Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία."

Transcript

1 Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση ων προϊόντων και υπο-προϊόντων προϊόντων Ορισμοί Συμπαράγωγα προϊόντα ή υποπροϊόντα είναι τα προϊόντα που παράγονται από την ίδια παραγωγική διαδικασία. Εάν τα προϊόντα έχουν μεταξύ τους ίσες ή περίπου ίσες τιμές πώλησης, τότε λέγονται συμπαράγωγα προϊόντα ή κύρια προϊόντα. Εάν ορισμένα από αυτά τα προϊόντα έχουν πολύ μικρή τιμή ρ μ ρ χ μ ρή μή πώλησης σε σχέση με τα άλλα, τότε αυτά με τη μικρή τιμή λέγονται υποπροϊόντα ή υποπαράγωγα. 1

2 παράδειγμα (1) Το παράδειγμα που θα παρουσιαστεί αφορά μία επιχείρηση άντλησης πετρελαίου. Το πετρέλαιο που αντλείται από τη γη είναι ακατέργαστο και για να χρησιμοποιηθεί χρειάζεται μία σχετική επεξεργασία σε διυλιστήρια. Τα ακατέργαστα πετρέλαια είναι σύνθετα μίγματα ενός πλήθους συστατικών από τα οποία μπορούν να εξαχθούν διάφορα προϊόντα. Π.χ. αν από μία πετρελαιοπηγή στην Νορβηγία αντληθεί ένας τόνος ακατέργαστο (ή αργό) πετρέλαιο, θα μπορούν να εξαχθούν από αυτόν τον τόνο: 310 λίτρα βενζίνη, 215 λίτρα πετρελαίου (Gasoil), 135 λίτρα κηροζίνης, 35 λίτρα αερίου lpg και 305 λίτρα υπολείμματος. Από μία άλλη πετρελαιοπηγή π.χ. στην Αλάσκα, από έναν τόνο αργού πετρελαίου, μπορεί να εξαχθούν: 135 λίτρα βενζίνη, 215 λίτρα πετρελαίου (Gasoil), 115 λίτρα κηροζίνης, 5 λίτρα αερίου lpg και 530 λίτρα υπολείμματος. 1 ο συμπέρασμα: Κάθε πετρελαιοπηγή αποδίδει διαφορετικό ποσοστό προϊόντων πετρελαίου 2 ο συμπέρασμα: ένα λίτρο πετρελαίου δεν μπορεί να μετατραπεί π.χ. μόνο σε βενζίνη ή μόνο σε κηροζίνη, αλλά σε συγκεκριμένες ποσότητες παραγώγων πετρελαίου Μετά την άντληση ακολουθεί η επεξεργασία του σε διυλιστήριο όπου και μετατρέπεται στην τελική του μορφή στην οποία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. παράδειγμα (2) Σημείο διαχωρισμού Τμήμα 1 Άντληση αργού πετρελαίου Τμήμα 2 α Παραγωγή βενζίνης Τμήμα 2 β Παραγωγή πετρελαίου Τμήμα 2 γ Παραγωγή κηροζίνης 2

3 χαρακτηριστικά (1) Μία εισροή Πολλαπλές εκροές Είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους προϊόντα αλλά έχουν φυσική συγγένεια Κάθε ένα έχει τη δική του αξία πώλησης Οι αξίες πώλησής τους δεν είναι σημαντικά διαφορετικές Η παραγωγή τους ξεκινά ταυτόχρονα (από επεξεργασία) Σύνδεση με παράδειγμα Στο παράδειγμα με το αργό πετρέλαιο: Υπάρχει μία εισροή (αργό πετρέλαιο), πολλαπλές εκροές (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, κηροζίνη) Είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους προϊόντα καθώς π.χ. άλλη χρήση έχει η βενζίνη άλλη η κηροζίνη, αλλά έχουν φυσική συγγένεια καθώς είναι παράγωγα του πετρελαίου Κάθε ένα έχει τη δική του αξία πώλησης χωρίς όμως να έχουν ακραίες διαφορές Η παραγωγή τους ξεκινά ταυτόχρονα (κοινή παραγωγική διαδικασία, από επεξεργασία) κατά την άντληση, και στη συνέχεια μεταφέρεται στο διυλιστήριο (άρα υπάρχει σημείο διαχωρισμού) Άρα, η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης και η κηροζίνη είναι συμπαράγωγα προϊόντα 3

4 χαρακτηριστικά (2) Τμήμα 1 Άντληση αργού πετρελαίου Σημείο διαχωρισμού Τμήμα 2 α Παραγωγή βενζίνης Τμήμα 2 β Παραγωγή πετρελαίου Τμήμα 2 γ Παραγωγή κηροζίνης παράδειγμα (3) Στο παράδειγμά μας έχουμε μία επιχείρηση που αντλεί πετρέλαιο. Έστω ότι η πετρελαιοπηγή αποδίδει αργό πετρέλαιο που μπορεί να αποδώσει, ύστερα από επεξεργασία σε διυλιστήριο, ανά τόνο, 400 λίτρα βενζίνη, 350 λίτρα πετρέλαιο και 250 λίτρα κηροζίνη. Εάν κάποιο διυλιστήριο θέλει να αγοράσει ένα τόνο αργού πετρελαίου, γνωρίζει τους περιορισμούς ως προς τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου και πληρώνει ανάλογα για να το αποκτήσει. Άρα, αμέσως μετά την άντληση, αγοράζοντας έναν τόνο ακατέργαστο πετρέλαιο, ουσιαστικά, αγοράζει 400 λίτρα βενζίνη, 350 λίτρα πετρέλαιο και 250 λίτρα κηροζίνη σε συγκεκριμένες τιμές το καθένα. Μετά την διύλιση και την παραγωγή του τελικού προϊόντος καθορίζονται οι τελικές τιμές πώλησης για το καθένα. Συμπέρασμα 1 ο : αμέσως μετά την άντληση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου, διαμορφώνονται τιμές πώλησης του αργού πετρελαίου για κάθε παράγωγο προϊόν, δηλαδή για τη βενζίνη, το πετρέλαιο και την κηροζίνη. Συμπέρασμα 2 ο : για να φτάσει στην τελική του μορφή το προϊόν, χρειάζεται επιπρόσθετη επεξεργασία στο διυλιστήριο για να πουληθεί στην τελική του μορφή. Ερώτημα: τι συμφέρει την επιχείρηση: α) να αντλήσει το πετρέλαιο και να το πουλήσει στα διυλιστήρια, πληρώνοντας όμως και τα κόστη μεταφοράς (λαμβάνονται σαν έξοδα πωλήσεων) ή β) να διυλίσει η ίδια το πετρέλαιο και να το πουλήσει σε υψηλότερη τιμή; 4

5 χαρακτηριστικά (3) Τμήμα 1 Άντληση αργού πετρελαίου Από Σημείο διαχωρισμού Α ύλες Άμεσα εργατικά ΓΒΕ Τμήμα 2 α Παραγωγή βενζίνης Πρόσθετο επεξεργασίας Τμήμα 2 β Παραγωγή πετρελαίου Πρόσθετο επεξεργασίας Τμήμα 2 γ Παραγωγή κηροζίνης Πρόσθετο επεξεργασίας Στόχος μας ο επιμερισμός του από κόστους (προσοχή: το από είναι διαφορετικό από το κοινό ) Από και κοινό : διάκριση Από Λέγεται και ομαδικό Παραγωγική διαδικασία που οδηγεί στην ταυτόχρονη παραγωγή προϊόντων τα οποία όμως δεν μπορούν να παραχθούν μεμονωμένα Κοινό Παραγωγική διαδικασία που οδηγεί στην ταυτόχρονη ή παράλληλη παραγωγή προϊόντων τα οποία όμως μπορούν να παραχθούν και ανεξάρτητα 5

6 Γιατί να επιμερίσουμε το από ; Επιμερίζουμε το από για λόγους κοστολόγησης και αποτίμησης αποθεμάτων (π.χ. προσδιορισμός περιθωρίου κέρδους από τη πώληση του προϊόντος, αποτίμηση αποθεμάτων, αξιολόγηση τμημάτων, προσδιορισμός αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφών). Ο επιμερισμός δεν βοηθά στη λήψη αποφάσεων για το επίπεδο της παραγωγής γιατί η μεταβολή στο ένα προϊόν θα επηρεάσει και τα άλλα καθώς η παραγωγική διαδικασία είναι κοινή. Ο επιμερισμός δεν βοηθά στην τιμολογιακή πολιτική καθόσον ο στόχος είναι να πωληθούν όλα τα προϊόντα και όχι μεμονωμένα προϊόντα. Άλλωστε, στόχος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών από το σύνολο των προϊόντων. Μέθοδοι επιμερισμού από κόστους στα συμπαράγωγα προϊόντα Μέθοδος της παραχθείσας ποσότητας Ως βάση επιμερισμού λαμβάνεται η παραχθείσα ποσότητα των τελικών προϊόντων τα οποία πρέπει να είναι ομοιογενή Η παραχθείσα ποσότητα πρέπει να εκφράζεται σε όμοιες μονάδες μέτρησης για όλα τα συμπαράγωγα (π.χ. μονάδες, βάρος) Πρόβλημα: οι ενδεχόμενες σημαντικές διαφορές στις αξίες των προϊόντων Μέθοδος της σχετικής αξίας πώλησης στο σημείο διαχωρισμού Η τιμή πώλησης είναι γνωστή στο σημείο διαχωρισμού Βασίζεται στην αγοραία αξία κάθε ου Πρόβλημα: κάποια συμπαράγωγα μπορεί να έχουν σημαντική αύξηση στην αξία πώλησης με μικρή περαιτέρω επεξεργασία Μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας Η τιμή πώλησης δεν είναι γνωστή στο σημείο διαχωρισμού Βασίζεται στην υποθετική αγοραία αξία κάθε ου (η οποία ισούται με την τελική αξία πώλησης μείον το πρόσθετο επεξεργασίας μετά το σημείο διαχωρισμού) Πρόβλημα: κάποια συμπαράγωγα μπορεί να έχουν σημαντική αύξηση στην αξία πώλησης με μικρή περαιτέρω επεξεργασία 6

7 Μέθοδος της παραχθείσας ποσότητας Μέθοδος της παραχθείσας ποσότητας Ως βάση επιμερισμού λαμβάνεται η παραχθείσα ποσότητα των τελικών προϊόντων τα οποία πρέπει να είναι ομοιογενή Η παραχθείσα ποσότητα πρέπει να εκφράζεται σε όμοιες μονάδες μέτρησης για όλα τα συμπαράγωγα (π.χ. μονάδες, βάρος) Πρόβλημα: οι ενδεχόμενες σημαντικές διαφορές στις αξίες των προϊόντων Παραχθείσα ποσότητα κάθε ου Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν Από ποσότητα όλων των ων Μέθοδος της σχετικής αξίας πώλησης στο σημείο διαχωρισμού Η τιμή πώλησης είναι γνωστή στο σημείο διαχωρισμού Μέθοδος της σχετικής Βασίζεται στην αγοραία αξία κάθε ου αξίας πώλησης στο Πρόβλημα: κάποια συμπαράγωγα μπορεί να έχουν σημαντική αύξηση σημείο διαχωρισμού στην αξία πώλησης με μικρή περαιτέρω επεξεργασία αξία πώλησης κάθε ου Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν Από αξία πώλησης όλων των ων 7

8 Μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας Η τιμή πώλησης δεν είναι γνωστή στο σημείο διαχωρισμού Μέθοδος της καθαρής Βασίζεται στην υποθετική αγοραία αξία κάθε ου (η οποία πραγματοποιήσιμης ισούται με την τελική αξία πώλησης μείον το πρόσθετο αξίας επεξεργασίας μετά το σημείο διαχωρισμού μείον το πωλήσεων) ) Πρόβλημα: κάποια συμπαράγωγα μπορεί να έχουν σημαντική αύξηση στην αξία πώλησης με μικρή περαιτέρω επεξεργασία Επιμερισμός μρ μς του από κόστους σε κάθε προϊόν υποθετική αξία πώλησης κάθε ου υποθετική αξία πώλησης όλων των ων Καθαρή πραγματοποιήσιμη αξία Από Παράδειγμα: Επιμερισμός του από κόστους στα συμπαράγωγα προϊόντα Σημείο διαχωρισμού Τμήμα 1 Άντληση αργού πετρελαίου τόνων Κόστος παραγωγής: 150 εκ Τμήμα 2 α Παραγωγή βενζίνης Εισαγωγή τόνων για παραγωγή βενζίνης Πρόσθετο επεξεργασίας: 6 εκ Τμήμα 2 β Παραγωγή πετρελαίου Εισαγωγή τόνων για παραγωγή πετρελαίου Πρόσθετο επεξεργασίας: 5 εκ Τμήμα 2 γ Παραγωγή κηροζίνης Εισαγωγή τόνων για παραγωγή κηροζίνης Πρόσθετο επεξεργασίας: 4 εκ 8

9 Μέθοδος της παραχθείσας ποσότητας τόνοι Παραχθείσα ποσότητα κάθε ου Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν Από ΒΕΝΖΙΝΗ ποσότητα όλων των ων τόνοι Μέθοδος της παραχθείσας ποσότητας Βενζίνη Πετρέλαιο Κηροζίνη Προϊόν Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν = = = * = * = * = Σύνολο = Διαμόρφωση συνολικού κόστους παραγωγής γής Αναλογία από κόστους Πρόσθετο επεξεργασίας Συνολικό παραγωγής Βενζίνη = = Πετρέλαιο = = Κηροζίνη = = αξία ων =

10 Μέθοδος της σχετικής αξίας πώλησης στο σημείο διαχωρισμού αξία πώλησης κάθε ου Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν ΒΕΝΖΙΝΗ αξία πώλησης όλων των ων Από Μέθοδος της σχετικής αξίας πώλησης στο σημείο διαχωρισμού Προϊόν Τιμή πώλησης στο σημείο διαχωρισμού Βενζίνη 90 Πετρέλαιο 64 Κηροζίνη 50 Προϊόν Υπολογισμός ανά προϊόν και συνολικής αξίας πώλησης Παραχθείσα ποσότητα Τιμή πώλησης στο σημείο διαχωρισμού αξία πώλησης ανά τελικό προϊόν Βενζίνη = * 90 = Πετρέλαιο = * 64 = Κηροζίνη = * 50 = αξία πώλησης όλων των ων =

11 Μέθοδος της σχετικής αξίας πώλησης στο σημείο διαχωρισμού αξία πώλησης κάθε ου Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν ΒΕΝΖΙΝΗ ,72 αξία πώλησης όλων των ων Από Μέθοδος της σχετικής αξίας πώλησης στο σημείο διαχωρισμού Βενζίνη Πετρέλαιο Κηροζίνη Προϊόν = Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν = = = * = ,72 * = ,11 * = ,17 Σύνολο = Διαμόρφωση συνολικού κόστους παραγωγής γής Αναλογία από κόστους + Πρόσθετο επεξεργασίας = Συνολικό παραγωγής Βενζίνη = , = ,72 Πετρέλαιο = , = ,11 Κηροζίνη = , = ,16 αξία ων =

12 Μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν υποθετική αξία πώλησης κάθε ου υποθετική αξία πώλησης όλων των ων τελική αξία πώλησης μείον το πρόσθετο επεξεργασίας μετά το σημείο διαχωρισμού μείον το πωλήσεων Από Μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας Προϊόν Τελική Τιμή πώλησης Βενζίνη 120 Πετρέλαιο 75 Κηροζίνη 60 Προϊόν Κόστος πωλήσεων Βενζίνη Πετρέλαιο Κηροζίνη

13 Προϊόν Μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας Παραχθείσα ποσότητα * Τελική τιμή πώλησης = τελική αξία πώλησης ανά προϊόν - Πρόσθετο επεξεργασίας - Κόστος πωλήσεων = υποθετική αξία πώλησης Βενζίνη = * 120 = = Πετρέλαιο = * 75 = = Κηροζίνη = * 60 = = υποθετική αξία πώλησης όλων των συμπαραγωγών Επιμερισμός του από κόστους σε κάθε προϊόν Βενζίνη Πετρέλαιο Κηροζίνη = = = * = ,02 * = ,56 * = ,42 Σύνολο = Μέθοδος της καθαρής πραγματοποιήσιμης αξίας Προϊόν = Διαμόρφωση συνολικού κόστους παραγωγής Αναλογία από κόστους + Πρόσθετο επεξεργασίας = Συνολικό παραγωγής Βενζίνη = , = ,02 Πετρέλαιο = , = ,56 Κηροζίνη = , = ,42 αξία ων γ =

14 Παράθεση αποτελεσμάτων Προϊόν Αναλογία από Πρόσθετο Συνολικό κόστους επεξεργασίας παραγωγής Βενζίνη = = Πετρέλαιο = = Κηροζίνη = = Βενζίνη = , = ,72 Πετρέλαιο = , = ,11 Κηροζίνη = , = ,16 Βενζίνη = , = ,02 Πετρέλαιο = , = ,56 Κηροζίνη = , = ,42 Διάφορα σημεία Το πρόσθετο επεξεργασίας θα μπορούσε να δίνεται και ανά μονάδα προϊόντος (στο παράδειγμα ανά τόνο) Την επιχείρηση την συμφέρει να πουλάει τα συμπαράγωγα προϊόντα στο σημείο διαχωρισμού ή μετά την επεξεργασία τους, στην τελική τους μορφή; Ποια μέθοδος είναι η καλύτερη; 14

15 Υποπροϊόντα: παράδειγμα Σημείο διαχωρισμού Τμήμα 1 Επεξεργασία ξύλου Τμήμα 2 α Σανίδες Τμήμα 2 β Πριονόσκονη Υποπροϊόντα: χαρακτηριστικά Μία εισροή Πολλαπλές εκροές Έχουν μικρή αξία πώλησης και παράγονται συγχρόνως με άλλα προϊόντα πολύ μεγαλύτερης αξίας, τα συμπαράγωγα ή κύρια προϊόντα Παράγονται από τις ίδιες α ύλες με τα συμπαράγωγα αλλά σε μικρές ποσότητες Αποτελούν αναπόφευκτη συνέπεια της παραγωγής των κυρίων ή των ων προϊόντων Πωλούνται συνήθως στη μορφή και κατάσταση που προκύπτουν Τα υποπροϊόντα διαφέρουν από τα υπολείμματα στο ότι έχουν μεγαλύτερη αξία πώλησης 15

16 Λογιστική αντιμετώπιση υποπροϊόντων (1) Κατά την πώληση Τα υποπροϊόντα δεν επιβαρύνονται με από Το καθαρό εισόδημα από την πώλησή τους λειτουργεί: Αυξητικά στα έσοδα Μειωτικά στο πωληθέντων Λογιστική αντιμετώπιση υποπροϊόντων (2) Κατά την παραγωγή Τα υποπροϊόντα επιβαρύνονται με από Το καθαρό εισόδημα από την πώλησή τους λειτουργεί: Μειωτικά στο πωληθέντων των κυρίων προϊόντων 16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΕΨΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΕΨΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΕΨΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Κοστολόγηση γραφικών τεχνών» «Costing graphics» Σπουδάστριες: Λογοθέτη Ιουλία-Ευθυμία (Α.Μ.:13836) Μανιάτη Μαρία (Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα