Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost"

Transcript

1 Panasonic Digitalna video kamera UPUTSTVO ZA UPOTREBU Model br. NV-GS400EG PRE UPOTREBE Informacije za vašu sigurnost Obzirom da se ovaj uređaj zagreva tokom upotrebe, koristite ga na dobro provetrenom mestu; ne instalirajte ovaj uređaj unutar zatvorenog prostora (polica za knjige i sl.) Kako bi se smanjila opasnost od vatre, strujnog udara i smetnji, koristite samo preporučenu opremu i ne izlažite je kiši, vlazi, kapljanju ili prskanju i vodite računa o tome da predmete ispunjene tečnošću, kao što su vaze, ne postavljate na opremu. Ispravljač napona Pločica sa oznakom nalazi se sa donje strane ispravljača. Molimo Vas da pre upotrebe pročitate ovo uputstvo u potpunosti. Web stranica: Dragi kupče Želelimo da iskoristimo ovu priliku i da vam se zahvalimo na kupovini Panasonic video kamere. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo i sačuvajte ga za potrebe budućeg informisanja. Skrećemo vam pažnju na to da se konkretne kontrole i tasteri na vašem modelu kamere mogu razlikovati od kontrola i tastera koji su prikazani na ilustracijama u ovom uputstvu. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i upotrebljavajte kameru pravilno Povrede ili materijalna šteta prouzrokovana upotrebom kamere koja nije u saglasnosti sa procedurama za upotrebu navedenim u ovom uputstvu su odgovornost korisnika. Isprobajte kameru Potrudite se da isprobate kameru pre snimanja prvog važnog materijala i proverite da li snima i radi pravilno. Proizvođač nije odgovoran za gubitak snimljenog materijala. Proizvođač neće biti odgovoran za gubitak snimljenog materijala usled oštećenja kamere ili njenog kvara, kvara kasete ili dodatne opreme. Pažljivo razmotrite zakone o autorskim pravima Presnimavanje traka, diskova ili drugog objavljenog ili emitovanog materijala u svrhu drugačiju od privatne upotrebe, može predstavljati prekršaj zakona o autorskim pravima. Čak i za potrebe privatne upotrebe, snimanje određenih materijala može biti zabranjeno. Kamera koristi tehnologiju za zaštitu od kopiranja i zaštićena je tehnologijama koju su patentirane i predstavljaju intelektualnu svojinu Japana i SAD-a. Kako bi koristili ove tehnologije, neophodno je ovlašćenje Macrovision kompanije. Rastavljanje ili prepravljanje kamere je zabranjeno. Windows je registrovana robna marka Microsoft korporacije u SAD. SD Logo je robna marka. Leica je registrovana robna marka Leica microsystems IR GmbH, a Dicomar je registrovana robna marka Leica Camera AG. Sva druga imena kompanija i imena proizvoda u uputstvu za upotrebu su robne ili registrovane robne marke odgovarajućih korporacija. Uputstvo za upotrebu Ovaj priručnik se koristi uz originalno uputstvo proizvodjača. Referentne strane (00), odnose se na stranice u originalnom uputstvu. Fajlovi snimljeni na MultiMediaCard ili SD memorijsku karticu Možda na ovoj kameri nećete moći da reprodukujete slike snimljene preko druge opreme i obrnuto. Zbog toga, prethodno proverite kompatibilnost opreme. Čuvajte karticu van domašaja dece kako dete ne bi progutalo karticu. Referentne strane Referentne strane su u originalnom uputstvu označene povlakama, na primer UPOZORENJE Kako bi se sprečio strujni udar, nemojte da uklanjate poklopac (ili poledjinu); kamera ne poseduje delove koje korisnik može da zameni ili popravi. Obratite se osobi kvalifikovanoj za servis. EMC Eelektrična i magnetna kompatibilnost Ovaj simbol (CE) se nalazi na pločici sa oznakom. Koristite samo preporučenu opremu. 1

2 SADRŽAJ SADRŽAJ...2 Standardna oprema...2 Opciona oprema...2 Kontrole i komponente...3 Daljinski upravljač...5 Napajanje...5 Vreme punjenja i moguće vreme snimanja...6 Kaiš rukohvata...6 Postavljanje poklopca na sočivo...6 Instalacija ramenog kaiša...7 Unos kasete...7 Upotreba kartice...7 Uključivanje kamere...7 Izbor moda...8 Upotreba tražila/lcd ekrana...8 Upotreba menija...8 Lista menija...9 Podešavanje datuma i vremena...10 Punjenje unutrašnje litijumske baterije...10 LP mod...11 Mod za snimanje zvuka...11 Mod za snimanje...11 U vezi snimanja...11 Snimanje na traku...11 Snimanje fotografija na karticu (Photoshot)...12 Quick Start funkcija...13 Snimanje uz Self-timer...13 Funkcije zumiranja...13 Funkcija digitalnog zuma...14 Funkcija za stabilizaciju slike...14 Fade In/Out funkcije...14 Funkcija kompenzacije pozadinskog osvetljenja...14 Funkcije za noćno snimanje...14 Soft Skin funkcija...15 Funkcija za umanjenje šuma vetra...15 Wide/Pro-Cinema funkcija...15 Cinema funkcija (...15 Snimanje u specijalnim situacijama...15 Snimanje u prirodnim bojama...15 Ručno podešavanje balansa beline...16 Ručno podešavanje brzine snimanja...16 Ručno podešavanje blende...16 Ručno podešavanje fokusa...17 Snimanje sa fiksnim osvetljenjem...17 Napredne funkcije...17 Upotreba internog video blica...18 Funkcija za umanjenje efekta "crvenog oka"...18 Funkcije digitalnih efekata...18 Mod reprodukcije...19 Reprodukcija trake...19 Da pronađete scenu koju želite da reprodukujete...19 Usporena reprodukcija...20 Zamrznuta reprodukcija / Zamrznuta reprodukcija napred...20 Funkcija indeksnog pretraživanja...20 Funkcija zuma reprodukcije...20 Funkcija reprodukcije digitalnih efekata...20 Reprodukcija sa kartice...21 Slide Show funkcija...21 Kreiranje naslova...21 Dodavanje naslova...21 Upisivanje podataka o štampi na karticu...22 Zaštita fajlova na kartici...22 Brisanje fajlova snimljenih na karticu...22 Formatiranje kartice...22 Reprodukcija preko TV-a...22 Mod za montažu...23 Snimanje sa trake na karticu...23 Nasnimavanje zvuka (Audio Dubbing)...23 Kopiranje na DVD-R ili S-VHS (ili VHS) kasete...23 Snimanje sadržaja sa druge opreme...24 Upotreba DV kabla za snimanje...24 Štampanje slika uz direktno povezivanje na štampač (PictBridge).24 Upotreba kamere uz računar...25 Kopiranje zamrznutih slika na PC...25 Upotreba uređaja kao Web kamere...25 Upotreba MotionDV STUDIO programa...25 Upotreba SD Viewer programa...25 Upotreba kartice u personalnom računaru...25 Dodatne informacije Indikatori Inicijalizacija modova Indikatori upozorenja/alarma Primedbe i saveti Mere opreza pri upotrebi Pre zahteva za servisom Objašnjenje pojmova Specifikacija uredjaja Specifikacija Standardna oprema Na slici se nalazi oprema koja dolazi uz kameru. 1. Ispravljač napona, DC kabl za napajanje i AC kabl za napajanje (8) 2. Baterijsko pakovanje (8) 3. Daljinski upravljač i baterija (7) 4. Free Style daljinski upravljač sa mikrofonom (7) 5. Poklopac sočiva (10) 6. AV kabl (45) 7. Rameni kaiš (10) 8. Komplet za povezivanje na USB priključak (USB kabl i disk) Opciona oprema 1. Ispravljač napona (VW-AD10E) 2. Baterijsko pakovanje (Lithium/CGA-DU14/1360mAh) 3. Baterijsko pakovanje (Lithium/CGA-DU21/2040mAh) 4. Širokougaono sočivo (VW-LW4307ME) 5. Teleskopsko sočivo (VW-LT4314NE) 6. Komplet filtera (VW-LF4WE) 7. Stereo mikrofon (VW-VMS2E) 8. Video osvetljenje (VW-LDC10E) 9. Video osvetljenje (VW-LDH3E) 10. Sijalica video osvetljenja (VZ-LL10E) 11. Sijalica video osvetljenja (VZ-LL3E) 12. Stereo mikrofon sa zumom (VW-VMH3E) 13. Shoe adapter (VW-SK11E) 14. Video blic (VW-FLH3E) 15. Stalak (VW-CT45E) 16. Košuljica za snimanje po kiši i snegu (VW-SJGS400E) 17. DV kabl (VW-CD1E) 18. Softver za DV montažu sa DV interfejsom (VW-DTM41E) 19. DV Editing softver (VW-DTM40E) 20. Softver za memorijsku SD karticu (VW-SWA1E) Program "TitleStudio" za pravljenje titlova i program "SD-Jukebox" za snimanje muzike nalaze se u opremi. (Međutim, ova kamera ne može da reprodukuje muziku.) 21 Memorijska SD kartica (RP-SD032/RP-SD064/RP-SD128/ RP-SDH256/RP-SDH512/RP-SDH01G) 22 PC adapter za memorijsku SD karticu (BN-SDABPE) 23 USB čitač/pisač za memorijsku SD karticu (BN-SDCAPE) Neki delovi opcionalna oprema nije dostupna u nekim zemljama 2

3 Kontrole i komponente 1. Priključak za Smart opremu Video DC osvetljenje (VW-LDH3E, opciono), video blic (VW-FLH3E, opciono) ili stereo mikrofon sa zumom (VW-VMH3E, opciono) možete priključiti na ovaj priključak. Napajanje se obezbedjuje preko same kamere kada koristite opremu koja poseduje Smart Accessory Shoe priključak. Nemojte da dodirujete sam priključak. 2. Taster za otvaranje monitora [PUSH OPEN] (12) 3. LCD monitor (12, 68) Obzirom na ograničenja u proizvodnji LCD monitora, mogu se javiti male tamne i svetle tačke na ekranu. Ovo nije kvar i ne utiče na snimak. 4. Poklopac odeljka za karticu (11) 5. Odeljak za karticu (11) 6. Poluga za otvaranje odeljka za karticu [OPEN] (11) 22. Sočivo (LEICA DICOMAR) 23. Štitnik sočiva (68) 24. Višenamenski prsten za ručno podešavanje (25, 31, 32, 32) 25. Interni stereo mikrofon (26, 28) 26. Fokus/Zum taster [FOCUS/ZOOM] (32) 27. Taster za snimanje/podešavanje blende [SHUTTER/IRIS] (31,32) 28. Taster balansa beline [WB] (30) 29. Okular 30. Taster za uključivanje LCD ekrana [POWER LCD] (13) Indikator statusa LCD ekrana (13) 31. Prekidač za izbor moda [AUTO/MANUAL/AE LOCK] (21, 29, 33) 32. Taster za oslobadjanje kaiša (10) 33. Senzor balansa beline (31) 34. Svetlo za snimanje (21) 35. Interni video blic (34) 36. Senzor daljinske kontrole (8) 7. Aspect/Pro-Cinema taster [ASPECT/PRO-CINEMA] (28) 8. Taster blica [ ] (34) 9. Taster za proveru snimka [ ] (21) Taster za snimanje [REC] (49) 10. Taster za pozadinsko osvetljenje [BACK LIGHT] (27, 49) 11. Indikator pristupa kartici [ACCESS] (11) 12. [MULTI] taster (36, 42) [P-IN-P] taster za Picture-in-Picture mod (36) 13. Taster za noćno snimanje u boji [COLOUR NIGHT VIEW] (27) 14. Taster [SOFT SKIN] moda (28) 15. Taster [TELE MACRO] moda (25) 16. Taster za otvaranje menija [MENU] (13) 17. Taster pauze [ ] (41) Taster za zamrzavanje slike [STILL] (22, 35) 18. Taster za premotavanje/reprodukciju unapred [ ] (38, 41) 19. Taster za reprodukciju [ ] (38, 41) Taster za potvrdu/unos [ENTER] (13) 20. Taster za zaustavljanje [ ] (38, 41) Taster [FADE] funkcije (27) 21. Taster za premotavanje/reprodukciju unazad [ ] (38, 41) 37. USB priključak [ ] (52) 38. Priključak za Free Style daljinski upravljač sa mikrofonom [REMOTE] (22) Priključak za mikrofon [MIC] Interni mikrofon neće raditi ako priključite eksterni mikrofon ili drugu audio opremu (62). Kada priključite Free Style daljinski upravljač sa mikrofonom na ovaj priključak i pritisnete [TALK] taster interni mikrofon neće raditi (22). Kada priključujete Free Style daljinski upravljač, unesite priključak do kraja. Možete koristiti kompatibilne mikrofone. Zavisno od tipa mikrofona, on može stvarati šum. U tom slučaju, preporučujemo da koristite bateriju kao izvor napajanja kamere. 39. Ulazni/izlazni Audio-Video priključak [AV IN/OUT] (45) Priključak za slušalice [PHONES] Povezivanjem AV kabla na ovaj priključak aktivirate interni zvučnik, ali se zvučnik isključuje kada priključite slušalice ili sličnu opremu. Kada povežete AV kabl na ovaj terminal, unesite priključak do kraja. Kada koristite slušalice, postavite [AV JACK] u [AV IN/OUT] ili [INITIAL] podmeniju na [OUT/PHONES]. Ako postavite [AV JACK] na [OUT], možete čuti šum na desnom kanalu. 40. Taster za resetovanje [RESET] (56) 41. Poluga za otvaranje odeljka za kasete [OPEN/EJECT] (10) 42. Zvučnik (38) 43. Taster za pokretanje zaustavljanje snimanja slika [REC] Praktično za snimanje slika na nižim pozicijama. 3

4 Daljinski upravljač Uz pomoć bežičnog daljinskog upravljača koji dolazi uz kameru, većinu funkcija kamere može kontrolisati sa rastojanja. 44. Kontrola za izbor moda (12) 45. Taster za brzo pokretanje snimanja [QUICK START] (24) Indikator Quick Start funkcije (24) 46. Indikator napajanja (11, 21, 38) 47. Taster za pokretanje/zaustavljanje snimanja (21) 48. Prekidač napajanja [OFF/ON] (11, 21, 38, 64) 49. Držač kasete 50. Poklopac odeljka za kasetu (10) 51. Poluga za kontrolu zuma [W/T] (25, 26) Poluga za podešavanje nivoa zvuka/jog kontrola [-VOL/JOG+] (38, 39) 52. Taster za snimanje fotografije [PHOTO SHOT] (23, 47) 53. Kontrola za podešavanje okulara (12) 54. Tražilo (14, 66) Usled ograničenja koja proizilaze iz tehnologije izrade ekrana sa tečnim kristalima (LCD), mogu se pojaviti svetle ili tamne tačkice na ekranu tražila. Međutim, ovo nije kvar, i ne utiče na kvalitet snimka. 55. Taster za vađenje baterije [PUSH BATT] (9) 56. Odeljak za baterije 57. Držači ramenog kaiša (10) 58. Kaiš rukohvata (9) 59. Ležište za instalaciju na stalak Koristi se za instalaciju kamere na opcioni stalak. 60. DV terminal [DV] (48, 49) Priključite ovde digitalnu video opremu. 61. S-Video ulaz/izlaz [S-VIDEO IN/OUT] (45) 62. Taster datuma/vremena [DATE/TIME] (55) 63. Taster za prikaz ekranskih indikatora [OSD] (46) 64. Taster ekrana [DISPLAY] (55) 65. Reset taster [RESET] (71) 66. Taster za snimanje [ REC] (49) 67. Taster nasnimavanje zvuka [A.DUB] (47) 68. Tasteri za usmeravanje pri Playback Zoom funkciji [,,, ] (40) 69. Tasteri za usporenu reprodukciju i reprodukciju kadar po kadar [, ] ( : nazad; : napred) (39) 70. Taster za pretraživanje oznaka (indeksa) (, ) ( : nazad, : napred) (40) 71. Taster za izbor [SELECT] (41) 72. Taster za memorisanje [STORE] (41) 73. Taster za uključivanje/ isključivanje [OFF/ON] (41) 74. Taster za zumiranje i podešavanje jačine tona [ZOOM/VOL] (25, 38, 40) 75. Taster za pretraživanje promenljivom brzinom [VAR.SEARCH] (39) 76. Taster za pozivanje menija [MENU] (13) 77. Taster za snimanje fotografije [PHOTO SHOT] (23, 47) 78. Taster za unos titla [TITLE] (43) 79. Taster [MULTI/P-IN-P] funkcije (36, 42) 80. Taster za premotavanje/ reprodukciju unazad [ ] (38, 41) 81. Taster pauze [ ] (39, 41) 82. Stop taster [ ] (38, 41) 83. Taster za početak/kraj snimanja [START/STOP] (21) 84. Taster reprodukcije [ ] (38, 41) 85. Taster za premotavanje/ reprodukciju unapred [ ] (38, 41) 86. Taster zuma reprodukcije [P.B.ZOOM] (40) 87. Taster za potvrdu/unos [ENTER] (13) 4

5 Free style daljinski upravljač sa mikrofonom Ovaj upravljač omogućava vam da snimite scene pod različitim uglovima, visoko ili nisko, a praktičan je kada se koristi stalak. Kada ne koristite kontroler, zakačite štipaljku na rukohvat kaiša. Pomoću ovog upravljača, kameru možete da kontrolišete levom rukom. Upotreba daljinskog upravljača 1 Usmerite daljinski upravljač ka senzoru na kameri (36) i pritisnite odgovarajući taster. 88. Mikrofon [MIC] (22) 89. Taster za pokretanje/zaustavljanje snimanja [REC] 90. Poluga zuma [W/T] Brzina zumiranja menja se u dva koraka. 91. Taster za snimanje fotografije [PHOTO SHOT] 92. Taster za aktiviranje mikrofona na upravljaču [TALK] (22) Ako je upravljač sa mikrofonom povezan na [REMOTE] priključak i pritisnete [TALK] taster, aktivira se mikrofon na daljinskom u upravljaču, a interni mikrofon kamere se isključuje. 93. Štipaljka Unesite priključak u potpunosti u [REMOTE] terminal. Loša veza sprečiće normalan rad Daljinski upravljač Unos Button-type baterije Pre upotrebe daljinskog upravljača, unesite bateriju. 1 Dok pritiskate jezičak (1), izvucite držač baterije. 2 Unesite bateriju pozitivnim polom okrenutim ka gore. 3 Unesite držač baterije u daljinski upravljač. Udaljenost od kamere: do 5m Ugao: za 10 vertikalno od centralne ose i 15 o horizontalno od centralne ose. Prethodne vrednosti važe za sobnu upotrebu. Na otvorenom i pod jakim osvetljenjem, oprema možda neće raditi pravilno čak i u okviru prethodnih vrednosti. Na udaljenosti od 1m, možete da koristite daljinski upravljač sa strane na kojoj se nalazi LCD ekran na kameri. Izbor moda daljinskog upravljača Kada koristite dve kamere istovremeno, možete ih kontrolisati istim daljinskim upravljačem ako odaberete različite modove daljinskog upravljača. Ako se mod daljinskog upravljača i kamere ne poklapaju, prikazan je [REMOTE] indikator. Podešavanje na kameri: Postavite [REMOTE] u [INITIAL] podmeniju na željeni mod daljinskog upravljača (15) Podešavanje na daljinskom upravljaču: [VCR1]: Pritisnite [ ] taster i [ ] taster istovremeno. (1) [VCR2]: Pritisnite [ ] taster i [ ] taster istovremeno. (2) Kada zamenite bateriju na daljinskom upravljaču, mod daljinskog upravljača automatski se postavlja u [VCR1] mod. Napajanje Upotreba ispravljača napona Kada se baterija isprazni, zamenite je novom CR2025 baterijom. Radni vek baterije je oko godinu dana, ali to zavisi od frekvencije upotrebe. Proverite da li ste bateriju uneli pravilno, obzirom na polove. Pažnja Litijumska baterija je komponenta od presudne važnosti (CR2025, proizvedena od strane PANASONIC-a). Ne smete je izlagati toploti ili pražnjenju. Možete je uneti samo u uredjaj koji je projektovan za to. Zamenite je istom ili ekvivalentnom baterijom, preporučenom od strane proizvođača, na isti način kao i staru bateriju. Vodite računa o polaritetu. Ne pokušavajte da napunite staru bateriju ili da je upotrebite za drugu namenu. Bacite bateriju u skladu sa uputstvom proizvođača. Upozorenje Opasnost od vatre, eksplozije i opekotina. Nemojte puniti, rastavljati izlagati temperaturi od preko 100 ili spaljivati baterije. Držite ove baterije dalje od dece. Nemojte ih stavljati u usta. Ako ih progutate pozovite lekara. 1. Povežite DC kabl na kameru. 2. Povežite DC kabl na ispravljač. 3. Povežite AC kabl na ispravljač i mrežnu utičnicu. Kabl za napajanje ne može da uđe u potpunosti u ispravljač. Utikač će viriti kao na slici (1). Pre priključivanja/isključivanja napajanja, postavite prekidač [OFF/ON] na kameri na [OFF] poziciju i proverite da li je indikator napajanja isključen. 5

6 Upotreba baterije Pre upotrebe, napunite bateriju Preporučujemo vam da koristite Panasonic bateriju. Ne možemo vam garantovati kvalitetan rad kamere kada koristite baterije drugog proizvođača. 1 Postavite bateriju na ispravljač i napunite je. Obzirom da se baterija neće napuniti ako je kabl jednosmernog (DC) napajanja priključen na ispravljač, otkačite ga. Indikator [CHARGE] se pali i punjenje počinje. Kada se [CHARGE] indikator ugasi, punjenje je završeno. Kada punite bateriju koja je suviše iscrpljena, [CHARGE] indikator prvo treperi ali se punjenje sprovodi normalno. Kada je temperatura baterije suviše visoka ili niska, [CHARGE] indikator trepće i punjenje traje duže nego obično. 2 Priključite napunjenu bateriju na kameru Isključivanje izvora napajanja Postavite prekidač [OFF/ON] (48) u [OFF] poziciju i dok pritiskate [PUSH BATT] (55) taster, pomerite bateriju ili kabl jednosmernog napajanja ka gore, kako bi odvojili izvor. U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte stranu 57 u originalnom uputstvu. Vreme punjenja i moguće vreme snimanja CGA-DU14 (A) 2 sata i 45 min. (B) 2 sata (1 sat i 30 min.) (C) 1 sat (45 min.) CGA-DU21 (A) 3 sata i 55 min. (B) 3 sata (2 sata i 15 min.) (C) 1 sat i 30 min. (1 sat i 10 min.) (A) Vreme punjenja (B) Maksimalno neprekidno vreme snimanja (C) Vreme snimanja sa prekidima (Vreme snimanja sa prekidima je moguće vreme snimanja uz ponovljeno prekidanje i pokretanje operacije snimanja.) Baterija CGR-DU14 nalazi se u opremi. Vremena u tabeli su procene. Vrednosti u tabeli predstavljaju procenjeno vreme upotrebe prilikom upotrebe tražila. Brojevi u zagradi ukazuju na vreme snimanja pri upotrebi monitora. Vreme snimanja će biti kraće od navedenog u zavisnosti od uslova rada. Vremena data u tabeli procenjena su za neprekidno snimanje, pri temperaturi od 25 C i uz vlažnost od 60%. Ako se punjenje baterije vrši pri višoj ili nižoj temperaturi, vreme punjenja može biti duže. U sledećim slučajevima dostupno vreme snimanja postaje kraće: Upotreba tražila i LCD monitora istovremeno kada upotrebljavate 0 Lux Night View funkciju uz rotiranje LCD monitora kako bi snimili sebe. Kada podesite [EVF ON/AUTO] na [ON]. Kada kameru koristite sa uključenim LCD monitorom koji palite pritiskom na taster [POWER LCD]. Kada koristite dodatnu opremu koja se priključuje na Smart Accessory Shoe (Stereo zum mikrofon, Video svetlo itd) Kaiš rukohvata Da upotrebite kaiš Podesite veličinu kaiša prema svojoj ruci. 1 Otkačite kraj kaiša Da upotrebite traku za zglob Nošenje kamere je olakšano upotrebom ove trake. Uobičajeno se koristi zajedno sa Free Style daljinskim upravljačem sa mikrofonom. 1 Otvorite poklopac (32) stezanjem jezičaka sa strane i pritisnite taster za kaiš. 2 Otkačite kraj kaiša. 3 Pomerite kopču (A) u smeru strelice i ponovo povežite kaiš. 4 Povežite traku oko vašeg zgloba Kada vraćate traku u ležište, pritisnite poklopac bravice kako bi pravilno zaključali poklopac. Postavljanje poklopca na sočivo Da bi zaštitili površinu sočiva, postavite poklopac sočiva, 1 Provucite jedan kraj trake za osiguranje poklopca sočiva kroz otvor na držaču kaiša i zatim, provucite poklopac kroz traku za osiguranje poklopca sočiva. Kada poklopac nije na sočivu, možete da ga postavite na kaiš rukohvata (to ne možete da učinite kada koristite traku za zglob). Kada ne snimate, stavite poklopac na sočivo radi zaštite. 2 Podesite dužinu kaiša tako da odgovara veličini vaše šake. 3 Ponovo spojite kaiš preko vaše ruke. 6

7 Instalacija ramenog kaiša Preporučujemo vam da pre izlaska na snimanje instalirate rameni kaiš kako bi sprečili ispuštanje kamere. 1 Provucite kraj kaiša kroz držač (57) na kameri. 2 Savijte kraj kaiša i provucite ga kroz šnalu za podešavanje dužine kaiša i zategnite. Izvucite kaiš više od 2 cm (1) iz šnale tako da ne može da ispadne. Zakačite drugi kraj ramenog kaiša na drugi držač na isti način. Upotreba kartice Možete koristiti memorijsku karticu za snimanje slika. Mere opreza pre unosa/vadjenja kartice Proverite da li ste isključili kameru, U suprotnom, kamera neće raditi pravilno ili može doći do gubitka podataka sa kartice. Instalacija kartice 1 Pomerite [OPEN] polugu (6) da otvorite poklopac odeljka za memorijsku karticu (4). Unos kasete 1 Pomerite [OPEN/EJECT] polugu (41) ka napred i povucite ka dole da otvorite poklopac ležišta za kasetu. 2 Dok držite memorijsku karticu tako da odsečeni ugao (1) bude usmeren ka gore, unesite je u ležište na kameri. 2 Unesite kasetu. 3 Zatvorite poklopac odeljka za memorijsku karticu (4). Vadjenje memorijske kartice Otvorite poklopac odeljka za memorijsku karticu i izvucite je ravno napolje. Posle uklanjanja kartice, zatvorite poklopac odeljka za memorijsku karticu. 3 Zatvorite ležište za kasetu pritiskom na [PUSH CLOSE] taster (1). Indikator pristupa memorijskoj kartici [ACCESS] (11) 4 Zatvorite poklopac ležišta za kasetu. Sprečavanje slučajnog brisanja Otvaranjem klizača na kaseti (1) za sprečavanje slučajnog brisanja (pomeranje na [SAVE] poziciju), sprečava se snimanje na kasetu. Da omogućite snimanje pomerite klizač u [REC] poziciju. Za dodatne informacije u vezi ove mogućnosti, proverite str. 57 Dok kamera pristupa podacima na memorijskoj kartici (čitanje, snimanje, reprodukcija ili brisanje), indikator [ACCESS] svetli. NE pokušavajte da otvorite poklopac ili izvadite memorijsku karticu dok indikator [ACCESS] svetli. Ovakav postupak bi oštetio karticu, podatke na njoj i doveo do kvara kamere. Biće potrebni izvesno vreme da snimite slike ako koristite MultiMediaCard (Indikator [ACCESS] i dalje svetli. Medjutim, to nije znak kvara.) Uključivanje kamere Kada uključite kameru dok se poklopac nalazi na sočivu, automatski balans beline neće raditi pravilno. Molimo vas da uključite kameru tek nakon skidanja poklopca sa sočiva. Kako da uključite napajanje 1 Postavite [OFF/ON] prekidač (48) na [ON] dok pritiskate taster (1). Indikator [POWER] svetli (46). Kako da isključite napajanje 1 Postavite [OFF/ON] prekidač (48) na [OFF] dok pritiskate taster (1). 7

8 Izbor moda Možete odabrati željeni mod okretanjem kontrole za izbor moda. 1 Okrenite kontrolu za izbor moda (44) : Mod za snimanje na traku Upotrebite ovaj mod kada snimate slike na traku. Takođe, možete istovremeno snimati i nepokretne slike na memorijsku karticu dok snimate na traku. : Mod reprodukcije sa trake Koristite ovaj mod kada reprodukujete snimak sa trake. : Mod snimanja na memorijsku karticu Koristite ovaj mod kada snimate nepokretne slike ili video zapis na memorijsku karticu. : Mod za reprodukciju slika Koristite ovaj mod kada reprodukujte slike snimljene na memorijsku karticu. :PC mod (za personalni računar) Koristite ovaj moda kada želite da priključite kameru na računar. Upotreba tražila/lcd ekrana Upotreba tražila Pre upotrebe tražila, podesite polje pogleda tako da prikaz na tražilu bude čist i jasan. 1 Pomerite tražilo u smeru strelice. Tražilo možete da izvučete iz tela kamere, a dužina je regulisana u dva koraka. Nemojte da povlačite okular kako bi produžili tražilo. 2 Podesite prikaz pomeranjem kontrole (53). Ako želite da istovremeno koristite tražilo i LCD ekran: Postavite [LCD/EVF] >> [EVF ON/AUTO] >> [ON]. Tražilo se ne isključuje kada otvorite monitor. Kada isključite kameru ova postavka se otkazuje. Upotreba LCD monitora Dok je monitor otvoren, možete da snimate i istovremeno gledate scenu. 1 Pritisnite [PUSH OPEN] taster (2) i otvorite monitor (3) u smeru strelice. Tražilo se isključuje. Monitor se otvara za maksimalno 120. Ako otvorite ekran za svih 120 o, on postaje prikladan za kontrolu menija i reprodukciju slika. 2 Podesite ugao monitora u skladu sa uglom snimanja. Monitor možete da okrenete za maksimalno 180 (1) u odnosu na vertikalnu poziciju ka napred i 90 (2) ka dole. Nasilno rotiranje monitora izvan ovih granica će oštetiti kameru. Ne možete da rotirate monitor ako je otvoren za 120. Sprovedite rotiranje monitora pažljivo. Zatvaranje monitora Vratite ekran u osnovnu poziciju sve dok se ne zaključa. Vodite računa o tome da poklopac odeljka za memorijsku karticu bude zatvoren. Podešavanje osvetljenosti i nivoa boje Kada je opcija [LCD/EVF SET] u [LCD/EVF] podmeniju postavljena na [YES], prikazane su sledeće stavke: Osvetljenost ekrana [LCD BRIGHNESS] Za podešavanje osvetljenosti slike na ekranu. Nivo boje [LCD COLOUR LEVEL] Za podešavanje zasićenosti slike bojom. Osvetljenost tražila [EVF BRIGHTNESS] Za podešavanje osvetljenosti slike na tražilu. Da sprovedete podešavanje parametara Pritisnite [ / ] taster da izaberite opciju koju želite da podesite, a potom pritisnite [ / ] taster da povećate ili smanjite broj vertikalnih indikatora. Veći broj vertikalnih indikatora označava viši nivo osvetljenosti ili zasićenosti slike bojom. Povećavanje osvetljenosti čitavog ekrana Pritisnite [POWER LCD ] taster. Kada pritisnete [POWER LCD ] taster, LCD ekran postaje oko dva puta svetliji nego normalno. [POWER LCD ] indicator (30) svetli Kada je kamera uključena preko ispravljača napona, [POWER LCD] funkcija je automatski aktivna. Kada rotirate monitor za 180 a onda ga zatvorite, on dobija normalno osvetljenje. Da se vratite na normalan nivo osvetljenosti ekrana Pritisnite ponovo [POWER LCD ] taster. Da promenite kvalitet slike na LCD monitoru Postavite [LCD AI] u [LCD/EVF] podmeniju na [ON] ili [OFF]. [ON]: Slika na ekranu postaje jasnija i življa. (Efekat zavisi od scene koju snimate.) Kada je Power LCD indikator uključen, [LCD AI] opcija se automatski postavlja na [ON]. Ne možete da promenite ovu postavku. Ovo podešavanje ne utiče na izgled snimljene slike. Za dodatne informacije o ovoj temi pogledajte stranu 68 u originalnom uputstvu. Upotreba menija Radi lakšeg izbora funkcije ili podešavanja, kamera prikazuje postavku funkcija preko menija na ekranu. Kada pristupate menijima kroz tražilo, postavite [LCD/EVF] >> [EVF ON/AUTO] >> [ON] ili rotirajte LCD ekran za 180 o. 1 Pritisnite [MENU] taster (16). Prikazuje se meni koji odgovara modu koji je izabran kontrolom za izbor moda (44). 2 Pritisnite[ / ] taster da odaberete željeni podmeni. Pritisnite [ / ] taster da označite željenu opciju. 3 Pritisnite [ ] taster da prikažete odabrani podmeni. 4 Pritisnite [ / ] taster i odaberite stavku u meniju. 5 Pritisnite [ ] taster da prikažete željenu stavku menija. 6 Pritisnite [ / ] taster da odaberete željeni mod a zatim pritisnite [ENTER] taster da odaberete postavku. Dok je prikazan meni, ne možete da snimate i reprodukujete. Meni može biti prikazan tokom reprodukcije ali ne i tokom snimanja. Prethodne operacije možete da izvedete preko tastera [MENU], kursorskih tastera [,,, ] i [ENTER] tastera na daljinskom upravljaču. (6) Da se vratite na prethodni ekran: Pritisnite [ ] taster. 8

9 Da izađete iz menija: Pritisnite ponovo [MENU] taster. U vezi postavke moda menija Odabrana postavka u meniju, zadržava se u memoriji i nakon isključivanja kamere. Međutim, ako isključite bateriju ili ispravljač napona pre isključivanja kamere, odabrana postavka možda neće biti sačuvana. (Postavka [EFFECT2] menija (35) se ne zadržava u memoriji). Tok menija označen je u ovom tekstu znakom >>. Izbor fajla u modu reprodukcije slika Operacija izbora fajlova može biti potrebna tokom upotrebe menija. U tom slučaju, sprovedite narednu proceduru. 1 Pritisnite [ / / / ] taster da odaberite željeni fajl. Izbrani fajl označen je okvirom. 2 Pritisnite [ENTER] taster (19) da potvrdite izbor fajla. Posle svakog izbora, sprovedite željene operacije u meniju. (Procedura izbora fajla neće biti ponovljena u nastavku uputstva.) Lista menija Ilustracije prikazuju samo primer menija. Postoji mogućnost da će meniji izgledati drugačije. [TAPE RECORDING MENU] Mod za snimanje na traku 6) [DISPLAY] Podmeni za podešavanje ekrana: [DISPLAY] Mod prikaza na ekranu. (55) [DATE/TIME] Indikator datuma/vremena. (55) [C.DISPLAY] Mod prikaza brojača. (55) [C.RESET] Resetovanje brojača na nulu. (71) Ovom funkcijom, brojač se vraća na nulu. Međutim, time se ne resetuje kod vremena (Time Code) 7) [LCD/EVF] Podmeni za podešavanje monitora/tražila: [LCD AI] Inteligentna funkcija monitora (13) [LCD/EVF SET] Podešavanje monitora i tražila. (13) [SELF REC] Kada želite da snimite sebe. (22) [EVF ON/AUTO] Upotreba tražila. (12) 8) [INITAL] Inicijalni podmeni postavke uređaja. [BLANK SEARCH] Pretraživanje praznina. (22) [DEMO MODE] Demonstracioni mod Ako ne izdate komandu duže od 10 minuta nakon povezivanja ispravljača napona na kameru i postavljanja [OFF/ON] prekidača na [ON] poziciju bez unete kartice ili kasete, kamera se automatski prebacuje u demonstracioni mod radi prikaza vlastitih funkcija. Ako pritisnete bilo koji taster tokom ovog moda, demonstracija se prekida. Demonstracioni mod možete da pokrenete postavljanjem [DEMO MODE] opcije na [ON] i izlaskom iz menija. Da bi ste prekinuli demonstracioni mod, unesite kasetu u kameru, ili postavite [DEMO MODE] opciju na [OFF]. [AV JACK] AV priključak. (69) [REMOTE] Mod daljinskog upravljača. (8) [REC LAMP] Indikator snimanja. (21) [BEEP SOUND] Zvučni signal. (57) [CLOCK SET] Podešavanje datuma i vremena. (17) [INITIAL SET] Mod inicijalne postavke. (56) [TAPE PLAYBACK MENU] Mod reprodukcije sa trake 1) [CAMERA] Podmeni za podešavanje kamere: [PROG.AE] Mod automatske ekspozicije. (29) [OIS] Stabilizator slike. (26) [D.ZOOM] Digitalni zum. (26) [SELF TIMER] Tajmer snimanja. (25) [USB FUNCTION] Mod USB funkcije. (52) [REC MODE] Mod za snimanje. (23) [RED EYE] Mod za umanjenje efekta crvenog oka. (35) [FLASH LEVEL] Snaga blica. (35) Ako pritisnete [ ] taster, meni se vraća na prethodni ekran. 2) [ADVANCED] Podmeni naprednih funkcija [ZEBRA] Motiv zebrinih šara. (33) [PICTURE ADJ] Podešavanje slike. (33) [MIC LEVEL] Nivo osetljivosti mikrofona. (33) [BASS ENHANCE] Unapredjenje basa. (34) [COLOUR BAR] Traka boja. (34) 3) [DIGITAL] Podmeni digitalnih efekata: [EFFECT1] Grupa digitalnih efekata 1. (35) [EFFECT2] Grupa digitalnih efekata 2. (35) [MULTI MODE] Multi-Picture mod (36) [TITLE IN] Unos naslova. (43) 4) [CARD] Podmeni za postavku memorijske kartice: [PICT SIZE] Veličina slike. (24) [PICT QUALITY] Kvalitet slike. (24) [CREATE TITLE] Kreiranje naslova. (42) 5) [RECORDING] Podmeni postavke snimanja: [REC SPEED] Za izbor moda brzine snimanja. (18) [AUDIO REC] Mod snimanja zvuka. (18) [SCENE INDEX] Mod izbora scene po broju indeksa. (40) [WIND CUT] Funkcija za smanjenje šuma vetra. (28) [ZOOM MIC] Zum mikrofona. (26) [CINEMA] Format snimanja zapisa sličnog bioskopskom. (29) [H.SHOE MIC] Za mikrofon koji se postavlja na Hot Shoe adapter Ova funkcija smanjuje nivo zvuka niske frekvencije kako bi se izbeglo snimanje šuma vetra prilikom upotrebe stereo zum mikrofona (VW- VMH3E, opciono) 1) [PLAYBACK] Podmeni funkcija reprodukcije: [12bit AUDIO] Izbor zvučnog moda. (47) [AUDIO OUT] Mod zvučnog izlaza. (62) [USB FUNCTION] Mod za podešavanje USB funkcija. (52) 2) [AV IN/OUT] Podmeni postavke ulaznog/izlaznog Audio-Video priključka [AV JACK] AV priključak. (47) [A.DUB INPUT] Ulaz za nasnimavanje zvuka. (47) [DV OUT] Analogno-digitalni konverzioni izlaz. (64) 3) [DIGITAL] Podmeni digitalnih efekata pri reprodukciji: [EFECT ON] Uključivanje/isključivanje digitalnih efekata. (41) [EFECT SEL] Izbor digitalnog efekata. (41) [TITLE IN] Dodavanje naslova. (43) 4) [CARD] Podmeni za memorijsku karticu: [PICT QUALITY] Kvalitet slike. (24) [CREATE TITLE] Kreiranje naslova (42) 5) [RECORDING] Podmeni za podešavanje snimanja: [REC SPEED] Mod za podešavanje brzine snimanja. (18) [AUDIO REC] Mod za podešavanje snimanja zvuka. (18) [AUDIO LEVEL] Mod za podešavanje nivoa zvuka. (61) 6) [DISPLAY] Podmeni za podešavanje ekrana [DISPLAY] Mod za podešavanje prikaza. (55) [DATE/TIME] Indikator datuma/vremena. (55) [C.DISPLAY] Mod prikaza brojača. (55) [C.RESET] Resetovanje brojača na nulu. (71) [REC DATA] Podaci o kameri. Ako postavite [REC DATA] opciju na [ON], postavke (brzina snimanja, blenda i balans beline (30) i dr.) koje ste koristili tokom snimanja prikazuju se tokom reprodukcije. Indikator [---] se prikazuje 9

10 na ekranu kada nema podataka ili tokom usporene reprodukcije, zamrznute reprodukcije ili pretraživanja promenljivom brzinom. Informacije o postavci neće biti prikazane pravilno ako podatke o kameri reprodukujete na drugoj opremi. Podaci o kameri neće biti prikazani u narednim slučajevima: kada podatke snimite sa kartice na traku. kada se snimanje nastavi bez ulaznih signala. kada snimate preko S-Video ili AV ulaza kada snimite slike bez podataka o kameri preko DV terminala. kada prikazujete listu naslova. 7) [LCD/EVF] Podmeni za podešavanje monitora/tražila [LCD AI] Inteligentna funkcija monitora (13) [LCD/EVF SET] Podešavanje LCD ekrana i tražila. (13) [EVF ON/AUTO] Upotreba tražila. (12) 8) [INITAL] Inicijalni podmeni postavke uređaja. [BLANK SEARCH] Pretraživanje praznine. (22) [REMOTE] Mod daljinskog upravljača. (8) [BEEP SOUND] Zvučni signal. (57) [CARD RECORDING MENU] Meni za podešavanje moda snimanja na karticu 1) [CAMERA] Podmeni za podešavanje kamere: [PROG.AE] Mod automatske ekspozicije. (29) [OIS] Stabilizator slike. (26) [SHTR EFFECT] Zvučni signal operacije snimanja. (22) Snimku se može dodati zvuk sličan otvaranju blende na klasičnim kamerama. [SELF TIMER] Tajmer snimanja. (25) [RED EYE] Smanjenje efekta "crvenog oka". (35) [FLASH LEVEL] Snaga blica. (35) 2) [ADVANCED] Podmeni naprednih funkcija [ZEBRA] Motiv zebrinih šara. (33) [PICTURE ADJ] Podešavanje slike. (33) 3) [DIGITAL] Podmeni digitalnih efekata: [TITLE IN] Dodavanje naslova. (43) 4) [CARD] Podmeni postavke memorijske kartice: [PICT SIZE] Veličina slike. (24) [PICT QUALITY] Kvalitet slike. (24) [CREATE TITLE] Kreiranje naslova. (42) [BURST MODE] Snimanje više fotografija u nizu (rafalno). (24) 5) [RECORDING] Podmeni postavke snimanja: [WIND CUT] Funkcija za umanjenje šuma vetra. (28) [H.SHOE MIC] Za mikrofon koji se postavlja na Shoe adapter Ova funkcija smanjuje nivo zvuka niske frekvencije kako bi se izbeglo snimanje šuma vetra prilikom upotrebe stereo zum mikrofona (VW- VMH3E, opciono) 6) [DISPLAY] Podmeni postavke prikaza: [DISPLAY] Mod prikaza na ekranu. (55) [DATE/TIME] Indikator datuma/vremena. (55) 7) [LCD/EVF] Podmeni za podešavanje osvetljenosti i nivoa boje: Sve opcije i stavke u ovom meniju su jednake kao i u [LCD/EVF] podmeniju [TAPE RECORDING MENU] menija. 8) [INITAL] Inicijalni podmeni postavke uređaja. [AV JACK] AV priključak. (69) [REMOTE] Mod daljinskog upravljača. (8) [REC LAMP] Indikator snimanja. (21) [BEEP SOUND] Zvučni signal. (57) [CLOCK SET] Podešavanje datuma i vremena. (17) [INITIAL SET] Mod inicijalne postavke. (56) [PICTURE PLAYBACK MENU] Mod reprodukcije slika 1) [DELETE] Podmeni za brisanje fajlova. [FILE BY SEL] Izbor i brisanje fajlova. (44) [ALL FILES] Brisanje svih fajlova. (45) [TITEL BY SEL] Izbor i brisanje naslova. (44) 2) [EDITING] Podmeni za uredjivanje fajlova. [FILE LOCK] Zaključavanje fajlova. (44) [DPOF SET] DPOF postavka. (44) [CARD FORMAT] Formatiranje memorijske kartice. (45) 3) [PRINT] Podmeni postavke štampe. [THIS PICTURE] Štampanje prikazane slike. (50) [DATE] Štampanje datuma na slici. (50) 4) [DIGITAL] Podmeni postavke digitalne reprodukcije. [TITLE IN] Unos naslova. (43) 5) [DISPLAY] Podmeni postavke prikaza Sve opcije u ovom meniju jednake su opcijama [DISPLAY] podmenija [TAPE RECORDING MENU] menija. 6) [LCD/EVF] Podmeni postavke monitora/tražila. Sve opcije u ovom meniju jednake su opcijama [LCD/EVF] podmenija [TAPE PLAYBACK MENU] menija. 7) [INITAL] Inicijalni podmeni postavke uređaja. [AV JACK] AV priključak. (69) [REMOTE] Mod daljinskog upravljača. (8) Podešavanje datuma i vremena Obzirom da je interni sat neprecizan, pre snimanja proverite vreme. 1 Postavite [TAPE RECORDING MENU] ili [CARD RECORDING MENU] >> [INITIAL]) >> [CLOCK SET] >> [YES]. 2 Pritisnite [ / ] taster da odaberete [YEAR] (godinu), [MONTH] (mesec), [DAY] (dan), [HOUR] (sat) ili [MIN.] (minut). i postavite njihove vrednosti pritiskom na [ / ] tastere. Godina se menja sledećim redom: 2000, , 2000,... 3 Pritisnite MENU taster 16 da završite podešavanje. Rad časovnika počinje od (00) sekundi. Ako je baterija prazna, indikator [ ] ili [--] počinje da trepće. U tom slučaju napunite internu bateriju. Sat koristi 24-časovni sistem za prikaz vremena. Punjenje unutrašnje litijumske baterije Unutrašnja litijumska baterija održava rad sata. Kada se uključi indikator [ ] ili [--], to je znak da je energija baterije pri kraju. 1 Isključite kameru i priključite ispravljač napona, a nakon toga priključite ispravljač na mrežno napajanje. Nakon 24-časovnog punjenja, interna baterija može da napaja sat oko 6 meseci. 10

11 LP mod Željenu brzinu snimanja možete da odaberete preko [REC SPEED] opcije u [RECORDING] podmeniju. Ako odaberete LP mod, vreme snimanja postaje 1.5x duže od snimanja u SP modu. Iako se kvalitet slike ne smanjuje u ovom modu, tokom reprodukcije se može javiti mozaični šum, odnosno neke normalne funkcije mogu biti nedostupne. Snimak ostvaren u ovom modu nije u potpunosti kompatibilan sa drugom opremom. Ne možete da sprovedete Audio dubbing (nasnimavanje zvuka) u ovom modu. (47) Mod za snimanje zvuka Kvalitet snimljenog zvuka možete da odaberete preko [AUDIO REC] opcije u [RECORDING] podmeniju. Visok kvalitet zvuka možete da ostvarite uz "16 bit 48 khz 2 track" mod. Sa "12 bit 32 khz 4 track" modom, originalni zvuk može se snimati na 2 stereo kanala, dok se preostala dva kanala mogu upotrebiti za nasnimavanje zvuka). Mod za snimanje U vezi snimanja Kada snimate slike na traku, postavite kontrolu za izbor moda u poziciju za snimanje na traku [ ]. Kada snimate nepokretne slike na karticu, postavite kontrolu za izbor moda u poziciju za snimanje na karticu [ ] Kada je tokom snimanja [AUTO/MANUAL/AE LOCK] prekidač (31) postavljen u poziciju [AUTO], kamera automatski podešava fokus i balans beline. U nekim situacijama, ove funkcije neće biti podešene automatski već morati to da učinite ručno) (28, 30). Pre nego što uključite kameru, uklonite poklopac sočiva. Ako uključite kameru dok je poklopac na sočivu, funkcija automatskog podešavanja balansa beline (28) možda neće raditi pravilno. Ako mod pauze snimanja (Recording Pause Mode) traje duže od 6 minuta, kamera se automatski isključuje radi zaštite trake i uštede energije. (Ako koristite ispravljač napona, kamera se isključuje samo ako je kaseta uneta tokom moda za snimanje na traku.) Kada je kaseta uneta u kameru i kamera postavljena u mod za snimanje na traku, uredjaj se automatski isključuje kada pauza snimanja traje duže od 6 minuta. Da nastavite snimanje posle ovakve situacije, isključite, a potom opet uključite kameru. Kada snimate slike pod fluorescentnim osvetljenjem, ekran može trepereti. Medjutim, ovo ne predstavlja kvar. Indikator snimanja Tokom procesa snimanja ovaj indikator (34) svetli i upozorava korisnika da je snimanje u toku. Indikator snimanja ne svetli ako je opcija [REC LAMP] u [INTIAL] podmeniju postavljena na [OFF]. Snimanje na traku 1 Postavite [OFF/ON] prekidač (48) na ON. [POWER] indikator (46) svetli. 2 Pomerite kontrolu za izbor moda (44) na poziciju za snimanje na traku. 3 Pritisnite taster za početak/kraj snimanja (47). Snimanje počinje. Nakon što se prikaže [RECORD], indikator se menja u [REC] 4 Pritisnite taster za početak/kraj snimanja (47) da pauzirate snimanje. Prikazuje se indikator [PAUSE]. Čak i ako je kontrola za izbor moda postavljena u poziciju za snimanje na traku i snimanje je u toku, možete snimati nepokretne slike na memorijsku karticu pritiskom na [PHOTO SHOT] taster. 11

12 Da proverite snimak Kratkim pritiskom na [ ] taster (9) u modu pauze snimanja, možete da reprodukujete poslednjih nekoliko sekundi snimljene scene. Prikazuje se indikator [CHK]. Posle provere, kamera se vraća u mod pauze snimanja. U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte str.54 originalnog uputstva. Pronalaženje kraja snimka (Blank Search funkcija) Ova funkcija omogućava brzo pronalaženje kraja snimka na kaseti. 1 Postavite [TAPE RECORDING MENU] ili [TAPE PLAYBACK MENU] >> [INTIAL] >> [BLANK SEARCH] >> [YES]. Indikator [BLANK] javlja se tokom pretraživanja praznina. Oko 1 sekund pre kraja poslednje snimljene scene, kamera prelazi u mod pauze snimanja ili mod reprodukcije nepokretnih slika. Ako na kaseti nema praznine, kamera se zaustavlja na kraju trake. Da otkažete ovu funkciju pre kraja Pritisnite [ ] taster. Da dodate zvuk dok snimate Kada je Free Style daljinski upravljač, koji je priložen uz kameru, priključen na [REMOTE] priključak (38), možete dodati govor za vreme snimanja. Dok je pritisnut [TALK] taster (92), prikazan je indikator [ ] i zvuk se snima preko mikrofona (88) na Free Style daljinskom upravljaču. Interni mikrofon ne radi dok je pritisnut [TALK] taster. Digitalne nepokretne slike (Digital Still Picture) Možete snimiti pojedinačne snimke na traku uz pomoć Digital Still Picture moda. Kada pritisnete [STILL] taster (17), slike postaju nepokretne. Kada ponovo pritisnete ovaj taster, mod za snimanje fotografija se isključuje. Možete snimiti slike na karticu pritiskom na taster [PHOTO SHOT] pošto ste podesili Digital Still Picture mod a potom pregledati slike. Progresivne fotografije (Progressive Photoshot) Kada je prikazan [ ] indikator, aktivna je funkcija za snimanje progresivnih fotografija. Na ovaj način možete snimati slike višeg kvaliteta. U nekim slučajevima se ova funkcija ne može aktivirati, u zavisnosti od funkcije koju koristite. (52) Da bi ste snimali slike višeg kvaliteta, preporučujemo vam da izaberete mod za snimanje na memorijsku karticu. (Kako bi se prrogressive funkcija aktivirala nezavisno od funkcije koju koristite). Kada snimate na traku i memorijsku karticu istovremeno, ova funkcija ne aktivira. Da snimite sebe Otvaranjem LCD ekrana i rotiranjem ka napred (ka sočivu), možete omogućiti osobi ispred kamere da prati snimak tokom snimanja. Kada je [EVF ON/AUTO] opcija postavljena na [ON], a LCD ekran otvoren, tražilo se automatski isključuje. Međutim kada je LCD ekran okrenut ka napred, slika se prikazuje i na tražilu. Ako želite da prikažete sliku okrenutu kao u ogledalu dok snimate na ovaj način, postavite [SELF REC] opciju u [LCD/EVF] podmeniju na [MIRROR]. Slike će biti snimljene normalno, bez okretanja. Slike snimljene Frame Moving Pictures opcijom (Frejm mod) Frame Moving Pictures mod omogućava vam snimanje prirodnih slika visokog kvaliteta, čak i kad snimana scena poseduje dosta pokreta. Ovakvo snimanje odvija se pri 25 frejma u sekundi (takođe je moguće snimiti zvuk). 1 Postavite [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [REC MODE] >> [FRAME]. Pojavljuje se indikator [FRAME]. 2 Pritisnite [RECORDING START/STOP] taster (47). U vezi dodatnih informacija o ovoj opciji, pogledajte str.54 originalnog uputstva. Snimanje fotografija na karticu (Photoshot) Ova kamera dozvoljava snimanje fotografija na memorijsku karticu. Veličina slike koju možete da snimite ovom kamerom je oko 4.0 miliona piksela. U poredjenju sa normalnim snimanjem, mega-pikselne slike se mogu štampati jasno. Kada snimate u modu za snimanje na traku 1 Postavite kontrolu za izbor moda (44) u poziciju za snimanje na traku. 2 Pritisnite [PHOTO SHOT] taster do kraja (52). Ako želite da snimate kvalitetnije slike, preporučujemo vam mod za snimanje na karticu. Kada snimate u modu za snimanje na karticu 1 Postavite kontrolu za izbor moda (44) na mod za snimanje na karticu. 2 Pritisnite [PHOTO SHOT] taster (47) do pola. Vrednost blende i priraštaj za kompenzaciju beline su fiksirani i kamera se automatski fokusira na objekat koji snimate. (1) Indikator šanse za pravilan snimak. (2) Zona fokusa Indikator šanse za pravilan snimak Svetli (zeleno): Objekat je pravilno fokusiran (fokus je stabilan i možete da snimite oštriju sliku.) Svetli (belo): Objekat je gotovo fokusiran. Trepće (belo): Kamera se fokusira na objekat. Bez indikatora: Kamera ne može da se fokusira na objekat. Kada je funkcija stabilizacije slike (24) podešena na [ON] ova funkcija radi stabilnije (pojavljuje se indikator ["MEGA"]) [PHOTO SHOT] taster na daljinskom upravljaču sa mikrofonom se ne može pritisnuti do pola. 3 Pritisnite [PHOTO SHOT] taster (52) u potpunosti. Indikator [PICTURE] svetli crveno. Indikator šanse za pravilan snimak javlja se čak i ako ne pritisnete [PHOTO SHOT] taster. Čak iako pritisnete [PHOTO SHOT] taster do pola, indikator šanse za pravilan snimak se ne prikazuje u modu za ručno fokusiranje. 12

13 Izbor veličine slike Mod snimanja na traku Odaberite [TAPE RECORDING MENU] >> [CARD] >> [PICTURE SIZE] >>[1280x960] ili [640x480] Mod snimanja na karticu Odaberite [CARD RECORDING MENU] >> [CARD] >> [PICTURE SIZE] >>[2288x1728], [1600x1200], [1280x960] ili [640x480] Izbor kvaliteta slike 1 Postavite [TAPE RECORDING MENU] ili [CARD RECORDING MENU] >> [CARD] >> [PICT QUALITY] >> željeni kvalitet slike. Snimanje više slika u nizu (Continuous Photoshot) Niz slika možete snimiti na karticu u jednakim intervalima. Možete da snimate samo u formatu [640x480]. 1 Postavite [CARD RECORDING MENU] >> [CARD] >> [BURST MODE] >> [ON]. Pojavljuje se [ ] indikator. 2 Nastavite da pritiskate [PHOTO SHOT] taster. Continous Photoshot funkciju možete da aktivirate pritiskom na [PHOTO SHOT] taster na pola. U ovom slučaju, ako je funkcija stabilizacije slike (24) postavljena na [ON], funkcija će raditi efikasnije. Kada je odabrana [ON] opcija, slike se mogu snimati u inervalu od oko 0.7 sekundi sve dok ne pustite [PHOTO SHOT] taster ili dok se ne snimi deset fotografija. (Ne možete da korisitite Continous Photoshot funkciju kada je odabrana 1/2, 1/3, 1/6 ili 1/12 brzina snimanja.). U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte str.56. Quick Start funkcija Pritiskom na [QUICK START] taster (45), kamera postaje spremna za snimanje 1.7 sekundi nakon uključivanja. 1 Pritisnite [QUICK START] taster (45) Quick Start indikator svetli. 2 Postavite [OFF/ON] prekidač (48) u [OFF] poziciju. Quick Start indikator snimanja i dalje svetli. 3 Postavite [OFF/ON] prekidač (48) u [ON] poziciju. Kamera će biti sprema za snimanje nakon oko 1.7 sekundi. Da otkažete Quick Start funkciju Pritisnite i držite [QUICK START] taster oko dve sekunde i proverite da li je Quick Start indikator isključen. Za dodatne informacije o ovoj temi, pogledajte str.55 originalnog uputstva. Snimanje uz Self-timer Kada podesite tajmer, snimanje na memorijsku karticu pokreće se automatski nakon 10 sekundi. 1 Odaberite [TAPE RECORDING MENU] ili [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [SELF TIMER] >> [ON]. Pojavljuje se indikator [ ]. 2 Pritisnite [PHOTO SHOT] taster (52). Indikator snimanja (34) i indikator [ ] trepću i snimanje počinje posle 10 sekundi. Da otkažete tajmer snimanja dok indikator [ ] trepće, pritisnite [MENU] taster. Možete da koristite i Continuous Photoshot funkciju. (22) U vezi dodatnih informacija pogledajte str.55 originalnog uputstva. Funkcije zumiranja Ova funkcija pruža specijalne efekte pri snimanju krupnog plana ili širokougaonih snimaka objekata. Kada upotrebljavate [W/T] polugu (51). 1 Za širokougaone snimke (zoom out): Pomerite [W/T] polugu (51) ka [W]. Za krupan plan (zoom in): Pomerite [W/T] polugu ka [T]. Kada uputrebljavate Multi Manual prsten 1. Postavite [AUTO/MANUAL/AE LOCK] prekidač (31) na [MANUAL]. Indikatori [MLN] i [ MZ] (mod ručnog zuma) se prikazuju. (Kada se pojavi [ MZ] indikator, kamera je u auto fokusu). 2. Okrenite Multi Manual prsten (24) da zumirate scenu. Brzina zumiranja se menja u zavisnosti od brzine kojom okrećete prsten ili pomerate [W/T] polugu. Indikator uvećanja se na kratko prikazuje. Da snimite krupan plan malih objekata (Macro Close-up funkcija) Kada je odabran stepen uvećanja od 1x, kamera može da se fokusira na objekt koji se nalazi do 4 cm od sočiva. Na ovaj način možete da snimite male objekte kao što su insekti. Upotreba Tele-Macro funkcije Uz stepen uvećanja od 12x, kamera može da se fokusira na objekat koji se nalazi na oko 50 cm od sočiva. Fokusiranje na objekat uz pozadinu van fokusa čini sliku impresivnijom. 1 Pritisnite [TELE MACRO] taster (15). Stepen uvećanja privremeno se postavlja na 12x, a objekat možete da fokusirate sa rastojanja od 50 cm. Prikazuje se [T.MACRO] indikator. 2 Pritisnite taster za početak/zaustavljanje snimanja (47) ili [PHOTO SHOT] taster (52). Da otkažete Tele-Macro funkciju Pritisnite [TELE MACRO] taster (u ovom slučaju, stepen uvećanja ne ostaje sačuvan). Ili pomerite [W/T] polugu. 13

14 Da upotrebite funkciju zuma mikrofona Istovremeno za operacijom zumiranja, menja se usmerenost i osetljivost mikrofona i snima se odgovarajući zvuk. Odaberite [TAPE RECORDING MENU] >> [RECORDING] >> [ZOOM MIC] >> [ON]. (Prikazuje se [Z.MIC] indikator.) U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte str.56. Funkcija digitalnog zuma Ova funkcija je korisna kada želite da snimite krupan plan objekata koji su van normalnog opsega zuma od 1x do 12x. Uz funkciju digitalnog zuma, možete da odaberete uvećanje od 24x do 600x. 1 Odaberite [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [D.ZOOM] >> [24 x] ili [600 x]. 24 x : Digitalno zumiranje do 24x 600 x : Digitalno zumiranje do 600x 2 Pomerite [W/T] polugu (51) ka [W] ili [T] da zumirate ka ili od objekta. Da otkažete funkciju digitalnog zuma Odaberite [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [D.ZOOM] >> [OFF]. U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte str.56. Funkcija za stabilizaciju slike Ako pomerite kameru tokom snimanja, uređaj ispravlja pomeranje. Ako je pomeranje kamere suviše izraženo, sistem možda neće moći da stabilizuje sliku. 1 Odaberite [TAPE RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [OIS] >> [ON]. Prikazuje se [ ] indikator. 2 Pritisnite taster za početak/zaustavljanje snimanja (47) ili [PHOTO SHOT] taster (52) da pokrenete snimanje. Da otkažete funkciju za stabilizaciju slike Odaberite [TAPE RECORDING MENU] ili [CARD RECORDING MENU] >> [CAMERA] >> [OIS] >> [OFF]. U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte str.58. Fade In/Out funkcije Fade In funkcija Ova funkcija omogućava da se slika i zvuk postepeno pojave na početku snimanja iz crnog ekrana. 1 Pritisnite i držite [FADE] taster (20) tokom pauze moda za snimanje. Slika postepeno nestaje. 2 Kada slika nestane u potpunosti, pritisnite taster za početak/zaustavljanje snimanja (47) da pokrenete snimanje. 3 Pustite [FADE] taster (20) oko 3 sekunde nakon početka snimanja. Slika se postepeno pojavljuje. Fade Out funkcija Fade Out funkcija izaziva postepeno javljanje slike i zvuka, uz crni ekran na kraju scene. 1 Pritisnite i držite [FADE] taster (20) tokom snimanja. Slika postepeno nestaje. 2 Kada slika nestane u potpunosti, pritisnite taster za početak/zaustavljanje snimanja (47) i zaustavite snimanje. 3 Pustite [FADE] taster (20). Zamrznute slike ne možete da koristite za fade in ili fade out funkcije. Funkcija kompenzacije pozadinskog osvetljenja Ova funkcija sprečava snimanje suviše tamnog objekta usled pozadinskog osvetljenja (osvetljenje iza objekta koji snimate.). 1 Pritisnite [BACK LIGHT] taster (10). Indikator [ ] trepće, a zatim ostaje uključen. Celokupan ekran postaje svetliji. Da nastavite normalno snimanje Pritisnite [BACK LIGHT] taster. U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte str.56. Funkcije za noćno snimanje Funkcija za noćno snimanje u boji (Super Colour Night View Function) Ova funkcija dozvoljava vam snimanje jasnih slika u boji na lokacijama sa slabim osvetljenjem. 1 Pritisnite [COLOUR NIGHT VIEW] taster (13) sve dok se ne prikaže [C.NIGHT VIEW] indikator. Funkcija za noćno snimanje pri 0 luksa Uz upotrebu svetlosti sa LCD monitora, možete da snimate na mestima sa osvetljenjem od 0 luksa. 1 Pritisnite [COLOUR NIGHT VIEW] taster (13) sve dok se ne prikaže [0LUX NIGHT VIEW] indikator. Prikazuje se [REVERSE THE LCD MONITOR] indikator. 2 Okrenite LCD monitor ka napred (ka sočivu). Ekran postaje beo i tražilo se uključuje. Dostupan domet LCD monitora je oko 1.2m. Da otkažete funkcije za noćno snimanje Pritisnite [COLOUR NIGHT VIEW] taster više puta dok ne isključite [C.NIGHT VIEW] i [0LUX NIGHT VIEW] indikator. U vezi dodatnih informacija o ovoj temi, pogledajte str

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Digitalni HD kamkorder

Digitalni HD kamkorder 4-416-970-11(1) Digitalni HD kamkorder Uputstvo za upotrebu Molimo, takođe pogledajte: http://www.sony.net/sonyinfo/support/ Sadržaj Početak Snimanje/reprodukcija Napredne funkcije Editovanje Memorisanje

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР : AVM-56276BTG 1 3 2 5 3 7 4 8 5 9 6 11 7 13 8 (RADIO) 20 9 USB/SD/MMC 23 10 BLUETOOTH 24 11 (TV) 27 12 28 13 29 14 30 15 34 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 RU - 2 1.,..

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart M417/M517 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart M417/M517 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart M417/M517 με HP Instant Share Εγχειρίδιο χρήσης µ µ µ µ 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. µ. µ HP. µ µ µ µ. HP µ µ. µ Windows µ Microsoft Corporation...

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama.

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama. Mjere sigurnosti Pri proizvodnji ovog uređaja, u skladu sa standardima kvalitete, posvećena je iznimna pažnja sigurnosti korisnika. Međutim, sigurnost je i Vaša odgovornost. U ovome poglavlju navode se

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart M305/M307 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart M305/M307 με HP Instant Share. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP Photosmart M305/M307 με HP Instant Share Εγχειρίδιο χρήσης µ µ µ µ µ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. µ. µ HP. µ µ µ µ. HP µ µ. µ Windows µ Microsoft Corporation...

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer

FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer 4-468-988-11(1) FM/MW/LW Digitalni Medija Plejer Uputstvo za upotrebu CS Za isključenje demonstrativnog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 13. DSX-A42UI/DSX-A40UI Ovaj uređaj iz bezbednosnih razloga obavezno

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Ovo je skraćena verzija Uputstva za upotrebu. Detaljno Uputstvo možete naći na Internetu pod:

Ovo je skraćena verzija Uputstva za upotrebu. Detaljno Uputstvo možete naći na Internetu pod: right page (1) of MC60 Maguro, kurz, sr A31008-H5760-A31-1-7E19 (06.10.2003, 14:58) Sadržaj Ovo je skraæena verzija Uputstva za upotrebu. Detaljno Uputstvo možete naæi na Internetu pod: www.my-siemens.com/mc

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV. Uputstvo za upotrebu 4-458-528-81(1) Vodič za početak. Gledanje TV-a. Korišćenje opcione opreme. Korišćenje funkcija MENU-ja

LCD TV. Uputstvo za upotrebu 4-458-528-81(1) Vodič za početak. Gledanje TV-a. Korišćenje opcione opreme. Korišćenje funkcija MENU-ja 4-458-528-81(1) LCD TV Uputstvo za upotrebu Vodič za početak Gledanje TV-a Korišćenje opcione opreme Korišćenje funkcija MENU-ja Dodatne informacije KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

hp photosmart 930 series

hp photosmart 930 series øçöéáêþ öùôïãñáöéêþ µç áíþ hp photosmart 930 series user's manual åã åéñßäéï ñþóçò µ µ µ µ µ µ 2003 Hewlett-Packard Company µ µ µ. µ, µ µ µ µ Hewlett-Packard Company. µ. Hewlett-Packard µ µ µ,. µ Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA 79 TEORIJA BETOSKIH KOSTRUKCIJA 79 Primer 1. Odrediti potrebn površin armatre za stb poznatih dimenzija, pravogaonog poprečnog preseka, opterećen momentima savijanja sled stalnog ( g ) i povremenog ( w )

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji

Διαβάστε περισσότερα

CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60

CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60 CL7 ZASLON PRIRUČNIK ZA BRZO POKRETANJE 6YD-F819U-60 Uvod UPOZORENJE U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije. Pregled uređaja

Διαβάστε περισσότερα

Auto Daylight Synchro (Αυτόματος Συγχρονισμός Φωτός ημέρας) Clear Photo LCD

Auto Daylight Synchro (Αυτόματος Συγχρονισμός Φωτός ημέρας) Clear Photo LCD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1-9 Κλείδωμα AE Τεχνολογία AGCS AR Coat (Επικάλυψη AR) Auto Review Cancel (Ακύρωση Αυτόματης ανασκόπησης) AF Illuminator (Φωτιστής ΑF) Διάφραγμα Auto

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

HRVATSKI LED TV. Upute za uporabu LED-32AF40

HRVATSKI LED TV. Upute za uporabu LED-32AF40 LED TV Upute za uporabu LED-32AF40 Sadržaj Sigurnosni savjeti i upute Pribor uz uređaj 2 5 Ugađanje FAV programa Auto pretraga Ručna pretraga 22 22 23 Priprema uređaja Montaža i demontaža stalka Smještaj

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης

Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400. Οδηγίες Χρήσης Αυτόνοµη συσκευή DVR τεσσάρων καναλιών DVR MXD-400 Οδηγίες Χρήσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδηγίες χρήσης Για να µπορείτε να αξιοποιήσετε στο µέγιστο τις δυνατότητες της συσκευής - αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Digitalni HD prijemnik Opticum 9600

Digitalni HD prijemnik Opticum 9600 Upute za upotrebu Digitalni HD prijemnik Opticum 9600 Sadržaj 1. Mjere opreza... 2 2. Zaštita okoliša.....4 3. Mogućnosti... 5 4. Daljinski upravljač... 6 5. Prednji panel... 7 6. Zadnji panel... 8 7.

Διαβάστε περισσότερα

FM Radiosat. Upute za uporabu ICF-C05iP (1) Sony Corporation. Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.

FM Radiosat. Upute za uporabu ICF-C05iP (1) Sony Corporation. Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation. 4-174-732-33(1) FM Radiosat Upute za uporabu ICF-C05iP Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation. No Power No Problem je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation. 2010. Sony Corporation Sadržaj

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj Upute za uporabu

FM/MW/LW Autoradio CD uređaj Upute za uporabu 4-466-656-11(1) FM/MW/LW Kompakt disk plejer Uputstvo za upotrebu IIM8 CS BA FM/MW/LW Autoradio CD uređaj Upute za uporabu HR FM/MW/LW CD predvajalnik Navodila za uporabo SL CDX-G1002U/CDX-G1001U/CDX-G1000U

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

Drive Partner for your Safety. All-in-one video recorder with GPS Reader

Drive Partner for your Safety. All-in-one video recorder with GPS Reader Drive Partner for your Safety All-in-one video recorder with GPS Reader 2011 1. Καταγραφικό οχημάτων (In-car μαύρο κουτί, in-car καταγραφέας ατυχημάτων) ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΑ ΤΜΒΑΝΣΩΝ; Προσαρμόστε το στο όχημα και

Διαβάστε περισσότερα

Višenamjenski DVD rekorder

Višenamjenski DVD rekorder 4-156-864-11(2) Odabir načina kopiranja 8 Upoznavanje DVDirect rekordera 22 Priprema za snimanje 29 Kopiranje s Handycama 38 Višenamjenski DVD rekorder Kopiranje s videouređaja Kopiranje fotografija Pregled

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

CQ-VD7005N Ugradni 7-inčni široki kolor LCD monitor/dvd/cd prijemnik. CQ-VD6505N Dual DIN ugradni 6.5-inčni široki kolor LCD monitor DVD/CD prijemnik

CQ-VD7005N Ugradni 7-inčni široki kolor LCD monitor/dvd/cd prijemnik. CQ-VD6505N Dual DIN ugradni 6.5-inčni široki kolor LCD monitor DVD/CD prijemnik Radio DSP Eliminisanje višesmernog šuma Eliminisanje šuma sa susednih kanala Radio DSP Kristalno jasan prijem Oprostite se od statičkog šuma, šuštanja, pucketanja i slabljenja signala koji je uobičajen

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-301 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-301 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

Slika 1 Page Setup komande

Slika 1 Page Setup komande Podešavanje stranice Dokumenti kreirani u Word-u se veoma često štampaju na papiru, pa je neophodno podesiti veličinu stranice papira, orijentaciju papira, margine, prostor za koričenje, položaj zaglavlja

Διαβάστε περισσότερα

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine.

Poštovani Kupče, lična bezbednost; ispravnost automobila; zaštita životne sredine. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Doblo. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg vozila i služite se njime

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-1005

LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL. Kitchen Scale Model: KW-1005 GB LET S LIVE TOGETHER INSTRUCTION MANUAL Kitchen Scale Model: KW-1005 Thank you for choosing VOX Electronics kitchen scale. To ensure continued operation and accuracy, please read these operating instructions

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά...2 Λεπτομέρειες για την SD Cart...5 Time Stretch & Varispeed...9 Τρόποι ποδοδιακόπτη...

Πίνακας περιεχομένων Αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά...2 Λεπτομέρειες για την SD Cart...5 Time Stretch & Varispeed...9 Τρόποι ποδοδιακόπτη... Πίνακας περιεχομένων Αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά...2 SD Browser...2 Στάθμες αναπαραγωγής...3 Στάθμες εισόδου...3 Menu στοιχεία...3 Λεπτομέρειες για την SD Cart...5 Φορμάρισμα κάρτας...5 Μεταφορά ηχογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

SP-720UZ. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SP-720UZ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής Olympus. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

CH100 Prijenosni Full HD LED projektor Korisnički priručnik

CH100 Prijenosni Full HD LED projektor Korisnički priručnik CH100 Prijenosni Full HD LED projektor Korisnički priručnik Sadržaj Važne sigurnosne upute...3 Pregled...7 Značajke projektora...7 Isporučene komponente...8 Vanjski izgled projektora...9 Kontrole i funkcije...10

Διαβάστε περισσότερα

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 21.APRIL 2016.

CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 21.APRIL 2016. CENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR 21.APRIL 2016. UVOZ VELEPRODAJA I UGRADNJA OPREME ZA VIDEO NADZOR. KVALITET+ TRAJNOST tel/fax 023 510441 510442, 580-230 mob. 069/510-4401 23000 Zrenjanin, Ive Lole Ribara

Διαβάστε περισσότερα

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU Uputstvo za upotrebu Page 1 SADRŽAJ UVOD MAGNETO-TERAPIJA APARAT HX-M7 APARAT HX-M9 APARAT HX-M11 FREKVENCIJA REŽIM RADA MAGNETNA PROSTIRKA/TRAKA/SOLENOID

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα TS6010 HD

Περιεχόμενα TS6010 HD TS6010 HD Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφαλείας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μονάδα τηλεχειρισμού... Error! Bookmark not defined.

Διαβάστε περισσότερα

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich s mobile s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV / LED LCD TV KORISNIČKO UPUTSTVO

LCD TV / LED LCD TV KORISNIČKO UPUTSTVO BOSANSKI KORISNIČKO UPUTSTVO LCD TV / LED LCD TV Molimo, pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete rukovati svojim TV-om. Zadržite uputstvo za buduću upotrebu. www.lg.com kupuje se posebno

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Integrirano stereo pojačalo

Integrirano stereo pojačalo 2-688-078-12(1) Integrirano stereo pojačalo Upute za uporabu TA-FA1200ES 2006 Sony Corporation UPOZORENJE Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Kako biste

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV VLE 7131 BF HR

LCD TV VLE 7131 BF HR LCD TV VLE 7131 BF HR SADRŽAJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 POSTAVKE I SIGURNOST 6 OPĆE INFORMACIJE

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου (Microsoft Word) 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου 3. Δημιουργία Νέου Εγγράφου 4. Δημιουργία Εγγράφου Βασισμένο Σε Πρότυπο 5. Κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum Matematka Zadaci za drugi kolokvijum 8 Limesi funkcija i neprekidnost 8.. Dokazati po definiciji + + = + = ( ) = + ln( ) = + 8.. Odrediti levi i desni es funkcije u datoj tački f() = sgn, = g() =, = h()

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo

GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zadaci II deo GRANIČNE VREDNOSTI FUNKCIJA zdci II deo U sledećim zdcim ćemo korisii poznu grničnu vrednos: li i mnje vrijcije n i 0 n ( Zdci: ) Odredii sledeće grnične vrednosi: Rešenj: 4 ; 0 g ; 0 cos v) ; g) ; 4 ;

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων. Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 7: Η χρήση των πτώσεων στον σχηματισμό προτάσεων Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Sinus M Frekventni regulatori orisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Proizvođač Santerno Carraro Group www.santerno.com Ovlašćeni distributer za srbiju Makedoniju i ih Momentum doo

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα