ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO"

Transcript

1 OHREV VODY OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE VYKUROVANIE ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO VYDANIE » TEPELNÉ ČERPADLÁ» VENTILÁCIA» SOLÁR» DÁTA, FAKTY, PRÍSLUŠENSTVO 1 1

2 OBSAH Kvalita nie je náhoda 03 Máme dosť energie na zmeny 04 Ako funguje tepelné čerpadlo 08 Naše výrobky» Vykurovanie tepelnými čerpadlami vzduch voda 12» Vykurovanie tepelnými čerpadlami zem voda 20» Zemné sondy 26» Pôdne kolektory 27» Akumulačné nádrže TČ pre prípravu teplej vody 28» Kombinované prístroje vykurovanie ventilácia 30» Ventilačné prístroje 40» Solárne kolektory 42» Technické údaje, príslušenstvo 54

3 KVALITA NIE JE NÁHODA JE NAŠÍM CIEĽOM Stiebel Eltron je už od roku 1924 synonymom komfortu technického zariadenia budov. Už vtedy sme vyvíjali maximálne technicky pokrokové výrobky najvyššej kvality. Kombinácia inovačných technológií, spoľahlivej kvality a spolupráce s našimi partnermi nám umožňuje dodávať značkové výrobky s najlepšou tradíciou. Nekonvenčné myslenie a praktický výskum, ktoré ovplyvnili celý obchodný sektor, predstavujú najdôležitejší kapitál našej firmy. To isté nadšenie, ktoré v minulosti umožňovalo vývoj výrobkov pre súčasnosť, je dnes hnacím motorom pre hľadanie optimálnych riešení pre budúcnosť. V súčasnosti sú aktivity našej spoločnosti charakterizované trvalou snahou o stále zlepšovanie už dosiahnutého. Vývoj firmy Stiebel Eltron sleduje jeden cieľ: vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky vyhovujúce trhu v perfektnej kvalite požadovanej zákazníkmi, pretože sme presvedčení, že u technických výrobkov iná možnosť nie je. OHREV VODY OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE VYKUROVANIE Kvalita a kompaktibilita ako vec princípu Stiebel Eltron ponúka komfortné riešenia pre všetky oblasti ohrevu vody, obnoviteľných zdrojov energie a vykurovania. S početnými jednotlivými zariadeniami a komplexom systémových riešení pomáhame urobiť každodenný život pohodlnejším. Keď volíme technológiu, ktorá bude pre vás najlepšia, máte istotu, že všetky naše prístroje použité vo vašej domácnosti sa budú vzájomne dopĺňať. Keď si vyberiete ktorýkoľvek jednotlivý komponent celého sortimentu Stiebel Eltron, môžeme vám zaručiť, že vám vždy zaistí pocit väčšieho pohodlia vášho domova. Tento prospekt obsahuje niektoré príklady toho, ako môže obnoviteľná energia pomôcť nielen chrániť životné prostredie, ale tiež vám pri budovaní pohodlnejšieho domova pomôže ušetriť množstvo peňazí. 2 3

4 MÁME DOSŤ ENERGIE NA ZMENY Uvažujte o obnoviteľných zdrojoch Najmodernejšia technológia Stiebel Eltron ponúka cestu k dramatickému zníženiu energetických nákladov vami vykurovaných objektov. Prostriedkom sú naše vysoko efektívne systémy, ktoré sú teraz schopné využívať obnoviteľné zdroje energie pre domácnosť po celý rok. Využitie tepelných čerpadiel, vetracích systémov s rekuperáciou tepla a solárnych vykurovacích systémov, ktoré získavajú využiteľnú energiu z nášho okolia a dodávajú ju centrálne ako energiu pre prípravu teplej vody a centrálne vykurovanie, je jednou z ciest, ako to môžeme dosiahnuť. Tieto systémy demonštrujú svoju efektívnosť najpôsobivejšie v dlhodobej prevádzke. Samotné využitie tepelného čerpadla dokáže samé o sebe znížiť náklady na vykurovanie pri porovnaní s tradičným systémom vykurovania až o polovicu. S potenciálom pre tak efektné úspory je možné dosiahnuť návratnosti vložených prostriedkov o niekoľko málo rokov. Je samozrejmé, že tieto systémy ponúkajú výnimočnú cenovú stabilitu pri zásobovaní súkromného sektora energiou, čo predstavuje kľúčovú výhodu v súčasnom ovzduší stále rastúcich cien fosílnych palív. S technikou firmy Stiebel Eltron majú domácnosti prístup k najčistejšiemu, cenovo najefektívnejšiemu a najstabilnejšiemu zásobovaniu energiou na svete: z prírody. Pripojte sa k nám, k našej veľkej skupine, aby ste sa mohli sami stať svojím vlastným dodávateľom energie. S firmou Stiebel Eltron sa tak budete môcť radovať zo skvelého pocitu nezávislosti. Cena vykurovacieho oleja podlieha značným výkyvom Ceny energií sa dostávajú stále viac pod tlak. Obzvlášť ceny ropy a teda aj zemného plynu podliehajú značným výkyvom. V súčasnosti neexistuje žiadny reálny dôvod, prečo by sa tento vývoj mal zmeniť. Zásoby fosílnych palív sú limitované a vyhľadávanie nových zdrojov týchto palív je stále drahšie. Cena ropy a plynu bude preto pravdepodobne stúpať aj v budúcnosti. Oproti tomu náklady na výrobu energie z termálnych zdrojov v prírode neporastú. Súčasná voľba zdroja tepla je pevný základ pre vaše budúce zásobovanie energiou. A nie je to len voľba pre životné prostredie, ale je to jediná voľba, ktorá vám ušetrí veľa peňazí. cena v za 100 l s DPH / / / /2010 Vyššie uvedené ceny sú priemerné ceny rôznych oblastí Nemecka, ktoré sa môžu miestne líšiť. Zdroj: FastEnergy GmbH

5 4 % 9 % Príčiny skleníkového efektu a zmeny klímy kysličník dusný 11 % prízemný ozón a vodné pary v hornej vrstve atmosféry 61 % 15 % freóny metán kysličník uhličitý Zdroj: Prof. D. Schönewiese, Institut für Geophysik, Universität Frankfurt a.m. Ochrana životného prostredia hospodárne Využitie obnoviteľných zdrojov energie už dávno prestalo byť len záležitosťou ekonomiky. Zodpovedné využívanie drahocenných zdrojov sa stáva jednou z najdôležitejších zmien pre budúcnosť, ktorá vám ušetrí peniaze už dnes. Akákoľvek investícia do obnoviteľných zdrojov je krokom na pomoc chrániť životné prostredie, pričom dodatočným bonusom k tomu môžu byť dostupné štátne podpory. Porovnanie rôznych systémov vykurovania (kúrenia a teplej vody) Spotreba energie olej plyn výhrevnosť elektrické tepelné čerpadlá v monovalentnej prevádzke (ročný vykurovací faktor 4 - zem/voda) Emisie CO 2 olej plyn výhrevnosť elektrické tepelné čerpadlá v monovalentnej prevádzke (ročný vykurovací faktor 4 - zem/voda) 4 5

6 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZBIERAJTE TEPLO Z PRÍRODY Životné prostredie je plné energie. Musíte sa dostať až na 273,15 C, aby bol odčerpaný každý kúsok energie. S použitím tepelného čerpadla môže byť časť prírodnej energie odčerpaná a použitá ako teplo pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Tento typ zariadenia funguje veľmi ekonomicky. Tepelnú energiu je možné získať aj pri takých nízkych vonkajších teplotách, ako je 20 C. Merané za rok, príroda nám venuje približne polovicu našich obvyklých nákladov na vykurovanie.

7

8 AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO? Fyzikálny základ Obvykle je možné tepelnú energiu získať z energetických zdrojov, ktoré majú vyššiu teplotu ako ich okolie. Napríklad z plameňa v kotli ústredného vykurovania. Vykurovacie médium obvykle voda preteká okolo tohto zdroja energie a odoberá z neho tepelnú energiu vďaka veľkému rozdielu teplôt. V tomto procese sa tepelná energia prelieva z vyššej teploty do nižšej. Túto energiu, ktorá je odoberaná z plameňa horáka, transportuje médium (voda) preč a dodáva ju tam, kde je potrebná do vykurovacej sústavy. Technológia tepelných čerpadiel v podstate pracuje podľa veľmi podobných princípov. Jediným rozdielom je zdroj energie geotermálna energia alebo tepelná energia obsiahnutá vo vzduchu namiesto tepelnej energie plameňa horáka. Pretože však teplota okolitého prostredia nie je vysoká, musí byť médium, ktoré sa používa na jej získanie veľmi chladné, aby vznikol použiteľný teplotný spád. Tu platí fyzikálny zákon, ktorý hovorí, že teplo prúdi len z teplejšieho prostredia do chladnejšieho. To je dôvod, prečo je namiesto vody používané iné tekuté chladivo. Princíp tohto systému je v podstate rovnaký ako je princíp chladničky. Využitím vysoko efektívnej technológie je firma Stiebel Eltron schopná trvale zvyšovať účinnosť tepelných čerpadiel. Energia, ktorá je nutná k pohonu kompresora, je prakticky jedinou primárnou energiou nutnou pre činnosť tepelného čerpadla. Niektoré tepelné čerpadlá vyrábané firmou Stiebel Eltron sú schopné dodávať až 6kW použiteľnej tepelnej energie na každú kwh primárnej energie. Systémy sú vysoko spoľahlivé a prakticky bezúdržbové. Výsledkom je, že môžu fungovať nepretržite viac ako 25 rokov bez nutnosti riešenia akýchkoľvek problémov a chýb. Systémy tepelných čerpadiel podľa zdroja energie Vzduch-voda I Pomocou extrémne tichého ventilátora je nasávaný vonkajší vzduch. V tepelnom výmenníku je zo vzduchu odoberaná energia. Tepelné čerpadlo premení túto energiu na teplo využiteľné pre dom. Vzhľadom na nízke náklady na inštaláciu je tento systém vhodný ako pre novostavby tak aj pre prechod existujúceho vykurovacieho systému na tepelné čerpadlo. Zem-voda I Zdrojom energie je pôdny plošný kolektor uložený v hĺbke 1,2 až 1,5 m alebo sondy zapustenej do vrtu o hĺbke 50 až 100 m. Teplonosná kvapalina prúdiaca v plastových rúrkach kolektora alebo sondy, predáva nízkopotenciálne teplo tepelnému čerpadlu, ktoré premení túto energiu na teplo využiteľné pre dom. Voda-voda I Spodná voda je dobrým zásobníkom slnečného tepla. Zo sacej studne je voda čerpadlom privádzaná k tepelnému čerpadlu, ktoré premení túto energiu na teplo využiteľné pre dom. Ochladená voda je odvádzaná do vsakovacej studne.

9 Energetický cyklus Tepelné čerpadlo odčerpáva tepelnú energiu z okolia a prenáša ju do vykurovacieho systému. Tento proces prebieha nasledovne: Chladné tekuté chladivo je najskôr čerpané cez prvý výmenník tepla, tzv. výparník tepelného čerpadla. Ten absorbuje tepelnú energiu z okolia a chladivo sa odparí. Chladivo, ktoré je teraz plynné, je nasaté dovnútra a stlačené kompresorom pre zvýšenie tlaku a tým aj teploty. Ďalej je v ceste druhý tepelný výmenník kondenzátor ktorý zabezpečuje, že je takto vzniknutá tepelná energia odovzdaná vode vo vykurovacej sústave. Chladivo postupne opäť kondenzuje a vracia sa do tekutého stavu. Nakoniec dochádza ku zníženiu tlaku a teploty chladiva v expanznom ventile a cyklus sa opakuje. Jednoduchý princíp» 1 Chladné, tekuté chladivo je čerpané do výmenníka tepla tepelného čerpadla (výparníka). Tu je absorbovaná tepelná energia z okolia ako výsledok rozdielu teplôt chladiva a okolitého zdroja tepla. V tomto procese chladivo mení stav a stáva sa plynom.» 2 Plynné chladivo je stlačené v kompresore. Zvýšenie tlaku má za následok nárast teploty.» 3 Druhý výmenník tepla (kondenzátor) odovzdá túto tepelnú energiu do vody vo vykurovacej sústave a chladivo sa vracia do tekutej formy. okolité teplo» 1 elektrická energia» 2 kompresor kondenzátor» 3 výparník expanzný ventil» 4 získané teplo vykurovacia voda vratná voda» 4 Tlak chladiva je v expanznom ventile prudko znížený, a tým je pripravené k odoberaniu tepla z okolitého zdroja tepla. 8 9

10 TEPELNÉ ČERPADLÁ INDIVIDUÁLNE RIEŠENIE PRE VÁŠ DOM Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron sú také mnohostranné, ako je architektúra domu. Je jedno, či sa jedná o modernú novostavbu podľa nízkoenergetického štandardu, rekonštrukciu pamiatkovo chráneného domu alebo priemyselnú stavbu naši špecialisti nájdu vždy riešenie, ktoré budovu dostane na energeticky úspornejšiu úroveň. Stiebel Eltron ponúka najširší sortiment tepelných čerpadiel rozličných prevedení a to ako kompletný systém s mnohými prídavnými funkciami ako je príprava teplej vody, chladenie a vetranie. Možná je tiež individuálna kombinácia modulov pre celkom špeciálny rodinný dom. Tu je niekoľko príkladov inštalácií. Novostavba I Samostatne stojaci dom s obytnou plochou 254 m² s podlahovým vykurovaním, je vykurovaný tepelným čerpadlom zem/ voda. Zdrojom energie sú dva zemné vrty s hĺbkou 95 m. Solárne kolektory umiestnené na streche podporujú prípravu teplej vody v 400-litrovej nádrži na teplú vodu. Spotreba energie činí iba 6000 kwh za rok. Inštalované prístroje Tepelné čerpadlo zem/voda WPF 13 (str. 23) Akumulačná nádrž SBP 700 SOL (str. 28) Zásobník teplej vody SBB 400 WP SOL Solárne kolektory

11 Rekonštrukcia I Pamiatkovo chránený dom z roku 1697 s obytnou plochou 180 m² používa pre vykurovanie a prípravu teplej vody v 400-litrovej nádrži tepelné čerpadlo vzduch/ voda. Prerobením vykurovacieho systému v dome sa zreteľne zväčšila úžitková plocha. Teplo je predávané pomocou plošného stenového vykurovacieho systému. Charakter domu tým zostal aj vo vnútri zachovaný. Inštalované prístroje Tepelné čerpadlo vzduch/voda WPL 23 (str. 16) Akumulačná nádrž SBP 700 E (str. 28) Zásobník teplej vody SBB 400 WP SOL Priemyselná stavba I Skoro 100 rokov stará vodáreň s obytnou plochou 345 m² je na prízemí vybavená podlahovým a na prvom poschodí radiátorovým vykurovaním. Výmena plynového kotla tepelným čerpadlom priniesla zníženie nákladov na vykurovanie o 53%. Tepelné čerpadlo pritom prevzalo i prípravu teplej vody v 200-litrovej nádrži. Prevádzkové náklady objektu sú zlepšené výrobou elektrickej energie fotovoltaickými panelmi. Inštalované prístroje Tepelné čerpadlo voda/voda WPW 18 Akumulačná nádrž SBP 200 E (str. 28) Fotovoltaické panely (cudzia dodávka) 10 11

12 TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH VODA VYUŽI SVOJ PRIESTOR Dobré víno musí byť uskladnené s rovnakou láskou, s akou ho chcete neskôr piť. Teplota tu dole je ideálna po celý rok. Príjemne chladno, ale nikdy skutočná zima. Za to všetko vďačíme nášmu novému tepelnému čerpadlu, ktoré umožnilo, aby naša stará kotolňa mohla byť prebudovaná na náš vlastný malý vínny raj. Tepelné čerpadlo je vonku na dvore, je mu tam dobre a nikoho neruší. A nový priestor? Stal sa pre nás skutočne príjemným, a to nielen preto, že je tam veľmi atraktívna a praktická vínna pivnica, ale tiež preto, že to tu celkove lepšie vonia ako so starým kotlom. A už nemusíme premýšľať o umiestnení starého zásobníka vykurovacieho oleja. Ale prečo neísť späť hore? Je tam pekne a teplo.

13 Kompaktná trieda V nízkoenergetických domoch do 160 m2 môže tepelné čerpadlo WPL 10 IK uplatniť väčšinu svojej kompaktnej sily. Kompletný prístroj je už vybavený všetkými potrebnými komponentmi: od vzduchových hadíc a obehového čerpadla cez expanznú nádrž a zabudovaný elektrokotol až po bezpečnostnú armatúru a ekvitermnú reguláciu. Výsledkom je tepelné čerpadlo, ktoré je nielen vysoko energeticky efektívne, ale ktoré rovnako na najvyššiu mieru využíva dostupný priestor. WPL 10 Vysoký vykurovací faktor Tichá prevádzka Kompaktné prevedenie Rýchla a ľahká inštalácia Ideálne pre použitie v novostavbách Integrovaný elektrokotol WPL 10 IK vnútorné kompaktné prevedenie 12 13

14 ŠPIČKOVÝ VÝKON PRE MALÉ PRIESTORY Tri želania v jednom prístroji I Tepelné čerpadlo vzduch/voda WPL..ACS je možné pomocou niekoľkých modulov prispôsobiť podľa rozličných požiadaviek. V kombinácii zásobníkového modulu (HSBB 7/10 AC), obsahujúceho 200-litrový ohrievač vody, dokáže zaistiť prípravu teplej vody, vykurovanie a rovnako tak aj chladenie v lete. Rovnaký komfort, avšak bez prípravy teplej vody, ponúka variant s hydraulickým modulom (HM 7/10 AC). V obidvoch prípadoch sa WPL..ACS celoročne stará o veľmi príjemnú teplotu v miestnostiach a to pri veľkej účinnosti. Elektronický expanzný ventil optimalizuje plynule chod vykurovacieho okruhu. Kompaktná konštrukcia tepelného čerpadla umožňuje decentné a miesto šetriace vonkajšie umiestnenie. Hydraulický modul môže byť dokonca inštalovaný priamo na stenu. Prístroj je koncipovaný špeciálne pre požiadavky novostavieb. WPL..ACS Optimálne vhodné pre novostavby Malá potreba miesta Aktívne chladenie reverzibilným chodom Možnosť kombinácie so zásobníkovým alebo hydraulickým modulom Elektronický expanzný ventil WPL.. ACS

15 Silná dvojica I Tepelné čerpadlo WPL..AZ zaisťuje úsporné vykurovanie domu, ale v ovanej 200-litorvej nádrži tiež teplú vodu pre celú domácnosť. Regulátor tepelného čerpadla riadi optimálny chod zariadenia a vypočítava najúspornejšie využitie získaného tepla. Od obehového čerpadla pre vykurovanie a prípravu teplej vody až po elektrické núdzové vykurovanie pre pokrytie krátkodobých špičiek odberu tepla je všetko príslušenstvo sériovo vstavané. Srdce zariadenia modul tepelného čerpadla je koncipovaný pre vonkajšiu inštaláciu. Prístroj pracuje veľmi ticho. O vysokú účinnosť sa stará kompresor s invertorom, ktorý svoj výkon prispôsobuje potrebe. Modul tepelného čerpadla je hydraulicky prepojený so zásobníkovým modulom. WPL.. AZ Použitie od vonkajších teplôt -25 až +30 C Ľahká inštalácia Teplota vykurovacej vody až 60 C Vstavané elektrické núdzové vykurovanie S medzivstrekovaním chladiva a kompresorom s invertorom WPL.. AZ 14 15

16 PRE KAŽDÚ POTREBU DOBRE UMIESTNENÉ Voľnosť pri voľ be umiestnenia Toto tepelné čerpadlo je možné inštalovať tak vo vnútri objektu, ako aj vonku. S jeho robustným plášťom a špeciálnym krytom pre vonkajšiu inštaláciu je tepelné čerpadlo WPL schopné perfektne pracovať aj pri umiestnení na záhrade alebo na dvore. Tepelné čerpadlo WPL je tak tiché, že ho za prevádzky sotva začujete. Obvodovou stenou je vedený iba prívod elektrickej energie k čerpadlu a potrubie s vykurovacou vodou. Vonkajšia inštalácia je perfektný spôsob, ako prestavať vašu starú kotolňu a získať tým množstvo ďalšieho obytného priestoru. WPL E WPL 33 Vonkajšie alebo vnútorné prevedenie 4 výkonové varianty Ideálne pre rekonštrukcie Tichá prevádzka Ľahká inštalácia Integrovaný elektrokotol Hospodárne odmrazovanie Vykurovacia voda až 60 C WPL vonkajšie prevedenie

17 Vykurovanie a chladenie jedným systémom I Tepelné čerpadlo WPL cool prináša všetky možnosti moderného vykurovania. Priamočiara pokroková technika dokáže vyriešiť vykurovanie aj chladenie objektu. O optimálne riadenie tohto procesu sa stará elektronický expanzný ventil. Pomocou jedinečnej riadiacej elektroniky nastavuje obidva prevádzkové režimy. Tak je zabezpečená hospodárnosť vykurovacej aj chladiacej prevádzky. Moderné tepelné čerpadlo zvyšuje ako progresívna investícia cenu a komfort vašej nehnuteľnosti. Tepelné čerpadlá WPL sú ponúkané vo vonkajšom alebo vnútornom prevedení. WPL cool Vykurovacia a chladiaca prevádzka Elektronický expanzný ventil Použitie pre vonkajšie teploty -20 až +40 C Tichý chod vďaka Scroll kompresoru Energeticky úsporné odmrazovanie Vykurovacia voda až do 60 C Integrovaný elektrokotol WPL vnútorné prevedenie 16 17

18 Energia v minimálnom priestore Tepelné čerpadlo WPL typu vzduch voda dodáva tepelnú energiu v kompaktnej podobe. Dokonca aj pri teplote 20 C môže tepelné čerpadlo WPL odčerpávať potrebnú tepelnú energiu z okolitého vzduchu. Zabudovaný elektrokotol pomáha pri nižších teplotách vonkajšieho vzduchu zabezpečiť potrebné množstvo tepla. Tepelné čerpadlo WPL privádza a odvádza vonkajší vzduch hadicami, ktoré sú vedené priechodkami napr. cez dva oddelené pivničné otvory v obvodovej stene domu. Čím nižšia je požadovaná teplota vo vykurovacej sústave, tým vyšší je vykurovací faktor (účinnosť) tepelného čerpadla. Preto je systém odporúčaný najmä pre nízkoteplotné alebo podlahové vykurovanie. Aj keď je v prevádzke, sotva si svoje tepelné čerpadlo WPL všimnete. Je dodávané kompletne so všetkými nevyhnutnými bezpečnostnými doplnkami. Napríklad s rozmrazovacou funkciou. Keď sa vzduch v tepelnom čerpadle ochladí, voda obsiahnutá vo vzduchu pri nižších teplotách kondenzuje. Za určitých poveternostných podmienok môže dôjsť k tomu, že kondenzát zamrzne na výmenníku tepla výparníku. Automatický odmrazovací cyklus výmenník od ľadu uvoľní a zaručí tak ďalší bezproblémový chod. Naviac pre odmrazenie využije hospodárny spôsob obráteného chodu tepelného čerpadla. WPL a cool E s WPIC Vnútorné kompaktné prevedenie V troch výkonových variantoch Vysoké vykurovacie faktory Pre použitie pri vonkajšej teplote medzi - 20 C a + 40 C Tichý chod vďaka Scroll kompresoru Teplota vykurovacej vody až do 60 C Ideálne aj pri využitie v starších objektoch Ľahká inštalácia vďaka doplnkovému WPIC Integrovaný elektrokotol WPL.. E s WPIC vnútorné kompaktné prevedenie

19 VYKUROVANIE VEĽKÝCH OBJEKTOV Vysoké vykurovacie výkony zo vzduchu I Pre objekty s vyššou tepelnou stratou je možné ponúknuť tepelné čerpadlá WPL 34/47/57 v troch výkonových stupňoch. Prístroj je vyrábaný v kompaktnom vonkajšom prevedení. Vzhľadom na svoju výšku len 1,5 m je z hľadiska potrebného miesta rovnako úsporný ako pri spotrebe energie pre vykurovanie. Zapojením viacerých prístrojov do kaskády sa môže už aj tak silný výkon mnohonásobne zvýšiť. Pre veľké objekty tak ponúkame vždy riešenie zvolené na mieru. Táto hospodárna technika vykurovania sa dá použiť aj pri rekonštrukciách veľkých nehnuteľností s nízkymi nákladmi na inštaláciu. WPL Malá konštrukčná výška Vhodné pre kaskádové zapojenie až do 168 kw* So vstavaným meračom tepla a elektromerom Dodávané od septembra 2010 *vykurovací výkon pri A-7/W35 WPL 18 19

20 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM VODA VYPESTUJTE SI VAŠU VLASTNÚ ENERGIU Keď staviame dom, snažíme sa splniť si jeden z našich snov mať svoju vlastnú záhradu. Jednoducho sme nadšení tým, že sme schopní si vypestovať vlastné potraviny. Pestujeme všetko, čo sa pestovať dá: chrumkavý čerstvý šalát počas leta, zdravú zeleninu, ktorá vydrží až do jesene. A dokonca v hlbokej zime zber pokračuje, pretože dokážeme využiť tepelnú energiu zo zeme pre vykurovanie nášho domu.

21 Spojené so zemou Tepelné čerpadlo zem voda WPC je kompletné riešenie pre ohrev vody a vykurovanie. Systém odčerpáva energiu z geotermálnej sondy alebo zemného plošného kolektoru, ktoré sú umiestnené pod zemou. Súčasťou tepelného čerpadla WPC zem voda je 200 l zásobník teplej vody, ktorý je v spodnej časti zvukotesného opláštenia. Všetky bezpečnostné systémy a riadiace prvky pre plne automatizovaný chod sú súčasťou základnej dodávky. Inštalácia tohto tepelného čerpadla vyžaduje iba minimálne úsilie a je vhodné aj do veľmi úzkych priestorov. Udržiavanie chladu v lete Chladiaca verzia tepelného čerpadla WPC systému zem voda WPC cool pridáva ešte jednu unikátnu funkciu k tomu, čo je už samo o sebe efektívnym systémom. V horúcich dňoch je využitý prídavný zabudovaný výmenník pre účely chladenia. Zdrojom chladu sú tie isté zemné vrty, ktoré v zime poskytujú energiu na vykurovanie, a v ktorých je v lete stála teplota okolo 12 C. To vám umožní znížiť vnútornú teplotu v dome o niekoľko stupňov počas najteplejšieho letného obdobia. Funguje perfektne spolu s podlahovými vykurovacími systémami alebo vykurovacími konvektormi (fancoily) a jeho požiadavka na energiu je minimálna. Je totiž využité tzv. pasívne chladenie, pri ktorom pri prenose chladu tepelné čerpadlo nepracuje a bežia len malé obehové čerpadlá. WPC / WPC cool Štyri veľkosti podľa výkonu Zabudovaný zásobník teplej vody Variant WPC.. cool s funkciou pasívne chladenie Ľahká inštalácia a ovládanie Výstupná teplota až do +60 C Zabudované obehové čerpadlo zdroja a vykurovania/prípravy teplej vody Extrémne tichý chod vďaka Scroll kompresoru Integrovaný elektrokotol S predradeným výmenníkom použiteľné pre systém voda voda WPC

22 Kúzlo kompaktnosti I Toto moderné tepelné čerpadlo zem/voda WPF..E a cool presvedčí šírkou svojej sériovej výbavy. V prístroji sú vstavané aj expanzné nádrže pre stranu primárneho okruhu i pre stranu vykurovania. Samozrejmosťou je vstavaný elektrokotol pre pokrytie krátkodobých vyšších potrieb tepla. Antibakteriálny program sa stará o nutnú hygienu pri príprave teplej vody. Elektronicky riadené obehové čerpadlá primárnej i vykurovacej strany prispievajú k zvýšeniu vykurovacieho faktora tepelného čerpadla. Vstavaný regulátor tepelného čerpadla riadi ideálnu prevádzku prístroja. Tepelné čerpadlo vybavené sériovo meračom tepla a elektromerom je dodávané v piatich výkonových stupňoch od 5,8 do 16,8 kw pre vykurovanie (WPF..E). Modifikácia WPF..cool je navyše vybavená modulom pre pasívne chladenie. WPF.. E/WPF..cool Päť výkonových veľkostí Variant WPF..cool s funkciou pasívneho chladenia Maximálna teplota vykurovacej vody až 60 C Vstavaná ekvitermná regulácia Sériovo plne vystrojené Vstavané elektronické obehové čerpadlá Ľahká a rýchla inštalácia Veľmi tichá prevádzka S predradeným výmenníkom použiteľné pre systém voda/voda WPF.. E/WPF..cool

23 TEPELNÉ ČERPADLÁ WPF BALÍK PLNÝ ENERGIE Mnohostranné využitie energie Tepelné čerpadlo WPF je silný zdroj energie pre ohrev teplej vody a vykurovanie. So zabudovaným regulátorom vykurovania, obehovým čerpadlom a trojcestným ventilom pre vykurovanie /prípravu teplej vody, poistným ventilom a pomocným elektrokotlom je toto tepelné čerpadlo pripravené pre jednoduchú inštaláciu. Tepelné čerpadlo sa veľmi dobre hodí do obmedzených priestorov. Vďaka svojmu kompaktnému vzhľadu je vo využití priestoru tak efektívne, ako je efektívne vo svojej spotrebe energie. Nápadne pekný vzhľad vizuálne zdôrazňuje zvláštne kvality tohto výkonného tepelného čerpadla. WPF Dostupné v piatich veľkostiach podľa výkonu Zabudovaná ovládacia jednotka tepelného čerpadla Výstupná teplota až + 60 C Extrémne tichý chod vďaka Scroll kompresoru Integrovaný elektrokotol S predradeným výmenníkom použiteľné pre systém voda voda WPF

24 PRIPRAVENÍ K VEĽKÝM VÝKONOM Vykurovanie vo veľ kom štýle Nový rad tepelných čerpadiel WPF bol vyvinutý špeciálne pre vykurovanie veľkých obytných alebo priemyselných objektov. Týmto tepelným čerpadlom tak môžete dosiahnuť nízke prevádzkové náklady aj pri objektoch s tepelnou stratou do 650 kw. Až šesť jednotlivých modulov je možné kombinovať do viacstupňovej kaskády. Umožňuje to optimálne prispôsobené nadimenzovanie výkonu prakticky pre každú budovu. Od poradenstva až po prvé uvedenie do prevádzky vám bude firma STIEBEL ELTRON kompetentným partnerom pre riešenie vášho projektu. WPF Jednotlivé prístroje v piatich výkonových stupňoch Kaskádové zapojenie až do 400 kw Výstupná teplota až + 60 C Miesto šetriaci koncept umožňujúci inštaláciu 2 prístrojov na seba Možnosť diaľkového ovládania Moderný robustný design S predradeným výmenníkom použiteľné pre systém voda voda WPF 20-66

25 Výkon a účinnosť v jednom rade Kedykoľvek je potrebné veľké množstvo energie, tepelné čerpadlá spoja svoje sily a pracujú spoločne. Náš modulový rad WPF - SET je systém tepelných čerpadiel zem voda, ktorý je schopný dodávať obnoviteľnú energiu do budov omnoho väčších rozmerov. Kombinácia až šiestich tepelných čerpadiel WPF M znamená, že systém môže dodávať kombinovaný výstup až 100 kw. Výsledkom je perfektné tepelné čerpadlo pre vykurovanie napr. väčších domov alebo nájomných domov s viac bytmi. Modulárny rad WPF - SET môže uspokojiť vaše individuálne požiadavky na riešenie dodávky energie pre ohrev teplej vody a vykurovanie, ktoré je šité na mieru podľa ekologických aj ekonomických aspektov. WPF M Dostupné v troch veľkostiach podľa výkonu Výstupná teplota až +60 C Extrémne tichý chod vďaka kompresoru Scroll Modulárne jednotky je možné radiť do kaskády podľa požiadaviek na výkon S predradeným výmenníkom použiteľné pre systém voda voda WPF M 24 25

26 ZEMNÉ VRTY A KOLEKTORY ZBER ENERGIE Z VAŠEJ ZÁHRADY Zemné vrty Zem je zdrojom tepelnej energie Vŕtanie do hĺbky do 100 m Použitie s tepelnými čerpadlami WPF a WPC WPC cool Tepelné čerpadlá WPC WPC cool a WPF čerpajú svoju silu zo zeme. Vŕtanie do hĺbky pre zvláštny efekt Tepelné čerpadlo zem voda čerpá svoju energiu z hlbokého podzemia. Keďže sa zem v týchto hĺbkach neochladzuje toľko ako na povrchu, priemerná teplota je počas celého roka takmer konštantná. V závislosti na požiadavke na energiu je uskutočnených niekoľko vrtov do hĺbky až do 100 m. Každý z týchto vrtov je potom vybavený sondou trubkami s nemrznúcou zmesou. Tieto sondy sú schopné dodávať požadovanú energiu po celý rok. Uskutočňovanie vrtov zabezpečujú špecializované firmy, ktoré majú oprávnenie banského úradu. Táto odborná firma, ktorá si zabezpečuje všetky potrebné povolenia, väčšinou zhotovuje vrty ako subdodávku pre montážnu firmu realizujúcu inštaláciu s tepelným čerpadlom.

27 Zemné kolektory Zemné kolektory využívajú solárnu energiu, ktorá je uložená v zemi. Pre ich inštaláciu je nutné premiestniť množstvo zeminy, preto je najlepšie ich využiť u novo stavaných budov. Systém je založený na sieti rúrok, ktoré pokrývajú veľkú plochu a efektívne fungujú ako veľ koplošný výmenník tepla. Trubky sú položené do hĺbky okolo 1,5 m tak, že pozemok nad nimi môže byť kultivovaný a využitý ako záhrada. Presná veľ kosť plochy, ktorá má byť pokrytá trubkami, závisí do značnej miery na vlhkosti pozemku. Je možné získať tepelný výkon okolo W na 1 m2 pozemku. Dajme tomu, že priemerná získaná hodnota je 20W/m2, potom 10 kw tepelné čerpadlo bude potrebovať plochu pokrytú kolektormi cca 400 m2. Je samozrejmé, že odborné montážne firmy pre vás uskutočnia všetky nevyhnutné výpočty. Zemné kolektory Zem je zdrojom tepelnej energie Trubky sú uložené do hĺbky 1,5 m Vhodné pre objekty s veľ kou záhradou Použiteľné s tepelnými čerpadlami WPC a WPF Tepelné čerpadlá WPF a WPC využívajú energiu skrytú pod celým pozemkom obklopujúcim vašu nehnuteľnosť

28 AKUMULAČNÉ NÁDRŽE TEPLO DO ZÁSOBY Akumulácia tepla vo veľ kom štýle I Stojaté akumulačné nádrže SBP 1000 E a 1500 E sú centrálnymi akumulačnými nádržami vykurovacej vody pre tepelné čerpadlá vyšších výkonov alebo pre kaskádové zapojenie viacerých tepelných čerpadiel. Nádrže SBP E SOL sú navyše vybavené vstavaným tepelným výmenníkom pre kombináciu so solárnym zariadením. Pritom je možné na nádrž pripojiť až dva ďalšie zdroje tepla ako napríklad plynový alebo olejový kotol, kotol na vykurovanie peletami alebo skrutkovateľné elektrické ohrievacie telesá. Tým zásobník SBP tvorí rozhranie pre rôzne energetické systémy. Šetrí tak nielen veľa miesta, ale tiež peniaze. Perfektne izolované opláštenie znižuje tepelné straty na minimum. Akumulácia chladu I Verzia SBP..cool má navyše ďalšiu výraznú prednosť. Nádrž je schopná nielen akumulovať teplo behom vykurovacej prevádzky v zime, ale aj chladiacu vodu vyprodukovanú obráteným chodom tepelného čerpadla pre chladenie miestností v horúcich dňoch. Tak pokrýva nádrž SBP cool celé výkonové spektrum tepelného čerpadla v zime i v lete. SBP E, E SOL a cool Akumulačné zásobníky SBP 100, 200, 400, 700, 1000 a 1500 l (podľa typu tepelného čerpadla) Ľahko kombinovateľný s inými vykurovacími systémami Použiteľný pre akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody (len SBP cool) Rieši problémy zložitejších vykurovacích systémov Tepelná izolácia z tvrdej PU peny s malou tepelnou stratou (pre SBP 1000 a 1500 dodávaná zvlášť) SBP..SOL ponúka ideálnu kombináciu so solárnym systémom vďaka vstavanému vnútornému rúrkovému výmenníku SBP 1000 E SOL

29 ENERGIA VRÁTENÁ SPÄŤ Využité odpadové teplo I Pokiaľ ide o prípravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov energie, ponúka WWK rýchle a pohodlné riešenie. Moderná technika tepelných čerpadiel môže totiž využiť pre prípravu teplej vody okolitý vzduch. Prístroj vybavený ventilátorom jednoducho nasáva teplý vzduch a odoberá mu prebytočné teplo. Takto získaná energia je využitá pre ohrev vody. Využitie odpadového tepla tak znižuje náklady na ohrev vody. Spínacie hodiny sa pritom starajú o správne načasovanie. Akumulácia spätne získaného tepla vo vstavanej nádrži môže zaistiť teplú vodu pre celý dom. Pri väčšej potrebe vody je možné aktivovať vstavané prídavné elektrické dohrievanie. WWK 300 WWK 300 Objem 300 l ohriaty tepelným čerpadlom až na 55 C Vysoká energetická účinnosť Jednoduchá inštalácia a obsluha Možnosť kombinácie so solárnym systémom (WWK 300 SOL) Veľmi tichá prevádzka 28 29

30 KOMBINOVANÉ PRÍSTROJE PRE VYKUROVANIE VETRANIE Rovnako ako vykurovanie, každý obytný priestor tiež potrebuje zásobu čerstvého vzduchu. Konvenčné vetracie systémy okien s mikroštrbinami často spôsobujú, že množstvo tepla uniká bez využitia spolu s odvetrávaným vzduchom von. Moderné vetracie systémy Stiebel Eltron vzduch filtrujú a poskytujú regulovanú výmenu vzduchu, pri ktorej sa stráca len veľmi málo energie. Je to preto, že z odsávaného vzduchu získava tepelnú energiu a vracia ju späť do domu a tak nevyhadzujete drahú energiu z okna.

31

32 VYCHUTNÁVANIE ZDRAVÉHO ČERSTVÉHO VZDUCHU BEZ STRÁT TEPLA Teplo odoberané zo vzduchu I Hospodárne vykurovanie a pravidelné vetranie sa navzájom nevylučujú. Moderné vetracie zariadenia fi rmy STIEBEL ELTRON zaisťujú regulovanú výmenu bez straty tepla. Veľmi výkonné tepelné výmenníky zbavujú odpadový vzduch tepla a vracajú ho opäť späť do domu ako úžitkové teplo. Tak sa spätne získa okolo 90% energie, ktorá sa inak pri vetraní oknami zbytočne stratí. Firma STIEBEL ELTRON ponúka pritom pre každý typ domu vhodné riešenie. Integrálne systémy využívajú dokonca spätne získané teplo pre vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Špeciálne ploché kanály pre vedenie vzduchu umožňujú skoro vždy dodatočnú montáž vetracieho zariadenia. Zdravé prevzdušnenie domu I Dôležitá výmena vypotrebovaného vzduchu poskytuje i značný príspevok k starostlivosti o substanciu budovy. Obzvlášť pri nízkoenergetických domoch, ktoré sa vyznačujú vysokou tesnosťou plášťa budovy. Tým sa vo vnútri konštrukcie ľahko hromadí vlhký vzduch. Táto vlhkosť v stenách aj vplyvom malých výkyvov teploty kondenzuje, a tvorí výživnú pôdu pre pleseň. To škodí nielen substancii budovy, ale taktiež zdraviu. Úplne automatické zásobovanie budovy čerstvým vzduchom takéto problémy vylučuje. Predovšetkým pre všetkých, ktorí trpia alergiami, pretože nasávaný čerstvý vzduch sa v značnej miere čistí s použitím ľahko vymeniteľných fi ltrov od čiastočkou peľu a prachu. Čerstvý vzduch pre všetkých I Firma STIEBEL ELTRON má vždy správny vetrací prístroj. Či už pre rodinné domy alebo etážové byty, len pre vetranie alebo prípravu teplej vody alebo dokonca pre vykurovanie, na prípravu teplej vody a na vetranie. Odpadový vzduch sa pri decentralizovaných systémoch z jednotlivých miestností odsáva, zatiaľ čo privádzaný vzduch prúdi z vonkajšieho priestoru. Pri centralizovaných vetracích systémoch naproti tomu vedie prístroj odpadový vzduch i privádzaný vzduch vetracím rúrami z a k jednotlivým miestnostiam.

33 Bludný kruh obytnej klímy Vetranie I Uzavreté priestory vyžadujú pravidelný prívod čerstvého vzduchu. Minimálna výmena vzduchu je 50% objemu miestnosti za hodinu. Plesne I Vplyvom chýbajúceho vetrania sa zvyšuje vlhkosť vzduchu v miestnosti. Dôsledkom sú škody spôsobené vlhkosťou a plesne. Spotreba energie I Pri vetraní sa stráca 50% vykurovacieho tepla. Tu sa peniaze doslova vyhadzujú von oknom. Utesnenie I Tesný plášť budovy a tesne uzatvárateľné okná znižujú náklady na vykurovanie, vedú však tiež k zníženej výmene vzduchu. Vetranie oknom minulosťou I Moderné komfortné zariadenie firmy STIEBEL ELTRON nielen že šetrí energiu, ale tiež udržuje vzduch v mnohých ohľadoch čistý, napríklad vďaka špeciálnemu programu, ktorý zaisťuje zosilnenú výmenu vzduchu pri varení alebo behom oslavy čerstvý vzduch. Okrem toho sa zariadenie stará o prívod čerstvého vzduchu i počas dovolenky. A hýčka vás pri vašom návrate dobre vyvetraným bytom

34 ENERGETICKY ÚSPORNÉ RIEŠENIA, PRINÁŠAJÚCE SVIEŽI VZDUCH Vetracie zariadenia zvyšujú komfort, znižujú náklady na energiu pre vykurovanie a účinne chránia substanciu budovy. A to nielen v dobre izolovaných novostavbách, ale aj v starších nehnuteľnostiach. Firma STIEBEL ELTRON ponúka širokú paletu na mieru upravených riešení, ktoré sú vhodné pre každé použitie. Od nízkoenergetického alebo pasívneho domu až po konvenčnú novostavbu a sanáciu starých stavieb. Zariadenia pritom prejavujú obdivuhodnú mnohostrannosť. A kombinujú vašu prevádzku s úsporou energie spolu s kompletným vykurovaním alebo zariadením pre centrálnu prípravu teplej vody. Tu je niekoľko príkladov prevedených riešení.

35 Rodinný dom I Nízkoenergetický dom s podlahovým vykurovaním používa centrálne vetracie zariadenie, ktoré kryje potrebu tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Kompletný prístroj má k dispozícii integrovaný zásobník teplej vody. Čerstvý vzduch sa privádza s použitím špeciálneho vzduchového kanála, uloženého v zemi. Rekuperácia tepla v dome dosahuje 90 percent. Použité prístroje Vetrací prístroj LWZ 303 (str. 37) Bytový dom I Dom pre viacero rodín so živnostensky využívanou časťou bol uvedený do najnovšieho stavu z hľadiska techniky vykurovania a prípravy teplej vody s použitím tepelného čerpadla zem/voda v spojení s tepelnou solárnou sústavou. Vetracie zariadenie s tepelným výmenníkom s krížovým protiprúdom využíva teplo obsiahnuté v odpadovom vzduchu na predhrievanie čerstvého vzduchu. Pri použití špeciálnych plochých kanálov zmizli vedenia diskrétne pod stropný zákryt, zatiaľ čo zariadenie sa nenápadne ukrýva v skrini. Použité prístroje Tepelné čerpadlo zem/voda WPF 23 SET (str. 23) Zásobník teplej vody SBB 400 plus Akumulačná nádrž SBP 700 E (str.28) Vetrací prístroj LWZ 170 (str. 40) Trubicové solárne kolektory pre prípravu teplej vody 34 35

36 SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DOMU VYKUROVANIE, VETRANIE A PRÍPRAVA VODY V JEDNOM Deti sú najdôležitejšou časťou môjho života. Preto je náš domov pre nás tak dôležitý. Tu sa cítia skutočne pohodlne. Nie je príliš teplo, nie je príliš chladno a vždy s množstvom čerstvého vzduchu. Na viac máme k dispozícii dostatok teplej vody na kúpanie. Naše tepelné čerpadlo poskytuje tri funkcie: vykurovanie, vetranie a prípravu teplej vody. Všetko pracuje skutočne pokojne, ticho a automaticky. A samozrejme šetrí množstvo energie, aj mojej takže možno budem môcť nejakú energiu ušetriť pre niečo iné.

37 Multitalent Tepelné čerpadlo LWZ 303/403 bolo vyvinuté najmä pre energeticky úsporné domy. Ponúka základné funkcie ohrevu teplej vody a centrálneho vykurovania spoločne s pridanou ventilačnou funkciou. Za prvé vám poskytne dostatok tepla, ktoré získava tepelné čerpadlo z vonkajšieho vzduchu. Za druhé tiež ohrieva vodu a riadi kompletný ventilačný ovládací systém pre váš dom. So svojím inovovaným krížovým protiprúdovým tepelným výmenníkom tepelné čerpadlo získa až 90% tepelnej energie obsiahnutej v odsávanom vzduchu a vracia ho späť cez vykurovaciu sústavu. To znamená, že váš domov nestratí v dôsledku vetrania žiadnu energiu. Ako hotový kompletný výrobok sa tepelné čerpadlo LWZ 303/403 dodáva kompletný s 200 l zásobníkom a všetkými nevyhnutnými funkciami pre riadenie vykurovania, vetrania a ohrevu teplej vody. LWZ 303 / 403 Kompletné zariadenie ponúkajúce: vetranie, teplú vodu a centrálne vykurovanie Centrálny zásobovací a odsávací vzduchový systém pre optimálnu kvalitu vzduchu Vysoký faktor využitia tepla až do 90 % Zabudovaný 200 l zásobník na teplú vodu Individuálne programovanie Možnosť diaľkového ovládania reguláciou FES (nie je súčasťou) Môže byť kombinované so solárnym vykurovacím systémom (LWZ 303/403 SOL) LWZ 303/

38 Funkcia vykurovania Tepelné čerpadlo LWZ 303/403 je vyvinuté pre zásobovanie nízkoenergetických domov s obytným priestorom do 180 m 2 dostatkom tepla. Potrebná energia je získavaná z vonkajšieho vzduchu. Vonkajší vzduch je do zariadenia nasávaný prostredníctvom vzduchovej hadice veľkého priemeru. Systém dokáže poskytovať dostatok tepelnej energie dokonca ešte aj pri teplote -20 C. V prípade vyšších energetických požiadaviek sa spustí zabudované prídavné elektrické kúrenie. Ventilácia Ako kompletná jednotka systém poskytuje výmenu vzduchu, ktorá je tak dôležitá najmä v moderných domoch. Ventilačný systém pri svojej prevádzke poskytuje nielen stály prísun čerstvého vzduchu. Využitím protiprúdového systému tepelný výmenník získa až 90 % zvyškovej tepelnej energie spotrebovaného vzduchu pred jeho vypustením. A naopak zahrieva čerstvý vzduch, ktorý je nasávaný dovnútra. Inovačné metódy zabezpečujú, že výmena vzduchu prebieha bez veľkej straty tepelnej energie v celom procese. Solárna energia LWZ 303/403 SOL pridáva možnosť začleniť do vášho systému solárny vykurovací systém. Solárne kolektory čerpajú energiu zo slnečných lúčov a odovzdávajú ju prostredníctvom tepelného výmenníka do vykurovacej sústavy. Kolektory pracujú nezávisle na vonkajšej teplote a vykazujú prekvapivo vysoku účinnosť dokonca aj počas zimných mesiacov. Tento solárny prídavný zdroj energie spolupracuje s tepelným čerpadlom a pomáha mu vytvárať ďalšie úspory energie.

39 ZDRAVÝ VZDUCH PRE VÁŠ DOM LWA 203/403 Kompaktné zariadenie ponúkajúce nasledujúce funkcie: Vetranie, vykurovanie a príprava teplej vody Decentralizované zásobovanie čerstvým vzduchom Nízke straty tepelnej energie vďaka výbornej izolácii Zabudovaný zásobník poskytuje vysoký komfort teplej vody Využitie vonkajšieho vzduchu do - 20 C (len LWA 403) Úspory energie prostredníctvom výmeny vzduchu Systém LWA 203/403 je ideálny pre vykurovanie a ventiláciu nízkoenergetických domov s obytnou plochou do 180 m 2. Centrálne vetracie zariadenie s tepelným čerpadlom odčerpáva energiu z odsávaného (odpadového) vzduchu a vracia ju späť do vykurovacej sústavy. Získaná tepelná energia je potom tiež využitá pre ohrev vody. Zabudovaný zásobník poskytuje nepretržitú zásobu vody s teplotou do 60 C. Decentralizované zásobovanie čerstvým vzduchom je poskytované prostredníctvom ventilov rozmiestených na obvodových stenách domu. Naviac LWA 203 SOL tiež ponúka možnosť zabudovania solárneho systému. Kolektory na streche využívajú energiu zo slnečných lúčov a prostredníctvom tepelného výmenníka ju ukladajú do zabudovaného zásobníka. LWA

40 EFEKTÍVNOSŤ JE VO VZDUCHU Spätné získavanie tepla v krížovom protiprúdovom výmenníku Vetracie zariadenie LWZ je vhodné pre zásobovanie bytov čerstvým vzduchom ako centrálny vetrací systém. Pri použití protiprúdového systému odčerpáva tepelnú energiu z odsávaného vzduchu a využíva túto energiu na ohrievanie nasávaného čerstvého vzduchu. Vďaka tejto inovačnej metóde je možné znovu získať až 90 % energie. O niečo silnejšia centrálna vetracia jednotka LWZ 270 je zariadenie určené pre obytnú plochu do 290 m 2. Ľahko vymeniteľný filter zachytí čiastočky prachu alebo alergénne pele zo vzduchu. LWZ Dostupné v troch veľkostiach podľa výkonu Centrálny zásobovací a odsávací systém pre optimálnu kvalitu vzduchu Ľahké nastavenie a obsluha Imisie sú nepretržite odvádzané z vášho obytného priestoru Vysoký faktor využitia tepla až do 90 % Chladiaci efekt prostredníctvom nočnej ventilácie využiteľný pri modeloch LWZ 170 plus a 270 plus Špeciálne riešenie pre viacposchodové bytové domy (LWZ 100/100 plus) Pre bytové domy bola vyvinutá vetracia jednotka LWZ 100. Je určená pre montáž do stropného podhľadu. LWZ 100 LWZ 170/270 (plus)

41 OHREV VODY VETRANÍM? ÁNO Vzduch pre komfort Prístroj LWA 100 je plne funkčný centrálny odsávací systém, ktorý extrémne ticho bežiacim ventilátorom v miestnostiach zóny odsávaného vzduchu (kúpeľňa, kuchyňa, WC) spôsobuje mierny podtlak. Tento podtlak je vyrovnávaný pomocou stenových vzduchových ventilov, prisávajúcich čerstvý vonkajší vzduch do obytných miestností. Odsávaný vzduch je zdrojom tepla pre malé tepelné čerpadlo, ktoré dokáže v 100 -litrovej nádrži pripraviť vodu s teplotou až 55 C. Touto teplou vodou je možné zásobovať celý byt. Zabudované elektrické vykurovacie teleso s príkonom 3 kw zvyšuje pri väčšej potrebe teplej vody vykurovací výkon. LWA 100 je zariadenie vhodné nielen pre novostavby, ale vďaka decentrálnemu prívodu čerstvého vzduchu aj pre rekonštrukcie. LWA 100 LWA 100 Kompaktný prístroj s funkciami: vetranie a ohrev vody Automatické vetranie nezávislé na nájomníkovi Ľahký výpočet vedľajších nákladov 40 41

42 SOLÁRNA ENERGIA POHĽAD NA SLNKO V INOM SVETLE Väčšina energie existujúcej na zemi je prakticky vyrobená samotným slnkom. Je samozrejmé, že táto energia môže byť využitá aj priamo. Toto intenzívne žiarenie je koniec koncov dostupné denne, zadarmo dokonca aj v zime! Existujú rôzne granty, ktoré pomáhajú jednotlivcovi pri nákupe solárneho vykurovacieho systému. STIEBEL ELTRON dodáva zodpovedajúcu technológiu, ktorá privedie väčšinu tohto bezplatného zdroja energie do domácnosti.

43

44 SOLÁRNE KOLEKTORY KEĎ SLNKO ŽIARI, BUDETE SA USMIEVAŤ Existujú dve základné metódy premeny solárnej energie na energiu, ktorú je možné použiť doma. Na jednej strane máme fotovoltaické systémy. Tie menia energiu slnečných lúčov na elektrický prúd. Invertor potom mení nízkonapäťový jednosmerný prúd na striedavý prúd s napätím 230 V. Efektívnosť takého systému je okolo 20 %. Na druhej strane máme solárne vykurovacie systémy. Tieto systémy premieňajú energiu slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Tá je potom použitá napríklad ako záloha či doplnok pre centrálne vykurovanie alebo pre ohrev teplej vody. Výhodou solárnych vykurovacích systémov je, že veľká časť energie v domácnosti je obvykle využitá pre prípravu teplej vody, ohrev bazénu alebo vykurovanie. Výrobky fi rmy STIEBEL ELTRON sú výsledkom viac ako 25 rokov výskumu a skúseností v oblasti solárnych vykurovacích systémov. Naše solárne kolektory sú charakterizované extrémne vysokou absorpciou žiarenia, nízkym vyžarovaním a prekvapivo dlhou životnosťou. Pritom účinnosť našich kolektorov je viac ako 80%. Kombinácia všetkých základných technických prvkov umožňuje týmto systémom dosiahnuť extrémne vysokej účinnosti. Vysoko výkonné výrobky STIEBEL ELTRON sú vyrábané z materiálov bezpečných pre životné prostredie a spĺňajú najvyšší štandard kvality. Pekné počasie U nás svieti slnko medzi 1400 a 1900 hodinami ročne. To znamená, že Slnko zadarmo dáva minimálne kwh energie na štvorcový meter. Je to ekvivalent energie obsiahnutej v približne 180 kg hnedého uhlia, 230 kg palivového dreva alebo 95 m3 zemného plynu. S plochou pokrytou kolektormi medzi 4 6 m 2 môže sedemčlenná rodina pokryť okolo 70 % svojej ročnej spotreby energie pre prípravu teplej vody. ožiarenie (solárna klimatická zóna II) kwh [ m² den ] globálne žiarenie priame slnečné žiarenie difúzne žiarenie 1 V našich podmienkach môže solárny vykurovací systém ušetriť až 70 % ročných nákladov na energiu využitú na výrobu teplej vody. 0 január marec február apríl máj jún júl september november august október december

45 Intenzita slnečného žiarenia sa mení v závislosti na ročnom období. Počas letných mesiacov medzi májom a septembrom môže byť solárnym vykurovacím systémom pokrytých až 90 % spotreby tepelnej energie. Ale dokonca aj decembrové nízko ležiace slnko dokáže prispieť okolo 25 %. Výsledkom je ročný príspevok slnka vo výške až 70 % energie potrebnej na pokrytie požiadaviek na energiu pre ohrev vody. V praxi je tepelná energia kolektorov uložená prostredníctvom špeciálnych tepelných výmenníkov do zvláštneho zásobníka teplej vody, z ktorého môže byť zásobované ľubovoľné množstvo odberných miest. Môžete napríklad ušetriť peniaze pripojením solárne kompatibilnej umývačky riadu a úsporou energie nutnej na ohriatie vody. Taká umývačka musí byť schopná používať aj vodu s teplotou vyššou ako 55 C. Solárny vykurovací systém STIEBEL ELTRON ponúka vysoké výhody po všetkých stránkach. Prevádzka je plne automatizovaná s minimálnymi nárokmi na údržbu. Ako súčasť rozhodovania o tom, ako sa prispôsobiť všetkým direktívnym nariadeniam týkajúcim sa úspor energie, môžu tieto systémy zvýšiť hodnotu majetku a ušetriť náklady na energiu. A nielen v oblasti prípravy teplej vody, ale aj v centrálnom vykurovaní. Počas jarných mesiacov od marca do mája a jesenných mesiacov od septembra do novembra môže byť solárna energia použitá na doplnenie vykurovacích systémov. Solárne kolektory môžu byť tiež kombinované s tepelnými čerpadlami, s ktorými tvoria kompletný systém pre obnoviteľnú energiu

46 S TERMICKÝM SOLÁRNYM ZARIADENÍM VŠETKO DOBRE POKRYTÉ Pokiaľ ide o to využiť obnoviteľnú energiu najjednoduchšou cestou, ponúka termické solárne zariadenie mnoho výhod. Absorbované slnečné žiarenie sa premieňa na pre dom využiteľné teplo. V zásade je takmer každá budova vhodná pre využitie slnečnej energie. Optimálnemu energetickému zisku nestojí nič v ceste, pokiaľ sú kolektory ideálne nasmerované na juh a nie sú zatienené. Na nasledujúcich príkladoch predstavujeme niekoľko typov budov, používajúcich solárne systémy.

47 Obytný dom I V budove bol počas rekonštrukcie vykurovacieho systému vymenený olejový kotol za tepelné čerpadlo. Na strechu bolo inštalované tepelné solárne zariadenie pre prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Energia je akumulovaná v zásobníku teplej vody. Nutné rozvody sú vedené nevyužívaným komínom. Použité prístroje Tepelné čerpadlo vzduch/voda WPL 18 (str. 16) Dva solárne kolektory SOL 27 plus Systémový zásobník Dvojgeneračný rodinný dom I Dom so zastavanou plochou 120 m² využíva štyri solárne kolektory pre prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Získaná solárna energia je akumulovaná v kombinovanom zásobníku vody. Pri priemernej spotrebe teplej vody 200 l za deň, pokrýva systém 57% energie na prípravu teplej vody. Za rok ušetrí celkom 393,3 m³ zemného plynu. Použité prístroje Štyri solárne kolektory SOL 27 plus Kombinovaný zásobník SBK 600/

48 SOLÁRNA ENERGIA LEN TAK ČERPAŤ TEPLO Slnko dnes skutočne robí česť svojmu menu. Celý deň je krásne slnečno. Teraz využijem čas na ozajstný odpočinok. Možno si doprajem dôkladné raňajky, krásnu knihu alebo možno vôbec nič. Prijímanie slnečných lúčov je perfektný spôsob, ako stráviť dnešný deň. Poskytne mi odpočinok a dovolí mi načerpať novú energiu. Premýšľam o tom, že si urobím pekný večer. Ale najskôr sa chystám na pekne dlhý kúpeľ. To je jeden z malých životných luxusov, ktorý ma nestojí skoro nič. Je to preto, že kolektory na streche sú trochu ako ja. Tiež celý deň ležia a vstrebávajú energiu. A teraz sa ju chystám využiť. Najlepšie veci na svete sú ostatne zadarmo.

49 Získanie maxima z plochy vašej strechy Kolektor SOL 27 plus spoľahlivo absorbuje prichádzajúcu slnečnú energiu a mení ju v použiteľnú tepelnú energiu. Panely sú určené pre umiestnenie na streche a môžu byť použité ako pre doplnenie existujúceho vykurovacieho systému, tak aj pre prípravu teplej vody. Sila kolektorov SOL 27 je najväčšia, pokiaľ sú použité spoločne s tepelným čerpadlom a vetracími systémami. SOL 27 basic Účinnosť až 79% Určené pre horizontálnu inštaláciu Úzka konštrukcia rámu Možnosť hydraulického zapojenia až 5 kolektorov v rade Široká ponuka upevňovacích systémov pre rôzne typy striech Krátke montážne časy pri použití rychloupevňovacích systémov SOL 27 basic 48 49

50 PLOCHÉ KOLEKTORY STRECHA ŠETRIACA ENERGIU Obrovský zisk energie Nové solárne kolektory SOL 27 premium Vás presvedčia prvotriednym ziskom energie. Viac než 95 % slnečného žiarenia je premenených na využiteľnú energiu. Kolektory tak zvyšujú hospodárnosť zariadenia na prípravu teplej vody alebo vykurovanie. Vysoká účinnosť nad 82% je dosiahnutá vynikajúcou súhrou nových materiálov a osvedčenej techniky. Príkladom je použitie vysoko selektívnej vákuovej vrstvy Miro-Therm a antirefl exného skla pre dosiahnutie špičkových hodnôt absorpčných schopností. SOL 27 premium S W Účinnosť >82% Flexibilné možnosti montáže Antireflexné sklo Možnosť hydraulického prepojenia až 5 kolektorov v rade Rýchla montáž vďaka násuvným hydraulickým prípojkám Úzka konštrukcia rámu Prevedenie pre zvislú montáž SOL 27 premium S Prevedenie pre vodorovnú montáž SOL 27 premium W Krátke montážne časy pri použití rychloupevňovacieho systému SOL 27 premium S SOL 27 premium S

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Vážení pestovateiia repky,

Vážení pestovateiia repky, REPKA OLEJKA Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky,

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη THERMA V SPLIT 9 KW HU091.U41 HN0914.NK1 INVERTER 3,30 2,70 2 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY HOME MANAGER

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY HOME MANAGER Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-el-18 Έκδοση 1.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΗΣ ΚΑΠΕ. Ακτινοβολία Ψυκτικά. ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΑ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet High Speed Internet Access The Internet Ακόμα και χωρίς κόστος ή μόνιμο συμβόλαιο? Μήπως η ποιότητα των υπηρεσιών Internet προς τους πελάτες σας χρειάζεται βελτίωση;?

Διαβάστε περισσότερα

Adelle. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface

Adelle. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface Adelle A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether about the typeface While Adelle is a slab serif typeface conceived specifically for intensive editorial use, mainly in newspapers and magazines,

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

H εταιρία. παρουσιάζει την. Τεχνογνωσία και Ποιότητα σε Προσιτές Τιμές

H εταιρία. παρουσιάζει την. Τεχνογνωσία και Ποιότητα σε Προσιτές Τιμές H εταιρία παρουσιάζει την Τεχνογνωσία και Ποιότητα σε Προσιτές Τιμές 1 H Manufacturas Rocal SA ιδρύθηκε στο Centelles (Βαρκελώνη) το 1982 με μια σαφή αποστολή: την κατασκευή και πώληση όλων των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO

1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO Z 09 EMNSW 150 E 09 EM.UA3 Z 12 EM.NSH 151 E 12 EM.UA3 E 18 EM. NSM E 152 18 EM. UL2 IN OUT Εσωτερικό/Εξωτερικό Amber Καλώδιο H M L H 9.000-12.300 12.000-15.600 18.000-20.600 1. ΤΟΙΧΟΥ INVERTER LIBERO

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΙΧΟΥ E. Μήκος/ 2. ΤΟΙΧΟΥ RERFORMANCE PPA. BTU/h Ύψος. Volt Καλώδιο 1/4, 1/2 30 20 220 4X1,5 A+ 6,0 A++ 5,0 30 48 63 1.557 1.

1. ΤΟΙΧΟΥ E. Μήκος/ 2. ΤΟΙΧΟΥ RERFORMANCE PPA. BTU/h Ύψος. Volt Καλώδιο 1/4, 1/2 30 20 220 4X1,5 A+ 6,0 A++ 5,0 30 48 63 1.557 1. 1. ΤΟΙΧΟΥ E Απόδοση ιαστάσεις Σωληνώσεις Ηλεκτρικά Ενεργειακή Κλάση Θόρυβος Db Α/Α Model Ψύξη/Θερµ. Μήκος/ in Εσωτερικό/Εξωτερικό ιάσταση Volt Καλώδιο BTU/h Ύψος SEER SCOP Q H RAS -E 10HBG 350 9.580-10.017

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD. Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Προφίλ

ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD. Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Προφίλ ΣΕΙΡΑ S8000 STANDARD Τεχνικές Προδιαγραφές της σειράς S 8000 STANDARD με ενεργειακούς υαλοπίνακες Ίσιο εξαθαλαμικό συνθετικό, του Γερμανικού οίκου GEALAN G.U. Basicjet Stuttgart Θερμομόνωση προφίλ Standard

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 7 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 117 GB072 24 kw Σελ. 122 GB112 29-45 kw Σελ. 127 GB162 65-100 kw Σελ. 131 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού

Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού Συστήµατα δοσολογίας Αντλίες δοσολογίας απορρυπαντικού Περιστροφικές αντλίες Αντλίες µεµβρανών Μονάδα ξεβγάλµατος Σύστηµα αυτόµατης ειδοποίησης άδειων κανίστρων απορρυπαντικού Μονάδα προγραµµατισµού Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Rittal Ενεργειακή αποδοτικότητα σε συστήματα ψύξης.

Rittal Ενεργειακή αποδοτικότητα σε συστήματα ψύξης. Rittal Ενεργειακή αποδοτικότητα σε συστήματα ψύξης. Πρόκληση και ευθύνη. Είμαστε έτοιμοι. Η αναφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα είναι κάτι σημαντικό. Η απόδειξή της είναι ο στόχος μας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface Adelle PE A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether about the typeface While Adelle is a slab serif typeface conceived specifically for intensive editorial use, mainly in newspapers and magazines,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΦΤΣΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΦΤΣΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΦΤΣΗ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AQUAMARINA, ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Bonair Building Services and HVAC

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Aξεσουάρ

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Aξεσουάρ SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Aξεσουάρ Η ŠKODA Octavia μπορεί να ανταποκριθεί σχεδόν σε όλες σας τις προσδοκίες, γι' αυτό δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δημοφιλής σε οικογένειες με

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα