Ηουρολιθίαση στα παιδιά είναι µια σπάνια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηουρολιθίαση στα παιδιά είναι µια σπάνια"

Transcript

1 24-25 ανασκοπήσεις 01// H νεφρολιθίαση στην παιδική ηλικία Μέρος 3. Η εξωσωµατική λιθοτρίψια σε παιδιά Ι. Χαιρέτης Ηουρολιθίαση στα παιδιά είναι µια σπάνια πάθηση µε διαφορετικά επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά και βαθµό επίπτωσης στις διάφορες περιοχές, ο οποίος ποικίλει από 0,1% έως 5% του παιδικού πληθυσµού. Θεωρείται ότι είναι ο λόγος εισαγωγής στο νοσοκοµείο σε παραπάνω από 1ασθενή ανά 1000 εισαγωγές παιδιών. 1 Σε µια επιδηµιολογική µελέτη από την Τουρκία, όπου η λιθιασική νόσος θεωρείται ενδηµική, 17% των ασθενών µε λιθιασική νόσο ήταν νεότεροι των 14 ετών. 2 Οι θεραπευτικές επιλογές της λιθίασης στα παιδιά είναι παρόµοιες µε αυτές των ενηλίκων. Ωστόσο υπάρχουν ειδικές παράµετροι στα παιδιά, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την σωστή θεραπευτική επιλογή. Στα παιδιά υπάρχουν διαφορετικές ανατοµικές συνθήκες όπως το µέγεθος του ουροποιητικού συστήµατος που είναι µικρότερο σε σχέση µε τους ενήλικες. Επιπρόσθετα υπάρχει αυξηµένη δυνατότητα να αποβάλουν αυτόµατα λιθιασικά συγκρίµατα, η οποία οφείλεται στον αυξηµένο περισταλτισµό και στον ελαστικό τους ουρητήρα. Σχεδόν στα δύο τρίτα των παιδιών µε λιθίαση υπάρχει υποκείµενη µεταβολική διαταραχή, η οποία οδηγεί σε αυξηµένο κίνδυνο λιθιασικής υποτροπής. Γενικά οι θεραπευτικές επιλογές για την λιθίαση του ουροποιητικού στα παιδιά είναι οι εξής: απλή παρακολούθηση (wait and see strategy) σε περιπτώσεις µικρών λίθων οι οποίοι µπορούν να διέλθουν αυτό- µατα, εξωσωµατική λιθοτριψία (ESWL) που φαίνεται να αποτελεί και την θεραπεία εκλογής στις περισσότερες περιπτώσεις, ουρητηροσκόπιση και ενδοσω- µατική λιθοτριψία µε εύκαµπτα ή άκαµπτα εργαλεία, διαδερµική νεφρολιθοτοµή (mini-perc.), λαπαροσκοπική αφαίρεση του λίθου και τέλος η παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική αντιµετώπιση. 3 Η εφαρµογή της εξωσωµατικής λιθοτριψίας στην Ευρώπη από τον Chaussy και συν. 4 τον Φεβρουάριο του 1980 έθεσε νέα δεδοµένα στην αντιµετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού στους ενήλικες, ενώ το 1984 µετά από έγκριση του FDA, η εξωσωµατική λιθοτριψία άρχισε να εφαρµόζεται και στην Αµερική. 5 Έκτοτε οι τεχνικές βελτιώσεις στα µηχανήµατα εξωσωµατικής λιθοτριψίας είναι πολλές, ενώ οι βασικές αρχές εφαρµογής της (γεννήτριες παραγωγής, µέσον µετάδοσης ωστικών κυµάτων, τρόποι εστίασης του λίθου) παραµένουν οι ίδιες. Πρώτος ο Eisemberg ανακοίνωσε την εφαρµογή της µεθόδου σε ένα 6χρονο παιδί το Οι πρώτες σειρές παιδιατρικών ασθενών µε λιθίαση που θεραπεύτηκαν µε εξωσωµατική λιθοτριψία αναφέρθηκαν το 1986 από τον D. Newman. 7 Γενικά οι µελέτες που έχουν γίνει για την αντιµετώπιση της λιθίασης σε παιδιά µε εξωσωµατική λιθοτριψία είναι µάλλον περιορισµένες. Αυτό πιθανά οφείλεται αφενός στην σπανιότητα της πάθησης και αφετέρου στο ότι δεν είναι κατάλληλοι όλοι οι λιθοτρίπτες για παιδιατρικούς ασθενείς. 3 Οι λιθοτρίπτες

2 ανασκόπηση// 01//Η εξωσωµατική λιθοτρίψια σε παιδιά 1ης γενιάς οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρουδραυλική γεννήτρια παραγωγής κρουστικών κυµάτων (Eικ.1) έπρεπε να υποστούν αρκετές τροποποιήσεις στο σύστηµα τοποθέτησης ασθενών µέσα στο νερό για να δεχθούν παιδιά και λόγω της µεγάλης ζώνης εστίασης καθώς και του βάθους εστίασης ο κίνδυνος Εικόνα 01 κάκωσης του νεφρού αλλά και άλλων παρακείµενων οργάνων όπως οι πνεύµονες ήταν υπαρκτός. Επίσης η χορήγηση αναισθησίας σε όλους τους ασθενείς ήταν απαραίτητη. 8 Στους λιθοτρίπτες 2ης γενιάς η παραγωγή των ωστικών κυµάτων γίνεται επιπλέον πιεζοηλεκτρικά και ηλεκτροµαγνητικά (Eικ. 2, 3), ενώ δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ο ασθενής µέσα σε νερό αφού πλέον υπάρχει δεξα- µενή νερού ενσωµατωµένη πάνω στην γεννήτρια παραγωγής των κρουστικών κυµάτων, µε την οποία έρχεται σε επαφή το σώµα των ασθενών. 5 Επιτυγχάνεται έτσι µείωση της ισχύος στην ζώνη εστίασης µε µείωση του πόνου και των συνοδών κακώσεων µε αποτέλεσµα την ευχερέστερη αντιµετώπιση παιδιατρικών ασθενών. Παραµένει, όπως και στους λιθοτρίπτες 1ης γενιάς, η παρατεταµένη έκθεση των ασθενών στην ακτινοβολία από την ακτινοσκοπική καθοδήγηση της λιθοτριψίας, ενώ όσοι λιθοτρίπτες διέθεταν υπερηχογραφική καθοδήγηση δεν ήταν δυνατή η εναλλαγή της µε ακτινοσκόπηση σε δύσκολες περιπτώσεις εντόπισης του λίθου του νεφρού και ιδιαίτερα του ουρητήρα. Η χορήγηση γενικής αναισθησίας στα παιδιά και εδώ θεωρείται σχεδόν απαραίτητη. Στους Εικόνα 02 Εικόνα 03

3 26-27 ανασκοπήσεις λιθοτρίπτες 3ης γενιάς (Eικ. 4) το σύστηµα εντόπισης των λίθων είναι ακριβέστερο (ταυτόχρονη ακτινοσκοπική και υπερηχογραφική καθοδήγηση) και η εφαρµογή τους σε παιδιατρικούς ασθενείς θεωρείται η πλέον ενδεδειγµένη χωρίς να µπορεί να αποφευχθεί και εδώ η χορήγηση αναισθησίας ή καταστολής ειδικά σε παιδιά µικρότερα των δώδεκα ετών. 5,9,10 Σήµερα η χρήση της εξωσωµατικής λιθοτριψίας στους παιδιατρικούς ασθενείς θεωρείται ως θεραπεία πρώτης γραµµής ειδικά σε λίθους < 20mm. 11,13 Ωστόσο ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της µεθόδου και σε λίθους 30mm κοραλλιοειδείς ή µη. 19 Προβληµατισµοί για τις νεφρικές βλάβες που σχετίζονται από την εφαρµογή της εξωσωµατικής λιθοτριψίας στα παιδιά καθυστέρησαν την εφαρµογή της στην παιδιατρική πρακτική. Η έκθεση στην ακτινοβολία, οι πιθανότητες όψιµων επιπλοκών (συµπεριλαµβανοµένης και της υπέρτασης), οι µεταβολές στην νεφρική ανάπτυξη και λειτουργία και οι µεταβολές στην σωµατική ανάπτυξη από βλάβες στις επιφύσεις των οστών µετά από πολλαπλές συνεδρίες ήταν οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την εφαρµογή της µεθόδου στα παιδιά. 1,12 Παρόλα αυτά η εξωσωµατική λιθοτριψία από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας τείνει ως θεραπεία εκλογής για την αντιµετώπιση περισσότερο από το 80% των λίθων σε παιδιά.13 Ο Oöge και συν. αναφέρουν ότι σε 126 ασθενείς το 62% ήσαν ελεύθεροι λίθου. 14 Σε µία σειρά 67 παιδιών ο Nazli και συν. αναφέρουν το 59,6% των ασθενών ήσαν ελεύθεροι λίθου µε µία συνεδρία και το 85,7% των παιδιών ήταν ελεύθερα λιθίασης µετά από 1,8 συνεδρίες. 15 Οι Elsobky και Mokhtar αναφέρουν ότι σε 148 παιδιά το 86% των ασθενών µε λίθο στο νεφρό ήσαν ελεύθεροι λίθου µε µέσο όρο 1,9 συνεδρίες ανά ασθενή. 9 Στις παραπάνω µελέτες ο παράγοντας που θεωρήθηκε ικανός να επηρεάσει το αποτέλεσµα ήταν η µέγιστη εγκάρσια διάµετρος του λίθου. 9,13,15 Το είδος του λιθοτρίπτη και το σηµείο εντόπισης του λίθου δεν επηρέασαν στατιστικά το συνολικό αποτέλεσµα. Ωστόσο ο Bierkens και συν. σε µια πολυκεντρική µελέτη 1800 ασθενών ανακοινώνουν ότι ναι µεν η συνολική αποτελεσµατικότητα (overall success rate) είναι περίπου η ίδια, όµως ο αριθµός των επαναληπτικών συνεδριών µε πιεζοηλεκτρικούς λιθοτρίπτες είναι υψηλότερος σε σχέση µε τους άλλους λιθοτρίπτες. 9 Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασµό µε την ανάγκη χορήγησης αναισθησίας στα παιδιά καθιστούν, κατά τη γνώµη µας, χρήσιµη την επιλογή αποτελεσµατικού λιθοτρίπτη για παιδιά προκειµένου να αποφευχθούν επιπλέον χειρισµοί. Σε σχέση µε το συνολικό ποσοστό ασθενών ελεύθερων λίθου οι λιθοτρίπτες 3ης και 4ης γενιάς δεν φαίνεται να υπερτερούν των λιθοτρίπτων 2ης γενιάς. Ο W. DeFoor και συν. χρησιµοποιώντας τον φορητό λιθοτρίπτη Compact Delta της Dornier (4ης γενιάς) σε µια σειρά 88 παιδιών µε νεφρολιθίαση, το 74% αυτών ήταν ελεύθερα λιθίασης και χωρίς µείζονες επιπλοκές.16 Σε σχέση µε την καλυκική εντόπιση του λίθου στον νεφρό και την αποτελεσµατικότητα της εξωσωµατικής λιθοτριψίας τα συµπεράσµατα από διάφορες αναλύσεις σε παιδιατρικές σειρές είναι αντικρουόµενα και διαφέρουν από αντίστοιχες σε ενήλικες. Σε ενήλικες ο βαθµός αποτελεσµατικότητας σε λίθους στον κάτω πόλο είναι σηµαντικά χαµηλότερος σε σύγκριση µε άλλες νεφρικές εντοπίσεις. Πρόσφατα οι Muslumanoglu και Tan ανακοινώνουν παρόµοιο χαµηλότερο βαθµό αποτελεσµατικότητας 50% και 55,9% αντίστοιχα σε παιδιατρικές σειρές µε λιθίαση κάτω πόλου.17,18 Αντίθετα οι Ather και Noor αναφέρουν ποσοστό παιδιών ελεύθερα λίθου, 92%, για λιθίαση στον κάτω πόλο.19 Ο Demirkesen και συν. συγκρίνοντας την αποτελεσµατικότητα της εξωσωµατικής λιθοτριψίας σε σχέση µε το σηµείο εντόπισης του λίθου στο νεφρό δεν διαπίστωσαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο βαθµό ελευθερίας από λίθο µε τιµές 65,3%, 80%, 62% για λίθους στην άνω/µέση καλυκική οµάδα, νεφρική πύελο και κάτω καλυκική οµάδα αντίστοιχα. 20 Ιδιαίτερες αναφορές έχουν γίνει για την αποτελεσµατικότητα της εξωσωµατικής λιθοτριψίας στην λιθίαση του ουρητήρα. Ο Rizvi σε µελέτη 1440 παιδιών δια-

4 ανασκόπηση// 01//Η εξωσωµατική λιθοτρίψια σε παιδιά Εικόνα 04 πιστώνει ότι η εξωσωµατική λιθοτριψία σε λιθίαση στον ουρητήρα είναι λιγότερο αποτελεσµατική σε σχέση µε τον νεφρό. Από τους ασθενείς µε λιθίαση ουρητήρα το 20% τελικά αντιµετωπίστηκε χειρουργικά. 3 Ο Muslumanoglou και συν. χρησιµοποιώντας τον Litho star Plus της Siemens, σε µια σειρά 192 παιδιών µε λιθίαση στον ουρητήρα ανακοίνωσαν 91% συνολικό ποσοστό ελεύθερο λιθίασης µε 49% των ασθενών να έχουν υποβληθεί σε περισσότερες από µία συνεδρίες. Το επιµέρους πηλίκο αποτελεσµατικότητας (EQ) ήταν για τον εγγύς ουρητήρα 68,9%, για τον µέσο ουρητήρα 61,5% και για τον άπω ουρητήρα 60%. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η εξωσωµατική λιθοτριψία για ουρητηρικούς λίθους µέχρι 2cm έχει εξαιρετικά αποτελέσµατα τα οποία πιθανά οφείλονται στο γεγονός ότι οι ουρητήρες στα παιδιά έχουν µικρότερο µήκος, µεγαλύτερη εκτασιµότητα και ελαστικότητα επιτρέποντας την ευχερέστερη διέλευση των λιθιασικών συγκριµάτων και αποτρέποντας την ενσφήνωση αυτών. 21 Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι συγγραφείς δεν συνιστούν την από πριν τοποθέτηση αυτοσυγκρατούµενων ουρητηρικών καθετήρων παρά σε επιλεγµένες περιπτώσεις. 11,21 Σε µικρότερες σειρές µε λιθίαση ουρητήρα έχουν αναφερθεί βαθµοί ελευθερίας από λίθο από 84% έως 100%. Ένα ερώτηµα που προκύπτει στους σε λιθιασικά παιδιά µετά από εξωσωµατική λιθοτριψία είναι η παραµονή λιθιασικών συγκριµάτων. Ο Fine και συν. αναφέρουν 50% εκ νέου ανάπτυξη λίθου σε ασθενείς µε µικρά λιθιασικά συγκρίµατα στην οµάδα χωρίς συµπληρωµατική φαρµακευτική αγωγή. 22 Ο Cicerello επισηµαίνει υψηλή ανάπτυξη λιθίασης επί εδάφους υπολειµµατικής λιθίασης από λιθοτριψία σε λίθους οξαλικού ασβεστίου ή φλεγµονώδεις λίθους εάν δεν χορηγηθεί φαρµακευτική θεραπεία. 23 Ο Soygur και συν. διαπιστώνουν ότι µετά από 12µηνη παρακολούθηση σε ασθενείς µε λιθίαση οξαλικού ασβεστίου µόνο το 12,5% απέβαλαν πλήρως τα λιθιασικά υπολείµµατα µετά από λιθοτριψία, ποσοστό που αυξήθηκε στο 44,5% µετά από θεραπεία µε κιτρικό κάλιο. Ανάλογες µελέτες σε παιδιά είναι µικρής έκτασης. Ο Nijman και συν. αναφέρουν ότι το 33% των παιδιών µε λιθιασικά συγκρί- µατα είχαν αύξηση του µεγέθους αυτών σε µέσο χρόνο παρακολούθησης 24 µηνών. Ωστόσο σε αυτήν την µελέτη δεν έγινε συσχετισµός της ανάπτυξης του λιθιασικού φορτίου µε την ύπαρξη µεταβολικών διαταραχών. Οι Afshar και Farhat αναφέρουν ότι η επίπτωση στην ανάπτυξη του µεγέθους των λιθιασικών συγκριµάτων σε παιδιά µετά από ESWL είναι 34,5% µετά από µέσο χρόνο παρακολούθησης 48 µηνών και τονίζουν ότι λιθιασικά συγκρίµατα µετά από ESWL σε παιδιά, µεγέθους 4-5mm, είναι κλινικά σηµαντικά διότι αυξάνουν την πιθανότητα δυσµενούς κλινικής έκβασης. Οδηγούν στην εµφάνιση έντονης κλινικής

5 30-31 ανασκοπήσεις σηµειολογίας στο 69% των περιπτώσεων και χρήζουν παρακολούθησης ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν µεταβολικές ή ανατοµικές διαταραχές. 24 Ένα από τα προβλή- µατα των παιδιών που θεραπεύονται µε εξωσωµατική λιθοτριψία είναι η σωστή συνεργασία τους κατά την διάρκεια της συνεδρίας και η ανοχή τους στον πόνο από τα κρουστικά κύµατα. Όλες σχεδόν οι αναφορές εξωσωµατικής λιθοτριψίας σε παιδιά θεωρούν απαραίτητη την χορήγηση γενικής αναισθησίας σε βρέφη και σε παιδιά µικρότερα των 3,5 ετών. Σε παιδιά από 3,5 έως και 12 ετών οι περισσότεροι συγγραφείς κρίνουν ότι ήπια καταστολή σε συνδυασµό µε αναλγησία είναι µια πολύ καλή εναλλακτική πρόταση, ενώ για παιδιά ετών αρκεί συνήθως η χορήγηση αναλγησίας. 9,10,11,20,21 Επιπλοκές που έχουν αναφερθεί µετά από εξωσωµατική λιθοτριψία είναι κωλικός, πυρετός, µακροσκοπική αιµατουρία, δερµατικές εκχυµώσεις, δηµιουργία λιθιασικής αλυσίδας, ενσφήνωση λιθιασικών συγκριµάτων στην ουρήθρα, πνευµονικές θλάσεις και υποκάψιο αιµάτωµα. Με τη χρήση λιθοτρίπτων νέας τεχνολογίας µε µικρότερη ζώνη εστίασης και µε την εµπειρία όσων ασχολούνται µε την παιδιατρική λιθίαση επιπλοκές όπως η θλάση πνευµόνων δεν εµφανίζονται πλέον και οι περισσότεροι δεν λαµβάνουν ειδικά µέτρα για την προστασία των πνευµόνων από τα κρουστικά κύµατα. 9,20 Άλλες επιπλοκές όπως το υποκάψιο αιµάτωµα και οι εκχυµώσεις του δέρµατος εµφανίζονται σε ποσοστό µικρότερο από 1%. Η εµπύρετη λοίµωξη του ουροποιητικού µετά από λιθοτριψία εµφανίζεται στο 8% των παιδιών, ενώ η λιθιασική αλυσίδα εµφανίζεται στο 5,5%. Οι παραπάνω επιπλοκές είναι ανάλογες του λιθιασικού φορτίου. 25 Η τοποθέτηση αυτοσυγκρατού- µενου ουρητηρικού καθετήρα δεν προτείνεται από τους περισσότερους συγγραφείς παρά µόνο περιπτώσεις µονήρους νεφρού, οξείας απόφραξης ή/και όταν το λιθιασικό φορτίο είναι συνολικά µεγαλύτερο από 25mm. 9,11,19,21,25 Σε σχέση µε δυνητικές διαταραχές τις γονιµότητας σε αγόρια και κορίτσια που υποβλήθηκαν σε εξωσωµατική λιθοτριψία για λιθίαση του µέσου και του κατώτερου ουρητήρα, από διάφορες µελέτες που έγιναν σε πειραµατόζωα δεν αποδείχθηκε, µέχρι στιγ- µής, συσχετισµός της γονιµότητας µε την εξωσωµατική λιθοτριψία. 21 H έκθεση των γονάδων στην ακτινοβολία κατά την διάρκεια της λιθοτριψίας δεν φαίνεται να είναι περισσότερο επιβαρυντική από άλλες διαγνωστικές ακτινολογικές εφαρµογές στην κοιλιά όπως ο βαριούχος υποκλυσµός ή η απεκκριτική κυστεοουρηθρογραφία. 1 Σε αντίστοιχες µελέτες η εξωσωµατική λιθοτριψία δεν φαίνεται να επηρεάζει τη σωµατική αύξηση λόγω κάκωσης των επιφύσεων από το ωστικό κύµα της λιθοτριψίας. 17 Ο Vlajkovic αναφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία από µελέτη του, µε 99m Tc-DTPA, σε παιδιά πριν και µετά από εξωσωµατική λιθοτριψία. Η µέση και µακροχρόνια παρακολούθηση παιδιών έδειξε αυξηµένη νεφρική λειτουργία µετά από την εξωσωµατική λιθοτριψία. Το συµπέρασµα αυτής της µελέτης είναι ότι η εξωσωµατική λιθοτριψία µπορεί να εφαρµοσθεί στα παιδιά χωρίς καµία µακροχρόνια νοσηρότητα στα νεφρά. 26 Με την διαπίστωση αυτή συµφωνούν οι Thomas και συν. οι οποίοι σε αντίστοιχη µελέτη αναφέρουν ότι δεν υπήρχαν αξιόλογες µεταβολές στη συνολική νεφρική λειτουργία του θεραπευµένου νεφρού µε εξωσωµατική λιθοτριψία, ενώ φαίνεται να µην υπάρχει συσχέτιση της εξωσωµατικής λιθοτριψίας µε την εµφάνιση υπέρτασης στους ασθενείς που έχουν θεραπευθεί µε τη µέθοδο αυτή. 17 Η εµπειρία από τη δική µας µονάδα εξωσωµατικής λιθοτριψίας σε παιδιατρικούς ασθενείς µας πείθει ότι η εξωσωµατική λιθοτριψία αποτελεί µια πραγµατικά ενδιαφέρουσα θεραπευτική επιλογή για παιδιά µε λιθίαση του ουροποιητικού. Από το 1994 µέχρι σήµερα έχουν αντιµετωπισθεί 45 παιδιά (49 λίθοι ουρητήρα, 3 λίθοι νεφρού) ηλικίας από 10 µηνών µέχρι 14 ετών. Μέχρι το 2003 χρησιµοποιούσαµε τον ηλεκτρουδραυλικό λιθοτρίπτη MPL 9000X Dornier, 27 ενώ από το 2003 χρησιµοποιούµε τον ηλεκτροµαγνητικό λιθοτρίπτη EMSE 220 F-XP Dornier. Το συνολικό ποσοστό παιδιών ελεύθερα λιθίασης µετά από 3 µήνες είναι 91,1%. Στα 4 παιδιά όπου η εξωσωµατική λιθοτριψία δεν ήταν επιτυχής (MPL 9000X), εναλλακτικά αντιµετωπίστηκαν µε ουρητηροσκόπιση και ουρητηρολιθοτριψία. Με τον ηλεκτροµαγνητικό λιθοτρίπτη όλα τα παιδιά 24 που αντιµετωπίστηκαν είναι ελεύθερα λίθου, ενώ παιδιά άνω των 8 ετών αντιµετωπίστηκαν χωρίς αναισθησία. Ιδιαίτερες επιπλοκές δεν αντιµετωπίσαµε σε κανένα ασθενή.

6 ανασκόπηση// 01//Η εξωσωµατική λιθοτρίψια σε παιδιά Συνοψίζοντας, η εξωσωµατική λιθοτριψία είναι µια ασφαλής µέθοδος θεραπείας σε παιδιά µε λιθίαση του ουροποιητικού. Εναλλακτικές θεραπείες σε αυτά τα παιδιά είναι η διαδερµική νεφρολιθοτοµή, η ανοικτή πυελολιθοτοµή, νεφρολιθοτοµή και η ουρητηροσκοπική αφαίρεση του λίθου ή η ουρητηρολιθοτριψία. Οι παραπάνω επεµβατικές πράξεις συνοδεύονται από νοσηρότητα και πιθανά επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και τα κλινικά τους επακόλουθα, η εξωσωµατική λιθοτριψία είναι πιθανά η καλύτερη θεραπευτική επιλογή, έχοντας την µικρότερη νοσηρότητα και την καλύτερη ανοχή στα παιδιά ενώ είναι ελάχιστα επεµβατική. Έτσι από τους περισσότερους προτείνεται σαν θεραπεία πρώτης γραµµής στην παιδιατρική ουρολιθίαση. Βιβλιογραφία 1. Kroovand RL: Pediatric urolithiasis. Urol Clin North Am 24: , Telaloglou S, Ander H. Stones in children. Turk J Pediatr 1984; 26:51, Lahme S: Shockwave lithotripsy and endourological stone treatment in children. Urol Res (2006) 34: Chaussy C, Brendel W, Schmiedt E. Extracorporcally induced destruction of kidney stones by shock waves. Lancet 1980; 2: Θέµατα Ουρολογίας. Τιµητικός τόµος στη µνήµη του Άγγελου Κρανίδη. Κεφ: 6 Σελ: Van Arsdalen K N. Lithotripsy. In: Smith AD, Badlani GH, Bagley DH, Clayman RV, Jordan GH, Kavoussi LR,et al.,editors. Smith's textbook of endourology. St. Louis (MO): Quality Medical Publishing; 1996.p: Newman DM, Coury T, Lingerman JE, Mertz JH, Moshbaugh PG, Steele RE, et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy experience in children. J. Urol 1986; 136: Cohen TD, Ebreth J, King LR, Premiger GM (1996) Paediatric urolithiasis: medical and surgical management. Urology 47: Elsobky E, Sheir K.Z, Madbouly K and Mokhtar A.A. Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: experience using two second generation lithotripters. BJU International (2000), Raza A, Turna B, Smith G, Moussa S and Tolley D.A. Pediatric urolithiasis: 15 years of local experience with minimally invasive endourological management of pediatric calculi. J Urol. 174, , European Association of Urology. Guidelines on Pediatric Urology. Update March 2006, Thomas R, Frentz JM, Harmon E, Frentz GD. Effect of extracorporeal shock wave lithotripsy on renal function and body height in pediatric patients. J Urol 1992; 148: Esen T, Krautschic A, Alken P. Treatment update on pediatric urolithiasis. World J Urol 1997: 15: Oöge O, Tekgul S, Sahin A et al. Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: Report of a series with 126 patients. Dallas, May 1-6, Abstract 767, AUA 94th Annual meeting Nazli O, Cal C, Ozyurt C et al: Results of extracorporeal shock wave lithotripsy in a pediatric age group. Eur Urol 33: , DeFoor W, Dharamsi N, Minevich E et al: Use of mobile extracorporeal shockwave lithotripter: experience in a pediatric institution. Urol; 65; , Muslumanoglou AY, Tefekli A, Sarilar O, et al: Extracorporeal shock wave lithotripsy as first line treatment alternative for urinary tract stones in children: a large scale retrospective analysis. J Urol 170: , Tan MO, Karaoglan U, Sen I, et al: The impact of radiological anatomy in clearance of lower calyceal stones after shock wave lithotripsy in pediatric patients. Eur Urol 43: , Ather MH and Noor MA: Does size and site matter for renal stones up to 30 mm in size in children treated by extracorporeal lithotripsy? Urol 61: , Demirkesen O, Onal B, Oner A et al: Efficacy of extracorporeal shock wave lithotripsy for isolated lower caliceal stones in children compared with stones in other renal locations. Urol: 67: , Muslumanoglou AY, Hamdi A, Akcay M et al: Efficacy of extracorporeal shock wave lithotripsy for ureteric stones in children. Inter Urol and Nephrol. (2006) 38: Fine J. K., Pak C.Y. and Preminger G.M.: Effect of medical management and residual fragments on recurrent stone formation following shock wave lithotripsy. J Urol, 153:27, Cicerello E, Merlo F, Gambano G et al: Effect of alkaline citrate therapy on clearance of residual renal stone fragments after extracorporeal shockwave lithotripsy in sterile calcium and infection nephrolithiasis patients. J Urol, 151: Afshar K, Papanikolaou F, Farhat W et al: Outcome of small residual stone fragments following shock wave lithotripsy in children. J Urol, 172: , Aksoy Y, Ozbey I, Atmaka A.F, Polat O: Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: experience using a mpl-9000 lithotriptor. World J Urol (2004) 22: Vlajkovic M, Slavkovik A, Perovic S et al: (2002) Long term functional outcome of kidneys in children with urolithiasis after ESWL treatment. Eur J Pediatr Surg 12(2): Delakas D, Daskalopoulos G, Cranidis A et al: Management of ureteral stones in pediatric patients. J Endourol.; 15 (7): ,2001.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí Ïõñïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό.

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό. editorial //ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #28 υστυχώς τα πράγµατα όσο πάνε χειροτερεύουν. Και όσο και να µην θέλω αυτό το περιοδικό να έχει «πολιτική» άποψη, τόσο αναγκάζοµαι να ασχοληθώ µε

Διαβάστε περισσότερα

Yπάρχουν στιγµές που οι άνθρωποι σε

Yπάρχουν στιγµές που οι άνθρωποι σε editorial //ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #26 Yπάρχουν στιγµές που οι άνθρωποι σε εκπλήττουν. Άλλοτε θετικά κι άλλοτε αρνητικά. Μια τέτοια έκπληξη ένιωσα όταν ξεφύλλισα το περιοδικό Urology

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση των δεδομένων σχετικά με τον κωλικό του νεφρού και τη συμπτωματική λιθιασική νόσο του ουροποιητικού

Ανασκόπηση των δεδομένων σχετικά με τον κωλικό του νεφρού και τη συμπτωματική λιθιασική νόσο του ουροποιητικού ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(2):166-174 Ανασκόπηση των δεδομένων σχετικά με τον κωλικό του νεφρού και τη συμπτωματική λιθιασική νόσο του ουροποιητικού Copyright Athens Medical Society

Διαβάστε περισσότερα

Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά

Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά editorial //ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #25 Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά από τα ηχηρά ονόµατα της ουρολογίας στην Ευρώπη συναντήθηκαν στην Αθήνα και συζήτησαν για το µέλλον της

Διαβάστε περισσότερα

Εξωσωµατική Λιθοτριψία Από το Α έως το Ω. Αθανάσιος Παπατσώρης Χαράλαμπος Μαμουλάκης Ανδρέας Σκολαρίκος

Εξωσωµατική Λιθοτριψία Από το Α έως το Ω. Αθανάσιος Παπατσώρης Χαράλαμπος Μαμουλάκης Ανδρέας Σκολαρίκος Εξωσωµατική Λιθοτριψία Από το Α έως το Ω Αθανάσιος Παπατσώρης Χαράλαμπος Μαμουλάκης Ανδρέας Σκολαρίκος ήλωση συµφερόντων ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ Σύντοµη ιστορία της ESWL A. Σκολαρίκος ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 1947

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20

σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >20 editorial Φρ. Σοφράς Το θέµα είναι τεράστιο. Καθηµερινά χιλιάδες άνδρες ακολουθώντας (ή όχι) τη συµβουλή

Διαβάστε περισσότερα

Nεφρολιθίαση και Εγκυμοσύνη Nephrolithiasis and Pregancy

Nεφρολιθίαση και Εγκυμοσύνη Nephrolithiasis and Pregancy 38 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 32ος, τεύχος 1, Απρίλιος 2013 Aνασκόπηση Review Nεφρολιθίαση και Εγκυμοσύνη Nephrolithiasis and Pregancy ABSTRACT Nephrolithiasis and Pregancy Ioannis K. Thanasas Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Eνημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) C. Türk (chairman), T. Knoll (vice-chairman), A. Petrik, K. Sarica, C. Seitz, M. Straub Επιδημιολογία Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >16 editorial Στις τελευταίες «Αθηναϊκές Ηµέρες» µου ζητήθηκε όπως και από άλλους Καθηγητές- ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22 σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >22 editorial επαγγελµατισµός στην ιατρική κοινότητα; Η λέξη σίγουρα δεν προδιαθέτει θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να editorial //ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #24 Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να απαξιώσεις το σύστηµα υγείας µιας χώρας; Η προσωπική µου άποψη είναι ότι είναι µάλλον ευκολο και σχεδόν σε καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Κ. Χασταζέρης, Ν.Ε. Σταυρόπουλος Εισαγωγή Ο αρχαιότερος λίθος του ουροποιητικού συστήματος βρέθηκε στις αρχές του αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική λιθοτριψία

Διαδερμική λιθοτριψία O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Διαδερμική λιθοτριψία Η σίγουρη και αποτελεσματική μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση της νεφρολιθίασης Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος - Ιούνιος 2012 // 32. σύγχρονη. ουρολογία. www.urology.edu.gr/contemporary-urology

Απρίλιος - Ιούνιος 2012 // 32. σύγχρονη. ουρολογία. www.urology.edu.gr/contemporary-urology Απρίλιος - Ιούνιος 2012 // 32 σύγχρονη ουρολογία www.urology.edu.gr/contemporary-urology editorial // AΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #32 Οι εκλογές της 6ης Μαΐου είναι παρελθόν, οι διερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

short news Γ. ασκαλόπουλος

short news Γ. ασκαλόπουλος 18-19 Γ. ασκαλόπουλος Η συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία σε καρκίνο του προστάτη παθολογικού σταδίου Τ3Ν0Μ0 µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο µεταστάσεων και βελτιώνει την επιβίωση. Αποτελέσµατα της µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ & Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 11/6/2015. Διατομή νεφρού σε διάφορα επίπεδα. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ & Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 11/6/2015. Διατομή νεφρού σε διάφορα επίπεδα. Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Μάθημα: Xειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Ενότητα: Νοσηλευτική Φροντίδα Νεφροπαθούς ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ & Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Διατομή νεφρού σε διάφορα επίπεδα 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΝΕΦΡΟΥ Αποβολή άχρηστων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας

Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας Η χρήση των υδραυλικών πεϊκών προθέσεων στη θεραπεία της σοβαρής στυτικής δυσλειτουργίας Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ FEBU Χειρουργός Ουρολόγος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α Ουρολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31. Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Γ.Δ. Γαρύφαλλος ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 18 (1), 2007 31 Aνασκόπηση Review Το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο: Φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις Γ.Δ. Γαρύφαλλος Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία εκέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >18

σύγχρονη ουρολογία εκέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >18 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση εκέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >18 editorial Παρακολουθώ τακτικά µια εκποµπή στην τηλεόραση για τα αεροπορικά ατυχήµατα, παρά το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Οφίλος μου, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής

Οφίλος μου, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής editorial // ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #31 Οφίλος μου, Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής στο ΑΠΘ, Αστέριος Κατσαμούρης δημοσίευσε το παρακάτω άρθρο στα «ΝΕΑ» στις 29/2/12. Αντί λοιπόν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση;

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση; ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας:

Διαβάστε περισσότερα

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία

free spιrιt Getting you there! Oργάνωση - Γραμματεία Oργάνωση - Γραμματεία free spιrιt Getting you there! ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Γ. Βέργουλας Αντιπρόεδρος: Δ. Βλαχάκος Γεν. Γραμματέας: Ε. Κουλουρίδης Ταμίας: Μ. Μαλλιάρα Ειδ. Γραμματέας: Γρ. Μυσερλής

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Θέμα. Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος.

Κλινικό Θέμα. Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος. 8 Κλινικό Θέμα Κλινικό Θέμα Άλγος Δεξιού Υποχονδρίου και Φυσιολογικό Υπερηχοτομογράφημα Ελεύθερη μετάφραση και επιμέλεια: Κων/νος Ι. Ζωγράφος Κλινικό σενάριο Γυναίκα 30 ετών προσέρχεται στο ιατρείο σας

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >21 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση (CGA Galleries, London)

ουρολογία >21 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση (CGA Galleries, London) σύγχρονη ουρολογία Πίνακας του Άγγλου ζωγράφου Donald Hamilton Frazer µε τίτλο Clear Water, Glyfa, Greece (CGA Galleries, London) Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology

Διαβάστε περισσότερα