ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ρ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΜΕΛΟΣ ΕΕ ΙΠ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα Τηλ , 1 Fax S.W.I.F.T.: BNGRGRAA

2 Περίληψη Η παρούσα µελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό, σε φυσικούς και οικονοµικούς όρους. Επικεντρώνεται στην ανάλυση των άµεσων (direct) επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό, και εξετάζει κυρίως την επίδραση των µεταβολών του δείκτη TCI στην τουριστική ζήτηση. Κατ αρχήν η µελέτη αποδεικνύει η χρήση δεδοµένων σε ετήσια βάση και για ολόκληρη την επικράτεια, η οποία περιέχει περιφέρειες µε πολύ διαφορετικά κλιµατολογικά χαρακτηριστικά, οδηγεί σε παραπλανητικά συµπεράσµατα. Στην συνέχεια, χρησιµοποιώντας δύο περιφέρειες, για τις οποίες είχαµε αξιόπιστα οικονοµικά και κλιµατικά δεδοµένα, ως παράδειγµα υπολογίσαµε την οικονοµική επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής. Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης προκύπτουν τα εξής δύο κύρια συµπεράσµατα στόχοι του στρατηγικού σχεδιασµού του ελληνικού τουρισµού: µείωση της εποχικότητας και διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας. Αυτοί οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν εάν αναγνωριστούν και αναδειχθούν τα πλούσια φυσικά χαρακτηριστικά των διάφορων περιοχών της χώρας, προωθηθούν ήπιες και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, δοθεί έµφαση στην προσέλκυση νέων στοχευµένων οµάδων τουριστών και ληφθούν µέτρα µετριασµού του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος λειτουργίας των τουριστικών µονάδων. Τέλος η µελέτη εκτιµά την αύξηση του λειτουργικού κόστους των ξενοδοχειακών µονάδων, στα πλαίσια της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, σε περίπου 5-7% ετησίως. Μια αύξηση τέτοιου µεγέθους, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη µείωση των διεθνών αφίξεων και εισπράξεων- κατά τους µήνες αιχµής και στις περιφέρειες αιχµής, µπορεί να έχει σηµαντικότατα αρνητικά αποτελέσµατα στα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης πολλών τουριστικών µονάδων. Εποµένως είναι εξαιρετικής σηµασίας να αναπτυχθεί άµεσα µακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασµός του ελληνικού τουρισµού µε την συνεργασία της πολιτείας και των εκπροσώπων του κλάδου, στην βάση των δύο κύριων στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 2

3 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η οικονοµική αποτύπωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον κλάδο του Ελληνικού τουρισµού µε βάση τις φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό. Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, λόγω της υψηλής συµµετοχής του στο ΑΕΠ της χώρας και της ακόµη υψηλότερης στην απασχόληση. Επίσης πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος του στην κάλυψη µέρους του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου της χώρας, ρόλος ο οποίος είναι εξαιρετικά σηµαντικός ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο. Από την άλλη µεριά όµως, ο ελληνικός τουρισµός παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα κύρια των οποίων είναι ο εποχικός και γεωγραφικός συγκεντρωτισµός του προσφερόµενου προϊόντος και η πολύ αργή προσαρµογή στις νέες διαµορφούµενες συνθήκες τόσο από στην πλευρά της ζήτησης όσο και του περιφερειακού ανταγωνισµού. Τα βασικά κλαδικά χαρακτηριστικά και οικονοµικά στοιχεία για τον ελληνικό τουρισµό παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 1 Πίνακας 1. Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού και επιδόσεις σε σύγκριση µε τους βασικούς ανταγωνιστές (2007) Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2007 Συµµετοχή στο ΑΕΠ 17,2% [WTTC] Συµµετοχή στην απασχόληση 20,8% της συνολικής απασχόλησης [WTTC] Απασχόληση (άµεση & έµµεση) [WTTC] Έσοδα 11,3 δισ. [ΤτΕ] Αφίξεις Αλλοδαπών 15,2 εκατ. Μέση κατά κεφαλή δαπάνη 743 Μερίδιο Αγοράς 1,68% Παγκόσµια, 3,13% Ευρώπη Εποχικότητα 47,7% των αφίξεων αλλοδαπών πραγµατοποιείται Ιούλιο - Αύγουστο Σεπτέµβριο Συγκέντρωση Προσφοράς 52% των ξενοδοχειακών κλινών συγκεντρώνονται σε 3 περιοχές της Ελλάδας [ΞΕΕ] Ξενοδοχειακή Υποδοµή ξενοδοχεία / κλίνες [ΞΕΕ] Ην. Βασίλειο ( ), Γερµανία ( ), Top 5 αγορές Ιταλία ( ), Ολλανδία ( ), Γαλλία ( ) [ΕΣΥΕ] 1 Τα στοιχεία του Πίνακα 1 προέκυψαν από την αναλυτική περιγραφή του ελληνικού τουρισµού, στην εκτενή µελέτη που κατατέθηκε στην ΤτΕ. 3

4 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού 2007 Επιδόσεις Ελλάδα Ανταγωνιστές είκτες Απόδοσης 2007 Ελλάδα Ισπανία Κύπρος Τουρκία Αίγυπτος Κροατία Κατάταξη - ιεθνείς Αφίξεις 16η 2η < 50η 9η 22η 24η Κατάταξη Έσοδα 12η 2η < 50η 10η 25η 26η ιεθνείς Αφίξεις 2007 (εκ) 15,2 58,7 2,4 22,2 10,6 9,3 % µεταβολή αφίξεων % 26,5% -11,1% 131,3% 107,8% 60,3% Έσοδα δις USD$ 15,5 57,6 2,7 18,5 9,3 9,3 % µεταβολή εσόδων ,5% 92,0% 42,1% 143,4% 116,3% 232,1% Μέση κατά κεφαλή δαπάνη ανά 1.019,7 971,4 ταξίδι σε USD 1.125,0 829,6 877, ,0 Μερίδιο αγοράς παγκόσµια σε Αφίξεις 1,68% 6,49% 0,27% 2,46% 1,17% 1,03% Μερίδιο αγοράς παγκόσµια σε Έσοδα 1,81% 6,72% 0,32% 2,16% 1,09% 1,09% Πηγή: επεξεργασία δεδοµένων από πολλαπλές πηγές Καθώς το τουριστικό προϊόν, κυρίως από την πλευρά της ζήτησης αλλά επίσης, σε µικρότερο βαθµό, και από την πλευρά της προσφοράς, εξαρτάται πάρα πολύ από τις κλιµατικές συνθήκες, είναι προφανές ότι είναι πολύ ευάλωτο στην κλιµατική αλλαγή. Υψηλές θερµοκρασίες, ακραία καιρικά φαινόµενα και έλλειψη νερού είναι µόνο µερικές από τις επιπτώσεις που θα επηρεάσουν σηµαντικά τον κλάδο του τουρισµού. Για παράδειγµα, έρευνα της Γερµανικής Κεντρικής Τράπεζας προβλέπει ανακατανοµή των τουριστικών αφίξεων υπέρ χωρών µε χαµηλότερες µέσες εαρινές θερµοκρασίες, όπως οι χώρες της Βαλτικής και της Benelux, η Γερµανία και η Σκανδιναβία, και σε βάρος των χωρών της ανατολικής Μεσογείου όπου ανήκει η Ελλάδα (Deutche Bank Research 2008). Επίσης Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού µελέτη του προβλέπει ότι ο τουρισµός στη Μεσόγειο θα επηρεαστεί σηµαντικότατα από την κλιµατική αλλαγή (Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenges 2008). Οι µελέτες αυτές αποτελούν παραδείγµατα της ραγδαία εξελισσόµενης τα τελευταία χρόνια βιβλιογραφίας που µελετά τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην οικονοµία γενικά και ειδικότερα στον τουρισµό. Με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση οι Πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν αντίστοιχα τις 4

5 σηµαντικότερες φυσικές και οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον κλάδο του τουρισµού. 2 Πίνακας 2: Φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό Άµεσες επιπτώσεις Αύξηση της θερµοκρασίας Άνοδος της στάθµης της θάλασσας Αλλαγές στην υγρασία και την ποιότητα του αέρα Αύξηση ξηρασίας Αύξηση της ρύπανσης Αύξηση του δείκτη δυσφορίας των επισκεπτών Μείωση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων Συχνότερη εµφάνιση φωτοχηµικού νέφους Αύξηση ακραίων γεγονότων (καταιγίδων, πληµµύρων, τυφώνων) Αύξηση πυρκαγιών και ασθενειών Καταστροφή ευαίσθητων οικοσυστηµάτων Έµµεσες επιπτώσεις Φθορές παράκτιων τουριστικών υποδοµών Απαξίωση τουριστικών υποδοµών λόγω έλλειψης φυσικών προϋποθέσεων χρήσης τους (ενδεικτικά, έλλειψη χιονιού για τα χιονοδροµικά κέντρα) ιείσδυση θαλάσσιου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα και υφαλµύρωση του πόσιµου νερού Μείωση διαθέσιµου νερού λόγω µείωσης βροχοπτώσεων Μείωση - εξάλειψη οικοτουριστικών υποδοµών και δραστηριοτήτων Πηγή: ηµιουργήθηκε από την ερευνητική οµάδα Πίνακας 3: Οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τουρισµό Οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό Πιθανή µείωση αριθµού αφικνούµενων τουριστών Πιθανή µείωση µέσου χρόνου παραµονής τους Μείωση εποχικότητας Μείωση διαθέσιµου εισοδήµατος παγκοσµίως για τον τουρισµό λόγω της πτώσης ΑΕΠ οφειλόµενη στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος Αύξηση µέσου κόστους εξυπηρέτησης αφικνούµενων τουριστών Κόστος αναγκαστικής διακοπής προσφερόµενης τουριστικής υπηρεσίας λόγω ακραίων φυσικών φαινοµένων (κόστος ευκαιρίας ή απωλεσθέντα έσοδα) Έργα στην κατεύθυνση µείωσης ρύπανσης και αέριων εκποµπών Έργα αντιµετώπισης των φυσικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και αντιµετώπισης ακραίων γεγονότων (φράγµατα, συστήµατα ανακύκλησης νερού) Ανάγκη ανάπτυξης νέων καινοτόµων βιοκλιµατικών υποδοµών Αυξηµένο κόστος συντήρησης των παλαιότερων υποδοµών Έργα υποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου µε ανθρωπογενές κεφάλαιο στην κατεύθυνση διατήρησης των θέλγητρων µίας περιοχής (πχ υποκατάσταση δάσους 2 είτε την µελέτη που κατατέθηκε στην ΤτΕ. 5

6 µε θεµατικό πάρκο, δραστηριοτήτων mountain bike µε πίστα carting, έλλειψη χιονιού µε δηµιουργία πίστας αναρρίχησης) Υποβάθµιση πολιτιστικών και ιστορικών µνηµείων (µελέτη UNESCO 2007) και πιθανή καταστροφή αρχαιολογικών µνηµείων Κόστος εκπαίδευσης και προσαρµογής του προσωπικού στα νέα µέσα και τρόπους λειτουργίας Επανατοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος διεθνώς Πηγή: ηµιουργήθηκε από την ερευνητική οµάδα Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία των µελετών αυτών και αναγνωρίζοντας τα µεθοδολογικά προβλήµατα και τους µεγάλους περιορισµούς που ενέχει κάθε προσπάθεια εκτίµησης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, η παρούσα µελέτη επιχειρεί να προσφέρει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες εκτιµήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη προσπάθεια διεθνώς, µε αναφορά σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν εντόπισε καµία ανάλογη δηµοσιευµένη έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η παρούσα µελέτη ασχολείται µόνο µε τα κόστη προσαρµογής και όχι µετριασµού λόγω του µεγέθους τόσο των τουριστικών µονάδων όσο και της χώρας γενικότερα. Οι σηµαντικότεροι στόχοι της µελέτης είναι η καταγραφή και παρουσίαση του φυσικού τουριστικού - και ειδικότερα ξενοδοχειακού - αποθέµατος της χώρας, η εκτίµηση και ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, η εκτίµηση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στις επιδόσεις αυτές, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η κατάθεση προτάσεων για λήψη µέτρων για την προσαρµογή του τουριστικού προϊόντος στην κλιµατική αλλαγή. Συναφείς και υποστηρικτικές του τουρισµού δραστηριότητες όπως ενδεικτικά αυτές της εστίασης, των µεταφορών, και της ψυχαγωγίας, αγνοήθηκαν καθώς είτε έχουν µελετηθεί στα πλαίσια άλλων κλαδικών µελετών, είτε οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι αδύνατο αν διαχωριστούν µεταξύ τοπικών χρηστών και τουριστών, είτε τέλος διότι η οικονοµική βαρύτητα τους είναι περιορισµένη. 6

7 Εποµένως, η παρούσα µελέτη θα περιοριστεί στις άµεσες (direct) επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον τοµέα του τουρισµού. Οι επιπτώσεις αυτές διακρίνονται στην παρούσα µελέτη ανάλογα µε την επίδρασή τους στα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης των τουριστικών µονάδων από: τη σκοπιά της ζήτησης, επηρεάζοντας τα έσοδα των τουριστικών επιχειρήσεων και την ετήσια κατανοµή τους. τη σκοπιά της προσφοράς, επηρεάζοντας τη δοµή του κόστους λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων άµεσα (κόστη λειτουργίας ή συντήρησης των υποδοµών), έµµεσα (ανάγκη για νέες υποδοµές, αυξηµένο κόστος χρηµατοδότησης, κόστος επανατοποθέτησης του τουριστικού προϊόντος στην εθνική και στη διεθνή αγορά) και δυνητικά, λόγω ακραίων γεγονότων που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή (αποζηµιώσεις, κόστος ευκαιρίας, αυξηµένο κόστος ασφάλισης) Το µέγεθος και η έκταση των επιπτώσεων αυτών ποικίλλουν ανάλογα µε : τα χαρακτηριστικά της τουριστικής επιχείρησης και των προσφερόµενων από αυτή υπηρεσιών (κατηγορία, τύπος πελατείας, πιστωτική πολιτική, βαθµός πιστότητας πελατείας, εξάρτηση από tour operators) τις υποδοµές κάθε καταλύµατος, το µέγεθος, την ηλικία του, τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού και τον βαθµό συντήρησης του, και τέλος την γεωγραφική περιοχή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένο το τουριστικό κατάλυµα 2. Μεθοδολογία, δεδοµένα και Οργάνωση της µελέτης Η εφαρµοζόµενη µεθοδολογία αποτελεί ένα συνδυασµό της µεθοδολογίας και των υποδείξεων ευρέως αποδεκτών σχετικών µελετών, µε κυριότερες τις Garnaut, 3 Metroeconomica, 4 και PESETA, 5 και της ανάγκης προσαρµογής της προσέγγισης και του βάθους έρευνας στην ποσοτική και ποιοτική 3 Garnaut, R., Garnaut Climate Change Review: final report, Garnaut Climate Change Review. 4 Climate Change Impacts and Adaptation Cross-regional Research Programme: Project E Quantifying the cost of impacts and adaptation, Defra Metroeconomica Ltd, UK, Ciscar, J.C. et al., Climate change impacts in Europe. Final report of the PESETA research project. EUR EN. JRC Scientific and Technical Reports. 7

8 διαθεσιµότητα των απαιτούµενων από την ακολουθουµένη µεθοδολογική προσέγγιση στοιχείων. Τα Σενάρια Μελέτης που ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα ανάλυση, στηρίχθηκαν αρχικά στη µελέτη του IPCC. Οι αρχικές εκτιµήσεις µε το µοντέλο κλιµατικής αλλαγής HadCM2 και µε το παλαιό σενάριο GCM IS92a, οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι θα υπάρξει αύξηση της συχνότητας εµφάνισης ηµερών µε µέση θερµοκρασία µεγαλύτερη δεδοµένων «κατωφλίων» κρίσιµων θερµοκρασιών οι οποίες συµµετέχουν στην διαµόρφωση του δείκτη τουριστικής δυσφορίας που θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα µελέτη για την εκτίµηση της ζήτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ειδικά για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, κατέστη αναγκαία η διενέργεια προσοµοιώσεων µε περιοχικά Κλιµατικά Μοντέλα (RCMs) µε υψηλότερη χωρική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα αυτών των µοντέλων για την Ελληνική επικράτεια αλλά και για 12 κλιµατικές περιοχές στις οποίες διαιρέθηκε η χώρα, παρεσχέθησαν από την ερευνητική οµάδα του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών (ΚΕΦΑΚ). Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων περιορίστηκαν για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης στα σενάρια Α2 και Β2, τα οποία ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τις δύο ακραίες εκτιµήσεις για τις ανθρωπογενείς εκποµπές του αερίου του θερµοκηπίου στις προσεχείς δεκαετίες. Λεπτοµέρειες για τα σενάρια αναφέρονται στην παράγραφο του Κεφαλαίου 1. Και για τα δύο σενάρια Α2 και Β2 οι υπολογισµοί έγιναν λαµβάνοντας το µέσο όρο ενός συνόλου προσοµοιώσεων περιοχικών κλιµατικών µοντέλων όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά - υποθέσεις των δύο σεναρίων. Οι διαφορές στις κλιµατικές παραµέτρους υπολογίσθηκαν µε βάση την περίοδο αναφορά

9 Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά σεναρίων µελέτης (2050) Χαρακτηριστικά Αύξηση Μέσης Παγκόσµιας Θερµοκρασίας Αύξηση Μέσης Θερµοκρασίας στην Ελλάδα Παγκόσµιος πληθυσµός (σε δις) Παγκόσµιο ΑΕΠ (σε τρις US $) SRES A2 SRES B ,6 3,5 1,6 2,5 2,0 4,5 2,0 3,1 11,3 15,1 9,3 10, CO2 (ppm) Αύξηση στάθµης θάλασσας (cm) Μεταβολή της Βροχόπτωσης ΝΑ Ευρώπης (%) 12,0-16,0 23,0-51,0 12,0-16,0 20,0-43, Πηγή: IPCC, 2007; Κεφάλαιο 1 παρούσας µελέτης; Ciscar et al., 2009; EUR EN. JRC Scientific and Technical Reports Το υπόλοιπο της µελέτης οργανώνεται στα εξής τέσσερα στάδια: Στο 1ο στάδιο παρατίθεται µία συνοπτική καταγραφή του αποθέµατος τουριστικών καταλυµάτων της χώρας, καταταγµένων σε κατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα, camping), την κατηγορία (από 2-5 αστέρια) και την περιφερειακή κατανοµή τους. Τα παρατιθέµενα στοιχεία περιλαµβάνουν φυσικές και οικονοµικές µεταβλητές (αριθµός επιχειρήσεων, µονάδων, κλινών, τρέχουσα αξία του Ενεργητικού τους, βαθµός δανειακής επιβάρυνσης, και Ίδια κεφάλαια). Τα στοιχεία αντλήθηκαν από επίσηµες εθνικές και κλαδικές επιχειρήσεων. πηγές και από δηµοσιευµένους ισολογισµούς των Στο 2 στάδιο παρατίθεται το αποτέλεσµα λειτουργίας των µονάδων αυτών σε φυσικό επίπεδο (αριθµός επισκεπτών, διανυκτερεύσεις, πληρότητα, εποχικότητα) και σε οικονοµικό επίπεδο (ηµερήσια και συνολική τουριστική 9

10 δαπάνη, κόστος λειτουργίας, αποτελέσµατα χρήσης) κατά διοικητική περιφέρεια της χώρας, και µε χρήση των δηµοσιευµένων λογιστικών καταστάσεων και µετρήσεις αρµόδιων φορέων. Στο 3ο στάδιο εκτιµώνται οι οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην τουριστική δραστηριότητα για κάθε ένα από τα δύο εξεταζόµενα σενάρια (Α2και Β2). Οι επιπτώσεις αυτές θα επηρεάσουν την κερδοφορία και κατ επέκταση την µετοχική αξία των επιχειρήσεων µέσα από δύο κανάλια: αυτά των εσόδων και των εξόδων. Όσον αφορά τα έσοδα, µελετάται η αυξοµείωση όπως και η ανακατανοµή τους κατά την διάρκεια του έτους µε χρήση του δείκτη τουριστικής δυσφορίας που έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα σε ανάλογες µελέτες. Στο θέµα των εξόδων, που αφορά στην προσφορά, προχωράµε σε µία ανάλυση της δοµής κόστους λειτουργίας των τουριστικών καταλυµάτων εντοπίζοντας τις σηµαντικότερες παραµέτρους κόστους (οργανικά και ανόργανα έξοδα) που αναµένεται να επηρεασθούν από την κλιµατική αλλαγή. Τέλος, στο 4ο στάδιο εξάγονται τα γενικά συµπεράσµατα και κατατίθενται προτάσεις λήψης µέτρων και διαχείρισης της κατάστασης στην κατεύθυνση ελαχιστοποίησης ή απάλειψης των αρνητικών φυσικών και οικονοµικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό. Οι προτεινόµενες πολιτικές έχουν ως στόχο την πρόληψη και µετριασµό των επιπτώσεων στις τουριστικές υποδοµές της χώρας στο πλαίσιο των βασικών υποθέσεων του σεναρίου Μετριασµού. 3. Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των τουριστικών υποδοµών στην Ελλάδα Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των ξενοδοχείων που λειτούργησαν στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστηµα , αναλυµένα κατά κατηγορία και αριθµό αστέρων. Είναι εµφανής η αύξηση του ξενοδοχειακού δυναµικού κατά 46,7% καθώς και η ποσοστιαία αύξηση ξενοδοχείων ανώτερης κατηγορίας (4 και 5 αστέρων) τα τελευταία χρόνια. 10

11 Πίνακας 5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναµικού Ελλάδας ( ) Πηγή: Στοιχεία Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) Σε σύγκριση µε τους κύριους ανταγωνιστές της, καταγράφεται σηµαντική υστέρηση της Ελλάδας όσον αφορά το µέσο µέγεθος σε κλίνες και το µερίδιο κλινών υψηλών κατηγοριών, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 6. Πίνακας 6: Μέσο µέγεθος σε κλίνες και % κλινών των 3 Ανώτερων Κατηγοριών Μέσο µέγεθος σε % κλινών των 3 Ανώτερων κλίνες Κατηγοριών Ελλάδα 31 26,5 Τουρκία ,3 Πορτογαλία ,1 Ισπανία 90 32,2 Ιταλία 47 80,6 Κύπρος ,6 Πηγή: ΙΤΕΠ 2008 Το µειονέκτηµα που συνδέεται µε το περιορισµένο µέγεθος καταλύµατος αναφέρεται στην αδυναµία των µικρών µονάδων να παρέχουν περισσότερες και αναβαθµισµένες υπηρεσίες, θέλγοντας αυξηµένο αριθµό ευκατάστατων τουριστών µε υψηλή κατά κεφαλή δαπάνη. Με βάση τα επίσηµα στοιχεία, η Ελλάδα φαίνεται να υστερεί σηµαντικά έναντι της Τουρκίας και άλλων ανταγωνιστριών χωρών της νότιας Μεσογείου όσον αφορά και την αναλογία 11

12 Ξενοδοχειακών Καταλυµάτων προς Λοιπά Καταλύµατα (55% έναντι 94% αντιστοίχως). Τέλος, για τον Ελληνικό τουρισµό, ο ρόλος των camping αποδεικνύεται ιδιαίτερα περιορισµένος όσον αφορά την επίδραση τους στο µοντέλο γενικής ισορροπίας. Στην Ελλάδα λειτουργούν 403 camping (στοιχεία 2008, ICAP), διαθέτοντα θέσεις και 1550 οικίσκους. Η πλειοψηφία τους (76% του αριθµού και 60% των θέσεων) ανήκει στην Γ τάξη. Ουσιαστικά πέντε παραθαλάσσιοι νοµοί (Χαλκιδική, Πιερία, Κυκλάδες, Μεσσηνία και Αργολίδα) καλύπτουν σχεδόν το 50% της συνολικής δυναµικότητας σε camping για την Ελλάδα. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε camping για το 2007 ανήλθε σε , ποσό ελάχιστο σε σχέση µε τις 64 εκατοµµύρια διανυκτερεύσεις που έλαβαν χώρα στα ξενοδοχεία, ιδίως αν µεταφρασθεί σε όρους εισπράξεων λαµβάνοντας υπόψη την διαφορά στην τιµή διανυκτέρευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις το 0,1% των συνολικών τουριστικών εσόδων στην Ελλάδα προέρχεται από εισπράξεις camping. Επιπλέον, το ήµισυ των πελατών των camping προέρχεται από εσωτερικό τουρισµό και το υπόλοιπο από διεθνείς αφίξεις οι οποίες παρέµειναν στάσιµες την πενταετία (µέση ετήσια αύξηση 0,9%) σε αντίθεση µε σηµαντική άνοδο των Ελλήνων (15,1%). Η πραγµατικότητα αυτή ενισχύει την περιφερειακή ανακατανοµή του ΑΕΠ, δεν επιδρά όµως στην συνολική αύξηση του. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι περισσότερες µονάδες camping, ιδίως Γ και κατηγορίας, είναι µικρές οικογενειακές µονάδες που έχουν την µορφή ατοµικών επιχειρήσεων καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την συλλογή ελεγµένων στοιχείων για την περιουσία, τις υποχρεώσεις, και τις οικονοµικές επιδόσεις τους. 4. Υποδοµές και αξιολόγηση κατά γεωγραφική περιοχή Η περιφερειακή κατανοµή των παραπάνω µονάδων στην επικράτεια, µε ανάλυση κατά κατηγορία, σε απόλυτες τιµές και ποσοστιαία, δίνεται στους ακόλουθους πίνακες 7 και 8. 12

13 Πίνακας 7. Περιφερειακή κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού κατά γεωγραφική περιφέρεια και κατηγορία Ποσοτικά στοιχεία Πίνακας 8. Περιφερειακή κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού κατά γεωγραφική περιφέρεια και κατηγορία Ποσοστιαία στοιχεία Πηγή: ΙΤΕΠ

14 Ο πίνακας 9 που ακολουθεί παρουσιάζει περιφερειακά στοιχεία για την τουριστική οικονοµία της Ελλάδας και δείκτες τουριστικής έντασης. Ο δείκτης «διανυκτερεύσεις ανά κλίνη» µετράει την αποτελεσµατικότητα αξιοποίησης του ξενοδοχειακού δυναµικού κάθε περιοχής. Κάθε αύξηση του δείκτη αυτού είναι αειφορική καθώς υποδεικνύει την βελτίωση της σχέσης εισροών εκροών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στις τοπικές υποδοµές. Οι βέλτιστες τιµές του δείκτη επιτυγχάνονται στα µεγάλα αστικά κέντρα µε την Αθήνα να προηγείται σηµαντικά. Μειωµένες τιµές του δείκτη, όπως αυτές που καταγράφονται σε Σύρο και Θράκη, καταδεικνύουν αναξιοποίητο τουριστικό κεφάλαιο που προήλθε από υπερεπένδυση σε καταλύµατα σε συγκεκριµένες περιφέρειες, µη αξιοποίηση µε την κατάλληλη πολιτική διαφήµισης και προώθησης τους στον τουριστικό χάρτη της χώρας, ή αυξηµένη εποχικότητα που περιορίζει την αξιοποίηση των καταλυµάτων σε στενά χρονικά όρια. Είναι ενδεικτικό ότι η φέρουσα ικανότητα των κλινών των Ελληνικών ξενοδοχείων επιτρέπει την πραγµατοποίηση 182εκτ διανυκτερεύσεων, ενώ οι πραγµατοποιηθείσες το 2007, χρονιά αντιπροσωπευτική για τον Ελληνικό τουρισµό, ανέρχονται σε 64εκτ. Με άλλα λόγια υπάρχει σε εθνικό επίπεδο µια πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα της τάξης του 184,2%. Το ΙΤΕΠ έχει υπολογίσει ότι τα έτη κάλυψης της µελλοντικής ζήτησης από το υφιστάµενο ξενοδοχειακό δυναµικό ανέρχονται, ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σενάριο αύξησης της ζήτησης, σε 14 έως 35 χρόνια Ο δείκτης «αριθµός κλινών ανά km 2» µετράει την πυκνότητα προσφοράς καταλυµάτων σε κάθε περιοχή και, κατ επέκταση, την ικανότητα υποδοχής τουριστών που αυτή έχει, επιτρέποντας την περιφερειακή σύγκριση των υποδοµών της µε αυτές άλλων τουριστικών προορισµών. Όσο µεγαλύτερο το γινόµενο του δεύτερου επί τον πρώτο δείκτη, τόσο µεγαλύτερη και η τουριστική πίεση που ασκείται στην περιοχή και η οποία υποδεικνύεται και εκτιµάται και από τον τρίτο δείκτη (λόγος αφίξεων προς τοπικό πληθυσµό). 14

15 Πίνακας 9. Τουριστική οικονοµία της Ελλάδας και είκτες τουριστικής έντασης Πηγή: ITEΠ

16 5. Οικονοµικά στοιχεία για τον κλάδο των τουριστικών καταλυµάτων στην Ελλάδα Η συµµετοχή του Ελληνικού τουρισµού στην εθνική οικονοµία σε όρους ΑΕΠ για την δεκαετία δίνεται στον Πίνακα 10. Παρατηρούµε ότι η συνεισφορά του τουρισµού ως ποσοστό του ΑΕΠ κορυφώνεται το 2007 ενώ σε απόλυτα ποσά εισπράξεων το Πίνακας 10: Συµµετοχή του Ελληνικού τουρισµού στο ΑΕΠ, Πηγή: ΣΕΤΕ Ιούνιος 2010 (Στοιχεία ΤτΕ και World Travel & Tourism Council) Τα ετήσια στατιστικά οικονοµικά στοιχεία που αφορούν την διάρθρωση των καταλυµατικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων και camping) για το σύνολο της χώρας και για την περίοδο παρατίθεται στον Πίνακα 11 που ακολουθεί. Στην εκτενή µελέτη, παρατίθενται τα ετήσια αναλυτικά στατιστικά οικονοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων στο τοµέα του τουρισµού (ξενοδοχεία και εστιατόρια) ανά περιφέρεια. (ΕΛΣΤΑΤ 2010). Με βάση τις εκτιµήσεις της ΕΛΣΤΑΤ τα παραπάνω µεγέθη υπερδιπλασιάζονται αν συνεκτιµηθούν οι επιδόσεις µονάδων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του τουρισµού, όπως µπαρ, 16

17 εστιατόρια, καντίνες, υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) κλπ. Τα σχετικά µεγέθη παρατίθενται στον Πίνακα 12. Πίνακας 11: Ετήσια στατιστικά στοιχεία διάρθρωσης καταλυµατικών επιχειρήσεων Πηγή: (ΕΛΣΤΑΤ 2010) Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η στατιστική αρχή δεν αναφέρει την µεθοδολογία που πιθανόν εφαρµόστηκε για να γίνει ο διαχωρισµός των αστικών από τις τουριστικές αναλώσεις αυτών των υπηρεσιών. ηλαδή την µέθοδο µε την οποία διαχωρίζονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν οι περιφερειακές του τουρισµού επιχειρήσεις στους τουρίστες από αυτά που προσφέρουν στους µόνιµους κατοίκους των περιοχών που δραστηριοποιούνται. Εξαιτίας της ελλείψεως της µεθοδολογίας αυτής στην παρούσα µελέτη, όπως αναφέραµε και παραπάνω, επικεντρωνόµαστε µόνο στις καταλυµατικές επιχειρήσεις. Αριθµοδείκτες για τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις ενός ευρύτατου δείγµατος 749 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β κατηγορίας, για τα έτη 2007 και 2008 παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα

18 Πίνακας 12: Ετήσια στατιστικά στοιχεία συνολικής διάρθρωσης τουριστικών επιχειρήσεων Πηγή: (ΕΛΣΤΑΤ 2010) Πίνακας 13: Αριθµοδείκτες οικονοµικών επιδόσεων δείγµατος 749 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β κατηγορίας Πηγή: ICAP 2009 Ο οµαδοποιηµένος Ισολογισµός και στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως για το ίδιο δείγµα παρατίθενται στον Πίνακα 14 επιτρέποντας την απόκτηση µίας αντίληψης των διαφόρων στοιχείων που εµφανίζονται στις 18

19 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, του µεγέθους των, αλλά και των διαχρονικών µεταβολών τους: Πίνακας 14: Οµαδοποιηµένος Ισολογισµός δείγµατος 749 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Β κατηγορίας Πηγή: ICAP 2009 Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης θεωρούµε ότι οι εισπράξεις αυτές είναι γραµµική συνάρτηση του µέσου χρόνου παραµονής των τουριστών στον τόπο προορισµού. Εποµένως, αυξοµειώσεις στον αριθµό των αφίξεων, στον µέσο χρόνο παραµονής και στην µέση ηµερήσια τουριστική δαπάνη θα επηρεάσουν σηµαντικά τις τουριστικές εισπράξεις. Ο αριθµός των αφίξεων 19

20 ανά χώρα προέλευσης για τα έτη παρουσιάζονται στην πλήρη έκδοση της µελέτης και η µέση δαπάνη ανά ταξίδι και ανά χώρα προέλευσης για τα έτη στον Πίνακα 15. Παρατηρούµε ότι παρότι η δαπάνες ανά χώρα προέλευσης παρουσιάζουν διακυµάνσεις, στο σύνολό τους οι δαπάνες των τουριστών ανά ταξίδι µειώνονται σταθερά κατά την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Πίνακας 15: απάνη ανά ταξίδι και ανά χώρα προέλευσης αλλοδαπών τουριστών ( ) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2010) 20

21 Τέλος, σηµαντικό προβληµατισµό δηµιούργησε στους ερευνητές η ανάγκη διαχωρισµού των ξενοδοχείων σε αµιγώς τουριστικά τα οποία λειτουργούν µε βάση το µοντέλο 3s (sea, sun, sand), αστικά, και ορεινά. Ως κριτήριο διαχωρισµού, προκειµένου να µελετηθεί διεξοδικά η επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής στις εισπράξεις, επελέγη τελικά η γεωγραφική τους θέση και η εποχικότητα λειτουργίας τους. Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η µέση διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας ανά Περιφέρεια και ανά Νοµό. Όπως γίνεται φανερό, παρά τις διακυµάνσεις που παρουσιάζονται, υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της γεωγραφικής θέσης και της εποχικότητας λειτουργίας των µονάδων. Χαρακτηριστικά ακραία παραδείγµατα είναι η. Μακεδονία και τα νησιά. 21

22 Πίνακας 16: Mέση διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας ανά Περιφέρεια και ανά Νοµό. (Συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 22

23 Πηγή: ITEΠ 2008 Στοιχεία κόστους λειτουργίας Η δοµή του κόστους λειτουργίας µίας ξενοδοχειακής µονάδας διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των µονάδων και εξαρτάται από παράγοντες όπως το µέγεθος, η κατηγορία, η αγορά-στόχος, τα φυσικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των, η εποχικότητα, και άλλα. Στον Πίνακα 17 που ακολουθεί παραθέτουµε την ενδεικτική δοµή κόστους λειτουργίας για ένα ξενοδοχείο µέσου µεγέθους µε βάση διάφορες εκτιµήσεις. Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζονται δεδοµένα διαφόρων κατηγοριών κόστους ως ποσοστά του συνολικού κύκλου εργασιών, που συλλέχτηκαν 23

24 πρωτογενώς σε δείγµα 55 µονάδων, ενώ στις επόµενες στήλες δεδοµένα από άλλες έρευνες. Πίνακας 17: Ενδεικτική δοµή κόστους λειτουργίας αντιπροσωπευτικού Ελληνικού ξενοδοχείου (ανάλυση κοινού µεγέθους) Πρωτογενής έρευνα (n=55) Έρευνα JBR 2002 Hotel on line USA Research Μελέτη ICAP 2009 (για Β κατ) Κύκλος εργασιών 100,00 100, Κόστος πωληθέντων 71,01 56,40 68,23 Αποσβέσεις 15,60 17,40 16,84 Μισθοί και εισφορές 32,00 39,40 43,70 33,12 (ΕΣΥΕ) Μικτό κέρδος 28,99 44,60 31,77 Λοιπά λειτ.έξοδα 18,66 (πλην χρηµ δαπανών) Ενέργεια 5,00 3,60 6,00 Εξοδα προβολής-διαφ 1,00 2, Εξοδα συντήρησης 3,00 2,60 3,10 Γενικά-δοικητικά 4,00 8,00 έξοδα (Γ Ε) Χρηµ/κές δαπάνες 3,84 Περιλαµβ στα Γ Ε 6,18 Κέρδη προ φόρου 4,69 26,70 27,50-2,06 εισοδήµατος Καθαρό διαθέσιµο 2,59 εισόδηµα Πηγή: Πρωτογενής έρευνα και σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές Περαιτέρω, η ανάλυση της καταναλούµενης ενέργειας σε επιµέρους δραστηριότητες για ένα µέσου µεγέθους ξενοδοχείο δίνεται στο ακόλουθο Γράφηµα 1. Παρατηρούµε ότι το µερίδιο εξαερισµού και ψύχρανσης που θα επηρεαστεί από την αύξηση της θερµοκρασίας είναι πολύ µικρό. 24

25 Γράφηµα 1: Ανάλυση καταναλούµενης ενέργειας σε ξενοδοχειακό κατάλυµα Πηγή: CBECS 2003 Κάποια πρόσθετα για την παρούσα µελέτη οικονοµικά στοιχεία είναι και τα ακόλουθα: Οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συµµετέχουν σηµαντικά σε επενδυτικά προγράµµατα που ενισχύονται από αναπτυξιακούς νόµους. Ενδεικτικά για το διάστηµα Μάιου Αυγούστου 2009 στον ΑΝ 3299/04 υπήχθησαν συνολικά τουριστικά επενδυτικά σχέδια από όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισµού εκατ. και συνολικής επιχορήγησης εκατ. Κατά κατηγορία επένδυσης, η πλειοψηφία και συγκεκριµένα 745 επενδυτικά σχέδια (35,2% του συνολικού προϋπολογισµού) αφορούσε τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων ενώ 551 επενδυτικά σχέδια (56,4% του συνολικού προϋπολογισµού) την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων (ICAP 2009). Από την επεξεργασία του συνόλου των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επενδύσεων έγιναν σε περιοχές ήδη ανεπτυγµένες τουριστικά σε ποσοτικούς (αριθµός εγκαταστάσεων) και ποιοτικού (κατηγορία) όρους (ΙΤΕΠ 2008). 25

26 Τέλος, η ιαφηµιστική απάνη του Κλάδου παρουσίασε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 10,4% κατά την περίοδο , ενώ όσον αφορά το 2008 αυξήθηκε σε χιλ., από χιλ. το Τα τελευταία πέντε χρόνια τα περιοδικά απορροφούν το µεγαλύτερο µερίδιο της ετήσιας διαφηµιστικής δαπάνης (µερίδιο 66,9% για το 2008). 6. Μελέτη των οικονοµικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην τουριστική δραστηριότητα της Ελλάδας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι οικονοµικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην τουριστική δραστηριότητα της Ελλάδας προέρχονται από δύο κυρίως άξονες: τη µείωση των εσόδων και την αύξηση των οργανικών εξόδων λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Οι οικονοµικές συνέπειες του πρώτου άξονα είναι πολύ σηµαντικότερες από αυτές του δεύτερου. Για την εκτίµηση της µείωσης των εσόδων σε εποχική και περιφερειακή ανάλυση επελέγη η χρήση του δείκτη Tourism Climate Index (TCI) (Mieczkowski 1985). O TCI συνδυάζει κλιµατικές µεταβλητές, καταγραµµένες ή εκτιµώµενες από µετεωρολογικές µελέτες, σε έναν ενιαίο δείκτη, σχεδιασµένο ώστε να αποτιµά την καταλληλότητα των κλιµατικών συνθηκών να υποστηρίζουν υπαίθριες τουριστικές δραστηριότητες σε µία περιοχή. Ο TCI έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα σε σχετικές µελέτες και πολλοί συγγραφείς έχουν προτείνει προσθήκες ή τροποποιήσεις στις χρησιµοποιούµενες από τον δείκτη µεταβλητές, ή στην στάθµιση συµµετοχής τους (Morgan 2000, Amelung and Viner 2006, de Freitas et al 2008). Ωστόσο σε πείσµα των -υπαρκτώνπεριορισµών του, ο TCI επιβιώνει λόγω της απλότητας υπολογισµού και της εύκολης κατανόησης του περιεχοµένου του. 26

Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 2.7 Οικονοµικές και φυσικές επιπτώσεις της κλιµατικής

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Τίτλος : Απουσιάζει ο Τουρισμός από τον προεκλογικό διάλογο Ενόψει της προγραμματισμένης για σήμερα τηλεμαχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 210-3312253, 210-3310022 Φαξ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ. Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 1,7 δις έναντι μείωσης του συνολικού ΑΕΠ κατά 3,4 δις σε ονομαστικούς όρους. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΕΠ Η άμεση ( 16,6 δις) και έμμεση ( 27,5 δις) συμβολή του τουρισμού ανήλθε στο 25% του ΑΕΠ το 2014 έναντι 22% το 2013 ( 15 δις άμεση και 24,7 δις έμμεση). Το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR

Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017. Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017. Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26/09/2017 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2017 Η αειφορία στο επίκεντρο Όπως είναι ευρέως γνωστό, η 27 η Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνου, έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010

Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Πρόεδρος Συνέντευξη Τύπου Προέδρου ΞΕΕ κ. Γιώργου Τσακίρη Philoxenia, Θεσ/κη 18 Νοεμβρίου 2010 Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, Αθήνα Τηλ , Fax: Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού Τουριστικού Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27

Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 Επιδόσεις των ξενοδοχείου του Νοτίου Αιγαίου... 27 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 8 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000 2015...13 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης

Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες. Σύνοψη Μελέτης Η Εποχικότητα του Τουρισµού στην Ελλάδα και τις Ανταγωνίστριες Χώρες Σύνοψη Μελέτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η ανάλυση της εποχικότητας που παρουσιάζει ο ελληνικός τουρισµός, η σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων Επιδόσεις των ξενοδοχείων Ιονίων Νησιών... 25

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων Επιδόσεις των ξενοδοχείων Ιονίων Νησιών... 25 Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού των Ιονίων Νήσων... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 9 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού 2000

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος

Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ονοματεπώνυμο: Διαμαντή Μαρία Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Ιανουάριος 2014 Κίνητρο για την επιλογή του θέματος: Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Σύνοψη Μελέτης

Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Σύνοψη Μελέτης Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Σύνοψη Μελέτης Αντικείµενο της µελέτης είναι τα προβλήµατα και οι προοπτικές των ελληνικών µικρών και µεσαίων ξενοδοχείων (ΜΜΞΕ). Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Αντικείµενο της µελέτης είναι τα προβλήµατα και οι προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΛΟ ΑΠΟΣ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ - Π ΡΟΒΛΕΨΗ

Α ΛΛΟ ΑΠΟΣ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ - Π ΡΟΒΛΕΨΗ Α ΛΛΟ ΑΠΟΣ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΤΑΣΕΙΣ - Π ΡΟΒΛΕΨΗ Ιανουάριος Αύγουστος 2006 Σε προηγούµενη έκθεση του ΙΤΕΠ για τις εξελίξεις στην τουριστική δραστηριότητα της χώρας είχε επισηµανθεί ότι το 2005 θα µπορούσε χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας Επιδόσεις των ξενοδοχείων Μακεδονίας-Θράκης...

Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας Επιδόσεις των ξενοδοχείων Μακεδονίας-Θράκης... Περιεχόμενα 1. Χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας... 7 1.1. Γενική εικόνα... 7 1.2. Διαχρονική εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού... 9 1.3. Σύνθεση του ξενοδοχειακού δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Σύνοψη Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115 Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη, 2016

του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115 Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη, 2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ του ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ,ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ :AUD115

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνικό-οικονομική επίδραση των Μουσείων ΠΙΟΠ σε τοπικό επίπεδο

Η κοινωνικό-οικονομική επίδραση των Μουσείων ΠΙΟΠ σε τοπικό επίπεδο ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους

υπόδησης (-42,5%), την Κλωστοϋφαντουργία (-47,9%) και τα Τρόφιµα Ποτά Καπνός (-40,9%). Πτωτικά, αν και σε µικρότερη έκταση σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά µεγέθη Ελληνικού τουρισµού κατά την περίοδο 2000 2012 1.1. Συµµετοχή στο ΑΕΠ και στην απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 2016

Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 2016 4 6 7 Δελτίο Μακροοικονομικής Ανάλυσης Ελληνικής Οικονομίας Ιούνιος 6 Δελτίο Τύπου ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Ιούνιος 6 Η άμεση στήριξη που παρέχει ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017

Μακροχρόνιες τάσεις ( ) απασχόλησης στον Τουρισμό και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 και στους λοιπούς κλάδους της ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2017 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Σεραφείμ Κουτσός Αναλυτής ΙΝΣΕΤΕ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με την προϋπόθεση της αναφοράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός

Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σεμινάρια Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματική ευφυΐα και τουρισμός Σπύρος Αβδημιώτης Αθανάσιος Δερμετζόπουλος Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Σε μια Ευρώπη/ Ελλάδα που επαναπροσδιορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Προλεγόµενα και σύνοψη των ευρηµάτων της Έκθεσης

Προλεγόµενα και σύνοψη των ευρηµάτων της Έκθεσης Προλεγόµενα και σύνοψη των ευρηµάτων της Έκθεσης Οι µελέτες που περιέχονται στην παρούσα έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος εκπονήθηκαν από µια πλειάδα ερευνητών διαφόρων επιστηµονικών ειδικοτήτων. Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα''

''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' ''Σεπτέμβριος 2015: οι ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες στο 1ο δεκαήμερο και κλιματολογικά στοιχεία του μήνα'' Ο Σεπτέμβριος ως μεταβατικός μήνας από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, ιδιαίτερα το πρώτο δεκαήμερο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 210-3312253, 210-3310022 Φαξ. 210-3312033 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση στατιστικών τουρισµού Επαναπροσδιορισµός στόχων για τον ελληνικό τουρισµό Απρίλιος 2004

ιόρθωση στατιστικών τουρισµού Επαναπροσδιορισµός στόχων για τον ελληνικό τουρισµό Απρίλιος 2004 ιόρθωση στατιστικών τουρισµού Επαναπροσδιορισµός στόχων για τον ελληνικό τουρισµό Απρίλιος 2004 Είναι γνωστή εδώ και χρόνια η ανεπάρκεια της στατιστικής παρακολούθησης της ελληνικής τουριστικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 71-20 1 Εισαγωγή Είναι πλέον αδιαµφισβήτητο ότι το κλίµα έχει αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα