ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Αθήνα

2 1. Συστήµατα Κοστολόγησης (Costing Systems). Η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων σε µια επιχείρηση µπορεί να γίνει κυρίως µε δύο τρόπους : Kατά παραγγελία ( Εξατοµικευµένη Παραγωγή Job Order ) ή Στο πλαίσιο Συνεχούς Παραγωγής ( Continuous Process ) Οι βασικές κοστολογικές διαδικασίες εντάσσονται στα ακόλουθα συστήµατα κοστολόγησης: 1. Σύστηµα κοστολόγησης µαζικής παραγωγής ή Σύστηµα κατά φάση κοστολόγησης (Process Costing System). 2. Σύστηµα κοστολόγησης εξατοµικευµένης παραγωγής ή σύστηµα κοστολόγησης κατά έργο ή παραγγελία (Job Order Costing System). 3. Σύστηµα κοστολόγησης λειτουργιών (Operating Costing System). 2. Κοστολόγηση εξατοµικευµένης παραγωγής (Job order costing). Το σύστηµα αυτό κοστολόγησης χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να προσδιορίσουµε το κόστος ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, ενός έργου ή µιας δραστηριότητας µε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τεχνικές προδιαγραφές. Εντολή παραγωγής: Στο σύστηµα της εξατοµικευµένης κοστολόγησης αφετηρία παρακολούθησης του σχηµατιζόµενου κόστους του έργου (προϊόντος, υπηρεσίας, τεχνικού έργου κ.λ.π.) αποτελεί η Εντολή Παραγωγής, Κατασκευής ή Εκτέλεσης του έργου (παραγγελία). 2

3 Στην εντολή παραγωγής περιλαµβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν το υπό εκτέλεση έργο ή το υπό παραγωγή προϊόν ή υπηρεσία, κατά τρόπο που το εξατοµικεύουν. Επιπλέον η Εντολή Παραγωγής, µετά την έκδοση της, αποτελεί σηµείο αναφοράς και σύνδεσης κάθε δαπάνης άµεσου χαρακτήρα, που πραγµατοποιείται στην επιχείρηση και αφορά την εκτέλεση, άµεσα ή έµµεσα, το µέγα πλήθος των σε εξέλιξη ευρισκοµένων εντολών. Για παράδειγµα όταν εξάγονται από την αποθήκη υλικά προς ανάλωση τα οποία προορίζονται για συγκεκριµένο έργο αναγράφεται στο ελτίο Εξαγωγής ο αριθµός της Εντολής Παραγωγής που αφορά το προϊόν ή το έργο. Επίσης όταν συµπληρώνεται το ηµερήσιο ελτίο Απασχόλησης του προσωπικού, όπου αναγράφεται ο ολικός χρόνος απασχόλησης κάθε εργαζοµένου, αναγράφεται επίσης και ο χρόνος οι ώρες- που απασχολήθηκε ο εργαζόµενος σε κάθε εντολή παραγωγής δηλαδή σε κάθε προϊόν, υπηρεσία ή έργο. Έτσι προκύπτει ότι η Εντολή Παραγωγής αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αποτελεσµατικής οργάνωσης της κοστολογικής διαδικασίας στο σύστηµα της κοστολόγησης εξατοµικευµένης παραγωγής προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων. Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το σύστηµα κοστολόγησης ανά παραγγελία: Κλάδος µηχανοκατασκευών Κλάδος κατασκευής τεχνικών έργων Κλάδος των ελεγκτικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών και των ερευνητικών προγραµµάτων. Τα στοιχεία του κόστους στο σύστηµα κοστολόγησης ανά παραγγελία Όπως συµβαίνει και µε τα άλλα συστήµατα κοστολόγησης, έτσι και στο σύστηµα εξατοµικευµένης παραγωγής, οι κατ είδος δαπάνες που σχηµατίζουν το κόστος του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του έργου είναι τρεις: τα άµεσα υλικά ή οι πρώτες ύλες, η άµεση εργασία και τα ΓΒΕ ή οι έµµεσες δαπάνες. 3

4 Άµεσα Υλικά παραγωγής (Πρώτες Ύλες) Ως άµεσα υλικά παραγωγής νοούνται τα υλικά εκείνα τα οποία ενσωµατώνονται στο παραγόµενο προϊόν, το έργο ή την υπηρεσία, ή αναλώνονται αποκλειστικά για το συγκεκριµένο έργο, την υπηρεσία ή το παραγόµενο προϊόν. Στη κατηγορία αυτή υπάγονται π.χ. το τσιµέντο, ο σίδηρος, η ξυλεία που αναλώνονται για την κατασκευή µιας γέφυρας. Το ύφασµα, οι φόδρες που ενσωµατώνονται σε µια παραγγελία παραγωγής µιας ποσότητας ενδυµάτων. Το χαρτί και άλλα υλικά βιβλιοδεσίας 20 αντιτύπων µιας µελέτης Λογιστικό-κοστολογικού M.I.S. µεγάλης οικονοµικής µονάδας κ.λ.π Άµεση εργασία παραγωγής Η άµεση εργασία παραγωγής αντιπροσωπεύει το κόστος του προσωπικού που απασχολείται αποκλειστικά για το συγκεκριµένο έργο ή προϊόν. Η αποκλειστικότητα απασχόλησης έχει την έννοια ή ότι ο εργαζόµενος ή οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι απασχολούνται µόνιµα και εξ ολοκλήρου µε το έργο ή το προϊόν, ή ότι σε περίπτωση που δεν συµβαίνει αυτό, καταγράφεται µε ακρίβεια ο χρόνος, οι ώρες δηλαδή, που ο εργαζόµενος απασχολείται µε το συγκεκριµένο έργο ή προϊόν. Το κόστος των δύο πρώτων περιπτώσεων δηλαδή των πρώτων υλών και της άµεσης εργασίας αποτελούν το Άµεσο κόστος. Έµµεσο κόστος παραγωγής ή τα ΓΒΕ Το έµµεσο κόστος παραγωγής ή τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα αποτελούν το τρίτο στοιχείο σχηµατισµού του κόστους παραγωγής των προϊόντων εξατοµικευµένης παραγωγής. Το έµµεσο αυτό κόστος περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που πραγµατοποιείται στο παραγωγικό τµήµα ή στην παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης και αφορά το σύνολο των εκτελούµενων παραγγελιών ή έργων κατά τη διάρκεια του µήνα ή της περιόδου. Κατά το µεγαλύτερο µέρος οι δαπάνες αυτές είναι σταθερές, µη επηρεαζόµενες, όσον αφορά το µηνιαίο ύψος τους, από τον όγκο παραγωγής ή τον αριθµό των εκτελουµένων έργων ή παραγγελιών, όπως π.χ. οι 4

5 αποσβέσεις των παγίων του παραγωγικού τµήµατος, του τοµέα ή της λειτουργίας, οι αµοιβές και τα έξοδα των στελεχών ή του προσωπικού που δεν ασχολούνται άµεσα στη παραγωγή, τα έµµεσα υλικά, οι δαπάνες χώρου ηλεκτρικό ρεύµα, καθαριότητα, ασφάλιστρα, συντηρήσεις κ.λ.π.-, η γραφική ύλη, τα τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων κ.λ.π. Καταλογισµός των ΓΒΕ στις παραγόµενα προϊόντα παραγγελίες ή εντολές παραγωγής Μεγάλο µέρος των κατ είδος δαπανών που διαµορφώνουν τα ΓΒΕ παρουσιάζουν το φαινόµενο του ετεροχρονισµού, της διάστασης δηλαδή µεταξύ του χρόνου που πραγµατοποιείται η δαπάνη και του χρόνου που αυτή εκκαθαρίζεται και τιµολογείται. Συνήθεις περιπτώσεις είναι το ηλεκτρικό ρεύµα και το νερό που τιµολογούνται ανά δίµηνο, τα δώρα εορτών ή το επίδοµα αδείας που εκκαθαρίζονται τους µήνες Απρίλιο, Αύγουστο, εκέµβριο, ενώ αφορούν όλους τους µήνες του έτους, κ.τ.λ. Οι επιχειρήσεις στην περίπτωση αυτή µπορούν να ακολουθήσουν δυο µεθόδους: 1. Να προσδιοριστούν να πραγµατικά ΓΒΕ και να καταλογιστούν στα παραγόµενα προϊόντα (Πραγµατική κοστολόγηση actual costing). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει χρονική κατανοµή (τακτοποίηση) των αγορών και των εξόδων στους µήνες της χρήσης. Ο καταλογισµός στο κόστος των εν εξελίξει έργων ή παραγγελιών παραγωγής προϊόντων, των πραγµατικών ΓΒΕ, όπως αυτά διαµορφώνονται στο τέλος της περιόδου ακολουθείται όταν η απασχόληση των παραγωγικών τµηµάτων είναι οµαλή, χωρίς σοβαρές διακυµάνσεις από µήνα σε µήνα. 2. Να χρησιµοποιήσουν το συντελεστή ορθολογικής επιβάρυνσης του κόστους των έργων ή των παραγγελιών προϊόντων µε ΓΒΕ Κανονική Κοστολόγηση (Normal Costing) Η συσχέτιση των γενικών βιοµηχανικών εξόδων µε τα προϊόντα παρουσιάζει δυσκολίες. Ο λόγος είναι ότι τα έξοδα αυτά αφορούν την παραγωγή όλων των προϊόντων κατά την διάρκεια µιας περιόδου και δεν µπορεί να γίνει εξειδίκευση τους µε κάθε ένα προϊόν. Έτσι οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν συντελεστές 5

6 καταλογισµού γενικών βιοµηχανικών εξόδων (overhead allocation rates). Ο συντελεστής αυτός είναι ένα κλάσµα µε αριθµητή την εκτίµηση των Γ.Β.Ε για µια χρονική περίοδο και παρονοµαστή την εκτίµηση του επιπέδου δραστηριότητας για την ίδια χρονική περίοδο. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν παρουσιάζεται διακύµανση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της χρήσεως Εποµένως, η κατάρτιση ενός συντελεστή καταλογισµού απαιτούνται : Η εκτίµηση του επιπέδου παραγωγής Η εκτίµηση των Γ.Β.Ε Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων των δύο προηγούµενων βηµάτων για να υπολογιστεί η τιµή του συντελεστή καταλογισµού Η εκτίµηση του επιπέδου παραγωγής Κατά την κατάρτιση του συντελεστή καταλογισµού Γ.Β.Ε στον παρονοµαστή πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια εκτίµηση του µελλοντικού επιπέδου παραγωγής. Υπάρχουν τρία βασικά µέτρα µέτρησης της παραγωγικής δυναµικότητας που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποί γίνεται η διαχείριση της : α. Θεωρητική δυναµικότητα (theoretical capacity) Αποτελεί τη µέγιστη δυναµικότητα της διαδικασίας όταν δεν υπάρχουν απώλειες και η διαδικασία αυτή θα χρησιµοποιηθεί πλήρως. β. Κανονική δυναµικότητα (practical capacity) Αποτελεί τη διαφορά µεταξύ της θεωρητικής δυναµικότητας και προγραµµατισµένων και αναπόφευκτων διακοπών στη διενέργεια της παραγωγικής διαδικασίας για τα διαλείµµατα των εργαζοµένων. 6

7 γ. Υπερβάλλουσα δυναµικότητα (excess capacity) Αποτελεί τη διαφορά µεταξύ της κανονικής δυναµικότητας και της χρησιµοποιούµενης δυναµικότητας. Ο συντελεστής καταλογισµού των Γ.Β.Ε υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη συνήθως την κανονική δυναµικότητα της επιχείρησης. Η εκτίµηση των Γ.Β.Ε Η εκτίµηση των Γ.Β.Ε γίνεται µε την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού (budget) των Γ.Β.Ε. ηλαδή καταγράφονται όλα τα είδη Γ.Β.Ε γίνεται αναλυτική εκτίµηση του ύψους τους ανάλογα µε το αν είναι σταθερά ή µεταβλητά. Για τον προϋπολογισµό κάθε στοιχείου χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος προϋπολογισµού (budget formula). Τα συνολικά σταθερά Γ.Β.Ε δεν µεταβάλλονται σε σχέση µε το επίπεδο παραγωγής άρα το επίπεδο παραγωγικής δεν έχει αποφασιστική σηµασία στον προϋπολογισµό των σταθερών Γ.Β.Ε. Τα συνολικά µεταβλητά Γ.Β.Ε όµως µεταβάλλονται ανάλογα µε τις µεταβολές του επιπέδου παραγωγής. Άρα ο προσδιορισµός του επιπέδου παραγωγής είναι απαραίτητος και προηγείται του υπολογισµού των µεταβλητών Γ.Β.Ε. Ο προϋπολογισµός των Γ.Β.Ε βασίζεται σε µελλοντικές εκτιµήσεις και σε κοστολογικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό µελλοντικών µεγεθών. Υπολογισµός συντελεστή καταλογισµού Γ.Β.Ε Οι συντελεστές καταλογισµού Γ.Β.Ε εκφράζονται γενικώς σε χρηµατικές µονάδες ανά µονάδα εκτιµώµενης δραστηριότητας η οποία λαµβάνεται για τον υπολογισµό 7

8 του συντελεστή. καταλογισµού. εν υπάρχουν ακριβείς κανόνες για την επιλογή βάσης του Ο γενικός τύπος υπολογισµού του συντελεστή καταλογισµού Γ.Β.Ε είναι: Προϋπολογισµένα Γ.Β.Ε Συντελεστής Καταλογισµού Γ.Β.Ε = Προϋπολογισµένες Μονάδες Βάσης Ως µονάδες βάσης λαµβάνονται οι ώρες λειτουργίες των µηχανών, οι ώρες άµεσης εργασίας, το κόστος της άµεσης εργασίας κ.ο.κ. Τα ΓΒΕ που θα καταλογιστούν στα παραγόµενα προϊόντα (εντολές παραγωγής παραγγελίες) προκύπτουν από τη σχέση: ΓΒΕ Καταλογισµέντα = Συντελεστής Καταλογισµού Χ Πραγµατικό κόστος ΑΕ ή Πραγµατικές Ώρες ΑΕ ή Πραγµατικές ώρες λειτουργίας µηχανών κ.ο.κ Τµηµατικοί Συντελεστές Καταλογισµού Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δε χρησιµοποιούν έναν ενιαίο συντελεστή (plantwide overhead rate) καταλογισµού για όλο το εργοστάσιο αλλά πολλαπλούς ανά τµήµα, οι οποίοι καλούνται τµηµατικοί συντελεστές Γ.Β.Ε. (departmental overhead allocation rates). Αναλυτικότερα, αν µια επιχείρηση έχει δύο παραγωγικά τµήµατα και εκτιµά ότι τα Γ.Β.Ε του κάθε τµήµατος µπορεί να αναλυθούν σε αυτά που σχετίζονται περισσότερο µε τις ΩΑΕ (ώρες άµεσης εργασίας) και αυτά που σχετίζονται µε τις ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων (ΩΛΜ) µπορεί να προσδιοριστούν οι ακόλουθοι συντελεστές καταλογισµού. Περίπτωση 1 : Ένας συνολικός συντελεστής καταλογισµού 8

9 Υπολογίζεται ένας βασικό συντελεστής καταλογισµού για όλη την επιχείρηση µε βάση είτε τις συνολικές ώρες άµεσης εργασίας είτε τις συνολικές ώρες λειτουργίας των µηχανηµάτων. Περίπτωση 2 : ύο συνολικοί συντελεστές καταλογισµού Υπολογίζει τον συντελεστή που καταλογίζει στα προϊόντα τα Γ.Β.Ε που έχουν σχέση µε τις ΩΑΕ βάσει των ΩΑΕ και τον συντελεστή που καταλογίζει στα προϊόντα που έχουν σχέση µε τις ΩΛΜ βάσει των ΩΛΜ. Περίπτωση 3 : ύο τµηµατικοί συντελεστές καταλογισµού Εδώ υπολογίζεται η επιλογή της βάσης του καταλογισµού ανά τµήµα όπου λαµβάνεται υπόψη η σχετική βαρύτητα των Γ.Β.Ε που σχετίζονται µε τις ΩΑΕ και τις ΩΛΜ στο σύνολο των Γ.Β.Ε. Περίπτωση 4 : Τέσσερις τµηµατικοί συντελεστές καταλογισµού Υπολογίζονται τέσσερις τµηµατικοί συντελεστές καταλογισµού, δύο για κάθε τµήµα παραγωγής. Ειδικά των Γ.Β.Ε που σχετίζονται µε τις ΩΑΕ και τις ΩΛΜ οι οποίες καταλογίζονται µε βάση τις ΩΑΕ και ΩΛΜ του τµήµατος. Χρησιµότητα συντελεστών Γ.Β.Ε Τα πλεονεκτήµατα του συντελεστή καταλογισµού είναι ότι: είναι εύκολος στη χρήση, δεν επιτρέπει την αλλοίωση στο κόστος παραγωγής, παραµένει σταθερός για µεγάλα διαστήµατα επιτρέπει την οµοιόµορφη αντιµετώπιση στην κοστολόγηση και τον άµεσο υπολογισµό του κόστους του προϊόντος. Ωστόσο η εφαρµογή του απαιτεί την τακτοποίηση των αποκλίσεων µεταξύ καταλογισµένων και πραγµατικών Γ.Β.Ε και την επικαιροποίησή του όταν 9

10 υπάρχουν αποκλίσεις στον τρόπο διαµόρφωσης των Γ.Β.Ε και τον όγκο της βάσης του καταλογισµού. Στην περίπτωση που τα καταλογισµένα Γ.Β.Ε είναι µεγαλύτερα από τα πραγµατικά Γ.Β.Ε υπάρχει υπερκαταλογισµός ενώ στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει υποκαταλογισµός. Αιτίες ύπαρξης υπερκαταλογισµού ή υποκαταλογισµού Γ.Β.Ε Οι βασικές αιτίες υπερκαταλογισµού ή υποκαταλογισµού Γ.Β.Ε είναι οι εξής : Απόκλιση τιµών : οι πραγµατικές δαπάνες για Γ.Β.Ε είναι µεγαλύτερες από τις προϋπολογισµένες Απόκλιση δραστηριότητας : οι εργαζόµενοι είναι λιγότερο αποδοτικοί και κατά συνέπεια επηρεάζουν και τα Γ.Β.Ε που έχουν σχέση µε την εργασία Απόκλιση όγκου : πραγµατοποιείται υψηλότερο επίπεδο παραγωγής σε σχέση µε το προϋπολογισµένο και εποµένως δεν έχει γίνει σωστός υπολογισµός του συντελεστή καταλογισµού σταθερών Γ.Β.Ε ανά µονάδα βάσης επιµερισµού Γ.Β.Ε. Τακτοποίηση της διαφοράς καταλογισµού των Γ.Β.Ε. Στο τέλος της περιόδου τα ποσά των δύο λογαριασµών (Γ.Β.Ε. Καταλογισµένα και Γ.Β.Ε.) τακτοποιούνται µε ηµερολογιακές εγγραφές. Τα υπόλοιπα των δύο λογαριασµών συγκρίνονται και από τη σύγκριση µπορεί να προσδιοριστεί η ύπαρξη ή όχι διαφοράς. Η διαφορά καταλογισµού τακτοποιείται ανάλογα µε την πολιτική που εφαρµόζει η επιχείρηση είτε: 1. Στους λογαριασµούς έτοιµα προϊόντα, Παραγωγή σε Εξέλιξη, και κόστος πωληθέντων - Αναλογική µέθοδος (proration method) 10

11 Με τη µέθοδο αυτή η διαφορά καταλογισµού των Γ.Β.Ε επιµερίζεται στους λογαριασµούς έτοιµα προϊόντα, Παραγωγή σε Εξέλιξη, και κόστος πωληθέντων ανάλογα είτε µε το υπόλοιπο που έχουν οι λογαριασµοί αυτοί στο τέλος της περιόδου είτε µε βάση τα καταλογισµένα Γ.Β.Ε. που συµµετέχουν στα υπόλοιπα τους. Η προσέγγιση αυτή είναι λιγότερο πολύπλοκη και επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων. 2. Στο λογαριασµό κόστος πωληθέντων (write-off to cost of goods method) Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η διαφορά καταλογισµού των Γ.Β.Ε τακτοποιείται άµεσα στο λογαριασµό κόστος πωληθέντων. Η µέθοδος αυτή είναι η απλούστερη και είναι κατάλληλη όταν η διαφορά του καταλογισµού είναι µικρή και τα αποθέµατα που διατηρεί η επιχείρηση, είτε υπό τη µορφή ηµικατεργασµένων προϊόντων είναι χαµηλά. 11

12 Ηµερολογιακές Εγγραφές (Η τακτοποίηση της διαφοράς καταλογισµού γίνεται στο κόστος πωληθέντων) Πρώτες Ύλες Ταµείο ή Λογαριασµοί πληρωτέοι Αγορά πρώτων υλών Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (άµεση και έµµεση εργασία παραγωγής) Ταµείο ή Λογαριασµοί πληρωτέοι Αµοιβές προσωπικού παραγωγής (άµεση και έµµεση εργασία) Άµεση Εργασία Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (άµεση και έµµεση εργασία παραγωγής) Λογισµός κόστος άµεσης εργασίας Παραγωγή σε εξέλιξη (Κόστος Παραγωγής) Πρώτες ύλες Άµεση εργασία ΓΒΕ καταλογισµένα Μεταφορά στο κόστος παραγωγής των αναλώσεων των πρώτων υλών, της άµεσης εργασίας και των καταλογισµένων ΓΒΕ Προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη (Κόστος παραγωγής) Μεταφορά ετοίµων προϊόντων στην αποθήκη Κόστος πωληθέντων Προϊόντα Προσδιορισµός Κόστους Πωληθέντων προϊόντων Ταµείο ή λογαριασµοί Εισπρακτέοι Πωλήσεις προϊόντων Πώληση προϊόντων Κατά της διάρκεια της περιόδου: Οργανικά έξοδα Ταµείο ή λογαριασµοί πληρωτέοι Λογισµών οργανικών εξόδων 12

13 Στο τέλος της περιόδου: ΓΒΕ Έξοδα λειτουργίας διοίκησης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα λειτουργίας Ε+Α Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας Οργανικά έξοδα Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (έµµεση εργασία παραγωγής) Λογισµός των πραγµατικών ΓΒΕ και του περιοδικού κόστους στο τέλος της περιόδου Κόστος πωληθέντων ΓΒΕ καταλογισµένα ΓΒΕ Τακτοποίηση υποκαταλογισµού ΓΒΕ περιόδου ΓΒΕ καταλογισµένα Κόστος πωληθέντων ΓΒΕ στο τέλος της Τακτοποίηση υπερκαταλογισµού ΓΒΕ στο τέλος της περιόδου Πωλήσεις Προϊόντων Μικτά αποτελέσµατα Μεταφορά πωλήσεων προϊόντων Μικτά αποτελέσµατα Κόστος πωληθέντων Μεταφορά κόστους πωληθέντων στα µικτά αποτελέσµατα Μικτά Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα περιόδου Μεταφορά µικτού κέρδους στα αποτελέσµατα περιόδου Αποτελέσµατα Περιόδου Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Έξοδα Ε+Α Έξοδα Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας Μεταφορά εξόδων που βαραίνουν τα µικτά αποτελέσµατα στα αποτελέσµατα περιόδου 13

14 Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί την αναλογική µέθοδο για την τακτοποίηση της διαφοράς καταλογισµού των ΓΒΕ, θα κάνει τις ακόλουθες εγγραφές: Προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη Κόστος πωληθέντων ΓΒΕ καταλογισµένα ΓΒΕ Τακτοποίηση υποκαταλογισµού ΓΒΕ ΓΒΕ καταλογισµένα Κόστος πωληθέντων ΓΒΕ Προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη Τακτοποίηση υπερκαταλογισµού ΓΒΕ 14

15 3. Σύστηµα κατά φάση κοστολόγηση (Process costing). Οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα σε συνεχή παραγωγή, έχουν το χαρακτηριστικό ότι η παραγωγική τους διαδικασία συντελείται µε µαζικό τρόπο και τα προϊόντα που παράγονται έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Το σύστηµα κατά φάση κοστολόγησης (συνεχούς παραγωγής), είναι το σύστηµα εκείνο στο οποίο ο προσδιορισµός του κόστους του παραγόµενου προϊόντος µέχρι να ολοκληρωθεί η παραγωγή του διέρχεται από διάφορες φάσεις ή στάδια. Υπάρχει οµοιοµορφία στις µονάδες παραγωγής (προϊόντα µαζικής παραγωγής). Επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το σύστηµα κατά φάση κοστολόγησης: Ο κλάδος διύλισης ελαίων Ο κλάδος εκτυπώσεως χαρτιού Ο κλάδος βιοµηχανίας τροφίµων Ο κλάδος παραγωγής αυτοκινήτων Ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας Τα στοιχεία κόστους της κατά φάση κοστολόγησης Στο πλαίσιο της κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής, η παραγωγή των προϊόντων διέρχεται συνήθως σε πολλές φάσεις επεξεργασίας. Κατά τη διαδικασία της κοστολόγησης υπολογίζεται το µέσο κόστος του παραγόµενου προϊόντος ανά φάση και το συνολικό µέσο κόστος ανά προϊόν διαµορφώνεται προοδευτικά, καθώς το προϊόν διέρχεται τις διάφορες φάσεις της παραγωγής. Εποµένως, το προϊόν µεταφέρει κόστος από τις προηγούµενες φάσεις σε κάθε επόµενη (µεταφερόµενο κόστος) µέχρι την ολοκλήρωση του και την µεταφορά του στην αποθήκη. Η φυσική ροή των µονάδων σε κάθε µια φάση της παραγωγικής διαδικασίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήµα: 15

16 Τα στοιχεία που διαµορφώνουν το κόστος του προϊόντος στο σύστηµα αυτό κοστολόγησης είναι τα ίδια όπως και στο σύστηµα κοστολόγησης εξατοµικευµένης παραγωγής, δηλαδή τρία: (α) τα άµεσα υλικά, (β) η άµεση εργασία, (γ) τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. 16

17 Ισοδύναµες µονάδες (equivalent units) Στην κατά φάση κοστολόγηση χρησιµοποιούνται οι ισοδύναµες µονάδες. Οι ισοδύναµες µονάδες είναι θεωρητικές µονάδες οι οποίες δηλώνουν το ποσοστό ολοκλήρωσης µιας ηµικατεργασµένης µονάδας σε σχέση µε µια ολοκληρωµένη. Μια ισοδύναµη µονάδα ισούται πάντα µε µια ολοκληρωµένη. Για την µετατροπή µιας ηµικατεργασµένης µονάδες σε ισοδύναµη πρέπει να είναι γνωστό το ποσοστό ολοκλήρωσης της. Η εκτίµηση αυτού του ποσοστού γίνεται από τους τεχνικούς της παραγωγής. Βήµατα κοστολόγησης στο πλαίσιο της συνεχούς παραγωγής 1. Προσδιορισµός της φυσικής ροής 2. Προσδιορισµός των ισοδύναµων µονάδων 17

18 3. Προσδιορισµός του συνολικού κόστους παραγωγής 4. Προσδιορισµός του κόστους ανά ισοδύναµη ολοκληρωµένη µονάδα 5. Προσδιορισµός του κόστους των παραχθέντων και του κόστους του τελικού αποθέµατος των ηµικατεργασµένων. ιαφορές βηµάτων κοστολόγησης ανάλογα µε την ακολουθούµενη µέθοδο αποτίµησης 18

19 Κοστολόγηση όταν η παραγωγή συντελείται σε περισσότερα από ένα τµήµατα Όταν η παραγωγή λαµβάνει χώρα σε περισσότερα από ένα τµήµατα, οι εξερχόµενες µονάδες ενός τµήµατος αποτελούν εισερχόµενες µονάδες (όλες ή ένα µέρος τους) σε επόµενο τµήµα. Οι µορφές της παραγωγικής διαδικασίας οι οποίες συναντώνται συνήθως σε επιχειρήσεις που παράγουν µαζικά είναι τρεις : η διαδοχική διαδικασία η παράλληλη διαδικασία η επιλεκτική διαδικασία Οι µονάδες οι οποίες µεταφέρονται στο επόµενο τµήµα µεταφέρουν κόστος το οποίο ονοµάζεται µεταφερόµενο κόστος ή κόστος µεταφερθέν. Οµοιότητες Του Συστήµατος Κατά Φάση Και Κατά Παραγγελιά Κοστολόγησης Επιδιώκουν τον προσδιορισµό του Κόστους Παραγωγής των Προϊόντων και των Υπηρεσιών συνολικά και κατά µονάδα. Το Κόστος σχηµατίζεται από τρία στοιχεία, τα Άµεσα Υλικά, την Άµεση Εργασία και τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. Στοχεύουν στον προσδιορισµό ακριβούς Κόστους του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας. Χρησιµοποιούν κοινούς λογαριασµούς της Λογιστικής. Προσδιορίζονται και αποθηκεύονται στους χρησιµοποιηµένους λογαριασµούς πληροφορίες σχετικά µε το Κόστος για τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο του Κόστους και το προγραµµατισµό της δραστηριότητας της επιχείρησης. 19

20 ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΆ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (1) Κατά Φάση Κοστολόγηση Η παραγωγή του Προϊόντος αφορά πάντοτε πολλές µονάδες για την κάλυψη παραγγελιών πολλών πελατών. Κατά Κοστολόγηση Παραγγελία Η παραγωγή γίνεται για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης παραγγελίας. Η διαδικασία παραγωγής του Προϊόντος από τµήµα σε τµήµα κι αφορά πολλές µονάδες του προϊόντος. Η παραγόµενη ποσότητα Προϊόντος γίνεται κατά παραγγελία του πελάτη και για ποσότητα που έχει παραγγείλει ο πελάτης. ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΆ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ (2) Κατά Φάση Κοστολόγηση Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Το Κόστος προσδιορίζεται κατά παραγωγικό τµήµα ή κατά φάση παραγωγής και αφορά όλη τη ποσότητα του Προϊόντος. Το Κόστος συγκεντρώνεται και προσδιορίζεται κατά Προϊόν ή κατά παραγγελία του πελάτη και για τις µονάδες της παραγγελίας. Το Κόστος της µονάδας του Προϊόντος προσδιορίζεται σε κάθε παραγωγικό τµήµα διαιρώντας το ολικό κόστος του τµήµατος που παράχθηκαν αντίστοιχα. Τι Κόστος της µονάδας του Προϊόντος προσδιορίζεται κατά παραγγελία του πελάτη ανεξάρτητα από τα τµήµατα όπου γίνεται η επεξεργασία. 20

21 Σύστηµα κοστολόγησης κατά λειτουργία και προϊόν. Πρόκειται για το κοστολογικό σύστηµα που τα προϊόντα παράγονται κατά παρτίδα Τα προϊόντα αυτά ακολουθούν την, έχουν το ίδιο κόστος µετατροπής αλλά διαφέρουν στα υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων (διαφέρει µόνο η πρώτη ύλη). Είναι ένα κοστολογικό σύστηµα που εφαρµόζεται όταν τα προϊόντα συνήθως παράγονται κατά παρτίδα (batch) µε βάση οµοιόµορφη διαδικασία (ίδια και µε τον ίδιο εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις αρχές και κανόνες της κατά φάση κοστολόγησης διαδικασία παραγωγής), σε ό,τι αφορά το κόστος µετατροπής, µε διαφορετικά όµως ανά παρτίδα υλικά (διαφέρει µόνο η πρώτη ύλη) οπότε γι αυτά ακολουθείται το σύστηµα της κατά παραγγελία κοστολόγησης. Μεγάλος αριθµός παραδειγµάτων προϊόντων διαφόρων κλάδων µπορεί να αναφερθούν, όπου εφαρµόζεται το σύστηµα της κατά λειτουργία κοστολόγησης, όπως π.χ. Ηλεκτρονικά εργαλεία, πλαστικά προϊόντα, κοσµήµατα κ.λ.π. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό, η παραγωγή των προϊόντων γίνεται συνήθως κατά παρτίδα. Τα άµεσα υλικά παραγωγής προσδιορίζονται κατά παρτίδα προϊόντος, όπως στο σύστηµα της κατά παραγγελία κοστολόγησης, ενώ το κόστος µετατροπής άµεσα εργαλεία και ΓΒΕ- προσδιορίζονται και επιβαρύνουν το κόστος της παρτίδας κατά τµήµα ή κατά φάση παραγωγής. Πρόκειται µε άλλα λόγια για ένα µεικτό σύστηµα (Hybrid) που συνδυάζει αρχές και κανόνες των δύο συστηµάτων κοστολόγησης, του κατά παραγγελία και του κατά φάση παραγωγής. Τα στοιχεία που διαµορφώνουν το Κόστος Παραγωγής είναι: Τα Άµεσα Υλικά Η Άµεση Εργασία Τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα. 21

22 Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των τριών συστηµάτων κοστολόγησης. Σύστηµα κατά παραγγελία κοστολόγησης, σύστηµα κατά λειτουργία κοστολόγησης Το σύστηµα όµως της κατά λειτουργία κοστολόγησης προέκυψε από το συνδυασµό των δύο προηγουµένων συστηµάτων και αποβλέπει στην κάλυψη πραγµατικών αναγκών της βιοµηχανικής πραγµατικότητας. Μια σχηµατική εικόνα των τριών συστηµάτων κοστολόγησης δίδεται από το ακόλουθο σχήµα: Job costing -κατασκευή συγκεκριµένου έργου. -παραγωγή προϊόντος κατά παραγγελία του πελάτη Operation costing -ειδικά υλικά για κάθε παρτίδα παραγόµενο προϊόντος -ίδια κατεργασία στο ίδιο τµήµα µε άλλα προϊόντα ή παρτίδες Process costing -µαζική παραγωγή προϊόντος ιδίων µονάδων - Συνεχής παραγωγή σε εναλλασσόµενα παραγωγικά τµήµατα Τυπολόγιο Κοστολόγησης Συντελεστής Ορθολογικής Επιβάρυνσης 1 = Προϋπολογιστικά ΓΒΕ/ Κόστος άµεσης εργασίας ή ώρες άµεσης εργασίας ή ώρες λειτουργίας µηχανών κ.ο.κ (προϋπολογιστικά ποσά) (% ή απόλυτος αριθµός) Καταλογισθέντα ΓΒΕ 2 = Συντελεστής Επιβάρυνσης Χ Πραγµατικό κόστος ΑΕ ή Πραγµατικές Ώρες ΑΕ ή Πραγµατικές ώρες λειτουργίας µηχανών κ.ο.κ Σηµείωση: Τα υπέρ υπό κοστολογισθέντα ΓΒΕ, προσαρµόζουν αναλυτικά το κόστος των πωληθέντων, το κόστος των µενόντων τέλους σε προϊόντα, και την ΠΕ τέλους 1 Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται το σύστηµα της ορθολογικής επιβάρυνσης τους κόστους. 2 Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται το σύστηµα της ορθολογικής επιβάρυνσης τους κόστους. 22

23 Βιβλιογραφία Drury C., (2000), Management and Cost Accounting, Thomson Learning Europe. Horngren C., Bhimani A., Datar S., and Foster G., (2000), Management and Cost Accounting, Financial Times Prentice Hall. Βαρβάκης Κ, (1992) Η Αναλυτική Λογιστική: Το Σύστηµα της Συλλειτουργίας, Αθήνα. Βαρβάκης Κ, (1998) Η Αναλυτική Λογιστική: Το Σύστηµα της Αυτονοµίας Αθήνα. Βαρβάκης Κ. (2001), To Κόστος και οι επιχειρηµατικές αποφάσεις, Αθήνα. Βαρβάκης, K., (2003), Κοστολόγηση και Κοστολογική Οργάνωση, Αθήνα. Παπαδηµητρίου., (1970), Βιοµηχανικός Λογισµός, Εκδόσεις Παπαζήση. Αθήνα. Πάγγειος Ι., (1993), Θεωρία Κόστους, Τόµος I και ΙΙ, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα. Σακέλης Ε., (1997), Η Οµάδα 9 του Ε.ΓΛΣ σε µηνιαία και ετήσια βάση, Εκδόσεις Βρυκούς, Πειραιάς. 23

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 2 Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Ασκήσεις επανάληψης Άσκηση Συντελεστή Καταλογισμού (1) Μια επιχείρηση παραγωγής μεταλλικών ανταλλακτικών εξατομικευμένης παραγωγής καταλογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 6: Συστήματα Κοστολόγησης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Aθήνα 2010 1. ιοικητική Λογιστική Λογιστική Κόστους και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Κοστολόγησης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Μέθοδοι Κοστολόγησης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1 Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια (1) Ο επιμερισμός των ΓΒΕ στα κέντρα κόστους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2 Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) Χαρακτηριστικά σημεία 1. Προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητικη λογιστικη Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Σό Στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα5 Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός 1 Φύλλο Μερισµού Το Φύλλο Μερισµού είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο παρουσιάζονται τα κατά είδος έξοδα οµαδοποιηµένα κατά προορισµό.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Οικονομική μονάδα θεωρείται το σύνολο των οποιωνδήποτε συνδυασμών των συντελεστών παραγωγής, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (COSTING SYSTEMS-PROJECT COSTING) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού οδηγούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση µιας νέας φιλοσοφίας αναφορικά µε το σύστηµα διοίκησης που εφαρµόζουν και τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους.

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. 1) Ακρίβεια κοστολόγησης Έμμεσα έξοδα: Δεν είναι δυνατόν από την φύση τους να συσχετισθούν άμεσα (κατ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ &ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ του 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Internet: www.dap-papei.gr Τα στοιχεία του κόστους είναι :Τα άμεσα υλικά (Α.Υ), η άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing)

Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing) Κοστολόγηση IV Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing) Η κοστολόγηση κατά φάση είναι σύστημα μέτρησης και αναφοράς του κόστους των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Εργασιών. Κεφάλαιο 5. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κοστολόγηση Εργασιών. Κεφάλαιο 5. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 5 Κοστολόγηση Εργασιών Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Η Επιχείρηση Η παραγωγική διαδικασία - Επιχειρηματικές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Η Επιχείρηση Η παραγωγική διαδικασία - Επιχειρηματικές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 Η Επιχείρηση...21 0.1.1 Η παραγωγική διαδικασία - Επιχειρηματικές λειτουργίες...21 0.1.2 Η έννοια της επιχείρησης...25 0.1.3 Κατάταξη και βασική τυπολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (JOB ORDER COSTING SYSTEM) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. ΒΑΡΒΑΚΗΣ Δ. ΛΑΓΟΣ Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (JOB ORDER COSTING SYSTEM) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. ΒΑΡΒΑΚΗΣ Δ. ΛΑΓΟΣ Α. Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ (JOB ORDER COSTING SYSTEM) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Κ. ΒΑΡΒΑΚΗΣ Δ. ΛΑΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΡΕΥΣΤΟΤΗΣ (CASH FLOW) 7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 8 -Βασικοί δείκτες για την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Δημήτρης Μπάλιος Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Πληροφορίες για το κόστος παραγωγής συγκεκριμένης περιόδου Βήμα 1ο : Προσδιορισμός της φυσικής ροής Βήμα 2ο : Προσδιορισμός των ισοδύναμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 Άμεσο Κόστος (Direct Costs) Είναι το κόστος που σχηματίζεται από την ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση. Επιχειρήσεων. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση. Επιχειρήσεων. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία «Η μέθοδος της Κοστολόγησης ανά Δραστηριότητα. Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών Σχεδίαση και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σπουδαστές: Λαζαράκης Παρασκευάς, Α.Μ. 9154 Παππά Ειρήνη, Α.Μ. 12708 Παππά Ειρήνη - 12708, Λαζαράκης Παρασκευάς - 9154 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση εντύπου και µέσων οπτικής επικοινωνίας

Κοστολόγηση εντύπου και µέσων οπτικής επικοινωνίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κοστολόγηση εντύπου και µέσων οπτικής επικοινωνίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΜΕΡΟΣ Δρ Αναστάσιος Ε. Πολίτης politismedia@gmail.com ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική αξία μηχανημάτων

Λογιστική αξία μηχανημάτων Άσκηση η () (1) Έστω βιομηχανική επιχείρηση που χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της 2 κύρια (επεξεργασίας και συναρμολόγησης) και 2 βοηθητικά τμήματα (συντήρησης και ποιοτικού ) της οποίας τα ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό Λογιστική Κόστους Ι 1 Kόστος Πραγματικό (Ιστορικό) Πραγματικό (ιστορικό) κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Εργασιών

Κοστολόγηση Εργασιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ BSc, MA, ACMA, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική Λογιστική - Διοικητική Λογιστική Χρηματοοικονομική Λογιστική Εργαλεία πληροφόρησης : Δημοσιευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση

Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 4 Μεταβλητή & Ολική Κοστολόγηση Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών N. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Συστήματα Κοστολόγησης και Κοστολόγηση Βιομηχανίας με Κέντρα Κόστους» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα