Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α."

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/ , 31/ , 35/ , 2/ , 3/ , 5/ , 15/ , 26/ , 1/ , 12/ , 17/ , 23/ , 2/ , 11/ , 21/ , 25/ / , 3/ , 5/ , 10/ , 21/ και 22/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 Αφού έλαβε υπόψη ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) 1. Τις διατάξεις των 2.1.6, 2.1.7, 2.1.9, , (8), , , , , και του Κανονισμού Χ.Α. ως και την ανάγκη ρύθμισης και εξειδίκευσης όλων των τεχνικών θεμάτων λειτουργίας: (α) της Αγοράς Αξιών και κάθε Κατηγορίας Διαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών στην Αγορά αυτή και (β) της Αγοράς Παραγώγων βάσει των γενικών ρυθμίσεων και κατευθύνσεων που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους του Κανονισμού Χ.Α. 2. Τις διατάξεις των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΕΡΟΣ Α ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 2, 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ) 1 Η ισχύς των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από 12/1/2009 εκτός από τις διατάξεις του ΑΡΘΡΟΥ 1 Α των οποίων η ισχύς αρχίζει από 2/2/2009. Η ισχύς των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης που υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις των από , και συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από 16/3/2009 Η ισχύς των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από 13/07/2009. Η ισχύς των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από τη λήψη της. Η ισχύς των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από 05/07/2010. Η ισχύς των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Χρηματικού Διακανονισμού Συναλλαγών Αξιών και Παραγώγων στο περιβάλλον παραγωγής του Επικουρικού Συστήματος ΕΧΑΕ στο Target2, εκτός από τις τροποποιήσεις των αρθ.2παρ.2(2.1),β) που ισχύουν άμεσα. Η ισχύς της τροποποίησης που υιοθετήθηκε με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από τις Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 3 Οι χρονισμοί των μεθόδων 6-1 και 6-2 που αναφέρονται στους πίνακες του παρόντος άρθρου, όπως είχαν τροποποιηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ, τροποποιήθηκαν εκ νέου με την 21/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α και ισχύουν από

2 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (Main Market) Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς είναι οι εξής: «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 2»: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction)» της του Κανονισμού Χ.Α. 4 o Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν μια Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price / Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και ο όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. o Η Μέθοδος 2 δύναται να λήξει σε τυχαίο χρόνο «Random Time Period» εφεξής RTP σύμφωνα με την (5) του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδοι τιμής κλεισίματος του ΑΡΘΡΟΥ 3 παρ. 1» 5 o Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2, όπως διεξάγεται σε συνδυασμό με τη Μέθοδο του ΣΜΟ του 30% των τελευταίων, πριν από την έναρξη της Μεθόδου 2, πράξεων της παραγράφου 1 του ΑΡΘΡΟΥ 3 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν τις παρακάτω τιμές των σχετικών μεθόδων ως και τον όγκο που αντιστοιχεί στη σχετική τιμή, ήτοι: α) την Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price/Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και ο όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται εφόσον υπάρχουν εντολές οι οποίες ταυτίζονται. β) την Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο Κλεισίματος («Projected Closing Price / Volume») εφεξής PCP/V. Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται εφόσον υπάρχουν εντολές οι οποίες ταυτίζονται. «Μέθοδος 3»: «Αυτόματη Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο») της του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. «Μέθοδος 4: «Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. «Μέθοδος 5»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: «Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. Οι Περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ είναι οι εξής 6 : 4 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. και η ισχύς της αρχίζει από 13/07/ Η εν λόγω παράγραφος προστέθηκε με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α. Τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. και η ισχύς της αρχίζει από 13/07/ Ο πίνακας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω αρχικά με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. και στην συνέχεια με την 31/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α που ισχύσει από Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφηκε με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. η ισχύς της οποίας αρχίζει από 13/07/

3 Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρίαση «Μέθοδος 2» 10:15 RTP: μεταξύ 10:29 και 10:30 7 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» με την λήξη της 17:00 προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία «Μέθοδος 2» 13:45 RTP: μεταξύ των Πραγματοποιείται μόνο 13:59 και 14:00 9 τη 3η Παρασκευή κάθε μήνα για τον υπολογισμό των τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Παραγώγων. Σε περίπτωση που είναι αργία, πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 8 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία Κλεισίματος «Μέθοδος 2» 17:00 RTP: μεταξύ 17:09 και 17:10 10 PAP/V Συναλλαγές στο Κλείσιμο Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου «Μέθοδος 3». Οι με την λήξη της συναλλαγές προηγούμενης περιόδου καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος 17:20 Εκποιήσεις 11 «Μέθοδος 5» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες «Μέθοδος 6-1» 10:30 17:20 Συναλλαγές Απλά πακέτα με ειδική χρέωση ή όχι 12 «Μέθοδος 6-1» 10:30 16:45 Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι 13 «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 14 Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 16:45 15 : α) Μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3) από την ημέρα κατάρτισης της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+3 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date), διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+3, εάν δεν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+4. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που 7 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν με τις αποφάσεις , , και του Δ.Σ. του Χ.Α. 8 Η δεύτερη παράγραφος του πίνακα προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 9 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α. 10 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν με τις από , , και αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. 11 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. με ισχύ από 05/07/ Το πεδίο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 13 Το πεδίο και τα παραπλεύρως αυτού πεδία αντικαταστάθηκαν ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 14 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και εν συνεχεία με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 15 Το ωράριο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 3

4 Περίοδος Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 17 «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Παραγώγων «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης «Μέθοδος 4» Πίνακας Ειδικών Όρων Από Έως λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή 16. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 18 Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργείται από τις 10:30 έως 16:45 19 μέχρι και την ημέρα λήξης των υποχρεώσεων παράδοσης, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται από τα χαρακτηριστικά εισαγωγής παραγώγων στο Χ.Α.. Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:20 μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το συμβόλαιο επαναγοράς ειδικού τύπου STRAs (Τ + 5) Εισαγωγή εντολών αγοράς από τις 10:20 έως τις 17:10. Εισαγωγή εντολών πώλησης από τις 17:10 έως τις 17:20 2. «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ», «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» και «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ» 20 Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στις εν λόγω Κατηγορίες είναι: «Μέθοδος 2»: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction) της του Κανονισμού Χ.Α. o o Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν μια Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price / Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. Η Μέθοδος 2 δύναται να λήξει σε τυχαίο χρόνο «Random Time Period» εφεξής RTP σύμφωνα με την (5) του Κανονισμού Χ.Α.. «Μέθοδος 4: «Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take)» σύμφωνα με την του 16 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 17 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και εν συνεχεία με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 18 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 19 Το ωράριο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 20 Η παράγραφος προστέθηκε με τις από και αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ. 4

5 Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. «Μέθοδος 5»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. Οι Περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στις Κατηγορίες της παρούσας παραγράφου είναι οι εξής 21 : Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Έως Προσυνεδρίαση «Μέθοδος 2» 10:15 RTP: μεταξύ 11:58 και 12:00 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία «Μέθοδος 2» Με την λήξη της προηγούμενης περιόδου RTP: μεταξύ των 13:43 και 13:45 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία «Μέθοδος 2» Με την λήξη της προηγούμενης περιόδου RTP: μεταξύ των 15:28 και 15:30 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Δημοπρασία «Μέθοδος 2» Με την λήξη της προηγούμενης περιόδου RTP: μεταξύ των 17:08 και 17:10 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Συναλλαγές στο «Μέθοδος 3». Οι συναλλαγές Mε την λήξη της 17:20 Κλείσιμο καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος προηγούμενης περιόδου Εκποιήσεις 22 «Μέθοδος 5» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες «Μέθοδος 6-1» 10:30 17:20 Συναλλαγές Απλά πακέτα με ειδική χρέωση ή όχι 23 «Μέθοδος 6-1» 10:30 16:45 Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι Ο πίνακας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με τις 26/ και από αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. 22 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. με ισχύ από 05/07/ Το πεδίο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 24 Το πεδίο και τα παραπλεύρως αυτού πεδία αντικαταστάθηκαν ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 5

6 Περίοδος Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2». Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 «Μέθοδος 6-2». Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 27 «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης «Μέθοδος 4». Πίνακας Ειδικών Όρων Από Έως Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 16:45 25 : α) Μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3) από την ημέρα κατάρτισης της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+3 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date), διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+3, εάν δεν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+4. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 26 Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 28 Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:20 μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το συμβόλαιο επαναγοράς ειδικού τύπου STRAs (Τ + 5) Εισαγωγή εντολών αγοράς από τις 10:20 έως τις 17:10. Εισαγωγή εντολών πώλησης από τις 17:10 έως τις 17:20 25 Το ωράριο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 26 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 27 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και εν συνεχεία με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 28 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 6

7 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω Κατηγορία είναι: «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 4: «Επιλεκτική Κατάρτιση (Hit & Take)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. «Μέθοδος 5»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα) σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. Οι Περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ είναι οι εξής 29 : Περίοδος Μέθοδος Από Έως Διαπραγμάτευσης Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» 10:30 17:00 Επιλεκτική «Μέθοδος 4» 10:30 17:00 κατάρτιση Εκποιήσεις 30 «Μέθοδος 5» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες «Μέθοδος 6-1» 10:30 17:00 Συναλλαγές Απλά Πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι 31 «Μέθοδος 6-1» 10:30 16:45 Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι Ο πίνακας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 30 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. με ισχύ από 05/07/ Το πεδίο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 32 Το πεδίο και τα παραπλεύρως αυτού πεδία αντικαταστάθηκαν ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 7

8 Περίοδος Μέθοδος Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 33 «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 36 «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Παραγώγων «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης Από Έως Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 16:45 34 : α) Μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα (Τ+1) από την ημέρα κατάρτισης της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+1 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date), διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+1, εάν δεν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+2. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 35 Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2) από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη κα στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+1. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 37 Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργείται από τις 10:30 έως 16:45 38 μέχρι και την ημέρα λήξης των υποχρεώσεων παράδοσης, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται από τα χαρακτηριστικά εισαγωγής παραγώγων στο Χ.Α.. Διενεργούνται από 10:30 έως 17:00 μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το συμβόλαιο επαναγοράς ειδικού τύπου STRAs (Τ + 5) 5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΔΑΚ-ETFs) 39 Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω Κατηγορία είναι: «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. 33 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και εν συνεχεία με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 34 Το ωράριο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 35 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 36 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και εν συνεχεία με την απόφαση με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 37 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 38 Το ωράριο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 39 Η παράγραφος τροποποιήθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 8

9 «Μέθοδος 2»: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction)» της του Κανονισμού Χ.Α. o o Εντός της περιόδου της Μεθόδου 2 παρέχεται η δυνατότητα στα Μέλη να γνωρίζουν μια Εκτιμώμενη Τιμή και Όγκο δημοπρασίας («Projected Auction Price / Volume») εφεξής PAP/V πριν οριστικοποιηθεί η τελική τιμή και όγκος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την (4) του Κανονισμού Χ.Α. Η Μέθοδος 2 δύναται να λήξει σε τυχαίο χρόνο «Random Time Period» εφεξής RTP σύμφωνα με την (5) του Κανονισμού Χ.Α.. «Μέθοδος 3»: «Αυτόματη Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο»)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. και την παρούσα απόφαση. «Μέθοδος 5»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. Οι περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία ΔΑΚ είναι οι εξής 40 : Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Προσυνεδρίαση «Μέθοδος 2» 10:15 PAP/V Καθ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» με την λήξη της 17:10 προηγούμενης περιόδου Συναλλαγές στο Κλείσιμο 17:10 17:20 «Μέθοδος 3». Οι συναλλαγές καταρτίζονται στην Τιμή Κλεισίματος Εκποιήσεις 42 «Μέθοδος 5» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες «Μέθοδος 6-1» Απλά 10:30 17:20 Συναλλαγές πακέτα με ειδική χρέωση ή όχι 43 «Μέθοδος 6-1» Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι 44 Από 10:30 16:45 Έως RTP: μεταξύ 10:29 και 10: Ο πίνακας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με τις αποφάσεις 26/ και 31/ του Δ.Σ. του Χ.Α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφηκε με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. η ισχύς της οποίας αρχίζει από 13/07/2009. Ο πίνακας τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 41 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν ως ανωτέρω με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α. 42 Τα εν λόγω στοιχεία του πίνακα αντικαταστάθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. με ισχύ από 05/07/ Το πεδίο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 44 Το πεδίο και τα παραπλέυρως αυτού πεδία αντικαταστάθηκαν ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 9

10 Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 1 45 «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot 2 48 «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Παραγώγων «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης Από Έως Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 16:45 46 : α) Μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3) από την ημέρα κατάρτισης της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+3 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date), διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+3, εάν δεν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+4. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 47 Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης 49 Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργείται από τις 10:30 έως 16:45 50 μέχρι και την ημέρα λήξης των υποχρεώσεων παράδοσης, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται από τα χαρακτηριστικά εισαγωγής παραγώγων στο Χ.Α.. Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:20 μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα, που έπεται της συναλλαγής που καλύπτεται με το συμβόλαιο επαναγοράς ειδικού τύπου STRAs (Τ + 5) 45 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και εν συνεχεία με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 46 Το ωράριο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 47 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 48 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. και εν συνεχεία με την απόφαση της από συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 49 Υιοθετήθηκε ο όρος «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική μορφή» σε αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική» με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 50 Το ωράριο αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 10

11 Τα χρονικά όρια της συνεδρίασης του Χ.Α. ορίζονται από 10:15 έως 17: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (WARRANTS) 52 Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω Κατηγορία είναι: «Μέθοδος 1»: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών» της του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 5»: «Εκποιήσεις», σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α. «Μέθοδος 6 (6-1, 6-2, 6-3)»: Προσυμφωνημένες Συναλλαγές (Πακέτα)» σύμφωνα με την του Κανονισμού Χ.Α και την απόφαση 11 της ΕΤΕΚ. Οι περίοδοι κάθε Μεθόδου διαπραγμάτευσης στην Κατηγορία Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων είναι οι εξής: Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης Από Συνεδρίαση «Μέθοδος 1» 10:15 17:20 Εκποιήσεις «Μέθοδος 5» 10:16 10:26 Προσυμφωνημένες «Μέθοδος 6-1» Απλά 10:30 17:20 Συναλλαγές πακέτα με ειδική χρέωση ή όχι «Μέθοδος 6-1» 10:30 16:45 Απλά πακέτα με αυθημερόν διακανονισμό με ειδική χρέωση ή όχι «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot1 Έως Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από 10:30 έως 16:45: α) Μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ+3) από την ημέρα κατάρτισης της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ. Εάν έχει πραγματοποιηθεί εταιρική πράξη, με Τ+3 ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της (record date), διενεργούνται ως άνω, έχοντας ενσωματωμένα τα δικαιώματα της ημέρας διενέργειάς τους. β) Μετά την Τ+3, εάν δεν έχει λάβει ως άνω χώρα αναστολή διαπραγμάτευσης ή διαγραφή της κινητής αξίας ή εταιρική πράξη επ αυτής. γ) Ειδικά σε περίπτωση διαγραφής της κινητής αξίας, υποχρεωτικά μέχρι και την Τ+4. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. 51 Το εδάφιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 52 Η παράγραφος προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 11

12 Περίοδος Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης «Μέθοδος 6-2» Πακέτα Διακανονισμού Spot2 «Μέθοδος 6-3» Πακέτα Αποκατάστασης Από Έως Διενεργούνται σε ειδική περίοδο από τις 10:15 έως 10:30 μόνο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) από την ημέρα διενέργειας της προς κάλυψη συναλλαγής (Τ), ακόμη και στις περιπτώσεις αναστολής διαπραγμάτευσης ή διαγραφής της κινητής αξίας, στην οποία αφορά η συναλλαγή, ή εταιρικής πράξης επ αυτής που λαμβάνουν χώρα την Τ, και έχουν ενσωματωμένα τα δικαιώματα της Τ+3. Αποκλείεται η διενέργειά τους κατά τη διάρκεια διακοπής της συνεδρίασης ή και αναστολής της εκκαθάρισης που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Διενεργούνται από τις 10:30 έως 17:20 μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα ΑΡΘΡΟ 1 α Ελάχιστη Αξία Απλού Πακέτου (Μεθόδου 6-1) Η ελάχιστη αξία του Απλού Πακέτου (Μεθόδου 6-1) επί μετοχών κλιμακώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην του Κανονισμού Χ.Α. 2. Η ελάχιστη αξία του Απλού Πακέτου (Μεθόδου 6-1) επί μεριδίων Δ.Α.Κ., Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants) και δικαιωμάτων επί μετοχών είναι ευρώ. 54 ΑΡΘΡΟ 2 55 ΒΗΜΑ ΤΙΜΗΣ - ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ( Κανονισμού Χ.Α.) 1. Βήμα Τιμής 1.1 Ως βήμα τιμής (tick size) Χρηματοπιστωτικού Μέσου ορίζεται η ελάχιστη, σε απόλυτα μεγέθη, δυνατή μεταβολή της τιμής αυτού. Στην Αγορά Αξιών τα έγκυρα βήματα τιμής ορίζονται ως εξής: α) Για Κινητές Αξίες εκτός των τίτλων σταθερού εισοδήματος: Η παράγραφος αντικαθίσταται με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. Το στοιχείο 3 του άρθρου 1 α διαγράφηκε με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. η ισχύς της οποίας αρχίζει από 13/07/ Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 55 Το άρθρο αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 12

13 Τιμή Κινητής Αξίας Βήμα Τιμής 0,0010 1,0000 0,0010 1, ,0000 0, ,0000 άπειρο 0,0500 Εφόσον κατ εφαρμογή του βήματος τιμής κατά τα παραπάνω, η αξία συναλλαγής προκύπτει ως μικρότερη του 0,01 ως ελάχιστη αξία συναλλαγής ορίζεται το ποσό του 0,01 σε ή άλλο νόμισμα β) Για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ανεξαρτήτως τιμής τίτλου, το βήμα τιμής ορίζεται στα 0,0001. γ) Για Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια, ανεξαρτήτως τιμής τίτλου, το βήμα τιμής ορίζεται στα 0, Στην Αγορά Παραγώγων τα έγκυρα βήματα τιμής ορίζονται με τις οικείες Αποφάσεις του Χ.Α. ανά Παράγωγο ανάλογα με τους όρους εισαγωγής του προς διαπραγμάτευση. 1.2 Εντολές σε μη έγκυρο βήμα τιμής δεν γίνονται αποδεκτές από το Σύστημα. Ο περιορισμός του βήματος τιμής δεν ισχύει για τις προσυμφωνημένες συναλλαγές. 1.3 Ο υπολογισμός της τιμής εκκίνησης Χρηματοπιστωτικού Μέσου μετά από εταιρική πράξη ή ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος δεν έχουν ως αποτέλεσμα έγκυρο βήμα τιμής, τότε πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση της τιμής στο κοντινότερο έγκυρο βήμα τιμής. 1.4 Εάν ο παραπάνω υπολογισμός δώσει τιμή, η οποία απέχει εξίσου από δύο βήματα τιμής, η στρογγυλοποίηση πραγματοποιείται προς την υψηλότερη τιμή. 2. Όρια Διακύμανσης 2.1 Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» ισχύουν τα εξής: α. Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.]. β. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω αναφερόμενων για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» αλλά εμφανίζουν χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ισχύουν τα εξής: Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα πραγματοποιείται ο τακτικός υπολογισμός της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας όλων των μετοχών της Κύριας Αγοράς λαμβάνοντας ως περίοδο υπολογισμού το διάστημα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα έως και την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος μηνός. 58. Για τις μετοχές της Κύριας Αγοράς οι οποίες θα παρουσιάζουν μέση μηνιαία κυκλοφοριακή ταχύτητα μικρότερη ή ίση του 0,01%, το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.], για όλες τις συνεδριάσεις του επόμενου ημερολογιακού μήνα μέχρι τον επόμενο τακτικό υπολογισμό. 56 Το σημείο α αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 57 Το σημείο γ προστέθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 58 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 13

14 Ο υπολογισμός της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας θα εκφράζεται ως ποσοστό % και θα γίνεται με ακρίβεια τεσσάρων (4) δεκαδικών ψηφίων 59. Ο υπολογισμός της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη κάθε ημερολογιακού μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συναλλαγών της περιόδου υπολογισμού. Οι όποιες αλλαγές προκύπτουν σε όρια ημερήσιας διακύμανσης θα τίθενται σε ισχύ κατά την συνεδρίαση της πρώτης εργάσιμης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Οι αλλαγές θα ισχύουν μέχρι τον επόμενο τακτικό υπολογισμό της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας. 60 Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης ±10% δύναται να μην εφαρμόζονται σε ορισμένη μετοχή μολονότι η μέση μηνιαία κυκλοφοριακή της ταχύτητα είναι μικρότερη ή ίση του 0,01%, εφόσον συντρέχουν πρόσθετα κριτήρια, όπως ενδεικτικά τυχόν εταιρικές μεταβολές, συγχωνεύσεις ή εξαγορές που σχετίζονται με τη μετοχή αυτή κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου. 61 Προκειμένου να αξιολογηθεί μια μετοχή με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 παρατηρήσεις ανά ημερολογιακό μήνα. Ειδάλλως, θα παραμένει με τα όρια διακύμανσης που είχε κατά την προηγούμενη αξιολόγηση. Εάν δεν υπήρξε προηγούμενη αξιολόγηση η μετοχή θα διαπραγματεύεται με τα ημερήσια όρια διακύμανσης της Κύριας Αγοράς. 62 Για την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στις προηγούμενες διατάξεις της παρούσας περ. β και της περ. α της 2.1. αρμόδιο όργανο είναι το Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, όργανο θα συγκαλείται σε τακτική μηνιαία συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης ως προς την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στις Κατηγορίες «Χαμηλής Διασποράς», «Επιτήρησης» και «Προς Διαγραφή» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±20% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.] Δικαιώματα επί μετοχών των ανωτέρω κατηγοριών κυμαίνονται απεριόριστα Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης δεν ισχύουν κατά τις πρώτες τρεις (3) ημέρες διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις: α) εισαγωγής στη διαπραγμάτευση μετοχών εταιριών που εισάγουν για πρώτη φορά μετοχές τους στο Χ.Α., με εξαίρεση τις περιπτώσεις δευτερογενούς εισαγωγής και εφόσον ισχύουν συγκεκριμένα όρια διακύμανσης για τη διαπραγμάτευση των μετοχών στα άλλα χρηματιστήρια β) επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών οι οποίες τελούσαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών 2.5. Για τις αξίες σταθερού εισοδήματος που διαπραγματεύονται στη «Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» τα ημερήσια όρια διακύμανσης τιμών είναι απεριόριστα Για τα Μερίδια που διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία ΔΑΚ» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής 59 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 60 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 61 Η παράγραφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 62 Το σημείο β προστέθηκε με την 28/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α με την οποία ορίστηκε περαιτέρω ότι ο εναρκτήριος υπολογισμός της μέσης μηνιαίας κυκλοφοριακής ταχύτητας θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη της συνεδρίασης της Η παράγραφος προστέθηκε ως άνω με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 64 Η παράγραφος 2.2 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 65 Η αναρίθμηση των παραγράφων 2.4 και επόμενες έγινε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 14

15 αναφοράς) [όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού Χ.Α.] Τα όρια του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για την διενέργεια πακέτου που προβλέπεται στο άρθρο (5) και (6). Η μέγιστη αξία που μπορεί να καταρτιστεί προσυμφωνημένη συναλλαγή είναι Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών των παραγράφων 2.1 έως 2.2 ανωτέρω δεν ισχύουν κατά την πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί μετά από ανακοίνωση δημόσιας πρότασης για την εξαγορά κινητών αξιών. Στην περίπτωση αυτή το Χ.Α διευρύνει τα όρια κατά τρόπον ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση πράξεων στην τιμή που έχει ανακοινώσει ότι προσφέρει ο προτείνων Για τις κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Κατηγορία «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants)» ισχύουν τα εξής: 68 α) Το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών είναι κλιμακούμενο. Το πρώτο όριο διακύμανσης της τιμής είναι +50% ή -50% επί της τιμής εκκίνησης (τιμής αναφοράς) β) Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +100% ή - 100% αντίστοιχα. γ) Στη συνέχεια, εάν εντολές αγοράς στο αναπροσαρμοσμένο ανώτατο όριο, παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +200%. δ) Στη συνέχεια, εφόσον εντολές αγοράς στο αναπροσαρμοσμένο ανώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς (Best Bid Offer ΒΒΟ) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +400%. ε) Τα όρια ημερήσιας διακύμανσης δεν ισχύουν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις: (i) εάν διαπραγματεύονται για πρώτη φορά στην εν λόγω αγορά, ή (ii) εάν επαναδιαπραγματεύονται έπειτα από αναστολή διαπραγμάτευσης που διήρκησε άνω των έξι μηνών Το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να επεκτείνει τα ημερήσια όρια διακύμανσης τιμών. Αρμόδιο όργανο για τη λήψη του παραπάνω μέτρου, είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. 69 ΑΡΘΡΟ 2Β ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 1. Ως Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (εφεξής ΑΜΕΜ) ορίζεται ο μηχανισμός ελέγχου των διακυμάνσεων των τιμών όπως προβλέπεται στην του Κανονισμού Χ.Α. και εξειδικεύεται με τις διατάξεις των επομένων παραγράφων. 66 Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την 31/ απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και ισχύει από Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την 23/ απόφαση του ΔΣ του Χ.Α και ισχύει από την λήψη της. 68 Η παράγραφος προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 69 Η παράγραφος προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 15

16 2. Ο ΑΜΕΜ εφαρμόζεται: α) στις μετοχές της «Κύριας Αγοράς» Στον ΑΜΕΜ υπάγονται όλες οι περίοδοι διαπραγμάτευσης Μεθόδου 1 και 2 που προβλέπονται αντιστοίχως για τις ως άνω μετοχές στους σχετικούς πίνακες του Άρθρου 1 παρ. 1 και Για την αποτροπή των απότομων μεταβολών τιμών 70 με τον ΑΜΕΜ τίθενται τα εξής όρια τιμών: α. Στατικό όριο όπως προβλέπεται στην (4) του Κανονισμού Χ.Α. Το στατικό όριο είναι 10%. 71 Το ως άνω στατικό όριο δεν εφαρμόζεται στις μετοχές που εμφανίζουν χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 2.1.β. της παρούσης 72. β. Δυναμικό όριο όπως προβλέπεται στην (4) του Κανονισμού Χ.Α. Το δυναμικό όριο είναι 3%. 73 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ιδίως έντονων μεταβολών των δεδομένων της αγοράς (ενδεικτικά τιμών, όγκου συναλλαγών) ή διατάραξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, η Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς και Εξυπηρέτησης Μελών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ. του Χ.Α., μπορεί να μεταβάλλει τα ανωτέρω ποσοστά για χρονικό διάστημα που κατά την κρίση της θα ορίσει. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση ενημερώνει μέσω του Συστήματος τα Μέλη και δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένου και του διαδικτυακού τόπου του Χ.Α., το ευρύ επενδυτικό κοινό. Παρόμοια ενημέρωση παρέχεται και σε περίπτωση επαναφοράς στα ως άνω εν ισχύ ποσοστά με σχετική απόφαση της Διεύθυνσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους. 4. Ως προς τη Μέθοδο 2 που διενεργείται ως συνέπεια της ενεργοποίησης του Μηχανισμού ΑΜΕΜ ισχύουν τα εξής: α. Η εν λόγω Μέθοδος διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην του Κανονισμού Χ.Α. β. Η διάρκεια της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών (pre-call) της Μεθόδου ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά 74. γ. Η διάρκεια της περιόδου που αφορά στον Τυχαίο Χρόνο Ανοίγματος (Random Time Period) της Μεθόδου ορίζεται σε ένα (1) λεπτό Η διάρκεια της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών τόσο στη Μεθόδου 2 της παραγράφου 4 όσο και στις περιπτώσεις Μεθόδου 2 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1 μπορεί να επεκτείνεται στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν η Εκτιμώμενη Τιμή Δημοπρασίας αποκλίνει σημαντικά από την τιμή αναφοράς όπως αυτή ορίζεται στην του Κανονισμού. Η εν λόγω σημαντική απόκλιση ορίζεται ως ποσοστό επί του προβλεπόμενου στην παράγραφο 3 στατικού ορίου που καλείται ως Ποσοστό Σημαντικής Απόκλισης Τιμής. Το Ποσοστό Σημαντικής Απόκλισης Τιμής είναι ποσοστό 30% 70 Η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 71 Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β προστέθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.. 72 Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β προστέθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 28/ του Δ.Σ. του Χ.Α 73 Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β προστέθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 74 Η περίπτωση β) της παραγράφου 4 τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 75 Το εδάφιο τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 16

17 επί του στατικού ορίου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην παρ β. Όταν ο Εκτιμώμενος Όγκος Δημοπρασίας είναι ίσος ή μικρότερος του συνολικού όγκου των ανεκτέλεστων ελεύθερων εντολών και ανεκτέλεστων στο άνοιγμα εντολών, είτε αγοράς είτε πώλησης. Η διάρκεια της επέκτασης της Περιόδου Συγκέντρωσης Εντολών στις ως άνω περιπτώσεις ορίζεται σε τρία (3) λεπτά Πληρουμένων των όρων του κατά τα προβλεπόμενα στην του Κανονισμού, ο μηχανισμός ΑΜΕΜ μπορεί να ενεργοποιηθεί οποτεδήποτε μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης. Οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του έχουν ως εξής: α. Όταν ο μηχανισμός ΑΜΕΜ μπορεί να ολοκληρωθεί χρονικά κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης Μεθόδου 1, η διαπραγμάτευση της κινητής αξίας, στην οποία η ενεργοποίηση του μηχανισμού αφορά, διακόπτεται και η κινητή αξία υπάγεται σε περίοδο διαπραγμάτευσης Μεθόδου 2 της παραγράφου 4. Μετά τη διεξαγωγή της εν λόγω Μεθόδου, η κινητή αξία επανέρχεται στο καθεστώς διαπραγμάτευσης που ισχύει κατά το χρόνο εκείνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1. β. Όταν η ολοκλήρωση του μηχανισμού ΑΜΕΜ πρόκειται να συμπέσει χρονικά με περίοδο διαπραγμάτευσης Μεθόδου 2 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1, η κινητή αξία, στην οποία η ενεργοποίηση του μηχανισμού αφορά, δεν υπάγεται στη Μέθοδο 2 της παραγράφου 4 αλλά στη Μέθοδο 2 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1, στην περίοδο της οποίας και θα συνέπιπτε η ολοκλήρωσή του. Μετά τη διεξαγωγή της εν λόγω μεθόδου, η διαπραγμάτευση της κινητής αξίας συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ γ. Όταν η ολοκλήρωση του μηχανισμού ΑΜΕΜ πρόκειται να συμπέσει χρονικά με περίοδο διαπραγμάτευσης Μεθόδου 3 του ΑΡΘΡΟΥ 1 παρ. 1, η κινητή αξία υπάγεται κανονικά στη Μέθοδο 3 αφού προηγουμένως υπολογιστεί η τιμή κλεισίματος. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ και ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ( 2.1.6, Κανονισμού) Κατηγορία «Κύριας Αγοράς» 80 : Για τον υπολογισμό της τιμής Ανοίγματος των κινητών αξιών εφαρμόζεται η του Κανονισμού Χ.Α. [(Μέθοδος 2: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction)]. 76 Το εδάφιο αντικαταστάθηκε με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α. και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της. 77 Το εδάφιο αντικαταστάθηκε με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. και στη συνέχεια με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 78 Η περίπτωση β) της παραγράφου 3 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β προστέθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της 79 Ο τίτλος του άρθρου τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση της από συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Χ.Α. και η ισχύς της αρχίζει από 13/07/ Ο τίτλος του άρθρου τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 17

18 Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται ως εξής 81 : (1) Με τη Μέθοδο με δημοπρασία (Μέθοδος 2 - call auction) που περιγράφεται στην (στ) (1) του Κανονισμού, εκτός εάν συντρέχουν οι όροι της επόμενης παραγράφου. (2) Με τη Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου του 30% των τελευταίων πριν από την έναρξη της Μεθόδου 2 πράξεων, όπως ορίζεται στην (γ) και (στ) (2) και (3) του Κανονισμού, στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν δεν έχει καταρτιστεί καμία συναλλαγή με τη Μέθοδο με δημοπρασία. β. Όταν κατά την εφαρμογή της Μεθόδου με δημοπρασία έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ΑΜΕΜ του ΑΡΘΡΟΥ 2Β και ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: (i) Συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Η τιμή κλεισίματος που προκύπτει από τη Μέθοδο με δημοπρασία μετά την εφαρμογή του ΑΜΕΜ αποκλίνει από την τιμή αναφοράς της δημοπρασίας κατά ποσοστό μεγαλύτερο του Ποσοστού Σημαντικής Απόκλισης Τιμής της περίπτωσης α) της παραγράφου 5 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β, και (β) Ο όγκος της δημοπρασίας είναι μικρότερος του 30% του όγκου συναλλαγών της συνεδρίασης, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι συναλλαγές της Μεθόδου 6 που τυχόν έχουν διενεργηθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. (ii) Συντρέχει η περίπτωση β) της παραγράφου 5 του ΑΡΘΡΟΥ 2Β. (3) Σε περίπτωση εφαρμογής της Μεθόδου της ως άνω υποπαραγράφου (2), δεν υπολογίζεται τιμή δημοπρασίας με βάση τη Μέθοδο 2 της ως άνω υποπαραγράφου (1). Στην περίπτωση αυτή, οι προς εκτέλεση εντολές που εισήχθησαν κατά τη Μέθοδο 2 μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της Μεθόδου 2 μόνο στην τιμή κλεισίματος, όπως προσδιορίζεται με βάση τη Μέθοδο της υποπαραγράφου (2), εφόσον πληρούν τα κριτήρια ταύτισης με βάση την τιμή αυτή. 2. Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς», «Επιτήρησης» και «Προς Διαγραφή» 82 Για τον υπολογισμό της τιμής Ανοίγματος των κινητών αξιών εφαρμόζεται η του Κανονισμού Χ.Α. (Μέθοδος 2: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών (Δημοπρασία- Call Auction). Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται με τη Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου του 100% του όγκου των ημερήσιων συναλλαγών που περιγράφεται στην (ε) του Κανονισμού. 3. Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος Η τιμή ανοίγματος των τίτλων σταθερού εισοδήματος είναι η τιμή της πρώτης πράξης. Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται με τη Μέθοδο του Σταθμισμένου Μέσου Όρου των πράξεων των (30) τελευταίων λεπτών της συνεδρίασης, η οποία περιγράφεται στην (δ) του Κανονισμού. Σε περίπτωση που δεν προκύψει τιμή από τα τελευταία 30 λεπτά, τότε θα λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία 60 λεπτά και αν πάλι δεν υπάρξει πράξη θα λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η συνεδρίαση. 4. Κατηγορία ΔΑΚ Για τον υπολογισμό της τιμής Ανοίγματος των μεριδίων εφαρμόζεται η του Κανονισμού Χ.Α. (Μέθοδος 2: Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών Δημοπρασία - Call Auction). 81 Η εν λόγω παράγραφος με τις υποπαραγράφους της (1) έως (3) προστέθηκε ως ανωτέρω με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α. 82 Ο τίτλος της εν λόγω παραγράφου αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με τις αποφάσεις , , , και του Δ.Σ. του Χ.Α. Με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ η παράγραφος 2 καταργήθηκε, άλλαξε τίτλο και οι λοιπές αναριθμήθηκαν. 18

19 Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται ως η τιμή της τελευταίας πράξης. Εάν δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή εκκίνησης. 83 : 5. Κατηγορία «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (warrants)» 84 Η τιμή ανοίγματος των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων είναι η τιμή της πρώτης πράξης. Η τιμή κλεισίματος υπολογίζεται ως η τιμή της τελευταίας πράξης. Εάν δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις, ως τιμή κλεισίματος ορίζεται η τιμή εκκίνησης. ΑΡΘΡΟ 4 85 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 86 Θέση Μετοχή / ΔΑΚ / warrant Τεμάχια Ανακοινώσιμα Τιμή Αξία ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Λογαριασμός Εσωτερικός Κωδικός ΟΧΙ Ομαδοποίηση ΟΧΙ Κωδικός Εκκαθάρισης Περιορισμός ΟΧΙ Διάρκεια Σχόλια ΟΧΙ Ανενεργή Εντολή ΟΧΙ Ανοιχτή Εντολή ΕΝΕΡΓΟ 87 ΠΕΔΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Θέση Αξία Σταθερού Εισοδήματος Τεμάχια ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 83 Η εν λόγω παράγραφος με τις υποπαραγράφους της (1) έως (3) προστέθηκε ως ανωτέρω με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α και τροποποιήθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 84 Η παράγραφος προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 85 Το ΑΡΘΡΟ 4 της Απόφασης καταργήθηκε με τις αποφάσεις , και του Δ.Σ. του Χ.Α. 86 Το στοιχείο του πίνακα αντικαταστάθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 87 Ο όρος τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την απόφαση 26/ του Δ.Σ. του Χ.Α. 19

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ 30 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 11/5-4-2006, 29/7.9.2006, 21.12.2006, 1/4.1.2007, 26.4.2007, 28.6.2007 και 20.9.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 ATHEXGroup Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 Γενική Περιγραφή Η χρήση του ΑΜΕΜ περιορίζει την απότομη μεταβλητότητα των τιμών (market volatility), προκειμένου να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης 1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε αγορά: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αθήνα, Φεβρουάριος 2017 Λίστα Εκδόσεων Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Έκδοσης 1.0 13/07/2012 Updated Web Version 2.0 24/02/2017 Updated Web Version Disclaimer The

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΙ. Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης

ΠΕΡΙΟΔΟΙ. Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδρίασης Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για τις Περιόδους των Μεθόδων Διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά, Αγορά Μεγάλων Έργων, Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας, Παράλληλη Αγορά, Εναλλακτική Αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 3.0 01/12/2014 Ισχύει από 01/12/2014 Σελίδα 1 από 9 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ATHEX - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) Η παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

0115/ /el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE

0115/ /el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE 0115/00008898/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange Μετάβαση του κύκλου διακανονισμού των συναλλαγών του ΧΑΚ από το Τ+3 στο Τ+2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπενθυμίζει ότι τη Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων.

προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων. Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1 δ Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί α Ο λογαριασμός του πελάτη. β Η θέση/είδος εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Δικαιώματα προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», όπως τροποποιήθηκε με τις από 11α/5.4.2006, 32/12.10. 2006, 21.12.2006 και 18.1.2007 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου)

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1. Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί κινητών αξιών; 1) Ο λογαριασμός του πελάτη. 2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants)

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3.1 Τι είναι τα warrants των Τραπεζών; Τα warrants αποτελούν Κινητές Αξίες οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ

ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ. στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΟΜηχανισμός ΑΜΕΜ στο ΧΑ - ΟΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 08/07/2007 Ποιος είναι οσκοπός της χρήσης του ΑΜΕΜ; Ηχρήση του ΑΜΕΜ στοχεύει στον περιορισμό της απότομης μεταβλητότητας των τιμών (market volatility), προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/22.9.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Ορισμοί των ΑΜΕΜ

Βασικοί Ορισμοί των ΑΜΕΜ Βασικοί Ορισμοί των ΑΜΕΜ Ο ΑΜΕΜ είναι μηχανισμός ελέγχου συναλλαγών ως προς τις διακυμάνσεις των τιμών τους, τον οποίο διενεργεί το Σύστημα με αυτοματοποιημένο τρόπο. Στατικό όριο: ορίζεται η διακύμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 26.04.07) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 11 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. Μάιος 2003, Έκδοση 2.1 Χρηματιστήριο Αθηνών Στοιχεία Διαχείρισης Κειμένου Έργο Κείμενο Επιμέλεια/ Συγγραφή Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 2.0 01/01/2011 Ισχύει από 1/1/2011 Σελίδα 1 από 7 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑ 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ Χ.Α. - ΕΠΙΠΕ Ο 1 Η παρεχόµενη πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2. Απόφαση 14 «Διαδικασίες Μετάβασης Αξιών» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.2015) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Αθήνα, Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Ι Ορισμός: Κινητές αξίες (υπάρχει εκδότης) που υλοποιούν προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται η αναθεωρημένη Απόφαση στην οποία ενσωματώνονται οι πιο πάνω αλλαγές. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί και σχετική Ανακοίνωση.

Επισυνάπτεται η αναθεωρημένη Απόφαση στην οποία ενσωματώνονται οι πιο πάνω αλλαγές. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί και σχετική Ανακοίνωση. ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αναθεώρηση της Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΗΣ Σύστημα Διαπραγμάτευσης Αξιών. Σενάρια Εικονικής Συνεδρίασης 10/11/2006

ΟΑΣΗΣ Σύστημα Διαπραγμάτευσης Αξιών. Σενάρια Εικονικής Συνεδρίασης 10/11/2006 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Σύστημα ΟΑΣΗΣ ΟΑΣΗΣ Σύστημα Διαπραγμάτευσης Αξιών Σενάρια Εικονικής Συνεδρίασης 10/11/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς Τμήμα Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 361 / 18.11.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: ελτίο Τιµών Χρηµατιστηρίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 28 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α).

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 9 «Επιτροπή Κινδύνου» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την 6.2.2015 και 27.6.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα