall GREEK GRAMMAR I Future Active and Middle-Deponent Indicative Tense Dr. Marshall I. Future Active Indicative A. Basics: Stem: The Greek future tense uses the Future Active Stem (sometimes the same as the

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action.

Summer Greek. Greek Verbs -TENSE ASPECT. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Greek Verbs. Croy Lesson 9. KINDof action. A -TENSE ASPECT Summer Greek Croy Lesson 9 Ω KINDof action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion) TIME

Διαβάστε περισσότερα

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία».

«Έντυπο και ψηφιακό βιβλίο στη σύγχρονη εποχή: τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι- Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100, +30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω

Croy Lesson 9. => Kind of action and time of action. using the verb λύω A - TENSE ASPECT Summer Greek 2009 Croy Lesson 9 Ω KIND of action CONTINUING (ongoing, linear) COMPLETED (with result or ongoing effect) SIMPLE (affirmation of action w/out regard to duration or completion)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ὄναγρος ENGLISH SUPPLEMENT. Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη

Ὄναγρος ENGLISH SUPPLEMENT. Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη Ὄναγρος Ρε Μένιο, τωρά που Ρε εν να γίνουμεν Ηνωμένες Πολιτείες, λαλείς το όσκαρ μπαγαποντιάς να το πιάει ο Αnasto; Ἐφημερίς γιὰ τὴν ἀνατροπή τοῦ Ἀναστασιάδη Σαββάκη, άσε τα όσκαρ, εν στο Γκουαντανάμο

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Using and Enjoying Biblical Greek

Using and Enjoying Biblical Greek Using and Enjoying Biblical Greek Reading the New Testament with Fluency and Devotion Rodney A. Whitacre Basic Vocabulary for New Testament Greek 2015 by Baker Publishing Group Published by Baker Academic

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Τ. Ε. Ψ. 3J ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ: «Τάσεις και Προοπτικέ ς του Εθελοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail.

ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102 10 - (AΘHNA) ΕMAIL: lynistaina@gmail. Αιόλου 100 682 κωδ. αρ. 4666 ΛΥΝΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΩΝΗ Όργανο επικοινωνίας Συνδέσμου Αποδήμων Λυνιστιάνων Ολυμπίας ETOΣ 16o - AP. ΦΥΛΛΟΥ 61 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - AIOΛOY 100 AΘHNA, T.θ. 4043 - T.K. 102

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lessons Participles

Croy Lessons Participles A Croy Lessons 1820 Participles Aorist (Act/Mid/Dep) Participles Aorist Passive Participles Perfect Participles Ω Translating Participles A Rough Translation Active/Dep Middle Passive Analyze (TVM) and

Διαβάστε περισσότερα

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision

53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ A CHANCE TO LOVE 53ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision Ποιο πάθος τρελό τον κόσμο ελέγχει; Ποια μοίρα γεννά ανθρώπους κενούς; Ψυχή με ψυχή χιλιόμετρ απέχει Σου λέω «σ αγαπώ» μα

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Intelligent Machines in Responsible Positions

Intelligent Machines in Responsible Positions σελ // 172 Intelligent Machines in Responsible Positions Based on Edmund M. A. Ronald & Moshe Sipper s article Intelligence is not Enough: On the Socialization of Talking Machines Zotou Xristina, Panagiota

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING)

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ (LISTENING) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ (CEFR - pre A1) Δείκτες επιτυχίας Δείκτες επάρκειας Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα