ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αύγουστος ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αύγουστος 2002. ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση: Ζωή Βασιλείου Τηλ: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Κλάδος: Ιχθυοκαλλιέργειες Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Η αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας της Εταιρίας µέσα από επενδύσεις στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή/και µε εξαγορές και συγχωνεύεις υγιών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων µέσω εξαγοράς εµπορικών εταιριών στο εξωτερικό και η παράλληλη επέκταση του δικτύου διανοµής σε νέες αγορές και νέα σηµεία πώλησης µε προτεραιότητα την Ισπανία. Η εκτιµώµενη ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου υπολογίζεται σε 10-15% ετησίως. Οι διαµορφωµένες διατροφικές συνήθειες µε έµφαση στην υγιεινή διατροφή και µείωση της κατανάλωσης κρέατος, αναµένεται να αυξήσει τη ζήτηση ιχθυηρών. Η συνεχής έρευνα µε στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, τη βελτίωση των συντελεστών κόστους καθώς και την εκτροφή νέων ευρύαλων ψαριών ταχείας ανάπτυξης και χαµηλού παραγωγικού κόστους. Η χρηµατοδότηση του Γ ΚΠΣ η οποία εκτιµάται ότι θα ανέλθει µαζί µε την εθνική συµµετοχή σε 590 εκατ. Τιµή Μετοχής (2/8/02) 3,06 Αριθµός Μτχ (,000) Χρηµ. Αξία (σε εκ. ) 14,36 Μ. Ηµ. Ογκ. Συν. (τµχ) Free Float 22,5% Max 52 εβδ. 6,70 Min 52 εβδ. 2,93 Απόδοση Μετοχής (%) 1 Μήνα -8,38% 6 Μήνες - 12 Μήνες - Τιµή Στόχος Βάση Αποτίµησης DCF 4,09 EVA 3,83 Μέση Τιµή 3,96 µέχρι το 2006 θα ενισχύσει τα επενδυτικά σχέδια των ιχθυοτροφικών εταιριών. Η Εταιρία αναµένει για το 2002 επιδοτούµενα κεφάλαια µέσω του Γ ΚΠΣ ύψους περίπου Η υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση (διατηρεί έναν από τους χαµηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επιβάρυνσης του κλάδου της) που της επιτρέπει την άµεση άντληση κεφαλαίων για την ολοκλήρωση επενδυτικών ευκαιριών. Η συµµετοχή του βασικού εµπορικού της αντιπρόσωπου στην Ιταλία στο µετοχικό της κεφάλαιο. Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας κατά την επόµενη 5ετία εκτιµάται ότι θα κινηθεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης (ΜΕΡΑ) της τάξεως του 15% περίπου. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται κυρίως: α) στη σταθερή αύξηση της ποσότητας του συνολικού έτοιµου προϊόντος προς πώληση µε Μέσο Ετήσιο Ρυθµό Αύξησης ΜΕΡΑ01-06 της τάξεως του 16,6% περίπου β) στη σταδιακή σταθεροποίηση των τιµών των ιχθυηρών ανά κιλό σε επίπεδα ελαφρώς χαµηλότερα των τρεχουσών. 5 Πορεία Τιµής Μετοχής (από ηµ. εισαγωγής) (σε εκ.) Πωλήσεις EBITDA Κ.Π.Φ. Κ/Μ (µ.φ.δ.µ.) P/Ε (x) P/BV (x) P/Sales (x) EV / EBITDA ROE % 4,5 4 3,5 3 2,5 21/3/2002 4/4/ /4/2002 2/5/ /5/ /5/ /6/ /6/ /7/ /7/ Α ,124 24,58 6,14 2,41 10,49 27, A ,128 23,84 5,50 2,16 10,06 24, E ,196 15,61 2,09 1,88 7,40 19, Π ,245 12,49 1,96 1,61 6,84 23, Π ,293 10,44 1,65 1,36 5,54 17,14 ΦΑΣΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Καποδιστρίου 28, Αθήνα Τηλ: Fax: Τµήµα Ανάλυσης

2 Η Εταιρία αποτελεί µία από τις πιο υγιείς µονάδες του κλάδου καθώς εστίασε την πολιτική ανάπτυξής της κατά τα παρελθόντα έτη στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της παραγωγής της και στην καθετοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας παρά στην εκβιαστική αύξηση του µεγέθους της µέσω εξαγορών. Σήµερα που οι συνθήκες της αγοράς αλλά και οι δυνατότητες της Εταιρίας το επιτρέπουν, προσβλέπει σε ένα δυναµικό άνοιγµα που στοιχειοθετείται από το δίπτυχο επέκταση του δικτύου διανοµής σε νέες αγορές και νέα σηµεία πώλησης που της διασφαλίζουν ως ένα βαθµό τη σταθερή ανάπτυξη των αποτελεσµάτων της, µε ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικής της δυναµικότητας που θα είναι ουσιαστικά αυτή που θα προσδώσει δυναµική στο ρυθµό αύξησης των αποτελεσµάτων τουλάχιστον κατά την προσεχή τριετία. Η πορεία της Μετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη Περίοδος Μάρτιος 2002 (βάση = 100) /3/2002 4/4/ /4/2002 4/5/ /5/2002 3/6/ /6/2002 3/7/ /7/2002 2/8/2002 Γαλαξίδι Ιχθ. Γενικός είκτης (σε κιλά) Ανάλυση Πωλήσεων σε Ποσότητες 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π Γόνος Έτοιµο Προϊόν Τσιπούρα Λαβράκι Λοιπά Είδη Ψαριών Σύνολο Έτοιµου Προϊόντος Ά & Βοηθητικές Ύλες ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ Ιστορικά & Προβλεπόµενα Περιθώρια Κέρδους 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π Μικτό Περιθώριο 33,39% 33,06% 33,38% 33,40% 33,48% 33,80% 33,85% Περιθ. EBITDA 28,12% 28,32% 28,00% 27,34% 28,56% 28,71% 28,18% Περιθ. EBIT 19,31% 19,97% 19,54% 18,67% 19,31% 20,05% 20,61% Περιθ. ΚΜΦ 9,81% 9,04% 12,07% 12,89% 13,07% 13,38% 13,64% Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2002 Τµήµα Ανάλυσης 2

3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Περαιτέρω καθετοποίηση των δραστηριοτήτων Ενίσχυση του εµπορικού δικτύου Η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων µέσω της ανάπτυξης του εµπορικού δικτύου θα εξασφαλίσει την οµαλή προώθηση των πωλήσεων Η Εταιρία, έχοντας εξασφαλίσει την καθετοποίηση της παραγωγικής της δραστηριότητας µε τη λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθµού, µονάδας πάχυνσης και συσκευαστηρίου, συγκαταλέγοντάς τη στο 14% περίπου των πλήρως καθετοποιηµένων µονάδων του κλάδου, προσανατολίζεται πλέον στη συµπλήρωση των δραστηριοτήτων της στο χώρο, µε την ενίσχυση και επέκταση του εµπορικού της δικτύου κυρίως στις αγορές του εξωτερικού. Εκµεταλλευόµενη την ηγετική παρουσία του κλάδου στην ευρωπαϊκή αγορά και µε δεδοµένο ότι τα µεγέθη των αγορών τις οποίες στοχεύει σε πρώτη φάση είναι τεράστια (δηλ. της Ιταλίας - στην οποία η Εταιρία έχει ήδη παρουσία διοχετεύοντας σήµερα το 71% της παραγωγής της - και της Ισπανίας - στην οποία η Εταιρία δραστηριοποιείται µε µικρότερο ποσοστό), εκτιµούµε ότι οι πιθανότητες ενίσχυσης της θέσης της στις συγκεκριµένες αγορές είναι ιδιαίτερα αυξηµένες, ενώ η µεγαλύτερη διασπορά των γεωγραφικών σηµείων θα απαλείψει την εµφάνιση αρνητικών φαινοµένων όπως ήταν οι πρόσφατες πιέσεις των τιµών στην αγορά, µε τις συνέπειες που είχε αυτό στα αποτελέσµατα τόσο της Εταιρίας όσο και εν γένει του κλάδου. Αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας Η σταθερή αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας σε συνδυασµό µε την επέκταση των δικτύων διανοµής αναµένεται να ενισχύσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρίας τα επόµενα έτη Με γνώµονα την ενίσχυση και επέκταση του δικτύου διανοµής, η οποία θα εξασφαλίσει την απορρόφηση της παραγωγής της, η Εταιρία έχει θέσει ως δεύτερο βασικό της στόχο την αύξηση της παραγωγικής της δυναµικότητας είτε µέσω επενδύσεων επέκτασης στις ήδη υφιστάµενες παραγωγικές εγκαταστάσεις, είτε µέσω εξαγορών υγιών µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Αξιολογούµε ως ιδιαίτερα θετική τη χρονική συγκυρία στην οποία η Εταιρία θα επιχειρήσει την κίνηση αυτή για δύο βασικούς λόγους. Καταρχήν, η οργάνωση των νέων καναλιών διανοµής θα διασφαλίσουν την απορρόφηση της αυξηµένης παραγωγής. Επιπλέον, ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών επηρεαζόµενος από την κρίση της τελευταίας διετίας αναµένεται να οδηγηθεί σε αναδιάρθρωση της δοµής του µέσα από την οποία υγιείς εταιρίες όπως η εξεταζόµενη θα κατορθώσουν µε εξαγορές µικρότερων µονάδων να βγουν περισσότερο ενισχυµένες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενώ παράλληλα η επικείµενη αποχώρηση από τον κλάδο των προβληµατικών εταιριών θα οδηγήσει σε αναδιανοµή των µεριδίων αγοράς. Ως εκ τούτου, πιθανολογούµε ότι η αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας της Εταιρίας θα είναι άµεση και επιθετική, αυξάνοντας τα µεγέθη της µε ρυθµούς ταχύτερους από το µέσο όρο της αγοράς. Συνεχείς επενδύσεις σε ερευνητικά προγράµµατα Τα ερευνητικά προγράµµατα συνεισφέρουν τόσο στη µείωση του κόστους όσο και στην αύξησης του µεγέθους της αγοράς των ιχθυρών στην Ελλάδα και το εξωτερικό Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε ερευνητικά προγράµµατα συνίστανται σε τρεις τοµείς : α) στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας που αφορούν είτε στην προσπάθεια αναγνώρισης των συνηθειών και των προτιµήσεων του κάθε είδους ψαριών ούτως ώστε οι γενικότερες συνθήκες που τους προσφέρονται να προσοµοιάζουν κατά πολύ στο φυσικό τους περιβάλλον, είτε στις διαδικασίες ελέγχου της τροφής τους, είτε στην αναζήτηση τρόπων για µείωση του περιθωρίου απωλειών. β) στη βελτίωση των συντελεστών κόστους που αφορούν κυρίως σε τεχνολογίες παραγωγής και καλλιέργειας αλλά και στην αναζήτηση της κατάλληλης ιχθυοτροφής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σηµαντικότερος συντελεστής κόστους για την Εταιρία όπως άλλωστε και για τους 2002 Τµήµα Ανάλυσης 3

4 ανταγωνιστές της είναι οι ιχθυοτροφές. εδοµένου ότι η έρευνα που έχει συντελεστεί στο συγκεκριµένο τοµέα κατά τα παρελθόντα έτη είναι πολύ περιορισµένη, έχει σαν αποτέλεσµα να µην έχουν αναπτυχθεί εξειδικευµένες τροφές για κάθε είδος ψαριού και κατά συνέπεια να µην επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή σχέση κόστους χρόνου παραγωγής απόδοσης. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις αλλά και βάσει της διεθνούς εµπειρίας (σε άλλα είδη ψαριών), τα περιθώρια µείωσης του κόστους είναι ιδιαίτερα υψηλά. γ) στην παραγωγή νέων ειδών ευρύαλων ψαριών ταχείας ανάπτυξης και χαµηλού παραγωγικού κόστους. Η Εταιρία αναγνωρίζοντας τις συνθήκες κορεσµού που υφίσταται η ελληνική αγορά από τα παραδοσιακά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας όπως είναι η τσιπούρα και το λαβράκι, έχει προχωρήσει πιλοτικά στην παραγωγή άλλων ειδών ψαριών όπως είναι το φαγκρί, το λυθρίνι, η χιόνα, η συναγρίδα και το µυτάκι. Ήδη βρίσκεται σε ένα υψηλό επίπεδο γνώσης για τα συγκεκριµένα είδη και θα µπορέσει να προχωρήσει άµεσα στην παραγωγή τους όταν διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι τα νέα αυτά είδη ψαριών δεν αναµένεται να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά στα παραδοσιακά προϊόντα του ιχθυοτροφείου αλλά αντιθέτως εκτιµάται ότι θα αποτελέσουν παράγοντα αύξησης του µεγέθους της αγοράς των ιχθυηρών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκτιµώµενη ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου υπολογίζεται σε 10-15% ετησίως κατά την επόµενη 3ετία Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τα προσεχή έτη Η εκτιµώµενη ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου υπολογίζεται σε 10-15% ετησίως κατά την επόµενη 3ετία, ρυθµό χαµηλότερο από αυτόν των τελευταίων χρόνων λόγω της σταδιακής ωρίµανσης της συγκεκριµένης παραγωγής. Εν τω µεταξύ οι γενικότερες προοπτικές του κλάδου κρίνονται ικανοποιητικές καθώς η εφαρµογή του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης του υπουργείου Γεωργίας και του Νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας που έχει καταθέσει η Ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ προβλέπουν τη δηµιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν την εδραίωση της ελληνικής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας ως κύριας αναπτυξιακής δραστηριότητας του πρωτογενή τοµέα και την περαιτέρω ενίσχυσή της στα πλαίσια των διαµορφούµενων συνθηκών της παγκόσµιας αγοράς αλιευτικών προϊόντων και τροφίµων. Τέλος, οι διαµορφωµένες διατροφικές συνήθειες µε έµφαση στην υγιεινή διατροφή και µείωση της κατανάλωσης κρέατος, αναµένεται να αυξήσει τη ζήτηση ιχθυηρών. Η ποιότητα στις ιχθυοκαλλιέργειες διασφαλίζεται από την εγκατάσταση συστηµάτων ασφάλειας (HACCP) και ποιότητας (ISO). Η Εταιρία έχει ήδη διασφαλίσει την παραγωγή της µε τις προαναφερόµενες πιστοποιήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της διατροφής των ιχθύων από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Επενδυτικοί Κίνδυνοι Εξάρτηση από καιρικές συνθήκες οι οποίες ενδέχεται να εµφανίσουν εµπόδια στις καλλιέργειες. Υψηλός ανταγωνισµός τόσο από εγχώριες εταιρίες όπως και από εταιρίες του εξωτερικού (π.χ. Τουρκία) ο οποίος κατά τα τελευταία έτη και µε δεδοµένα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος από τον υψηλό δανεισµό είχε οδηγήσει σε ακραίες και ανεξέλεγκτες πιέσεις των τιµών των ετοίµων προϊόντων περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους. Πιθανότητα εµφάνισης ασθενειών ή περιβαντολλογικών µολύνσεων που µπορεί να πλήξουν τη ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου Τµήµα Ανάλυσης 4

5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Εταιρία Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ιδρύθηκε το 1987 από τη Νορβηγική εταιρία LAX S.A. και κατέληξε στη σηµερινή διοίκηση το Από την έναρξη της λειτουργίας της η Εταιρία εφάρµοσε πρωτοπόρα συστήµατα στην παραγωγική διαδικασία, εκµεταλλευόµενη την εµπειρία τόσο των αρχικών της µετόχων όσο και της αγγλικής εταιρίας Marine Farm Technology Ltd., η οποία υπήρξε πρωτοπόρος εταιρία συµβούλων για το σχεδιασµό παραγωγικών µονάδων γόνου τσιπούρας και λαβρακίου και η οποία ανέλαβε στη Γαλαξίδι την παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας στο συγκεκριµένο τοµέα. Από τη στιγµή που η νέα διοίκηση ανέλαβε την Εταιρία, τη µετεξέλιξε σε µία πλήρως καθετοποιηµένη παραγωγική µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, ενσωµατώνοντας στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις πάχυνσης, τον ιχθυογεννητικό σταθµό και το συσκευαστήριο. Ετσι σήµερα στις δραστηριότητες της Εταιρίας συµπεριλαµβάνεται η αναπαραγωγή και ανάπτυξη γόνου τσιπούρας και λαβρακίου ο οποίος καλύπτει ως επί το πλείστον ίδιες ανάγκες, η παραγωγή έτοιµου προϊόντος και η συσκευασία τους. Σηµειώνεται ότι στον ιχθυογεννητικό σταθµό της Εταιρίας πραγµατοποιείται και η καλλιέργεια της πρώτης τροφής του γόνου µέχρι τον απογαλακτισµό. Τέλος, η Εταιρία ασκεί και εµπορική δραστηριότητα µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε ιδιαίτερες απαιτήσεις βάρους ή ποσοτήτων ιχθυδίων τις οποίες δεν µπορεί να καλύψει από ίδια παραγωγή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της χρήσης του 2001 ο όγκος παραγωγής στο στάδιο της ιχθυογέννεσης ανήλθε σε 6,3 εκατ. ιχθύδια έναντι 5,6 εκατ. ιχθύδια το 2000, ενώ στο στάδιο του τελικού προϊόντος η παραγωγή ανήλθε σε τόνους έναντι τόνων το Παραγωγική ιαδικασία Η παραγωγική διαδικασία συντελείται σε δύο βασικά στάδια. Στην ιχθυογέννεση όπου ο γόνος αναπτύσσεται µέχρι βάρους 3gr περίπου και στην πάχυνση όπου παράγεται το τελικό προϊόν. Το πιο κρίσιµο στάδιο αυτής της αλυσίδας παραγωγής θεωρείται η ιχθυογέννεση, καθώς αυτή καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ποσότητα και την ποιότητα παραγωγής του τελικού προϊόντος. Σηµειώνεται ότι παραδοσιακά για τις εταιρίες του κλάδου, το ποσοστό θνησιµότητας στο πρώτο αυτό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι πολύ µεγάλο χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι επιβαρύνονται µε κόστος οι εταιρίες. Ο παραγωγικός κύκλος αρχίζει από τους γεννήτορες (µάνες) οι οποίοι κάτω από κατάλληλες συνθήκες φωτός και θερµοκρασίας, γεννούν αυγά που µεταφέρονται και εκκολάπτονται σε δεξαµενές του ιχθυογεννητικού σταθµού της Εταιρίας. Οι λάβρες (εκκολαπτόµενα αυγά) κατά τις πρώτες 25 ηµέρες που διαρκεί ο απογαλακτισµός τους εκτρέφονται µε ζωντανή τροφή - την οποία παράγει η ίδια η Εταιρία στις εγκαταστάσεις της µέχρι να συνηθίσουν την τυποποιηµένη τροφή οπότε και µεταφέρονται στο τµήµα προπάχυνσης. Το βάρος των λαβρών δεν ξεπερνά τα 100mg και το µήκος τους τα 3-4 mm, ενώ το ποσοστό επιτυχίας µετά τον απογαλακτισµό ανέρχεται σε 20% το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Η παραγωγική δυναµικότητα του ιχθυογεννητικού σταθµού ξεπερνά τα 6 εκατ. γόνου. Στο τµήµα προπάχυνσης οι λάβρες παραµένουν για ηµέρες µέχρις ότου φτάσουν το 1-3 gr, όπου γίνεται η προετοιµασία των ιχθυδίων για την είσοδό τους στους κλωβούς ανοιχτής θαλάσσης. Από την εκκόλαψη των αυγών µέχρι τη µεταφορά στους ιχθυοκλωβούς το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 10% - 15% που θεωρείται ικανοποιητικό ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι τη φάση αυτή το κόστος είναι εξαιρετικά χαµηλό. Το τελευταίο στάδιο του παραγωγικού κύκλου είναι η εκτροφή των ιχθυδίων (πάχυνση) που συντελείται στους 2002 Τµήµα Ανάλυσης 5

6 ιχθυοκλωβούς όπου τα ψάρια παραµένουν µέχρι την εξαλίευση. Η διαδικασία της πάχυνσης διαρκεί περίπου µήνες ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες και το απαιτούµενο βάρος των ψαριών. Έρευνα και Ανάπτυξη Η Εταιρία επενδύει (περίπου το 1,2% του κύκλου εργασιών της) σε Έρευνα και εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων µε τη συνεργασία εξειδικευµένων ινστιτούτων και εταιριών. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η µαζική παραγωγή και διάθεση άλλων ειδών ψαριών, η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η βελτίωση των συντελεστών κόστους. ιάθεση Προϊόντων ίκτυο Πωλήσεων Πελάτες της Εταιρίας είναι εµπορικές εταιρίες κυρίως του εξωτερικού οι οποίες απορροφούν το 86,21% της συνολικής παραγωγής σύµφωνα µε στοιχεία του 2001, µε την Ιταλία να αποτελεί το βασικό πελάτη και ένα µικρότερο µέρος να διοχετεύεται στις αγορές της Ισπανίας της Αυστρίας και της Γερµανίας, ενώ το υπόλοιπο διακινείται µέσω των εγχωρίων εµπόρων. Τέλος, πολύ µικρές ποσότητες πωλούνται λιανικώς στην τοπική αγορά του Γαλαξιδίου. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πελατειακής βάσης της Εταιρίας είναι οι µακροχρόνιες σχέσεις. Σηµειώνεται ότι µε το µεγαλύτερο αριθµό των πελατών της στην εγχώρια αγορά συνεργάζεται από το 1988, ενώ στο εξωτερικό ο βασικός της συνεργάτης στην αγορά της Ιταλίας (ο οποίος λειτουργεί ως διαµεσολαβητής της Εταιρίας στη συγκεκριµένη αγορά) έχει µακροχρόνια µετοχική σχέση µαζί της. Τέλος, η Εταιρία δεν έχει εξαρτήσεις από τους πελάτες της καθώς µόλις δύο εξ αυτών αντιπροσώπευαν κατά τη χρήση του 2001 πωλήσεις υψηλότερες του 10% του κύκλου εργασιών της. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Η Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες διατηρεί ιδιόκτητη έκταση τ.µ. στο Γαλαξίδι όπου στεγάζονται τα γραφεία της, ο ιχθυογεννητικός σταθµός και το συσκευαστήριο καθώς και διάφοροι αποθηκευτικοί χώροι για τις πρώτες ύλες. Παράλληλα, έχει µισθώσει 82 στρέµµατα περίπου θαλάσσιας έκτασης αορίστου διάρκειας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι οι ιχθυοκλωβοί Τµήµα Ανάλυσης 6

7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και συγκεκριµένα στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στην εκτροφή ευρύαλων µεσογειακών ψαριών. Ο κλάδος παγκοσµίως προσδοκάται ότι θα συγκαταλέγεται µεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόµενων κατά τα προσεχή έτη µε την ελληνική αγορά να ακολουθεί την τάση αυτή Σύµφωνα µε µελέτη του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφίµων, ο ευρύτερος κλάδος της υδατοκαλλιέργειας αναµένεται να αποτελέσει έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς τροφίµων παγκοσµίως κατά τα επόµενα έτη. Παράλληλη ανάπτυξη µε τον ευρύτερο κλάδο αναµένεται να ακολουθήσει και ο τοµέας των ευρύαλων µεσογειακών ψαριών όπου σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας το ποσοστό των αλιευµάτων που θα διοχετευτεί στην αγορά από τις ιχθυοκαλλιέργειες θα φτάσει το 40% από 22% που ήταν το Μελέτες του ΙΟΒΕ για την Ελληνική αγορά ιχθυοκαλλιέργειας ευρύαλων ψαριών εκτιµούν ότι η εγχώρια ζήτηση τσιπούρας και λαβρακίου για τη περίοδο θα ενισχυθεί µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης (ΜΕΡΑ) της τάξεως του 14,6% ενώ ο αντίστοιχος ΜΕΡΑ για τις εξαγωγές αναµένεται να φτάσει το 10,3%. Πιο συγκεκριµένα, η εγχώρια ζήτηση αναµένεται να ξεπεράσει τους τόνους το 2005 ενώ οι εξαγωγές στην ίδια περίοδο εκτιµάται ότι θα προσεγγίσουν τους τόνους. Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, η συνολική ποσότητα που διατέθηκε στην εγχώρια αγορά και για τα δύο προαναφερόµενα είδη έφτασε το 2000 στους τόνους σηµειώνοντας ΜΕΡΑ της τάξεως του 36,2% από το Κατά το 2000, η κατά κεφαλή κατανάλωση των δύο τύπων ψαριών προσέγγισε τα 2 κιλά ανά άτοµο. Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΙΟΒΕ, ο ΜΕΡΑ των εξαγωγών τη περίοδο έφτασε το 49,6% και για τα δύο είδη µε το σύνολο των εξαγωγών να φτάνει τους τόνους το 2000 (66,2% της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα). Ο κυριότερος προορισµός των ελληνικών εξαγωγών τσιπούρας είναι η Ιταλία στην οποία καταλήγει το 78,8% του συνόλου των εξαγωγών και ακολουθεί η Ισπανία µε 12,1% και η Γαλλία µε 4,9%. Οι εξαγωγές λαβρακίου κατευθύνονται προς την Ιταλία (73,1%), την Ισπανία (12%) και τη Γαλλία (7,6%). Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της έρευνας της STAT BANK, «oι µονάδες θαλασσοκαλλιέργειας στην Ελλάδα ανέρχονται σήµερα σε 269, από 170 που ήταν το 1990 και 12 που ήταν το Στις υπόλοιπες µεσογειακές χώρες υπάρχουν, 175 µονάδες στην Τουρκία, 66 στην Ιταλία, 49 στην Ισπανία και σε άλλες µεσογειακές χώρες. Από το σύνολο των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών παρήχθησαν 200 εκατ. γόνοι τσιπούρας και λαβρακίου που αποτελεί το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής, ενώ η παραγωγή όλων των µεσογειακών χωρών ανέρχονται σε 445 εκατ. γόνους. Ο ρυθµός αύξησης, σε αντίθεση µε άλλα χερσαία εκτρεφόµενα είδη, σχεδόν πενταπλασιάστηκε κατά την περίοδο Η παραγωγή κατά την παραπάνω περίοδο από 4,44 εκατ. µετρικούς τόνους ανήλθε στα 20,05 εκατ. µετρικούς τόνους ενώ η αξία των προϊόντων από 6,71 δισ. δολάρια σε 29,04 δισ. δολάρια. Η εγχώρια αγορά και για τα δύο είδη αναπτύχθηκε ραγδαία κυρίως την τελευταία δεκαετία και έτσι από 905 τόνους που ήταν η παραγωγή ανήλθε στους τόνους. Εξάλλου η διαρκώς αυξανόµενη παραγωγή στον τοµέα των θαλασσοκαλλιεργειών καλύπτει τη συνεχή µείωση των ψαριών ελεύθερης αλιείας στην Ελλάδα. Η παραγωγή τσιπούρας στη Μεσόγειο το 2000 αυξήθηκε στους τόνους ενώ η παραγωγή λαβρακίου στους τόνους. Αντίθετα η τιµή συµπιέστηκε στα 4,64 ευρώ/kg το 2000 έναντι 6,22 ευρώ/kg το 1995 για την τσιπούρα και στα 5,38 ευρώ/kg έναντι 6,72 ευρώ/kg το 1995 για το λαβράκι». Οι µεσογειακές ιχθυοκαλλιέργειες (τσιπούρα - λαβράκι), σύµφωνα µε τον ΙΟΒΕ, έχουν σηµειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη την τελευταία 10ετία, ξεπερνώντας τους τόνους από τόνους το Η ανάπτυξη αυτή οδήγησε σε µεγάλη µείωση των τιµών των ειδών τα οποία έχασαν το 2002 Τµήµα Ανάλυσης 7

8 χαρακτήρα του πολυτελούς προϊόντος που είχαν και έγιναν οµοιογενές προϊόν. Οι εξελίξεις αυτές συντέλεσαν στο µετασχηµατισµό του κλάδου από υψηλού περιθωρίου κέρδους και χαµηλού όγκου, σε χαµηλού περιθωρίου κέρδους και υψηλού όγκου. Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Mac Allister Elliot & Partners, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια παρουσιάζει την υψηλότερη κερδοφορία (37% προ κόστους χρηµατοδότησης έναντι 14% της Ισπανικής και 8% της Ιταλικής). Ο έντονος ανταγωνισµός στον κλάδο οδηγεί σταδιακά σε αναδιάρθρωση της δοµής του από την οποία θα προκύψουν λιγότερα αλλά ισχυρότερα σχήµατα Η πλειοψηφία των εταιριών του κλάδου παρουσίασε µείωση κερδοφορίας για το 2001 καθώς ο ανταγωνισµός σταδιακά εντείνεται και αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ο οποίος τις οδηγεί στην αναζήτηση τρόπων µείωσης των εξόδων τους, ανοίγοντας παράλληλα έναν κύκλο εξαγορών και στενότερων συνεργασιών στοχεύοντας κυρίως την αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό. Η τάση συγκέντρωσης της παραγωγής και της διάθεσης στον κλάδο αναµένεται να ενταθεί στο άµεσο µέλλον, καθώς ο κλάδος χρειάζεται µεγαλύτερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις οι οποίες να είναι σε θέση να επηρεάσουν τις συνθήκες της αγοράς και να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σταθερή αύξηση της κερδοφορίας χωρίς σηµαντικές διαταράξεις. Παράλληλα, ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί το Γ` ΚΠΣ και το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο Τόσο οι προβλεπόµενες επιχορηγήσεις οι οποίες υπολογίζονται περίπου σε 587 εκατ. για την προαναφερόµενη περίοδο όσο και οι θεσµοθετηµένοι κανόνες δίνουν τεράστιες δυνατότητες ορθής διαχείρισης των πόρων, ώστε να συνεχίσει η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια την αναπτυξιακή πορεία της. Οι επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα, έχουν εντάξει στα επενδυτικά τους προγράµµατα παράλληλα µε την ανάπτυξη των εµπορικών τους δικτύων και την έρευνα για την καλλιέργεια νέων ειδών σε µια προσπάθεια προσέγγισης των διατροφικών συνηθειών των ξένων καταναλωτών. Νέα είδη όπως το φαγκρί, η χιόνα και το µυτάκι, έχουν βγει στη βιοµηχανική παραγωγή, ενώ σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει και στην καλλιέργεια γλώσσας. Εταιρικά Αποτελέσµατα των Εταιριών του Κλάδου στο Χ.Α.Α. Κ.Ε. 2000A Κ.Ε. 2001A EBITDA 2000Α EBITDA 2001Α ΚΜΦ 2000Α ΚΜΦ 2001Α Γαλαξίδι Ιχθ Μεταβολή 11,80% 12,60% 3,11% Νηρέας Ιχθ , , , ,2 Μεταβολή 6,59% -6,85% 0,43% Ιχθ. Σελόντα , , ,7 702,8 Μεταβολή 6,96% 47,87% -76,77% Sea Farm Ionian , , , ,8 Μεταβολή 21,98% 28,38% -16,45% Ελληνικές Ιχθ , , , ,2 Μεταβολή 32,46% -13,10% -0,98% Ξιφίας , , ,7 509,8 Μεταβολή -6,28% 7,53% -58,61% ίας Ιχθ , ,6 903, ,7 Μεταβολή 18,30% 12,81% 20,72% Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2002 Τµήµα Ανάλυσης 8

9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ανάπτυξη στην Ελλάδα Η Εταιρία αποσκοπεί στη σηµαντική επέκτασή της, τόσο µέσω της αύξησης της παραγωγής γόνου και ψαριών στις υπάρχουσες µονάδες στο Γαλαξίδι, όσο και µέσω εξαγορών άλλων ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Εταιρία θα διερευνήσει πιθανότητες εξαγορών ή στρατηγικών συµµαχιών µε άλλες εταιρίες του κλάδου, όταν οι συνθήκες της αγοράς θεωρηθούν ευνοϊκές. Παράλληλα, η Εταιρία προχωρά στην έρευνα και την πιλοτική ανάπτυξη προγραµµάτων µε τη συνεργασία εξειδικευµένων ινστιτούτων και εταιριών µε στόχο τη µαζική παραγωγή και διάθεση άλλων ψαριών (λυθρίνι, φαγκρί, χιόνα, µυτάκι), την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση των συντελεστών κόστους παραγωγής. Το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρίας για τη χρήση ανέρχεται σε 1,53 εκατ. και περιλαµβάνει την κατασκευή αποθηκών και προβλήτας, τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων µονάδων πάχυνσης µε την αγορά ιχθυοκλωβών, αυτόµατου συστήµατος εκτροφής καθώς και τον εκσυγχρονισµό του εκκολαπτηρίου µε στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από κεφάλαια που άντλησε η Εταιρία µε την είσοδό της στο Χ.Α.Α. στις αρχές του 2002 (περίπου 865,7 χιλ.) και από επιδότηση µέσω της ένταξης του προγράµµατος στο επιχειρηµατικό πρόγραµµα Αλιείας του Γ ΚΠΣ (περίπου ). Με βασικά ανταγωνιστικά όπλα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και τη διασφάλιση της ποιότητας αυτής κατά ISO 9002, η Εταιρία αποβλέπει στην καθιέρωση του ονόµατός της στην αγορά του επώνυµου προϊόντος. Ανάπτυξη στο Εξωτερικό Στόχος της Εταιρίας για το εξωτερικό αποτελεί η ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά της Ιταλίας µέσω επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον εµπορικό τοµέα (µε εξαγορά ή ίδρυση εµπορικής επιχείρησης), ενώ παράλληλα επιδιώκει την περαιτέρω διείσδυσή της σε νέες αγορές µε βασική προτεραιότητα την Ισπανία. Η Εταιρία διερευνά επίσης την πιθανότητα συµµετοχής της στην κατασκευή κέντρου ανασυσκευασίας και αποστολής ψαριών στην Κεντρική Ιταλία. Η επένδυση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους µεταφοράς των προϊόντων της στην Ιταλική αγορά και την πρόσβαση σε µεγαλύτερο αριθµό πελατών Τµήµα Ανάλυσης 9

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη χρήση του 2001, τα αποτελέσµατα του Εταιρίας Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες παρουσίασαν σηµαντική άνοδο η οποία αποδίδεται στην αύξηση της ποσότητας των πωλήσεων κατά 35%, τόσο λόγω της ενίσχυσης της παραγωγικής της δυναµικότητας όσο και λόγω της αυξηµένης ζήτησης για προϊόντα, η οποία καλύφθηκε µε αγορές ιχθυηρών από τρίτους παραγωγούς. Η εµπορική δραστηριότητα αναλογεί περίπου στο 25% της συνολικής παραγόµενης ποσότητας, ποσοστό που αναµένεται να διατηρηθεί κατά τα επόµενα έτη καθώς η ζήτηση για προϊόντα, που φέρουν την πιστοποίηση της Εταιρίας, από τους συνεργαζόµενους εµπόρους ξεπερνά την ίδια παραγωγή. Τόσο η λειτουργική κερδοφορία της Εταιρίας όσο και τα κέρδη µετά από φόρους παρουσίασαν άνοδο το 2001 κατά 12,45% και 3,11% αντίστοιχα. Ο χαµηλότερος ρυθµός αύξησης των κερδών µετά από φόρους οφείλεται κυρίως στους αυξηµένους φόρους κατά 30% περίπου. Το περιθώριο µικτού κέρδους κατά το 2001 παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητο παρά τη µείωση των τιµών των ιχθύων (λόγω του υψηλού ανταγωνισµού κατά τη διάρκεια της χρονιάς), εξαιτίας της συρρίκνωσης των δαπανών παραγωγής ανά κιλό παραχθέντος προϊόντος. Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρίας παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλή ιστορικά, γεγονός το οποίο αποδίδεται στα υψηλά λειτουργικά κόστη (κυρίως σε τροφές) και αποτελεί χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου κλάδου (σύµφωνα µε παρατηρήσεις, οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου και κυρίως οι µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α., βρίσκονται σε αρκετά δυσχερέστερη θέση οσόν αφορά στη δανειακή τους επιβάρυνση και αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα µε προµηθευτές και τράπεζες). Η είσοδος της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. στις αρχές του τρέχοντος έτους της έδωσε τη δυνατότητα να µειώσει σηµαντικά το βραχυχρόνιο δανεισµό της και να µηδενίσει το µακροχρόνιο, ενώ παράλληλα χρηµατοδότησε µέρος της προγραµµατισµένης επένδυσης. Η αναµενόµενη (εκτός απρόοπτου) λήψη νέας επιδότησης µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αναµένεται να βελτιώσει ακόµα περισσότερο την οικονοµική της θέση, γεγονός που την καθιστά περισσότερο ελκυστική τόσο έναντι των τραπεζών όσο και έναντι των προµηθευτών της. Οι επερχόµενες επενδύσεις αναµένεται να χρηµατοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια, νέες επιδοτήσεις (µέχρι το 2006) αλλά και µακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό. Περιθώρια Κέρδους Ιστορικοί και Προβλεπόµενοι Χρηµ/µικοί είκτες 1999Α 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π Μικτό (προ αποσβέσεων) 46,55% 42,20% 41,41% 41,84% 42,07% 42,73% 42,46% 41,42% EBITDA 28,78% 28,12% 28,32% 28,00% 27,34% 28,56% 28,71% 28,18% EBIT 19,08% 19,31% 19,97% 19,54% 18,67% 19,31% 20,05% 20,61% Απόδοση Κεφαλαίου (Μ.Ο.) Απόδ. επενδ. Κεφ. 5,53% 11,49% 9,35% 11,63% 13,45% 13,17% 13,57% 13,66% Απόδοση ενεργητικού 3,83% 7,87% 6,07% 7,22% 8,28% 7,91% 8,08% 8,10% Απόδοση ιδίων Κεφ. 13,03% 27,93% 24,35% 19,39% 23,15% 17,14% 17,75% 17,70% Αποδοτικότητα (Μ.Ο.) Πωλήσεις επί ενεργητικού (x) 0,65 0,80 0,67 0,60 0,64 0,61 0,60 0,59 Ηµέρες κυκλ. αποθεµάτων 506,61 418,09 533,87 535,00 532,00 521,00 523,00 524,00 Ηµέρες κυκλ. πελατών 47,43 78,67 131,29 145,00 150,00 155,00 165,00 175,00 Ηµέρες κυκλ. Προµηθευτών 161,77 138,69 265,88 275,00 278,00 278,00 280,00 282,00 Κεφαλαιακή οµή Σύνολο υποχρ. / Ίδια κεφάλαια 254,75% 250,84% 338,94% 99,61% 118,40% 111,53% 123,36% 110,91% άνεια/ Ίδια κεφάλαια 149,25% 138,26% 180,56% 23,60% 33,58% 27,34% 33,89% 25,93% Καθ. ενσωµ. Πάγια/ Συν. ενεργητ. 28,01% 21,64% 17,38% 18,20% 17,93% 16,68% 15,22% 13,98% Κεφαλαιακή Μόχλευση Ίδια κεφ. / Συν. Ενεργ. 28,03% 28,30% 22,50% 49,55% 45,32% 46,83% 44,38% 47,04% Μόχλευση 149,25% 138,26% 180,56% 23,60% 33,58% 27,34% 33,89% 25,93% Ρευστότητα Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 0,96 1,07 1,06 1,76 1,82 1,84 1,87 1,90 Άµεση Ρευστότητα 0,17 0,28 0,33 0,58 0,61 0,63 0,67 0,70 Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2002 Τµήµα Ανάλυσης 10

11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ Για το 2002, αναµένουµε αύξηση των ενοποιηµένων πωλήσεων της Γαλαξίδι Ιχθυοκαλλιέργειες κατά 14,4% σε ετήσια βάση ενώ για την επόµενη 5ετία ο ΜΕΡΑ εκτιµάται σε 15% περίπου, ρυθµοί οι οποίοι αποδίδονται κυρίως στην αύξηση της ποσότητας των πωλήσεων. Οι ιδιαίτερα στενές σχέσεις της Εταιρίας µε την αγορά της Ιταλίας αποτελεί εχέγγυο για την αποτελεσµατικότερη προώθηση των πωλήσεών της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο από τους βασικούς µετόχους της Γαλαξίδι είναι οι βασικοί µεσάζοντές της στην Ιταλία όπου και πραγµατοποιείται το 71% των πωλήσεών της. Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρίας αναµένεται να ενισχυθούν µε ρυθµό ελαφρώς χαµηλότερο σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών, ενώ η καθαρή κερδοφορία της Εταιρίας εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί µε ανώτερους ρυθµούς σε σχέση µε τα παραπάνω µεγέθη. Οι βασικές παραδοχές για την επίτευξη των παραπάνω προβλέψεων είναι: Η σταθεροποίηση των τιµών των ιχθυηρών ανά κιλό σε επίπεδα ελαφρώς χαµηλότερα των τρεχουσών. Βασιζόµενοι στις εκτιµήσεις του ΙΟΒΕ για την περίοδο όπου αναφέρεται ΜΕΡΑ εγχώριας ζήτησης για τσιπούρες και λαβράκια της τάξεως του 14,6%, και εξαγωγών της τάξεως του 10,3%, και µε δεδοµένο ότι η Γαλαξίδι θα επιδιώξει µεγαλύτερη παραγωγική δυναµικότητα (είτε µέσω εξαγορών άλλων µικρότερων µονάδων είτε µέσω επέκτασης της ίδιας µονάδας) εκτιµούµε ότι η Εταιρία θα επιτύχει αύξηση της ποσότητας των πωλήσεών της την επόµενη 5ετία µε ΜΕΡΑ κατά 17,62%. Η σταδιακή σταθεροποίηση του περιθωρίου µικτού κέρδους (σε επίπεδα ελαφρώς χαµηλότερα των τρεχουσών) λόγω της συγκράτησης των δαπανών παραγωγής. Η βελτίωση δεν αναµένεται να είναι σηµαντική εξαιτίας των συνεχών επενδύσεων για επεκτάσεις όπου: 1. Σε περίπτωση εξαγοράς µονάδας τα περιθώρια επηρεάζονται από τα αντίστοιχα µεγέθη της εξαγορασθείσας εταιρίας 2. Σε περίπτωση ιδίας επέκτασης, η νέα µονάδα απαιτεί τουλάχιστον 1-2 χρόνια ώσπου να συνεισφέρει στις πωλήσεις. Η σηµαντική µείωση των χρεωστικών τόκων λόγω της µείωσης των επιτοκίων και του επιπέδου του τραπεζικού δανεισµού, καθώς και των εκτάκτων εξόδων λόγω απαλοιφής χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2000Α 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π (σε χιλ. ευρώ) Γόνος 236,20 376,00 371,19 423,80 444,91 458,74 458,57 Έτοιµο Προϊόν Τσιπούρα 2.976, , , , , , ,44 Λαβράκι 2.674, , , , , , ,22 Λοιπά Είδη Ψαριών 38,10 49,00 30,97 30,58 34,79 66,68 112,52 Σύνολο Έτοιµου Προϊόντος 5.688, , , , , , ,18 Ά & Βοηθητικές Ύλες 32,10 42,00 50,40 59,98 70,77 82,80 96,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ 2002 Τµήµα Ανάλυσης 11

12 ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΑΛΑΞΙ Ι ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1. Προεξόφληση των «ελεύθερων ταµειακών ροών» (Discounted Free Cash Flow). Το υπόδειγµα που χρησιµοποιήσαµε για να αποτιµήσουµε την εταιρία, βασίστηκε στην προεξόφληση των µελλοντικών «ελεύθερων ταµειακών ροών» (Discounted Free Cash Flow). Για το συγκεκριµένο υπόδειγµα εφαρµόσαµε τη µέθοδο της ανάλυσης ευαισθησίας χρησιµοποιώντας πέντε διαφορετικές τιµές για το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC), οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 7,50% και 9,00% καθώς και 5 διαφορετικές τιµές για το ρυθµό ανάπτυξης στο διηνεκές (Perpetuity growth) µεταξύ 2% και 3,4%. Το εύρος τιµών που προκύπτει ακολουθώντας την προαναφερόµενη µέθοδο είναι από 3,39 έως 4,78 µε τη µέση τιµή να διαµορφώνεται σε 4,09. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π 2007Π 2008Π 2009Π 2010Π 2011Π ιηνεκές Ελεύθερες Ταµιακές Ροές Κόστος Κεφαλαίου 8,38% 8,01% 8,24% 8,00% 7,90% 7,93% 7,98% 8,14% 8,28% 8,38% 8,38% Συσσωρευµένη Παρούσα Αξία Υπολειµµατική Αξία Π.Α. Υπολλειµµατικής Αξίας Αποτελέσµατα Αποτίµησης Π.Α. Μελλοντικών Ταµιακών Ροών Π.Α. Υπολειµµατικής Αξίας Μείον: Καθαρο Χρέος Επιχείρησης Πλέον: Συµµετοχές 54 Αξία Επιχείρησης (αναλογία µετόχων) Αξία Μετοχής 4,09 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ WACC 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π 2007Π 2008Π 2009Π 2010Π 2011Π ιηνεκές Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 5,49% 8,38% 8,01% 8,24% 8,00% 7,90% 7,93% 7,98% 8,14% 8,28% 8,38% Risk Free Rate 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Συντελεστής Beta 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Market risk Premium 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% Debt / Debt+Equity 64,4% 19,1% 25,1% 21,5% 25,3% 20,6% 19,5% 18,7% 16,0% 13,5% 11,8% Cost of Debt 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Tax Rate 37,75% 36,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ Ανάλυση Ευαισθησίας WACC Growth 7,50% 8,00% 8,38% 8,60% 9,00% 2,0% 3,97 3,77 3,61 3,54 3,39 2,5% 4,22 4,00 3,83 3,76 3,60 3,0% 4,50 4,28 4,09 4,02 3,85 3,2% 4,64 4,40 4,21 4,14 3,97 3,4% 4,78 4,54 4,34 4,26 4, Τµήµα Ανάλυσης 12

13 2. Προστιθέµενη Οικονοµική Αξία (Economic Value Added, EVA ). Σύµφωνα µε την µέθοδο EVA τα πραγµατικά κέρδη για µία εταιρία µετρώνται µε την επιπλέον απόδοση που κερδίζει πάνω από το συνολικό κόστος κεφαλαίου. Τα κέρδη αυτά στη διεθνή ορολογία ονοµάζονται οικονοµικά κέρδη και υπολογίζονται από την διαφορά της αποδοτικότητας του επενδυµένου κεφαλαίου (ROIC) µε το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC), επί το ύψος του επενδυµένου κεφαλαίου, προεξοφληµένα ως προς τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης. Η µέση τιµή που προκύπτει ακολουθώντας την προαναφερόµενη µέθοδο διαµορφώνεται σε 3,83 ανά µετοχή. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π 2007Π 2008Π 2009Π 2010Π 2011Π ιηνεκές % Απόδοση Επενδ Κεφαλαίων (ROIC) 16,93% 14,03% 14,83% 15,39% 15,03% 14,69% 14,4% 14,5% 14,3% 14,55% 14,49% % Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 8,38% 8,01% 8,24% 8,00% 7,90% 7,93% 7,98% 8,14% 8,28% 8,38% 8,38% % Οικονοµικό Εύρος (ROIC - WACC) 8,55% 6,02% 6,59% 7,39% 7,13% 6,76% 6,44% 6,34% 6,03% 6,17% 6,11% Προστιθέµενη Οικονοµική Αξία (EVA) 617,9 500, Κόστος Κεφαλαίου 8,38% 8,01% 8,24% 8,00% 7,90% 7,93% 7,98% 8,14% 8,28% 8,38% 8,38% Συσσωρευµένη Παρούσα Αξία 570, Υπολειµµατική Αξία Παρούσα Αξία Υπολειµµατικής Αξίας Π.Α. Αξία Προστιθέµ Οικονοµ Αξίας Π.Α. Υπολειµµατικής Αξίας Αρχικό Κεφάλαιο Επιχείρησης Αξία Επιχείρησης Μείον: Καθαρό Χρέος Επιχείρησης Πλέον: Συµµετοχές 54,2 Αξία Επιχείρησης (αναλογία µετόχων) Αξία Μετοχής 3,83 Πηγή: Φάσµα ΑΧΕΠΕΥ Η συνδυασµένη χρήση των µεθόδων (συντελεστής βαρύτητας 50% για κάθε µία) των προεξοφληµένων ταµειακών ροών και της προστιθέµενης οικονοµικής αξίας της Εταιρίας καταλήγει σε ένα εύρος τιµών το οποίο διαµορφώνεται µεταξύ 3,83 έως 4,09 ανά µετοχή µε την µέση τιµή να διαµορφώνεται στο 3,96 ανά µετοχή Τµήµα Ανάλυσης 13

14 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε χιλ. ευρώ) 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π Έξοδα Εγκατάστασης Καθαρά Πάγια Συµµετοχές κτλ Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ετήσια µεταβολή 24,8% 14,5% 7,1% 4,6% 2,1% Αποθέµατα ετήσια µεταβολή 14,1% 16,4% 15,3% 14,5% 11,0% Πελάτες ετήσια µεταβολή 26,4% 21,1% 21,8% 22,0% 17,6% Λοιπές Απαιτήσεις Χρεόγραφα & ιαθέσιµα Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργήτικου ετήσια µεταβολή 18,5% 17,0% 17,0% 16,7% 13,0% Μεταβατ. Λογαρ. Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεµατ. & Αποτελ. εις νέο Λοιποί λογ/σµοι Ιδίων Κεφ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ετήσια µεταβολή 163,5% 6,5% 19,0% 8,6% 17,8% Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις ετήσια µεταβολή 6453,9% 188,9% -5,2% 52,7% -18,1% Βραχυπρόθεσµος ανεισµός Υποχρ. από Φόρους - Τέλη Προµηθευτές Λοιπές βραχυπρ. Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχ. Υποχρεώσεων ετήσια µεταβολή -28,4% 13,2% 15,8% 14,5% 11,5% Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατ. Λογαρ. Παθητικού Σύνολο Παθητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ (σε χιλ. ευρώ) 2001Α 2002Ε 2003Π 2004Π 2005Π 2006Π Κύκλος Εργασιών ετήσια µεταβολή 14,4% 17,1% 17,9% 14,6% 10,9% Κόστος Πωλήσεων Μικτό Κέρδος ετήσια µεταβολή 15,6% 17,2% 18,2% 15,7% 11,1% Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Λειτουργικά Έξοδα EBITDA Περιθώριο EBITDA 28,32% 28,00% 27,34% 28,56% 28,71% 28,18% ετήσια µεταβολή 13,1% 14,4% 23,1% 15,2% 8,8% Λειτουργικό Κέρδος (EBIT) Περιθώριο EBIT 19,97% 19,54% 18,67% 19,31% 20,05% 20,61% ετήσια µεταβολή 12,0% 11,9% 21,9% 19,0% 14,0% Χρηµατοοικονοµικά Αποτελ Έκτακτα Αποτελέσµατα Σύνολο Αποσβέσεων ετήσια µεταβολή 15,9% 20,1% 25,7% 7,3% -3,1% Αποτελέσµατα προ φόρων Περιθώριο κερδών προ φόρων 15,14% 18,86% 19,82% 20,11% 20,59% 20,99% Φόροι Καθαρά Κέρδη Περιθώριο καθαρών κερδών 9,04% 12,07% 12,89% 13,07% 13,38% 13,64% ετήσια µεταβολή 52,7% 25,0% 19,6% 17,3% 13,1% Κέρδη ανά Μετοχή (Κ/Μ) 0,128 0,196 0,245 0,293 0,344 0,389 1 Αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων 2 Περιλαµβάνονται και τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου 3 Κέρδη µετά φόρων 2002 Τµήµα Ανάλυσης 14

15 2002 Τµήµα Ανάλυσης 15

16 Οι παρατιθέµενες ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση των πελατών της ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ και σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν, ούτε δύνανται να εκληφθούν ως, προσφορά, συµβουλή ή προτροπή προς πώληση, αγορά ή διακράτηση εισηγµένων στο ΧΑΑ µετοχών. Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται ως αξιόπιστες, των οποίων όµως δεν µπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια και πληρότητα. Σηµειώνεται ότι η ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ ενδέχεται να προβαίνει σε κάθε είδους νόµιµες συναλλαγές επί µετοχών των αναφεροµένων ως άνω εταιρειών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Η ΦΑΣΜΑ ΑΧΕΠΕΥ δεν αναλαµβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισµένες στα κείµενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος Τµήµα Ανάλυσης 16

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 26 Ιουνίου 2003

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 26 Ιουνίου 2003 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚLEEMANN Κλάδος: Παραγωγή Εξαρτηµάτων Ανελκυστήρων Ανάλυση: Ζωή Βασιλείου Τηλ: 210-33 26 619 zvasiliou@fasma-sec.gr Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Η ηγετική θέση της Εταιρίας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19 Ιανουαρίου 2004 Ανάλυση: Νικόλαος Λάττας Τηλ: 210-33 26 600 nlattas@fasma-sec.gr MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε Κλάδος: Πληροφορική Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Τιµή Μετοχής (16/01/04) 3,40

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΠΡΟΣ: Την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών, την Ethos Events και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Προς την 19 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Προς την 19 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Προς την 19 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οκτώβριος 2002. FLEXOPACK Κλάδος: Πλαστικά Είδη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οκτώβριος 2002. FLEXOPACK Κλάδος: Πλαστικά Είδη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: 010-33 26 600 cmakrias@fasma-sec.gr 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Πορεία Τιµής Μετοχής (52 εβδοµάδων) 18/9/2001 18/11/2001 18/1/2002 18/3/2002 18/5/2002 18/7/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52

ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ. Τεγόπουλος Εκδόσεις. 27 Οκτωβρίου 2004. Τιµή (26/10/2004) 2,52 ΕΤΑΙΡΙΚΗ AΝΑΛΥΣΗ Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr Τιµή (26/10/2004) 2,52 Τεγόπουλος Εκδόσεις Τιµή Στόχος (DCF) 3,00 Κλάδος: Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της οικονομίας.

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της οικονομίας. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. Στα πλαίσια της συµµετοχής της MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. στη δηµόσια εγγραφή της Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. στο Χ.Α.Α, σας αποστέλλουµε πληροφοριακό υλικό σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bloomberg: NIR:GA / Reuters: NIRr.AT ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

Bloomberg: NIR:GA / Reuters: NIRr.AT ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 ASE: ΝΗΡ Δελτίο Τύπου Bloomberg: NIR:GA / Reuters: NIRr.AT ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 To 2008 εντάθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά

ΚΡΙ- ΚΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007. 18 Μαΐου 2007. Τιµή (17/5/2007) 4,60 Γ ΧΑ (17/5/2007) 4.864,66. Κλάδος: Τρόφιµα & Ποτά Βλέπετε τελευταία σελίδα για γνωστοποιήσεις ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Q1:2007 Καραγεώργη Σερβίας 4, 105 62, Σύνταγµα Τηλ: 210 32 74 000, Fax: 210 32 74 009 e-mail: info@praxis.com.gr ΚΡΙ-ΚΡΙ Τιµή (17/5/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3M 2007 Βασικά Σηµεία Άνοδος πωλήσεων του Οµίλου Sarantis κατά 11,38% στα 54,38 εκ. το 1ο τρίµηνο του 2007 από 48,83 το 1ο τρίµηνο του 2006. Σε συγκρίσιµη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε τη τιµή να σας υποβάλουµε προς έγκριση τις ετήσιες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 23 Σεπτεµβρίου 2003

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 23 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 23 Σεπτεµβρίου 2003 Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: 210-33 26 600 cmakrias@fasma-sec.gr Νικόλαος Λάττας Τηλ: 210-33 26 600 nlattas@fasma-sec.gr INTRALOT Κλάδος: Τυχερών Παιχνιδιών Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ιανουάριος 2003 Ο.Π.Α.Π. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Π.Α.Π. Κλάδος: Τυχερών Παιχνιδιών Ανάλυση: Χριστόφορος Μακρυάς Τηλ: 210-33 26 600 cmakrias@fasma-sec.gr Βασικά Σηµεία Επενδυτικής Πρότασης Η ηγετική θέση της Εταιρίας µε µερίδιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου /08/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Εξαµήνου 2012 31/08/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο εξάµηνο 2012 ανήλθαν σε 596,5 εκατ., µειωµένα κατά 14,1% κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. 13/5/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σειρά δράσεων προωθεί η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για στήριξη του παραγωγικού δυναμικού. Με αφορμή εμπεριστατωμένη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα