TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY"

Transcript

1 V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím tepelného čerpadla STAV ZAVEDENOSTI EURÓPSKYCH NORIEM SÚVISIACICH S ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU BUDOV (1.časť) Reportáž z veľtrhu CONECO 2009 v Bratislave Krátko zo sveta TZB - novinky a zaujímavosti Článok Projektujeme efektívne v TechCON Brilliance 2008 (3. časť) Novinky zo sveta programu TechCON Príspevky od výrobcov vykurovacej techniky : VIEGA, SCHŰTZ, REFLEX, DURATHERM

2

3 Slovo na úvod Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, opäť sa Vám prihovárame prostredníctvom ďalšieho vydania časopisu TechCON magazín. S časovým oneskorením k Vám prichádza tretie tohtoročné číslo Vášho magazínu zo sveta TZB. Zo všetkých strán sa na nás valia informácie o svetovej hospodárskej kríze, ktorá postihuje v čoraz väčšej miere postupne všetky odvetvia hospodárstva. Žiaľ neobišla ani náš časopis, a vzhľadom na to, že firmy obmedzujú v čase hospodárskej krízy predovšetkým inzerciu a reklamu, vydavateľ časopisu TechCON magazín bol nútený pristúpiť z zredukovaniu počtu vydaných čísel v ročníku Prijali sme toto rozhodnutie s cieľom znížiť kvantitu, avšak neznížiť kvalitu. Prinesieme vám tak počas roka 2009 síce menší počet, avšak plnohodnotných čísel časopisu TechCON magazín. V aktuálnom júnovom čísle nájdete opäť nové a aktuálne odborné články zo všetkých oblastí TZB. Zvlášť by som rád upozornil na odborné články od doc. V. Jelínka z katedry TZB, ČUVT Praha, ktorý sa stal naším novým odborných spolupracovníkom. V čísle uverejňujeme dva jeho články. Prvý článok sa zaoberá tematikou zásobníkov tepla a druhý sa venuje zásobníkovým ohrievačom teplej vody. Obsah čísla Príhovor šéfredaktora 3 Odborný článok (doc. Ing. D.Košičanová, PhD., Bc. A.Fedáková) - Zemné výmenníky tepla 4-8 Odborný článok (doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.) Zásobník tepla s akumulací do vody 8-11 Zo sveta vykurovacej techniky - Schütz 12 Reportáž z výstavy CONECO 2009 v Bratislave Seriál : Projektujeme efektívne v TechCON Brilliance - 3. časť TechCON Infocentrum 21 Objednávka predplatného časopisu TechCON magazín 21 Ponuka produktov Atcon systems - TechCON Brilliance 22 Zo sveta technických noriem - (Ing. H.Tölgyessyová, oddelenie stavebníctva, SÚTN) Stav zavedenosti európskych noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov (1.časť) 23 Zo sveta vykurovacej techniky - Reflex 24 Odborný článok (doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.) Zásobníkové ohřívače teplé vody Odborný článok (P. Tauš, Ing.,M. Taušová, Ing.) - Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím tepelného čerpadla Krátko zo sveta TZB - novinky a zaujímavosti 32 Zo sveta vykurovacej techniky - DURATHERM Z pestrej ponuky odborných článkov zaradených do aktuálneho čísla by som rád upozornil napr. na zaujímavý článok z praxe pod názvom Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím tepelného čerpadla, a tiež na odborný článok zaoberajúci sa komplexnejšie problematikou zemných výmenníkov tepla. Určite Vás zaujme prehľadný článok zaoberajúci sa stavom zavedenosti európskych noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov priamo z pôdy Slovenského ústavu technickej normalizácie. Do tretieho tohtoročného čísla sme opäť zaradili reportáž, tentokrát z tohtoročnej výstavy CONECO 2009, ktorá sa konala na prelome marca a apríla v Bratislave. Do čísla sme opätovne zaradili ďalšiu časť obľúbeného cyklu Projektujeme efektívne v TechCON Brilliance. Uprostred čísla nájdete v poradí už 3. časť tohto seriálového článku. V čísle samozrejme nechýba pravidelná rubrika TechCON Infocentrum, v ktorej sa dočítate všetko nové čo sa udialo a udeje vo svete projekčného programu TechCON. Rubrika stručne a prehľadne informuje o aktualizáciách programu, školeniach a ďalších akciách a udalostiach. Verím, že i tretie tohtoročné vydanie TechCON magazínu vám prinieslo čo najviac prospechu a aktuálnych informácií užitočných pre vašu prácu. Odborný časopis pre projektantov, odbornú verejnosť v oblasti TZB a užívateľov programu TechCON Ročník: piaty Periodicita: dvojmesačník Vydáva: Šéfredaktor: ATCON SYSTEMS s.r.o. Mgr. Štefan Kopáčik Bulharská 70 tel.: 048/ Bratislava Redakčná rada: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc. Evidenčné číslo: EV 3380/09 doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. doc.ing. Ladislav Böszörmenyi,CSc. Mgr. Štefan Kopáčik šéfredaktor časopisu TechCON magazín Registrácia časopisu povolená MK SR zo dňa ISSN Kopírovanie akejkoľvek časti časopisu výhradne so súhlasom vydavateľa. 3

4 Odborný článok Bc. Andrea Fedáková, doc. Ing. Danica Košičanová, PhD ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA teplote 13 C (Košice) sa privádzaný vzduch predohreje od zeminy v potrubí o 10 C až 15 C. V lete sa zasa naopak predchladí z +32 C na +22 až +26 C, no v ojedinelých prípadoch je možné ochladiť vzduch v lete až o 15 C (najmä rodinné domy). Recenzovali : doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Peter Kapalo Úvod Prirodzené vetranie bolo ešte pred niekoľkými rokmi bežným prostriedkom pre vytvorenie zdravej vnútornej mikroklímy. Tento spôsob má však svoje nedostatky. Na jednej strane sú tu ročné obdobia a s nimi spojené prehrievanie a podchladenie miestností pri neregulovanom vetraní a na druhej strane kontrola nad otvorenými oknami v dome či hygiena privádzaného vzduchu. Ako zabezpečiť kvalitnú výmenu vzduchu bez týchto negatív? Riešením je použitie núteného vetrania prostredníctvom rekuperátora, ktorý spolupracuje so zemným výmenníkom tepla (ZVT). Abstrakt V príspevku je popísaný systém zemných výmenníkov tepla (ZVT), metódy návrhu, príklady ich aplikácie v praxi, podáva základné informácie o ZVT a vysvetľuje pojem zemný výmenník tepla. Zemný výmenník tepla Zemný výmenník tepla (ZVT) tzv. zemný register, je zariadenie, ktoré pracuje na jednoduchom princípe, je to rúra určitého priemeru a materiálu zakopaná v zemi, v hĺbke navrhnutej projektantom. Potrubím zakopaným v zemi prúdi vonkajší, čerstvý vzduch (ČV) do budovy, kde sa využíva na vetranie miestností. Zem slúži ako akumulátor, respektíve zásobník tepla, v ktorom je umiestnený systém potrubí tzv. kolektor. Len správne nadimenzovaný výmenník môže byť počas sezóny aj v priebehu dňa vysoko účinný. Privádzaný čerstvý vzduch (ČV) je vhodný nie len na predhrievanie čerstvého vzduchu v zimnom, vykurovacom období, ale aj na chladenie v letných mesiacoch. Tiež chráni rekuperačný výmenník pred namŕzaním. ZVT sa využívajú najmä v rodinných domoch, no veľkú obľubu si získali v bytových domoch aj v administratívnych budovách. Predchladeniu v letných mesiacoch zodpovedá priamo úmerne predhrievanie vonkajšieho vzduchu vo vykurovacom období. Za veľkú výhodu ZVT sa pokladá značné zníženie nákladov na ohrev a chladenie ČV pri prevádzke systému. Zemný výmenník tepla sa skladá z potrubia vedeného v zemi v dĺžke 25 až 30 m, zo vstupnej šachty s max. priemerom O 800 mm a nadzemného krytu šachty s filtrom. Nasávanie zo ZVT je automatické. Snímač vonkajšej teploty je umiestnený na severnej strane fasády budovy. Teplota zeminy v zimnom období sa pohybuje od 4 do 8 C. Pri vonkajšej Podmienky pre návrh zemného výmenníka Pri návrhu ZVT treba dbať na mnoho detailov, ktoré môžu pri uvedení registra do prevádzky vysoko ovplyvniť jeho účinnosť. Preto by mal správne navrhnutý zemný register spĺňať nasledovné kritériá: predhrievanie vzduchu v zimnom (vykurovacom) období, chladenie vzduchu v letnom období, odolnosť voči mrazu pre systém spätného získavania tepla (pre rekuperáciu), predhrievanie vzduchu ako tepelný zdroj pre tepelné čerpadlo, odovzdanie tepla z registra pre vetranie domácností so spätným získavaním tepla. Okrajové podmienky: doporučený priemer potrubia zemného výmenníka Φ 150 až 200 mm vonkajšia teplota v zime θ ez = - 15 C teplota vnútorného odvádzaného vzduchu θ io = + 20 C výstupná teplota zemného výmenníka θ Vzvt Ďalšie potrebné údaje pre návrh ZVT: dĺžka vedenia 20 až 25 m hĺbka uloženia optimálne 1,8 m (min. 1,5 m) v zemi spád 1-2 % k možnému odvodu kondenzátu s obsypom zeminou, v ktorej nesmie byť piesok, štrk atď. úsek by mal byť rovný bez zlomov, prípadný max. sklon zlomu 30 potrubie má byť na vnútornom povrchu hladké minimálne spoje potrubia, tesnosť spojov vhodný materiál (najčastejšie kanalizačné PVC viď. kapitola 2.4.1) rýchlosť prúdenia vzduchu je nižšia ako 1 m/s možnosť pohodlného čistenia potrubia vodotesnosť vstupnej šachty privádzaného vzduchu z exteriéru vhodná veľkosť vstupnej šachty (do O 800 mm) na hornom okraji šachty výmenný filter a demontovateľná strieška každý systém navrhnúť pomocou počítačovej simulácie prenechať špecialistovi zamedziť kríženie potrubia ZVT s vodovodným potrubím (vzdialenosť 1m) v lete viesť ochladzovaný vzduch vo vetracej jednotke obtokom okolo rekuperátora Systém privádzania čerstvého vzduchu, kde dochádza k veľkým teplotným rozdielom a kondenzovaniu vody, je u ZVT iný ako u bežne navrhovanej klimatizácie. Nestretávame sa pri nich s bežnými nečistotami, pretože hustými filtrami (napr. triedy G4, F7) neprejdú ani drobné nečistoty ako sú hmyz, peľ, prachové častice, drobný piesok, popol a pod. Dezinfekčné čistenie sa prevádza z dôvodu minimalizácie tvorby choroboplodných zárodkov (pliesní a baktérií), ktoré sa vytvárajú za prítomnosti vlhkosti a vzduchu, preto je podľa názoru niektorých ľudí tlakové čistenie potrubia zbytočné. 4

5 Odborný článok Kontakt potrubia výmenníka so zeminou Pri návrhu ZVT nesmieme zabúdať na tepelnú vodivosť zeminy, v ktorej sa potrubie privádzajúce ČV nachádza. Napríklad v ťažkých ílovitých zeminách sú hodnoty účinnosti a tepelnej vodivosti najlepšie. Naopak je to v ľahkých zeminách s vysokým obsahom pieskov, kde je využitie takéhoto výmenníka neefektívne prechod tepla je neplynulý kvôli vzduchovým vrstvám medzi zrnami piesku. Taktiež sa treba pri uložení do zeme vyvarovať príliš kamenitým zeminám s veľkými kameňmi, pretože následným sadaním zeminy nad potrubím je vysoké riziko poškodenia a pretrhnutia spojov potrubia výmenníka. Silným tlakom môže dôjsť ku zmene prierezu a uvoľneniu gumového tesnenia potrubia. Tým, že zemina výkopu sadá, mení sa následne sklon potrubia do opačného smeru, preto je potrubie postupne zaplavované kondenzátom a časom do neho môže presakovať aj spodná voda. Možnosti zapojenia sústavy potrubí privádzajúcich čerstvý vzduch pod zemou ZVT možno viesť rozličnými spôsobmi. Na nasledujúcich príkladoch ukážem základné ale aj špeciálne rozmiestnenie potrubia ZVT. a) Paralelné usporiadanie A b) Tichelmanov spôsob uloženia B A Filtre pre zachytávanie nečistôt Dôležitou súčasťou výmenníkov sú už spomenuté jemné filtre pre zachytávanie nečistôt vnikajúcich do vnútra potrubia z exteriéru. Pri dlhodobom používaní výmenníka v ňom môžu vznikať rôzne baktérie a mikroorganizmy usadzovaním prachových a peľových častíc. V horších prípadoch sa potrubie zanesenie z vnútra hlinou a porastom, preto treba dbať na pravidelné čistenie a menenie filtrov. Taktiež nesmieme zabudnúť na ochranu vstupného potrubia vyvedeného nad terén, ktoré má byť opatrené strieškou. Usadeniny môžeme spozorovať skôr na prívodných filtroch, ako vo vnútri potrubia. Preto je filtre potrebné osadiť nie len na prívodnom potrubí na strane exteriéru, ale aj na mieste nasávania vzduchu na vstupe ZVT do budovy, inak môže vzduch po dlhšej dobe v potrubí nepríjemne zapáchať a začnú sa v ňom tvoriť plesne. Filtre je potrebné meniť približne dvakrát za rok, podľa znečistenia (± 2 mesiace), čím sa dostáva do popredia nevyhnutná pravidelná kontrola. Na výrobu filtrov sa používajú vysoko kvalitné filtračné materiály. Pred krytom vstupného vonkajšieho filtra je ochrana vo forme hrubej filtračnej sieťky, ktorá sa nachádza vo filtračnej kazete. Filtračná komora je navrhnutá so zreteľom na šetrenie prevádzkových nákladov na elektrinu, čo sa zabezpečuje znižovaním tlakových strát prechodom vzduchu filtrom. Výskumy zistili, že obidva filtre sú navrhnuté tak, aby spôsobovali tlakovú stratu len približne 10 Pa. B c) Lichobežníkové usporiadanie vhodnejšie ako paralelné, pretože kolená potrubia sú v uhle väčšom ako 90 čo umožňuje lepšie prúdenie vzduchu C. Dĺžka potrubia Aby sa dosiahla čo najvyššia účinnosť systému, treba pri návrhu ZVT dbať nielen na vyššie uvedené parametre a okrajové podmienky, ale treba brať ohľad aj na dĺžku potrubia. Napríklad pri 40 metrovej dĺžke je už po 1/3 potrubia ohriaty vzduch na prívode chladnejší o polovicu rozdielu teploty medzi vstupnou a výstupnou teplotou. Takáto dĺžka potrubia však nie je príliš účinná, preto sa za vhodnú a omnoho účinnejšiu pri ohreve vzduchu považujeme dĺžku cca od 25 do 30 m. Pomerne účinný sa osvedčil vo väčšine prípadov pre rodinné domy priemer O 150 až 200 mm. Výskumami aj užívaním ZVT sa zistilo že pri potrubných rúrach dlhších ako 35 m je teplota vzduchu v potrubí pod zemou približne rovná teplote okolitej zeminy, ktorá ho ohrieva. Najdôležitejším parametrom, ktorý si treba všímať pri návrhu dĺžky potrubia ZVT je hlavne výstupná teplota vzduchu prúdiaceho do rekuperačnej (klimatizačnej) jednotky. Jeho teplota nesmie klesnúť pod 3 C, pretože pod touto hodnotou by kondenzát na rekuperátore namŕzal. To by malo za následok rozmrazovanie, kedy by bolo nutné odpojiť ventilátor privádzaného vzduchu. Literatúra udáva, čím menší priemer, tým menší ohrev vzduchu. Čím to je? To vysvetľuje veľmi jednoduchý príklad. Čím menšia teplovýmenná plocha, tým menej získaného tepla. Takto je to už po stáročia napríklad pri budovách kde sa so zmenšujúcimi plochami otvorových konštrukcií vo fasáde zmenšujú nielen tepelné straty miestností ale aj tepelné zisky až preslnenie v letnom období. d) Obtok okolo budovy dvoma potrubiami D D 5

6 Odborný článok e) Jednorúrový systém (pozdĺž budovy E ; okolo budovy F ) f) Meandrový systém ( G ) Konštrukcuia zápachovej uzávierky (sifónu) Vo všetkých siedmich prípadoch je potrebné zamedziť kríženiu potrubia s vodovodným potrubím a dodržať minimálnu vzdialenosť potrubia od seba navzájom a od budovy 1 m. Odvod kondenzátu Dimenzovanie potrubia zemného výmenníka tepla V neposlednom rade treba dbať pri návrhu na dobu zotrvania t, ktorá sa vypočíta podľa (1): kde V objem potrubia [m 3 /h] (1) ν objemový prúd vzduchu [m 3 /h] 6

7 Odborný článok Aké áno, aké nie Materiál potrubia Pre potrubie výmenníkov sa používajú rôznorodé materiály od betónu až po tvrdené plasty. Rozhodujúcimi faktormi, pre voľbu materiálu potrubia sú súčiniteľ prestupu tepla α (na strane vzduchu), drsnosť povrchu a v neposlednom rade tepelná vodivosť λ, ktorá však má pri návrhu zanedbateľný význam. Vyššie rozdiely medzi materiálmi sa vyskytujú iba u vyššieho súčiniteľa prestupu tepla, ale aj u zvýšenej straty tlaku potrubia (vyššia spotreba elektrickej energie) ako aj vo vyšších investičných nákladoch. Pre ZVT je možné použiť tieto materiály: polypropylén tvrdené PVC (potrubie KG, DIN 19534) liatina (DIN 19522) kamenina (DIN 1230, DIN EN 295) betón (DIN4032 a 4035) vláknocement (DIN 19840, 19850) napr. výrobky značky Eternit [1] Tvar potrubia Keď sa zamyslíme zdravým sedliackym rozumom nad tým či je lepšia zvlnená alebo hladká rúra potrubia ZVT, zistíme, že je vhodnejšia bude jednoznačne hladká rúra. Príkladom zo stavebného hľadiska, hoci z úplne iného uhlu pohľadu môže byť hluk. Ak sa v miestnosti s vyššou produkciou hluku nachádzajú hladké odrazové materiály, zvuk sa šíri rýchlejšie ako pri mäkkých, teda zvlnených materiáloch. Z fyzikálneho hľadiska aj voda prúdi omnoho rýchlejšie v hladkej rúre ako vo zvlnenej, keďže každá vlna odráža vodu naspäť proti prúdu čo je u nás vlastne strata tlaku. Aj nám sa ľahšie korčuľuje na hladkom ľade, či nie? Napríklad aj povrchy tobogánov na kúpaliskách sú hladké. Prečo? No ako by sa nám spúšťalo po vlnitom povrchu... Išlo by to ľahko? To isto nie. Z takýchto triviálnych príkladov z bežného života si môžeme odvodiť aj zložitejšie veci v stavebnej praxi. Spomenuli sme už, že pri návrhu potrubia je dôležitá nízka rýchlosť prúdenia vzduchu (do 1 m/s), čo vlastne zvlnené potrubie určite zabezpečuje, ale vzhľadom na vznik turbulentného prúdenia, je zvlnené potrubie skôr nevýhodné. Výhodou je však zvýšenie prestupu tepla, vďaka zväčšenému povrchu, ktorým teplo prechádza. Ale na druhej strane vo zvlnenom potrubí sa jadro relatívne kľudne prúdiaceho vzduchu premení na už spomenutý turbulentne prúdiaci vzduch a tým sa vlastne zvýšia tlakové straty, čo má za následok zvýšenie hlavne prevádzkových nákladov na elektrickú energiu pre pohon ventilátora. Ďalej môžeme spomenúť kondenzát. Keďže privádzaný vzduch nie je v každom ročnom období rovnakej teploty, je isté, že vo vlhkých mesiacoch ako aj počas roka sa bude na vnútornom povrchu potrubia zrážať voda kondenzáciou. Potrubie sa síce navrhne v určitom sklone, ale pri zvlnenom potrubí ostáva voda stále (aj po tlakovom čistení vodou) v spojoch potrubia a hlavne vo vlnách rúry. Ak je rúra hladká, ostáva iba veľmi malé množstvo vody v spojoch potrubia. Tá sa však v krátkom čase odparí (hlavne v letnom období) a potrubie je tak vždy relatívne čisté a vzduch hygienický. Priemer potrubia Literatúra udáva, čím menší priemer, tým menší ohrev vzduchu. Čím to je? Dá sa to vysvetliť na veľmi jednoduchom príklade. Čím menšia teplovýmenná plocha, tým menej získaného tepla. Takto je to už po stáročia napríklad pri budovách kde sa so zmenšujúcimi plochami otvorových konštrukcií vo fasáde zmenšujú nielen tepelné straty miestností ale aj tepelné zisky až preslnenie v letnom období. Zjednodušená metóda Táto metóda bola vytvorená na základe IGSPA (The International Ground Source Heat Pump Association Method), kde vo výpočte potrebnej dĺžky potrubia ZVT spolupracuje so ZVT aj tepelné čerpadlo. [2], [3] Dĺžku potrubia L zemného výmenníka tepla vypočítame ako: [m] (2) kde Φ W požadovaný tepelný výkon [W] R P tepelný odpor steny potrubia [m.k/w] R G tepelný odpor zeminy [m.k/w] F H koeficient pracovného cyklu [-] θ ln priemerný logaritmický rozdiel teplôt medzi prúdiacim vzduchom v potrubí a okolitou zeminou [K] Koeficient pracovného cyklu vypočítame: kde t vykurovacie/chladiace obdobie [h] n počet dní prevádzky zariadenia vo vykurovacom/chladiacom období [dni] [-] (3) Priemerný logaritmický rozdiel teplôt medzi vzduchom vo výmenníku a priľahlej zemine: [K] (4) kde θ g1 teplota priľahlej zeminy na začiatku výmenníka [ C] θ g2 teplota priľahlej zeminy na konci výmenníka [ C] θ e teplota vonkajšieho vzduchu [ C] θ 1 teplota vzduchu vychádzajúceho z výmenníka (viac než 0 C) [ C] Požadovaný tepelný výkon: kde V n výpočtový prietok vzduchu ρ hustota vzduchu [kg/m 3 ] c p tepelná kapacita vzduchu [kj/kg.k] Tepelný odpor steny potrubia: kde R α tepelný odpor prestupom (konvekciou) na vnútornom povrchu potrubia [m.k/w] R sc tepelný odpor prestupom stenou výmenníka [m.k/w] [W] (5) [m.k/w] (6) 7

8 Odborný článok Tepelný odpor prestupom (konvekciou) na vnútornom povrchu potrubia: Koeficienty A a B sú popísané vo vzorci: [m.k/w] (7) kde d w vnútorný priemer potrubia [m] α i koeficient prestupu tepla na vnútornom povrchu steny výmenníka, závislý najmä od priemeru potrubia a rýchlosti prúdenia. [W/m 2.K] Tepelný odpor prestupom stenou výmenníka: kde λ SC tepelná vodivosť steny potrubia [W/m.K] d Z vonkajší priemer potrubia [m] Tepelný odpor zeminy: [m.k/w] (8) [m.k/w] (9) kde λ gr tepelná vodivosť zeminy [W/m.K] Hodnota funkcie l(xdz) pre X = dz Hodnota funkcie l(x2h) pre X = 2H, pričom H je priemerná hĺbka uloženia potrubia výmenníka [m] Tepelný odpor zeminy: Celková tlaková strata vo výmenníku sa počíta ako suma lineárnych a miestnych strát. Záver V závere chceme upozorniť, že sú vypracované softvéry na návrh ZVT, väčšinou v nemeckom origináli. Pre profesistov, ktorí sa o to zaujímajú, uvádzame dostupné softvéry - výpočtové programy. Zároveň chceme upozorniť, že v podmienkach Slovenska sú tieto programy ťažko použiteľné, keďže exteriérové vstupné údaje zo Slovenska chýbajú. Naviac v programe GAEA je vonkajšia výpočtová teplota pre zimu -18,7 C pričom skutočná je 20 C (príklad pre Varšavu). V programe PH-luft sa nachádzajú správnejšie vonkajšie teploty zodpovedajúce danej oblasti. Záverom by sme chceli vyjadriť túžbu, že softvérové odborné spoločnosti spracujú podobný program aplikovaný na Slovenské parametre. ZVT v čase energetického hodnotenia stavieb a certifikácie sú jedným zo spôsobov, ako je možné účinne znížiť spotrebu energie ako pre vykurovanie, tak aj pre chladenie. Literatúra : [1] Henne, "Luftleitungs-Erdwärmeübertrager" in Technik am Bau 1999, Heft 10, S [2] BOSE, J.E., PARKER, J.D., MCQUISTON, F.C. Design/data manual for closed-loop ground-coupled heat pump systems. ASHRE. [3] FIRLĄG, SZ. Współpraca wentylacji mechanicznej z GWC w budynku pasywnym. Rynek Instalacyjny, March Odborný článok Zásobník tepla s akumulací do vody doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc. Katedra TZB, Stavebná fakulta ČVUT v Prahe 1. Obecné znaky Akumulace tepla do vody má výhodu v základní vlastnosti vody, kterou je vysoká měrná tepelná kapacita. Zároveň voda není jen akumulátor tepla, ale je i teplonosnou látkou a podílí se přímo na přenosu tepla. Vodou se nejčastěji zajišťuje přenos tepla od zdroje kotle, solárního kolektoru nebo obecně výměníku tepla do zásobníku tepla. Zároveň se přímo vodou přenáší i teplo na místo odběru do otopné soustavy k otopným tělesům, vzduchovým výměníkům apod.. U vodního zásobníku tepla není zároveň nutná transformace tepla mezi zásobníkem tepla a teplonosnou látkou. Vodní zásobník tepla (zkráceně ZT) je mezičlánkem mezi zdrojem tepla a odběrem tepla, který má řadu funkcí. Slouží např. pro: vyrovnání nerovnoměrnosti výkonu zdroje (kotle) a výkonu otopné soustavy (otopných těles), vyrovnání hydraulické nerovnoměrnosti teplovodního okruhu zdroje a teplovodního okruhu otopné soustavy, nepravidelnost a nerovnoměrnost v dodávce tepla od zdroje, vyrovnání nárazového odběru tepla nad výkonové možnosti zdroje, využití různých zdrojů tepla s časově nepravidelným, výkonově nerovnoměrným provozem s paralelním připojením zdrojů, které by bez ZT nebylo možné využívat. Rozhodujícími parametry zásobníku tepla jsou: teplota vody pracovní teplota, teplotní rozdíl, nejvyšší a nejnižší teplota vody v zásobníku, průtok vody rychlost proudění vody, průtok dodávaného a průtok odebíraného množství vody, objem zásobníku vody výška zásobníku, válcový tvar, interval dobíjení a vybíjení, režim provozu regulace.

9 2. Průtok vody a velikost ZT Pro instruktivnost a stanovování průtoku vody i pro velikost ZT je nejlépe využít konkrétních číselných hodnot v následujících příkladech řešení. Příklad 1 průtok vody Stanovení rychlosti proudění otopné vody potrubím od kotle do zásobníku a v zásobníku tepla při nabíjení: Výkon kotle Q = W Teplotní spád ohřívané vody Δt = 30 C Průměr zásobníku tepla D = 600 mm Užitná výška zásobníku H = mm Připojovací potrubí DN 20 Objemový průtok vody se stanoví ze vztahu: V = Q/c.Δt = /30.1,163 = 516 l/h = 0,143 dm 3 /s Průřez připojovacího potrubí: S1 = 0,2 2.Π = 0,0314 dm 2 Odborný článok Ohřevem vody v zásobníku tepla o 30 C se získá tepelný obsah: Q D = , = Wh Doba nabíjení zásobníku tepla: τ = Q D /Q K = 11444/18000 = 0,635 h = 38 min 3. Přívod a odvod tepla Přívodem tepla do ZT rozumíme přívod ohřáté cirkulující vody ze zdroje do zásobníku tepla někdy též hovoříme o nabíjení ZT. Odvodem tepla ze ZT rozumíme odvod ohřáté cirkulující vody ze zásobníku, např. do otopné soustavy někdy též hovoříme o vybíjení ZT. a) Nabíjení ZT Mezi ohřátou vodou přiváděnou z kotle do ZT a chladnější vodou v ZT se vytváří pomyslná mezní hladina. Mezní hladina při vhodně nastavené teplotě teploměru, vloženého do ZT, nabíjení ukončí. Např., jak je uvedeno na obr. 2, je z kotle přiváděna do zásobníku voda s teplotou 60 C. Při dosažení mezní hladiny úrovně teploměru ve spodní části zásobníku dochází k vypnutí kotle. Rychlost proudění vody v potrubí: v = V/S 1 = 0,143/0,0314 = 4,55 dm/s = 0,455 m/s Průřez zásobníku tepla: S 2 = 6 2.Π / 4 = 32,8 dm 2 Rychlost proudění vody v zásobníku tepla: v = V/S 2 = 0,143/32,8 = 0,00435 dm/s = 0, m/s Průtok vody zásobníkem při nabíjení otopnou vodou má nulovou rychlost. Obr. 2: Příklad připojení zásobníku tepla na kotel s výkonem 18 kw při nabíjení zásobníku tepla b) Vybíjení ZT Při vybíjení ZT přívodem chladnější vody ze spodní části zásobníku probíhá průtok zásobníkem opačně. Mezní hladina tak, jak je teplá voda ze zásobníku odebírána, stoupá. Průběh průtoku při plnění zásobníku tepla chladnou vodou je naznačen na obr. 3. Při vhodném umístění teploměru pod stropem zásobníku se při dosažení mezní hladiny, s rozhraním chladnější vody a vody teplejší, vytvoří na úrovni teploměru požadavek na opětovné nabíjení otopnou vodou z kotle. Tento teploměr se nazývá teploměr nabíjecí. Obr. 1 : Příklad připojení kotle s výkonem 18 kw na teplovodní zásobník s užitným objemem V Příklad 2 doba nabíjení Stanovení doby nabíjení při užitné výšce zásobníku H = mm podle parametrů z příkladu 1 Užitný obsah zásobníku: V = S 2. H = 32,8. 10 = 328 dm3 Obr. 3: Příklad vybíjení zásobníku tepla otopnou soustavou 9

10 Odborný článok 4. Parametry teploty otopné vody Otopná voda přiváděná od kotle do ZT musí mít: vyšší teplotu než je nejvyšší (jmenovitá) teplota otopné vody v soustavě vyšší nebo stejný teplotní spád než je jmenovitý teplotní spád otopné vody. Teplotní parametry otopné vody jsou dále uvedeny v příkladu Příklad 3 Parametry teplot otopné vody při nabíjení a vybíjení zásobníku tepla Na obr. 4 jsou uvedeny příklady čtyř variant parametrů teplotního spádu otopné vody pro topné období s venkovními teplotami od t e = -15 C do t emax = +13 C. U kotle s konstantním výkonem se mohou při dobíjení zásobníku volit parametry teplotního spádu Δt K (např. 20 C) rovné jmenovitému teplotnímu spádu soustavy Δt s (např. 20 C). Mezní teploty zpětné a výstupní vody do/z kotle jsou uvedeny v posledních sloupcích tabulky 1, sestavené podle obr. 4. Topné křivky na obr. 4 mají pro zjednodušení pouze lineární (přímkový) průběh. Ve skutečnosti však tyto křivky mají exponenciální průběh, který leží nad přímkovým průběhem vyznačeným silnou čarou na obr. 4. Skutečné teploty otopné vody t min (při teplotě t e = +13 C) dosahují vyšších hodnot než jaké jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky 1. Zjednodušením, přímkovým průběhem teplot otopné vody, se dosahuje příznivějších hodnot teplotních rozdílů mezi t s a t min (nižší teplotní rozdíl). Tabulka 1 Nejvyšší a nejnižší parametry teploty při dobíjení zásobníku tepla Soustava Teplotní spád otopné vody při venkovní teplotě t e = -15 C t e = +13 C Δt S Δtmin Teplotní spád dobíjení Teplota vody do/z kotle t V výstupní, t Z - zpětná Δt K max t V /t Z min t V /t Z I 90/70 34/ /70 50/30 II 70/60 30/ /60 38/28 III 60/50 28/ /50 36/26 IV 50/40 26/ /40 34/24 Na obr. 4 jsou průběhy teplot dobíjení vyznačeny čárkovaně pouze pro dvě soustavy:- soustava I - se jmenovitým teplotním spádem 90/70 C - s konstantním teplotním spádem pro dobíjení kotlem Δt = 20 C - s teplotou dobíjení (v rozmezí venkovních teplot od -15 do +13 C) od 90 C do 54 C - průběh teploty dobíjení vyznačen čárkovaným pásmem I D soustava II - se jmenovitým teplotním spádem 70/60 C - s konstantním teplotním spádem pro dobíjení kotlem Δt = 10 C - s teplotou dobíjení (v rozmezí venkovních teplot od -15 do +13 C) od 70 C do 38 C - průběh teploty dobíjení vyznačen čárkovaným pásmem II D Obr. 4: Parametry otopné soustavy I až IV se zjednodušeným průběhem teplot v průběhu topného období t S parametry otopné vody při venkovní teplotě -15 C, t min parametry otopné vody při venkovní teplotě +13 C 5. Hydraulické vyrovnání Zásobník tepla může sloužit jako hydraulický vyrovnávač mezi kotlovým okruhem a okruhem otopné vody, kde může docházet k různým průtokům vody. a) Tlaková diference kotlového okruhu U kotlů s malým vodním obsahem bývá pro jmenovitý průtok kotle u každého kotle oběhové čerpadlo. Na výstupu z kotle působí, podle různého počtu kotlových jednotek, proměnný součet průtoků od paralelně zapojených oběhových čerpadel každého kotle. Výsledná hodnota tlakové diference (p k ) na výstupu a vstupu z/do kotlového okruhu, je v průběhu topného období proměnná. b) Tlaková diference otopné soustavy Otopná soustava je většinou tvořena jednotlivými otopnými okruhy s vlastními oběhovými čerpadly v každém okruhu. Výsledná paralelně působící tlaková diference soustavy (p S ), na výstupu a vstupu z/do rozdělovače a sběrače, je dána součtem průtoků jednotlivými okruhy. Podle regulace teploty odebírané otopné vody v trojcestných směšovacích ventilech jednotlivých okruhů a podle různého průtoku v termostatických ventilech otopné plochy, se hodnota výsledného diferenčního tlaku otopné soustavy mění. c) Rozdílnost diferenčních tlaků Rozdílnost diferenčního tlaku otopné soustavy (p s ) a diferenčního tlaku kotlového okruhu (p K ) může nabývat ve vyrovnávací spojce různých hodnot. Velikost tlaku v potrubí vlastně zajišťuje průtok otopné vody. Na obr. 5A je při tlaku p K kotlového okruhu objemový průtok otopné vody V K. Obdobně při tlaku p S cirkuluje v okruhu otopné soustavy celkový objemový průtok otopné vody V S. Na obr. 5A až 5C jsou schématicky naznačena rozdílná působení diferenčních tlaků na výstupu z kotlového okruhu (p K ) a na vstupu do otopné soustavy (p S ). Diferenčním tlakům odpovídají průtoky otopné vody tak, že: diferenčnímu tlaku kotlového okruhu p K odpovídá objemový průtok otopné vody V K diferenčnímu tlaku otopné soustavy ps odpovídá objemový průtok otopné vody V S. d) Rovnost tlaků v obou soustavách (obr. 5A) Při rovnosti tlaků v kotlovém okruhu p K s tlakem v otopné soustavě p S odpovídá objemový průtok otopné vody v kotlovém okruhu V K objemovému průtoku otopné vody v otopné soustavě V S. Na obr. 5A je takové tlakové a objemové vyrovnání naznačeno v místě tlakového vyrovnávače.

11 Tlakový vyrovnávač (hydraulická spojka) je zde schématicky zobrazena jako válcová nádoba s dvojicí vstupních a výstupních otvorů v horní a spodní části. V případě rovnosti tlaků kotlového okruhu s tlakem v otopné soustavě je objemový průtok otopné vody V K a V S stejný a tlakový vyrovnávač není nutný. Na tento ideální stav jsou většinou dimenzovány oběhová čerpadla a potrubí při jmenovitých hodnotách, tedy při stavu, odpovídajícím tepelné ztrátě při výpočtových venkovních teplotách t e. Této tepelné ztrátě odpovídá výkon kotle i otopné plochy a podle jmenovité teploty otopné vody pak i jmenovité hodnoty průtoku otopné vody. Odborný článok nepříznivě snižuje kondenzaci spalin v kondenzačních kotlích a tím, snižuje jejich účinnost. f) Větší průtok okruhem otopné vody (obr. 5C) Při větším diferenčním tlaku v otopné soustavě p S než je diferenční tlak kotlového okruhu p K, se v tlakovém vyrovnávači kompenzuje větší průtok vody okruhem otopné soustavy, prouděním vody tlakovým vyrovnávačem směrem vzhůru. Průtok tlakovým vyrovnávačem přivádí chladnější vodu ze zpětného potrubí. Vyrovnávací spojka průtokem V D ohřívá vodu přiváděnou do otopné soustavy. Zpětnou chladnější otopnou vodou je teplá voda dodávaná z kotlů ochlazovaná a vstupní voda do otopné soustavy může být v extrémním případě nižší než je požadavek pro dosažení výkonu. U otopných ploch může způsobit, zejména při malých výkonech v části topných okruhů s vysokou jmenovitou teplotou vody (např. 75/60 C) a velkých výkonech topných okruhů s nízkou teplotou (45/40 C), značné problémy s nedostatečnou přívodní teplotou. 6. Tlakové vyrovnání v zásobníku tepla (obr. 6) Na zásobník tepla je připojen jeden nebo více kotlů se samostatným nebo samostatnými oběhovými čerpadly. Ze zásobníku tepla je teplo v otopné vodě odebíráno do otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody (TUV) vlastními oběhovými čerpadly. Vyrovnávací spojka, která tvořila mezičlánek mezi kotlovým okruhem a okruhem otopné soustavy, je nahrazena zásobníkem tepla tak, jak je naznačeno na obr. 6. U předchozího schématu se ve vyrovnávací spojce vyrovnával diferenční tlak prouděním vody. Rychlost proudící otopné vody ve vyrovnávací spojce, označená ve schématech na obr. 5 značkou v D se stanoví ze vztahu: v D = V D /S (m/s) kde podle obr. 2.8 je: V D objemový průtok vody ve vyrovnávací spojce (m 3 /s) S průřez vyrovnávací spojky (m 2 ) Obr. 5: Principiální schéma vyrovnávací spojky mezi kotlovým okruhem a okruhem soustavy A - Stav při rovnosti tlaků pk = ps pk tlak v kotlovém okruhu, ps tlak v otopné soustavě B - Stav při vyšším tlaku v kotlovém okruhu pk > ps pk tlak v kotlovém okruhu, ps tlak v otopné soustavě C - Stav při vyšším tlaku v okruhu soustavy pk < ps pk tlak v kotlovém okruhu, ps tlak v otopné soustavě Zásobník tepla má mnohem větší průřez (S) než je průřez vyrovnávací spojky, a proto rychlost proudění (v D ) průřezem zásobníku tepla je téměř nulová i v případě větších tlakových rozdílů mezi p S a p K. Zároveň se v zásobníku tepla programově mění pomyslná úroveň rozhraní mezi teplou a ochlazenou vodou podle toho, jak je zásobník tepla nabíjen a vybíjen. Není tedy případné ochlazování nebo oteplování vstupní, resp. výstupní vody do/z zásobníku, v důsledku tlakového rozdílu soustavy a kotlového okruhu, ani teoreticky možné. Obecně platí, že v případech, kdy se napojí dvě nebo několik tlakově odlišných vodních soustav, je v zásobní nádobě jejich vliv anulován a nemohou se vzájemně ovlivňovat. e) Větší průtok kotlovým okruhem (obr. 5B) Při větším diferenčním tlaku kotlového okruhu p K než je diferenční tlak otopné soustavy p S se v tlakovém vyrovnávači kompenzuje větší průtok kotlovým okruhem (V K ) než je požadovaný průtok otopnou soustavou (V S ). Tento rozdílný průtok se ve vyrovnávači tlaku kompenzuje průtokem (V D ) směrem k potrubí zpětné vody. Zpětná voda, přiváděná do kotle, je výstupní vodou v tlakovém vyrovnávači, ohřívaná na vyšší teplotu zpětné vody, která pak působí ve výměníku kotle: příznivě jako ochrana před nízkoteplotní korozí u standardních kotlů Obr. 6: Principiální schéma tlakového vyrovnání v zásobníku tepla ZT je zapojen mezi kotel a otopnou soustavu K kotel, ZT zásobník tepla, S otopná soustava 11

12 Zo sveta vykurovacej techniky Systém airconomy podlahové vykurovanie s integrovaným vetraním Podlahové vykurovanie nie je dnes žiadnym luxusom, ale rozhodnutím pre komfort a hospodárnosť. Podlahové vykurovanie je vykurovanie nízkoteplotné, pretože na základe veľkej výhrevnej plochy dostačuje na vykurovanie budovy nízka úroveň teploty výhrevnej vody. Priestory sa ohrievajú rovnomerne sálavým teplom podlahy a človek pociťuje vnútornú teplotu priestoru, redukovanú o dva stupne Celzia, ako pohodovú; pri vykurovaní výhrevnými telesami by bola táto teplota pociťovaná ako príliš nízka, pretože všetky okolité plochy sú chladné. Pri konvenčnom vykurovaní vznikajú stúpavé prúdy vzduchu, ktoré rozvirujú prach a rozmiestňujú ho v priestore. Z hygienického hľadiska preto uprednostňujeme podlahové vykurovanie. Nevznikajú tiež žiadne ďalšie náklady na udržovanie čistoty výhrevných plôch. Ďalším pokrokom je riadené vetranie priestoru, ktoré zaistí požadovanú kvalitu ovzdušia v bytovom priestore. Odstránia sa napríklad problémy v novostavbách, kedy nové utesnené okná neumožňujú dostatočnú výmenu vzduchu a dochádza ku kondenzácii vlhkosti na vnútorných stenách, môže dochádzať až k tvorbe plesní a poškodzovaniu konštrukcii. Pre vyriešenie týchto problémov a zaistenie kvalitného ovzdušia a pohodový pobyt bol vyvinutý kombinovaný systém airconomy pre podlahové vykurovanie a vetranie s možnosťou chladenia. Systém airconomy je v podstate podlahové vykurovanie s integrovaným vetraním. Prívodný vzduch je vedený pod systémovou doskou, na ktorej sú hore medzi výstupkami položené rúrky výhrevného hada. Systémová doska je na spodnej strane vybavená podobnými výstupkami výšky 20 mm a vytvára sa tak dutina šírky asi 900 mm, ktorou prúdi vzduch, ohrieva sa od hore ležiacich teplovodných rúriek, je vedený k výustkam situovaným spravidla pod oknami a bezprievanovo vystupuje do miestnosti. Stúpa k stropu, ruší prúd studeného vzduchu od okna, premiešava sa postupne s vnútorným vzduchom miestnosti a je buď prepúšťaný do ďalšej miestnosti alebo priamo pod stropom odsávaný do centrálnej vzduchotechnickej jednotky (CVJ), kde odovzdá až 90% svojho tepla nasávanému čerstvému vonkajšiemu vzduchu. V CVJ je vonkajší vzduch filtrovaný a dopravovaný ventilátorom do rozdeľovača prívodných potrubí pre jednotlivé pruhy k výustkám. Aby bolo zabezpečené stále množstvo prúdiaceho vzduchu dané projektom, sú jednosmerné motory prívodného aj odťahového vzduchu riadené elektronicky. Pokiaľ zanesenie prepierateľných filtrov prekročí hranicu, je signalizovaná potreba ich vyčistenia. Filtre vonkajšieho aj odťahového vzduchu sú štandardné triedy G3, filter môže byť aj triedy G7 (peľový filter). Je výhodne privádzať vonkajší vzduch podzemným potrubím, tak je v zime predohrievaný a v lete ochladzovaný a CVJ môže pracovať v režime mierneho chladenia. Pri väčších nárokoch na chladenie interiéru môžeme CVJ doplniť chladiacim dielom. CVJ sú vyrábané od 300 m 3 / hod pre rodinný dom až do 1500 m 3 /hod pre väčšie výkony, ktoré sa podľa potreby zoskupujú do zostáv pre väčšie administratívne budovy. Prednosťou je prepracovaná regulácia s jednoduchou obsluhou, riadenie s kompletným hlásením prevádzkových stavov a skĺbenie jednotlivých častí do rozširovateľného systému. Všetka inštalácia rozvodných kanálikov vzduchu je vedená vo vrstve izolácie podlahy, po dokončení podlahy nie je nič vidieť. Pre architekta to znamená možnosť voľného tvárnenia priestoru bez vykurovacích telies alebo rozvodov vzduchotechniky, čo je neoceniteľné napríklad pri rekonštrukcii historického interiéru. Prívod teplého vzduchu urýchľuje reakciu systému. Nízke teploty na prívode do tohto vykurovacieho systému zlepšujú hospodárnosť, pretože sa znižujú straty pri vzniku a rozdeľovaní tepla pre vykurovanie a zvyšujú účinnosť zdroja tepla. V kombinácii s najmodernejší kondenzačnou technológiou spaľovania, tepelnými čerpadlami, solárnymi kolektormi a ostatnými alternatívnymi zdrojmi energie sa umocňuje vhodnosť podlahového vykurovania pre životné prostredie. Tento systém tiež otvára všetky možnosti do budúcna, pretože môžu nasledovať ďalšie prostriedky šetrenia energie v smere nízkych teplôt výhrevnej vody. Znížením vnútornej teploty o dva stupne je možné očakávať ročnú úsporu paliva asi 10 12%, kondenzačný kotol môže spaľovať palivo o 20 30% úspornejšie, pokiaľ máme nízkoteplotný podlahový vykurovací systém a obmedzí sa počet štartov kotla, tepelné čerpadlo môže pracovať s vyšším výhrevným faktorom a teda s účinnosťou vyššou o 22 25%. Jedine vtedy reálne zníži náklady na palivo pri dosiahnutí nezrovnateľne vyššieho komfortu v pobytových priestoroch. Ing. Ján Karman Euroheat SK s.r.o. Na paši 4, Bratislava Tel.,Fax: 02/ Zastúpenie Schütz pre SR - Euroheat SK 12

13 Reportáž z výstavy Veľtrh CONECO po 30-ty krát otváral stavebnú sezónu Jubilejný 30 ty ročník najväčšieho veľtrhu stavebníctva CONECO prebiehal v priestoroch bratislavskej Incheby v termíne od do spolu s veľtržnými podujatiami RACIOENERGIA, CLIMATHERM, CONECOINVEST a SLOVREALINVEST. Možnosť prezentácie využilo 821 spoločností zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Belgicka, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Ruska, Španielska a Turecka na výstavnej ploche m2. Už po 30-ty krát + sa stal na 5 dní najvýznamnejším miestom stretnutia výrobcov, predajcov, investorov, projektantov a architektov, miestom prezentovania najnovších produktov a technológií. Kým minulý rok sa niesol v znamení rozmachu stavebníctva, rok 2009 je poznačený svetovou globálnou krízou, ktorá sa výrazne prejavuje aj v oblasti stavebníctva a realít. Stavebný veľtrh CONECO sa koná vždy začiatkom stavebnej sezóny. Predstavujú sa na ňom novinky a technológie v oblasti stavebníctva. Skladbou vystavovateľov predstavuje najširšiu platformu a komplexné podujatie v oblasti stavebníctva na Slovensku s celoeurópskym významom. Veľtrh je sústredením komplexnej ponuky najnovších trendov v oblasti stavebníctva, racionalizácie energie, klimatizácie, vzduchotechniky a realít. Aj tento rok boli pre návštevníkov k dispozícii bezplatné poradenské služby takmer 20 odborných inštitúcií a spoločností, kde mali možnosť bezplatne získať užitočné rady a porovnať si ponuky v sortimente, ktorý hľadajú. Veľtrh RACIOENERGIA je určený všetkým, ktorí chcú získať kvalitné informácie o možnostiach zníženia vlastných nákladov na zabezpečenie energetických potrieb pre svoju činnosť. Firmy a domácnosti mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi, ktoré vedú k zvýšeniu energetickej efektívnosti a dosahovaniu úspor energie. Na veľtrhu sa prezentovali novinky a trendy v oblasti technických zariadení na výrobu tepla, využitia primárnych zdrojov energie a optimálne riešenia pre úspory energií. pritiahol úctyhodných návštevníkov zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín. Aktuálny ročník CONECA bol okrem tridsiateho jubilea špecifický tým, že sa konal v období hospodárskej krízy, ktorá zasiahla viaceré odvetvia slovenského hospodárstva, stavebníctvo nevynímajúc. Na atmosfére veľtrhu sa to však príliš neprejavilo. Vystavovatelia prezentovali vo svojich výstavných expozíciách tie najnovšie a najzaujímavejšie novinky z trendov v stavebníctve a súvisiacich odvetviach. Desaťtisíce návštevníkov dokázali, že záujem o stavebníctvo ako také neklesá, avšak do popredia sa dostávajú nové trendy a prístupy. Do centra pozornosti sa presúvajú riešenia, ktoré minimalizujú energetické náklady a dôležitou sa stáva aj otázka ekológie. V tomto duchu sa niesli aj odborné sprievodné programy. Každý deň bolo možné si vybrať z bohatej ponuky konferencií, workshopov, prezentácií a odborných seminárov. Návštevníci tiež ocenili možnosť využiť bezplatné poradenské služby takmer 20 odborných inštitúcií. Na tohtoročnom veľtrhu CONECO boli hojne zastúpení výrobcovia a predajcovia z oblasti vykurovania a zdravotechniky. Na expozície vybraných vystavovateľov sa pozrieme trochu bližšie. Rozsiahly stánok firmy REHAU pútal návštevníkov rôznymi novinkami, medzi ktoré patrili najmä tepelné čerpadlá. Na stánku prebiehala počas veľtrhu na veľkoplošnej obrazovke softvérová prezentácia pre projektnatov - pripravovaného nového modulu programu TechCON pre návrh rozvodov vody a kanalizácie. CLIMATHERM predstavuje riešenia a produkty v oblasti klimatizačnej techniky a vzduchotechniky. CONECOINVEST A SLOVREALINVEST sú relatívne novými podujatiami, ktoré prezentujú investičné zámery, špecifiká a zaujímavosti vývoja realitného trhu a potvrdzujú existenciu obrovského priestoru pre komunikáciu možností, realizácií a trendov tohto vysoko progresívneho odvetvia. V spolupráci s odbornými inštitúciami bol pripravený odborný sprievodný program za účasti renomovaných odborníkov z príslušných oblastí. Dôležitou témou tohtoročného veľtrhu CONECO bolo znižovanie nákladov na bývanie cestou využívania alternatívnych zdrojov energie a moderných technológií. Dňa sa uskutočnila už 16. konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb s hlavnou témou pre tento rok - Úspory energie v budovách. Smerovanie investícií do sanácie budov zatepľovaním vytvára synergický efekt úspory energie a môže byť jednou z možností pozdvihnutia v stavebníctve. Tradičná česká značka tepelnej techniky Viadrus prezentovala svoj kompletný sortiment kotlov i vykurovacích telies. Spomedzi ďalších odbornéých akcií spomenieme napr. seminár na tému Verejné osvetlenie efektívne, konferenciu Recyklácia odpadov 2009, či seminár na tému Dosahy novej chemickej legislatívy vyplývajúcej z Nariadenia Európskej komisie REACH na podnikateľské subjekty v stavebníctve. Veľtrh ako tradične sprevádzal bohatý sprievodný program. Zahraničné firmy vnímajú veľtrh stavebníctva CONECO ako vynikajúcu príležitosť pre vytvorenie kontaktov a prienik na slovenský trh. Veľtrh 13

14 Reportáž z výstavy Spoločnosť IVAR CS na svojom stánku predstavila svoj bohatý sortiment produktov - komplexné systémy pre vykurovanie, rozvody vody a plynu. Okrem známeho systému IVAR TRIO bol medzi najnovšími novinkami prezentovaný systém IVAR TT (solárne systémy, tepelné čerpadlá, fancoily a klimatizačné jednotky) a produkty značky GEL pre filtráciu a zmäkčovanie vody. Na veľtrhu nechýbala expozícia tradičnej značky DANFOSS, ktorá okrem tradičného pestrého sortimentu predstavila na veľtrhu niekoľko noviniek, ako napr. bytové výmenníkové stanice DANFOSS. Stánok firmy ECO-PROM - slovenského predajcu produktov českého výrobcu vykurovacích telies LICON HEAT pútal návštevníkov svojou tradičnou kompaktnosťou a uceleným sortimentov produktov. Okrem kompletnej škály konvektorov návštevníci mohli oboznámiť s ponukou regulácií SIEMENS, ktoré sú určené pre reguláciu týchto vykurovacích telies. Príjemným spestrením expozície bola ochutnávka vynikajúcich vín, ktorá sa konala na stánku počas celého veľtrhu. Spoločnosť DURATHERM, ako výhradný dovozca, prezentovala na svojom stánku komplexný systém podlahového vykurovania od renomovaného nemeckého výrobcu JOCO s jedinečnou technológiou odovzdávania tepla. Tradičný výrobca expanzných nádob REFLEX predstavil na svojom stánku ponuku expazných nádob a príslušenstva, novinkou prezentovanou na veľtrhu boli separátory plynov a kalov. Spoločnosť PROCOM s.r.o., výhradný slovenský predajca francúzskych kotlov GEMINOX prezentovala kompletnú ponuku kondenzačnej kotlovej techniky, ako i novinky - solárne pakety Gemelios. 14 Tradičným vystavovateľom je známy český výrobca kotlov na tuhé palivá Jaroslav Cankař a syn ATMOS, v ktorého rozsiahlej expozícii sa návštevníci zoznámili s kompletnou ponukou kotlov, regulácií a príslušenstva.

15 Reportáž z výstavy Spoločnosť HERZ s.r.o. prezentovala na svojom tradične rozsiahlom stánku komplexnú ponuku produktov pre vykurovanie i chladenie, v ktorom nechýbali atraktívne novinky, ako napr. tepelné čerpadlo Commotherm, solárne systémy a kotly na biomasu. Na veľtrhu sa objavili niektorí noví výrobcovia kúpeľňových radiátorov oku lahodiacich tvarov i farieb. Príjemné posedenie v útrobách stánku bolo ideálnou príležitosťou na neformálne rozhovory ako s pracovníkmi firmy, tak s projektantami a obchodnými partnermi firmy HERZ. Na veľtrhu nechýbal tradičný švédsky tradičný výrobca čerpadlovej techniky Grundfos so zaujímavým novým sloganom. Stánok značky JUNKERS s komplexnou ponukou produktov pre oblasť vykurovania - plynové kotly, prietokové, zásobníkové ohrievače vody, regulácie, solárne systémy, tepelné čerpadlá. Expozícia rakúskeho výrobcu vykurovacej techniky BELIMO. Tradičná nemecká značka VAILLANT na svojom stánku prezentovala svoju kompletnú ponuku nízkoteplotných plynových i kondenzačných kotlov, tepelných čerpadiel, klimatizácií, regulácií a príslušenstva. 15

16 Reportáž z výstavy Slovenský výrobca ohrievačov vody Tatramat predstavil svoju komplexnú ponuku ohrievačov vody - elektrických, kombinovaných, plynových, prietokových, s nepriamym ohrevom i najmodernejších solárnych. Veľkoplošná prezentácia projekčného softvéru TechCON na stánku firmy REHAU sa stretla s veľkým ohlasom. Myslím si, že tohtoročné CONECO môžeme napriek absencii viacerých tradičných vystavovateľov nielen z oblasti stavebníctva, ale i z oblasti vykurovania a zdravotechniky, hodnotiť celkovo pozitívne a vyjadriť predvedčenie, že nasledujúci ročník prinesie opäť množstvo zaujímavých noviniek a ešte vačší počet vystavovateľov a atraktívnych sprievodných podujatí. Slovenský výrobca podlahového vykurovania firma Thermopol s dlhoročnou tradíciou sa objavuje na tejto výstave pravidelne. Aj tento rok predstavila svoj kompletný sortiment komponentov pre podlahové vykurovanie. Na záver uvádzam výber niektorých exponátov, ktoré si z tohtoročnej výstavy odniesli ocenenie Zlatá plaketa RACIOENERGIA: Exponát: Plynový kompaktný kotol HOVAL CompactGas 1400 Vystavovateľ: HOVAL Slovakia, s. r. o., Košice Výrobca: HOVAL Werk AG Vaduz, Lichtenštajnsko Exponát: Sonda RAUGEO PE-Xa Vystavovateľ: REHAU, s. r. o., Bratislava Výrobca: REHAU AG + CO, Werk Viechtach, Nemecko Exponát: Peletizačný kotol ATTACK PELLET 20 Vystavovateľ a výrobca: Attack, s. r. o., Vrútky 16 Počas prehliadky veľtrhu sme na jednom zo stánkov objavili aj toto chutné plyšové prasiatko pripravené na opekanie (?) Mgr.Štefan Kopáčik, šéfredaktor časopisu TechCON magazín Atcon systems s.r.o.

17 Poradňa užívateľa programu TechCON Projektujeme efektívne v TechCON Brilliance 1. Urýchlenie práce a zmenšenie veľkosti projektu - 3. časť seriálu pre projektantov 2) Zmenšenie veľkosti súboru Pri väčších projektoch je niekedy potrebný dlhší čas pre zobrazenie a vykreslenie zvoleného pohľadu, pri posúvaní alebo rotovaní výkresu, atď. Existuje viacero možností ako urýchliť prácu s takýmito projektami a zmenšiť veľkosť súboru: e) V dialógovom okne globálnych nastavení (otvoríte kliknutím na ) v záložke Zobrazenie vypnite zobrazovanie 3D textov (popisy sa budú zobrazovať iba v pôdoryse) 1) Urýchlenie práce s projektom a) Vypnite funkciu pre zobrazenie napojenia potrubí. b) Vypnite 3D zobrazenie potrubí. c) V dialógovom okne poschodí vypnite zobrazovanie pozadí DXF. Označte všetky poschodia (pravým tlačítkom myši kliknite na názov jedného z poschodí a v zobrazenom menu zvoľte označiť všetko.) f) V dialógovom okne globálnych nastavení v záložke Potrubia máte možnosť nastaviť optimalizáciu 3D objektov definovaním maximálneho počtu izočiar a minimálnej vzdialenosti medzi nimi. d) V dialógovom okne hladiny pomocou Optimalizácie máte možnosť skryť v projekte zobrazenie hladín pre tabuľky miestností, iných tabuliek a položiek. Ukážka 3D potrubí rovnakého priemeru s maximálnym počtom izočiar 10, 20, a

18 Poradňa užívateľa programu TechCON 2. Kresliaci modul Kresliaci modul (panel nástrojov Pomocné čiary) ponúka možnosť kreslenia čiary, spojitej čiary, polygónu, kružnice, oblúka, a funkcie pre spájanie, predĺženie, orezanie, a kreslenie rovnobežných čiar. Jednotlivé funkcie sa zobrazujú na panely nástrojov Pomocné čiary alebo ich nájdete v hlavnom menu Funkcie-Pomocné čiary. Pri práci s projektom, v ktorom je použité pozadie formátu BMP, program neuchytáva body na pozadí a nedokáže takéto pozadie exportovať. Preto je veľkou pomôckou vytvoriť obrysy miestností pomocou kresliaceho modulu, čo zjednoduší zadávanie plôch podlah. vykurovania, vkladanie zariadení, atď. Keďže sa vlastnosti čiar vytvorených pomocou kresliaceho modulu nedajú meniť po zakreslení do projektu, je potrebné ich nastaviť pred samotným kreslením tak, že kliknete pravým tlačidlom myši a zvolíte si farbu a typ zadávanej čiary. Všetky čiary a geometrické útvary sa zakresľujú do projektu ako 2D, vždy do z=0 aktívneho podlažia. Pomocou kreslenia čiar môžete v projekte dotvárať pozadie, prípadne si vytvoriť jednoduché pozadie (obrysy miestností), čo má veľký význam najmä ak pracujete s pozadím vo formáte BMP. 3. Vkladanie pozadia vo formáte BMP Ukážka pozadia BMP vloženého v programe a obrysov vytvorených pomocou kresliaceho modulu (červenými čiarami). Ak dlhšie podržíte ľavé tlačidlo myši na ikone Nahrať pozadie DXF, zobrazí sa aj možnosť Nahrať pozadie BMP. Otvorte súbor vo formáte.bmp, ktorý bol vytvorený ako 24 bitový raster. Následne vás program vyzve, aby ste nastavili mierku pre načítaný obrázok. 18 To znamená, že hneď po vložení pozadia sa aktivuje funkcia Mierka pre bitmapu. Nakreslením čiary odmerajte známu vzdialenosť a zadajte reálnu hodnotu tejto vzdialenosti (napr. odmerajte priestor dverí a zadajte 800mm). Program upraví mierku nahraného pozadia BMP. Posun pozadia BMP je možný prostredníctvom funkcie Presunúť bitmapu. Obrysy po vymazaní pozadia BMP (Už aj s vloženými miestnosťami).

19 Poradňa užívateľa programu TechCON 4. Výmena radiátora vloženého v projekte za iný Program ponúka možnosť vymeniť vykurovacie telesá, ktoré sú vložené v projekte za iné (bez toho aby ich bolo potrebné z projektu najprv vymazať a následne vložiť nanovo). Výmena je možná aj vtedy ak telesá majú editované armatúry a sú pripojené na vykurovaciu sústavu. V takom prípade je potrebné vykonať iba malé úpravy napojenia telies v projekte (v niektorých prípadoch žiadne) tak, aby opätovný výpočet dimenzovania sústavy prebehol správne. b) Výmena VT typu klasik za VT typu VK Po výmene telesa typu klasik za VT typu VK je potrebné znovu editovať teleso armatúrami a dopojiť potrubia. Výmenu vykonáte tak, že v návrhovom dialógovom okne pre vkladanie vykurovacích telies vyberiete riadok s VT, ktoré chcete vymeniť, vo výberovom okne zvolíte nové VT a zmenu potvrdíte tlačítkom Vybrať. Program zmení parametre VT, geometriu a popis telesa. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov výmeny telies s popisom zmien, ktoré treba v projekte vykonať: a) Výmena VT typu klasik Pri výmene vykurovacieho telesa typu klasik nie je potrebné meniť napojenie telesa v projekte, aj keď pripojenie prívodného potrubia a armatúry ostáva fixované v pôvodnej polohe. Aj napriek tomu program dokáže sústavu nadimenzovať. Ukážka výmeny VT KORAD 20 Klasik 500/1500 za KORAD 20 VKP 500/1500 s editovanou armatúrou a dopojenými potrubiami c) Výmena VT typu VK Pri výmene VT typu VK s napojením na rovnakej strane (VKP za VKP, VKL za VKL, VKS za VKS) nie je po výmene telesa v projekte potrebné vykonať žiadne zmeny. Ak by sa pri výmene telesa zmenila aj strana napojenia, napr. VKP za VKL, je potrebné znovu editovať teleso armatúrami a dopojiť potrubia. Napojené vykurovacie teleso KORAD 20 klasik 500/1500 pred výmenou Ukážka výmeny VT KORAD 20 VKP 500/1500 za KORAD 33 VKP 300/ Prehľad úsekov v projekte Ukážka výmeny VT KORAD 20 Klasik 500/1500 za KORAD 22 Klasik 300/1000 Ak potrebujete získať prehľad o jednotlivých okruhoch a úsekoch, použite Prehľad úsekov v dialógovom okne dimenzovania. Táto funkcia ponúka niekoľko možností pre zobrazenie okruhov (úsekov) v projekte. 19

20 Poradňa užívateľa programu TechCON Informácie o úseku je možné získať aj opačným spôsobom, t.j. tak, že ho označíte priamo v projekte. V takom prípade kliknite na tlačítko Vyhľadanie úseku v projekte, následne prejdite kurzorom na plochu, kliknite na potrubie a program úsek, na ktorom potrubie leží vyhľadá v dialógovom okne. Pri preklikávaní medzi jednotlivými okruhmi (úsekmi) sa tieto označujú v projekte. Kliknutím na tlačítko Náhľad sa označí celý zvolený okruh. Pri prehľade úsekov máte možnosť používať všetky funkcie pre zobrazenie (rotovanie, posúvanie výkresu...). Presuňte kurzor nad plochu a za pomoci stredného kolieska myši nastavte zobrazenie. Ak zapnete funkciu Zobraziť všetko, program priblíži zobrazenie vybraného okruhu alebo úseku v projekte. Pokiaľ máte zobrazený detail úseku a chcete zobraziť celý okruh, kliknite na tlčítko Náhľad. 6. Natočenie nitkového kríža Zmenu natočenia nitkového kríža vykonajte zatlačením tlačítka Natočenie nitkového kríža a v projekte kliknite na čiaru entity alebo čiaru dxf, podľa ktorej sa natočí X-ová os nitkového kríža. Natočenie je veľkou pomôckou najmä pri kreslení potrubí pomocou funkcie ORTHO. Do pôvodného stavu dostanete nitkový kríž kliknutím na vodorovnú čiaru. 20

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku

Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku DVD príloha v čísle Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok Solárne krytie potreby tepla na prípravu teplej vody v domácnosti na Slovensku Odborný článok ANALÝZA INTERAKCIE PREVÁDZKY 1 MW TEPELNÉHO ČERPADLA

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Mitsos Papanikolau. Životopis 65

Mitsos Papanikolau. Životopis 65 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Mitsos Papanikolau Životopis 65 1900 1943, vlastním jménem Dimitris, * na ostrově Ydra, kde prožil první roky svého života rodina se často stěhovala, v dětství žil např.

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO

PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Doc. Ing. Jozef KOVAČIK, CSc. Ing. Martin BENIAČ, PhD. PRUŽNOSŤ A PEVNOSŤ PRE ŠPECIÁLNE INŽINIERSTVO Druhé doplnené a upravené vydanie Určené

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

9. LITERATURA 70. LET

9. LITERATURA 70. LET 9. Literatura 70. let 9. LITERATURA 70. LET 9.1. Protirežimní literatura Řečtí spisovatelé reagovali na politiku junty různým způsobem. Někteří publikují v zahraničí, jiní zůstávají stranou politického

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0.

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Kw ΒΑΡΟΣ 1 B:0.59 150 25,6 275 1,700 2 3 4 5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ 90 B:0.73 B:0.76 Υ: 1.72 B:0.62 Π: 0.98 B:0.66 Π:1.06 150 150 24 20 20 20 288 295 305 1,700 1,700 1,700 1,800 ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΔΗΚΕΩ, ΔΟΠΠΑΩ & Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: ΔΗΚΕΩ, ΔΟΠΠΑΩ & Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η περιγραφή αυτή αφορά στην: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΔΗΚΕΩ, ΔΟΠΠΑΩ & Α ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Škola: Predmet: Skupina: Trieda: Dátum: Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Fyzika Fyzikálne veličiny a ich jednotky Obsah a metódy fyziky, Veličiny a jednotky sústavy SI, Násobky a diely fyzikálnych

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

συνήθων µεθόδων καθαίρεσης. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

συνήθων µεθόδων καθαίρεσης. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ "ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ" ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός:300.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Ένα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώµατος µε το χρόνο. Η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1)

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1) 6 η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 6.1 Η πρόωση πλοίου επιτυγχάνεται µε Βραδύστροφο, -Χ κινητήρα Dieel µέγιστης συνεχούς ισχύος στον άξονα 6100 PS. Η ειδική κατανάλωση του κινητήρα είναι 15 gr/psh σε φορτίο 100

Διαβάστε περισσότερα

έχουν απομάκρυνση ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων που θα είχαν αν οι δύο παλμοί

έχουν απομάκρυνση ίση με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων που θα είχαν αν οι δύο παλμοί ΕΠΑΛΛΗΛΙΑ (ή ΥΠΕΡΘΕΣΗ) ΚΥΜΑΤΩΝ Πριν τη συνάντηση Κατά τη συνάντηση Μετά τη συνάντηση Θεωρούμε ότι κατά μήκος ενός γραμμικού εαστικού μέσου διαδίδονται ταυτόχρονα δύο κυματικοί παμοί που βρίσκονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα λέβητα pellet. Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Συγκρότημα λέβητα pellet. Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Συγκρότημα λέβητα pellet Pelletsave-Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Υ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4 0. 0 0 0, 0 0 ΣΑΤΑ 2011, 2013 & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΑ-ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

r 2 r 1 επιφάνεια. Όταν ο ανιχνευτής μεταλλική επιφάνεια απόσταση

r 2 r 1 επιφάνεια. Όταν ο ανιχνευτής μεταλλική επιφάνεια απόσταση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 3/03/04 ΘΕΜΑ Ο δ, γ, 3 γ, 4 δ, 5 α, 6 β, γ, 8 α, 9 α, 0: α Λ, β Λ, γ, δ Λ, ε Λ. ΘΕΜΑ Ο. Α. ωστό το (γ). Β. το χώρο μεταξύ του πομπού και της μεταλλικής επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τεχνογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχή Τεχνογικών Εφαρµογών Τµήµα Πιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Επιφανειακές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜ ΟΜ ΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜ ΟΜ ΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜ ΟΜ ΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Ε.Μ. 2734 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΛΙΟΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ If ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15) Pneumatický motor s výkonom P = 30 kw spotrebuje 612 kg.hod 1 vzduchu s tlakom p 1 = 1,96 MPa a teplotou

15) Pneumatický motor s výkonom P = 30 kw spotrebuje 612 kg.hod 1 vzduchu s tlakom p 1 = 1,96 MPa a teplotou 1) Zásobník vzduchu s objemom 7 m 3 je plnený kompresorom (obr. 2.1.4). Kompresor zvyšuje tlak vzduchu zo začiatočnej hodnoty p 1 = 0,1 MPa na konečný tlak p 2 = 0,8 MPa. Teplota vzduchu v zásobníku sa

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Pro. lnnoven~ >>Φιλικοί προς το περιβάλλον. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου για κεντρική θέρμανση ----PROJE=CT --- <<www.klimatika.

Pro. lnnoven~ >>Φιλικοί προς το περιβάλλον. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου για κεντρική θέρμανση ----PROJE=CT --- <<www.klimatika. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΠΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕτΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ lnnoven~ Pro ----PROJE=CT --- D 11 11111 11111 1111111 111 111111 1111 1111111 11111 111111 11111 111 DO Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξ267234 Ο Ο Α Α 19 0 4 0 0 0 18,11 37 800 0 200 0 0 0 362,20 259 Ο Ο Α Α 1.621,20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3

Ξ267234 Ο Ο Α Α 19 0 4 0 0 0 18,11 37 800 0 200 0 0 0 362,20 259 Ο Ο Α Α 1.621,20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΑΣΗΜΑΚΗ 1 ΝΙΖΑΜΗΣ 2 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ () ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σ660448 Ο Ο Α 1 1 0 0 0 0 2 10,00 0 0 0 0 0 0 100 200,00 0 Ο Ο Α 1 300,00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘΩΜΑΣ Ξ267234 Ο Ο Α Α 19 0 4 0 0 0 18,11 37 800 0

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. . Ένα σώμα m= kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. α. Να βρείτε τη σταθερά D και την ολική ενέργεια του ταλαντωτή. β. Να γράψετε τις εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04// ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτησεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1. XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚA ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

1. XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚA ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΕΡΓΟ : ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

42. διαβάζει την εφηµερίδα (α) ή να διαβάζει την εφηµερίδα (β) ii) Ορίζουµε το ενδεχόµενο

42. διαβάζει την εφηµερίδα (α) ή να διαβάζει την εφηµερίδα (β) ii) Ορίζουµε το ενδεχόµενο 5 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 41. Να βρεθούν 4 αριθµοί οι οποίοι αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθµητικής προόδου αν το άθροισµα τους είναι και το άθροισµα των τετραγώνων τους είναι 166 i Αν ο µικρότερος

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 3 o ΔΑΓΩΝΣΜΑ ΜΑΡΤOΣ 03: ΕΝΔΕΚΤΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΦΥΣΚΗ ΘΕΤΚΗΣ ΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΑΓΩΝΣΜΑ (ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ) ΕΝΔΕΚΤΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΘΕΜΑ Α β δ 3 δ 4 β 5 Λ βσ γλ δσ ελ ΘΕΜΑ Β Σωστή είνι η πάντηση γ Ο ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ Α ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ν. Ανδρίτσος 1, Π. αλαµπάκης 2 και Ν. Κολιός 3 1 Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών/εκετα, ΤΘ 361, 57001, Θέρµη, e-mail: andritso@cperi.certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Έργου Εργόμετρα Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Η ενέργεια εμφανίζεται με διάφορες μορφές, όπως χ η μ ι κ ή θ ε ρ μ ι κ ή μ η χ α ν ι κ ή η λ ε κ τ ρ ι κ ή η λ ε κ τ ρ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 6 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθµό κθεµιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράµµ πο ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση Στο κύκλωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ο ρ ι σ μ ό ς

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ο ρ ι σ μ ό ς ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Ο ρ ι σ μ ό ς α 0 α = α α < 0 α = - α Ετσι από τον ορισμό : 5>0-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων Προϋπολογισμός: 1.390.000,00 Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή)

(απεικονίζεται µόνο η µία κεφαλή) ιπλό δισκοπρίονο DG 79/4,5 m + Ε 111 ίσκος Φ 380 mm Μήκος κοπής 4500 mm Ρύθµιση κοπής (περιστροφή βάσης) 45-90 -45 και ενδιάµεσες µοίρες Μπλοκάρισµα στις 15, 22,5, 30 και 45 Υδροπνευµατική πτώση δίσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ

ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 17 KEΦAΛAIO 3 ΦYΣIKEΣ KAI MHXANIKEΣ I IOTHTEΣ 3.1 Γενικά Κάθε δομικό υλικό χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ιδιότητες. Από αυτές, οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 1 1.2 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 1.3 ΓΙΑΣΑΔΙ 1.4 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 1.5 ΑΠΩΛΔΙΔ ΦΟΡΣΙΟΤ

1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 1 1.2 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 1.3 ΓΙΑΣΑΔΙ 1.4 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 1.5 ΑΠΩΛΔΙΔ ΦΟΡΣΙΟΤ GR SOLIDA - ΔΛΛΗΝΙΚΑ OLIDA - ΔΛΛΗΝΙΚΑ LIDA - ΔΛΛΗΝΙΚΑ DA - ΔΛΛΗΝΙΚΑ A - ΔΛΛΗΝΙΚΑ - ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΛΛΗΝΙΚΑ ΛΗΝΙΚΑ ΗΝΙΚΑ ΝΙΚΑ ΚΑ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΣΗ ΤΚΔΤΗ 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 1 1.2 ΔΞΟΠΛΙΜΟ 1.3 ΓΙΑΣΑΔΙ 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή:

ΑΣΚΗΣΗ 2 η. Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή: ΑΣΚΗΣΗ 2 η Αερισµός του νερού Θεωρητικό υπόβαθρο Με το πείραµα αυτό προσδιορίζονται δύο βασικές παραµέτρους που χαρακτηρίζουν ένα σύστηµα αερισµού δηλαδή: Η ικανότητα οξυγόνωσης του συστήµατος που αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΡΟΟΔΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

3 ΠΡΟΟΔΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Ασκήσεις που μς ζητού βρούμε κάποιους όρους της κολουθίς ή ποιος όρος της ισούτι με μι τιμή κ. Ότ

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων

Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Φύλλο Ιδιοτήτων Έκδοση 12/04/2012 Κωδικός: 2012.03.04.050 Μεμβράνη Στεγανοποίησης Σηράγγων Περιγραφή Η είναι μία ομοιογενής μεμβράνη στεγανοποίησης με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) με στρώση ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Να φέρουν σήµανση CE Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CE 2-3 Υλικά κατασκευής : Κέλυφος από χυτοσίδηρο GG25. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.ΑΝΤΛΙΕΣ Σώµα αντλίας µε προστασία καταφόρεσης. Αντοχή στη διάβρωση µε ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 4η: Μηχανισμοί ρύπανσης και τεχνολογίες εξυγίανσης εδαφών και υπόγειων υδάτων Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.975,25 - Κ.Α. 15.6633.01 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 12.175,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.975,25 Π.Α.Υ.: 451/6-4-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.975,25 - Κ.Α. 15.6633.01 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 12.175,00 ΦΠΑ 23%: 2.800,25 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.975,25 Π.Α.Υ.: 451/6-4-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Αρμόδιος: Ταχ. Δ/νση ΤΚ : 15234 Τηλέφωνο : 210 6856410 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Χαράλαμπος Παπανικολάου : Λ. Πεντέλης 146 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. Όλες α ερωτήσεις (σύνολο 40) είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ!

100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! herborner. X 100 % ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ = 0 % ΔΙΆΒΡΩΣΗ! Επικαλυμμένη αντλία κυκλοφορίας νερού πισίνας Οδηγίες χρήσης Έκδοση X X-PM X-C Μετάφραση του πρωτότυπου οδηγιών χρήσης J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Άρθ ρου. Αριθ. Τ ιμολ.

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Άρθ ρου. Αριθ. Τ ιμολ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) Τ.Υ. Α/Α Εργασία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κωδικός Άρθ ρου Αριθ. Τ ιμολ. Κωδικός Ανα θεώ-ρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής απόδοσης Σύστηµα στεγάνωσης αρµών.

Υψηλής απόδοσης Σύστηµα στεγάνωσης αρµών. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος - Συστήµατος Έκδοση 17/11/2006 Κωδικός : G.01.06 Σύστηµα Sikadur -Combiflex Υψηλής απόδοσης Σύστηµα στεγάνωσης αρµών. Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρµογές Υψηλής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασιακό περιβάλλον

Θερμοκρασιακό περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Θερμοκρασιακό περιβάλλον 5.1 Εισαγωγικά Το θερμοκρασιακό περιβάλλον είναι μια από τις παραμέτρους που διαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον. Είναι γνωστό και από την εμπειρία μας ότι, αν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)

1 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ) δυαδικό ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ώρες ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/009 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της EVERGRIN-ENERGY Ε.Π.Ε. Αυτό το προϊόν, φτιαγµένο µε φροντίδα σχετικά µε όλα τα συνιστώντα µέρη του, σχεδιάστηκε και δηµιουργήθηκε µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οριζόντια βολή. ii) Στο σύστημα αξόνων του πιο πάνω σχήματος, να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες των σημείων Ζ και Λ.

1. Οριζόντια βολή. ii) Στο σύστημα αξόνων του πιο πάνω σχήματος, να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες των σημείων Ζ και Λ. 1.. 1.1. Ταυτόχρονη κίνηση δύο σωμάτων. Από ένα σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h=80m από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα Α, με αρχική ταχύτητα υ 0 =30m/s, ενώ ταυτόχρονα αφήνεται να πέσει (από

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος

Ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος Αλατότητα Ο όρος αλατότητα αναφέρεται στην ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων ιόντων (κατά κανόνα Na + και Cl - ), στο εδαφικό διάλυμα, η οποία προκαλεί αλλοίωση των χαρακτηριστικών και πτώση του δυναμικού του

Διαβάστε περισσότερα