Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης"

Transcript

1 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Κυριαζής Πιτιλάκης Καθηγητής ΑΠΘ 1 2 1

2 Αντισεισμικός σχεδιασμός υπόγειων έργων Αυξανόμενο ενδιαφέρον στη χώρα μας λόγω της κατασκευής του Μετρό Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, υπόγειων χώρων στάθμευσης καθώς και σημαντικών υπόγειων οδικών έργων, όπως πιθανώς η υποθαλάσσια αρτηρία στην Θεσσαλονίκη Αποτελούνται από: Επιμήκη τμήματα (σύστημα σηράγγων) Κατασκευές μεγάλων διαστάσεων σε πολλαπλές στάθμες (π.χ. σταθμοί Μετρό) Η μελέτη υπόγειων κατασκευών μεγάλων διαστάσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι σχετικές Κανονιστικές διατάξεις και βιβλιογραφικές αναφορές είναι περιορισμένες αν όχι ανύπαρκτες 3 Αντισεισμική μελέτη υπόγειων κατασκευών Η σεισμική απόκριση μιας εγκιβωτισμένης υπόγειας κατασκευής μεγάλων διαστάσεων διαφέρει σημαντικά από την απόκριση μιας υπέργειας κατασκευής Οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις - παραμορφώσεις του εδάφους είναι σημαντικότερες από τα αδρανειακά φορτία Στατικά φορτία και στατικός σχεδιασμός Άλλες φορτίσεις (π.χ. άνωση) 4 2

3 Υπέργεια κατασκευή 5 Υπόγεια κατασκευή 6 3

4 Σεισμική μελέτη υπόγειων κατασκευών Διαφοροποίηση από υπέργειες κατασκευές: Απόκριση της υπόγειας κατασκευής : Αδρανειακή, κινηματική Κινηματική και αδρανειακή αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής Εγκιβωτισμένη κατασκευή (ενδοσιμότητα του εδάφους, σύνθετα θέματα αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής) Η σεισμική απόκριση μιας εγκιβωτισμένης υπόγειας κατασκευής μεγάλων διαστάσεων διαφέρει σημαντικά από την απόκριση μια υπέργειας κατασκευής Οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις και παραμορφώσεις του εδάφους είναι σημαντικότερες από τα αδρανειακά φορτία 7 Αντισεισμικός σχεδιασμός υπόγειων έργων Συνήθης πρακτική μελέτης στον ελληνικό χώρο: Δυναμικές εδαφικές ωθήσεις : Εφαρμογή διατάξεων ΕΑΚ 2 για ακλόνητους ή παραμορφώσιμους τοίχους Mononobe-Okabe Αδρανειακή απόκριση κατασκευής : Ισοδύναμα στατικά φορτία Ενδοσιμότητα εδάφους : Εκτίμηση τιμών ελατηρίων περιμετρικά της κατασκευής Με βάση τη φυσική του φαινομένου και τη διεθνή εμπειρία Ανάλυση της κατασκευής με την επιβολή μετακινήσεωνκαταναγκασμών λόγω σεισμού Πλήρης δυναμική ανάλυση 8 4

5 Περιεχόμενα Ανασκόπηση μορφολογίας υπόγειων κατασκευών μεγάλων διαστάσεων - Παθολογία Αρχές και φιλοσοφία αντισεισμικού σχεδιασμού Παραδείγματα - Πολυώροφος σταθμός Μετρό - Υποθαλάσσια αρτηρία 9 Τυπικά παραδείγματα h (εως d/2) d/2 H D d 2B 1 5

6 - Φορτίσεις σχεδιασμού - Σεισμικές ωθήσεις εδαφών - Δείκτες εμπέδησης και απόσβεσης - Μέθοδοι ανάλυσης κατά την εγκάρσια έννοια - - ισοδύναμη στατική - - πλήρως δυναμική - - επιβαλλόμενων καταναγκασμών μετακινήσεων - Εντατικά μεγέθη διατομών - Διατμητικές τάσεις διεπιφάνειας - Σεισμική ανάλυση κατά την διαμήκη έννοια - Αρχές σχεδιασμού έναντι ρευστοποίησης - Γενικά προβλήματα σχεδιασμού σε στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης 11 Μορφολογία 12 6

7

8 15 Σήραγγα Busan-Geoje, Korea 16 8

9

10 Ζεύξη Σουηδίας-Δανίας: Oresund Link

11 Bjorvika Norway

12

13

14

15 Fy, Fz < 5cm δy, δz Αρμός Gina Διατμητική κλείδα 29 ΤΟΜΗ ΑΡΜΟΥ 3 15

16

17 Υποθαλάσσια σήραγγα του BART Ν Ν Μ= = 7.25 Μ= = 8 Σήραγγα BART Τραβασάρου και Chacko (28) 33 Τυπική διατομή σήραγγας του BART Μαλακή Άργιλος Ειδικό Υλικό Πλήρωσης Σήραγγα ρ= 1.1 t/m 3 ~ 25 m Κοινό Υλικό Άργιλος Βάση Θεμελίωσης Τραβασάρου και Chacko (28) 34 17

18 Ζημιές Παθολογία 35 Kobe, 1995, Mw=6.9 Dakai subway 36 18

19 Dakai Station, Kobe 1995, Mw= Kobe, 1995, Mw=6.9 Dakai subway 38 19

20 Kamisawa station 16.68mx13.3m Kobe 1995, M6.9 R=35km Υποστυλώματα ανά 5.m Στατική αξονική δύναμη 8.74KN => σ αν =9MPa <23.5MPa 64Φ32, (5.8%) 9mm/125mm (.23%) Διατμητική αντοχή 54 ΚΝ Καμπτική αντοχή ΚΝ Διατμητική αστοχία 39 Κobe 1995 M6.9 Kamisawa Station 4 2

21 Αστοχίες σε σήραγγες Βάθος <5m Αλλούβια, ιζήματα PGA surf >.15g M >6 R < 5 km Sarma et al, Φορτίσεις 42 21

22 Στατικές Φορτίσεις H(m) Koγ'Η W1 Koγ'Η D(m) W2 γwd Koγ'(Η+D) Koγ'(Η+D) γwd γwd γwd B(m) 43 Σεισμικές Φορτίσεις - Ισοδύναμη Στατική Ανάλυση H(m) 1.5αγD τ1 1.5αγD D(m) τ4 (W2/g)*α (W2/g)*kv τ2.5αγd τ3 B(m).5αγD 44 22

23 Φορτίσεις σχεδιασμού Μικρής έντασης σεισμοί: Η κατασκευή πρέπει να παραμένει στην ελαστική περιοχή χωρίς ζημιές Μεγάλης έντασης σεισμοί: Αποφυγή κατάρρευσης, παρουσία ανελαστικών παραμορφώσεων, δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων και αναγκαιότητα ύπαρξης ικανής πλαστιμότητας σε κρίσιμους κόμβους Σεισμός Σχεδιασμού Λειτουργίας (ΛΣΣ): 1% σε 5 χρόνια Μέγιστος Σεισμός Σχεδιασμού (ΜΣΣ): 5% σε 5 χρόνια 5 και 1 χρόνια μέση περίοδο επανάληψης 45 ΜΣΣ ΛΣΣ U = D + L + E1 + E2 + EQ U =1.5D + 1.3L + ( )E1 + E EQ D : Νεκρά φορτία L : Κινητά φορτία E1 : Κατακόρυφα (έδαφος, νερό) E2 : Οριζόντια (έδαφος, νερό) EQ : Σεισμικά φορτία max U για (max E2, min E1) Εάν η U ικανοποιείται για ελαστική ανάλυση του φορέα, δεν απαιτείται άλλος έλεγχος Εάν η U δεν ικανοποιείται από την ελαστική ανάλυση τότε απαιτείται η εξασφάλιση ικανοποιητικής πλαστιμότητας 46 23

24 Σεισμική επικινδυνότητα σε συνθήκες βραχώδους έξαρσης Επιρροή τοπικών εδαφικών συνθηκών και επιφανειακής γεωλογίας σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου (1D, 2D, 3D) PHGA, PVGA, PGV, PGD, PSA, PSV, Sd, διατμητικές παραμορφώσεις και τάσεις στο έδαφος, χρονοϊστορίες επιταχύνσεων (3-5) Ασύγχρονη εδαφική ταλάντωση Εδαφική αστοχία (ρευστοποίηση ) 47 Θεσσαλονίκη Τm=475 4 PHGA (g) g.2g g g

25 Τm = 5 Καθιζήσεις λόγω ρευστοποίησης 5 years PGV ALTITUDE (M) ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ C: 2/25 B1: 35/2 SH B2: 28/2 E: 5/15 F: 8/6 1D E: 7/3 F: 75/6 E: 6/3 G*: 12/8 A: 25/2 ΡΟΤΟΝΤΑ SW Lateral propagation E: 4/8 G*: 12/8 G: 25/2 E: 35/ F: 85/6 G: 25/ DISTANCE (M) 5 25

26 Time (sec) LEP ROT Altitude (m) Αpga Αpga Αpga Μέγιστη επιτάχυνση εισαγωγής:.1g Μέγιστη επιτάχυνση εισαγωγής:.3g Σύνθεση 2D 1D 2D 1D 2D 1D Θεσσαλονίκη 2D, 1D αναλύσεις A: Ενίσχυση της PGA εισαγωγής στο υπόβαθρο

27 PSA (2D) PSA (1D) Ο σεισμικός συντελεστής σύμφωνα με τον ΕΑΚ και τα αντίστοιχα φάσματα σχεδιασμού στην επιφάνεια του εδάφους, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην μελέτη μιας υπόγειας κατασκευής μεγάλων διατάσεων 54 27

28 Βασικές αρχές σεισμικής απόκρισης και αντισεισμικού σχεδιασμού

29 Kawasima 1994,

30 Παραμορφώσεις στο έδαφος Μ6.1, Σχέσεις υπολογισμού παραμορφώσεων Κύματα S(παρόμοιες σχέσεις δίνονται για κύματα P και Rayleigh) St. John and Zahrah, 1987 Επιμήκης παραμόρφωση : παραμόρφωση : Vs ε l = sinφcosφ C s Vs ε n = sinφcosφ C s Διατμητική παραμόρφωση : Καμπυλότητα : V p 2 γ= cos φ Κ C p α s 3 = cos φ 2 C s 6 3

31 Σχέσεις υπολογισμού παραμορφώσεων Κύματα S Power, 1996 Οι συνολικές αξονικές παραμορφώσεις προκύπτουν από το συνδυασμό των επιμήκων παραμορφώσεων λόγω αξονικής και καμπτικής καταπόνησης V α ab s s 3 ε = sinφcosφ + r cos φ 2 Cs Cs C s : φαινόμενη ταχύτητα Παρόμοιες σχέσεις δίνονται για κύματα P και Rayleigh 61 Μέγιστη αξονική παραμόρφωση : Μέγιστη καμπτική παραμόρφωση : Σχέσεις υπολογισμού παραμορφώσεων Π.χ. για κύμα S με φ=45 o : 2π A a fl ε max = L 2 EA 2 4EA l c π l c 2 + Ka L 2π A b fl ε max = L r 4 EI 2 4EA l c π l 2 + Kt L ab a b = max + max ε ε ε c 62 31

32

33 65 Ανάλυση κατά την εγκάρσια έννοια 66 33

34 Wang (1993), Penzien (2), Hashash et al. (21) Racking coefficient γ c / γ ff = β (1 - ν s ) Με τον συντελεστή σχετικής δυστμησίας της κατασκευής (racking coefficient) επιτυγχάνεται με απλοποιητικό τρόπο ο συνυπολογισμός της διαφοροποίησης του καταναγκασμού λόγω διαφορετικής δυσκαμψίας εδάφους-κατασκευής 67 4(1-v s) R= 1+a l a=(3-4v) s s k si k =G /h si s s k 68 34

35 Δυστμησία ορθογωνικής σήραγγας τ = γ S G m m F= SH 1 1 G W S=1/Δ 69 G H W HW 24 EIw EIR 2 2 m F= + 2 ( Ι R =I S ) G m HW (Ι R =/= I S ) F= Ψ 12 EIR Ι W Ι S Ι R τ = γ S G m και W = L (m) Δ όπου structure Δstructure R= = H = Δ Δ free-field free-field (1+α )(α +3α )+(α +α )(3α +1) Ψ= H α 1 = I R /I I (1+α 1+6α 2) γ γ και α 2 = [I R /I W ][H/W] structure free-field 7 35

36 F=. Άκαμπτη κατασκευή, παραλαμβάνει ολόκληρο το σεισμικό φορτίο χωρίς διατμητική παραμόρφωση F < 1. Κατασκευή σχετικά δύσκαμπτη ως προς το έδαφος οπότε θα υποστεί μικρότερες παραμορφώσεις από αυτό F= 1. Κατασκευή και έδαφος ίσης δυσκαμψίας οπότε η κατασκευή θα δεχθεί τις παραμορφώσεις ελευθέρου πεδίου F> 1. Η διατμητική παραμόρφωση της κατασκευής υπερβαίνει αυτής του εδάφους F>>1. Κατασκευή υπερβολικά εύκαμπτη έως ανύπαρκτη με αποτέλεσμα να έχουμε διατμητικές παραμορφώσεις αντίστοιχες ορθογωνικής διατομής 71 Μέθοδος του συντελεστή σχετικής δυστμησίας (F-R) 1. Γεωμετρικά στοιχεία σήραγγας 2. Εκτίμηση των σεισμικών διατμητικών παραμορφώσεων σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου 3. Προσδιορισμός του συντελεστή σχετικής δυστμησίας F 4. Προσδιορισμός του συντελεστή R 5. Εκτίμηση της διατμητικής παραμόρφωσης της σήραγγας Δ σήραγγας = R χ Δ ελευθ.πεδίου 6. Ανάλυση της κατασκευής για την Δ σήραγγας (t) 7. Συνδυασμός φορτίσεων φορτιστικών καταστάσεων 8. Διαστασιολόγηση 72 36

37 Καταναγκασμός μετακινήσεων λόγω σεισμικών εδαφικών παραμορφώσεων 73 Περιγραφή φυσικού προβλήματος Αναλυτικό προσομοίωμα σταθμού κατά την εγκάρσια έννοια 74 37

38 Δείκτες εμπέδησης 75 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Ky Kz2 Kz1 Ks Kb,z Kb,z Οριζόντια ελατήρια Ky 76 38

39 Οριζόντια ελατήρια Ky 77 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Ky Kz2 Kz1 Ks Kb,z Kb,z Ελατήρια σε άλλες θέσεις 78 39

40 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Ky Kz2 Kz1 Ks Kb,z Kb,z Κατακόρυφα διατμητικά Ελατήρια διαφραγμάτων 79 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Διατμητικά ελατήρια στην κάτω πλάκα: P xu Pu Ks xu x Κλίση διαγράμματος P-x K s P = x u u Pu Pu λ Su Αργιλικό έδαφος: Ks = = x x u u Αμμώδες έδαφος: Pu n N n (W1 + W2 +.3 Q + kv W 2) Ks = = = x x x u u u 8 4

41 Ωθήσεις 81 Υπολογισμός δυναμικών εδαφικών ωθήσεων Συμβατικός υπολογισμός (ΕΑΚ2, EC8, Εγκύκλιος 39, κλπ) Ακλόνητος τοίχος Τοίχος με δυνατότητα μετακίνησης Mononobe-Okabe 82 41

42 Προσεγγιστικός υπολογισμός ωθήσεων σε περίπτωση πολυώροφου σταθμού η χώρων στάθμευσης. Είναι ακριβής?? Ψευδοστατική θεώρηση δυναμικών ωθήσεων Ψευδοστατική θεώρηση αδρανειακών φορτίων στην κατασκευή Υπολογισμός ΕΑΚ 2 (ακλόνητοι τοίχοι) για τα πρώτα 1m βάθους Εφαρμογή διατμητικών τάσεων περιμετρικά Σεισμικός συντελεστής στο μέσον του βάθους και κατανομή βάσει ΕΑΚ gal 3mm Kawasima, 26 Δυναμικό μέρος των ωθήσεων 84 42

43 Δυναμικές εδαφικές ωθήσεις Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού σε σταθμό με 4 στάθμες (28m) Δυναμική Ώθηση (kpa) ΣΤΑΘΜΗ ΟΡΟΦΗΣ Συνολική Ωθηση (kpa) ΣΤΑΘΜΗ ΟΡΟΦΗΣ ADINA ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑDINA Mononobe - Okabe Mononobe Okabe (τραπεζοειδης) ΕΑΚ2 (ακλόνητοι τοίχοι) -3-6 ADINA ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ Περιβάλλουσα Ε.Α.Κ. Μononobe-Okabe (ομοιόμορφη) Mononobe-Okabe (τραπεζοειδής) ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ 1 ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ 1 BAΘΟΣ (m) BAΘΟΣ (m) ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ 2-15 ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Σύγκριση δυναμικών ωθήσεων -21 ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Σύγκριση ολικών ωθήσεων H προσαρμογή του ΕΑΚ 2 για ακλόνητους τοίχους μπορεί να χρησιμοποιηθεί - με εξαιρέσεις - ως περιβάλλουσα (?) 85 Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού σεισμικών και ολικών ωθήσεων σε υποθαλάσσια σήραγγα (7.5m) Ωθήσεις σyy στo κατακόρυφο τοίχωμα σyy(kpa) z(m) Σεισμικές ωθήσεις THESS Σεισμικές ωθήσεις KOZ Θεώρηση ακλόνητου τοίχου Μέσος όρος ADINA M.O.- ομοιόμορφη κατανομή M.O. τριγωνική κατανομή

44 Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού σεισμικών και ολικών ωθήσεων σε υποθαλάσσια σήραγγα (7.5m) Συνολικές ωθήσεις σyy στo κατακόρυφο τοίχωμα σyy(kpa) z(m) Συνολικές ωθήσεις THESS Συνολικές ωθήσεις KOZ Συνολικές Ωθήσεις ΕΑΚ Μέσος όρος ADINA Εικόνα παραμόρφωσης τη χρονική στιγμή t=5.39 sec γιατοσεισμότηςκοζάνης t : για [Δ ορ.-δ βασης ]max Εικόνα παραμόρφωσης τη χρονική στιγμή t=5.59 sec γιατοσεισμότηςκοζάνης 88 44

45 Διατμητικές τάσεις στην περίμετρο 89 Σταθμός Μετρό 1D ανάλυση εδαφικής απόκρισης Δυναμική ανάλυση (σεισμός Κοζάνης) ABS Max Stress YZ Values (3rd peak) 6 5 Stress YZ (KPa) y (m) Μέγιστες ενεργές τιμές διατμητικών τάσεων (3rd peak 7%) 9 45

46 Πολυώροφος Σταθμός Μετρό Υπολογισμοί Διατμητική τάση ΥΖ (KN/m²) Μέγιστη τιμή Ενεργός τιμή 1D FF αναλύσεις (μέση τιμή) 1D FF αναλύσεις (Koz95T-μπλε γραμμή) Δυναμική ανάλυση (Koz95T) πλήρης αντιστοιχία τιμών από πλήρη δυναμική και 1D αναλύσεις εδαφικής απόκρισης Δυνατότητα χρήσης τιμών από 1D 91 Ορθογωνική σήραγγα 35,1 1,3 P1 P2 P3 7,5 1,45 T1 T2 T3 T4,6 1,1 P4 P5 P6 1,3 8,8 17, 17, -1.5 Effective shear stress at the side walls σyz(kpa) z(m) Thessaloniki time-history Kozani time-history Mohr-Coulomb limit stress 92 46

47 15 Effective shear stress at the roof slab 1 5 σyz (kpa) Thessaloniki tme-history Kozani time-history Mohr-Coulomb limit stress -15 L (m) 25 2 Effective shear stress at inverted slab Thessaloniki time-history Kozani time-history Mohr-Coulomb limit stress σyz (kpa) L (m) 93 Μέθοδοι υπολογισμού κατά την εγκάρσια έννοια 1. Ισοδύναμη στατική φόρτιση συνδυασμός φορτίσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 2. Ως άνω με ταυτόχρονη χρήση δεικτών εμπέδησης 3. Μέθοδος συντελεστή διατμητικού καταναγκασμού διαφορικών μετακινήσεων (ranking coefficient) 4. Πλήρης δυναμική ανάλυση του συστήματος έδαφοςσήραγγα (αριθμητική ανάλυση) 5. «Υβριδική» μέθοδος με την επιβολή στατικού καταναγκασμού σεισμικών μετακινήσεων για συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα (αριθμητική προσέγγιση) 94 47

48 Σταθμός Μετρό Vs (m/s) m D H Ky 2 3 ADINA Simp 1D Kz2 4 z (m) 5 Kz1 Ks 6 Kb,z Kb,z 7 2B 22m 8 9 Σκαρίφημα υπόγειας κατασκευής και εδαφικό προφίλ Πιτιλάκης και Συνεργάτες (27) σε συνεργασία με ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ΟΜΕΤΕ Α.Ε. & Συνεργάτες 95 Υπολογισμός δυναμικών εδαφικών ωθήσεων Πλήρης δυναμική ανάλυση 2D προσομοίωμα εδάφους και υπόγειας κατασκευής (ADINA FE code) 96 48

49 (β) Πλήρης δυναμική ανάλυση 1 Bending Moments 1 Bending Moments Moment (KNm) Moment (KNm) Top slab left Top slab right 5 1 t (sec) t (sec) Σεισμός Κοζάνης, 1995 Καμπτικές ροπές 15 Bending Moments 6 Bending Moments 1 4 Moment (KNm) 5-5 Moment (KNm) Foundation slab left -4-6 Diaphragm above left slab connection 5 1 t (sec) t (sec) Shear (KN) Shear Force Top slab left 5 1 t (sec) Shear (KN) Shear Force Top slab right 5 1 t (sec) Σεισμός Κοζάνης, 1995 Τέμνουσες Shear (KN) Shear Force Foundation slab left 5 1 t (sec) Shear (KN) Shear Force Diaphragm above left slab connection 5 1 t (sec)

50 Axial Force (KN) Axial Force Top slab left 5 1 t (sec) Axial Force (KN) Axial Force Top slab right 5 1 t (sec) Σεισμός Κοζάνης, 1995 Αξονικές Axial Force (KN) Axial Force Foundation slab left 5 1 t (sec) Axial Force (KN) Axial Force Diaphragm above left slab connection 5 1 t (sec) Σύγκριση μεθόδων ανάλυσης 1 Ανάλυση του φορέα για δυναμικές εδαφικές ωθήσεις και αδρανειακά φορτία κατασκευής (α) ψευδοστατικός υπολογισμός (επιβολή ισοδύναμων φορτίων) (β) πλήρης δυναμική ανάλυση 1 5

51 Ανάλυση φορέα για ωθήσεις και αδρανειακά φορτία Ροπή (KNm) Ψευδοστατική ανάλυση - Πλήρης δυναμική ανάλυση Ψευδοστατική επιβολή φορτίων Δυναμική ανάλυση 4 Πλάκα 1 οροφής Πλάκα 2 Ισοδύναμη στατική μέθοδος: Πλάκα 3 Πλάκα 4 Πλάκα 5 θεμελίωσης Διαφράγματα (οροφή) Διαφράγματα (θεμελ.-άνω) Διαφράγματα (θεμελ.-κάτω) Οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγηση ορισμένων κρίσιμων διατομών και υποδιαστασιολόγηση άλλων (Μεγάλες αβεβαιότητες) Μειωμένη αξιοπιστία ψευδοστατικού υπολογισμού εδαφικών ωθήσεων και αδρανειακών φορτίων Επιλογή των τιμών για τους δείκτες εμπέδησης??? 11 Σύγκριση μεθόδων 2 Ανάλυση του φορέα για επιβαλλόμενες μετακινήσεις σεισμικές εδαφικές (α) επιβολή φόρτισης ως στατικού εδαφικού καταναγκασμού (β) πλήρης δυναμική ανάλυση 12 51

52 (α) Επιβολή καταναγκασμού εδαφικών μετακινήσεων Ανάλυση της εδαφικής απόκρισης σε 1Δ ή2δ άνευ κατασκευής Υπολογισμός διαφορικών εδαφικών μετακινήσεων (free-field) Επιβολή του καταναγκασμού σε 2D προσομοίωμα εδάφους και κατασκευής

53 Δομικό στοιχείο Πλάκα -4 left (z=-26.7m) Πλάκα -4 right (z=-26.7m) Πλάκα left (z=-1.5m) Πλάκα right (z=-1.5m) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης άνω) Στατική επιβολή μετακινήσεων (δίχως μάζες) Σεισμός Κοζάνης Ενεργός ροπή (KNm) Δυναμική ανάλυση (δίχως μάζες) Δυναμική ανάλυση (με μάζες) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης - κάτω) Σεισμός Θεσσαλονίκης 1995 Πλάκα -4 left (z=-26.7m) Πλάκα -4 right (z=-26.7m) Πλάκα left (z=-1.5m) Πλάκα right (z=-1.5m) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης άνω) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης κάτω) Εδαφικός καταναγκασμός Δυναμική ανάλυση Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού Ροπή (KNm) Σεισμός Κοζάνης 1995 Στατική επιβολή μετακίνησεων Δυναμική ανάλυση Δυναμική με αδράνεια κατασκευής Ροπή (KNm) Σεισμός Θεσσαλονίκης 1978 Στατική επιβολή μετακίνησεων Δυναμική ανάλυση Δυναμική με αδράνεια κατασκευής 2 2 Πλάκα οροφής Πλάκα Διαφράγματα Διαφράγματα θεμελίωσης (άνω) (κάτω) Πλάκα οροφής Πλάκα Διαφράγματα Διαφράγματα θεμελίωσης (άνω) (κάτω) Σχετική συμφωνία αποτελεσμάτων στην πλάκα θεμελίωσης Σημαντικές διαφορές στην πλάκα οροφής της κατασκευής Ανακατανομή ροπών κατά την πλήρη δυναμική ανάλυση στο κατακόρυφο διάφραγμα που δεν φαίνεται στην ψευδοστατική μέθοδο Η αδρανειακή απόκριση σημαντική μόνο στην πλάκα οροφής 16 53

54 Α(m/sec 2 ) Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης στην επιφάνεια- THESS 6 5 Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) 4 Επιτάχυνση στη θέση του έργου t (sec) Α(m/sec 2 ) Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης σε βάθος 3.5m από τον πυθμένα (κεφαλή σήραγγας) -THESS Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) Επιτάχυνση στη θέση του έργου t (sec). m Water Thermaikos bay Vs=13m/s γ=18.6κν/m³ Vs=27m/s γ=21.κν/m³ Vs=38m/s 35.1 m γ=21.5κν/m³ Vs=5m/s γ=22.κν/m³ Vs=7m/s γ=22.κν/m³ Compacted gravel material -1.5 m m m -3.5 m m m Α(m/sec 2 ) Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης σε βάθος 12.m από τον πυθμένα -THESS 4 Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) 3 Επιτάχυνση στη θέση του έργου t (sec) 3 Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης στην επιφάνεια- THESS IΙ Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης σε βάθος 2.m από τον πυθμένα -THESS Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) Επιτάχυνση στη θέση του έργου Α(m/sec 2 ) Α(m/sec 2 ) t (sec) -3 t (sec) Προφίλ επιβαλλόμενων διαφορικών μετακινήσεων - THESS Δu(m) z(m) Σεισμός Θεσσαλονίκης 'Ανω πλάκα Κάτω πλάκα

55 Ορθογωνική σήραγγα : Στατική επιβολή σεισμικών εδαφικών μετακινήσεων 19 Μετακίνηση (m) Χρονοϊστορία διαφορικής μετακίνησης y της σήραγγας -THESS διαφορική μετακίνηση (m) Διαφορική Μετακίνηση άνω-κάτω πλάκας THESS.8.6 Αναλυτική μέθοδος (Wang) Δυναμική ανάλυση t (sec) -.8 t (sec) Διαφορική μετακίνηση καθ' ύψος της σήραγγας z(m) Σεισμός Θεσσαλονίκης Σεισμός Κοζάνης μετακίνηση (m) 11 55

56 Διαφορική μετακίνηση άνω και κάτω πλάκας για τους δύο σεισμούς σχεδιασμού διαφορική μετακίνηση (m) Διαφορική Μετακίνηση άνω-κάτω πλάκας THESS Αναλυτική μέθοδος (Wang) Δυναμική ανάλυση t (sec) Σύγκριση μεταξύ (α) πλήρους δυναμικής ανάλυσης και (β) της μεθόδου του συντελεστή διατμητικής ευκαμψίας (Ranking coefficient) διαφορική μετακίνηση (m) Διαφορική Μετακίνηση άνω-κάτω πλάκας KOZ t (sec) Αναλυτική μέθοδος (Wang) Δυναμική ανάλυση 111 Ροπή(kNm) Χρονοϊστορία ροπής κόμβων 1, 4 -THESS t (sec) Ροπή κόμβων 1, 4 Ενεργός τιμή ροπής (612.3kNm) π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Ροπή(kNm) Χρονοϊστορία ροπής κόμβων 2,3 -THESS t (sec) Ροπή κόμβων 2, 3 Ενεργός τιμή ροπής (357.3kNm)

57 π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Στροφή (rad) Χρονοϊστορίες στροφής κόμβων στην άνω πλάκα της σήραγγας -THESS t (sec) στροφή στον κόμβο 1 στροφή στον κόμβο 2 στροφή στον κόμβο 3 στροφή στον κόμβο 4 Στροφή (rad) Χρονοϊστορίες στροφής κόμβων στην κάτω πλάκα της σήραγγας -THESS t (sec) στροφή στον κόμβο 5 στροφή στον κόμβο 6 στροφή στον κόμβο 7 στροφή στον κόμβο π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Μετακίνηση (m) Χρονοϊστορίες μετακίνησης z στην άνω πλάκα της σήραγγας -KOZ Μετακίνηση z στον κόμβο 1 Μετακίνηση z στον κόμβο 2 Μετακίνηση z στον κόμβο 3 Μετακίνηση z στον κόμβο Μετακίνηση (m) Χρονοϊστορίες μετακίνησης z στην κατω πλάκα της σήραγγας -KOZ Μετακίνηση z στον κόμβο 8 Μετακίνηση z στον κόμβο 6 Μετακίνηση z στον κόμβο 7 Μετακίνηση z στον κόμβο t (sec) -.3 t (sec)

58 Διάγραμμα αξονικών Διάγραμμα τεμνουσών Διάγραμμα ροπών 115 Ισοδύναμη Στατική Μέθοδος F1=32.95kN/m Kwx kn/m Kwx z x Kwz z x Kwz F2=5.9kN/m Ksx Ksz kn/m Ksx Ksz 15.2 kn/m 15.2 kn/m z x Kwz kn/m Ksx Ksz kn/m

59 π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Shear Force results Shear Force V (kn) model A model B model C model D model E time-history analysis eq. static method P1 left P1 center P1 right P2 left P2 center P2 right P3 left P3 center P3 right P4 left P4 center P4 right P5 left P5 center P5 right P6 left P6 center P6 right Τ1 up Τ1 down Τ2 up Τ2 down Τ3 up Τ3 down Τ4 up Τ4 down

60 15 Bending Moment results 1 Bending Moment M (knm) model A model B model C model D model E time-history analysis eq. static method P1 left P1 center P1 right P2 left P2 center P2 right P3 left P3 center P3 right P4 left P4 center P4 right P5 left P5 center P5 right P6 left P6 center P6 right Τ1 up Τ1 down Τ2 up Τ2 down Τ3 up Τ3 down Τ4 up Τ4 down 119 Αξονικό(kN) Σύγκριση Αξονικών δυναμικών αναλύσεων και ισοδύναμης στατικής μεθόδου (σε επιπεδο κρίσιμων διατομών) Σεισμός Κοζάνης Σεισμός Θεσσαλονίκης Ισοδύναμη στατική μέθοδος Π1αριστερά Π1 άνοιγμα Π1δεξιά Π2αριστερά Π2 άνοιγμα Π3δεξιά Π3αριστερά Π3άνοιγμα Π3δεξιά Π4αριστερά Π4 άνοιγμα Π4δεξιά Π5αριστερά Π5 άνοιγμα Π5δεξιά Π6αριστερά Π6 άνοιγμα Π6δεξιά Τ1 πάνω Τ1 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω 12 6

61 8 6 4 Σύγκριση τεμνουσών δυναμικών αναλύσεων και ισοδύναμης στατικής μεθόδου (σε επιπεδο κρίσιμων διατομών) Σεισμός Κοζάνης Σεισμός Θεσσαλονίκης Ισοδύναμη στατική μέθοδος Τέμνουσα(kN) Π1αριστερά Π1 άνοιγμα Π1δεξιά Π2αριστερά Π2 άνοιγμα Π3δεξιά Π3αριστερά Π3άνοιγμα Π3δεξιά Π4αριστερά Π4 άνοιγμα Π4δεξιά Π5αριστερά Π5 άνοιγμα Π5δεξιά Π6αριστερά Π6 άνοιγμα Π6δεξιά Τ1 πάνω Τ1 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Σύγκριση ροπών δυναμικών αναλύσεων και ισοδύναμης στατικής μεθόδου (σε επιπεδο κρίσιμων διατομών) Σεισμός Κοζάνης Σεισμός Θεσσαλονίκης Ισοδύναμη στατική μέθοδος Ροπή(kNm) Π1αριστερά Π1 άνοιγμα Π1δεξιά Π2αριστερά Π2 άνοιγμα Π3δεξιά Π3αριστερά Π3άνοιγμα Π3δεξιά Π4αριστερά Π4δεξιά Π4 άνοιγμα Π5αριστερά Π5 άνοιγμα Π5δεξιά Π6αριστερά Π6 άνοιγμα Π6δεξιά Τ1 πάνω Τ1 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω

62 Ανάλυση κατά την διαμήκη έννοια Α-σύγχρονη Κίνηση 123 Φαινόμενη ταχύτητα : V app V = sin ψ V app (η C s ) : 7 15 m/s Για σήραγγες : min L = 1m-15m (Kawashima, 1996)

63 Τοπικές εδαφικές συνθήκες και ασύγχρονη κίνηση διαφορά φάσης τοπικές εδαφικές συνθήκες Anastasopoulos et al 28, BEE Α 125 Δοκιμές ασύγχρονης δόνησης με δύο διατμητικές τράπεζες L = 1m Laminar box

64

65 Διαμήκης ασύγχρονη ταλάντωση Εγκάρσια ασύγχρονη ταλάντωση

66 131 Κ ij, C ij από Mylonakis et al. 26 Κ αρχ =31.5ΜΝ/m 2 Προσομοίωση αρμών GINA ETS (Daewoo 24)

67 Αξονική παραμόρφωση αρμών εδαφική κίνηση θ σήραγγα Δu (m) Μέγιστη παραμόρφωση συνδέσμου συναρτήσει της Cs Σεισμός Θεσ/νίκης Σεισμός Κοζάνης Cs (m/sec).25.2 Μέγιστη παραμόρφωση συνδέσμου συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης φ Σεισμός Θεσ/νίκης Σεισμός Κοζάνης Δu (m) φ (deg) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 1- THESS αξονική παραμόρφωση (m) Χωρίς Διαφορά Φάσης -.6 t (sec).4 Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 2- THESS.3 αξονική παραμόρφωση (m) "Ι t (sec)

68 .3 Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 3- THESS αξονική παραμόρφωση (m) "Ι t (sec).2 Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 4- THESS αξονική παραμόρφωση (m) "Ι t (sec) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 5- THESS αξονική παραμόρφωση (m) t (sec) αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 6- THESS t (sec)

69 αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης αρμών 2 και 3 - THESS (max Δx=.45, min Δx=-.48m) Αρμός 2 Αρμός 3 "Ι Β: Χωρίς απόσβεση -.6 t (sec) Cs = 1m/s αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης αρμών 2 και 3 - THESS (max Δx=.44m, min Δx=-.46m).1 "Ι t (sec) Αρμός 2 Αρμός 3 Γ : Με απόσβεση 137 αξονική παραμόρφωση (m) αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 6- THESS t (sec) Σύγκριση χρονοϊστοριών αξονικής παραμόρφωσης αρμού 6 κατά τις θεωρήσεις Γ και Δ- ΤΗΕSS t (sec) Θεώρηση Γ Θεώρηση Δ "Ι A Χωρίς Διαφορά Φάσης, Μηδενική Απόσβεση και ομοιόμορφο έδαφος Γ Διαφορά Φάσης και ομοιόμορφο έδαφος +Απόσβεση Δ +Απόσβεση και μεταβλητή στρωματογραφία

70 αξονική παραμόρφωση (m) Σύγκριση χρονοϊστοριών αξονικής παραμόρφωσης αρμού 2 κατά τις θεωρήσεις Γ και Ε -.6 ΤΗΕSS Θεώρηση Ε Θεώρηση Γ.4.2 "Ι t (sec) E και ΣΤ + δι-γραμμική σχέση για τον σύνδεσμο GINA Σύγκριση χρονοϊστοριών αξονικής παραμόρφωσης αρμού 6 κατά τις θεωρήσεις Δ και ΣΤ -.8 ΤΗΕSS αξονική παραμόρφωση (m) "Ι Θεώρηση Δ Θεώρηση ΣΤ εβ εα σα -.8 t (sec) σβ 139 Ρευστοποίηση 14 7

71 Εγκάρσιες και διαμήκεις οριζόντιες μετακινήσεις και καθιζήσεις εξαιτίας της πλευρικής εξάπλωσης με αποτέλεσμα => καταναγκασμό «στατικών» διαφορικών μετακινήσεων Ανύψωση σήραγγας λόγω αυξημένων ανωστικών δυνάμεων (υδατικές υπερπιέσεις λόγω ρεστοποίησης) 141 Μέθοδοι αντιμετώπισης Διαθέσιμη διατμητική αντοχή περιμετρικά της σήραγγας Διατμητικές κλείδες Προεντεταμένοι διαμήκεις εντατήρες Νεκρό βάρος Αποστράγγιση (σκάφη, χαλικοπάσσαλοι κλπ)

72 Χαρακτηριστικά σήραγγας BART Κατασκευή από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Κέλυφος από Χάλυβα Συνολικό μήκος 5.5 km Η σήραγγα περιβάλλεται από χαλαρές άμμους με χαλίκια (Dr < 5%) Υψηλή σεισμικότητα της περιοχής Τρωτότητα Πιθανή ανύψωση σήραγγας λόγω ρευστοποίησης του περιβάλλοντος εδάφους Fugro West Inc. (Section Designer Prime)-> Αποτίμηση της τρωτότητας και πρόταση κατάλληλης μεθόδου βελτίωσης 143 Κριτήρια σχεδιασμού Σήραγγας BART Ειδικά κριτήρια σχεδιασμού Δύο επίπεδα σεισμών σχεδιασμού Βασικός Σεισμός Σχεδιασμού (Design Basis Earthquake DBE): T=1 χρόνια, PGA.63g Μικρότερος Βασικός Σεισμός Σχεδιασμού (Lower Design Basis Earthquake LDBE): T=5 χρόνια, PGA.5g Στόχοι επιτελεστικότητας DBE: Ασφαλής εκκένωση, αποφυγή εισροής νερού λάσπης στη σήραγγα LDBE: Δυνατότητα επαναλειτουργίας σε σύντομο χρονικό διάστημα Κριτήρια αποδοχής Κριτήρια αντοχής (επιτρεπόμενες τάσεις) Κριτήρια παραμόρφωσης (επιτρεπόμενες παραμορφώσεις κυρίως αξονικές στο χαλύβδινο κέλυφος)

73 Φιλοσοφία σχεδιασμού Σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα (ή μεβάσητις παραμορφώσεις) έναντι του σχεδιασμού με χρήση Συντελεστή Ασφαλείας Θεώρηση δύο επιπέδων σεισμού σχεδιασμού Θεώρηση μέσης απόκρισης που προέκυψε από 7 χρονοϊστορίες κανονικοποιημένες ως προς τα φάσματα για κάθε επίπεδο Απαιτήσεις παραμορφώσεων Φορτιστικοί συνδυασμοί που έλαβαν υπόψη απαιτήσεις λόγω 1. ανύψωσης λόγω ρευστοποίησης 2. αξονικών παραμορφώσεων και απαιτήσεις ροπών ε M M + + ax uplift global ε y M y, θ= M y, θ= Κριτήρια απόφασης επεμβάσεων Εάν στις περισσότερες θέσεις ο λόγος διαρροής είναι 1. < λ < 2. Δεν προτείνεται επισκευή Σε μεμονωμένες θέσεις οι λόγοι διαρροής ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα κριτήρια σχεδιασμού Ανάγκη περαιτέρω υπολογισμών / επισκευή

74 Συγκρίσεις αποτελεσμάτων 2 Πειράματα σε Φυγοκεντριστή University of California, Davis Αναλύσεις με FLAC (UBCSAND) και OpenSees (Elgamal et al.) Ανύψωση Σήραγγας (cm) Πείραμα FLAC OpenSees Kutter et al. (28) Επιτάχυνση (g) Διέγερση στην Βάση Διάρκεια (s) Τραβασάρου και Chacko (28) 147 Διανύσματα μετατόπισης Ο ρόλος της PGV! Τραβασάρου και Chacko (28)

75 Διατομή οριζόντιου διατμητικού κλειδιού: bxd = 19mm x 6mm μήκος: l = 7mm Διατομή κατακόρυφου διατμητικού κλειδιού: bxd = 6mm x 165mm μήκος: l = 7mm θέση προεντεταμένης αγκυρωσης διατμητική κλείδα συνδεσμος GINA 149 3D view of the tunnel-segment model Η μελέτη ρευστοποίησης των επιφανειακών χαλαρών σχηματισμών καταλήγει σε οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις από 1cm έως 2cm 15 75

76 Δυνάμεις στην διατμητική κλείδα λόγω οριζόντιων μετακινήσεων Horizontal displacement Case (a) d (m) V sd (kn) Case (b) d (m) V sd (kn) * * * Διατμητική αντοχή σκυροδέματος 15ΚΝ Δυνάμεις στην διατμητική κλείδα λόγω κατακόρυφων μετακινήσεων Vertical displacement Case (a) d (m) V sd (kn) Case (b) d (m) V sd (kn) * * * Διατμητική αντοχή σκυροδέματος 26ΚΝ 151 Γενικά Θέματα Διαστασιολόγησης Πόσο σημαντικός είναι ο αντισεισμικός σχεδιασμός σε σχέση με τα υπόλοιπα φορτία στατικής φύσεως?

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων Μεγάλων Διαστάσεων Seismic Design of Underground Structures with Large Dimensions

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων Μεγάλων Διαστάσεων Seismic Design of Underground Structures with Large Dimensions 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1948 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Έργων Μεγάλων Διαστάσεων Seismic Design of Underground Structures

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις

Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις /7/0 ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 0 - ΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις 8.0.0 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεµελίωση µπορεί να γίνει µε πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Σεισμικών ιατμητικών Τάσεων στην Περίμετρο Υπόγειων Κατασκευών Μικρού Βάθους και Μεγάλου Μήκους

Εκτίμηση Σεισμικών ιατμητικών Τάσεων στην Περίμετρο Υπόγειων Κατασκευών Μικρού Βάθους και Μεγάλου Μήκους Εκτίμηση Σεισμικών ιατμητικών Τάσεων στην Περίμετρο Υπόγειων Κατασκευών Μικρού Βάθους και Μεγάλου Μήκους Estimation of Seismic Shear Stresses in the Perimeter of Shallow Long Underground Structures Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα

Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Γενικευμένα Mονοβάθμια Συστήματα Ε.Ι. Σαπουντζάκης Καθηγητής ΕΜΠ Δυναμική Ανάλυση Ραβδωτών Φορέων 1 1. Είδη γενικευμένων μονοβαθμίων συστημάτων xu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Συμπεριφορά υπόγειων αγωγών Φυσικού Αερίου υπό σεισμική φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Αποτίμηση διώροφου κτιρίου ΟΣ κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, προσθήκη δύο ορόφων σύμφωνα με νεότερους Κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων. Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων. Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΗΥ Ενότητα 3: Λεπτομέρειες προσομοίωσης δομικών στοιχείων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής: Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονη Πρακτική Κ. Σπυράκος, Καθηγητής ΕΜΠ /ντής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

5. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών

5. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών 5. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντισεισμικός σχεδιασμός υπόγειων σταθμών μετρό. Εφαρμογή στον σταθμό της Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντισεισμικός σχεδιασμός υπόγειων σταθμών μετρό. Εφαρμογή στον σταθμό της Βενιζέλου του μετρό της Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντισεισμικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

8. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών

8. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών ΠΠΜ 221: Ανάλυση Κατασκευών με Mητρώα 8. Μέθοδοι δυσκαμψίας (μετακινήσεων) για την ανάλυση πλαισιακών κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων

Εικόνα : Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Τόµος B Εικόνα 5.3.1-1: Τετραώροφος πλαισιακός φορέας τριών υποστυλωµάτων Σε περίπτωση υπογείου, οι σεισµικές δυνάµεις στην οροφή του είναι µηδενικές. Ωστόσο, η κατάσταση πλήρους πάκτωσης στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ..

Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. Αποτίμηση και προμελέτη ενίσχυσης κατασκευής Ο.Σ.. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΦΕΔΡΑΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ PILLOTIS ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα