Τελικά οι Λίθοι Διαλύονται. Ανδρέας Σκολαρίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τελικά οι Λίθοι Διαλύονται. Ανδρέας Σκολαρίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ"

Transcript

1 Τελικά οι Λίθοι Διαλύονται Ανδρέας Σκολαρίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας ΕΚΠΑ

2 ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

3 The physicians can defend themselves when unfortunate, but if we lithotomists have a mishap, we must run for our lives Pierre Franco, 16 th century itinerant lithotomist

4 Tελικά Διαλύονται οι Λίθοι; Πριν 1 χρόνο!!!!! αλκαλοποίηση

5 Τελικά οι Λίθοι Διαλύονται? LITHOS Ιουνιος 13 Χατζηδηµητρίου

6 Τελικά οι Λίθοι Διαλύονται? Νοεμβρίος 13 Φεβρουάριος 2014 Χατζηδηµητρίου

7 States of Saturation Concentration product Oversaturated zone Spontaneous nucleation occurs Metastable zone of supersaturation Spontaneous nucleation may occur Undersaturated zone Spontaneous nucleation will not occur Formation product Solubility product

8 Παράγοντες που καθορίζουν εάν ένας λίθος θα διαλυθεί ή όχι

9 Χηµική σύσταση και Μοριακή δοµή του λίθου Στρουβίτης Άµµορφα Άλατα Οξαλικό Ασβέστιο Κρυσταλικά στοιχεία Rodman J Urol 1984

10 Επιφάνεια Εκθεσης του Λίθου στον Χηµολυτικό παράγοντα Συµπαγής Λίθος Κατακερµατισµένος λίθος Rodman J Urol 1984

11 Χηµόλυση Πως; Μετατροπής του ph των ούρων Χορήγησης δεσµευτικών (chelation) Διαταραχής των δισουλφιδικών δεσµών Από του στόµατος ή δια εκπλύσεως (διουρητηρικά ή διαδερµικά), ενδοφλεβίως; Tisselius Eur Urol 2001 Kallistratos Ther Woche 1997 Oosterlinck Act Urol Belg 1994

12 Ιδανικό Διάλυµα 1. Να είνα συµβατό µε τους βιολογικούς ιστούς 2. Να µην προκαλεί κατακρήµνιση άλλων αλάτων 3. Να διαλύει τους λίθους σε εύλογο χρόνο 4. Να µην απορροφάται συστηµατικά για να µην γίνει τοξικό

13 ΛΙΘΟΙ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ;

14 Λίθοι Οξαλικού Ασβεστίου ΔΕΝ ενδείκνυται η από του στόµατος διάλυση τους Χρειάζονται ακραίες µεταβολές τουph (µεταξύ 1 και 2) EDTA διαλύει τους λίθους σε ποσσοτό 30-66% (από ουρητηρικούς καθετήρες ή νεφροστοµίες) Διαλύει το ουροθήλιο Burns J Urol 1987 Heap Med J Aus 1976 Timmermann A Kallistratos J Urol 1966

15 Λίθοι Οξαλικού Ασβεστίου Παρόλα αυτά η βιβλιογραφία στηρίζει την διάλυση και τον καθαρισµό των συγκριµάτων µετα από SWL και τη µείωση των υποτροπών µε τη χορήγηση κιτρικού καλίου Fine J Urol 1995 Cicerello J Urol 1994 Soygour J Endourol 2002 Tekin J Urol 2002

16 ΛΙΘΟΙ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟς

17 Γιατί; ph Solubility mg / 100 ml mg /100 ml mg / 100 ml Rodman J Urol 1984

18 Πώς; Ουσία Διττανθρακικό Νάτριο Κιτρικό κάλιο Αλλοπουρινόλη Δοσολογία mg tid/qid 2-4gr/tid 15-30meq/tid,qid/d 6-10mmol/tid 300mg Rodman J Urol 1984

19 Διττανθρακικό Νάτριο ή Κιτρικό κάλιο? Na Ca στα ούρα Λίθοι Οξαλικού Ασβεστίου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ!!! Το κιτρικό κάλιο τον υπερκορεσµό του Ca ούρων σχηµατίζοντας ένα σύµπλοκο µε το Ca το οποίο είναι πιο διαλυτό από το οξαλικό ασβέστιο Meyer Invest Urol 1975 Tiselius Urol Res 1993

20 Potassium citrate preparations Drug Potassium citrate/sodium citrate Potassium citrate/citric acid Potassium citrate/citric acid Potassium citrate/citric acid/ sodium citrate Potassium citrate/citric acid/ sodium citrate Trade name Citrolith Tablets K Liquid Cytra Polycitra K liquid Polycitra LC Liquid Polycitra syrup Potassium citrate/citric acid/ sodium citrate Cytra 3 syrup Potassium citrate Potassium citrate Sodium citrate/citric acid Polycitra crystals Urocit-K (wax matrix tablet) Bicitra

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Potassium citrate Tripotassium citrate + Trimagnesium citrate Potassium citrate monohydrate Potassium bicarbonate Trometamol Citrolithin (Sodium citrate, citric acid, potasium citrate) LITHOS EXERET ( mg/tab) CHEMIPHARMA NESTLE Meditrina THAM-KOHLER 3m 7,268 G/ 20ml ΙΦΕΤ ΑΕ INTERMED ABEE Penicillamine Penicillamine/ΙΦΕΤ (250mg/cap) ΙΦΕΤ ΑΕ Alphamercaptopropionylglycine (tiopronin) Thiola (100mg/tab) Thiola (250mg/tab) ΙΦΕΤ ΑΕ Allopurinol 100mg/tab ELPEN AE ΚΟΠΕΡ ΑΕ 300MG/tab ΚΟΠΕΡ ΑΕ Potassium chloride 10% DEMO FRESENIUS KABI HELLAS

22 Πότε; Πρωτογενώς, 80% SFR (1 εκατοστό ανά µήνα) Lee Urol Int 1993 Rodman 1996 Moran Urology 2002 Norlen Scan J Urol Nephrol 1995 Chutai J Pakistan Med Assoc 1992 Rodman J Urol 1984 Sharma J Urol 1992 Tung Ann Acad Med Singapore 1984 Funahashi Hinyokika 2006 Μετά από SWL % SFR (RCTs) Μετά από PNL Cicerello J Urol 1994 Soygur J Endourol 2002 Kang J Urol 2007

23 300mg Αλλοπυρινόλης και 7 mmol x 3 κιτρικού καλίου Αρχικά Μετά από 8 εβδομάδες

24 ΛΙΘΟΙ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ

25 Πότε; Όταν η per os αγωγή δεν είναι ανεκτή Πρωτογενώς διαδερµικά, 100% SFR (4-18 ηµέρες) Μετά από SWL µε διαδερµική νεφροστοµία Lee Eur Urol 2001 Nummi Scand J Urol Nephrol 1973 Vandeursen Urol Int 1991 Breuel Z Urol Nephrol

26 Πώς; Ουσία Διάλυµα Lactate Διττανθρακικό νάτριο (ph ) Tromethamine (THAM and THAM -E) (ph 8.6/10.5) Δοσολογία 1/6M ενδοφλέβιa Διαδερµικά mol/l Διαδερµικά Tromethamine + Chlorexidine 0.1mol/L % Διαδερµικά Vandeursen Urol Int 1991 Breuel Z Urol Nephrol 1988 Lee Eur Urol 2001 Bernando UCNA 2000 Lewis J Urol 1981 Lee Urol Int 1993

27 Παρασκευή του ΤΗΑΜ για διάλυση λίθων ουρικού οξέος και κυστίνης THAM 0.3 mol/l THAM 0.6 mol/l Sterile water (ml) Trometamol 3.3 mol/l (ml) Sodium Chloride (mmol) Potassium Chloride (mmol) 30 5

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Potassium citrate Tripotassium citrate + Trimagnesium citrate Potassium citrate monohydrate Potassium bicarbonate Trometamol Citrolithin (Sodium citrate, citric acid, potasium citrate) LITHOS EXERET ( mg/tab) CHEMIPHARMA NESTLE Meditrina THAM-KOHLER 3m 7,268 G/ 20ml ΙΦΕΤ ΑΕ INTERMED ABEE Penicillamine Penicillamine/ΙΦΕΤ (250mg/cap) ΙΦΕΤ ΑΕ Alphamercaptopropionylglycine (tiopronin) Thiola (100mg/tab) Thiola (250mg/tab) ΙΦΕΤ ΑΕ Allopurinol 100mg/tab ELPEN AE ΚΟΠΕΡ ΑΕ 300MG/tab ΚΟΠΕΡ ΑΕ Potassium chloride 10% DEMO FRESENIUS KABI HELLAS

29 ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟς

30 MAP;struvite 10-15% των Λίθων HAP CarbAp

31 Γιατί; Οι λιθοι στρουβίτη διαλύονται σε όξινο ph

32 Πώς; Ουσία Μειονεκτήµατα Αναστολείς Ουρεάσης (AHA) 250mg bid (3-4 w) 250mg tid Δεν διαλύουν τελείως το λίθο Ανεπιθύµητες ενέργειες Αντένδειξη σε ΧΝΑ και εγκυµοσύνη Χλωριούχο αµµώνιο Μακροπρόθεσµα µη αποτελεσµατικό Θειώδες αµµώνιο Νιτρώδες Αµµώνιο Καθαρτική δράση Δυνητικά εκρητικό Griffith Eur Urol 1991 Traxer J Urol 2001 Rector J Clin Invest 1955 Pizzarelli Nephron 1987

33 ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΛΙΘΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ

34 Πώς; Ουσία Διάλυµα Suby G (4% κιτρικό οξύ, οξείδιο του µαγνησίου και διττανδρακικό Δοσολογία 100ml διαλυµένο σε 500ml 0.9% ΝαCl νάτριο) ph:4 Διάλυµα Hemiacidrin (Renacidin TM ) 10% Renacidin 120ml/h (κιτρικά, µαλονικά και γλυκονικά οξέα καθώς και υδροκαρβονικό µαγνήσιο) ph:4 Κιτρικό οξύ (Δίαλυµµα R) Cato J Urol 1974 Fostvedt J Urol 1963 Mulvaney J Urol 1962 Gonzalez J Endourol 2012 Suby G, Albright F NEJM 1943 Dretler J Urol 1984 Joshi Eur Urol 2001

35 Σκευάσµατα

36 Πότε; Πρωτογενώς Σπάνια 46 ασθενείς 52% SFR στον ουρητήρα 50% SFR στην κύστη Dretler J Urol 1984 Mulvaney J Urol ασθενείς µε SCI 43% SFR 22% partial SFR 70 ηµέρες Υποτροπή 23% στα 2 χρόνια Μετά από SWL µε διαδερµική χορήγηση 150 ασθενείς 77%-90% SFR 32 ηµέρες θεραπείας Υποτροπή 11-20% Μετά από PNL Tisselius Scand J Urol Nephrol 1999 Sheldon UCNA 1982 Spirnak J Urol 1988 Kachrilas Urolithiasis 2013 Comarr Proc Vet Adm SCIConf 1971 Palmer J Urol 1987

37 Χηµόλυση φλεγµονωδών λίθων µετά από PNL Medline 58 µελέτες (43 σειρές -15 ανασκοπήσεις) : 29 ασθενείς (17 θήλεις), µε φλεγµονώδη κοραλλιοειδή (πλήρη 10, µερική 14) λιθίαση ή µε λίθους >15 χιλ (4 ασθενείς) Οι ασθενείς κρίθηκαν αυξηµένου κινδύνου για επιπλέον θεραπεία στο µέλλον Kachrilas Urolithiasis 2013 SFR 55.1% πλήρη 27.5% µερική (1/2 <4mm) Ακολούθησε SWL Follow-up:5.2 years (1-11) Υποτροπή: 1 SF pt (6%) 3/8 (37.5%) RFr Επιπλοκές 3pts Πυρετό 2 pts Χηµική κυστίτιδα και διακοπή Kachrilas Urolithiasis 2013

38 76-χρονών γυναίκα 2175mm SWs 4SWL 13L Renacidin 21 days of Tx 7 as an outpatient Before Tx and Initial Part Before removal of Tube and During Follow-up

39 69-years old with CP-lesion NOT suitable for PNL 3022mm2 6 weeks 4 SWLs SWs 25L Renacidin Before 1 st ESWL and after 5 days 8 days

40 69-years old with CP-lesion NOT suitable for PNL 3022mm2 6 weeks 4 SWLs SWs 25L Renacidin 19 days and end of Tx 2 months Follow-up

41 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Renacidin 6 Θάνατοι 1960 Το FDA την απαγορεύει Αποδείχτηκε οτι οφειλόταν σε «βουλωμένους καθετήρες» και πιέσεις >80εκ Η 2 Ο Fostvedt J Urol 1963 Mulvaney J Urol 1962 Το FDA το ενέκρινε για την πρόληψη το σχηµατισµού και της διάλυσης ασβεστώσεων σε καθετήρες στην ουροδόχο κύστη Τελικά 27 χρόνια αργότερα το ενεκρινε και για τους φλεγµονώδεις λίθους του νεφρού ή της κύστης. Gonzalez J Endourol 2012

42 Παρακολούθηση

43 Λίθος βρουσίτη (calcium hydrogen phosphate) υπό SWLs και Renacidin Πριν Μετά Η στρόγγυλη επιφάνεια τους δεν βοηθά στη διάλυση αλλά η χηµόλυση είναι εξαιρετικά χρήσιµη στα συγκρίµατα βρουσίτη Tiselius Scanning Microsc 1993

44 ΛΙΘΟΙ ΚΥΣΤΙΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΠΌ ΤΟΥ ΣΤΌΜΑΤΟς

45 Γιατί; ph Solubility mg/L Gupta Urology 1995

46 Πώς; Medical Management of Cystine Calculi Dietary Moderate protein intake Low salt intake (<2g/d) Hydration (SG <1.010) Urine Alkalinization ph Sodium bicarbonate ( mg PO q4h) Potassium Citrate (60-80 meq/d) Thiol derivatives D-Penicillamine ( mg QID) (σε συνδυασµό µε βιταµίνη Β6 50mg/d) Alpha mercaptoproprionylglycine (400mg/d divided and then mg) ACE Inhibitors Pareek J urol 2005 Bucillamine Captopril Barbey et al J Urol 2000 Pietrow et al J Urol 2003

47 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Potassium citrate Tripotassium citrate + Trimagnesium citrate Potassium citrate monohydrate Potassium bicarbonate Trometamol Citrolithin (Sodium citrate, citric acid, potasium citrate) LITHOS EXERET ( mg/tab) CHEMIPHARMA NESTLE Meditrina THAM-KOHLER 3m 7,268 G/ 20ml ΙΦΕΤ ΑΕ INTERMED ABEE Penicillamine Penicillamine/ΙΦΕΤ (250mg/cap) ΙΦΕΤ ΑΕ Alphamercaptopropionylglycine (tiopronin) Thiola (100mg/tab) Thiola (250mg/tab) ΙΦΕΤ ΑΕ Allopurinol 100mg/tab ELPEN AE ΚΟΠΕΡ ΑΕ 300MG/tab ΚΟΠΕΡ ΑΕ Potassium chloride 10% DEMO FRESENIUS KABI HELLAS

48 ΛΙΘΟΙ ΚΥΣΤΙΝΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ

49 Πώς; Irrigation Solution of Cystine Calculi Trihydroxymethyl aminomethane (THAM) ph: N-acetylcysteine mol/L 200mg/L N-acetylcysteine in THAM 0.3M Saltzman J Urol 1986 Oosterlinck Acta Urol Belg 1994 Aabech Scand J Urol Nephrol 1993 Ahlstrand J Stone Dis 1993 Lee Urol Int 1993

50 Παρασκευή του ΤΗΑΜ για διάλυση λίθων ουρικού οξέος και κυστίνης THAM 0.3 mol/l THAM 0.6 mol/l Sterile water (ml) Trometamol 3.3 mol/l (ml) Sodium Chloride (mmol) Potassium Chloride (mmol) 30 5

51 Παρασκευή της ακετυλοκυστείνης για διάλυση λίθων κυστίνης Acetylcysteine (200mg/ml) Tribonate a Sterile water 100ml 500ml 400ml a The composition of tribonate is as follows: trometamol 36g/L, sodium bicarbonate 13g/L, acetic acid 2.8g/L

52 ΠΟΙΟΥΣ; Smooth type cystine S Rough type cystine-r (SWL + Chemolysis) Hayase J Urol 1980 Stark J Urol 1980 Tseng J Urol 1982

53 Πότε; Πρωτογενώς Σπάνια 11 ασθενείς εναλλακτικά του χειρουργείου Tromethamine-E 6-42 ηµέρες 7 πλήρη διάλυση 3 αποτυχίες Dretler J Urol ηµέρες διάλυσης χρειάζονται για την διάλυση ενός εκατοστού του λίθου 6 µήνες µπορεί να χρειαστούν για την πλήρη διάλυση Μετά από SWL µε διαδερµική χορήγηση H SWL αύξησε την επιφάνεια της πέτρας και µείωσε τον χρόνο έως τον κατακερµατισµό στο 50% Schmeller J Urol 1984 Μετά από PNL Ο συνδυασµός PNL ή SWL µε χηµόλυση για νεφρικούς λίθους κυστίνης >1.5cm αύξησε τα SFR και ελλάτωσε τις υποτροπές Hayase J Urol 1980 Stark J Urol 1980 Tseng J Urol 1982 Schmeller J Urol 1984

54 SWL and chemolysis of multiple cystine stones in a patient without any compliance to any other treatment 5 SWLs 17500SWs outpatient daytime chemolysis with 24 L of acetylcystein and 23 L THAM solutions (in total 34 irrigation sessions) Stone free

55

56

57 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Συμπληρώματα διατροφής και ουρολιθίαση

Συμπληρώματα διατροφής και ουρολιθίαση Συμπληρώματα διατροφής και ουρολιθίαση Αναστάσιος Δ. Καρατζάς Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δήλωση συμφερόντων Pierre Fabre ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗΣ Η πιθανότητα σχηµατισµού νέου λίθου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ορισμός Συμπτώματα Αίτια Παράγοντες κινδύνου Προετοιμασία για το ραντεβού Εξετάσεις και διάγνωση Θεραπεία Πρόληψη Ορισμός Οι νεφρικοί λίθοι (νεφρική λιθίαση, νεφρολιθίαση) είναι μικρά,

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολογικοί εφιάλτες. ιονύσης Μητρόπουλος. Γεράσιµος Αλιβιζάτος. Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ουρολογικοί εφιάλτες. ιονύσης Μητρόπουλος. Γεράσιµος Αλιβιζάτος. Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Ουρολογικοί εφιάλτες ιονύσης Μητρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεράσιµος Αλιβιζάτος ιευθυντής Γ Ουρολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ You will make all kinds of mistakes,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nexium 40 mg Κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ίκτερος στην εγκυμοσύνη

Ίκτερος στην εγκυμοσύνη 133 Ανασκόπηση Ίκτερος στην εγκυμοσύνη Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Λέκτορας Παθολογίας Β Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και οστεοπόρωση

Διατροφή και οστεοπόρωση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διατροφή και οστεοπόρωση Τσίρου Ευφροσύνη, Γουλής Γ. Δημήτριος Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α' Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αλληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439.

Ref.: J Med 2002;33(1-4):105-110. Ref.: J Diab Comp 1999; 13:251-253, Clin Ther 2003 May; 25(5):1429-1439. L-CARNITINE: ΤΟ ΑΜΙΝΟΞΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Η L-carnitine είναι ένα μόριο φορέας που συμβάλλει στη μεταφορά των λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου για τη β-οξείδωσή τους και την

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Regaine Foam:

Το νέο Regaine Foam: Νέα εξελιγµένη πατενταρισµένη σύνθεση αφρού Η µοναδική θεραπεία µε Μινοξιδίλη κατά της τριχόπτωσης σε µορφή αφρού, για άνδρες και γυναίκες Το νέο Regaine Foam: Περιέχει Μινοξιδίλη 5% και ενδείκνυται για

Διαβάστε περισσότερα

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Στοματογναθοπροσωπική Χειρ/κή ΣTOMA 2012; 40 : 179-190 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Γ. ΜΠΑΡΚΑ 1, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 35-46 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 35-46 35 Ενδείξεις για χρήση των διφωσφονικών ως εναλλακτική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες.

Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Βγείτε από την πίεση, χωρίς απώλειες. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της υπέρτασης και των συγγενών δυσλειτουργιών. LOSARTAN POTASSIUM + HYDROCHLOROTHIAZIDE 3 επικαλυµµένα δισκία (1 + 12,5) mg/tab 3 επικαλυµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ;

ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ; ΠΟΙΑ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΥΡΟΘΗΛΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ; ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΕΝ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επικ. Καθηγητής Ουρολογίας ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

TOPISTIN. Λοιµώξεις Δέρµατος & Δερµατικών σχηµατισµών

TOPISTIN. Λοιµώξεις Δέρµατος & Δερµατικών σχηµατισµών TOPISTIN TOPISTIN δισκία επικαλυµµένα µε υµένιο 500mg/tab: Κάθε δισκίο περιέχει 500mg σιπροφλοξασίνης. TOPISTIN ενέσιµο διάλυµα για έγχυση 400mg/200ml vial & bag και 200mg/100ml vial & bag: Κάθε 1ml διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη

Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Συνταγή Η γραπτή εντολή του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου προς τον φαρμακοποιό για την διάθεση ενός φαρμάκου ή ιατρικού βοηθήματος με σκοπό την θεραπεία του ασθενούς Επίσημο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ

Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Τεχνικές Επούλωσης και υποστήριξης του ιαβητικού Ποδιού Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Οι ιστοί µπορούν να χαρακτηριστούν από

Διαβάστε περισσότερα

Κακοήθης Υπερπυρεξία

Κακοήθης Υπερπυρεξία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 227 Κακοήθης Υπερπυρεξία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κακοήθης υπερπυρεξία (ΚΥ) είναι φαρμακογενετική διαταραχή, η οποία ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου

Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της νόσου ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,68(1): 20-34 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Θ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ*, Α. ΚΑΤΣΙΜΙΓΑ**, Β. ΠΑΝΗΣ*** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τ α διφωσφονικά είναι φαρµακολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης: Mια νέα θεραπευτική προσέγγιση για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης: Mια νέα θεραπευτική προσέγγιση για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 : 25-31, 2013 Ανασκόπηση Αναστολείς συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης: Mια νέα θεραπευτική προσέγγιση για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 A.Κ. Παπαζαφειροπούλου Ι. Παπαγεωργίου Δ.Φ. Σφαντού Σ.Ι. Παππάς Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Θεραπευτική Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Γεροχρήστου Μ. Σταυρόπουλος Π. Κρατική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 100 105 Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια Χρ. Βλαχάκη, 1 Π.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Αναστάζια Κεή, Μωυσής Ελισάφ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Υπεύθυνος για την αλληλογραφία: Ελισάφ Μωυσής Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ NIMOTOP I.V. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Nimotop 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Φιάλη των 50ml που περέχει 10mg nimodipine σε 50ml αλκοολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Current role of fibrates in the treatment of dyslipidemia Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών. Current role of fibrates in the treatment of dyslipidemia Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):106 115 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):106 115 Οι φιμπράτες στη σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Α. Κεή, Μ. Ελισάφ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Voltaren fast (Diclofenac potassium)

Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Voltaren fast (Diclofenac potassium) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Voltaren fast (Diclofenac potassium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : Voltaren fast 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά : Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά

Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 61 Περιεγχειρητική Χορήγηση Υγρών και Αίματος στα Νεογνά-Βρέφη και Παιδιά Ε. ΚΟΥΡΙΛΑ-ΚΑΠΡΙΝΗ Η θεραπευτική χορ1ίγηση υγρών και ηλεκτρολυτών στα νεογνά, στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα