Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση (Moving on Design)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση (Moving on Design)"

Transcript

1 HY351 - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων CS351 - Information Systems Analysis and Design ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση (Moving on Design) Στρατηγικές Σχεδίασης (Design Strategies) ιαστρωμάτωση και Πακετοποίηση (Layering and Packaging) Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη : 12b Ημερομηνία : U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 1 ιάρθρωση Φάση Σχεδίασης (Design Phase) Στρατηγικές Σχεδίασης (Design Strategies) Custom Development, Packaged Software, Outsourcing Επιλέγοντας στρατηγική σχεδίασης (Selecting a Design Strategy) Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση Από τα Μοντέλα Ανάλυσης στα Μοντέλα Σχεδίασης Διαμερίζοντας το Πρόβλημα Διαστρωμάτωση (Layering) Πακέτα και Διαγράμματα Πακέτων (Packages and Package Diagrams) Πακετοποίηση και Ομαδοποίηση (Packaging and Clustering) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 2

2 Υπενθυμιστικό: Η Φάση της Σχεδίασης (Design) Planning Analysis Design Implementation Βήματα: 1. Στρατηγική Σχεδίασης (Design Strategy). Ανάπτυξη από τον ίδιο τον οργανισμό, ή εξωτερική ανάθεση (outsourcing) σε μια άλλη εταιρεία, ή αγορά ενός υπάρχοντος πακέτου λογισμικού; 2. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση (Architecture Design): υλικό, λογισμικό, δικτυακή υποδομή, διεπαφή χρήστη, φόρμες, αναφορές, βάσεις δεδομένων, κλπ. 3. Περιγραφή Αρχείων και Βάσεων Δεδομένων : ποια ακριβώς δεδομένα θα αποθηκεύονται και πού; 4. Σχεδίαση των Προγραμμάτων : ποια προγράμματα πρέπει να γραφτούν και τι θα κάνει το κάθε ένα; Αποτέλεσμα/Παραδοτέα: Προδιαγραφή Συστήματος (System Specification) η οποία δίδεται στην ομάδα των προγραμματιστών προς υλοποίηση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 3 Υπενθυμιστικό: Η Φάση Σχεδίασης στις Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Planning Planning Planning Planning Analysis Analysis Analysis Design Design Design Design Analysis Design Implementation Analysis Design Implementation Design Implementatio n Implementatio n Integration Implementatio n System prototype design prototype Planning Design Implementati on System Analysis Implementation system Implementation system System Analysis Analysis Analysis Design Implementatio n Design Implementatio n Design Implementatio n system v1 system v2 system v3 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 4

3 Υπενθυμιστικό: Η Φάση της Σχεδίασης (Design) Planning Analysis Design Implementation Βήματα: 1. Στρατηγική Σχεδίασης (Design Strategy). Ανάπτυξη από τον ίδιο τον οργανισμό, ή εξωτερική ανάθεση (outsourcing) σε μια άλλη εταιρεία, ή αγορά ενός υπάρχοντος πακέτου λογισμικού; 2. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση (Architecture Design): υλικό, λογισμικό, δικτυακή υποδομή, διεπαφή χρήστη, φόρμες, αναφορές, βάσεις δεδομένων, κλπ. 3. Περιγραφή Αρχείων και Βάσεων Δεδομένων : ποια ακριβώς δεδομένα θα αποθηκεύονται και πού; 4. Σχεδίαση των Προγραμμάτων : ποια προγράμματα πρέπει να γραφτούν και τι θα κάνει το κάθε ένα; Αποτέλεσμα/Παραδοτέα: Προδιαγραφή Συστήματος (System Specification) η οποία δίδεται στην ομάδα των προγραμματιστών προς υλοποίηση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 5 Στρατηγικές Σχεδίασης Design Strategies

4 Οι κυριότερες στρατηγικές σχεδίασης (Three Main Design Strategies) Custom Development Ανάπτυξη από τον ίδιο τον οργανισμό Building the system from scratch Packaged Software Buying a packaged software and customizing it Έτοιμο Πακέτο Λογισμικού Outsourcing Hiring an external person/company to build the system Εξωτερική ανάθεση Ανάπτυξη κατά παραγγελία Πακέτο Λογισμικού Εξωτερική ανάθεση U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 7 Design Strategies Custom Development Custom development means building the system from scratch Advantages Complete control (and freedom) over the functionality of the system Extensibility of the system (future needs may be taken into account) The skills of the staff improve (beneficial for future projects) Weaknesses Takes time, requires hard work (the staff may be already overcommitted) Appropriately skilled staff is needed High risk U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 8

5 Design Strategies Packaged Software Buying a packaged system and customizing it (commercial off-the-shelf (COTS) software product) many business needs are common to a large number of organizations there are thousands of commercially available programs that support basic and ubiquitous needs (e.g. payrolls, orders, inventory, sales, etc) these programs range from small components to complete ERP (enterprise resource planning) systems complete ERP systems have taken years and have cost millions of Euros to develop (SAP, PeopleSoft, Oracle, Baan) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 9 Design Strategies Packaged Software (II) This decision strategy introduces an additional phase, the procurement phase which is a special decision analysis phase comprising the following steps: 1) Identify products that could fit the needs of the project sources: special magazines, journals, Web sites, other organizations with similar needs 2) solicit, evaluate and rank vendor proposals 3) select and recommend the best of them 4) contract with the awarded vendor to obtain the product Procurement phase: φάση προμήθειας U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 10

6 Design Strategies Packaged Software (IΙΙ) 2) solicit, evaluate and rank vendor proposals Commonly, this step involves preparing an RFQ or an RFP document: RFQ (Request for Quotations) (αίτηση προσφοράς) used when you have selected the product but the product is available from various distributions. Objective: negotiate configuration, prices, maintenance contract. RFP (Request for Proposals) (αίτηση προτάσεων) used when there are several different vendors and products that are candidate. RFP is a superset of RFQ because the former describes in detail the requirements of the project (it is like the Requirements Specification Document) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 11 Design Strategies Packaged Software (IV) Advantages It takes a short time to buy and install it (no extra staff is needed) Low risk (packaged software has already been written, tested and proved to be effective) Weaknesses Not full control over the functionality of the system (we cannot customize everything) sometimes the business processes of the organization have to adapt to the software! Extensibility of the system for the future needs of the organization is not ensured The skills of your staff do not improve The price of the packages software is sometimes high The organization depends on the vendor maintenance (plus cost of maintenance) Risk if the vendor bankrupts U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 12

7 Design Strategies Outsourcing Hiring an external person/company to build the system Types of contracts: time and arrangements payment based on the time and the expenses [-] the bill may climb high fixed-price contract requirements should be very clear [-] usually outsourcers are not willing to accept changes in the requirements value-added contract the outsourcer will have some share of the benefits from the system becomes more and more popular U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 13 Design Strategies Outsourcing (II) Advantages You have the full control over the requirements The external party may be more skilled than you Weaknesses No full control over the internal architecture of the system The skills of your staff do not improve You may have to share confidential information You need a person to manage the outsourcing Risk if you haven t specified well the requirements never outsource something you don t understand Risk if the external party fails U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 14

8 Επιλέγοντας Στρατηγική Σχεδίασης (Selecting a Design Strategy) Επιλέγοντας Στρατηγική Σχεδίασης Custom Development Packaged System Outsourcing Unique business need Your staff has technical skills and you want to enhance them Loose and flexible deadline Very common business need Technical skills are lacking and it is not strategically important to build them Short timeframe with strict deadline The business need is not crucial for the organization Technical skills are lacking and it is not strategically important to build them A good outsourcer is available You want to avoid risk What about your project? U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 16

9 Επιλέγοντας Στρατηγική Σχεδίασης Πίνακας Εναλλακτικών (Matrix of Alternatives) We can use a matrix of alternatives (like the one we used in feasibility analysis) for organizing the pros and cons of each alternative. We could also employ a weighting scheme or any other decision theoretic method for selecting the best strategy for the project at hand Description Operational feasibility Custom Development Packaged Software Outsourcing Technical feasibility Economic feasibility Cost Payback period ROI Schedule feasibility Plus whatever other criteria are appropriate U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 17 Hereafter we assume that we have selected the custom development design strategy

10 ΑπόταΜοντέλαΑνάλυσηςσταΜοντέλαΣχεδίασης (From Analysis Models to Design Models) Από τα Μοντέλα Ανάλυσης στα Μοντέλα Σχεδίασης Σκοπός Τα μοντέλα ανάλυσης που έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα έχουν κυρίως εστιάσει στις Λειτουργικές Απαιτήσεις (ΛΑ) Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις Μη Λειουργικές Απαιτήσεις (ΜΛΑ) Στην Αντικειμενοστρεφή Ανάλυση και Σχεδίαση: πρέπει να αναθεωρήσουμε και εκλεπτύνουμε τα μοντέλα που έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα Προσθέτοντας λεπτομέρειες που αφορούν το περιβάλλον του συστήματος Μη-Λειτουργικές Απαιτήσεις (ΜΛΑ) Περιγράφουν ιδιότητες του συστήματος που συνήθως εκφράζονται βάσει χαρακτηριστικών της μορφής: Απόδοση (performance), Χρηστικότητα (usability), Ασφάλεια (security), Νομιμότητα (legislative), Ιδιωτικότητα (privacy) Με άλλα λόγια: περιγράφουν το πώς (ή τοπόσο καλά) το σύστημα θα υποστηρίξει τις λειτουργικές απαιτήσεις. Μπορούμε να τις θεωρήσουμε ως «περιορισμούς» που περιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να πραγματώσουμε τις λειτουργικές απαιτήσεις. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 20

11 Από τα Μοντέλα Ανάλυσης στα Μοντέλα Σχεδίασης Υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές ανάγκες καταγεγραμμένες στην Πρόταση Συστήματος Καθορισμός Απαιτήσεων Ανάλυση Αναλυτική Καταγραφή Συγκεκριμένων απαιτήσεων Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Λειτουργική /Δομική/Συμπεριφοράς (Functional/Structural/Behavioral) Σχεδίαση Αναθεώρηση Εκλέπτυνση Μη Λειτ/κές Ααπαιτήσεις Μοντέλα Σχεδίασης U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 21 Από τα Μοντέλα Ανάλυσης στα Μοντέλα Σχεδίασης Τεχνικά, η φάση Σχεδίασης περιλαμβάνει: Υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές ανάγκες καταγεγραμμένες στην Πρόταση Συστήματος Καθορισμός Απαιτήσεων Ανάλυση Αναλυτική Καταγραφή Συγκεκριμένων απαιτήσεων Μοντελοποίηση Μοντελοποίηση Λειτουργική /Δομική/Συμπεριφοράς (Functional/Structural/Behavioral) Σχεδίαση Αναθεώρηση, Εκλέπτυνση Μη Λειτ/κές Ααπαιτήσεις Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων Σχεδίαση Επιπέδου Διαχείρισης Δεδομένων Μοντέλα Σχεδίασης Σχεδίαση Επικοινωνίας με Χρήστη Σχεδίαση Φυσικής Αρχιτεκτονικής U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 22

12 Από την Ανάλυση στη Σχεδίαση Τεχνικά, η φάση Σχεδίασης περιλαμβάνει: class specifications (detailed Class Diagrams) Contracts, Method Specifications Class and Method Design Data Management Layer Design Human Computer Interaction Design Physical Architecture Layer Design file structure, database Use Scenarios, Windows Navigation Diagrams, Interface Standards, User Interface Templates Deployment Diagrams, Hardware/Software Specifications Each of the above topics will be covered in the subsequent lectures U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 23 Ένα από παλαιότερα ερωτήματα (One of the oldest questions in software methods) Πώς να σπάσουμε ένα μεγάλο σύστημα; Λόγος: Αν είναι μεγάλο τότε έχουμε δυσκολίες κατανόησης, επέκτασης, αλλαγής Φάση Ανάλυσης: Για να σπάσουμε ένα μεγάλο σύστημα στο παρελθόν κάναμε Λειτουργική Αποσύνθεση (Functional Decomposition). Χρησιμοποιούνταν τις μέρες που οι διαδικασίες (processes) και τα δεδομένα ήταν διαχωρισμένα Σήμερα: Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases) Φάση Σχεδίασης: Εντοπισμός στρωμάτων (layers) και πακέτων (packages) (packages are sometimes called subsystems) Τα πακέτα είναι ζωτικής σημασίας εργαλεία για τα μεγάλα έργα Τα πακέτα είναι επίσης καλά για δοκιμές (testing in package basis) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 24

13 Εντοπισμός Στρωμάτων Identification of Layers Έως τώρα έχουμε κυρίως εστιάσει στην «εννοιολογική προοπτική» (ή αλλιώς μοντέλο προβλήματος, μοντέλο πεδίου εφαρμογής, problem domain layer) Τώρα πρέπει να προσθέσουμε λεπτομέρειες που αφορούν στο περιβάλλον του συστήματος Ένας τρόπος για να αποφύγουμε την υπερφόρτωση του σχεδιαστή είναι να χρησιμοποιήσουμε πολλά layers (στρώματα) Παράδειγμα διαστρωμάτωσης: Problem Domain Data Management Human Computer Interaction Η εννοιολογική προοπτική Αφορά τα αντικείμενα που απαιτούν μόνιμη αποθήκευση ΚλάσειςΔιεπαφήςΧρήστη Physical Architecture Foundation Layer Επικοινωνία, Αρχιτεκτονική Λογισμικού Π.χ. θεμελιώδεις τύποι δεδομένων (συνήθως περιλαμβάνονται στο αντικειμενοστρεφές περιβάλλον ανάπτυξης) layers can be represented using the higher level (UML) concept of PACKAGE U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 25 Πακέτα και ιαγράμματα Πακέτων Packages and Package Diagrams Divida et impera (divide and rule)

14 Πακέτa της UML UML Packages Τα Πακέτα είναι ένας γενικός μηχανισμός ομαδοποίησης ο οποίος επιτρέπει να ομαδοποιήσουμε οποιαδήποτε στοιχεία της UML σε υψηλότερου επιπέδου μονάδες Συνήθως χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση κλάσεων Ένα πακέτο μπορεί να ομαδοποιήσει κλάσεις άλλα μοντέλα σχεδίασης. U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 27 ιαγράμματα Πακέτων Package Diagrams Απεικονίζουν τα πακέτα και τις μεταξύ τους εξαρτήσεις (dependencies) P2 P1 To P2 εξαρτάται από το P1 Σημαίνει ότι μια αλλαγή στο P1 μπορεί να απαιτήσει αλλαγή του P2 Εξαρτήσεις (Dependencies): Οι εξαρτήσεις δεν είναι μεταβατικές Μια καλή πρακτική είναι η απαλοιφή των κυκλικών εξαρτήσεων (τουλάχιστον η μείωση τους) Η τέχνη της σχεδίασης μεγάλης κλίμακας: ελαχιστοποίηση εξαρτήσεων U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 28

15 Ένα διάγραμμα πακέτων (που ομαδοποιούν κλάσεις) Order Capture UI Mailing List UI AWT Order Capture Application Mailing List Application Orders Customers U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 29 Τρόποι ιαγραμματικής Απεικόνισης Πακέτων package name package name + contents util util util Date Date fully qualified package name java::util Date nested packages java util Date java::util::date U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 30

16 Πακέτα, Ορατότητα, και Εισαγωγή Packages, Visibility and Importing We can define the visibility of the elements owned by a package as we defined the visibility of the attributes and operations of a class. util +Date +Tree -XYZ +: public -: private: seen only the elements of the same package #: protected: seen only by the elements of the same package and its children To refer to the class of another package you need to use the qualified name of the class (package name::class name) import allows using direct names (not qualified ones) importing adds the public elements from the target package to the public namespace of the importing package. Notation in UML: <<import>> P2 <<import>> P1 Import vs Access : Access is like import but you cannot reexport. So it is not transitive (import is transitive) U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 31 Παραδείγματα java Cinterface <<subsystem>> presentation applet <<subsystem>> control awt Minterface lang <<subsystem>> mediator Einterface <<subsystem>> entity Finterface <<subsystem>> foundation U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 32

17 Στρώματα ως Πακέτα Layers as Packages Μοντελοποιώντας Στρώματα ως Πακέτα Modeling Layers using Packages Problem Domain Foundation Data Management Human Computer Interaction Problem Domain Physical Architecture Foundation Layer Physical Architecture Data Management HCI U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 34

18 Πακέτα για Μοντελοποίηση διάφορων Αρχιτεκτονικών Όψεων Packages for Modeling the various Architectural Views Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πακέτα για να μοντελοποιήσουμε τις διαφορετικές όψεις ενός συστήματος Design View Implementation View Use Case View Interaction View Deployment View Layer N Layer N-1 Layer 3 Layer 2 Layer 1 Presentation Logic Application Logic Data Access Logic Data Storage U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 35 Πακετοποίηση Κλάσεων Packaging Classes

19 GeneralLife-Beneficiary W orkers Co mpen s atio nclaim-notifier NOTE: The relationships in blue are generic relationships that are detailed by specific relationships. Settlement-Party VERIDASSRegistration -Requ ester RelatedParty-Fax Rate RelatedParty-Rate Overview/Conceptual RelatedParty-MobileTelephone RelatedParty-OfficeTelep ho ne RelatedParty MutualHealthInsurer Fax RelatedParty-HomeTelephone RelatedParty- RelatedParty-ExternalRole Related Party -OfficialAd dres s Reg LegPers-Ho liday PayBu reau Ho lidaypaybu reau ActualInsurerOf MobileTeleph on e ExternalRo le RegLegPers-FamilyAllowanceBureau FamilyAllowanceBureau FileAdmin istrator Co mmunicatio nch ann el Party-Fax Telephone OfficeTelephone Ph ysicalperson RegisteredLegalPerson RegLegPers-Parity Committee ParityCo mmittee Bord ereau Party-Mo biletelepho ne 1-N Bordereau-BordereauLine BordereauLine RegLegPerson-PartyRole RegLegPers-SocialSecurityBurea Ho meteleph on e AccountingDocument-Insurer AccountingDocument AccountingDocumentLine Party-OfficeTelep ho ne Party SocialSecurityBureau Party-HomeTeleph on e NonRegisteredLegalPerson Co up le Leg alp ers on Address Curren taccou nt Party- Gro up Party-Previou saddress Phy sicalperson -Party Role Victim-ActualInsurer Victim-Mutu alhealth Insurer Party-MailPrimaryAddress Party-OfficialAddress BranchOfficeAddress LegalPerson-HeadOfficeAddress CurAcc-PremiumReturnLine CurAcc-PremiumCan cellatio nline FactualGroup Couple-PartyRole LegalPerson-BranchOfficeAddres HeadOfficeAddress FutureAddress EventAddress Requester No nreg LegPerson -Party Role No tifier InsuranceProvider-FileAdminist Cu racc-premiuminv oiceline Incid ent-opp on entthirdparty FactualGroup-PartyRole CurAcc-PremiumReimb ursementline Cu racc-miscelltransline CurAcc-FinTran sline Cu racc-commission Line Cu ra cc-clai mlin e CurAcc-Bord ereauto talline PremiumReturnLine CurrentAccountLine OpponentThirdParty Beneficiary Prev io usad dress Seniority SecondResidencyAddress PremiumReimbursementLine PremiumCancellationLine Vehicle-RegistrationPlateHolde VehicleReg is tratio np lateholder AccountingDocument-Intermediar Premiu minv oiceline Premiu man dcommis s io nrev ersiblepremiu mlin e Cancellation OfficialAddress MailSecondaryAddress Bran chseniority Action MailPrimaryAd dres s PartyRo le Victim-BranchSeniority Victim-CompanySeniority Victim-JobCategorySeniority Victim-Profession Seniority RequestForBid-Bid/Offer Vehicle-LeasingCompany MaterialObject-Owner Own er MiscellaneousTransactionLine FinancialTransactionLine Co mmissionlin e Co mp any Seniority Amendment Intermediary Jo bcateg oryseniority Expense BordereauTotalLine InsuranceProvider ClaimLin e P remiu mlin e Transfer MaterialObject-FinanceCompany FinanceCompany Fee Victim ProfessionSeniority DirectPayment Suspension DataEntryOperator Opp on entth irdparty-circumstan cecolumn In demnificatio n ContractChange Requ estforbid Bid/Offer Representative An nulmen t Leas ing Co mp any In sured Incid ent-w itn ess PremiumLine-PolicyHolder ClaimLin e-policy Ho ld er PremiumInvoiceRelatedAction ManagementAct Witness Claimant-Settlement Settlement NCBPreviou s NCBAtPreviou sinsu rer Cred ito r Sending Company Incid ent-in tervening Auth ority Settlement-Guarantee Settlement-Cover PrivateVehicle/Truck-Driver KfkOperation-SendingCompany Driver-Driv in glicencew ith drawa Victim-BonusReceptionDeclarati Victim-AIKReceptionDeclaration KfkOperation-ReceivingCompany Contract-Cancellation Driver-NCBLevel Contract-Amendment Driv er-previou sclaim Driver-AccidentsSinceAdjustment Victim-ActivityExecutionAddres Con tract-transfer TotalLoss-RequestForBid RiskOb ject-previousin surer Co ntract-su spen sion PremiumNotification-PIRelatedA Phy sicalinjury-firstaidsupp lie Contract-Intermediary Co ntract-po licych ange Phy sicalinjury -Certifying Medic Po licyholder-ncblevel PreNo t-pro ration Premiu mperiod PreNot-RenewalPremiumPeriod PolicyHolder-AccidentsSinceAdjustment In ciden t-ev entad dress Phy sicalin ju ry-treatingmed ical In sured -CircumstanceCo lumn Co ntract-coinsu rer PhysicalInjury-Hospital Contract-Insurer 1-N PolicyHolder-PreventionMeasure Policy Ho ld er-previou sclaim Po licy Ho ld er-billingad dres s Po licyho ld er-offen cepend in g Contract-CoPolicyHolder Declaration-Response PolicyHolder-Conviction Contract-PremiumNotification PolicyHolder-PrevIn srefu sal Contract-PolicyHolder PolicyHolder-PreviousPolicy Claimant-Damage Claiman t NCBReference In terven in gauth ority AddOnInsurer NCBAtUnderwriting In surer Claimant-Professio n NCBActual ReceivingCompany Driver Coinsurer Previo usin surer NCBYearMin us2 Claim-Intermediary MedicalDocto r FirstAid Su pplier DrivingLicenceWithdrawal NCBYearMinu s3 Hospital NCBLev el CertifyingMedicalDoctor TreatingMedicalDoctor Claim-ManagementAct Co ntract-ann ulmen t AccidentsSinceAdjustment Claim-Claimant PremiumPeriod Billin gad dress Pro ratio n PreviousClaim CoPolicy Ho ld er P remiu mnotification Renewal 1-N KfkDebitOrCreditStatement Declaration PreventionMeasure 1-N KfkOperation PolicyHolder KfkReq uestforrefun d OffencePending Claim-KfkOperation 1-N Claim Conviction 1-N Assessor Con tract-claim MaterialDamage-Assessor 1-N MaterialDamage-Repairer Contract-RelatedPolicy Driver-DrivingLicence Con tract-sp ecialco nd ition Contract-ContractDocument BonusReceptionDeclaration-Bonus Prev io usinsu rancerefusal BonusReceptionDeclaration Repairer Con tract Contract-Cost/Charge Co ntract-gen eralcon ditio n Co ntract-commissio n GeneralCon ditio n-clau se SpecialCondition-Clause PolicyHolder-RSRRegistration EANForm-CircumstanceColumn LifeIn scon tract-lifeprofitsh aring LifeInsContract-ReferencePremium MotorIn suran cecon tract-veridas LifeInsContract-LastPremium LifeInsContract-DeceaseProfitSharing Co ntract-prop ortio nalpremiu m Co ntract-netpremiumin dexed CircumstanceCo lu mn-circumstance Co ntract-netpremiumno nind exed Con tract-grosspremiu m Con tract-ann ualpremiumind exed Contract-AnnualPremiumNonIndex LifeInsContract-FirstPremium Wo rkersco mp ensation Claim-Po licyholder Document-DocumentExchangeDetails Premium-CommercialDiscount Premium-Oth erin suran cereductio Premium-FidelityBonus Premium-SplitPaymentLoading Gu arantee-cos t/ch arg e Guarantee-GeneralCondition Guarantee-SpecialCondition Guarantee-Commission Moto rised RoadVeh icle-vehiclepassen ger Premium-PreviousIndex Premium-ActualIndex Premium-Tax Contract-InsuranceObject WaterVehicle-LoadCapacity Bu ilding -TakeOverPolicy Assessment-Settlement Po licy Related Policy Bo nu s PreviousPolicy GeneralCon ditio nswo rding EmployeeBenefitsContract WorkersCompensationContract Con tractdocu men t GreenCard Acqu is itio nco mmis s io n Respo nse AIKReceptionDeclaration-AIK DrivingLicence GroupInsuranceContract TravelInsuranceContract Transp ortinsu ranceco ntract Co vernote WorkersCompensationClaim AdvantageInKind AdvantageInKindReceptionDeclaration Premiu min voice SpecialCondition LastCommission Id entitycard MotorCycleCertificate FireInsuran cecon tract GeneralCondition Commission PersonalLiabilityInsuranceContract Cost/Charge Oth erpo licy LegalExpensesInsuranceContract CommercialInsuranceContract MotorInsuranceContract Clau se Circu mstan cecolu mn IndividualInsuranceContract ThirdCommission EuropeanAccidentNotificationForm FirstCommission SecondCommission SecuritySystemCertificate MortgageLoanFile ReplacedPolicy LifeProfitSharing Building-PolicyHolder Hu ntin glicen ce ProfitSharing VehicleRegistrationCard LifeInsuranceContract Con ditio n DeceaseProfitSharing VERIDASSRegistration RSRRegistration ReferencePremium Document TakeOverPolicy Circumstance Oth erinsuran ceredu ctio n Las tpremiu m PremiumDiscou nt FirstPremiu m CivilLiabilityHorsesAndCarriages CommercialDiscou nt WorkersCompensation PrivateMotorisedRoadVehicle Premiu mdis co un torlo ading FidelityBo nu s Gro s spremium GeneralCivilLiability TotalLoss SplitPremiumPaymentLoading Premium NetPremiu mnon in dexed Calculation CommercialMotorisedRoadVehicle DocumentExchangeDetails Co mmon Law PremiumLoading BasePremiu m VehiclePassengers CommercialLoss Insu redperso n-perman entdisabil InsuredPerson-GeneralLife Premium-SubscriptionIndex OldPremium AnnualPremium TariffPremium NetPremium NetPremiumIndexed PermanentDisabilityCover Insured Perso n Index Prev io usin dex Prop ortion alpremiu m MotorFullComprehensive Tax StartIndex EndIndex ActualIndex MotorisedRoadVehicle-Engine En gine Cov erlimit-previou sindex CoverLimit-ActualIndex AnnualPremiumIndexed Su bscription Ind ex Annu alpremiumno nind exed Mo torisedro advehicle-load Cap acity CoverLimit-SubscriptionIndex Guarantee-ProportionalPremium WaterVeh icle-eng in e Gu arantee-oldpremiu m Guarantee-BasePremium Guarantee-NetPremiumInd exed Guarantee-NetPremiumNonIndexed DamagedObject-Valuation Building -Sto rmhailandheavy Sn ow MotorisedRoadVehicle-SeatingCapacity Guarantee-AnnualPremiumNonInde Guarantee-GrossPremium Co ntents-bu rglary/theft Vehicle-Mo torfullcompreh ensive Gu aran tee-daily Allowance Guarantee-Capital Guarantee-AnnualIndemnification Guarantee-AnnualPremiumIndexed Vehicle-MotorPartialComprehensive Mo torised Road Vehicle-Hau lag etrailer MotorisedRoadVehicle-Caravan AirVehicle-SeatingCapacity AirVehicle-LoadCapacity WaterVeh icle-seatin gcap acity AirVehicle-Engine Moto rpartialcompreh ensiv e MotorTheft Mo torcompreh ensive Burglary/Theft LoadCapacity StormHailAndHeavySnow AnnualIndemnification CoverLimit Valu ation Cap ital MotorisedRoadVehicle MotorFire Mo torth ird PartyLiab ility DailyAllowance AirVehicle SeatingCapacity RiskAd dress WaterVehicle ActivityExecutionAddress Building GeneralLife Vehicle-MotorTheft Ro adveh icle Vehicle-Mo torfire Vehicle-Moto rtpl Hu ntin g-hun tin glicence No nmo toris edroadvehicle Caravan SpaceVehicle Damage Building-GeneralFire GeneralFire Damage-Gu arantee Guarantee MotorisedRo advehicle-tech nicardata RailVehicle HaulageTrailer Bicy cle Property-RiskAddress InsuredPerson-PrimaryOccupation InsuredPerson-AdditionalOccupation InsuredPerson-AdditionalActivities Guarantee-Extension Guarantee-Cover Building-SecuritySystem Vehicle Contents-GeneralFire PrivateBuilding Extension Guarantee-DamAmBasedDeductible Guarantee-InsValBasedDeductible Guarantee-Subguarantee Co ver CommercialBuilding Subguarantee-Cover Vehicle-TransportedGoods Vehicle-SecuritySystem Profession -Activ ityexectu tio nadd ress OtherPriv atebuilding DamageAmountBasedDeductible Dwelling Co nten ts Fleet-Vehicle TransportedGoods Contents-SecuritySystem Resid entialcaravan Garage FinancialDamage MoralDamage Subguarantee SecuritySystem Insured Valu ebasedded uctible DamagedOb ject 1-N Land RealEstate Dedu ctib le Collection PermanentDisability MaterialDamage-DamagedObject Hunting Fleet PrimaryOccup ation AdditionalOccupation AdditionalActivity TotalTemporaryDisability Disability PhysicalIn ju ry-disability Phy sicalinjury MaterialDamage Machinery/Appliances Property P Temp orarydisab ility TechnicarData PartialTemp orary Disability RiskObject Assessment-DamagedObject Πακετοποίηση Κλάσεων: Κίνητρο Packaging classes: Motivation Οι κλάσεις αποτελούν το βασικό μέσο δόμησης ενός αντικειμενοστρεφούς συστήματος Είναι όμως αυτή η δόμηση αρκετή αν έχουμε εκατοντάδες κλάσεων;? Συμβουλή: Χρησιμοποίηστε Πακέτα όταν ένα διάγραμμα κλάσεων δεν χωράει σε μια σελίδα A4 U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 37 Πακετοποίηση Κλάσεων: Ιδιότητες Packaging classes: Properties Ιδιότητες Μια κλάση μπορεί να ανήκει σε ένα μόνο πακέτο Μια κλάση πρέπει να έχει μοναδικό όνομα μέσα στο πακέτο Ένα πακέτο μπορεί να περιέχει κλάσεις και άλλα πακέτα Άρα μπορούμε να ορίσουμε μια ιεραρχική δομή Σημείωση: Τα UML packages αντιστοιχούν στα packages της Java U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 38

20 Πακετοποίηση Κλάσεων: Κριτήρια Η πακετοποίηση των κλάσεων μπορεί να γίνει βάσει διαφόρων κριτηρίων, π.χ.: βάσει συγγραφέα (who wrote what) βάσει λειτουργίας (e.g. Storage Manager, UI, MVC, ) βάσει αρχιτεκτονικού στρώματος (architectural tier), π.χ. θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες κλάσεων: Presentation Logic Application Logic Data Access Logic Data Storage U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 39 Πακετοποίηση Κλάσεων: Κριτήρια Ένας άλλος τρόπος διαμέρισης των κλάσεων: persistent database classes Οι κλάσεις που απαιτούν μόνιμη αποθήκευση entity classes: those that will reside in the main memory Οι κλάσεις που θα βρίσκονται στην κύρια μνήμη boundary classes (interfaces) Οι διεπαφές control classes: specify business logic function Επιχειρηματική λειτουργίες U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 40

21 Παράδειγμα: ιάγραμμα Κλάσεων Συστήματος Κράτησης Ραντεβού (εννοιολογικό επίπεδο) PERSON Taken from Dennis et al U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 41 Παράδειγμα: ιάγραμμα Πακέτων του Συστήματος Κράτησης Ραντεβού Presentation Logic Application Logic Data Access Logic Data Storage U. of Crete, Information Systems Analysis and Design Yannis Tzitzikas 42

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling)

Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Functional Modeling) Management Doctor Make payment arrangements Produce schedule information Record Availability «extend» «include» Manage schedule «include» Make old pat. app Make appointment Make new pat. app «include»

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination)

Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements Determination) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006-2007 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Καθορισμός των Απαιτήσεων (Requirements

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business)

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce / Business) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Τμήματος ΗΜ & ΜΥ (Άνοιξη - 2011) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Επιχειρείν (Electronic Commerce

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 14: Ταχεία Ανάπτυξη Λογισμικού (Rapid Software Prototyping) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville,

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΑΦΝΗ Προτίθεται να αναθέσει σε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση μέρους του αντικειμένου του Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014

1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 1 st CAA-GR Conference Institute of Mediterranean Studies Rethymno, 6-8 March 2014 2 Contents Timetable... Abstracts... Spatiotemporal Modelling, GIS and Remote Sensing... 1 Recording and Automated Methods

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα

107 θέσεις εργασίας. στον κλάδο του Τουρισμού σελ. 8-9. Περιεχόμενα. σελ. 4. σελ. 6. σελ. 10. σελ. 12. σελ. 14-15. 25.000 Αντίτυπα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #37 / Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Περιεχόμενα σελ. 4 Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Λογιστές, Οικονομικά Στελέχη σελ. 6 Μηχανογράφηση, Προγραμματιστές σελ.

Διαβάστε περισσότερα