Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής"

Transcript

1 Μεθοδολογία Αποτύπωσης της ιακύµανσης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας, µε Εφαρµογή στο Οδικό ίκτυο της Αττικής Ν. Σπανίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Χωροτάκτης Μαθηµατικός Γ. Ζοµπανάκης Πολιτικός Μηχανικός Π. Παπαδάκος Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος. ηµητρίου Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος Περίληψη Στο οδικό δίκτυο των περισσοτέρων µεγαλουπόλεων καταγράφονται σηµαντικά κυκλοφοριακά προβλήµατα, όπου σε συνδυασµό µε την αύξηση του αριθµού των αυτοκινήτων, έχουν οδηγήσει σε χαµηλές ταχύτητες κυκλοφορίας και µεγάλους χρόνους διαδροµής. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, σε συνδυασµό µε τις ελλείψεις σε εναλλακτικές µεταφορικές υποδοµές, έχει οδηγήσει το αυτοκίνητο να κατέχει τον πρώτο ρόλο στις καθηµερινές µας µετακινήσεις. Έτσι, µε δεδοµένες τις αδυναµίες και το υψηλό κόστος για εκτεταµένες παρεµβάσεις αναµόρφωσης των αστικών οδικών δικτύων, διαπιστώνεται η ανάγκη για την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης των µετακινήσεων ιδιαίτερα στα κορεσµένα οδικά δίκτυα των µεγαλουπόλεων. Η ανάγκη αυτή, οδηγεί στην εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων, που απαιτούν όσο το δυνατό πιο αξιόπιστες πληροφορίες για την κυκλοφορία και αποδίδουν την πραγµατική εικόνα για το επίπεδο εξυπηρέτησης των οδών, στην κατάλληλη χρονική κλίµακα. Έτσι, ο προσδιορισµός της διακύµανσης της ταχύτητας κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες, αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο, που συνδέεται άµεσα µε το επίπεδο εξυπηρέτησης των οδών και αποτελεί ιδιαίτερα χρήσιµη πληροφορία για κάθε σύστηµα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Στην παρούσα εργασία, αναπτύσσεται η µεθοδολογία προσδιορισµού της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας, µε τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών που λαµβάνονται από συστήµατα GPS των οχηµάτων, καθώς και η µέθοδος διαχείρισης της πληροφορίας από τη συλλογή της έως και την τελική απεικόνισή της σε κατάλληλο τοπογραφικό υπόβαθρο. Τέλος, για την πληρότητα της εργασίας, παρουσιάζεται ως υπόδειγµα εφαρµογής, η αποτύπωση της διακύµανσης της ταχύτητας κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα αποτελέσµατα αναλύονται σε κατάλληλη χρονική κλίµακα, παρέχοντας τη δυνατότητα για το σχολιασµό της υφιστάµενης κατάστασης και την πρόταση µέτρων για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών σε κρίσιµα σηµεία του οδικού δικτύου o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, Μαΐου 2005

2 1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η έρευνα στον τοµέα της µέτρησης, ανάλυσης και πρόβλεψης κυκλοφοριακών παραµέτρων ήταν και παραµένει ιδιαίτερα εκτεταµένη και παραγωγική δεδοµένου ότι καλείται να καλύψει τις ανάγκες βελτίωσης των ήδη βεβαρηµένων κυκλοφοριακών συνθηκών στα σύγχρονα αστικά κέντρα και µεγαλουπόλεις. Κύριοι τοµείς των ερευνητικών αυτών προσπαθειών είναι ο προσδιορισµός των κυκλοφοριακών παραµέτρων καθώς και η ανάπτυξη αντίστοιχων εργαλείων-µεθόδων µέτρησης, υπολογισµού και πρόβλεψης κυκλοφοριακών δεικτών µε σηµαντικότερο από όλους τον εκτιµούµενο χρόνο κάθε διαδροµής. Σηµαντικό κίνητρο επίσης στην ανάπτυξη των µεθόδων αυτών αποτελεί η άµεση προοπτική αξιοποίησης των αποτελεσµάτων µε την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας δικτύων και τηλεπικοινωνιών για την οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας µέσω ειδικών κέντρων σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, φορείς και άτοµα. Παράλληλα η ανάπτυξη νέων µεθόδων συλλογής και διάθεσης της πληροφορίας, ευνοήθηκε από την διάδοση χαµηλού κόστους µονάδων φορητών µικροϋπολογιστών, µονάδων ασύρµατης δικτύωσης και επικοινωνίας καθώς και από την διάδοση αξιόπιστων φορητών συστηµάτων δορυφορικού εντοπισµού θέσης (GPS). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη παράλληλα νέων υπηρεσιών όπως η Παροχή Υπηρεσιών µε Αναφορά Θέσης (Location Base Services LBS), η παροχή δηλαδή πληροφοριών µέσω ασύρµατης επικοινωνίας στον τελικό χρήστη, ανάλογα µε τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται, δηµιουργεί νέα δεδοµένα ζήτησης πληροφοριών µε χωρική αναφορά σε πραγµατικό χρόνο όπως για παράδειγµα, ο κυκλοφοριακός φόρτος σε κάποιο σηµείο του οδικού δικτύου, ή η πρόβλεψη χρόνου διαδροµής για κάποια συγκεκριµένη διαδροµή. Ειδικότερα η διαδικασία πρόβλεψης χρόνου διαδροµής βασίζεται στην πρόβλεψη µελλοντικών κυκλοφοριακών δεδοµένων όπως φόρτος δικτύου, ταχύτητα και κατάληψη οδοστρώµατος, από τα οποία µπορεί να εξαχθεί έµµεσα ο αναµενόµενος χρόνος διαδροµής. Πράγµατι η άµεση εκτίµηση, ή η έµµεση πρόβλεψη χρόνου διαδροµής µπορεί να βασισθεί σε διαθέσιµες µετρήσεις που προέρχονται από διάφορα συστήµατα «επιτήρησης κυκλοφορίας» όπως κλειστά κυκλώµατα µε κάµερες, επαγωγικοί βρόχοι ή και οχήµατα ελέγχου συνθηκών κυκλοφορίας. Όµως για να οδηγήσουν οι µετρήσεις αυτές στην επιθυµητή πρόβλεψη απαιτούν την χρήση ειδικών µοντέλων πρόβλεψης καθώς και την χρήση ιστορικών στοιχείων. Ειδικά η διάθεση αξιόπιστων ιστορικών στοιχείων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση µοντέλων όπως για παράδειγµα τα στατιστικά µοντέλα (ανάλυση χρονοσειρών, µη παραµετρικής παλινδρόµησης, υβριδικά), ή µοντέλων που βασίζονται σε µεθόδους Τεχνητής Ευφυΐας (Νευρωνικά ίκτυα) 1. Μία από τις σηµαντικές κυκλοφοριακές παραµέτρους που δεν ανιχνεύεται εύκολα από τα γνωστά συστήµατα «επιτήρησης κυκλοφορίας» είναι η µέση ταχύτητα των οχηµάτων. Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζεται µία σύγχρονη µεθοδολογία συλλογής 2 και επεξεργασίας της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας που εφαρµόσθηκε στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε πρώτο στάδιο στην ανάλυση ιστορικών στοιχείων κυκλοφορίας του λεκανοπεδίου. Ωστόσο αυτή µπορεί να επεκταθεί µελλοντικά και να εφαρµοστεί για την αποτύπωση της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας σε «σχεδόν πραγµατικό χρόνο». Η διαδικασία αυτή, εκτός από την προφανή αξία της στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τους κυκλοφοριακούς φόρτους του δικτύου µπορεί επίσης να υποστηρίξει και διαδικασίες παραµετροποίησης µοντέλων πρόβλεψης ή να ενσωµατωθεί σε αυτά ανάλογα µε το επίπεδο ακρίβειας και συµβατότητάς τους. 1 Jinsoo You and Tschangho John Kim November 6, παραπλήσια αλλά σε απλοποιηµένη µορφή µέθοδος καταγραφής σε µνήµη GPS οχηµάτων εφαρµόστηκε από τον Greame Belliss για το Christchurch City Council o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, Μαΐου 2005

3 Ειδοποιό χαρακτηριστικό της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι το γεγονός ότι επιτρέπει την αξιοποίηση µια σειράς δεδοµένων τα οποία συλλέγονται και καταγράφονται αυτόµατα εδώ και κάποια χρόνια από µία ελληνική εταιρία τηλεµατικής στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει. Η εφαρµογή της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας εποµένως δεν απαιτεί καµία εγκατάσταση εξοπλισµού ενώ παράλληλα αξιοποιεί µια υποδοµή η οποία ήδη υπάρχει και λειτουργεί µε συνεχώς αυξανόµενη κάλυψη σε γεωγραφική έκταση και όγκο πληροφορίας. Είναι µάλιστα βέβαιο ότι στο άµεσο µέλλον και άλλες εταιρίες ή φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τηλεµατικής θα διαθέτουν παρόµοια στοιχεία. 2 ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η Wackenhut Telematix είναι µια από τις µεγαλύτερες, αν όχι η µεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών τηλεµατικής στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα οργανωµένο κέντρο εικοσιτετράωρης παρακολούθησης οχηµάτων ( 7 x 24 ) και παρακολουθεί ήδη ένα στόλο 2000 περίπου οχηµάτων. Τα οχήµατα αυτά κινούνται εντός και εκτός Ελλάδος, στην συντριπτική τους όµως πλειοψηφία οι µετακινήσεις που καταγράφονται πραγµατοποιούνται στα όρια του Λεκανοπεδίου και του Νοµού Αττικής. Όλα τα οχήµατα είναι εφοδιασµένα µε GPS και τηλεµατικές µονάδες οι οποίες στέλνουν σε Επιχειρησιακό Κέντρο, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τη θέση τους καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν στην ασφάλεια και καταγραφή της δραστηριότητάς τους. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε πραγµατικό χρόνο σε σχεσιακή Βάση εδοµένων (MS SQL Server) όπου και αποθηκεύονται µε τη µορφή ιστορικού. Η φύση των οχηµάτων ποικίλει, από θωρακισµένα οχήµατα χρηµαταποστολών, βυτιοφόρα καυσίµων έως και ιδιωτικά επιβατικά στα οποία οι τηλεµατικές µονάδες έχουν τοποθετηθεί ως αντικλεπτικό. Οι ιστορικές εγγραφές της Βάσης εδοµένων περιέχουν πολύτιµη πληροφορία για τις συνθήκες κυκλοφορίας δεδοµένου ότι για κάθε όχηµα καταγράφεται µε µορφή διαδοχικών στιγµάτων η διαδροµή του καθώς και συµπληρωµατικά στοιχεία όπως η ταχύτητα, η κατεύθυνση κίνησης, η ποιότητα του σήµατος GPS κλπ. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής η Wackenhut Telematix αποµόνωσε από το προαναφερθέν ιστορικό και µας διέθεσε 20 εκατοµµύρια εγγραφές για την περίοδο από το Νοέµβριο 2002 έως και τον Οκτώβριο του 2004 µετά από απαλοιφή για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων, των στοιχείων που θα επέτρεπαν την ταυτοποίηση των οχηµάτων. Τα στοιχεία αυτά φορτώθηκαν σε µία νέα βάση για περαιτέρω επεξεργασία. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ Τελικός στόχος της µεθοδολογίας που εφαρµόσθηκε, ήταν ο υπολογισµός της µέσης ταχύτητας στα τµήµατα του οδικού δικτύου, συσχετίζοντας την θέση και την ταχύτητα των οχηµάτων όπως αυτή είχε καταγραφεί στο ιστορικό της βάσης, µε το αντίστοιχο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στην συνέχεια περιγράφεται η δοµή των δεδοµένων καθώς και η µεθοδολογία ανάλυσης που εφαρµόσθηκε : εδοµένα εισόδου στο σύστηµα Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση της µέσης ταχύτητας των οδικών αξόνων ήταν τα ακόλουθα : εδοµένα παρακολούθησης οχηµάτων: Τα δεδοµένα αυτά όπως προαναφέρθηκε παραχωρήθηκαν από την Wackenhut Telematix και περιλαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν στο στίγµα του εκάστοτε οχήµατος. Για κάθε στίγµα οχήµατος που λαµβάνεται από το κέντρο της Wackenhut Telematix καταγράφονται οι ακόλουθες µεταβλητές : o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, Μαΐου 2005

4 LMOBILEID: Κωδικός οχήµατος το οποίο έστειλε το στίγµα (µοναδικός) DBLSPEED: Ταχύτητα σε χλµ/ώρα του οχήµατος την στιγµή της καταγραφής NDIRECTION: Κατεύθυνση κίνησης του οχήµατος ώς προς τον Βορρά (Αζιµούθιο) STRREASON: Είδος «συµβάντος». Κάθε καταγραφή εµπίπτει σε κάποια από τις προκαθορισµένες κατηγορίες συµβάντος. Οι πλέον σηµαντικές κατηγορίες συµβάντων για την παρούσα ανάλυση είναι οι παρακάτω : Timed report. Πρόκειται για προγραµµατισµένες εκποµπές στίγµατος από το όχηµα ανά συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (συνήθως 5 λεπτά). Over speed. Καταγραφή που υποδυκνύει ότι το όχηµα ξεπέρασε το όριο ταχύτητας του Back from Overspeed. Καταγραφή που υποδυκνύει ότι η ταχύτητα του οχήµατος έπεσε κάτω από το ανώτατο όριο. DBLLATITUDE: Γεωγραφικό πλάτος του στίγµατος (δεκαδικές µοίρες) DBLLONGITUDE: Γεωγραφικό µήκος του στίγµατος (δεκαδικές µοίρες) NQUALITY: Ποιότητα σήµατος (Ουσιαστικά πρόκειται για το πλήθος των δορυφόρων από τους οποίους προκύπτει το στίγµα του GPS) LDISTANCE: Συνολική απόσταση (µέτρα) που διήνυσε κάθε όχηµα από ένα συγκεκριµένο σηµείο εκκίνησης. DTMLOCALRESPONSE: Ηµεροµηνία και ώρα του στίγµατος. Μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία αποµονώθηκαν τα σηµεία που πιθανόν να αλλοίωναν το τελικό αποτέλεσµα. Πέρα από τη διαγραφή των σηµείων εκτός Αττικής αποµονώθηκαν τα σηµεία µε χαµηλή ποιότητα σήµατος (NQUALITY < 4) και τα σηµεία µε κατηγορία συµβάντος διαφορετική από αυτές που προαναφέρθηκαν (δεδοµένα STRREASON). Ειδικότερα αφαιρέθηκαν τα σηµεία τα οποία είχαν σταλεί στο κέντρο µε κατηγορία συµβάντος εκκίνησης ή στάσης (Start, Stop) καθώς και τα σηµεία µε κατηγορία Timed report ενώ το όχηµα βρισκόταν σε στάση. εδοµένα οδικού δικτύου: Βασικό εργαλείο για την ορθή αναγωγή των δεδοµένων παρακολούθησης οχηµάτων στους άξονες του οδικού δικτύου αποτέλεσε το εξειδικευµένο και ιδιαίτερα αξιόπιστο ηλεκτρονικό υπόβαθρο του οδικού δικτύου του Λεκανοπεδίου, το οποίο είχε ήδη δηµιουργήσει η εταιρία NGI. Το υπόβαθρο αυτό δηµιουργήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης ενός συστήµατος αυτόνοµης ηλεκτρονικής πλοήγησης οχηµάτων 3. Συγκεκριµένα το υπόβαθρο αυτό προήλθε από πρόσφατη, υψηλής ακρίβειας αποτύπωση του Λεκανοπεδίου µε τη µέθοδο LIDAR (Light Detection And Ranging) αποτύπωση δηλαδή µε σαρωτή laser από αεροπλάνο, η οποία εξασφάλιζε οριζοντιογραφική ακρίβεια της τάξεως του µισού µέτρου 4. Το πρωτογενές υπόβαθρο έχει ελεγχθεί και συµπληρωθεί σε όλη του την έκταση από ειδικά συνεργεία καταγραφέων στο πεδίο, µε τα πλήρη στοιχεία ρύθµισης κυκλοφορίας (µονοδροµήσεις, επιτρεπόµενες στροφές, νησίδες, πλάτη οδών και σήµανση). Η πληροφορία αυτή έχει δοµηθεί και εισαχθεί σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών. 3 Το σύστηµα αυτό κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα και ονοµάζεται Destinator3 4 Η αποτύπωση µε LIDAR πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2001, για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την NAMA Geoinformatics µε εξοπλισµό και επεξεργασία της Γερµανικής εταιρίας TOPOSYS GmbH o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, Μαΐου 2005

5 Το οδικό δίκτυο είναι χωρισµένο σε τµήµατα (segments). Για κάθε τµήµα του δικτύου (παράλληλα µε τις πληροφορίες που αφορούν στην γεωµετρία του και τα δεδοµένα πλοήγησης) είναι καταγεγραµµένος στη Γεωγραφική Βάση εδοµένων (Oracle with Spatial Cartridge) ο προσανατολισµός του ως προς το Βορρά (αζιµούθιο) καθώς και η επιτρεπόµενη κατεύθυνση κίνησης οχηµάτων (µονόδροµοι, διπλής κατεύθυνσης, πεζόδροµοι κλπ.) o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Βόλος, Μαΐου 2005

6 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε και περιγράφεται στην συνέχεια βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην επεξεργασία χωρικών δεδοµένων µε σύγχρονες τεχνικές GIS και έγινε όλη στο γεωδαιτικό σύστηµα WGS84. Σε ένα προκαταρκτικό στάδιο δηµιουργήθηκε η γεωγραφική βάση των στιγµάτων των οχηµάτων (µε δηµιουργία της αντίστοιχης σηµειακής γεωµετρίας από το γεωγραφικό πλάτος και µήκος καθώς και την απόδοση µοναδικού κωδικού σε κάθε σηµείο) και ενσωµατώθηκε στην Βάση εδοµένων της NGI (Oracle with Spatial Cartridge). Συγκεκριµένα ενσωµατώθηκαν, µετά την διαγραφή των µη δόκιµων σηµείων, περί τα 8 εκατοµµύρια σηµεία στη δοµή που προαναφέρθηκε. Μετά την εισαγωγή των δεδοµένων ακολούθησε η δηµιουργία των απαραίτητων για την περαιτέρω επεξεργασία και απλών και χωρικών δεικτών (attribute indexing και spatial indexing). ιάγραµµα 1: Περιοχή Οµόνοιας πριν από την απαλοιφή των σηµείων

7 ιάγραµµα 2: Περιοχή Οµόνοιας µετά από την απαλοιφή των σηµείων Το επόµενο στάδιο αφορούσε στην διόρθωση του σφάλµατος θέσης του κάθε σηµείου και στην µετατόπισή του επάνω στον άξονα της οδού που κατά τεκµήριο βρισκόταν το όχηµα την στιγµή εκείνη ( ιάγραµµα 3). Από τεχνικής πλευράς η µετατόπιση αυτή δεν ήταν αναγκαία ενώ παράλληλα θα απαιτούσε πολύ µεγάλο χρόνο επεξεργασίας. Ως ισοδύναµη λύση επελέγη η «λογική» συσχέτιση σηµείων και οδών, δηλαδή κάθε σηµείο να χαρακτηριστεί µε τον µοναδικό κωδικό του τµήµατος της οδού στο οποίο κατά τεκµήριο βρισκόταν εκείνη τη στιγµή το όχηµα. Η συσχέτιση έγινε ως εξής: Με τη χρήση χωρικών τελεστών για κάθε σηµείο έγινε αναζήτηση των πλησιέστερων οδών σε µία ακτίνα δέκα µέτρων. Με κριτήριο το αζιµούθιο κίνησης κάθε στίγµατος, έγινε έλεγχος αληθοφάνειας και αποκλείσθηκαν τα τµήµατα οδών που η κατεύθυνση κίνησης οχηµάτων (µονοδρόµηση) δε συµφωνούσε µε την κατεύθυνση κίνησης του οχήµατος (όπως αυτή καταγράφηκε κατά την εκποµπή του σήµατος). Σε περίπτωση περισσοτέρων της µιας οδών επελέγη η πλησιέστερη και το σηµείο χαρακτηρίστηκε µε το µοναδικό κωδικό του διανύσµατος του τµήµατος της οδού. ιάγραµµα 3. Σήµατα οχηµάτων και αντίστοιχη διεύθυνση τους ως προς το οδικό δίκτυο (περιοχή κόµβου Πατησίων Αλεξάνδρας) Μετά τη συσχέτιση των σηµείων των οχηµάτων µε τα αντίστοιχα τµήµατα του οδικού δικτύου, ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων. Συγκεκριµένα για κάθε τµήµα οδού υπολογίστηκε ο µέσος όρος των ταχυτήτων (DBLSPEED) και η τυπική

8 απόκλιση 1 σε διαστήµατα µίας ώρας για κάθε µέρα της περιόδου Νοέµβριου Οκτωβρίου 2004 και το αντίστοιχο πλήθος των σηµείων από το οποίο προέκυψε ο µέσος όρος για την συγκεκριµένη ώρα. Τα αποτελέσµατα αυτά αποθηκεύτηκαν σε νέο πίνακα της Βάσης εδοµένων. Με βάση τον πίνακα αυτό είναι δυνατή η περαιτέρω στατιστική επεξεργασία σε µεγαλύτερα βήµατα. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για σύνθετα ερωτήµατα στη Βάση εδοµένων όπως π.χ. η στατιστική κατανοµή της ταχύτητας ανά διακριτά διαστήµατα ώρας και ηµέρας. 1 εφόσον υπήρχε ικανοποιητικός αριθµός σηµάτων για το οδικό τµήµα στην δεδοµένη ώρα - τουλάχιστον τρία σηµεία απαιτήθηκαν κατά την συγκεκριµένη εφαρµογή.

9 5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Είναι ευνόητο ότι η επεξεργασµένη βάση στην µορφή που περιγράψαµε προσφέρεται για την δηµιουργία οποιαδήποτε οµαδοποίησης και εποµένως για την απάντηση ad hoc σε οποιοδήποτε ερώτηµα σχετικά µε την µέση ταχύτητα για κάθε οδό για την οποία υπάρχουν παρατηρήσεις. Ενδεικτικά παρακάτω (διαγράµµατα 4, 5 και 6) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής απλής στατιστικής ανάλυσης (µέσος όρος µήνα) για την περίοδο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 2004 δηλ. Πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Αυγούστου. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων συνοψίζονται ως εξής : Η µέθοδος είναι ιδανική για την αποτύπωση της µέσης ταχύτητας τµηµάτων του οδικού δικτύου. Η στιγµιαία ταχύτητα των οχηµάτων αποτελεί δεδοµένο των σηµάτων που στέλνονται από τα οχήµατα και κατ επέκταση είναι άµεσα επεξεργάσιµη στατιστικά. Ο µέσος όρος των ταχυτήτων αυτών αποτελεί καλή προσέγγιση της µέσης ταχύτητας του οδικού τµήµατος εφόσον υπάρχει ικανοποιητικό δείγµα σηµάτων για το συγκεκριµένο τµήµα. Η µέθοδος ενδείκνυται για την ανάλυση των επιπτώσεων από διάφορα συµβάντα, στην κατανοµή του κυκλοφοριακού φόρτου στο λεκανοπέδιο, π.χ. πως επηρεάζεται η κίνηση στο λεκανοπέδιο από µία πορεία στην Πανεπιστηµίου. Η χρησιµότητα της µεθόδου για τέτοιου είδους αναλύσεις έγκειται στην ύπαρξη στιγµάτων και εκτός κεντρικών αρτηριών, οπότε είναι δυνατή τόσο η ανάλυση σε ευρύτερη περιοχή όσο και πιο εντοπισµένα στην συγκεκριµένη περιοχή. Η µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την ανάλυση χρόνου διαδροµής. Χρησιµοποιώντας ξεχωριστά τα δεδοµένα κάθε οχήµατος και οµαδοποιώντας αυτά εκ των υστέρων προκύπτει ένα νέφος σηµείων αρχής και τέλους για κάθε «διαδροµή», όπου ως διαδροµή θεωρείται η χιλιοµετρική απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών έγκυρων 1 σηµάτων του ίδιου οχήµατος. Στη συνέχεια µε κατάλληλη στατιστική ανάλυση του σηµείου αρχής, της χιλιοµετρικής απόστασης µεταξύ σηµείου αρχής και τέλους και του χρόνου που απαιτείται για να διανυθεί αυτή η απόσταση (όλα τα απαραίτητα δεδοµένα µεταδίδονται από το κάθε όχηµα) για όλα τα οχήµατα και τα σήµατα, είναι δυνατόν να προκύψουν µέσοι χρόνοι διαδροµής σε συγκεκριµένα διαστήµατα χρόνου. ίνεται η δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης της κίνησης οχηµάτων ανά ώρα, ηµέρα, µήνα ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη φάση της προεπεξεργασίας των δεδοµένων των σηµάτων. Η σωστή ανάλυση και απαλοιφή ακατάλληλων στιγµάτων από το δείγµα είναι καθοριστική για την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι τα σηµεία ανά οδικό τµήµα είναι περιορισµένα και κατ επέκταση το σφάλµα από ένα µη αξιόπιστο στίγµα στο τελικό αποτέλεσµα µπορεί να είναι σηµαντικό. 6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου που παρουσιάστηκε συνοψίζονται ως εξής : Αυτή παρέχει µε άµεσο τρόπο αξιόπιστη εκτίµηση της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας σε µεγάλο πλήθος τµηµάτων του οδικού δικτύου του λεκανοπεδίου. Η αποστολή των 1 Σήµατα που παραµένουν στο δείγµα µετά την προεπεξεργασία.

10 σηµάτων γίνεται από «τυχαίες» θέσεις στο οδικό δίκτυο παρέχοντας την δυνατότητα για άµεση γενική επισκόπηση της µέσης ταχύτητας. Το κόστος συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας καθώς και υλοποίησης της µεθόδου είναι χαµηλό. Είναι η πλέον άµεση µέθοδος για την ανάλυση της µέσης ταχύτητας οχηµάτων σε οδικά τµήµατα σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για αναγωγή του φόρτου κυκλοφορίας (αριθµός οχηµάτων ανά µονάδα χρόνου) και του βαθµού κατάληψης οδοστρώµατος (µέτρηση µε αισθητήρες όπως οι βρόχοι και τα κλειστά κυκλώµατα από κάµερες) σε µέση ταχύτητα. Ως ιστορικό των µέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας, τα αποθηκευµένα στοιχεία επιτρέπουν την παραµετροποίηση κυκλοφορικών µοντέλων όπως ήδη αναφέραµε στην εισαγωγή. Η αναλυτική µορφή τους και η δυνατότητα δυναµικής οµαδοποίησής τους προσφέρει µεγάλη ευελιξία στην ενσωµάτωσή τους σε µοντέλα. Τα δεδοµένα µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας έχουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι είναι καθαρά συµπληρωµατικά του φόρτου κυκλοφορίας (αριθµός οχηµάτων ανά µονάδα χρόνου) και του βαθµού κατάληψης που µετρούνται µε αισθητήρες όπως οι βρόχοι και τα κλειστά κυκλώµατα από κάµερες. Κατά συνέπεια, υπό τον όρο ότι θα µπορούσαν να υλοποιηθούν κατάλληλες διαδικασίες συλλογής και σύνθεσης των στοιχείων αυτών, θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν ακριβέστεροι µηχανισµοί παρακολούθησης και πρόβλεψης του κυκλοφοριακού φόρτου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι τα στοιχεία των σηµάτων των οχηµάτων καθώς και η ίδια η µέθοδος προσφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία, βελτιώσεις και ανάλυση, την οποία προτείνουµε ως επόµενο στάδιο. Ειδικότερα: Με τη βοήθεια κατάλληλων στατιστικών φίλτρων χρονοσειρών θα µπορούσε να ανιχνεύονται επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις των οχηµάτων που οφείλονται σε ηθεληµένες στάσεις και κατά συνέπεια να βελτιωθεί η αξιοπιστία της εκτιµούµενης µέσης ταχύτητας. Με κατάλληλη εισαγωγή και επεξεργασία της θέσης των φωτεινών σηµατοδοτών σε σχέση µε τα δεδοµένα των σηµάτων είναι δυνατόν να βελτιωθούν οι εκτιµήσεις της µέσης ταχύτητας στα οδικά τµήµατα που γειτνιάζουν µε αυτούς. Χρησιµοποιώντας συµπληρωµατική πληροφορία για την κατηγορία του οχήµατος από το οποίο προήλθε το σήµα, φορτηγό, λεωφορείο, ιδιωτικό αυτοκίνητο κλπ. θα µπορούσε να γίνει λεπτοµερέστερη ανάλυση της µέσης ταχύτητας. Τέλος µε δεδοµένο το γεγονός ότι κάθε σηµείο είναι χαρακτηρισµένο µε ένα µοναδικό κωδικό οχήµατος είναι δυνατόν να αποκωδικοποιηθούν πλήρεις διαδροµές οχηµάτων και κατά συνέπεια να υπολογιστούν πραγµατικοί χρόνοι διαδροµών, πληροφορία που αποτελεί πολύτιµο ζητούµενο σε όλα τα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι αν και η µετρούµενη µεταβλητή είναι η µέση ταχύτητα για κάθε τµήµα του δικτύου, η πυκνότητα των µετρήσεων σε συνδυασµό µε τον κατηγοριοποίηση των οδών δίνει µια πολύ αµυδρή ένδειξη του φόρτου. Η ένδειξη αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αξιοποιηθεί επιστηµονικά, δεδοµένου ότι τα οχήµατα από τα οποία προέρχονται οι ενδείξεις, καθώς και οι διαδροµές τους δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του πληθυσµού των κυκλοφορούντων οχηµάτων. Υπό τον όρο ότι θα εξασφαλιζόταν µόνιµη συνεργασία µε αντίστοιχες εταιρίες τηλεµατικών υπηρεσιών, θα µπορούσε κανείς να υλοποιήσει µηχανισµό ο οποίος σε πραγµατικό χρόνο να τροφοδοτούσε τον ενδιαφερόµενο φορέα µε τα προαναφερθέντα στοιχεία, εν ήδη οχηµάτων πιλοτικής ανίχνευσης της κυκλοφορίας.

11 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Graeme Belliss, M.E., Detailed Speed and Travel Time Surveys using Low Cost GPS Equipment, IPENZ Transportation Group, Technical Conference Jinsoo You and Tschangho John Kim, 2002, Towards Developing a travel time forecasting model for location-based services: A review, EPIL Discussion Paper Series:

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή

Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ) Μεθοδολογία υπολογισμού στατιστικών ανά γεωγραφική περιοχή Έκδοση 0.6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής 1. Γενικά εν θα µπορούσαµε να χαρακτηριστούµε καινοτόµοι αν αναφέραµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών

ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. ιαχείριση και επεξεργασία χρονοσειρών Ι. Μαρκόνης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών επαγγελµατικών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Αναλύσεων και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων ec.realeae@bankofgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορικα Πειραµατα Στην Εξυπνη Πολη Santander. Βασίλης Τσέτσος*

Μεταφορικα Πειραµατα Στην Εξυπνη Πολη Santander. Βασίλης Τσέτσος* Μεταφορικα Πειραµατα Στην Εξυπνη Πολη Santander Βασίλης Τσέτσος* Η βέλτιστη διαχείριση των αστικών κέντρων αλλά και η δυνατότητα για προηγµένες υπηρεσίες προς τους πολίτες και επισκέπτες τους, έχει οδηγήσει

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια)

Στόχος µαθήµατος: ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. 1. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. 1.2 Παράδειγµα 6 (συνέχεια) ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Απλή γραµµική παλινδρόµηση Παράδειγµα 6: Χρόνος παράδοσης φορτίου ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 21 Μαρτίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 7261 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Δ.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1 Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Η θέση µου 4 Προβολή της θέσης σας και του χάρτη 4 Προβολή χάρτη 4 Αλλαγή της εµφάνισης του χάρτη 4 Λήψη και ενηµέρωση χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε το μέλλον Το όχημα είναι η Τεχνολογία Προορισμός ο Άνθρωπος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ

Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε το μέλλον Το όχημα είναι η Τεχνολογία Προορισμός ο Άνθρωπος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε το μέλλον Το όχημα είναι η Τεχνολογία Προορισμός ο Άνθρωπος Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά - Λ ε ι

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Προµήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήµατος Ηλεκτρονικών ιοδίων (ΣΗ ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS www.olympiaodos.gr Ευχαριστούµε Που επιλέξατε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον ηλεκτρονικό ποµποδέκτη της Ολυµπίας Οδού. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Διαχείριση Ερευνών Αγοράς και Προσφορών για Διαγωνισμούς αξίας κάτω των 60.000 για τα Νοσοκομεία 2 1 Το επιχειρησιακό θέμα στις Διευθύνσεις Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ LOCATION BASED SERVICES ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΜΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Αθανασίου, 210 772 1436, spathan@dblab.ece.ntua.gr Ντίνος Αρκουμάνης, +30972300110, dinosar@dblab.ece.ntua.gr Με τον όρο Location Based

Διαβάστε περισσότερα

Cotton Plus WinPlan Enterprise Resource Planning Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων Προσχέδιο Τεχνικής Μελέτης «Cotton» ISO 9001:2000 Winplan Cotton Plus Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη:

Το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής εποπτικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω διακριτές περιοχές στην κεντρική γραφική οθόνη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα