Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης"

Transcript

1 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Κυριαζής Πιτιλάκης Καθηγητής ΑΠΘ 1 2 1

2 Αντισεισμικός σχεδιασμός υπόγειων έργων Αυξανόμενο ενδιαφέρον στη χώρα μας λόγω της κατασκευής του Μετρό Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, υπόγειων χώρων στάθμευσης καθώς και σημαντικών υπόγειων οδικών έργων, όπως πιθανώς η υποθαλάσσια αρτηρία στην Θεσσαλονίκη Αποτελούνται από: Επιμήκη τμήματα (σύστημα σηράγγων) Κατασκευές μεγάλων διαστάσεων σε πολλαπλές στάθμες (π.χ. σταθμοί Μετρό) Η μελέτη υπόγειων κατασκευών μεγάλων διαστάσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι σχετικές Κανονιστικές διατάξεις και βιβλιογραφικές αναφορές είναι περιορισμένες αν όχι ανύπαρκτες 3 Αντισεισμική μελέτη υπόγειων κατασκευών Η σεισμική απόκριση μιας εγκιβωτισμένης υπόγειας κατασκευής μεγάλων διαστάσεων διαφέρει σημαντικά από την απόκριση μιας υπέργειας κατασκευής Οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις - παραμορφώσεις του εδάφους είναι σημαντικότερες από τα αδρανειακά φορτία Στατικά φορτία και στατικός σχεδιασμός Άλλες φορτίσεις (π.χ. άνωση) 4 2

3 Υπέργεια κατασκευή 5 Υπόγεια κατασκευή 6 3

4 Σεισμική μελέτη υπόγειων κατασκευών Διαφοροποίηση από υπέργειες κατασκευές: Απόκριση της υπόγειας κατασκευής : Αδρανειακή, κινηματική Κινηματική και αδρανειακή αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής Εγκιβωτισμένη κατασκευή (ενδοσιμότητα του εδάφους, σύνθετα θέματα αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής) Η σεισμική απόκριση μιας εγκιβωτισμένης υπόγειας κατασκευής μεγάλων διαστάσεων διαφέρει σημαντικά από την απόκριση μια υπέργειας κατασκευής Οι επιβαλλόμενες μετακινήσεις και παραμορφώσεις του εδάφους είναι σημαντικότερες από τα αδρανειακά φορτία 7 Αντισεισμικός σχεδιασμός υπόγειων έργων Συνήθης πρακτική μελέτης στον ελληνικό χώρο: Δυναμικές εδαφικές ωθήσεις : Εφαρμογή διατάξεων ΕΑΚ 2 για ακλόνητους ή παραμορφώσιμους τοίχους Mononobe-Okabe Αδρανειακή απόκριση κατασκευής : Ισοδύναμα στατικά φορτία Ενδοσιμότητα εδάφους : Εκτίμηση τιμών ελατηρίων περιμετρικά της κατασκευής Με βάση τη φυσική του φαινομένου και τη διεθνή εμπειρία Ανάλυση της κατασκευής με την επιβολή μετακινήσεωνκαταναγκασμών λόγω σεισμού Πλήρης δυναμική ανάλυση 8 4

5 Περιεχόμενα Ανασκόπηση μορφολογίας υπόγειων κατασκευών μεγάλων διαστάσεων - Παθολογία Αρχές και φιλοσοφία αντισεισμικού σχεδιασμού Παραδείγματα - Πολυώροφος σταθμός Μετρό - Υποθαλάσσια αρτηρία 9 Τυπικά παραδείγματα h (εως d/2) d/2 H D d 2B 1 5

6 - Φορτίσεις σχεδιασμού - Σεισμικές ωθήσεις εδαφών - Δείκτες εμπέδησης και απόσβεσης - Μέθοδοι ανάλυσης κατά την εγκάρσια έννοια - - ισοδύναμη στατική - - πλήρως δυναμική - - επιβαλλόμενων καταναγκασμών μετακινήσεων - Εντατικά μεγέθη διατομών - Διατμητικές τάσεις διεπιφάνειας - Σεισμική ανάλυση κατά την διαμήκη έννοια - Αρχές σχεδιασμού έναντι ρευστοποίησης - Γενικά προβλήματα σχεδιασμού σε στατικές και δυναμικές συνθήκες φόρτισης 11 Μορφολογία 12 6

7

8 15 Σήραγγα Busan-Geoje, Korea 16 8

9

10 Ζεύξη Σουηδίας-Δανίας: Oresund Link

11 Bjorvika Norway

12

13

14

15 Fy, Fz < 5cm δy, δz Αρμός Gina Διατμητική κλείδα 29 ΤΟΜΗ ΑΡΜΟΥ 3 15

16

17 Υποθαλάσσια σήραγγα του BART Ν Ν Μ= = 7.25 Μ= = 8 Σήραγγα BART Τραβασάρου και Chacko (28) 33 Τυπική διατομή σήραγγας του BART Μαλακή Άργιλος Ειδικό Υλικό Πλήρωσης Σήραγγα ρ= 1.1 t/m 3 ~ 25 m Κοινό Υλικό Άργιλος Βάση Θεμελίωσης Τραβασάρου και Chacko (28) 34 17

18 Ζημιές Παθολογία 35 Kobe, 1995, Mw=6.9 Dakai subway 36 18

19 Dakai Station, Kobe 1995, Mw= Kobe, 1995, Mw=6.9 Dakai subway 38 19

20 Kamisawa station 16.68mx13.3m Kobe 1995, M6.9 R=35km Υποστυλώματα ανά 5.m Στατική αξονική δύναμη 8.74KN => σ αν =9MPa <23.5MPa 64Φ32, (5.8%) 9mm/125mm (.23%) Διατμητική αντοχή 54 ΚΝ Καμπτική αντοχή ΚΝ Διατμητική αστοχία 39 Κobe 1995 M6.9 Kamisawa Station 4 2

21 Αστοχίες σε σήραγγες Βάθος <5m Αλλούβια, ιζήματα PGA surf >.15g M >6 R < 5 km Sarma et al, Φορτίσεις 42 21

22 Στατικές Φορτίσεις H(m) Koγ'Η W1 Koγ'Η D(m) W2 γwd Koγ'(Η+D) Koγ'(Η+D) γwd γwd γwd B(m) 43 Σεισμικές Φορτίσεις - Ισοδύναμη Στατική Ανάλυση H(m) 1.5αγD τ1 1.5αγD D(m) τ4 (W2/g)*α (W2/g)*kv τ2.5αγd τ3 B(m).5αγD 44 22

23 Φορτίσεις σχεδιασμού Μικρής έντασης σεισμοί: Η κατασκευή πρέπει να παραμένει στην ελαστική περιοχή χωρίς ζημιές Μεγάλης έντασης σεισμοί: Αποφυγή κατάρρευσης, παρουσία ανελαστικών παραμορφώσεων, δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων και αναγκαιότητα ύπαρξης ικανής πλαστιμότητας σε κρίσιμους κόμβους Σεισμός Σχεδιασμού Λειτουργίας (ΛΣΣ): 1% σε 5 χρόνια Μέγιστος Σεισμός Σχεδιασμού (ΜΣΣ): 5% σε 5 χρόνια 5 και 1 χρόνια μέση περίοδο επανάληψης 45 ΜΣΣ ΛΣΣ U = D + L + E1 + E2 + EQ U =1.5D + 1.3L + ( )E1 + E EQ D : Νεκρά φορτία L : Κινητά φορτία E1 : Κατακόρυφα (έδαφος, νερό) E2 : Οριζόντια (έδαφος, νερό) EQ : Σεισμικά φορτία max U για (max E2, min E1) Εάν η U ικανοποιείται για ελαστική ανάλυση του φορέα, δεν απαιτείται άλλος έλεγχος Εάν η U δεν ικανοποιείται από την ελαστική ανάλυση τότε απαιτείται η εξασφάλιση ικανοποιητικής πλαστιμότητας 46 23

24 Σεισμική επικινδυνότητα σε συνθήκες βραχώδους έξαρσης Επιρροή τοπικών εδαφικών συνθηκών και επιφανειακής γεωλογίας σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου (1D, 2D, 3D) PHGA, PVGA, PGV, PGD, PSA, PSV, Sd, διατμητικές παραμορφώσεις και τάσεις στο έδαφος, χρονοϊστορίες επιταχύνσεων (3-5) Ασύγχρονη εδαφική ταλάντωση Εδαφική αστοχία (ρευστοποίηση ) 47 Θεσσαλονίκη Τm=475 4 PHGA (g) g.2g g g

25 Τm = 5 Καθιζήσεις λόγω ρευστοποίησης 5 years PGV ALTITUDE (M) ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ C: 2/25 B1: 35/2 SH B2: 28/2 E: 5/15 F: 8/6 1D E: 7/3 F: 75/6 E: 6/3 G*: 12/8 A: 25/2 ΡΟΤΟΝΤΑ SW Lateral propagation E: 4/8 G*: 12/8 G: 25/2 E: 35/ F: 85/6 G: 25/ DISTANCE (M) 5 25

26 Time (sec) LEP ROT Altitude (m) Αpga Αpga Αpga Μέγιστη επιτάχυνση εισαγωγής:.1g Μέγιστη επιτάχυνση εισαγωγής:.3g Σύνθεση 2D 1D 2D 1D 2D 1D Θεσσαλονίκη 2D, 1D αναλύσεις A: Ενίσχυση της PGA εισαγωγής στο υπόβαθρο

27 PSA (2D) PSA (1D) Ο σεισμικός συντελεστής σύμφωνα με τον ΕΑΚ και τα αντίστοιχα φάσματα σχεδιασμού στην επιφάνεια του εδάφους, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην μελέτη μιας υπόγειας κατασκευής μεγάλων διατάσεων 54 27

28 Βασικές αρχές σεισμικής απόκρισης και αντισεισμικού σχεδιασμού

29 Kawasima 1994,

30 Παραμορφώσεις στο έδαφος Μ6.1, Σχέσεις υπολογισμού παραμορφώσεων Κύματα S(παρόμοιες σχέσεις δίνονται για κύματα P και Rayleigh) St. John and Zahrah, 1987 Επιμήκης παραμόρφωση : παραμόρφωση : Vs ε l = sinφcosφ C s Vs ε n = sinφcosφ C s Διατμητική παραμόρφωση : Καμπυλότητα : V p 2 γ= cos φ Κ C p α s 3 = cos φ 2 C s 6 3

31 Σχέσεις υπολογισμού παραμορφώσεων Κύματα S Power, 1996 Οι συνολικές αξονικές παραμορφώσεις προκύπτουν από το συνδυασμό των επιμήκων παραμορφώσεων λόγω αξονικής και καμπτικής καταπόνησης V α ab s s 3 ε = sinφcosφ + r cos φ 2 Cs Cs C s : φαινόμενη ταχύτητα Παρόμοιες σχέσεις δίνονται για κύματα P και Rayleigh 61 Μέγιστη αξονική παραμόρφωση : Μέγιστη καμπτική παραμόρφωση : Σχέσεις υπολογισμού παραμορφώσεων Π.χ. για κύμα S με φ=45 o : 2π A a fl ε max = L 2 EA 2 4EA l c π l c 2 + Ka L 2π A b fl ε max = L r 4 EI 2 4EA l c π l 2 + Kt L ab a b = max + max ε ε ε c 62 31

32

33 65 Ανάλυση κατά την εγκάρσια έννοια 66 33

34 Wang (1993), Penzien (2), Hashash et al. (21) Racking coefficient γ c / γ ff = β (1 - ν s ) Με τον συντελεστή σχετικής δυστμησίας της κατασκευής (racking coefficient) επιτυγχάνεται με απλοποιητικό τρόπο ο συνυπολογισμός της διαφοροποίησης του καταναγκασμού λόγω διαφορετικής δυσκαμψίας εδάφους-κατασκευής 67 4(1-v s) R= 1+a l a=(3-4v) s s k si k =G /h si s s k 68 34

35 Δυστμησία ορθογωνικής σήραγγας τ = γ S G m m F= SH 1 1 G W S=1/Δ 69 G H W HW 24 EIw EIR 2 2 m F= + 2 ( Ι R =I S ) G m HW (Ι R =/= I S ) F= Ψ 12 EIR Ι W Ι S Ι R τ = γ S G m και W = L (m) Δ όπου structure Δstructure R= = H = Δ Δ free-field free-field (1+α )(α +3α )+(α +α )(3α +1) Ψ= H α 1 = I R /I I (1+α 1+6α 2) γ γ και α 2 = [I R /I W ][H/W] structure free-field 7 35

36 F=. Άκαμπτη κατασκευή, παραλαμβάνει ολόκληρο το σεισμικό φορτίο χωρίς διατμητική παραμόρφωση F < 1. Κατασκευή σχετικά δύσκαμπτη ως προς το έδαφος οπότε θα υποστεί μικρότερες παραμορφώσεις από αυτό F= 1. Κατασκευή και έδαφος ίσης δυσκαμψίας οπότε η κατασκευή θα δεχθεί τις παραμορφώσεις ελευθέρου πεδίου F> 1. Η διατμητική παραμόρφωση της κατασκευής υπερβαίνει αυτής του εδάφους F>>1. Κατασκευή υπερβολικά εύκαμπτη έως ανύπαρκτη με αποτέλεσμα να έχουμε διατμητικές παραμορφώσεις αντίστοιχες ορθογωνικής διατομής 71 Μέθοδος του συντελεστή σχετικής δυστμησίας (F-R) 1. Γεωμετρικά στοιχεία σήραγγας 2. Εκτίμηση των σεισμικών διατμητικών παραμορφώσεων σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου 3. Προσδιορισμός του συντελεστή σχετικής δυστμησίας F 4. Προσδιορισμός του συντελεστή R 5. Εκτίμηση της διατμητικής παραμόρφωσης της σήραγγας Δ σήραγγας = R χ Δ ελευθ.πεδίου 6. Ανάλυση της κατασκευής για την Δ σήραγγας (t) 7. Συνδυασμός φορτίσεων φορτιστικών καταστάσεων 8. Διαστασιολόγηση 72 36

37 Καταναγκασμός μετακινήσεων λόγω σεισμικών εδαφικών παραμορφώσεων 73 Περιγραφή φυσικού προβλήματος Αναλυτικό προσομοίωμα σταθμού κατά την εγκάρσια έννοια 74 37

38 Δείκτες εμπέδησης 75 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Ky Kz2 Kz1 Ks Kb,z Kb,z Οριζόντια ελατήρια Ky 76 38

39 Οριζόντια ελατήρια Ky 77 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Ky Kz2 Kz1 Ks Kb,z Kb,z Ελατήρια σε άλλες θέσεις 78 39

40 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Ky Kz2 Kz1 Ks Kb,z Kb,z Κατακόρυφα διατμητικά Ελατήρια διαφραγμάτων 79 Ισοδύναμη στατική ανάλυση Διατμητικά ελατήρια στην κάτω πλάκα: P xu Pu Ks xu x Κλίση διαγράμματος P-x K s P = x u u Pu Pu λ Su Αργιλικό έδαφος: Ks = = x x u u Αμμώδες έδαφος: Pu n N n (W1 + W2 +.3 Q + kv W 2) Ks = = = x x x u u u 8 4

41 Ωθήσεις 81 Υπολογισμός δυναμικών εδαφικών ωθήσεων Συμβατικός υπολογισμός (ΕΑΚ2, EC8, Εγκύκλιος 39, κλπ) Ακλόνητος τοίχος Τοίχος με δυνατότητα μετακίνησης Mononobe-Okabe 82 41

42 Προσεγγιστικός υπολογισμός ωθήσεων σε περίπτωση πολυώροφου σταθμού η χώρων στάθμευσης. Είναι ακριβής?? Ψευδοστατική θεώρηση δυναμικών ωθήσεων Ψευδοστατική θεώρηση αδρανειακών φορτίων στην κατασκευή Υπολογισμός ΕΑΚ 2 (ακλόνητοι τοίχοι) για τα πρώτα 1m βάθους Εφαρμογή διατμητικών τάσεων περιμετρικά Σεισμικός συντελεστής στο μέσον του βάθους και κατανομή βάσει ΕΑΚ gal 3mm Kawasima, 26 Δυναμικό μέρος των ωθήσεων 84 42

43 Δυναμικές εδαφικές ωθήσεις Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού σε σταθμό με 4 στάθμες (28m) Δυναμική Ώθηση (kpa) ΣΤΑΘΜΗ ΟΡΟΦΗΣ Συνολική Ωθηση (kpa) ΣΤΑΘΜΗ ΟΡΟΦΗΣ ADINA ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑDINA Mononobe - Okabe Mononobe Okabe (τραπεζοειδης) ΕΑΚ2 (ακλόνητοι τοίχοι) -3-6 ADINA ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ Περιβάλλουσα Ε.Α.Κ. Μononobe-Okabe (ομοιόμορφη) Mononobe-Okabe (τραπεζοειδής) ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ 1 ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ 1 BAΘΟΣ (m) BAΘΟΣ (m) ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ 2-15 ΣΤΑΘΜΗ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Σύγκριση δυναμικών ωθήσεων -21 ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Σύγκριση ολικών ωθήσεων H προσαρμογή του ΕΑΚ 2 για ακλόνητους τοίχους μπορεί να χρησιμοποιηθεί - με εξαιρέσεις - ως περιβάλλουσα (?) 85 Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού σεισμικών και ολικών ωθήσεων σε υποθαλάσσια σήραγγα (7.5m) Ωθήσεις σyy στo κατακόρυφο τοίχωμα σyy(kpa) z(m) Σεισμικές ωθήσεις THESS Σεισμικές ωθήσεις KOZ Θεώρηση ακλόνητου τοίχου Μέσος όρος ADINA M.O.- ομοιόμορφη κατανομή M.O. τριγωνική κατανομή

44 Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού σεισμικών και ολικών ωθήσεων σε υποθαλάσσια σήραγγα (7.5m) Συνολικές ωθήσεις σyy στo κατακόρυφο τοίχωμα σyy(kpa) z(m) Συνολικές ωθήσεις THESS Συνολικές ωθήσεις KOZ Συνολικές Ωθήσεις ΕΑΚ Μέσος όρος ADINA Εικόνα παραμόρφωσης τη χρονική στιγμή t=5.39 sec γιατοσεισμότηςκοζάνης t : για [Δ ορ.-δ βασης ]max Εικόνα παραμόρφωσης τη χρονική στιγμή t=5.59 sec γιατοσεισμότηςκοζάνης 88 44

45 Διατμητικές τάσεις στην περίμετρο 89 Σταθμός Μετρό 1D ανάλυση εδαφικής απόκρισης Δυναμική ανάλυση (σεισμός Κοζάνης) ABS Max Stress YZ Values (3rd peak) 6 5 Stress YZ (KPa) y (m) Μέγιστες ενεργές τιμές διατμητικών τάσεων (3rd peak 7%) 9 45

46 Πολυώροφος Σταθμός Μετρό Υπολογισμοί Διατμητική τάση ΥΖ (KN/m²) Μέγιστη τιμή Ενεργός τιμή 1D FF αναλύσεις (μέση τιμή) 1D FF αναλύσεις (Koz95T-μπλε γραμμή) Δυναμική ανάλυση (Koz95T) πλήρης αντιστοιχία τιμών από πλήρη δυναμική και 1D αναλύσεις εδαφικής απόκρισης Δυνατότητα χρήσης τιμών από 1D 91 Ορθογωνική σήραγγα 35,1 1,3 P1 P2 P3 7,5 1,45 T1 T2 T3 T4,6 1,1 P4 P5 P6 1,3 8,8 17, 17, -1.5 Effective shear stress at the side walls σyz(kpa) z(m) Thessaloniki time-history Kozani time-history Mohr-Coulomb limit stress 92 46

47 15 Effective shear stress at the roof slab 1 5 σyz (kpa) Thessaloniki tme-history Kozani time-history Mohr-Coulomb limit stress -15 L (m) 25 2 Effective shear stress at inverted slab Thessaloniki time-history Kozani time-history Mohr-Coulomb limit stress σyz (kpa) L (m) 93 Μέθοδοι υπολογισμού κατά την εγκάρσια έννοια 1. Ισοδύναμη στατική φόρτιση συνδυασμός φορτίσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 2. Ως άνω με ταυτόχρονη χρήση δεικτών εμπέδησης 3. Μέθοδος συντελεστή διατμητικού καταναγκασμού διαφορικών μετακινήσεων (ranking coefficient) 4. Πλήρης δυναμική ανάλυση του συστήματος έδαφοςσήραγγα (αριθμητική ανάλυση) 5. «Υβριδική» μέθοδος με την επιβολή στατικού καταναγκασμού σεισμικών μετακινήσεων για συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα (αριθμητική προσέγγιση) 94 47

48 Σταθμός Μετρό Vs (m/s) m D H Ky 2 3 ADINA Simp 1D Kz2 4 z (m) 5 Kz1 Ks 6 Kb,z Kb,z 7 2B 22m 8 9 Σκαρίφημα υπόγειας κατασκευής και εδαφικό προφίλ Πιτιλάκης και Συνεργάτες (27) σε συνεργασία με ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και ΟΜΕΤΕ Α.Ε. & Συνεργάτες 95 Υπολογισμός δυναμικών εδαφικών ωθήσεων Πλήρης δυναμική ανάλυση 2D προσομοίωμα εδάφους και υπόγειας κατασκευής (ADINA FE code) 96 48

49 (β) Πλήρης δυναμική ανάλυση 1 Bending Moments 1 Bending Moments Moment (KNm) Moment (KNm) Top slab left Top slab right 5 1 t (sec) t (sec) Σεισμός Κοζάνης, 1995 Καμπτικές ροπές 15 Bending Moments 6 Bending Moments 1 4 Moment (KNm) 5-5 Moment (KNm) Foundation slab left -4-6 Diaphragm above left slab connection 5 1 t (sec) t (sec) Shear (KN) Shear Force Top slab left 5 1 t (sec) Shear (KN) Shear Force Top slab right 5 1 t (sec) Σεισμός Κοζάνης, 1995 Τέμνουσες Shear (KN) Shear Force Foundation slab left 5 1 t (sec) Shear (KN) Shear Force Diaphragm above left slab connection 5 1 t (sec)

50 Axial Force (KN) Axial Force Top slab left 5 1 t (sec) Axial Force (KN) Axial Force Top slab right 5 1 t (sec) Σεισμός Κοζάνης, 1995 Αξονικές Axial Force (KN) Axial Force Foundation slab left 5 1 t (sec) Axial Force (KN) Axial Force Diaphragm above left slab connection 5 1 t (sec) Σύγκριση μεθόδων ανάλυσης 1 Ανάλυση του φορέα για δυναμικές εδαφικές ωθήσεις και αδρανειακά φορτία κατασκευής (α) ψευδοστατικός υπολογισμός (επιβολή ισοδύναμων φορτίων) (β) πλήρης δυναμική ανάλυση 1 5

51 Ανάλυση φορέα για ωθήσεις και αδρανειακά φορτία Ροπή (KNm) Ψευδοστατική ανάλυση - Πλήρης δυναμική ανάλυση Ψευδοστατική επιβολή φορτίων Δυναμική ανάλυση 4 Πλάκα 1 οροφής Πλάκα 2 Ισοδύναμη στατική μέθοδος: Πλάκα 3 Πλάκα 4 Πλάκα 5 θεμελίωσης Διαφράγματα (οροφή) Διαφράγματα (θεμελ.-άνω) Διαφράγματα (θεμελ.-κάτω) Οδηγεί σε υπερδιαστασιολόγηση ορισμένων κρίσιμων διατομών και υποδιαστασιολόγηση άλλων (Μεγάλες αβεβαιότητες) Μειωμένη αξιοπιστία ψευδοστατικού υπολογισμού εδαφικών ωθήσεων και αδρανειακών φορτίων Επιλογή των τιμών για τους δείκτες εμπέδησης??? 11 Σύγκριση μεθόδων 2 Ανάλυση του φορέα για επιβαλλόμενες μετακινήσεις σεισμικές εδαφικές (α) επιβολή φόρτισης ως στατικού εδαφικού καταναγκασμού (β) πλήρης δυναμική ανάλυση 12 51

52 (α) Επιβολή καταναγκασμού εδαφικών μετακινήσεων Ανάλυση της εδαφικής απόκρισης σε 1Δ ή2δ άνευ κατασκευής Υπολογισμός διαφορικών εδαφικών μετακινήσεων (free-field) Επιβολή του καταναγκασμού σε 2D προσομοίωμα εδάφους και κατασκευής

53 Δομικό στοιχείο Πλάκα -4 left (z=-26.7m) Πλάκα -4 right (z=-26.7m) Πλάκα left (z=-1.5m) Πλάκα right (z=-1.5m) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης άνω) Στατική επιβολή μετακινήσεων (δίχως μάζες) Σεισμός Κοζάνης Ενεργός ροπή (KNm) Δυναμική ανάλυση (δίχως μάζες) Δυναμική ανάλυση (με μάζες) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης - κάτω) Σεισμός Θεσσαλονίκης 1995 Πλάκα -4 left (z=-26.7m) Πλάκα -4 right (z=-26.7m) Πλάκα left (z=-1.5m) Πλάκα right (z=-1.5m) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης άνω) Διαφράγματα (σύνδεση με πλάκα θεμελίωσης κάτω) Εδαφικός καταναγκασμός Δυναμική ανάλυση Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού Ροπή (KNm) Σεισμός Κοζάνης 1995 Στατική επιβολή μετακίνησεων Δυναμική ανάλυση Δυναμική με αδράνεια κατασκευής Ροπή (KNm) Σεισμός Θεσσαλονίκης 1978 Στατική επιβολή μετακίνησεων Δυναμική ανάλυση Δυναμική με αδράνεια κατασκευής 2 2 Πλάκα οροφής Πλάκα Διαφράγματα Διαφράγματα θεμελίωσης (άνω) (κάτω) Πλάκα οροφής Πλάκα Διαφράγματα Διαφράγματα θεμελίωσης (άνω) (κάτω) Σχετική συμφωνία αποτελεσμάτων στην πλάκα θεμελίωσης Σημαντικές διαφορές στην πλάκα οροφής της κατασκευής Ανακατανομή ροπών κατά την πλήρη δυναμική ανάλυση στο κατακόρυφο διάφραγμα που δεν φαίνεται στην ψευδοστατική μέθοδο Η αδρανειακή απόκριση σημαντική μόνο στην πλάκα οροφής 16 53

54 Α(m/sec 2 ) Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης στην επιφάνεια- THESS 6 5 Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) 4 Επιτάχυνση στη θέση του έργου t (sec) Α(m/sec 2 ) Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης σε βάθος 3.5m από τον πυθμένα (κεφαλή σήραγγας) -THESS Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) Επιτάχυνση στη θέση του έργου t (sec). m Water Thermaikos bay Vs=13m/s γ=18.6κν/m³ Vs=27m/s γ=21.κν/m³ Vs=38m/s 35.1 m γ=21.5κν/m³ Vs=5m/s γ=22.κν/m³ Vs=7m/s γ=22.κν/m³ Compacted gravel material -1.5 m m m -3.5 m m m Α(m/sec 2 ) Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης σε βάθος 12.m από τον πυθμένα -THESS 4 Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) 3 Επιτάχυνση στη θέση του έργου t (sec) 3 Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης στην επιφάνεια- THESS IΙ Χρονοϊστορία Επιτάχυνσης σε βάθος 2.m από τον πυθμένα -THESS Επιτάχυνση σε απόσταση από το έργο (free field) Επιτάχυνση στη θέση του έργου Α(m/sec 2 ) Α(m/sec 2 ) t (sec) -3 t (sec) Προφίλ επιβαλλόμενων διαφορικών μετακινήσεων - THESS Δu(m) z(m) Σεισμός Θεσσαλονίκης 'Ανω πλάκα Κάτω πλάκα

55 Ορθογωνική σήραγγα : Στατική επιβολή σεισμικών εδαφικών μετακινήσεων 19 Μετακίνηση (m) Χρονοϊστορία διαφορικής μετακίνησης y της σήραγγας -THESS διαφορική μετακίνηση (m) Διαφορική Μετακίνηση άνω-κάτω πλάκας THESS.8.6 Αναλυτική μέθοδος (Wang) Δυναμική ανάλυση t (sec) -.8 t (sec) Διαφορική μετακίνηση καθ' ύψος της σήραγγας z(m) Σεισμός Θεσσαλονίκης Σεισμός Κοζάνης μετακίνηση (m) 11 55

56 Διαφορική μετακίνηση άνω και κάτω πλάκας για τους δύο σεισμούς σχεδιασμού διαφορική μετακίνηση (m) Διαφορική Μετακίνηση άνω-κάτω πλάκας THESS Αναλυτική μέθοδος (Wang) Δυναμική ανάλυση t (sec) Σύγκριση μεταξύ (α) πλήρους δυναμικής ανάλυσης και (β) της μεθόδου του συντελεστή διατμητικής ευκαμψίας (Ranking coefficient) διαφορική μετακίνηση (m) Διαφορική Μετακίνηση άνω-κάτω πλάκας KOZ t (sec) Αναλυτική μέθοδος (Wang) Δυναμική ανάλυση 111 Ροπή(kNm) Χρονοϊστορία ροπής κόμβων 1, 4 -THESS t (sec) Ροπή κόμβων 1, 4 Ενεργός τιμή ροπής (612.3kNm) π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Ροπή(kNm) Χρονοϊστορία ροπής κόμβων 2,3 -THESS t (sec) Ροπή κόμβων 2, 3 Ενεργός τιμή ροπής (357.3kNm)

57 π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Στροφή (rad) Χρονοϊστορίες στροφής κόμβων στην άνω πλάκα της σήραγγας -THESS t (sec) στροφή στον κόμβο 1 στροφή στον κόμβο 2 στροφή στον κόμβο 3 στροφή στον κόμβο 4 Στροφή (rad) Χρονοϊστορίες στροφής κόμβων στην κάτω πλάκα της σήραγγας -THESS t (sec) στροφή στον κόμβο 5 στροφή στον κόμβο 6 στροφή στον κόμβο 7 στροφή στον κόμβο π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Μετακίνηση (m) Χρονοϊστορίες μετακίνησης z στην άνω πλάκα της σήραγγας -KOZ Μετακίνηση z στον κόμβο 1 Μετακίνηση z στον κόμβο 2 Μετακίνηση z στον κόμβο 3 Μετακίνηση z στον κόμβο Μετακίνηση (m) Χρονοϊστορίες μετακίνησης z στην κατω πλάκα της σήραγγας -KOZ Μετακίνηση z στον κόμβο 8 Μετακίνηση z στον κόμβο 6 Μετακίνηση z στον κόμβο 7 Μετακίνηση z στον κόμβο t (sec) -.3 t (sec)

58 Διάγραμμα αξονικών Διάγραμμα τεμνουσών Διάγραμμα ροπών 115 Ισοδύναμη Στατική Μέθοδος F1=32.95kN/m Kwx kn/m Kwx z x Kwz z x Kwz F2=5.9kN/m Ksx Ksz kn/m Ksx Ksz 15.2 kn/m 15.2 kn/m z x Kwz kn/m Ksx Ksz kn/m

59 π1 π2 π3 τ1 τ2 τ3 τ4 π4 π5 π Shear Force results Shear Force V (kn) model A model B model C model D model E time-history analysis eq. static method P1 left P1 center P1 right P2 left P2 center P2 right P3 left P3 center P3 right P4 left P4 center P4 right P5 left P5 center P5 right P6 left P6 center P6 right Τ1 up Τ1 down Τ2 up Τ2 down Τ3 up Τ3 down Τ4 up Τ4 down

60 15 Bending Moment results 1 Bending Moment M (knm) model A model B model C model D model E time-history analysis eq. static method P1 left P1 center P1 right P2 left P2 center P2 right P3 left P3 center P3 right P4 left P4 center P4 right P5 left P5 center P5 right P6 left P6 center P6 right Τ1 up Τ1 down Τ2 up Τ2 down Τ3 up Τ3 down Τ4 up Τ4 down 119 Αξονικό(kN) Σύγκριση Αξονικών δυναμικών αναλύσεων και ισοδύναμης στατικής μεθόδου (σε επιπεδο κρίσιμων διατομών) Σεισμός Κοζάνης Σεισμός Θεσσαλονίκης Ισοδύναμη στατική μέθοδος Π1αριστερά Π1 άνοιγμα Π1δεξιά Π2αριστερά Π2 άνοιγμα Π3δεξιά Π3αριστερά Π3άνοιγμα Π3δεξιά Π4αριστερά Π4 άνοιγμα Π4δεξιά Π5αριστερά Π5 άνοιγμα Π5δεξιά Π6αριστερά Π6 άνοιγμα Π6δεξιά Τ1 πάνω Τ1 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω 12 6

61 8 6 4 Σύγκριση τεμνουσών δυναμικών αναλύσεων και ισοδύναμης στατικής μεθόδου (σε επιπεδο κρίσιμων διατομών) Σεισμός Κοζάνης Σεισμός Θεσσαλονίκης Ισοδύναμη στατική μέθοδος Τέμνουσα(kN) Π1αριστερά Π1 άνοιγμα Π1δεξιά Π2αριστερά Π2 άνοιγμα Π3δεξιά Π3αριστερά Π3άνοιγμα Π3δεξιά Π4αριστερά Π4 άνοιγμα Π4δεξιά Π5αριστερά Π5 άνοιγμα Π5δεξιά Π6αριστερά Π6 άνοιγμα Π6δεξιά Τ1 πάνω Τ1 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Σύγκριση ροπών δυναμικών αναλύσεων και ισοδύναμης στατικής μεθόδου (σε επιπεδο κρίσιμων διατομών) Σεισμός Κοζάνης Σεισμός Θεσσαλονίκης Ισοδύναμη στατική μέθοδος Ροπή(kNm) Π1αριστερά Π1 άνοιγμα Π1δεξιά Π2αριστερά Π2 άνοιγμα Π3δεξιά Π3αριστερά Π3άνοιγμα Π3δεξιά Π4αριστερά Π4δεξιά Π4 άνοιγμα Π5αριστερά Π5 άνοιγμα Π5δεξιά Π6αριστερά Π6 άνοιγμα Π6δεξιά Τ1 πάνω Τ1 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω Τ2 πάνω Τ2 κάτω

62 Ανάλυση κατά την διαμήκη έννοια Α-σύγχρονη Κίνηση 123 Φαινόμενη ταχύτητα : V app V = sin ψ V app (η C s ) : 7 15 m/s Για σήραγγες : min L = 1m-15m (Kawashima, 1996)

63 Τοπικές εδαφικές συνθήκες και ασύγχρονη κίνηση διαφορά φάσης τοπικές εδαφικές συνθήκες Anastasopoulos et al 28, BEE Α 125 Δοκιμές ασύγχρονης δόνησης με δύο διατμητικές τράπεζες L = 1m Laminar box

64

65 Διαμήκης ασύγχρονη ταλάντωση Εγκάρσια ασύγχρονη ταλάντωση

66 131 Κ ij, C ij από Mylonakis et al. 26 Κ αρχ =31.5ΜΝ/m 2 Προσομοίωση αρμών GINA ETS (Daewoo 24)

67 Αξονική παραμόρφωση αρμών εδαφική κίνηση θ σήραγγα Δu (m) Μέγιστη παραμόρφωση συνδέσμου συναρτήσει της Cs Σεισμός Θεσ/νίκης Σεισμός Κοζάνης Cs (m/sec).25.2 Μέγιστη παραμόρφωση συνδέσμου συναρτήσει της γωνίας πρόσπτωσης φ Σεισμός Θεσ/νίκης Σεισμός Κοζάνης Δu (m) φ (deg) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 1- THESS αξονική παραμόρφωση (m) Χωρίς Διαφορά Φάσης -.6 t (sec).4 Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 2- THESS.3 αξονική παραμόρφωση (m) "Ι t (sec)

68 .3 Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 3- THESS αξονική παραμόρφωση (m) "Ι t (sec).2 Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 4- THESS αξονική παραμόρφωση (m) "Ι t (sec) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 5- THESS αξονική παραμόρφωση (m) t (sec) αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 6- THESS t (sec)

69 αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης αρμών 2 και 3 - THESS (max Δx=.45, min Δx=-.48m) Αρμός 2 Αρμός 3 "Ι Β: Χωρίς απόσβεση -.6 t (sec) Cs = 1m/s αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης αρμών 2 και 3 - THESS (max Δx=.44m, min Δx=-.46m).1 "Ι t (sec) Αρμός 2 Αρμός 3 Γ : Με απόσβεση 137 αξονική παραμόρφωση (m) αξονική παραμόρφωση (m) Χρονοϊστορία αξονικής παραμόρφωσης του αρμού 6- THESS t (sec) Σύγκριση χρονοϊστοριών αξονικής παραμόρφωσης αρμού 6 κατά τις θεωρήσεις Γ και Δ- ΤΗΕSS t (sec) Θεώρηση Γ Θεώρηση Δ "Ι A Χωρίς Διαφορά Φάσης, Μηδενική Απόσβεση και ομοιόμορφο έδαφος Γ Διαφορά Φάσης και ομοιόμορφο έδαφος +Απόσβεση Δ +Απόσβεση και μεταβλητή στρωματογραφία

70 αξονική παραμόρφωση (m) Σύγκριση χρονοϊστοριών αξονικής παραμόρφωσης αρμού 2 κατά τις θεωρήσεις Γ και Ε -.6 ΤΗΕSS Θεώρηση Ε Θεώρηση Γ.4.2 "Ι t (sec) E και ΣΤ + δι-γραμμική σχέση για τον σύνδεσμο GINA Σύγκριση χρονοϊστοριών αξονικής παραμόρφωσης αρμού 6 κατά τις θεωρήσεις Δ και ΣΤ -.8 ΤΗΕSS αξονική παραμόρφωση (m) "Ι Θεώρηση Δ Θεώρηση ΣΤ εβ εα σα -.8 t (sec) σβ 139 Ρευστοποίηση 14 7

71 Εγκάρσιες και διαμήκεις οριζόντιες μετακινήσεις και καθιζήσεις εξαιτίας της πλευρικής εξάπλωσης με αποτέλεσμα => καταναγκασμό «στατικών» διαφορικών μετακινήσεων Ανύψωση σήραγγας λόγω αυξημένων ανωστικών δυνάμεων (υδατικές υπερπιέσεις λόγω ρεστοποίησης) 141 Μέθοδοι αντιμετώπισης Διαθέσιμη διατμητική αντοχή περιμετρικά της σήραγγας Διατμητικές κλείδες Προεντεταμένοι διαμήκεις εντατήρες Νεκρό βάρος Αποστράγγιση (σκάφη, χαλικοπάσσαλοι κλπ)

72 Χαρακτηριστικά σήραγγας BART Κατασκευή από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Κέλυφος από Χάλυβα Συνολικό μήκος 5.5 km Η σήραγγα περιβάλλεται από χαλαρές άμμους με χαλίκια (Dr < 5%) Υψηλή σεισμικότητα της περιοχής Τρωτότητα Πιθανή ανύψωση σήραγγας λόγω ρευστοποίησης του περιβάλλοντος εδάφους Fugro West Inc. (Section Designer Prime)-> Αποτίμηση της τρωτότητας και πρόταση κατάλληλης μεθόδου βελτίωσης 143 Κριτήρια σχεδιασμού Σήραγγας BART Ειδικά κριτήρια σχεδιασμού Δύο επίπεδα σεισμών σχεδιασμού Βασικός Σεισμός Σχεδιασμού (Design Basis Earthquake DBE): T=1 χρόνια, PGA.63g Μικρότερος Βασικός Σεισμός Σχεδιασμού (Lower Design Basis Earthquake LDBE): T=5 χρόνια, PGA.5g Στόχοι επιτελεστικότητας DBE: Ασφαλής εκκένωση, αποφυγή εισροής νερού λάσπης στη σήραγγα LDBE: Δυνατότητα επαναλειτουργίας σε σύντομο χρονικό διάστημα Κριτήρια αποδοχής Κριτήρια αντοχής (επιτρεπόμενες τάσεις) Κριτήρια παραμόρφωσης (επιτρεπόμενες παραμορφώσεις κυρίως αξονικές στο χαλύβδινο κέλυφος)

73 Φιλοσοφία σχεδιασμού Σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα (ή μεβάσητις παραμορφώσεις) έναντι του σχεδιασμού με χρήση Συντελεστή Ασφαλείας Θεώρηση δύο επιπέδων σεισμού σχεδιασμού Θεώρηση μέσης απόκρισης που προέκυψε από 7 χρονοϊστορίες κανονικοποιημένες ως προς τα φάσματα για κάθε επίπεδο Απαιτήσεις παραμορφώσεων Φορτιστικοί συνδυασμοί που έλαβαν υπόψη απαιτήσεις λόγω 1. ανύψωσης λόγω ρευστοποίησης 2. αξονικών παραμορφώσεων και απαιτήσεις ροπών ε M M + + ax uplift global ε y M y, θ= M y, θ= Κριτήρια απόφασης επεμβάσεων Εάν στις περισσότερες θέσεις ο λόγος διαρροής είναι 1. < λ < 2. Δεν προτείνεται επισκευή Σε μεμονωμένες θέσεις οι λόγοι διαρροής ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στα κριτήρια σχεδιασμού Ανάγκη περαιτέρω υπολογισμών / επισκευή

74 Συγκρίσεις αποτελεσμάτων 2 Πειράματα σε Φυγοκεντριστή University of California, Davis Αναλύσεις με FLAC (UBCSAND) και OpenSees (Elgamal et al.) Ανύψωση Σήραγγας (cm) Πείραμα FLAC OpenSees Kutter et al. (28) Επιτάχυνση (g) Διέγερση στην Βάση Διάρκεια (s) Τραβασάρου και Chacko (28) 147 Διανύσματα μετατόπισης Ο ρόλος της PGV! Τραβασάρου και Chacko (28)

75 Διατομή οριζόντιου διατμητικού κλειδιού: bxd = 19mm x 6mm μήκος: l = 7mm Διατομή κατακόρυφου διατμητικού κλειδιού: bxd = 6mm x 165mm μήκος: l = 7mm θέση προεντεταμένης αγκυρωσης διατμητική κλείδα συνδεσμος GINA 149 3D view of the tunnel-segment model Η μελέτη ρευστοποίησης των επιφανειακών χαλαρών σχηματισμών καταλήγει σε οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις από 1cm έως 2cm 15 75

76 Δυνάμεις στην διατμητική κλείδα λόγω οριζόντιων μετακινήσεων Horizontal displacement Case (a) d (m) V sd (kn) Case (b) d (m) V sd (kn) * * * Διατμητική αντοχή σκυροδέματος 15ΚΝ Δυνάμεις στην διατμητική κλείδα λόγω κατακόρυφων μετακινήσεων Vertical displacement Case (a) d (m) V sd (kn) Case (b) d (m) V sd (kn) * * * Διατμητική αντοχή σκυροδέματος 26ΚΝ 151 Γενικά Θέματα Διαστασιολόγησης Πόσο σημαντικός είναι ο αντισεισμικός σχεδιασμός σε σχέση με τα υπόλοιπα φορτία στατικής φύσεως?

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Τοίχοι Αντιστήριξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : Τ. ΑΝΤ-001, Τοίχος αντιστήριξης ωπ λισμένου σκυροδέματος 1.1. Στοιχεία τοίχου-παράμετροι-κανονισμοί 1.. Επ ιμέρους συντελεστές για

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί

Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Ξύλινες Kατασκευές και Σεισμοί Aρης B. Aβδελάς Αναπληρωτής Kαθηγητής Eργ.. MεταλλικώνM Kατασκευών Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών A.Π.Θ. Aντικείμενο Να δοθούν οδηγίες για το σχεδιασμό ξύλινων περιοχές κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 3 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Περιεχόμενα: Διακριτή Μοντελοποίηση Μηχανικών Συστημάτων Επανάληψη: Διακριτά στοιχεία μηχανικών δυναμικών συστημάτων Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα