προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων."

Transcript

1 Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1 δ Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί α Ο λογαριασμός του πελάτη. β Η θέση/είδος εντολής. γ Η τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου. δ Η διάρκεια της εντολής. 2 δ Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει; α Οι επενδυτές έχουν μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) β Οι εκδότες έχουν μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) γ Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές έχουν μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) δ Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές δεν έχουν μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) 3 δ Η μερίδα επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) περιλαμβάνει : α Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή β Λογαριασμό Αξιών γ Ειδικό Λογαριασμό 4 δ Ποια από τις κατωτέρω δεν είναι μερίδα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ); α Μερίδα επενδυτή. β Μερίδα εκδότριας. γ Μερίδα μέλους. δ Μερίδα της ΕΧΑΕ. 5 β Ποια από τις παρακάτω εντολές σχετίζεται με όρους που τίθενται ως προς την τιμή α Εντολή ανοικτής πώλησης (Short Sale). β Ελεύθερη Εντολή (Market Order-MKT). γ Εντολή έγκυρη μέχρι ημερομηνία (Good Till Date-GTD). δ Ημερήσια Εντολή (Good for Day-GFD). 6 γ Ποια εντολή θέτει περιορισμούς ως προς την τιμή; α Ελεύθερη εντολή (Market Οrder). β Fill or Kill (Όλα ή Τίποτα). γ Εντολή Ανοικτής Πώλησης (Short Selling). δ Εντολή με ημερήσια διάρκεια (Good For Day). 7 β Η Ελεύθερη Εντολή (Market Order - MKT) είναι εντολή που πραγματοποιεί συναλλαγές α Απεριόριστο αριθμό τεμαχίων μετοχών, στην τρέχουσα τιμή. β Συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων μετοχών, σε οποιαδήποτε τιμή. γ Συγκεκριμένο αριθμό τεμαχίων μετοχών, στην τρέχουσα τιμή. δ Απεριόριστο αριθμό τεμαχίων μετοχών, σε οποιαδήποτε τιμή. 8 γ Ποια από τις παρακάτω εντολές σχετίζεται με όρους που τίθενται ως προς τη διάρκεια α Εντολή ανοικτής πώλησης (Short Sale). β Οριακή εντολή (Limit Order-LMT). γ Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel-GTC). δ Εντολή στο κλείσιμο (At the Close-ATC). 9 α Η Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC) είναι: α Η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και αφορά συναλλαγές στην τιμή κλεισίματος όπου και αν διαμορφωθεί αυτή και μπορούν να εισαχθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των μεθόδων αυτόματης κατάρτισης, εκτελούνται όμως μόνο κατά την β Η εντολή η οποία εισάγεται με όριο τιμής και μόνο κατά τη διάρκεια της Μεθόδου Αυτόματης και Στιγμιαίας Κατάρτισης Συναλλαγών (Δημοπρασία Call Auction) και γ Η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και μόνο κατά τη διάρκεια της μεθόδου Αυτόματης και Συνεχούς Κατάρτισης Συναλλαγών και αφορά συναλλαγές στην Τιμή

2 10 γ Η Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel - GTC): α Παραμένει στο σύστημα μέχρι τη λήξη της. β Παραμένει στο σύστημα για απεριόριστο χρονικό διάστημα. γ Παραμένει στο σύστημα όσο η τιμή της είναι μέσα στο επιτρεπόμενο όριο τιμής που επιτρέπεται να διαπραγματεύεται η κινητή αξία. δ Παραμένει στο σύστημα μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα ένα χρηματιστήριο το οποίο 11 γ κάνει χρήση συστήματος ανοικτής δημοπρασίας (call auction) για τον καθορισμό των α Οι τιμές αγοράς καθορίζονται από τους ειδικούς διαπραγματευτές. β Οι τιμές αγοράς καθορίζονται με βάση συμφωνία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. γ Οι τιμές αγοράς καθορίζονται μοναδικά για όλες τις εκτελεσθείσες συναλλαγές. δ Οι τιμές αγοράς καθορίζονται για συναλλαγές εκτός χρηματιστηρίου. 12 γ Η Εντολή στην Τιμή Ανοίγματος (At the Open - ATO) είναι εντολή που: α Εισάγεται με συγκεκριμένο όριο τιμής. β Εισάγεται με συγκεκριμένο όριο τιμής, αλλά αφορά μόνο συναλλαγές στην τιμή γ Εισάγεται χωρίς συγκεκριμένο όριο τιμής και αφορά μόνο συναλλαγές στην τιμή δ Εισάγεται κατά τη στιγμή του ανοίγματος της συνεδρίασης. 13 β Στις υπηρεσίες θεματοφυλακής δεν περιλαμβάνεται: α Η φύλαξη της περιουσίας του πελάτη. β Η εκτέλεση εντολών αγοράς / πώλησης. γ Η άσκηση δικαιωμάτων των πελατών σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. δ Η είσπραξη μερισμάτων. 14 δ Μία εντολή με όριο τιμής (limit order): 1) Δεν εκτελείται σε καθοδική αγορά. 2) Μπορεί να εκτελείται ελεύθερα στην καλύτερη τιμή που υπερκαλύπτει το όριο. 3) Εκτελείται σταδιακά μόνον αν η τιμή διατηρηθεί από το όριο και πέρα. 4) Εκτελείται μόλις προσφερθεί το όριο τιμής. 15 β Με μια ελεύθερη εντολή (market order): α Η χρηματιστηριακή εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή τιμή σε μια β Η χρηματιστηριακή εταιρεία προσπαθεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή τιμή τη γ Ο επενδυτής πρέπει να πληρώσει 100% μετρητά για τους τίτλους που αγοράζει. δ Η χρηματιστηριακή εταιρεία μπορεί να θέσει περιορισμούς στην εκτέλεση. 16 β Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; α Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. β Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων. γ Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Εκποιήσεων. δ Κατά τη διάρκεια της μεθόδου της Επιλεκτικής Κατάρτισης (Hit & Take), γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Προσυμφωνημένων Τι ισχύει για τις εκποιήσεις; Ι. Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑ) γνωστοποιείται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα εκποίησης, η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την 17 α εκποίηση ορισμένης ποσότητας κινητών αξιών. ΙΙ. Η εκποίηση διενεργείται κατά τη φάση συγκέντρωσης εντολών για τον προσδιορισμό της τιμής ανοίγματος. ΙΙΙ. Κατά τη διάρκεια της εκποίησης κανένας άλλος συμμετέχων εκτός από το μέλος που α Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. β Ι, ΙΙΙ και ΙV.

3 γ Ι, ΙΙ και ΙV. δ ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. 18 β Ποιο είναι το σύστημα με το οποίο γίνεται η καταχώρηση της ιδιοκτησίας μετοχικών α Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ). β Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). γ Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ). δ Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). 19 α Οι κωδικοί του πελάτη στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) είναι: α 11ψήφιοι. β 5ψήφιοι. γ 6ψήφιοι. δ 15ψήφιοι. 20 α Πότε ενημερώνεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για τις χρηματιστηριακές α Μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Αγοράς ή και κατά τη διάρκειά της. β Την επόμενη εργάσιμη ημέρα. γ Την επόμενη ημερολογιακή ημέρα. δ Εξαρτάται από το είδος της χρηματιστηριακής συναλλαγής. 21 δ Ο διακανονισμός των πράξεων στο Χρηματιστήριο : α Διενεργείται με τη μέθοδο «παράδοση επί πληρωμή». β Είναι οριστικός. γ Πραγματοποιείται από την ATHEXCSD μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2) μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ). Σύμφωνα με τον κανονισμό του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ποιο από τα παρακάτω 22 γ είναι λάθος σχετικά με την Κοινή Επενδυτική Μερίδα; α Οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. β Οι συνδικαιούχοι Κοινής Επενδυτικής Μερίδας πρέπει να διαθέτουν αυτοτελή μερίδα γ Η δημιουργία της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας δεν προϋποθέτει ιεράρχηση των δ Προσθήκη ή αφαίρεση δικαιούχου σε/από υπάρχουσα Κοινή Επενδυτική Μερίδα δεν Ποια πρόταση είναι λανθασμένη; 23 β Το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) επιτρέπει: α Υποστήριξη περισσοτέρων της μιας αγοράς. β Υποστήριξη συναλλαγών μόνο σε ευρώ. γ Υποστήριξη διαφορετικών τύπων συναλλαγών. δ Υποστήριξη διαφορετικών πινάκων συναλλαγών. Το «βάθος» αγοράς είναι.. που μπορεί να δει ότι ο συμμετέχων εντός του 24 α Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ). α Τα επίπεδα τιμών των εντολών και των αντίστοιχων όγκων ανά τιμή. β Τα επίπεδα τιμών των εντολών και τριών (3) καλύτερων τιμών πώλησης και των γ Τα σύνολα των τιμών των εντολών και των αντίστοιχων όγκων ανά τιμή. δ Τα επίπεδα τιμών των εντολών, των αντίστοιχων όγκων ανά τιμή και της αξίας των 25 δ Ποιο από τα κατωτέρω δεν αποτελεί κριτήριο ταύτισης αντίθετων εντολών στο βασικό α Οι εισαγόμενες εντολές αγοράς να έχουν μεγαλύτερη ή ίση τιμή από την χαμηλότερη τιμή εκ των υφισταμένων εντολών πώλησης. β Οι εισαγόμενες εντολές πώλησης να έχουν μικρότερη ή ίση τιμή από την υψηλότερη τιμή εκ των υφισταμένων εντολών αγοράς. γ Οι εισαγόμενες ελεύθερες εντολές πληρούν το κριτήριο ταύτισης εφόσον υπάρχουν στο βιβλίο εντολών ενεργές αντίθετες εντολές. δ Οι εισαγόμενες εντολές αγοράς να έχουν μικρότερη ή ίση τιμή από την χαμηλότερη τιμή εκ των υφιστάμενων εντολών πώλησης.

4 26 β Ποια είναι η σωστή από τις παρακάτω επιλογές; α Το ποσό που καταβάλουν οι επενδυτές αρχικώς για αγορά μετοχών με πίστωση πέραν του χρόνου εκκαθάρισης, καθορίζεται από το περιθώριο διατήρησης (maintenance β Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστήριου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία (ATHEXClear) είναι ο κεντρικός φορέας για την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών γ Σε περίπτωση όχλησης για καταβολή περιθωρίου οι επενδυτές υποχρεούνται να καταθέσουν οπωσδήποτε μετρητά στον λογαριασμό. δ Οι επενδυτές δύνανται να πραγματοποιούν ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών υψηλής ρευστότητας χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς. 27 γ Ανοιχτές πωλήσεις έχουμε όταν: α Πουλάμε μετοχές χωρίς να γνωρίζουμε ποιος είναι ο αγοραστής. β Πουλάμε μετοχές αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επαναγοράς. γ Πουλάμε μετοχές που δεν βρίσκονται στη κυριότητά μας. δ Πουλάμε μετοχές χωρίς να προκαθορίζουμε πότε θα γίνει η πώληση. Υποθέστε ότι πωλήσατε ανοιχτά 300 κοινές μετοχές προς 55 ευρώ έκαστη, με αρχικό 28 β περιθώριο 60%. Αν το περιθώριο ασφάλειας είναι 35%, σε ποια τιμή της μετοχής θα λαμβάνατε όχληση για την καταβολή περιθωρίου (margin call); α 51 ευρώ. β 65 ευρώ. γ 35 ευρώ. δ 40 ευρώ. Επενδυτής αγοράζει μία μετοχή για 50 ευρώ. Αν το αρχικό περιθώριο είναι 40% και το 29 α περιθώριο διατήρησης είναι 20% σε ποια τιμή θα λάβει margin call; α 37,5 ευρώ. β 20 ευρώ. γ 35,5 ευρώ. δ 10 ευρώ. Επενδυτής αγοράζει μία μετοχή για 50 ευρώ με πίστωση και την πουλάει 60 ευρώ χωρίς 30 γ να έχει λάβει ενδιάμεσα οποιοδήποτε μέρισμα. Αν το αρχικό περιθώριο είναι 40%, ποια α 25%. β 41,5%. γ 50%. 31 β Μια οριακή εντολή (limit order): α Σχετίζεται μόνο με τις συναλλαγές στα παράγωγα. β Θέτει ανώτατη τιμή σε μια εντολή αγοράς. γ Περιορίζει το ποσό μετοχών που αγοράζει ο επενδυτής με πίστωση. δ Ζητά από την χρηματιστηριακή εταιρεία να επιτύχει την καλύτερη δυνατή τιμή στο χρόνο Οι εντολές πέραν των ορίων διαπραγμάτευσης... αποδεκτές από το 32 β Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ). Συμπληρώστε α Ελεύθερες (market), γίνονται. β Οριακές (limit), δεν γίνονται. γ Οριακές (limit), γίνονται. δ Ελεύθερες (market), δεν γίνονται. 33 γ Ποια είναι η βασική μέθοδος διαπραγμάτευσης κατά την περίοδο της συνεδρίασης του α Η επιλεκτική κατάρτιση συναλλαγών. β Η αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών. γ Η αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών. δ Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές.

5 Ποια από τα παρακάτω είναι αληθή; I. Η εντολή τύπου Fill or Kill (Εκπλήρωση ή Ακύρωση) είναι εντολή ανοικτής τιμής II. H εντολή τύπου Good till Canceled (GTC) είναι εντολή χωρίς ημερομηνία λήξης 34 α III. Η εντολή αγοράς Stop ενεργοποιείται αν πραγματοποιηθεί συναλλαγή σε τιμή ίση ή κατώτερη από τη τιμή της εντολής IV. Η εντολή πώλησης Stop ενεργοποιείται αν πραγματοποιηθεί συναλλαγή σε τιμή ίση ή κατώτερη από τη τιμή της εντολής α II και IV μόνο. β I,II, III και IV. γ II και III μόνο. δ I και IV μόνο. Η εντολή με συνθήκη «Εκπλήρωση ή Ακύρωση» (Fill Or Kill - FOK) εκτελείται άμεσα εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της τιμής και τα τεμάχια της εντολής μπορούν να 35 δ πραγματοποιηθούν εξολοκλήρου, αλλιώς ακυρώνεται. Η διαπραγμάτευσή τους πραγματοποιείται μόνο στο και κατά τη διάρκεια της συνεχούς α Πίνακα προσυμφωνημένων συναλλαγών. β Πίνακα ειδικών όρων. γ Πίνακα εκποιήσεων. δ Βασικό πίνακα. Για μετοχές που προσφέρονται προς διαπραγμάτευση με τη μέθοδο συνεχούς 36 β διαπραγμάτευσης, αν η νεοεισερχόμενη εντολή δεν ικανοποιεί το κριτήριο ταύτισης, α H εντολή καταργείται. β Η εντολή χρονοσημαίνεται και καταχωρείται ιεραρχικά στο βιβλίο Εντολών. γ Η εντολή χρονοσημαίνεται και αναμένει εκτέλεση. δ Η εντολή εκτελείται μερικώς. 37 δ Ποιο από τα κατωτέρω αποτελεί κριτήριο ταύτισης αντίθετων εντολών στο βασικό α Οι εισαγόμενες εντολές αγοράς να έχουν μεγαλύτερη ή ίση τιμή από την χαμηλότερη τιμή εκ των υφισταμένων εντολών πώλησης. β Οι εισαγόμενες εντολές πώλησης να έχουν μικρότερη ή ίση τιμή από την υψηλότερη τιμή εκ των υφισταμένων εντολών αγοράς. γ Οι εισαγόμενες ελεύθερες εντολές πληρούν το κριτήριο ταύτισης εφόσον υπάρχουν στο βιβλίο εντολών ενεργές αντίθετες εντολές. Η εντολή με συνθήκη προσδιορίζει ότι η εντολή παραμένει ενεργή μέχρι να 38 γ εκτελεστεί στο σύνολό της. Οι εντολές αυτού του είδους δεν επιδέχονται μερική εκτέλεση και δρομολογούνται υποχρεωτικά στον Πίνακα Ειδικών Όρων. Συμπληρώστε α Σε πολλαπλάσιο (Multiplies Of MO). β Εκπλήρωση ή Ακύρωση (Fill or Kill FOK). γ Όλα ή τίποτα (All or None AON). δ ΣΤΟΠ. 39 δ Ποιος συνδυασμός είναι αταίριαστος; α Ημερήσια Εντολή -Εντολή με διάρκεια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. β Εντολή Έγκυρη μέχρι να σκυρωθεί - Η εντολή παραμένει στο σύστημα μέχρι να ακυρωθεί. γ Εντολή Έγκυρη μέχρι Ημερομηνία - Η εντολή παραμένει στο σύστημα μέχρι το τέλος της ημερομηνίας που έχει οριστεί. δ Συνθήκη ΣΤΟΠ παραμένει ενεργή και εκτελείται με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί ένας ελάχιστος συγκεκριμένος αριθμός τεμαχίων. 40 α Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία των εντολών δεν είναι υποχρεωτικό; α Ο εσωτερικός κωδικός πελάτη. β Η θέση εντολής.

6 γ Ο λογαριασμός πελάτη. δ Η αξία. 41 β Ποια από τις παρακάτω εντολές δεν είναι υποχρεωτικά ημερήσια; α Η εντολή με τη συνθήκη Άμεση ή Ακύρωση. β Η εντολή έγκυρη μέχρι ημερομηνία (GTD). γ Η εντολή προσυμφωνημένων συναλλαγών. δ Η εντολή που αφορά διαπραγμάτευση τίτλων σταθερού εισοδήματος. 42 δ Στους πίνακες διαπραγμάτευσης δεν περιλαμβάνεται: α Ο Βασικός Πίνακας. β Ο Πίνακας Ειδικών Όρων. γ Ο Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών. δ Ο Πίνακας Τιμών Κλεισίματος. 43 α Ποιος από τους παρακάτω πίνακες χρησιμοποιείται για την αυτόματη και συνεχή α Ο Βασικός Πίνακας. β Ο Πίνακας Ειδικών Όρων. γ Ο Πίνακας Εκποιήσεων. δ Ο Πίνακας Τιμών στο Κλείσιμο. 44 δ Ποιος από τους παρακάτω πίνακες δεν ισχύει; α Ο Βασικός Πίνακας. β Ο Πίνακας Ειδικών Όρων. γ Ο Πίνακας Εκποιήσεων. δ Ο Πίνακας Τιμών στο Κλείσιμο. 45 γ Ποιος είναι ο σκοπός του Ειδικού Διαπραγματευτή; α Η εύρεση της σωστής τιμής του χρηματοπιστωτικού μέσου. β Η διευκόλυνση των επενδυτών στην πραγματοποίηση κερδών. γ Η ενίσχυση της ρευστότητας. δ Η διενέργεια συναλλαγών για θεσμικούς επενδυτές. Τι ισχύει ως προς τον Πίνακα Ειδικών Όρων στις συναλλαγές με επιλεκτική κατάρτιση (Hit and Take): Ι. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής των συναλλαγών γίνονται δεκτές προς εκτέλεση 46 δ από το σύστημα οι πρώτες δέκα οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων ΙΙ. Ο Πίνακας Ειδικών Όρων διαμορφώνεται με βάση την τιμή των εντολών ΙΙΙ. Ο Πίνακας Ειδικών Όρων διαμορφώνεται με βάση το χρόνο εισαγωγής των εντολών α Ι, ΙΙ και ΙΙΙ μόνο. β Ι, ΙΙΙ και ΙV μόνο. γ Ι, ΙΙ και ΙV μόνο. δ ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV μόνο. 47 δ Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές; α Η εντολή market είναι απλώς εντολή αγοράς ή πώλησης μετοχής άμεσα στην β Η εντολή limit sell είναι αυτή με την οποία οι επενδυτές καθορίζουν επιθυμητές τιμές γ Εάν η μετοχή Β πωλείται προς 50 ευρώ, η εντολή limit - buy ίσως καθοδηγήσει το χρηματιστή να αγοράσει τη μετοχή εάν και εφόσον η τιμή της πέσει χαμηλότερα των 45 Σε ποια κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων εφαρμόζεται ο Αυτόματος Μηχανισμός 48 γ Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ); α Στις μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. β Στις μετοχές μικρής διακύμανσης. γ Σε μετοχές της Κύριας Αγοράς που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. δ Στους τίτλους σταθερού εισοδήματος. 49 α Πού χρησιμοποιείται ο αυτόματος μηχανισμός ελέγχου μεταβλητότητας;

7 α Σε μετοχές της Κύριας Αγοράς που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. β Σε μετοχές μικρής διακύμανσης. γ Σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. δ Στους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Πωλήσατε τη μετοχή Μ short προς 80 ευρώ εκάστη. Η κεφαλαιακή σας ζημία θα 50 γ μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί με υποβολή εντολής: α Stop loss. β Limit- buy. γ Stop buy. δ Limit sell. Μια αγορά που διαθέτει ρευστότητα χαρακτηρίζεται από: I. Βάθος. 51 δ II. Πλάτος. III. Εύρος. IV. Εμπορευσιμότητα. α Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. β Ι, ΙΙ και ΙV. γ ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. δ I, IIΙ και IV. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της κεφαλαιαγοράς προσελκύει μακροπρόθεσμους επενδυτές; 52 γ Ι. Η έγκαιρη και επαρκής γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών. ΙΙ. Η ρευστότητα. ΙΙΙ. Η εμπορευσιμότητα. α Ι, III και IV. β II, III και IV. γ Ι, II και ΙII. Ένας επενδυτής δίνει μια εντολή για αγορά 100 μετοχών με όριο τα 16 ευρώ ανά 53 δ μετοχή. Ποιο από τα ακόλουθα είναι σωστό; α Εάν η τιμή είναι 17 ευρώ αυτή η εντολή θα εκτελεστεί. β Εάν η τιμή ξεπεράσει τα 16 ευρώ, η εντολή μετατρέπεται σε ελεύθερη εντολή (market γ Η εντολή δεν θα εκτελεστεί εάν η τιμή είναι μικρότερη από 16 ευρώ. δ Η εντολή θα εκτελεστεί εάν η τιμή γίνει 16 ευρώ 54 4 Επιτρέπεται ακύρωση χρηματιστηριακής εντολής; α Μια εντολή απαγορεύεται να ακυρωθεί. β Μια εντολή απαγορεύεται να ακυρωθεί εκτός αν η εντολή έχει εκτελεστεί στο Βασικό γ Μια εντολή μπορεί να ακυρωθεί εκτός αν η εντολή έχει εκτελεστεί στον Πίνακα Ειδικών δ Μια εντολή μπορεί να ακυρωθεί μόνο κατά το ανεκτέλεστο μέρος της. 55 γ Στο Βασικό Πίνακα τι είδους συναλλαγές γίνονται; α Hit and Take. β Προσυμφωνημένα πακέτα. γ Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών ή Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση δ Εκποιήσεις. 56 γ Ένας επενδυτής δίνει μια εντολή Stop-loss στα 6 ευρώ ανά μετοχή. Ποιο από τα α Η εντολή θα εκτελεστεί όταν η τιμή φθάσει στα 7 ευρώ. β Η εντολή θα εκτελεστεί στα 6 ευρώ. γ Όταν η τιμή φθάσει στα 6 ευρώ η εντολή θα εκτελεστεί σαν ελεύθερη εντολή. δ Η εντολή δεν θα εκτελεστεί εάν η τιμή είναι μικρότερη από 6 ευρώ.

8 Ποια από τις ακόλουθες εντολές είναι περισσότερο χρήσιμη στους διενεργούντες 57 δ ανοικτές πωλήσεις που επιθυμούν να περιορίσουν τη δυνητική τους ζημία; α Οριακή εντολή. β Ελεύθερη εντολή. γ Limit loss. δ Stop buy. 58 γ Η MiFID απαιτεί: α Μείωση του συστηματικού κινδύνου των μετοχών. β Καθημερινή ενημέρωση του λογαριασμού περιθωρίου (mark to market). γ Την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας των επενδυτικών συναλλαγών ανάλογα με τον είδος της επένδυσης. δ Μείωση των συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την 59 β Μετοχή διαπραγματεύεται στα 10 ευρώ και θέσατε οριακή εντολή πώλησης στα 10,5 α Μόλις η τιμή φθάσει στα 10,5 ευρώ η εντολή θα μετατραπεί σε ελεύθερη εντολή και θα β Η μετοχή θα πωληθεί στα 10,5 ευρώ κατ ελάχιστο. γ Μόλις η τιμή φθάσει στα 10,5 ευρώ η εντολή θα ακυρωθεί. Επενδυτής έχει αγοράσει μετοχή και ανησυχεί για την εξέλιξη των τιμών, για το λόγο 60 α αυτό θέτει εντολή ελαχιστοποίησης της ζημιάς (stop loss). Αυτό σημαίνει ότι: α Μόλις η τιμή φθάσει στο επίπεδο που έχει καθορίσει αμέσως η εντολή θα μετατραπεί σε ελεύθερη εντολή και θα εκτελεστεί ανάλογα. β Μόλις η τιμή φθάσει στο επίπεδο που έχει καθορίσει αμέσως η εντολή θα εκτελεστεί στο γ Μόλις η τιμή φθάσει στο επίπεδο που έχει καθορίσει, άμεσα θα μετατραπεί σε οριακή εντολή και θα καταχωρηθεί στον πίνακα εντολών. Ποια από τις ακόλουθες εντολές θα χρησιμοποιούσε ο κάτοχος μετοχών μιας εταιρείας 61 α που επιθυμεί να οριοθετήσει τη δυνητική του ζημία λόγω ενδεχόμενης πτώσης των α Stop loss. β Market sell. γ Limit loss. δ Limit sell. 62 α Κάποιος αγοράζει μετοχή στα 10 ευρώ και θέτει limit sell στα 10,25 ευρώ. Αυτό α Όταν η τιμή φτάσει στα 10,25 ευρώ η εντολή θα μετατραπεί σε ελεύθερη και αναλόγως β Μόλις φτάσει στα 10,25 ευρώ θα εκτελεστεί. γ Μόλις φτάσει στα 10,25 ευρώ θα ακυρωθεί. 63 α Κεντρικός φορέας εκκαθάρισης και διακανονισμού είναι : α Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστήριου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία β Το Ολοκληρωμένο Αυτόματο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ). γ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ). δ Το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ). Παροχή πίστωσης από μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Αξιών (ΧΑ) προς πελάτη του 64 γ για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών επιτρέπεται: α Σε κάθε περίπτωση. β Για την κατάρτιση μόνο εξω χρηματιστηριακών συναλλαγών. γ Μόνο εφόσον έχει υπογραφεί σχετική ειδική σύμβαση με τον πελάτη. 65 γ Ο ειδικός διαπραγματευτής μετοχών έχει σκοπό: α Να οδηγεί την αγορά στην ορθή τιμή. β Να διευκολύνει την δραστηριότητα των ανοικτών πωλήσεων μετοχών.

9 γ Να βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών. δ Να παρεμποδίζει την πτώση των τιμών. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις χρησιμοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός του 66 δ Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ); α Δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους. β Μεταβίβαση αξιών για κληρονομική διαδοχή. γ Διόρθωση εσφαλμένων καταχωρίσεων. 67 γ Ο Ειδικός Διαπραγματευτής μπορεί να εισάγει εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης: α Κατά την διάρκεια της προ-συνεδρίασης. β Κατά την διάρκεια της συνεχούς διαπραγμάτευσης μόνο. γ Το α και β. 68 γ Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό: Ο Ειδικός Διαπραγματευτής α Διαβιβάζει σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό εντολές αγοράς και πώλησης. β Με το ρόλο του ενισχύει τη ρευστότητα των μετοχών των οποίων έχει αναλάβει την γ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 69 α Τι κάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής; α Διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό εντολές σε τιμή που ορίζει ο ίδιος. β Διαπραγματεύεται εντολές πελατών του σε τιμή που ορίζει ο ίδιος. γ Διαπραγματεύεται εντολές πελατών σε τιμή που ορίζουν οι πελάτες. δ Διαπραγματεύεται για ίδιο λογαριασμό εντολές πελατών σε τιμές που ορίζει ο ίδιος. Το «βήμα μεταβολής τιμής» είναι. κλίμακα μεταβολής τιμής για. εντολές 70 α κατάρτισης συναλλαγών. Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες συνθήκες. α Η επιτρεπόμενη, όλες τις. β Η μέγιστη, όλες τις. γ Η ελάχιστη, όλες τις. δ Η μέγιστη, οποιεσδήποτε. Οι εντολές στην τιμή δημοπρασίας εκτελούνται κατά τη.., ενώ εντολές στο 71 α κλείσιμο εκτελούνται κατά την περίοδο. Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες α Στιγμιαία μέθοδο, κλεισίματος. β Συνεχή μέθοδο, ανοίγματος. γ Συνεχή μέθοδο, Τ+1. δ Στιγμιαία μέθοδο, ανοίγματος. Μετοχή η οποία αγοράστηκε 50 ευρώ, σήμερα πωλείται έναντι 65 ευρώ. Το 72 δ κεφαλαιακό κέρδος προστατεύεται με υποβολή εντολής: α Stop - Loss. β Limit - Buy. γ Stop - Buy. δ Limit - Sell. 73 β Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές; α Η δευτερογενής αγορά κεφαλαίου δεν έχει οικονομική σημασία διότι οι εκδότριες εταιρείες ενδιαφέρονται μόνο για την πρωτογενή αγορά κεφαλαίου. β Η κεφαλαιαγορά προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, διότι φέρνει σε επαφή τους αποταμιευτές με τους δανειζόμενους. γ Η αγορά χρήματος συνήθως χαρακτηρίζεται από μικρότερη ρευστότητα σε σχέση με την 74 β Οι άμεσα διενεργούντες χρηματιστηριακές συναλλαγές εκτελούν τις ακόλουθες α Ενεργούν ως ειδικοί διαπραγματευτές για ίδιο λογαριασμό.

10 β Αναλύουν τις μετοχές στις οποίες συναλλάσσονται. γ Παρέχουν ρευστότητα στους επενδυτές. 75 α Μια ελεύθερη εντολή (market order MKT): α Θέτει τη µέγιστη τιµή για µια εντολή αγοράς. β Περιορίζει το ποσό που αγοράζει ο επενδυτής µε πίστωση. γ Σχετίζεται µόνο µε τις συναλλαγές στα παράγωγα. δ Η χρηµατιστηριακή εταιρεία προσπαθεί να πετύχει τη καλλίτερη δυνατή τιµή στο χρόνο Έστω επενδυτής που αγόρασε 1000 μετοχές προς 10 ευρώ εκάστη. Έχει κωδικό σε 76 β χρηματιστηριακή που χορηγεί πίστωση με αρχικό περιθώριο 35% και περιθώριο α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ. δ ευρώ. Έστω επενδυτής που αγόρασε 1000 μετοχές προς 10 ευρώ εκάστη. Έχει κωδικό σε 77 γ χρηματιστηριακή που χορηγεί πίστωση με αρχικό περιθώριο 35% και περιθώριο διατήρησης 30%. Ποια είναι η συμμετοχή του επενδυτή (περιθώριο); α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ. δ ευρώ. Έστω επενδυτής που αγόρασε 1000 μετοχές προς 10 ευρώ εκάστη. Έχει κωδικό σε 78 α χρηματιστηριακή που χορηγεί πίστωση με αρχικό περιθώριο 35% και περιθώριο διατήρησης 30%. Σε ποια τιμή θα λάβει μόχλευση για την καταβολή περιθωρίου α 9,28 ευρώ. β 10 ευρώ. γ 8,28 ευρώ. δ 9 ευρώ. Έστω επενδυτής που αγόρασε 1000 μετοχές προς 10 ευρώ εκάστη. Έχει κωδικό σε 79 γ χρηματιστηριακή που χορηγεί πίστωση με αρχικό περιθώριο 35% και περιθώριο διατήρησης 30%. Εάν η τιμή της μετοχής ανέλθει στα 15 ευρώ, το πραγματικό α 35%. β 30%. γ 56,67%. δ 60%. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς διασφαλίζεται από την ομαλή λειτουργία: I. Του συστήματος εκτέλεσης συναλλαγών. 80 δ II. Tου συστήματος διασφάλισης συναλλαγών. III. Του συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών. IV. Του συστήματος καταγραφής της ιδιοκτησίας άυλων τίτλων. α Ι και ΙΙ μόνο. β Ι και ΙΙΙ μόνο. γ Ι, II και ΙII μόνο. δ I, II, ΙΙΙ και ΙV. 81 α Τι είναι ο διακανονισμός των προσυμφωνημένων συναλλαγών; α Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε πακέτα. β Ο διακανονισμός των απλών συναλλαγών του ίδιου μέλους. γ Τα α και β. 82 δ Ποιο από τα ακόλουθα είναι αληθές;

11 α Η ελεύθερη εντολή (market order) είναι απλώς εντολή αγοράς ή πώλησης μετοχής άμεσα στην επικρατούσα αγοραία τιμή. β Η εντολή limit sell είναι αυτή με την οποία οι επενδυτές καθορίζουν επιθυμητές τιμές γ Εάν η μετοχή Β πωλείται προς 5 ευρώ, η εντολή limit - buy ίσως καθοδηγήσει το χρηματιστή να αγοράσει τη μετοχή εάν και εφόσον η τιμή της πέσει χαμηλότερα των 4,5 83 α Στην μέθοδο της αυτόματης και συνεχούς κατάρτισης συναλλαγών αν δεν ικανοποιείται α Η εντολή καταγράφεται στο κεντρικό Βιβλίο Εντολών, όπου ισχύει η κατάταξη της με πρώτο κριτήριο την τιμή και δεύτερο την ώρα εισαγωγής της. β Η εκτέλεση δεν διενεργείτε αυτόματα από το σύστημα, αλλά με επιλογή από το συμμετέχοντα μιας υφιστάμενης στον Πίνακα αντίθετης εντολής. γ Η εντολή μεταφέρεται στον πίνακα ειδικών όρων. Σχετικά με την παροχή πίστωσης προς πελάτες (margin account), ποιο από τα ακόλουθα 84 β αντανακλά μία τυπική σχέση παροχής πίστωσης; α Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας (+) Χρεωστικό υπόλοιπο = Περιθώριο. β Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας ( ) Χρεωστικό υπόλοιπο = Περιθώριο. γ Περιθώριο (*) χρεωστικό υπόλοιπο = Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας. δ Χρεωστικό υπόλοιπο (-) Περιθώριο = Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Έστω επενδυτής αγόρασε 300 μετοχές προς 40 ευρώ εκάστη. Δανείζεται από τον 85 α χρηματιστή ευρώ για να καλύψει μέρος της αγοράς. Το ετήσιο επιτόκιο του δανείου ανέρχεται σε 8%. Ποιο είναι το περιθώριο του λογαριασμού του (συμμετοχή α ευρώ. β 4000 ευρώ. γ ευρώ. δ ευρώ. Έστω επενδυτής αγόρασε 300 μετοχές προς 40 ευρώ εκάστη. Δανείζεται από τον 86 δ χρηματιστή ευρώ για να καλύψει μέρος της αγοράς. Το ετήσιο επιτόκιο του δανείου ανέρχεται σε 8%. Αν η τιμή της μετοχής πέσει στα 30 ευρώ μέχρι το τέλος του α ευρώ. β ευρώ. γ ευρώ. δ ευρώ.

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου)

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1. Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί κινητών αξιών; 1) Ο λογαριασμός του πελάτη. 2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης 1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε αγορά: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016, 25.11.2016, 19.01.2017 και 06.12.2017

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016, 25.11.2016 και 19.01.2017 αποφάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα Τύποι Εντολών Τύπος Τιμής Συνθήκη Εντολής Διάρκεια εντολής Ελεύθερη Market Με Όριο Limit Στο Άνοιγμα At the Open Στο Κλείσιμο At the Close ΕΛ ΜΟ ΣΑ ΣΚ MKT LMT ATO ATC Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. : 10 Μαΐου, 2018 ΑΡ. ΕΓΚ. : , Κύριοι,

ΗΜΕΡ. : 10 Μαΐου, 2018 ΑΡ. ΕΓΚ. : , Κύριοι, ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΘΕΜΑ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου : Αναπλ. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου : Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για Ρύθμιση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ 30 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 11/5-4-2006, 29/7.9.2006, 21.12.2006, 1/4.1.2007, 26.4.2007, 28.6.2007 και 20.9.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε Futures

Οδηγός συναλλαγών. Σε Futures Οδηγός συναλλαγών Σε Futures Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε Futures... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών Futures... 2 1 Οδηγός Συναλλαγών σε Futures H Eurobank Equities σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις) 1. «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales), έχουμε όταν: 1) Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας. 2) Πουλάμε μετοχές,

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αθήνα, Φεβρουάριος 2017 Λίστα Εκδόσεων Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Έκδοσης 1.0 13/07/2012 Updated Web Version 2.0 24/02/2017 Updated Web Version Disclaimer The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MONOPOLY Μάρτιος 2009 Οδηγίες Χρήσης Monopoly για Σελίδα 1 από 8 1. Γενικά Το πλήρες βάθος εντολών είναι η νέα υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 13: Ανάλυση Κλάδου Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Δελτίο Τύπου 8 Δεκεμβρίου 2017 Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις συνακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Η επιλογή ταχείας συναλλαγής σάς προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση της εντολής σας. FOREX CFD FOREX Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 ATHEXGroup Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 Γενική Περιγραφή Η χρήση του ΑΜΕΜ περιορίζει την απότομη μεταβλητότητα των τιμών (market volatility), προκειμένου να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 58

Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 58 Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 58 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 58 Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 63 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Τρίτη, 5 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 28 Ιουλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 144

Παρασκευή, 28 Ιουλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 144 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 144 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 144 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 241

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 241 Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 241 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 241 Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134

Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134 Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 134 Παρασκευή, 14 Ιουλίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Χρηματιστηρίου Αθηνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 4/358/8-11-2005 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ Β/1635/25.11.05 1 η Τροποποίηση σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 213

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 213 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 213 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 213 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 25 Αυγούστου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 163

Παρασκευή, 25 Αυγούστου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 163 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 163 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 163 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 195

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 195 Τρίτη, 1 Οκτωβρίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 195 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 195 Τρίτη, 1 Οκτωβρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132

Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 132 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Παρασκευή, 15 Ιουλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 13 Απριλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72

Πέμπτη, 13 Απριλίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Πέμπτη, 13 Απριλίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 72 Πέμπτη, 13 Απριλίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader Οδηγός χρήσης EurobankTrader Περιεχόμενα Δημιουργία Σελίδων (Προβολών)... 2 Αναζήτηση Συμβόλου & Λίστες Προβολής... 2 Συναλλαγές: καταχώρηση & τύποι εντολών... 2 Καταχώρηση σχετικών εντολών... 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 230 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 20

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 10 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 20 Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου, 217 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 2 Έτος: 1 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 2 Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 164

Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 164 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, 2018 Έτος: 11 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, 2018 Έτος: 11 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, 218 Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, 218 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 249

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου, 2016 Έτος: 9 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 249 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 216 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα