Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009"

Transcript

1 Αρ. έκδοσης: 1.05 Ημερομηνία: 01/04/2009

2 Τα Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π.) είναι κινητές αξίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν και υλοποιούν μια προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης κινδύνου. Ως υποκείμενους τίτλους έχουν ποικίλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και στόχος τους είναι να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες επενδυτικές ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς. Οι δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται είναι τα επενδυτικά προϊόντα και τα προϊόντα μόχλευσης. Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των επίσημων ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω των Μελών του, όπως ακριβώς οι μετοχές. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 2

3 1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ Σ.Χ.Π. Τα Σ.Χ.Π. αποτελούν ένα από τα πιο γοργά αναπτυσσόμενα προϊόντα του χρηματοοικονομικού κλάδου. Εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και τη δεκαετία του 1990 γνώρισαν ιδιαίτερη άνθιση. Έκτοτε παρουσιάζουν συνεχή ανάπτυξη, προσαρμόζονται δε στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς ενώ ανταποκρίνονται στις εξατομικευμένες ανάγκες των επενδυτών. Αρχικά αποτέλεσαν προϊόν το οποίο βρήκε απήχηση κυρίως σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους και θεσμικούς επενδυτές. Οι έντονες όμως διακυμάνσεις που παρουσίασαν οι αγορές τα τελευταία χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα τα Σ.Χ.Π. να καταστούν ιδιαίτερα δημοφιλή ανάμεσα και στους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι αναζητούσαν: 1. τρόπο να ελέγξουν τις επενδύσεις τους χρησιμοποιώντας προκαθορισμένους συνδυασμούς απόδοσης/κινδύνου 2. δυνατότητα να καλύψουν τις επενδυτικές τους ανάγκες μέσω μη τυποποιημένων προϊόντων τα οποία προσφέρουν παραδοσιακά οι αγορές 3. ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσουν προσωπικές αντιλήψεις για τις τάσεις της αγοράς προκειμένου να πραγματοποιήσουν κέρδος. Οι αγορές με τη μεγαλύτερη εξάπλωση του συγκεκριμένου θεσμού είναι (με σειρά σημαντικότητας) οι: Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στις τρεις πρώτες χώρες αντιστοιχεί περίπου το ήμισυ της αγοράς. 2 ΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ Τα Σ.Χ.Π. συνήθως αποτελούνται από δύο μέρη: 1. τη βάση του Σ.Χ.Π. αποτελεί ένα παραδοσιακό χρηματοοικονομικό προϊόν, συνήθως ομόλογο και 2. συνδυαστικά λειτουργεί ένα παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν, το οποίο δύναται να παρέχει πρόσθετη απόδοση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ενδεικτικά παρατίθεται το παρακάτω απλό παράδειγμα το οποίο προσομοιάζει τον σχηματισμό και τη λειτουργία της πιο απλής μορφής Σ.Χ.Π.: Έστω χρηματοοικονομικός οίκος ο οποίος εκδίδει ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν αξίας ευρώ ανά τεμάχιο, με τα εξής χαρακτηριστικά: ημερομηνία λήξης τα τρία έτη προστασία του επενδυθέντος κεφαλαίου: 100% συμμετοχή μέχρι κάποιο ποσοστό στην απόδοση ενός δείκτη Για να επιτευχθούν τα παραπάνω ο εκδότης συνθέτει το προϊόν μέσω της αγοράς των παρακάτω συστατικών: ενός ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου διάρκειας τριών ετών και ενός δικαιώματος αγοράς (call option) Κατά την ημερομηνία έκδοσης ο επενδυτής καταβάλει το ποσό των ευρώ προκειμένου να αποκτήσει, ας υποθέσουμε, ένα τεμάχιο του συγκεκριμένου προϊόντος. Δεδομένου ότι πρόκειται, βάσει των χαρακτηριστικών του, για προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου σε ποσοστό 100%, κατά την ημερομηνία λήξης του ο επενδυτής θα λάβει το ποσό των ευρώ το οποίο διέθεσε αρχικά ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί στην υποκείμενη αξία του δικαιώματος Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 3

4 αγοράς (call option). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου το οποίο αποκτάται από τον εκδότη, κατά την έκδοση του προϊόντος, σε μικρότερη της ονομαστικής του αξίας τιμή, έστω 900 ευρώ, για να αποδοθεί στον επενδυτή το σύνολο αυτής, δηλαδή ευρώ, κατά την ημερομηνία λήξης του. Εικόνα 1, Περίπτωση Σ.Χ.Π. εγγυημένου κεφαλαίου με πρόσθετη απόδοση Πέρα από το ποσό των ευρώ το οποίο θα λάβει ο επενδυτής και αφορά στο ένα συστατικό του προϊόντος, δηλαδή το ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου, ο επενδυτής ενδέχεται να λάβει απόδοση προερχόμενη από το δεύτερο συστατικό του προϊόντος, δηλαδή το δικαίωμα αγοράς (call option). Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης η τιμή του υποκείμενου τίτλου του δικαιώματος αγοράς (call option) είναι μεγαλύτερη από την τιμή άσκησης αυτού (βλέπε Εικόνα 1) τότε το δικαίωμα αγοράς (call option) παρουσιάζει απόδοση, έστω στο παράδειγμά μας 200 ευρώ, η οποία δίδεται στον επενδυτή. Στην αντίθετη περίπτωση (βλέπε Εικόνα 2) το δικαίωμα αγοράς (call option) εκπνέει χωρίς να εξασκηθεί και συνεπώς ο επενδυτής δεν λαμβάνει πρόσθετη απόδοση από το προϊόν παρά μόνο το ποσό των ευρώ. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 4

5 Εικόνα 2, Περίπτωση Σ.Χ.Π. εγγυημένου κεφαλαίου χωρίς πρόσθετη απόδοση 3 ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ Τα Σ.Χ.Π. διακρίνονται σε: επενδυτικά προϊόντα τα οποία αναλυτικότερα, βάση του τύπου της απόδοσής τους, διακρίνονται στις παρακάτω τρεις υποκατηγορίες: o στα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου (capital-guaranteed products). Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παρέχουν μερική ή ολική εγγύηση του επενδυμένου κεφαλαίου ταυτόχρονα με τη δυνατότητα συμμετοχής στην απόδοση του υποκείμενου τίτλου. o o στα προϊόντα αυξημένης απόδοσης σε συγκεκριμένο εύρος τιμών (yieldenhancement products). Πρόκειται για προϊόντα τα οποία προσφέρουν υψηλή απόδοση με υψηλότερα αντίστοιχα κίνδυνο από αυτόν των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου και είναι χρήσιμα κυρίως όταν οι αγορές δεν παρουσιάζουν σαφή τάση ενώ παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα. στα προϊόντα συμμετοχής (participation products - trackers). Πρόκειται για προϊόντα τα οποία αναπαράγουν πιστά την απόδοση μιας συγκεκριμένης αξίας και το επίπεδο του κινδύνου τους ποικίλει ανάλογα με αυτό της αξίας την οποία παρακολουθούν. προϊόντα μόχλευσης τα οποία αναφέρονται: o στους τίτλους επιλογής (warrants). Πρόκειται για προϊόντα με μεγάλη μεταβλητότητα τιμής τα οποία δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα να αγοράσουν ή να πουλήσουν την υποκείμενη αξία σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε έναν προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 5

6 συμμετάσχει υπεραναλογικά στην απόδοση του υποκείμενου τίτλου επενδύοντας σχετικά σε μικρά ποσά. 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα Σ.Χ.Π. είναι ευέλικτα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά: διαφοροποίηση, καθώς βασίζονται σε ποικιλία υποκείμενων αξιών, όπως μετοχές, δείκτες, καλάθια αξιών κτλ, με διαφορετικές ημερομηνίες λήξης και τιμές άσκησης απλότητα, καθώς αγοράζονται και πωλούνται όπως ακριβώς οι μετοχές μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών κατά την διάρκεια των επίσημων ωρών διαπραγμάτευσης εγγυημένη ρευστότητα, καθώς ειδικοί διαπραγματευτές παρέχουν συνεχώς τιμές στην αγορά εγγυημένη έξοδο, την οποία εξασφαλίζουν οι ειδικοί διαπραγματευτές δίκαιη αποτίμηση, την οποία παρέχουν οι ειδικοί διαπραγματευτές διαφάνεια, καθώς οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφορίας η οποία είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του χρηματιστηρίου, των εκδοτών καθώς και του οικονομικού τύπου αυξημένος έλεγχος, δεδομένου ότι ελέγχονται από τις εποπτικές αρχές πριν και μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευση χαμηλό κόστος συναλλαγών και εκκαθάρισης, καθώς υπόκεινται στην τιμολογιακή πολιτική την οποία εφαρμόζει το χρηματιστήριο για τις κινητές αξίες 5 ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ETF Οι βασικές διαφορές τις οποίες παρουσιάζουν τα επενδυτικά προϊόντα σε σύγκριση με τα ETFs συγκεντρώνονται στον πιο κάτω πίνακα: ETFs Αμοιβαία κεφάλαια Απεριόριστη διάρκεια ζωής Διανέμουν μέρισμα Υποκείμενες αξίες δείκτες Επενδυτικά προϊόντα Χρηματοοικονομικά προϊόντα Ημερομηνία λήξης Δεν διανέμουν μέρισμα Ποικιλία υποκείμενων αξιών 6 ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ OPTIONS Οι βασικές διαφορές τις οποίες παρουσιάζουν τα προϊόντα μόχλευσης σε σύγκριση με τα options συγκεντρώνονται στον πιο κάτω πίνακα: Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 6

7 Options Τυποποιημένα Συμβόλαια Εισάγονται από το χρηματιστήριο Απεριόριστος αριθμός συμβολαίων ανά σειρά Προϊόντα μόχλευσης Μη-τυποποιημένα Κινητές αξίες Εκδίδονται από χρηματοοικονομικούς οίκους Περιορισμένος αριθμός συμβολαίων ανά σειρά 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Για καλύτερη κατανόηση των Σ.Χ.Π. παρατίθενται δύο ενδεικτικά παραδείγματα προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου: 7.1 Παράδειγμα 1 Έστω επενδυτής ο οποίος ας υποθέσουμε ότι αγοράζει ένα τεμάχιο αξίας ευρώ ενός προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου σε ποσοστό 100%, διάρκειας ενός έτους, στον δείκτη FTSE/ΧΑ 20 με συμμετοχή στην θετική απόδοση αυτού σε ποσοστό 45%. Κατά τη λήξη του ο επενδυτής θα λάβει το ποσό των ευρώ που αρχικά επένδυσε καθώς και το 45% της όποιας θετικής απόδοσης του δείκτη FTSE/ΧΑ 20. Στην περίπτωση που η απόδοση του δείκτη κατά την ημερομηνία λήξης είναι αρνητική ο επενδυτής θα λάβει μόνο το ποσό των ευρώ χωρίς πρόσθετη απόδοση. Παρακάτω περιγράφεται ο μηχανισμός στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του προϊόντος που αναφέρεται πιο πάνω. Το παραπάνω προϊόν εκδίδεται από χρηματοοικονομικό οίκο. Έστω επίσης ότι το κεφάλαιο το οποίο θα διατεθεί για την έκδοση του προϊόντος είναι ευρώ και έστω ότι η τιμή του δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος είναι στις μονάδες. Προκειμένου για τη δημιουργία του προϊόντος ο εκδότης, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, θα διαθέσει το ποσό των ευρώ προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες κατά την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος: τοποθετεί το ποσό των ευρώ για την αγορά ενός ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου διάρκειας ενός έτους και απόδοσης 5% τοποθετεί το υπόλοιπο ποσό των ευρώ για την αγορά έξι 1 (6) δικαιωμάτων αγοράς (call option) at the money με τιμή άσκησης μονάδες. Κατά την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, μετά από ένα έτος, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: το ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήγει και ο εκδότης λαμβάνει το ποσό των ευρώ μέσω του οποίου εξασφαλίζει την εγγύηση κεφαλαίου στους τελικούς επενδυτές 1 Το κόστος ενός δικαιώματος αγοράς (call option) με τιμή άσκησης μονάδες δείκτη, εφαρμόζοντας το μοντέλο Black and Scholes, είναι 160 μονάδες δείκτη, δηλαδή 800 ευρώ (160x5 (πολλαπλασιαστής)). Κατ αυτόν τον τρόπο το ποσό των ευρώ το οποίο τοποθετεί ο εκδότης αντιστοιχεί σε έξι (6) δικαιώματα αγοράς (call options) (4.800/800=6). Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 7

8 για το δικαίωμα αγοράς (call option), δεδομένου ότι η τιμή άσκησης αυτού είναι μονάδες, ενδέχεται να ισχύουν οι παρακάτω τρεις περιπτώσεις: o o o εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία λήξης του είναι μονάδες τότε η απόδοση του δικαιώματος αγοράς (call option) είναι =0 μονάδες δείκτη εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία λήξης του είναι μονάδες τότε η απόδοση του δικαιώματος αγοράς (call option) είναι =500 μονάδες δείκτη ή 500x5=2.500 ευρώ ανά δικαίωμα εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία λήξης του είναι μονάδες τότε η αξία του δικαιώματος αγοράς (call option) είναι μηδενική. Βάσει των παραπάνω, το προϊόν κατά τη λήξη του παρουσιάζει πρόσθετη απόδοση μόνο στην περίπτωση που η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 είναι μεγαλύτερη της τιμής άσκησης του δικαιώματος αγοράς (call option), δηλαδή είναι παραπάνω από μονάδες. Στο παράδειγμά μας, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης ο δείκτης βρίσκεται στις μονάδες τότε το κέρδος που απορρέει από το δεύτερο συστατικό του προϊόντος, δηλαδή το δικαίωμα αγοράς (call option), είναι 500x5x6= ευρώ και άρα η συνολική απόδοση του προϊόντος είναι / =15%. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αρνητικής ή μηδενικής απόδοσης του δείκτη στη διάρκεια του ενός έτους το προϊόν δεν παρουσιάζει πρόσθετη απόδοση παρά μόνο παρέχει εγγύηση του αρχικού επενδυθέντος κεφαλαίου των ευρώ. Το παρακάτω διάγραμμα είναι αντιπροσωπευτικό: 40.0% 30.0% Απόδοση Δείκτη Απόδοση Σ.Χ.Π. 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% % -30.0% -40.0% Εάν ο συγκεκριμένος επενδυτής επέλεγε εξ αρχής να αγοράσει αυτό καθεαυτό το ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου και όχι το Σ.Χ.Π. που περιγράφηκε παραπάνω τότε θα διέθετε αρχικά το ποσό των 950 ευρώ για την αγορά του και κατά τη λήξη του θα εισέπραττε την ονομαστική Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 8

9 τιμή αυτού δηλαδή ευρώ. Η συνολική απόδοσή του σε αυτή την περίπτωση θα ήταν 50/950=5%. Στην περίπτωση που ο επενδυτής επιλέξει να αγοράσει το Σ.Χ.Π. θα διαθέσει αρχικά το ποσό των ευρώ. Προκειμένου η συγκεκριμένη επένδυση να είναι συμφέρουσα συγκριτικά με την απευθείας επένδυση στο ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου θα πρέπει το προϊόν να αποφέρει απόδοση μεγαλύτερη του 5%. Αυτό συμβαίνει όταν η απόδοση του δείκτη FTSE/ΧΑ 20 είναι μεγαλύτερη από 11% 2 οπότε και εξισώνεται η απόδοση του προϊόντος με την αντίστοιχη του ομολόγου. Και η απόδοση του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 11% όταν η τιμή του ξεπεράσει το επίπεδο των μονάδων. 7.2 Παράδειγμα 2 Έστω επενδυτής ο οποίος ας υποθέσουμε ότι αγοράζει ένα τεμάχιο αξίας ευρώ ενός προϊόντος εγγυημένου κεφαλαίου σε ποσοστό 100%, διάρκειας ενός έτους, στον δείκτη FTSE/ΧΑ 20 με συμμετοχή στην αρνητική απόδοση αυτού σε ποσοστό 60%. Κατά τη λήξη του ο επενδυτής θα λάβει το ποσό των ευρώ που αρχικά επένδυσε καθώς και το 60% της όποιας αρνητικής απόδοσης του δείκτη FTSE/ΧΑ 20. Στην περίπτωση που η απόδοση του δείκτη κατά την ημερομηνία λήξης είναι θετική ο επενδυτής θα λάβει μόνο το ποσό των ευρώ χωρίς πρόσθετη απόδοση. Παρακάτω περιγράφεται ο μηχανισμός στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του προϊόντος που αναφέρεται πιο πάνω. Το παραπάνω προϊόν εκδίδεται από χρηματοοικονομικό οίκο. Έστω επίσης ότι το κεφάλαιο το οποίο θα διατεθεί για την έκδοση του προϊόντος είναι ευρώ και έστω ότι η τιμή του δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος είναι στις μονάδες. Προκειμένου για τη δημιουργία του προϊόντος ο εκδότης, όπως ειπώθηκε προηγουμένως, θα διαθέσει το ποσό των ευρώ προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες κατά την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος: τοποθετεί το ποσό των ευρώ για την αγορά ενός ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου διάρκειας ενός έτους και απόδοσης 5% τοποθετεί το υπόλοιπο ποσό των ευρώ για την αγορά οκτώ 3 (8) δικαιωμάτων πώλησης (put option) at the money με τιμή άσκησης μονάδες. Κατά την ημερομηνία λήξης του προϊόντος, μετά από ένα έτος, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: το ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου λήγει και ο εκδότης λαμβάνει το ποσό των ευρώ μέσω του οποίου εξασφαλίζει την εγγύηση κεφαλαίου στους τελικούς επενδυτές για το δικαίωμα πώλησης (put option), δεδομένου ότι η τιμή άσκησης αυτού είναι μονάδες, ενδέχεται να ισχύουν οι παρακάτω τρεις περιπτώσεις: o εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία λήξης του είναι μονάδες τότε η απόδοση του δικαιώματος πώλησης (put option) είναι =0 μονάδες δείκτη 2 Στο παράδειγμά μας, όταν ο δείκτης είναι στις μονάδες τότε η απόδοσή του σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος είναι [( )/1.500]*100=33% και η αντίστοιχη του Σ.Χ.Π., όπως αυτή υπολογίστηκε στο παράδειγμα, είναι 15%. Εφαρμόζοντας απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε ότι το Σ.Χ.Π. παρουσιάζει απόδοση 5% όταν ο δείκτης έχει αντίστοιχη απόδοση 11% (33%*5%/15%=11%). 3 Το κόστος ενός δικαιώματος πώλησης (put option) με τιμή άσκησης μονάδες δείκτη, εφαρμόζοντας το μοντέλο Black and Scholes, είναι 120 μονάδες δείκτη, δηλαδή 600 ευρώ (120x5 (πολλαπλασιαστής)). Κατ αυτόν τον τρόπο το ποσό των ευρώ το οποίο τοποθετεί ο εκδότης αντιστοιχεί σε οκτώ (8) δικαιώματα πώλησης (put options) (4.800/600=8). Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 9

10 o o εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία λήξης του είναι μονάδες τότε η απόδοση του δικαιώματος πώλησης (put option) είναι =500 μονάδες δείκτη ή 500x5=2.500 ευρώ ανά δικαίωμα εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 κατά την ημερομηνία λήξης του είναι μονάδες τότε η αξία του δικαιώματος πώλησης (put option) είναι μηδενική. Βάσει των παραπάνω, το προϊόν κατά τη λήξη του παρουσιάζει πρόσθετη απόδοση μόνο στην περίπτωση που η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου δείκτη FTSE/ΧΑ 20 είναι μικρότερη της τιμής άσκησης του δικαιώματος πώλησης (put option), δηλαδή είναι μικρότερη από μονάδες. Στο παράδειγμά μας, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης ο δείκτης βρίσκεται στις μονάδες τότε το κέρδος που απορρέει από το δεύτερο συστατικό του προϊόντος, δηλαδή το δικαίωμα πώλησης (put option), είναι 500x5x8= ευρώ και άρα η συνολική απόδοση του προϊόντος είναι / =20%. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μηδενικής ή θετικής απόδοσης στη διάρκεια του ενός έτους το προϊόν δεν παρουσιάζει πρόσθετη απόδοση παρά μόνο παρέχει εγγύηση του αρχικού επενδυθέντος κεφαλαίου των ευρώ. Το παρακάτω διάγραμμα είναι αντιπροσωπευτικό: 40.0% 30.0% Απόδοση Δείκτη Απόδοση Σ.Χ.Π. 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% % -30.0% -40.0% Εάν ο συγκεκριμένος επενδυτής επέλεγε εξ αρχής να αγοράσει αυτό καθεαυτό το ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου και όχι το Σ.Χ.Π. που περιγράφηκε παραπάνω τότε θα διέθετε αρχικά το ποσό των 950 ευρώ για την αγορά του και κατά τη λήξη του θα εισέπραττε την ονομαστική τιμή αυτού δηλαδή ευρώ. Η συνολική απόδοσή του σε αυτή την περίπτωση θα ήταν 50/950=5%. Στην περίπτωση που ο επενδυτής επιλέξει να αγοράσει το Σ.Χ.Π. θα διαθέσει αρχικά το ποσό των ευρώ. Προκειμένου η συγκεκριμένη επένδυση να είναι συμφέρουσα συγκριτικά με την απευθείας επένδυση στο ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου θα πρέπει το προϊόν να αποφέρει Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 10

11 απόδοση μεγαλύτερη του 5%. Αυτό συμβαίνει όταν η αρνητική απόδοση του δείκτη FTSE/ΧΑ 20 είναι μεγαλύτερη από 8% 4 οπότε και εξισώνεται η απόδοση του προϊόντος με την αντίστοιχη του ομολόγου. Και η αρνητική απόδοση του δείκτη είναι μεγαλύτερη από 8% όταν η τιμή του κατέβει κάτω από το επίπεδο των μονάδων. 4 Στο παράδειγμά μας, όταν ο δείκτης είναι στις μονάδες τότε η απόδοσή του σε σχέση με την ημερομηνία έκδοσης του προϊόντος είναι [( )/1.500]*100=-33% και η αντίστοιχη του Σ.Χ.Π., όπως αυτή υπολογίστηκε στο παράδειγμα, είναι 20%. Εφαρμόζοντας απλή μέθοδο των τριών βρίσκουμε ότι το Σ.Χ.Π. παρουσιάζει απόδοση 5% όταν ο δείκτης έχει αντίστοιχη απόδοση -8% (-33%*5%/20%=-8%). Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 11

12 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο παρόν περιγράφονται κάποιες από τις κύριες κατηγορίες των Σ.Χ.Π. ενώ παράλληλα παρατίθεται και διαγραμματική παρουσίαση αυτών. 8.1 Προϊόντα συμμετοχής (Participation products - Trackers) Πρόκειται για προϊόντα τα οποία αναπαράγουν πιστά την απόδοση μιας συγκεκριμένης αξίας και το επίπεδο του κινδύνου τους ποικίλει ανάλογα με αυτό της αξίας την οποία παρακολουθούν. Η αξία αυτή μπορεί να αναφέρεται σε: ένα δείκτη ένα καλάθι μετοχών ένα αγαθό ή ακόμα και σε επιτόκια Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της κατηγορίας προϊόντων συμμετοχής, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω, αποτελούν τα εξής: tracker certificates (bull) tracker certificates (bear) bonus certificates outperformance certificates airbag certificates twin win certificates Tracker Certificates (Bull) Πρόκειται για ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο παρακολουθεί στενά την απόδοση της υποκείμενης αξίας. Αυξανομένης της τιμής της υποκείμενης αξίας, η τιμή του προϊόντος αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό. Διάγραμμα 8-1, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας tracker certificate (bull) Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 12

13 8.1.2 Tracker Certificates (Bear) Πρόκειται για ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο παρακολουθεί αντίστροφα την απόδοση της υποκείμενης αξίας. Αυξανομένης της τιμής της υποκείμενης αξίας, η τιμή του προϊόντος μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό. Κέρδος 0 Απόδοση ΣΧΠ Ζημία Απόδοση Υποκείμενης Αξίας Διάγραμμα 8-2, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας tracker certificate (bear) Bonus Certificates Το προϊόν αυτό προσφέρει στους επενδυτές ένα bonus κατά τη λήξη του εφόσον η τιμή του έχει παραμείνει μεταξύ ενός ανώτατου και κατώτατου ορίου τα οποία προσδιορίζονται κατά την έκδοσή του. Εάν κάποιο από τα όρια αυτά ξεπεραστεί τότε κατά το διακανονισμό στη λήξη του προϊόντος η τιμή του ισούται με την τιμή της υποκείμενης αξίας. Εάν το κατώτατο όριο ξεπεραστεί τότε το bonus ακυρώνεται και το προϊόν συμπεριφέρεται σαν tracker certificate. Εάν ξεπεραστεί το ανώτατο όριο τότε το προϊόν παρακολουθεί την υποκείμενη αξία. Διάγραμμα 8-3, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας bonus certificate Outperformance Certificates Το προϊόν αυτό προσφέρει στους επενδυτές δυσανάλογη απόδοση με αυτή της υποκείμενης αξίας για τα επίπεδα εκείνα της τιμής της τελευταίας τα οποία ξεπερνούν την τιμή άσκησης (strike price). Για τα επίπεδα της τιμής της υποκείμενης αξίας τα οποία είναι χαμηλότερα από την τιμή άσκησης (strike price), η απόδοση του προϊόντος είναι η ίδια με αυτή της υποκείμενης αξίας. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 13

14 Διάγραμμα 8-4, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας outperformance certificate Airbag Certificates Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει στους κατόχους του ενισχυμένη απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη απόδοση της υποκείμενης αξίας του, ενώ παράλληλα προσφέρει εγγύηση του επενδυμένου κεφαλαίου εφόσον η τιμή της υποκείμενης αξίας δεν πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο είναι γνωστό και προσδιορίζεται κατά την έκδοση του προϊόντος. Εάν η τιμή της υποκείμενης αξίας πέσει κάτω από το εν λόγω ποσοστό τότε το προϊόν παρουσιάζει μειωμένη απώλεια συγκριτικά με αυτή της υποκείμενης αξίας. Διάγραμμα 8-5, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας airbag certificate Twin Win Certificates Το προϊόν αυτό δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κέρδους κατά τη διάρκεια είτε ανοδικής είτε καθοδικής πορείας της τιμής της υποκείμενης αξίας. Κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας της τιμής της υποκείμενης αξίας η απόδοση του προϊόντος παρουσιάζεται ενισχυμένη σε σχέση με την αντίστοιχη της υποκείμενης αξίας. Κατά την διάρκεια της καθοδικής πορείας της τιμής της υποκείμενης αξίας το προϊόν συνεχίζει να παρουσιάζει θετική απόδοση μέχρι και το σημείο knock-in, το οποίο εφόσον ξεπεραστεί η απόδοση του προϊόντος εξισώνεται με την αντίστοιχη της υποκείμενης αξίας. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 14

15 Διάγραμμα 8-6, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας twin - win certificate 8.2 Προϊόντα αυξημένης απόδοσης σε συγκεκριμένο εύρος τιμών (Yieldenhancement products) Πρόκειται για προϊόντα τα οποία προσφέρουν υψηλή απόδοση με υψηλότερο αντίστοιχα κίνδυνο από αυτόν των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου και είναι χρήσιμα κυρίως όταν οι αγορές δεν παρουσιάζουν σαφή τάση ενώ παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα. Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της κατηγορίας προϊόντων αυξημένης απόδοσης σε συγκεκριμένο εύρος τιμών, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω, αποτελούν τα εξής: discount certificates barrier discount certificates Discount Certificates Το συγκεκριμένο προϊόν αποκτάται από τον επενδυτή με έκπτωση συγκριτικά με την τιμή της υποκείμενης αξίας. Το δυνητικό κέρδος είναι περιορισμένο και δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα ανώτατο όριο (cap). Επίσης, εάν κατά τη λήξη του προϊόντος η υποκείμενη αξία του διαπραγματεύεται σε τιμή χαμηλότερη της τιμής άσκησης (strike price) τότε το προϊόν παρουσιάζει καλύτερη απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη της υποκείμενης αξίας. Διάγραμμα 8-7, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας discount certificate Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 15

16 8.2.2 Barrier Discount Certificates Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει στους κατόχους του ενισχυμένη απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη απόδοση της υποκείμενης αξίας του. Εάν η τιμή του προϊόντος δεν φτάσει το επίπεδο knock-in τότε ο επενδυτής κατά τη λήξη του θα λάβει απόδοση το ανώτερο ίση με το επίπεδο cap. Στην αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία η τιμή του προϊόντος πέσει κάτω από το επίπεδο knock-in, το προϊόν παρουσιάζει περιορισμένες απώλειες σε σχέση με την υποκείμενη αξία. Διάγραμμα 8-8, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας barrier discount certificate 8.3 Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου (Capital-guaranteed products) Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παρέχουν μερική ή ολική εγγύηση του επενδυμένου κεφαλαίου ταυτόχρονα με τη δυνατότητα συμμετοχής στην απόδοση του υποκείμενου τίτλου. Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της κατηγορίας προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω, αποτελούν τα εξής: Capital protection products without cap Capital protection products with cap Capital Protection Products w/o cap Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει στον κάτοχό του απόδοση ίση ή καλύτερη από την αντίστοιχη της υποκείμενης αξίας ενώ παράλληλα παρέχει προστασία του αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου ως ένα ποσοστό (π.χ. 95%). Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 16

17 Διάγραμμα 8-9, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας προϊόντος capital protection χωρίς cap Capital Protection Products with cap Το συγκεκριμένο προϊόν προσφέρει στον κάτοχό του απόδοση ίση ή καλύτερη από την αντίστοιχη της υποκείμενης αξίας μέχρι το ανώτατο επίπεδο cap, ενώ παράλληλα παρέχει προστασία του αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου ως ένα ποσοστό (π.χ. 100%). Διάγραμμα 8-10, Διαγραμματική απεικόνιση κέρδους ζημίας προϊόντος capital protection με cap Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 17

18 9 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ Σ.Χ.Π. (Ταξινόμηση βάσει του αγγλικού όρου) Ελληνικός Όρος Αγγλικός Όρος Επεξήγηση A Τίτλος επιλογής αμερικανικού τύπου American warrant Τίτλος επιλογής (warrant) ο οποίος μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης και λήξης του. At the money Ένα προϊόν θεωρείται ότι είναι at the money όταν η τιμή εξάσκησής του είναι πολύ κοντά ή ισούται με την τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου. B Break-even point Η τιμή στην οποία πρέπει να έχει φτάσει ο υποκείμενος τίτλος ενός προϊόντος κατά την ημερομηνία εξάσκησής του προκειμένου ο επενδυτής να λάβει το αρχικό κεφάλαιό του. C Τίτλος επιλογής με δικαίωμα αγοράς Call warrant Τίτλος ο οποίος δίνει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση στον κάτοχό του να αγοράσει την υποκείμενη αξία σε προκαθορισμένη τιμή και σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Πιστοποιητικό Certificate Τίτλος ο οποίος εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εισάγεται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο και έχει συγκεκριμένους όρους διακανονισμού κατά τη λήξη του οι οποίοι είναι προκαθορισμένοι και γνωστοί κατά την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω τίτλου. D Δέλτα Delta Δείκτης ο οποίος δείχνει πόσες μονάδες θα μεταβληθεί το προϊόν αν ο υποκείμενος τίτλος του μεταβληθεί κατά μια μονάδα. Ένα προϊόν με δέλτα 100%, για παράδειγμα, θα μεταβληθεί κατά το ίδιο ακριβώς ποσό με το αντίστοιχο της μεταβολής του υποκείμενου τίτλου του. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 18

19 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ Σ.Χ.Π. (Ταξινόμηση βάσει του αγγλικού όρου) Ελληνικός Όρος Αγγλικός Όρος Επεξήγηση E Τίτλος επιλογής αμερικανικού τύπου European warrant Τίτλος επιλογής (warrant) ο οποίος μπορεί να εξασκηθεί μόνο κατά την ημερομηνία λήξης του. Εξάσκηση Exercise Ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται στην εξάσκηση του δικαιώματος το οποίο αφορά τίτλο επιλογής (warrant) ή πιστοποιητικό (certificate). Τιμή άσκησης Exercise price (or strike) Η τιμή στην οποία ο κάτοχος ενός προϊόντος μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο και η οποία είναι προκαθορισμένη τη στιγμή έκδοσης του προϊόντος. Ημερομηνία λήξης Expiry date (or maturity) Η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα να αγοράσει η να πουλήσει ο κάτοχος ενός προϊόντος τον υποκείμενο τίτλο του. Είναι επίσης η ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί τη λήξη της ζωής του τίτλου επιλογής (warrant) ή του πιστοποιητικού (certificate). F G Gearing Ο λόγος της τιμής του υποκείμενου τίτλου ενός προϊόντος προς την τιμή αυτού. H I In the money Ένα προϊόν με δικαίωμα αγοράς (call) είναι in the money όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης. Ένα προϊόν με δικαίωμα πώλησης (put) είναι in the money όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι χαμηλότερη από την τιμή άσκησης. Εσωτερική αξία Intrinsic value Η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής του υποκείμενου τίτλου ενός προϊόντος με δικαίωμα αγοράς (call) και της τιμής άσκησης αυτού, ή η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής άσκησης ενός προϊόντος με δικαίωμα πώλησης (put) και της τιμής του υποκείμενου τίτλου αυτού. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 19

20 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ Σ.Χ.Π. (Ταξινόμηση βάσει του αγγλικού όρου) Ελληνικός Όρος Αγγλικός Όρος Επεξήγηση J K Knock-in Η προκαθορισμένη συνθήκη η οποία ισχύει για το προϊόν κατά την στιγμή της έκδοσής του, βάσει της οποίας το προϊόν προσφέρει πρόσφατη απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη του υποκείμενου τίτλου, ενεργοποιείται μόνο εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου του ξεπεράσει το επίπεδο knock-in. Knock-out Εάν η τρέχουσα τιμή του υποκείμενου τίτλου ενός προϊόντος ξεπεράσει το επίπεδο knock-out, τότε η προκαθορισμένη συνθήκη η οποία ισχύει για το προϊόν κατά την στιγμή της έκδοσής του, βάσει της οποίας το προϊόν προσφέρει πρόσφατη απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη του υποκείμενου τίτλου, ακυρώνεται, το προϊόν λήγει νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία και η αξία του μηδενίζεται. L Μόχλευση Leverage Ο λόγος της τιμής του τίτλου επιλογής (warrant) ή του πιστοποιητικού (certificate) προς την τιμή του υποκείμενου τίτλου. Οι κινήσεις της τιμής ενός τίτλου επιλογής (warrant) ή ενός πιστοποιητικού (certificate) είναι συνήθως αναλογικά μεγαλύτερες από εκείνες του υποκείμενου τίτλου. M N O Out of the money Ένα προϊόν με δικαίωμα αγοράς (call) είναι out of the money όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι χαμηλότερη από την τιμή άσκησης. Ένα προϊόν με δικαίωμα πώλησης (put) είναι out of the money όταν η τιμή του υποκείμενου τίτλου είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 20

21 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ Σ.Χ.Π. (Ταξινόμηση βάσει του αγγλικού όρου) Ελληνικός Όρος Αγγλικός Όρος Επεξήγηση P Τίτλος επιλογής με δικαίωμα πώλησης Put warrant Τίτλος ο οποίος δίνει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση στον κάτοχό του να πουλήσει την υποκείμενη αξία σε προκαθορισμένη τιμή και σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Q R S T Θήτα Theta Δείκτης ο οποίος μετράει την ευαισθησία της τιμής ενός προϊόντος στο πέρασμα του χρόνου. U Υποκείμενος τίτλος Underlying Χρηματοοικονομικό εργαλείο (μετοχή, ομόλογο, δείκτης, ισοτιμία, επιτόκιο, αγαθό, κτλ) στο οποίο βασίζεται ένας τίτλος επιλογής (warrant) ή ένα πιστοποιητικό (certificate). Μονάδα διαπραγμάτευσης V Μεταβλητότητα W X Y Z Unit of trade Volatility Η ελάχιστη ποσότητα στην οποία διαπραγματεύεται ένα προϊόν. Δείκτης ο οποίος μετράει τις διακυμάνσεις στην τιμή ενός προϊόντος. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Σ.Χ.Π. 21

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ TΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Ή WARRANTS A Αµερικανικού τύπου B τύπου Βερµούδα C µε ικαίωµα Αγοράς µε Κάλυψη D American warrant At the money Bermudan warrant Break-even point Call warrant Covered warrant (warrant) ο οποίος µπορεί να εξασκηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Αθήνα, Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Ι Ορισμός: Κινητές αξίες (υπάρχει εκδότης) που υλοποιούν προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Ομολόγων / Παραγώγων / Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Ομολόγων / Παραγώγων / Δικαιωμάτων Προαίρεσης Συναλλαγές Ομολόγων / Παραγώγων / Δικαιωμάτων Προαίρεσης Σύμφωνα με την MiFID II, η Τράπεζα οφείλει, για λόγους διαφάνειας, να πληροφορεί τον πελάτη, σχετικά με το κόστος και τις επιβαρύνσεις, πριν την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων

Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων Διαχείρισης Συναλλαγματικών Κινδύνων Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ.3 Σελ.4 Πρόλογος Η Κεντρική Ιδέα Οι λύσεις μας: Σελ.6 Σελ.7 Σελ.8 Σελ.9 Σελ.10

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ A Δεδουλευμένος τόκος Τοκοχρεωλυτικό ομόλογο Accrued interest Amortized or amortizing bond Ο οφειλόμενος από τον εκδότη αλλά μη απαιτητός ακόμα από τον επενδυτή (κάτοχο του ομολόγου) τόκος που έχει σωρευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (WARRANTS) Σημαντικές Πληροφορίες για την Επικείμενη Εξάσκηση ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS Οι Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων ή Warrants εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Μιχάλης Μπεκιάρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΔΕ Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Ένα χρηματοοικονομικό παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου

Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Σ.Μ.Ε σε 10-ετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου Ορισμός και Χαρακτηριστικά Τα ΣΜΕ στο 10-ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων. Ο πωλητής συμφωνεί να παραδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες κινητών αξιών και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΓΩΓ Παράγωγο ονομάζεται ένας τίτλος ο οποίος βασίζεται στην ύπαρξη ενός στοιχειώδους αγαθού, δηλαδή σε ένα υλικό αγαθό ή και σε έναν άυλο τίτλο. Για παράδειγμα μπορεί να υπάρξει παράγωγο πάνω στο χρυσό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφοριακό Σημείωμα Μεθοδολογία προσδιορισμού Θεωρητικής Τιμής για Covered Warrants Bermudan Style. Έκδοση 1.0 17 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων

Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Διάφορες αποδόσεις και Αποτίμηση Ομολόγων Α. Διάφοροι ορισμοί απόδοσης ή επιτοκίων Spot rate Spot rate: ορίζεται ως η απόδοση του ομολόγου του ομολόγου χωρίς τοκομερίδιο. Αποτελεί συγχρόνως και την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από

Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από 1 ΔΕΟ31 - Λύση 3ης γραπτής εργασίας 2013-14 Θέμα 1 (1) Γνωρίζουμε ότι η αξία του προθεσμιακού συμβολαίου δίνεται από f ( S I ) Ke t t t r( T t) Aρχικά βρίσκουμε τη παρούσα αξία των μερισμάτων που πληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 7.1. Γενικά Τα δικαιώµατα προαίρεσης (options) διαφέρουν από τα ΣΜΕ (futures) στο γεγονός ότι παρέχουν στον κάτοχό τους το δικαίωµα να αγοράσει ή να πουλήσει την υποκείµενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ΙΙ

Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική ΙΙ Ενότητα 3: Αποτίμηση ομολόγων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι:

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1 δ Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: α Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. β Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Ομόλογα (Τίτλοι σταθερού εισοδήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. Για τα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon bonds) ισχύει ότι: 1) Συναλλάσσονται συνήθως υπέρ το άρτιο. 2) Καλύπτουν στον επενδυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Γ. Κολοκούρης Πτυχίο Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Υποβληθείσα Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΣΟΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗ ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τ Ε Ι Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΣΟΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗ ΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ Ε Ι Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ ΙΟ Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 5 4? ΤΜΗΜΑ ΣΣΟΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Γ. ΣΩΤΗ ΡΟΠΟΥΛΟΣ Μεσολόγγι 2000 ΟΝΗΤΖΓ AΜΗ«Χ Z. ' s 1. fi Z Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2016 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομικά Πρότυπα, Κωδ. Αε 1. Στις χρονικές στιγμές 1 και 2 θα πληρωθεί από 1 αντίστοιχα. Ποιο επιτόκιο εξασφαλίζει ότι

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 6: Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1/6/2016 ΠΑΡΑΓΩΓΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΙΤΜΕΤΩΠΙΣΗ Πτυχιακή Εργασία Σιτσανίδου Χρυσούλα 10071

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Μετοχών

Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Μετοχών Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων: Συναλλαγές Μετοχών Σύμφωνα με την MiFID II, η Τράπεζα οφείλει, για λόγους διαφάνειας, να πληροφορεί τον πελάτη, σχετικά με το κόστος και τις επιβαρύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 4: ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1

Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Κάνοντας click στους αριθμούς μέσα σε κόκκινα ορθογώνια, μεταϕέρεστε απευθείας στη λύση ή την εκϕώνηση αντίστοιχα. Άσκηση Θεωρείστε ένα αξιόγραϕο το οποίο υπόσχεται τις κάτωθι χρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants)

3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3 Χαρακτηριστικά Τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants) 3.1 Τι είναι τα warrants των Τραπεζών; Τα warrants αποτελούν Κινητές Αξίες οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Ομολογιακά Δάνεια Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis

Παράγωγα Προϊόντα. Τρέχουσα Αγορά ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. P.G. Artikis Παράγωγα Προϊόντα Τρέχουσα Αγορά Αγορά και πώληση εµπορευµάτων ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων για άµεση παράδοση έναντι µετρητών. Συµφωνία = Παράδοση + Πληρωµή 17 Μαΐου 1 1 Προθεσµιακή Αγορά Αγορά ή πώληση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.1. Γενικά Μία βασική κατηγοριοποίηση των επενδυτών που συµµετέχουν στις αγορές παραγώγων, ανάλογα µε τα κίνητρά τους, είναι η εξής: επενδυτές µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση 20 Μαρτίου 2014 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές Σύνοψη Εταιρική Δομή Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE 8.1. Γενικά Εδώ εξετάζουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης. Όπως θα δούµε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ARBITRAGE Arbitrage ονομάζεται η διαδικασία εξισορρόπησης των τιμών μεταξύ του υποκείμενου και του παράγωγου τίτλου λαμβανομένου υπόψη του ύψους του επιτοκίου και του χρονικού διαστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα