S 55 T > 06/2000. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Να τις έχετε πάντα µαζί G 07/00 E 04/00 Fo

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "S 55 T > 06/2000. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Να τις έχετε πάντα µαζί. 30080-18500 G 07/00 E 04/00 Fo"

Transcript

1 S 55 T > 06/2000 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G 07/00 E 0/00 Fo

2 S 55 T Παράδειγµα τοποθέτησης Θερµάστρα υγραερίου Truma S 55 T 2 Προσαγωγή αέρα καύσης 3 Σωλήνας καυσαερίων µε σωλήνα επένδυσης Καπνοδόχος καυσαερίων 5 Ανεµιστήρας Trumavent

3 Truma S 55 T Θερµάστρα υγραερίου Οδηίες χρήσης Πριν από τη θέση σε λειτουργία µελετήστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης και τις «Σηµαντικές Υποδείξεις Χειρισµού»! Ο κάτοχος του οχήµατος φέρει την ευθύνη για να γίνεται η λειτουργία της συσκευής σύµφωνα µε τους κανονισµούς Η κίτρινη αυτοκόλλητη πινακίδα µε τις υποδείξεις προειδοποίησης, η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετείται από τον τεχνικό εγκατάστασης ή τον κάτοχο του οχήµατος, σε µια για κάθε χρήστη εµφανή θέση στο όχηµα (πχ στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν είναι αναγκαίο, παραγγέλλετε την πινακίδα από την εταιρία Truma a = Κεφαλή χειρισµού (Θερµοστάτης) b = Ενσωµατωµένο χειριστήριο για ανεµιστήρα Trumavent c = Αυτόµατο σύστηµα ανάφλεξης µε θήκη µπαταρίας d = Λυχνία ελέγχου για αυτοµατισµό ανάφλεξη e = Αισθητήρας θερµοστάτη f = Πινακίδα εργοστασίου (αφαιρείτε το περίβληµα!) Σύντοµη περιγραφή Η Truma S 55 T είναι µια συσκευή αερόθερµου µε αναρρόφηση του αέρα καύσης κάτω από το δάπεδο του οχήµατος και τον αγωγό καυσαερίων δια µέσου της οροφής Ανεξάρτητα από τη σύνδεση ρεύµατος 2 V η θερµάστρα (χωρίς ανεµιστήρα) αποδίδει µια ισχύ µέχρι 3 kw Με ανοικτό τον ανεµιστήρα 2 V αποδίδει η θερµάστρα, όταν χρειάζεται, µέχρι µια θερµαντική ισχύ των 5 kw Μετά το κλείσιµο του ανεµιστήρα η αποδοτικότητα της θερµάστρας ρυθµίζεται αυτόµατα στα 3 kw Έναρξη λειτουργίας χωρίς ανεµιστήρα Βεβαιωθείτε πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας ότι υπάρχει τοποθετηµένη µια µπαταρία! (Περιγραφή σύµφωνα µε το σηµείο "Αλλαγή µπαταρίας") Ανοίγετε τη φιάλη αερίου και τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής αερίου Στρέφετε την κεφαλή χειρισµού (a) στη θέση θερµοστάτη - 0 και πιέζετε κάτω µέχρι το τέρµα Η ανάφλεξη πραγµατοποιείται αυτόµατα και αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου για τον αυτοµατισµό ανάφλεξης (d), µέχρι να ανάψει η φλόγα Κρατάτε τη λαβή πατηµένη µέχρι 0 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια της ανάφλεξης Σε περίπτωση που η φλόγα σβήνει και πάλι, ακολουθεί νέα άµεση ανάφλεξη εντ ςο του χρόνου διακοπής της ασφάλειας ανάφλεξης (περίπου 30 δευτερόλεπτα) Προσοχή: Σε περίπτωση σφάλµατος περιµένετε 2 λεπτά πριν επιχειρήσετε νέα ανάφλεξη Σε περίπτωση που δεν υπάρξει φλόγα, το αυτόµατο σύστηµα ανάφλεξης συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι η λαβή χειρισµού να βρεθεί στη θέση «0» Εάν υπάρχει αέρας στον αγωγό προσαγωγής αερίου, µπορεί να περάσουν µέχρι και δύο λεπτά έως ότου υπάρξει αέριο διαθέσιµο προς καύση Στο χρονικό αυτό διάστηµα πιέζετε διαρκώς την κεφαλή χειρισµού, µέχρι να ανάψει η φλόγα Έναρξη λειτουργίας a Λειτουργία ανεµιστήρα h = Ανεµιστήρας Κλειστός (Λειτουργία θέρµανσης µέχρι 3 kw) j = Ρύθµιση χειρός ανεµιστήρα (Λειτουργία θέρµανσης µέχρι 5 kw) Στην περιστρεφόµενη κεφαλή ρυθµίζετε την επιθυµητή απόδοση του ανεµιστήρα Θερινή λειτουργία (αερισµός, χωρίς θέρµανση) Στην περιστρεφόµενη κεφαλή ρυθµίζετε την επιθυµητή απόδοση του ανεµιστήρα k 2 = Αυτόµατη λειτουργία Ανεµιστήρας (Λειτουργία θέρµανσης µέχρι 5 kw) Η ισχύς εξοµοιώνεται αδιαβάθµητα µε την εκάστοτε απόδοση θερµότητας της θερµάστρας Η µέγιστη ισχύς µπορεί κατ' επιθυµίαν να περιορισθεί µέσω της περιστρεφόµενης κεφαλής Η ρύθµιση µεταξύ αυτής της τιµής και της χαµηλής λειτουργίας εκτελείται αυτόµατα Ο θερµός αέρας αναρροφάται µέσω του ανεµιστήρα θερµού αέρα και µέσω τριών εύκαµπτων σωλήνων θερµού αέρα οδηγείται κυρίως στην περιοχή δαπέδου του αυτοκινητοτροχόσπιτου Μέσω του πλούσιου προγράµµατος πρόσθετων εξαρτηµάτων το σύστηµα αερόθερµου µπορεί να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις για άνεση 3 Θερµοστάτης χώρου Με κλειστό τον ανεµιστήρα (θέση h) η θερµάστρα αποδίδει ανάλογα µε τη ρύθµιση του θερµοστάτη και τις ανάγκες θερµότητας µια θερµαντική ισχύ µέχρι 3 kw Με ανεµιστήρα (θέση j ή k) η θερµάστρα αποδίδει, όταν χρειάζεται µια θερµαντική ισχύ αδιαβάθµητα µέχρι 5 kw Μετά το κλείσιµο του ανεµιστήρα η αποδοτικότητα της θερµάστρας ρυθµίζεται αυτόµατα στα 3 kw Για µια µεσαία θερµοκρασία A 5 j h k χώρου περίπου 22 C συνιστάται για τη λειτουργία χωρίς ανεµιστήρα η ρύθµιση του θερµοστάτη στο 3-5, για τη λειτουργία µε ανεµιστήρα η ρύθµιση του θερµοστάτη στο - 8 Η ακριβής ρύθµιση του θερµοστάτη πρέπει να προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση ανάλογα µε τις ανάγκες θέρµανσης και το µοντέλο του οχήµατος Υπόδειξη: Ο αισθητήρας του θερµοστάτη βρίσκεται στο κάτω µέρος της θερµάστρας Παρακαλούµε λαµβάνετε υπόψη ότι ένα ρεύµα ψυχρού αέρα από τους εξαερισµούς του ψυγείου, από χαραµάδες πόρτας κλπ ή ένας παχύς τάπητας, µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το θερµοστάτη Τέτοιες πηγές σφαλµάτων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αντιµετωπίζονται, επειδή διαφορετικά δεν είναι δυνατή η ικανοποιητική ρύθµιση της θερµοκρασίας ιακοπή λειτουργίας Θέτετε την κεφαλή χειρισµού της θερµάστρας στο «0» (κατά αυτόν τον τρόπο τίθεται ταυτόχρονα και το αυτόµατο σύστηµα ανάφλεξης εκτός λειτουργίας) Θέτετε τον ανεµιστήρα στο χειριστήριο στο "Κλειστό" (θέση h) Σε περίπτωση που η συσκευή δε χρησιµοποιείται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, κλείνετε τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής αερίου και στη φιάλη αερίου Σηµαντικές υποδείξεις χειρισµού Σε λειτουργία της θερµάστρας σε αυτοκινητοτροχόσπιτα κατά τη διάρκεια της διαδροµής προσέχετε οπωσδήποτε τις "Υποδείξεις για αυτοκινητοτροχόσπιτα" (βλέπε Συντήρηση σηµείο )! 2 Η αναρρόφηση του αέρα καύσης κάτω από το δάπεδο του οχήµατος πρέπει να διατηρείται καθαρή από ακαθαρσίες και χιόνι Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται το στόµιο αναρρόφησης της θερµάστρας να βρίσκεται στην περιοχή «πιτσιλίσµατος» των τροχών, και αν είναι απαραίτητο τοποθετηστε έναν ροφυλακτήρα «πιτσιλίσµατος»

4 2 3 Κατά τη διάρκεια του χειµώνα πρέπει πριν από την ανάφλεξη να καθαρίζετε το χιόνι από την καµινάδα Σε περίπτωση που πρόκειται να τοποθετηθεί ένα επιστέγασµα στο αυτοκινητοτροχόσπιτο θα πρέπει η καπνοδόχος των καυσαερίων να περάσει οπωσδήποτε µέσα από αυτήν την στέγη Χρησιµοποιείτε για τον σκοπό αυτό τη διάβαση καπνοδόχου UEK (κωδικός αριθµός παραγγελίας )! Σε περίπτωση που σε τόπους µε ακραίες συνθήκες ανέµου ή κατά τη χρήση το χειµώνα η θέρµανση σβήενι επανειληµµένα, συνιστούµε το σετ προέκτασης της καπνοδόχου SKV UEK (κωδικός αριθµός παραγγελίας ), που βιδώνεται στο εξάρτηµα της καπνοδόχου και το οποίο πρέπει να αφαιρείται κατά τη διάρκεια της διαδροµής 5 Ο σωλήνας των καυσαερίων και όλες οι συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, και σε κάθε περίπτωση µετά από εκπυρσοκροτήσεις (σφάλµατα ανάφλεξης) Η θέση του σωλήνα των καυσαερίων σε όλο το µήκος πρέπει οπωσδήποτε να είναι πορς τα επάνω και να είναι αυτός στερεωµένος µε πολυάριθµες δέστρες Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείµενα επάνω στον σωλήνα των καυσαερίων καθώς κάτι τέτοιο θα µπορούσε να οδηγήσει σε πρόκληση ζηµιών Ο σωλήνας των καυσαερίων πρέπει να είναι συνδεδεµένος στεγανά και στερεά τόσο στη θερµάστρα όσο και στην καπνοδόχο Θερµάστρες µε σωλήνες καυσαερίων, οι οποίοι έχουν συνδεθεί εσφαλµένα ή έχουν υποστεί ζηµίες, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιµοποιούνται! 6 Η έξοδος του θερµού αέρα στη θερµάστρα σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να απρεµποδίζεται Για το λόγο αυτό να µη κρεµάτε υφάσµατα ή απρόµοια είδη για στέγνωµα µπροστά ή επάνω στη θερµάστρα Μια τέτοια µη αρµόζουσα χρήση θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζηµιές στη θερµάστρα σας εξαιτίας της από αυτή προκαλούµενης υπερθέρµανσης Μην τοποθετείτε καθόλου εύφλεκτα αντικείµενα κοντά στη θερµάστρα! Παρακαλούµε λαβετέ το αυτό υπόψη για χάρη της δικής σας ασφάλειας Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Σε περίπτωση µη στεγανότητας της εγκατάστασης αερίου ή οσµης αερίου: - σβήνετε όλες τις ανοικτές φλόγες! - µη καπνίζετε! - κλείνετε τη συσκευή! - κλείνετε τη φιάλη αερίου! - ανοίγετε παράθυρα και πόρτες! - δεν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό διακόπτη! - ελέγχετε ολόκληρη την εγκατάσταση από έναν ειδικό τεχνικό! Επισκευές επιτρέπονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό Προσοχή: Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση του αγωγού των καυσαερίων πρέπει να γίνεται τοποθέτηση καινούργιων δακτυλίων στεγανοποίησης! Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού των καυσαερίων και καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος 2 Η πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λείτουργίας της συσκευής 30 mbar 3 Μόνο για τη Γερµανία: πρέπει οι εγκαταστάσεις υγραερίου να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς του Φύλλου Εργασίας G 607 για οχήµατα Ο έλεγχος της εγκατάστασης αερίου πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε 2 χρόνια από έναν τεχνικό µε ειδικές γνώσεις σχετικά µε το υγραέριο (πχ DVFG, TÜV, DEKRA) Ο έλεγχος πρέπει να βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό ελέγχου σύµφωνα µε το Φύλλο Εργασίας DVGW G607 Υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση του ελέγχου είναι ο κάτοχος του οχήµατος (χρήστης) Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Για την ασφάλειά σας είναι απαραίτητο να αναθέτετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα (το αργότερο κάθε δύο χρόνια) τον έλεγχο ολόκληρης της εγκατάστασης αερίου και της συσκευής σε έναν ειδικό 5 εν επιτρέπεται να είναι σε λειτουργία η συσκευή όταν βάζετε βενζίνη ή µέσα στο γκαράζ 6 Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας µιας καινούργιας θερµάστρας (ή µετά από µακρόχρονη διακοπή λειτουργίας) µπορεί να δηµιουργηθούν για σύντοµο χρονικό διάστηµα λίγος καπνός και µια ελαφρά οσµή Στην περίπτωση αυτή είναι σκόπιµο, να αφήσετε τη συσκευή να καίει µε πλήρη ισχύ και να φροντίσετε για τον καλό αερισµό του χώρου 7 Ενας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή ανέβασµα της φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθµιστή και καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθµιστή 8 Αντικίµνα που οποία ίναι υαίσθητα σ υ"ηλές θρµοκρασίς (π χ φιάλς σπρέι) δν πιτρέπται να αποθηκύονται στο χώρο τοποθέτησης της θρµάστρας, διότι δώ ανάλογα µ τις πριστάσις µπορούν να προκύ"ουν αυξηµένς θρµοκρασίς Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να γίνει χρήση ρυθµιστών πίεσης µε ασφάλεια κατά της υπερπίεσης, εδώ πρόκειται πχ για ρυθµιστές µε βαλβίδα ασφαλείας σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 8 και VP 306 Σας συνιστούµε τον ρυθµιστή οχηµάτων της Truma DUB και για εγκαταστάσεις διπλής φιάλης µε κιβώτια φιαλών που έχουν πρόσβαση µόνο από έξω τον αυτόµατο εναλλακτικό ρυθµιστή της Truma Triomatic Οι ρυθµιστές της Truma έχουν σχεδιαστεί ειδικά για σκληρές δοκιµασίες σε τροχόσπιτα, σκάφη και οχήµατα Εκτός της βαλβίδας ασφαλείας κατά της υπερπίεσης διαθέτουν και ένα µανόµετρο, µε το οποίο µπορείτε να ελέγξετε τη στεγανότητα της εγκατάστασης αερίου Συνδέετε πάντοτε µε ιδιαίτερη προσοχή µε το χέρι τους ρυθµιστές στις φιάλες αερίου! Σε θερµοκρασίες γύρω από τους 0 C και κάτω οι ρυθµιστές θα πρέπει να λειτουργούνται µε ένα συγκρότηµα αφαίρεσης πάγου (Eis-Ex) Πρέπει να γίνεται έλεγχοςς σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά πόσον τα συνδετικά τµήµατα των ρυθµιστών είναι εύθραυστα Για τη χειµερινή λειτουργία θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο ανθεκτικοί στις χειµερινές συνθήκες ειδικοί εύκαµπτοι σωλήνες Οι φιάλες του αερίου πρέπει να είναι πάντοτε σε κατακόρυφη θέση! Συντήρηση Σε περίπτωση βλάβης παρακαλείσθε να απευθύνεστε πάντα στο Σέρβις της εταιρίας Truma (βλέπε σελίδα 9) Αφαίρεση Περιβλήµατος θερµάστρας Τραβάτε προς τα εµπρός το επάνω περίβληµα, πίεζετε προς τα επάνω τα πλευρικά ελατήρια συγκράτησης και τραβάτε προς τα εµπρός το περίβληµα (Σε περίπτωση περιορισµένου χώρου τραβάτε το επάνω περίβληµα προς τα εµπρός, στη συνέχεια σηκώνετε ψηλά µέχρι να ελευθερωθεί το περίβληµα και µετά το αφαιρείτε) Στη συνέχεια αποθέτετε το περίβληµα πλάγια, ώστε να µην πρέπει να αφαιρεθούν το καλώδιο σύνδεσης για τον ανεµιστήρα θερµού αέρα καθώς και η λυχνία ελέγχου ανάφλεξης Για τη συναρµολόγηση, τοποθετείτε το περίβληµα επάνω στους κάτω αµφιδέτες συγκράτησης (l) Εισάγετε τη ράβδο χειρισµού από κάτω στο χιτώνιο κεφαλής και αφήνετε να ασφαλίσει το επάνω περίβληµα Τοποθετείτε την

5 κεφαλή χειρισµού από επάνω κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το βέλος να δείχνει τη θέση "0" 2 Αντικατάσταση µπαταριών στο αυτόµατο σύστηµα ανάφλεξης Όταν δεν αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου (d) ή δεν ακούγονται καθόλου οι σπινθήρες ανάφλεξης ή ακούγονται αε διαστήµατα µεγαλύτερα του ενός δευτερολέπτου, πρέπει να αντικατασταθεί η µπαταρία Η αντικατάσταση της µπαταρίας πρέπει να γίνεται µόνον όταν η θερµάστρα είναι εκτός λειτουργίας Τοποθετείτε µια νέα µπαταρία πρίν από την έναρξη κάθε περιόδου θέρµανσης! Αφαιρείτε το περίβληµα της θερµάστρας (βλέπε σηµείο ), σπρώχνετε προς τα επάνω το κάλυµµα θήκης της µπαταρίας και αντικαθιστάτε τη µπαταρία Προσέχετε το θετικό και αρνητικό πόλο Κλείνετε πάλι τη θήκη µπαταρίας Χρησιµοποιείτε µόνο ανθεκτικές στη θερµοκρασία ( + 70 C) µπαταρίες Mignon (LR 6, ΑΑ, ΑΜ 3) οι οποίες δεν υπερχειλίζουν (κωδικός προϊόντος ) Άλλου τύπου µπαταρίες µπορούν να προκαλέσουν λειτουργικά σφάλµατα! 3 Καθαρισµός (µόνο µε τη συσκευή εκτός λειτουργίας!): Η φτερωτή του ανεµιστήρα καθαρίζεται προσεκτικά µε ένα πινέλο ή µια µικρή βούρτσα Για τη συναρµολόγηση σπρώχνετε πρώτα τον ανεµιστήρα Trumavent στο διανοµέα αέρα και µετά στερέωνετε µε τα ελατήρια συγκράτησης Υποδείξεις για αυτοκινητοτροχόσπιτα Προσοχή: Αυτή η θερµάστρα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε αυτοκινητοτροχόσπιτα τα οποία προορίζονται να λάβουν άδεια κυκλοφορίας στη Γερµανία! Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή περιορισµοί για τη χρήση κατά τη διάρκεια της διαδροµής Κατά τη λειτουργία της θερµάστρας - ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διαδροµής - πρέπει η καπνοδόχος να είναι ελεύθερη στο ρεύµα αέρος Κατά περίπτωση τοποθετείτε πρόσθετα µια προέκταση καπνοδόχου AKV (κωδικός προϊόντος ) Οι υπερκατασκευές της στέγης καθώς και συσσωρευµένες αποσκευές στην περιφέρειατης καπνοδόχου των καυσαερίων παρεµποδίζουντη λειτουργία της θερµάστρας, ιδιαίτερα κατά τη διαδροµή Εξαιτίας αυτών ενδέχεται η φλόγα να καίει προς τα πίσω και να προκαλέσεις ζηµιές στη θερµάστρα και στο όχηµα Σε ααυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται επιπρόσθετες προεκτάσεις της καπνοδόχου, έτσι ώστε το εξάρτηµα της καπνοδόχου να προεκτέινεται τουλάχιστον 0 εκ επάνω από τα αντικείµενα Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των υποδείξεων δεν υφίσταται καµµία απαίτηση για παροχές εγγύησης για ζηµίες που θα έχουν προκληθεί στη θερµάστρα και στο όχηµα 2 Εάν στο δάπεδο του οχήµατος πρόκειται να γίνει συντήρηση µε προστατευτικό δαπέδου, πρέπει να καλυφθεί το στόµιο αναρρόφησης αέρας καύσης που βρίσκεται στο δάπεδο του οχήµατος, ώστε το νεφέλωµα ψεκασµού να µην προκαλέσει βλάβες στη λειτουργία της θερµάστρας Μετά το πέρας των εργασιών αφαιρείτε πάλι το κάλυµµα Τεχνικά χαρακτηριστικά Είδος αερίου: υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο) Πίεση λειτουργίας: 30 mbar ή 28 mbar βουτάνιο/ 37 mbar προπάνιο (βλέπε πινακίδα εργοστασίου) Ονοµαστική θερµαντική απόδοση: 5000 W Κατανάλωση αερίου: 8-5 γρ/ώρα Τάση λειτουργίας: Θερµάστρα:,5 V Ανεµιστήρας: 2 V Λήψη ρεύµατος: Θέρµανση: 50 ma (ανάφλεξη) 0,0 ma (αναµονή) Ανεµιστήρας: 0,3 µέχρι,0 Α Ποσότητα άντλησης αέρα: µέχρι 70 m 3 /ώρα Βάρος: περίπου,5 κιλά (χωρίς ανεµιστήρα) περίπου 6 κιλά (µε ανεµιστήρα) ήλωση εναρµόνισης: Η θερµάστρα Truma S 55 T έχει ελεγχθεί από την Ενωση DVGW και πληρεί την Οδηγία της Ευρωπαικής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/EWG), καθώς και τις επίσης ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαικής Κοινότητας Για τις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης έχει εκδοθεί ο αριθµός αναγνώρισης δήλωσης εναρµόνισης CE Κωδικός αναγνώρισης προιόντος: CE-0085ΑU0098 Συνιστάται να καθαρίζεται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, πριν από την έναρξη της θερµαντικής περιόδου, τη σκόνη που µαζεύεται στον εναλλάκτη θερµότητας στην πλάκα δαπέδου Για τον καθαρισµό της φτερωτής στον ανεµιστήρα θερµού αέρα, αφαιρείτε το ενδιάµεσο δάπεδο στην ιµατιοθήκη, λύνετε τους συνδετήρες στον ανεµιστήρα, τραβάτε το περίβληµα της φτερωτής πλάγια από το διανοµέα αέρα και αφαιρείτε προς τα επάνω, κατά περίπτωση αποσυνδέετε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Οι κατασκευαστές των αυτοκινητοτροχόσπιτων παροτρύνονται, κατά περίπτωση να προσδιορίσουν σε δοκιµαστικές διαδροµές τον ιδανικό συνδυασµό µεταξύ της προέκτασης για την αναρρόφηση αέρα καύσης και της προέκτασης καπνοδόχου για τους διάφορους τύπους των οχηµάτων τους και να έρχονται σε συννενόηση µε την εταιρία Truma 3

6 A F Z 6 8 F Z Z 7 B G 3 5 C C C 7 C 3 C 5 D 2 E 5 cm 5 0 H _ K T B I J

7 Truma S 55 T Θερµάστρα υγραερίου Οδηγίες τοποθέτησης Η τοποθέτηση και η επισκευή της θερµάστρας επιτρέπεται να γίνονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό Πριν από την έναρξη των εργασιών µελετήστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης! Σκοπός χρήσης Αυτή η θερµάστρα έχει κατασκευαστεί για την τοποθέτηση σε τροχόσπιτα, αυτοκινητοτροχόσπιτα και άλλα ρυµουλκούµενα οχήµατα εν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε θαλάσσια σκάφη Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων χρήσεων µετά από συνεννόηση µε την εταιρία Truma Αδεια χρήσης ήλωση εναρµόνισης: Η θερµάστρα Truma S 55 T έχει ελεγχθεί από την Ενωση DVGW και πληρεί την Οδηγία της Ευρωπαικής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/EWG), καθώς και τις επίσης ισχύουσες Οδηγίες της Ευρωπαικής Κοινότητας Για τις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης έχει εκδοθεί ο αριθµός αναγνώρισης δήλωσης εναρµόνισης CE Κωδικός αναγνώρισης προιόντος: CE-0085ΑU0098 Η συσκευή θέρµανσης επιτρέπεται να τοποθετηθεί σε χώρους που χρησιµοποιούνται από ανθρώπους (σε οχήµατα) και λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις επίσης και για λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδροµής Υπόδειξη για την τοποθέτηση στη Γερµανία:Αυτή η θερµάστρα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στα αυτοκίνητα (πχ αυτοκινητοτροχόσπιτα), τα οποία προορίζονται να λάβουν άδεια κυκλοφορίας στη Γερµανία Για αυτοκίνητα η εταιρία Truma προσφέρει θερµάστρες Trumatic C ή Trumatik E, µε τύπο εγκεκριµένο από την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας Για άλλες χώρες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ιδιαίτερες υποδείξεις κατά την τοποθέτηση της θερµάστρας σε αυτοκινητοτρχόσπιτα (βλ Ενότητα ) εν επιτρέπεται η τοποθέτηση στο εσωτερικό λεωφορείων και σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων Κατά την τοποθέτηση σε οχήµατα ειδικού τύπου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ισχύοντες για αυτά κανονισµοί Κανονισµοί Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανόµενων του αγωγού των καυσαερίων και της καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και η µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος Η πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λείτουργίας της συσκευής 30 mbar Κατά την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές και διοικητικές προδιαγραφές της χώρας, στην οποία κυκλοφορεί για πρώτη φορά το αυτοκίνητο Στη Γερµανία πχ οι συσκευές αερίου, η τοποθέτηση των φιαλών, η εγκατάσταση των σωληνώσεων, καθώς και η αφαίρεση και ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς του Φύλλου εργασίας DVGW G 607 για εγκαταστάσεις υγραερίου σε οχήµατα Περισσότερες πληροφορίες για τους κανονισµούς στις εκάστοτε χώρες προορισµού θα ζητήσετε από τις αντιπροσωπείες µας (βλ οδηγία χρήσης) Επιλογή θέσης Η τοποθέτηση της συσκευής και του αγωγού της των καυσαερίων πρέπει γενικά να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντοτα καλή πρόσβαση για εργασίες συντήρησης και αυτή να µπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί µα ευκολία 2 Η θερµάστρα τοποθετείται κατά κανόνα στην ιµατιοθήκη του οχήµατος (χώρος τοποθέτησης 80 x 80 χιλ) Για µια άψογη λειτουργία της θερµάστρας είναι σηµαντικό η βάση της θερµάστρας και η κάτω ακµή του κιβωτίου τοποθέτησης να είναι εγκαταστηµένες στο ίδιο επίπεδο έτσι ώστε η σύνδεση της λαβής χειρισµού να εφάπτεται του περιβλήµατος Προσοχή: εν επιτρέπεται να βρίσκονται κάτω από τη συσκευή υλικά, τα οποία είναι ευαίσθητα στη θερµότητα (κόβετε τη µοκέτα) Στην περίπτωση δαπέδων από PVC ενδέχεται να προκληθεί µια άλλαγή του χρώµατος εξαιτίας της βάσης της θερµάστρας 3 Οι αγωγοί των καυσαερίων και οι καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος καυσαερίων στο εσωτερικό του οχήµατος 2 Αναρρόφηση αέρα καύσης Στερεώνετε το πατρόν δαπέδου στο άνοιγµα τοποθέτησης µε καρφιά, τα βέλη (A) πρέπει να δείχνουν ακριβώς επάνω στην µπροστινή ακµή του ανοίγµατος Θερµάστρα για στάνταρτ αναρρόφηση αέρα καύσης Ελέγχετε µε τη βοήθεια του πατρόν τοποθέτησης τις διαστάσεις του χώρου για την αναρρόφηση του αέρα καύσης (διάτρηση B, Ø 75 χλστ) Προσοχή: Το στόµιο αναρρόφησης αέρα καύσης δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στην περιοχή πιτσιλίσµατος των τροχών (κατά περίπτωση τοποθετείτε προστατευτικό έναντι πιτσιλίσµατος) και πρέπει να στέκεται ελεύθερο, ώστε η λειτουργία της θερµάστρας να µην επηρεάζεται από µπάρες, άξονες, τραβέρσες κτλ (κατά περίπτωση χρησιµοποιείτε ένα στόµιο προέκτασης Εικόνα C, Κωδικός προϊόντος )! Ως εναλλακτική λύση η αναρρόφηση αέρα καύσης µπορεί να γίνει µε ένα Σωλήνα αναρρόφησης 260 χλστ Εικόνα C 2 (Κωδικός προϊόντος ) δια µέσου της διάτρησης C στη βάση της θερµάστρας Εικόνα A: Για τη µετατροπή αποσυναρµολογείτε τον υπάρχοντα σωλήνα αναρρόφησης αέρα καύσης () Για το σκοπό αυτό συγκρατείτε το σφιγκτήρα στον εναλλάκτη θερµότητας µε τανάλια αφαίρεσης µονωτικού καλωδίων και κόβετε το σωλήνα Ξεβιδώνετε το γωνιακό στόµιο (6) από την πλάκα δαπέδου και αφαιρείτε το υπόλοιπο του σωλήνα από τον εναλλάκτη θερµότητας Ανοίγετε διαπερνώντας το µαρκαρισµένο για διάνοιξη σηµείο στην πλάκα δαπέδου Βιδώνετε στην πλάκα δαπέδου νέα µεγαλύτερου µήκους αναρρόφηση αέρα καύσης µε γωνιακό στόµιο, σπρώχνετε το σωλήνα αναρρόφησης στον εναλλάκτη θερµότητας µέχρι το τέρµα και ασφαλίζετε µε σφιγκτήρα Θερµάστρα για εύκαµπτη αναρρόφηση αέρα καύσης Όταν οι διατρήσεις B ή C συναντήσουν κάποιο εµπόδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πρόσθετη εναλλακτική λύση µια Εύκαµπτη αναρρόφηση Εικόνα C 3 (Κωδικός προϊόντος ) Με την εύκαµπτη αναρρόφηση ο σωλήνας αναρρόφησης αέρα καύσης µπορεί να οδηγηθεί στο στόµιο αναρρόφησης ή πλευρικά ή προς τα πίσω δια µέσου του κιβωτίου τοποθέτησης (Μήκος του σωλήνα αναρρόφησης µέγιστο µέτρο) Προσοχή: Τοποθετείτε το στόµιο αναρρόφησης () κατά τέτοιο τρόπο στο χώρο, ώστε το µήκος του σωλήνα αναρρόφησης να είναι επαρκές αλλά και να αποφεύγεται επίσης ο κίνδυνος ζηµιάς από την αποθήκευση αντικειµένων στο όχηµα! Αφαιρείτε τον προσυναρµολογηµένο κοντό σωλήνα αναρρόφησης () όπως περιγράφεται στο Θερµάστρα για Στάνταρτ αναρρόφηση αέρα καύσης 2 Ανοίγετε διάτρηση Ø 75 χλστ για το στόµιο αναρρόφησης () 3 Από το στόµιο αναρρόφησης () αφαιρείτε το προστατευτικό πλέγµα και στη συνέχεια στερεώνετε το στόµιο µε βίδες (5) 5

8 Τοποθετείτε το προστατευτικό πλέγµα πάνω στο άκρο του σωλήνα αναρρόφησης και πιέζετε γερά τα δύο τµήµατα στο στόµιο αναρρόφησης µέχρι ο σωλήνας µε το πλέγµα να σταθεροποιηθεί επάνω στον αστέρα του στοµίου Τοποθετείτε το προστατευτικό προφίλ ακµών (2) στο αντίστοιχο άνοιγµα στο κιβώτιο τοποθέτησης 5 Ρυθµίζετε το µήκος του σωλήνα αναρρόφησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός να οδηγείται πτωτικά από το στόµιο στον εναλλάκτη θερµότητας στο στόµιο αναρρόφησης () και να εφαρµόζει γερά επάνω στον αστέρα του στοµίου 6 Σπρώχνετε το σωλήνα αναρρόφησης µέχρι το τέρµα στον εναλλάκτη θερµότητας και ασφαλίζετε µε ένα σφιγκτήρα Οχήµατα µε διπλό δάπεδο Σε οχήµατα µε διπλό δάπεδο συνιστούµε τη χρησιµοποίηση µιας Προέκτασης αναρρόφησης Εικόνα C (Κωδικός προϊόντος ) Ελέγχετε µε τη βοήθεια του πατρόν τοποθέτησης τις διαστάσεις του χώρου για την αναρρόφηση του αέρα καύσης (διάτρηση B ή C, Ø 75 χλστ) 2 Ανοίγετε στο επάνω και κάθετα από κάτω στο κάτω δάπεδο του οχήµατος από µια διάτρηση Ø 75 χλστ 3 Τοποθετείτε την προέκταση αναρρόφησης από επάνω, την οδηγείτε δια µέσου της κάτω διάτρησης και την κόβετε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προεξέχει περίπου 50 χλστ κάτω από το όχηµα Αφαιρείτε από το στόµιο αναρρόφησης () το προστατευτικό πλέγµα, από κάτω σπρώχνετε επάνω στο σωλήνα αναρρόφησης και στη συνέχεια στερεώνετε µε βίδες (5) Στεγανοποιείτε από κάτω µε πλαστικό υλικό στεγανοποίησης για αµαξώµατα - όχι σιλικόνη! 3 Τοποθέτηση της θερµάστρας Σχεδιάζετε µε τη βοήθεια του πατρόν τοποθέτησης την οπή B ή C για το στόµειο αναρρόφησης, το σηµείο στερέωσης D για την πίσω γωνία συναρµολόγησης και τα 3 µπροστινά σηµεία (E) για τις βίδες στερέωσης της θερµάστρας 6 Εάν η τροφοδοσία αερίου (Εικόνα A: 0) πρόκειται να γίνει από κάτω, σχεδιάζετε επίσης την οπή (F) Οι διαστάσεις πρέπει να τηρούνται επακριβώς! 2 Εικόνα A: Ανοίγετε οπή Ø 75 χλστ και τοποθετείτε το στόµιο αναρρόφησης () (εάν το στόµιο αναρρόφησης συναρµολογηθεί απευθείας κάτω από τη θερµάστρα, αυτό δεν πρέπει να στερεωθεί) Στεγανοποιείτε από κάτω µε πλαστικό υλικό στεγανοποίησης για αµαξώµατα - όχι σιλικόνη! Εάν η τροφοδοσία αερίου (Εικόνα A: 0) πρόκειται να γίνει από κάτω, ανοίγετε οπή (F) Ø ανάλογα µε το σωλήνα αερίου που θα χρησιµοποιηθεί 3 Εικόνα B: Στερεώνετε µε µια βίδα (9) τη γωνία συναρµολόγησης (7) για τη στερέωση της θερµάστρας στην πίσω πλευρά Εικόνα G: Τοποθετείτε το ένα πάνω στο άλλο το εξωτερικό τµήµα του κιβωτίου τοποθέτησης () και το εσωτερικό τµήµα (2) και συνδέετε µε 5 λαµαρινόβιδες (3) Αναρτάτε στις σχισµές (6) στο κιβώτιο τοποθέτησης το διανοµέα αέρα () του ανεµιστήρα Trumavent (5) Σπρώχνετε τον ανεµιστήρα Trumavent (5) στο διανοµέα αέρα και στερεώνετε µε ελατήρια συγκράτησης (7) Υπόδειξη: Σε περίπτωση που είναι συναρµολογηµένη η ηλεκτρική πρόσθετη θερµάστρα Truma-Ultraheat, αυτή προσυναρµολογείται µαζί στο κιβώτιο τοποθέτησης σύµφωνα µε τις εµπεριεχόµενες οδηγίες τοποθέτησης 5 Στερεώνετε το προσυναρµολογηµένο κιβώτιο τοποθέτησης κατά τέτοιο τρόπο στο άνοιγµα τοποθέτησης, ώστε η κάτω ακµή να κάθεται στο δάπεδο του οχήµατος και στερεώνετε µε 6 βίδες (8), εδώ οι επάνω βίδες πρέπει να βιδωθούν λοξά προς τα έξω 6 Εικόνα A: Τοποθετείτε τη συσκευή θέρµανσης στο χώρο τοποθέτησης Κεντράρετε το σωλήνα αναρρόφησης () στο στόµιο αναρρόφησης () και σπρώχνετε τη συσκευή θέρµανσης στην πίσω γωνία συναρµολόγησης (Εικόνα B: 7) ιαπερνάτε προς τα πίσω το καλώδιο διεύθυνσης από τη µαγνητική βαλβίδα (39) προς τον ανεµιστήρα Trumavent Προσέχετε, ώστε να µη µαγκώσει το καλώδιο! Στερεώνετε τη θερµάστρα µε 3 βίδες (8) στα µαρκαρισµένα σηµεία Κατά περίπτωση ενισχύετε την κατασκευή δαπέδου µε πήχεις 7 Ελέγχετε στο αυτόµατο σύστηµα ανάφλεξης (Z) τη σωστή εφαρµογή των συνδέσεων 8 Τοποθετείτε τη ράβδο πίεσης µε ελατήρια καψουλιών (9) στη βαλβίδα ασφάλειας ανάφλεξης (20) Καπνοδόχος καυσαερίων Για τη θερµάστρα Truma S 55 T επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί µόνο η καπνοδόχος AK 55 T (κωδικός προϊόντος ), διότι η συσκευή έχει δοκιµαστεί και εγκριθεί µόνο σε συνδυασµό µε αυτήν την καπνοδόχο Η καπνοδόχος επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο κάθετα ή µε µια µέγιστη κλίση 5 µοιρών! Εικόνα D: Τοποθετείτε την καπνοδόχο της οροφής κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η απευθείας τοποθέτηση προς τα επάνω σε όλο το µήκος των σωληνώσεων (ελάχιστο µήκος,8 µ, µέγιστο µήκος 3 µ!) Οταν το µήκος των σωλήνων είναι,8 µ θα πρέπει το ελάχιστο ύψος να είναι,5 µ Η περαιτέρω τοποθέτηση προς την καπνοδόχο της οροφής πρέπει να είναι σχεδόν κάθετη Υπόδειξη: Σε πέρίπτωση λιγοστού βάθους τοποθέτησης µπορεί ο σωλήνας καυσαερίων να διαπερασθεί πλευρικά από το κιβώτιο τοποθέτησης Για το σκοπό αυτό διαπερνάτε το καπάκι (Εικόνα A: 2) Εικόνα Ε: Ανοίγετε µία οπή Ø 70 χιλ σε µία µέση απόσταση τουλάχιστον 60 χιλ από τα πλευρικά τοιχώµατα Στην περίπτωση των οροφών µε διπλή στοιβάδα, εισάγετε ένα κυκλικά τυλιγµένο κοµµάτι λαµαρίνας (22), µήκους 220 χιλ περίπου και πάχους χιλ για να στηρίξετε την οροφή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη παραµορφωθεί µε το σφίξιµο των βιδών και να παραµείνει στεγανή στη βροχή 2 Εισάγετε την καπνοδόχο από επάνω µέσω της σκεπής σφίγγετε από µέσα µε τον κοχλιωτό δακτύλιο (23) Η µόνωση γίνεται µε το µονωτικό επισυναπτόµενο λάστιχο χωρίς περισσότερα στεγανωτικά υλικά 5 Αγωγός καυσαερίων Για τη θερµάστρα Truma S 55 T επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνο ο σωλίνας καυσαερίων της εταιρίας Truma από ανοξείδωτο χάλυβα AE 3 (κωδικός αριθµός παραγγελίας ) µε σωλήνα επένδυσης της εταιρίας Truma άr (APP) (κωδικός αριθµός παραγγελίας ), καθώς ο έλεγχος της συσκευής έχει γίνει µόνο µε αυτούς τους σωλήνες και η άδεια ισχύει µόνο µε αυτούς Μήκος του σωλήνα καυσαερίων: ελάχιστο,8µ, µέγιστο 3µ! Εικόνα I: Η χρησιµοποίηση του εξαρτήµατος κάµψης Biege- Boy (κωδικός αριθµός παραγγελίας ) προσφέρει µια σηµαντική διευκόλυνση κατά την τοποθέτηση για το λύγισµα του σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα και την τοποθέτηση του στεγανοποιητικού δακτυλίου Εικόνα J: Συνδέετε το σωλήνα των καυσαερίων στη θερµάστρα: Σπρώχνετε την πλάκα στεγανοποίησης (2) περίπου 3 εκ επάνω στο σωλήνα των καυσαερίων (ο όνυχας δείχνει προς το στόµιο καυσαερίων της θερµάστρας) Τοποθετείτε το δακτύλιο πίεσης (25) ιευρύνοντας τον προσεκτικά τοποθετείτε το δακτύλιο στεγανοποίησης (26) από την ακµή της τοµής του σωλήνα των καυσαερίων µέχρι το όριο στο στόµιο των καυσαερίων Σπρώχνετε το δακτύλιο στεγανοποίησης, το δακτύλιο πίεσης και την πλάκα στεγανοποίησης προς το στόµιο των καυσαερίων Τοποθετείτε την πλάκαστεγανοποίησης (2) περιστρέφοντας την και σφίγγετε γερά µε τη βίδα (27) Προσοχή: Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση πρέπει να γίνεται τοποθέτηση ενός καινούργιου δακτυλίου στεγανοποίησης (26) (βλ Εικόνα J) 2 Σπρώχνετε το σωλήνα επένδυσης (28) επάνω στο σωλήνα των καυσαερίων (θα πρέπει να εκτείνεται από την καπνοδόχο µέχρι το οπίσθιο τοίχωµα του κιβωτίου τοποθέτησης, βλ Εικόνα E + H) 3 Εικόνα E + H: Σηκώνετε τους σωλήνες στον τοίχο χρησιµοποιόντας λίγες καµπύλες Εισάγετε το σωλήνα των καυσαερίων (29) στην

9 καπνοδόχο µέχρι το όριο και ασφαλίζετε µε τη λαµαρινόβιδα (30) Προσοχή: Ο σωλήνας των καυσαερίων (29) µε τον σωλήνα επένδυσης (28) πρέπει να ανεβαίνουν προς τα επάνω σε όλο τους το µήλος να είναι στερεωµένοι γερά και µόνιµα µε πολυάριθµες δέστρες (3), επειδή σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να δηµιουργηθεί ένας φραγµός νερού, ο οποίος παρεµποδίζει την ελεύθερη απαγωγή των καυσαερίων 6 Σύνδεση του αερίου Εικόνα F: Ο αγωγός προσαγωγής του αερίου συνδέεται στο ρακόρ (0) µε εξωτερική διάµετρο 8 χιλ Προσοχή: εν επιτρέπεται να στραβώσει το ρακόρ σύνδεσης αερίου στη θερµάστρα Κρατάτε κόντρα προσεκτικά µε ένα κλειδί το ρακόρ σύνδεσης όταν το σφίγγετε! Η τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει να επιλέγεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η θερµάστρα να µπορεί να αφαιρεθεί και πάλι για εργασίες συντήρησης Πριν από τη σύνδεση στη θερµάστρα βεβαιώνεστε, ότι οι αγωγοί του αερίου είναι καθαροί από ακαθαρσίες, ρινίσµατα, κα! Στη Γερµανία η εγκατάσταση αερίου πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανονισµούς του Φύλλου Εργασίας DVGW G 607 Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές και διοικητικές διατάξεις 7 Περίβληµα της θερµάστρας Εικόνα F: Τοποθετείτε το καλώδιο σύνδεσης (32) του ανεµιστήρα Trumaven στο χειριστήριο (33) και οδηγείτε προς τα πίσω 2 Συνδέετε το καλώδιο σύνδεσης της λυχνίας ελέγχου ανάφλεξης (3) µε το καλώδιο (35) του συστήµατος αυτόµατης ανάφλεξης (Z) 3 Τοποθετείτε το περίβληµα επάνω στις κάτω γωνίες συγκράτησης (Εικόνα A: 36) στο κιβώτιο τοποθέτησης Οδηγείτε τη ράβδο πίεσης (9) στο χιτώνιο κεφαλής (37) και αφήνετε το περίβληµα να ασφαλίσει επάνω Τοποθετείτε την κεφαλή χειρισµού (38) επάνω στη ράβδο πίεσης (9) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το βέλος να δείχνει τη θέση 0 8 Ηλεκτρική σύνδεση 2 V στον ανεµιστήρα Trumavent A Πριν από την έναρξη της εργασίας σε ηλεκτρικά µέρη η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος εν αρκεί η διακοπή της παροχής στο χειριστήριο! Εικόνα H: Τοποθετείτε το καλώδιο σύνδεσης (32) από το χειριστήριο ανεµιστήρα (33) στη χωνευτή επαφή T και το καλώδιο διεύθυνσης (2) από τη µαγνητική βαλβίδα (Εικόνα F: 39) στη χωνευτή επαφή B του ανεµιστήρα (5) Η χωνευτή σύνδεση K αφορά µόνο τις συσκευές θέρµανσης Trumatic S 3002 K και S 5002 K και δε χρειάζεται 2 Συνδέετε τη συσκευή στο ασφαλισµένο δίκτυο του οχήµατος (κεντρικό ηλεκτρικό σύστηµα 5 0 Α) µε ένα καλώδιο 2 x,5 χλστ 2, ή στην περίπτωση µήκους άνω των 6 µ, µε καλώδιο 2 x 2,5 χλστ 2 Ο αρνητικός αγωγός στην κεντρική γείωση Στην περίπτωση της απευθείας σύνδεσης στην µπαταρία πρέπει να ασφαλίζονται ο θετικός και ο αρνητικός αγωγός Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται Faston, απόλυτα µονωµένες (σύστηµα πλακέ φις αυτοκινήτων 6,3 χλστ) Προσοχή: Σε περίπτωση αντίστροφης σύνδεσης των πόλων των συνδέσεων υπάρχει κίνδυνος να καούν τα καλώδια Εκτός αυτού παύει να ισχύει κάθε δικαίωµα απαίτησης εγγύησης ή ευθύνης εν επιτρέπεται η σύνδεση επιπλέον καταναλώσεων στον αγωγό προσαγωγής! Η διάταξη των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, των συσκευών ελέγχου και ρύθµισης για συσκευές θέρµανσης στο όχηµα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα παρεµπόδισης της απρόσκοπτης λειτουργίας τους υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Το σηµείο διάβασης όλων των αγωγών, οι οποίοι οδηγούν προς τα έξω, πρέπει να είναι στεγανό στο εκτινασσόµενο νερό Η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο του οχήµατος πρέπει να διακόπτεται για εργασίες ηλεκτροκόλλησης στο αµάξωµα Κατά τη χρήση τροφοδοτικών πρέπει να δίδεται προσοχή στο γεγονός ότι η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργείται µόνο µε χαµηλή τάση ασφαλείας σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 6072! Υπόδειξη: Για την σύνδεση περισσοτέρων συσκευών των 2 V συνιστούµε την χρήση του ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενου-εξαρτήµατος δικτύου Truma NT (κωδικός προϊόντος ) Το εξάρτηµα δικτύου- Truma (6 Α συνεχές ρεύµα) είναι επίσης κατάλληλο για τη φόρτιση συσσωρευτών µολύβδου (όχι για µπαταρίες κολλοειδούς πήγµατος!) Άλλες συσκευές φόρτισης επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο µαζί µε µια µπαταρία αυτοκινήτου 2 V για αντιστάθµιση Κατά τον υπολογισµό των αναγκών σε ισχύ να προσέξετε το ρεύµα εκκίνησης: Οι διακυµάνσεις στα δύκτυα µπορεί να έχουν διαφορά Μια ανοχή τάσεως U BR V είναι ακόµη αποδεκτή 9 ιάχυση θερµού αέρα Εικόνα H: Ο θερµός αέρας αναρροφάται µέσω του ανεµιστήρα Trumavent (5) και οδηγείται µέσω των τριών εξόδων θερµού αέρα στο διανοµέα αέρα () µε εύκαµπτους σωλήνες () κυρίως στην περιοχή δαπέδου του αυτοκινητοτροχόσπιτου Τα 3 στόµια στο διανοµέα αέρα () είναι για το σωλήνα φτερωτής Truma άr Ø 65 χλστ Σπρώχνετε καλά του σωλήνες φτερωτής στα στόµια θερµού αέρα Όταν δε χρησιµοποιούνται οι ανθεκτικοί στην πίεση αυθεντικοί σωλήνες φτερωτής της εταιρίας Truma, πρέπει οι σωλήνες να ασφαλιστούν µε δύο λαµαρινόβιδες Ø 2,9 χλστ Προσοχή: Πρέπει να συνδεθεί σε κάθε µια από τις τρεις εξόδους θερµού αέρα ο σωλήνας άr Ø 65 χλστ µε περισσότερες εξόδους αέρα Το σύστηµα ζεστού αέρα συγκροτείται ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήµατος Για το σκοπό αυτό υπάρχει διαθέσιµη µια πλούσια γκάµα προσθέτων εξαρτηµάτων (βλ ενηµερωτικό φυλλάδιο) Σχέδια µε τις ιδανικές προτάσετις τοποθέτησης για συγκροτήµατα ζεστού αέρα σε όλους τους συνηθισµένους τύπους τροχόσπιτων και αυτοκινητοτροχόσπιτων µπορούν να παραγγελθούν χωρίς επιβάρυνση από την εταιρία Truma 0 Ελεγχος λειτουργίας Πριν από τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά θα πρέπει να ελέγχονται από έναν ειδικό τεχνικό (µε τη µέθοδο πτώσης της πίεσης) η συσκευή, ο αγωγώς των καυσαερίων καθώς και η στεγανότητα ολόκληρης της εγκατάστασης αερίου Στη συνέχεια η συσκευή πρέπει να υποβάλλεται σε έναν έλεγχο του συνόλου των λειτουργιών της σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες χρήσης µε συµπληρωµένη την κάρτα εγγύησης, πρέπει να παραδίδονται στον κάτοχο του οχήµατος Υποδείξεις προειδοποίησης Η κίτρινη αυτοκόλλητη πινακίδα µε τις υποδείξεις προειδοποίησης, η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετείται από τον τεχνικό εγκατάστασης ή τον κάτοχο του οχήµατος, σε µια για κάθε χρήστη εµφανή θέση στο όχηµα (πχ στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν είναι αναγκαίο, παραγγέλλετε την πινακίδα από την εταιρία Truma 2 Ιδιαίτερες υποδείξεις τοποθέτησης Προσοχή: Αυτή η θερµάστρα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε αυτοκινητοτροχόσπιτα, τα οποία προορίζονται να λάβουν άδεια κυκλοφορίας στη Γερµανία! Σε άλλες χώρες πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή περιορισµοί για τη χρήση κατά τη διάρκεια της διαδροµής Κατά τη λειτουργία της θερµάστρας - ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της διαδροµής - πρέπει η καπνοδόχος να είναι ελεύθερη στο ρεύµα αέρος Κατά περίπτωση τοποθετείτε πρόσθετα µια προέκταση καπνοδόχου AKV (κωδικός προϊόντος ) 7

10 Οι κατασκευαστές των αυτοκινητοτροχόσπιτων παροτρύνονται, κατά περίπτωση να προσδιορίσουν σε δοκιµαστικές διαδροµές τον ιδανικό συνδυασµό µεταξύ της προέκτασης για την αναρρόφηση αέρα καύσης και της προέκτασης καπνοδόχου για τους διάφορους τύπους των οχηµάτων τους και να έρχονται σε συννενόηση µε την εταιρία Truma Οι υπερκατασκευές της στέγης καθώς και συσσωρευµένες αποσκευές στην περιφέρειατης καπνοδόχου των καυσαερίων παρεµποδίζουντη λειτουργία της θερµάστρας, ιδιαίτερα κατά τη διαδροµή Εξαιτίας αυτών ενδέχεται η φλόγα να καίει προς τα πίσω και να προκαλέσεις ζηµιές στη θερµάστρα και στο όχηµα Σε ααυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται επιπρόσθετες προεκτάσεις της καπνοδόχου, έτσι ώστε το εξάρτηµα της καπνοδόχου να προεκτέινεται τουλάχιστον 0 εκ επάνω από τα αντικείµενα Σε περίπτωση µη τήρησης αυτών των υποδείξεων δεν υφίσταται καµµία απαίτηση για παροχές εγγύησης για ζηµίες που θα έχουν προκληθεί στη θερµάστρα και στο όχηµα 2 Εάν στο δάπεδο του οχήµατος πρόκειται να γίνει συντήρηση µε προστατευτικό δαπέδου, πρέπει να καλυφθεί το στόµιο αναρρόφησης αέρας καύσης που βρίσκεται στο δάπεδο του οχήµατος, ώστε το νεφέλωµα ψεκασµού να µην προκαλέσει βλάβες στη λειτουργία της θερµάστρας Μετά το πέρας των εργασιών αφαιρείτε πάλι το κάλυµµα 8

11 Οροι εγγύησης κατασκευαστή της εταιρίας Truma Περίπτωση εγγύησης Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για ελαττώµατα της συσκευής, τα οποία µπορούν να αποδοθούν σε σφάλµατα υλικού ή κατασκευής Παράλληλα ισχύουν οι νόµιµες απαιτήσεις εγγύησης κατά του πωλητή Η απαίτηση εγγύησης δεν ισχύει στην περίπτωση ζηµιών στη συσσκευή - που είναι συνέπεια της χρήσης στις συσκευές µη πρωτοτύπων εξαρτηµάτων της εταιρλιας Truma, και για τη χρήση ακατάλληλων ρυθµιστών πίεσης αερίου, - που είναι συνέπεια της µη τήρησης των δικών µας οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης, - που είναι συνέπεια µη αρµόζοντος χειρισµού, - που είναι συνέπεια µη αρµόζουσας συσκευασίας για µεταφορά 2 Εκταση της εγγύησης Η εγγύηση ισχύει για ελαττώµατα στο πνεύµα της ενότητας, τα οποία εµφανίζονται εντός 2 µηνών από τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης αγοράς µεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή Ο κατασκευαστής θα αποκαταστήσει τέτοια ελαττώµατα µε βελτίωση, διατηρεί ωστόσο το διακαίωµα, αντί της αποκατάστασης των ελαττωµάτων να προβεί σε αντικατάσταση Αποκλείεται η αναγνώριση έµµεσων ζηµιών ή συνεπειών Παραµένουν αµετάβλητες οι διατάξεις του νόµου περί ευθύνης προϊόντων Επιπρόσθετες δαπάνες εξαιτίας δυσχερών συνθηκών αφαίρεσης και τοποθέτησης της συσκευής (πχαφαίρεση από τµήµατα επίπλων ή αµαξώµατος) δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως παροχές εγγύησης 3 Αναγνώριση της περίπτωσης εγγύησης Στη Γερµανία πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενηµερώνεται το κεντρικό τµήµα συντήρησης της εταιρίας Truma στο Putzbrunn/ Μόναχο Στο εξωτερικό είναι διαθέσιµοι οι εκάστοτε συνεργάτες συντήρησης (βλ κατάλογο διευθύνσεων) Οι αξιώσεις θα πρέπει να περιγράφονται λεπτοµερώς Επιπλέον πρέπει να υποβάλλεται το σωστά συµπληρωµένο πιστοποιητικό εγγύησης ή να αναφέρεται ο εργοστασιακ ςο αριθµός της συσκευής καθώς και η ηµεροµηνία της αγοράς Εφόσον η συσκευή αποστέλλεται στο εργοστάσιο, ο κατασκευαστής ελέγχει αν πρόκειται για µια περίπτωση ζηµιών σε θερµαντικά σώµατα (συστήµατα ανταλλαγής θερµότητας) πρέπει να αποστέλλεται µαζί και ο ρυθµιστ ςη πίεσης αερίου Η αποστολή στο εργοστάσιο πρέπει να γίνεται µε φορτωτική Σε περίπτωση παροχής εγγύησης το εργοστάσιο αναλαµβάνει τα έξοδα της αποστολής προς αυτό και της επιστροφής Σε περίπτωση που δεν υφίσταται περίπτωση εγγύησης, ο κατασκευαστής ειδοποιεί τον πελάτη και τον ενηµερώνει για τις δαπάνες επισκευής που δεν αναλαµβάνει ο κατασκευαστής Στην περίπτωση αυτή τον πελάτη βαρύνουν και τα έξοδα αποστολής Oι δαπάνες της χρησιµοποίησης της Τεχνικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Truma για την αποκατάσταση ενός ελαττώµατος, το οποίο εµπίπτει στην εγγύηση, και ιδιαίτερα οι δαπάνες για µεταφορά, τα οδοιπορικά, οι αµοιβές εργασίας και οι δαπάνες υλικού, βαρύνουν τον κατασκευαστή, για τις περιπτώσεις που η Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών χρησιµοποιείται εντός της Γερµανίας Οι επισκέψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών στο εξωτερικό δεν καλύπτονται από την εγγύηση 9

12 Service Mobiler Werkskundendienst In Deutschland stehen 30 Service-Techniker für Kundendienst, Prüfung der Gasanlagen und Reparatur zu Ihrer Verfügung - selbstverständlich auch nach Ablauf der Garantiezeit Die Zentrale beordert den nächstgelegenen Truma-Techniker auf kürzestem Anfahrtsweg zu Ihnen Bitte setzen Sie sich mit der Service-Zentrale in Putzbrunn in Verbindung oder benutzen Sie die Kundendienst-Anforderungskarte (letzte Umschlagseite) Telefon (0 89) Telefax (0 89) Technische Beratung: Tel (0 89) 6 7- oder -7 Internationaler Service und Vertrieb Belgien: Gautzsch-Gimeg NV, Drie Sleutelstraat 7, 9300 Aalst, Tel (0 53) , Fax (0 53) Dänemark: AC Lemvigh-Müller, Kronprinsessegade 26, 306 Kopenhagen, Tel (0 33 ) 05 32, Fax (0 33 ) Finnland: Kehä Caravan Tukku Oy, Anfallintie, Espoo, Tel (09) , Fax (09) Frankreich: Euro Accessoires, Route de Lamastre, BP 89, Tournon, Tel (0) , Fax () Großbritannien: Truma (UK) Ltd, Beeches Park, Derby Road, Burton Upon Trent, Staffs, DE 3 OBB Tel (0 2 83) , Fax (0 2 83) Griechenland: Bournas G - G Efthimiou OE, P Ralli 36 & AG Annis Egaleo, 22 Athen, Tel (0) 3 6, Fax (0) Island: AFL-Húsbílar ehf, Gránufélagsgata 9, 600 Akureyri, Tel (0 62) 79 50, Fax (0 6) Italien: Dimatec SpA, Via Galileo Galilei 7, Guanzate, Tel (0 3) , Fax (0 3) Japan: Carac Industry Co, Ltd --2 Heiwadai, Nerima-ku, Tokyo 79, Tel (03) , Fax (03) Luxemburg: Motorhomes Center, 3, rue de Mersch, 770 Saeul, Tel , Fax Geiben Ets sà rl Caravanes, 260, route d Esch, 5 Belvaux, Tel , Fax Niederlande: Gautzsch-Gimeg BV, Strijkviertel 25, 35 PH De Meern (Utr), Tel (03 06) , Fax (03 06) Norwegen: Neptus AS, Bruksveien 7, 390 Vollen, Tel (66 75) 99 50, Fax (66 75) 99 5 Österreich: Globus Mobil Park, 892 Wörschach 300, Tel ( ) 2 60, Fax ( ) 2 06 Caravan Hofer, Erdbergstraße 3, 030 Wien, Tel (0) , Fax (0) Wohnwagen-Pusch, Linzer Straße 38, 80 Gmunden, Tel (0 76 2) , Fax (0 76 2) Österreich (Verkauf und Service für Nutzfahrzeuge): Geissler GmbH, Neusarling 27, 3373 Kemmelbach/Ybbs, Tel (0 7 2) , Fax (0 7 2) Karl Krammer GmbH, Triester Str 20, 232 Wien, Tel () , Fax () Wölfel GmbH, Bosch-Dienst, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3, 2355 Wr Neudorf, Tel ( ) 6 2 3, Fax ( ) Polen: DRABPOL Spj, ul Jagiellońska 67/7, Częstochowa, Tel (0 3) , Fax (0 3) Portugal: JCL Andrade Lda, Apartado 79, 527 Feira Codex, Tel (05) , Fax (0 5) Marcampo Lda Artigos de Campismo, Av Alm Gago Coutinho, 56 D, 700 Lisboa, Tel (0) , Fax (0) Rußland: Companija Poliavto, Bachruschina Str 25/Zi 305 Moskau, Tel (0 95) , Fax (0 95) Slowakische Republik: Technocontrol Servis, Družstevná 8, 950 Komárno, Tel/Fax (08 9) Slowenien: Prebil DOO, Opekarska, 000 Ljubljana, Tel (0 6) , Fax (0 6) Spanien: Stimme SL, PI Mediterraneo, C/Ildefonso Carrascosa No 2, E-6560 Massalfassar (Valencia), Tel (0 96) , Fax (0 96) Schweden: Aktiebolaget Nordgas, Kratsbodavägen 9-5, 6865 Bromma, Tel (08) , Fax (08) Alde International Systems AB, Box 066 S-29 Färlöv/ Kristianstad, Tel (0 ) , Fax (0 ) Schweiz: Selzam AG, Harzachstraße 8, 80 Winterthur, Tel (0 52) , Fax (0 52) Tschechische Republik: KOV, Kolár & Synové, 280 Velim, Tel/Fax (03 2) Türkei: Kar-yat Karavan Yat San Tic Ltd Sti, Hasan Kamil Sporel Sok, Intas Sitesi A Blok No: 29, Kitiltoprak, 8030 Istanbul, Tel (02 6) , Fax (02 6) Ungarn: Virág Trans Bt, Üllői ut 807, 82 Budapest, Tel/Fax (0) Weißrußland: Tachograph GmbH, 5 P Brovki Str, Minsk, Tel (0 7) , Fax (0 7)

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Οδηγίες χρσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! 30050-94500 G 06 05/2005 E 04 05/2005 Fo. G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Θερμάστρα υγραερίου για τροχόσπιτα και άλλα υμουλκούμενα ματα Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Оδηγίες τοποθέτησης Άνεση εν κινήσει A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S 5002

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Άνεση εν κινήσει Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Θερμάστρα υγραερίου Trumatic S 2 Τροφοδοσία αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Εικόνα 2 Εικόνα 1 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Σύστημα κλιματισμού Saphir comfort IR 2α Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας Διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB NL F I E P GR Instructions for use and installations instructions Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Instructions d installation et d utilisation Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο,ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 5960 W DA 5990 W DA 5990 W EXT ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A / WTC 60-A

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα