Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή"

Transcript

1 Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

2 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/ ), την από 43/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική απόφαση 6/556/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1172/ ). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1. 47/ & 48/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤ.ΕΚ. (2/563/ απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 2. 54/ & 58/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. (40/586/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. (22/611/ απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 4. 84/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. (2/649/ απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. (21/693/ απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 2 από 111

3 Πίνακας Περιεχομένων ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ... 8 ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμοί... 8 ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές ρυθμίσεις Η ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή Αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης και διακανονισμού Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διαχειριστή αγοράς Απόρρητο Τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις Πεδίο εφαρμογής Προθεσμία εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών Ευθύνη Εκκαθαριστικού Μέλους ΜΕΡΟΣ 2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη Πρόσβαση στο Σύστημα Κατηγορίες Εκκαθαριστικών Μελών Μη Εκκαθαριστικά Μέλη Απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μετοχικό κεφάλαιο Οργανωτική επάρκεια Εκκαθαριστικού Μέλους Ανάληψη της εκκαθάρισης Επαγγελματική επάρκεια Χρήστες του Συστήματος Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής Χρεώσεις Εισφορές υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Σύνδεση με δίκτυο για την εκκαθάριση Επικοινωνία της ΕΤ.ΕΚ. με τα Εκκαθαριστικά Μέλη Ενημέρωση της ΕΤ.ΕΚ Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς Υποχρεώσεις Εκκαθαριστικών Μελών Υποχρεώσεις των Μελών Αγοράς Παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους Παραίτηση Προϋποθέσεις παραίτησης ΜΕΡΟΣ 3. Λογαριασμοί Εκκαθάρισης και Λογαριασμοί Διακανονισμού Λογαριασμοί Εκκαθάρισης Λογαριασμοί Διακανονισμού από 111

4 3.3. Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων ΜΕΡΟΣ 4. Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Γενικές ρυθμίσεις Κατηγορίες Μερίδων Αρχικές εισφορές Κανόνες υπολογισμού του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και των Μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών Ελάχιστο Ύψος Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Ύψος Μερίδας Εκκαθαριστικού Μέλους Καταβολές λόγω αναπροσαρμογής Μερίδων Έκτακτη αναπροσαρμογή Μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Ενεργοποίηση του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Επένδυση διαθεσίμων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Πόροι, περιουσία και επιτρεπόμενες επενδύσεις του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Διαγραφή Μερίδας Άνοιγμα Διακριτής Μερίδας μετά από μεταφορά ΜΕΡΟΣ 5. Η διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών Γενική ρύθμιση Γνωστοποίηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών Διόρθωση κωδικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης Οριστικοποίηση με σύμπτυξη των πράξεων Αφερεγγυότητα Εκκαθαριστικού Μέλους Υπολογισμός του Κινδύνου Υπολογισμός του Κινδύνου Τριημέρου Υπολογισμός του Κινδύνου Ημέρας Υπολογισμού Συντελεστές Γενικού Κινδύνου και Ειδικού Κινδύνου Υπολογισμός απαιτήσεων παροχής καλύψεων και ασφάλειες Απαιτήσεις παροχής καλύψεων Παροχή ασφαλειών υπέρ ΕΤ.ΕΚ Υπολογισμός και παρακολούθηση Ορίων Πιστωτικά Όρια Όριο Συγκέντρωσης Θέσης Διαδικασία διάρθρωσης εκκαθάρισης Γενικές ρυθμίσεις Διάσπαση και συνένωση πράξεων Μετάθεση διακανονισμού Γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών Εκτέλεση πράξεων Διαμεσολαβητή στους δικαιούχους ENOTHTA III. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΡΟΣ 1. Πεδίο εφαρμογής ΜΕΡΟΣ 2. Συμμετοχή στις διαδικασίες διακανονισμού από 111

5 2.1. Γενική ρύθμιση Λογαριασμοί Διακανονισμού Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών και Λογαριασμοί Χρηματικού Διακανονισμού Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών Ειδικές διατάξεις για την κατάσχεση Ενημέρωση και επαλήθευση στοιχείων ΜΕΡΟΣ 3. Γενικές αρχές του διακανονισμού Διακανονισμός σε κύκλους Μέθοδοι διακανονισμού Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» (Delivery Versus Payment, DVP) Διακανονισμός με τη μέθοδο «παράδοση χωρίς πληρωμή» (delivery free of payment, FOP) Τεχνικές λεπτομέρειες ΜΕΡΟΣ 4. Πολυμερής διακανονισμός συναλλαγών Αγοράς Βασικές ρυθμίσεις Διαδικασία πολυμερούς διακανονισμού ΜΕΡΟΣ 5. Διμερής διακανονισμός συναλλαγών Αγοράς Περιπτώσεις διμερούς διακανονισμού Όροι διακανονισμού ΜΕΡΟΣ 6. Διμερής διακανονισμός για την εκτέλεση στους τελικούς δικαιούχους πράξεων Διαμεσολαβητή Γενικές ρυθμίσεις Όροι αποδοχής εντολής διακανονισμού Προαιρετικά στοιχεία εντολής διακανονισμού Συνθήκες «Αναμονή» (Hold) και «Ελεύθερη» (Release) Ταύτιση εντολών διακανονισμού Τροποποίηση εντολών διακανονισμού Ακύρωση εντολών διακανονισμού Όροι διακανονισμού Κύκλοι διακανονισμού Ενημερώσεις ENOTHTA IV. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΜΕΡΟΣ 1. Βασικές ρυθμίσεις Περιπτώσεις υπερημερίας Ενημέρωση ΜΕΡΟΣ 2. Διαχείριση υπερημερίας Συναλλαγή κάλυψης υποχρεώσεων παράδοσης από υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος Επιμέρους δικαιώματα της ΕΤ.ΕΚ Συναλλαγές κάλυψης από την ΕΤ.ΕΚ Εκκαθαριστικός συμψηφισμός Υπολογισμός ζημίας και τρόπος κάλυψης της από 111

6 2.6. Χρήση ή εκποίηση ασφαλειών Επιστροφές στο δικαιούχο Διακριτής Μερίδας Αφερεγγυότητα Εκκαθαριστικού Μέλους ENOTHTA V. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕΡΟΣ 1. Είδη μέτρων και περιπτώσεις επιβολής τους Είδη μέτρων Περιπτώσεις επιβολής των μέτρων ΜΕΡΟΣ 2. Διαδικασία επιβολής των μέτρων Αρμόδια όργανα Επανέλεγχος αποφάσεων Εκτέλεση αποφάσεων Κοινοποίηση αποφάσεων ΜΕΡΟΣ 3. Επαγγελματικό απόρρητο Ενημέρωση ENOTHTA VI. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιώματα της ΕΤ.ΕΚ Δικαιώματα για παρεχόμενες υπηρεσίες Συνδρομές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις έναντι της ΕΤ.ΕΚ ΜΕΡΟΣ 2. Δικαιώματα για μεσολάβηση της ΕΤ.ΕΚ. σε εισπράξεις για λογαριασμό τρίτου Δικαιώματα Υπολογισμός και καταβολή δικαιωμάτων Μεταβολές δικαιωμάτων ENOTHTA VII. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1. Τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασία τροποποίησης Επιτροπή Τροποποίησης Κανονισμού ΜΕΡΟΣ 2. Τελικές διατάξεις Ισχύς, καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις Ειδικές μεταβατικές διατάξεις από 111

7 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού 1. Από την ημερομηνία ισχύος της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Κανονισμού του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ως και των τυχόν τροποποιήσεών του, ο Κανονισμός, όπως εκάστοτε ισχύει, δεσμεύει τα πρόσωπα και τους φορείς που εμπλέκονται στην εκκαθάριση και το διακανονισμό των ρυθμιζόμενων από αυτόν συναλλαγών και εν γένει τα πρόσωπα στα οποία αφορά ο Κανονισμός σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο νόμο. 2. Με την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα και με τον παρόντα Κανονισμό, τεκμαίρεται ότι ο αιτών αποδέχεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. Αντίστοιχα, δεσμεύονται ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με τον παρόντα Κανονισμό τα Μέλη Αγοράς και οι Χειριστές με την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας Μέλους και Χειριστή κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς και τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 3. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται υποχρεώσεις που βαρύνουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι Εκκαθαριστικά Μέλη, Χειριστές ή Μέλη Αγοράς, αλλά συνδέονται συμβατικώς με αυτά, ενδεικτικώς με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του βοηθού εκπληρώσεως ή του προστηθέντος, τα Εκκαθαριστικά Μέλη, οι Χειριστές και τα Μέλη Αγοράς, κατά περίπτωση, οφείλουν να διασφαλίζουν με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ. τη δέσμευση των προσώπων αυτών ως προς τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό. 4. Η επαρκής γνώση και η τήρηση των κανόνων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των προσώπων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτική αρχή. 5. Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις αποδεκτές πρακτικές της κεφαλαιαγοράς, με γνώμονα τη διασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 173, 193, 196, 200 και 288 του Αστικού Κώδικα. Ενδεχόμενη μη ισχύς κάποιας διάταξης του παρόντος Κανονισμού, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγει την ισχύ και δεσμευτικότητα των υπολοίπων διατάξεων του Κανονισμού. 6. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται σε αυτόν αναφορά σε νόμους, κανονιστικές αποφάσεις, κανονισμούς, περιλαμβανομένου του παρόντος Κανονισμού, κοινοτικές οδηγίες ή κοινοτικούς κανονισμούς και γενικότερα σε κείμενα θεσμικού περιεχομένου, νοούνται τα παραπάνω, όπως ισχύουν κάθε φορά. 7 από 111

8 ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμοί Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως: 1. Αγορά: Κάθε οργανωμένη αγορά και κάθε πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) του ν. 3606/2007 που τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) με αντικείμενο διαπραγμάτευσης κινητές αξίες, των οποίων οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω του Συστήματος της ΕΤ.ΕΚ. Ως Αγορές του Χ.Α. νοούνται, για τις ανάγκες του παρόντος, η Αγορά Αξιών, όπως ρυθμίζεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.), όπως ρυθμίζεται από τους Κανόνες Λειτουργίας της, και κάθε άλλη Αγορά του Χ.Α. που ήθελε υπαχθεί στον παρόντα ορισμό. Επίσης, όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος Διαχειριστής αγοράς νοείται το Χ.Α. και αντίστροφα. 2. Ανοιχτές Θέσεις (θέσεις αγοράς ή πώλησης): Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από καταρτισθείσες στην Αγορά συναλλαγές (αγοράς ή πώλησης) που έχουν αναληφθεί προς εκκαθάριση από Εκκαθαριστικό Μέλος και δεν έχουν ακόμη διακανονισθεί. Σε κάθε χρονική στιγμή ως Ανοιχτές Θέσεις, με την παραπάνω έννοια, Εκκαθαριστικού Μέλους νοούνται οι Θέσεις που προκύπτουν από συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί κατά τις δύο προηγούμενες εργάσιμες ημέρες (Τ-2, Τ-1) και δεν έχουν ακόμη διακανονισθεί, τυχόν εκκρεμότητες από συναλλαγές προηγούμενων των ως άνω ημερών συναλλαγών, ως και από καταρτισθείσες συναλλαγές της ίδιας ημέρας (Τ) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ.: Τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα ή για τα μερίδια των οποίων έχει κατατεθεί αίτηση εισαγωγής σε Αγορά, ήτοι: α) αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του άρθρου 24α παρ. 1 του ν. 3283/2004 και β) αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά προβλέπεται στον κανονισμό τους και εφόσον πληρούνται οι όροι της απόφασης 2/435/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 4. Εκδότρια Δ.Α.Κ.: Εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία. 5. Εκδότρια Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.): Το νομικό πρόσωπο που εκδίδει τα Σ.Χ.Π. 6. Εκδότης ή εκδότρια: Το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή ενταχθεί προς διαπραγμάτευση σε Αγορά και καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. ή του οποίου οι κινητές αξίες παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Στην περίπτωση Τίτλων Παραστατικών Δικαιώματος προς Κτήση Κινητών Αξιών που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις («Παραστατικοί Τίτλοι), τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκδότριας έχει η εκδότρια των παριστώμενων κινητών αξιών. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο Δικαιούχος των Παραστατικών Τίτλων και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται οι Παραστατικοί Τίτλοι. 2 8 από 111

9 ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7. Εκκαθαριστικά Μέλη: Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις διαδικασίες εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργεί η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά, όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Εκκαθαριστικά Μέλη» (σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό) νοούνται τόσο τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη όσο και τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη. 8. ΕΤ.ΕΚ.: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» που ενεργεί ως Διαχειριστής του Συστήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 9. Ε.Χ.Α.Ε.: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. ως Διαχειριστής του ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 10. Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.: Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων που καταρτίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 11. Κανονισμός της Αγοράς: Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), οι Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. του Χ.Α. και γενικότερα ο Κανονισμός που διέπει τη λειτουργία Αγοράς, ανάλογα με την περίπτωση. 12. Κανονισμός: Ο παρών Κανονισμός του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που καταρτίζεται από την ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Όπου αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό ο όρος «Κανονισμός» νοούνται και οι Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του. 13. Κεφάλαιο Εκκαθάρισης: Το κεφάλαιο ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 76 του ν. 3606/2007, που διαχειρίζεται η ΕΤ.ΕΚ. για την προστασία του Συστήματος από πιστωτικούς κινδύνους των Εκκαθαριστικών Μελών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των συναλλαγών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 14. Λογαριασμός Αξιών: Ο Λογαριασμός Αξιών Μερίδας στο Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένων του Ειδικού Λογαριασμού και των Μεταβατικών Λογαριασμών κατά τα προβλεπόμενα στον ως άνω Κανονισμό. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Λογαριασμός Αξιών» νοείται ο Λογαριασμός Αξιών Μερίδας στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας. 15. Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών: Ο λογαριασμός που διατηρεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. ή, όπου συντρέχει περίπτωση, σε άλλο αντίστοιχο σύστημα, για το διακανονισμό επί κινητών αξιών των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι Λογαριασμοί Χειριστή στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται ως Λογαριασμοί Διακανονισμού Αξιών. 16. Λογαριασμός Εκκαθάρισης: Ο λογαριασμός που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 17. Λογαριασμός Χειριστή: Ο Λογαριασμός Χειριστή Λογαριασμού Αξιών Μερίδας που κινεί Χειριστής στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 18. Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού: Ο λογαριασμός και κάθε μορφή υπολογαριασμού ή άλλου συνδεόμενου λογαριασμού αυτού που τηρείται σε Φορέα χρηματικού διακανονισμού για την ΕΤ.ΕΚ., την Ε.Χ.Α.Ε., τα Εκκαθαριστικά Μέλη ή και 9 από 111

10 ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ άλλους Χειριστές σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και χρησιμοποιείται από την Ε.Χ.Α.Ε. για τη διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού των συναλλαγών Μέλος Αγοράς: Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο σύστημα διαπραγμάτευσης της Αγοράς προς διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς. 20. Μερίδες (Σ.Α.Τ.): Οι Μερίδες που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., όπως ιδίως η Μερίδα Επενδυτή, η Μερίδα Μέλους και, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις τους, οι Μερίδες Ειδικού Διαπραγματευτή. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Μερίδα» κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται η Μερίδα στο Σ.Α.Τ. ανεξαρτήτου κατηγορίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 21. Μερίδα Μέλους: Η Μερίδα που διατηρεί το Εκκαθαριστικό Μέλος στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 22. Μερίδια Δ.Α.Κ.: Τα εισηγμένα σε Αγορά μερίδια Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, όπου αναφέρεται ο όρος κινητές αξίες νοούνται και τα Μερίδια Δ.Α.Κ., εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 23. Μεριδιούχος Μεριδίων ΔΑΚ: Ο επενδυτής που κατέχει Μερίδια Δ.Α.Κ. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή. 24. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος: Το Μέλος της Αγοράς που δεν έχει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και συνεργάζεται για την εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζει με ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 25. Όριο Συγκέντρωσης Θέσης: Το όριο που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη ως προς τη δυνατότητα ανοίγματος θέσης ή διατήρησης ανοιχτής θέσης από συναλλαγές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 26. Πιστοποιημένος Εκκαθαριστής: Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΤ.ΕΚ. για την άσκηση σε Εκκαθαριστικό Μέλος εργασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού. 27. Πιστωτικά Όρια: Τα όρια που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. στα Εκκαθαριστικά Μέλη σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής εντολών και τη διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά από τα Μέλη Αγοράς. 28. Σύμβαση Repos: Σύμβαση πώλησης κινητών αξιών στην ΕΤ.ΕΚ. με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης, σύμβαση αγοράς κινητών αξιών από την ΕΤ.ΕΚ. με σύμφωνο επαναπώλησης ή επαναγοράς, σύμβαση επαναγοράς και κάθε άλλη συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διεξάγεται στην Αγορά Repos του Χ.Α. σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. 29. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.): Οι κινητές αξίες που ορίζονται ως τέτοιες με την προβλεπόμενη στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 30. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ αυτών 10 από 111

11 ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ μεταβολών και εν γένει διεξαγωγής των πράξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 3756/2009 και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ε.X.A.E. Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στα αρχεία της Ε.X.A.E. 31. Σύστημα: Το Σύστημα Εκκαθάρισης των Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 32. Τ: Η ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής. Οι ημέρες Τ+1 και Τ+2 αντιστοιχούν στην πρώτη και δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής Φορέας χρηματικού διακανονισμού: Κεντρική Τράπεζα ή άλλος διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ ή πιστωτικό ίδρυμα του ν. 3601/2007 και της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ μέσω του οποίου διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. ο χρηματικός διακανονισμός των συναλλαγών σε σχέση με το Σύστημα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε Χ.Α.: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» που λειτουργεί ως Διαχειριστής αγοράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 35. Χειριστής: Χειριστής στο Σ.Α.Τ., περιλαμβανομένου και του Γενικού Χειριστή, κατά την έννοια του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. που συμμετέχει στις διαδικασίες διακανονισμού των συναλλαγών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. 11 από 111

12 ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2. Γενικές ρυθμίσεις 2.1. Η ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή 1. Η ΕΤ.ΕΚ. είναι Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (το «Σύστημα») και υπό την ιδιότητα αυτή είναι αρμόδια για την εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζονται σε Αγορά του Χ.Α.. 2. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπεται ο όρος κινητές αξίες νοούνται, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά, οι εκάστοτε εισηγμένες σε Αγορά κινητές αξίες που είναι καταχωρισμένες ή παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ. 3. Η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί, με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, να αναλαμβάνει την εκκαθάριση συναλλαγών που διεξάγονται μέσω Αγορών, οι οποίες δεν τελούν υπό τη διαχείριση του Χ.Α., ως και συναλλαγών εκτός οργανωμένων αγορών ή άλλων ρυθμιζόμενων κατά νόμο υποδομών αγοράς σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 4. Η εκκαθάριση διενεργείται από την ΕΤ.ΕΚ. μέσω του Συστήματος που λειτουργεί ηλεκτρονικά. Στις περιπτώσεις προβλημάτων δυσλειτουργίας του Συστήματος ή άλλων έκτακτων γεγονότων ή ανωτέρας βίας, η εκκαθάριση των συναλλαγών δεν διενεργείται μέσω του Συστήματος εφόσον τούτο δεν είναι εφικτό, αλλά με εναλλακτικές μεθόδους που ορίζει η ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τις διαδικασίες της για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών. 5. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από Εκκαθαριστικό Μέλος των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από την εκκαθάριση, η ΕΤ.ΕΚ. δύναται να διενεργεί συναλλαγές κάλυψης και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης της υπερημερίας για το κλείσιμο όλων των θέσεων του Εκκαθαριστικού Μέλους σε σχέση με το Σύστημα ή με άλλα συστήματα ή και, εκτός συστημάτων, μηχανισμούς εκκαθάρισης της ΕΤ.ΕΚ., ακόμη και αν το Εκκαθαριστικό Μέλος δεν είναι ως προς όλες υπερήμερο. Η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί ασφάλειες του Εκκαθαριστικού Μέλους προς κάλυψη ζημίας από υπερημερία του προερχόμενης από την εκκαθάριση άλλων συναλλαγών εκ των ανωτέρω σε σχέση με αυτές για τις οποίες η σχετική ασφάλεια έχει παρασχεθεί, αφού προηγουμένως καλυφθεί τυχόν ζημία από υπερημερία του από συναλλαγές για τις οποίες η σχετική ασφάλεια παρασχέθηκε. 6. Ο διακανονισμός των συναλλαγών ως και οι πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, που προκύπτουν από την εκκαθάριση, διενεργούνται από την Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με κατάσταση που της διαβιβάζει ηλεκτρονικά σε καθημερινή ή και σε έκτακτη βάση η ΕΤ.ΕΚ. Η ΕΤ.ΕΚ. διενεργεί την εκκαθάριση βάσει αλγορίθμου σε πολυμερή ως και σε διμερή βάση, καθορίζοντας τα προς διακανονισμό δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συναλλαγές σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 7. Ο χρηματικός διακανονισμός διενεργείται από την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω ενός ή και περισσοτέρων Φορέων χρηματικού διακανονισμού σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε. και της ΕΤ.ΕΚ. λαμβανομένων υπόψη των νομισμάτων και όρων διακανονισμού που ισχύουν για τις συναλλαγές Η ΕΤ.ΕΚ. ευθύνεται ως Διαχειριστής του Συστήματος για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκκαθάριση των συναλλαγών, ως και για την ορθή καταχώριση των χορηγηθέντων σε αυτή στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 12 από 111

13 ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤ.ΕΚ. δεν υπέχει ευθύνη συμβατική ή εξωσυμβατική, παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η ΕΤ.ΕΚ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων στα συστήματα που διαχειρίζεται και επιδιώκει την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών το συντομότερο δυνατόν. Η ΕΤ.ΕΚ. δεν υπέχει ευθύνη: α) για τυχόν ζημίες που μπορούν να υποστούν τα Εκκαθαριστικά Μέλη, οι Χειριστές, τα Μέλη της Αγοράς ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως, ενδεικτικά, από πόλεμο, απεργίες, κινήματα, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, επιδημίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη καυσίμων ή πρώτων υλών, μη λειτουργία, δυσλειτουργία ή κατάρρευση συστημάτων επικοινωνίας και, εν γένει, ηλεκτρονικών συστημάτων, επιτάξεις, πυρκαγιές, πλημμύρες, αδυναμία μεταφορών ή άλλες αιτίες ανεξάρτητες από τη θέληση της ΕΤ.ΕΚ. β) για αποκατάσταση ζημίας Εκκαθαριστικού Μέλους, Χειριστή, Μέλους της Αγοράς ή οποιουδήποτε τρίτου, που προκαλείται λόγω αδυναμίας των υπολογιστών του Συστήματος, από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και προσωρινή, ή λόγω απώλειας των δεδομένων που περιέχονται στο Σύστημα ή λόγω οποιασδήποτε δόλιας χρήσης του Συστήματος ή δεδομένων του από τρίτους. 10. Η ΕΤ.ΕΚ. τηρεί σε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο της επιλογής της ιστορικό αρχείο με τα στοιχεία εκκαθάρισης και τις σχετικές εγγραφές των Λογαριασμών Εκκαθάρισης, επί εξαετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο αυτές διενεργήθηκαν Αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης και διακανονισμού 1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εκτάκτου ανάγκης, η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποφασίζει την αναστολή της λειτουργίας εκκαθάρισης και διακανονισμού για λόγους ομαλής λειτουργίας του Συστήματος, καθορίζοντας με την οικεία απόφαση τη διάρκεια της αναστολής, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια Οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε αναστολή η λειτουργία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού δεν συνυπολογίζονται στην αντίστοιχη προθεσμία που προβλέπεται για το διακανονισμό των σχετικών συναλλαγών Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διαχειριστή αγοράς Χωρίς να θίγονται οι ειδικότεροι όροι της Ενότητας IV, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει υποχρεωτικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διαχειριστή αγοράς σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις που αφορούν στην εκκαθάριση συναλλαγών που καταρτίζονται σε Αγορά: α) Κατά το στάδιο της γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που προβλέπεται στην ENOTHTA II (i) Όταν ο κωδικός ΟΑΣΗΣ στο Χ.Α. δεν αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών που έχει δηλωθεί από το Εκκαθαριστικό Μέλος που εκκαθαρίζει τη συναλλαγή ή από άλλο Χειριστή, στον οποίο έχει μετατεθεί ο διακανονισμός της συναλλαγής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ENOTHTA II από 111

14 ENOTHTA I. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (ii) Όταν ο δηλωθείς κατά την ως άνω γνωστοποίηση Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών δεν έχει συσχετισθεί με κωδικό ΟΑΣΗΣ στο Χ.Α. (iii) Σε κάθε περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος που εκκαθαρίζει τη συναλλαγή ή ο Χειριστής, στον οποίο έχει μετατεθεί ο διακανονισμός της συναλλαγής, δεν προβεί σε γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης. (iv) Όταν η γνωστοποίηση Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών αφορά αξίες που πιστώθηκαν οριστικά στο γνωστοποιηθέντα Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών σε ημερομηνία μεταγενέστερη της Τ. β) Κατά το στάδιο του διακανονισμού που προβλέπεται στην ENOTHTA III.ΜΕΡΟΣ 4: Στην περίπτωση κατά την οποία το Εκκαθαριστικό Μέλος ή ο Χειριστής, στον οποίο έχει μετατεθεί ο διακανονισμός, δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο διακανονισμό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Απόρρητο 1. Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις περί επαγγελματικού απορρήτου διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 3606/ Η παροχή από την ΕΤ.ΕΚ. καταχωρούμενων από αυτή στοιχείων επιτρέπεται στις περιπτώσεις όπου τούτο ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις ή κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ Τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής 1. Κάθε διαδικαστική ή τεχνική λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού καθορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της ΕΤ.ΕΚ. που δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό της τόπο ή σε άλλο πρόσφορο μέσο δημοσιοποίησης της επιλογής της, ως και με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Οι αποφάσεις και σχετικές διαδικασίες αυτές δεσμεύουν τα πρόσωπα που υπάγονται στο Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτό όρους και κατά τους όρους ισχύος τους. Όπου στο παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε αποφάσεις ή άλλη ενέργεια της ΕΤ.ΕΚ., εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν ορίζεται άλλως με την οικεία διάταξη. 14 από 111

15 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΡΟΣ 1. Γενικές ρυθμίσεις 1.1. Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα Ενότητα καθορίζει: α) Τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Εκκαθαριστικών Μελών ως συμμετεχόντων στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 2. β) Τα θέματα αναφορικά με τους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης και τους Λογαριασμούς Διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 3. γ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ 4. δ) Τη διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΜΕΡΟΣ Ως συναλλαγές νοούνται, για τις ανάγκες της παρούσας Ενότητας, οι συναλλαγές επί κινητών αξιών που καταρτίζονται σε Αγορά Διαχειριστή αγοράς. Ως προς τις προσυμφωνημένες συναλλαγές που καταρτίζονται εντός Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου 1.3 του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ, οι διατάξεις της παραγράφου 5.6 (5.6.1 έως 5.6.3), της παραγράφου 5.7 (5.7.1 έως 5.7.2), της παραγράφου 5.8 (5.8.1 έως 5.8.2) της παρούσας ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ως και οι διατάξεις που προβλέπονται στην ENOTHTA IV εκτός από αυτές της υποπερίπτωσης 5 της παραγράφου 2.2. Οι ως άνω προσυμφωνημένες συναλλαγές διακανονίζονται διμερώς σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ENOTHTA III και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις στο ΜΕΡΟΣ 5 αυτής. Διμερώς διακανονίζονται επίσης και οι πράξεις που διενεργούνται επ ονόματι Διαμεσολαβητή και εκτελούνται σε δικαιούχους σύμφωνα με τους όρους της ΕΝΟΤΗΤΑΣ III. 3. Στα Μερίδια Δ.Α.Κ. που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Αγορά του Χ.Α. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα άρθρα 62 έως 63γ του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια Εταιρεία» νοείται η Εκδότρια Μεριδίων Δ.Α.Κ. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο Μεριδιούχος Μεριδίων Δ.Α.Κ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται τα Μερίδια Δ.Α.Κ. 4. Στην περίπτωση των ΕΛ.ΠΙΣ. που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα άρθρα 64 έως 70 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια Εταιρεία» νοείται η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται τα ΕΛ.ΠΙΣ. 5. Στην περίπτωση των Σ.Χ.Π. που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται διμερώς. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου διακανονισμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των προσυμφωνημένων συναλλαγών που 15 από 111

16 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ διακανονίζονται αυθημερόν, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τον Κανονισμό της Αγοράς. 6. Για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών επί ομολογιών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα άρθρα 71 έως 80 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ Προθεσμία εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών 8 1. Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την κατάρτισή τους (Τ+2). 2. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπεται ο όρος προθεσμία εκκαθάρισης και διακανονισμού που αφορά σε συναλλαγές νοείται η Τ Ευθύνη Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Οι συναλλαγές καταρτίζονται σε Αγορά με τη συμμετοχή των αντισυμβαλλομένων σε αυτές Μελών της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς. 2. Κάθε Μέλος Αγοράς δηλώνει με την εντολή αγοράς ή πώλησης, που εισάγει προς κατάρτιση συναλλαγής στην Αγορά, το Εκκαθαριστικό Μέλος που το εκπροσωπεί και το οποίο θα είναι για λογαριασμό του αγοραστή ή πωλητή, αντίστοιχα, υπεύθυνο έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση της συναλλαγής. 3. Με την κατάρτιση της συναλλαγής αγοράς ή πώλησης, το δηλούμενο Εκκαθαριστικό Μέλος υποκαθίσταται αυτοδίκαια στη θέση του Μέλους Αγοράς ως αντισυμβαλλόμενου αγοραστή ή πωλητή, που την κατήρτισε, και ευθύνεται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για την εκπλήρωση της συναλλαγής. Τυχόν ακυρότητα ή ακυρωσία ή άλλη πλημμέλεια των εντολών ή παραγγελιών, βάσει των οποίων καταρτίστηκε η συναλλαγή, δεν επηρεάζουν το κύρος της τελευταίας. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. 4. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από αντισυμβαλλόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος των υποχρεώσεών του έναντι της ΕΤ.ΕΚ. σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών, το Μέλος καθίσταται υπερήμερο και η ΕΤ.ΕΚ. αναλαμβάνει την εκπλήρωση έναντι των δικαιούχων αντισυμβαλλομένων Εκκαθαριστικών Μελών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. 16 από 111

17 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΡΟΣ 2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη 2.1. Πρόσβαση στο Σύστημα 1. Πρόσβαση στο Σύστημα για την εκκαθάριση των συναλλαγών έχουν η ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστής του Συστήματος και τα Εκκαθαριστικά Μέλη, ως και τα Μέλη Αγοράς και οι Χειριστές για τις ανάγκες εφαρμογής της διαδικασίας διάρθρωσης της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους είναι προσωποπαγής, δεν μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται σε τρίτο. 3. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη ευθύνονται για την τήρηση κάθε υποχρέωσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει κάθε πράξη ή παράλειψη των οργάνων που τα αντιπροσωπεύουν, των βοηθών εκπλήρωσης και των προστηθέντων τους, ιδίως των προσώπων που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο Σύστημα προς εκκαθάριση των συναλλαγών Κατηγορίες Εκκαθαριστικών Μελών 1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη διακρίνονται σε Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη. 2. Ως Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη νοούνται εκείνα που δικαιούνται να εκκαθαρίζουν μόνο τις συναλλαγές που καταρτίζουν τα ίδια ως Μέλη Αγοράς. Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη δε δικαιούνται να αναλάβουν προς εκκαθάριση συναλλαγές που καταρτίζονται μέσω άλλων Μελών της Αγοράς. 3. Ως Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη νοούνται εκείνα που δικαιούνται να εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές που καταρτίζουν τα δηλούμενα από αυτά κατά τους όρους του παρόντος Μέλη Αγοράς. 4. Σύμπτωση των ιδιοτήτων του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους και του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους στο ίδιο πρόσωπο δεν αποκλείεται Μη Εκκαθαριστικά Μέλη 1. Μέλη Αγοράς που δεν έχουν ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους δεν δικαιούνται να μετάσχουν στην εκκαθάριση των συναλλαγών. Τα εν λόγω Μέλη νοούνται, για τις ανάγκες του παρόντος, ως Μη Εκκαθαριστικά Μέλη. 2. Κάθε Μη Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει για την εκκαθάριση των συναλλαγών, που θα διεξάγει, να έχει διορίσει ένα (1) τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και του Κανονισμού της Αγοράς. Θεωρείται ότι έχει διοριστεί από αυτό Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος, εάν το τελευταίο προβαίνει σε δήλωση του Μη Εκκαθαριστικού Μέλους σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου από 111

18 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2.4. Απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας 9 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις και στον παρόντα Κανονισμό. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται τόσο κατά την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους όσο και σε συνεχή βάση καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. 2. Την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους μπορούν να αποκτήσουν πιστωτικά ιδρύματα ή Ε.Π.Ε.Υ., όπως ορίζονται στο ν. 3606/2007 και την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον έχουν καταστατική έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα. Κατ εξαίρεση, γίνονται δεκτά ως Εκκαθαριστικά Μέλη εξ αποστάσεως, ήτοι χωρίς να έχουν καταστατική έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι Ε.Π.Ε.Υ. κράτους μέλους της ΕΕ, εφόσον: α) αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων και σύστημα άυλων τίτλων του κράτους αυτού έχουν συνδεθεί με αντίστοιχη αγορά και σύστημα που διαχειρίζεται το Χ.Α., η Ε.Χ.Α.Ε. ή άλλη εταιρία του Ομίλου Ε.Χ.Α.Ε., λειτουργούν βάσει κοινής πλατφόρμας με χρήση κοινής υλικοτεχνικής υποδομής που παρέχει προς τούτο το Χ.Α. ή η Ε.Χ.Α.Ε. ή άλλη εταιρία του Ομίλου Ε.Χ.Α.Ε., και έχουν υιοθετήσει τους όρους και κανονισμούς που διέπουν την αντίστοιχη αγορά και το σύστημα του Ομίλου αυτού, καθώς και β) τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα ή οι Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλη ή συμμετέχοντες τόσο στην οικεία αγορά του κράτους αυτού όσο και στην αντίστοιχη του Ομίλου Ε.Χ.Α.Ε. 3. Για να γίνει δεκτή ως Εκκαθαριστικό Μέλος Ε.Π.Ε.Υ. θα πρέπει να έχει την άδεια της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται στο ν. 3606/ Για την απόκτηση της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους το υποψήφιο πρόσωπο θα πρέπει να έχει προηγουμένως αποκτήσει την ιδιότητα του Μέλους της Αγοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. αίτηση σε τυποποιημένο έντυπο αυτής. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται από την ΕΤ.ΕΚ., υπέχει δε θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της αιτούμενης ιδιότητας. 2. Η υποβολή της αίτησης τεκμαίρεται ως αποδοχή από το υποψήφιο πρόσωπο του συνόλου των ρυθμίσεων του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως διαδικασιών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, και των σχετικών υποχρεώσεων που αφορούν στην αιτηθείσα ιδιότητα. 3. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης ή και μεταγενέστερα σε χρόνο που ορίζει η ΕΤ.ΕΚ., να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. υπόμνημα, με το οποίο θα πρέπει να ορίζει σαφώς τις οργανωτικές διαδικασίες βάσει των οποίων προτίθεται να ασκήσει τις δραστηριότητες του Εκκαθαριστικού Μέλους. Στο υπόμνημα αυτό θα πρέπει να γίνεται 18 από 111

19 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ αναφορά ιδίως, στην οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια, στους μηχανισμούς και στις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και λογιστικής παρακολούθησης και απεικόνισης που θα διαθέτει το υποψήφιο πρόσωπο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως Εκκαθαριστικού Μέλους. Η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί να θέτει στη διάθεση του υποψηφίου ενδεικτικό οδηγό υπομνήματος, καθορίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς το περιεχόμενό του. 4. Το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να γνωστοποιεί κατά την υποβολή της αίτησης τυχόν άλλες ιδιότητές του, ενδεικτικά ως μέλους χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών ή φορέων εκκαθάρισης ή διακανονισμού, και να παρέχει στην ΕΤ.ΕΚ. κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία που αφορά στις ιδιότητες αυτές. Η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες από τους παραπάνω φορείς και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του υποψηφίου στο πλαίσιο συγκέντρωσης και επαλήθευσης κρίσιμων για τον έλεγχο της αίτησης στοιχείων. 5. Η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται να δημοσιοποιεί την υποβολή της αίτησης και να καθιστά δημόσια γνωστή την ταυτότητα του υποψηφίου προσώπου. 6. Κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων από τον υποψήφιο στοιχείων, η ΕΤ.ΕΚ. δικαιούται, πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών, να ζητά κάθε άλλο πρόσθετο ή συμπληρωματικό έγγραφο ή πληροφορία που κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης ή την επιβεβαίωση των υποβληθέντων ή και την αυτοπρόσωπη παράσταση ενώπιόν της εκπροσώπων ή υπαλλήλων του υποψηφίου, ιδίως αυτών που προτίθενται να ασκήσουν καθήκοντα Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, καθώς και να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου. 7. Η ΕΤ.ΕΚ. προκειμένου να ελέγξει την ικανότητα και την ετοιμότητα του υποψηφίου, μπορεί να ζητά τη συμμετοχή του σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισμού. 8. H ΕΤ.ΕΚ. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου με αιτιολογημένη απόφαση. Μπορεί επίσης να αναβάλει την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, εάν τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον υποψήφιο δεν είναι επαρκή ή επαρκώς τεκμηριωμένα για την κρίση της. Η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα, εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίσει εντός του χρόνου της αναβολής τα σχετικώς ζητηθέντα από την ΕΤ.ΕΚ. στοιχεία. Η απόφαση της ΕΤ.ΕΚ. κοινοποιείται στον υποψήφιο μέσα σε εύλογο χρόνο από τη λήψη της. 9. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αποδίδονται άτοκα στον υποψήφιο τα ποσά που τυχόν κατέβαλε για την απόκτηση της αιτηθείσας ιδιότητας. 10. Η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και το Διαχειριστή αγοράς για κάθε έγκριση που παρέχει για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ως και στις περιπτώσεις παραίτησης ή διαγραφής του όπως λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προς τούτο τους γνωστοποιεί επικαιροποιημένο κάθε φορά κατάλογο με τα στοιχεία των Εκκαθαριστικών Μελών Μετοχικό κεφάλαιο 1. Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο στο νόμο μετοχικό κεφάλαιο των Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών. 19 από 111

20 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο στο νόμο μετοχικό κεφάλαιο των Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων Οργανωτική επάρκεια Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλη οργανωτική, λειτουργική και τεχνοοικονομική υποδομή και επάρκεια και κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και ασφαλείας στον τομέα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εσωτερικού ελέγχου για: α) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σε σχέση με την εκκαθάριση και το διακανονισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του παρόντος Κανονισμού, β) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών τους προς αυτά και αυτών προς τους πελάτες τους, ενδεικτικά ως προς την παράδοση και παραλαβή κινητών αξιών, την είσπραξη και καταβολή μετρητών, την παροχή ασφαλειών και πάσης φύσεως εγγυήσεων, γ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θέσεων ανοικτής πώλησης των πελατών τους για τον εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην εκκαθάριση και δ) τη διαρκή παρακολούθηση, διαχείριση και εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το Διαχειριστή αγοράς και τα πάσης φύσεως συστήματα και φορείς που συνδέονται με το Σύστημα της ΕΤ.ΕΚ. στο πλαίσιο εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών. 2. Για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν: α) να έχουν θεσπίσει και να διατηρούν υπηρεσία εκκαθάρισης και διαχείρισης κινδύνου, στην οποία θα πρέπει να απασχολούνται οι Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές τους, β) να είναι Χειριστές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. γ) να έχουν Μερίδα Μέλους στο Σ.Α.Τ. και να είναι Χειριστές της εν λόγω Μερίδας. 3. Η ΕΤ.ΕΚ. μπορεί να εξειδικεύει τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Εκκαθαριστικά Μέλη σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους Ανάληψη της εκκαθάρισης 1. Πριν την έναρξη κάθε συνεδρίασης της Αγοράς ή και κατά τη διάρκειά της κάθε Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δηλώνει στο Σύστημα το Μέλος ή τα Μέλη Αγοράς των οποίων τις συναλλαγές θα εκκαθαρίζει κατά τη σχετική συνεδρίαση, ως και το Πιστωτικό Όριο, όπως ορίζεται κατά τους όρους του παρόντος, που κατανέμει για τη σχετική συνεδρίαση σε καθένα εξ αυτών. Η δήλωση αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνει δήλωση μετάθεσης της εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών από τα δηλούμενα από το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλη Αγοράς και αντίστοιχα ανάληψης της εκκαθάρισης από το προβαίνον στη δήλωση Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος. Το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος δε δικαιούται να αναλάβει προς εκκαθάριση συναλλαγές, για τις οποίες δεν έχει προβεί στη δήλωση των προηγουμένων εδαφίων. 20 από 111

21 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Κάθε Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος δύναται ως προς κάθε συνεδρίαση να καταρτίζει και να εκκαθαρίζει συναλλαγές μόνο στην έκταση του Πιστωτικού Ορίου του, όπως του αποδίδεται για τη σχετική συνεδρίαση σύμφωνα με τους όρους το παρόντος. 3. Μέλη της Αγοράς που δεν διαθέτουν Πιστωτικό Όριο δε δικαιούνται να προβαίνουν στην εισαγωγή εντολών στο σύστημα διαπραγμάτευσης της Αγοράς σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς Επαγγελματική επάρκεια 1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει διορίσει έναν (1) τουλάχιστον Πιστοποιημένο Εκκαθαριστή για τη διεξαγωγή των εργασιών εκκαθάρισης των συναλλαγών που αναλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών, λαμβανομένων υπόψη του φάσματος των συναλλαγών που αναλαμβάνει προς εκκαθάριση και των εγγενών κινδύνων. 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία του Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή στην υπηρεσία εκκαθάρισης και διαχείρισης κινδύνου που διαθέτει καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εκκαθάρισης κατά τις προγραμματισμένες διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ., ως και τον τρόπο αναπλήρωσής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει μόνο από πρόσωπο που έχει την παραπάνω ιδιότητα. 3. Για την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. Επαγγελματική επάρκεια υφίσταται όταν κατά τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. πιστοποιείται η γνωστική επάρκεια του υποψηφίου σε σχέση με τους κανονισμούς και τις τεχνικές διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του Συστήματος και της Αγοράς. 4. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να δηλώνουν στην ΕΤ.ΕΚ. τα στοιχεία των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών που διορίζουν, ως και κάθε μεταβολή αυτών των στοιχείων. Τα εν λόγω στοιχεία γνωστοποιούνται από την ΕΤ.ΕΚ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ. 5. Οι διορισμένοι Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές οφείλουν, ως προς τις εργασίες εκκαθάρισης που διεξάγουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να παρέχουν στην ΕΤ.ΕΚ., στο Διαχειριστή αγοράς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές κάθε στοιχείο και πληροφορία σε πρώτη ζήτηση Χρήστες του Συστήματος 1. Χρήστες του Συστήματος για την εκκαθάριση των συναλλαγών επιτρέπεται να είναι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από τα Εκκαθαριστικά Μέλη Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη γνωστοποιούν στην ΕΤ.ΕΚ. τα στοιχεία των χρηστών τους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, που ορίζεται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ., ως και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. 2. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να θέτουν ειδικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση των εργασιών που διεξάγονται από τους χρήστες του Συστήματος. Οφείλουν επίσης να θέτουν στη διάθεση της ΕΤ.ΕΚ. τις παραπάνω διαδικασίες, ως και να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ. ως προς την τήρηση των σχετικών διαδικασιών. 21 από 111

22 ENOTHTA II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 3. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν την προσήκουσα και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό χρήση των τερματικών σταθμών από τους χρήστες τους και ευθύνονται έναντι της ΕΤ.ΕΚ. για όποια ζημία προκύψει από πράξη ή παράλειψη των εν λόγω χρηστών Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής Χρεώσεις 1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να καταβάλλουν ολοσχερώς τοις μετρητοίς στην ΕΤ.ΕΚ. κάθε είδους δικαιώματα εγγραφής, ετήσιας συνδρομής, τέλη σύνδεσης με τα συστήματα της ΕΤ.ΕΚ. και του Διαχειριστή αγοράς και λοιπές χρεώσεις που καθορίζονται από την ΕΤ.ΕΚ. Σχετικές υποχρεώσεις μπορεί να έχουν και τα Μη Εκκαθαριστικά Μέλη. Οι προβλεπόμενες χρεώσεις μπορεί να διαφοροποιούνται, ενδεικτικά ανάλογα με το αν πρόκειται για Άμεσο ή Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος ή την έκταση δραστηριοποίησης και χρήσης από το Εκκαθαριστικό Μέλος των συστημάτων της ΕΤ.ΕΚ. 2. Τα δικαιώματα εγγραφής καταβάλλονται εφάπαξ με την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απώλειάς της για οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης συγχώνευσης Εισφορές υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης 1. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης και να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ του Κεφαλαίου αυτού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού Σύνδεση με δίκτυο για την εκκαθάριση 1. Για την απόκτηση πρόσβασης στο Σύστημα απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης του Εκκαθαριστικού Μέλους με το Δ.Χ.Σ. ή με όποιο άλλο δίκτυο ή τρόπο σύνδεσης καθορίζει η ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση των συναλλαγών μέσω του Συστήματος. 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ενδεικτικά να υπογράφει τις απαραίτητες συμβάσεις με το Διαχειριστή αγοράς ή την ΕΤ.ΕΚ. για την απόκτηση της σχετικής σύνδεσης Επικοινωνία της ΕΤ.ΕΚ. με τα Εκκαθαριστικά Μέλη 1. Η επικοινωνία μεταξύ της ΕΤ.ΕΚ. και των Εκκαθαριστικών Μελών πραγματοποιείται εγγράφως, περιλαμβανομένων ως εγγράφου και των ηλεκτρονικών μέσων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό. 2. Κάθε ανακοίνωση της ΕΤ.ΕΚ. προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη που αφορά την εκκαθάριση και τα αποτελέσματα αυτής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 3. Διεύθυνση του Εκκαθαριστικού Μέλους για την επικοινωνία του με την ΕΤ.ΕΚ. είναι αυτή που το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει καθορίσει στην αίτησή του για την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης του Εκκαθαριστικού Μέλους γνωστοποιείται εγγράφως στην Ε.Τ.ΕΚ. 4. Για θέματα που αφορούν στην εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, η επικοινωνία της ΕΤ.ΕΚ. θα γίνεται με τον Πιστοποιημένο Εκκαθαριστή που το Εκκαθαριστικό Μέλος έχει δηλώσει στην ΕΤ.ΕΚ. Για κάθε άλλο θέμα που αφορά το 22 από 111

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα 2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 11η Τροποποίηση - 16/9/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Αρ , ημερομηνίας 26 Μαΐου 2011 αναφορικά με το πιο πάνω έργο, σας επισυνάπτουμε τα πιο κάτω:

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου με Αρ , ημερομηνίας 26 Μαΐου 2011 αναφορικά με το πιο πάνω έργο, σας επισυνάπτουμε τα πιο κάτω: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Εκκαθάρισης / Διακανονισμού και Καταχώρησης (Unbundling) - Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤOY «ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Xnet» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ I. Προοίμιο Ορισμοί - Γενικές ρυθμίσεις 1. Προοίμιο 1.1. Το Χ.Α. διαχειρίζεται ηλεκτρονικό δίκτυο διόδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/551/2.6.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ 2/563/ του Διοικητικού υμβουλίου

ΑΠΟΦΑΗ 2/563/ του Διοικητικού υμβουλίου ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΦΑΗ 2/563/23.9.2010 του Διοικητικού υμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Έγκριση τροποποίησης διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης υναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 86ης/8.10.96 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διαδικασία και δικαιολογητικά παροχής άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έκδοση Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) από τις Τράπεζες ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 43/28-6-2010) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από 23-10-2008 και 29-1-2009 αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ Ε τροποποίηση δυνάμει της από 6-9-2010 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2012 Κ.Δ.Π. 476/2012, Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 540/2012, Αρ. 4615, 28.12.2012 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-04(Α) του 2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04 του 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4031, 9/9/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4031, 9/9/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L. 184,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα