Recipe booklet Rezeptbuch Livret de recettes Receptenboek Βιβλίο συνταγών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Recipe booklet Rezeptbuch Livret de recettes Receptenboek Βιβλίο συνταγών"

Transcript

1 Recipe booklet Rezeptbuch Livret e recettes Receptenboek Βιβλίο συνταγών

2 GB Contents...page Nutritious meals mae easy GB stage stage stage Nutritious meals mae easy...3 Starting weaning your baby...4 General professional recommenations...5 First tastes First tastes meal planner Recipes Apple purée Carrot an sweet potato purée Potato an broccoli purée Soft chews Soft chews meal planner Recipes Meat purée Mashe vegetables Lamb with potato an squash Salmon with sweet potato an courgette Lentils with vegetables Peach an plum essert Chunkier chews Chunkier chews meal planner Recipes Rice with sweet pepper sauce Pasta with bolognese sauce Asparagus with feta cheese Quite often mothers are confuse by the overwhelming amount of information available regaring the introuction of soli foos into a baby s iet. Furthermore, parents get frustrate when babies just spit out the foo prepare for them. Perhaps as parents we nee to unerstan how babies grow an why they behave the way they o! Philips AVENT has evelope this booklet in cooperation with Juy More, Paeiatric Dietician, an Dr Gillian Harris, Consultant Clinical Psychologist, to offer parents professional avice on weaning an how to prepare nutritious meals for their babies. Juy More is a registere Dietician an Nutritionist who specialises in chilhoo nutrition. She is a member of both the British Dietetic Association an the Nutrition Society. She set up her Chil-Nutrition consultancy after many years of experience working as a paeiatric ietician in NHS (National Health Service) hospitals an community trusts. Juy has wie experience of all paeiatric nutritional problems an now has a Lonon practice where she sees parents an chilren for iniviual consultations. Dr Gillian Harris is a Senior Lecturer an Consultant Clinical Psychologist at The Chilren s Hospital in Birmingham. Her research expertise is worlrenowne an lies in the fiel of chil feeing behaviour an appetite regulation, incluing infancy an attachment. Her research inclues both clinical an non-clinical populations looking at the acquisition of taste an foo preferences in the first years of life, the factors affecting appetite regulation, the evelopment of foo categorization in the early years, an the interaction between chil temperament, parental management style an foo (fussiness). This booklet inclues useful information an professional avice about the ifferent stages of weaning, followe by meal planner examples an appropriate recipes for each stage of weaning. In aition, each recipe has been evelope using this prouct an with the help of Juy More to ensure that the result is nutritionally rich. The Philips AVENT Combine Steamer an Blener gently steams fruits, vegetables, fish an meat. It also blens your cooke ingreients to the consistency that most suits your baby s nee, to make a healthy, wholesome baby meal simply an quickly! 2 3

3 GB Starting weaning your baby General professional recommenations GB It is truly rewaring for any parent to see how quickly their tiny newborn grows an evelops into a happy, healthy baby. Goo nutrition is vital for the healthy growth an happiness of your baby. Breast milk is the ieal first foo, containing all the natural nutritional content that is specific to babies nees. Infant formula too has its place as an alternative for when breastfeeing is not possible. Generally, after the first month of life, infants gain an average of 0.5 to 1 kilogram a month for the first six months. Beyon this stage, a combination of both milk an soli foos is require to promote growth whilst infants gain approximately 0.5 kilogram in weight per month. At aroun 4-6 months, babies begin to sit up with support, are able to control their heas an often put anything that they can fin into their mouths. At this stage they may seem less satisfie with the milk that they are given an more conscious an curious of ault eating habits, especially those of their parents. This is an inication that they are now reay to start eating soli foos themselves, which complements the milk that they are given, with the ae benefit of proviing even more nutrients. This is a very exciting phase for infants as they can experiment an learn to enjoy new an ifferent tastes you offer them. It is true that all babies grow an evelop ifferently. Many are happy to wait until 6 months to begin weaning, however others may seem to be reay before that time. Four months or 17 weeks is the earliest age that you shoul consier beginning to wean your baby. For further avice it woul be avisable to consult your health visitor or local octor. When your baby is reay, you will want to make the first soli foos from fresh ingreients, so that foo nutrients remain as intact as possible. Buying an preparing foos yourself is the best way of ensuring this because you know exactly what your baby is eating. The foos you buy an how they are store, prepare an cooke will affect their nutritional content. It is important to buy fresh ingreients, to store them accoring to any given instructions an to prepare them on a clean surface. Steaming is one of the best cooking methos that helps to preserve flavours. Steaming with the unique Philips AVENT Combine Steamer an Blener helps to retain essential nutrients because the juices that are release from the foo uring the steaming phase are retaine for mixing back into the foo uring the blening phase. In this way, as many nutrients as possible are retaine in the foo in orer to provie a healthy iet. As you know, there are many reliable sources of information on weaning, such as baby clinics, octor s surgeries an online web-sites that can help you to ecie when your baby is reay to start weaning an move from one stage to the next. Enjoy this special stage in your baby s life! Juy More, Freelance Paeiatric Dietician, Always store foo safely an ahere to use-by ates. Prepare foo in a clean kitchen with clean utensils an bowls for optimum hygiene. Wash hans before foo preparation, an baby s hans before feeing. All fruits an vegetables shoul be carefully washe before use. Some nee peeling. Salt shoul not be ae to foos for babies try using herbs or mil spices as you woul in your usual family recipes to make the foos tastier for your baby. Sugar shoul not be ae unless a very small amount is ae to tart fruit to make it palatable. Baby foo shoul be cooke thoroughly until piping hot an allowe to cool before serving. Microwaving heats foos unevenly an can cause hotspots which may scal your baby. Make sure any foo you warm up this way is mixe thoroughly an left to cool before serving. Use the Philips AVENT Bottle an Baby Foo Warmer to heat your baby s foo safely an evenly. Never re-heat your baby s foo more than once. Most freshly cooke foos can be store in the refrigerator for up to 24 hours. Preparing batches an freezing them in ice cube trays or foo containers, such as VIA Cups, can save you lots of time! VIA Cups are sterile, stackable an can easily be written on with the name of the foo an the ate prepare. Check your freezer s instructions to fin out how long you can store baby foo safely. It is usually between 1 an 3 months. Do not refreeze foo after it has been thawe. Some foos, such as raw shellfish, liver, soft unpasteurise cheeses an honey, are not suitable for babies uner 12 months. Eggs shoul always be well cooke. Always check with your health visitor if you are unsure. If there is a family history of allergy, exclusive breastfeeing to 6 months is strongly recommene. Continue breastfeeing uring the weaning stage an, when you introuce foos that can cause allergies, such as milk, eggs, wheat, nuts, sees, fish an shellfish, o so one at a time. The stage by stage meal planners are examples of a balance meal plan with a variety of foos. Aapt these to use seasonal fruit an vegetables an your family foos. Generally, sweet potato can be replace with potato an you can use any root vegetables in place of carrot. Guielines for best results The quantities state in the recipes usually provie you with enough foo to serve an some left over to store or freeze. Aapt the quantities state to suit your nees, but remember that the steaming times will vary accoring to the quantity of foo in the jar. Check the instructions for use for the approximate steaming times for ifferent foos. The final consistency of the foo also epens on the nature an quantity of the ingreients. To reach the esire consistency, a some of the usual baby milk or water to thin it own or a some baby rice or rain some of the cooking water before blening to thicken it. All final quantities are inicative an can vary epening on the nature of the ingreients an cooking time. The number of portions state in the recipes provie below is only an approximation. Appetite an growth vary from baby to baby, as oes the require portion size. The recipes photographic guie is aime to provie you with a quick visual reference for cooking with your Combine Steamer Blener. When using the prouct for the first times you are avise to refer to the full recipes instructions. Disclaimer: These recipes have been carefully selecte by nutritional experts like Juy an Gillian. If in oubt, particularly in cases of known or suspecte allergies to certain foos, please consult your octor or health visitor as appropriate. 4 5

4 DE phase phase phase Inhalt...Seite Gesune Mahlzeiten ganz einfach...7 Abstillen - Beginn er Entwöhnung...8 Allgemeine Empfehlungen von Experten...9 Erste Geschmackserlebnisse Essensplan für ie ersten Geschmackserlebnisse Rezepte Apfelmus Karotten- un Süßkartoffelpüree Kartoffel- un Brokkolipüree Breie mit weichen Stückchen Essensplan für Breie mit weichen Stückchen Rezepte Püriertes Fleisch Püriertes Gemüse Lamm mit Kartoffel un Kürbis Lachs mit süßen Kartoffeln un Zucchini Linsen mit Gemüse Pfirsich- un Pflaumenessert Breie mit größeren Stückchen Essensplan für Breie mit gröβeren Stückchen Rezepte Reis mit Paprikasauce Pasta Bolognese Spargel mit Fetakäse Gesune Mahlzeiten ganz einfach Die Vielzahl an Informationen über en richtigen Einstieg in ie Ernährung es Babys ist für Mütter oftmals verwirren. Außerem ist es frustrieren für Eltern, wenn ie Babys as extra zubereitete Essen einfach wieer ausspucken. Als Eltern müssen wir wohl einfach verstehen lernen, wie sich Babys entwickeln un warum sie sich so verhalten. Philips AVENT hat ieses Rezeptheft in Zusammenarbeit mit Juy More, Ernährungswissenschaftlerin für Kiner, un Dr. Gillian Harris, Fachärztin für Psychologie, entwickelt, um Eltern professionellen Rat für ie Abstillphase un ie Zubereitung nahrhaft er Babybreie anzubieten. Juy More ist eine auf Kiner spezialisierte Ernährungsberaterin. Sie ist Mitglie es Britischen Ernährungswissenschaftler-Verbanes sowie er Gesellschaft für Ernährung. Nach vielen Jahren Berufserfahrung als Ernährungswissenschaftlerin für Kiner in Krankenhäusern es NHS (National Health Service) un er araus resultierenen großen Erfahrung mit Ernährungsproblemen bei Kinern, ist sie zu einer renommierten Beraterin für Kinerernährung geworen. Juy More besitzt heute eine Praxis in Lonon, in er sie Eltern un Kiner iniviuell berät. Dr. Gillian Harris ist Dozentin am Psychologischen Insitut er Universität Birmingham un beratene Kinerpsychologin im Kinerkrankenhaus von Birmingham. Ihre Fachkompetenz in er Forschung auf em Gebiet es kinlichen Ernährungsverhaltens sowie er Appetittregulierung bei Kleinkinern ist weltbekannt. Ihre Forschungsarbeiten beschäftigen sich mit klinischen un nicht-klinischen Gesichtspunkten, 6 7 DE um ie Aneignung von Geschmacks- un Essvorlieben in en ersten Lebensjahren, ie Appettit beeinflussenen Faktoren, ie Entwicklung von Essgewohnheiten sowie as Zusammenspiel elterlicher Gewohnheiten un Erziehungsmethoen zu untersuchen. Dieses Rezeptbuch enthält neben en wertvollen Informationen un Experten-Tipps für ie verschieenen Phasen es Abstillens auch Beispiele für Speisepläne un azu passene Rezepte. Diese Rezepte sin ieal für en Gebrauch ieses Prouktes geeignet un wuren mit er Hilfe von Juy More entwickelt, um sicher zu gehen, ass Sie nährstoffreiche Gerichte erhalten. Der kombinierte Dampfgarer un Mixer von Philips AVENT kann Früchte, Gemüse, Fisch un Fleisch besoners schonen ünsten. Geünstete oer auch vorgekochte Zutaten können hiermit so gemixt weren, ass Sie ie ieale Breikonsistenz für Ihr Baby erlangen. Der kombinierte Dampfgarer un Mixer von Philips AVENT hilft Ihnen, schnell un einfach gesune, reichhaltige Babybreie zuzubereiten!

5 DE Abstillen - Beginn er Entwöhnung Es ist wirklich für alle Eltern bereichern zu sehen, wie ihr winziges Neugeborenes sich entwickelt un zu einem glücklichen un gesunen Baby heranwächst. Eine gute Ernährung ist entscheien für ein gesunes Wachstum un as Glück ihres Babys. Muttermilch ist ie erste wichtige Nahrung für Ihre Baby, a sie alle natürlichen Nährstoffe für ie speziellen Beürfnisse Ihres Babys enthält. Säuglingsanfangsnahrung ist eine gute Alternative wenn as Stillen mit Muttermilch nicht möglich ist. Nach em ersten Lebensmonat nehmen ie Babys üblicherweise pro Monat in en ersten sechs Monaten 0,5 bis 1 Kg zu. Nach ieser Phase ist eine Kombination aus Milch un fester Nahrung erforerlich um ie weitere Entwicklung von etwa 0,5 Kg Gewichtszunahme pro Monat zu förern. Zwischen em 4. un 6. Monat fangen ie Babys an mit Hilfe zu sitzen, ihre Köpfe selbststänig zu kontrollieren un alles was sie finen in en Mun zu stecken. In ieser Phase scheinen sie weniger zufrieen mit er Milch, ie sie bekommen un bewusster un neugieriger auf ie Essengewohnheiten er Erwachsenen, besoners er er Eltern zu reagieren. Das ist ein Zeichen afür, ass sie nun, ergänzen zu er Milch, bereit für feste Nahrung sin, mit em Vorteil noch mehr Nährstoffe zu sich zu nehmen. Das ist eine besones spannene Phase für Kleinkiner, in er sie experimentieren un lernen sich an neuen un aneren Geschmacksrichtungen, ie sie angeboten bekommen, zu erfreuen. Jees Baby wächst un entwickelt sich abei aners. Viele sin glücklich wenn as Abstillen erst nach 6 Monaten beginnt, anere wieerum sin eher afür bereit. Vier Monate oer 17 Wochen ist as früheste Alter, in em ie Babys abgestillt weren sollten. Für weitere Ratschläge ist es zu empfehlen, ihre Hebamme oer einen Arzt zu befragen. Wenn ihr Baby für feste Nahrung bereit ist, möchten Sie iese sicherlich mit frischen, so nährstoffhaltig wie möglichen Zutaten, zubereiten. Der beste Weg sich essen sicher zu sein, ist ie Lebensmittel selber einzukaufen un zuzubereiten. So wissen Sie genau was Ihr Baby isst.wo Sie Ihre Lebensmittel kaufen, lagern un zubereiten hat einen großen Einfluss auf ie Nährstoffe. Es ist wichtig frische Zutaten zu kaufen, iese richtig zu lagern un auf einer sauberen Oberfläche zu verarbeiten. Dünsten ist eine er besten Methoen Aromen un Nährstoffe zu bewahren. Dünsten mit em einzigartigen Philips AVENT Kombinierten Dampfgarer un Mixer hilft abei, ieses zu erreichen. Säfte, ie beim Garen aus en Lebensmitteln entrinnen, weren in er Mixphase wieer hinzugefügt. So verbleiben so viele Nährstoffe wie möglich, um eine gesune Ernährung zu gewährleisten. Wie Sie wissen, gibt es viele zuverlässige Quellen für Informationen zum Abstillen, wie z.b. Kinerkrankenhäuser, Arztpraxen un Internetseiten, ie Ihnen bei er Entscheiung helfen, wann Ihr Baby bereit zum Abstillen ist un nun von einer in ie nächste Entwicklungsphase schreiten kann. Genießen Sie iese besonere Phase im Leben Ihres Babys. Juy More, freiberufliche Ernährungsberaterin für Kiner, Allgemeine Empfehlungen von Experten Lagern Sie Lebensmittel immer sicher, verwenen Sie sie nicht mehr nach em Verfallsatum. Bereiten Sie as Essen nur in sauberen Küchen mit sauberem Zubehör un Schüsseln un mit er höchsten Hygiene zu. Waschen Sie Ihre Häne vor em Zubereiten un ie Häne Ihres Babys vor em Füttern. Früchte un Gemüse sollten vor em Essen grünlich gereinigt sein. Einige Sorten müssen vor em Essen zusätzlich geschält weren. Salz sollte nicht zum Kochen für Babynahrung verwenet weren. Versuchen Sie es lieber mit Kräutern oer milen Gewürzen um as Essen geschmackvoller für Ihr Baby zuzubereiten. Zucker sollte nicht verwenet weren, außer einer winzigen Menge bei Früchtekuchen, um ihn schmackhafter zu machen. Babynahrung sollte vollstänig, bis es kochen heiß ist, gekocht weren. Vor em Servieren abkühlen lassen. Mikrowellen erhitzen Essen ungleichmäßig. So können sehr heiße Stellen entstehen, ie Ihr Baby verbrühen können. Versichern Sie sich, ass ie Lebensmittel, ie auf iese Weise erwärmt wuren, vor em Servieren gut urchgerührt un abgekühlt sin. Benutzen Sie en Philips AVENT Flaschenwärmer um ie Mahlzeit Ihres Babys sicher un gleichmäßig zu erwärmen. Erwärmen Sie as Essen Ihres Babys nie mehr als einmal. Die meisten gekochten Lebensmittel können im Kühlschrank bis zu 24 Stunen gelagert weren. Schubweises Zubereiten un anschließenes Einfrieren in Eiswürfelschalen oer Lebensmittelbehältern, wie as VIA Aufbewahrungssystem, spart Ihnen eine Menge Zeit. VIA Becher sin steril, stapelfähig un einfach mit em Inhalt un Datum er Zubereitung zu beschriften. Überprüfen Sie ie Anleitung Ihres Gefrierschranks, um herauszufinen, wie lange Babynahrung sicher gelagert weren kann. Normalerweise liegt ies zwischen einem un rei Monaten. Frieren Sie Lebensmittel nicht mehr ein, nachem sie aufgetaut waren. Einige Dinge, wie rohe Meeresfrüchte, Leber, nicht pasteurisierter Weichkäse, un Honig, sin nicht gut für Babys unter 12 Monaten. Eier sollten immer hart gekocht sein. Klären Sie Dinge, bei enen Sie unsicher 8 9 DE sin immer mit ihrer Hebamme oer Ihrem Arzt. Wenn in Ihrer Familie Allergien vorkommen, ist ausschschließliches Stillen bis zum 6. Monat sehr zu empfehlen. Stillen Sie auch währen er Abstillphase weiter. Wenn Sie Lebensmittel, ie Allergien hervorrufen können, wie Milch, Eier, Weizen, Nüsse, Samen, Fisch un Meeresfrüchte, probieren, bitte nur eines nach em aneren. Die Essenspläne für jee Entwicklungsphase sin Vorschläge für eine ausgewogene Ernährung mit einer vielseitigen Auswahl an Nahrungsmitteln. Passen Sie iese an ie Saisonfrüchte un -gemüse un Ihre üblicherweise genutzen Lebensmittel an. Üblicherweise können Süßkartoffeln urch Kartoffeln ersetzt weren un an Stelle von Karotten kann jees anere Wurzelgemüse verwenet weren. Richtlinien für ie besten Ergebnisse Genannte Mengen in en Rezepten sin für eine Mahlzeit un etwas mehr, um es zu lagern oer einzufrieren, geacht. Passen Sie ie genannten Mengen Ihren Beürfnissen an. Aber beenken Sie, ass ie Garzeiten im Bezug auf ie Menge im Gefäß variieren. Beachten Sie ie Anweisungen für ie verschieenen Garzeiten für ie verschieenen Lebensmittel. Die entgültige Konsistenz es Essens hängt von er Beschaffenheit un Menge er Zutaten ab. Um ie gewünschte Konsistenz zu erreichen, fügen Sie einfach etwas von Baby s gewöhnlicher Milch oer Wasser zum Verünnen oer etwas Babyreis zum Vericken hinzu. Um eine festere Konsistenz zu erreichen, können Sie auch etwas Kochwasser vor em Mixen ablassen. Alle Mengen hängen von er Beschaffenheit er Zutaten un er Garzeit ab. Die Anzahl er genannten Portionen in en beigefügten Rezepten sin als ungefähre Richtwerte zu verstehen. Appetit un Größe variiert von Baby zu Baby, wie auch ie benötigte Größe er Portionen. Die Fotos er Gerichte in iesem Buch sollen einen kurzen visuellen Einruck für as Kochen mit em Kombinierten Dampfgarer un Mixer bieten. Wenn Sie ie Rezepte as erste Mal probieren, raten wir Ihnen, sich genau an ie einzelnen Schritte zu halten. Haftungsausschluß: Die Rezepte sin sorgfälltig von Experten wie Juy More un Dr. Gillian Harris ausgewählt woren. Wenn Sie Zweifel haben, besoners für en Fall von vermuteten Allergien auf einige Nahrungsmittel, befragen Sie bitte Ihre Hebamme oer Ihren Arzt.

6 FR Contenu...page Des petits plats sains réalisés en toute simplicité FR ère étape ère étape ère étape Des petits plats sains réalisés en toute simplicité Commencez la iversification alimentaire e votre bébé Recommanations générales e professionnels Les premières expériences gustatives Guie es repas pour les premières expériences gustatives Recettes Purée e pommes Purée e carottes et e patates ouces Purée e patates et brocolis Petits morceaux fonants Guie es repas avec petits morceaux fonants Recettes Purée à base e viane Légumes mixés Agneau aux pommes e terre et courges Saumon avec patates ouces et courgettes Lentilles et autres petits légumes Dessert à base e pêches et e prunes Plus gros morceaux Guie es repas avec plus gros morceaux Recettes Riz avec e la sauce au poivron oux Pâtes à la bolognaise Asperges avec féta Les mères sont souvent perues face à la somme incroyable informations relatives à l introuction aliments solies ans l alimentation e bébé. De plus, les parents sont frustrés quan leurs enfants recrachent la nourriture qu ils leurs ont préparé. Peut-être qu en tant que parents nous evrions comprenre comment granissent nos enfants et pourquoi ils se comportent comme ils le font! Philips AVENT a éveloppé ce livret en collaboration avec le Dr Juy More, péiatre iététicienne, et le Dr Gillian Harris, consultante en psychologie clinique, afin offrir aux parents es conseils professionnels sur la iversification alimentaire et les aier à préparer es repas sains et nourrissants pour leur enfants. Juy More est une iététicienne et nutritionniste spécialisée ans l alimentation infantile. Elle est membre e l association britannique e iététique et également e l Agence britannique e la Nutrition. Elle a foné son propre cabinet e conseil en nutrition infantile après e nombreuses années passées à travailler comme péiatre iététicienne ans es hôpitaux u NHS (National Health Service - Service e Santé Publique anglais) et les centres sociaux. Elle a une grane expérience es problèmes e nutrition infantile et tient maintenant un cabinet e consultation iniviuelle à Lonres. Le Dr Gillian Harris est maître e conférences et consultante en psychologie clinique à l hôpital pour enfants e Birmingham. Son expertise et ses recherches ans le omaine u comportement alimentaire es enfants et e la régulation e l appétit (y compris sur les jeunes bébés) sont reconnues monialement. Ses recherches, effectuées sur es populations hospitalisées ou non, portent sur l acquisition u goût et les préférences gustatives au cours es premières années e la vie, les facteurs influant sur l appetit, le éveloppement es catégories alimentaires au cours es premières années et l intéraction entre le caractère e l enfant, le style éucation es parents et l alimentation. Ce livret inclut es informations utiles et es conseils professionnels sur les ifférentes étapes e la iversification alimentaire, ainsi que es recettes aaptées à chaque étape e la iversification. De plus, chaque recette à été éveloppée en utilisant ce robot et avec l aie e Juy More, afin e s assurer que le résultat était nutritif. Le robot cuiseur vapeur/mixeur cuit à la vapeur fruits, légumes, poissons et vianes. Il mixe également les ingréients cuits jusqu à la consistence voulue pour que bébé puisse les manger. Cela onne un repas sain, équilibré, simple et rapie à préparer! 10 11

7 FR Commencez la iversification alimentaire e votre bébé Recommanations générales e professionnels Sockez toujours vos aliments ans un enroit sûr et S il y a es antécéents allergies au sein e votre utilisez-les avant les ates iniquées. Préparez vos repas famille, il est fortement recommané allaiter Pour tout parent, il est très valorisant e voir Acheter et préparer vous-même les aliments ans une cuisine propre, avec es ustensiles et es plats exclusivement au sein votre bébé jusqu au 6ème son petit nourrisson evenir un bébé joyeux et propres, pour une hygiène optimale. Lavez-vous les mois. Continuez allaiter au cours e la iversification est le meilleur moyen e vous assurez e leur mains avant e préparer les repas e bébé et lavez les alimentaire et, lorsque vous introuirez e nouveaux en bonne santé. Une bonne alimentation est fraîcheur car vous saurez exactement ce que mains e bébé avant e le nourrir. aliments pouvant causer es allergies, tels que le lait, vitale pour la croissance et le bonheur e bébé. votre bébé mange. Les aliments que vous achetez, Tous les fruits et légumes oivent être bien nettoyés les œufs, le blé, les noix, les graines, le poisson et les L allaitement au sein est une première alimentation la manière ont vous les conserver, préparez et avant être utilisés. Certains oivent être épluchés. crustacés, faites-le un par un. iéale car le lait maternel contient tous les cuisez, affecteront leur contenu en nutriments. Il Evitez ajouter u sel aux aliments que vous onnez Le guie es repas étape par étape vous onne es éléments nutritifs naturels ont bébé a besoin. Le est important acheter es ingréients frais, e les à bébé essayez utilisez les herbes et les épices que exemples alimentation équilibrée et variée. Aaptez lait infantile est une alternative à l allaitement au sein stocker selon les instructions, et e les préparer sur vous utilisez habituellement pour onner u goût aux ces recettes en utilisant es fruits et es légumes e quan celui-ci n est pas possible. Généralement, une surface propre. aliments e bébé. saison, ainsi que es recettes familiales. En général, au cours es six premiers mois e sa vie, un bébé La cuisson à la vapeur est l une es meilleures Evitez ajouter u sucre sauf éventuellement pour les patates ouces peuvent être remplacées par es pren en moyenne environ 0,5 à 1kg par mois. onner plus e saveur à une tarte aux fruits avec une pommes e terre et vous pouvez utiliser n importe quel méthoes e cuisson pour préserver les saveurs. Au-elà e 6 mois, la combinaison u lait et es petite quantité e sucre. légume poussant sous terre pour remplacer les carottes. Cuire à la vapeur ans le robot cuiseur vapeur/ aliments solies est nécessaire pour aier bébé à L alimentation e bébé evrait être cuite jusqu à evenir mixeur Philips AVENT permet e retenir les Inications pour e meilleurs résultats bien granir et prenre environ 0,5kg par mois. brûlante pour ensuite refroiir avant être servie. nutriments essentiels car le jus libéré au Le micro-ones ne chauffe pas uniformément et Les quantités iniquées ans les recettes permettent A environ 4-6 mois, les bébés commencent à cours e la cuisson à la vapeur est crée es zones plus chaues qui pourraient brûler e préparer assez e nourriture pour une portion et se tenir bien assis, réussissent à contrôler les retenu et réincorporé ans la votre bébé. Assurez-vous que la nourriture que u surplus à stocker ou congeler. Aaptez les quantités mouvements e leur tête et mettent souvent purée au cours u mixage. vous réchauffez est correctement mixée et laissez-la iniquées à vos besoins, mais souvenez-vous que le temps tout ce qu ils trouvent ans leur bouche. A cette Ainsi, autant e nutriments refroiir avant e la servir à bébé. Vous pouvez e cuisson à la vapeur variera en fonction e la quantité. périoe là, ils peuvent semblés insatisfaits u lait que possible sont retenus utiliser un chauffe-biberon/chauffe-repas Philips Voir les instructions utilisation pour avoir une iée u qu on leur onne et plus conscients et curieux ans la nourriture pour une AVENT pour réchauffer la nourriture e temps requis pour la cuisson e ifférents aliments. e ce que mangent les aultes, en particulier leur alimentation saine. bébé en toute sécurité. La consistence finale u repas épenra également e parents. C est une inication permettant e ire Ne réchauffez jamais plus une la nature et e la quantité ingréients cuisinés. Pour Comme vous le savez, il y qu ils sont prêts à manger es aliments solies, en fois la nourriture e bébé. obtenir la consistence ésirée, ajoutez le lait e bébé a e nombreuses sources complément u lait qu on leur onne, ce qui leur Les aliments frais cuisinés ou e l eau afin e esépaissir le repas, ajoutez u riz informations fiables sur la peuvent être conservés jusqu à ou enlevez un peu e jus e cuisson avant le mixage permet e recevoir encore plus e nutriments. iversification alimentaire, 24h au réfrigérateur. afin e l épaissir. Cette étape est très excitante pour les bébés car telles que les maternités, les Préparer e granes quantités et les conserver en Toutes les quantités finales sont onnées à titre ils expérimentent et apprennent es goûts et es cabinets méicaux et les cubes congelés ou ans es pots e conservation, inicatif et peuvent varier selon la nature es saveurs nouveaux et ifférents. sites Internet, qui peuvent tels que les pots VIA, peut vous permettre e gagner ingréients et le temps e cuisson. Tous les bébés granissent et se éveloppent à leur vous aier à savoir quan beaucoup e temps! Les pots VIA sont stérilisés, Le nombre e portions iniqué ans les recettes ciaprès est une approximation. L appétit et la croissance rythme. Certains n ont pas e problème à attenre votre bébé est prêt pour la superposables et vous pouvez écrire essus le nom e leurs 6 mois pour commencer la iversification iversification alimentaire la nourriture et la ate à laquelle vous l avez préparée. varient un bébé à l autre, tout comme la taille e la tanis que autres seront prêts plus tôt. Quatre et quan il est prêt à passer Vérifiez les instructions e votre congélateur pour portion requise. mois, soit 17 semaines, est l âge minimum pour savoir combien e temps vous pouvez conserver la Les photographies es recettes e ce guie sont à une autre étape. nourriture e votre bébé. Générallement, c est entre 1 onnées pour vous permettre avoir un visuel vous commencer la iversification alimentaire e Profitez e cette étape et 3 mois environ. servant e référence pour l utilisation u robot cuiseur votre bébé. Pour e plus amples conseils, il est spéciale e la vie e Ne jamais recongeler e la nourriture écongelée. vapeur/mixeur. Lorsque vous utilisez le prouit pour les recommané e consulter un méecin/péiatre. votre bébé! Certains aliments tels que les crustacés, le foie, le miel premières fois, il est recommané e suivre toutes les Quan votre bébé sera prêt, vous vourez lui Juy More, Péiatre ou les fromages non pasteurisés, ne conviennent pas aux instructions onnées ans les recettes. Note : ces recettes ont été choisies par es experts en nutrition tels concocter es repas à base aliments frais pour enfants e moins e 12 mois. Les œufs oivent toujours iététicienne libérale, que Juy et Gillian. Si vous avez es outes, plus particulièrement conserver autant e nutriments que possible. être très bien cuits. Demanez toujours conseil à votre concernant es allergies connues ou suspectées à certains aliments, méecin si vous n êtes pas sûr. veuillez consulter votre méecin FR

Selutrio 10. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v. d. H. 6670DF Rev. 2013-04

Selutrio 10. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v. d. H. 6670DF Rev. 2013-04 Selutrio 10 A, CH, D Gebrauchsinformation: Information für Anwender GB, KWT Package leaflet: Information for the user GR Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη F Notice : information de l utilisateur

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 1 ENGLISH/GREEK Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors

Διαβάστε περισσότερα

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob

[de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12. M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob [de] Gebrauchsanleitung...2 [el] Οδηγíες χρήσεως...7 [en] Instruction manual... 12 M13R83.. Kochfeld Βάση εστιών Hob Ø Inhaltsverzeichnis[de]Gebr auchsanleitung Sicherheitshinweise... 2 Ursachen für Schäden...3

Διαβάστε περισσότερα

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord

Table de cuisson Cooking Hob Placa de cozinha Μαγειρικές εστίες Kogebord 99639601_A_FR.qxp 27/06/2006 16:57 Page 1 FR EN PT EL NL GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION GUIDE TO INSTALLATION AND USE MANUAL DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ INSTALLATIE-

Διαβάστε περισσότερα

Wetterstation»i@sky«Weather Station Station météorologique

Wetterstation»i@sky«Weather Station Station météorologique H O M E & L I V I N G Wetterstation»i@Sky«Weather météorologique Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions

Διαβάστε περισσότερα

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG450R Refill steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού refill Centrale vapeur à autonomie illimitée Starie de calcat cu sistem Refill Парна система за гладене с refill /доливане на вода без изключване/

Διαβάστε περισσότερα

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502

Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 Chest Freezer Congélateur Horisontal Καταψυκτησ Μπαουλο HSA32502 WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly refrigerant

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE

HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 CHARGE HQ6990, HQ6970, HQ6950, HQ6920 1 2 3 4 5 6 7 CHARGE 8 9 10 2 1 11 2 12 13 1 14 15 16 1 2 17 18 19 2 20 21 22 1 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79

User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79 500 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 11 Gebruiksaanwijzing 21 Bedienungsanleitung 30 Gua de usuario 40 Manual do Utilizador 50 Εγχειρίδιο χρήσης 59 69 79 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde

DEUTSCH. Liebe Kundin, lieber Kunde Liebe Kundin, lieber Kunde DEUTSCH mit der Classika haben Sie eine Espresso-Kaffeemaschine der absoluten Spitzenklasse erworben. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer Maschine

Διαβάστε περισσότερα

sleep on nature Pythagoras, Plato und Sokrates haben ihr Leben lang auf Naturmaterialien

sleep on nature Pythagoras, Plato und Sokrates haben ihr Leben lang auf Naturmaterialien 1 2 retail catalogue 2012 1 2 sleep on nature Ο Πυθαγόρας, ο Σωκράτης και ο Πλάτων αναπαύονταν σε αρωματικά φυτά, φύλλα, φύκια, μαλλί, βαμβάκι και απόλαυσαν τη ζωή μέχρι το βαθύ γήρας. Στην COCO-MAT ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας. The sculptor Georgios Rigas Le sculpteur Géorgios Rigas Der Bildhauer Georgios Rigas

Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας. The sculptor Georgios Rigas Le sculpteur Géorgios Rigas Der Bildhauer Georgios Rigas Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας The sculptor Georgios Rigas Le sculpteur Géorgios Rigas Der Bildhauer Georgios Rigas ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ DIMITRIS PAVLOP OULOS Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας Συμβολή στη μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit

back to Lesvos Επιστροφή στη Λέσβο Rückkehr nach Lesvos Vom Schaffen solidarischer Netzwerke und dem Kampf für Bewegungsfreiheit Journey back to Lesvos Creating networks of solidarity and struggle for freedom of movement Επιστροφή στη Λέσβο ο αγώνας για την ελευθερία της μετακίνησης και την επιστροφή της αλληλεγγύης πίσω στα σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

Κρητική Διατροφή ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012

Κρητική Διατροφή ΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2012 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS The Cretan diet in 21 steps Κρητική διατροφή σε 21 βήματα 05 5+1 Cretan breakfasts your family is going to love 5+1 κρητικά πρωινά που θα λατρέψει η οικογένειά σας 08 What 2 glasses

Διαβάστε περισσότερα

Tyre Pressure Monitoring System

Tyre Pressure Monitoring System Tyre Pressure Monitoring System 10.285.1 DE Bedienungsanleitung GB Operating Instructions FR Mode d emploi NL Bedieningshandleiding IT Istruzioni per l uso GR Οδηγίες χρήσης DE Altgeräteentsorgung Geräte,

Διαβάστε περισσότερα

DNE 61500 D DNE 61520 DX. Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico

DNE 61500 D DNE 61520 DX. Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico DNE 61500 D DNE 61520 DX Refrigerator Réfrigérateur Ψυγείο Frigorifero Frigorífico Contents 1 2 3 4 5 6 7 8 The refrigerator...2 Warnings >3 Safety warnings...3 Electrical safety...3 Placing and assembly

Διαβάστε περισσότερα

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11.

Οινοπαιδεία. Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09. Wine tasting Γευστική δοκιμή 10. Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS Wining and dining Το κρασί στο εστιατόριο 06 Storing and serving Φύλαξη και σερβίρισμα 09 Wine tasting Γευστική δοκιμή 10 Myths and truths Μύθοι και αλήθειες 11 From 3 to 30 What am

Διαβάστε περισσότερα

Tire Pressure Monitoring System

Tire Pressure Monitoring System 8 Sensors Tire Pressure Monitoring System 10.286.8 Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Bedieningshandleiding Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Altgeräteentsorgung Geräte, die mit

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2

ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX REK 230 C2 ELECTRIC COOL BOX Operation and Safety Notes ΦΟΡΗΤΌ ΨΥΓΕΊΟ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ELEKTROKÜHLBOX Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 46862 Before reading, unfold

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δίαιτας / Diet guide

Οδηγός δίαιτας / Diet guide Οδηγός δίαιτας / Diet guide Περιεχόμενα Οδηγίες κατά την διάρκεια της δίαιτας Σύντομο βιογραφικό 4 Η φιλοσοφία μας 4 Εισαγωγή 5 Προετοιμασία Για Ζύγισμα 6 Επιτρεπόμενες Αλλαγές Φαγητών 6 Επιτρεπόμενη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99

User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 600 to 2000 VA User guide 2 Notice d utilisation 13 Gebruiksaanwijzing 25 Bedienungsanleitung 37 Gua de usuario 49 Manual do Utilizador 61 Εγχειρίδιο χρήσης 73 86 99 User guide To ensure this product is

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines?

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Υγιεινός Τρόπο ς Ζωής. Health and Smiles Project Team

Πρόλογος. Υγιεινός Τρόπο ς Ζωής. Health and Smiles Project Team Πρόλογος Health and Smiles Project Team Bacău, 10-19 August, 2012 Αυτός ο οδηγός υλοποιήθηκε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής «Health and Smile», μέρος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11

Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5. Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Cuiseur vapeur - Mixeur - Chauffe-biberon...p 5 Petit gourmet multifunction food processor...p 11 Procesador de alimentos multifunción Petit Gourmet...p 21 Multifunktionsgarer Petit Gourmet...p 29 Multifunctionele

Διαβάστε περισσότερα

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Save these instructions! Conservez précieusement ces instructions! Diese Anleitung aufbewahren! Conservare le presenti istruzioni! Guarde estas instruções! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! Guarde estas instrucciones!

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. 34 Pythagoras sleep system Σύστημα ύπνου Πυθαγόρας Pythagoras-Schlafsystem. 4 Introduction Εισαγωγή Vorwort

CONTENTS. 34 Pythagoras sleep system Σύστημα ύπνου Πυθαγόρας Pythagoras-Schlafsystem. 4 Introduction Εισαγωγή Vorwort HOTEL CATALOGUE 2015/2016 CONTENTS 4 Introduction Εισαγωγή Vorwort 34 Pythagoras sleep system Σύστημα ύπνου Πυθαγόρας Pythagoras-Schlafsystem 58 Top mattresses Ανωστρώματα Top-Matratzen 80 Furniture Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής

Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνα 18 Μαΐου 2012 Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς στο Μέγαρο Μουσικής Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, Ήρθα σήμερα να σας συναντήσω στην Αθήνα, διότι έχω την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα