Εισαγωγή. Πληροφορική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Πληροφορική"

Transcript

1 Πληροφορική Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών με Γλώσσα C. Η Επιστήμη των Υπολογιστών J.G.Brookshear Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την C, Ν.Μισυρλής Διαδικαστικά Το μάθημα έχει και εργαστήριο (θα δώσετε σήμερα τα ονόματά σας για να δούμε πόσες ομάδες εργαστηρίων θα φτιάξουμε. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο μπορείτε να το πάρετε και σε δικό σας υπολογιστή (είναι ανοικτό λογισμικό) Θα δώσετε και ασκήσεις Η τελική βαθμολογία σας θα διαμορφωθεί από τον τύπο 0.4*(βαθμός ασκήσεων)+0.6*(βαθμός διαγωνίσματος). Όμωςγιαναπεράσετεθαπρέπεικαιταδύοναείναι>4. Εισαγωγή Ο ρόλος των Αλγορίθμων Ο ρόλος των Αλγορίθμων Ιστορική Εξέλιξη των Υπολογιστικών Μηχανών Η επιστήμη των Αλγορίθμων Έννοια της Αφαίρεσης Χωρίς αυστηρότητα ένας αλγόριθμος είναι ένα σύνολο βημάτων που καθορίζουν τον τρόπο εκτέλεσης μιας εργασίας. Η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου ονομάζεται πρόγραμμα. Ηδιαδικασίατηςανάπτυξηςενόςπρογράμματοςσεμιαμορφή συμβατή με την μηχανή και της εισαγωγής στη μηχανή λέγεται προγραμματισμός. Λογισμικό (software)- Υλικό (hardware) Η μελέτη των αλγορίθμων ξεκίνησε σαν μαθηματικό θέμα (διαίρεση, αλγόριθμος του Ευκλείδη). Θεώρημα πληρότητας του Goedel (σε κάθε μαθηματική θεωρία που περιλαμβάνει το παραδοσιακό αριθμητικό μας σύστημα, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν ούτε να αποδειχθούν ούτε να διαψευστούν). 1

2 Ιστορική Εξέλιξη Άβακας Μηχανές Pascal, Leibnitz, Babbage Αναπαράσταση με οπές σε χαρτί (Jacquard για αργαλειούς). Την ιδέα χρησιμοποίησε ο Herman Hollerith για αναπαράσταση πληροφοριών με την μορφή οπών σε χάρτινες κάρτες. MARK I, ABC, Colossus, ENIAC. Επιτραπέζιοι (Apple, Commodore, Healthkit, Radio Shack). Προσωπικός υπολογιστής (ΙΒΜ). Μηχανικές Υπολογιστικές Μηχανές Blaise Pascal (Pascaline) Τροχός του Leibnitz Αργαλειός Jaquard Διαφορική Μηχανή του Babbage Μηχανή Hollerith Σύγχρονοι Υπολογιστές ABC (Atanasoff Berry Computer) Z1 (Zuse, Γερμανία) Mark1 Colossus (Alan Turing) ENIAC Υπολογιστές που βασίσθηκαν στην αρχιτεκτονική von Neumann EDVAC (Πανεπιστήμιο Pensylvania) EDSAC (Alan Wilkes Πανεπιστήμιο Cambridge) Επιστήμη των Αλγορίθμων Αφαίρεση Ποια προβλήματα μπορούν να επιλυθούν με αλγοριθμικές διαδικασίες; Πως μπρεί να γίνει ευκολότερη η επινόηση αλγορίθμων; Μεποιόντρόπομπορούνναβελτιωθούνοιτεχνικές αναπαράστασης και μετάδοσης των αλγορίθμων; Με ποιόν τρόπο μπορεί να εφαρμοσθεί η γνώση μας και και η τεχνολογία για τους αλγορίθμους ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες μηχανές; Πως μπορούν να αναλυθούν και να συγκριθούν τα χαρακτηριστικά διαφορετικών αλγορίθμων; Ηαφαίρεσηαναφέρεταιστηνδιάκρισημεταξύμεταξύτων εξωτερικών ιδιοτήτων μιας οντότητας και των λεπτομερειών της εσωτερικής της σύνθεσης. Η αφαίρεση δεν περιορίζεται μόνο στην επιστήμη και την τεχνολογία αλλά αποτελεί σημαντική τεχνική απλοποίησης με την οποία η κοινωνία έχει δημιουργήσει ένα τρόπο ζωής. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός κατασκευάζεται από επίπεδα αφηρημένων εργαλείων. 2

3 Αποθήκευση Δεδομένων Τα μπιτ και ο τρόπος που αποθηκεύονται Κύρια Μνήμη Αποθηκευτικά μέσα Αναπαράσταση Πληροφοριών σε σχήματα μπιτ Το δυαδικό σύστημα Αποθήκευση Ακεραίων Στο εσωτερικό των σύγχρονων υπολογιστών οι πληροφορίες αποθηκεύονται σαν σειρές από 0 και 1. Τα ψηφίααυτάονομάζονταιμπιτ(bit). Παρά τον πειρασμό να συσχετισθούν με αριθμητικές τιμές στην πραγματικότητα αποτελούν σύμβολα που η σημασία τους εξαρτάται από την εφαρμογή. Η αποθήκευση ενός μπιτ σε μια μηχανή προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συσκευής που μπορεί να βρίσκεται σε μια από δύο δυνατές καταστάσεις όπως ένας διακόπτης ( on, off ) ή άλλες συσκευές. Μοναδιαίοι και δυαδικοί τελεστές ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λογικοί Τελεστές Πίνακες Αλήθειας 3

4 Τελεστής NOT Τελεστής AND Εγγενής κανόνας του τελεστή AND Τελεστής OR Εγγενής κανόνας του τελεστή OR τελεστής XOR 4

5 Εγγενής κανόνας του τελεστή XOR Είσοδος Έξοδος Είσοδος Ή τεχνολογία έχει κατά καιρούς χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνικές για αποθήκευση μπιτ. Αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα είναι αυτή των πυκνωτών (βρίσκεται σε δύο καταστάσεις φορτισμένος-αφόρτιστος). Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την κατασκευή εκατομμυρίων μικροσκοπικών πυκνωτών μαζί με τα απαραίτητα κυκλώματα σε μια μοναδική συσκευή που ονομάζεται τσιπ. Οι σύγχρονες τεχνολογίες την αποθήκευση μπιτ σε συσκευές των οποίων το μέγεθος μετριέται σε άνγκστρομ. (όπως η flash memory στις φωτογραφικές μηχανές). 1 Τα διάφορα συστήματα αποθήκευσης έχουν διαφορετικούς βαθμούς πτητικότητας. 0 5

6 Δεκαεξαδικά ψηφία Σημείωση: Ένα σχήμα 4 μπιτ μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα δεκαεξαδικό ψηφίο και το αντίστροφο. Σχήμα μπιτ Δεκαεξαδικό Ψηφίο Σχήμα μπιτ Δεκαεξ. ψηφίο 8 9 A BC D EF Μετασχηματισμός δυαδικού σε δεκαεξαδικό και αντίστροφα Βρέστε το δεκαεξαδικό ισοδύναμο του μπιτ σχήματος Κάθε ομάδα 4 bits μετατρέπεται σε ένα δεκαεξαδικό ψηφίο. Το ισοδύναμο είναι xce2. Κύρια Μνήμη ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ 6

7 Μονάδες Μνήμης Ο συνολικός αριθμός των μοναδικά προσδιορίσιμων θέσεων στη μνήμη ονομάζεται χώρος διευθύνσεων (address space). Μονάδα--- kilobyte megabyte gigabyte terabyte petabyte exabyte Πλήθος bytes 2 10 bytes 2 20 bytes 2 30 bytes 2 40 bytes 2 50 bytes 2 60 bytes Προσέγγιση 10 3 bytes 10 6 bytes 10 9 bytes bytes bytes bytes 1 Ένας υπολογιστής έχει 32 MB (megabytes) μνήμη. Πόσα bits απαιτούνται για την διευθυνσιοδότηση κάθε byte στη μνήμη; SRAM DRAM Τύποι Μνήμης RAM Ο χώρος των διευθύνσεων της μνήμης είναι 32 MB, ή 2 25 (2 5 x 2 20 ). Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται log ή 25 bits, για την διευθυσιοδότηση. Τύποι Μνήμης ROM PROM EPROM EEPROM ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ 7

8 Φυσική Διάταξη μαγνητικού δίσκου Οργάνωση Επιφανείας ενός δίσκου Μηχανική Διευθέτηση Ταινίας Οργάνωση Επιφανείας μιας Ταινίας Δημιουργία και Χρήση CD-ROM Ταχύτητα 1x 2x 4x 6x 8x 12x 16x 24x 32x 40x Ρυθμός Ανάπτυξης 153,600 bytes per second 307,200 bytes per second 614,400 bytes per second 921,600 bytes per second 1,228,800 bytes per second 1,843,200 bytes per second 2,457,600 bytes per second 3,688,400 bytes per second 4,915,200 bytes per second 6,144,000 bytes per second Προσέγγιση 150 KB/s 300 KB/s 600 KB/s 900 KB/s 1.2 MB/s 1.8 MB/s 2.4 MB/s 3.6 MB/s 4.8 MB/s 6 MB/s 8

9 Μορφή CD-ROM ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διαφορετικοί τύποι δεδομένων Σημείωση: Στη πληροφορική χρησιμοποιείται ο όρος multimedia για ορισμό πληροφοριών που περιέχουν αριθμούς, κείμενο, εικόνες, ήχο, και video. Σχήμα μπιτ Παραδείγματα bit σχημάτων 9

10 Παράσταση συμβόλων με χρήση σχημάτων bit Πλήθος συμβόλων και μήκος σχήματος μπιτ Πλήθος συμβόλων ,536 Μήκος σχήματος μπιτ Αναπαράσταση της λέξης BYTE σε κωδικό ASCII ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΑΔΙΚΟΙ Η αποθήκευση αριθμητικών τιμών με τη μορφή κωδικοποιημένων χαρακτήρων δεν είναι αποδοτική όταν οι πληροφορίες που πρέπει να καταγραφούν είναι καθαρά αριθμητικές Δεκαδικό Σύτημα Αν χρησιμοποιήσουμε κωδικοποίηση για ένα διψήφιο θα χρειασθούν 16 μπιτ και ο μεγαλύτερος που μπορεί να αποθηκευθεί είναι ο 99. Στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης όμως σε 16 μπιτ μπορεί να αποθηκευθεί ένας αριθμός στο διάστημα 0 μέχρι Για τους αριθμούς χρησιμοποιούμε την δυαδική αναπαράστασή τους. 10

11 Δυαδικό Σύστημα Μέθοδοι Αναπαράστασης Εικόνων Ψηφιογραφική Μέθοδος Αναπαράστασης Μαυρόασπρων Εικόνων Αναπαράσταση έγχρωμων πιξελ Αναπαράσταση ήχου Μετατροπή δυαδικού σε δεκαδικό δυαδικός δεκαδικός 11

12 Μετατρέψτε τον δυαδικό σε δεκαδικό. Γράψτε τα μπιτ και το βάρος τους. Πολλαπλασιάστε κάθε μπιτ με το αντίστοιχο βάρος και καταχωρίστε το αποτέλεσμα. Στο τέλος προσθέστε τα αποτελέσματα. Δυαδικός Βάρη Δεκαδικός 19 Μετατρέψτε τον δεκαδικό 35 σε δυαδικό. Διαιρέστε συνεχώς τον αριθμό με το 2 και καταγράψτε το πηλίκο και το υπόλοιπο. Μετακινήστε αριστερά το πηλίκο και καταγράψτε το υπόλοιπο κάτω από κάθε πηλίκο. Σταματήστε όταν το πηλίκο είναι Dec. Δυαδικός Μετατροπή δεκαδικού σε δυαδικό Πεδίο ορισμού των ακεραίων Ταξινόμηση των ακεραίων Διάστημα τιμών μη προσημασμένων ακεραίων Πλήθος μπιτ Διάστημα τιμών ,535 12

13 Αποθήκευση του 7 σε 8 μπιτ θέση μνήμης Μετατροπή του αριθμού στον δυαδικό 111. Πρόσθεση πέντε 0 για να γίνουν συνολικά N (8) μπιτ, Ο αριθμός αποθηκεύεται στη μνήμη. Πράδειγμα Αποθήκευση του 258 σε μια θέση μνήμης 16 μπιτ Μετατροπή του αριθμού στον δυαδικό Προσθήκη 7 0 για να γίνουν συνολικά N (16) μπιτ, Ο αριθμός αποθηκεύεται στη μνήμη. αποθήκευσης μη προσημασμένων ακεραίων σε Διαφορετικούς υπολογιστές Δεκαδικός ,760 1,245,678 8-bit overflow overflow overflow 16-bit overflow Ερμηνεύστε τον σε δεκαδικό αν έχει αποθηκευθεί σαν μη προσημασμένος. Με την προηγούμενη διαδικασία είναι ο 43. Σημείωση: Διάστημα τιμών προσημασμένων ακεραίων Υπάρχουν δύο 0 στην αναπαράσταση προσήμου: ένα θετικό και ένα αρνητικό. Σε 8-bit : Πλήθος μπιτ Διάστημα ,147,483, ,147,483,647 13

14 Σημείωση: Στην αναπαράσταση προσήμου και μεγέθους, το πιο αριστερό bit καθορίζει το πρόσημο του αριθμού. Αν είναι 0, ο αριθμός είναι θετικός. Αν είναι 1, ο αριθμός είναι αρνητικός. Αποθηκεύστε τον 258 σε θέση μνήμης 16- bit χρησιμοποιώντας αναπαράσταση προσήμου και μεγέθους. Μετατροπή σε δυαδικό Προσθήκη 6 0 για σύνολο N-1 1 (15) bits, Προσθήκη ενός 1 επειδή πρόκειται για αρνητικό. Το αποτέλεσμα: αποθήκευσης ακεραίων προσήμου και μεγέθους σε διαφορετικούς υπολογιστές Δεκαδικός ,760 8-bit overflow overflow 16-bit Ερμηνεύστε στοδεκαδικόανο αριθμός έχει αποθηκευθεί ως ακέραιος προσήμου και μεγέθους. Αν αγνοήσουμε το τελευταίο αριστερό μπιτ, το υπόλοιπο είναι Στο δεκαδικό είναι ο 59. Το πιο αριστερό bit είναι 1, επομένως ο αριθμός είναι ο 59. Οι σχεδιαστές έχουν ακολουθήσεις μια διαφορετική προσέγγιση χρησιμοποιούν την αναπαράσταση συμπληρώματος προς 1. Για την αναπαράσταση των θετικών χρησιμοποιούν την αναπαράσταση των μη προσημασμένων ενώ για τους αρνητικούς το συμπλήρωμα προς 1 (προκύπτει αν όλα τα 0 του θετικού μετατραπούν σε 1 και τα 1 σε 0. Το διάστημα τιμών σε συμπλήρωμα του 1 με N bit είναι: -(2 N-1-1) (2 N-1-1) 14

15 Σημείωση: Διάστημα τιμών με συμπλήρωμα του 1 Υπάρχουν δύο 0 στην αναπαράσταση συμπληρώματος προς 1: θετικό και αρνητικό. Σε 8-bit θέση: # Bits Διάστημα ,147,483, ,147,483,647 Σημείωση: Στην παράσταση συμπληρώματος προς1, το πιο αριστερό μπιτ ορίζει το πρόσημο. Αν είναι 0, ο αριθμός είναι θετικός.αν είναι1 1, ο αριθμός είναι αρνητικός. Αποθήκευση του +7 σε μνήμη 8-bit με χρήση συμπληρώματος προς 1. Αλλαγή πρώτα του αριθμού σε δυαδικό 111. Προσθήκη 5 0 για να γίνουν συνολικά N (8) bits, Το πρόσημο, είναι θετικό. Το αποτέλεσμα είναι: Αποθηκεύστε το 258 σε 16-bit μνήμη χρησιμοποιώντας αναπαράσταση συπληρώματος 1. Πρώτα αλλάζει ο αριθμός σε δυαδικό Προσθήκη 0 για συμπλήρωση των N (16) bits, Επειδή το πρόσημο είναι αρνητικό παίρνουμε το συμπλήρωμα κάθε ψηφίου.το αποτέλεσμα είναι: αποθήκευσης με συπλήρωμα του 1 ακεραίων Σε διαφορετικούς υπολογιστές Δεκαδικός ,760 24,760 8-bit overflow overflow 16-bit

16 Μετατρέψτε τον σε δεκαδικό αν έχει αποθηκευθεί με συμπλήρωμα του 1. Το πιο αριστερό μπιτ είναι 1, επομένωνς είναι αρνητικός. Βρίσκουμε το συμπλήρωμα. Το αποτέλεσμα είναι Σε δεκαδικό είναι 09. Επομένως ο αρχικός αριθμός ήταν 9. Το συμπλήρωμα του συμπληρώματος είναι ο αρχικός αριθμός. Σημείωση: Συμπλήρωμα του 1 σημαίνει αντιστροφή όλων των μπιτ. Το συμπλήρωμα ενός θετικού είναι ο αντίστοιχος αρνητικός. Το συμπλήρωμα ενός αρνητικού είναι ο αντίστοιχος θετικός. Δύο φορές το συμπλήρωμα παίρνουμε τον αρχικό αριθμό. Σημείωση: Το πιο συνηθισμένο είναι το συμπλήρωμα του 2. Σχήμα Τιμή Σχήμα Τιμή Το διάστημα τιμών σε συμπλήρωμα του 2 με N bit είναι: Διάστημα τιμών με συπλήρωμα προς 2 -(2 N-1 ) (2 N-1-1) Πλήθος bit Range , ,767 2,147,483, ,147,483,647 16

17 Αποθήκευση αριθμών με συμπλήρωμα του 2 Σημείωση: Στην αναπαράσταση με συμπλήρωμα του 2, το πιο αριστερό bit ορίζει το πρόσημο του αριθμού. Αν είναι 0, ο αριθμός είναι θετικός. Αν είναι 1, ο αριθμός είναι αρνητικός. 1. Ο αριθμός μετατρέπεται στο δυαδικό αγνοώντας το προσημο. 2. Αν το πλήθος των μπιτ είναι μικρότερο από Ν, προστίθενται μηδενικά αριστερά του αριθμού για να συμπληρωθούν Ν μπιτ. 3. Αν το πρόσημο είναι θετικό αυτή είναι η αναπαράσταση του αριθμού. Αν το πρόσημο είναι αρνητικό μένουν ως έχουν όλα τα δεξιότερα 0 και το πρώτο 1. Τα υπόλοιπα μπιτ αντικαθίστανται με το συμπλήρωμά τους. Παρλαδειγμα Αποθηκεύστε τον +7 σε 8-bit μνήμη με χρήση συμπληρώματος του 2. Μετατροπή του αριθμού σε δυαδικό 111. Προσθήκη 5 0 για να γίνουν (8) bits, Το πρόσημο είναι θετικό άρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το αποτέλεσμα είναι: Αποθήκευση του 40 σε 16-bit μνήμη με χρήση συμπληρώματος του 2. Μετατροπή του αριθμού σε δυαδικό Προσθήκη 10 0 για συνολικά N (16) bits, Το πρόσημο είναι αρνητικό, επομένως αφήνουμε τα πιο δεξιά 0 μέχρι το πρώτο 1 (συμπεριλαμβανομένου του 1) άθικτα και παίρνουμε συμπλήρωμα των υπολοίπων. Το αποτέλεσμα είναι: αποθήκευσης σε συμπλήρωμα του 2 Ακεραίων σε διαφορετικούς υπολογιστές Σημείωση: Δεκαδιός ,760 24,760 8-bit overflow overflow 16-bit Υπάρχει μόνο ένα 0 στο συμπλήρωμα του 2: Σε 8-bit :

18 Δώστε τον σε δεκαδικό αν έχει αποθηκευθεί σε συμπλήρωμα του 2. Το πιο αριστερό ψηφίο είναι 1. Ο αριθμός είναι αρνητικός. Αφήνουμε το 10 δεξιά και συμπληρώνουμε το υπόλοιπο. Το αποτέλεσμα είναι Το συμπλήρωμα ως προς 2 είναι 10. Επομένως ο αρχικός αριθμός ήταν 10. Σημείωση: Το συμπλήρωμα του 2 μπορεί να επιτευχθεί αντιστρέφοντας όλα τα εκτός από τα πιο δεξιά μέχρι το πρώτο 1 (συμπεριλαμβανομένου). Τα συμπλήρωμα ενός είναι ο αντίστοιχος αρνητικός. Το συμπλήρωμα ενός αρνητικού είναι ο αντίστοιχος θετικός. Δύο φορές συμπλήρωμα παίρνουμε τον αρχικό. Παράσταση Ακεραίων Περιεχόμενο της μνήμης Χωρίς πρόσημο Πρόσημο-& μέγεθος Συμπλήρωμα του Συμπλήρωμα του Σημείωση: Κανόνες Πρόσθεσης Ακεραίων με Συμπλήρωμα του 2 Προσθέστε 2 μπιτ και διάδοση της μεταφοράς στην επόμενη στήλη. Αν υπάρχει μια τελική μεταφορά με την πρόσθεση της πιο αριστερής στήλης, απορρίπτεται. Προσθέστε δύο αριθμούς σε παράσταση συμπληρώματος του 2: (+17) + (+22) (+39) Μεταφορά Αποτέλεσμα Προσθέστε δύο αριθμούς σε παράσταση συμπληρώματος του 2: (+24) + (-17) (+7) Μεταφ Αποτελ

19 Προσθέστε δύο αριθμούς σε παράσταση συμπληρώματος του 2 : (+127) + (+3) (+130) Αριθμοί με συμπλήρωμα του 2 Μετα Αποτ (Λάθο( Λάθο) overflow. Σημείωση: Στις αριθμητικές πράξεις σε υπολογιστή, να θυμάστε ότι κάθε αριθμός καθώς και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι στο επιτρεπτό διάστημα. Αφαιρέστε το 62 από το 101 σε συμπλήρωμα του 2: (+101) - (+62) (+101) + (-62) Μερ Αποτελ Η πιο αριστερή μεταφορά απορρίπτεται. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ένας θετικός ο οποίος ονομάζεται μαγικός. Ο μαγικός αριθμός είναι συνήθως ο (2 Ν-1 ) ή ο (2 Ν-1-1). Για την αναπαράσταση προστίθεται στον αριθμό ο μαγικός αριθμός και το αποτέλεσμα σε δυαδικό και προστίθενται μηδενικά για να υπάρχουν συνολικά Ν μπιτ. 19

20 Παραστήστε τον 25 σε πλεόνασμα _127 χρησιμοποιώντας 8-bit. Προσθέστε πρώτα το 127 για να πάρετε 102. Σε δυαδική μορφή είναι Προσθήκη ενός μπιτ για να γίνει 8 μπιτ. Η αναπαράσταση είναι Ποιος είναι ο σε πλεόνασμα_127. Μετατροπή σε δεκαδικό. Είναι 254. Αφαίρεση του 127 από τον αριθμό. Το αποτέλεσμα είναι δεκαδικό 127. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ Για να μετατρέψουμε ένα αριθμό κινητής υποδιαστολής σε δυαδικό: Μετατρέπουμε το ακέραιο μέρος σε δυαδικό Μετατρέπουμε το κλασματικό μέρος σε δυαδικό. Τοποθετούμε υποδιαστολή μεταξύ των δύο. Αλλαγή δεκαδικού μέρους σε δυαδικό Μετατροπή του σε δυαδικό Γράψτε το δεκαδικό μέρος αριστερά. Πολλαπλασιάζουμε συνεχώς επί 2 και εξάγουμε το ακέραιο μέρος σαν το δυαδικό ψηφίο. Σταματάμε όταν ο αριθμός

21 Να μετατραπεί το δεκαδικό 0.4 σε δυαδικό με 6 bits. Γράψτε το δεκαδικό στην αριστερή γωνία. Πολλαπλασιάστε τον αριθμό συνεχώς με 2 και βγάζετε το ακέραιο μέρος σαν δυαδικό ψηφίο. Ποτέ δεν θα πάρετε την ακριβή δυαδικά παράσταση. Σταματήστε όταν έχετε 6 bits. Παραδείγματα κανονικοποίησης Original Αρχικός Number αριθμός Μεταφορά Κανονικοποίηση +2 6 x x x x IEEE πρότυπα για κινητή υποδιαστολή Δείξτε την αναπαράσταση του κανονικοποιημένου x Το πρόσημο είναι θετικό. Η αναπαράσταση του εκθέτη 133 με υπέρβαση _127. Προσθέστε 0 δεξιά για να γίνουν 23 bits. Ο αριθμός που αποθηκεύεται στη μνήμη: Παραδείγματα αναπαράστασης κινητή υποδιαστολής Αριθμός -2 2 x x x Προσ Εκθέτης Mantissa Ποιος ο 32-bit αριθμός κινητής υποδιαστολής Το πρόσημο είναι αρνητικό. Ο εκθέτης 33 ( ). Ο αριθμός μετά την κανονικοποίηση -2-3 x

22 Μοντέλο επεξεργαστή δεδομένων Μοντέλο Προγραμματιζόμενου επεξεργαστή Το ίδιο πρόγραμμα διαφορετικά δεδομένα Ίδια δεδομένα, διαφορετικά προγράμματα von Neumann μοντέλο von NEUMANN ΜΟΝΤΕΛΟ 22

23 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα και δεδομένα στη μνήμη ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τα προγράμματα αποτελούνται από εντολές Βήματα Κύκλου Μηχανής 1. Εισαγωγή του πρώτου στοιχείου δεδομένων στη μνήμη 2. Εισαγωγή του δεύτερου στοιχείου δεδομένων στη μνήμη 3. Πρόσθεση των δύο και αποθήκευση στη μνήμη 4. Εμφάνιση του αποτελέσματος Πρόγραμμα ανάκληση αποκωδικοποίηση εκτέλεση 23

24 Περιεχόμενα μνήμης & καταχωρητών πριν από την εκτέλεση Περιεχόμενα μνήμης μετά από κάθε κύκλο Μετά την πρώτη εντολή Περιεχόμενα μνήμης μετά από κάθε κύκλο Μετά τη δεύτερη εντολή Μετά την Τρίτη εντολή Μάσκα Μετά την τέταρτη εντολή 24

25 απενεργοποίησης Συγκεκριμένων μπιτ Χρησιμοποιήστεμιαμάσκαγιανα απενεργοποιήσετε τα 5 πιο αριστερά μπιτ ενός σχήματος. Ελέγξτε τη μάσκα με το Η μάσκα είναι Στόχος AND Μας Αποτε Έστω ένα υδραγωγείο που παρέχει νερό σε μια πόλη μέσω 8 αντλιών. Η κατάσταση των αντλιών (ανοικτές ή κλειστές) μπορεί να παρασταθεί με ένα σχήμα 8 μπιτ. Για παράδειγμα, το σχήμα δείχνει ότι οι αντλίες 1 έως 3 (από δεξιά), 7 και 8 είναι ανοικτές ενώ οι αντλίες 4, 5, και 6 είναι κλειστές. Υποθέστε τώρα ότι κλείνει η αντλία 7. Πως παριστάνεται αυτό μέσω μιας μάσκας? Χρησιμοποιήστε τη μάσκα για σύζευξη (AND) με το σχήμα προορισμού. Το μόνο 0 bit (bit 7) στη μάσκα ακυρώνει το έβδομο bit στο στόχο. Στόχος AND Μάσκα Αποτέλεσμα ενεργοποίησης συγκεκριμένων μπιτ Χρησιμοποιήστεμιαμάσκαγιανα ενεργοποιήσετε τα 5 πιο αριστερά μπιτ ενός σχήματος. Ελέξετ τη μάσκα με το Η μάσκα είναι Στόχος OR Μάσκα Αποτέλεσμα

26 Στο παράδειγμα του υδραγωγείου, κατασκευάστε μια μάσκα που να ανοίγει την αντλία 6. αντιστροφής συγκεκριμένων μπιτ Χρησιμοποιήστε τη μάσκα Στόχος OR Μάσκα Αποτέλεσμα Χρησιμοποιήστε μάσκα για να αντιστρέψετε τα 5 πιο αριστερά bits ενός σχήματος. Ελέξτε τη μάσκα με το σχήμα Στόχος XOR Μάσκα Αποτέλεσμα ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Πράξεις ολίσθησης Οι πράξεις ολίσθησης χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όταν το σχήμα αναπαριστά κάποιον προσημασμένο αριθμό. Μιατέτοιαπράξημπορείνα αλλάξει το πιο αριστερό μπιτ το οποίο αντιπροσωπεύει το πρόσημο. 26

27 Δείξτε πως μπορεί να διαιρεθεί ή να πολλαπλασιασθεί ένας αριθμός με το 2 με πράξεις ολίσθησης. Αν ένα bit σχήμα αναπαριστά ένα μη προσημασμένο αριθμό, μια δεξιά ολίσθηση διαιρεί τον αριθμό με 2. Το σχήμα παριστά τον 59. Στη δεξιά ολίσθηση παίρνουμε τον , που είναι ο 29. Στην αριστερή ολίσθηση, παίρνουμε , που είναι 118. Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό από λογικές πράξεις και πράξεις ολίσθησης για να βρείτε την τιμή (0 ή 1) του τέταρτου bit (από δεξιά). Χρησιμοποιούμε τη μάσκα για σύζευξη (AND) μετονστόχογιανακρατήσουμετο τέταρτο bit και να ακυρώσουμε τα άλλα. (συνέχεια) Στόχος a b c d e f g h AND Μάσκα Αποτέλεσμα e Ολίσθηση του νέου σχήματος τρεις φορές προς τα δεξιά 0000e e e e ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τώρα είναι πολύ εύκολο να ελέγξουμε την τιμή του νέου σχήματος. Αν η τιμή είναι 1, το αρχικό bit ήταν 1; Διαφορετικά το αρχικό μπιτ ήταν 0. Σύνδεση ΚΜΕ και μνήμης μέσω τριών διαύλων Σύνδεση συσκευών I/O με τους διαύλους 27

28 Ελεγκτής SCSI Small Computer Interface Ελεγκτής FireWire Ελεγκτής USB ΙΣΤΟΡΙΚΑ Στόχοι Ορισμός τύπων δεδομένων Κατανόηση της αποθήκευσης των δεδομένων σε υπολογιστή ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Κατανόηση των διαφορών μεταξύ κειμένου, αριθμού, εικόνων, video, και ήχου. Συμβολισμοί δεκαεξαδικών και οκταδικών αριθμών. 28

29 ΑΜΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Example 2 Show the hexadecimal equivalent of the bit pattern Solution Χωρίστε το μπιτ σχήμα σε ομάδες των 4 μπιτ (από δεξιά). Στην περίπτωση αυτή, προσθέστε 2 επιπλέον 0 στα αριστερά ώστε το πλήθος των μπιτ να διαιρείται με το 4. Έτσι έχετε τον , που μεταφράζεται σε x0e2. 3 Ποιο είναι το μπιτ σχήμα του x24c? Γράψτε κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο στο ισοδύναμο του δυαδικό που δίνει Σημείωση: ΟΚΤΑΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Ένα σχήμα 3 μπιτ μπορεί να παρασταθεί με ένα δυαδικό ψηφίο και αντίστροφα. 29

30 Οκταδικά ψηφία Μετασχηματισμός δυαδικού σε οκταδικό και αντίστροφα Σχήμα μπιτ Οκταδικό ψηφίο Σχήμα μπιτ Οκταδικό ψηφίο Βρέστε το οκταδικό ισοδύναμο του Κάθε ομάδα 3 bits μετατρέπεται σε ένα οκταδικό ψηφίο. Το ισοδύναμο είναι 0562, o562, or Βρέστε το οκταδικό ισοδύναμο του Divide the bit pattern into 3-bit 3 groups (from the right). In this case, add two extra 0s at the left to make the number of bits divisible by 3. So you have , which is translated to Βρέστε το δεκαεξαδικό ισοδύναμο του μπιτ σχήματος Χωρίστε το μπιτ σχήμα σε ομάδες των 3 μπιτ (από δεξιά). Στην περίπτωση αυτή, προσθέστε 2 επιπλέον 0 στα αριστερά ώστε το πλήθος των μπιτ να διαιρείται με το 3. Έτσι έχετε τον , που μεταφράζεται σε Ποιο το μπιτ σχήμα του 24 8 ; Γράψτε κάθε οκταδικό ψηφίο στο ισοδύναμο δυαδικό σχήμα και έχετε

31 Στόχοι Μετατροπή ενός αριθμού από δεκαδικό σε δυαδικό και αντίστροφα. Κατανόηση των διαφορετικών αναπαραστάσεων ενός ακεραίου στον υπολογιστή: πρόσημο, 1_συμπλήρωμα συμπλήρωμα, και 2_συμπλήρωμα συμπλήρωμα.. Κατανόηση του συστήματος αποθήκευσης εκθετικής μορφής Πραγματικών αριθμών ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΣΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ Κατανόηση της αποθήκευσης στον υπολογιστή με χρήση εκθέτη και mantissa. ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποθηκεύστε τον +7 σε 8 μπιτ θέση μνήμης χρησιμοποιώντας αναπαράσταση προσήμου και μεγέθους. Μετατροπή σε δυαδικό 111. Προσθήκη 4 μηδενικών N-1 1 (7) bits, Προσθήκη ενός επιπλέον 0 επειδή είναι θετικός. Το αποτέλεσμα είναι:

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 4ο Πράξεις με μπιτ 1 Πράξεις με μπιτ 2 ΑριθμητικέςΠράξειςσεΑκέραιους Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση Ο πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών Αναπαράσταση Αριθμών Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα Δεκαδικό και Δυαδικό Μετατροπή Για τη μετατροπή ενός αριθμού από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό, πολλαπλασιάζουμε κάθε δυαδικό ψηφίο του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αναπαράσταση Αριθμών Αναπαράσταση Αριθμών Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα Δεκαδικό και Δυαδικό Μετατροπή Για τη μετατροπή ενός αριθμού από το δυαδικό σύστημα στο δεκαδικό, πολλαπλασιάζουμε κάθε δυαδικό ψηφίο του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα Δρ. Γκόγκος Χρήστος Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης Ελληνικό - Ρωμαϊκό Σύστημα αρίθμησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 4 ο Πράξεις με bits Δρ. Γκόγκος Χρήστος Κατηγορίες πράξεων με bits Πράξεις με δυαδικά ψηφία Αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Πληροφορική. Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων. Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πληροφορική Ενότητα 4 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1 Αριθµητικό Σύστηµα! Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθµού µε διακεκριµένα σύµβολα! Ένας αριθµός αναπαρίσταται διαφορετικά σε κάθε σύστηµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 2: Αποθήκευση Δεδομένων, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Η Ενότητα 2 διαπραγματεύεται θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit!

! Εάν ο αριθμός διαθέτει περισσότερα bits, χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δυνάμεις του 2. ! Προσοχή στη θέση του περισσότερο σημαντικού bit! Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Αριθμοί Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και Μετατροπές Αριθμών 1 Αριθμητικό Σύστημα Ορίζει τον τρόπο αναπαράστασης ενός αριθμού με διακεκριμένα σύμβολα Ένας αριθμός αναπαρίσταται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (αριθμητικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Πράξεις με δυαδικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I. 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ Αριθμητικά Συστήματα ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελίνα Μακρή

Ελίνα Μακρή Ελίνα Μακρή elmak@unipi.gr Μετατροπή Αριθμητικών Συστημάτων Πράξεις στα Αριθμητικά Συστήματα Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Logism Άλγεβρα Boole Λογικές Πύλες (AND, OR, NOT, NAND, XOR) Flip Flops (D,

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδοµένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθµών 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Σύστηµα Δύο κυρίαρχα συστήµατα στο χώρο των υπολογιστών Δεκαδικό: Η βάση του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Δυαδικό Σύστημα Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών

Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Περιεχόµενα - Κωδικοποιήσεις - Αριθµητικά Συστήµατα 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Είπαµε ότι είναι, µία Ηλεκτρονική Μηχανή, που δουλεύει κάτω από τον έλεγχο εντολών αποθηκευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΗΜΜΥ, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch t / / h 1 ΑΡΙΘΜΟΙ Decimal Eύκολο για τον άνθρωπο Ιδιαίτερα για την εκτέλεση αριθμητικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 3: Υλικό Υπολογιστών, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Η Ενότητα 3 διαπραγματεύεται θέματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ. Μάθημα 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ. Μάθημα 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Μάθημα 7 Μηχανισμός Οπτικών Δίσκων CD ROM (compact disk read only memory) Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (650ΜΒ ή 700ΜΒ) Γρήγορη προσπέλαση στα δεδομένα Χαμηλή τιμή (CD) Μέσο μεταφοράς και διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

Ελίνα Μακρή

Ελίνα Μακρή Ελίνα Μακρή elmak@unipi.gr Μετατροπή Αριθμητικών Συστημάτων Πράξεις στα Αριθμητικά Συστήματα Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Logism Άλγεβρα Boole Λογικές Πύλες (AND, OR, NOT, NAND, XOR) Flip Flops (D,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΜΥ, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch 1 ΑΡΙΘΜΟΙ Decimal Eύκολο για τον άνθρωπο Ιδιαίτερα για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων

Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Δυαδικη παρασταση αριθμων και συμβολων Ενα αριθμητικο συστημα χαρακτηριζεται απο την βαση r και τα συμβολα a i που παιρνουν τις τιμες 0,1,...,r-1. (a n,,a 1,a 0. a -1,a -2,,a -m ) r = =a n r n + +a 1 r+a

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εκθετική Παράσταση (Exponential Notation) Οι επόµενες είναι ισοδύναµες παραστάσεις του 1,234 123,400.0

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Οργάνωση Δεδομένων (1/2) Bits: Η μικρότερη αριθμητική μονάδα ενός υπολογιστικού συστήματος, η οποία δείχνει δύο καταστάσεις, 0 ή 1 (αληθές η ψευδές). Nibbles: Μονάδα 4 bit που παριστά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Η ανάγκη του ανθρώπου για μετρήσεις οδήγησε αρχικά στην επινόηση των αριθμών Κατόπιν, στην επινόηση συμβόλων για τη παράσταση τους Τέλος, στη δημιουργία των αριθμητικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΕΝΟΤΗΤΑ Μ1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εκπαιδευτής: Γ. Π. ΠΑΤΣΗΣ, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Αθήνας ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Ποια είναι η βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Συστήματα Αρίθμησης. Συστήματα Αρίθμησης 1. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version Συστήματα Αρίθμησης Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούμε δέκα διαφορετικά σύμβολα τα :,, 2, 3, 4, 5, 6,7 8, 9. Για τον αριθμό 32 θα χρειαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Περιεχόμενα Μαθήματος Συστήματα αρίθμησης Πύλες Διάγραμμα ροής-ψευδοκώδικας Python Συστήματα Αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το περίφημο «θεσιακό,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Σε οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα, με βάση τον αριθμό Β, ένας ακέραιος αριθμός με πλήθος ψηφίων ν, εκφράζεται ως ακολούθως: α ν-1 α ν-2 α 1 α 0 = α ν-1 Β ν-1 + α ν-2 Β ν-2 + + α 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή

Κεφάλαιο 2. Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον. Υπολογιστή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 2 Οργάνωση και διαχείριση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή Δεδομένα και Εντολές πληροφορία δεδομένα εντολές αριθμητικά δδ δεδομένα κείμενο εικόνα Επιλογή Αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 2: Λογικές πράξεις, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλικρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Η Ενότητα 2 διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές http://courseware.mech.ntua.gr/ml23021/ 3 ο Μάθημα Λεωνίδας Αλεξόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ E-mail: leo@mail.ntua.gr URL: http://users.ntua.gr/leo 1 Κωδικοποίηση & Αποκωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 2: Αποθήκευση Δεδομένων: Αριθμητική του Υπολογιστή, Αριθμητικά Συστήματα Μετατροπές, 2ΔΩ Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 2: Αναπαράσταση Δεδομένων Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Καθ. Κ. Κουρκουµπέτης Οι διαφάνειες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές που συνοδεύονται µε το προτεινόµενο σύγγραµµα. 1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Νεκτάριος Κοζύρης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Νεκτάριος Κοζύρης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Νεκτάριος Κοζύρης ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 2.1Η έννοια της πληροφορίας Δεδομένα Πληροφορία Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 2.2 ΗΥ Το βασικό εργαλείο επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή Καθ. Κ. Κουρκουµπέτης Σηµείωση: Οι διαφάνειες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές που συνοδεύονται µε το προτεινόµενο σύγγραµµα. 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Υπολογιστών 1 Υπεύθυνη Μαθήματος και Διδάσκουσα ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΛΓΑΤΙΔΟΥ Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Πληροφορικής και Υπολογιστών ΕΚΠΑ E-mail: atsalga@di.uoa.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές

Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εισαγωγή στους Η/Υ & Εφαρμογές Διάλεξη #2: Υπολογιστές και συστήματα αρίθμησης Β. Δασκάλου, daskalu@upatras.gr Υπολογιστής Τα κύρια συστατικά ενός υπολογιστή Πληροφορίες εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. οµή Η/Υ: Αναπαράσταση εδοµένων. υαδικό σύστηµα. Συστήµατα Αρίθµησης υαδικό Οκταδικό εκαεξαδικό Παραδείγµατα

Περιεχόµενα. οµή Η/Υ: Αναπαράσταση εδοµένων. υαδικό σύστηµα. Συστήµατα Αρίθµησης υαδικό Οκταδικό εκαεξαδικό Παραδείγµατα οµή Η/Υ: Αναπαράσταση εδοµένων Συστήµατα Αρίθµησης υαδικό Οκταδικό εκαεξαδικό Παραδείγµατα Περιεχόµενα Κωδικοποίηση δεδοµένων Κώδικας ASCII Άλλοι κώδικες Παραδείγµατα Συστήµατα Αρίθµησης Τα συνηθέστερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 9ο Aντώνης Σπυρόπουλος Σφάλματα στρογγυλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-2 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 2 Αριθµητικά Συστήµατα και Αριθµητική Υπολογιστών Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ. Τσιατούχας Παράρτηµα A ιάρθρωση 1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο :

επιφάνεια πυριτίου Αναφορά στο Εκπαιδευτικό Υλικό : 5. Αναφορά στο Εργαστήριο : 2. Α/Α Διάλεξης : 1 1. Τίτλος : Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία 2. Μαθησιακοί Στόχοι : Λογικές Πύλες και η υλοποίησή τους με τρανζίστορ. Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Θέματα που καλύπτει : Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική Υπολογιστών (Κεφάλαιο 3)

Αριθμητική Υπολογιστών (Κεφάλαιο 3) ΗΥ 134 Εισαγωγή στην Οργάνωση και στον Σχεδιασμό Υπολογιστών Ι Διάλεξη 9 Αριθμητική Υπολογιστών (Κεφάλαιο 3) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Αριθμητική για υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Εισαγωγή Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί μια στερεότυπη διαδρομή: τα δεδομένα εισάγονται στο υπολογιστικό σύστημα, υφίστανται μια ορισμένη επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Αναπαράσταση Πληροφορίας Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Δεδομένα και πληροφορία Δεδομένα είναι ένα σύνολο διακριτών στοιχείων σχετικά με ένα συμβάν ή μια διαδικασία χωρίς κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ Τσιατούχας Παράρτηµα Β ιάρθρωση 1 Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2 Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Γκόγκος Χρήστος Επιστήμη των υπολογιστών Computer Science (CS) ή Information

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα

1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα 1 η Θεµατική Ενότητα : Δυαδικά Συστήµατα Δεκαδικοί Αριθµοί Βάση : 10 Ψηφία : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Αριθµοί: Συντελεστές Χ δυνάµεις του 10 7392.25 = 7x10 3 + 3x10 2 + 9x10 1 + 2x10 0 + 2x10-1 + 5x10-2

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Δεδομένων

Αναπαράσταση Δεδομένων Αναπαράσταση Δεδομένων Περιεχόμενα Ανακεφαλαίωση Αναπαράσταση Δεδομένων Εσωτερικό Υπολογιστή Αναπαράσταση Κειμένου Αναπαράσταση Εικόνας Αναπαράσταση Ήχου Δεδομένα στο Εσωτερικό του Η/Υ Αναπαράσταση Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Οργάνωση Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Περιβάλλον Προσομοίωσης Hades, University of Hamburg http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/applets/hades/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Πρώτο Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 1.1 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα... 1 1.2 Βασικά Ψηφιακά Κυκλώματα... 3 1.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα... 4 1.4 Τυπωμένα κυκλώματα... 7 1.5 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 1 ο Δομή ενός Προσωπικού Υπολογιστή Eπεξεργαστής ΚΜΕ Κρυφή Μνήμη ΜΔΜ Μονάδα Διασύνδεσης Αρτηρίας Κύρια Μνήμη Βοηθητική Μνήμη Οθόνη Πληκτρολόγιο Προσαρμογέας Δικτύου Ελεγκτής Ελεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης

Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς. Αντώνης Σταµατάκης Εισαγωγή στην Πληροφορική Α σ κ ή σ ε ι ς σ τ η ν ι α χ ε ί ρ ι σ η Μ ν ή µ η ς Αντώνης Σταµατάκης Μονάδες µέτρησης µνήµης Η βασική µονάδα µέτρησης της µνήµης στα υπολογιστικά συστήµατα είναι το µπάιτ

Διαβάστε περισσότερα

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης:

Δύο είναι οι κύριες αιτίες που μπορούμε να πάρουμε από τον υπολογιστή λανθασμένα αποτελέσματα εξαιτίας των σφαλμάτων στρογγυλοποίησης: Ορολογία bit (binary digit): δυαδικό ψηφίο. Τα δυαδικά ψηφία είναι το 0 και το 1 1 byte = 8 bits word: η θεμελιώδης μονάδα σύμφωνα με την οποία εκπροσωπούνται οι πληροφορίες στον υπολογιστή. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης

1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης 1 Αριθμητική κινητής υποδιαστολής και σφάλματα στρογγύλευσης Στη συγκεκριμένη ενότητα εξετάζουμε θέματα σχετικά με την αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας που χρησιμοποιούν οι σημερινοί υπολογιστές και τα

Διαβάστε περισσότερα

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting 3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting Περιέχει: Συστήματα αρίθμησης (Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Παραδείγματα) Φυσικές διευθύνσεις (Mac addresses, BIA) Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 11 ο και 12 ο

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 11 ο και 12 ο Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 11 ο και 12 ο Μονάδες ράξεων Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ΑΛΜ - ALU): Βασικές αριθμητικές πράξεις ρόσθεση/αφαίρεση Λογικές πράξεις Μονάδες πολύπλοκων αριθμητικών πράξεων σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. B για κάθε 0 Ψ i (1-1)

Κεφάλαιο 1. B για κάθε 0 Ψ i (1-1) Κεφάλαιο 1 Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα κύρια αριθμητικά συστήματα, οι αλγόριθμοι μετατροπής μεταξύ των συστημάτων για την κάθε μια περίπτωση, ο τρόπος εκτέλεσης των τεσσάρων βασικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές

Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εισαγωγή στους Η/Υ και Εφαρμογές tzagara@upatras.gr daskalou@upatras.gr https://eclass.upatras.gr/courses/econ1242/ Θέμα Μαθήματος Δομή και λειτουργία (Αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα