3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting"

Transcript

1 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1

2 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων: Κατά Παραγγελία (Εξατομικευμένη) Κοστολόγηση (Job Order Costing) Παραγωγή προϊόντων (παραγγελιών) σύμφωνα με τις εξειδικευμένες προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Τα στοιχεία κόστους εξειδικεύονται και συνδέονται με συγκεκριμένα προϊόντα, παρτίδες ή παραγγελίες. Υπηρεσίες: Ελεγκτικές εταιρίες, Διαφημιστικές εταιρίες, κ.λπ. Βιομηχανία: Κατασκευή αεροπλάνων, ναυπηγεία, κ.λπ. Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής (Process Costing) Μαζική παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων που απευθύνονται στο μέσο καταναλωτή/πελάτη. Υπολογίζονται ένα μέσο κόστος με τη χρήση μέσων όρων που αφορούν μεγάλο αριθμό, ομοιογενών προϊόντων. Υπηρεσίες: συνήθεις τραπεζικές εργασίες, ταχυδρομεία, κ.λπ. Βιομηχανία: διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες, κ.λπ. Λογιστική Κόστους 2

3 Γενικευμένη Προσέγγιση της Κατά Παραγγελία Κοστολόγησης Προσδιορισμός της παραγγελίας που πρέπει να κοστολογηθεί. Προσδιορισμός των στοιχείων κόστους τα οποία είναι άμεσα με τη υπό κοστολόγηση παραγγελία. Προσδιορισμός των στοιχείων κόστους τα οποία είναι έμμεσα ως προς τη υπό κοστολόγηση παραγγελία. Επιλογή της κατάλληλης βάσης επιμερισμού με την οποία θα γίνει η κατανομή των έμμεσων στοιχείων κόστους στις παραγγελίες. Υπολογισμός του συντελεστή καταλογισμού έμμεσου κόστους (Συντελεστή Καταλογισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων). 6 Εφαρμογή του συντελεστή καταλογισμού έμμεσου κόστους για το προσδιορισμό του έμμεσου κόστους που θα αποδοθεί στη κάθε παραγγελία. Λογιστική Κόστους 3

4 Απλή Κοστολογική Αντίληψη στο Τομέα Υπηρεσιών Έμμεσο Κόστος Συγκέντρωση Έμμεσου Κόστους Καταλογισμός Έμμεσου Κόστους Φορέας Κόστους Έμμεσο Κόστος Άμεσο Κόστος Άμεσο Κόστος Άμεση Εργασία Λογιστική Κόστους 4

5 Απλή Κοστολογική Αντίληψη στο Βιομηχανικό Τομέα Έμμεσο Κόστος Συγκέντρωση Έμμεσου Κόστους Καταλογισμός Έμμεσου Κόστους Φορέας Κόστους Έμμεσο Κόστος Άμεσο Κόστος Άμεσο Κόστος Άμεση Εργασία Ά Ύλες Λογιστική Κόστους 5

6 Απλή Θεώρηση ενός Βιομηχανικού Παραγωγικού Κυκλώματος Αγορά Ά Υλών & Υλικών Αποθήκη Ά Υλών & Υλικών Εργασία Αναλώσεις Υπηρεσίες Παραγωγική Διαδικασία Παρ/ντα Προϊόντα Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων Έτοιμα Προϊόντα Πελάτης Λογιστική Κόστους 6

7 Η Εξατομικευμένη Κοστολόγηση στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Άμεση Εργασία Άμεση Εργασία Εργασία Έμμεση Εργασία Αναλώσεις Ά Ύλες Ά Ύλες Φορέας Κόστους Βοηθητικά Υλικά Ειδικό Βιομηχανικό Κόστος Υπηρεσίες Γενικό Βιομηχανικό Κόστος Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Λογιστική Κόστους 7

8 Πηγαία Έγγραφα Έντυπο Παραγγελίας #111# Καταγραφή της εξέλιξης του κόστους μίας παραγγελίας. Έντυπο Ανάλωσης Υλικών Καταγραφή των αναλώσεων των υλικών που πραγματοποιείται ανά χρονική περίοδο και παραγγελία. Φύλλο Ανάλυσης Χρόνου Εργασίας Καταγραφή του χρόνου εργασίας του κάθε εργαζόμενου και κατανομή του σε κάθε παραγγελία. Κάρτα Εργασίας Καταγραφή του χρόνου εργασίας που απαιτήθηκε από κάθε παραγγελία. Λογιστική Κόστους 8

9 Η Εξατομικευμένη Κοστολόγηση στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Αποθήκη Ά Υλών & Υλικών Παραγωγική Διαδικασία Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων Α Ύλες Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Διάφορα Υλικά Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Πελάτης Κόστος Πωληθέντων Κ Α Χ Λογιστική Κόστους 9

10 Πρωτογενή Στοιχεία Κοστολόγησης: Άμεσα και Έμμεσα Υλικά Κόστος Εργασίας Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Λογιστική Κόστους 10

11 Αναλώσεις Α & Βοηθητικών Υλών Αγορές Αναλώσεις Ά Υλών Απόθεμα Αρχής Απόθεμα Αρχής Απόθεμα Τέλους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Λογιστική Κόστους 11

12 Αναλώσεις Α Υλών Α Ύλες Παραγωγή σε Εξέλιξη Αρχικό Απόθεμα (ΑΑ) + Αγορές Αναλώσεις Ά Υλών Αναλώσεις Ά Υλών Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Αρχικό Απόθεμα (ΑΑ) + Αγορές = Αναλώσεις + Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Παραγωγή σε Εξέλιξη Α Ύλες Ύψος Αναλώσεων Ύψος Αναλώσεων Λογιστική Κόστους 12

13 Αναλώσεις Α Υλών Α Υλες Παραγωγή σε Εξέλιξη Αναλώσεις = Παραγωγή σε Εξέλιξη 400 Α Ύλες 400 Λογιστική Κόστους 13

14 Αναλώσεις Βοηθητικών Υλικών Βοηθητικά Υλικά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Αρχικό Απόθεμα (ΑΑ) + Αγορές Αναλώσεις Αναλώσεις Ά Υλών Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Αρχικό Απόθεμα (ΑΑ) + Αγορές = Αναλώσεις + Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Βοηθητικά Υλικά Ύψος Αναλώσεων Ύψος Αναλώσεων Λογιστική Κόστους 14

15 Αναλώσεις Βοηθητικών Υλικών Βοηθητικά Υλικά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Αναλώσεις = Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 400 Βοηθητικά Υλικά 400 Λογιστική Κόστους 15

16 Έλεγχος Υλικών Φυσικός Έλεγχος Υλικών Περιορισμένη πρόσβαση Διαχωρισμός καθηκόντων Ακρίβεια στη καταχώριση Έλεγχος της Επένδυσης σε Υλικά Η διατήρηση αποθέματος αποτελεί δέσμευση χρηματικών κεφαλαίων Η διατήρηση ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης Προσωπικό με ευθύνη για τον έλεγχο των υλικών Υπεύθυνος αγορών Υπεύθυνος παραλαβής Αποθηκάριος Επόπτης Τμήματος Παραγωγής Λογιστική Κόστους 16

17 Αποτίμηση Υλικών Ποια είναι η αξία των Ά Υλών που αναλώνονται? Διαφορετικές τιμές αγορές Καρτέλα αποθήκης Παραλαβή Χορήγηση Υπόλοιπο Τιμή Τιμή Τιμή Ημερομηνία Ποσότητες μονάδας Αξία ( ) Ποσότητες μονάδας Αξία ( ) Ποσότητες μονάδας Αξία ( ) Παράδειγμα Εισαγωγή: 12/2/ μονάδες, 10/μονάδα Εισαγωγή: 14/2/02 70 μονάδες, 12/μονάδα Εξαγωγή: 15/2/02 80 μονάδες Λογιστική Κόστους 17

18 Μέθοδοι Αποτίμησης FIFO (First In, First out): Μέθοδος σειράς εξάντλησης των αποθεμάτων Αυτό που μπαίνει πρώτα βγαίνει και πρώτα. Οι 80 μονάδες είναι από την εισαγωγή της 12/2, δηλαδή 10 ανά μονάδα = 80 x 10 = 800. LIFO (Last In, First out): Μέθοδος αντίστροφης σειράς εξάντλησης των αποθεμάτων Αυτό που μπαίνει τελευταίο βγαίνει πρώτα. Οι 80 μονάδες είναι: α) οι 70 από την εισαγωγή της 14/2, δηλαδή 12 ανά μονάδα και β) οι 10 από την εισαγωγή της 12/2, δηλαδή 10 ανά μονάδα και άρα 70 x x10 = 940 Μέσος σταθμικός όρος Σταθμίζονται οι τιμές αγοράς με τις ποσότητες και υπολογίζεται ένας μέσος όρος: Οι 80 μονάδες είναι: 80 x 10,82 = 865,6 Λογιστική Κόστους 18

19 Μέθοδοι Αποτίμησης Μέθοδος της τιμής αντικατάστασης Χρησιμοποίηση της τρέχουσας τιμής αγοράς. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 2 είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Μέθοδος της πρότυπης τιμής Χρησιμοποίηση μιας προκαθορισμένης τιμής αγοράς και χορηγήσεων. 19

20 Πρωτογενή Στοιχεία Κοστολόγησης: Άμεσα και Έμμεσα Υλικά Κόστος Εργασίας Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Λογιστική Κόστους 20

21 Άμεση και Έμμεση Εργασία Έξοδα Μισθοδοσίας Άμεση Εργασία Παραγωγή σε Εξέλιξη Έξοδο Μισθοδοσίας Άμεση Εργασία Άμεση Εργασία Άμεση Εργασία Άμεση Εργασία Έμμεση Εργασία Έμμεση Εργασία Υπόλοιπο Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Έμμεση Εργασία Έμμεση Εργασία Κ Α Χ Λογιστική Κόστους 21

22 Άμεση και Έμμεση Εργασία Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Χ1 Χ2 Έξοδο Μισθοδοσίας Χ1 + Χ2 Παραγωγή σε Εξέλιξη Χ1 Άμεση Εργασία Χ1 Λογιστική Κόστους 22

23 Άμεση και Έμμεση Εργασία Έξοδα Μισθοδοσίας Άμεση Εργασία Παραγωγή σε Εξέλιξη Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Κ Α Χ Λογιστική Κόστους 23

24 Άμεση και Έμμεση Εργασία Άμεση Εργασία 300 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 200 Έξοδο Μισθοδοσίας 500 Παραγωγή σε Εξέλιξη 300 Άμεση Εργασία 300 Λογιστική Κόστους 24

25 Το Κόστος της Εργασίας Υποχρεωτικές δαπάνες προσωπικού από τις ισχύουσες εθνικές ή επαγγελματικές συμβάσεις και τη νομοθεσία: o Βασικός μισθός/ημερομίσθιο. o Προσαυξήσεις υπερωριών ή/και νυκτερινής απασχόλησης. o Προσαυξήσεις Κυριακών και αργιών. o Επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών. o Επιδόματα γάμου και τέκνων. o Άδεια μετ αποδοχών. o Επίδομα αδείας. o Αποζημιώσεις εκτός έδρας. o Έξοδα ταξιδίου. o Αποζημίωση λόγω αφυπηρέτησης ή λόγω απόλυσης. o κ.α. Λογιστική Κόστους 25

26 Το Κόστος της Εργασίας Εκούσιες δαπάνες προσωπικού από τις επιχειρηματικές ή ατομικές συμβάσεις: o Άμεσες χορηγήσεις. o Διαφορά μισθού/ημερομισθίου από το βασικό. o Επίδομα παραγωγικότητας. o Ένδυση, σίτιση. o Έμμεσες χορηγήσεις. o Εκπαίδευση προσωπικού. o κ.α. Υποχρεωτικές εισφορές υπερ τρίτων (ΙΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο, επικουρικά ταμεία). Λογιστική Κόστους 26

27 Στοιχεία Κόστους της Εργασίας (Κόστος Παραγωγής) Μισθός Προσαύξηση υπερωριακής εργασίας και νυκτερινής απασχόλησης Προσαυξήσεις Κυριακών και αργιών Επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών Άμεσο Κόστος / Έμμεσος Κόστος - ΓΒΕ (εξαρτάται) Έμμεσο Κόστος ΓΒΕ: Η υπερωριακή εργασία και νυκτερινή απασχόληση συνήθως συνδέεται με μειωμένη παραγωγικότητα. Συνήθως, οι προσαυξήσεις δίδονται εξαιτίας της ώρας που προσφέρεται η εργασία. Στρέβλωση Κόστος. Έμμεσο Κόστος ΓΒΕ Άμεσο Κόστος / Έμμεσος Κόστος - ΓΒΕ (εξαρτάται) Λογιστική Κόστους 27

28 Στοιχεία Κόστους της Εργασίας (Κόστος Παραγωγής) Επίδομα αδείας, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα Αποζημίωση λόγω αφυπηρέτησης ή λόγω απασχόλησης Επιδόματα (Bonuses) Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Κοινωνική ασφάλιση Άμεσο Κόστος / Έμμεσος Κόστος - ΓΒΕ (εξαρτάται) Γενικό Έξοδο Χρήσης Έμμεσος Κόστος - ΓΒΕ Άμεσο Κόστος / Έμμεσος Κόστος - ΓΒΕ (εξαρτάται) Άμεσο Κόστος / Έμμεσος Κόστος - ΓΒΕ (εξαρτάται) Λογιστική Κόστους 28

29 Συστήματα Αμοιβής της Εργασίας Συστήματα Αμοιβής βάσει Χρόνου: Ώρες Εργασίας Χ Ωρομίσθιο Σύστημα Αμοιβής βάσει Παραχθέντων Μονάδων (κατ αποκοπή): Συστήματα Επιδοματικής Αμοιβής: Ποσότητα Παραγωγής Χ Αμοιβή ανά Μονάδα Εξασφάλιση μίας ελάχιστης αμοιβής πλέον αμοιβής για τυχόν υψηλότερη παραγωγικότητα. Σύστημα Hasley Σύστημα Rowan Λογιστική Κόστους 29

30 Συστήματα Αμοιβής βάσει Χρόνου Καταλληλότητα: o Όταν οι μονάδες παραγωγής είναι δύσκολο να μετρηθούν. o Σε περίπτωση που η ποιότητα εργασίας είναι σημαντική. o Σε περίπτωση που η εποπτεία είναι αποτελεσματική και η στενή παρακολούθηση είναι εφικτή. o Σε περίπτωση που το προϊόν είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και το επίπεδο απόδοσης δεν μπορεί να καθορισθεί. Πλεονεκτήματα: o Είναι απλά στην εφαρμογή τους. o Οι αποδοχές είναι τακτικές και σταθερές. o Είναι αποδεκτό από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μειονεκτήματα: o Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αποτελεσματικών και μη αποτελεσματικών εργαζομένων. o Υψηλό κόστος επίβλεψης. o Δυσκολία ελέγχου του κόστους εργασίας. o Έλλειψη κινήτρου για βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. Λογιστική Κόστους 30

31 Σύστημα Αμοιβής βάσει Παραχθέντων Μονάδων Καταλληλότητα: o Η ποιότητα της εργασίας δεν είναι σημαντικό στοιχείο της αλυσίδας αξίας του προϊόντος. o Τυποποιημένη παραγωγή. o Η παραγωγή μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Πλεονεκτήματα: o Δημιουργεί μία άμεση σχέση μεταξύ προσπάθειας και ανταμοιβής. o Το σύστημα ενθαρρύνει τους αποδοτικούς εργαζόμενους. o Οι αποτελεσματικοί εργαζόμενοι εντοπίζονται και ανταμείβονται. o Μειώνει το κόστος επίβλεψης. Μειονεκτήματα: o Οι εργάτες κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και μπορεί η ποιότητα των προϊόντων να μειωθεί. o Το σύστημα δεν ενθαρρύνει τους αναποτελεσματικούς εργαζόμενους. o Εξωγενείς από τους εργαζόμενους προσωρινές καθυστερήσεις επηρεάζουν τις αποδοχές τους. Λογιστική Κόστους 31

32 Σύστημα Επιδοματικής Αμοιβής - Hasley Ο εργαζόμενος αμείβεται με ένα σταθερό μισθό για το χρόνο που εργάστηκε πλέον ένα επίδομα για την ταχύτερη εκτέλεση της εργασίας. Κύρια χαρακτηριστικά: o Ο πρότυπος χρόνος εκτέλεσης μίας εργασίας καθορίζεται εκ των προτέρων. o Το ωρομίσθιο είναι εγγυημένο. o Αν η εργασία ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο του πρότυπου, ο εργαζόμενος αμείβεται με ένα επίδομα για το 50% του χρόνου που εξοικονομείται πλέον του μισθού του για το πραγματικό χρόνο που απασχολείται Αμοιβή = Τ*R + 50%*(S-T)*R T = πραγματικός χρόνος απασχόλησης S = πρότυπος χρόνος απασχόλησης R = ωρομίσθιο 32

33 Σύστημα Επιδοματικής Αμοιβής - Hasley Σύστημα Hasley Ωρομίσθιο R: 5 Πρότυπος Χρόνος Απασχόλησης S: =1+2 Πραγματικός Χρόνος Επιπλέον Αμοιβή Αμοιβή (T*R) Απασχόλησης T: 50%(S-T)*R Συνολική Αμοιβή

34 Σύστημα Επιδοματικής Αμοιβής - Hasley Πλεονεκτήματα: o Εύκολα κατανοητό και απλό στην εφαρμογή. o Δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας o Ανταμείβονται οι αποδοτικοί εργαζόμενοι χωρίς να τιμωρούνται οι λιγότερο παραγωγικοί. o Το κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώνεται. Μειονεκτήματα: o Οι εργαζόμενοι κερδίζουν μέρος μόνο της ωφέλειας από τις προσπάθειές τους. o Μπορεί να παρατηρηθεί σπατάλη Ά Υλών ή μειωμένη ποιότητα προϊόντος. Λογιστική Κόστους 34

35 Σύστημα Επιδοματικής Αμοιβής - Rowan Παραλλαγή του συστήματος Hasley αλλά δεν υπάρχει το σταθερό ποσοστό 50% του εξοικονομηθέντος χρόνου που δίνεται ως επίδομα. Κύρια χαρακτηριστικά: o Ο πρότυπος χρόνος εκτέλεσης μίας εργασίας καθορίζεται εκ των προτέρων. o Το ωρομίσθιο είναι εγγυημένο. o Αν η εργασία ολοκληρωθεί σε χρόνο μικρότερο του πρότυπου, ο εργαζόμενος αμείβεται με ένα επίδομα του χρόνου που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας δια τον πρότυπο χρόνο. Αμοιβή = Τ*R + [T*(S-T)]*[R/S] T = πραγματικός χρόνος απασχόλησης S = πρότυπος χρόνος απασχόλησης R = ωρομίσθιο 35

36 Σύστημα Επιδοματικής Αμοιβής - Rowan Σύστημα Rowan Ωρομίσθιο R: 5 Πρότυπος Χρόνος Απασχόλησης S: =1+2 Πραγματικός Χρόνος Επιπλέον Αμοιβή Αμοιβή (T*R) Απασχόλησης T: [T*(S-T)]*[R/S] Συνολική Αμοιβή

37 Σύστημα Επιδοματικής Αμοιβής - Rowan Πλεονεκτήματα: o Εύκολα κατανοητό και απλό στην εφαρμογή. o Δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας o Προστατεύεται η ποιότητα παραγωγής διότι το επίδομα μειώνεται αν ο εργαζόμενος έχει επιτύχει ένα δεδομένο βαθμό αποδοτικότητας. o Το κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώνεται. Μειονεκτήματα: o Δεν είναι εύκολα κατανοητό. o Οι εργαζόμενοι κερδίζουν μέρος μόνο της ωφέλειας από τις προσπάθειές τους. o Η αποτελεσματικότητα πέραν ενός ορίου αμείβεται ελάχιστα. Λογιστική Κόστους 37

38 Ημερολογιακή Εγγραφή Μισθοδοσίας Έξοδο Εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Κρατήσεις Έξοδο Ονομαστικός Μισθός Φόρος Καθαρός Μισθός Φ.Μ.Υ Πληρωτέος Ταμείο Μισθοί Πληρωτέοι Λογιστική Κόστους 38

39 Ημερολογιακή Εγγραφή Μισθοδοσίας Μισθοί - ημερομίσθια Εργοδοτικές εισφορές ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Μισθοί πληρωτέοι Ι.Κ.Α Φ.Μ.Υ. Πληρωτέος ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ Λογιστική Κόστους 39

40 Πρωτογενή Στοιχεία Κοστολόγησης: Άμεσα και Έμμεσα Υλικά Κόστος Εργασίας Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Λογιστική Κόστους 40

41 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικά Έξοδα ΓΕ-1 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ΓΒΕ-1 ΓΕ-2 ΓΒΕ-2 Παραγωγή σε Εξέλιξη ΓΕ-3 ΓΒΕ-3 ΓΕ-4 ΓΒΕ-4 Λογιστική Κόστους 41

42 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Χ1+Χ2 Γενικό Έξοδο 1 Γενικό Έξοδο 2 Χ1 Χ2 Παραγωγή σε Εξέλιξη Χ1+Χ2 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Χ1+Χ2 Λογιστική Κόστους 42

43 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικά Έξοδα ΓΕ-1 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ΓΒΕ ΓΕ-2 35 ΓΒΕ-2 Παραγωγή σε Εξέλιξη 240 ΓΕ-3 0 ΓΒΕ ΓΕ-4 ΓΒΕ Λογιστική Κόστους 43

44 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 110 Γενικό Έξοδο 1 Γενικό Έξοδο Παραγωγή σε Εξέλιξη 110 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα 110 Λογιστική Κόστους 44

45 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα: Επιμερισμοί και Επανεπιμερισμοί Cost Accounting 45

46 Κόστος Παραχθέντων Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Αρχικό Απόθεμα (ΑΑ) Ά Ύλες Άμεση Εργασία ΓΒΕ Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Κόστος Παραχθέντων Κόστος Παραχθέντων Αρχικό Απόθεμα (Α.Α) + Ά Ύλες + Άμεση Εργασία + ΓΒΕ = Κόστος Παραχθέντων + Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Έτοιμα Προϊόντα Παραγωγή σε Εξέλιξη Κόστος Παραχθέν. Κόστος Παραχθέν. Λογιστική Κόστους 46

47 Κόστος Παραχθέντων Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Παραχθέντων = Έτοιμα Προϊόντα 1300 Παραγωγή σε Εξέλιξη 1300 Λογιστική Κόστους 47

48 Κόστος Πωληθέντων Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Αρχικό Απόθεμα (ΑΑ) + Κόστος Παραχθέντων Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Κόστος Πωληθέντων Κόστος Πωληθέντων Αρχικό Απόθεμα (Α.Α) + Κόστος Παραχθέντων = Κόστος Πωληθέντων + Τελικό Απόθεμα (Τ.Α) Κόστος Πωληθέντων Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντ. Κόστος Πωληθέντ. Λογιστική Κόστους 48

49 Κόστος Πωληθέντων Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Κόστος Πωληθέντων = = 1400 Κόστος Πωληθέντων 1400 Έτοιμα Προϊόντα 1400 Λογιστική Κόστους 49

50 Σύνοψη Κίνησης Λογαριασμών Α.Υ. Αρχικό Απόθεμα (ΑΑ) + Αγορές = Αναλώσεις + Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) Π.Σ.Ε. Αρχικό Απόθεμα (Α.Α) + Ά Ύλες + Άμεση Εργασία + ΓΒΕ = Κόστος Παραχθέντων + Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) ΕΤΟΙΜΑ Αρχικό Απόθεμα (Α.Α) + Κόστος Παραχθέντων = Κόστος Πωληθέντων + Τελικό Απόθεμα (Τ.Α) Λογιστική Κόστους 50

51 Έκθεση Κόστους Παραχθέντων Π.Σ.Ε. Αρχικό Απόθεμα (Α.Α) + Ά Ύλες + Άμεση Εργασία + ΓΒΕ = Κόστος Παραχθέντων + Τελικό Απόθεμα (ΤΑ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Λογιστική Κόστους 51

52 Άσκηση 2.1:Έκθεση Κόστους Παραχθέντων Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση που μόλις έληξε (ποσά σε χιλιάδες ευρώ). Πωλήσεις 860 Αγορές πρώτων υλών 170 Άμεση Εργασία 220 Γ.Β.Ε. 210 Έξοδα Διοίκησης 120 Έξοδα πωλήσεων 170 Πρώτες ύλες Απόθεμα αρχής 10 Πρώτες ύλες Απόθεμα τέλους 50 Ημικατεργασμένα προϊόντα Απόθεμα αρχής 80 Ημικατεργασμένα προϊόντα Απόθεμα τέλους 60 Έτοιμα προϊόντα Απόθεμα αρχής 110 Έτοιμα προϊόντα Απόθεμα τέλους 100 Ζητείται: 1. Να συνταχθεί η κατάσταση κόστους παραχθέντων προϊόντων της χρήσης 2. Να υπολογισθεί το κόστος πωληθέντων προϊόντων της χρήσης. 3. Να συνταχθεί η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη χρήση. Cost Accounting 52

53 Άσκηση 2.1:Έκθεση Κόστους Παραχθέντων Κατάσταση κόστους Παραχθέντων Άμεσα υλικά Πρώτες ύλες: 1/1/Χ Πλέον: Αγορές Πρώτων υλών Πρώτες ύλες διαθέσιμες Μείον: Απόθεμα πρώτων υλών Πρώτες ύλες αναλωθείσες Άμεση εργασία Γ.Β.Ε Συνολικό Κόστος Παραγωγής Πλέον: Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Υποσύνολο Μείον: παραγωγή σε εξέλιξη τέλους Κόστος Παραχθέντων προϊόντων Λογιστική Κόστους 53

54 Άσκηση 2.1:Έκθεση Κόστους Παραχθέντων Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πωλήσεις Μείον: Κόστος Πωληθέντων Μικτό περιθώριο κέρδους Μείον: Έξοδα Πωλήσεων Έξοδα Διοίκησης Ζημία χρήσης Κόστος Παραχθέντων προϊόντων Πλέον: έτοιμα προϊόντα 1/1/Χ Κόστος Προϊόντων προς πώληση Μείον: Έτοιμα προϊόντα 31/12/Χ Κόστος Πωληθέντων προϊόντων Λογιστική Κόστους 54

55 Άσκηση 2.2:Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Οι λογαριασμοί του Γενικού Καθολικού της επιχείρησης «ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ Α.Ε.» που παρουσιάζονται στη συνέχεια περιλαμβάνουν κοστολογικά δεδομένα για το μήνα Ιούνιο του 20Χ7. Κόστος Πωληθέντων Απόθεμα Πρώτων Υλών Α.Α. (1) Εκροές Αγορές Τ.Α Έτοιμα Προϊόντα Παραγωγή σε Εξέλιξη Α.Α (4) Α.Α (3) Πρώτες ύλες (2) Άμεση εργασία Γ.Β.Ε. (5) Τ.Α (6) Τ.Α Ζητείται: 1. Να συμπληρώσετε τα ποσά που λείπουν και απεικονίζονται από τους αριθμούς (1) έως (6). 2. Να διενεργήσετε τις ημερολογιακές εγγραφές ενημέρωσης των λογαριασμών κατά τη διάρκεια του μήνα Ιουνίου 20Χ7. 3. Να υπολογιστεί το πρωταρχικό κόστος. 4. Να υπολογιστεί το κόστος μετατροπής. 5. Σε ποια περίπτωση το κόστος παραχθέντων ισούται με το κόστος πωληθέντων; Cost Accounting 55

56 Άσκηση 2.2:Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Αρχικό Απόθεμα (α) Εξαγωγές (αναλώσεις στην παραγωγή) (31.500) Απόθεμα Πρώτων Υλών + = + Αγορές (27.000) Τελικό Απόθεμα (11.250) Αρχικό Απόθεμα (α) = Λογιστική Κόστους 56

57 Άσκηση 2.2:Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Αρχικό Απόθεμα Ημικατεργασμένων (9.000) Παραγωγή σε Εξέλιξη + = Πρώτες Ύλες(από αποθήκη Πρώτων Υλών) (β) + Άμεση Εργασία (25.500) + Γ.Β.Ε. (ε) Έτοιμα προϊόντα (87.900) + Τελικό Απόθεμα Ημικατεργασμένων (14.550) Οι Πρώτες Ύλες (β) του λογαριασμού Παραγωγή σε Εξέλιξη προέρχονται από τις Εκροές του λογαριασμού Απόθεμα Πρώτων Υλών Πρώτες Ύλες (β) = Αντικαθιστώντας, υπολογίζονται και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ε): (ε) = (ε) = Λογιστική Κόστους 57

58 Άσκηση 2.2:Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Αρχικό Απόθεμα (69.600) Εξαγωγές (για πώληση) (δ) Έτοιμα Προϊόντα + Εισαγωγές (από την Παραγωγή) (γ) = Τελικό Απόθεμα + (ζ) Οι Εισαγωγές των ετοίμων προέρχονται από την πίστωση του λογαριασμού Παραγωγή σε Εξέλιξη, που είναι το Κόστος Παραχθέντων Εισαγωγές (γ) = Οι Εξαγωγές των Ετοίμων είναι η χρέωση του λογαριασμού Κόστος Πωληθέντων Εξαγωγές (δ) = Tο Τελικό Απόθεμα των Ετοίμων υπολογίζεται ως εξής: (ζ) = (ζ) = Λογιστική Κόστους 58

59 Άσκηση 2.2:Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Πρώτες ύλες Προμηθευτές Παραγωγή σε Εξέλιξη Ά Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Λογιστική Κόστους 59

60 Άσκηση 2.2:Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Έτοιμα Προϊόντα Παραγωγή σε Εξέλιξη Κόστος Πωληθέντων Έτοιμα Προϊόντα Λογιστική Κόστους 60

61 Άσκηση 2.2:Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Το Πρωταρχικό Κόστος (ή Άμεσο Κόστος) είναι το κόστος που συνδέεται άμεσα με την παραγωγή των προϊόντων. Πρωταρχικό Κόστος = Κόστος Πρώτων Υλών + Κόστος Άμεσης Εργασίας Πρωταρχικό Κόστος = = Το Κόστος Μετατροπής είναι το κόστος που συνδέεται με την επεξεργασία των Πρώτων Υλών και τη μετατροπή τους σε προϊόντα. Κόστος Μετατροπής = Κόστος Άμεσης Εργασίας + Κόστος Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Κόστος Μετατροπής = = Το Κόστος Παραχθέντων ισούται με το Κόστος Πωληθέντων όταν δεν υπάρχει αρχικό και τελικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων ή όταν η αξία τους είναι ίση. Κάτι τέτοιο σπάνια συμβαίνει στις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών που οι υπηρεσίες από τη φύση τους δεν αποθεματοποιούνται, αυτή η ισότητα ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις. Λογιστική Κόστους 61

62 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Η χρήση του πραγματικού μεγέθους των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων στην κοστολόγηση δημιουργεί δύο κοστολογικά προβλήματα: 1 2 Πρόβλημα Μερισμού: Τα Γ.Β.Ε. αποτελούν έμμεσο κόστος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μερισθούν στους διάφορους φορείς κόστους (προϊόντα) με κάποια βάση καταλογισμού. Πρόβλημα Χρονισμού: Το ακριβές ύψος των Γ.Β.Ε. δεν είναι γνωστό πάντα όταν απαιτείται για λόγους κοστολόγησης. Λογιστική Κόστους 62

63 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 2α 2β 3 Προϋπολογισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Επιλογή Βάσης Καταλογισμού. Προϋπολογισμός Βάσης Καταλογισμού. Υπολογισμός Συντελεστή Καταλογισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Συντελεστής Καταλογισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. = Προϋπολογισμός Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Προϋπολογισμός Βάσης Καταλογισμού Λογιστική Κόστους 63

64 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 2α 2β Ώρες Άμεσης Εργασίας (ω.α.ε.) ω.α.ε. Υπολογισμός Συντελεστή Καταλογισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Συντελεστής Καταλογισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων = ω.α.ε. = 10 / ω.α.ε. Λογιστική Κόστους 64

65 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 1 2 Μέτρηση πραγματικού μεγέθους βάσης καταλογισμού. Υπολογισμός Καταλογισμένων Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. = Συντελεστής Χ Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Πραγματικό Μέγεθος Βάσης Καταλογισμού Παραγωγή σε Εξέλιξη Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Κατ. Γ.Β.Ε. Κατ. Γ.Β.Ε. Λογιστική Κόστους 65

66 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 1 2 Έστω ότι οι πραγματικές ω.α.ε. είναι ίσες με 200. Υπολογισμός Καταλογισμένων Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων = 10 / ω.α.ε. Χ 200 Παραγωγή σε Εξέλιξη Καταλογισμένα Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 66

67 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ 3 Τα πραγματικά Γ.Β.Ε. συγκεντρώνονται σε έναν γενικό λογαριασμό Γ.Β.Ε. ΓΒΕ-1 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα ΓΒΕ-2 Παραγωγή σε Εξέλιξη Γ.Β.Ε. Γ.Β.Ε. Γ.Β.Ε. Λογιστική Κόστους 67

68 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Στο τέλος της λογιστικής χρήσης είναι πολύ πιθανόν να παρατηρηθούν διαφορές καταλογισμού Γ.Β.Ε. Διαφορά Καταλογισμού = Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. - Πραγματικά Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Γ.Β.Ε. Πιστωτικό Υπόλοιπο Χρεωστικό Υπόλοιπο Η διαφορά καταλογισμού πρέπει να τα τακτοποιηθεί! Λογιστική Κόστους 68

69 Συντελεστής Καταλογισμού Γ.Β.Ε. ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Υπερ-καταλογισμός Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. > Πραγματικά Γ.Β.Ε. Υπο-καταλογισμός Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. < Πραγματικά Γ.Β.Ε. Τακτοποίηση διαφοράς καταλογισμού: Αναλογική μέθοδος Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τη % κατανομή των καταλογισμών Γ.Β.Ε. Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών. Άμεση μέθοδος Κόστος Πωληθέντων Λογιστική Κόστους 69

70 Υπερ-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Έστω ότι: Αναλογική μέθοδος Χρεωστικό Πιστωτικό Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Πραγματικά Γ.Β.Ε Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τη % κατανομή των καταλογισμών Γ.Β.Ε. Υπερ-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Υποθετική Κατανομή Καταλογισμένων Γ.Β.Ε % 25% 25% % Λογιστική Κόστους 70

71 Υπερ-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα Γ.Β.Ε Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 71

72 Υπερ-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Αναλογική μέθοδος Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών. Υπερ-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Παραγωγή σε Εξέλιξη 22% 33% 45% 100% Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 72

73 Υπερ-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Αναλογική μέθοδος Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών. Υπερ-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Παραγωγή σε Εξέλιξη 22% 33% 45% 100% Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 73

74 Υπερ-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Άμεση μέθοδος Κόστος Πωληθέντων Υπερ-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων % 0% 100% 100% Καταλογισμένα Γ.Β.Ε Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 74

75 Υπο-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Έστω ότι: Αναλογική μέθοδος Χρεωστικό Πιστωτικό Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Πραγματικά Γ.Β.Ε Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τη % κατανομή των καταλογισμών Γ.Β.Ε. Υπο-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Υποθετική Κατανομή Καταλογισμένων Γ.Β.Ε % 25% 25% % Λογιστική Κόστους 75

76 Υπο-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 76

77 Υπο-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Αναλογική μέθοδος Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών. Υπο-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Παραγωγή σε Εξέλιξη 22% 33% 45% 100% Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 77

78 Υπο-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Αναλογική μέθοδος Κατανομή της διαφοράς καταλογισμού με βάση τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών. Υπό-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Καταλογισμένα Γ.Β.Ε. Παραγωγή σε Εξέλιξη 22% 33% 45% 100% Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 78

79 Υπο-καταλογισμός Γ.Β.Ε. Άμεση μέθοδος Κόστος Πωληθέντων Υπό-καταλογισμός = Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων % 0% 100% 100% Καταλογισμένα Γ.Β.Ε Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Λογιστική Κόστους 79

80 Αιτίες δημιουργίας διαφορών καταλογισμού καταλογισμών Απόκλιση τιμών: Οι πραγματικές δαπάνες για ΓΒΕ είναι μεγαλύτερες (μικρότερες) από τις προϋπολογισμένες. Απόκλιση δραστηριότητας: Οι εργαζόμενοι είναι λιγότερο (περισσότερο) αποδοτικοί και κατά συνέπεια επηρεάζουν και τα ΓΒΕ που έχουν σχέση με την εργασία (αύξηση ή μείωση αντίστοιχα). Απόκλιση όγκου: Πραγματοποιείται υψηλότερο (χαμηλότερο) επίπεδο παραγωγής σε σχέση με το προϋπολογισμένο. Λογιστική Κόστους 80

81 Συντελεστής Καταλογισμού Ζητήματα Βάσεις Καταλογισμού: Φυσικό Μέγεθος: Ώρες Άμεσης Εργασίας, Ώρες Λειτουργίας Μηχανημάτων Νομισματικό Μέγεθος: Κόστος Άμεσης Εργασίας. Συγκεντρωτικός και τμηματικοί συντελεστές καταλογισμού. Λογιστική Κόστους 81

82 Άσκηση 2.3: Αλλαγή Συντελεστή Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Το δικηγορικό γραφείο ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε σκέπτεται την αλλαγή του κοστολογικού του συστήματος έτσι ώστε να μπορεί να συσχετίζει μεγαλύτερο μέρος των Γενικών του Εξόδων με συγκεκριμένες υποθέσεις. Μέχρι σήμερα τα Γενικά Έξοδα επιρρίπτονται στις διάφορες υποθέσεις με βάση την αμοιβή των ωρών εργασίας που έχουν αφιερώσει οι δικηγόροι του γραφείου άμεσα σε κάθε υπόθεση. Η αξία του χρόνου των δικηγόρων που εργάζονται άμεσα σε κάθε υπόθεση χρεώνεται σε ένα λογαριασμό με τίτλο Άμεσα Τιμολογούμενες αμοιβές. Ο χρόνος που αναλώνουν οι δικηγόροι για λοιπές δραστηριότητες οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται όπως τα Γενικά Έξοδα και χρεώνεται σε ένα λογαριασμό που ονομάζεται Έμμεσα Τιμολογούμενες αμοιβές. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή η συμμετοχή τους σε διοικητικού περιεχομένου συναντήσεις. Όπως φαίνεται στη συνέχεια υπάρχουν και άλλα Γενικά Έξοδα. Το συνολικό κόστος του δικηγορικού γραφείου ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε για το έτος 20Χ5 ανήλθε σε Το κόστος αυτό αναλύεται σε: Λογιστική Κόστους 82

83 Άσκηση 2.3: Αλλαγή Συντελεστή Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Γραμματειακή υποστήριξη Παρεπόμενες παροχές προσωπικού Ενοίκιο γραφείου Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά έξοδα Έμμεσα τιμολογούμενες αμοιβές Σύνολο γενικών εξόδων Τα Γενικά Έξοδα αναλύονται ως εξής: Άμεσα τιμολογούμενες αμοιβές Γενικά έξοδα Συνολικό κόστος Με βάση το νέο κοστολογικό σύστημα η εταιρία θα είναι σε θέση να συσχετίζει τα κόστη: της γραμματειακής υποστήριξης, των παρεπόμενων παροχών κα των τηλεφωνικών και ταχυδρομικών εξόδων με συγκεκριμένες υποθέσεις. Λογιστική Κόστους 83

84 Άσκηση 2.3: Αλλαγή Συντελεστή Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Τα έξοδα που συσχετίσθηκαν άμεσα με την υπόθεση Διαζύγιο Α σύμφωνα με το νέο κοστολογικό σύστημα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Άμεσα τιμολογούμενες αμοιβές 150,0 Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 13,5 Γραμματειακή υποστήριξη 25,0 Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά έξοδα 8,0 Άμεσο κόστος υπόθεσης «Διαζύγιο Α» 196,5 Ζητείται: Υπολογίστε το συντελεστή καταλογισμού Γενικών Εξόδων σύμφωνα με το παλαιό κοστολογικό σύστημα. Πώς θα άλλαζε ο συντελεστής αυτός εάν οι δαπάνες γραμματειακής υποστήριξης, παρεπόμενων παροχών προσωπικού και τηλεφωνικών - ταχυδρομικών εξόδων θεωρούνταν άμεσα έξοδα και ο καταλογισμός των γενικών εξόδων γίνονταν με βάση το σύνολο της αξίας των άμεσων εξόδων και όχι μόνο των αμοιβών των δικηγόρων; Να γίνει ο υπολογισμός του συνολικού κόστους της υπόθεσης «Διαζύγιο Α» με βάση τα (1) και (2) ανωτέρω. Λογιστική Κόστους 84

85 Άσκηση 2.3: Αλλαγή Συντελεστή Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού Γενικών Εξόδων Ο παλαιός συντελεστής καταλογισμού Γενικών Εξόδων προσδιορίζεται ως εξής : Συντελεστής Καταλογισμού Γενικών Εξόδων = Προϋπολογισμένα Γενικά Έξοδα / Προϋπολογισμένες άμεσα τιμολογούμενες αμοιβές = / = 2/ άμεσων τιμολογούμενων αμοιβών. Υπολογισμός νέου συντελεστή των γενικών εξόδων Σύμφωνα με τα πληροφοριακά στοιχεία που δίνονται ο νέος συντελεστής των Γενικών Εξόδων θα υπολογισθεί ως εξής : Νέος Συντελεστής Καταλογισμού Γενικών Εξόδων = Προϋπολογισμένα Γενικά Έξοδα / Προϋπολογισμένα Άμεσα Έξοδα Τα Προϋπολογισμένα Γενικά Έξοδα είναι τα εξής : Α/Α Γενικά Έξοδα Ποσό 1. Ενοίκιο γραφείου Έμμεσα τιμολογούμενες αμοιβές Σύνολο Λογιστική Κόστους 85

86 Άσκηση 2.3: Αλλαγή Συντελεστή Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Τα Προϋπολογισμένα Άμεσα Έξοδα είναι τα εξής : Α/Α Άμεσα Έξοδα Ποσό 1. Άμεσα τιμολογούμενες αμοιβές Γραμματειακή υποστήριξη Παρεπόμενες παροχές προσωπικού Τηλεφωνικά Ταχυδρομικά Σύνολο Άρα, ο νέος συντελεστής καταλογισμού Γενικών Εξόδων = Προϋπολογισμένα Γενικά Έξοδα / Προϋπολογισμένα Άμεσα έξοδα = / = 0,231. Έτσι, ο νέος συντελεστής καταλογισμού είναι 0,231 / άμεσων εξόδων. Λογιστική Κόστους 86

87 Άσκηση 2.3: Αλλαγή Συντελεστή Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Υπολογισμός Κόστους διαζυγίου με τους δύο συντελεστές Με βάση τα αποτελέσματα των ερωτημάτων (1) και (2) συμπληρώνεται το κόστος του διαζυγίου Α. Κόστος Διαζυγίου Α Παλαιός Συντελεστής Νέος Συντελεστής 1 Άμεσα τιμολογούμενες δαπάνες 150,00 2 Καταλογισμός Γενικών Εξόδων 150,00 x 2 = 300,00 Άμεσο κόστος υπόθεσης «Διαζυγίου Α» 196,50 Καταλογισμός Γενικών Εξόδων 196,50 x 0,231= 45,39 Σύνολο 450,00 241,89 Λογιστική Κόστους 87

88 Άσκηση 2.4: Τμηματικοί Συντελεστές Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Η βιομηχανική επιχείρηση Α παράγει δύο προϊόντα το Ι και το ΙΙ. Κατά την κοστολόγηση των παραγομένων προϊόντων χρησιμοποιείται ένα συγκεντρωτικός συντελεστής καταλογισμού που υπολογίζεται με βάση τα εξής δεδομένα: Προϋπολογισμός Γ.Β.Ε. Προϋπολογισμός Ω.Α.Ε Τμήμα Α Τμήμα Β Σύνολο Οι ώρες άμεσης εργασίας που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε ενός από τα δύο προϊόντα είναι: Προϊόν Ι Προϊόν ΙΙ Τμήμα Α 20 ΩΑΕ 5 ΩΑΕ Τμήμα Β 5 ΩΑΕ 20 ΩΑΕ Σύνολο 25 ΩΑΕ 25 ΩΑΕ Λογιστική Κόστους 88

89 Άσκηση 2.4: Τμηματικοί Συντελεστές Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Στο τέλος του έτους το απόθεμα ετοίμων προϊόντων και το απόθεμα της παραγωγής σε εξέλιξη ήταν μηδέν. Η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης λειτούργησε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της. Ζητείται: 1. Να υπολογιστεί η επίδραση επί του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης εάν είχαν χρησιμοποιηθεί στην κοστολόγηση των προϊόντων τμηματικοί συντελεστές καταλογισμού και όχι ένας συγκεντρωτικός. Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 2. Υποθέστε ότι οι πρώτες ύλες και τα άμεσα εργατικά είναι 150 ανά μονάδα προϊόντος ΙΙ και ότι η τιμή πώλησης βρίσκεται προσθέτοντας 30% στο κόστος παραγωγής ώστε να καλυφθούν τα υπόλοιπα έξοδα και να υπάρξει ένα κέρδος για την επιχείρηση. Ποια θα είναι η διαφορά στη τιμή πωλήσεως του προϊόντος ΙΙ, εάν χρησιμοποιηθούν για την κοστολόγησή του τμηματικοί συντελεστές καταλογισμού; 3. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνται περισσότερο στην πράξη τμηματικοί συντελεστές καταλογισμού έναντι του συγκεντρωτικού συντελεστή; Λογιστική Κόστους 89

90 Άσκηση 2.4: Τμηματικοί Συντελεστές Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Επίδραση στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Από τη στιγμή που η επιχείρηση λειτούργησε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της και δεν υπήρχαν τελικά αποθέματα ετοίμων και ημικατεργασμένων προϊόντων δεν υπάρχει καμιά επίπτωση στο χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα ανεξαρτήτως της εφαρμογής συντελεστών απορρόφησης. Υπολογισμός διαφοράς της τιμής πώλησης για το προϊόν ΙΙ Συγκεντρωτικός συντελεστής = Προϋπολογισμένα Γ.Β.Ε. / Προϋπολογισθείσες ώρες άμεσης εργασίας = / = 2/ ΩΑΕ. Άρα ο συγκεντρωτικός συντελεστής είναι 2/ ΩΑΕ. Κόστος ανά μονάδα με το συγκεντρωτικό συντελεστή: ΠΡΟΪΟΝ ΙΙ Κόστος ανά μονάδα Ποσό Πρώτες Ύλες + Άμεση Εργασία 150 Γ.Β.Ε. 25 x 2 50 Σύνολο 200 Λογιστική Κόστους 90

91 Άσκηση 2.4: Τμηματικοί Συντελεστές Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Άρα, η τιμή πωλήσεως του προϊόντος ΙΙ με το συγκεντρωτικό συντελεστή καταλογισμού των Γ.Β.Ε. είναι η εξής : Κόστος Προϊόντος Τιμή Πωλήσεως (200 x 30%) = 260 Οι τμηματικοί συντελεστές των Γ.Β.Ε. για τα τμήματα Α και Β υπολογίζονται ως ακολούθως: Τμηματικός Συντελεστής Τμήματος Α = / = 2,8 / ΩΑΕ Τμηματικός Συντελεστής Τμήματος Β = / = 1,2 / ΩΑΕ Κόστος ανά μονάδα με τους τμηματικούς συντελεστές: ΠΡΟΪΟΝ ΙΙ Κόστος ανά Μονάδα Ποσό Πρώτες Ύλες + Άμεση Εργασία 150 Γ.Β.Ε. Τμήμα Α 5 x 2,8 = 14 Γ.Β.Ε. Τμήμα Β 20 x 1,2 = Σύνολο 188 Λογιστική Κόστους 91

92 Άσκηση 2.4: Τμηματικοί Συντελεστές Καταλογισμού Γ.Β.Ε. Άρα, η τιμή πωλήσεως του προϊόντος ΙΙ σύμφωνα με τους τμηματικούς συντελεστές είναι η εξής : Κόστος Προϊόντος Τιμή Πωλήσεως (188 x 30%) = 244,4 Επομένως η τιμή πώλησης θα είναι 15,6 χαμηλότερη ( ,4). Ο υπολογισμός δύο συντελεστών καταλογισμού επιτρέπει τον καταλογισμό των Γ.Β.Ε. στα προϊόντα με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με την πρώτη περίπτωση της ύπαρξης ενός μόνο συνολικού συντελεστή καταλογισμού. Ειδικότερα στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα Γ.Β.Ε. που αντιστοιχούν στα προϊόντα Ι και ΙΙ με το συγκεντρωτικό και τους τμηματικούς συντελεστές είναι τα εξής: Καταλογισμένα ΓΒΕ - Προϊόν Ι Καταλογισμένα ΓΒΕ - Προϊόν ΙΙ Συγκεντρωτικός Συντελεστής (25 x 2) 50 (25 x 2) 50 Τμηματικοί Συντελεστές (20 x 2,8 + 5 x 1,2) 62 (5 x 2, x 1,2) 38 Λογιστική Κόστους 92

93 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου 20X5 το εργοστάσιο της ανώνυμης βιομηχανικής επιχείρησης ΒΗΤΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε απασχολήθηκε με την επεξεργασία τριών παραγγελιών, δηλαδή των Παραγγελιών Νο 110, Νο 111 και Νο 112. Από αυτές η Παραγγελία Νο 110 ήταν ημικατεργασμένη την 1/1/20X5, η Νο 111 εκτελέσθηκε ολόκληρη μέσα στον Ιανουάριο και η Νο 112 έμεινε ημικατεργασμένη στις 31/1/20X5. Οι παραγγελίες Νο 110 και Νο 111 παρεδόθησαν στους πελάτες της επιχείρησης κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20X5, μαζί με άλλες παραγγελίες που είχαν ετοιμασθεί τον προηγούμενο μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: o o o Την 1/1/20X5 το απόθεμα πρώτων υλών ήταν , της Παραγωγής σε Εξέλιξη και των έτοιμων προϊόντων Την 31/1/20X5 το απόθεμα των έτοιμων προϊόντων ήταν και το σύνολο της χρέωσης του λογαριασμού πρώτες ύλες ήταν Για την Παραγγελία Νο 110 αναλώθηκαν πρώτες ύλες συνολικού ποσού , για την Νο και για την Νο Λογιστική Κόστους 93

94 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση o o o o Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα καταλογίζονται στο κόστος παραγωγής κάθε παραγγελίας με βάση το κόστος της άμεσης εργασίας και με συντελεστή 110%. Οι αγορές πρώτων υλών και οι πωλήσεις έτοιμων προϊόντων του μήνα έγιναν με πίστωση. Το κόστος της άμεσης εργασίας για την Παραγγελία Νο 110 ήταν , για την Νο και για την Νο Οι πωλήσεις των έτοιμων προϊόντων ανήλθαν σε με πίστωση. o Τα πραγματικά Γ.Β.Ε του μηνός ανήλθαν σε o o Η Παραγγελία Νο 110 ήταν η μόνη ημικατεργασμένη παραγγελία που υπήρχε την 1/1/20X5. Η διαφορά μεταξύ καταλογισμένων και πραγματοποιημένων Γ.Β.Ε μπορεί είτε: να τακτοποιηθεί στο λογαριασμό Κόστος Πωληθέντων ή να κατανεμηθεί μεταξύ αποθέματος ημικατεργασμένων τέλους, έτοιμων προϊόντων τέλους και κόστους πωληθέντων με ποσοστά 25%, 25% και 50% αντίστοιχα. Λογιστική Κόστους 94

95 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Ζητείται: 1. Να προσδιορίσετε, παραθέτοντας τους σχετικούς αριθμητικούς υπολογισμούς: o o o Το κόστος παραγωγής κάθε μίας παραγγελίας. Το κόστος των πωληθέντων προϊόντων κατά τη διάρκεια του μήνα λαμβάνοντας υπόψη τους δύο τρόπους τακτοποίησης της διαφοράς καταλογισμού (βλ. προηγουμένως). Το υπόλοιπο του λογαριασμού Παραγωγή σε Εξέλιξη την 31/1/20Χ5 λαμβάνοντας υπόψη τους δύο τρόπους τακτοποίησης της διαφοράς καταλογισμού (βλ. προηγουμένως). 2. Να παραθέσετε τις ημερολογιακές εγγραφές από την αγορά των πρώτων υλών μέχρι και τον υπολογισμό του μικτού αποτελέσματος λαμβάνοντας υπόψη τους δύο τρόπους τακτοποίησης της διαφοράς καταλογισμού (βλ. προηγουμένως). Λογιστική Κόστους 95

96 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Το κόστος παραγωγής κάθε μίας παραγγελίας εμφανίζεται με τα αντίστοιχα ποσά στο Αναλυτικό Καθολικό, δηλαδή : Παραγγελίες Νο 110 Νο 111 Νο 112 Αρχικό Απόθεμα Πρώτες Ύλες Άμεση Εργασία Γ.Β.Ε Σύνολο κόστους Λογιστική Κόστους 96

97 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Η διαφορά καταλογισμού είναι ( ) και πρόκειται για υπερκαταλογισμό. Το κόστος πωληθέντων των προϊόντων σύμφωνα με τους 2 τρόπους είναι το εξής: Κόστος Πωληθέντων Υπολογισμός Ποσά σε Κόστος πωληθέντων (α τρόπος) Κόστος πωληθέντων (β τρόπος) Α τρόπος Το ποσό της διαφοράς καταλογισμού των τακτοποιείται στο κόστος πωληθέντων ( ) Λογιστική Κόστους 97

98 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Β τρόπος Το ποσό της διαφοράς καταλογισμού τακτοποιείται τους λογαριασμούς Παραγωγή σε Εξέλιξη, Έτοιμα Προϊόντα και Κόστος Πωληθέντων σύμφωνα με τα ποσοστά 25%, 25% και 50%. Λογαριασμοί Υπόλοιπα λογαριασμών Διαφορά καταλογισμού % Επιμερισμένη διαφορά καταλογισμού ΓΒΕ Υπόλοιπο λογαριασμού μετά τον επιμερισμό Παραγωγή σε Εξέλιξη (Νο 112) Έτοιμα Προϊόντα Κόστος Πωληθέντων Λογιστική Κόστους 98

99 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Υπόλοιπο του λογαριασμού της Παραγωγής σε Εξέλιξη την 31/1/20Χ5 Το υπόλοιπο του λογαριασμού Παραγωγή σε Εξέλιξη στις 31/1/20Χ5 είναι το υπόλοιπο της παραγγελίας Νο 112 και ανέρχεται στο ποσό των Αντιθέτως, μετά την τακτοποίηση του υπερκαταλογισμού με τον β τρόπο, το υπόλοιπο ανέρχεται σε ( ). Η διαμόρφωση του υπολοίπου με τους δύο τρόπους τακτοποίησης της διαφοράς Γ.Β.Ε. έχει ως εξής: Λογαριασμός Ποσό Παραγωγή σε Εξέλιξη (α τρόπος) Παραγωγή σε Εξέλιξη (β τρόπος) * Λογιστική Κόστους 99

100 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση -1- Πρώτες ύλες ( ) Προμηθευτές Αγορά πρώτων υλών με πίστωση -2- Παραγωγή σε Εξέλιξη Παραγγελία Νο Παραγγελία Νο Παραγγελία Νο Πρώτες ύλες Μεταφορά κόστους πρώτων υλών στην Παραγωγή σε Εξέλιξη Λογιστική Κόστους 100

101 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση -3- Παραγωγή σε Εξέλιξη Παραγγελία Νο Παραγγελία Νο Παραγγελία Νο Άμεση Εργασία Λογισμός κόστους άμεσης εργασίας στην Παραγωγή σε Εξέλιξη -4- Παραγωγή σε Εξέλιξη Παραγγελία Νο Παραγγελία Νο Παραγγελία Νο Γ.Β.Ε. καταλογισμένα Λογιστική Κόστους 101 Λογισμός καταλογισμένων Γ.Β.Ε. στην Παραγωγή σε Εξέλιξη

102 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση -5- Έτοιμα Προϊόντα Παραγωγή σε Εξέλιξη Παραγγελία Νο Παραγγελία Νο Μεταφορά παραγγελιών στην αποθήκη των ετοίμων -6- Γ.Β.Ε Διάφοροι Λογαριασμοί Μεταφορά των εξόδων στα Γ.Β.Ε. -7- Κόστος Πωληθέντων Έτοιμα Προϊόντα ( ) Λογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων -8- Πελάτες Πωλήσεις Πωλήσεις με πίστωση Λογιστική Κόστους 102

103 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Α Τρόπος Τακτοποίησης της διαφοράς καταλογισμού Γ.Β.Ε. Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα Κόστος Πωληθέντων Γ.Β.Ε Τακτοποίηση διαφοράς καταλογισμού Γ.Β.Ε Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Αποτέλεσμα Ιανουαρίου Προσδιορισμός του μικτού αποτελέσματος με τον α τρόπο τακτοποίησης της διαφοράς καταλογισμού Γ.Β.Ε. Λογιστική Κόστους 103

104 Άσκηση 2.5: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Β Τρόπος Τακτοποίησης της διαφοράς καταλογισμού Γ.Β.Ε. -1- Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα Κόστος Πωληθέντων Παραγωγή σε Εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα Γ.Β.Ε Τακτοποίηση διαφοράς καταλογισμού Γ.Β.Ε. -2- Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Αποτέλεσμα Ιανουαρίου Ιανουαρίου Προσδιορισμός μικτού αποτελέσματος Λογιστική Κόστους 104

105 Άσκηση 2.6: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Η βιομηχανική εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» κατασκευάζει διάφορα είδη από αλουμίνιο. Την 31/3/20Χ6, τέλος του πρώτου τριμήνου της χρήσεως, το Προσωρινό Ισοζύγιο της εταιρείας περιελάμβανε μεταξύ των άλλων και τους εξής λογαριασμούς: Λογαριασμοί Χρέωση Πίστωση Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Καταλογισμένα Έτοιμα προϊόντα ; Κόστος πωληθέντων ; Παραγωγή σε Εξέλιξη Πρώτες ύλες Λογιστική Κόστους 105

106 Άσκηση 2.6: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Να ληφθεί υπόψη ότι: Οι αγορές κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της χρήσεως ανήλθαν σε και έγιναν με πίστωση. Τα άμεσα εργατικά που καταβλήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε Οι εργοδοτικές εισφορές και οι κρατήσεις ήταν 20% και 10% αντίστοιχα επί του ονομαστικού ποσού των άμεσων εργατικών. Δεν είχαν καταβληθεί και γι αυτό δεν είχαν καταχωρηθεί στους σχετικούς λογαριασμούς της επιχείρησης οι έκτακτες αποδοχές των τεχνικών παραγωγής και τα έξοδα ενοικίου του εργοστασίου Για τις έκτακτες αποδοχές δεν γίνεται υπολογισμός εισφορών και κρατήσεων. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα καταλογίζονται με βάση το ύψος του ονομαστικού ποσού των άμεσων εργατικών. Το αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων ήταν Οι πωλήσεις ετοίμων προϊόντων ανήλθαν σε και έγιναν με πίστωση. Ζητείται: Να παρατεθούν οι ημερολογιακές εγγραφές από της αγοράς των πρώτων υλών μέχρι και την πώληση των ετοίμων προϊόντων. Να προσδιορισθεί η μεταβολή των αποθεμάτων πρώτων υλών, της Παραγωγής σε Εξέλιξη και των ετοίμων προϊόντων το πρώτο τρίμηνο της χρήσης. Λογιστική Κόστους 106

107 Άσκηση 2.6: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση -1- Πρώτες Ύλες Προμηθευτές Άμεση Εργασία ( : 0,90) Εργοδοτικές Εισφορές ( x 20%) Κρατήσεις & Εργοδ. Εισφορές Πληρωτέες Ταμείο Παραγωγή σε Εξέλιξη Πρώτες Ύλες Άμεση Εργασία Εργοδοτικές Εισφορές Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα Λογιστική Κόστους 107

108 Άσκηση 2.6: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση -4- Έτοιμα Προϊόντα Παραγωγή σε Εξέλιξη Κόστος Πωληθέντων Έτοιμα Προϊόντα Πελάτες Πωλήσεις Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Λογιστική Κόστους 108

109 Άσκηση 2.6: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση -8- Παραγωγή σε Εξέλιξη Άμεση Εργασία Γ.Β.Ε. Καταλογισμένα* Γ.Β.Ε Ενοίκια Εργοστασίου * Συντελεστής: : = 1,35, άρα καταλογισμένα Γ.Β.Ε. 1,35 x = Λογιστική Κόστους 109

110 Άσκηση 2.6: Εξατομικευμένη Κοστολόγηση Μεταβολή Αποθεμάτων 1/1/20Χ6 31/3/20Χ6 Διαφορά Πρώτες Ύλες * ** Μείωση Παραγωγή σε Εξέλιξη *** **** Αύξηση Έτοιμα Προϊόντα ***** Αύξηση Ποσά σε * = ** = *** = **** = ***** = Λογιστική Κόστους 110

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 2 Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Ασκήσεις επανάληψης Άσκηση Συντελεστή Καταλογισμού (1) Μια επιχείρηση παραγωγής μεταλλικών ανταλλακτικών εξατομικευμένης παραγωγής καταλογίζει

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Αθήνα 2010 1 1. Συστήµατα Κοστολόγησης (Costing Systems). Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Εργασιών. Κεφάλαιο 5. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κοστολόγηση Εργασιών. Κεφάλαιο 5. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 5 Κοστολόγηση Εργασιών Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Εργασιών

Κοστολόγηση Εργασιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής. Άσκηση 3.1 Δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία της βιομηχανικής επιχείρησης ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. για το έτος 20Χ4. Ποσότητα (μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Δίδεται καρτέλα πρότυπου κόστους:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά Γ.Ε Μεταβλητά Γ.Ε

Σταθερά Γ.Ε Μεταβλητά Γ.Ε i. ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟY ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ "ΟΡΙΑΚΗ" ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Η "Μ" ΑΕ είναι μια βιομηχανική επιχείρηση, που εφαρμόζει το "Οριακό Πρότυπο Κόστος". Παράγει ένα μοναδικό προϊόν το Π1, κατά παραγγελία, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ΘΕΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΕΣ Η Εταιρία ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. έχει επτά τμήματα. Από αυτά τα τμήματα τα 3 είναι κύρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά. Το λογιστήριο της επιχείρησης έπειτα από τον επιμερισμό των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2 Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) Χαρακτηριστικά σημεία 1. Προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1) (1) ΣΚΟΠΟΣ : Η γνώση του κόστους συμβάλλει στην λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων για: Σωστή Διοικητική Πολιτική Σωστή Τιμολογιακή Πολιτική Καλύτερη οργάνωση Καλύτερος Σχεδιασμός Καλύτερος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΠ 2 Αποθέματα (Δεκ 2003)

ΔΛΠ 2 Αποθέματα (Δεκ 2003) ΔΛΠ 2 Αποθέματα (Δεκ 2003) Εισαγωγή Το ΔΛΠ 2 αναθεωρήθηκε τον Δεκ 2003 μέσα στο σχέδιο βελτιώσεων των ΔΛΠ. Έχει ισχύ από τον Ιανουάριο του 2005. Σκοπός Το ΔΛΠ 2 εφαρμόζεται για όλα τα αποθέματα εκτός από:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 8: Εφαρμογές Οριακής Κοστολόγησης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η φωτοτυπική εταιρία ΑΒΓ έχει ως μέρος της πολιτικής πωλήσεών της την τοποθέτηση σε πολυσύχναστους

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους

Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή Κόστους ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οργάνωση Παραγωγής & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους.

Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. Λόγοι για τον επιμερισμό των κατ είδος εξόδων και την συγκέντρωσή τους σε κέντρα (θέσεις) κόστους. 1) Ακρίβεια κοστολόγησης Έμμεσα έξοδα: Δεν είναι δυνατόν από την φύση τους να συσχετισθούν άμεσα (κατ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ

Εθνικό Εθνικ ό Μετ Μετ όβιο όβιο Πολ Πολ τεχνείο Σχολή ολή Ηλεκτρολ όγων Ηλεκτρολ Μηχ Μηχ νικ νικ ν & Μηχα Μηχ νικ νικ ν Υπ ογιστ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2008 2009 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1 Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια (1) Ο επιμερισμός των ΓΒΕ στα κέντρα κόστους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα