ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ"

Transcript

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ &ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ του 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Internet:

2 Τα στοιχεία του κόστους είναι :Τα άμεσα υλικά (Α.Υ), η άμεση εργασία (Α.Ε) και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (Γ.Β.Ε). Τα Άμεσα Υλικά είναι το κυριότερο υλικό από το οποίο αποτελείται ένα προϊόν. Η Άμεση εργασία είναι η κυριότερη εργασία που απαιτείται για να παραχθεί ένα προϊόν. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα είναι το κόστος παραγωγής που δεν είναι άμεση εργασία ή άμεσα υλικά. Βιομηχανικό κόστος παραγωγής (Β.Κ.Π) = Α.Υ + Α.Ε + Γ.Β.Ε Άμεσο ή πρώτο κόστος = Α.Υ + Α.Ε Κόστος μετατροπής = Α.Ε + Γ.Β.Ε Κόστος παραχθέντων = Π.Ε.αρχής + Β.Κ.Π. Π.Ε.τέλους Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + Κόστος παραχθέντων - Έτοιμα τέλους Αναλωθέντα υλικά = Υλικά αρχής + Αγορές Υλικά τέλους ΑΣΚΗΣΗ 1 Η εκμετάλλευση α' εξαμήνου 1984 της βιομηχανικής επιχείρησης "Κ" παρουσιάζει τις πιο κάτω πληροφορίες: Aγορές πρώτων υλών: Αγορές αναλωσίμων έμμεσων υλικών Άμεση εργασία Έμμεση εργασία Αμοιβές θέσεων εποπτείας Ασφάλεια πυρός Ηλεκτρική ενέργεια Αποσβέσεις μηχαν/των Aποσβέσεις μηχανοστασίου Ασφάλιστρα ζωής προσωπικού Απογραφή 1/1 Έτοιμα προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Άμεσα υλικά: Έμμεσα υλικά Απογραφή 30/6 Έτοιμα προϊόντα Παραγωγή σε εξέλιξη Άμεσα υλικά Έμμεσα υλικά Ζητείται: α) Κατάσταση ανάλωσης ΓΒΕ β)κατάσταση παραχθέντων γ) Κατάσταση κόστους πωληθέντων 1

3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1 α) Αναλωθέντα Ε.Υ = Ε.Υαρχής + Αγορές + Ε.Υτέλους= = = 5450 Κατάσταση ανάλωσης Γ.Β.Ε Έμμεσα Υλικά 5450 Έμμεση εργασία (βοηθητική) 3800 Αμοιβές θέσεων εποπτείας 6400 Ασφάλεια πυρός 1050 Ηλεκτρική ενέργεια 2200 Αποσβέσεις μηχανών 2800 Αποσβέσεις μηχανοστασίου 2300 Ασφάλιστρα ζωής προσωπικού β) Κατάσταση κόστους παραχθέντων Π.Εαρχής Β.Κ.Π Α.Υ Α.Υ αρχής Αγορές Α.Υ τέλους Α.Ε Γ.Β.Ε Π.Ε τέλους γ) Κατάσταση κόστους Έτοιμα αρχής Κόστος παραχθέντων Έτοιμα τέλους

4 ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΕΛΙΔΑ 73 β) Αναλωθέντα Α.Υ = Α.Υαρχής + Αγορές (- εκπτώσεις και αγορές ) - Α.Υτέλους = ( ) Α.Υτέλους Α.Υτέλους = α) Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + Κόστος παραχθέντων - Έτοιμα τέλους = Κόστος παραχθέντων Κόστος παραχθέντων = Κατάσταση κόστους παραχθέντων Π.Εαρχής Βιομηχανικό κόστος παραγωγής Αναλωθέντα Α.Υ Α.Υαρχής +Αγορές - Α.Υτέλους +Α.Ε Γ.Β.Ε Δημοτικά τέλη 4500 Επισκευές κ συντ Έμμεσα υλικά 5000 Έμμεση εργασία Ηλεκτρική ενέρ Αποσβέσεις βιομ Αποσβέσεις μηχ Ασφάλιστρα Π.Ετέλους ΑΣΚΗΣΗ 2 Δίνονται οι παρακάτω δαπάνες: Α.Ε, Α.Υ, Αμοιβές μηχανικών παραγωγής, Αμοιβές εποπτών, Αμοιβές διοικητικών στελεχών, Αναλώσιμα υλικά, Αποσβέσεις μηχανημάτων, Έμμεση εργασία, Αμοιβές πωλητών, Προμήθειες πωλητών. Να ταξινομηθούν οι παρακάτω δαπάνες σε κόστος παραγωγής ( ή Βιομηχανικό κόστος παραγωγής ή Βιομηχανικό κόστος) και σε κόστος περιόδου (λειτουργικά έξοδα). 3

5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 Κόστος Παραγωγής Άμεση εργασία Άμεσα υλικά Αμοιβές μηχανικών παραγωγής Αμοιβές εποπτών Αναλώσιμα υλικά Αποσβέσεις μηχανημάτων Έμμεση εργασία Κόστος περιόδου Αμοιβές διοικητικών στελεχών Αμοιβές πωλητών Προμήθειες πωλητών ΑΣΚΗΣΗ 3 Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα της επιχείρησης "ΖΗΤΑ" που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 1990 : 1. Το μικτό κέρδος ανήλθε στο 20% των καθαρών πωλήσεων 2. Το πρώτο κόστος ανήλθε στο 70% του κόστους των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων 3. Οι αγορές σε Α. Υ. Ανήλθαν σε δρχ. 4. Το κόστος των διαθεσίμων προϊόντων για πώληση ανήλθε σε δρχ. 5. Η Π. Ε. Αρχής ( ) ήταν δρχ (Υπάρχει η ίδια αναλογία κόστους με αυτήν των έτοιμων προϊόντων) 6. Τα αποθέματα αρχής σε Α.Υ. ήταν δρχ 7. Τα αποθέματα αρχής σε έτοιμα προϊόντα ήταν δρχ. 8. Τα Γ.Β. Ε. ανήλθαν στο 40% του κόστους μετατροπής. 9. Το κόστος των άμεσων εργατικών ανήλθε σε δρχ. 10. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε δρχ 11. Οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων ανήλθαν σε δρχ. Με βάση τα παραπάνω ζητείται:α) Η αποτίμηση των αποθεμάτων σε Α.Υ. β) Η αποτίμηση των αποθεμάτων σε προϊόντα της 30/6/90 γ) Η αποτίμηση της Π.Ε. της 30/6/90 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 3 β) Κόστος πωληθέντων = 0,80 * = Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + Κόστος Παραχθέντων -Έτοιμα τέλους = Έτοιμα τέλους Έτοιμα τέλους = Έτοιμα προς διάθεση = Έτοιμα αρχής + Κόστος Παραχθέντων = Κόστος Παραχθέντων Κόστος Παραχθέντων =

6 α) Πρώτο κόστος = 0,7 * = (Σε όποιο κόστος παραγωγής και αν αναφερόμαστε, αυτό είναι πάντα αναλωθέν.) Πρώτο κόστος = Α.Υ + Α.Ε = Α.Υ Α.Υαναλ. = Α.Υαναλ. = Α.Υαρχής + Αγορές Α.Υτέλους = Α.Υτέλους Α.Υτέλους = γ) Κόστος παραχθέντων = Π.Εαρχής + Β.Κ.Π Π.Ετέλους = Π.Ετέλους Π.Ετέλους = Β.Κ.Π = Α.Υ + Α.Ε + Γ.Β.Ε Β.Κ.Π = = = % 40% Κόστος μετατροπής = Α.Ε + Γ.Β.Ε Κόστος μετατροπής Άμεση εργασία x = Κ.Μ x= Κ.Μ = Γ.Β.Ε = ΑΣΚΗΣΗ 4 Στην βιομηχανική επιχείρηση "Α" υπάρχουν τα εξής δρώμενα στην χρήση 1993 : ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Π.Υ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Π.Υ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Π.Υ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ Π.Υ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Π.Υ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1. ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2. ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 4 α) Μικτό κέρδος = Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων = = Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + Κόστος παραχθ. Έτοιμα τέλους= = = Κόστος παραχθέντων = Π.Εαρχής + Β.Κ.Π Π.Ετέλους = = Β.Κ.Π = Α.Υ + Α.Ε + Γ.Β.Ε = = Α.Υαναλ. = Α.Υαρχής + Αγορές (-εκπτώσεις επιστροφές) Α.Υτέλους = = ( ) 9000 = Γενικά Βιομηχανικά έξοδα (Γ.Β.Ε) Βοηθητική ύλη αναλωθ. = Β.Υαρχής + Αγορές Β.Υτέλους = = =5500 Καύσιμα αναλωθέντα = Καύσιμα αρχής + Αγορές Καύσιμα τέλους = = =

8 Συγκέντρωση Γ.Β.Ε Βοηθητική ύλη 5500 Καύσιμα Ανταλλακτικά 4000 Αμοιβές τρίτων Ηλεκτρικό ρεύμα Επισκευές Αποσβέσεις μηχ/των Αποσβέσεις εγκ/σεων παρ Διάφορες δαπάνες β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Πωλήσεις (-) Κόστος Πωληθέντων Μικτό κέρδος (-) Δαπάνες προσωπικού Αμοιβές τρίτων Λειτουργικά Ηλεκτρικό ρεύμα έξοδα Διάφορες δαπάνες Ζημιές εκμετάλλευσης ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΕΛΙΔΑ 78 (ΒΙΒΛΙΟ) α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Π.Εαρχής Β.Κ.Π Α.Υ Α.Υαρχής Αγορές Α.Υτέλους Α.Ε Γ.Β.Ε Έμμεση εργ Έξοδα εργοστ Διάφορα Γ.Β.Ε Π.Ετέλους

9 β) Μ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Πωλήσεις Α (-) Κόστος Πωληθέντων Έτοιμα αρχής Κόστος παραχθέντων Έτοιμα τέλους Μικτό κέρδος Β (-) Λειτουργικά έξοδα Έξοδα πώλησης Γενικά και διοικ. Έξοδα ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Γ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΕΛΙΔΑ 74 β) Κόστος παραχθέντων = Π.Εαρχής + Β.Κ.Π Π.Ετέλους = Β.Κ.Π Β.Κ.Π = α) Συνολικό Β.Κ.Π = Π.Εαρχής + Β.Κ.Π = = γ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων = Μικτό κέρδος Πωλήσεις = = Κόστος πωληθέντων =Έτοιμα αρχής+ Κόστος παραχθέντων Έτοιμα αρχής= = = ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΕΛΙΔΑ 74 Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + Κόστος παραχθέντων - Έτοιμα τέλους = Κόστος παραχθέντων Κόστος παραχθέντων = Κόστος παραχθέντων = Π.Εαρχής + Β.Κ.Π Π.Ετέλους = Β.Κ.Π Β.Κ.Π = Β.Κ.Π = Α.Υ + Α.Ε + Γ.Β.Ε = Α.Υ *1,25 Α.Υαναλ = Α.Υαναλ = Α.Υαρχής + Αγορές Α.Υτέλους = Αγορές Αγορές =

10 ΑΣΚΗΣΗ 5 Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα της << ΈΨΙΛΟΝ>> για το Μάρτιο : Αγορές Α.Υ 4800 Αύξηση αξίας αποθεμάτων τέλους σε Α.Υ 300 Κόστος Α.Ε Έμμεσο κόστος παραγωγής 9400 Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους χαμηλότερο κατά 1000 δρχ. Του αντιστοίχου της παραγωγής σε εξέλιξη αρχής. Το κόστος των αποθεμάτων τέλους σε προϊόντα υψηλότερου του αντιστοίχου των αποθεμάτων αρχής κατά 200 δρχ. Να βρεθεί το κόστος των πωληθέντων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 5 Β.Κ.Π Α.Υαναλωθέντα Α.Υαρχής - Α.Υτέλους Αγορές Α.Ε Γ.Β.Ε 9400 Βιομηχανικό κόστος παραγωγής Κόστος παραχθέντων Π.Εαρχής - Π.Ετέλους Β.Κ.Π Κόστος πωληθέντων Έτοιμα αρχής - Έτοιμα τέλους Κόστος παραχθέντων

11 ΑΣΚΗΣΗ 6 Η παρακάτω πληροφόρηση αφορά τα κοστολογικά δεδομένα της επιχείρησης "ΑΛΦΑ", και συγκεκριμένα την εικόνα των παρακάτω λογαριασμών την 31/12/94 Αύξηση των Αποθεμάτων σε Άμεσα υλικά Μείωση των Αποθεμάτων σε έτοιμα προϊόντα Αγορές Άμεσων Υλικών Καταβληθέντα Άμεσα Εργατικά Πραγματοποιηθέντα Γ.Β.Ε Έξοδα προώθησης προϊόντων Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δεν υπήρχε παραγωγή σε εξέλιξη αρχής και τέλους. Το κόστος των πωληθέντων της επιχείρησης "ΑΛΦΑ" είναι: α δρχ β δρχ γ δρχ δ δρχ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6 Β.Κ.Π Α.Υαναλωθέντα Α.Υαρχής -Α.Υτέλους Αγορές Α.Ε Γ.Β.Ε Αφού δεν υπάρχει Π.Εαρχής και Π.Ετέλους, το κόστος των παραχθέντων ταυτίζεται με το Β.Κ.Π. Κόστος πωληθέντων Έτοιμα αρχής - Έτοιμα τέλους Κόστος παραχθέντων Άρα σωστό το Α. 10

12 ΑΣΚΗΣΗ 7 Οι απαντήσεις από την παρακάτω πληροφόρηση των δεδομένων της επιχείρησης "EXPORT" S. A. Αποθέματα 1/1/ /3/1995 Άμεσα υλικά Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα προϊόντα Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Η πρόσθετη πληροφόρηση για το Α' τρίμηνο του 1995 είναι η παρακάτω: Αγορές Άμεσων Υλικών Καταβληθέντα Άμεσα Εργατικά Πραγματικό κόστος ωρομισθίου Συντελεστής Γ.Β.Ε. ανά ώρα Άμεσης Εργασίας Δρχ Δρχ 750 Δρχ Δρχ Με βάση τα παραπάνω ζητήματα ζητούνται οι ορθές απαντήσεις που περιλαμβάνονται στις 1 έως 3 ερωτήσεις : 1. Του τριμήνου το πρώτο κόστος α δρχ β δρχ γ δρχ δ δρχ 2. Του τριμήνου κόστος μετατροπής 3. Του τριμήνου του κόστος παραχθέντων ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 7 α) Πρώτο κόστος = Α.Υ + Α.Ε = = Αναλωθέντα Α.Υ = Α.Υαρχής + Αγορές + Α.Υτέλους= =9000 β) Κόστος μετατροπής = Α.Ε + Γ.Β.Ε = *1000= / 750 = 8000 ώρες Α.Ε γ) Κόστος παραχθέντων = Π.Εαρχής + Β.Κ.Π Π.Ετέλους = = = Β.Κ.Π = Α.Υ + Α.Ε + Γ.Β.Ε = =

13 ΑΣΚΗΣΗ 8 Μια βιομηχανική επιχείρηση εφαρμόζει την καταλόγηση κατά προϊόν. Η χρέωση ή η πίστωση του λογαριασμού παραγωγή σε εξέλιξη για τον Απρίλιο του 1994 ήταν η παρακάτω : ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ 1 / 4 Απογραφή / 4 Α.Ε / 4 Α.Υ / 4 Γ.Β.Ε καταλογισθέντα / 4 Έτοιμα προϊόντα Η επιχείρηση καταλόγισε τα Γ.Β.Ε στην παραγωγή με έναν προϋπολογιστικό συντελεστή που βασίστηκε στο κόστος της Α.Ε. Η Εντολή παραγωγής Νο 18 που είναι η μοναδική που βρίσκεται στο τέλος του μήνα ακόμη σε εξέλιξη, χρεώθηκε με Α.Ε δρχ. Να βρείτε το ποσό των άμεσων υλικών με το οποίο χρεώθηκε η παρακάτω εντολή. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 8 Χ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Π 1 / 4 Απογραφή Έτοιμα προϊόντα Α.Ε Α.Υ Καταλογ. Γ.Β.Ε Π.Ετέλους = Εντολή παραγωγής Νο 18 Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Α.Ε Γ.Β.Ε καταλογισθ (100000*0,8) δείκτης καταλογισμού Γ.Β.Ε : / = 0,8 12

14 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΕΛΙΔΑ 142 α) Χ Παραγωγή σε εξέλιξη Π Α.Υ Έτοιμα προϊόντα Α.Ε Γ.Β.Ε = = Π.Ετέλους για τη εντολή παραγωγής Νο / =1,5 = Συντελεστής καταλογισμού Γ.Β.Ε β) ΦΥΛΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Νο 15 Α.Υ 4500 Α.Ε 4750 (16000 Α.Υ Γ.Β.Ε ) Γ.Β.Ε 6750 (4500 * 1,5 ) Συνολικό κόστος ΑΣΚΗΣΗ 9 Μια εταιρεία μεταφέρει τα Γ.Β.Ε στις έτοιμες εντολές με ένα δείκτη που υπολογίστηκε ότι είναι 125% πάνω στο κόστος της Α.Ε. Το φύλλο κόστους της εντολής παραγωγής Νο 313 και ο λογαριασμός Γ.Β.Ε παρουσιάζουν τις παρακάτω χρεώσεις : α) ΦΥΛΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Νο 313 Α.Υ Α.Ε β) Γ.Β.Ε Εάν η πιο πάνω εντολή παραγωγής που τελείωσε την παραγωγή της περιλαμβάνει 1000 μονάδες προϊόντων ποιο πρέπει να είναι το ανά μονάδα κόστος; Όταν έχουμε στο φύλλο κόστους εντολής παραγωγής λογαριασμό Γ.Β.Ε, χρησιμοποιούμε τα καταλογισθέντα και όχι τα πραγματικά Γ.Β.Ε. ΦΥΛΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Νο 313 Α.Υ Α.Ε Καταλογισθ. Γ.Β.Ε (σύμφωνα με τον συντελεστή) (120000*1,25) :1000=370 δρχ/μον 13

15 ΑΣΚΗΣΗ 10 Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ειδών χάλυβα κοστολογεί τα προϊόντα της χρησιμοποιώντας το σύστημα εξατομικευμένης κοστολόγησης. Για το 1988 η εταιρία εκτιμά ότι θα πρέπει να έχει μια παραγωγή αντίστοιχα ωρών άμεσης εργασίας. Επίσης εκτιμά ότι τα ΓΒΕ θα ανέλθουν σε δρχ. Τα ΓΒΕ κατανέμονται στις εντολές παραγωγής με βάση τις ώρες της άμεσης εργασίας. Το Μάρτιο του 1988 εκτελείται η εντολή παραγωγής 382 για την κατασκευή 8000 τμημάτων μηχανών. Τα κοστολογικά δεδομένα για τον Μάρτη είναι τα εξής: Αγορές υλικών δρχ. Οι εξαγωγές υλικών προς παραγωγή μέσα στον μήνα αξίας δρχ εκ των οποίων 10% αφορούσε βοηθητικά υλικά. Οι αμοιβές προσωπικού του μήνα ανήλθαν σε δρχ εκ των οποίων το 80% ήταν άμεσα εργατικά. Οι λοιπές δαπάνες σε ΓΒΕ που βαρύνουν την παραγωγή του μήνα ανήλθαν σε δρχ. Οι ώρες της άμεσης εργασίας μέσα στον μήνα ανήλθαν σε η εντολή παραγωγής 382 τέλειωσε την παραγωγή μέσα στον μήνα και μεταφέρθηκαν στην αποθήκη. Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί το ανά μονάδα κόστος της εντολής παραγωγής Νο Να υπολογιστεί εαν η εταιρεία έχει υπέρ ή υπό καταλογίσει στα προϊόντα τα ΓΒΕ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 10 α) Δείκτης καταλογισμού Γ.Β.Ε = /60000 = 50 δρχ/ ώρα Α.Ε ΦΥΛΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Νο 382 Α.Υ (400000*0,9) Α.Ε (350000*0,8) Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε (50*4800) : 8000 = 110 δρχ/ μονάδα β) Γ.Β.Ε Λοιπά Γ.Β.Ε Βοηθητικά υλικά (400000*0,1) Έμμεση εργασία (350000*0,2) Πραγματικά Γ.Β.Ε > Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε κατά Αρα έχω υποκαταλογίσει τα Γ.Β.Ε κατά Το φύλλο κόστους εντολής παραγωγής περιλαμβάνει 3 στοιχεία : Α.Υ, Α.Ε και καταλογισθέντα Γ.Β.Ε. Όταν πραγματικά Γ.Β.Ε > Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε, τότε έχω υποκαταλογίσει τα Γ.Β.Ε. Όταν πραγματικά Γ.Β.Ε < Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε, τότε έχω υπερκαταλογίσει τα Γ.Β.Ε. 14

16 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΕΛΙΔΑ 140 α) Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε = 50 * = Γ.Β.Ε (πραγματικά) Ασφάλιστρα εργοστασίου Έμμεση εργασία Αποσβέσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων Ηλεκτρικό ρεύμα κίνησης Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε > Πραγματικά Γ.Β.Ε. Άρα έχω υπερκαταλογίσει τα Γ.Β.Ε κατά : = δρχ β) Κατάσταση κόστους παραχθέντων Π.Εαρχής Β.Κ.Π Α.Υ Α.Υαρχής Αγορές Α.Υτέλους Α.Ε Γ.Β.Ε καταλογισθέντα Π.Ετέλους Κόστος παραχθέντων γ) Όταν δεν υπάρχουν έτοιμα αρχής και έτοιμα τέλους, το κόστος πωληθέντων συμπίπτει με το κόστος παραχθέντων. Άρα, Κόστος πωληθέντων = Όταν έχουμε πραγματικά και καταλογισθέντα Γ.Β.Ε, βάζουμε πάντα τα καταλογισθέντα, σε περίπτωση που φτιάχνουμε μια κατάσταση (π.χ. παραχθέντων). ΑΣΚΗΣΗ 11 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες για την εικόνα των λογαριασμών στις 31/12/99 της επιχείρησης <<ΕΨΙΛΟΝ>>: α) Αύξηση της αξίας των αποθεμάτων τέλους σε Α.Υ κατά δρχ β) Μείωση της αξίας των αποθεμάτων τέλους σε έτοιμα προϊόντα κατα δρχ. γ) Συνολικές αγορές σε Α.Υ δ) Α.Ε ε) Συνολικά Γ.Β.Ε στ) Καταβλήθηκαν για μεταφορά των ετοίμων προϊόντων της επιχείρησης Δεν υπήρχε Π.Εαρχής και Π.Ετέλους. Να υπολογισθεί το κόστος πωληθέντων. 15

17 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 11 Κόστος πωληθέντων Έτοιμα αρχής - Έτοιμα τέλους Κόστος παραχθέντων Κόστος παραχθέντων Π.Εαρχής 0 + Β.Κ.Π Α.Υαναλωθέντα Α.Υαρχής - Α.Υτέλους Αγορές Α.Ε Γ.Β.Ε Π.Ετέλους 0 Κόστος παραχθέντων ΑΣΚΗΣΗ 12 Βιομηχανική επιχείρηση είχε υποκαταλογίσει τα ΓΒΒΕ κατά το έτος Πριν από κάθε τακτοποίηση της διαφοράς μεταξύ πραγματικών και καταλογισθέντων ΓΒΕ η εικόνα μερικών από τους λογαριασμούς της επιχείρησης ήταν η ακόλουθη: Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Αποθέματα : Αμεσα υλικά Παραγωγή σε εξελιξη Έτοιμα προϊόντα Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Δρχ Μετά την τακτοποίηση της παραπάνω διαφοράς ποια πρέπει να είναι : 1. Το κόστος πωληθέντων στην κατάσταση εισοδήματος το 1994 α δρχ β δρχ γ δρχ δ δρχ 2. Το κόστος των ημικατεργασμένων στον Ισολογοσμό του 1994 α δρχ β δρχ γ δρχ δ δρχ 16

18 3. Το κόστος των έτοιμων προϊόντων τον Ιούλιο του1994 ήταν: α β γ δ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 12 Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο καταλογισμού των Γ.Β.Ε. α) = 0,052 Κόστος πωληθέντων = ,052 * = β) Π.Ε = * 0,052 = γ) Έτοιμα προϊόντα = * 0,052 = ΑΣΚΗΣΗ 13 ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η επιχείρηση εφαρμόζει την κατά φάση κοστολόγηση. Η παραγωγή σε εξέλιξη αρχής είναι μονάδες κατεργασμένες κατά 20%. Η αξία τους σε πρώτες ύλες είναι 60000δρχ και σε κόστος μετατροπής 20000δρχ. Βιομηχανοποιήθηκαν μονάδες πρώτης ύλης αξίας δρχ, ενώ η αξία του κόστους μετατροπής είναι δρχ. Παράχθηκαν μονάδες προϊόντος. Η παραγωγή σε εξέλιξη τέλους είναι μονάδες κατεργασμένες κατά 60%. Να γίνει η κατανομή του συνολικού κόστους με μέσο σταθμικό όρο, FIFO και LIFO. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 13 Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων σε μονάδες παραγωγής ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Εαρχής Έτοιμα Π.Υ Π.Ετέλους

19 Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Εαρχής : Πρώτες ύλες Κόστος μετατροπής Τρέχουσες δάπανες : Πρώτες ύλες Κόστος μετατροπής Οι καταστάσεις ποσοτικών δεδομένων σε μονάδες παραγωγής και συνολικού κόστους είναι ίδιες όταν χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του μέσου σταθμικόυ όρου ή τη μέθοδο της LIFO ή τη μέθοδο της FIFO. ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΟΡΟΥ (Μ.Σ.Ο.) Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Πρώτες ύλες = Κόστος μετατροπής *0,6 = Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Πρώτες ύλες : ( ) : = 1,65 δρχ/μον Κόστος μετατροπής : ( ) : = 2,45 δρχ/μον 4,10 δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Έτοιμα : * 4,10 = Π.Ετέλους : Π.Υ : 60000* 1,65 = Κ.Μ : 60000* 0,6 * 2,45 = ΜΕΘΟΔΟΣ FIFO Ισοδύναμες μονάδες Έτοιμα + Π.Ετέλους - Π.Εαρχής Πρώτες ύλες = μον Κόστος μετατροπής *0, *0,2 =128000μον Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Πρώτες ύλες : : = 1,7 δρχ/μον Κόστος μετατροπής : : = 2,477 δρχ/μον 4,147 δρχ/μον 18

20 Κατανομή κόστους Π.Εαρχής : Π.Υ = Κ.Μ : 60000*0,6* 2,477 = Παραχθέντα 100% τρεχ. περιόδου : ( )*4,147 = Π.Ετέλους : Π.Υ : 60000*1,7 = Κ.Μ : 60000* 0,6*2,447 = Οι καταστάσεις κόστους ανά ισοδύναμες μονάδες και ισοδύναμες μονάδες είναι ίδιες όταν χρησιμοποιούμε τη μέθοδο LIFO ή FIFΟ. ΜΕΘΟΔΟΣ LIFO Π.Ετέλους Κατανομή κόστους μονάδες Π.Υ μ (Π.Εαρχής) 60000δρχ μ *1,7 = 34000δρχ 94000δρχ Κ.Μ Π.Ετέλους *0,6 = 36000δρχ Π.Εαρχής 40000* 0,2 = δρχ 28000δρχ Π.Εαρχής 20000δρχ 28000*2, δρχ 88516δρχ Έτοιμα : *4,147 = ΑΣΚΗΣΗ 14 ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η επιχείρηση χρησιμοποιεί την κατά φάση κοστολόγηση. Η Π.Εαρχής ήταν 100 μονάδες και είχε πάρει όλο το κόστος της πρώτης ύλης αξίας 10000δρχ, ενώ είχε υποστεί μόνο το 50% της επεξεργασίας με κόστος Άμεσης Εργασίας 20000δρχ και Γ.Β.Ε 15000δρχ. Παράχθηκαν έτοιμα προϊόντα 1000 μονάδες και έμειμαν στο τέλος σε εξέλιξη 100 μονάδες, που είχαν πάρει όλο το κόστος της πρώτης ύλης και το 30% της επεξεργασίας. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου βιομηχανοποιήθηκαν 1000 νέες μονάδες πρώτης ύλης και έγιναν οι εξής δαπάνες : Π.Υ , Α.Ε , Γ.Β.Ε

21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Εαρχής 100 Έτοιμα 1000 Π.Υ 1000 Π.Ετέλους ΠΑΝΤΑ : Οι εισροές περιλαμβάνουν την Π.Εαρχής και τις πρώτες ύλες ενώ οι εκροές τα έτοιμα προϊόντα και την Π.Ετέλους. ΕΠΙΣΗΣ : ΕΙΣΡΟΕΣ = ΕΚΡΟΕΣ Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Εαρχής Π.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Τρέχουσες δαπάνες Π.Υ (ή τρέχον κόστος Α.Ε ή δαπάνες περιόδου) Γ.Β.Ε ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 14 ΜΕΘΟΔΟΣ Μ..Σ.Ο Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Π.Υ = 1100 Α.Ε * 0,3 = 1030 Γ.Β.Ε *0,3 = 1030 Η Α.Ε και το Γ.Β.Ε πάντα θα έχουν τον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μονάδων και με τις 3 μεθόδους (Μ.Σ.Ο, LIFO, FIFO). Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Π.Υ: ( ) : 1100 = 109,10δρχ/μον A.E : ( ) : 1030 = 213,6δρχ/μον Γ.Β.Ε : ( ) : 1030 = 170 δρχ/μον 492,7 δρχ/μον 20

22 Κατανομή κόστους Έτοιμα 1000 * 492,7 = Π.Ετέλους Π.Υ: 100 *109,10 = A.E : 100* 0,3 * 213,6 = 6408 Γ.Β.Ε: 100*0,3* 170 = ΜΕΘΟΔΟΣ FIFO Ισοδύναμες μονάδες Έτοιμα + Π.Ετέλους - Π.Εαρχής Π.Υ = 1000 Α.Ε *0,3-100*0,5 = 980 Γ.Β.Ε *0,3-100*0,5 = 980 Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα (τρέχον) Π.Υ : : 1000 = 110 δρχ/μον A.E : : 980 = 204,08 δρχ/μον Γ.Β.Ε : : 980 = 163,27 δρχ/μον 477,35 δρχ/μον Κατανομή κόστους Π.Εαρχής Π.Υ Α.Ε *0,5*204,08 = Γ.Β.Ε *0,5*163,23 = 23163, ,5 Παραχθ. 100% Τρεχ. περιόδου ( )*477, Π.Ετέλους Π.Υ 100*110 = Α.Ε 100*0,3*204,08 = 6122,4 Γ.Β.Ε 100*0,3*163,27 = 4898, ,5 ΜΕΘΟΔΟΣ LIFO Αν υπάρχει Π.Ετέλους, τουλάχιστον ένα μέρος αυτής θα προέρχεται από την Π.Εαρχής. Όταν Π.Ετέλους > Π.Εαρχής, έχω : Κοστολογικά δεδομένα Π.Εαρχής Α.Ε : : 100 * 0,5 = 400 δρχ/μον Γ.Β.Ε : : 100 * 0,5 = 300 δρχ/μον 21

23 Κατανομή κόστους Π.Ετέλους Π.Υ Α.Ε : 100*0,3*400 = Γ.Β.Ε : 100*0,3*300 = Έτοιμα = ΑΣΚΗΣΗ 15 Βιομηχανική επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο της F.I.F.O. Για τον υπολογισμό της απογραφής. Τα παρακάτω δεδομένα του τμήματος αφορούν το μήνα Ιούνιο Παραγωγή Παραγωγή σε εξέλιξη μον. 1,500 (2/3) ως προς την Α.Ε. και ΓΒΕ. Μονάδες που ξεκίνησαν την παραγωγή τους μέσα στο μήνα Μονάδες που τελείωσαν την παραγωγή τους και μεταφέρθηκαν Παραγωγή σε εξέλιξη τέλους μον (60%) ως προς το κόστος μετατροπής. 2. Κοστολογικά δεδομένα Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Αμεσα υλικά Αμεση εργασία Γ.Β.Ε Δρχ Δρχ 740 Δρχ Τρέχουσες δαπάνες Άμεσα υλικά Άμεση εργασία Γ.Β.Ε Δρχ Δρχ Δρχ Με βάση τα παραπάνω ζητείται : α. Η κατάσταση των ποσοτικών δεδομένων β. Το ανά μονάδα κόστος του τμήματος και του προϊόντως γ. Η κατανομή του ολικού κόστους του τμήματος 22

24 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 15 (Λύση και με τις 3 μεθόδους) Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Εαρχής 1500 Έτοιμα 5500 Νέες μονάδες (Π.Υ) 5000 Π.Ετέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Εαρχής Α.Υ 2500 Α.Ε 1480 Γ.Β.Ε Τρέχον κόστος Α.Υ Α.Ε 7650 Γ.Β.Ε ΜΕΘΟΔΟΣ Μ.Σ.Ο. Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Α.Υ = 6500 Α.Ε *0,6 = 6100 Γ.Β.Ε *0,6 = 6100 Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Α.Υ : ( ) : 6500 = 2,30 δρχ/μον Α.Ε : ( ) : 6100 = 1,5 δρχ/μον Γ.Β.Ε : ( ) : 6100 = 1,12 δρχ/μον 4,92 δρχ/μον Κατανομή κόστσους Έτοιμα 5500 * 4,92 = Π.Ετέλους Π.Υ 1000*2,3 = 2300 Α.Ε 1000*0,6*1,5 = 900 Γ.Β.Ε 1000*0,6*1,12 =

25 ΜΕΘΟΔΟΣ LIFO Ισοδύναμες μονάδες Έτοιμα + Π.Ετέλους - Π.Εαρχής Α.Υ = 5000μον Α.Ε *0,6-1500*2/3 = 5100μον Γ.Β.Ε *0,6-1500*2/3 = 5100μον Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα (τρέχουσα περίοδος) Α.Υ : : 5000 = 2,5 δρχ/μον Α.Ε : 7650 : 5100 = 1,5 δρχ/μον Γ.Β.Ε : 6120 : 5100 = 1,2 δρχ/μον 5,2 δρχ/μον Κατανομή κόστους Π.Εαρχής Π.Υ = 2500 Α.Ε * 1/3 *1,5 = 2230 Γ.Β.Ε * 1/3 * 1,2 = Παραχθ. 100% στην τρέχουσα περίοδο ( )*5,2 = Π.Ετέλους Π.Υ 1000*2,5 = 2500 Α.Ε 1000*0,6*1,5 = 900 Γ.Β.Ε 1000*0,6*1,2 = ΜΕΘΟΔΟΣ LIFO Επειδή η Π.Ετέλους είναι μικρότερη από την Π.Εαρχής, όλες οι μονάδες της Π.Ετέλους προέρχονται από την Π.Εαρχής. Γι αυτό η Π.Ετέλους θα κοστολογηθεί με τα κοστολογικά δεδομένα της Π.Εαρχής. Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα (Π.Εαρχής) Π.Υ : 2500 : 1500 = 1,67δρχ/μον Α.Ε : 1480 : 1000 = 1,48δρχ/μον Γ.Β.Ε : 740 : 1000 = 0,74δρχ/μον Κατανομή κόστους Π.Ετέλους Π.Υ 1000*1,67 = 1670 Α.Ε 1000*0,6*1,48 = 888 Γ.Β.Ε 1000*0,6*0,74 = Έτοιμα =

26 ΑΣΚΗΣΗ 16 Η πληροφόρηση για το μήνα Απρίλιο του 1993 του 1993 της επιχείρησης "ΖΗΤΑ ΕΛΛΑΣ" για το παραγωγικό τμήμα Α είναι η απόλουθη : Κόστος Μετατροπής Άμεσα υλικά Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Δρχ Δρχ Κόστος τρέχουσας περιόδου Δρχ Δρχ Συνολικό κόστος Δρχ Δρχ Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής με βάση τη FIFO Moν Συμπληρωθείσες και μεταφερθήσες μονάδες Μον Παραγωγή σε εξέλιξη τέλους Μον Τα υλικά πριστίθενται με την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας. Η παραγωγή σ' εξέλιξη τέλους είναι κατεργασμένη 50% ως προς το κόστος μετατροπής. Η κατανομή του υλικού κόστους, σύμφωνα με τη με τη FIFO, στα έτοιμα και την παραγωγή σε εξελιγμένα. ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ A B Γ Δ Κανένας από τους παραπάνω E. συνδυασμούς ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 16 Α.Υ ισοδύναμες μονάδες = Έτοιμα + Π.Ετέλους - Π.Εαρχής = Π.Εαρχής Π.Εαρχής = 5000μονάδες Κ.Μ ισοδύναμες μονάδες = Έτοιμα + Π.Ετέλους * β.κ Π.Εαρχής* β.κ = *0,5 5000*β.κ β.κ = 0,40 Όπου β.κ = βαθμός κατεργασίας 25

27 Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Π.Υ : : = 42δρχ/μον Κ.Μ : : = 35δρχ/μον 77δρχ/μον Κατανομή κόστους Π.Εαρχής Π.Υ = Κ.Μ ,6*35*50000 = Παραχθ. 100% στην τρεχ. περίοδο ( )* Π.Ετέλους Π.Υ 10000*42 = Κ.Μ 10000*0,50*35 = Κόστος ετοίμων = = ΑΣΚΗΣΗ 17 Στη βιομηχανία Α υπάρχουν τα εξής δεδομένα την 1/5/93 : Π.Εαρχής μονάδες 100 με κόστος Π.Υ Α.Ε και Γ.Β.Ε Στη διάρκεια του Μαίου μεταφέρθηκαν στην αποθήκη 800 μονάδες και στις 31/5/93 έμειναν σε εξέλιξη 200 μονάδες, κατεργασμένες κατά 70% ως προς το κόστος μετατροπής. Η Π.Υ εισέρχεται ολόκληρη στο προϊόν στην έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας. Στη διάρκεια του Μαίου βιομηχανοποιήθηκαν Π.Υ κόστους και πραγματοποιήθηκαν κόστος Α.Ε δρχ, και Γ.Β.Ε δρχ. Να γίνει η κατανομή του κόστους. 26

28 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 17 Όταν δεν υπάρχει Π.Εαρχής είτε σε μονάδες είτε σε βαθμό επεξεργασίας ή και τα δύο, τότε η άσκηση λύνεται με Μ.Σ.Ο. Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Εαρχής 100 Έτοιμα 800 Π.Υ 900 Π.Ετέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Εαρχής Π.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Τρέχον κόστος Π.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Π.Υ = 1000 Α.Ε *0,7 = 940 Γ.Β.Ε *0,7 = 940 Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Π.Υ : ( ) : 1000 = 85 δρχ/μον Α.Ε : ( ) : 940 = 180,85δρχ/μον Γ.Β.Ε : ( ) : 940 = 111,70δρχ/μον 377,55δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Έτοιμα 800*377,55 = Π.Ετέλους Α.Υ 200*85 = Α.Ε 200*0,7*180,85 = Γ.Β.Ε 200*0,7* 111,70 =

29 ΑΣΚΗΣΗ 18 Επιχείρηση ειδικεύεται στην τοποθέτηση ραδιοφώνου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 3 βαθμούς απασχόλησης και με τα κόστη ενός μήνα για εξυπηρέτηση 700 αυτοκινήτων: Αριθμός τοποθετήσεων Συνολικό κόστος Σταθερό κόστος α=33600 β=33600 γ=33600 Μεταβλητό κόστος δ=30000 ε=35000 στ=40000 Συνολικό κόστος ζ=63600 η=68600 θ=73600 Κόστος τοποθέτησης ραδιοφώνου (ανά μονάδα) Σταθερό ι=56 48 κ=42 Μεταβλητό λ=50 50 μ=50 Συνολικό ν= ξ=92 Ζητείται να συμπληρωθούν τα κενά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 18 Το ανά μονάδα μεταβλητό κόστος είναι σταθερό. Άρα λ=μ=50. Το συνολικό σταθερό κόστος είναι σταθερό. β=700*48=33600 Άρα α=β=γ=33600 ι=α/600=33600/600=56, κ=γ/800=33600/800=42 ν=ι+λ=56+50=106, ξ=κ+μ =42+50 =92 δ=600*λ=600*50=30000, ε=700*50=35000, στ=800*μ=800*50=40000 ζ=α+δ= =63600, η=β+ε= =686 28

30 ΑΣΚΗΣΗ 19 Βιομηχανική επιχείρηση εφαρμόζει την κοστολόγηση κατά προϊόν. Η εικόνα του λογαριασμού της παραγωγής σε εξέλιξη στο τέλος Οκτωβρίου 1998 ήταν η παρακάτω: Παραγωγή σε εξέλιξη Ημερομηνία Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 1/10/1998 Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής /10/1998 Άμεσα υλικά /10/1998 Άμεση εργασία /10/1998 Γ.Β.Ε καταλογισθέντα /10/1998 Άτοιμα προϊόντα Η επιχείρηση καταλογίζει τα ΓΒΕ με ένα προϋπολογιστικό συντελεστή 90% βασισμένα στο κόστος της Άμεσης Εργασίας. Η Εντολή Παραγωγής Νο 7, η μοναδική εντολή που βρίσκεται στις 31/10 στην παραγωγική διαδικασία, έχει χρεωθεί με ένα κόστος ΓΒΕ εκ δραχμών Ποιο από τα παρακάτω ποσά σε δραχμές άμεσων υλικών αναφέρεται στη συνολική χρέωση της Εντολής Παραγωγής Νο 7. : α β γ δ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 19 Χ Παραγωγή σε εξέλιξη Π 1/10/98 Π.Εαρχής /10/98 Έτοιμα προϊόντα /12/98 Α.Υ /12/98 Α.Ε /10/98 Γ.Β.Ε καταλογ Διαφορά = Π.Ετέλους = =9000 ΦΥΛΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Νο 17 Α.Υ 4250 Α.Ε 2500 Γ.Β.Εκαταλογισθέντα

31 Α.Ε Γ.Β.Ε x 2250 Α.Ε=2500 Άρα σωστό το γ. ΑΣΚΗΣΗ 20 Παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης "Ι. Π." για το 1998 : Υλικά εν γένει την 1/1/98 Δρχ Υλικά εν γένει για Διάθεση Δρχ Υλικά εν γένει την 31/12/98 Δρχ Άμεση εργασία Δρχ Γ.Β.Ε ( περιλαμβάνεται το κόστος έμμεσης εργασίας ) Δρχ Παραγωγή σε εξέλιξη 1/1/98 Δρχ Βιομηχανικό κόστος ετοίμων προϊόντων Δρχ Έμμεσα υλικά Ζητείται : Ο υπολογισμός της παραγωγής σε εξέλιξη της 31/12/1998 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 20 Υλικά εν γένει για διάθεση (-) Υλικά εν γένει 31/12/ Αναλωθέντα εν γένει υλικά (-) Έμμεσα υλικά 4000 Αναλωθέντα Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε ( ) Β.Κ.Π Π.Εαρχής Συνολικό Β.Κ.Π (-) Έτοιμα προϊόντα Β.Κ.Π Π.Ετέλους Τα υλικά εν γένει για διάθεση περιλαμβάνουν άμεσα και έμμεσα υλικά. Στα αναλωθέντα εν γένει υλικά περιλαμβάνονται τα έμμεσα αναλωθέντα υλικά. 30

32 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΣΕΛΙΔΑ 210 Δεν υπάρχει ούτε βαθμός κατεργασίας ούτε Π.Εαρχής. Άρα η άσκηση λύνεται με Μ.Σ.Ο. Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Μεταφερόμενες Έτοιμα Π.Ετέλους 3000 Απολεσμ Κατάσταση συνολικού κόστους Μεταφερθέν κόστος Α.Ε Γ.Β.Ε Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Μεταφερόμενες = Α.Ε *1/3 = Γ.Β.Ε * 1/3 = Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Μεταφερθέν κόστος : : = 72 δρχ/μον Α.Ε : : = 36,39 δρχ/μον Γ.Β.Ε : : = 31,99 δρχ/μον 140,38 δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Έτοιμα 40000*140,38 = Π.Ετέλους Α.Ε 3000*1/3*36,39 = Γ.Β.Ε 3000*1/3*31,99 = Μεταφερθέν κόστος 3000*72 =

33 ΑΣΚΗΣΗ 21 Βιομηχανική επιχείρηση παράγει παιδικά αυτοκίνητα. Στο τμήμα Α κατασκευάζεται το πλαστικό του αυτοκινήτου. Στο τμήμα Β προστίθεται 4 ρόδες σε κάθε αυτοκίνητο στο τέλος της κατεργασίας του παραπάνω τμήματος. Η δραστηριότητα του τμήματος Β για το μήνα Μάιο είναι : Μονάδες που μεταφέρθηκαν από το τμήμα Α με κόστος δρχ. Τρέχον κόστος τμήματος Β : Άμεσα υλικά 20δρχ/ρόδα Άμεση εργασία δρχ Γ.Β.Ε δρχ Α.Ετέλους 3000 κατεργασμένες κατά 2/3 Το κόστος μετατροπής προστίθεται ομαλά σύμφωνα με τη ροή της κατεργασίας. Να γίνει η κατανομή του συνολικού κόστους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 21 Εφόσον δεν υπάρχει Π.Εαρχής, η άσκηση λύνεται με Μ.Σ.Ο. Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Μεταφερθείσες μον Έτοιμα Π.Ετέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Μεταφερθέν κόστος Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Μεταφερθ. μον = Α.Υ = Α.Ε *2/3 = Γ.Β.Ε *2/3 = Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Μεταφερθ. : : = 90 δρχ/μον Α.Υ : : = 80 δρχ/μον Α.Ε : : = 58 δρχ/μον Γ.Β.Ε : : = 44 δρχ/μον 272 δρχ/μον 32

34 Κατανομή συνολικού κόστους Έτοιμα 12000*272 = Π.Ετέλους Μεταφ. 3000*90 = Α.Ε 3000*2/3*58 = Γ.Β.Ε 3000*2/3*44 = ΑΣΚΗΣΗ 22 Επιχείρηση εφαρμόζει την κατά φάση κοστολόγηση για τον υπολογισμό του κόστους του προϊόντος Π. Για την κοστολογική περίοδο του Δεκεμβρίου τα ποσοτικά και δραχμικά δεδομένα ήταν: 30 Νοεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Άμεσα υλικά (μονάδες) Αξία Α.Υ απογραφής (δρχ) Έτοιμα προϊόντα (μονάδες) Αξία ετοίμων πρ. αρχής (δρχ) Παραγωγή σε εξέλιξη (60% έτοιμες ως προς το κόστος μετατροπής) Αξία Π.Ε αρχής Αγορές Άμεσων υλικών (μον X 11) δρχ Έτοιμα προϊόντα στη διάρκεια του μήνα (μονάδες) Παραγωγή σε εξέλιξη (μονάδες /3 έτοιμες ως προς το κόστος μετατροπής) Άμεση εργασία Γ.Β.Ε Η σχέση άμεσων υλικών και προϊόντος είναι 2 προς 1. η επιχείρηση για την αποτίμηση των άμεσων υλικών, των έτοιμων προϊόντων και της Π.Ε τέλους ακολουθεί πιστά την μέθοδο του Μ.Σ.Ο. Η ανάλυση του κόστους της Π.Ε αρχής είναι η ακόλουθη: Α.Υ Δρχ Α.Ε Δρχ Γ.Β.Ε Δρχ ΣΥΝΟΛΟ Δρχ Με βάση τα δεδομένα ζητείται: 1. Το μέσο κόστος του τμήματος. 2. Το κόστος πωληθέντων προϊόντων συνολικά και ανά μονάδα. 3. Η αποτίμηση της Π.Ε τέλους. 4. Η συγκριτική εικόνα του ανά μονάδα κόστους του τμήματος των δυο διαδοχικών κοστολογικών περιόδων. 33

35 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 22 Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Εαρχής Έτοιμα Νέες μονάδες Π.Ετέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Εαρχής Π.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Τρέχον κόστος Π.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Απόθεμα αρχής μον *10 = Αγορές μον *11 = : = 10,81δρχ./μον Κόστος Π.Υ = x 10,81 = Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ε. τέλους Π.Υ = Α.Ε x 1/3 = Γ.Β.Ε x 1/3 = Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Π.Υ : ( ) : = 21,49 δρχ/μον Α.Ε : ( ) : = 49,40 δρχ/μον Γ.Β.Ε : ( ) : = 20,00 δρχ/μον 91,39 δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Έτοιμα : x 91,39 = (+) Π.Ε τέλους: Π.Υ: x 21,49 = A.E: x 1/3 x 49,90 = Γ.Β.Ε: x 1/3 x 20 =

36 Ανά μονάδα κόστος έτοιμων προϊόντων: Ετοιμα αρχής μον Παραχθέντα μον Ανά μονάδα κόστος έτοιμων προϊόντων = : = 90,87 δρχ/μον. Πωληθέντα = έτοιμα αρχής και παραχθέντα έτοιμα τέλους = = = Κόστος πωληθέντων: μον x 90,87δρχ/μον = δ) Ανά μονάδα κόστος προηγούμενης περιόδου (Από Π.Ε. αρχής) Α.Υ : : = 20 δρχ/μον Α.Ε: : x 0,6 = Γ.Β.Ε: : x 0,6 = 48 δρχ/μον 20 δρχ/μον 88 δρχ/μον AΣΚΗΣΗ 23 Ο νέος κατάλογος της εταιρίας ΚΟΣΜΟΣ κατάφερε να παρουσιάσει μερικές μόνο πληροφορίες σχεικά με τα δεδομένα του κόστους παραγωγής και της απογραφής για το δίμηνο Απριλίου Μαϊου, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. Για το τρέχον έτος η επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα συντελεστή καταλογισμού των Γ.Β.Ε που ανέρχονται στο 80% του κόστους της άμεσης εργασίας. Λογαριασμοί Μάρτιος Απρίλιος Απογραφή άμεσων υλικών αρχής Δρχ Ε Απογραφή παραγωγής σε εξέλιξη αρχής Ζ Απογραφή ετοίμων προϊόντων Η Αγορές αμέσων υλικών Α Αναλώσεις αμέσων υλικών Θ Κόστος άμεσης εργασίας Β Γενικά βιομηχανικά έξοδα καταλογισθέντα Ι Κόστος παραχθέντων προϊόντων Γ Κόστος πωληθέντων Κ Απογραφή αμέσων υλικών τέλους Απογραφή παραγωγής σε εξέλιξη τέλους Δ Λ Απογραφή ετοίμων προϊόντων τέλους Με βάση τα παραπάνω ζητείται να υπολογιστούν τα άγνωστα κόστη, με παράθεση όλων των σχετικών υπολογισμών. 35

37 ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΣ Α) Α.Υ αναλωθέντα = Α.Υ αρχής + αγορές Α.Υ τέλους = Α Α= Β) Α.Ε Γ.Β.Ε x B = A.E = Γ) Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + κόστος παραχθέντων έτοιμα τέλους = Γ Γ= Δ) Κόστος παραχθέντων = Π.Ε αρχής + Β.Κ.Π Π.Ε τέλους = Δ Δ= Β.Κ.Π = Α.Υ + Α.Ε. +Γ.Β.Ε Β.Κ.Π = = ΑΠΡΙΛΙΟΣ Α.Υ τέλος Μαρτίου = Α.Υ. αρχής Απριλίου = = Ε Π.Ε τέλος Μαρτίου = Π.Ε αρχής Απριλίου = = Ζ Έτοιμα τέλους Μαρτίου = Έτοιμα αρχής Απριλίου = = Η Γ.Β.Ε καταλογισθέντα = 0,8 x = = I Θ)Α.Υ αναλωθέντα =Α.Υ αρχής + Αγορές Α.Υ τέλους = = = Κ)Κόστος πωληθέντων=έτοιμα αρχής + Κόστος παραχθέντων Έτοιμα τέλους= = = = Λ)Β.Κ.Π = Α.Υ + Α.Ε+Γ.Β.Ε = = Κόστος πωληθέντων = Π.Ε αρχής + Β.Κ.Π Π.Ε τέλους = Λ =

38 AΣΚΗΣΗ 24 Επιχείρηση εφαρμόζει την κατά φάση κοστολόγηση για τον υπολογισμό του κόστους των προϊόντων της. Πιο κάτω δίνονται τα δεδομένα του κέντρου κόστους Α για τον μήνα Απρίλιο Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής: μονάδες κατά 75% έτοιμες ως προς το κόστος μετατροπής. Η αξία της πιο πάνω παραγωγής σε εξέλιξη περιλαμβάνει: Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Μέσα στο μήνα ξεκίνησαν την παραγωγή τους και άλλες μονάδες. Οι τρέχουσες δαπάνες της περιόδου ήταν: Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Η παραγωγή σε εξέλιξη τέλους ήταν: μονάδες κατά 25% έτοιμες ως προς το κόστος μετατροπής. Η εταιρία χρησιμοποιεί σαν μέθοδο αποτίμησης της παραγωγής σε εξέλιξη τέλους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 24 ΜΕΘΟΔΟΣ FIFO KATAΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Ε αρχής Έτοιμα Νέες μονάδες Π.Ε τέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Ε αρχής Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Τρεχ.δαπάνες Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε

39 Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ε τέλους - Π.Ε αρχής Π.Υ = Α.Ε ,25x ,75x8.000= Γ.Β.Ε ,25x ,75x8.000= Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Π.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε : =3,2 δρχ/μον : = 2,3δρχ/μον : = 1,3δρχ/μον 6,8δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Π.Ε αρχής: Π.Υ Α.Ε : x 0,25 x 2, Γ.Β.Ε : x 0,25 x 1, Παραγωγή 100% Τρεχ. Περιόδου ( ) x 6,8 = Π.Ε τέλους : Π.Υ : x 3,2 = A.E : x 0,25 x 2,3 = Γ.Β.Ε : x 0,25 x 1,3 = AΣΚΗΣΗ 25 Δίδεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της επιχείρησης RIO: Πωλήσεις μονάδες Άμεσα υλικά Άμεση εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε Σταθερά Γ.Β.Ε Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Μεταβλητά Γ.Ε.Δ-Γ.Ε.Π Σταθερά Γ.Ε.Δ-Γ.Ε.Π Καθαρό εισόδημα Με βάση τα παραπάνω ζητείται: 1. Το συνολικό σταθερό κόστος. 2. Το πρώτο κόστος. 3. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής. 4. Το σταθερό κόστος περιόδου. 5. Το κόστος μετατροπής. 6. Το κόστος περιόδου. 38

40 ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ Συνολικό σταθερό κόστος = Σταθερά Γ.Β.Ε + Σταθερά Γ.Ε.Π Γ.Ε.Δ = = = Πρώτο κόστος = Α.Υ + Α.Ε = = Μεταβλητό κόστος παραγωγής = Α.Υ + Α.Ε + ΜΕΤ Γ.Β.Ε = = = Σταθερό κόστος περιόδου = Σταθερά Γ.Ε.Π Γ.Ε.Δ = Κόστος μετατροπής = Α.Ε + σταθερά+ μεταβλητά Γ.Β.Ε = = Κόστος περιόδου = Μεταβλητά Γ.Ε.Π Γ.Ε.Δ + σταθερά Γ.Ε.Π Γ.Ε.Δ=. = = AΣΚΗΣΗ 26 Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες που αφορούν τα παραγωγικά τμήματα Α & Β της επιχείρησης " OLIO ". ΤΜΗΜΑ Α Τρέχον κόστος τμήματος Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Άμεσα υλικά 8 Άμεση εργασία 5 Γ. Β. Ε. 2.5 Συνολικό ανά μονάδα κόστος 15.5 ΤΜΗΜΑ Β Τρέχον κόστος τμήματος Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Άμεσα υλικά 2 Άμεση εργασία 3 Γ. Β. Ε. 1 Τρέχον ανά μονάδα κόστος 6 39

41 Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής τμήματος Β ωε προς τα υλικά και ως προς το κόστος μετατροπής Αν οι μεταφερθείσεσ μονάδες από το τμήμα Α στο τμήμα Β στη διάρκεια του μήνα ανήλθαν στις μονάδες. Ποιο από τα παρακάτω ποσά ( σε δραχμές ) είναι το συνολικό κόστος που συγκεντρώθηκε στο τμήμα Β ; Α ) β ) Δ ) ε ) Κανένα από τα παραπάνω ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 26 Μεταφερθείσες μονάδες μ x 15,5 = Tρέχον κόστος: ΑΥ : μ x 2 = Α.Ε: μ x 3 = Γ.Β.Ε: μ x 1 = = Άρα το σωστό είναι το Α AΣΚΗΣΗ 27 Στο τμήμα Γ της επιχείρησης ΖΕΥΣ ΕΛΛΑΣ την 1η Μαϊου βρίσκονται μονάδες με βαθμό κατεργασίας τους 33,33%. Το κόστος τους από τον προηγούμενο μήνα περιλαμβάνει: α) Κόστος από προηγούμενο τμήμα (β) δρχ β) Κόστος μετατροπής τμήματος Γ δρχ Στη διάρκεια του μήνα άλλες μονάδες μεταφέρθηκαν από το τμήμα Β στο τμήμα Γ με ένα κόστος δρχ. Στο τμήμα Γ προστίθενται και άμεσα υλικά αξίας δρχ. Ενώ το κόστος μετατροπής του μήνα ανήλθε σε δρχ. Στο τέλος του μήνα παραμένουν στο τμήμα Γ μονάδες σε εξέλιξη με ένα βαθμό κατεργασίας 40%. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το κόστος μετατροπής κυλά ομαλά στην παραγωγική διαδικασίαενώ τα άμεσα υλικά που προστίθενται στο τμήμα Γ εισέρχονται στη παραγωγική διαδικασία όταν η κατεργασία του προϊόντος φθάσει στο 60% του βαθμού κατεργασίας της. Πρόσθετες πληροφορίες : Tην 1η Μαϊου υπήρχαν στην αποθήκη μονάδες έτοιμα προϊόντα αξίας δρχ. Οι πωλήσεις του μήνα σε μονάδες ανήλθαν σε Η επιχείρηση εφαρμόζει πιστά τη μέθοδο της FIFO. Με βάση τα παραπάνω να υπολογίσετε το κόστος πωληθέντων. 40

42 ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 27 Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Ε αρχής Έτοιμα Μεταφ.μονάδες Π.Ε τέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Ε αρχής : Μεταφερθέν κόστος Κ Μετατροπής Τρέχον κόστος : Μεταφ. Κόστος Α.Υ Κ. Μετατροπής Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ε τέλους - Π.Ε αρχής Μεταφερθέν κόστος = Α.Υ : = Κόστος μετατροπής: x 0,4-1/3x = Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Μεταφερθέν κόστος : : = 24,10 δρχ/μον Α.Υ : : = 17,20 δρχ/μον Κόστος μετατροπής: : = 32,70 δρχ/μον 74 δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Π.Ε αρχής : Μεταφερθέν κόστος : = Α.Υ : x 17,20 = K. Μετατροπής : x 2/3 x 32,70 =

43 Παραχθ. 100% στην Τρέχουσα περίοδο : ( ) x 74 = Π.Ε τέλους : Μεταφερθέν Κ : x 24,10 = K. Μετατροπής : x 0,4x32,70 = Κόστος πωληθέντων Αποθ. Αρχής: μον μον Π.Ε αρχής μον Παραχθ. 100% x ΑΣΚΗΣΗ 28 Π.Ε αρχής 1000 μον, 50% κατεργασμένες ως προς το κόστος μετατροπής με την ακόλουθη ανάλυση: Α.Υ: Κ.Μ: Μονάδες που άρχισαν και τελείωσαν την παραγωγή μέσα στο μήνα Π.Ε τέλους : 640 μονάδες κατεργασμένες κατά 80% ως προς το κόστος μετατροπής Κόστος περιόδου: Α.Υ: Κ.Μ: Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής (Α.Υ) και για το κόστος μετατροπής Να γίνει κατανομή του κόστους. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 28 Όταν βλέπουμε την έκφραση «μονάδες που άρχισαν και τελείωσαν την παραγωγή τους μέσα στο μήνα», τότε χρησιμοποιούμε μόνο F.I.F.O. Ισοδύναμες μονάδες = Έτοιμα + Π.Ε τέλους Π.Ε αρχής = Έτοιμα Έτοιμα = Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Ε αρχής Ετοιμα Ισοδύναμες μον Π.Ε τέλους

44 Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Ε αρχής Α.Υ Κ.Μ Τρέχον Κόστος Α.Υ Κ.Μ Κόστος ανα ισοδύναμη μονάδα Α.Υ : = 148 δρχ/μον. Κ.Μ : = 270 δρχ/μον 418 δρχ/μον. Κατανομή συνολικού κόστους Π.Ε αρχής Α.Υ Κ.Μ x 0,5 x 240 = Παραχθ. 100% Τρεχ. Περιόδου : 8.000μ x 418 = Π.Ε τέλους : Α.Υ 640x148 = Κ.Μ : 640x0,8χ270 = ΑΣΚΗΣΗ 9 ΣΕΛ 216 Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Ε αρχής Έτοιμα Νέες μονάδες Π.Ε τέλους Επειδή : Π.Ε τέλους < Π.Ε αρχής, Π.Ε τέλους θα κοστολογηθεί με τα δεδομένα της Π.Ε αρχής. 43

45 Α.Υ : : = 0,64375 Α.Ε 660 :( 8.000x3/4)= 0,11 Γ.Β.Ε : : (8.000x3/4)= 0,22 Δεδομένα Π.Ε αρχής Α.Υ: 5.150x0,64375 = A.E: 5.000x2/6x0,11 = 220 Γ.Β.Ε: 5.000x2/5x0,22 = 440 Αποτίμηση Π.Ε τέλους ΑΣΚΗΣΗ 29 Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν την περίοδο του Μαϊου 1992, της εταιρείας " ΖΑΝ " Α.Ε.Β.Ε. Αποθέματα 1η Μαϊου 31η Μαϊου Άμεσα υλικά ( πρώτες ύλες ) ; δρχ Παραγωγή σε εξέλιξη δρχ δρχ Έτοιμα προϊόντα δρχ δρχ Άλλα δεδομένα κόστους- εξόδων πωλήσεων Κόστος άμεσης εργασίας δρχ Πωλήσεις δρχ Γ. Ε.Π δρχ Γ. Ε.Δ δρχ Αγορές Άμεσων υλικών δρχ Το μικτό κέρδος σε ποσοστά ήταν 40%. (στις πωλήσεις). Για τα ΓΒΕ η επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα δείκτη με βάση το κόστος της άμεσης εργασίας. Ο δείκτης αυτός είναι 125%. Με βάση τα πιο πάνω ζητείται η αναλωθείσα αξία των άμεσων υλικών του Μαϊου καθώς και η αξία τους την 1η Μαϊου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 29 Α.Υ (αναλωθ.)= Α.Υ αρχής +αγορές Α.Υ τέλους = Α.Υ αρχής Α.Υ αρχής = Γ.Β.Ε= Α.Ε x 1,25 = x1,25 =

46 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων = Μικτό κέρδος Κόστος πωληθέντων = x 0,4 Κόστος πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + Κ. Παραχθέντων Έτοιμα τέλους = Κ. Παραχθέντων Κ. Παραχθέντων = Κόστος Παραχθέντων = Π.Ε αρχής + Β.Κ.Π. Π.Ε τέλους = Β.Κ.Π Β.Κ.Π = Β.Κ.Π = Α.Υ αναλ Α.Υ αναλωθ. = ΑΣΚΗΣΗ 30 Η επιχείρηση " ΕΛΒΙΕ Α.Ε. ", πραγματοποιεί το παρακάτω ανά μονάδα κόστος παραγωγής των προϊόντων της ( Α ) και ( Β ) για ετήσια παραγωγή μονάδων και μονάδων αντίστοιχα. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α Β Άμεσα υλικά Άμεση εργασία ( 3 Χ 20 ) 60 ( 5 Χ 20 ) 100 Γ.Β.Ε. σταθερά Γ.Β.Ε. μεταβλητά Συνολικό κόστος Ήδη η επιχείρηση μελετά την παραγωγή ενός νέου προϊόντος του Γ σε αντικατάσταση του Β, που άρχισε να έχει μειωμένο περιθώριο κέρδους. Για ετήσια παραγωγή μονάδων προϊόντως Γ, χρησιμοποιείται το χρόνο στο προϊόν Β. Η αξία των Άμεσων Υλικών που θα απαιτηθεί για την παραγωγή του προϊόντος Γ εκτιμάται ανά μονάδα σε 140 δρχ. Με βάση τα παραπάνω ζητείται : α. Το ανά μονάδα κόστος του Γ β. Το συνολικό ετήσιο κόστος του Γ 45

47 ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 30 Υπολογισμός απαιτούμενου χρόνου παραγωγής προϊόντος Γ Ο απαιτούμενος χρόνος για την παραγωγή των μονάδων του προϊόντος Β είναι : x 5 = (λέπτα) Για το προϊόν Γ ( μονάδες) θα απαιτηθεί χρόνος: x 1/20 = Άρα για την κάθε μονάδα προϊόντος Γ: : = 7,5 / μον προϊόντος Γ Α.Ε Το κόστος της Α.Ε ανά μονάδα προϊόντος Γ θα είναι: 7,5 x 20 = 150δρχ Τα σταθερά Γ.Β.Ε του προϊόντος Β (που είναι τα ίδια με το Γ) είναι: x 80 = Ανά μονάδα σταθερά Γ.Β.Ε του προϊόντος Γ: = 240 δρχ/μον προϊόντος Γ. Γ.Β.Ε Μεταβλητά: Προϊόν Β : Κόστος ανά λεπτό = 60 : 5 = 12 δρχ/λεπτό Προϊόν Γ : Ανά μονάδα Μεταβλητά Γ.Β.Ε : 7,5 X 12 = 90 δρχ/μον προϊόντος Γ Α.Υ προϊόντος Γ = 140 δρχ/μον Ανά μονάδα κόστος προϊόντος Γ Α.Υ 140 Α.Ε 150 Στ. Γ.Β.Ε 240 Μετ. Γ.Β.Ε Συνολικό κόστος προϊόντος Γ (για μονάδες) 620 x = δρχ 46

48 ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΕΛ 212 Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Ε αρχής Έτοιμα Νέες μονάδες Π.Ε τέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Ε αρχής : Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε Τρέχουσες Α.Υ Δαπάνες : Α.Ε Γ.Β.Ε Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Ετοιμα + Π.Ε. Τέλους - Π.Εαρχής Α.Υ = Α.Ε x 0, x 0,75 = Γ.Β.Ε x 0, x 0,75 = Κόστος ανα ισοδύναμη μονάδα Α.Υ : : = 1,60 δρχ/μον Α.Ε : : = 1,15 δρχ/μον Γ.Β.Ε: : = 0,65 δρχ/μον 47

49 Κατανομή συνολικού κόστους Π.Εαρχής : Α.Υ = A.E : x 0,25 x 1,15 = Γ.Β.Ε: x 0,25 x 0,65 = Παραχθ. 100% Τρεχ. Περιόδου : ( ) x 3,4 = Π.Ε τέλους : Α.Υ : x 1,6 = A.E : x 0,25 x 1,15 = Γ.Β.Ε : x 0,25 x 0,65 = Μόνο με τη μέθοδο F.I.F.O, τα παραχθέντα κατά 100% στην τρέχουσα περίοδο υπολογίζονται ως εξής: Έτοιμα Π.Ε αρχής ΑΣΚΗΣΗ 31 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την περίοδο 1/1-31/8/96 της επιχείρησης RISMA S.A Αποθέματα αρχής (1-1-96) Α.Υ Δρχ Παραγωγή σε εξέλιξη Δρχ Έτοιμα προϊόντα Δρχ Αποθέματα τέλους ( ) Α.Υ Δρχ? Παραγωγή σε εξέλιξη Δρχ.? Έτοιμα προϊόντα Δρχ Δαπάνες περιόδου: Αγορές Α.Υ Δρχ Ααλωθέντα Α.Υ Δρχ Ώρες άμεσης εργασίας τμήματος Ι με κόστη ωρωμισθίων δρχ. Ώρες άμεσης εργασίας τμήματος ΙΙ με κόστη ωρωμισθίων δρχ. Προϋπολογιστικά στοιχεία Τα Γ.Β.Ε του τμήματος Ι εκτιμήθηκαν σε δρχ. για ένα βαθμό απασχόλησης 80%. Οι εκτιμήσεις των ωρών άμεσης εργασίας για το τμήμα σε βαθμό απασχόλησης 100% ήταν ώρες. Τα Γ.Β.Ε του τμήματος ΙΙ εκτιμήθηκαν σε δρχ. για ένα βαθμό απασχόλησης 70%. Οι εκτιμήσεις των ωρών άμεσης εργασίας για το τμήμα σε βαθμό απασχόλησης 100% ήταν ώρες. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: 1. Το συνολικό βιομηχανικό κόστος παραγωγής της περιόδου (Σ.Β.Κ.Π.Π) 2. Το ύψος των αποθεμάτων σε Α.Υ Της Το κόστος παραχθέντων προϊόντων μέσα στο οκτάμηνο. 4. Το κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη τέλους όταν το κόστος των πωληθέντων ανήλθε σε δρχ. 48

50 ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 31 Άμεση εργασία Τμήμα Ι : x = Tμήμα ΙΙ : x = Γ.Β.Ε Τμήμα Ι : x 0,8 = ώρες Δείκτης Γ.Β.Ε : = / = δρχ/ω.α.ε Τμήμα ΙΙ: x 0,7 = ώρες Δείκτης Γ.Β.Ε = / = 900 δρχ/ω.α.ε Υπολογισμός Γ.Β.Ε (για πραγματικές ώρες) Τμήμα Ι : x = Tμήμα ΙΙ: 900 x = Σ.Β.Κ.Π. = Π.Ε. αρχής + Β.Κ.Π. = Π.Ε αρχής + Α.Υ + Α.Ε. + Γ.Β.Ε = = = = Β)Α.Υ αναλωθ. = Α.Υ αρχής + αγορές Α.Υ Α.Υ τέλους = Α.Υ τέλους Α.Υ τέλους = Γ) Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + κόστος παραχθέντων Έτοιμα τέλους = κόστος παραχθέντων κόστος παραχθέντων = Δ) Κόστος παραχθέντων = Π.Ε. αρχής + Β.Κ.Π Π.Ε τέλους = Π.Ε τέλους Π.Ε τέλους = Συνολικό Β.Κ.Π = Π.Ε αρχής + Β.Κ.Π 49

51 ΑΣΚΗΣΗ 32 Βιομηχανική επιχείρηση εφαρμόζει την κάτα φάση κοστολόγηση και σαν μέθοδο αποτίμησης του με σου σταθμικού όρου. Α. Τα ποσοτικά δεδομένα του μήνα για το τμήμα Β ήταν : Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής μονάδες κατεργασμένες κατά 50% ως προς το κόστος μετατροπής. Στη διάρκεια του μήνα μεταφέρθηκαν στο τμήμα Β από το τμήμα Α μονάδες προϊόντος του τμήματος Α Στο τέλος του μήνα παρέμειναν στο τμήμα Β ( παραγωγή σε εξέλιξη τέλους ) μονάδες κατεργασμένες κατά 60% ως προς το κόστος μετατροπής. Τα οποία Άμεσα Υλικά που προστίθενται στο τμήμα Β μπαίνουν στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας. Β. Τα κόστη του μήνα έχουν ως ακολούθως : Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη αρχής : Κόστος από τμήμα ( Α ) Δρχ Κόστος Άμεσων υλικών τμ. ( Β ) Δρχ Κόστος Μετατροπής τμ. ( Β ) Δρχ Τρέχον Κόστος Κόστος από τμήμα( Α ) Δρχ Κόστος Άμεσων Υλικών τμ. ( Β ) Δρχ Κόστος Μεταρτροπής τμ. ( Β ) Δρχ Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους Κόστος από τμήμα ( Α ) Δρχ Κόστος Άμεσων Υλικών τμ. ( Β ) Δρχ Κόστος μετατροπής ( τμ. Β ) Δρχ Με βάση τα παραπάνω ζητείται η σωστή απάντηση για τα παρακάτω στοιχεία κόστους. 1. Το κόστος μετατροπής ανά ισοδύναμη μονάδα του τμήματος είναι : α.250 δρχ β. 277 δρχ γ. 277,777 δρχ δ. 290,77 δρχ ε. 285 δρχ 2. Το κόστος μετατροπής του έτοιμου προϊόντος ανά μονάδα είναι : α. 250 δρχ β. 290,77 δρχ γ. 267 δρχ δ. 277,77 δρχ ε. κανένα από τα παραπάνω 3. Το συνολικό κόστος του ετοίμου προϊόντος ανά μονάδα είναι : 50

52 α. 2527,77 δρχ β 2337,77 δρχ γ δρχ δ. 2227,977 δρχ ε. κανένα από τα παραπάνω ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 32 Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Π.Εαρχής 6000 Έτοιμα Μεταφ. Μονάδες Π.Ετέλους Κατάσταση συνολικού κόστους Π.Εαρχής Μεταφερθέν κόστος Α.Υ Κόστος Μετατροπής Τρέχον κόστος Μεταφερθέν κόστος Α.Υ Κόστος μετατροπής Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Μεταφ.μονάδες = Α.Υ = Κόστος μετατροπής *0,6 = Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Μετ. Κόστος ( ) : = 1950 Α.Υ ( ) : = 300 Κόστος μετατροπής ( ) : = 277, ,777 Κόστος μετατροπής ανά ισοδύναμη μονάδα = Κόστος μετατροπής έτοιμου προϊόντος. 51

53 ΑΣΚΗΣΗ 33 Δίδεται η μερική πληροφόρηση των παρακάτω λογαριασμών της επιχείρησης ΠΑΝ ΕΛΛΑΣ. Άμεσα υλικά Παραγωγή σε εξέλιξη 1/ ? 1/ ? (κίνηση περιόδου) / / Έτοιμα προϊόντα 1/ /4? Παρέχεται επίσης πρόσθετη πληροφόρηση για θέματα που σχετίζονται με τις πωλήσεις, μικτό κέρδος και το κόστος της παραγωγής. Πωλήσεις μηνός δρχ. Μικτό κέρδος 30% επί των πωλήσεων. Το κόστος αναλωθέντων άμεσων υλικών σε ποσοστιαία βάση ανήλθε στο 60% του πρώτου κόστους. Το πρώτο κόστος αποτελεί το 80% του βιομηχανικού κόστους περιόδου. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: 1. Το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών της περιόδου. 2. Το κόστος της άμεσης εργασίας και των Γ.Β.Ε της περιόδου. 3. Το κόστος των αποθεμάτων τέλους σε προϊόντα. 4. Το κόστος των πωληθέντων προϊόντων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 33 Α.Υαρχής = Αγορές Α.Υ = Α.Υτέλους = Π.Εαρχής = Π.Ετέλους = Έτοιμα αρχής = α) Α.Υαναλωθ = Α.Υαρχής + Αγορές Α.Υτέλους Α.Υαναλωθ = =

54 β) Πρώτο κόστος Α.Υ x Πρώτο κόστος = Πρώτο κόστος = Α.Υ + Α.Ε = Α.Ε Α.Ε = Πρώτο κόστος Β.Κ.Π x Β.Κ.Π = Β.Κ.Π = Α.Υ + Α.Ε + Γ.Β.Ε = Γ.Β.Ε Γ.Β.Ε = δ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων = Μικτό κέρδος Κόστος πωληθέντων = *0,3 Κόστος πωληθέντων = = γ) Κόστος πωληθέντων = Έτοιμα αρχής + Κ.Παραχθ. Έτοιμα τέλους = Έτοιμα τέλους Έτοιμα τέλους = Κόστος παραχθέντων = Π.Εαρχής + Β.Κ.Π Π.Ετέλους = = = ΑΣΚΗΣΗ 34 Bιομηχανική επιχείρηση χρησιμοποιεί την κοστολόγηση κατά προϊόν και καταλογίζει τα ΓΒΕ στη παραγωγή με ένα δείκτη βασισμένο στο κόστος της Άμεσης εργασίας. Ο δείκτης για το 1998 ήταν 200% για το τμήμα Α και 50% για το τμήμα Β. Η εντολή παραγωγής Νο 10 άρχισε και τελείωσε την παραγωγή της κατά στοιχείο κόστους και κατά τμήμα ήταν η ακόλουθη. ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Α Β Άμεσα υλικά Άμεση εργασία ; Γ.Β.Ε ; Το συνολικό κόστος παραγωγής της εντολής παραγωγής Νο 10 πρέπει να ήταν : α. δρχ β. δρχ γ. δρχ δ. δρχ ε. κανένα από τα παραπάνω 53

55 ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 34 Α Β Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε = ΤΜΗΜΑ Α Γ.Β.Ε = 200 % * Α.Ε = 200 % * Α.Ε Α.Ε = ΤΜΗΜΑ Β Γ.Β.Ε = 50 % * Α.Ε Γ.Β.Ε = 50% * Γ.Β.Ε = Άρα σωστό το Α. ΑΣΚΗΣΗ 35 Βιομηχανική επιχείρηση έχει προϋπολογίσει τις πωλήσεις του προϊόντος της σε μονάδες για το μήνα Απρίλιο Πρόσθετη πληροφόρηση παρέχεται ως ακολούθως. Μονάδες Πραγματική Απογραφή 1/4/ Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα προϊόντα Προϋπολογισθείσα Απογραφη 30/4/1993 Παραγωγή σε εξέλιξη ( 75% κατεργασμένες ως προς όλα τα στοιχεία του κόστους ) Έτοιμα προϊόντα Πόσες πρέπει να είναι οι ισοδύναμες προϋπολοφισθείσες μονάδες παραγωγής για τον Απρίλιο ; α ) Μονάδες β ) Μονάδες γ ) Μονάδες δ ) Μονάδες ε ) καμμία από τις παραπάνω Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο FIFO 54

56 ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ = (8000*0,75) ΑΣΚΗΣΗ 36 Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικών λαμπτήρων στη διάρκεια του Μαίου κατασκεύασε λαμπτήρες συνολικού κόστους δρχ. Κατά τον ποιοτικό έλεγχο βρέθηκαν 1000 λαμπτήρες ελαττωματικοί εκ των οποίων μόνο οι 400 προβλέπονται από την παραγωγική διαδικασία. Οι ελαττωματικοί λαμπτήρες έχουν τιμή ρευστοποίησης 120 δρχ/λαμπτήρα. Με βάση τα παραπάνω να υπολογιστεί το κόστος των ετοίμων υγειών μονάδων συνολικά και ανά μονάδα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 36 Το ανά μονάδα κόστος όλων των λαμπτήρων που παράχθηκαν είναι : : = 180 δρχ/μονάδα Η ζημιά από τις 400 μονάδες των λαμπτήρων που ήταν αναμενόμενο ότι θα ήταν ελαττωματικές, είναι : 400 ( ) = Από τις αναμενόμενες ελαττωματικές μονάδες. Η ζημιά από τις αναμενόμενες ελαττωματικές μονάδες διοχετεύεται στις υγιείς μονάδες / = 2,4 δρχ/μον Κόστος ανά υγιή μονάδα = ,4 = 182,4 δρχ/μον Συνολικό κόστος = * 182,4 = δρχ Κόστος μή προβλεπομένων μονάδων = 600 * ( ) = 36000δρχ Πάει στα αποτελέσματα χρήσεως ως ζημιά και ως μή λειτουργικό έξοδο. 55

57 ΑΣΚΗΣΗ 37 Τα ποσοτικά δεδομένα του τμήματος ( 4 ) της εταιρείας Χ για τον μήνα Φεβρουάριο είναι τα εξής : Μεταφέρθηκαν στην διάρκεια του Φεβρουαρίου από το τμήμα ( 3 ) μονάδες. Μεταφέρθηκαν από το τμήμα ( 4 ) στο επόμενο τμήμα μονάδες. Παρέμειναν στο τμήμα ( 4 ) στο τέλος Φεβρουαρίου μονάδες με το 80% του απαιτούμενου βαθμού παραγωγής. Διαπιστώθηκε στην διάρκεια του Φεβρουαρίου ότι 500 μονάδες δεν είχαν τις απαιτούμενες προβλεπόμενες ποιοτικές προδιαγραφές για την περαιτέρω βιομηχανοποίησή τους. Τα δεδομένα κόστους τμήματος είναι : Κόστος από προηγούμενο τμήμα 5000 μονάδες χ 4,95 =24,750 Κόστος Α. Υ. τμήμα δρχ. Κόστος Α.Ε. στο τμήμα δρχ. Κόστος Γ. Β. Ε. στο τμήμα δρχ. Ο ποιοτικός έλεγχος στο τμήμα 4 γίνεται στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας του τμήματος, επομένως για τις 500 μονάδες δεν προστέθηκε κανένα μέρος από το έχον του τμήματος. ΖΗΤΕΙΤΑΙ : H κατάσταση του ολικού κόστους της φάσης 4 συναλαχθέντα και μεταφερθέντα καθώς και στην Π. Ε. Ε. τέλους. 1. Χωρίς να απεικονιστεί χωριστεί χωριστά το ποσοστό του κόστους της απώλειας που απορροφούν οι έτοιμες και ημ / νες μονάδες. 2. Με ιδιαίτερη εμφάνιση της επιβαρύνσεως του ανά μονάδα κόστους του τμήματος από το κόστος της απώλειας. 3. Να γίνει η κατανομή κόστους όταν τα Γ. Β. Ε. επιβαρύνονται με το κόστος των ελαττωματικών μονάδων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 37 α) Κατάσταση ποσοτικών δεδομένων ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ Μεταφερθ Έτοιμες 3500 Π.Ετέλους 1000 Απώλειες Κατάσταση συνολικού κόστους Μεταφερθέν κόστος Α.Υ 5850 Α.Ε 3440 Γ.Β.Ε

58 Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Μετ.Κόστος = 4500 Α.Υ = 4500 Α.Ε *0,8 = 4300 Γ.Β.Ε *0,8 = 4300 Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Μεταφ.Κ : 4500 = 5,5 δρχ/μον Α.Υ 5850 : 4500 = 1,3 δρχ/μον Α.Ε 3440 : 4300 = 0,8 δρχ/μον Γ.Β.Ε 1720 : 4300 = 0,4 δρχ/μον 8 δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Έτοιμα 3500 * 8 = Π.Ετέλους Μεταφ. Κόστος 1000 *5,5 = 5500 Α.Υ 1000* 1,3 = 1300 Α.Ε 1000*0,8*0,8 = 640 Γ.Β.Ε 1000*0,8*0,4 = β) Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους + Απώλειες Μεταφ = 5000 Α.Υ = 4500 Α.Ε *0,8 = 4300 Γ.Β.Ε *0,8 = 4300 Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Μεταφερ. Κ : 5000 = 4,95 Α.Υ 5850 : 4500 = 1,30 Α.Ε 3440 : 4300 = 0,80 Γ.Β.Ε 1720 : 4300 = 0,40 7,45 + Κόστος απώλειας 500 * 4,95 = 2475 : 4500 = 0,55 8 δρχ/μον 57

59 γ) Το ανά μονάδα κόστος των μεταφερθέντων μονάδων είναι : : 5000 = 4,95 Το κόστος της απώλειας είναι : 500 * 4,95 = 2475 Άρα το κόστος των Γ.Β.Ε θα είναι : = 4195 Το κόστος των μεταφερθείσων μονάδων θα είναι : = Κατάσταση συνολικού κόστους Μεταφερθέν κόστος Α.Υ 5850 Α.Ε 3440 Γ.Β.Ε Ισοδύναμες μονάδες παραγωγής Έτοιμα + Π.Ετέλους Μεταφερθ. Μονάδες = 4500 Α.Υ = 4500 Α.Ε *0,8 = 4300 Γ.Β.Ε *0,8 = 4300 Κόστος ανά ισοδύναμη μονάδα Μεταφερθ.Κόστος : 4500 = 4,95 Α.Υ 5850 : 4500 = 1,30 Α.Ε 3440 : 4300 = 0,80 Γ.Β.Ε 4195 : 4300 = 0,98 8,03 δρχ/μον Κατανομή συνολικού κόστους Έτοιμα 3500 * 8,03 = Π.Ετέλους : Μεταφερθέν Κόστος 1000*4,95 = 4950 Α.Υ 1000*1,30 = 1300 Α.Ε 1000*0,8*0,8 = 640 Γ.Β.Ε 1000*0,8*0,98 =

60 ΑΣΚΗΣΗ 38 Έχουμε τα πιο κάτω δεδομένα της βιομηχανικής επιχείρησης Χ : Ε.Π. Νο1 Ε.Π. Νο 2 Ε.Π. Νο 3 Π.Υ Π.Υ Π.Υ Α.Ε Α.Ε Α.Ε Γ.Β.Ε Γ.Β.Ε Γ.Β.Ε α) Με βάση τα δεδομένα να καταρτιστεί ο πρωτοβάθμιος περιληπτικός λογαριασμός Παραγωγή σε εξέλιξη. β) Εάν υποτεθεί ότι στο τέλος της κοστολογικής περιόδου στην οποία αναφέρονται τα πιο πάνω δεδομένα βρίσκεται σε εξέλιξη η εντολή παραγωγής Νο 2, ζητείται να γίνει η απαραίτητη λογιστική εγγραφή στο λογαριασμό Παραγωγή σε εξέλιξη. γ) Εάν υποθέσουμε ότι η Ε.Π. Νο 1 ήταν σε εξέλιξη στην αρχή της περιόδου και στο τέλος της προηγούμενης περιόδου περιλάμβανε κόστος πρώτων υλών 5000 και Α.Ε και αν τα πραγματικά Γ.Β.Ε της τρέχουσας περιόδου (κοστολογικής) είναι 40000, να προσδιοριστεί η διαφορά καταλογισμού των Γ.Β.Ε που αφορά την τρέχουσα περίοδο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 38 α) Χ Παραγωγή σε εξέλιξη Π Π.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε β) Έτοιμα Παραγωγή σε εξέλιξη Ε.Π. Νο 1 : Ε.Π. Νο 3 :

61 γ) Συντελεστής καταλογισμού Γ.Β.Ε = =15000/20000=30000/40000=7500/10000 = 75% Συνολικά καταλογισθέντα Γ.Β.Ε (-) Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε προηγούμενης περιόδου 7500 Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε τρέχουσας περιόδου (-) Πραγματικά Γ.Β.Ε Υπερ-Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε 5000 ΑΣΚΗΣΗ 39 Βιομηχανική επιχείρηση παράγει το προϊόν Π. Το ανά μονάδα κόστος των παραχθέντων ετοίμων προϊόντων Π το 1992 ήταν 320 μονάδες. Η παραγωγή του 92 ανήλθε σε 2500 μονάδες. Ανάλυση του κόστους : Α.Υ : 50% Α.Ε : 25% Γ.Β.Ε : 25% Για το 93 αναμένεται αύξηση των Α.Υ κατά 15% και της Α.Ε κατά 20%, μείωση της παραγωγής του προϊόντος κατά 20%. Συμπληρωματικά στοιχεία : α) Το Άμεσο κόστος προβλέπεται να ανέλθει (το 93) στο 75% του κόστους των παραχθέντων. β) Για το 92 σταθερά Γ.Β.Ε δρχ, μεταβλητά Γ.Β.Ε 75000δρχ. Ζητείται : α) Το ανά μονάδα κόστος παραχθέντων για το 93. β) Την ανάλυση του παραπάνω κόστους σε Α.Υ, Α.Ε, και Γ.Β.Ε σταθερά και μεταβλητά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ AΣΚΗΣΗΣ 39 Ανάλυση κόστους 92 Α.Υ : 320 *0,5 = 160 Α.Ε : 320 * 0,25 = 80 Γ.Β.Ε : 320 * 0,25 = 80 Πρόβλεψη 93 Α.Υ : 160 * 1,15 = 184 Α.Ε : 80 * 1,20 = Παραγωγή 93 : 2000μον. Συνολικό πρώτο κόστος = 2000 * 280 =

62 Κ.Παραχθέντων Πρώτο κόστος x x = Κόστος Παραχθέντων = α) /2000=373, = Γ.Β.Ε Σταθερά Γ.Β.Ε = Μεταβλητά Γ.Β.Ε = = β) Α.Υ : 180 Α.Ε : 96 Στ. Γ.Β.Ε : /2000 = 62,5 Μετ. Γ.Β.Ε : 61666/2000 = 30,83 373,33 Συνολικά ΑΣΚΗΣΗ 40 Βιομηχανική επιχείρηση εφαρμόζει την κοστολόγηση κατά προϊόν. Η επιχείρηση καταλογίζει τα Γ.Β.Ε με συντελεστή βασισμένο στο κόστος των Α.Υ. Τα ετήσια προϋπολογιζόμενα δεδομένα των Γ.Β.Ε και Α.Υ ήταν και αντίστοιχα. Η εντολή παραγωγής Νο 30 στο τέλος του Μάρτη είχε μια συνολική χρέωση δρχ. Τα Α.Υ που προωθήθηκαν στην εντολή παραγωγής Νο 30 το μήνα ανήλθαν στις 40000δρχ. Ζητείται : α) Το κόστος των Γ.Β.Ε που καταλογίσθηκε στην εντολή παραγωγής Νο 30. β) Το κόστος της Α.Ε της Ε.Π. Νο 30. γ) Το ύψος των υπερκαταλογισθέντων Γ.Β.Ε στην Ε.Π. Νο 30, αν τα πραγματικά Γ.Β.Ε του τριμήνου ήταν δρχ και αν υποτεθεί ότι στην παραγωγική διαδικασία μπήκαν στην περίοδο και άλλες εντολές παραγωγής και το σύνολο των καταλογισθέντων Γ.Β.Ε ήταν δρχ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 40 Δείκτης καταλογισμού Γ.Β.Ε = / =0,75 α), β) Ε.Π Νο 30 Α.Υ Α.Ε Γ.Β.Ε (40000*0,75)

63 γ) Πραγματικά Γ.Β.Ε : Καταλογισθ. Γ.Β.Ε : Υπερκατ. Γ.Β.Ε = = 3000δρχ Στις υπερ-καταλογισθέντα Γ.Β.Ε x; X = Υπερ-καταλογισθέντα Γ.Β.Ε (Ε.Π. Νο 30 ) = 432,7δρχ 62

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Δίδεται καρτέλα πρότυπου κόστους:

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing)

Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing) Κοστολόγηση IV Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing) Η κοστολόγηση κατά φάση είναι σύστημα μέτρησης και αναφοράς του κόστους των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής. Άσκηση 3.1 Δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία της βιομηχανικής επιχείρησης ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. για το έτος 20Χ4. Ποσότητα (μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1) (1) ΣΚΟΠΟΣ : Η γνώση του κόστους συμβάλλει στην λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων για: Σωστή Διοικητική Πολιτική Σωστή Τιμολογιακή Πολιτική Καλύτερη οργάνωση Καλύτερος Σχεδιασμός Καλύτερος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Ασκήσεις επανάληψης Άσκηση Συντελεστή Καταλογισμού (1) Μια επιχείρηση παραγωγής μεταλλικών ανταλλακτικών εξατομικευμένης παραγωγής καταλογίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Δημήτρης Μπάλιος Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Πληροφορίες για το κόστος παραγωγής συγκεκριμένης περιόδου Βήμα 1ο : Προσδιορισμός της φυσικής ροής Βήμα 2ο : Προσδιορισμός των ισοδύναμων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2 Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) Χαρακτηριστικά σημεία 1. Προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

6-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

6-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 6-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College Αντικείμενο μάθησης 1. Λογιστική των αποθεμάτων 6-2 Λογιστική των αποθεμάτων Πίνακας 6-1 Αντιπαράθεση μιας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Κοστολόγησης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Μέθοδοι Κοστολόγησης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των λογιστικών στοιχείων κόστους Υπάρχουν δύο µέθοδοι Κοστολόγησης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση.

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση. Πλήρης και Αναλογική / Άµεση Κοστολόγηση Εφαρµογή Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες για µία επιχείρηση: Άµεσα Υλικά 1.000 Η παραγωγή και πώληση ανέρχεται σε 1.000 µονάδες Άµεση Εργασία 2.000 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Βασικοί Ορισμοί Αποθέματα Κόστος Αποθεμάτων Κόστος Αγοράς

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Βασικοί Ορισμοί Αποθέματα Κόστος Αποθεμάτων Κόστος Αγοράς ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Δεν καλύπτονται τα παρακάτω (α) χρηματοδοτικά εργαλεία (β) αποθέματα παραγωγών σε ζώα, αγροτικά και δασικά προϊόντα, αγροτική παραγωγή μετά τη συγκομιδή καθώς και ορυχεία τα οποία αποτιμώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 1 www.dap-papei.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΩΡΙΑ Ποιες παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους.

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. 1) Ακρίβεια κοστολόγησης Έμμεσα έξοδα: Δεν είναι δυνατόν από την φύση τους να συσχετισθούν άμεσα (κατ

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων Λογιστική Κόστους Ι 1 Συστήματα Απογραφής Τα συστήματα απογραφής που συναντάμε είναι τα εξής: Διαρκής Απογραφή Συστήματα Απογραφής Περιοδική Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά Γ.Ε Μεταβλητά Γ.Ε

Σταθερά Γ.Ε Μεταβλητά Γ.Ε i. ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟY ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ "ΟΡΙΑΚΗ" ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η "Μ" ΑΕ είναι μια βιομηχανική επιχείρηση, που εφαρμόζει το "Οριακό Πρότυπο Κόστος". Παράγει ένα μοναδικό προϊόν το Π1, κατά παραγγελία, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 Άμεσο Κόστος (Direct Costs) Είναι το κόστος που σχηματίζεται από την ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 5: Αποθέματα ΔΛΠ 2 Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 2 Αποθέματα (Δεκ 2003)

ΔΛΠ 2 Αποθέματα (Δεκ 2003) ΔΛΠ 2 Αποθέματα (Δεκ 2003) Εισαγωγή Το ΔΛΠ 2 αναθεωρήθηκε τον Δεκ 2003 μέσα στο σχέδιο βελτιώσεων των ΔΛΠ. Έχει ισχύ από τον Ιανουάριο του 2005. Σκοπός Το ΔΛΠ 2 εφαρμόζεται για όλα τα αποθέματα εκτός από:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 2011 Αφιερώνεται στους φοιτητές μου 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα