Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI"

Transcript

1 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje životné prostredie takým spôsobom, že to ohrozuje existenciu ľudstva. Spaľovaním fosílnych palív je vzduch nadmerne znečisťovaný oxidom uhličitým a ďalšími škodlivinami. Ak nedôjde k radikálnej zmene, budú z toho vyplývajúce následky na podnebie ničivé, preto sa dnes problém výroby a spotreby energie a jeho riešenie týka všetkých. Okrem sústredeného úsilia vedy a výskumu na hľadanie a využitie nových, čistých zdrojov energie, je ďalším a vôbec nie bezvýznamným riešením rozumné hospodárenie s energiami, to znamená využitie všetkých možností šetrenia energií. Najčistejšia a najlacnejšia je tá energia ktorú vôbec netreba vyrobiť. To, že táto cesta je správna a užitočná, ukázal vývoj vo vyspelých priemyselných krajinách, ktoré dosiahli veľmi významné úspory tak v priemyselnej výrobe, ako aj v domácnostiach. Napríklad priemysel pri rovnakej spotrebe energie ako v r vyrábal v r až o 50% výrobkov viac a v domácnostiach sa spotreba energie znížila asi o 50% bez zníženia pohodlia. Náklady na bývanie z roka na rok rastú, na túto skutočnosť má vplyv aj stúpajúca cena energie (aj elektrickej). Jedinou možnosťou, ako tento fakt zmierniť, je naučiť sa využívať rôzne druhy energie racionálne. Elektrárenské spoločnosti vyspelých krajín vynakladajú nemalé finančné prostriedky na poradenstvo a výchovu obyvateľstva v tejto problematike. Slovenské elektrárne, a.s. sú od r členom medzinárodného združenia POWER SMART so sídlom vo Vancouveri (Kanada). Toto združenie podporuje filozofiu DSM - Demand Side Management (doslovne riadenie strany spotreby, v slovenčine je správnejšie používať slovné spojenie riadenie spotreby) - racionálne používanie elektriny u koncových odberateľov - v priemysle, službách a domácnostiach. Cieľom projektu DSM je znížiť spotrebu elektrickej energie bez zníženia kvality služieb, ktoré elektrina poskytuje. Takýmto spôsobom aktívne prispieva k ochrane životného prostredia. Ako vyplýva z výsledkov vykonaných analýz, realizáciou rôznych systémových opatrení v DSM by bolo možné pre Slovensko ušetriť výstavbu ekvivalentného zdroja elektrickej energie s inštalovaným výkonom 140 až 330 MW i viac, v závislosti od reálnych cien elektrickej energie. V našej súčasnej ekonomickej situácii má rozumné hospodárenie energiou mimoriadny význam. Našim cieľom je poukázať na to, kde v našich domácnostiach zbytočne uniká nevyužitá energia a ako tomu môžeme zabrániť, teda čo môže urobiť obyčajný občan, ako môže šetriť energiu, aby prispel k ochrane životného prostredia aj svojej peňaženky? Z celkového množstva energie, ktorá sa spotrebuje, pripadá na priemysel 54%, na dopravu 10%, na poľnohospodárstvo 3%, služby 14%, na domácnosti 17%, na iných spotrebiteľov 2% (údaje za rok 1996, SR - Spravodaj 1996, Slovenského výboru svetovej energetickej rady - WEC). V porovnaní s krajinami západnej Európy to znamená oveľa vyššiu spotrebu energie v priemysle príčinou je tak historicky daná štruktúra a orientácia priemyslu na Slovensku, ako aj používanie niektorých zastaralých priemyselných technológií, ktoré sú energeticky náročné. V budúcnosti sa očakáva, že zavedením moderných úsporných technológií i zmenou výrobnej štruktúry sa spotreba energie v priemysle bude znižovať aj u nás, smerom k priemernému 30 % podielu v západných krajinách. Naopak, v doprave, službách a v domácnostiach sa očakáva zvýšenie podielu na 20 25%, spotreba poľnohospodárstva je na úrovni 3 % aj v západnej Európe. Tieto čísla sú dôležité z hľadiska celoštátnej energetickej politiky, uvádzame ich len pre ilustráciu. Pre občana - spotrebiteľa, ktorého tlačia účty za kúrenie, elektrickú energiu a plyn je zaujímavé, ako je rozdelená spotreba v jeho domácnosti. Ak vynecháme náklady na dopravu vlastným motorovým vozidlom, možno povedať, že v priemernej domácnosti sa na spotrebe energie podieľa: kúrenie, resp. dodávka tepla - asi 60 (až 80) % príprava, resp. dodávka teplej vody - asi 30% domáce elektro- a plynospotrebiče - asi 10%

2 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 2 z 15 Konkrétne hodnoty v jednotlivých domácnostiach sa samozrejme môžu líšiť, ale poradie je vždy rovnaké a jasne ukazuje, kam by malo byť zamerané ťažisko úsporných opatrení. Základným predpokladom cieľavedomého šetrenia je meranie spotreby a jej priebežné sledovanie. Spotrebu elektriny a plynu môžeme kontrolovať ľahko, pretože každý spotrebiteľ má meracie zariadenie. Horšie je to s meraním spotreby tepla a teplej vody v bytoch s ústredným resp. diaľkovým kúrením a zásobovaním teplou vodou. Tam dovtedy, kým nestúpla cena energie, nikomu merače spotreby nechýbali. Náklady na teplo a teplú vodu boli súčasťou nájomného a vypočítavali sa podľa podlahovej plochy bytu, resp. podľa počtu osôb. Obyvatelia teda nemali žiaden motív, aby znížili spotrebu energie, pretože neplatili za skutočnú spotrebu. Záujem o úspornú spotrebu možno dosiahnuť iba jej meraním v zmysle hesla Koľko spotrebuješ, toľko platíš. Systém výpočtov nákladov na teplo a teplú vodu podľa skutočnej spotreby sa úspešne používa v miliónoch domácností väčšiny európskych štátov - je dokázané, že to viedlo k zníženiu spotreby energie v priemere o 20%. Na presné meranie spotreby tepla a teplej vody je potrebné inštalovať v každom byte potrebné elektronické meracie prístroje - pred ich zaobstaraním sa odporúča poradiť sa s odborníkmi, aby nedošlo k nepríjemným prekvapeniam a zbytočným výdavkom. Pravidelné zapisovanie (najlepšie mesačne) stavu meracích hodín umožní vyrátať si náklady, zistiť vplyv rôznych faktorov aj úsporných opatrení. Existujú dva druhy pomerových rozdeľovačov nákladov na vykurovanie prvý je založený na princípe odparovania kvapaliny, druhý je elektronický. Elektronické prístroje na meranie spotreby tepla prevyšujú predtým používanú techniku sú presnejšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie a pod. Viď prílohy Meraním k úsporám. V našich klimatických podmienkach je potrebné 6-7 mesiacov v roku kúriť (v horských oblastiach často 8-9 mesiacov), najväčší potenciál úspor energie v našich domácnostiach je v oblasti výroby a spotreby tepla. Práve tu sa dajú veľmi jednoduchými a lacnými opatreniami dosiahnuť značné úspory: záclona nie je iba dekorácia - ak zakrýva nie veľmi estetický radiátor vyzerá síce pekne, ale bráni šíreniu tepla. V porovnaní s oknom úplne bez záclony je potreba energie až o 40% vyššia. Najvhodnejšia je záclona siahajúca po parapetnú dosku, ktorá usmerňuje prúdenie tepla do miestnosti, úspora energie je až 25%. Maskovanie radiátora rôznymi kusmi nábytku, atď. samozrejme má rovnaký nepriaznivý účinok ako záclona po zem. Hneď ako sa zotmie, zatiahnite závesy - ak sú správne ukončené v úrovni parapetnej dosky, resp. asi 5cm nad radiátorom, znížia sa straty tepla oknom dosť významne, aj pri dlhšej neprítomnosti v byte je vhodné nechať závesy zatiahnuté. V zimnom období môžu na noc spustené žalúzie, alebo zavreté okenice, vytváraním vzduchového vankúša výrazne znížiť nočné straty tepla. zaizolujte výklenky radiátorov - radiátory sú obyčajne uložené vo výklenkoch, o ktoré je hrúbka obvodovej steny tenšia. To sú hltače tepla - najlepším riešením je použiť hliníkovú fóliu, ktorá odráža teplo späť do miestnosti. Viď prílohy Reflexná fólia. únik tepla oknami - nedostatočne utesnené škáry okien zvyšujú vykurovacie náklady o 6-10%, škáry možno utesniť najjednoduchšie tesniacou páskou, ktorú však treba dosť často obnovovať. Najmä v panelových domoch je netesná škára okolo rámu okna - osvedčeným riešením je vyplnenie všetkých dutín polyuretánovou penou. Veľkosť strát oknami závisí od viacerých faktorov - jedným z nich je orientácia okna podľa svetových strán - okno orientované na sever má asi 5x väčšiu tepelnú stratu ako rovnaké okno orientované na juh. Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi veľkosť strát oknami sú okrem škár aj celková plocha okna, ako aj kvalita rámov a skiel. V súčasnosti pri výbere okenných rámov máme až 3 možnosti - rámy drevené, hliníkové a plastové. Najlepšie výsledky dosahuje ešte vždy drevo, vyžaduje však príslušnú údržbu. Hliníkové rámy sú výhodné z hľadiska životnosti a údržby, je však treba dať pozor na zabezpečenie neprerušenej tepelnej izolácie medzi profilmi, aby sa nevytvorili nežiadúce tepelné mostíky. Pri výbere okien treba dávať pozor na hodnotu k (koeficient prestupu tepla - charakterizuje mieru tepelných strát, jeho hodnota závisí od charakteru materiálu a od hrúbky prvku. Čím väčšia je

3 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 3 z 15 hodnota k, tým väčšie sú straty tepla a tým aj spotreba energie a naopak. V súčasnosti sa ponúkajú v zásade tri možnosti: dvojité izolačné zasklenie k = 2,6-2,8 Wm -2 K -1 trojité izolačné zasklenie k = 2,0-2,3 Wm -2 K -1 dvojité zasklenie sklom s tepelnou ochranou k = 1,3-1,5 Wm -2 K -1 - v tomto prípade špeciálny povlak na skle umožňuje prenikanie slnečného žiarenia do miestnosti v zime, ale zabraňuje vyžarovaniu tepla von. Vyrábajú sa aj samolepiace fólie, ktoré sa nalepia na sklo z vonkajšej strany - najkvalitnejšie znižujú teplotu miestnosti v lete až o 7-9 o C tým, že odrážajú slnečné žiarenie. V zime naopak sú schopné znížiť straty oknom až o 30%. Odporúča sa orientovať na okná s k 1,5 Wm -2 K -1. Napr. v rodinnom domčeku s 25 m 2 zasklenej plochy s k = 3,0 Wm -2 K -1 spotrebujeme asi 930 litrov vykurovacieho oleja iba na pokrytie tepelných strát. S oknom k = 1,1 Wm -2 K -1 tepelné straty poklesnú na 330 litrov. Veľkosť tepelných strát sa určí zo vzťahu Q ks t i t e kde ΔQ je veľkosť tepelných strát, k je koeficient prestupu tepla, S je plocha cez ktorú dochádza k výmene tepla, t i je teplota v miestnosti, t e je vonkajšia teplota. netesné vchodové dvere sú drahé - utesniť škáry vhodným tesnením, alebo použiť hrubší záves, ktorým sa vytvorí izolačný vzduchový vankúš a zlikviduje sa prievan. správna regulácia znižuje výdavky - každý stupeň o ktorý znížite teplotu v miestnosti znamená úsporu 6% nákladov na kúrenie. Vykurujte jednotlivé miestnosti podľa účelu a potreby: Ak odchádzate v zime na dovolenku, stačí udržiavať teplotu o C, na druhej strane je chybou vypínať kúrenie celkom, je totiž podstatne drahšie vykúriť celkom studenú a vlhkú miestnosť, ako udržiavať minimálnu teplotu v nej. Tepelná pohoda vo vykúrenej miestnosti značne závisí od vlhkosti vzduchu - napr. pri vlhkosti vzduchu len 30% je na vytvorenie tepelnej pohody potrebná teplota 23 o C. Rovnakú tepelnú pohodu dosiahneme aj pri 21 o C a 60%-nej vlhkosti vzduchu, avšak potreba energie pri 21 o C je asi o 12% nižšia. Vyplatí sa teda starať o zodpovedajúcu vlhkosť vzduchu. Na tepelnú pohodu vplýva aj teplota stien z vnútornej strany - čím vyššia je teplota stien miestnosti, tým nižšia teplota v miestnosti je potrebná na vytvorenie tepelnej pohody. Napr., ak teplota stien je 18 o C, vytvára sa teplotou vzduchu v miestnosti 21 o C príjemná tepelná pohoda, ak však majú steny len 15 o C ani 24 o C teplý vzduch nevytvára rovnakú pohodu, pričom spotreba energie je o 20% vyššia. Z toho je zrejmé, aká je dôležitá tepelná izolácia. správne vetrať - častým spôsobom vetrania je trvalo pootvorené okno, alebo vetracie okienko. Je to nesprávne a znamená v pravom zmysle slova vyhadzovanie peňazí von oknom. Je správne vetrať krátko a dôkladne - energeticky úsporné je nárazové vetranie: vypneme kúrenie a v závislosti od ročného obdobia, resp. vonkajšej teploty, vetráme v zime spravidla 2x denne po 5 minút každú miestnosť. Čím je chladnejšie, tým kratší je čas vetrania, pretože výmena vzduchu prebehne rýchlejšie. Teplotu v miestnosti neregulujme vetraním, ak je horúco treba odstaviť radiátor, prípadne znížiť izoláciu vlastného tela - nie otvoriť okno, a naopak, ak je v miestnosti len o niečo chladnejšie stačí sa lepšie obliecť, nie spúšťať rôzne elektrické spotrebiče, prípadne plynový sporák. Pozn. v Košiciach v bytoch s diaľkovým kúrením sa všeobecne prekuruje. Optimálna tepelná izolácia chráni budovu pred chladom i horúčavou, výrazne znižuje spotrebu energie bez zníženia pohodlia. Ak rozhodneme znížiť spotrebu energie, treba začať

4 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 4 z 15 tepelnou izoláciou. Množstvo tepla potrebné na vykúrenie budovy totiž bezprostredne súvisí s tým, koľko tepla unikne plášťom budovy - čiže múrmi, oknami, strechou a pivnicou. Preto: najprv tepelná izolácia, potom stanovenie potreby tepla a na základe toho dimenzovanie vykurovacieho systému. Kto začne modernizáciu vykurovacieho systému pred zateplením, robí veľkú a najmä drahú chybu. Tab. č. 1 Odporúčané hodnoty k N a R N podľa STN Druhy rekonštrukcie Rekonštrukcie Nové budovy k N [Wm -2 K -1 ] R N [m 2 KW -1 ] k N [Wm -2 K -1 ] R N [m 2 KW -1 ] Vonkajšia stena 0,46 2,0 0,32 3,0 Strecha 0,32 3,0 0,19 5,0 Vnútorná stena a strop 1,05-0,97 0,7 0,64-0,60 1,3 Podlaha na teréne 0,86 1,0 0,60 1,5 Okná a dvere do obývacích priestorov 2,7-2,0 - Väčšina stavebných materiálov, používaná v minulosti (napr. pálená tehla v hrúbke 45 cm, alebo škvarobetónové tvárnice v hrúbke 40 cm) tieto požiadavky nespĺňajú. V súčasnosti je na našom stavebnom trhu množstvo druhov stavebných materiálov, ktoré uvedené požiadavky STN spĺňajú pri bežnej hrúbke obvodových stien cm, hlavne v spojení s tepelnoizolačnými omietkami štandardnej hrúbky (vnútorná 1,5 cm, vonkajšia 2,5 cm). Často sa namiesto koeficientu prestupu tepla uvádza jeho prakticky prevrátená hodnota tepelný odpor R = 1/k. Udáva odpor konštrukcie proti prechodu tepla, čím je väčší, tým je prechod tepla (tepelná strata) menší konštrukcia tým lepšie izoluje proti úniku tepla. Tepelný odpor materiálu je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a nepriamo závislý od súčiniteľa tepelnej vodivosti λ [Wm -1 K -1 ]: R = d / λ. Výsledný tepelný odpor konštrukcie je určený súčtom čiastkových tepelných odporov všetkých materiálov v danej konštrukcii. Bežne rozoznávame 3 základné hodnoty tepelného odporu stavebného materiálu: 1) maximálny tepelný odpor - stanovený v laboratórnych podmienkach a preto by sa nemal brať do úvahy pri výpočte reálneho tepelného odporu konštrukcie, 2) priemerný tepelný odpor - vhodný na použitie vo výpočte, 3) minimálny tepelný odpor - najnižšia výrobcom garantovaná hodnota. Triky predajcov: Výrobcovia často uvádzajú iba najlepšiu (najvyššiu) hodnotu tepelného odporu, pričom je dosť problematické vzájomné porovnanie s konkurenčnými hodnotami, ktoré hovoria napr. o priemerných hodnotách. Pri oknách celková hodnota súčiniteľa prestupu tepla je váženým priemerom súčiniteľa prestupu tepla rámu okna a sklennej výplne. Z toho vyplýva, že pre každý rozmer okna je celková hodnota "k" iná. Preto je zavádzajúce udávať jednotnú hodnotu "k" pre rôzne rozmery okien. V týchto prípadoch sa väčšinou jedná len o súčiniteľ tepelného odporu "k" pre sklo, kde hodnota prirodzene závisí od typu a kvality samotného skla, ale nie od kvality okenného rámu. V bytových a spoločenských budovách je únik tepla rozdelený približne takto: asi 40% oknami, 35% zle izolovanými obvodovými stenami, 20% strechou a 5% stropom suterénu. V rodinných domoch sú pomery trošku iné, tam uniká 25-35% oknami, 25-35% obvodovými stenami, 30% strechou, 10-15% stropom suterénu. Uvedené čísla sú samozrejme orientačné, v konkrétnom prípade je možné úniky tepla veľmi dobre a názorne zistiť pomocou termovíznych snímok. Veľmi dobre izolovaná stena môže mať koeficient prestupu tepla k = 0,35-0,40 Wm -2 K -1. Tepelnoizolačnú schopnosť rôznych materiálov charakterizujú tieto údaje - betónová stena hrúbky 125 cm sa môže nahradiť z hľadiska tepelnej izolácie plnou tehlou hrúbky 38 cm, dutou tehlou hrúbky 25 cm, mäkkým drevom hrúbky 8,5 cm, tvrdým polystyrénom alebo minerálnou vlnou hrúbky 2,5 cm.

5 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 5 z 15 Tepelné mostíky sú tie miesta na obvodovom plášti domu, ktoré majú hodnotu k značne vyššiu, dajú sa zistiť na termovíznom snímku, ale dajú poznať aj v byte ako miesta, kde sa zráža vodná para a tvorí sa plieseň. Obvodové steny sa majú zatepľovať zásadne z vonkajšej strany. V prípade, ak nemáme inú možnosť je zateplenie z vnútornej strany lepšie ako žiadne, za predpokladu, že múry sú suché a nezistí sa výskyt pliesne. Miestnosti tepelne izolované z vnútornej strany rýchlejšie vychladnú ako zvonku izolované, ale rýchlejšie sa vykúria. Zateplenie z vnútornej strany - najjednoduchšie je nalepenie izolačnej tapety, najúčinnejším riešením je tepelná izolácia zložená z dosák polystyrénu alebo minerálnej vlny pripevnených na stenu a prekrytých polyetylénovou fóliou, ako parotesným uzáverom. Poslednou vrstvou sú sadrokartónové dosky, alebo drevené panely. Celková hrúbka má byť asi 6 cm, takto sa dá dosiahnuť k = 0,4 Wm -2 K -1, čo je veľmi dobrý výsledok. Zateplenie z vonkajšej strany - často používanou a osvedčenou tepelnou izoláciou obvodových stien z vonkajšej strany je systém pozostávajúci z vrstvy polystyrénu alebo minerálnej vlny, prekrytej armujúcou tkaninou a z omietky neprepúšťajúcej vlhkosť. Použitie tepelnoizolačných dosiek z vonkajšej strany okrem zvýšenia tepelného odporu mnohonásobne zvyšuje akumulačnú schopnosť múrov, ktorá je charakterizovaná časom vychladnutia z podľa obrázku. Účinnosť jednotlivých opatrení tepelnej ochrany stavebného objektu (utesnenie okien, tepelná izolácia obvodových stien, atd.) je optimálna vtedy, keď tieto opatrenia na seba nadväzujú, vzájomne sa doplňujú, čím vytvárajú úplnú tepelnú ochranu. To platí nielen pre zatepľovanie existujúcich stavieb, ale aj pre novostavby, kde úplná tepelná ochrana má byť samozrejmou a povinnou. Nie vždy je však k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na vykonanie všetkých opatrení naraz, vtedy je potrebné zvoliť po porade s odborníkmi postupnú realizáciu opatrení v poradí zodpovedajúcom veľkosti úniku tepla jednotlivými časťami konkrétnej budovy. Viď prílohy Zatepľovanie, Nízkoenergetický dom, Zníženie spotreby. Kúrenie Staršie budovy sú zväčša vykurované ústredným kúrením na tuhé palivo, alebo plyn. Tieto zariadenia patria do generácie požieračov energie, konštrukcie ktorých pochádzajú z čias, keď cena vykurovacej energie neovplyvňovala celkové náklady bývania tak podstatným spôsobom, ako teraz - v súčasnosti sa nedajú energeticky úsporne prevádzkovať i keď po technickej stránke fungujú bez problémov. Ak zrátame straty tepla samotného kotla a často zle izolovaného rozvodného vedenia je stupeň využitia energie týchto vykurovacích zariadení 40-50%. Súčasný stav techniky vo svete umožňuje využitie energie na 90% - teda modernizáciou zariadenia, zabudovaním menšieho kotla s vyšším stupňom využitia energetického zdroja môžeme dosiahnuť až 50%-nú úsporu nákladov, za predpokladu, že tepelná ochrana domu je ako-tak v poriadku. Z hľadiska energetickej úspornosti a ochrany životného prostredia sa ako optimálny ukazuje systém: nízkoteplotné podlahové kúrenie zásobované teplou vodou zohrievanou solárnym zariadením (slnečným kolektorom viď prílohy) alebo tepelným čerpadlom, doplnené bežným kotlom zapájaným pri teplotách pod bodom mrazu. K tomu prípadne ešte kachlová pec na extrémne chladné dni. Tepelné čerpadlo pracuje na princípe ako chladiace zariadenie, ktorého hnacím prvkom je kompresor poháňaný elektromotorom. Zariadenie odoberá do výparníka teplo z prostredia s nižšou teplotou (napr. zo zeme, zo vzduchu alebo z vody), čím prostredie ochladzuje, a pomocou hnacej elektrickej (prípadne inej) energie ho odovzdáva cez kondenzátor do prostredia s vyššou teplotou (napr. vykurovacie médium voda) a tým ho zohrieva. Z 1 kwh elektrickej energie možno získať pomocou tepelného čerpadla v priemere asi 2,5 4 kwh tepelnej energie. Viď prílohy. Optimálne fungujúce a energeticky úsporné kúrenie ovplyvňujú 4 faktory:

6 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 6 z potreba vykurovacieho výkonu a tým aj správna veľkosť vykurovacieho zariadenia závisí od kvality plášťa budovy. Rozhodujúcu úlohu má hodnota k, podiel zasklených plôch aj pasívne využitie slnečného tepla, 2. vykurovacie teplo má byť vyrobené vo vhodnej forme, 3. potrebné teplo môže byť šírené v obytných priestoroch radiátormi, podlahou, stenami a pod., dôležité je pri tom, aby podiel vyžarovaného tepla bol čo najvyšší - je to zdravšie aj hospodárnejšie, 4. ani najlepšie kúrenie nefunguje správne bez zodpovedajúcej regulácie - jej najdôležitejšími súčasťami sú - na počasí závislé ovládanie s vonkajšími snímačmi, termostaty vykurovacích telies riadiace teplotu jednotlivých priestorov, ako aj ovládanie potreby s nočným znížením. Aby ste mohli správne a účelne - v spolupráci s odborníkmi - rozhodnúť o výbere vykurovacieho systému, je potrebné vypracovať tieto podklady: výpočet potrebného množstva tepla - vykurovacie telesá nemajú byť predimenzované pre každý prípad, vedie to k zbytočnému mrhaniu energie, určenie výpočtu kotla, výpočet vykurovacích plôch, výpočet hospodárnosti, ak je k dispozícii viacero systémov, atď. Komín Energeticky úsporná vykurovacia prevádzka spôsobuje zvýšené namáhanie komínov - teplota dymových plynov starých kotlov je o C, pri tejto teplote nenastáva žiadna kondenzácia. U moderných kotlov je teplota dymových plynov asi 100 o C, preto komíny pre tieto kotly musia byť tepelne izolované, alebo odvetrané, aby nedochádzalo k tvorbe vlhkosti a následnému poškodeniu komína. Spôsoby šírenia tepla Nie je jedno, akým spôsobom sa odovzdáva teplo obytnému priestoru - spôsob šírenie tepla ovplyvňuje spotrebu energie i tepelnú pohodu v miestnosti. Existujú v podstate tri spôsoby šírenia tepla v miestnostiach: 1. čistým vyžarovaním - sálaním tepla, napr. kachlová pec - je najpríjemnejšie, aj moderné podlahové a stenové kúrenie spĺňa funkciu tohto najzdravšieho spôsobu šírenia tepla, nedochádza pri ňom k žiadnemu veľkému pohybu vzduchu a teda ani k víreniu prachu. Nízka teplota vyžaduje veľkú vykurovaciu plochu, čo z hľadiska úspory energie je výhodou, pretože potrebnú energiu môžu dodať slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo, 2. čistou konvekciou (pohyb tepla) - je lacnejšie, ale nie najlepšie, dosahuje sa bežnými vykurovacími telesami a radiátormi, ktoré sa v súčasnosti používajú takmer všade. Výhodou sú malé nároky na miesto, rýchla regulovateľnosť a nižšia obstarávacia cena oproti sálavému kúreniu. Nevýhodou je však nižšia energetická úspornosť. Konvekčné vykurovacie telesá fungujú tak, že vytvárajú valec teplého vzduchu - vzduch sa zohreje na horúcich plochách, stúpa nahor a po ochladení opäť klesá. Ploché vykurovacie telesá majú vyšší podiel sálavého tepla - výhody: umožňujú nižšie nábehové teploty a ľahko sa udržiavajú čisté. Vzhľadom na vyšší podiel sálavého tepla na zabezpečenie rovnakej tepelnej pohody postačuje nižšia teplota miestnosti, (je to vlastne kombinovaný spôsob - č.3) viď príloha Radiátory, Teplovzdušné kúrenie - predstavuje čisté konvekčné kúrenie - funguje tak, že do vykurovaného priestoru sa kanálmi vháňa teplý vzduch, čo spôsobuje silný pohyb vzduchu. Používa sa hlavne v prípade budov s veľkým podielom zasklených plôch. Napriek určitej úspory energie v dôsledku

7 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 7 z 15 veľmi rýchlej regulovateľnosti, nemožno tento spôsob odporúčať, pretože v dôsledku nulového podielu sálavého tepla na zabezpečenie rovnakej tepelnej pohody sú potrebné podstatne vyššie teploty vo vykurovanej miestnosti, ako v prípade sálania. 3. kombinácia predchádzajúcich dvoch - väčšina vykurovacích telies. Pri normálnej tepelnej izolácii, t.j. pri potrebe tepla asi 80 W/m 2 je najvhodnejšie podlahové kúrenie s tým, že pod veľké zasklené plochy je dobré postaviť doplňujúce vykurovacie telesá, pri nedostatočnej tepelnej izolácii sa uspokojujúce vykúrenie dosiahne iba konvekčnými vykurovacími telesami umiestnenými pod oknami, pri dobrej tepelnej izolácii sú všetky systémy rovnako dobré. Radiátory samozrejme majú byť odvzdušnené. Elektrické vykurovanie patrí k lákavým, ale zároveň k najdiskutovanejším systémom vykurovania. Je čisté, bezpečné, výkonné s dokonale regulovateľnou prevádzkou, nenáročné na obsluhu, väčšinou nehlučné a estetické. Dá sa tiež predpokladať, že po zreálnení cien všetkých druhov energie s veľkou pravdepodobnosťou elektrické vykurovanie nebude patriť k lacným systémom vykurovania. Elektrické vykurovanie je vhodné len do objektov s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami! Tab. č. 2 Maximálne normované merné spotreby energie na vykurovanie E N na rok Typ obytnej budovy Rekonštruované budovy Nové budovy E 1,N E 2,N E 1,N E 2,N [kwh.m -3 rok -1 ] [kwh.m -2 rok -1 ] [kwh.m -3 rok -1 ] [kwh.m -2 rok -1 ] Bytový dom 46, ,5 85 Rodinný dom - radový dom, vo vnútri radu 50, , radový koncový, dvojdom 55, , samostatne stojací 57, Správna regulácia - polovica kúrenia Často sa zabúda na skutočnosť, že najväčšie úspory energie môžeme dosiahnuť súčasným používaním moderných metód regulovania a prvkov regulačnej techniky - tu sú najväčšie rezervy. Najdôležitejšou úlohou regulácie vykurovania je úsporné a racionálne využitie energie - v každej miestnosti, v požadovanom čase zabezpečiť potrebné množstvo energie v závislosti od poveternostných podmienok a individuálnych požiadaviek na pohodlie. Každé ústredné resp. regulovateľné kúrenie vyžaduje ovládanie na zabezpečenie nasledujúcich bodov: rozhodujúca je regulácia nábehovej teploty v závislosti od počasia, regulácia v závislosti od termostatu udávajúceho teplotu v hlavnej obytnej miestnosti, presná regulácia teploty v miestnosti pomocou termostatického ventilu vykurovacieho telesa. Regulovať teplotu podľa potreby - je chybou udržiavať rovnakú teplotu vo všetkých miestnostiach, podľa STN sa v jednotlivých miestnostiach počíta s nasledovnou teplotou vnútorného vzduchu: obytné miestnosti (obývacie izby, spálne, jedálne) 20 o C (iné zdroje odporúčajú pre obývaciu izbu o C, pre spálňu o C, pre detskú izbu 20 o C), kúpeľňa 24 o C kuchyňa 20 o C

8 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 8 z 15 WC vykurované predsiene a chodby vykurované schodiská 20 o C 15 o C 10 o C Opakujeme - každý stupeň teploty znamená 6% úspory alebo vyššej spotreby energie. Vo vyspelých ekonomikách sa orientujú občania dolnými hranicami teplotných rozmedzí. Vzhľadom na to, že pri podlahovom vykurovaní vykurovacou plochou býva spravidla prevažná časť podlahy, je vertikálne a horizontálne rozloženie teplôt vo vykurovanom priestore takmer ideálne (viď obr.). To umožňuje znížiť teplotu vzduchu v miestnosti o 2 3 o C oproti normovej, pri zachovaní požadovanej tepelnej pohody. Termostatické ventily (viď prílohy) namontované na radiátoroch sú jednoduchou možnosťou úspory asi % energie, umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti, pričom zohľadňujú aj iné zdroje tepla - napr. slnečné žiarenie, osvetlenie, sporák, ako aj ľudské teplo. Všade tam, kde je to možné, treba využiť možnosť regulácie pomocou termostatu, býva umiestnený v obývacej izbe a udržiava teplotu na nastavenej hodnote. Životnosť týchto ventilov dosahuje priemerne až 20 rokov, pritom návratnosť pri súčasných cenách energie je približne 2 roky. Veľmi účelný a úspory energie značne zvyšujúci je termostat s časovým spínačom umožňuje automatickú reguláciu zmien teploty v požadovanom časovom období, napríklad na noc, alebo počas neprítomnosti v byte a pod. Príprava teplej vody Voda je čoraz vzácnejšia, šetrime pitnú aj úžitkovú. Najväčšie množstvo vody v domácnosti spotrebujeme na kúpanie. Na prípravu teplej vody na kúpanie, sprchovanie, umývanie rúk a podobne pripadá 30% z celkovej spotreby energie v domácnosti. To je dosť veľký podiel na to, aby sme sa zamysleli nad možnosťami úspor. Sprchovanie je lacnejšie ako kúpanie - Kúpanie v plnej vani (160 l, vaňa strednej veľkosti) stojí 3x viac energie (8,9 kwh), ako 6 minút trvajúce sprchovanie (asi 50 l - 2,8 kwh) - nepočítajúc do toho náklady na vodu a odpadovú vodu. Tu je treba odporúčať úsporné sprchovacie hlavy, ktoré nie sú lacné, ale dokážu ušetriť až 30% teplej vody. Kvapkajúci kohútik - 10 kvapiek teplej vody za minútu znamená asi 170 l teplej vody za mesiac, čo je viac ako 2000 l za rok. Ak sa to deje v jednom milióne domácností, znamená to požadovaný výkon približne 20 MW. Utesniť kohútik, používať jednopákové batérie je určite lacnejšie. Pri čistení zubov, holení a dlhšom umývaní rúk nemusí tiecť voda nepretržite. Ak sa rozhodnete zaobstarať si nové zariadenie na prípravu teplej vody, je potrebné určiť budúcu spotrebu - kolíše podľa individuálnych potrieb medzi litrov na osobu a deň (počítané na teplotu vody 45 o C) Z toho pripadá asi 60% na kúpeľ, 25% na kuchyňu a 15% na umývadlo. Spotreba energie zariadenia na prípravu teplej vody závisí od dvoch faktorov: od množstva zohrievanej vody, od požadovanej teploty vody. Správne dimenzovanie oboch faktorov a dobrá izolácia rúrových vedení je zdrojom nemalých úspor. Platí základné pravidlo, že pre domácnosť s dvoma osobami je najrentabilnejší prietokový ohrievač, pre 2-4 osoby zásobník teplej vody a pre viac ako 4 osoby je ideálnym riešením slnečný kolektor, alebo tepelné čerpadlo. Zlepšením tepelnej izolácie klasických akumulačných ohrievačov vody sa napr. podarilo znížiť ich tepelné straty až o 20%, čo umožňuje pri vysokom využití týchto zariadení ušetriť v priemernej domácnosti asi 600 kwh elektrickej energie ročne.

9 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 9 z 15 Teplota pri príprave TUV má byť maximálne 60 o C (tomu sa prispôsobili aj výrobcovia a moderné zariadenia zohrievajú vodu na C), je zrejmé mrhanie energiou - ako to často býva pri centrálne dodávanej teplej vode - zohrievať vodu na 80 C a viac a potom ju ochladzovať studenou, aby bola použiteľná. Úspory energie pri používaní domácich elektrických - a plynových spotrebičov Na treťom mieste v spotrebe energie v domácnosti sú, po kúrení a príprave TUV, okrem plynových sporákov výlučne elektrinou poháňané kuchynské prístroje a osvetlenie, ich podiel na celkovej spotrebe domácnosti je do 10%. V závislosti od vybavenia domácnosti je priemerná spotreba rozdelená asi takto: chladnička a mraznička 26% umývanie riadu a teplá voda 19% varenie 11% pranie a sušenie 9% osvetlenie 9% rádio a televízia 9% žehlička, robot, mixér a pod., domáci počítač 17% Samozrejme spotreba závisí aj od kvality jednotlivých výrobkov, najmä z hľadiska spotreby energie, preto už pri nákupe prístrojov do domácnosti neposudzujte iba cenu a výkon, ale aj spotrebu energie. Jednoduchý výpočet, pri ktorom k obstarávacej cene pridáte náklady na viacročnú spotrebu energie ukáže skutočnú cenu danej služby. Výrobcovia kuchynských prístrojov pochopili nevyhnutnosť hospodárenia energiou a tak špičkové výrobky majú podstatne nižšiu spotrebu energie - napr. chladničky a mrazničky až o 45% menej, ako pred desiatimi rokmi ( v súčasnosti chladnička s objemom 220 litrov má dennú spotrebu 1,1 kwh), automatické práčky o 20% menej vody a 22% menej elektriny, a pod. Viď prílohy Ročná spotreba, Pračka. Európska únia prijala rámcové smernice 92/75/EWG Označovanie elektrických spotrebičov údajmi o spotrebe energie a jednotné informácie o elektrických spotrebičoch pre domácnosť ktoré prikazujú výrobcom chladničiek a mrazničiek, elektrických ohrievačov vody, pračiek a sušičiek bielizne, umývačiek riadu označovať ich energetickú úroveň, tzv. energetickým štítkovaním. Pomocou informácií poskytovaných formou štítkov a tabuľkových prehľadov technických údajov v predajných podkladoch (ako napr. návod na obsluhu, záručné podmienky a pod.) môže spotrebiteľ na prvý pohľad posúdiť dôležité energetické údaje o jednotlivých domácich spotrebičoch priamo v predajni. Testovaním vybraných druhov domácich spotrebičov sa zistili nasledovné výsledky: Automatické pračky 14 pračiek, pranie 5 kg bielizne na 60 C bez predprania Merná spotreba elektriny kwh/kg suchej bielizne 0,227 0,317 Merná spotreba vody liter/kg suchej bielizne 10,5 21,2 Umývačky riadu 5 umývačiek, umývanie 12 jedálnych súprav na 65 C pri teplote vstupnej vody 15 C Merná spotreba elektriny kwh/cyklus 1,270 1,567 Merná spotreba vody liter/cyklus 17,1 27,7

10 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 10 z 15 Elektrické ohrievače vody 15 ohrievačov, o objemu litrov, stredná teplota vody 60 C Merná spotreba elektriny kwh/liter 0,060 0,065 Merné tepelné straty za 24 h kwh/liter 0,005 0,015 Pre umiestnenie chladničky aj mrazničky platí základné pravidlo- čo najďalej od sporáka, alebo iného tepelného zdroja. Ak je chladnička veľmi blízko pri sporáku nestačí jej izolácia, termostat ju zapína príliš často, aby zabezpečila potrebný chladiaci výkon. Dôsledkom je nadmerná spotreba elektriny, ako aj zníženie životnosti chladničky. Ak je to len trochu možné umiestnite mrazničku (aj chladničku) na suché a chladné miesto - ak izolácia mrazničky naberie vzdušnú vlhkosť zníži sa jej účinnosť a zvýši sa spotreba energie o 4%, ak teplota v okolí mrazničky je namiesto 21 C len 20 C, spotrebuje o 6% menej energie. Chladnička by mala byť chránená aj pred priamym slnečným svetlom. Veľa chladničiek je nastavených na príliš nízku teplotu - je to zbytočné a drahé, pre normálnu prevádzku postačuje teplota +5 C, zníženie vnútornej teploty na 3 C znamená zvýšenie spotreby najmenej o 15%. Odporúča sa kontrolovať teplotu teplomerom. Dvere chladničky otvárajte iba na čo najkratšiu dobu, dochádza okrem vniku teplého vzduchu z okolia aj vniku vzdušnej vlhkosti, ktorá sa zráža na výparníku a zväčšuje námrazu, ktorá potom bráni efektívnemu odovzdávaniu chladu z výparníku do priestoru chladničky. Horúce hrnce nepatria do chladničky, znamená to zvýšenú tvorbu námrazy a tým aj zvýšenú spotrebu elektriny - do chladničky dávajte vždy iba vychladnuté potraviny v uzavretých nádobách. Nezabúdajte chladničky odmrazovať - námraza hrúbky 1 cm zvyšuje náklady na el. energiu až o 75%. Pre bežnú domácnosť sa odporúča úžitkový obsah chladničky aj mrazničky litrov na osobu, zbytočným plytvaním sú aj poloprázdne mrazničky, správne využitie je, ak je zaplnená aspoň na 70%. Netesné dvere znásobujú spotrebu, dôležitá je aj čistota zariadenia. Moderné energeticky úsporné chladničky dosahujú spotrebu asi 1,15 kwh za 24 hodín, čo je menej ako 35 kwh za mesiac, resp. asi 400 kwh za rok. Viď prílohy. Na druhom mieste spotreby energie v kuchyni je spotreba teplej vody, predovšetkým na umývanie riadu. V otázkach účelnosti používania umývačky riadu, ktorá je v iných krajinách už bežná, u nás pomerne zriedkavá - nie je celkom jasno. Ak by sme umývali ručne plnú náplň umývačky riadu, spotrebujeme o 50% viac energie. Dôvodom je podstatne nižšia spotreba vody. Na okraj možno ešte spomenúť, že používanie umývačky ušetrí denne priemerne jednu hodinu práce, čo za jeden rok znamená až 15 dní. Viď prílohy. Dôležitou zásadou je neumývať riad pod tečúcou vodou, ale v zazátkovanom dreze. Umývanie pod tečúcou vodou mnohonásobne zvyšuje jej spotrebu. Hoci podiel spotreby energie na varenie nie je veľký - závisí to samozrejme od toho či sa varí denne, alebo iba v sobotu a v nedeľu - predsa je účelné chovať sa aj pri varení hospodárne, pretože aj tu sú relatívne veľké rezervy. Na varenie v hrnci bez pokrievky spotrebujete o % viac energie ako keď je pokrievka na hrnci. V prípade použitia elektrického sporáka (viď prílohy) dno hrnca má byť rovnako veľké ako veľkosť varnej platne (klenuté dno je nevhodné, zvyšuje spotrebu až o 40%, dno nádoby má byť rovné, najlepšie zabrúsené). Ak je hrniec menší a rozdiel je iba 3 cm, je strata energie až 30%. U plynového sporáka treba prispôsobiť veľkosť plameňa veľkosti dna. Hovorí sa, že ideálny hrniec na varenie má mať hrubé dno - to neplatí vždy, napr. zohrievanie vody, najmä na plyne je oveľa úspornejšie v tenkostennej nádobe. Vodu najúspornejšie ohrievame špirálou, alebo v kávovare - rýchlovarná kanvica na vodu - na zohriatie 1 litra vody spotrebuje len 0,097 kwh a čas 3,5 min., pri klasickom ohreve na odporovom elektrickom variči je spotreba 0,161 kwh a čas 12 min., čo znamená úsporu asi 66% el. energie a asi trojnásobok času. Najvhodnejšia je rýchlovarná kanvica so zlatou špirálou, kde odpadá problém s usadzovaním vodného kameňa. Moderné elektrické sporáky so sklokeramickými varnými plochami majú na rozdiel od klasických zotrvačných materiálov elektrických odporových platničiek prakticky nulovú tepelnú zotrvačnosť, asi o 20% nižšie straty. Veľmi výhodné sú mikrovlnné rúry, ktoré umožnia ušetriť až 50% elektriny, možno spomenúť ešte ďalšie energeticky úsporné spotrebiče, ako napr. hriankovače, teplovzdušné stolové univerzálne rúry, tyčové mixéry, variče vajíčok a pod. Tlakový hrniec umožňuje úspory energie až 50%. Na varenie používajte iba toľko vody, koľko naozaj potrebujete,

11 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 11 z 15 elektrický sporák zapínajte až keď hrniec je na platni a varič vypínajte niekoľko minút pred skončením varenia - po vypnutí variča určitý čas ešte zostáva v ňom naakumulované (zostatkové) teplo, ktoré bez úžitku uniká do priestoru. Najdôležitejšou zásadou pri praní je využívať kapacitu práčky naplno, využívajte energeticky úsporné programy moderných automatických práčok. Automatické práčky by sa nemali používať v energetických špičkách (17-21h), pokiaľ niekto má nočnú sadzbu (nízka tarifa) je výhodné prať po 22h, prípadne na vybraných miestach využiť výhody hromadného diaľkového ovládania (HDO). Pokrytie územia SR signálom HDO je znázornené na mapke v prílohe. Tajomstvo úspory pri žehlení je v správnom navlhčení bielizne. Príliš vlhká, ako aj príliš suchá bielizeň vyžaduje viac energie, pretože ju treba žehliť dlhšie. Úspory prináša aj využitie zostatkového tepla, preto jemnú bielizeň nechajte nakoniec a žehlite ju po vypnutí žehličky. Orientačné údaje o ročnej spotrebe elektriny vybraných domácich spotrebičov sú uvedené v prílohách. Osvetlenie - jeho podiel na spotrebe energie v domácnosti je relatívne nízky, nie však zanedbateľný - dánska elektrárenská spoločnosť darovala domácnostiam, ktoré zásobuje po 3 energeticky úsporné svietidlá, čo ju pri domácnostiach stálo 95 mil. korún. Tieto svetelné zdroje však majú 6x menšiu spotrebu, ako obyčajné žiarovky, znamená to obrovskú úsporu najmä špičkovej elektrickej energie. Počas desaťročnej životnosti úsporných svietidiel získajú domácnosti 300 mil. korún, skutočný zisk však má elektrárenská spoločnosť - úsporu 550 mil. korún, pretože nemusela vyrobiť drahú špičkovú energiu. Získalo aj životné prostredie - o 50 ton menej SO 2, o 20 ton menej NO x a o 7000 ton menej CO 2. Nová elektronická generácia úsporných svietidiel má životnosť až hod., čo je až 15- násobok životnosti obyčajnej žiarovky, ich spotreba je však o 80% menšia, preto ich vysoká cena sa veľmi rýchlo vráti. Výroba žiaroviek aj žiariviek je energeticky náročná a zhasínanie na dobu kratšiu než 10 min. u žiaroviek a 15 min. u žiariviek je nehospodárne. Pre prácu a odpočinok je vhodnejšie lokálne osvetlenie. Pozri aj prílohy Osvetlenie. V domácnosti sú aj tzv. tiché elektrospotrebiče - televízor, videorekordér, fax, odkazovač, počítač, tlačiareň), ktoré majú veľmi nízke elektrické príkony, ale vzhľadom na ich nerozumné používanie zbytočne zvyšujú spotrebu. Mnohí užívatelia sa nesprávne domnievajú, že ak je elektrospotrebič v pohotovostnej polohe (STAND BY), je vypnutý, a tak ho používajú prakticky 24h denne. Ale spotreba, aj keď je nepatrná, sa zvyšuje - ak spočítame spotreby STAND BY všetkých spomenutých tichých elektrospotrebičov, je to približne 600 kwh za rok. Polohu STAND BY je preto vhodné využívať iba pri krátkodobom odstavení prístroja. ELEKTRO- SPOTREBIČ osobný počítač s farebnou obrazovkou veľkosti 14 palcov spotreba elektrickej energie pri zapnutom tlačidle stand by Základné údaje pre výpočet hod/deň, deň/rok kwh/hod kwh/rok 0, /220 laserová tlačiareň 0, /220 ihličková tlačiareň 0, /220 fotokopírka 0, /220 telefax 0, /220

12 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 12 z 15 telefónny záznamník 0, /365 farebný televízor s obr. 0, / mm CD stereo 0, /365 videorekordér 0, /365 magnetofón 0, /365 rádiobudík 0, /365 NÁKUP ENERGETICKY ÚSPORNÉHO SPOTREBIČA JE PRÍNOSOM NIELEN PRE VÁS, ALE AJ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. Spracované podľa účelovej publikácie Ako znížiť spotrebu energie v domácnosti (Rady a príklady) vydanej MH SR v spolupráci s ORF Wien v rámci akcie Hospodárenie energiou, v Bratislave Z energetických scenárov Amoryho Lovinsa [3,4] V 70-ych rokoch sa objavil termín mäkké energetické technológie (soft energy technologies), ako alternatíva k tradičnému tvrdému rozvoju energetiky, postavenému na veľkých centralizovaných zdrojoch. Pri zrode tejto filozofie stál jeden z najznámejších propagátorov zmien v prístupe rozvinutého sveta k energii, Američan Amory B. Lovins. Po prvej ropnej kríze (1973) navrhol alternatívne cesty vývoja a nasledujúcich dvadsať rokov venoval ich rozvíjaniu, obhajobe a presadzovaniu do praxe. Vzdelanie v odbore experimentálnej fyziky získal na Harvarde a v Oxforde, v r.1982 založil Rocky Mountain Institute, neziskovú výskumnú a vzdelávaciu organizáciu s nadnárodným zameraním. Cieľom inštitútu je podpora účinného a trvalo udržateľného spôsobu využívania zdrojov. Lovinsov scenár vývoja potrieb energetických zdrojov v USA pri prechode na tzv. mäkkú cestu vývoja, bol uverejnený prvýkrát v r Napriek tomu, že tempo zavádzania obnoviteľných zdrojov je v porovnaní s vtedajším optimistickým pohľadom pomalšie, dlhodobé Lovinsove odhady potrieb energie v USA zo 70-ych rokov boli bližšie k dnešnej realite ako vládne predstavy opierajúce sa o prognózy producentov energie. Lovins postupne rozpoznal, že ťažisko je nutné preniesť na úsporné užívanie energie a venoval sa systematicky tejto oblasti. Vyvinul svoju metodiku ekonomického hodnotenia úspor energie, spočívajúcu v zahrnutí všetkých očakávaných vedľajších efektov úsporných opatrení, ako sú napr. úspory nákladov na údržbu, úspory pracovníkov, či efektívnejšie využitie doterajších prevádzkových nákladov podniku. Využitím tejto metodiky dochádza k záveru, že ekonomický potenciál energetických úspor v USA je výrazne vyšší, ako je jeho doteraz využívaná časť. Chápanie úspor energie ako nového a zároveň pre životné prostredie neškodného energetického zdroja je dnes bežným prístupom. Lovins zaviedol na označenie jednotky ušetreného výkonu o veľkosti 1MW pojem negawatt. Neskôr, keď sa táto nová jednotka v odborných kruhoch rozšírila, vstupuje zavádzanie úspor ako zdroja i do ostatných oblastí, napr. na označenie usporeného litra vody či benzínu negaliter. Budova Rocky Mountain Institutu bola postavená v prvej polovici 80-ych rokov v horskej dedinke Old Snowmass v Colorade za pomoci niekoľko desiatok odborníkov, ako demonštrácia účelnej kombinácie obnoviteľných zdrojov a energetických úspor - je na 99% vyhrievaná solárnymi zdrojmi, 1% predstavuje kozub na drevo, ktorým sa niekoľkokrát do roka vykuruje v chladnejšom trakte. Asi tretina elektriny sa vyrába zo solárnych článkov. Využíva sa tam niekoľko desiatok pokrokových úsporných technológií od izolačných skiel po vysoko účinnú chladničku. Poskytuje

13 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 13 z 15 domov manželom Lovinsovým a ich hosťom, celoročne sa vnútri pestuje ovocie, zelenina a kvety, a je tam pracovisko pre 50 zamestnancov RMI. Masové zavádzanie úspor energie nie je podmienené len vyriešením technických problémov a ziskovým ekonomickým prepočtom, ale musí byť súčasťou celkovej stratégie podniku alebo štátu. Hlavný je prechod od teoretických diskusií ku konkrétnym aplikáciám. Dostatočná informovanosť je nutnou podmienkou úspechu. Včasné rozhodnutie o nákupe technológie s dobrými energetickými parametrami je najľahšou a najlacnejšou cestou k ich uplatneniu, zatiaľ čo dodatočné vylepšovanie chybných rozhodnutí je vždy drahšie. Súčasné názory na práce Amoryho Lovinsa sú rôzne - pokrývajú široké spektrum od nekritického obdivu k jeho analýzam a odporúčaniam, až po ich úplne odmietanie. Niet divu - mnohé z Lovinsových kalkulácií vyúsťujú do výsledkov prinajmenšom prekvapujúcich a vyvolávajú prirodzenú kritiku. Druhý zákon termodynamiky hovorí, že existujú hranice toho, koľko energie môžeme pri určitej činnosti ušetriť. Od týchto hraníc sme ešte veľmi ďaleko. Vyše štyri pätiny ropy, ktoré spotrebovávame aj v tých najhospodárnejších krajinách, ako je napr. Nemecko, by mohli byť dnes ušetrené. Navrhli napr. automobil so spotrebou 0,4-1,6 l / 100 km, čo v porovnaní so súčasnými automobilmi so spotrebou 8 l / 100 km je 5 až 20 násobné zníženie ( zníženie o 80-95%). Ešte lepšie by boli negacesty - nevykonané cesty. Výhodnejšie je používať telekomunikáciu, premiestňovať elektróny namiesto toho, aby sme premiestňovali 70 kg bunečnej hmoty. Ľudia si myslia, že je ťažké ušetriť energiu v priemysle, pretože výroba rôznych vecí, hmotných objektov, stojí nejakú energiu. Ale môžeme sa na to pozrieť z inej strany - v prvom rade je otázkou, aké množstvo je dostatočné a koľko materiálnych vecí chceme mať. Mali by sme vyrábať výrobky s dlhšou životnosťou, s menšou spotrebou materiálu, bez odpadu a výrobky po opotrebení recyklovať. Mnoho energie môžeme usporiť pri samotných priemyselných procesoch, nemecký a americký priemysel už znížil svoju spotrebu na kg produktu asi o polovicu, teraz zistili, že môžu usporiť najmenej 70% toho čo ostalo s návratnosťou kratšou ako dva roky, použitím nových nízkoteplotných katalyzátorov a s tzv. pinch technology (optimalizácia energetických tokov). Existujú tri spôsoby, ako urobiť z vápenca stavebný materiál: 1. rozrezať ho do blokov - čo nie je príliš zaujímavé, 2. rozomlieť ho a pri 1250 o C ho pražiť na portlandský cement - čo nie je elegantné, 3. rozomlieť ho, nakŕmiť nim kurčatá a o niekoľko hodín neskôr dostaneme späť vaječné škrupiny, ktoré sú niekoľkonásobne pevnejšie ako najlepší portlandský cement. Keby sme boli tak šikovní ako sliepky, už by sme ovládali túto elegantnú technológiu, prebiehajúcu pri teplote okolitého prostredia. Keby sme boli takí šikovní ako mušle, ovládali by sme túto technológiu pri teplote 4 o C. V budúcej generácii na spracovanie materiálu príroda pre nás bude modelom a učiteľom. Tieto nízkoteplotné enzýmy budeme používať namiesto obrovských priemyselných pecí. Keď začneme týmto spôsobom premýšľať o všetkých možných multiplikatívnych krokoch, ktoré by sa mohli použiť na úspory energie pri spracovaní surovín, nie je otázka či ušetríme 20 alebo 30%, alebo 80 či 90%, ale hranice technických diskusií o dlhodobých úsporách energie ležia medzi 99 a 99,9%. Zdá sa, že najdobrodružnejšie a najrozsiahlejšie úspory energie budú takmer iste lacnejšie než malé energetické úspory, ktoré dosahujeme dnes. Stretávame sa tu s niečím, čomu by sme mohli hovoriť tunelový efekt: sme zvyknutí domnievať sa, že dodatočné úspory dosahujeme vynaložením dodatočných nákladov - ak do domu pridáme viac a viac izolácie, dosahujeme väčšie a väčšie úspory, ale dostávame klesajúce výnosy z týchto opatrení, pretože náklady na ďalšiu jednotku usporenej energie sa zvyšujú stále rýchlejšie a rýchlejšie. Ak však dostatočne odizolujeme budovu,

14 Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 14 z 15 použijeme superokná, pretunelujeme sa cez nákladovú bariéru a zrazu sa budova stane lacnejšou než skôr, pretože sme sa zbavili potreby vykurovacieho systému - netreba už inštalovať kotol, zavádzať kúrenie a kontrolné systémy, budova je pasívne vykurovaná teplom z okien, ľudí, svetiel, spotrebičov a pod. Ešte aj začiatkom 80-ych rokov v USA bol populárny mýtus, že vytúžený ekonomický rast musí byť sprevádzaný rastom spotreby elektriny. Potom sme si všimli, že to nie je pravda: napr. v Kalifornii sa spotreba elektriny znižovala, zatiaľ čo ich ekonomika rástla rýchlejšie ako v ostatnej krajine. Práve preto, že nemuseli stavať elektrárne v cene mld. USD a tento kapitál mohli investovať produktívnejšie v iných oblastiach ekonomiky. Máme ekonomiky, ktoré vzrástli o 40% bez akéhokoľvek nárastu spotreby energie. Elektrina je úplne najdrahšia forma energie, a úplne najlukratívnejší druh na úspory. KONTROLNÉ OTÁZKY 1. Vysvetlite skratku DSM! 2. Ktorá oblasť hospodárstva SR má najväčší podiel na spotrebe energetických zdrojov - približne aký je tento podiel? Je to veľa či málo v porovnaní s ostatnými krajinami? 3. Aké je približné percentuálne rozdelenie spotreby energetických zdrojov v priemernej domácnosti? 4. Čo je základným predpokladom cieľavedomého šetrenia spotreby energie? 5. Kde je najväčší potenciál úspor energie v domácnostiach? Prečo? 6. Vymenujte niektoré jednoduché opatrenia na úspory v oblasti spotreby tepla v domácnostiach! 7. Čo je koeficient k, čo vyjadruje a od čoho závisí? Akú má hodnotu v prípade kvalitného okna a dobre izolovanej steny? 8. Ako súvisí správna regulácia teploty v miestnosti s úsporami nákladov na kúrenie? 9. Ako súvisí relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti a pocit tepelnej pohody? 10. Prečo je výhodné temperovať? 11. Aký je správny postup pri vetraní v zimnom období? 12. Aký je správny postup pri modernizácii vykurovacieho systému? 13. Čo sú to tepelné mostíky? Ako sa dajú zistiť? 14. Prečo je potrebné zatepliť panelové budovy? Z ktorej strany je výhodnejšie zatepliť, zdôvodnite prečo? 15. Ktoré materiály majú najlepšie a najhoršie tepelnoizolačné schopnosti? 16. Ktorý vykurovací systém je optimálny z hľadiska energetickej úspornosti a ochrany životného prostredia? 17. Aké sú výhody a nevýhody klasického ústredného kúrenia? 18. Prečo je dôležitá dobrá tepelná izolácia komínov? 19. Aké sú výhody plochých vykurovacích telies? 20. Kde sa používa teplovzdušné kúrenie? Aké ma výhody a nevýhody? 21. Aká je odporúčaná teplota v obývačke a spálni? 22. Vymenujte niektoré možnosti šetrenia pri príprave a spotrebe teplej vody! 23. Aká je priemerná denná spotreba teplej vody na osobu? 24. Ako súvisí počet členov domácnosti so spôsobom prípravy teplej vody? 25. Aká má byť teplota teplej vody pri príprave? 26. Vymenujte domáce spotrebiče s najväčšou spotrebou elektrickej energie! 27. Čo je energetické štítkovanie a aký má význam? 28. Aké zásady platia na umiestnenie a prevádzku chladničky? 29. Aká je odporúčaná teplota v chladiacom priestore chladničky? 30. Vymenujte možnosti úspor pri varení! 31. Kedy a ako sa má prať? 32. Čo je HDO a aký má význam? 33. Prečo je výhodné používať kompaktné žiarivky?

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO

Slnko v našich službách ĽUDSKÉ SLNKO ĽUDSKÉ SLNKO Náš pohľad na Slnko sa v súčasnosti mení nielen poznaním fyzikálnych procesov našej hviezdy a jej sledovaním zblízka. Slnko zohralo významnú úlohu aj v kultúrnej histórii ľudskej civilizácie.

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON

Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON CD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : VNÚTORNÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA - recenzia nového modulu ZTI v programe TechCON Odborný článok MODEL VYUŽITIA OSTROVNÉHO FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU (2. časť) Odborný

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

Vážení pestovateiia repky,

Vážení pestovateiia repky, REPKA OLEJKA Vážení pestovateiia repky, Trhové podiely DuPont Pioneer s osivom repky 2013 Hybridná repka stredná a východná Európa Slovensko Maďarsko Orla Dermody, PhD. Produktový manažér repky olejky,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž

Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet High Speed Internet Access The Internet Ακόμα και χωρίς κόστος ή μόνιμο συμβόλαιο? Μήπως η ποιότητα των υπηρεσιών Internet προς τους πελάτες σας χρειάζεται βελτίωση;?

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie FR EN CS D EL NL GUIDE D INSTLLTION & D UTILISTION INSTLLTION & OPERTING INSTRUCTIONS NÁVOD K INSTLCI OSLUZE INSTLLTIONS- OG ETJENINGSVEJLEDNING Οδηγίες χρήσεως INSTLLTIE & GERUIKSHNDLEIDING Sèche-Linge

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO

Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα. Ilias Garidis COO Μια ματιά στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ λεπτών υμενίων στην Ελλάδα Ilias Garidis COO 0 Παγκόσμια ενεργειακή κάλυψη έως το 2100 1 Η εταιρεία μας 2 Κεντρικά γραφεία στην Αθήνα Εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67

FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B. Ονοµ. kw 3.4 (4) 4.5 (4) 5.8 (4) Μέγ. kw 4.5 5.0 8.1 EER 4.55 3.68 3.29 COP 4.36 3.72 3.67 1 of 5 30/11/2012 4:27 µµ FVXG-K / RXG-K Απόδοση ψύξης Απόδοση θέρµανσης Ονοµ. απόδοση (ψύξη σε ονοµαστικό φορτίο 35 /27, θέρµανση σε ονοµαστικό φορτίο 7 /20 ) Piping connections Σηµειώσεις FVXG25K2V1B

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ 626 ZZ HIGH QUALITY ΡΟΥΛΕΜΑΝ 1,5 3 70x48x35 (4.055) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 120 204 88,4x30x26 (4.058) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 200 340 ACE 104948/10 JLM ΡΟΥΛΕΜΑΝ 12 20,4 ACE 108 (8X22X7) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 4 6,8 ACE 11749/10 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2,7 4,59

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα

Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα. Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Μελέτες περίπτωσης στην Ελλάδα Θέρμανση με στερεά βιοκαύσιμα Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ http://www.eubionet.net EUBIONET III - Στόχοι Αύξηση της χρήσης των καυσίμων βιομάζας στην ΕΕ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System

Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System Γιατί πρέπει να επιλέξω! Viper Fusion Energy Protection System (Κιλοβάτ, Αρμονική, Αμπέρ, Μείωση, Εξοπλισμός) ΛΥΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ! (Συχνές Ερωτήσεις) Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. No 1 No 2 No3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. No 1 No 2 No3 No 1 No 2 No3 α/α Περιγραφή Τιμή 1 Πίνακας αυτονομίας 2 6 HTX 2000A 85,00 2 Θερμοστάτης αυτονομίας DCTR 150 38,00 3 Καλώδια πίνακα αυτονομίας 3,00 No 1 No 2 No 3 α/α Περιγραφή Τιμή 1 Ανοξείδωτη καμινάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ (ΜΕ ΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ) SW 100 min.

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ.: (23210)88615 - (23210)88493, ΦΑΞ: (23210)88610 WEB: www.energynikitas.gr, www.nikitas.eu, e-mail: info@nikitas.eu ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε Γ ΧΕΙΡΙΔΙΟ Σ ΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚ Υ Σ Τ Η ΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Απευθύνεται σε μελετητές: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ 65ΚP ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (min max) 60 Kw ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Φ168mm

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ 65ΚP ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (min max) 60 Kw ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ Φ168mm ΑΦΟΙ Π. ΝΙΚΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ.: (23210)88615 - (23210)88493, ΦΑΞ: (23210)88610 WEB: www.energynikitas.gr, www.nikitas.eu, e-mail: info@nikitas.eu ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΛΛΕΤ ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα