100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης. 100 Byzantine Music. Περιεχομενα. Contents"

Transcript

1 100 Βιβλια Βυζαντινης Μουσικης 100 Byzantine Music Books Περιεχομενα Contents

2 Ἀναστασιματάρια Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Τὸ πρῶτο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Διατηρεῖ ται καὶ ἡ ὀξεῖα τῆς παλαιᾶς γραφῆς. Ἀναστασιματάριον Νέον Χουρμ. Χαρτοφύλακος 1832 Ἡ δεύτερη ἔκδοση τοῦ Ἀναστασιματαρίου μὲ μικρὲς ἀλλαγές. Ἀναστασιματάριον Σύντομον Θεοδώρου Φωκαέως 1839 Πρόκειται γιὰ τὴ συμπληρωμένη μορφὴ τοῦ ἀργοσυντόμου Ἀναστασιματαρίου ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει μέχρι σήμερα καὶ βρίσκεται σὲ συνεχῆ χρήση. Μουσικὴ Μέλισσα, Α Τόμος Φωκαέως 1847 Ἀρχίζει μὲ τὰ δημοφιλῆ Ἀνοιξαντάριά του καὶ τὸ «Μακάριος Ἀνήρ». Ἀκολουθεῖ τὸ κύριο μέρος τοῦ ἀργοῦ Ἀνα στασιματαρίου. Ἀναστασιματάριον Ζ. Α. Ζαφειροπούλου 1853 Τὸ πρῶτο βιβλίο μουσικῆς ποὺ ἐκδόθηκε στὴν Ἑλλάδα. Περιέχει καὶ τὰ ἀναστάσιμα τροπάρια τοῦ Γεωργίου Κρητὸς (+1815) σὲ ἦχο βαρὺ διατονικό. Ἀναστασιματάριον Σύντομον Φωκαέως 1855 Τὸ Ἀναστασιματάριο αὐτὸ εἶναι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μὲ τὸν Β τόμο τῆς Μουσικῆς Μέλισσας τοῦ 1847, δηλαδή, περιέχει τὸ σύντομο Ἀναστασιματάριο. Ἀναστασιματάριον Γ. Λεσβίου 1865 Τὸ Ἀναστασιματάριον Πέτρου γραμμένο στὴ σημειογραφία τοῦ Γεωργίου Λεσβίου. Ἀναστασιματάριον Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου 1865 Ἔχει καὶ τὰ ἀργὰ Ἀντίφωνα τοῦ Ὄρθρου καὶ Ἄξιόν ἐστὶν κατ ἦχον. Ἀναστασιματάριον IE αἰῶνος Μουσικὴ Βιβλιοθήκη 1868 Μιὰ μοναδικὴ ἔκδοση τοῦ ἀργοῦ στιχηραρικοῦ Ἀνα στασιματαρίου μὲ σημαντικὸ Πρόλογο. Ἀναστασιματάριον Πέτρου Μουσικὴ Βιβλιοθήκη 1869 Ἐπανέκδοση τοῦ πρώτου Ἀναστασιματαρίου τοῦ Ἔχουν προστεθεῖ κεκραγάρια Πέτρου Βυζαντίου, κανόνες, τιμιωτέρες, κατανυκτικά, καὶ μαρτυρικά. Pesnopenie Οἰκόνομωφ 1872 Τὸ Ἀναστασιματάριον στὴ σλαβονική. Νεώτατον Ἀναστασιματάριον (Ἀργόν) Νικολάου 1899 Νεώτατον Ἀναστασιματάριον (Σύντομον) Νικολάου Σμύρνης 1899 Περιέχουν τὸ ἀργὸ καὶ τὸ σύντομο Ἀναστασιματάριον σὲ μελοποιΐα Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, καθὼς ἐπίσης τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, καὶ τὸν Μικρὸ καὶ Μεγάλο Παρακλητικὸ Κανόνα, κ.ἄ. Ἀναστασιματάριον Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 1905 Μιὰ προγενέστερη ἔκδοση τοῦ κλασικοῦ Ἀναστασι ματαρίου ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει μέχρι σήμερα καὶ βρίσκεται σὲ συνεχῆ χρήση. Περιέχει ἐπίσης καὶ τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, καὶ τὸν Μικρὸ καὶ Μεγάλο Παρακλητικὸ Κανόνα. Νέον Ἀναστασιματάριον Δημητρίου Κουτσαρδάκη 1929 «Κατὰ μὲν τὸ μέλος σύμφωνον πρὸς τὸ Ἀναστασιμα τάριον Πέτρου Πελοποννησίου, κατὰ δὲ τὴν προφορὰν πρὸς τὸ τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου». Ἐπίτομον Ἀναστασιματάριον τοῦ Ὄρθρου Β. Κ. Νικολαΐδου 1966 Περιέχει δικές του μελοποιήσεις τοῦ «Θεὸς Κύριος» καὶ τῶν Αἴνων στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Νέον Ἀναστασιματάριον Γεωργίου Σύρκα 1967 Αὐτὸ τὸ Ἀναστασιματάριον βασίζεται στὴν Κωνσταντινουπολίτικη ψαλτικὴ παράδοση τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ 20 ου αἰῶνα.

3 Ἀνθολογίαι Αἱ Δύο Μέλισσαι Τόμος Β Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου 1906 Περιέχει τὴν ἀκολουθία τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοὺς κανόνες ὀρθογραφίας. Ἀκάθιστος Ὕμνος Ἐμμανουὴλ Φαρλέκα 1931 Περιέχει τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τὸ «Χαῖρε Νύμφη», τὰ τροπάρια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, καὶ δύο ὕμνους στὴν Παναγία. Ἀκολουθία Λειτουργίας Ἀνδρέου Τσικνοπούλου 1906 Αὐτὸς ὁ τρίτος τόμος στὴν ἀνθολογία του «Μουσικὴ Βιβλιοθήκη» περιέχει τὴν ἀκολουθία τῆς Θ. Λειτουργίας. Διακρίνονται ὅλες οἱ ἐκδόσεις τοῦ Ἀνδρέα Τσικνοπούλου γιὰ τὴν ἁπλότητα, τὸ σωστὸ τονισμὸ καὶ τὴν εὐρυθμία τῆς μελωδικῆς τους γραμμῆς. Cvetosobranie Liturgia Νικολάϊ Τριαντάφυλλωφ 1847 Μελοποιήσεις τῆς Θείας Λειτουργίας στὴ σλαβονική. Cvetosobranie Vecernaja i Utrennaja Τριαντάφυλλωφ 1847 Μέλη τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου στὴ σλαβονική. Δοκίμιον Ἐκκλησιαστικῶν Μελῶν Χ. Γ. Κεσσανιέως 1856 Μιὰ συλλογὴ δικῶν του συνθέσεων ποὺ διακρίνονται γιὰ τὴ μελωδικότητά τους, ἰδίως τὰ «Κύριε Ἐλέησον» καὶ οἱ δο ξο λογίες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πολὺ ἀναλυτικὴ γραφή. Ἐγκόλπιον Ἱεροψάλτου Δ. Βουλγαράκη 1886 Περιέχει μαθήματα ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό, Ὄρθρο, καὶ Θεία Λειτουργία. Ὄχι μόνο δὲν ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο ἀλλὰ ἤθελαν καὶ νὰ ἀπαγορέψουν τὴν χρῆσι του. Ἐκκλησιαστικὸν Ἀπάνθισμα Παν. Κηλτζανίδου 1861 Περιέχει συλλογὴ μαθημάτων τῶν ἀκολουθιῶν Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Προηγιασμένης Λειτουργίας καὶ καλοφωνικῶν εἱρμῶν κ.ἄ. Τὰ περισσότερα συνθέσεις τοῦ Κηλτζανίδη. Ἡ Θεία Λειτουργία Ἀντωνίου Σύρκα 1961 Αὐτὸ τὸ μουσικὸ βιβλίο τῆς Θ. Λειτουργίας περιέχει διάφορες ἀνέκδοτες συνθέσεις, ὅπως π.χ. τοῦ Νήλεως Καμαράδου καὶ Γ. Σαρανταεκκλησιώτου. Ἱεροψάλτου Ἐγκόλπιον, Τόμος Β (Ὄρθρος) Ἰωάννου 1894 Τὸ τρίτομο αὐτὸ Ἐγκόλπιο, γνωστὸ ὡς «Ἐγκόλπιο Ἰωάννου», θεωρεῖται τὸ σπουδαιότερο καὶ περιεκτικότερο τοῦ εἴδους του. Περιέχει σπουδαῖες σειρὲς μαθημάτων. Κῆπος Χαρίτων Μέρος Γ Γεωργιάδου 1915 «Περιέχον ἅπαντα σχεδὸν τὰ τῆς λειτουργίας ἐκκλησιαστικὰ ἄσματα μελισθέντα ὑπὸ Τριανταφύλλου Γεωργιάδου, ἰδιόγραφον τοῦ αὐτοῦ». «Κοκκινογοργοῦσα» Ἀνθολογία Ἰωάννου 1846 Περιέχει κλασικὰ μαθήματα γιὰ τὸν Ἑσπερινό, τὸν Ὄρθρο, καὶ τὴν Θ. Λειτουργία. Τὰ σημεῖα χρόνου καὶ οἱ μαρτυρίες εἶναι τυπωμένα μὲ κόκκινο μελάνι καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ βιβλίο εἶναι γνωστὸ ὡς «κοκκινογοργοῦσα». Λειτουργικά Β. Κ. Νικολαΐδου 1961 Περιέχει τέσσερις σειρὲς ἀπὸ λειτουργικὰ καὶ «Ἄξιόν ἐστίν» Μουσικὴ Πανδέκτη Α (Ἑσπερινός) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1850 Μουσικὴ Πανδέκτη Β (Ὄρθρος) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1850 Μουσικὴ Πανδέκτη Γ (Μαθηματάριον) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1851 Μουσικὴ Πανδέκτη Δ (Λειτουργία) Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καὶ Στεφάνου Α Δομεστίκου 1851 Πρόκειται γιὰ τὴν πληρέστερη, μέχρι σήμερα, κωδικο ποιη μένη συλλογὴ κλασσικῶν μαθημάτων. Μουσικὸν Ἀνθολόγιον, Μέρος Γ Χρηστοπούλου 1891 Περιέχει μαθήματα τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ

4 Ὄρθρου. Στὴν ἐργασία του ὁ Χρηστόπουλος ἐπιχειρεῖ ἁπλο ποίηση τοῦ μέλους καὶ χρήση μόνο 4σήμου συμμέτρου ρυθμοῦ κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Ἰ. Σακελλαρίδη. Μουσικὸν Ἐγκόλπιον (Β Τόμος) Ἀλεξ. Θ. Φωκαέως 1869 Μεταξὺ τῶν ἄλλων στὴν ἔκδοση περιέχονται καὶ συνθέ σεις νέων μελουργῶν (δοξολογίες), ὅπως Γεωργίου Βιολάκη, Ἰωάσαφ τοῦ Ρώσου καὶ Νικολάου Ἰωαννίδη. Νέα Νεκρώσιμος Ἀκολουθία ἔκδοση Σπ. Κουσουλίνου 1911 Περιέχει ὅλα τὰ τροπάρια γιὰ τὴν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Νέαι Μελωδίαι Ἐμμανουὴλ Βαμβουδάκη 1931 Ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι (20 σελίδες) μὲ Ἀνοιξαντάρια σὲ ἦχο πλ. Β, ἕνα καλοφωνικὸ εἱρμό, καὶ τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Α Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν. Νεκρώσιμος Ἀκολουθία Ἀνδρέου Τσικνοπούλου 1890 Περιέχει ὅλα τὰ τροπάρια γιὰ τὴν Νεκρώσιμη Ἀκολουθία. Νέον Ταμεῖον Ἀνθολογίας Γ. Μ. Χαλιορῆ 1890 Περιέχει μερικὰ τροπάρια ἀπὸ τὸ Ἀναστασιματάριο καὶ μία ἀνθολογία μελῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, καὶ ἄλλα μαθήματα. Νεώτατον Μουσικὸν Ἐγκόλπιον Γ Κυριάκου Ζαχαριάδου (Βατοπεδινοῦ) 1894 Αὐτὸς ὁ περιεκτικὸς καὶ εὔχρηστος τόμος περιέχει τὴ λειτουργία καὶ καλοφωνικοὺς εἱρμούς. Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος Παναγιωτίδου 1906 Περιέχει ὅλα τὰ ἐγκώμια τοῦ Μεγάλου Σαββάτου Ποιμενικὸς Αὐλὸς Α Κοσμᾶ Μαδυτινοῦ 1897 Περιέχει «θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ διδασκαλία τῆς μουσικῆς τέχνης» Ποιμενικὸς Αὐλὸς Β Κοσμᾶ Μαδυτινοῦ 1897 Περιέχει διάφορα «ἐκκλησιαστικὰ ᾄσματα» τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας. Ταμεῖον Ἀνθολογίας Α (Ἑσπερινὸς καὶ Ὄρθρος) Γρηγορίου Πρωτοψάλτου 1834 Ταμεῖον Ἀνθολογίας Β (Λειτουργία) Γρηγορίου 1834 Ἡ σειρὰ αὐτὴ τῆς Ἀνθολογίας εἶναι γνωστὴ ὡς «Ἀν θο λογία τοῦ Γρηγορίου» σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν πρώτη ἔκδοση (τοῦ 1824) ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς «Ἀνθολογία Χουρμουζίου». Γιὰ πρώτη φορὰ καταχωροῦνται χερουβικὰ τοῦ τότε Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου. Χερουβικάριον Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου 1900 Περιέχει τρεῖς σειρὲς ἀπὸ δικές του συνθέσεις τῶν χερουβικῶν καὶ κοινωνικῶν. Βιβλία Περὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Διατριβή Παναγιώτου Κηλτζανίδου 1880 Παρουσιάζει τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Δ. Πασπαλλῆ περὶ Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ τοὺς ἀντικρούει. Ἑξηκονταετηρὶς Βιολάκη 1900 Περιέχει κείμενα σχετικὰ μὲ τὸν πανηγυρισμὸ τῆς ἑξηκονταετηρίδας τοῦ μουσικοῦ σταδίου τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη. Ἐρωταποκρίσεις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Traités de Musique Byzantine 1899 «Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐρωταποκρίσεις τῆς παπαδικῆς τέχνης, περὶ σημαδί ων, τόνων, φωνῶν, πνευμάτων, κρατημάτων, παραλλαγῶν, καὶ ὅσα ἐν τῇ παπαδικῇ τέχνῃ διαλαμβάνουσιν.» Ἱστορικὴ Ἐπισκόπησις Γ. Παπαδοπούλου 1904 Παρουσιάζει τὴν ἱστορία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Τὸ ἔργο ἐπαναλαμβάνει πολλὰ στοιχεῖα ποὺ παρου σί ασε στὸ προηγούμενο βιβλίο του «Συμβολαί».

5 Λόγος Περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Ἰωάννου 1858 Σύντομη φυλλάδα (24 σελίδες) ποὺ περιέχει λόγο περὶ ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τοῦ π. Ναθαναὴλ Ἰωάννου Εὐβοέως. Νέα Ἀνθολογία (Πρόλογος) Ἐμ. Βαμβουδάκη 1921 Ὁ πρόλογος τοῦ βιβλίου «Νέα Ἀνθολογία» τοῦ Ἐμμανουὴλ Βαμβουδάκη. Οἱ Μουσικοὶ Χοροί Ἀγγ. Βουδούρη 1935 Μικρὴ φυλλάδα (30 σελίδες) ποὺ περιγράφει τοὺς μουσικοὺς χοροὺς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική Ἀναστασίου 1881 Περιέχει ἐργασία γιὰ τὴ θέση τοῦ Πατριαρχείου ἀπέναντι στὴ Βυζαντινὴ μουσική. Περὶ Μουσικῆς Παγκρατίου 1916 Σύντομη φυλλάδα (29 σελίδες) τοῦ ἀρχιμανδρίτου Παγκρατίου Βατοπαιδινοῦ μὲ τρία μέρη: «περὶ μουσικῆς ἐν γένει», «ἡ εὐρωπαϊκὴ τετραφωνία καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ὑμνῳδία», «ἐντυπώσεις καὶ σκέψεις». Περὶ Ὕφους Κωνσταντίνου Ψάχου 1904 Ἄρθρο τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου στὴ μουσικὴ ἐφημερίδα «Φόρμιγξ» σχετικὰ μὲ τὸ Πατριαρχικὸ ὕφος ψαλμωδίας. Συμβολαί Γεωργίου Παπαδοπούλου 1890 Περιέχει τὴν ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Παρὰ τὶς σχετικὲς ἀνακρίβειές του, ἀποτελεῖ κύρια πηγὴ τῶν ἱστορικῶν πληροφοριῶν περὶ τῶν ψαλτῶν τῆς ἐκκλη σίας. Συμβολή Ἐμμανουὴλ Βαμβουδάκη 1938 Παρουσιάζει τὰ ἀρχαῖα κείμενα περὶ ψαλτικῆς τέχνης τοῦ ἱερομονάχου Γαβριήλ, Μανουὴλ του Χρυσάφη, Παχωμίου Ρουσανοῦ καὶ Ἰωάννου Κουκουζέλους, καὶ τὰ σχολιάζει. Ὁ Τέταρτος Θρίαμβος Γεωργίου Λεσβίου 1848 Περιέχει ἀπάντηση τοῦ Γεωργίου Λεσβίου κατὰ τῶν ἐπικριτῶν τοῦ συστήματός του. Ὑπόμνημα Ἀγγ. Βουδούρη 1931 Ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ Ἄγγελος Βουδούρης στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ «ἐν τῷ παρελθόντι, ἐν τῷ παρόντι, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι». Δοξαστάρια Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ 1884 Περιέχει τὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καὶ τῆς Ἀναστάσεως. Τὸ βιβλίο αὐτὸ θεωρήθηκε τὸ καλύτερο τοῦ εἴδους του καὶ γνώρισε, μέχρι σήμερα, μεγάλη χρήση. Δοξαστάριον Α (Μηνολόγιον) Ἰακώβου Πρωτοψ Δοξαστάριον Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Ἰακώβου Πρωτοψάλτου 1836 Αὐτὸ τὸ δίτομο βιβλίο εἶναι τὸ λεγόμενο «στίλβωτρον τῶν ἱεροψαλτῶν» καὶ προέρχεται ἀπὸ τη σύντμηση τοῦ ἀργοῦ στιχηραρικοῦ μέλους, μὲ παράλληλη ὅμως διατήρηση τῶν σπουδαιοτέρων θέσεών του καὶ γενικὰ τοῦ ὕφους καὶ τοῦ χαρακτῆρα του, ἀπὸ τὸν Πρωτοψάλτη Ἰάκωβο. Δοξαστάριον Α (Μηνολόγιον) Κωνσταντίνου 1841 Δοξαστάριον Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου 1841 Περιέχονται τὰ δοξαστικὰ μελοποιημένα ἀπὸ τὸν Κωνστα ντῖνο Πρωτοψάλτη σὲ ἀργὸ στιχηραρικὸ δρόμο. Δοξαστάριον Ἀποστίχων Α (Σεπτέμβριος Μάρτιος) Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 1901 (1859) Δοξαστάριον Ἀποστίχων Β (Ἀπρίλιος Αὔγουστος καὶ Τριῴδιον Πεντηκοστάριον) Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 1901 (1859)

6 Δοξαστάριον Ἀποστίχων Γ (Παράρτημα) Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 1901 Αὐτοὶ οἱ τρεῖς τόμοι περιέχουν δοξαστικὰ σὲ ἀργὸ στιχηραρικὸ μέλος, καὶ συμπληρώνουν τὸ ἀργὸ Δοξαστάριο τοῦ Ἰακώβου. Πρόκειται γιὰ τὴν μοναδικὴ συστηματικὴ μελοποίηση κατὰ τὸ «παλαιὸν στιχηραρικὸν μέλος» γιὰ μετὰ τὸ Δοξαστάριον Πέτρου Α (Μηνολόγιον) Γρηγορίου 1849 Περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τὸ ἔργο εἶναι ἡ ἴδια ἔκδοση μὲ τοῦ 1835, μὲ ἁπλὴ ἀλλαγὴ ἐξωφύλλου. Δοξαστάριον Πέτρου Α (Μηνολόγιον) Γ. Βιολάκη 1899 Δοξαστάριον Πέτρου Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Βιολάκη 1899 Πρόκειται γιὰ τὸ Δοξαστάριον τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου τῆς ἔκδοσης τοῦ 1835 (μὲ λίγες προσθῆκες), ἀλλὰ σὲ ἐξήγηση Γεωργίου Βιολάκη. Μουσικὴ Κυψέλη Α (Μεγάλαι Ἑορταί) Στεφάνου 1898 Μουσικὴ Κυψέλη Β (Τριῴδιον καὶ Πεντηκοστάριον) Στεφάνου 1883 Μουσικὴ Κυψέλη Γ (Μικραὶ Ἑορταὶ) Στεφάνου 1899 Τὸ περίφημο τρίτομο ἔργο τὸ ὁποῖο ἀπὸ τότε ποὺ ἐκδόθη κε μέχρι καὶ σήμερα ἀποτελεῖ τὸ βασικότερο βιβλίο τοῦ εἴδους του, δηλ. ποὺ περιέχει ὅλα τὰ δοξαστικὰ καὶ ἰδιόμελα γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος. Μουσικὸν Δωδεκαήμερον Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου 1884 Περιέχει τὶς ἀκολουθίες τοῦ Δωδεκαημέρου τῶν Χριστουγέννων. Πεντηκοστάριον Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ 1886 Καὶ αὐτό, ὅπως καὶ ἡ Μεγάλη Ἑβδομὰς τοῦ Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, διακρίνονται γιὰ τὸ σοβαρό, ἁπλὸ καὶ ἀρχαιότροπο ὕφος, γεγονὸς ποὺ χάρισε στὸν συνθέτη τους τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ «τελευταίου κλασικοῦ». Πεντηκοστάριον Γεωργίου Σύρκα 1984 Αὐτὸ τὸ αὐτόγραφο βιβλίο τοῦ Γ. Σύρκα περιέχει ὅλα τὰ τροπάρια τοῦ Πεντηκοσταρίου καθὼς καὶ τῆς ᾀσματικῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Συλλογὴ Ἰδιομέλων καὶ Ἀπολυτικίων Μανουήλ 1831 Περιέχει ἰδιόμελα τοῦ ἐνιαυτοῦ, τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου σὲ σύντομο στιχηραρικὸ μέλος. Ἀποτέλεσε τὴ βάση γιὰ τὶς ἐκδόσεις ἰδιομέλων ἀπὸ τὸν Θ. Φωκαέα Μουσικὴ Μέλισσα καὶ Στέφανο Λαμπαδάριο Μουσικὴ Κυψέλη. Σύντομον Δοξαστάριον Πέτρου Πέτρου Ἐφεσίου 1820 Περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ τὰ δοξαστικὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου σὲ σύντομο στιχηραρικὸ μέλος. Ξανατυπώθηκε τὸ 1821, 1835, 1849 σὲ ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου, τὸ 1882 σὲ ἐξήγηση Κηλτζανίδη (πρόσθεσε καὶ τὰ ἰδιόμελα) καὶ τὸ 1899 σὲ ἐξήγηση Βιολάκη. Psaltikien Mineinik Μανασία Πὸπ Θεόδωρωφ 1922 Τὰ δοξαστικὰ στὴ σλαβονικὴ γιὰ μεγάλες ἑορτές. Psaltikien Triod Μανασία Πὸπ Θεόδωρωφ 1922 Αὐτὸ τὸ βιβλίο στὴ σλαβονικὴ περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἐγκύκλιοι Πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιος κατὰ τῆς Ἐναρμονίσεως 1846 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ χεί ου ποὺ καταδικάζει τὴν καινοτομία τῆς ἐναρμονίσεως ἐκκλη σιαστικῆς μουσικῆς σὲ ἑλληνικὲς ὀρθόδοξες ἐνορίες στὴ Βιέννη. Patriarchal Encyclical against Harmonization 1846 Τὸ ἴδιο στὰ ἀγγλικά.

7 Ἄλλαι Πατριαρχικαὶ Ἐγκύκλιοι κατὰ τῆς Ἐναρμονίσεως 1846 Περιέχει ἄλλες ἐγκυκλίους σχετικὰ μὲ τὸ ἴδιο θέμα. Πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιος πρὸς τοὺς Ψάλτες 1880 Μία σύντομη ἐγκύκλιος ποὺ καθορίζει τί πρέπει νὰ ψάλλουν. Εἱρμολόγια Irmologion Macarie 1823 Τὸ ρουμανικὸ Εἱρμολόγιον τοῦ Ἱερομονάχου Μακαρίου. Εἱρμολόγιον Ἀργὸν Πέτρου Χουρμουζίου 1825 Εἶναι τὸ πρῶτο ἔντυπο Εἱρμολόγιο καὶ ἀποτέλεσε τὴ βάση γιὰ τὶς μεταγενέστερες ἐκδόσεις τῶν Εἱρμολογίων. Εἱρμολόγιον Σύντομον Πέτρου Χουρμουζίου 1825 Περιέχει τὸ σύντομο Εἱρμολόγιο (ἀπὸ τοὺς κανόνες μόνο τοὺς εἱρμούς). Ἡ σύνθεση τῶν μελῶν ἀνήκει στὸν Πέτρο τὸν Βυζάντιο, ἐκτὸς τῆς στιχολογίας τῶν αἴνων ποὺ εἶναι τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα. Εἱρμολόγιον Καταβασιῶν Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 1856 Περιέχει κανόνες τοῦ ἐνιαυτοῦ μετὰ τοῦ συντόμου Εἱρμολογίου. Εἶναι καθ ὅλα ὅμοιο μὲ τῆς ἔκδοσης τοῦ 1839 Εἱρμολόγιον Καταβασιῶν Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 1903 Περιέχει τὸ κλασικὸ ἀργὸ καὶ σύντομο Εἱρμολόγιο μαζὶ μὲ μερικὰ Προσόμοια. Καλοφωνικὸν Εἱρμολόγιον Γρηγορίου 1835 Περιέχει 86 καλοφωνικοὺς εἱρμούς, τρία ἐπιφωνήματα καὶ 23 κρατήματα. Πρόκειται γιὰ τὴ μοναδικὴ αὐτοτελῆ συλλογὴ καλοφωνικῶν εἱρμῶν (μαζὶ μὲ τὴ δίχρωμη Σύνοψη καλοφωνικῶν εἱρμῶν τῆς ἔκδοσης τοῦ 1842) Irmologia Ἀγγέλου Ἰβάνωφ 1875 Τὸ Εἱρμολόγιον στὴ σλαβονικὴ τοῦ Ἀγγέλου Ἰβάνωφ. Νέον Εἱρμολόγιον Ἀνδρέου Τσικνοπούλου 1895 Περιέχει τὸ σύντομο Εἱρμολόγιο. Σύνοψις Καλοφωνικῶν Εἱρμῶν (δίχρωμη) Ἰωάννου 1842 Περιέχει 23 καλοφωνικοὺς εἱρμοὺς καὶ 12 κρατήματα. Ἐπίσης περιέχει χερουβικὰ καὶ κοινωνικὰ ἑβδομάδος καὶ νεκρώσιμη ἀκολουθία. Τὸ περιεχόμενό του προέρχεται βασικὰ ἀπὸ τὸ Καλοφωνικὸ Εἱρμολόγιο τοῦ Εἶναι τὸ πρῶτο δίχρωμο τυπωμένο βιβλίο Βυζαντινῆς μουσικῆς. Σύντομοι Καταβασίαι Β. Κ. Νικολαΐδου 1969 Αὐτόγραφο βιβλιαράκι τοῦ Νικολαΐδου μὲ τὶς σύντομες καταβασίες. Θεωρητικὰ Βιβλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς Χορδή Χαραλάμπους Οἰκονόμου 1940 Ἕνα σπουδαῖο θεωρητικὸ ἰδιαίτερα χρήσιμο γιὰ τὴν λεπτο μερῆ ἐξήγηση τῶν κανόνων ὀρθογραφίας. Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ Θεωρητικὸν καὶ Πρακτικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Χρυσάνθου 1821 Περιέχει συνοπτικὰ τὴ θεωρία τῆς νέας μεθόδου καὶ εἶναι τὸ πρῶτο τοῦ εἴδους του. Θεωρητικὴ καὶ Πρακτική Δροβανίτη 1851 Τὸ θεωρητικὸ αὐτὸ εἶναι στὴν οὐσία ψευδώνυμη ἔκδοση, μιὰ καὶ ἀκολουθεῖ ἐπ ἀκριβῶς τὸ μικρὸ θεωρητικὸ τοῦ Χρυσάνθου. Θεωρητικόν Ἀγαθοκλέους 1855 Μὲ αὐτὸ τὸ ἀξιοπρόσεκτο βιβλίο ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ ἀνασκευὴ τῶν ἀπόψεων τοῦ Χρυσάνθου σὲ ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὰ διαστήματα τῆς

8 Βυζαντινῆς μουσικῆς. Θεωρητικὸν Μέγα Χρυσάνθου 1832 Τὸ περισπούδαστο καὶ μοναδικὸ ἔργο τοῦ Χρυσάνθου μὲ τὸ ὁποῖο τεκμηριώνεται θεωρητικὰ καὶ ἀποκρυσταλ λώ νεται τὸ νέο σύστημα γραφῆς τῆς Βυζα ντι νῆς μουσικῆς. Τὸ ἔργο ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα τὴ βάση ὅλων τῶν μεταγενέστερων θεωρητικῶν. Θεωρητικὸν Στοιχειῶδες τῆς Μουσικῆς Φιλοξένους 1859 Περιέχει τὴ θεωρία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, περὶ ὕφους, λίγα βιογραφικὰ στοιχεῖα παλιῶν δασκάλων καὶ τρεῖς πίνακες ἀνεξάρτητους Κανονίων τῆς παραχορδῆς. Εἶναι τὸ περιεκτικότερο καὶ σημαντικότερο ἀπὸ τὰ θεωρητικὰ τοῦ ΙΘ αἰῶνα, μετὰ ἐκεῖνο τοῦ Χρυσάνθου. Ἡ Ἱερά μας Μουσική Βεργωτῆ 1889 Μιὰ σύντομη ἀπάντηση (16 σελίδες) σὲ διατριβὴ τοῦ Ἀλ. Ραγκαβῆ ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι «οὐδὲ κατὰ κεραίαν πρέπει τὴν ἐκκλησιαστικήν μας μουσικὴν νὰ μεταρρυθμίσωμεν». Κρηπίς Φωκαέως 1872 Περιέχει μὲ ἐρωταπόκριση τὴ θεωρία τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο μέρη: τὸ θεωρητικὸ καὶ τὸ ἱστορικό. Ἀκολουθεῖ κατὰ πόδας τὸ Μεγάλο Θεω ρη τι κὸ τοῦ Χρυσάνθου. Τὸ νέο στοιχεῖο ποὺ προσθέ τει ὁ Φωκαέας εἶναι τὸ κεφάλαιο ΚΕ, στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσονται οἱ κανόνες τῆς ὀρθογραφίας. Κρηπίς Στεφάνου 1875 Ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα Κρηπίδα, κυρίως γιὰ τὴν ἀντι παραβολὴ τῶν ἤχων τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς μὲ Μακάμια τῆς ἐξωτερικῆς. Μεθοδικὴ Διδασκαλία Κηλτζανίδου 1881 Περιέχει τὴ διδασκαλία τῆς ἀσιαστικῆς μουσικῆς μὲ πολλὰ μουσικὰ παραδείγματα, πέντε ὀθωμανικὰ ἄσματα, καὶ συνοπτικὴ θεωρία καὶ κανόνες ὀρθογραφίας τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς. Μουσικὴ Ἑρμηνεία Μεταβολῶν Ἰωαννίτου 1871 Μιὰ σύντομη (30 σελίδες) ἐξήγηση τῶν φθορῶν μὲ πίνακες διαστημάτων. Μουσικὴ Παιδαγωγία Ν. Παγανᾶ 1897 Περιέχει ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους καὶ σχολικὰ τραγούδια, μὲ μικρὴ θεωρητικὴ ἐξήγηση σύμφωνα με τὶς θέσεις του (γιὰ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς ρυθμοὺς τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς) γιὰ τὶς ὁποῖες ἐπικρίθηκε μὲ σφοδρότητα. Νέον Θεωρητικὸν Α Μισαὴλ Μισαηλίδου 1902 Παρουσιάζει τὴν θεωρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Νέον Θεωρητικὸν Β Μισαὴλ Μισαηλίδου 1902 Παρουσιάζει τὴν θεωρία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς. Ὁ Ῥυθμὸς ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Μουσικῇ Εὐστρατίου Παπαδοπούλου 1903 Παρουσιάζει ὁ συγγραφέας τὶς ἀντιλήψεις του περὶ ρυθμοῦ. Ὁ Ῥυθμογράφος Κυριαζίδου 1909 Ἐξηγεῖ τὸν χρόνο, τὸ μέτρο, καὶ τὸ ρυθμὸ στὴ μουσική, καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα ἀσματικὸ παράρτημα. Περὶ Ῥυθμοῦ Κουπιτώρη 1878 Μία μικρὴ ἀλλὰ ἀξιόλογη ἐργασία περὶ ρυθμοῦ. Στοιχειώδης Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς Κωνσταντινούπολις 1888 Περιέχει τὰ πορίσματα τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881 ἀποκρυσταλλωμένα σὲ διδακτικὸ εὐμέθοδο ἐγχειρίδιο. Καθόρισε τοὺς τρεῖς τόνους: μείζονα, ἐλάσσονα καὶ ἐλάχιστο, σὲ μόρια. Teoreticon Macarie 1823 Τὸ ρουμανικὸ θεωρητικὸ τῆς Βυζαντινῆς Μουσι κῆς τοῦ Ἱερομονάχου Μακαρίου γραμμένο μὲ κυριλλικοὺς χαρακτῆρες.

9 Χειρόγραφα Παλαιὰ Γραφή Δοξαστάριον Πέτρου Χεὶρ Κώνστα Παλαιὰ Γραφή Αὐτὸς ὁ κώδικας γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα στὶς ἀρχὲς τοῦ 19 ου αἰῶνα, καὶ περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἔτους τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου. Εἱρμολόγιον Χεὶρ Πέτρου Παλαιὰ Γραφή Περιέχει τὸ ἀργὸ εἱρμολόγιο στὸ μέλος Πέτρου Πελοποννησίου (18 ου αἰῶνα). Δοξολογία Δανιήλ Παλαιὰ Γραφή Αὐτὸ τὸ χειρόγραφο περιέχει μόνο τὴ δοξολογία τοῦ Δανιὴλ Πρωτοψάλτου σὲ ἦχο βαρὺ (ἑπτάφωνο). Προθεωρία τῆς Παπαδικῆς Θεωρητικόν Σύντομη ἐξήγηση τῶν χαρακτήρων τῆς παλαιᾶς γραφῆς. Νέα Γραφή Ἀναστασιματάριον Πέτρου Ἐξήγησις Γρηγορίου Περιέχει τὸ Ἀναστασιματάριον τοῦ Πέτρου στὴν ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου. Δοξαστάριον Ἑνιαυτοῦ Αὐτόγραφος Κώδικας Γρηγορίου Πρόκειται γιὰ κώδικα ποὺ ἔγραψε ὁ Γρηγόριος Λαμπαδάριος (καὶ μετέπειτα Πρωτοψάλτης) μεταξὺ 1811 καὶ Περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Δοξαστάριον Ἑνιαυτοῦ Πέτρου Χεὶρ Κώνστα Αὐτὸς ὁ κώδικας πιθανὸν νὰ γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα γύρω στὰ 1830 καὶ περιέχει τὰ δοξαστικὰ τοῦ ἔτους. Χειρόγραφον Τριῳδίου Πέτρου Κώνστα Περιέχει τὰ δοξαστικὰ καὶ ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου γραμμένα ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα.

10 Θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν βαθιά μας εὐγνωμο σύνη στὰ πολλὰ ἄτομα καὶ τὶς βιβλιοθῆκες ποὺ μᾶς ἔδωσαν τὴν ἄδειά τους νὰ χρησιμοποιήσουμε τὰ σκαναρίσματα αὐ τῶν τῶν πολύτιμων βιβλίων καὶ χειρογράφων γιὰ αὐτὴ τὴ συλλογή. Ὅλα τὰ βιβλία στὴ συλλογὴ ἐκδόθηκαν τοὐλάχιστον πρὶν ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια, καὶ ἔτσι μποροῦν νὰ διαδοθοῦν ἐλεύθερα, σύμφωνα μὲ τοὺς διεθνεῖς νόμους τῆς Ἑλλάδας περὶ δικαιωμάτων. Εἴμαστε ἰδιαίτερα εὐγνώμονες στὸ Γεώργιο Χατζηθεο δώρου γιὰ τὴν ἄδειά του νὰ χρησιμοποιήσουμε τὶς περιγραφὲς τῶν βιβλίων ἀπὸ τὴν χρησιμότατη Βιβλιογραφία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Περίοδος Α ( ). We would like to express our deep gratitude to the many individuals and libraries that kindly gave us permission to use their scans of these precious books and manuscripts for this collection. All books herein were published at least seventy years ago and are thus in the public domain according to the international copyright laws of Greece. We are especially grateful to Georgios Hatzitheodorou for his permission to use the descriptions of books in his invaluable Bibliography of Byzantine Ecclesiastical Music, First Period ( ) [in Greek]. Saint Anthony s Greek Orthodox Monastery 4784 N St. Joseph s Way * Florence AZ *

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa

Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Byzantine Music Books in Greek and English Béâëéa Bõæaíôéíçò Mïõóéêçó óôa Åëëçíéêa êaé Aããëéêa Contents: I. Music Books in Greek... 1 II. Books about Byzantine Music (in Greek)... 36 III. Books about Byzantine

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Byzantine Music Formulae

Byzantine Music Formulae Byzantine Music Formulae Plagal Second Mode - Papadic Contents Prelude Melodies A) Initial Syllable...1900 Medial Cadences on Pa B) Accented on Last Syllable...1903 C) Accented on Second to Last Syllable...1913

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Byzantine Music Formulae

Byzantine Music Formulae Byzantine Music Formulae Plagal First Mode - Papadic Contents Prelude Melodies A) Initial Syllable...1735 Medial Cadences on Pa B) Accented on Last Syllable...1738 C) Accented on Second to Last Syllable...1750

Διαβάστε περισσότερα

Byzantine Music Formulae

Byzantine Music Formulae Byzantine Music Formulae First Mode (Tetraphonic) - Papadic Contents * Introductory Phrases A) Initial Syllable...1159 Medial Cadences on Pa B) Accented on Last Syllable...1160 C) Accented on Second to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα , καὶ τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του

Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα , καὶ τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα 12 7, τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του τοῦ Δρ. Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου Ὡς γνωστόν, ὁ Χρύσανθος δίνει τὴν διατονικὴ κλίμακα σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 1. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ Διονυσίου Φωτεινοῦ 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 1. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ Διονυσίου Φωτεινοῦ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ δράση τοῦ Διονυσίου Φωτεινοῦ 1 Nicolae GHEORGHIȚĂ Μέσα στὴν πλειάδα τῶν μεγάλων Ρουμάνων ἀνατολιστῶν στὰ τέλη τοῦ ΙΗ αἰώνα τοῦ σπαθαρίου Milescu, τοῦ Δημητρίου Cantemir, τοῦ Ienăchiță

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική

Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική 1 of 19 6/11/2006 3:38 µµ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Θεωρητικές Σημειώσεις Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική τοῦ Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου π ρ ό χ ε ι ρ η ἔ κ δ ο σ η, 0. 7 1. 2. 3. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους

Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους Μέθοδος συγκερασµού κλιµάκων - Οι διατονικές κλίµακες του ιδύµου, της Επιτροπ... Page 1 of 17 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων οἱ διατονικὲς κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

«παλιὸ κρασὶ σὲ νέους ἀσκούς»

«παλιὸ κρασὶ σὲ νέους ἀσκούς» [1] Ἀχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Σμήματος Μουσικῶν πουδῶν Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν «παλιὸ κρασὶ σὲ νέους ἀσκούς» Ἀναζητώντας τὸ παραδοσιακὸ ὑπόβαθρο καινοφανῶν ψαλτικῶν μελοποιημάτων Εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ESTABLISHMENT OF THE NEW. Συμμετοχή των χορών: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Διοργάνωση Σχολείον Ψαλτικής Yπό τη αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ International Conference ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ of Musicology 1814-2014: 1814-2014: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 200 YEARS FROM THE

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς συνθέσεις σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους γενικότερα.

Τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς συνθέσεις σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους γενικότερα. ΤὰΠασαπνοάριατοῦὌρθρουὡςκαλοφωνικὲςσυνθέσεις σκέψειςποὺγεννιοῦνταιγιὰτὴνσκοπιμότητατοῦκαλοφωνικοῦ μέλουςγενικότερα. ΓρηγόριοςΓ.Ἀναστασίου «Ὁ μονοφωνάρης [ἦχος] πλ. β Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον στίχος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική

Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική 1 of 15 12/7/2006 11:27 µµ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Θεωρητικές Σημειώσεις Ὁ Χρόνος καὶ ὁ Ρυθμός στὴν Ἐκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική τοῦ Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου π ρ ό χ ε ι ρ η ἔ κ δ ο σ η, 0. 5 1. 2. 3. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Λαμπρὴ πανήγυρη ἐπιτελοῦμε, ἀγαπητοὶ ἐνχριστῷ ἀδελφοί! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὸ θεῖο γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΒΕΝΝΑ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή STUDIUM HISTORICORUM ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ 2730 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη Στὴν μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 11: Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2011 Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ. Χ. Ἐ. ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΑΙΝΩΝ ΤΡΙΩΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τῆς

Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαβανωμένος μὲ τὸ Ἱερὸ Σύμβολο τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἔθνους-Γένους μας Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία ἔμεινε ἀδούλωτη ἀπὸ τὸν γερμανὸ κατακτητὴ μὲ αὐτοθυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη* 27η Ἀπριλίου 1941 Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ

Διαβάστε περισσότερα