ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ"

Transcript

1 ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ Εκδηλώσεις των περιφερειακού τµηµάτων του ΤΕΕ - Οκτώβριος / Νοέµβριος 2008

2 Περίγραµµα της Παρουσίασης Έργα και χαρακτηριστικά έργων ιοίκηση έργων Το συνεχές της Προτυποποίησης Πρότυπα για τη ιοίκηση Έργων Πιστοποίηση για ιαχειριστές Έργων 2

3 Τι είναι ένα Έργο Είναι µια προσπάθεια Προσωρινότητα : προσδιορισµένη χρονικά αρχή και προσδιορισµένο χρονικά τέλος Μοναδικότητα : ανεπανάληπτα παραδοτέα προϊόντα, υπηρεσίες, ή αποτελέσµατα Προοδευτική Ανάπτυξη : ανάπτυξη σε βήµατα και αυξητική συνέχιση 3

4 Χαρακτηριστικά Έργου Το τέλος επέρχεται όταν : Προσωρινότητα Επιτευχθούν οι στόχοι του έργου Καταστεί σαφές ότι οι στόχοι του έργου δεν πρόκειται, ή δεν µπορούν να επιτευχθούν Καταστεί σαφές ότι η ανάγκη για το έργο δεν υφίσταται πλέον 4

5 Χαρακτηριστικά Έργου Προσωρινότητα εν σηµαίνει κατ ανάγκην συντοµία σε διάρκεια : Πολλά έργα διαρκούν αρκετά χρόνια Ωστόσο η διάρκεια είναι πεπερασµένη, τα έργα δεν είναι διηνεκείς προσπάθειες εν σηµαίνει εν γένει προσωρινότητα στο προϊόν, υπηρεσία ή αποτέλεσµα : Τα περισσότερα έργα δηµιουργούν ένα διαρκές, ή έστω µακροχρόνιο παράγωγο Πολύ συχνά τα έργα έχουν επιδράσεις οικονοµικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές, που ξεπερνούν κατά πολύ τη διάρκεια των ίδιων των έργων, ακόµη και των προϊόντων των έργων 5

6 Χαρακτηριστικά Έργου ηµιουργούνται παραδοτέα : Μοναδικότητα Μετρήσιµα µε προδιαγεγραµµένα χαρακτηριστικά απόδοσης στη λειτουργία Ίδια λειτουργία (γέφυρα) ΕΝ αναιρεί τη µοναδικότητα Ίδια µακροσκοπική οµοιότητα (σταθµοί Μετρό) επίσης ΕΝ αναιρεί τη µοναδικότητα 6

7 Χαρακτηριστικά Έργου Προοδευτική Ανάπτυξη Ανάπτυξη σε βήµατα και αυξητική συνέχιση : Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται γενικά ίσως και θολά - στα πρώιµα στάδια Γίνεται πιο συγκεκριµένο και λεπτοµερές καθώς η οµάδα του έργου αποκτά καλύτερη αντίληψη στόχων και παραδοτέων ΕΝ πρέπει να συγχέεται µε τη διολίσθηση του φυσικού αντικειµένου 7

8 Τι είναι η ιοίκηση Έργων Είναι εφαρµογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών Χρόνος : προκύπτει από την Προσωρινότητα Κόστος : προκύπτει από τη Μοναδικότητα Ποιότητα : αφορά στις Προδιαγραφές και προκύπτει από την Προοδευτική Ανάπτυξη Φυσικό Αντικείµενο : προκύπτει από την Προοδευτική Ανάπτυξη 8

9 Χαρακτηριστικά ιοίκησης Έργων o Προσδιορισµός Απαιτήσεων Χρόνος Κόστος Ποιότητα Φυσικό Αντικείµενο o Καθορισµός σαφών και επιτεύξιµων στόχων o Προσδιορισµός και ιαχείριση Κινδύνων o Εξισορρόπηση ανταγωνιστικών αιτηµάτων o Προσαρµογή στις διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες όλων των Ενδιαφεροµένων Μερών Συµµετόχων 9

10 Το συνεχές της Προτυποποίησης Αξίες Αρχές Κώδικε ς εοντολ ογίας Κανόνε ς & Οδηγίε ς Πρότυπ α Μοντέλ α ΠΡΟΤΥΠΟ Αξίες Αρχές Κώδικες εοντολογί ας ΟΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στόχος ή αποτέλεσµα, του οποίου η επιδίωξη είναι αυταπόδεικτη Θεµελιώδης αλήθεια ή κανόνας, οι οποίοι αποτελούν τη βάση διαµόρφωσης της Στρατηγικής και Πολιτικής Σύνολο κανόνων ή / και «επίσηµη διατύπωση» των Αξιών, Αρχών και Τρόπων ραστηριοποίησης. Χαρακτηριστικό : Αποδοχή από ένα Σύνολο 10

11 Το συνεχές της Προτυποποίησης ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πρότυπο ευρύτατης αποδοχής, το οποίο δεν οδηγεί σε πιστοποίηση Κανόνες Τα «Πλαίσια», των οποίων η υιοθέτηση δεν & Οδηγίες οδηγεί σε πιστοποίηση, συνιστούν εργαλεία - Πλαίσια υποστήριξης Προτύπων (τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση) ή Μοντέλων ISO («Κοινωνικής Υπευθυνότητας» δεν προβλέπεται πιστοποίηση) ISO 9004 («Υποστηρίζει» το ISO 9001) Πρότυπα Μοντέλα Εντελώς απλουστευτικά : όρος για τα Πρότυπα ευρύτατης αποδοχής, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση (µε διαδικασίες και απαιτήσεις) Πιστοποίηση «ποιοτική» = Ναι / Όχι ISO 9001, ISO Πρότυπο ευρύτατης αποδοχής, το οποίο οδηγεί σε αξιολόγηση Πιστοποίηση «ποσοτική» = Βαθµολόγηση Μοντέλα Αριστείας : EFQM, Balridge, Deming 11

12 Πρότυπα για τη ιοίκηση Έργων Πρότυπα ΕΝ υπάρχουν Κατά περίπτωση PMI P.M.B.O.K. ISO 1006:2003 Κώδικες εοντολογίας Κανόνες & Οδηγίες Κανόνες & Οδηγίες IPMA Project Exellence Awards Μοντέλα 12

13 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη ιοίκηση Έργων - P.M.B.O.K. A Guide to the Project Management Body Of Knowledge Project Management Institute o Προέκυψε από συστηµατική καταγραφή της εµπειρίας και βελτίστων πρακτικών o Προτείνει : Πέντε (5) «Οµάδες ιεργασιών» Εννέα (9) «Γνωστικές Περιοχές» Σαραντατέσσερις (44) «ιεργασίες» 13

14 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη ιοίκηση Έργων - P.M.B.O.K. Οµάδες ιεργασιών ιοίκησης Έργων Γνωστικές Περιοχές ιοίκησης Έργου Εκκίνησης Σχεδιασµού & Προγραµ/σµού Εκτέλεσης Παρακολούθησης & Ελέγχου Κλεισίµατος Ολοκλήρωσης Φυσικού αντικειµένου 3 2 Χρόνου 5 1 Κόστους 2 1 Ποιότητας Ανθρώπινου υναµικού Επικοινωνιών Κινδύνων 5 1 Προµηθειών

15 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη ιοίκηση Έργων - P.M.B.O.K. Οµάδες ιεργασιών ιοίκησης Έργων Γνωστικές Περιοχές ιαχείρισης Έργου Εκιν/ης Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού Εκτ/ης Παρακολούθησης & Ελέγχου Κλεισ. Κινδύνων 1. Σχεδιασµός ιαχείρισης 2. Προσδιορισµός 3. Ποιοτική Ανάλυση 6. Παρακολούθηση & Έλεγχος 4. Ποσοτική ανάλυση 5. Σχεδιασµός Απόκρισης 15

16 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη ιοίκηση Έργων - P.M.B.O.K. Τι σηµαίνει Κίνδυνος Ρίσκο? o Ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση, το οποίο στην περίπτωση όπου προκύψει έχει θετική (Ευκαιρία Opportunity) ή αρνητική (Απειλή Hazard) συνέπεια σε κάποιο στόχο του έργου. (PMBOK ) o Ο συνδυασµός της πιθανότητας να συµβεί ένα γεγονός µε τις συνέπειές του. (ISO/IEC Guide 73) o Λέξεις Κλειδιά : Τετελεσµένο γεγονός = συµβάν αιτίες Αβέβαιο = ΕΝ γνωρίζουµε ΑΝ θα συµβεί Ανιχνεύουµε την πιθανότητα να συµβεί ± = Θετικός ή Αρνητικός Εντοπισµός Ανάλυση Αντιµετώπιση - Παρακολούθηση 16

17 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη ιοίκηση Έργων - P.M.B.O.K. ιαχείριση Κινδύνων του Έργου ιεργασία Σχεδιασµού ιαχείρισης Κινδύνων ΕΙΣΟ ΟΙ Πολιτική και Στρατηγική (του οργανισµού) Υπάρχουσες ιεργασίες (του οργανισµού) Φυσικό Αντικείµενο (του έργου) Σχέδιο ιοίκησης (του έργου) ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Συναντήσεις Σχεδιασµού και Ανάλυσης ΕΞΟ ΟΙ Σχέδιο ιαχείρισης Κινδύνων 17

18 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη ιοίκηση Έργων - P.M.B.O.K. ιαχείριση Κινδύνων του Έργου ιεργασία Προσδιορισµού Κινδύνων ΕΙΣΟ ΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟ ΟΙ Πληροφορίες γενικές (από την πιάτσα) Πληροφορίες εµπειρία (του οργανισµού) Φυσικό Αντικείµενο (του έργου) Ανασκοπήσεις Τεκµηρίωσης (για το έργο) Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών (γενικές) Ανάλυση Κατάστασης Ελέγχου (του οργανισµού) Μητρώο Κινδύνων Σχέδιο ιοίκησης (του έργου) Σχέδιο ιαχείρισης Κινδύνων (του έργου) από προηγούµενο Πίνακα! Ανάλυση Υποθέσεων (για το έργο) ιαγραµµατικές Τεχνικές (γενικές) 18

19 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη ιοίκηση Έργων - P.M.B.O.K. ιαχείριση Κινδύνων του Έργου ιεργασία Ποιοτικής Ανάλυσης Κινδύνων ΕΙΣΟ ΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟ ΟΙ Υπάρχουσες ιεργασίες (του οργανισµού) Φυσικό Αντικείµενο (του έργου) Σχέδιο ιαχείρισης Κινδύνων από προ - προηγούµενο Πίνακα! Μητρώο Κινδύνων από προηγούµενο Πίνακα! Αξιολόγηση Πιθανοτήτων και Επιπτώσεων Κινδύνου Πίνακας Πιθανοτήτων και Επιπτώσεων Αξιολόγηση ποιότητας δεδοµένων Κινδύνων Κατηγοριοποίηση Κινδύνων Μητρώο Κινδύνων (σταθµισµένο) 19

20 Οδηγίες για τη ιαχείριση Ποιότητας σε Έργα ISO 10006:2003 Guidelines for Quality Management in Projects o Αναδεικνύει τις αρχές και πρακτικές της ιαχείρισης Ποιότητας, των οποίων η ενσωµάτωση είναι σηµαντική και έχουν επιπτώσεις στην εκπλήρωση των στόχων ποιότητας σε Έργα. o εν είναι Οδηγός σε αυτή καθαυτή τη ιοίκηση Έργων o Προτείνει : Τέσσερα (4) «Πεδία» εκατρία (13) «Υπό - Πεδία» Τριανταεπτά (37) «ιεργασίες» 20

21 Οδηγίες για τη ιαχείριση Ποιότητας σε Έργα ISO 10006:2003 Πεδία Υπό - Πεδία ιεργασίες Υπευθυνότητα ιοίκησης ιαχείριση Πόρων Στρατηγικές 1 Πόροι 2 Προσωπικό 3 Αλληλεξάρτηση 4 Σκοπού 4 Υλοποίησης αντικειµένου Χρόνου 4 Κόστους 3 Επικοινωνιών 3 Κινδύνων 4 Προµηθειών 5 Μέτρησης Ανάλυσης & Βελτίωσης Βελτίωσης 1 Μέτρησης & Ανάλυσης 1 Συνεχούς Βελτίωσης 2 21

22 Οδηγίες για τη ιαχείριση Ποιότητας σε Έργα ISO 10006:2003 ιεργασίες ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Μητρώο Κινδύνων Μητρώο Κινδύνων (σταθµισµένο) Σχεδιασµός Απόκρισης Εφαρµογή Παρακολούθησ η και Έλεγχος 22

23 Οδηγίες για τη ιοίκηση Έργων Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23

24 Πιστοποίηση για ιαχειριστές Έργων Είναι η διαδικασία µε την οποία ένας Φορέας βεβαιώνει ότι ένα άτοµο ικανοποιεί τα κριτήρια /απαιτήσεις που ο Φορέας έχει θέσει και είναι ικανό να διαχειριστεί έργα συγκεκριµένης δυσκολίας Τα άτοµα που κατά τη διαδικασία αποδεικνύεται ότι ικανοποιούν τα κριτήρια που ο Φορέας έχει θέσει αποκτούν το σχετικό Πιστοποιητικό 24

25 Πιστοποίηση για ιαχειριστές Έργων Πλεονεκτήµατα Άτοµο Βελτίωση των γνώσεων του µέσω της συµµετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης ιαφοροποίηση από τον Ανταγωνισµό Εργοδότης ιαφοροποίηση από τον Ανταγωνισµό Παροχή εµπιστοσύνης στους πελάτες Οδηγός για στελέχωση και βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού στη. Ε. Πελάτης Κριτήριο εκτίµησης της ικανότητας των υποψηφίων για τη ιοίκηση του Έργου 25

26 Πιστοποίηση για ιαχειριστές Έργων Φορείς και Πρότυπα ΥΠΑΡΧΟΥΝ πολλά IPMA - International Project Management Association (Legal Address Zürich Switzerland, Secretariat Netherland) Φορέας - µέλος του IPMA στην Ελλάδα είναι το Ελληνικό ίκτυο ιαχειριστών Έργων Ε Ε PM-GREECE PMI - Project Management Institute (Global Operations Center Pennsylvania - USA) Ελληνικό Τµήµα είναι το PMI GREECE Chapter APMG - Association for Project Management Group (Headquarters UK) 26

27 Πιστοποίηση κατά IPMA ιεθνές δίκτυο Εθνικών Φορέων. Ε. που εξυπηρετούν τις ανάγκες ανάπτυξης της.ε. σε κάθε χώρα στην εθνική γλώσσα της Εθνικός Φορέας στην Ελλάδα : Ελληνικό ίκτυο ιαχειριστών Έργων PM-GREECE Ιδρύθηκε το 1965 η Ε Ε µέλος από το 2006 Εθνικά Μέλη σε 44 χώρες Πιστοποιεί ικανότητες και όχι µόνο γνώσεις Συνδέει τις ικανότητες (γνώσεις + εµπειρία) µε το επίπεδο πιστοποίησης και την καριέρα (στέλεχος διευθυντής) Απαιτεί Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ 27

28 Πιστοποίηση κατά IPMA 0,2% Προϊστάµενος B ιευθυντής Α Πτυχίο Τετραετούς Φοίτησης Πενταετής Χαρτοφυλακίου (Τριετής Χαρτοφυλακίου) Αναφορά Χαρτοφυλακίου 5,8% Πτυχίο Τετραετούς Φοίτησης Εµπειρία Πενταετής (Τριετής σε σύνθετα Έργα) Αναφορά Σύνθετου Έργου 26,6% ιαχειριστής C Πτυχίο Τριετούς Φοίτησης Εµπειρία Τριετής Γραπτή εξέταση Αναφορά Απλού Έργου όκιµος ιαχειριστής D 67,4% Πτυχίο Τριετούς Φοίτησης Εµπειρία Μονοετής * Γραπτή εξέταση 28

29 Πιστοποίηση κατά IPMA I PMA C ompetence B aseline 29

30 Πιστοποίηση κατά IPMA I PMA C ompetence B aseline Το ICB περιγράφει την επάρκεια µε το µάτι της επάρκειας (που συµβολίζει τη συνολική θεώρηση της οπτικής των έργων) Το µάτι της επάρκειας αποτελείται από τρεις τοµείς (συνολικά 46 πεδία επάρκειας) : Τεχνικό (20/46) ιάθεσης / Προσωπικότητας / Συµπεριφοράς (15/46) Οργανωτικού πλαισίου (11/46) 30

31 Πιστοποίηση κατά PMI ιεθνής Φορέας. Ε. µε Εθνικά Τµήµατα Ο φορέας µε το µεγαλύτερο αριθµό πιστοποιηµένων ατόµων παγκοσµίως (και στην Ελλάδα) Ελληνικό Τµήµα : PMI GREECE Chapter Ιδρύθηκε το 1969 Ελληνικό Τµήµα το 2006 Έχει εκδώσει το P.M.B.O.K. Πιστοποιεί κυρίως γνώσεις Εστιάζει σχεδόν αποκλειστικώς στον Τεχνικό Τοµέα ΕΝ απαιτεί Πτυχίο ΑΕΙ / ΑΤΕΙ (µειώνεται η απαιτούµενη πρακτική εµπειρία) 31

32 Πιστοποίηση κατά PMI Program Management Professional PgMP ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Project Management Professional PMP ΕΝ απαιτείται Πτυχίο Εµπειρία ώρες (µε Πτυχίο) Εµπειρία ώρες (χωρίς Πτυχίο) ΚΑΙ Εκπαίδευση 35 ώρες Γραπτή εξέταση Certified Associate in Project Management CAPM ΕΝ απαιτείται Πτυχίο Εµπειρία ώρες ή Εκπαίδευση 23 ώρες Γραπτή εξέταση 32

33 Βιογραφικό Σηµείωµα ίπλωµα - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης Μηχανικού E.N.S.H.M του I.N.P. Grenoble Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση Επιχειρήσεων «Athens MBA» (Ε.Μ.Π- Ο.Π.Α.) ίπλωµα - Quality Systems Manager του European Organisation for Quality Management (E.O.Q.) Πιστοποιηµένος «European Assessor» του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM) και «Auditor» ISO 9001 (IRCA) Από το 1980 project engineer / 1995 Εταίρος Αναπλ. Γενικός ιευθυντής σε Εταιρία Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού Από το 1981 Επιστηµονικός Συνεργάτης στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής «Έτους Προτυποποίησης» Τ.Ε.Ε. Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Μέλος (ιδρυτικό) του Ελληνικού ικτύου ιαχειριστών Έργων 33

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Α.Ε.Μ 106 Τίτλος Εργασίας ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT) ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT) ΠΑΡΙΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα