ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή Στην αναλυτική περιγραφή ανά Ε.Ε. που ακολουθεί επιλέξαμε, όπως και στην 1 η έκθεση, να μη παραπέμπουμε στη βιβλιογραφία για λόγους αυτοτέλειας της έκθεσης. Επίσης, επισυνάπτονται στο τέλος του Παραρτήματος μόνο οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων που προέκυψαν στο πλαίσιο του Έργου (με τις σχετικές ευχαριστίες) και είναι ήδη δημοσιευμένες στη τελική τους μορφή. Οι περιλήψεις ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια που επισυνάπτονται αφορούν μόνο συνέδρια που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ευχαριστίες υπάρχουν μόνο εκεί που το επέτρεπαν ο τύπος (format) και η έκταση της περίληψης, παράλληλα βέβαια με τις ευχαριστίες στο κύριο σώμα της ανακοίνωσης, προφορικής ή αφίσας. Στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση παρουσιάστηκαν αποτελέσματα ανά Ε.Ε. για επτά νανοσύνθετα πολυμερικά συστήματα. Εδώ, όπως και στις επόμενες εκθέσεις, διατηρούμε την ίδια αρίθμηση και παρουσιάζουμε, όπου υπάρχουν, νέα αποτελέσματα που προέκυψαν κατα τη διάρκεια του 2 ου εξαμήνου του Έργου. Παράλληλα προστίθενται πέντε νέα νανοσύνθετα πολυμερικά συστήματα. Ε.Ε.1. Σύνθεση και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός Για τα επτά πρώτα νανοσύνθετα πολυμερικά συστήματα παρουσιάστηκαν εκτενή αποτελέσματα για τη σύνθεση και το φυσικοχημικό χαρακτηρισμό τους στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση. Εδώ παρουσιάζονται νέα αποτελέσματα μόνο εκεί που παρασκευάστηκαν νέες σειρές διαφορετικών δοκιμίων. Παράλληλα παρουσιάζονται σε μεγαλύτερη έκταση αποτελέσματα για τα πέντε νέα νανοσύνθετα πολυμερικά συστήματα. Η σύνθεση, σε συνδυασμό με τη κατάλληλη κατεργασία (processing), και ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός για τον έλεγχο της Χημείας (NMR, FTIR) και τη μέτρηση διαφόρων φυσικοχημικών μεγεθών (μοριακό βάρος, πυκνότητα μάζας) έγιναν σε εξειδικευμένα ερευνητικά εργαστήρια της Ελλάδας και, κυρίως, του εξωτερικού στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών, με εξαίρεση ένα σύστημα που παρασκευάστηκε στο ΕΜΠ. Η επιλογή των διαφόρων συστημάτων και ο σχεδιασμός της σύνθεσης/κατεργασίας έγιναν από κοινού, με κριτήριο τις ανάγκες του Έργου, με έμφαση, ως εκ τούτου, στη βασική έρευνα, αλλά και τη προοπτική τεχνολογικών εφαρμογών. 1. Νανοσύνθετα PU-POSS. Στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση παρουσιάστηκαν αποτελέσματα για σειρές δοκιμίων PU-POSS, στα οποία τα νανοσωματίδια POSS είχαν «κρεμαστεί» με ομοιοπολικούς δεσμούς στα σκληρά τμήματα της PU. Εδώ παρουσιάζονται αποτελέσματα για μια νέα σειρά δοκιμίων, στα οποία τα νανοσωματλιδια POSS ενσωματώνονται «bead like» στα 1

2 σκληρά τμήματα της κύριας αλυσίδας (Σχήμα 1). Η έρευνα αυτή αποτελεί τμήμα μιας γενικότερης έρευνας για τη μελέτη της επίδρασης της τοπολογίας στις τελικές ιδιότητες των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών. Όπως και στις προηγούμενες σειρές, έτσι και εδώ τα δοκίμια παρασκευάστηκαν από την ερευνητική ομάδα του καθ. κ. K. Pielichowski στο Τμήμα Χημείας και Τεχνολογίας των Πολυμερών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κρακοβίας στη Πολωνία. Τα μαλακά τμήματα της πολυουρεθανικής μήτρας αποτελούνται από πολυτετραμεθυλενεθερογλυκόλη (PTMEG) μοριακού βάρους 1400 και τα σκληρά απο αλληλουχίες 4,4'-μεθυλενδιφενυλισοκυανίου (MDI) και βουτανοδιόλης ως επεκτατή αλυσίδας. Τα υβριδικά νανοσύνθετα παρασκευάστηκαν με κατάλληλη αντικατάσταση της βουτανοδιόλης με disilanol-isobutyl-poss (DSIPOSS) ως επεκτατή αλυσίδας. Παραλείπουμε εδώ τις λεπτομέρειες σύνθεσης, όπως και στα άλλα δοκίμια που ακολουθούν, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα καθοριστικές για τη συζήτηση διερεύνηση των αποτελεσμάτων. Το κλάσμα βάρους των σωματιδών POSS στα νανοσύνθετα είναι 0, 2, 4, 6, 8 και 10 %. Σχήμα 1 Σχηματική αναπαράσταση της σύνθεσης των υβριδικών νανοσύνθετων PU-POSS 8. Νανοσύνθετα PLLA-GO. Τα νανοσύνθετα της σειράς αυτής με μήτρα πολυγαλακτικό οξύ, poly(l-lactic acid), PLLA, και εγκλείσματα οξείδιο του γραφενίου (GO) και οργανικά τροποποιημένο οξείδιο του γραφενίου (org-go), παρασκευάστηκαν στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) από το καθ. κ. Μπικιάρη και τους συνεργάτες του και μελετήθηκαν εν μέρει στο ΑΠΘ και εν μέρει στο ΕΜΠ στο πλαίσιο 2

3 ερευνητικής συνεργασίας. Το σύστημα αυτό, με βάση ένα φυσικό και βιοαποικοδημήσιμο πολυμερές, έχει προσελκύσει μεγάλο τεχνολογικό ενδιαφέρον, και στην Ελλάδα, για εφαρμογές συσκευασίας. Το GO παρασκευάστηκε με τροποποίηση της μεθόδου Staudenmaier, ενώ η χημική τροποποίηση πραγματοποιήθηκε με προσθήκη αμίνης (dodecylamine). Η παρασκευή των νανοσύνθετων έγινε με χρήση Ν,Ν-διμεθυλοφορμαμιδίου ως διαλύτη του GO (και του org-go) και χλωροφορμίου ως διαλύτη του πολυμερούς, ανάμειξη των δύο διαλυμάτων, με χρήση υπερήχων για όλες τις αναμείξεις, έκχυση και ξήρανση των δοκιμίων. Οι συγκεντρώσεις που επελέγησαν ήταν 0.5, 1.0 και 2.5 wt%. 9. Νανοσύνθετα PDMS-Fe 2 O 3 /SiO 2. Τα δοκίμια της σειράς αυτής παρασκευάστηκαν στο Κίεβο, Institute of Surface Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας με χρηματοδότηση από άλλες (ευρωπαϊκές) πηγές. Αρχικά παρασκευάστηκαν δοκίμια Fe 2 O 3 /SiO 2 με διαβροχή σκόνης πυριτίας με διάλυμα Fe(acac) 3 σε ισοπροπανόλη, ξήρανση και οξείδωση ( C) σε ατμόσφαιρα αέρα. Η συγκέντρωση του Fe 2 O 3 ήταν 0.5 mmol per gram of SiO 2. Στη συνέχεια παρασκευάστηκαν τα νανοσύνθετα με ρόφηση PDMS, μοριακού βάρους 7900, από διάλυμα σε εξάνιο, και ξήρανση στη συνέχεια για 24 h σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια στους 80 C για 3 h. Το κλάσμα βάρους του PDMS στα νανοσύνθετα ήταν 10, 20, 30, 40 και 80 wt%. Λεπτομέρειες της σύνθεσης περιέχονται σε δημοσίευση υπό προετοιμασία. 10. Νανοσύνθετα χιτοζάνης-πυριτίας. Τα δοκίμια της σειράς αυτής παρασκευάστηκαν στο Κέντρο Βιοϋλικών του Πολυτεχνείου της Valencia (Ισπανία) στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας, με φυσικής προέλευσης και βιοαποικοδομήσιμη μήτρα και προοπτικές βιοτεχνολογικών εφαρμογών σε ικριώματα για την ανάπλαση κυττάρων. Η ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων και η διατήρηση και έλεγχος της υδροφιλικότητας είναι, μεταξύ άλλων, σημαντικά κριτήρια επιλογής του βέλτιστου υλικού για τις εφαρμογές αυτές. Για τη σύνθεση χρησιμοποιήθηκαν χιτοζάνη (75-85% diacetylized) και, ως πρόδρομες ουσίες για τη πυριτία, (3- glycidyloxypropyl)trimethoxysilane (GPTMS) και tetraethyl orthosilicate (TEOS). Σε διάλυμα χιτοζάνης 15% σε 1% acetic acid και της κατάλληλης ποσότητας GPTMS προσετέθη, μετά από ανάμειξη για 16 h, η κατάλληλη ποσότητα TEOS σε υδατικό διάλυμα με HCL ως καταλύτη. Ακολούθησε ανάμειξη για 1h, έκχυση σε δισκία μικροσκοπίου και ξήρανση-γήρανση για μια εβδομάδα σε θερμοκρασία δωματίου και για 5 ημέρες στους 50. Η τελική σύσταση των δοκιμίων (κατά βάρος) ήταν CHI-GPTMS1.5-TEOS0.5, CHI-GPTMS15-TEOS5, CHI-GPTMS65-TEOS21. 3

4 11. Νανοσύνθετα PMMA-CNT και τυχαίων συμπολυμερών P(MMA-co-sfMA)-CNT. Τα δοκίμια εδώ είναι νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά με μήτρα τυχαίο συμπολυμερές αποτελούμενο από μονομέρή μεθυλικού μεθακρυλεστέρα (methyl methacrylate, MMA) και μεθακρυλεστέρα με ημιφθοριωμένη πλευρική αλυσίδα, που αποτελείται από υδρογονάνθρακες και φθοριοάνθρακες, (semifluorinated side chain methacrylate, sfma) και εγκλείσματα νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλών τοιχωμάτων (MWCNT). Στις ημιφθοριωμένες πλευρικές αλυσίδες παρατηρείται διαχωρισμός μεταξύ του τμήματος των υδρογονανθράκων και του τμήματος των φθοριοανθράκων. Ανάλογα με τον αριθμό των υδρογονανθράκων και των φθοριοανθράκων οι αλυσίδες τακτοποιούνται σχηματίζοντας κρυσταλλικές ή/και υγροκρυσταλλικές δομές. Η προσθήκη ημιφθοριωμένων αλυσίδων με κατάλληλο αριθμό υδρογονανθράκων και φθοριοανθράκων ως πλευρικών αλυσίδων στην κύρια αλυσίδα ενός πολυμερούς οδηγεί σε διαχωρισμό μεταξύ των κύριων και των πλευρικών αλυσίδων. Στο Σχήμα 2 παροσιάζεται η δομή πολυμερούς με ημιφθοριωμένες πλευρικές αλυσίδες (10 υδρογονάνθρακες και 10 φθοριοάνθρακες) και παρατηρείται τόσο ο διαχωρισμός μεταξύ των κύριων και των πλευρικών αλυσίδων όσο και η οργάνωση των πλευρικών αλυσίδων σε υγροκρυσταλλική δομή. Η σύνθεση των δοκιμίων (δύο σειρές) πραγματοποιήθηκε στη Δρέσδη (Γερμανία), Institute for Polymer Research (IPF), στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας, με αναλογία μονομερών MMA/sfMA (80/20) και (21/79). H πρώτη σειρά αποτελείται από τρία δοκίμια με 0.25%, 0.5% και 1% wt% CNT, ενώ η δεύτερη από οκτώ δοκίμια με ο, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 2.5 και 10 wt% CNT. Η ανάμειξη πολυμερικής μήτρας και CNT (Nanocyl 3150) έγινε σε κοινό διαλύτη (χλωροφόρμιο) με χρήση υπερήχων. Ακολούθησε έκχυση σε δισκία τεφλόν, εξάτμιση του διαλύτη και χύτευση για τη μορφοποίηση των δοκιμίων σε φιλμ. Σχήμα 2 Αριστερά: Ο διαχωρισμός των κύριων από τις πλευρικές αλυσίδες όπως παρατηρείται σε ένα μονομερές sfma. Δεξιά: Ο χημικός τύπος του συμπολυμερούς της μήτρας. Παρατηρείται το μονομερές ΜΜΑ και το μονομερές sfma. 4

5 12. Νανοσύνθετα PBAT/PLA-πυριτίας. Τα δοκίμια της σειράς αυτής παρασκευάστηκαν στο ΕΜΠ από την ερευνητική ομάδα του Έργου και μελετήθηκαν κυρίως ως προς τη μηχανική τους συμπεριφορά (Ε.Ε.5). Η μήτρα είναι ένα εμπορικό, βιοαποικοδομήσιμο προϊόν, Ecovio (BASF), μείγμα ενός συμβατικού πολυεστέρα (poly(butylene adipate-terephthalate) copolyester (Ecoflex F BX 7011)) και του φυσικής προέλευσης και βιοαποικοδομήσιμου πολυγαλακτικού οξέος (PLA). Ως άγκλεισμα χρησιμοποιήθηκαν νανοσωματίδια πυριτίας (silica aerosil R972, Degussa) σε μια πρώτη σειρά δοκιμίων και μεγαλύτερα, κυβικού σχήματος σωματίδια άπό ξύλο (wood-flour of type Lignocel BK 40/90, Rettenmaier & Sohne, Rosenberg, Germany, particle size μm) σε μια δεύτερη σειρά δοκιμίων. Σε αυτή τη δεύτερη σειρά χρησιμοποιήθηκε επίσης συμβατοποιητής (maleic anhydrite, 2% w/w) για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μήτραςεγκλείσματος. Και στις δύο σειρές δοκιμίων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ανάμειξης σε πολυμερικό τήγμα. Στη πρώτη σειρά το κλάσμα βάρους του εγκλείσματος ήταν 0, 2, 3 και 5 wt% και τα δοκίμια χαρακτηρίζονται στη συνέχεια ως EC, ECSi2, ECSi3, ECSi5, ενώ στη δεύτερη 20 και 30 wt.% (δοκίμια ECWF20 και ECWF30). Λεπτομέρειες της παρασκευής και μορφοποίησης περιέχονται σε δημοσίευση υπό προετοιμασία. Ε.Ε.2. Μορφολογικός χαρακτηρισμός Στις τρείς δράσεις της Ε.Ε.2, ποσοτικός χαρακτηρισμός της ποιότητας της διασποράς των νανοσωματιδίων, μελέτη της κρυσταλλικότητας της πολυμερικής μήτρας και ευθυγράμμιση και προσανατολισμός των CNT στα ΝΠΥ με CNT, αντίστοιχα, χρησιμοποιούνται τεχνικές AFM, SEM, TEM, SAXS, XRD, RAMAN, FTIR και ηλεκτρικές μετρήσεις, εν μέρει στα εργαστήρια σύνθεσης των ΝΠΥ και κυρίως στο ΕΜΠ. Στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση παρουσιάστηκαν αρκετά σχετικά αποτελέσματα για τα νανοσύνθετα πολυμερικά συστήματα 1-7. Εδώ παρουσιάζονται, όπου υπάρχουν, νέα αποτελέσματα για τα συστήματα αυτά και, κυρίως, αποτελέσματα για τα νέα συστήματα Νανοσύνθετα PU-POSS. Η μορφολογία των δοκιμίων της νέας σειράς νανοσυνθέτων PU- POSS, η σύνθεση των οποίων παρουσιάστηκε στην Ε.Ε.1, μελετήθηκε με τεχνικές AFM και, κυρίως, SEM-EDS. Με τη τεχνική αυτή λαμβάνονται, αναλύονται και αξιολογούνται απεικονίσεις οπισθοσκεδασμένων ηλεκτρονίων (SEM), ενώ παράλληλα η τεχνική EDS (energy dispersive X- ray spectroscopy) παρέχει πληροφορίες για τη χημική σύσταση των περιοχών που απεικονίζονται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 3 για τη μήτρα και τα υβριδικά δοκίμια με 4 και 10 wt% POSS. Όλα τα υλικά χαρακτηρίζονται από τη παρουσία ενός πλέγματος επικοινωνούντων πόρων που γίνεται πυκνότερο και πιο ανομοιογενές με την αύξηση του κλάσματος των νανοσωματιδίων. Οι απεικονίσεις στο Σχήμα 3 είναι από το εσωτερικό των πόρων. 5

6 Για λεπτομέρειες της σύνθετης μορφολογίας παραπέμπουμε σε σχετική εργασία υπό δημισίευση στο Macromolecules. Σχήμα 3 Απεικονίσεις οπισθοσκεδασμένων ηλεκτρονίων για τη μήτρα και τα υβριδικά νανοσύνθετα PU-POSS με 4 και 10 wt% POSS (άνω, scale bars 50 μm) και φάσματα EDS καταγεγραμμένα σε σημεία που σημειώνονται στα μικρογραφήματα 7. Νανοσύνθετα PEEK-CNT. Συνεχίστηκε η μελέτη της μορφολογίας των δοκιμίων της σειράς αυτής με τεχνικές XRD, FTIR, SEM και AFM στο ΕΜΠ με στόχο τη βελτιστοποίηση της σύστασης (κλάσμα βάρους των CNT) και ιδιαίτερα της κατεργασίας. Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η μορφολογία στα διάφορα στάδια παρασκευής που περιγράφηκαν συνοπτικά στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση με τις πιο πάνω τεχνικές, αξιοποιώντας παράλληλα και τεχνικές κατεργασίας της επιφάνειας (αποδόμησης με τεχνικές laser, laser ablation). Οι τελευταίες στοχεύουν στην ελεγχόμενη απομάκρυνση ενός επιφανειακού στρώματος πολυμερούς, με κατάλληλο συνδυασμό μήκους κύματος, ισχύος και χρόνου ακτινοβόλησης, ούτως ώστε να «αποκαλυφθούν» και να παρατηρηθούν CNT σε μεγαλύτερο βάθος. Τα σχετικά πειράματα για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων ακτινοβόλησης είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ένα σχετικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 4, SEM σε δοκίμιο με 0.5% CNT μετά από εφελκυσμό και ανόπτηση, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μορφολογίας και τον προσανατολισμό των CNT, και στη συνέχεια ακτινοβόληση με laser Nd:YAG στα 213 nm. Δεν παρατηρείται επιλεκτικός προσανατολισμός των CNT, παραμένει όμως ακόμα ανοικτό το θέμα ενδεχόμενης τροποποίησης του προσανατολισμού λόγω ακτινοβόλησης. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα σκέδασης ακτίνων Χ σε δοκίμιο PEEK, PEEK-0.5wt%CNT και στο ίδιο δοκίμιο μετά από κατεργασία εφελκυσμού 6

7 και ανόπτησης. Τα αποτελέσματα στο καθαρό PEEK είναι συμβατά με τη βιβλιογραφία, ενώ οι μεταβολές που παρατηρούνται με τη προσθήκη των CNT και στη συνέχεια με τη κατεργασία, ιδιαίτερα η νέα κορυφή στις 27.3 μοίρες, υποδεικνύουν το σχηματισμό νέων μεσοφάσεων, που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Σχήμα 4 Μετρήσεις SEM σε δοκίμιο PEEK-0.5wt%CNT μετά από εφελκυσμό και ανόπτηση και στη συνέχεια ακτινοβόληση με laser Nd:YAG στα 213 nm Σχήμα 5 Μετρήσεις XRD στα δοκίμια που αναγράφονται στο διάγραμμα 8. Νανοσύνθετα PLLA-GO. Η μορφολογία στα δοκίμια της σειράς αυτής μελετήθηκε με τεχνικές FTIR (για την ανίχνευση της επιτυχούς οξείδωσης του γραφίτη και της ανάπτυξης δεσμών μεταξύ GO και dodecylamine), XRD (για την ανίχνευση της επιτυχούς οξείδωσης του γραφίτη με την 7

8 αύξηση της απόστασης μεταξύ των φύλλων και, κυρίως, της καλής διασποράς των φύλλων GO και org-go στα νανοσύνθετα με την εξαφάνιση των σχετικών κορυφών σκέδασης), TEM (για την ανίχνευση/επιβεβαίωση της καλής διασποράς στα νανοσύνθετα) και οπτικής μικροσκοπίας πολωμένου φωτός (PLO) (για τη παρατήρηση in-situ της ανάπτυξης κρυσταλλιτών σε διεργασίες ισόθερμης κρυστάλλωσης). Το Σχήμα 6 παρουσιάζει ενδεικτικά αποτελέσματα μελέτης με τη τελευταία τεχνική. Παρατηρούμε αύξηση της συγκέντρωσης των πυρήνων κρυστάλλωσης και μείωση του μεγέθους των σφαιρουλιτών στα νανοσύνθετα, που δείχνουν ότι το έγκλεισμα προσφέρει την απαραίτητη επιφάνεια για την κρυστάλλωση της πολυμερικής μήτρας. (a) (b) (c) Σχήμα 6 Μορφολογία σφαιρουλιτών σε διεργασίες ισόθερμης κρυστάλλωσης σε (a) neat PLLA στους 120 o C, (b) PLLA/GO 0.5wt% στους 125 o C και (c) PLLA/org-GO 0.5wt% στους 125 o C 9. Νανοσύνθετα PDMS-Fe 2 O 3 /SiO 2. Για τη μελέτη της μορφολογίας στα δοκίμια της σειράς αυτής χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο σύνθεσής τους σε αυτή τη φάση τεχνικές FTIR (κυρίως για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης PDMS-πυριτίας μέσω της παρακολούθησης της έντασης της δέσμης στα 3750 cm- 1 που οφείλεται σε ελεύθερες ομάδες σιλανόλης στην επιφάνεια της πυριτίας) και τεχνικές ρόφησης Ar για τη μελέτη της εξάρτησης της ειδικής επιφάνειας των νανοσωματιδίων από το κλάσμα βάρους του προσροφημένου πολυμερούς και από τη θερμική κατεργασία. Σχετικά αποτελέσματα περιέχονται σε δημοσίευση υπό προετοιμασία. 10. Νανοσύνθετα χιτοζάνης-πυριτίας. Η μορφολογία στα δοκίμια της σειράς αυτής μελτάται αυτή τη περίοδο με μετρήσεις AFM και SEM στο εργαστήριο σύνθεσής τους και στο ΕΜΠ. 11. Νανοσύνθετα PMMA-CNT και τυχαίων συμπολυμερών P(MMA-co-sfMA)-CNT. Σε αυτή τη φάση μελετήθηκε συστηματικά, στο εργαστήριο σύνθεσης των δοκιμίων, μόνο η μορφολογία της σύνθετης πολυμερικής μήτρας, ιδιαίτερα σε σχέση με το διαχωρισμό φάσεων των δύο πολυμερικών συνιστωσών και της εμφάνισης θερμοτροπικής υγροκρυσταλλικής συμπεριφοράς (βλ. Ε.Ε.1, Σχήμα 2), ενώ η ποιότητα της διασποράς των CNT και η ενδεχόμενη προτίμησή τους 8

9 για τη μια ή την άλλη πολυμερική συνιστώσα (φάση) είναι ακόμα υπό διερεύνηση με μετρήσεις SEM και AFM στο ΕΜΠ. 12. Νανοσύνθετα PBAT/PLA-πυριτίας. H μορφολογία στα δοκίμια της σειράς αυτής μελετήθηκε με τεχνικές SEM. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν καλή διασπορά του εγκλείσματος, η οποία, ιδιαίτερα στη περίπτωση της πυριτίας, είναι αναξάρτητη του κλάσματος του εγκλείσματος για τις συστάσεις που μελετήθηκαν εδώ (μέχρι 5wt%). Παρατηρήθηκε επίσης ότι η παρουσία της φάσης PBAT στα μείγματα (PLA/PBAT) βελτιώνει τη συμβατότητα της πολυμερικής μήτρας και με τους δύο τύπους εγκλείσματος με αποτέλεσμα καλύτερη διασπορά του εγκλείσματος. Ε.Ε.3. Θερμικές μεταπτώσεις Για τη μελέτη των θερμικών μεταπτώσεων, δράσεις , χρησιμιποιήθηκαν τεχνικές (παραδοσιακής) DSC και DSC με διαμόρφωση θερμοκρασίας (TMDSC ή MDSC) στο ΕΜΠ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα ανά σύστημα που μελετάται, όλα σε εξέλιξη. 8. Νανοσύνθετα PLLA-GO. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα δοκίμια της σειράς αυτής στη μελέτη της επίδρασης του εγκλείσματος στη κρυστάλλωση της πολυμερικής μήτρας με τεχνικές PLO (E.E.2, Σχήμα 6) και κυρίως DSC και TMDSC στο εργαστήριο παρασκευής τους και στο ΕΜΠ. Μετρήσεις ισόθερμης κρυστάλλωσης έδειξαν αύξηση του ρυθμού κρυστάλλωσης με τη προσθήκη GO και περαιτέρω αύξηση με τη προσθήκη org-go. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης μετρήσεις μηισόθερμης κρυστάλλωσης και τήξης σε διάφορους ρυθμούς κρυστάλλωσης και τήξης για τη μελέτη και ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών της κρυστάλλωσης, της ψυχρής κρυστάλλωσης και της τήξης. Η υαλώδης μετάπτωση μελετήθηκε με τεχνικές TMDSC, που επιτρέπουν να διακρίνουμε φαινόμενα υαλώδους μετάπτωσης από άλλα στην ίδια περιοχή θερμοκρασιών, ιδιαίτερα ψυχρής κρυστάλλωσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πρακτικά ανεξαρτησία της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης από το είδος και το κλάσμα του εγκλείσματος, αλλά σαφή μείωση του (κανονικοποιημένου) βήματος θερμοχωρητικότητας στα νανοσύνθετα, που υποδεικνύει «ακινητοποίηση» κλάσματος του πολυμερούς στην επιφάνεια του εγκλείσματος. Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται σε δημοσίευση υπό κρίση. 9. Νανοσύνθετα PDMS-Fe 2 O 3 /SiO 2. Για τη μελέτη των θερμικών αλλαγών φάσης στα δοκίμια της σειράς αυτής (υαλώδης μετάπτωση, κρυστάλλωση, ψυχρή κρυστάλλωση και τήξη) χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές DSC στο ΕΜΠ. Σχετικά αποτελέσματα από μια δημοσίευση υπό 9

10 heat flow endo up 0.25 W/g heat flow endo up 2 W/g προετοιμασία παρουσιάζονται στο Σχήμα 7. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη της υαλώδους μετάπτωσης, τόσο της θερμοκρασίας υαλώδους μετάπτωσης, που φαίνεται να αυξάνει με την αύξηση του κλάσματος του πολυμερούς, όσο και του βήματος θερμοχωρητικότητας. Τα αποτελέσματα αναλύονται και διερευνούνται με όρους ακινητοποίησης κλασματος του πολυμερούς στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων, σε συσχέτιση και με αποτελέσματα δυναμικής που παρουσιάζονται στην Ε.Ε o C/min glass transition crystallization 1 Fe 2 O 3 /SiO 2 /PDMS10 2 Fe 2 O 3 /SiO 2 /PDMS20 3 Fe 2 O 3 /SiO 2 /PDMS30 4 Fe 2 O 3 /SiO 2 /PDMS40 5 Fe 2 O 3 /SiO 2 /PDMS50 6 initial PDMS 7 SiO 2 /PDMS temperature ( o C) o C/min glass transition cold cryst. T m1 T m2 80 wt% 40 wt% 30 wt% initial PDMS 20 wt% 10 wt% PDMS temperature ( o C) melting Σχήμα 7 Θερμογράμματα DSC δοκιμίων PDMS-Fe 2 O 3 /SiO 2 σε εξάρτηση από το κλάσμα βάρους του πολυμερούς μετά από θερμική κατεργασία στους 80 o C σε ψύξη (αριστερά) και θέρμανση (δεξιά). Το ένθετο στο δεξιό σχήμα παρουσιάζει σε μεγένθυνση τη περιοχή της υαλώδους μετάπτωσης. 10. Νανοσύνθετα χιτοζάνης-πυριτίας. Συστηματικές μετρήσεις DSC στα δοκίμια της σειράς αυτής δείχνουν ότι ούτε η καθαρή χιτοζάνη ούτε τα νανοσύνθετα με το μικρότερο κλάσμα GPTMS, CHI-GPTMS1.5-TEOS0.5, παρουσιάζουν υαλώδη μετάπτωση. Αντίθετα, όλα τα δοκίμια με μεγαλύτερο κλάσμα βάρους GPTMS παρουσιάζουν υαλώδη μετάπτωση στη θερμοκρασιακή περιοχή των -40 με -50 o C. Η παρουσία υαλώδους μετάπτωσης με ίδια χαρακτηριστικά σε δοκίμια σύγκρισης που περιέχουν μόνο GPTMS και TEOS και η μεταβολή της έντασης του φαινομένου (βήμα θερμοχωρητικότητας) με τη σύσταση των δοκιμίων επιβεβαιώνουν ότι η παρατηρούμενη υαλώδης μετάπτωση οφείλεται στο GPTMS. Η συσχέτιση των χαρακτηριστικών της υαλώδους μετάπτωσης με τη μορφολογία είναι υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι μετρήσεις SEM και AFM. 11. Νανοσύνθετα PMMA-CNT και τυχαίων συμπολυμερών P(MMA-co-sfMA)-CNT. Για τη μελέτη των θερμικών αλλαγών φάσης των δοκιμίων της σειράς αυτής χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 10

11 DSC και TMDSC. Το Σχήμα 8 παρουσιάζει σχετικά αποτελέσματα σε δύο σειρές δοκιμίων. Στα δοκίμια της σειράς PMMA-CNT, καθώς και στα δοκίμια της σειράς P(MMA-co-sfMA)-CNT με MMA/fMA 80/20, καταγράφεται μόνο η υαλώδης μετάπτωση της πολυμερικής μήτρας, ενώ στα δοκίμια της σειράς P(MMA-co-sfMA)-CNT με MMA/fMA 21/79 καταγράφονται στην ίδια περιοχή η υαλώδης μετάπτωση της πολυμερικής μήτρας και η τήξη των ημιφθοριωμένων πλευρικών αλυσίδων. Για τη διάκριση και την ανάλυση των δύο φαινομένων στη δεύτερη σειρά δοκιμίων αξιοποιήθηκε η τεχνική TMDSC. Η θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης δεν μεταβάλλεται με το κλάσμα βάρους των CNT, ενώ μειώνεται με την αύξηση του κλάσματος των ημιφθοριωμένων πλευρικών αλυσίδων (περίπου στους 100 o C στα δοκίμια της σειράς PMMA- CNT, στους 85 o C στα δοκίμια της σειράς P(MMA-co-sfMA)-CNT με MMA/fMA 80/20 και στους 60 o C στα δοκίμια της σειράς P(MMA-co-sfMA)-CNT με MMA/fMA 21/79). Σχήμα 8 Αποτελέσματα μετρήσεων DSC στα δοκίμια PMMA-CNT (αριστερά) και P(MMA-co-sfMA)-CNT με MMA/fMA 21/79) (δεξιά) με το κλάσμα βάρους των CNT που αναγράφεται στα διαγράμματα Ε.Ε.4. Δυναμική και αγωγιμότητα H έμφαση στην Ε.Ε.4 είναι στη μελέτη της επίδρασης των νανοσωματιδίων στη δυναμική της πολυμερικής αλυσίδας, ιδιαίτερα της τμηματικής δυναμικής (segmental dynamics) που συνδέεται με την υαλώδη μετάπτωση, με διηλεκτρικές τεχνικές, που περιλαμβάνουν διηλεκτρική φασματοσκοπία αποκατάστασης (DRS), θερμικώς διεγειρόμενα ρεύματα αποπόλωσης (TSDC) και αργή φασματοσκοπία στη περιοχή χρόνου (TDS). Παράλληλα μελετούνται η ηλεκτρική και η θερμική αγωγιμότητα, ιδιαίτερα στα ΝΠΥ με εγκλείσματα CNT. Στη συνέχεια παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσματα ανά σύστημα που μελετάται, όλα σε εξέλιξη. 1. Νανοσύνθετα PU-POSS. Η δυναμική των πολυμερικών αλυσίδων στα δοκίμια της νέας σειράς PU-POSS μελετήθηκε με τεχνικές DRS, TSDC και δυναμικής μηχανικής ανάλυσης (DMA) με συστηματική μεταβολή του κλάσματος βάρους του εγκλείσματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη των μηχανισμών τμηματικής δυναμικής των πολυμερικών αλυσίδων τύπου α που 11

12 συνδέονται με την υαλώδη μετάπτωση. Το Σχήμα 9 παρουσιάζει το σχετικό διάγραμμα Arrhenius για όλα τα δοκίμια που μελετήθηκαν. Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, από την άποψη της μεθοδολογίας η σχετικά καλή συμφωνία μεταξύ των τριών τεχνικών που επελέγησαν εδώ για τη μελέτη της μοριακής δυναμικής. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται, καθώς και η διαφορετική εικόνα που προκύπτει απο μετρήσεις DSC, δείχνουν συστηματικές μεταβολές με τη κλάσμα βάρους του εγκλείσματος, που σχολιάζονται σε σχετική εργασία υπό δημισίευση στο Macromolecules. Σχήμα 9 Διάγραμμα Arrhenius για όλα τα δοκίμια της νέας σειράς PU-POSS στη περιοχή της τμηματικής δυναμικής. Τα σημεία DRS ελήφθησαν με προσαρμογή προτύπων συναρτήσεων στα πειραματικά αποτελέσματα. Τα σημεία TSDC είναι θερμοκρασίες κορυφών στην ισοδύναμη συχνότητα 1.6 mhz (τ=100 s). Τα σημεία DMA είναι θερμοκρασίες κορυφών του μέτρου απωλειών. Οι διακεκομμένες γραμμές αποτελούν προσαρμογή της εξίσωσης VTFH στα πειραματικά σημεία για όλα τα δοκίμια. 2. Νανοσύνθετα PDMS πυριτίας. Συνεχίστηκε η μελέτη της δυναμικής στα δοκίμια της σειράς αυτής, ιδιαίτερα με μετρήσεις DRS, μεταβάλλοντας συστηματικά δύο παραμέτρους, εκτός του τύπου και του κλάσματος βάρους του εγκλείσματος, στις σειρές δοκιμίων που παρασκευάζονται με ρόφηση πολυμερούς στην επιφάνεια των προκατασκευασμένων σωματιδίων : (1) ανόπτηση για τη συστηματική μεταβολή του κλάσματος της κρυσταλλικής φάσης και (2) ανάπτυξη, μέσω ρόφησης από διάλυμα, νανοκρυστάλλων ζιρκονίας στην επιφάνεια των νανοσωματιδίων πυριτίας πριν από το στάδιο της ρόφησης του πολυμερούς PDMS. Και στις δύο περιπτώσεις μελετάται συστηματικά η μοριακή δυναμική που σχετίζεται με την υαλώδη μετάπτωση (τμηματική δυναμική, μηχανισμοί α) και αξιοποιείται η μεγάλη εμπειρία της ερευνητικής ομάδας στην ανάλυση σύνθετων φασμάτων DRS με την προσαρμογή προτύπων συναρτήσεων και τη κριτική διερεύνηση των αποτελεσμάτων. Θυμίζουμε (βλ. 1 η εξαμηνιαία έκθεση) τη συνεισφορά τεσσάρων 12

13 μηχανισμών τύπου α σε αυτά τα υλικά, που οφείλονται, με αυξανόμενη θερμοκρασία σε σταθερή συχνότητα, σε άμορφο πολυμερές που περιορίζεται χωρικά στους πόρους της πορώδους πυριτίας (α p ), σε άμορφο πολυμερές μακρυά από τα νανοσωματίδια (α, bulk), σε μικρές άμορφες περιοχές που εγκλείονται σε κρυσταλλικές περιοχές (α c ) και σε άμορφο πολυμερές στο διεπιφανειακό στρώμα γύρω από τα νανοσωματίδια (α'). Στο Σχήμα 10 παρουσιάζονται νέα αποτελέσματα για το δοκίμιο Si60P40 (40% PDMS προσροφημένο σε Si60), σε σύγκριση με παλαιότερα σε άλλα δοκίμια, για τη κλίμακα χρόνου (διάγραμμα Arrhenius), που μπορούν να αναλυθούν και διερευνηθούν με όρους έκτασης της συνεργατικότητας (co-operativity) των διαφόρων συνεισφορών στην υαλώδη μετάπτωση, και για τη διηλεκτρική ισχύ των διαφόρων μηχανισμών, που μπορούν να αναλυθούν και διερευνηθούν με όρους κλάσματος του πολυμερούς που συμβάλλει στο μηχανισμό. Σχήμα 10 Διάγραμμα Arrhenius (αριστερά) και θερμοκρασιακή εξάρτηση της διηλεκτρικής ισχύος Δε (δεξιά) για το δοκίμιο Si60P40 (40% PDMS προσροφημένο σε Si60), σε σύγκριση με δοκίμια που αναγράφονται στα διαγράμματα 3. Νανοσύνθετα PU/PHEMA-πυριτίας. Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η μελέτη της δυναμικής στη δεύτερη σειρά νανοσύνθετων PU/PHEMA-πυριτίας με εγκλείσματα densil, μια ιδιαίτερη μορφή πυριτίας, για τη μορφολογία των οποίων παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μετρήσεων SAXS στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση. Συνοπτικά αποτελέσματα για τη κλίμακα χρόνου των διαφόρων μηχανισμών που καταγράφηκαν για δυο διαφορετικά κλάσματα βάρους της συνιστώσας PHEMA στη πολυμερική μήτρα, 17 και 37%, χωρίς και με 10% έγκλεισμα παρουσιάζονται στο Σχήμα 11. Στο διάγραμμα περιλαμβάνονται και σημεία DSC σε μια χαρακτηριστική ισοδύναμη συχνότητα από τη μελέτη των θερμικών αλλαγών φάσης στην Ε.Ε.3, στην οποία δεν γίνεται ειδική αναφορά σε αυτή την έκθεση για λόγους συντομίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που παρατηρούνται στους δύο μηχανισμούς τύπου α που 13

14 σχετίζονται με την υαλώδη μετάπτωση της μαλακής φάσης της συνιστώσας της PU με την προσθήκη του εγκλείσματος και επιβεβαιώνονται με μετρήσεις σε άλλες συστάσεις που δεν παρουσιάζονται εδώ. Σχήμα 11 Διάγραμμα Arrhenius για τα νανοσύνθετα PU/PHEMA-πυριτίας που αναφέρονται στο διάγραμμα. Στο διάγραμμα περιέχονται και σημεία TSDC και DSC στις αντίστοιχες ισοδύναμες συχνότητες. 8. Νανοσύνθετα PLLA-GO. Η δυναμική στα δοκίμια της σειράς αυτής μελετήθηκε συστηματικά με τεχνικές DRS. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μελέτη του μηχανισμού α που σχετίζεται με την υαλώδη μετάπτωση σε στενή συσχέτιση με τα σχετικά αποτελέσματα μετρήσεων DSC και TMDSC στην Ε.Ε.3. Στο Σχήμα 12 παρουσιάζονται σχετικά αποτελέσματα για τη πολυμερική μήτρα PLLA, ενώ στο ένθετο συσχετίζονται η διηλεκτρική ισχύς Δε του μηχανισμού α και το κλάσμα βάρους του αμόρφου πολυμερούς X amorph στη μήτρα PLLA και στα νανοσύνθετα με 1.0 wt% GO και 1.0 wt% GO-org. Οι τιμές X amorph προέρχονται από πειράματα DSC με την ίδια θερμική προϊστορία όπως τα πειράματα DRS. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μείωση της διηλεκτρική ισχύος στα νανοσύνθετα, σε καλή συμφωνία με την αντίστοιχη μείωση του βήματος θερμοχωρητικότητας στα πειράματα TMDSC (Ε.Ε.3). Στο διάγραμμα Arrhenius παρατηρούμε ότι ο μηχανισμός α επιταχύνεται στα νανοσύνθετα. Ένα σχετικό μοντέλο που αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται σε δημοσίευση υπό κρίση ερμηνεύει τα αποτελέσματα DRS/DSC/TMDSC. 14

15 Σχήμα 12 (a) Φάσματα διηλεκτρικών απωλειών ε (f) για τη πολυμερική μήτρα PLLA καταγεγραμμένα in-situ σε διεργασία ισόθερμης κρυστάλλωσης στους 75 ο C. Ο πίνακας στο ένθετο περιέχει αποτελέσματα για τη διηλεκτρική ισχύ Δε του μηχανισμού α και το κλάσμα βάρους του αμόρφου πολυμερούς X amorph για τη μήτρα PLLA και τα νανοσύνθετα με 1.0 wt% GO και 1.0 wt% GO-org. (b) Διάγραμμα Arrhenius για το μηχανισμό α για τη μήτρα PLLA και επιλεγμένα νανοσύνθετα. Το ένθετο παρουσιάζει αποτελέσματα για τη θερμοκρασιακή εξάρτηση της διηλεκτρικής ισχύος Δε του μηχανισμού α, στο οποίο τα βέλη δείχνουν τις αλλαγές άμορφο πλήρως κρυσταλλωμένο. 9. Νανοσύνθετα PDMS-Fe 2 O 3 /SiO 2. Για τη μελέτη της μοριακής δυναμικής χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές DRS και TSDC. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συστηματική μελέτη των μηχανισμών τμηματικής δυναμικής τύπου α που συνδέονται με την υαλώδη μετάπτωση. Καταγράφονται τρεις διακριτοί μηχανισμοί που αποδίδονται στη τμηματική δυναμική του κλάσματος του πολυμερούς που δεν επηρεάζεται από τη παρουσία του εγκλείσματος (bulk polymer, α relaxation), πολυμερικών αλυσίδων σε άμορφες περιοχές εγκλωβισμένες στις κρυσταλλικές περιοχές (α c relaxation) και ενός διεπιφανειακού πολυμερικού φλοιού γύρω από τα νανοσωματίδια (α' relaxation). Με βάση ένα απλοποιημένο μοντέλο που παρουσιάζεται στο Σχήμα 13, τιμές της διηλεκτρικής ισχύος Δε των μηχανισμών α που αναφέρθηκαν πιο πάνω και τιμές για το κλάσμα της πολυμερικής κρυσταλλικής φάσης από μετρήσεις DSC (Ε.Ε.3) υπολογίζονται οι τιμές του κλάσματος βάρους του αμόρφου πολυμερούς με περιορισμένη κινητικότητα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 13. Παρόμοια (ποιοτικά) συμπεριφορά προκύπτει και από τη μελέτη της υαλώδους μετάπτωσης με τεχνικές DSC στη Ε.Ε.3. Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται σε σχετική δημοσίευση υπό προετοιμασία. 15

16 Interfacial polymer fraction X int (wt) Fe 2 O 3 /SiO 2 /PDMS calculated from TSDC DRS (at -95 o C) Polymer content (wt) Σχήμα 13 Κλάσμα βάρους του αμόρφου πολυμερούς με περιορισμένη κινητικότητα συναρτήσει του κλασματος βάρους του πολυμερούς στο νανοσύνθετο και απλοποιημένο μοντέλο (δεξιά) στο οποίο στηρίζονται οι υπολογισμοί 10. Νανοσύνθετα χιτοζάνης-πυριτίας. Η δυναμική στα δοκίμια της σειράς αυτής μελετάται με μετρήσεις DRS και TSDC (σε εξέλιξη). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την απουσία υαλώδους μετάπτωσης που θα μπορούσε να αποδοθεί στη χιτοζάνη, και επιβεβαιώνουν την παρουσία τμηματικής δυναμικής τύπου α, που συνδέεται με την υαλώδη μετάπτωση, σε όλα τα σχετικά πλούσια σε GPTMS υλικά, σε καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα DSC στην Ε.Ε.3. Τα φάσματα είναι πλούσια σε δευτερεύοντες μηχανισμούς (υπό συστηματική μελέτη σε αυτή τη φάση) και καθορίζονται από τη παρουσία της χιτοζάνης (CHI-GPTMS1.5-TEOS0.5) ή του GPTMS (CHI- GPTMS15-TEOS5, CHI-GPTMS65-TEOS21). 11. Νανοσύνθετα PMMA-CNT και τυχαίων συμπολυμερών P(MMA-co-sfMA)-CNT. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και τα φαινόμενα διαφυγής (percolation) μελετήθηκαν συστηματικά στα δοκίμια των σειρών PMMA-CNT και P(MMA-co-sfMA)-CNT με MMA/fMA 21/79 με μετρήσεις DRS σε θερμοκρασία δωματίου και ανάλυση με την αξιοποίηση του φορμαλισμού της αγωγιμότητας εναλλασσομένου και στη συνέχεια ανάλυση των αποτελεσμάτων αγωγιμότητας στα πλαίσια της θεωρίας διαφυγής. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικά χαμηλές τιμές του κατωφλίου αγωγιμότητας, υποδεικνύοντας καλή κατανομή των CNT, και σημαντική μείωσή του στο σύστημα με συμπολυμερική μήτρα (0.10 και wt% CNT στις σειρές PMMA-CNT και P(MMA-co-sfMA)-CNT με MMA/fMA 21/79, αντίστοιχα), υποδεικνύοντας μη ομογενή κατανομή των CNT στο δεύτερο σύστημα. 16

17 Ε.Ε.5 Μηχανικές ιδιότητες Για τη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων χρησιμοποιούνται τεχνικές δυναμικής μηχανικής ανάλυσης (DMA, δράση Ε.Ε.5.1) και τάσης-παραμόρφωσης (δράση Ε.Ε.5.2). Οι μετρήσεις DMA, μικρού φορτίου, συναρτήσει της θεροκρασίας, σε σταθερή και χαμηλή συχνότητα στη περιοχή Ηz, παρέχουν ποσοτικές πληροφορίες για το μέτρο αποθήκευσης και το μέτρο απωλειών, που αναλύονται και διερευνούνται με όρους ακαμψίας και ολκιμότητας, καθώς και για την υαλώδη μετάπτωση (δράση Ε.Ε.3.1) και τη δυναμική (δράση Ε.Ε.4.1). Οι μετρήσεις τάσηςπαραμόρφωσης, υψηλού φορτίου και μεγάλης ακρίβειας, καθώς χρησιμοποιείται διάταξη laser για τη μέτρηση της παραμόρφωσης, παρέχουν πληροφορίες για την όλη μηχανική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομέων τιμών για το ελαστικό μέτρο, την αντοχή σε εφελκυσμό και τη παραμόρφωση στη θραύση. 1. Νανοσύνθετα PU-POSS. Για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των δοκιμίων της νέας σειράς PU-POSS, η σύνθεση των οποίων παρουσιάστηκε στην Ε.Ε.1, χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη φάση η τεχνική DMA. Στο Σχήμα 14 παρουσιάζονται σχετικά αποτελέσματα για όλα τα δοκίμια της σειράς αυτής, τόσο για το μέτρο αποθήκευσης, όσο και για το μέτρο απωλειών. Παρατηρούμε συστηματική μείωση του μέτρου αποθήκευσης στα νανοσύνθετα στην ελαστική φάση, που μπορεί να αναλυθεί και ερμηνευθεί με όρους πυκνότητας φυσικών σταυροδεσμών. Στην υαλώδη φάση, αντίθετα, παρατηρείται γενικά αύξηση του μέτρου αποθήκευσης στα νανοσύνθετα (αν και όχι συστηματική), που μπορεί να αναλυθεί και ερμηνευθεί με όρους ενίσχυσης της δυναμικής. Οι πληροφορίες από τη θερμοκρασιακή εξάρτηση του μέτρου απωλειών αξιοποιούνται για τη μελέτη της δυναμικής στην Ε.Ε.4 (Σχήμα 9). Σχήμα 14 Θερμογράμματα DMA για όλα τα δοκίμια της νέας σειράς PU-POSS σε σταθερή συχνότητα 5 Hz 17

18 Stress, MPа 3. Νανοσύνθετα PU/PHEMA-πυριτίας. Στο Σχήμα 15 παρουσιάζονται αποτελέσματα μετρήσεων τάσης-παραμόρφωσης για την αποτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς των νανοσύνθετων PU/PHEMA-πυριτίας με εγκλείσματα densil, μια ιδιαίτερη μορφή πυριτίας, για τη μορφολογία των οποίων παρουσιάστηκαν αποτελέσματα μετρήσεων SAXS στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση, ενώ για τη δυναμική τους στην Ε.Ε.4 αυτής της έκθεσης (Σχήμα 11). Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική αύξηση του μέτρου ελαστικότητας και της τάσης στη θραύση με τη προσθήκη του εγκλείσματος, ενώ, γενικά, η επιμήκυνση στη θραύση μειώνεται. Οι μεταβολές δεν είναι συστηματικές με τη σύσταση των δοκιμίων, όπως συχνά παρατηρείται σε νανοσύνθετα πολυμερικά συστήματα. Τη βέλτιστη συμπεριφορά παρουσιάζουν τα δοκίμια με 3 και 5% έγκλεισμα, σε καλή συσχέτιση με τα αποτελέσματα SAXS στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση, που υποδεικνύουν σχηματισμό συσσωματωμάτων σε μεγαλύτερες συκεντρώσεις. Η συσχέτιση με τα αποτελέσματα της δυναμικής (Ε.Ε.4, Σχήμα 11) είναι ακόμα υπό διερεύνηση Strain, % Σχήμα 15 Καμπύλες τάσης-παραμόρφωσης σε νανοσύνθετα PHEMA/PU-πυριτίας με 17% PHEMA και 0% (1), 3% (2), 5% (3), 10% (4) και 15% (5) πυριτία τύπου densil 4. Νανοσύνθετα PVDF/CNT. Στην 1 η εξαμηνιαία έκθεση παρουσιάστηκαν αποτελέσματα για τα νανοσύνθετα PVDF/CNT, ιδιαίτερα μια συστηματική μελέτη για την ηλεκτρική τους αγωγιμότητα σε εξάρτηση από το κλάσμα βάρους των CNT, που κατέληξε στη τιμή 1.21 wt% για το κατώφλι αγωγιμότητας. Τα δοκίμια αυτά παρασκευάστηκαν σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα στο Ινστιτούτο Πολυμερών της Σλοβακινής Ακαδημίας Επιστημών και μελετούνται στο ΕΜΠ ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησής τους ως αισθητήρων επιμήκυνσης και μηχανικής φθοράς με βάση ηλεκτρικές και διηλεκτρικές μετρήσεις. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή αυτή είναι ότι το ίδιο το ενισχυμένο (με CNT) υλικό αποτελεί και τον αισθητήρα (σε αντιδιαστολή π.χ. προς 18

19 Stress (MPa) C/C 0 (%) την αξιοποίηση οπτικών αισθητήρων για την ίδια εφαρμογή). Για το σκοπό αυτό συνδυάζονται στο ίδιο δοκίμιο με κατάλληλη γεωμετρία και εφαρμογή ηλεκτροδίων μηχανικές μετρήσεις τάσηςπαραμόρφωσης και ηλεκτρικές/διηλεκτρικές μετρήσεις. Η σύνθετη διάταξη μετρήσεων που κατασκευάστηκε περιγράφεται σε δημοσίευση που επισυνάπτεται στην έκθεση. Η έμφαση εδώ, σε σχέση με το Έργο, είναι πρωτίστως στη μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων και δευτερευόντως στην αξιοποίηση των μηχανικών μετρήσεων. Τα Σχήματα 16 και 17 προυσιάζουν αποτελέσματα μετρήσεων τάσης-παραμόρφωσης σε δοκίμια με 0.5 και 3.0 wt% CNT, αντίστοιχα, δηλαδή κάτω και πάνω από το κατώφλι αγωγιμότητας, αντίστοιχα, μαζί με αποτελέσματα διηλεκτρικών μετρήσεων για τη σχετική μεταβολή της χωρητικότητας του δοκιμίου και αποτελέσματα ηλεκτρικών μετρήσεων για τη σχετική μεταβολή της αντίστασης του δοκιμίου, αντίστοιχα. Παρατηρούμε μια εκτεταμένη περιοχή τάσεων και επιμηκύνσεων με γραμμική συμπεριφορά της σχετικής μεταβολής της χωρητικότητας, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση εφαρμογών μετρήσεων επιμήκυνσης. Στη περίπτωση των ηλεκτρικών μετρήσεων, αντίθετα, απουσιάζει η γραμμική συμπεριφορά, άλλες όμως μετρήσεις (κυκλικής φόρτισης, μεταξύ άλλων) υποδεικνύουν τη καταλληλότητα αυτής της μεθοδολογίας για την αίσθηση μηχανικής φθοράς Stress C/C 0 Linear Fit of C/C Strain (%) Σχήμα 16 Μηχανική τάση και σχετική μεταβολή της χωρητικότητας δοκιμίου PVDF/CNT με 0.5wt% CNT σε εξάρτηση από την επιμήκυνση 19

20 Stress (MPa) R/R 0 (%) Stress Strain (%) R/R 0 (%) Σχήμα 17 Μηχανική τάση και σχετική μεταβολή της αντίστασης δοκιμίου PVDF/CNT με 3.0wt% CNT σε εξάρτηση από την επιμήκυνση 8. Νανοσύνθετα PLLA-GO. Η μηχανική συμπεριφορά των δοκιμίων της σειράς αυτής μελετήθηκε με μετρήσεις τάσης-παραμόρφωσης στο εργαστήριο παρασκευής τους. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων (μέτρο ελαστικότητας και μηχανική αντοχή) στα νανοσύνθετα, με βέλτιστη συμπεριφορά, σε σχέση με το κλάσμα βάρους του εγκλείσματος, των δοκιμίων με 1% έγκλεισμα και, σε σχέση με το τύπο του εγκλείσματος, των δοκιμίων με έγκλεισμα org-go. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στις άλλες Ε.Ε. και ολοκληρώνουν τη μελέτη της σχέσης δομής-ιδιοτήτων στα νανοσύνθετα PLLA-GO. 10. Νανοσύνθετα χιτοζάνης-πυριτίας. Οι μηχανικές ιδιότητες των δοκιμίων της σειράς αυτής μελετήθηκαν με μετρήσεις τύπου indentation test σε διάταξη Seiko Exstar TMA / ss6000 of Seiko στο εργαστήριο παρασκευής τους στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασίας. Σχετικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 18, από τα οποία προκύπτει σημαντική βελτίωση της μηχανικής συμπεριφοράς στα δοκίμια CHI-GPTMS65-TEOS21 σε σχέση με τα δοκίμια CHI-GPTMS1.5-TEOS0.5 και CHI-GPTMS15-TEOS5. Λόγω ψαθειρότητας της χιτοζάνης δεν έχουμε σε αυτή τη φάση αποτελέσματα για τη καθαρή μήτρα. 20

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Osmotic effects of hard spheres on star polymer glasses Οσμωτικές επιδράσεις σκληρών σφαιρών σε υάλους ατεροειδών πολυμερών

Osmotic effects of hard spheres on star polymer glasses Οσμωτικές επιδράσεις σκληρών σφαιρών σε υάλους ατεροειδών πολυμερών Osmotic effects of hard spheres on star polymer glasses Οσμωτικές επιδράσεις σκληρών σφαιρών σε υάλους ατεροειδών πολυμερών Τελική έκθεση προόδου Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Βλασσόπουλος Συνεργάτες: D.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) Τεχνική ανίχνευσης φυσικό/χημικών διεργασιών πολυμερικών και άλλων υλικών (δοκίμια) που συνοδεύονται από ανταλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Το φαινόµενο της µνήµης σχήµατος συνδέεται µε τη δυνατότητα συγκεκριµένων υλικών να «θυµούνται» το αρχικό τους σχήµα ακόµα και µετά από εκτεταµένες παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία

Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Ευαισθητοποιημένη χημειοφωταύγεια με νανοδομημένους καταλύτες - Προοπτικές εφαρμογής της μεθόδου στην αναλυτική χημεία Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος Ερευνητής Α Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα»

Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» ENERGY WASTE Ημερίδα 21/11/2014 «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» Παρουσίαση έργου ENERGY WASTE Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία»

«Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία» «Το Πολυτεχνείο Κρήτης ερευνά» - Ημέρες γνωριμίας με την Έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης «Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερεωτικών λίθου με νανοτεχνολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΙΜΩΝ ΜΗ-ΥΦΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. Μοσχοπούλου 1,2, Ι. Μπούνος 1, Θ. Ιωαννίδης 1, Γ. Βογιατζής 1 1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα 2 Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 5. ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΒΙΟΫΛΙΚΟ ΒΙΟΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Σπαθής Ά.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5 Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο μεταβλητής γεωμετρίας και σε τρισδιάστατα δίκτυα παρουσία νερού ή οργανικής φάσης Ε.Ε. 5.1. : Μοντελοποίηση της ροής σε ένα πόρο απλής και μεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

2) Μελέτη Φυσικών Διεργασιών Κατασκευής Νανοδιατάξεων σε Πυρίτιο και Γερμάνιο i) Φαινόμενα διάχυσης και ενεργοποίησης προσμίξεων εκτός

2) Μελέτη Φυσικών Διεργασιών Κατασκευής Νανοδιατάξεων σε Πυρίτιο και Γερμάνιο i) Φαινόμενα διάχυσης και ενεργοποίησης προσμίξεων εκτός ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. Δ, Τσαμάκης Πρόεδρος ΣΗΜΜΥ ΓΕΝΙΚΑ Τελευταία δεκαετία: : Τάση για επενδύσεις στην ΈΡΕΥΝΑ στους τομείς της Νανοτεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία υποδομής νέας γνώσης στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΕΣ - ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. Παλάνη, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Μπικιάρης* Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΧΑΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ Β. Κανελλόπουλος, Γ. οµπάζης, Χ. Γιαννουλάκης και Κ. Κυπαρισσίδης Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π. Σ. Ταούκης, Γ. Ι. Κατσαρός, Β. Καπόπουλος, Ε. ερµεσονλούογλου Εργ. Χηµείας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Autonomous movement of platinum-loaded stomatocytes

Autonomous movement of platinum-loaded stomatocytes Autonomous movement of platinum-loaded stomatocytes Daniela A. Wilson, Roeland J. M. Nolte and Jan C. M. van Hest, NATURE CHEMISTRY, advance paper ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 364 ΣΤΟΧΟΣ Στη φύση υπάρχει μια συνεχής

Διαβάστε περισσότερα

E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας

E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας E.E.4 Πειράματα σε κλίνες με κοκκώδες υλικό Διάρκεια: 12 μήνες Έναρξη: 4 ος μήνας- Λήξη 15 ος μήνας Τίτλος Παραδοτέου: Πειράματα σε κλίνες άμμου Κατάσταση Παραδοτέου: Σε εξέλιξη 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Ε.Ε.4 πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V

Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Διαχωρισμός του Η 2 σε εμπορική μεμβράνη Pd-Cu/V Δ. Κουτσονικόλας 1, Σ. Τόπης 3, Σ. Καλδής 2, Γ. Σκόδρας 1,2,3 και Γ.Π. Σακελλαρόπουλος 1,2,3 * 1 Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης.

Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Εισαγωγή στην πυρηνοποίηση. http://users.auth.gr/~paloura/ Αντικείμενο Ομο- & ετερογενής πυρηνοποίηση: αρχικά στάδια ανάπτυξης υλικών ή σχηματισμού νέας φάσης. Ομογενής πυρηνοποίηση: αυθόρμητος σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ Θεωρητικη αναλυση μεταλλα Έχουν κοινές φυσικές ιδιότητες που αποδεικνύεται πως είναι αλληλένδετες μεταξύ τους: Υψηλή φυσική αντοχή Υψηλή πυκνότητα Υψηλή ηλεκτρική και θερμική

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαρία Γιαννακούρου ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Νικόλαος Γ. Στοφόρος Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ 7.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των μεταλλικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη πολυμερικών υλικών για χρήση σε χημικούς αισθητήρες

Ανάπτυξη και μελέτη πολυμερικών υλικών για χρήση σε χημικούς αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ανάπτυξη και μελέτη πολυμερικών υλικών για χρήση σε χημικούς αισθητήρες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ αρχικό υλικό + *στάδια επίπεδης τεχνολογίας πλακίδιο Si *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si οξείδωση εναπόθεση διάχυση φωτολιθογραφία φωτοχάραξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Ιόντα με υψηλές ενέργειες (συνήθως Ar +, O ή Cs + ) βομβαρδίζουν την επιφάνεια του δείγματος sputtering ουδετέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

Nανοσωλήνες άνθρακα. Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες. Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά

Nανοσωλήνες άνθρακα. Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες. Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά Nανοσωλήνες άνθρακα Ηλεκτρονική δομή ηλεκτρικές ιδιότητες Εφαρμογές στα ηλεκτρονικά Νανοσωλήνες άνθρακα ιστορική αναδρομή Από το γραφίτη στους Νανοσωλήνες άνθρακα Στο γραφίτη τα άτομα C συνδέονται ισχυρά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Μιχάλης Κομπίτσας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρ./Φυσικής Χημείας (www.laser-applications.eu) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Εισαγωγή Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η μελέτη του ηλεκτροοπτικού φαινομένου (φαινόμενο Pockels) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για κρύσταλλο KDP και ο προσδιορισμός της τάσης V λ/4. Στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας Heriot-Watt University Technological Education Institute of Piraeus Φίλιππος Μπρέζας & Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας 3 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή Δημιουργία πλέγματος & μοντελοποίηση CFD Διακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς

Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων και μοντέλα κυτταρικής μηχανικής συμπεριφοράς Πετρόπουλος Ηλίας Σωτηρόπουλος Εμμανουήλ Μέθοδοι μέτρησης των μηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον Ήλιο:

Πληροφορίες για τον Ήλιο: Πληροφορίες για τον Ήλιο: 1) Ηλιακή σταθερά: F ʘ =1.37 kw m -2 =1.37 10 6 erg sec -1 cm -2 2) Απόσταση Γης Ήλιου: 1AU (~150 10 6 km) 3) L ʘ = 3.839 10 26 W = 3.839 10 33 erg sec -1 4) Διαστάσεις: Η διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟ Ε.Μ.Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α. Α. Σεραφετινίδης, Μ.Ι. Μακροπούλου, Ι. Ράπτης, Α. Παπαγιάννης, Ν. Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας.

Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Το μικροσκόπιο ως αναλυτικό όργανο. Το μικροσκόπιο δεν μας δίνει μόνο εικόνες των παρασκευασμάτων μας. Η διάκριση των μικροσκοπίων σε κατηγορίες βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην ακτινοβολία που χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα

Θερμικοί Ηλιακοί Συλλέκτες & Συστήματα Η παρούσα κατάσταση Ήδη εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα......καλείται να συμβάλει ακόμα (πολύ) περισσότερο, αποδοτικότερα, ευρύτερα. (σχετικά) Ισχυρός παραγωγικός (& εξαγωγικός) κλάδος στην Ελλάδα, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Τηλέφωνο 2461 0 40161,2,3,4 εσωτερικό 241 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr

Επικοινωνία Τηλέφωνο 2461 0 40161,2,3,4 εσωτερικό 241 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr Aναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Βατάλης Αργύριος Καθηγητής Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χημείας, Χημικής Τεχνολογίας & Τεχνολογίας Υλικών Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ. Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα επαναλαμβανόμενο περιοδικά φαινόμενο, έχει μία συχνότητα επανάληψης μέσα στο χρόνο και μία περίοδο. Επειδή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα