στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013"

Transcript

1 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα 7-9/11/2013

2 Περιεχόμενα 0. Εισαγωγή 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 2. Μορφολογική ανάλυση των λ. σε -ωμα 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ - Η έννοια της περιληπτικότητας - Οι Κανόνες Κατασκευής Λεξημάτων (ΚΚΛ)

3 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) ) (1941) Νεοελληνική γραμματική (1994) Γραμματική της νέας ελληνικής Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή (1996) -μα: επίθημα παραγωγής μεταρηματικών ουδ. ουσ. που σημαίνουν α) την ενέργεια π.χ. κλάδεμα, β) το αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ. ίδρυμα, γ) ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας ανάλογα με τα συμφραζόμενα, π.χ. άνοιγμα

4 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Λεξικό της κοινής νεοελληνικής (1998): α) -μα: παράγει μεταρηματικά ουδ. ουσ. που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα, π.χ. διάβασμα, βίδωμα β) -ωμα: παράγει στην ιατρική ορολογία μετονοματικά ουδ. ουσ. που δηλώνουν παθολογική κατάσταση, π.χ. λίπωμα, σάρκωμα - αδένωμα, λέμφωμα

5 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Λξ Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (2002) -ωμα: επίθημα με δύο χρήσεις: α) σε ουδ. ουσ. από ρ. σε -ώνω, που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ. καρφώνω κάρφωμα, οργώνω όργωμα β) σε ιατρικούς όρους που δηλώνουν παθολογική κατάσταση ή σημείο που πάσχει, π.χ. λίπωμα, σάρκωμα, αδένωμα, λέμφωμα Πρόταση. Ξεχωριστά λήμματα: ρ η χ ρ ήμμ α) -μα (-εμα, -ωμα κτλ.) β) -ωμα (ιατρική ορολογία).

6 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ετυμολογικό λξ λεξικό της νέας ελληνική γλώσσας Ιστορία των λέξεων (2009) -ωμα: ιατρικοί όροι από την αρχαιότητα, π.χ. ΑΕ καρκίν-ωμα, ελληνιστικό σάρκ-ωμα, που μέσω του λατιν. -oma πέρασε σε σύγχρονους επιστημονικούς όρους, π.χ. αγγλ. melan-oma, lip-oma. Παρατήρηση Δεν αναλύεται η σημασιακή συνεισφορά του -ωμα. Τα παραδείγματα ανήκουν σε τρεις ομάδες: α) ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας, π.χ. δικαίωμα β) σύνολο, π.χ. φύλλωμα γ) ιατρικοί όροι, π.χ. σάρκωμα.

7 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα -μα ΚΚΛ για την κατασκευή μεταρηματικών ουδ. ουσ. που δηλώνουν την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας : [[Χ] Ρ (-μα) επίθημα ] Ο κλαδεύω κλάδεμα, τελειώνω τελείωμα Αν το ρήμα-βάση λήγει σε -ώνω, το παράγωγο ουσ. λήγει σε -ωμα, αυξάνοντας την αμφισημία του τέρματος -ωμα.

8 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα -ωμα (ιατρική ορολογία) Σχηματίστηκε στην ΑΕ με αλλαγή των δομικών ορίων (ρ. σε -όω και επίθημα -μα), λ.χ. στέφαν(ος) στεφαν(όω) στεφάν-ω-μα, αλλά σκύφ(ος) σκύφ-ωμα Εφαρμόζεται σε βάση επίθετο ή ουσιαστικό, π.χ. μελαν(ός) μελάν-ωμα καρκίν(ος) καρκίν-ωμα ΚΚΛ: [[Χ] Ο/Ε (-ωμα) επίθημα ] Ο Στη ΝΕ το -ωμα είναι επιστημονικό επίθημα (στην ιατρική οι όροι δηλώνουν παθολογική κατάσταση) Οι όροι προέρχονται: α) από την ΑΕ π.χ. καρκίν-ω-μα, σάρκ-ω-μα, αθήρ-ωμα β) ως δάνεια από αναγνώριση από ευρωπαϊκές γλώσσες όπου δημιουργήθηκαν, π.χ. αγγλ. adenoma, γαλλ. adénome > ΝΕ αδένωμα γ) ως μεταφραστικά δάνεια, π.χ. αγγλ. fibroma, γαλλ. fibrome > ΝΕ ίνωμα.

9 2. Μορφολογική ανάλυση -ωμα (ιατρική ορολογία) των όρων σε -ωμα Εφαρμόζεται σε ονοματική βάση (επίθετο ή ουσιαστικό): α) επίθετο (χρωματικός όρος), π.χ. μελαν(ός) μελάνωμα, γλαυκ(ός) γλαύκωμα β) ουσιαστικό που αναφέρεται σε χαρακτηριστικό χρώμα, σχήμα, μέγεθος, μγ σύσταση, π.χ. κόνδυλ(ος) ( κονδύλ-ωμα, λίπ(ος) λίπωμα γ) ουσιαστικό που αναφέρεται σε μέρος του σώματος όπου εκδηλώνεται η παθολογική κατάσταση, π.χ. αδέν(ας) ( αδένωμα, οστ(ό) οστέωμα δ) ουσιαστικό που αναφέρεται σε ασθένεια, π.χ. γάγγραιν(α) γαγγραίνωμα, καρκίν(ος) καρκίνωμα. Εχει [+λόγιο] χαρακτήρα και επιλέγει βάσεις με όμοιο χαρακτήρα, π.χ. οστέ-ωμα αλλά *κοκάλ-ωμα.

10 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα -ωμα (ορολογία της βοτανικής και της ζωολογίας) Π.χ. φύλλωμα. Στην ελληνιστική εποχή = παράγωγο με το επίθημα -μα του ρ. φυλλόω ντύνω με [[Χ] Ρ (-μα) μ επίθημα ] Ο φύλλα Στη ΝΕ στη λ. φύλλωμα έχει συντελεστεί μετακίνηση των ορίων των μορφημάτων και αλλαγή του ΚΚΛ: ΚΚΛ: [[Χ] Ο (-ωμα) επίθημα ] Ο Κατασκευάζει περιληπτικά ουσιαστικά: φύλλωμα το σύνολο των φύλλων φυτού, δέντρου τραχέωμα το σύνολο του υδραγωγού συστήματος σε ένα φυτό, που αποτελείται από τις τραχείες και τα τραχεοειδή πτέρωμα/φτέρωμα το σύνολο των φτερών και των πούπουλων που καλύπτουν το σώμα των πτηνών πτίλωμα τα πούπουλα που αποτελούν το φτέρωμα του πτηνού τρίχωμα το σύνολο των τριχών που καλύπτουν το σώμα των ζώων και ορισμένα τμήματα του ανθρώπινου σώματος εκτός από το κεφάλι και το πρόσωπο

11 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα Περιληπτικά ουσιαστικά: δηλώνουν σύνολα οντοτήτων ή αντικειμένων Η περιληπτική σημασία υπήρχε στην ΑΕ: ΑΕ λ. ῥίζωμα (< ῥιζόω) ῥ ) το σύνολο των ριζών ενός δέντρου (περιληπτικό) Πώς έγινε το πέρασμα από τη σημασία ενέργεια ή αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος στη σημασία σύνολο ;

12 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα Διαδικασία σημασιακής μεταβολής με αλυσιδωτές μετωνυμίες: Α) η αρχική αφηρημένη σημασία ριζώ(νω) ρίζωμα ενέργεια του ριζώνω Β) μεταβάλλεται σε πιο συγκεκριμένη αποτέλεσμα της ενέργειας, Γ) αυτή μεταβάλλεται στη συγκεκριμένη περιληπτική σημασία σύνολο ριζών, που συνιστά το μέσο με το οποίο υλοποιούνται η ενέργεια και το αποτέλεσμα που δηλώνει το ρήμα, Δ) δημιουργείται από την περιληπτική σημασία η νεότερη εξειδικευμένη σημασία υπόγειος βλαστός με ρίζες μέσω του οποίου ριζώνουν ρζ και πολλαπλασιάζονται ορισμένα πολυετή φυτά (δάνειο της ΝΕ από ευρωπαϊκές γλώσσες στην ορολογία της βοτανικής) ΝΕ ρίζωμα πολύσημο. Η αμφισημία αίρεται από τα συμφραζόμενα ή/και την περίσταση επικοινωνίας. Τα τέσσερα αυτά στάδια σημασιακής αλλαγής δεν υλοποιούνται πια συγχρονικά: λ.χ. φύλλ(ο) φύλλωμα, τρίχ(α) τρίχωμα.

13 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα Το παράγωγο περιληπτικό ουσιαστικό αναφέρεται σε διακριτή οντότητα (λ.χ. τα φυλλώματα των δέντρων) Το αντιλαμβανόμαστε ως σύνολο που αποτελείται από μια τάξη (ΦΥΛΛΑ), από υψηλό αριθμό (ΦΥΛΛΑ), που είναι μεν διακριτά και αριθμητά, αλλά συνεμφανίζονται με τρόπο φυσιολογικό, αφού το φύλλωμα καλύπτει όλο το δέντρο (εκτός από τον κορμό του), το τρίχωμα καλύπτει όλο το σώμα ενός ζώου, το πτέρωμα όλο το σώμα ενός πτηνού.

14 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα -ωμα στη γονιδιωματική Γενετική (Genetics): η επιστήμη που ασχολείται με τα γονίδια (gene) Γονιδιωματική / γενωμική (Genomics): η επιστήμη που ασχολείται λί με το γονιδίωμα (genome), αναλύει τη δομή και τη λειτουργία του συνόλου του DNA ενός οργανισμού. Η λ. γονιδίωμα (genome) είναι σύμμειγμα/συμφυρμός (blend), ένα είδος συντομευμένου συνθέτου από τα ουσιαστικά γονίδι(ο) και (χρωμόσ)ωμο (gene + chromosome). Ωστόσο το σύμμειγμα δεν έχει τη μορφή *γονιδίωμο αλλά γονιδίωμα. Αν γονιδίωμα = το σύνολο των γονιδίων, γιατί να μην υποθέσουμε ότι ο όρος παράγεται όπως και το φύλλωμα, δηλ. γονίδιο + -ωμα (περιληπτική σημασία); Στη νεότερη ηλεκτρονική έκδοσή του το OED (2013) προτείνει: αγγλ. genome < gene + -ome < γερμ. Genom.

15 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα Ο όρος γονιδίωμα αποτελεί τον πυρήνα γύρω από τον οποίο δημιουργείται ένας κλάδος πολύ δυναμικός και νεολογιογόνος σε επίπεδο κατασκευής όρων, ωματική (ή ωμική) τεχνολογία (omics technology)

16 2. Μορφολογική ανάλυση των όρων σε -ωμα ωματική (ή ωμική) τεχνολογία Ο όρος σχηματίστηκε με απόσπαση του τελικού τεμαχίου από τον όρο Gen-omics (γονιδι-ωματική ή γεν-ωμική) και χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα φυσικών επιστημών και μηχανικής, σκοπός των οποίων είναι η ανάλυση της βιολογικής πληροφορίας σε διαφορετικά επίπεδα, όπως το γονιδίωμα (genome), το μεταγράφωμα (transcriptome), το πρωτεΐνωμα ή πρωτέωμα (proteome), το μεταβόλωμα (metabolome), το αλληλεπίδρωμα (interactome) κ.ά. και Με βάση τους όρους αυτούς κατασκευάζονται νέοι όροι, για να κατονομαστούν οι νέοι ανάλογοι κλάδοι, π.χ. Μεταγραφωμική (Transcriptomics): μελετά το μεταγράφωμα, Πρωτεϊνωμική ή Πρωτεωμική (Proteomics): μελετά τις πρωτεΐνες με σκοπό την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της ρύθμισης των βιολογικών συστημάτων, Αλληλεπιδρωμική (Interactomics) κ.ά.

17 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ Από τις 4 περιπτώσεις είναι καταγραμμένες: στις γραμματικές 1 (-μα) στα λεξικά 2(μα (-μα, -ωμα, ιατρ.) ) Στη 2 η επαναδιατυπώσαμε τον ΚΚΛ, αφού ως βάση μπορεί να τεθεί όχι μόνο ουσιαστικό αλλά και επίθετο. Η 3 η (-ωμα, βοτ./ζωολ.), ενώ έχει διαρκή παρουσία από την αρχαιότητα, δεν έχει καταγραφεί, Η 4 η (-ωμα, γονιδ.) επίσης, δικαιολογημένα όμως, γιατί συνδέεται με το φαινόμενο της νεολογίας: η γονιδιωματική είναι νέος επιστημονικός κλάδος με πολλούς νεολογικούς όρους και ένα νέο επίθημα (-ωμα)

18 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ Η έννοια της περιληπτικότητας Τελικά η ΝΕ διαθέτει ένα ή τρία επιθήματα -ωμα; Κατά τη δομιστική θεωρία αλλά και από την άποψη της υπολογιστικής γλωσσολογικής λ ανάλυσης με στόχο την (ημι)αυτόματη μετάφραση έχουμε 3 ομώνυμα επιθήματα (ταύτιση μόνο στο σημαίνον όχι στη σημασία). Πρόκειται για επιστημονικά επιθήματα (σε ορολογίες επιστημών): ) α) της ιατρικής παθολογική κατάσταση, όγκος, β) της βοτανικής λ.χ. φύλλωμα το σύνολο των φύλλων ενός δέντρου, ενός φυτού, και της ζωολογίας π.χ. πτέρωμα/φτέρωμα ρ μ το σύνολο των φτερών και των πούπουλων των πτηνών γ) στην ορολογία της γονιδιωματικής το σύνολο των γονιδίων

19 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ Ωστόσο στο γνωσιακό επίπεδο υπάρχει κάτι κοινό: η εικόνα όπου πολλές μικρές οντότητες συνιστούν μία ενότητα, ένα σύνολο, παρά την πολλαπλότητα. Κεντρική η έννοια της περιληπτικότητας: η ανθρώπινη αντίληψη του κόσμου (πλάνη των αισθήσεων) θεωρείται βάση για τη δομή της ανθρώπινης γλώσσας Π.χ. η όραση: το μάτι μας δεν διακρίνει αντικείμενα με ελάχιστη διάμετρο, δά όταν δηλαδή δή είναι πολύ μικρά (π.χ. κόκκοι σκόνης). Επίσης, δεν βλέπει ούτε αυτά που είναι σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, τα θεωρεί σαν ένα όταν είναι πολύ κοντά, π.χ. το δάσος: από μακριά δε μπορούμε να διακρίνουμε τα δέντρα και τα βλέπουμε σαν ένα ενιαίο πράγμα.

20 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ 2 κατηγορίες περιληπτικών μη απλών ουσιαστικών: α) ) όσα έχουν αποκλειστικά περιληπτική σημασία και αναφορά (πρωτογενής), στην οποία συμβάλλει καθοριστικά το επίθημα: σκυλο-λόι, γυναικο-μάνι, κλεφτ-ουριά, παπαδ-αριό. Η μειωτική σημασία των πρωτογενώς περιληπτικών μη απλών ουσιαστικών οφείλεται στην απώλεια της οντολογικής ατομικότητας των [+ανθρώπινων] μελών που απαρτίζουν τα σύνολα αυτά β) όσα έχουν μόνο περιληπτική αναφορά (αλλά όχι περιλητική σημασία) (δευτερογενής), πβ. ανθρωπότητα (έναντι τρυφερότητα), εργατιά (έναντι τσιγκουνιά), κυβέρνηση (έναντι διεύρυνση) Στην περίπτωση αυτή δεν ευθύνονται άμεσα τα επιθήματα για την περιληπτική αναφορά, η οποία συνδέεται με την ιδιότητα δό των ουσιαστικών αυτών να ανήκουν στις σημασιακές κατηγορίες ιδιότητα, ενέργεια Αυτά δεν είναι εγγενώς μειωτικά.

21 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ Το επιστημονικό επίθημα -ωμα κατασκευάζει πρωτογενώς περιληπτικά ουσ.: εμφανές στην επιστήμη της βοτανικής και ζωολογίας αλλά και της γονιδιωματικής. Στην ιατρική αυτό είναι περισσότερο εμφανές σε επίπεδο αναφοράς παρά σημασίας.

22 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ Απουσία μειωτικής σημασίας στα ουσιαστικά σε -ωμα: α) αναφέρονται σε [-ανθρώπινα] και β) η υποκειμενικότητα, και συνεπώς και η μειωτική σημασία που συνδέεται με αυτή, δε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στον επιστημονικό λόγο. Το επίθημα -ωμα, επειδή είναι επιστημονικό, δεν εμπεριέχει μειωτική σημασία Η ιστορική διαδρομή του -ωμαμ είναι ενδιαφέρουσα: φρ η περιληπτικότητα γεννιέται δευτερογενώς με το -μα, αλλά δημιουργείται το επίθημα -ωμα πρωτογενώς περιληπτικό Παρόμοια η ιστορία του επιθήματος -μός, ό π.χ. αφανίζ(ω) ) αφανισ-μός, από το οποίο παράγεται το -ισμός, που όμως κατασκευάζει ουσιαστικά με δευτερογενή περιληπτική αναφορά, π.χ. ελλην-ισμός, ρουχ-ισμός. Το πέρασμα από το -μα με τη σημασία ενέργεια ή αποτέλεσμα και τη δευτερογενή περιληπτικότητα στο -ωμα με τη σημασία σύνολο και την πρωτογενή περιληπτικότητα ισχύει και διαγλωσσικά.

23 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ Οι Κανόνες Κατασκευής Λεξημάτων Το -ωμα με πόσους ΚΚΛ συνδέεται; 1) [[Χ] Ρ (-μα)επίθημα] Ο. 2) [[Χ] Ο (-ωμα) επίθημα ] Ο (Βοτανική, Ζωολογία, Γονιδιωματική) 3) [[Χ] Ο/Ε (-ωμα) επίθημα ] Ο (Ιατρική)

24 3. Προτάσεις για τη Γραμματική της ΝΕ Άμεση ανάγκη να συνταχθεί η Γραμματική της ΝΕ, ιδίως η Γραμματική της επιστημονικής ΝΕ Θα συμβάλει στην περιγραφή και ανάλυση των ευρωπαϊκών γλωσσών: τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών επιθημάτων είναι κοινά στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Τα επιθήματα της γενικής γλώσσας φέρουν σημασιακή οδηγία ξεχωριστή ξχ σε κάθε γλώσσα. Τα επιστημονικά επιθήματα = τα γλωσσικά εργαλεία με τα οποία οι επιστήμονες προσπαθούν να περιγράψουν και να ταξινομήσουν με ακρίβεια και συνέπεια τον κόσμο που τους περιβάλλει. Φέρουν σημασία κοινή στις ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. -ωμα παθολογική κατάσταση, όγκος στην ιατρική στη ΝΕ και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Για το λόγο αυτό υπόκεινται πιο εύκολα σε δανεισμό σε σχέση με τα επιθήματα της γενικής γλώσσας

25 Βιβλιογραφία Aliquot-Suengas S., Référence collective / sens collectif : La notion de collectif à travers les noms suffixés du lexique français, δ.δ., Université Lille III, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α., Η νεολογία στην κοινή νεοελληνική, Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Παράρτημα αρ. 65, Θεσσαλονίκη, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α., Νεολογικός δανεισμός της νεοελληνικής Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και αγγλοαμερικανική Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α., «Διαδικασίες κατά τη δημιουργία των όρων», Ελληνική γλώσσα και ορολογία - Πρακτικά του 1ου συνεδρίου ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 1997, σ Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α., Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ., Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. & Σ. Γαλανή, «Το επίθημα -ισμός στη νεοελληνική», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 15, Θεσσαλονίκη, 1995, σ Αναστασιάδη Α. & Α. Φλιάτουρας «Το επίθημα -ωμα στην ιατρική ορολογία», Ελληνική γλώσσα και ορολογία - Πρακτικά του Δ συνεδρίου ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 2003, σ Βελούδης Γ., Από τη σημασιολογία της ελληνικής γλώσσας Όψεις της επιστημικής τροπικότητας,, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ., Berrendonner Α. & V. Clavier, «Examen d une série morphologique dite improductive en français : Les noms dénominaux en -age», Silexicales 1, Université de Lille, 1997, Corbin D., Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 τ., Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1989, 2η έκδ. Villeneuve d Ascq, Presses Universitaires de Lille, Corbin D., Introduction. La formation des mots : structures et interprétations, Lexique 10, Villeneuve d Ascq, Presses Universitaires de Lille, 1991, pp Ευθυμίου Α., Περιληπτική σημασία/αναφορά στα επιθηματοποιημένα ουσιαστικά της Νέας Ελληνικής, Ελληνική γλωσσολογία Πρακτικά του Γ διεθνούς γλωσσολογικού συνεδρίου για την ελληνική γλώσσα, Αθήνα, 1999, σ Kerbrat-Orecchioni C., L énonciation De la subjectivité dans le langage, Paris, Masson & Armand Colin, 1980, Κλαίρης Χρ. & Γ. Μπαμπινιώτης Γραμματική της νέας ελληνικής Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Γραμματική της νέας ελληνικής Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή, ή Ι. Το όνομα-αναφορά στον κόσμο της πραγματικότητας, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, Kocourek R., La langue française de la technique et de la science, O. Brandstetter Verlag GMBH & CO.KG, Wiesbaden, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998, (ΛΚΝ). Liddell H.G. & R. Scott, Greek-English Lexicon With a Revised Supplement, Clarendon Press, Oxford, Μπαμπινιώτη Γ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας, 1998, 2002, (ΛΝΕ). Μπαμπινιώτη Γ., Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας Ιστορία των λέξεων, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας, Paul J., Le vocabulaire de la chimie : spécificité de la suffixation nominale, αδημοσίευτη κύρια μεταπτυχιακή εργασία (DEA), Université Lille III, Robert P., Le Petit Robert, Dictionnaire i alphabétique et analogique de la langue française, Société du Nouveau Littré, Paris, Συμεωνίδης Χ., Γ. Ξενής, Α. Φλιάτουρας, Λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α, Β, Γ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Sweetser Ε., From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure, The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, vol. III, Oxford, Clarendon Press, OED Online. June Oxford University Press. <http://www.oed.com/view/entry/77619?p= a046gtmoskype&d=77619>. Τριανταφυλλίδης Μ., Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής) (1941), Αθήνα, ΟΕΣΒ, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ., Τσοπανάκης Α., Νεοελληνική γραμματική, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, Webster s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Merriam Webster Inc., USA, 1993.

26 Σας ευχαριστώ

-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek

-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 2 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τέρμα -ωμα είναι αμφίσημο, αφού μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ

1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Le morphème eid(is) en grec moderne Anna Anastassiadis-Syméonidis RÉSUMÉ 1 1 Το μόρφημα ειδ(ής) στη Νέα Ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εξετάζεται η πολύσημη λ. εἶδος της ΑΕ, που συνδέεται σημασιακά με την έννοια ΒΛΕΠΩ, καθώς και το ΑΕ στοιχείο ειδής, που κληρονομεί

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας. Les formants de la terminologie grecque petro- et litho- Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1 1. Πετρ(ο)- και λιθ(ο)- ως στοιχεία της ελληνικής ορολογίας Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πέτρα και λίθος διατρέχουν την ιστορία της ελληνικής, ωστόσο οι σχέσεις τους δεν παρέμειναν αναλλοίωτες.

Διαβάστε περισσότερα

Anna Anastassiadis-Symeonidis

Anna Anastassiadis-Symeonidis ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡιΛΗΨΗ Εξετάζονrαι δύο διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη δημιουργία των όρων, η μεταφραστtκή διαδικασία, προϊόντα ιης οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 7-9 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα Επιστημονική Επιτροπή E E Λ L Ε Τ Ο Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη και προεκτάσεις για τη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία

Συγκριτική μελέτη και προεκτάσεις για τη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία 759 -άκι & -ette: Τα υποκοριστικά επιθήματα της ελληνικής και της γαλλικής. Συγκριτική μελέτη και προεκτάσεις για τη γλωσσική εκμάθηση και διδασκαλία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Résumé

Διαβάστε περισσότερα

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference

Approved abstracts of the papers for the 9 th Conference ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 th Conference «Hellenic Language and Terminology» Athens, 7-9 November 2013 Scientific Committee E E Λ L Ε Τ Ο Approved abstracts of the papers

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική. La morphologie des termes de couleur du Grec Moderne. 0 Εισαγωγή. Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μορφολογία των χρωματικών όρων στη Νέα Ελληνική Κατερίνα Αλεξανδρή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια, πολλοί είναι οι ερευνητές που μελετούν το πεδίο της ορολογίας των χρωμάτων σε πολλές γλώσσες. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr

gjxydo@uoi.gr, mpavlakou@upatras.gr Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ * Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος 1 & Μαρία Παυλάκου 2 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις

24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις 1 24 Κατασκευή ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής ορολογίας Γενικές παρατηρήσεις Τζιάφα Ελένη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εν λόγω έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λεξικού οικονομικής-χρηματιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση

Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr Ημερίδα - Αθήνα 7/11/2013 «Οι εθνικές γλώσσες και η ορολογία στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση

Μελέτη της ειδικής γλώσσας του χρηματιστηρίου. με βάση σώματα κειμένων και στόχο την αυτόματη μετάφραση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Των Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Πρακτικά Ημερίδας «Παιδική Λεξικογραφία και Χρήση Λεξικού στην Προσχολική και Σχολική Ηλικία» 26 Οκτωβρίου 1999 Επιμέλεια Γαβριηλίδου Ζωή 5

Διαβάστε περισσότερα

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK

DIFFUSION OF TERMINOLOGY IN MODERN GREEK 1 Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ελένη Ευθυμίου Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μελέτη των ποικίλων ζητημάτων που αφορούν την ανάπτυξη και χρήση ορολογίας συμβάλλει στην προβολή μίας σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ;

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡ0ΛΟΓΙΑ; Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην ανακοίνωση εξετάζονται τα επιστημονικά λεξιλόγια της φυσικής και της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών

Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών Αγγελική Ι. Σακελλαρίου και Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης asakellariou@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τα δάνεια της Νεοελληνικής από την Αγγλική Γλώσσα - Μορφολογική ανάλυση

Τα δάνεια της Νεοελληνικής από την Αγγλική Γλώσσα - Μορφολογική ανάλυση Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 159-176, 2014 Τα δάνεια της Νεοελληνικής από την Αγγλική Γλώσσα - Μορφολογική ανάλυση Γρηγόρης Σκιαδάς griskiadas@sch.gr Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις των ανακοινώσεων του 6 ου Συνεδρίου

Περιλήψεις των ανακοινώσεων του 6 ου Συνεδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY SOCIÉTÉ HELLÉNIQUE DE TERMINOLOGIE 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» E E Λ L Ε Τ Ο Επιστημονική Επιτροπή Περιλήψεις των ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE

International Conference of Greek Linguistics. the 10th. DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE DEMOCRITUS UNIVERSITY of THRACE the 10th International Conference of Greek Linguistics Edited by Zoe Gavriilidou Angeliki Efthymiou Evangelia Thomadaki Penelope Kambakis-Vougiouklis Komotini 2012 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι 4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι Η µετάφραση ξένων όρων συνδέεται στενά µε το γενικότερο φαινόµενο του δανεισµού, εφόσον οι προς µετάφραση όροι εισέρχονται στη γλώσσα ως δάνεια από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 1. Terminologie de la Physique corpusculaire. 0 Εισαγωγή. Αννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ορολογία της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 1. Terminologie de la Physique corpusculaire. 0 Εισαγωγή. Αννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορολογία της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 1 Αννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η ορολογία των στοιχειωδών σωματιδίων που δηλώνονται με γλωσσικά σημεία. Εξετάζεται η προέλευσή τους και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα