Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μοντελοποίηση, Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων Ακαδ. Έτος Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας Τηλ:

2 Σημειακή Διαδικασία 0 T 1 T 2 T 3 T T k-1 T k Χρόνος μεταξύ δύο γεγονότων U k = T k T k-1 0 αριθμός γεγονότων : N(t) t

3 Στοχαστική Διαδικασία Μια διαδικασία περιγράφεται επίσης από τον αριθμό των γεγονότων Ν(t) που συμβαίνουν σε ένα χρονικό διάστημα Ν(t): ο αριθμός των γεγονότων στο χρ. διάστημα [0,t] Ν((α,β])=Ν(β)-Ν(α) N = 1 ( t) 1{ T t} = 1{ T1 t} + 1{ T2 t} + K+ { T t} 1 { N( t) = } = { T t < T+ 1 } Μέσος αριθμός γεγονότων πριν την στιγμή t: [ N ( )] m ( t) = E t

4 Στοχαστική Διαδικασία Θεωρείστε ένα σύστημα το οποίο εξελίσσεται τυχαία στο χρόνο και έστω ότι παρατηρούμε το σύστημα στους χρόνους = 0, 1, 2, 3,. Έστω X η (τυχαία) κατάσταση του συστήματος στο χρόνο. Η ακολουθία των τυχαίων μεταβλητών {X 0, X 1, X 2, } ονομάζεται στοχαστική διαδικασία διακριτούχρόνου και γράφεται {Χ, 0} Αν με Ε συμβολίσουμε το σύνολο όλων των δυνατών τιμών που μπορεί να πάρει η X για όλα τα, τότε το Ε ονομάζεταιχώροςκαταστάσεων της στοχαστικής διαδικασίας {Χ, 0}

5 Στοχαστική Διαδικασία Παραδείγματα σ.δ.δ.χ. X : η θερμοκρασία στην πόλη της Χίου την ημέρα στις 12:00 το μεσημέρι. Ο χώρος καταστάσεων της σ.δ.δ.χ. {Χ, 0} είναι Ε =(-20,50) X : το αποτέλεσμα της -οστής ρίψης ενός κανονικού ζαριού. Ο χώρος καταστάσεων της σ.δ.δ.χ. {Χ, 0} είναι Ε = {1, 2, 3, 4, 5, 6} X : ο δείκτης του Χ.Α.Α. την ημέρα. Ο χώρος καταστάσεων της σ.δ.δ.χ. {Χ, 0} είναι Ε = [0, ) X : ο αριθμός των εφημερίδων «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» που πουλάει ένα περίπτερο την ημέρα. Ο χώρος καταστάσεων της σ.δ.δ.χ. {Χ, 0} είναι Ε = {0, 1, 2, 3,.} διακριτή σ.δ. με διακριτό χώρο καταστάσεων διακριτή σ.δ. με συνεχή χώρο καταστάσεων

6 Στοχαστική Διαδικασία Θεωρείστε ένα σύστημα το οποίο εξελίσσεται τυχαία στο χρόνο και έστω ότι παρατηρούμε το σύστημα σε όλες τις χρ. στιγμές t 0και έστω X(t) η κατάσταση του συστήματος χρ. στιγμή t. Το σύνολο των καταστάσεων στις οποίες μπορεί να βρεθεί το σύστημα σε οποιαδήποτε χρ. στιγμή t καλείται χώρος καταστάσεων και συμβολίζεται με Ε. Η διαδικασία {X(t), t 0} καλείται στοχαστική διαδικασία συνεχούς χρόνου με χώρο καταστάσεων Ε.

7 Στοχαστική Διαδικασία Παραδείγματα σ.δ.σ.χ. Έστω μια μηχανή η οποία μπορεί να λειτουργεί ή να μην λειτουργεί. Εάν θεωρήσουμε ως X(t) την κατάσταση της μηχανής στο χρόνο t τότε η {X(t), t 0} είναι μια σ.δ.σ.χ με χώρο καταστάσεων Ε =(λειτουργία, μη-λειτουργία) Έστω X(t) ο αριθμός των πελατών που μπαίνουν σε ένα εμπορικό κατάστημα στο χρόνο t τότε η {X(t), t 0} είναι μια σ.δ.σ.χ με χώρο καταστάσεων Ε =(0, 1, 2, } Έστω X(t) η θερμοκρασία στην πόλη της Χίου στο χρόνο t τότε η {X(t), t 0} είναι μια σ.δ.σ.χ με χώρο καταστάσεων Ε =(-20,50) συνεχής σ.δ. με διακριτό χώρο καταστάσεων συνεχής σ.δ. με συνεχή χώρο καταστάσεων

8 Στοχαστική Διαδικασία Μια διαφορετική προσέγγιση: Ορισμός: Η συνάρτηση Χ(ω,t) όπου ω το αποτέλεσμα ενός πειράματος τύχης και t ο χρόνος, λέγεται στοχαστική διαδικασία. Αν t = t 0 μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τότε η Χ(ω,t 0 ) = Χ (ω) είναι τ.μ. Αν ζ = ζ 0 είναι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα του πειράματος τύχης, τότε η Χ(ζ 0, t) = x(t) είναι μια συνάρτηση του χρόνου Χ(ζ 1, t) * Χ(ζ 1, t 0 ) Χ(ζ 2, t) Χ(ζ 3, t) * Χ(ζ 2, t 0 ) t 0 * Χ(ζ 3, t 0 )

9 Διαδικασία Poisso Ο αριθμός των γεγονότων Ν(t) ακολουθεί την κατανομή Poisso αν οι χρόνοι U i ακολουθούν εκθετική κατανομή { } { } 1 ) ( + > = t T t N { } { } όπου ) ( = > = U U U U T T t T t N K ( ) ( ) ( ) t T t T t N > > = = + Pr Pr ) ( Pr 1 ( )! ) ( Pr e t N t λ λ = =

10 Διαδικασία Poisso Poisso λ 1 Υπέρθεση Poisso (λ 1 + λ 2 ) Poisso λ 2 Poisso λp Διαχωρισμός Poisso λ Poisso λ(1-p) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ανεξάρτητες τ.μ. Χ, Υ Pr k λ λ 1 λ 1 λ2 2 ( X = k) = e, Pr( Y = k) = e, Pr( X + Y = ) =? k! k k!

11 ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Μαρκοβιανές Αλυσίδες Δικριτού Χρόνου

12 Ορισμός (Μαρκοβιανή Αλυσίδα) Μια ακολουθία τ.μ. (X ) με τιμές στο Ε, είναι μια Μαρκοβιανή Αλυσίδα αν για οποιοδήποτε k > 0 και για οποιαδήποτε ακολουθία i, j, i 0, i 1,, i -1 στοιχείων του Ε, έχουμε: ( X + 1= j X0 = i0, X1= i1, X2 = i2, K, X = i) = Pr( X+ = j X = i) Pr 1 Μαρκοβιανή ιδιότητα Αν p ( ) = Pr( X j) τότε η δεσμευμένη συνάρτηση μάζας πιθανότητας j = p jk ( m,) = Pr( X = k X = j) 0 m ονομάζεται συνάρτηση πιθανοτήτων μετάβασης της ΜΑ Ομογενής ΜΑ m

13 Για μια ομογενή ΜΑ χρησιμοποιούμε την p jk = m+ m = ( ) Pr( X = k X j) και ονομάζεται πιθανότητα μετάβασης -βημάτων Λόγω της Μαρκοβιανής ιδιότητας μπορούμε να ορίσουμε την από κοινού πιθανότητα ( X0 = i0,x1= i1,x2 = i, K,X ) = i =... = p i (0) p i i K p i 1 i Pr 2 Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μπορούμε να υπολογίσουμε οποιαδήποτε από κοινού πιθανότητα θέλουμε αρκεί να γνωρίζουμε την αρχική κατανομή ( α() ) p i ( 0) = Pr( X0= i) i και τις πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των καταστάσεων

14 Δηλαδή: [ p (0) p (0) K ] ή [ a(0) (1) K] α= p( 0) = 1 p00 p01 K P = [ p ] ij = p 10 p 11 K M M M 0 a Το άθροισμα κάθε γραμμής του πίνακα P είναι j E p ij = Pr( X = 0 X 1 = i) + Pr( X = 1 X 1= i) + K= 1 Ένας τέτοιος τετραγωνικός πίνακας ονομάζεται στοχαστικός Παραδείγματα 1-5

15 Πιθανότητα -βημάτων: Γνωρίζουμε ότι p ij = m+ m = ( ) Pr( X = j X i) Pr(η διαδικασία πάει στην κατάσταση k στοm-οστό βήμα, δοθέντος ότιχ 0 = i) = p ik (m) Pr(αν η διαδικασία φτάνει στην κατάσταση j μετά από (m+) βήματα, δοθέντος ότιχ m = k)=p kj () Η μαρκοβιανή ιδιότητα υποδεικνύει ότι τα δύο παραπάνω γεγονότα είναι ανεξάρτητα. Από το θεώρημα ολικής πιθανότητας: ij( m+ ) = k E p p ( m) p ( ) ik Chapma-Kolmogorov kj

16 Αν τώρα συμβολίσουμε με P() τον πίνακα με στοιχεία p ij (), τότε με βάση τα προηγούμενα προκύπτει : P ( ) = P P( 1) = P Μπορούμε ακόμα να υπολογίσουμε την περιθώρια σ.μ.π. της τ.μ.χχ, με βάση τις πιθανότητες -βημάτων και την αρχική κατανομή p Η περιθώρια σ.μ.π. της.χ σαν διάνυσμα: και με βάση τα προηγούμενα Παραδείγματα 6, 7 j( ) = Pr( X = j) = Pr( X0 = i) Pr( X = j X0 i E = i E a( i) p ij ( ) ή i E = i) a( i) p ( i,j) [ p ( ) p ( )...] p( ) = 1 0 p( ) = α P( ) p( ) = α P

17 Για πολλές περιπτώσεις αλλά όχι για όλες τις Μ.Α. ισχύει: π Ταξινόμηση Καταστάσεων j = p = j lim ( ) j 01,, 2 Ορισμός: Μια κατάσταση i ονομάζεται μεταβατική (ή μη-επαναληπτική) αν και μόνο αν υπάρχει θετική πιθανότητα η διαδικασία να μην ξαναγυρίσει σε αυτή Γενικά για μια πεπερασμένη Μ.Α. περιμένουμε ότι μετά από ένα μεγάλο αριθμό βημάτων, η πιθανότητα η αλυσίδα να βρεθεί σε μια μεταβατική κατάσταση τείνει στο 0, ανεξάρτητα από την αρχική κατάσταση. ΈστωΧ ji ο αριθμός των επισκέψεων στην i από την j. Τότε Αν η i είναι μεταβατική τότε E[ X ji ] = =0 p ji ( ) =0 p ji( ) < j και άρα p ( ) ji 0

18 Ορισμός: Μια κατάσταση i ονομάζεται επαναληπτική αν και μόνο αν ξεκινώντας από την i η διαδικασία θα επιστρέψει κάποια στιγμή σε αυτή με πιθανότητα 1. Για τις επαναληπτικές καταστάσεις είναι σημαντικός ο χρόνος επιστροφής σε αυτές Έστω f ij ()=Pr(ηπρώτηεπίσκεψηαπότην iστην jγίνεταιμεακριβώς βήματα) τότε p ij ( ) = k= 1 f ij ( k) p jj ( k) 1

19 Έστω f ij = Pr(ξεκινώνταςαπότην iναφτάσωκάποιαστιγμήστην j) τότε f ij = =1 f ij ( ) Αν f ii = 1 τότε η i είναιεπαναληπτική* Αν f ii <1 τότε η i είναιμεταβατική* Έστω f ii = 1 τότε ορίζεται ομέσοςχρόνοςεπανάληψης της i (µ i ή m i ή v i ) µ i = fii( ) = 1 Αν µ i = τότε η i είναιμηδενικάεπαναληπτική Αν µ i < τότε η i είναιθετικάεπαναληπτική*

20 Ορισμός: Για μια επαναληπτική κατάσταση i ισχύει p ii () > 0 για κάποιο 1. Ορίζουμε ως περίοδο της i και συμβολίζουμε με d i, το μέγιστο κοινό διαιρέτη των θετικών ακεραίων για τους οποίους p ii () > 0 Ορισμός: Μια επαναληπτική κατάσταση i είναι απεριοδική αν d i = 1 και περιοδική αν d i > 1* Ορισμός: Μια κατάσταση i είναιαπορροφητική αν p ii = 1 i μεταβατική επαναληπτική μηδενικά θετικά περιοδική απεριοδική περιοδική απεριοδική

21 Ορισμός: Δύο καταστάσεις i και j λέμε ότι επικοινωνούν, αν υπάρχει τουλάχιστον ένα μονοπάτι που οδηγεί από την i στην j και αντίστροφα. Ορισμός: Ένα σύνολο C από καταστάσεις που επικοινωνούν είναι ένα κλειστό σύνολο αν καμία κατάσταση έκτος του C δεν είναι προσβάσιμη από καμία κατάσταση εντός τουc.* Ορισμός: Μια Μ.Α. ονομάζεται μη-διαχωρίσιμη (ή μη-αναγωγίσιμη ή αμετάπτωτη) αν κάθε κατάστασή της είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε άλλη σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων. Αν μια κατάσταση μιας μη-διαχωρίσιμης Μ.Α, είναι απεριοδική τότε όλες της οι καταστάσεις είναι απεριοδικές και η Μ.Α. λέγεται απεριοδική. Ομοίως περιοδικη, μεταβατική, επαναληπτική. Παράδειγμα 8

22 Οριακή Κατανομή Οι πιθανότητες μετάβασης -βημάτων μιας πεπερασμένης, μη διαχωρίσιμης και απεριοδικής Μ.Α. (εργοδικής) γίνονται ανεξάρτητες από την κατάσταση i και από το όταν ö Όταν ö η οριακή πιθανότητα είναι: π j = lim pj( ) = lim α( i) pij ( ) = ( i) α i i = 1 ( ) lim p ( ) = lim p ( ) ij ( ) lim p ( ) Αυτό σημαίνει ότι όταν ö ο P συγκλίνει σε έναν πίνακα Π με όμοιες γραμμέςπ=[π 0 π 1 ] Αν ισχύει και τότε το π ονομάζεται οριακή κατανομή j E π = 1 j ij ij

23 Από το Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας έχουμε ότι : και αφού παίρνουμε π lim j p j ( ) = π = lim p ( 1) = π p ή i i ij j Προκύπτει λοιπόν το σύστημα γραμμικών εξισώσεων: j π= π P j = i p ( ) p ( -1) p π= π P π = 1 i i i ij Οποιοδήποτε διάνυσμα x ικανοποιεί το σύστημα ονομάζεται στάσιμη κατανομή

24 Θεώρημα: Για μια απεριοδική Μ.Α. το lim p υπάρχει Θεώρημα : Για οποιαδήποτε μη-διαχωρίσιμη και απεριοδική Μ.Α. οι οριακές πιθανότητες π j = lim p j π j = ( ) = lim p ( ) ij j () υπάρχουν και είναι ανεξάρτητες από την αρχική κατανομή α Θεώρημα : Για μια εργοδική Μ.Α. η οριακή κατανομή πιθανοτήτων ονομάζεταιπ=[π 0 π 1 ] είναι η μοναδική στάσιμη κατανομή. Παραδείγματα 9-12

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.armscontrol.nfo 7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα