ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ"

Transcript

1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΩΡΑ 10μ.μ Τα παρακάτω θέματα δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο για όσους υποψήφιους του φροντιστηρίου μας δεν κατάφεραν να προσέλθουν στα επαναληπτικά μαθήματα που ολοκληρώθηκαν την τελευταία εβδομάδα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1) Το αντικείμενο της Οικονομικής περιλαμβάνει α) Τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα αγαθά ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον β) Τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα αγαθά γ) Τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι παραγωγικοί συντελεστές δ) Όλα τα παραπάνω 2) Το οικονομικό πρόβλημα αποδίδεται στην α) Έλλειψη δημοσίων εσόδων β) Αδυναμία δανεισμού γ) Στενότητα των παραγωγικών συντελεστών δ) Σε τίποτα από τα προηγούμενα 3) Δεν θεωρείται ως συντελεστής παραγωγής α) Το κεφάλαιο - 1 -

2 β) Το έδαφος γ) Το χρήμα δ) Η εργασία 4) Όταν προσδιορίζονται οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας, θεωρείται σταθερό α) Το συνολικό χρηματικό εισόδημα β) Το σύνολο των συντελεστών της παραγωγής και η τεχνολογία παραγωγής γ) Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται δ) Τίποτα από τα προηγούμενα 5) Αν σε μια οικονομία αυξηθεί η ποσότητα των συντελεστών παραγωγής τότε η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων α) Θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά β) Θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη δ) Θα μετατοπιστεί μέν αλλά δεν είναι γνωστό με ποιό τρόπο 6) Αν σε μια οικονομία βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής τότε η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων α) Θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά β) Θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη δ) Θα μετατοπιστεί μέν αλλά δεν είναι γνωστό με ποιό τρόπο 7) Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας λέγεται επίσης και α) Καμπύλη αγοραίας ζήτησης β) Καμπύλη αδιαφορίας γ) Καμπύλη μετασχηματισμού δ) Καμπύλη ζήτησης 8) Η βασική αιτία που προκαλεί το νόμο του αυξανόμενου κόστους είναι ότι α) Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή των διάφορων αγαθών β) Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή των διάφορων αγαθών γ) Υπάρχει αφθονία παραγωγικών συντελεστών 9) Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα α) Συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους β) Συσχετίζονται αρνητικά μεταξύ τους γ) Δεν συσχετίζονται μεταξύ τους δ) Συσχετίζονται, αλλά με άγνωστο τρόπο 10) Η καμπύλη ζήτησης έχει α) Θετική κλίση β) Αρνητική κλίση γ) Σε άλλα σημεία έχει θετική κλίση και σε άλλα αρνητική - 2 -

3 11) Για ένα αγαθό Giffen η καμπύλη ζήτησης έχει α) Αρνητική κλίση β) Θετική κλίση γ) Άπειρη κλίση 12) Οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης ενός αγαθού είναι α) Οι τιμές των άλλων αγαθών (υποκατάστατων και συμπληρωματικών) β) Το εισόδημα των καταναλωτών γ) Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δ) Όλα τα παραπάνω 13) Με τον όρο <<ζήτηση ενός αγαθού>> εννοούμε α) Την ποσότητα του αγαθού που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν για κάθε τιμή του αγαθού β) Την ποσότητα του αγαθού που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν σε μια συγκεκριμένη τιμή του αγαθού γ) Την ποσότητα του αγαθού που οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν σε μια συγκεκριμένη τιμή του αγαθού 14) Με τον όρο <<ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού>> εννοούμε α) Την ποσότητα του αγαθού που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν για κάθε τιμή του αγαθού β) Την ποσότητα του αγαθού που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν σε μια συγκεκριμένη τιμή του αγαθού γ) Την ποσότητα του αγαθού που οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν σε μια συγκεκριμένη τιμή του αγαθού 15) Όταν λέμε <<μεταβολή της ζήτησης>> ενός αγαθού αυτό διαγραμματικά εκφράζεται α) Με μια μετακίνηση πάνω σε μια δεδομένη καμπύλη ζήτησης β) Με τη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης γ) Με μια μετακίνηση πάνω σε μια δεδομένη καμπύλη προσφοράς 16) Όταν λέμε <<μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας>> ενός αγαθού αυτό διαγραμματικά εκφράζεται α) Με μια μετακίνηση πάνω σε μια δεδομένη καμπύλη ζήτησης β) Με τη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης ζήτησης γ) Με μια μετακίνηση πάνω σε μια δεδομένη καμπύλη προσφοράς 17) Η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς τη τιμή του είναι ίση α) Με το λόγο της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής του αγαθού προς την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητάς του - 3 -

4 β) Με το λόγο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζήτησης του αγαθού προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του γ) Με το λόγο της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του δ) Με το λόγο της ποσοστιαίας μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας του αγαθού προς την ποσοστιαία μεταβολής της τιμής του 18) Η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς τη τιμή του παίρνει τιμές α)από το έως το 0 β) Από το έως το γ) Είναι πάντοτε ίση με 1 19) Όταν η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς τη τιμή του είναι μεγαλύτερη από το 1 και μικρότερη από το 0 (ή σε απόλυτη τιμή μικρότερη από το 1) τότε λέμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι α) Ελαστική β) Μοναδιαία ελαστική γ) Ανελαστική 20) Όταν η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς τη τιμή του είναι μικρότερη από το 1 και μικρότερη από το 0 (ή σε απόλυτη τιμή μεγαλύτερη από το 1) τότε λέμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι α) Ελαστική β) Μοναδιαία ελαστική γ) Ανελαστική 21) Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι τέλεια ελαστική (ή εναλλακτικά απείρως ελαστική) τότε η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς τη τιμή του σε κάθε σημείο της καμπύλης ζήτησης είναι ίση α) Με (ή σε απόλυτη τιμή ίση με ) β) Με 1 (ή σε απόλυτη τιμή ίση με 1) γ) Με μηδέν 22) Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι τέλεια (ή πλήρως) ανελαστική τότε η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς τη τιμή του σε κάθε σημείο της καμπύλης ζήτησης είναι ίση α) Με (ή σε απόλυτη τιμή ίση με ) β) Με 1 (ή σε απόλυτη τιμή ίση με 1) γ) Με μηδέν 23) Μια πλήρως ελαστική ζήτηση παριστάνεται διαγραμματικά με μια ευθεία η οποία α) Έχει θετική κλίση β) Έχει αρνητική κλίση γ) Είναι κατακόρυφη - 4 -

5 δ) Είναι οριζόντια 24) Μια πλήρως ανελαστική ζήτηση παριστάνεται διαγραμματικά με μια ευθεία η οποία α) Έχει θετική κλίση β) Έχει αρνητική κλίση γ) Είναι κατακόρυφη δ) Είναι οριζόντια 25) Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική μια αύξηση της τιμής του α) Μειώνει τη συνολική δαπάνη β) Αυξάνει τη συνολική δαπάνη γ) Αφήνει τη συνολική δαπάνη αμετάβλητη 26) Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική μια αύξηση της τιμής του α) Μειώνει τη συνολική δαπάνη β) Αυξάνει τη συνολική δαπάνη γ) Αφήνει τη συνολική δαπάνη αμετάβλητη 27) Οι σπουδαιότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας ζήτησης ενός αγαθού ως προς τη τιμή του είναι α) Η ευκολία υποκατάστασης του αγαθού με άλλα αγαθά β) Το πόσο στενός ή ευρύς είναι ο ορισμός που δίνουμε σε ένα αγαθό γ) Το χρηματικό ποσό που δαπανά ο καταναλωτής για το αγαθό σε σχέση με το εισόδημά του δ) Όλα τα παραπάνω 28) Κανονικά ή ανώτερα είναι τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν α) Το εισόδημα μειώνεται β) Το εισόδημα αυξάνεται γ) Ισχύουν τα προηγούμενα δ) Δεν ισχύουν τα προηγούμενα 29) Μας λέγεται ότι για δύο αγαθά, έστω Χ και Υ, η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης είναι θετική. Τότε τα αγαθά αυτά πρέπει να είναι μεταξύ τους α) Υποκατάστατα β) Συμπληρωματικά γ) Ουδέτερα 30) Μας λέγεται ότι για δύο αγαθά, έστω Χ και Υ, η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης είναι αρνητική. Τότε τα αγαθά αυτά πρέπει να είναι μεταξύ τους α) Υποκατάστατα β) Συμπληρωματικά γ) Ουδέτερα - 5 -

6 Απαντήσεις: 1δ), 2γ), 3γ), 4β), 5β), 6β), 7γ), 8α), 9β), 10β), 11β), 12δ), 13α), 14β), 15β), 16α), 17γ), 18α), 19γ), 20α), 21α), 22γ), 23δ), 24γ), 25β), 26α), 27δ), 28β), 29α), 30β) - 6 -

7 1) Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς α) Η τιμή και η προσφορά ενός αγαθού συνδέονται θετικά μεταξύ τους β) Η τιμή και η προσφορά ενός αγαθού συνδέονται αρνητικά μεταξύ τους γ) Η τιμή και η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού συνδέονται αρνητικά μεταξύ τους δ) Η τιμή και η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού συνδέονται θετικά μεταξύ τους 2) Η καμπύλη προσφοράς για ένα αγαθό α) Έχει αρνητική κλίση β) Έχει πάντοτε κλίση ίση με τη μονάδα γ) Έχει άγνωστη κλίση δ) Έχει θετική κλίση 3) Έστω μια γραμμική συνάρτηση προσφοράς η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Σε αυτή την περίπτωση η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού ως προς τη τιμή του α) Είναι αρνητική β) Είναι θετική γ) Είναι θετική και ίση με 1 4) Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού ως προς τη τιμή του παίρνει τιμές α) Από το 0 έως το β) Αρνητικές γ) Άγνωστες 5) Για ένα αγαθό η προσφορά του είναι τέλεια (πλήρως) ανελαστική. Η καμπύλη προσφοράς σε αυτή την περίπτωση α) Είναι μια ευθεία με θετική κλίση β) Είναι μια ευθεία κάθετη στον οριζόντιο άξονα των ποσοτήτων γ) Είναι μια ευθεία παράλληλη στον οριζόντιο άξονα των ποσοτήτων δ) Είναι μια ευθεία με αρνητική κλίση 6) Έστω η συνάρτηση προσφοράς QS = β P (όπου β > 0). Η ελαστικότητα προσφοράς ως προς τη τιμή του αγαθού α) Είναι ίση με 1 σε κάθε σημείο της καμπύλης προσφοράς β) Είναι θετική αλλά παίρνει διαφορετικές τιμές σε κάθε σημείο της καμπύλης προσφοράς γ) Είναι σίγουρα αρνητική 7) Η ελαστικότητα προσφοράς μετριέται α) Σε ευρώ β) Σε μονάδες του αγαθού γ) Σε ευρώ ανά μονάδα του αγαθού δ) Είναι απλά ένας αριθμός. Δεν έχει καμία μονάδα μέτρησης - 7 -

8 8) Αν η τιμή ενός αγαθού αυξηθεί από 4 ευρώ σε 6 και η προσφερόμενη ποσότητα αυξηθεί από μονάδες σε μονάδες, η ελαστικότητα προσφοράς είναι ίση με α) 0,75 β) 1 γ) 0,67 δ) 0,5 9) Αν η τιμή ενός αγαθού μειωθεί από 10 ευρώ σε 5 ευρώ και η προσφερόμενη ποσότητα μειωθεί από μονάδες σε μονάδες, η ελαστικότητα προσφοράς είναι ίση με α) 1,6 β) 2 γ) 0,9 δ) 1,4 10) Η προσφορά θεωρείται ελαστική αν α) Μια αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 20% β) Μια αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας λιγότερο από 20% γ) Μια αύξηση της τιμής κατά 30% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 20% δ) Μια αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει μείωση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 20% 11) Η προσφορά θεωρείται ανελαστική αν α) Μια αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 20% β) Μια αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας λιγότερο από 20% γ) Μια αύξηση της τιμής κατά 30% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 30% δ) Μια αύξηση της τιμής κατά 20% επιφέρει μείωση της προσφερόμενης ποσότητας περισσότερο από 20% 12) Η ελαστικότητα προσφοράς δείχνει α) Πόσο απότομη είναι η κλίση της καμπύλης προσφοράς β) Το βαθμό ανταπόκρισης της προσφοράς σε μια μεταβολή της τιμής γ) Το βαθμό ανταπόκρισης της προσφερόμενης ποσότητας σε μια μεταβολή της τιμής 13) Η αύξηση της προσφοράς για ένα αγαθό εκφράζεται διαγραμματικά α) Με τη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά β) Με τη μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης προσφοράς προς τα αριστερά γ) Με μια μετακίνηση επί δοσμένης καμπύλης προσφοράς 14) Σε μια συγκεκριμένη καμπύλη προσφοράς ποιό από τα παρακάτω δεν θεωρούμε ότι παραμένει σταθερό; α) Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών β) Η τεχνολογία παραγωγής - 8 -

9 γ) Ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου δ) Η τιμή του προϊόντος 15) Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού δείχνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού και α) Στη τεχνολογία παραγωγής του β) Στις των συντελεστών παραγωγής γ) Στη τιμή του δ) Κανένα από τα παραπάνω 16) Όταν υπολογίζουμε την ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού θα πρέπει α) Να είναι σταθερή η τιμή του αγαθού β) Να είναι σταθερή η προσφερόμενη ποσότητα γ) Να είναι οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς σταθεροί (ceteris paribus) 17) Αν η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ενός αγαθού είναι μικρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας (και προς την ίδια κατεύθυνση) τότε η ελαστικότητα προσφοράς ως προς τη τιμή του αγαθού είναι α) Μικρότερη από τη μονάδα β) Μεγαλύτερη από τη μονάδα γ) Ίση με τη μονάδα δ) Ίση με το άπειρο 18) Για ένα αγαθό η προσφορά του είναι τέλεια (πλήρως) ελαστική. Η καμπύλη προσφοράς σε αυτή την περίπτωση α) Είναι μια ευθεία με θετική κλίση β) Είναι μια ευθεία κάθετη στον οριζόντιο άξονα των ποσοτήτων γ) Είναι μια ευθεία παράλληλη στον οριζόντιο άξονα των ποσοτήτων δ) Είναι μια ευθεία με αρνητική κλίση 19) Στη μακροχρόνια περίοδο η επιχείρηση μπορεί α) Να μεταβάλει μόνο μερικώς τους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιεί β) Να μεταβάλει όλους τους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιεί γ) Να μεταβάλει μόνο την ποσότητα εργασίας που χρησιμοποιεί δ) Να μεταβάλει μόνο την ποσότητα κεφαλαίου που χρησιμοποιεί 20) Στη βραχυχρόνια περίοδο η επιχείρηση μπορεί α) Να μεταβάλει μόνο μερικώς τους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιεί β) Να μεταβάλει όλους τους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιεί γ) Να μεταβάλει μόνο την ποσότητα εργασίας που χρησιμοποιεί δ) Να μεταβάλει μόνο την ποσότητα κεφαλαίου που χρησιμοποιεί 21) Η μακροχρόνια καμπύλη συνολικού κόστους εκφράζει α) Το ελάχιστο κόστος παραγωγής κάθε ποσότητας προϊόντος όταν η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει όλες τις εισροές της β) Το μέγιστο κόστος παραγωγής κάθε ποσότητας προϊόντος όταν η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει όλες τις εισροές της - 9 -

10 γ) Το ελάχιστο κόστος παραγωγής κάθε ποσότητας προϊόντος όταν η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει μερικώς τις εισροές της δ) Το μέγιστο κόστος παραγωγής κάθε ποσότητας προϊόντος όταν η επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει μερικώς τις εισροές της 22) Το μακροχρόνιο οριακό κόστος δείχνει α) Την αύξηση του μακροχρόνιου συνολικού κόστους σε κάθε επίπεδο προϊόντος όταν το προϊόν παραμένει αμετάβλητο β) Την αύξηση του μακροχρόνιου συνολικού κόστους σε κάθε επίπεδο προϊόντος όταν το προϊόν αυξάνεται σταθερά κατά μια μονάδα γ) Την αύξηση του μακροχρόνιου μέσου κόστους σε κάθε επίπεδο προϊόντος όταν το προϊόν αυξάνεται σταθερά κατά μια μονάδα δ) Την αύξηση του μακροχρόνιου μέσου κόστους σε κάθε επίπεδο προϊόντος όταν το προϊόν παραμένει αμετάβλητο 23) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραγωγής ισούται α) Με το λόγο του συνολικού κόστους προς το σταθερό κόστος β) Με το λόγο του οριακού κόστους προς το μέσο κόστος γ) Με το λόγο του συνολικού κόστους προς την ποσότητα του προϊόντος 24) Θετικές οικονομίες κλίμακας (ή αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας) υπάρχουν όταν α) Το βραχυχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος β) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος αυξάνεται με την αύξηση του προϊόντος γ) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος δ) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραμένει σταθερό με την αύξηση του προϊόντος 25) Αρνητικές οικονομίες κλίμακας (ή φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας) υπάρχουν όταν α) Το βραχυχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος β) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος αυξάνεται με την αύξηση του προϊόντος γ) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος δ) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραμένει σταθερό με την αύξηση του προϊόντος 26) Σταθερές οικονομίες κλίμακας (ή σταθερές αποδόσεις κλίμακας) υπάρχουν όταν α) Το βραχυχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος β) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος αυξάνεται με την αύξηση του προϊόντος γ) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται με την αύξηση του προϊόντος δ) Το μακροχρόνιο μέσο κόστος παραμένει σταθερό με την αύξηση του προϊόντος 27) Η μορφή της μακροχρόνιας καμπύλης μέσου κόστους (σχήμα U) οφείλεται α) Στο φαινόμενο των οικονομιών κλίμακας β) Στο νόμο του αυξανόμενου κόστους γ) Στο νόμο της φθίνουσας απόδοσης 28) Η μορφή της μακροχρόνιας καμπύλης οριακού κόστους οφείλεται α) Στο φαινόμενο των οικονομιών κλίμακας β) Στο νόμο του αυξανόμενου κόστους γ) Στο νόμο της φθίνουσας απόδοσης

11 29) Στο επίπεδο παραγωγής όπου η επιχείρηση μεγιστοποιεί το κέρδος της α) Το οριακό έσοδο είναι ίσο με το οριακό κόστος β) Το οριακό έσοδο είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος γ) Το οριακό έσοδο είναι μικρότερο από το οριακό κόστος 30) Μακροχρόνια η επιχείρηση συνεχίζει να παράγει μόνο αν α) Η τιμή είναι μικρότερη από το μακροχρόνιο μέσο κόστος (P < LAC) β) Η τιμή είναι μεγαλύτερη από το σταθερό κόστος γ) Η τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με το μακροχρόνιο μέσο κόστος (P LAC) 31) Το οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής ισούται α) Με τη μεταβολή του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του συνολικού κόστους β) Με τη μεταβολή του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή μέσο προϊόν γ) Με τη μεταβολή του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή της ποσότητας του συντελεστή παραγωγής δ) Με τη μεταβολή του μέσου προϊόντος προς τη μεταβολή της ποσότητας του συντελεστή παραγωγής 32) Η μορφή των καμπυλών του συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος οφείλεται α) Στην ισχύ του φαινομένου των οικονομιών κλίμακας β) Στο νόμο του αυξανόμενου κόστους γ) Στο νόμο της φθίνουσας απόδοσης Απαντήσεις: 1δ), 2δ), 3γ), 4α), 5β), 6α), 7δ), 8γ), 9α), 10α), 11β), 12γ), 13α), 14δ), 15γ) 16γ), 17β), 18γ), 19β), 20α), 21α), 22β), 23γ), 24γ), 25β), 26δ), 27α), 28α), 29α), 30γ), 31γ), 32γ)

12 1. Δυο αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα και έχουν ελαστική ζήτηση. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Χ τότε : α ) Αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ β ) Αυξάνεται η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ γ ) Αυξάνεται η ζήτηση του αγαθού Ψ δ ) Μειώνεται η ζήτηση του αγαθού Ψ 2. Το συνολικό προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του όταν : α ) Το μέσο προϊόν είναι μηδέν β ) Το μέσο μεταβλητό κόστος έχει τιμή μικρότερη από το οριακό κόστος γ ) Το οριακό κόστος έχει πτωτική πορεία δ ) Το οριακό προϊόν είναι μηδέν 3. Μια αύξηση στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού μπορεί να προέλθει : α ) Από μείωση της τιμής του β ) Από αύξηση της τιμής του γ ) Από αύξηση στο κόστος παραγωγής δ ) Απο μείωση της προσφοράς ενός υποκατάστατου αγαθού 4. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή των αυτοκινήτων είναι ίση με 2. Οι προμηθευτές των αυτοκινήτων αυξάνουν την τιμή των αυτοκινήτων κατά 10%. Εάν όλοι οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης αυτοκινήτων παραμείνουν σταθεροί τότε η μεταβολή της τιμής θα επιφέρει : α ) Μείωση της ζητούμενης ποσότητας αυτοκινήτων κατά 10% β ) Αύξηση της ζητούμενης ποσότητας αυτοκινήτων κατά 20% γ ) Μείωση της ζητούμενης ποσότητας αυτοκινήτων κατά 20% δ ) Μείωση της ζήτησης αυτοκινήτων κατά 20% 5. Όταν μια καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού εκφράζεται μαθηματικά με μια ισοσκελή υπερβολή τότε η ελαστικότητα της ζήτησης είναι : α ) Σταθερή και ίση με το μηδέν β ) Αυξανόμενη σε κάθε σημείο της καμπύλης ζήτησης γ ) Μεγαλύτερη από την μονάδα δ ) Ίση με την μονάδα σε κάθε σημείο της καμπύλης ζήτησης 6. Η ατομική επιχείρηση για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της θα πρέπει να αυξήσει τις εγκαταστάσεις της και τον κεφαλαιουχικό της εξοπλισμό έτσι ώστε : α ) Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου της να είναι ίσο με το οριακό προϊόν της εργασίας β ) Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου της να είναι μικρότερο από τους τόκους που πληρώνει για κάθε μονάδα κεφαλαίου γ ) Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου πρέπει να είναι φθίνων δ ) Τίποτε από τα παραπάνω 7.Αν η συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού είναι ευθεία γραμμή και διέρχεται από την αρχή των αξόνων τότε η ελαστικότητα της είναι : α ) Μεγαλύτερη από τη μονάδα β ) Μικρότερη από τη μονάδα

13 γ ) Ίση με τη μονάδα δ ) Το 1/2 της μονάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 8.Η παραγωγή ενός αγαθού είναι τεχνικά αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται : α ) Με άρτια οργάνωση β ) Με άρτιο προγραμματισμό γ ) Με τη χρήση φθηνών συντελεστών της παραγωγής δ ) Με τίποτα από τα παραπάνω 9. Με βάση το νόμο της προσφοράς ισχύει : α ) Η προσφερόμενη ποσότητα και η τιμή ενός αγαθού συσχετίζονται αρνητικά. β ) Η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού και η τιμή του δεν σχετίζονται μεταξύ τους. γ ) Η προσφερόμενη ποσότητα και η τιμή ενός αγαθού συσχετίζονται θετικά. δ ) Τίποτα από τα παραπάνω 10. Πλήρη ανταγωνισμό έχουμε όταν : α ) Υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν το αγαθό. β ) Η είσοδος ή η αποχώρηση νεών επιχειρήσεων είναι εύκολη. γ ) Το προϊόν είναι ομοιογενές. δ ) Ισχύουν όλα τα προηγούμενα 11. Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού μιας επιχείρησης εκφράζεται από : α ) Τη συνάρτηση παραγωγής β ) Τη μέση παραγωγικότητα της επιχείρησης για κάθε ποσότητα προϊόντος γ ) Την καμπύλη του οριακού κόστους της επιχείρησης δ ) Όλα τα παραπάνω 12. Μια συνάρτηση παραγωγής περιγράφει τη σχέση : α ) Μεταξύ τιμής και προσφερόμενης ποσότητας β ) Μεταξύ τιμής και προσφοράς γ ) Του ελάχιστου προϊόντος που μπορεί να παραχθεί από τις δεδομένες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών δ ) Του μέγιστου προϊόντος που μπορεί να παραχθεί από τις δεδομένες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών 13. Το οικονομικό πρόβλημα αποδίδεται στην : α) Έλλειψη δημοσίων εσόδων β) Αδυναμία δανεισμού γ) Στενότητα των παραγωγικών συντελεστών δ) Σε τίποτα από τα προηγούμενα 14. Όταν προσδιορίζονται οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας, θεωρείται σταθερό : α) Το συνολικό χρηματικό εισόδημα β) Το σύνολο των συντελεστών της παραγωγής και της τεχνολογίας γ) Το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται και προσφέρονται δ) Τίποτα από τα προηγούμενα 15. Το κόστος ευκαιρίας αποκαλείται και εναλλακτικό κόστος επειδή : α) Υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες χρησιμοποίησης των συντελεστών της παραγωγής

14 β) Τα αγαθά μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά γ) Το σχετικό κόστος παραγωγής βαίνει αυξανόμενο δ) Ισχύουν όλα τα παραπάνω 16. Κανονικά ή ανώτερα είναι τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν : α) Το εισόδημα μειώνεται β) Το εισόδημα αυξάνεται γ) Ισχύουν τα προηγούμενα δ) Δεν ισχύουν τα προηγούμενα 17. Μείωση της προσφοράς ενός αγαθού έχουμε στην περίπτωση κατά την οποία : α) Μειώνονται οι τιμές των άλλων αγαθών β) Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του γ) Αυξάνονται οι τιμές των συντελεστών της παραγωγής οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 18. Η ζήτηση ενός αγαθού θεωρείται ανελαστική στην περίπτωση κατά την οποία : α) Μειουμένης της τιμής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό αυξάνεται β) Αυξανομένης της τιμής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό μειώνεται γ) Αυξανομένης της τιμής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό παραμένει σταθερή δ) Μειουμένης της τιμής του αγαθού η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό μειώνεται 19. Μια επιχείρηση αποβλέπει : α) Στη μεγιστοποίηση των κερδών της β) Στην αύξηση της παραγωγής της γ) Στη μείωση των τιμών της δ) Στην αύξηση των πωλήσεών της 20. Κανονικά ή ανώτερα είναι τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν : α) Το εισόδημα μειώνεται β) Το εισόδημα αυξάνεται γ) Ισχύουν τα προηγούμενα δ) Δεν ισχύουν τα προηγούμενα 21. Μείωση της προσφοράς ενός αγαθού έχουμε στην περίπτωση κατά την οποία : α) Μειώνονται οι τιμές των άλλων αγαθών β) Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του γ) Αυξάνονται οι τιμές των συντελεστών της παραγωγής οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 22. Όταν η τιμή ενός αγαθού μεταβάλλεται τότε ο εισοδηματικός περιορισμός α) Μετατοπίζεται προς τα δεξιά β) Μετατοπίζεται προς τα αριστερά γ) Αλλάζει κλίση 23. Ο καταναλωτής ισορροπεί σε εκείνο το συνδυασμό αγαθών Χ και Υ όπου

15 α) Ο εισοδηματικός περιορισμός και η καμπύλη αδιαφορίας εφάπτονται β) Ο εισοδηματικός περιορισμός και η καμπύλη αδιαφορίας τέμνονται γ) Ο εισοδηματικός περιορισμός και η καμπύλη εισοδήματος κατανάλωσης εφάπτονται δ) Ο εισοδηματικός περιορισμός και η καμπύλη εισοδήματος κατανάλωσης τέμνονται 24. Ο καταναλωτής ισορροπεί σε εκείνο το συνδυασμό αγαθών Χ και Υ όπου α) Ο λόγος των οριακών χρησιμοτήτων ισούται με το λόγο των οριακών προϊόντων β) Ο λόγος των οριακών χρησιμοτήτων ισούται με το λόγο των τιμών γ) Ο λόγος των οριακών προϊόντων ισούται με το λόγο των τιμών των συντελεστών παραγωγής 25. Στο σημείο όπου ο εισοδηματικός περιορισμός και η καμπύλη αδιαφορίας εφάπτονται α) Ο οριακός λόγος υποκατάστασης ισούται με το λόγο των τιμών των συντελεστών παραγωγής β) Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης ισούται με το λόγο των τιμών των συντελεστών παραγωγής γ) Ο οριακός λόγος υποκατάστασης ισούται με την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς τη τιμή του 26. Ο παραγωγός ισορροπεί σε εκείνο το συνδυασμό συντελεστών παραγωγής όπου α) Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης ισούται με το λόγο των τιμών των αγαθών β) Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης ισούται με το λόγο των τιμών των συντελεστών παραγωγής γ) Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης ισούται με την κλίση της καμπύλης ίσου προϊόντος 27. Εάν η συνάρτηση χρησιμότητας είναι της μορφής U = X + Y τότε τα αγαθά Χ και Υ είναι: α) συμπληρωματικά β) τέλεια υποκατάστατα γ) πολυτελείας δ) τίποτε από τα παραπάνω 28. Εάν η συνάρτηση χρησιμότητας ενός καταναλωτή είναι της μορφής U = X + Y τότε οι καμπύλες αδιαφορίας μεταξύ των αγαθών Χ και Υ : α) είναι ευθείες με κλίση 1,0 β) είναι ορθές γωνίες με μηδενική κλίση γ) είναι κυρτές ως προς την αρχή των αξόνων δ) τίποτε από τα παραπάνω 29. Εάν διαιρέσουμε τη συνολική παραγωγή με την ποσότητα της εργασίας αυτό που προκύπτει είναι: α) το μέσο προϊόν της εργασίας β) το συνολικό προϊόν της εργασίας γ) το οριακό προϊόν της εργασίας δ) το μέσο κόστος της εργασίας

16 30. Η τιμή της βενζίνης αλλάζει κάθε βδομάδα στα πρατήρια. Παρά ταύτα ο Γιάννης δαπανά ακριβώς 10 ευρώ κάθε βδομάδα στην αγορά βενζίνης. Αυτό σημαίνει ότι: α) η συμπεριφορά του Γιάννη παραβιάζει το νόμο της ζήτησης β) η ζήτηση του Γιάννη για βενζίνη είναι εντελώς ανελαστική γ) η ζήτηση του Γιάννη για βενζίνη είναι εντελώς ελαστική δ) η ζήτηση του Γιάννη για βενζίνη έχει μοναδιαία ελαστικότητα Απαντήσεις: 1γ), 2δ), 3β), 4γ), 5δ), 6δ), 7γ), 8δ), 9γ), 10δ), 11γ), 12δ), 13γ), 14β), 15α), 16β), 17γ), 18α), 19α), 20β), 21γ), 22γ), 23α), 24β), 25δ), 26β), 27β), 28α), 29α), 30δ)

17 1. Σε μια ανταγωνιστική αγορά η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας προσδιορίζονται από α) Την προσφορά β) Τη ζήτηση γ) Το κόστος παραγωγής δ) Την αλληλεπίδραση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς 2. Σημείο προσφοράς αντί καμπύλης προσφοράς για ένα αγαθό υπάρχει όταν α) Προσφέρεται μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος σε συγκεκριμένη τιμή β) Η αγορά ζητάει μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος σε οποιαδήποτε τιμή γ) Προσφέρεται μια συγκεκριμένη ποσότητα για κάθε τιμή 3. Η ζητούμενη ποσότητα στη τιμή ισορροπίας ισούται με α) Τη τιμή β) Την προσφερόμενη ποσότητα γ) Τη ζήτηση 4. Όταν στην αγορά ενός αγαθού υπάρχει πλεόνασμα, αντιμετωπίζουν πρόβλημα α) Οι παραγωγοί του αγαθού β) Κανένας γ) Οι καταναλωτές του αγαθού 5. Η επιβολή κατώτατης τιμής αποβλέπει στην προστασία α) Του καταναλωτή β) Του παραγωγού γ) Του κράτους 6. Η επιβολή ανώτατης τιμής αποβλέπει στην προστασία α) Του καταναλωτή β) Του παραγωγού γ) Του κράτους 7. Η ανώτατη τιμή είναι α) Υψηλότερη από τη τιμή ισορροπίας β) Χαμηλότερη από τη τιμή ισορροπίας γ) Ίση με τη τιμή ισορροπίας 8. Η κατώτατη τιμή είναι α) Υψηλότερη από τη τιμή ισορροπίας β) Χαμηλότερη από τη τιμή ισορροπίας γ) Ίση με τη τιμή ισορροπίας

18 9. Σε τέλεια ανταγωνιστικές συνθήκες η ποσότητα ισορροπίας ενός αγαθού προσδιορίζεται από α)την προσφορά β) Τη ζήτηση γ) Το κόστος παραγωγής δ) Την αλληλεπίδραση μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς 10. Το σημείο τομής των καμπυλών προσφοράς και ζήτησης προσδιορίζει α) Την ποσότητα ισορροπίας β) Τη τιμή ισορροπίας γ) Το σημείο εκείνο στο οποίο δεν υπάρχει ούτε έλλειμμα ούτε πλεόνασμα δ) Όλα τα παραπάνω 11. Στην αγορά ενός αγαθού τόσο η τιμή όσο και η ποσότητα ισορροπίας αυξήθηκαν. Τι από τα παρακάτω συνέβη; α) Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίστηκε προς τα αριστερά β) Η καμπύλη ζήτησης μετατοπίστηκε προς τα αριστερά γ) Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίστηκε προς τα δεξιά δ) Η καμπύλη ζήτησης μετατοπίστηκε προς τα δεξιά 12. Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού μειώνεται όταν α) Η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή β) Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται γ) Το α) και το β) 13. Έστω η συνάρτηση ζήτησης QD = P και η συνάρτηση προσφοράς QS = P. Tότε: α) Η τιμή ισορροπίας είναι ίση με P * = 10 και η ποσότητα ισορροπίας ίση με Q * = 80 β) Η τιμή ισορροπίας είναι ίση με P * = 10 και η ποσότητα ισορροπίας ίση με Q * = 90 γ) Η τιμή ισορροπίας είναι ίση με P * = 20 και η ποσότητα ισορροπίας ίση με Q * = 100 δ) Η τιμή ισορροπίας είναι ίση με P * = 10 και η ποσότητα ισορροπίας ίση με Q * = H τιμή ενός αγαθού μειώνεται όταν α) Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μένει αμετάβλητη β) Η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά δεν μεταβάλλεται γ) Η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση μένει σταθερή δ) Η προσφορά μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό αύξησης της ζήτησης 15. Αν η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία η μεταβολή της προσφοράς και της ζήτησης οδηγεί σε αύξηση τιμής και μείωση ποσότητας ισορροπίας α) Η ζήτηση μειώθηκε και η προσφορά αυξήθηκε β) Η ζήτηση αυξήθηκε και η προσφορά αυξήθηκε γ) Η ζήτηση αυξήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό μείωσης της προσφοράς δ) Η ζήτηση αυξήθηκε σε ποσοστό μικρότερο από το ποσοστό μείωσης της προσφοράς 16. Έστω ότι στην αγορά ενός αγαθού η ζητούμενη ποσότητα για μια δεδομένη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα σε αυτή τη τιμή. Τότε η συγκεκριμένη τιμή του αγαθού είναι

19 α) Μεγαλύτερη από τη τιμή ισορροπίας β) Μικρότερη από τη τιμή ισορροπίας γ) Ίση με τη τιμή ισορροπίας 17. Η ζήτηση αυξάνεται όσο μειώνεται η προσφορά. Η τιμή ισορροπίας α) Θα αυξηθεί β) Θα μειωθεί γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη δ) Θα μεταβληθεί αλλά δεν είναι σίγουρο προς ποια κατεύθυνση 18. Η ζήτηση μειώνεται όσο και η προσφορά. Η τιμή ισορροπίας α) Θα αυξηθεί β) Θα μειωθεί γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη δ) Θα μεταβληθεί αλλά δεν είναι σίγουρο προς ποια κατεύθυνση 19. Αν αυξηθεί η ζήτηση με σταθερή την προσφορά τότε α) Η τιμή ισορροπίας θα μειωθεί β) Η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί γ) Θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας και μειωθεί η ποσότητα ισορροπίας 20. Αν αυξηθεί η προσφορά με σταθερή τη ζήτηση τότε α) Η τιμή ισορροπίας θα μειωθεί β) Η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί γ) Θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας και μειωθεί η ποσότητα ισορροπίας 21. Μια αύξηση στην προσφορά, με αμετάβλητη τη ζήτηση, θα προκαλέσει α) Αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας για μια δεδομένη τιμή β) Μείωση της τιμής ισορροπίας γ) Αύξηση της ποσότητας ισορροπίας δ) Το β) και το γ) μαζί 22. Η θέση της καμπύλης ζήτησης δεν επηρεάζεται από α) Μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς β) Μεταβολή των προτιμήσεων των καταναλωτών γ) Μεταβολή των εισοδημάτων των καταναλωτών δ) Μεταβολή στη τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού 23. Η επιβολή ανώτατης τιμής έχει ως αποτέλεσμα α) Υπερβάλλουσα ζήτηση β) Υπερβάλλουσα προσφορά γ) Η ισορροπία της αγοράς δε μεταβάλλεται 24. Η επιβολή κατώτατης τιμής έχει ως αποτέλεσμα α) Υπερβάλλουσα ζήτηση

20 β) Υπερβάλλουσα προσφορά γ) Η ισορροπία της αγοράς δε μεταβάλλεται 25. Ένα αγαθό είναι κατώτερο όταν έχει α) Αρνητική ελαστικότητα προσφοράς β) Αρνητική ελαστικότητα ζήτησης γ) Αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα 26. Έστω η συνάρτηση ζήτησης QD = A/P όπου Α > 0. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή σε αυτή την περίπτωση είναι α) Ίση με 2 β) Ίση με 1 γ) Ίση με 0 δ) Ίση με 27. Ένα αγαθό τείνει να έχει ελαστική ζήτηση όταν α) Έχει λίγα υποκατάστατα β) Έχει πολλά υποκατάστατα γ) Είναι αναγκαίο 28. Έστω ότι η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι ίση με 2 και η τιμή του αυξάνεται κατά 20%. Τότε α) Η προσφερόμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 40% β) Η προσφερόμενη ποσότητα θα αυξηθεί κατά 40% γ) Η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 40% δ) Η ζητούμενη ποσότητα θα αυξηθεί κατά 40% 29. Έστω ότι η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς τη τιμή του είναι ίση με 2 (σε απόλυτη τιμή) και η τιμή του αυξάνεται κατά 20%. Τότε α) Η προσφερόμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 40% β) Η προσφερόμενη ποσότητα θα αυξηθεί κατά 40% γ) Η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 40% δ) Η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 40% 30. Έστω ότι το εισόδημα ενός καταναλωτή αυξάνεται. Τότε ο εισοδηματικός περιορισμός του καταναλωτή αυτού α) Θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά β) Θα παραμείνει αμετάβλητος γ) Θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά δ) Θα μετατοπιστεί αλλά δεν γνωρίζουμε με ποιό τρόπο Απαντήσεις: 1δ), 2α), 3β), 4α), 5β), 6α), 7β), 8α), 9δ), 10δ), 11δ), 12γ), 13δ), 14β), 15δ), 16β), 17α), 18γ), 19δ), 20α), 21δ), 22α), 23α), 24β), 25γ), 26β), 27β), 28β), 29δ), 30γ)

21 - 21 -

22 1. Στο (νεο) κλασικό υπόδειγμα η αμοιβή κάθε συντελεστή παραγωγής είναι ίση με α) Το μέσο προϊόν του συντελεστή β) Το οριακό προϊόν του συντελεστή γ) Το συνολικό κόστος του συντελεστή δ) Το συνολικό προϊόν του συντελεστή 2. Στο (νεο) κλασικό υπόδειγμα ο πραγματικός μισθός είναι ίσος με α) Το συνολικό προϊόν της εργασίας β) Το μέσο προϊόν της εργασίας γ) Το οριακό προϊόν της εργασίας 3. Σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού το κέρδος των επιχειρήσεων είναι ίσο με α) Μηδέν β) Θετικό γ) Αρνητικό (δηλαδή ζημιά) δ) Άλλες φορές θετικό και άλλες αρνητικό 4. Όταν το πραγματικό επιτόκιο αυξάνεται τότε η επένδυση α) Αυξάνεται β) Μειώνεται γ) Παραμένει αμετάβλητη δ) Μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί 5. Η επένδυση είναι συνάρτηση α) Του ονομαστικού επιτοκίου β) Του πραγματικού επιτοκίου γ) Του εισοδήματος 6. Η οριακή ροπή προς κατανάλωση ορίζεται ως α) Ο λόγος της μεταβολής του εισοδήματος προς τη μεταβολή της κατανάλωσης β) Ο λόγος της μεταβολής της κατανάλωσης προς τη μεταβολή του εισοδήματος γ) Ο λόγος της κατανάλωσης προς το εισόδημα δ) Ο λόγος του εισοδήματος προς την κατανάλωση 7. Η μέση ροπή προς κατανάλωση ορίζεται ως α) Ο λόγος της μεταβολής του εισοδήματος προς τη μεταβολή της κατανάλωσης β) Ο λόγος της μεταβολής της κατανάλωσης προς τη μεταβολή του εισοδήματος γ) Ο λόγος της κατανάλωσης προς το εισόδημα δ) Ο λόγος του εισοδήματος προς την κατανάλωση 8. Η οριακή ροπή προς κατανάλωση δείχνει α) Τη μεταβολή στην κατανάλωση όταν το εισόδημα αυξάνεται κατά μια μονάδα β) Τη μεταβολή στην κατανάλωση όταν το επιτόκιο μεταβάλλεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα γ) Τη μεταβολή στο εισόδημα όταν η κατανάλωση μεταβάλλεται κατά μια μονάδα

23 9. Το ονομαστικό επιτόκιο ισούται α) Με το πραγματικό επιτόκιο συν το ρυθμό πληθωρισμού β) Με το πραγματικό επιτόκιο μείον το ρυθμό πληθωρισμού γ) Με το πραγματικό επιτόκιο πολλαπλασιασμένο με το ρυθμό πληθωρισμού δ) Με το πραγματικό επιτόκιο δια το ρυθμό πληθωρισμού 10. Η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι : α) Πάντοτε ίση προς την οριακή ροπή προς αποταμίευση β) Πάντοτε μεγαλύτερη από την μέση ροπή προς κατανάλωση γ) Πάντοτε φθίνουσα 11. Το υπόδειγμα IS LM αναφέρεται : α) Στις αγορές εργασίας και χρήματος β) Στις αγορές αγαθών και συναλλάγματος γ) Στις αγορές αγαθών και χρήματος δ) Σε όλες τις αγορές 12. Επένδυση είναι : α) Η αγορά τίτλων στο χρηματιστήριο β) Η μεταβολή του κεφαλαίου σε ετήσια βάση γ) Οι ώρες λειτουργίας του κεφαλαίου σε ετήσια βάση δ) Η απόδοση του υφιστάμενου αποθέματος κεφαλαίου σε ετήσια βάση 13. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι : α) Ο αριθμός που φανερώνει πόσες φορές μια μονάδα χρήματος χρησιμοποιείται μέσα σε μια χρονική περίοδο για τις συναλλαγές του καθαρού εθνικού προϊόντος β) Ο αριθμός που φανερώνει πόσες φορές μια μονάδα χρήματος χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του καθαρού εθνικού προϊόντος γ) Ο αριθμός που φανερώνει πόσες φορές τα τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιούνται μέσα σε μια χρονική περίοδο για τις συναλλαγές του καθαρού εθνικού προϊόντος δ) Ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές τα τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιούνται για αγορές και πωλήσεις προϊόντων 14. Σύμφωνα με τους κλασικούς οικονομολόγους η οικονομία θα βρίσκεται σε πλήρη απασχόληση αν : α) Υπάρχουν στην οικονομία ισχυρά εργατικά συνδικάτα β) Υπάρχει σχετική εργατική νομοθεσίας που δεν επιτρέπει τις απολύσεις εργατών γ) Υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός σε όλες τις αγορές των αγαθών και υπηρεσιών δ) Υπάρχει μονοπωλιακή διάρθρωση στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών 15. Όταν η οικονομία βρίσκεται στην παγίδα ρευστότητας, τούτο σημαίνει ότι : α) Τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά β) Η κεντρική τράπεζα περιορίζει την προσφορά χρήματος γ) Η άσκηση νομισματικής πολιτικής είναι αναποτελεσματική δ) Έχουμε πλήρη απασχόληση της οικονομίας 16. Η δημοσιονομική πολιτική του κράτους ασκείται μέσω της : α) Πολιτικής της ανοικτής αγορά

24 β) Πολιτικής της κεντρικής τράπεζας γ) Πολιτικής του κρατικού προϋπολογισμού δ) Πολιτικής συναλλάγματος 17. Σε μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση η πρόσληψη ενός επιπλέον εργαζόμενου πραγματοποιείται όταν : α) Η αμοιβή της εργασίας είναι μικρότερη από το οριακό χρηματικό προϊόν της εργασίας β) Η αμοιβή της εργασίας είναι μεγαλύτερη από το οριακό χρηματικό προϊόν της εργασίας γ) Έχει μεγιστοποιηθεί το οριακό φυσικό προϊόν της εργασίας δ) Τίποτα από τα προηγούμενα 18. Η ζήτηση ρευστών διαθεσίμων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις επηρεάζεται από την επιδίωξή τους να έχουν ρευστά διαθέσιμα για : α) Κερδοσκοπικούς λόγους β) Εξυπηρέτηση καθημερινών αναγκών γ) Κάλυψη εκτάκτων αναγκών δ) Όλα τα προηγούμενα 19. Το επιτόκιο καθορίζεται από : α) Τη ζήτηση και την προσφορά αγαθών β) Τη ζήτηση και την προσφορά συντελεστών της παραγωγής γ) Τη ζήτηση και την προσφορά δανειακών κεφαλαίων δ) Την προσφορά δανειακών κεφαλαίων 20. Η άνοδος του επιτοκίου μπορεί να προκληθεί από : α) Μια αύξηση της ζήτησης χρήματος β) Μια άνοδο της προτίμησης για ρευστότητα γ) Μια μείωση της προσφοράς χρήματος δ) Όλα τα παραπάνω 21. Το χρήμα είναι : α) Μέσο ανταλλαγής β) Μονάδα μέτρησης αξίας γ) Μέσο διατήρησης αγοραστικής δύναμης δ) Όλα τα παραπάνω 22. Στο κλασικό υπόδειγμα μια αύξηση της ποσότητας χρήματος κατά 10% α) Θα μειώσει το γενικό επίπεδο τιμών κατά 20% β) Θα αυξήσει το γενικό επίπεδο τιμών κατά 20% γ) Θα αυξήσει το γενικό επίπεδο τιμών κατά 10% 23. Στο κλασικό υπόδειγμα μια αύξηση των δημόσιων δαπανών α) Αυξάνει το προϊόν β) Αφήνει το συνολικό προϊόν αμετάβλητο γ) Μειώνει το προϊόν 24. Στο κλασικό υπόδειγμα μια αύξηση των δημόσιων δαπανών

25 α) Μειώνει το επιτόκιο β) Αυξάνει το επιτόκιο γ) Μειώνει την εθνική αποταμίευση δ) Το β) και το γ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 25. Στο υπόδειγμα IS LM μια αύξηση της προσφοράς χρήματος α) Θα αυξήσει το επιτόκιο και θα μειώσει την ποσότητα χρήματος β) Θα αυξήσει το επιτόκιο και θα μειώσει το προϊόν γ) Θα μειώσει το επιτόκιο και θα αυξήσει το προϊόν δ) Θα μειώσει το επιτόκιο και το προϊόν 26. Στο Κεϋνσιανό υπόδειγμα ο πολλαπλασιαστής των δημόσιων δαπανών είναι ίσος α) Με το αντίστροφο της οριακής ροπής προς αποταμίευση β) Με το αντίστροφο της οριακής ροπής προς κατανάλωση γ) Με το αντίστροφο της μέσης ροπής προς κατανάλωση δ) Με το αντίστροφο της μέσης ροπής προς αποταμίευση 27. Έστω ότι η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι ίση με 0,7. Ο πολλαπλασιαστής των δημόσιων δαπανών είναι ίσος με α) 10/3 β) 1/3 γ) 0 δ) 2/3 28. Έστω ότι ο πολλαπλασιαστής των δημόσιων δαπανών είναι ίσος με 3 και οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται κατά 100. Τότε το συνολικό εισόδημα θα αυξηθεί κατά α) 100 β) 200 γ) 300 δ) Στο υπόδειγμα IS LM οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται. Τότε α) Το επιτόκιο θα μειωθεί και το προϊόν θα αυξηθεί β) Το επιτόκιο θα αυξηθεί και το προϊόν θα αυξηθεί γ) Το επιτόκιο θα μειωθεί και το προϊόν θα μειωθεί 30. Η παγίδα ρευστότητας της μακροοικονομικής θεωρίας του Keynes α) Απαντάται όταν οι συμμετέχοντες στην αγορά θεωρούν ότι το επιτόκιο δεν μπορεί να μειωθεί άλλο β) Δημιουργείται όταν η χώρα προστρέχει συστηματικά σε διεθνή δανεισμό γ) Δημιουργείται αμέσως πριν τις χρηματιστηριακές κρίσεις Απαντήσεις: 1β), 2γ), 3α), 4β), 5β), 6β), 7γ), 8α), 9α), 10δ), 11γ), 12β), 13α), 14γ), 15γ), 16γ), 17α), 18δ), 19γ), 20γ), 21δ), 22γ), 23β), 24δ), 25γ), 26α), 27α), 28γ), 29β), 30α)

26 1. Σύμφωνα με τη θεωρία των Hecksher Ohlin ο βασικός λόγος που δικαιολογεί την ύπαρξη διεθνούς εμπορίου είναι α) Η αφθονία των συντελεστών παραγωγής β) Η ύπαρξη διαφορών στη σχετική αφθονία των συντελεστών παραγωγής γ) Το διαφορετικό επίπεδο δασμών δ) Οι διαφορετικοί δασμοί 2. Το ισοζύγιο διεθνών πληρωμών από οικονομική άποψη μπορεί να είναι : α) Πλεονασματικό β) Ελλειμματικό γ) Ισοζυγισμένο δ) Όλα τα προηγούμενα 3. Το ισοζύγιο υπηρεσιών περιλαμβάνεται : α) Στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων β) Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γ) Στον τακτικό προϋπολογισμό δ) Στον ισολογισμό 4. Το ισοζύγιο διεθνών πληρωμών περιλαμβάνει : α) Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών β) Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων γ) Τα δύο προηγούμενα δ) Κανένα από τα προηγούμενα 5. Η οριακή ροπή για εισαγωγές ορίζεται ως α) Ο λόγος της μεταβολής του εισοδήματος προς τη μεταβολή των εισαγωγών β) Ο λόγος της μεταβολής των εισαγωγών προς τη μεταβολή του εισοδήματος γ) Ο λόγος των εισαγωγών προς το εισόδημα δ) Ο λόγος του εισοδήματος προς τις εισαγωγές 6. Η μέση ροπή για εισαγωγές ορίζεται ως α) Ο λόγος της μεταβολής του εισοδήματος προς τη μεταβολή των εισαγωγών β) Ο λόγος της μεταβολής των εισαγωγών προς τη μεταβολή του εισοδήματος γ) Ο λόγος των εισαγωγών προς το εισόδημα δ) Ο λόγος του εισοδήματος προς τις εισαγωγές 7. Οι εισαγωγές θεωρούνται ως α) Σταθερές β) Συνάρτηση του εισοδήματος γ) Φθίνουσες δ) Αύξουσες 8. Το εμπορικό ισοζύγιο αναφέρεται στη διαφορά α) Μεταξύ των εξαγωγών και του επιπέδου των δασμών β) Μεταξύ των εισαγωγών και του επιπέδου των δασμών γ) Μεταξύ των εξαγωγών και των εισαγωγών

27 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 9. Από λογιστική άποψη το ισοζύγιο πληρωμών είναι α) Ελλειμματικό β) Πλεονασματικό γ) Ισοζυγισμένο δ) Μπορεί να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω 10. Ο δασμός ad valorem είναι α) Ένα σταθερό ποσοστό στην αξία του αγαθού β) Ένα σταθερό ποσό κατά μονάδα αγαθού γ) Ένας συνδυασμός ποσοστού και ειδικού ποσού ξεχωριστά 11. Ο προκαθορισμένος ή ειδικός δασμός είναι α) Ένα σταθερό ποσοστό στην αξία του αγαθού β) Ένα σταθερό ποσό κατά μονάδα αγαθού γ) Ένας συνδυασμός ad valorem και ειδικού δασμού 12. Ο σύνθετος δασμός είναι α) Ένα σταθερό ποσοστό στην αξία του αγαθού β) Ένα σταθερό ποσό κατά μονάδα αγαθού γ) Ένας συνδυασμός ad valorem και ειδικού δασμού 13. Αν σε μία οικονομία καταναλίσκεται πάντοτε το 80% του εισοδήματος μια αύξηση των επενδύσεων κατά 10 δισ. Θα αυξήσει το εισόδημα κατά : α ) 0,8 δισ. β ) 10 δισ. γ ) 40 δισ. δ ) 50 δισ. 14. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η κατάλληλη κεϋνσιανή δημοσιονομική πολιτική είναι : α ) Αύξηση των φόρων και των δαπανών β ) Μείωση των φόρων και των δαπανών γ ) Αύξηση των δαπανών και μείωση των φόρων δ ) Μείωση των δαπανών και αύξηση των φόρων 15. Εάν υπάρχει μια ισόποση αύξηση στους φόρους και τις κρατικές δαπάνες, τότε στη θέση ισορροπίας το εισόδημα : α ) Θα αυξηθεί β ) Θα μειωθεί γ ) Θα παραμείνει σταθερό δ ) Η μεταβολή θα εξαρτηθεί από το εάν η οικονομία ευρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης, ή πληθωρισμού

28 16. Σύμφωνα με το θεώρημα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού μια αύξηση των δημόσιων δαπανών ίση με την αύξηση των φόρων θα α) Αφήσει αμετάβλητο το εισόδημα ισορροπίας β) Θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας γ) Θα αυξήσει το εισόδημα ισορροπίας δ) Θα μεταβάλλει το εισόδημα αλλά δεν μπορούμε να πούμε προς ποια κατεύθυνση 17. Ο πολλαπλασιαστής των δημόσιων δαπανών είναι ίσος με 5. Η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι ίση με α) 0,5 β) 0,8 γ) 0,7 δ) 0,6 18. Η οριακή ροπή προς αποταμίευση είναι ίση με 0,2. Ο πολλαπλασιαστής είναι ίσος με α) 10 β) 5 γ) 6 δ) Ο πολλαπλασιαστής είναι ίσος με 3. Οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται κατά 100. Το εισόδημα ισορροπίας θα αυξηθεί κατά α) 100 β) 200 γ) 300 δ) Η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι ίση με 0,7 και ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 0 σε 0,2. Η οριακή ροπή προς κατανάλωση θα γίνει ίση με α) 0,9 β) 0,5 γ) 0,56 δ) 0,8 21. Η συνάρτηση κατανάλωσης δίνεται ως C = ,8 Y. Η συνάρτηση αποταμίευσης είναι α) S = ,8 Y β) S = ,2 Y γ) S = ,8 Y δ) S = ,7 Y 22. Ο πολλαπλασιαστής των φόρων είναι ίσος με α) ΜPC/(1 MPC) β) MPC/(1 MPC) γ) Με την οριακή ροπή προς κατανάλωση (MPC) δ) Με την οριακή ροπή προς αποταμίευση 23. To έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ορίζεται ως α) Η διαφορά ανάμεσα στους φόρους και τις δημόσιες δαπάνες β) Η διαφορά ανάμεσα στους φόρους και την κατανάλωση

29 γ) Η διαφορά ανάμεσα στις δημόσιες δαπάνες και τους φόρους 24. Η τιμή ενός αγαθού σε μια ανταγωνιστική αγορά διαμορφώνεται μακροχρονίως : α ) Με βάση το κόστος παραγωγής του β ) Με βάση την ζήτησή του ( αν είναι μικρή ή μεγάλη ) γ ) Με βάση την ζήτηση και την προσφορά του δ ) Με βάση το ύψος της παραγόμενης ποσότητας τους Απαντήσεις: 1β), 2δ), 3β), 4γ), 5β), 6γ), 7β), 8γ), 9γ), 10α), 11β), 12γ), 13δ), 14γ), 15α), 16γ), 17β), 18β), 19γ), 20γ), 21β), 22α), 23γ), 24α)

30 1. Το χρήμα δεν επιτελεί ένα από τα πιο κάτω α) Χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής β) Χρησιμοποιείται ως μέσο διαφύλαξης του πλούτου γ) Αυξάνει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας δ) Χρησιμοποιείται ως μέτρο για την έκφραση της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών 2. Το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων υπάρχει προκειμένου α) Να εμποδίζει τις εμπορικές τράπεζες να πραγματοποιούν πολλά κέρδη β) Να διασφαλίζει τους καταθέτες γ) Να εμποδίζει τις εμπορικές τράπεζες να κρατούν πολλά μετρητά στο χαρτοφυλάκιό τους δ) Να επιτρέπει στις νομισματικές αρχές να επηρεάζουν την πιστοδοτική ικανότητα των εμπορικών τραπεζών 3. Σύμφωνα με τον Κεϋνς η προτίμηση ρευστότητας, όπως ονόμασε τη ζήτηση χρήματος, αποτελείται από α) Τη ζήτηση για σκοπούς κερδοσκοπικούς β) Τη ζήτηση χρήματος για σκοπούς συναλλακτικούς γ) Τη ζήτηση χρήματος για λόγους προφύλαξης (ή πρόνοιας) δ) Όλα τα παραπάνω 4. Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα η ζήτηση χρήματος για σκοπούς κερδοσκοπικούς είναι α) Αρνητική συνάρτηση της κατανάλωσης β) Αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου γ) Θετική συνάρτηση του επιτοκίου δ) Αρνητική συνάρτηση της επένδυσης 5. Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα η ζήτηση χρήματος για σκοπούς συναλλακτικούς είναι α) Θετική συνάρτηση του εισοδήματος β) Αρνητική συνάρτηση της επένδυσης γ) Αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος 6. Η παγίδα ρευστότητας αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη όπου α) Το επιτόκιο είναι πολύ υψηλό β) Το επιτόκιο αυξάνεται γ) Το επιτόκιο είναι τόσο χαμηλό που η ζήτηση χρήματος για σκοπούς κερδοσκοπικούς είναι απεριόριστη δ) Το επιτόκιο είναι χαμηλότερο από τη μέση αποδοτικότητα της επένδυσης 7. Αν η προσφορά χρήματος αυξηθεί τότε α) Το επιτόκιο θα μειωθεί και το εισόδημα θα μειωθεί β) Το επιτόκιο θα μειωθεί και το εισόδημα θα αυξηθεί γ) Το επιτόκιο και το εισόδημα θα αυξηθούν δ) Το επιτόκιο θα αυξηθεί και το εισόδημα θα μειωθεί 8. Το καθαρό εθνικό προϊόν μιας οικονομίας είναι 100 δις ευρώ και η ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία είναι 50 δις ευρώ. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι ίση με α)

31 β) 3 γ) 2 δ) 5 9.Στο κλασικό υπόδειγμα η προσφορά χρήματος διπλασιάζεται. Το γενικό επίπεδο τιμών α) Θα τριπλασιαστεί β) Θα παραμείνει αμετάβλητο γ) Θα μειωθεί δ) Θα διπλασιαστεί 10. Στο κλασικό υπόδειγμα η προσφορά χρήματος μειώνεται κατά 10%. Το γενικό επίπεδο τιμών α) Θα αυξηθεί κατά 10% β) Θα μειωθεί κατά 10% γ) Θα παραμείνει αμετάβλητο δ) Θα αυξηθεί κατά 30% 11. Το επιτόκιο προσδιορίζεται α) Από τη ζήτηση δανειακών κεφαλαίων β) Από την προσφορά δανειακών κεφαλαίων γ) Από την προσφορά και ζήτηση δανειακών κεφαλαίων 12. Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα μια αύξηση των δημόσιων δαπανών α) Θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας β) Θα αυξήσει το εισόδημα ισορροπίας γ) Θα αφήσει αμετάβλητο το εισόδημα ισορροπίας δ) Θα μεταβάλλει το εισόδημα ισορροπίας αλλά δεν είναι γνωστό προς ποια κατεύθυνση 13. Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα μια αύξηση των φόρων α) Θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας β) Θα αυξήσει το εισόδημα ισορροπίας γ) Θα αφήσει αμετάβλητο το εισόδημα ισορροπίας δ) Θα μεταβάλλει το εισόδημα ισορροπίας αλλά δεν είναι γνωστό προς ποια κατεύθυνση 14. Στο κλασικό υπόδειγμα μια αύξηση των δημόσιων δαπανών α) Θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας β) Θα αυξήσει το εισόδημα ισορροπίας γ) Θα αφήσει αμετάβλητο το εισόδημα ισορροπίας δ) Θα μεταβάλλει το εισόδημα ισορροπίας αλλά δεν είναι γνωστό προς ποια κατεύθυνση 15. Στο κλασικό υπόδειγμα μια αύξηση των φόρων α) Θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας β) Θα αυξήσει το εισόδημα ισορροπίας γ) Θα αφήσει αμετάβλητο το εισόδημα ισορροπίας δ) Θα μεταβάλλει το εισόδημα ισορροπίας αλλά δεν είναι γνωστό προς ποιά κατεύθυνση 16. Στο κλασικό υπόδειγμα μια αύξηση της ιδιωτικής επένδυσης α) Θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας

32 β) Θα αυξήσει το εισόδημα ισορροπίας γ) Θα αφήσει αμετάβλητο το εισόδημα ισορροπίας δ) Θα μεταβάλλει το εισόδημα ισορροπίας αλλά δεν είναι γνωστό προς ποιά κατεύθυνση 17. Όταν μειώνεται το επιτόκιο α) Η επένδυση αυξάνεται β) Η επένδυση μειώνεται γ) Η επένδυση παραμένει αμετάβλητη δ) Η επένδυση μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί 18. Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα το εισόδημα ισορροπίας είναι 500. Η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι 0,8 και η επένδυση αυξάνεται κατά 100. Το εισόδημα ισορροπίας α) Θα αυξηθεί κατά 500 β) Θα μειωθεί κατά 500 γ) Θα μειωθεί κατά 100 δ) Θα αυξηθεί κατά Στο κεϋνσιανό υπόδειγμα το εισόδημα ισορροπίας είναι 500. Η οριακή ροπή προς αποταμίευση είναι 0,2 και η επένδυση αυξάνεται κατά 100. Το εισόδημα ισορροπίας α) Θα αυξηθεί κατά 500 β) Θα μειωθεί κατά 500 γ) Θα μειωθεί κατά 100 δ) Θα αυξηθεί κατά Έστω η συνάρτηση κατανάλωσης C = 0,7 Y. Ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 0 σε 0,2. Η νέα συνάρτηση κατανάλωσης είναι α) C = 0,65 Y β) C = 0,56 Y γ) C = 0,14 Y δ) C = 0,22 Y 21. Η καμπύλη LM μετατοπίζεται προς τα αριστερά αν α) Η ποσότητα χρήματος αυξηθεί β) Η ποσότητα χρήματος μειωθεί γ) Η ποσότητα χρήματος παραμείνει αμετάβλητη 22. Έστω ότι οι φόροι και οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται κατά 100. Το εισόδημα α) Θα παραμείνει αμετάβλητο β) Θα μειωθεί κατά 100 γ) Θα αυξηθεί κατά 100 δ) Θα μεταβληθεί αλλά δεν είναι γνωστό προς ποια κατεύθυνση 23. Στο Κεϋνσιανό υπόδειγμα αν θέλουμε να αυξήσουμε το εισόδημα ένας τρόπος είναι α) Να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες β) Να αυξήσουμε τις δημόσιες δαπάνες γ) Να αυξήσουμε τους φόρους

33 24. Η παγίδα ρευστότητας σημαίνει ότι α) Η δημοσιονομική πολιτική είναι αναποτελεσματική β) Η νομισματική πολιτική είναι αποτελεσματική γ) Η νομισματική πολιτική είναι αναποτελεσματική 25. Η καμπύλη LM δείχνει όλους τους συνδυασμούς επιτοκίου και εισοδήματος στους οποίους α) Η ζήτηση χρήματος μεταβάλλεται β) Η προσφορά χρήματος είναι εξωγενής γ) Η προσφορά και η ζήτηση χρήματος είναι ίσες δ) Η αγορά αγαθών βρίσκεται σε ισορροπία 26. Η καμπύλη IS δείχνει όλους τους συνδυασμούς επιτοκίου και εισοδήματος στους οποίους α) Η ζήτηση χρήματος μεταβάλλεται β) Η προσφορά χρήματος είναι εξωγενής γ) Η προσφορά και η ζήτηση χρήματος είναι ίσες δ) Η αγορά αγαθών βρίσκεται σε ισορροπία 27. Aν οι δημόσιες δαπάνες αυξηθούν τότε η καμπύλη IS α) Θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά β) Θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη 28. Στο υπόδειγμα IS LM οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται. Τότε α) Το επιτόκιο θα αυξηθεί και το εισόδημα θα μειωθεί β) Το επιτόκιο θα αυξηθεί και το εισόδημα θα αυξηθεί γ) Το επιτόκιο θα μειωθεί και το εισόδημα θα παραμείνει αμετάβλητο δ) Το επιτόκιο θα μειωθεί και το εισόδημα θα μειωθεί 29. Οι φόροι και οι δημόσιες δαπάνες μειώνονται κατά 200. Το εισόδημα α) Θα αυξηθεί κατά 200 β) Θα μειωθεί κατά 200 γ) Θα παραμείνει αμετάβλητο δ) Θα μεταβληθεί αλλά είναι άγνωστο προς ποια κατεύθυνση 30. Η οριακή ροπή προς αποταμίευση είναι ίση με 0,2. Ο πολλαπλασιαστής των φόρων είναι α) 4 β) 2 γ) 3 δ) 1 Απαντήσεις: 1γ), 2δ), 3δ), 4β), 5α), 6γ), 7β), 8γ), 9δ), 10β), 11γ), 12β), 13α), 14γ), 15γ), 16γ), 17α), 18α), 19α), 20β), 21β), 22γ), 23β), 24γ), 25γ), 26δ), 27β), 28β), β), 30α)

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι:

3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι: 1. Σε περίπτωση που το κράτος φορολογεί τους πολίτες το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε ατόμου είναι: α) το σύνολο του εισοδήματός του β) το σύνολο του εισοδήματός του, αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τους φόρους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται 1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται από: α) Τη ροπή για αποταμίευση β) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος και τη ροπή για αποταμίευση γ) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

Το υπόδειγμα IS-LM: Εισαγωγικά

Το υπόδειγμα IS-LM: Εισαγωγικά 1/35 Το υπόδειγμα IS-LM: Εισαγωγικά Νίκος Γιαννακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαϊκό Ετος 2014-2015 Εαρινό Εξάμηνο Τι γνωρίζουμε; 2/35 Αγορά αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α. Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Την ευθύνη του εκπαιδευτικού υλικού έχει ο επιστημονικός συνεργάτης των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων «ΚOΛΛΙΝΤΖΑ», οικονομολόγος συγγραφέας θεμάτων ΑΣΕΠ, Παναγιώτης Βεργούρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

νοικίαση κασετών είναι 3. Συνεπώς γνωρίζει ότι αν αυξήσει την τιμή ενοικίασης από

νοικίαση κασετών είναι 3. Συνεπώς γνωρίζει ότι αν αυξήσει την τιμή ενοικίασης από 1. Ο ιδιοκτήτης ενός video club ξέρει ότι η ελαστικότητα της ζήτησης για την ε νοικίαση κασετών είναι 3. Συνεπώς γνωρίζει ότι αν αυξήσει την τιμή ενοικίασης από 200 δρχ. σε 250 δρχ., η ζήτηση θα μειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος, Οικονομολόγος Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Άσκηση με θέμα τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Άσκηση με θέμα τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του καταναλωτή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 07 08 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Για να υπολογιστεί το εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές με τη μέθοδο της προστιθέμενης

1. Για να υπολογιστεί το εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές με τη μέθοδο της προστιθέμενης Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 2018 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α 0. Η παραβολή ψ = αχ 2. Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α 0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση.

Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α 0. Η παραβολή ψ = αχ 2. Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α 0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση. Η παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ Σελίδα 1 από 10 Παραβολή ψ=αχ 2 +βχ+γ, α0 Γενικά : Κάθε συνάρτηση της μορφής ψ=αχ 2 + βχ +γ, α0 λέγεται τετραγωνική συνάρτηση. Η παραβολή ψ = αχ 2 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή:

Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein Πηγή: Ας πούμε και κάτι για τις δύσκολες μέρες που έρχονται Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος. A. Einstein 1879-1955 Πηγή: http://www.cognosco.gr/gnwmika/ 1 ΚΥΚΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική Α. Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης; Β. Να αξιολογήσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοματεπώνυμο Τμήμα Σελίδα 1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοματεπώνυμο Τμήμα ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

1. Υποθέστε ότι η εταιρεία Α καταθέτει στην εμπορική τράπεζα Χ μια επιταγή 20 εκατ.

1. Υποθέστε ότι η εταιρεία Α καταθέτει στην εμπορική τράπεζα Χ μια επιταγή 20 εκατ. 1. Υποθέστε ότι η εταιρεία Α καταθέτει στην εμπορική τράπεζα Χ μια επιταγή 20 εκατ. ευρώ που πήρε από το κράτος για την κατασκευή ενός δημόσιου έργου. Αν η τράπεζα τηρούσε τα ελάχιστα υποχρεωτικά ρευστά

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Bias (απόκλιση) και variance (διακύμανση) Ελεύθεροι Παράμετροι Ελεύθεροι Παράμετροι Διαίρεση dataset Μέθοδος holdout Cross Validation Bootstrap Bias (απόκλιση) και variance

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις

Αναγνώριση Προτύπων. Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις Αναγνώριση Προτύπων Σήμερα! Λόγος Πιθανοφάνειας Πιθανότητα Λάθους Πιθανότητα Λάθους Κόστος Ρίσκο Bayes Ελάχιστη πιθανότητα λάθους για πολλές κλάσεις 1 Λόγος Πιθανοφάνειας Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ταξινομήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ

Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ 15 Επίλυση ειδικών μορφών ΣΔΕ Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποιες ειδικές μορφές ΣΔΕ για τις οποίες υπάρχει μέθοδος επίλυσης. Περισσότερες μπορεί να δει κανείς στο Kloeden and Plaen (199), 4.-4.4. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ. ΘΕΜΑ 1ο

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ. ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό μιας οικονομικής μονάδος: Α) Υποχρεώσεις προς τον Παπαδόπουλο, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1 Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ο δημόσιος προϋπολογισμός είναι σχεδόν πάντοτε τεχνικά ισοσκελισμένος. Ένα τέτοιο όμως

Διαβάστε περισσότερα

{ i f i == 0 and p > 0

{ i f i == 0 and p > 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Φθινοπωρινό εξάμηνο 014-015 Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα

Ευρωπαϊκά παράγωγα Ευρωπαϊκά δικαιώματα 17 Ευρωπαϊκά παράγωγα 17.1 Ευρωπαϊκά δικαιώματα Ορισμός 17.1. 1) Ευρωπαϊκό δικαίωμα αγοράς σε μία μετοχή είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή από τον εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ.

HY 280. θεμελιακές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Γεώργιος Φρ. HY 280 «ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» θεμελικές έννοιες της επιστήμης του υπολογισμού ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γεώργιος Φρ. Γεωργκόπουλος μέρος Α Εισγωγή, κι η σική θεωρί των πεπερσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Ποια είναι τα δημοσιονομικά εργαλεία τόνωσης της ενεργούς ζήτησης στην οικονομία και πως λειτουργούν αυτά; Ποια είναι η δυσκολία στη χρήση αυτών των εργαλείων όταν δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016

Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου. Άλγεβρα Β λυκείου. 13 Οκτώβρη 2016 Γενικό Λύκειο Μαραθοκάμπου Σάμου Άλγεβρα Β λυκείου Εργασία2 η : «Συναρτήσεις» 13 Οκτώβρη 2016 Ερωτήσεις Θεωρίας 1.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςάυξουσασεέναδιάστημα του πεδίου ορισμού της; 2.Πότελέμεότιμιασυνάρτησηfείναιγνησίωςφθίνουσασεέναδιάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ισοζύγιο Πληρωμών I Συναλλαγές Περιουσιακών Στοιχείων: Το Ισοζύγιο Χρημ/κών Συναλλαγών (Financial Account)

Το Ισοζύγιο Πληρωμών I Συναλλαγές Περιουσιακών Στοιχείων: Το Ισοζύγιο Χρημ/κών Συναλλαγών (Financial Account) Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Εξωτερικός Πλούτος Θέματα Διεθνούς Οικονομίας Μεταβολές στην Καθαρή Επενδυτική Θέση μιας Χώρας: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, Μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους Μαθητές μας Άγγελος Βουλδής Γιώργος Παναγόπουλος Λευτέρης Μεντζελόπουλος

Αφιερώνεται στους Μαθητές μας Άγγελος Βουλδής Γιώργος Παναγόπουλος Λευτέρης Μεντζελόπουλος Αφιερώνεται στους Μαθητές μας Άγγελος Βουλδής Γιώργος Παναγόπουλος Λευτέρης Μεντζελόπουλος Είτε είμαστε άνθρωποι είτε είμαστε αστρική σκόνη, όλοι μαζί χορεύουμε στη μελωδία ενός αόρατου ερμηνευτή. A. Einstein

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις

5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5 Μετρήσιμες συναρτήσεις 5.1 Μετρήσιμες συναρτήσεις Ορισμός 5.1. Εστω (Ω, F ), (E, E) μετρήσιμοι χώροι. Μια συνάρτηση f : Ω E λέγεται F /Eμετρήσιμη αν f 1 (A) F για κάθε A E. (5.1) Συμβολίζουμε το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές στην κίνηση Brown

Εφαρμογές στην κίνηση Brown 13 Εφαρμογές στην κίνηση Brown Σε αυτό το κεφάλαιο θέλουμε να κάνουμε για την πολυδιάστατη κίνηση Brown κάτι ανάλογο με αυτό που κάναμε στην Παράγραφο 7.2 για τη μονοδιάστατη κίνηση Brown. Δηλαδή να μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία

Εισαγωγικά. 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία 1 Εισαγωγικά 1.1 Η σ-αλγεβρα ως πληροφορία Στη θεωρία μέτρου, όταν δουλεύει κανείς σε έναν χώρο X, συνήθως έχει διαλέξει μια αρκετά μεγάλη σ-άλγεβρα στον X έτσι ώστε όλα τα σύνολα που εμφανίζονται να ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21/11/2005 Διακριτά Μαθηματικά. Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ Δ Ι. Γεώργιος Βούρος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Γραφήματα ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ : ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ A Ε B Ζ Η Γ K Θ Δ Ι Ορισμός Ένα (μη κατευθυνόμενο) γράφημα (non directed graph) Γ, είναι μία δυάδα από σύνολα Ε και V και συμβολίζεται με Γ=(Ε,V). Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο.

Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο. 2 Μέτρα 2.1 Μέτρα σε μετρήσιμο χώρο Εστω X σύνολο και A μια σ-άλγεβρα στο X. Ονομάζουμε το ζεύγος (X, A) μετρήσιμο χώρο. Ορισμός 2.1. Μέτρο στον (X, A) λέμε κάθε συνάρτηση µ : A [0, ] που ικανοποιεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις και ιδιότητές τους

Σχέσεις και ιδιότητές τους Σχέσεις και ιδιότητές τους Διμελής (binary) σχέση Σ από σύνολο Χ σε σύνολο Υ είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ Υ. Αν (χ,ψ) Σ, λέμε ότι το χ σχετίζεται με το ψ και σημειώνουμε χσψ. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» HY 118α «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ» ΣΚΗΣΕΙΣ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ εώργιος Φρ. εωργακόπουλος ΜΕΡΟΣ (1) ασικά στοιχεία της θεωρίας συνόλων. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΠ. ΥΠΟΛΟΙΣΤΩΝ «ΔΙΚΡΙΤ ΜΘΗΜΤΙΚ». Φ. εωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ του Στέλιου Λεβέντη (ΑΜ 9668) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Εκτίμηση Πυκνότητας με k NN k NN vs Bayes classifier k NN vs Bayes classifier Ο κανόνας ταξινόμησης του πλησιέστερου γείτονα (k NN) lazy αλγόριθμοι O k NN ως χαλαρός

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. 1η σειρά ασκήσεων

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. 1η σειρά ασκήσεων Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α 1η σειρά ασκήσεων Ονοματεπώνυμο: Αριθμός μητρώου: Ημερομηνία παράδοσης: Μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 Σημειώστε τις ασκήσεις για τις οποίες έχετε παραδώσει λύση: 1

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στο Δάσκαλο μου Χρήστο Αλεξόπουλο, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στα μαθητικά μου χρόνια Άγγελος Βουλδής

Αφιερώνεται στο Δάσκαλο μου Χρήστο Αλεξόπουλο, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στα μαθητικά μου χρόνια Άγγελος Βουλδής Αφιερώνεται στο Δάσκαλο μου Χρήστο Αλεξόπουλο, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στα μαθητικά μου χρόνια Άγγελος Βουλδής Αφιερώνεται στους Δασκάλους μας, που μας βοήθησαν να φτάσουμε μέχρι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

CSE.UOI : Μεταπτυχιακό Μάθημα

CSE.UOI : Μεταπτυχιακό Μάθημα Θέματα Αλγορίθμων Αλγόριθμοι και Εφαρμογές στον Πραγματικό Κόσμο CSE.UOI : Μεταπτυχιακό Μάθημα 10η Ενότητα: Χρονικά Εξελισσόμενες ικτυακές Ροές Σπύρος Κοντογιάννης kntg@cse.ui.gr Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σχετικά με τις ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Υπερδιετούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 Εκφωήσεις και Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Η εξίσωση Black-Scholes

Η εξίσωση Black-Scholes 8 Η εξίσωση Black-Scholes 8. Μια απλή αγορά Θεωρούμε ότι έχουμε μια αγορά που έχει μόνο δύο προϊόντα. Το ένα είναι η δυνατότητα κατάθεσης σε μια τράπεζα (ισοδύναμα, αγορά ομολόγων της τράπεζας) και το

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτέρα 8 Μαΐου 0 Εκφωνήσεις και Λύσεις των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτοφυλάκια και arbitrage

Χαρτοφυλάκια και arbitrage 16 Χαρτοφυλάκια και arbitrage 16.1 Αγορές μετοχών Ποια είναι η χρήση και η σημασία των μετοχών μιας εταιρείας; Κατά τη σύστασή της ή σε άλλες στιγμές του χρόνου ύπαρξής της χρειάζεται να συγκεντρώσει κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός

Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Παναγόπουλος Γιώργος Φυσικός gior.panagopoulos@gmail.com Βουλδής Άγγελος Φυσικός angelos_vouldis@hotmail.com Μεντζελόπουλος Λευτέρης Φυσικός MSc Περιβαλλοντολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ιδιότητες

Αναλυτικές ιδιότητες 8 Αναλυτικές ιδιότητες 8. Βαθμός συνέχειας* Ξέρουμε ότι η κίνηση Brown είναι συνεχής και θα δείξουμε αργότερα ότι είναι πουθενά διαφορίσιμη. Πόσο ομαλή είναι λοιπόν; Μια ασθενέστερη μορφή ομαλότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

"Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ".

Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ. "Η απεραντοσύνη του σύμπαντος εξάπτει τη φαντασία μου. Υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο, μέρος του οποίου ήμουν κι εγώ". "Ότι ανόητο είπα μπορεί και να είναι ένα ρέψιμο κάποιου ξεχασμένου αστέρα..." "Δεν κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα

Αναγνώριση Προτύπων. Σημερινό Μάθημα Αναγνώριση Προτύπων Σημερινό Μάθημα Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Ιστόγραμμα Παράθυρα Parzen Εξομαλυμένη Kernel Ασκήσεις 1 Μη Παραμετρικός Υπολογισμός πυκνότητας με εκτίμηση Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει) ΤΗΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ισαυρίδη 10, 117 44, Αθήνα Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο

Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο 4 Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο Σε αυτό το κεφάλαιο είναι συγκεντρωμένοι ορισμοί και αποτελέσματα από τη θεωρία των στοχαστικών ανελιξεων συνεχούς χρόνου. Με εξαίρεση την Παράγραφο 4.1, η οποία είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα

ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα ΣΥΝΟΛΑ (προσέξτε τα κοινά χαρακτηριστικά των παρακάτω προτάσεων) Οι άνθρωποι που σπουδάζουν ΤΠ&ΕΣ και βρίσκονται στην αίθουσα Τα βιβλία διακριτών μαθηματικών του Γ.Β. Η/Υ με επεξεργαστή Pentium και χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών

Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών 1 Ο Ισχυρός Νόμος των Μεγάλων Αριθμών Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Θεωρίας Πιθανοτήτων, τον ισχυρό νόμο των μεγάλων αριθμών. Η διατύπωση που θα αποδείξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές 1.Σκοποί: Οι μαθητές Να κατανοήσουν τις έννοιες της περιοδικής κίνησης και της ταλάντωσης Να κατανοήσουν ότι η περιοδική κίνηση δεν είναι ομαλή Να γνωρίσουν τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων.

Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. A A N A B P Y T A Άρθρο στους Μιγαδικούς Αριθμούς 9 5 0 Η ανισότητα α β α±β α + β με α, β C και η χρήση της στην εύρεση ακροτάτων. Δρ. Νίκος Σωτηρόπουλος, Μαθηματικός Εισαγωγή Το άρθρο αυτό γράφεται με

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους.

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Ερευνα Ι

Επιχειρησιακή Ερευνα Ι Επιχειρησιακή Ερευνα Ι Μ. Ζαζάνης Κεφάλαιο 1 Τετραγωνικές μορφές στον R n και το ϑεώρημα του Taylor Ορισμός 1. Εστω a 11 a 1n A =.. a n1 a nn συμμετρικός πίνακας n n με στοιχεία στους πραγματικούς αριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εαρινό Εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ231: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 Φροντιστήριο 3 1. Εστω η στοίβα S και ο παρακάτω αλγόριθμος επεξεργασίας της. Να καταγράψετε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα