ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ (εκτός 9-11), (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται το ενδιαφέρον στα τρία γένη της ποίησης και τα κύρια κατασκευαστικά τους γνωρίσματα. β)εντοπίζεται η σχέση λυρικής ποίησης και μύθου. Βασικές έννοιες: έπος, λυρική ποίηση, δράμα, μύθος. σελ α) Πηγές τροφοδότησης της λυρικής ποίησης (ονομαστικά) β) Ανάπτυξη της επίδρασης που άσκησε το αρχαϊκό έπος στη λυρική ποίηση Κεφ. ΙΙΙ, (εκτός η 15 η ) α) Προσδιορισμός της έννοιας του επιθέτου λυρικός κατά τους αλεξανδρινούς γραμματικούς (α. ποίηση που ψαλλόταν με τη συνοδεία λύρας και μετά με οποιοδήποτε μουσικό όργανο β. λυρικός και μελικός ως ισοδύναμα εναλλακτικά γ. ελεγειακή αδόμενη και ιαμβική μη αδόμενη. Κριτήριο: το μουσικό όργανο). β) Διαίρεση κατά το μουσικό όργανο (α βαθμού): καθεαυτή λυρική/λύρα, ευρύτερα λυρική, κατά τη διάλεκτο: ιωνική, αιολική, δωρική (κατά τα μέτρα). γ) Διαίρεση β βαθμού: μονωδική λυρική ποίηση, χορική λυρική ποίηση. Τα χαρακτηριστικά τους. δ) Διαίρεση γ βαθμού (ανάλογα με τη λειτουργική ανάγκη που εξυπηρετούσαν): για θεούς ή για θνητούς. Επιμέρους είδη (ονομαστικά ). Από τη σελίδα 17 ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σχετικά με το επίγραμμα και λίγες πληροφορίες που βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν την αποσπασματικότητα, με την οποία μας παραδόθηκαν τα κείμενα του αρχαϊκού λυρισμού. σελ. 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής») Αξιοποίηση του πίνακα με τους κυριότερους εκπροσώπους. Β. Επιπλέον πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον διδάσκοντα για τη διδασκαλία της Εισαγωγής (Προέρχονται από σχετικό βιβλίο μου). 1. Ἡ γένεση τῆς λυρικῆς ποίησης Ἡ λυρική ποίηση ἐμφανίζεται παράλληλα μέ τήν ἐπική ποιητική παραγωγή. Ἀρχικά συνοδεύει ἐκδηλώσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ὅπως εἶναι ἡ ἐργασία, οἱ γαμήλιες τελετές ἤ οἱ λατρευτικές συνάξεις. Ἡ παράλληλη αὐτή ὕπαρξη τῶν δύο γενῶν, τοῦ ἔπους καί τῆς λυρικῆς ποίησης, μαρτυρεῖται καί ἀπό τό ἔπος, πού μᾶς παρέχει ἀρκετά δείγματα λυρικῆς ποίησης, ὁπως εἶναι ὁ παιάνας πού ψάλλεται πρός τιμή τοῦ Ἀπόλλωνα 1, τό τραγούδι μέ τό ὁποῖο τιμοῦν τήν ἀδελφή τοῦ Ἀπόλλωνα οἱ κοπέλες 2, ἕνας ὑμέναιος 3 καί οἱ 1 Ιλ. Α Ιλ. Π Ιλ. Σ 493 1

2 θρῆνοι 4 γιά τόν Πάτροκλο καί τόν Ἕκτορα. Τά δύο γένη συνυπάρχουν, ἀλλά προηγεῖται ἡ τελειοποίηση καί ἑπομένως ἡ ἐπικράτηση τοῦ ἔπους. Σταδιακά ἡ νέα ποιητική μορφή ἀναπτύσσεται καί μάλιστα ἀνταγωνιστικά πρός τό κυρίαρχο ἔπος, γιά νά ἐπικρατήσει κατά τόν 7 ο και 6 ο αἰώνα, καθώς τότε ἀκριβῶς ὑποχωρεῖ ἡ ἐπική δημιουργία. Ἡ ἐξέλιξη τοῦ νέου γένους δέν εἶναι βέβαια τυχαία, ἀντίθετα ὀφείλεται κυρίως στά νέα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα, πού διαμορφώνονται, καί συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν ἐξέλιξη τῆς πόληςκράτους. Βρισκόμαστε σέ μία ἐποχή, κατά τήν ὁποία διαφοροποιεῖται ὁ τρόπος διακυβέρνησης, διότι σέ πολλές πόλεις καταργεῖται ἡ βασιλεία καί ἡ ἐξουσία διεκδικεῖται ἀπό νέες κοινωνικές ὁμάδες, πού ἀντλοῦν τή δύναμή τους ὄχι ἀπό τό κληρονομικό δίκαιο ἤ τήν ἀριστοκρατική τους καταγωγή, ἀλλά ἀπό τόν πλοῦτο πού ἀποφέρει ἡ ἵδρυση τῶν ἀποικιῶν, ἡ ἀνάπτυξη τῆς ναυτιλίας, ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἐμπορίου. Ἡ διεκδίκηση αὐτή συχνά ὁδηγεῖ στή σύγκρουση καί ἡ κοινωνία γίνεται πεδίο ἀντιπαράθεσης καί ταραχῶν μέ πρωταγωνιστές πρόσωπα διαφορετικῆς κοινωνικῆς ἀφετηρίας, ἀλλά μέ θεατές ὁλόκληρο τό κοινωνικό σῶμα. Ἡ ἡρωική ἐποχή τοῦ ἔπους μέ τά ἡρωικά πρότυπα δράσης καί τά πρόσωπα, πού διακρίνονται ἀπό σύνολο ἀρετῶν καί ὑπηρετοῦν ἀπόλυτες ἀξίες, ἔχει πλέον παρέλθει, γι αὐτό μαζί παρέρχεται καί ἡ ποίηση πού τήν ἐξέφραζε, τό ἔπος. Ἡ μεταβολή, ἄλλωστε, εἶχε ἤδη ἀρχίσει ἀπό τήν ποίηση τοῦ Ἡσιόδου. Ὁ ποιητής μέ τό ἔργο του Ἔργα καί Ἡμέραι ἐκφράζει ἑνα νέο προβληματισμό, πού ἀσχολεῖται μέ τή σκληρότητα τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς, τήν ἀξιοπρέπεια καί τή δικαίωση τῆς τίμιας ἐργασίας. Γι' αὐτό ὁ Ἡσίοδος θεωρεῖται ἀπό πολλούς ὁ πρόδρομος τῆς λυρικῆς ποίησης ὡς πρός τό περιεχόμενο καί τό ὕφος. Ἡ νέα πραγματικότητα πλουτίζει τήν ἐμπειρία καί τό βίωμα τῶν ἀνθρώπων, ἀμφισβητεῖ κληρονομημένες πεποιθήσεις καί σταθερές παραδοσιακές ἀξίες τῆς ἀριστοκρατίας καί κυρίως ἀφυπνίζει τήν ἀτομικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ἄνθρωποι προβληματίζονται, ἀποκτοῦν αὐτοσυνείδηση, διαμορφώνουν προσωπικές θέσεις καί τίς ἐκφράζουν. Ὁ μῦθος τοῦ ἔπους καί ἡ περιγραφική του ἀπόδοση μέσῳ τῆς ἀντικειμενικῆς ἀφήγησης δέν μπορεῖ νά εἶναι πλέον ὁ ἐκφραστικός τρόπος τῶν ποιητῶν. Οἱ νέοι δημιουργοί θέλουν νά ἐξωτερικεύσουν τόν ἐσωτερικό τους κόσμο, νά ἐκφράσουν τά συναισθήματά τους, νά προβάλουν τίς ἀντιλήψεις τους, νά κρίνουν τίς καταστάσεις, γι' αὐτό μετακινοῦνται ἀπό τό τρίτο πρόσωπο τοῦ ἔπους στό πρῶτο πρόσωπο καί ἀποφεύγουν σέ γενικές γραμμές τόν ἀρχαῖο μῦθο - ἤ τόν χρησιμοποιοῦν παραδειγματικά - γιά νά περιγράψουν καταστάσεις, ὅπως οἱ ἴδιοι προσωπικά τίς γνώρισαν καί τίς βίωσαν, γι' αὐτό ἡ λυρική ποίηση θεωρεῖται "προσωπική" ποίηση. Ἔτσι, ὁ Β. Snell ὀνόμασε τό κεφάλαιο πού ἀφιέρωσε στή λυρική ποίηση στό ἔργο του Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ πνεύματος: 4 Ιλ. Ω 720 2

3 "ἀνάδειξη τοῦ ἀτόμου στό πλαίσιο τῆς ἑλληνικῆς λυρικῆς ποίησης τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς" Ὁ ὅρος λυρική ποίηση Ὁ ὅρος λυρικός, γιά νά χαρακτηρίσει τόν ποιητή, καί λυρική, γιά νά χαρακτηρίσει τήν ποίηση, ἐμφανίζεται στήν ἀλεξανδρινή ἐποχή (1ος-2ος π.χ. αἰ.), ὁπότε οἱ συστηματικοί γραμματικοί ἐπιθυμούν νά ὁμαδοποιήσουν τούς ποιητές πού συνόδευαν τά τραγούδια τους μέ λύρα, καί νά τούς διακρίνουν ἀπό τούς ἐλεγειακούς, πού χρησιμοποιοῦσαν ὡς ὄργανο τόν αὐλό, καί τούς ἰαμβικούς μέ τήν ἰαμβύκη καί τόν κλεψίαμβο, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Ἀθήναιος (14, 636 b). Ὅταν οἱ Ἀλεξανδρινοί ἔκαναν τόν κανόνα τῶν ἐννέα λυρικῶν, συμπεριέλαβαν τούς κορυφαίους ποιητές τῆς μονῳδίας, Ἀλκαῖο, Σαπφώ, Ἀνακρέοντα, μαζί μέ τούς χορικούς, Ἀλκμάνα, Στησίχορο, Ἴβυκο, Σιμωνίδη, Βακχυλίδη καί Πίνδαρο, γιατί γιά ὅλες αὐτές τίς δημιουργίες προβλεπόταν ἡ συνοδεία ἐγχόρδου ὀργάνου, λύρας, φόρμιγγος, κιθάρας, μόνου του ἤ μαζί μέ τόν αὐλό. Ἔτσι ἀργότερα ὁ γραμματικός Δίδυμος ἔγραψε Περί λυρικῶν. Ἀρχικά, ἑπομένως, ἡ λυρική ποίηση περιλάμβανε τή χορική ποίηση καί τό μονῳδικό ἆσμα, ἐνῶ ἡ ἐλεγεία καί ὁ ἴαμβος καλύπτονταν ἀπό τόν ὅρο μελικός, ὅρος γενικός γιά ὅ,τι τραγουδιόταν (ἀπό τό ὁμηρικό μέλπεσθαι). Στά δύο αὐτά, τήν ἐλεγεία καί τόν ἴαμβο, τό τραγούδημα σταμάτησε σχετικά ἐνωρίς, γι' αὐτό καί διακρίνονταν ἀπό τά καθαυτά λυρικά ἄσματα. Γενικά οἱ ἀρχαῖες διαιρέσεις τῆς λυρικῆς ποίησης εἶναι ἐντελῶς ἐπιφανειακές καί οἱ ὅροι μελική καί λυρική ποίηση χρησιμοποιοῦνται ἐναλλακτικά κατά τή διάρκεια τῆς μεταγενέστερης ἀρχαιότητος. Τό βέβαιο εἶναι ὅτι "ο λυρισμός σάν ἰδέα πού προσπαθεῖ νά πραγματωθῆ σέ ἕνα ὁρισμένο ποιητικό εἶδος εἶναι ἀκόμα ξένος πρός τήν ἀρχαία θεωρία τῆς τέχνης" 6, δέν σχετίζεται δηλαδή μέ τήν οὐσία τοῦ "λυρισμοῦ", μέ τήν ἔννοια πού ὁ ὅρος πῆρε μεταγενέστερα, ἀλλά ἐκφράζει μόνο τεχνικές συμβάσεις. Συνοψίζοντας, μποροῦμε νά κατηγοριοποιήσουμε τά χαρακτηριστικά τῆς λυρικῆς ποίησης ὡς πρός τήν μορφή καί τό περιεχόμενο καί σέ σύγκριση μέ τό ἔπος. Ὡς πρός τή μορφή, ἡ λυρική ποίηση περιγράφει καταστάσεις καί δέν ἀφηγεῖται γεγονότα (ἔπος), χρησιμοποιεῖ τό πρῶτο πρόσωπο καί δέν εἶναι τριτοπρόσωπη σύνθεση (ἔπος), εἶναι ποίηση πού ἄδεται καί δέν ἀπαγγέλλεται (ἔπος). Στηρίζεται στή γραφή καί οἱ συνθέσεις δέν εἶναι ἐκτεταμένες (ἔπος), χρησιμοποιεί γλώσσα καί ὕφος ἁπλό καί φυσικό. Ὡς πρός τό περιεχόμενο, τό νέο γένος ἀναφέρεται στό παρόν καί ἐμπνέεται ἀπό αὐτό, χωρίς νά στηρίζεται σέ μύθους 5 Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ πνεύματος, μτφρ. Ἀθῆναι σ Lesky A., ΙΑΕΛ 1985, σ.172 3

4 ἀπό τό ἔνδοξο παρελθόν (ἔπος). Εἶναι ἡ ποίηση τῆς καθημερινότητος τοῦ ἀφυπνιζόμενου ἀνθρώπου, πού ζεῖ ἔντονες κοινωνικοπολιτικές μεταβολές, γι' αυτό δέν ἐπιμένει σέ ἀκλόνητες ἀξίες καί ὑψηλούς χαρακτῆρες (ἔπος). 3. Εἴδη τῆς λυρικῆς ποίησης Ἀπό τή διερεύνηση τοῦ ὅρου λυρικός ἔγινε σαφές ὅτι μία πρώτη διαίρεση τῆς λυρικῆς ποίησης στηρίχτηκε στό συνοδευτικό ὄργανο, μέ συνέπεια νά διακριθεῖ αὐτό τό γένος τῆς ποίησης στήν κυρίως λυρική, τήν ἐλεγεία καί τόν ἴαμβο. Δεύτερη διαίρεση τῆς κυρίως λυρικῆς ποίησης εἶναι αὐτή πού τήν διακρίνει σέ χορική καί μονῳδική. Ἡ μονῳδική συντίθεται στήν αἰολική διάλεκτο καί εἶναι ἁπλούστερη ὡς πρός τή δομή, ἐνῶ ἡ χορική συντίθεται στή δωρική διάλεκτο καί εἶναι συνθετότερη, ὅπως καί θεαματικότερη λόγῳ τῆς ὀρχηστρικῆς ἐκτέλεσης. Ἡ τρίτη διαίρεση ἀφορᾶ κυρίως στα ἐπιμέρους εἴδη τῆς χορικῆς ποίησης καί διακρίνει χορικά ἄσματα πού ἀναφέρονται σέ θεούς - ὕμνος, προσόδιον, διθύραμβος, παιάν - ἤ σέ ἐπιφανεῖς ἀνθρώπους - ἐγκώμιον ( = ἐπίνικος, σκόλιον, ἐρωτικόν, ὑμέναιος, ἐπιθαλάμιον, θρῆνος). Ἐπίσης καί ἡ ἐλεγεία διακρίνεται ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενό της σέ πολεμική, πολιτική καί συμποτική. α. Ἴαμβος Πρόκειται γιά ποίηση μέ μεγάλη θεματική ποικιλία, γραμμένη σέ μέτρο ἰαμβικό (χ-υ-) ἐπαναλαμβανόμενο τρεῖς φορές, ἰαμβικό τρίμετρο, ἤ σέ τροχαϊκό (-υ-χ) σέ τετραπλῆ ἐπανάληψη, τροχαϊκό τετράμετρο. Ὁ Ἀριστοτέλης στο Περί Ποιητικῆς 7 παρατηρεῖ ὅτι ὀνομάζουμε ἴαμβο ἕνα συγκεκριμένο εἶδος μέτρου, πού χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀνταλλάξουν λοιδορίες. Κατά τόν Παυσανία 8 ὁ ἴαμβος συνδέεται μέ τή λατρεία τῆς Δήμητρας. Εἶναι μάλιστα ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ κύριος διαμορφωτής τῆς ἰαμβικῆς ποίησης, ὁ Ἀρχίλοχος, καταγόταν ἀπό τήν Πάρο, ἡ ὁποία ὀνομαζόταν, κατά τήν παράδοση, Δημητριάς καί στήν ὁποία ὑπῆρχε ἀρχαία λατρεία μυστηρίων τῆς θεᾶς. Σέ λατρεῖες γονιμότητος ἦταν ἰδιαίτερα διαδεδομένη ἡ τολμηρή βωμολοχία, πού συνοδευόταν ἀπό ἄσεμνες ἐπιδείξεις καί ἀποσκοποῦσε στό νά ἀποτρέψει τό κακό. Η αίσχρολογία χρησιμοποιοῦσε τόν ἴαμβο, γι' αὐτό καί τό ρῆμα ἰαμβίζω ἔγινε συνώνυμο τοῦ ὑβρίζω 9. Τή λειτουργία τῶν σκωπτικῶν λόγων στή λατρεία τῆς Δήμητρας τονίζει ἡ ὑπηρέτρια Ἰάμβη, ἡ ὁποία μέ τά ἀστεῖα της βελτιώνει τή διάθεση τῆς λυπημένης θεᾶς, ἀλλά καί οι γνωστοί "γεφυρισμοί", τά ἀστεῖα δηλαδή πάνω στή γέφυρα κατά τήν πομπή πρός τήν Ἐλευσίνα. 7 'Αριστ., Ποιητ b 30 8 Παυσ. 10,28,3 9 'Αριστ., Ποιητ b 32 4

5 Τό σκωπτικό ὕφος τῆς ἰαμβικῆς ποίησης, ὅπως τό συναντᾶμε στούς πρώιμους κυρίως ἐκπροσώπους της, τόν Ἀρχίλοχο καί τόν Ἱππώνακτα, ἀποδεικνύει τήν προέλευσή της, ἄν καί ο Ἀρχίλοχος κατόρθωσε ἀπό μιά τέτοια λατρευτική παράδοση νά δημιουργήσει ποίηση ὑψηλῆς τέχνης, διατηρώντας τό σκῶμμα καί τό δηκτικό ὕφος. β. Ἐλεγεία Γιά πρώτη φορά ἐμφανίζεται ἡ λέξη ἔλεγος τόν 5ο αἰώνα στόν Κριτία 10 καί χαρακτηρίζει τόν πεντάμετρο τοῦ "ἐλεγειακοῦ διστίχου", τοῦ οποίου ὁ πρῶτος στίχος εἶναι ἕνα κανονικό δακτυλικό ἑξάμετρο, ἐνῶ ἀπό τόν δεύτερο, πού ἔχει ἐπικρατήσει νά λέγεται πεντάμετρος, λείπουν οἱ βραχεῖες συλλαβές στόν τρίτο καί ἕκτο πόδα: α στίχος (ἑξάμετρος): -υυ/-υυ/-υυ/-υυ/υυ/-χ 11 β στίχος (πεντάμετρος): -υυ/υυ/-//-υυ/-υυ/- Ἡ λέξη ἔλεγος ὅμως σημαίνει καί θρηνητικό ἆσμα, μοιρολόι, καί μέ αὐτή τή σημασία τήν βρίσκουμε στόν Εὐριπίδη 12 καί στόν 'Αριστοφάνη 13. Ὁ Εὐστάθιος στίς Παρεκβολές του στήν Ἰλιάδα (1372, 28) γράφει "καί οἱ Ἑλληνικοί δέ ἔλεγοι, ὅ ἐστι θρῆνοι...". Ἀνάλογες πληροφορίες παίρνουμε καί ἀπό τόν γραμματικό Δίδυμο 14, πού θεωρεῖ τόν θρῆνο ὡς τό ἀρχικό περιεχόμενο τῆς ἐλεγείας. Αὐτό μπορεῖ νά ἀληθεύει γιά τίς μικρασιατικές περιοχές. ὅπως ἡ Λυδία καί ἡ Φρυγία, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ Ἕλληνες πῆραν τά ἐρεθίσματα καί ἀργότερα διαμόρφωσαν τό εἶδος ἀλλάζοντας τό περιεχόμενό του. Γι' αὐτό τόν λόγο ἡ ἑλληνική ἐλεγεία ἀπὀ τά πρῶτα ἤδη δείγματά της ἔχει διαφορετικό περιεχόμενο πού δέν σχετίζεται μέ τόν θρῆνο. Ἡ ἐλεγεία συνοδεύεται ἀπό τόν αὐλό καί μετρικά, ὅπως εἴδαμε, εἶναι πολύ κοντά στό ἔπος. Συγγενεύει ἐπίσης μέ τό ἔπος καί ὡς πρός τή γλώσσα πού εἶναι ἡ ἰωνική, πλούσια σέ ὁμηρισμούς. Ἐξάλλου εἶναι πολύ ἐπηρεασμένη καί ὡς πρός τό περιεχόμενο, κυρίως οἱ ἐλεγεῖες τοῦ ἀρχαιότερου ποιητῆ, τοῦ Καλλίνου τοῦ Ἐφέσιου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στό στρατό τῶν φοβερῶν Κιμμερίων πού ἀπείλησαν τίς ἑλληνικές πόλεις τῆς Ἰωνίας τόν 7ο αἰώνα. Μέ τήν ἐλεγεία συγγενεύει ἐπίσης ὡς πρός τή μορφή τό ἐπίγραμμα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα ἥ περισσότερα ἐλεγειακά δίστιχα καί προῆλθε κυρίως ἀπό ἀναθηματικές ἤ ἐπιτύμβιες ἐπιγραφές. γ. Μονῳδική λυρική ποίηση Πρόκειται γιά ποίημα πού τραγουδιόταν μόνο μέ τή συνοδεία μουσικοῦ ὀργάνου καί καλλιεργήθηκε κυρίως στή Λέσβο, γι' αὐτό 10 VS 88Β 4,3 11 ὅπου χ δηλώνει μακρἀ (-) ἤ βραχεῖα (υ) συλλαβή. 12 Τρῳάδ. 119, Ἑλ Ὄρν Σχολ. στούς Ὄρν. 5

6 καί εἶναι γνωστό ὡς λεσβιακό ἤ αἰολικό μέλος. Στό αἰολικό μέλος τά μετρικά σχήματα εἶναι βραχέα καί ἐπαναλαμβάνονται ἀναλλοίωτα (ἀλκαϊκή ἤ σαπφική ὠδή). Συνήθως ἀποτελοῦνταν ἀπό μία σειρά σύντομων στροφῶν (δύο, τριῶν ἤ τεσσάρων στίχων) συντιθεμένων σέ σχετικά ἁπλᾶ μέτρα. Ἦταν δέ γραμμένα σέ τοπική διάλεκτο. Μέ τή μονῳδική ποίηση, παρατηροῦμε, ἐκφράζεται περισσότερο ἡ προσωπική ἄποψη παρά ἡ συλλογική. Κύριοι ἐκπρόσωποι τοῦ αἰολικοῦ μέλους εἶναι ὁ Ἀλκαῖος καί ἡ Σαπφώ, ἐνῶ θεμελιωτής του εἶναι ὀ Τέρπανδρος, πού θεωρεῖται καί εὑρετής τῆς ἑπτάχορδης λύρας, ὄργανο πού συνόδευε τά μονῳδικά τραγούδια. Στήν ἰωνική διάλεκτο συνέθεσε μονῳδική ποίηση ὁ Ἀνακρέων ἀπό τήν Τέω( π.χ.). δ. Χορική λυρική ποίηση Ἀποτελεῖ μιά πιό σύνθετη μορφή, καθώς περιλαμβάνει τό ποίημα πού τραγουδιόταν μέ μουσική συνοδεία, ἀλλά συνοδευόταν καί ἀπό χορό (ὄρχηση). Τό χορικό τραγούδι δηλαδή ἦταν συνδεδεμένο μέ χορευτική κίνηση, μέ μεγάλο ἀριθμό βηματισμῶν πού ὁδήγησε στή σύνθεση στροφῶν μεγαλύτερων ἐκείνων τῆς μονῳδίας. Ἔτσι φθάνουμε σέ συνθέσεις ὅπου ὁ ποιητής χρησιμοποιεῖ στροφές ἐνταγμένες σέ ἑνότητες, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν μεταξύ τους ἀντιστοιχία καί ἀποτελοῦνται ἀπό τρία μέρη: στροφή, ἀντιστροφή, ἐπῳδό. Ἕνα χορικό τραγούδι μπορεῖ νά ἀποτελεῖται ἀπό πολλές τέτοιες στροφικές ἑνότητες, ὅπως εἶναι οἱ χορικές ὠδές τοῦ Πινδάρου καί τοῦ Βακχυλίδη. Αὐτή ἡ ποίηση εἶναι κυρίως θρησκευτική καί ἀστική, καθώς συγκεντρώνει τήν κοινότητα τῶν πολιτῶν γιά νά ὑμνήσει θεούς ἤ νά ἐπαινέσει ἀνθρώπους. Ἡ χορική ποίηση καλλιεργήθηκε ἀρχικά ἀπό τούς Δωριεῖς, πρῶτα στή Σπάρτη, ὅπου ἔζησε ὁ πρῶτος γνωστός χορικός ποιητής, ὁ Ἀλκμάν, πού πῆγε ἐκεῖ καταγόμενος ἀπό ξένο μέρος, πιθανῶς ἀπό τίς Σάρδεις. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ χορικοῦ ἄσματος σέ δωρικό χῶρο ἐπηρέασε, ὅπως εἶναι φυσικό, καί τή γλώσσα του, ἐνῶ ἐκφράζει περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἡ μονῳδία τή συλλογική συνείδηση. Στό σημεῖο αὐτό πρέπει ἐπίσης νά θυμηθοῦμε τά χορικά ἄσματα τῆς τραγῳδίας, στά ὁποῖα φαίνεται ἡ ἐξέλιξη καί ἡ ὁλοκλήρωση τεχνικά τῆς χορικῆς ποίησης. 4. Ἡ μουσική τῆς λυρικῆς ποίησης Ἡ λυρική ποίηση δέν μπορεῖ νά γίνει κατανοητή, ἄν δέν μελετηθεῖ σέ συνδυασμό μέ τίς ἐξελίξεις στήν τέχνη τῆς μουσικῆς, οἱ ὁποῖες συμβαίνουν κατά τόν 7ο π.χ. αἰώνα. Ἀπό τίς σημαντικότερες πηγές γιά τήν ἀρχαία ἱστορία τῆς μουσικῆς εἶναι ἡ συγγραφή πού σώζεται μέ τό ὄνομα τοῦ Πλουτάρχου Περί μουσικῆς, ἡ ὁποία ἀναφέρει δύο σχολές -καταστάσεις- στήν Σπάρτη τοῦ 7ου αἰώνα π.χ. 6

7 Τήν πρώτη τήν ἵδρυσε ὁ Τέρπανδρος, ὁ ὁποῑος θεωρεῖται νικητής τῶν πρώτων Καρνείων, πού γιορτάστηκαν τήν 26η Ὀλυμπιάδα (676/3 π.χ.). Ὁ Τέρπανδρος, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, θεωρεῖται ἐκεῖνος πού αὔξησε τόν ἀριθμό τῶν χορδῶν τῆς λύρας ἀπό τέσσερες σέ ἑπτά, πού μελοποίησε ὁμηρικά κείμενα καί διαμόρφωσε τήν κιθάρα σέ ὄργανο συναυλίας. Ἡ δεύτερη σχολή σχετίζεται μέ τή διοργάνωση μιᾶς ἄλλης ἑορτῆς πρός τιμή τοῦ Ἀπόλλωνα, τῶν Γυμνοπαιδιῶν, πού θεσπίστηκαν τό 665 π.χ. Οἱ λυρικοί ποιητές ἑπομένως ἀξιοποιοῦν μιά πλούσια μουσική παράδοση, ὅπως ὁ Ἀλκμάν πού ἔζησε στή Σπάρτη ἤ ὁ Ἀλκαῖος καί ἡ Σαπφώ πού ἐπηρεάστηκαν στή Λέσβο ἀπό τά μουσικά ἀκούσματα τῆς Ἀνατολῆς. Ἔτσι φθάνουμε στό τέλος τοῦ 6ου αἰώνα, ὁπότε συναντᾶμε σημαντικούς μουσικούς, θεωρητικούς καί πρακτικούς, μέ κυριότερο ἐκπρόσωπο τόν Λάσο τόν Ἑρμιονέα, πού εἶναι καί ὁ εὑρετής τοῦ ὅρου μουσική. Βέβαια εἶναι προφανές πώς ὅ,τι καί νά ποῦμε γιά τήν μουσική περιορίζεται σέ θεωρητικό ἐπίπεδο, ἐφ' ὅσον ἡ ἀπώλεια τῆς μουσικῆς εἶναι μιά πραγματικότητα ἰδιαίτερα ὀδυνηρή. Ἔτσι ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀπώλειας δέν μποροῦμε νά κατανοήσουμε πλήρως τήν ἀρχαία λυρική ποίηση καί φυσικά ὄχι μόνον αὐτή. Γ. Οδηγία για τη γλώσσα: Για να είναι πιο εύκολα προσπελάσιμα τα αποσπάσματα της λυρικής ποίησης, είναι αναγκαίο να τεθούν υπόψη των μαθητών τα στοιχεία των διαλέκτων σσ όχι γενικά αλλά κατά την επεξεργασία των συγκεκριμένων κειμένων. Δ. Ερμηνευτική προσέγγιση των αποσπασμάτων 1) από τον Αρχίλοχο, το 4 του εγχειριδίου, σελ. 39, 2) από τον Μίμνερμο, το 11, σελ. 61. Αρχίλοχος 6D =5W ἀσπίδι μέν Σαΐων 15 τις ἀγάλλεται, ἥν παρά θάμνῳ, ἔντος 16 ἀμώμητον 17, κάλλιπον 18 οὐκ ἐθέλων 15 Σάϊοι: θρακικό φύλο πού κατοικοῦσε στή Σαμοθράκη, ἰδιαίτερα πολεμικό, μέ τό ὁποῖο πολεμοῦσαν συχνά οἱ Θάσιοι. 16 τό ὅπλο ὁ Ὅμηρος χρησιμοποιεῖ τή λέξη στόν πληθυντικό "ἔντεα Ἀχιλλέως" (Σ ). Ὀ ἑνικός ἀπαντᾶ μόνο στόν Ἀρχίλοχο καί ἀργότερα στούς Πέρσες τοῦ Αἰσχύλου. 17 ἄμεμπτος, ἀψεγάδιαστος μέ τήν ἰδια σημασία ἀπαντᾶ στόν Ὅμηρο τό ἐπίθετο "ἀμύμων" ( Ο, 463, α, 232). 18 κατέλιπον: κάτλιπον μέ ἀποκοπή: κάλλιπον μέ ἀφομοίωση. 7

8 αὐτόν δ' ἐξεσάωσα 19. τί μοι μέλει 20 ἀσπίς ἐκείνη; ἐρρέτω 21 ἐξαῦτις 22 κτήσομαι οὐ κακίω 23. Επισημάνσεις-προτάσεις: α) με στόχο να τονιστεί η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές/τριες, πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία, να εντοπίσουν λέξεις του κειμένου που τους είναι γνωστές και είναι εν χρήσει σήμερα, ως ίδιοι γραμματικοί τύποι ή ως διαφορετικοί. Π.χ. πού παραπέμπει το «αμώμητον»ή το «κτήσομαι», καθώς το «αγάλλομαι» ανακαλεί ευκολότερα σύγχρονους τύπους. β) γλωσσική εξομάλυνση γ) μετάφραση. Πιστή μετάφραση: Κάποιος ἀπ' τούς Σάϊους χαίρεται μέ τήν ἀσπίδα μου, ὅπλο ἀψεγάδιαστο, πού τήν ἄφησα κοντά σέ ἕνα θάμνο, χωρίς νά θέλω ἐγώ ὅμως σώθηκα. Τί μέ νοιάζει ἐκείνη ἡ ἀσπίδα; Ἄς πάει στά κομμάτια, θ' ἀποκτήσω πάλι ἄλλη καλύτερη. Ερμηνεία: Τό θέμα τοῦ ἀποσπάσματος εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό μιά μοναδική ἴσως καί ἀνεπανάληπτη στιγμή τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς τοῦ ποιητῆ. Ἡ παράδοσή του ἀπό πολλές πηγές δείχνει ὅτι τό ποίημα ἦταν ἀρκετά γνωστό στήν ἀρχαιότητα, γιατί ἐξέφρασε τήν ἀντιστροφή τοῦ ἡρωϊκοῦ ἰδεώδους, πού δέσποζε στόν Ὅμηρο, καί ἀποτέλεσε ἄρνηση τῆς ἀρχαίας ἀντίληψης γιά τή δόξα. Εἶναι χαρακτηριστικό δεῖγμα τῆς νέας κοσμοαντίληψης πού ἐκφράζει ἡ ποίηση τοῦ Ἀρχιλόχου, ἐνῶ παράλληλα ἐντυπωσιάζει καί ἡ μορφή πού ἐπέλεξε ὁ ποιητής γιά νά ἐκφράσει τό περιεχόμενο. Ἀρχίζει μέ τή λέξη ἀσπίδι, ἡ ὁποία σηκώνει ὅλο τό ἐννοιολογικό βάρος, καί τελειώνει μέ τήν ἀναφορά πάλι σέ αὐτή, οὐ κακίω. Ἡ ἐπιλογή τοῦ ζεύγους τῶν ρημάτων ἀγάλλεται- κάλλιπον τονίζει τήν ἀντίθεση δύο ἀνθρώπινων ἐνεργειῶν καί τή διάσταση των 19 Ἡ φράση "αὐτόν ἐξεσάωσα" ἀπό πλευρᾶς κριτικῆς τοῦ κειμένου δημιουργεῖ δυσκολίες. Ὁ Ἀριστοφάνης, πού βρίσκεται πλησιέστερα χρονικά στόν Ἀρχίλοχο, παραδίδει "ψυχήν ἐξεσάωσα", χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτιὁ κωμικός ποιητής δέν μποροῦσε εὔκολα νά ἀλλοιώσει μιά λέξη. Ἐξάλλου τό ρῆμα σάω στόν Ὅμηρο ἀκολουθεῖται συνήθως ἀπό ἀντωνυμία (Ι 493, ν 230). Βέβαια ἡ σύνδεση τῆς λέξης ψυχή μέ τό ρῆμα σώζω δηλώνει μεταγενέστερη ἀντίληψη πού δέν τήν συναντᾶμε στόν Ὅμηρο, ὅπου δέν εἶναι σαφές τό γνωστικό περιεχόμενο τῆς λέξης. Ὁ Gigante διορθώνει "αὐτόν μ' ἐξεσάωσα", γιατί συγκρίνει τόν στίχο μέ ἐκεῖνον τν Βακχῶν (στ. 614) τοῦ Εὐριπίδη, "αὐτός ἐξεσάωσα ἐμαυτόν", τόν ὁποῖο θεωρεῖ ἀπήχηση τοῦ ἀρχιλόχειου στίχου. 20 Εἶναι προτιμότερη ἡ προσωπική σύνταξη, γιατί τονίζεται τό θεματικό κέντρο τοῦ ἀποσπάσματος, ἡ ἀσπίς 21 ἄς χαθεῖ, ἄς πάει στά κομμάτια (ὁμηρικός τύπος). 22 πάλι, ἐκ νέου. 23 Τό μέτρο εἶναι τό ἐλεγειακό δίστιχο. 8

9 ἀντιλήψεων, τίς ὀποῖες ἐκφράζουν. Ἐπίσης εἶναι ἐντυπωσιακή ἡ εἰκόνα μέ τήν ὀποία ὁ ποιητής ἀρχίζει: ὁ ἀντίπαλος χαίρεται, ἐπειδή ἀπέκτησε ὅπλο ἀψεγάδιαστο. Μάλιστα αὐτός ὁ ἀντίπαλος δέν φαίνεται νά ἐμπνέει ἐχθρότητα στόν ποιητή. Στήν πιθανή ἀπορία μας, πῶς νά συνέβη τό γεγονός, ὁ Ἀρχίλοχος ἀπαντᾶ ἀρκούμενος στόν προσδιορισμό παρά θάμνῳ, ἐνῶ φαίνεται νά τόν ἐνδιαφέρει ἠ καλλιτεχνική ἀξία τοῦ ὅπλου του, ἀμώμητον, τώρα πού μᾶλλον τό θυμᾶται νοσταλγικά. Εἶναι προφανές ὅτι προβάλλεται ἔτσι τό ἐγώ πού ἔχει ἄποψη καί διατυπώνει ἀξιολογική κρίση γιά ἕνα συγκεκριμέμο ἀντικείμενο, τό ὁποῖο στήν ὁμηρική ἐποχή εἶχε συμβολική κυρίως ἀξία, ἦταν σύμβολο ἀνδρείας καί τιμῆς, καί δέν ἐνδιέφερε τόσο ἡ ἀξία τῆς κατασκευῆς του, ἁπλῶς ἔπρεπε ἡ κατασκευή νά εἶναι ἀνάλογη τῆς σημασίας του (π.χ. ἡ ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα, Ιλ. Σ). Τό οὐκ ἐθέλων ἐξηγεῖ πώς ὅ,τι συνέβη δέν ἔγινε μέ τή θέληση τοῦ ποιητῆ, μέ ἀποτέλεσμα νά μειώνεται κατά κάποιον τρόπο ἡ εὐθύνη τοῦ Ἀρχιλόχου γιά τήν ἐγκατάλειψη τῆς ἀσπίδος. Τό ἀποτέλεσμα ὅμως, αὐτόν δ' ἐξεσάωσα, δείχνει ὅτι ἡ ἐνέργειά του δέν ἦταν μία ἐνστικτώδης ἀντίδραση μπροστά στόν θανάσιμο κίνδυνο, ἀλλά περισσότερο ἐκδήλωση συνειδητῆς συνέπειας πρός τόν προσωπικό του κώδικα ἀξιῶν, ὁ ὁποῖος ἀντιβαίνει στα καθιερωμένα καί συγκρούεται μέ τήν ἡρωική παράδοση. Ὁ Ἀρχίλοχος γνωρίζει ὅτι ἡ ἐπιλογή του, πού δέν λυπᾶται, ἀλλά οὔτε ντρέπεται γιά τήν ἀπώλεια τῆς ἀσπίδος του, δέν συμφωνεῖ μέ τήν ἀντίληψη τῆς κοινότητας, παρ' ὅλα αὐτά τολμᾶ νά κοινολογήσει τήν ἄποψή του μέ τό τραγούδι. Ἡ ἐξήγηση τῆς συμπεριφορᾶς του δίνεται στόν τρίτο στίχο, πέταξε τήν ἀσπίδα, ἔγινε ῥίψασπις, γιά χάρη ἄλλου ἰδεώδους, γιά χάρη μιᾶς ἄλλης ἀξίας, τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ὁ ποιητής ζεῖ συνειδητά σέ μιά ἄλλη πλέον ἐποχή πού τολμᾶ νά θεωρεῖ ὕψιστο χρέος τή σωτηρία τῆς ζωῆς. Εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι χρησιμοποιεῖ τή γλώσσα τοῦ Ὁμήρου καί τό βασικό θέμα τοῦ ὁμηρικοῦ κόσμου, τόν πόλεμο, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Β. Snell 24, ἀφαιρῶντας του ὅμως κάθε ἐπική μεγαλοπρέπεια. Αὐτό τοῦ τό ἐπιτρέπει ἠ προσωπική του ἐμπειρία. Ἔζησε ὡς μισθοφόρος, χωρίς ψευδαισθήσεις τόν πόλεμο πού περιγράφει τό ἔπος, ἔζησε δηλαδή τήν ἀθλιότητα, τήν σκληρότητα καί τήν ἀβεβαιότητα τοῦ πολέμου. Ἐξ ἄλλου, ἐπειδή ἡ ποίησή του ἔχει προσωπικούς στόχους, δέν τόν ἐνδιαφέρει ἡ ἐνθάρρυνση ἄλλων πολεμιστῶν οὔτε ἡ ἀνδρεία πού ὁδηγεῖ στήν νίκη, ἀλλά μόνο ἡ πραγματικότητα, τήν ὁποία καθημερινά ὑφίσταται. Ἄλλωστε ἔχει τήν βεβαιότητα, ὅπως τήν ἐκφράζει μέ τό κτήσομαι, ὅτι θά ἀποκτήσει ἄλλη ἀσπίδα και μάλιστα καλύτερη, οὐ κακίω. Ὁ κώδικας τιμῆς τῶν Σπαρτιατῶν, πού ἀπαιτεῖ ἀπό τόν πολεμιστή νά γυρίσει ἀπό τή μάχη μέ τήν ἀσπίδα του ἤ νεκρός πάνω σ' αὐτή, ἤ τάν ἤ ἐπί τᾶς,γιά τόν Ἀρχίλοχο εἶναι μιά οὐτοπία, πού τήν ἀποκαλύπτει μέ θράσος καί χιούμορ 25. Ὁ ποιητής ἔκρινε 24 Β. Snell, Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ πνεύματος, Άθήνα ἐκδ. ΜΙΕΤ, σ. 25 Β. Snell, ὅ.π. σ. 9

10 ὅτι τό νά πεθάνει σέ ἕνα τέτοιο πόλεμο μόνο καί μόνο γιά νά σώσει τήν ἀσπίδα του ἦταν παραλογισμός, ἀνοησία 26. Δέν καθοδηγεῖται ὁ Ἀρχίλοχος στή δράση του καί στίς ἐπιλογές του ἀπό τόν πόθο τῆς ὑστεροφημίας, γεγονός πού φαίνεται ἐπίσης καί στό ἀπόσπ. 133 W (64 D), ὅπως θά δοῦμε, ὅπου διαπιστώνει ὅτι κανένα ἄνθρωπο δέν τόν τιμοῦν μετά τόν θάνατό του καί ἡ καλή μας διάθεση σταματᾶ στούς ζωντανούς. Ὁ ἡρωισμός τοῦ ὁμηρικοῦ ἥρωα ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπό τόν ρεαλισμό τῆς ἐπιβίωσης, πού προτιμᾶ νά πεθάνει ἀκλεῶς ἀργότερα παρά νά ἀπολέσει τώρα τήν ζωή ὐπερασπιζόμενος τήν ἀσπίδα του. Εἶναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ὅτι δέν φαίνεται νά ὑπάρχει συναισθηματικό δέσιμο τοῦ πολεμιστῆποιητῆ μέ τό ὅπλο του, γι' αὐτό μέ κυνισμό δηλώνει ὅτι θά ἀποκτήσει ἄλλο καλύτερο. Δέν εἶναι γι' αὐτόν σύμβολο τιμῆς καί ἀνδρείας, ἀλλά χρηστικό ἀντικείμενο, ἐργαλεῖο πού πολύ εὔκολα, ὅταν χρειαστεῖ, μπορεῖ νά τό ἀντικαταστήσει. Ὁ Ἀρχίλοχος καί σέ αὐτό τό ἀπόσπασμα ἀντιμετωπίζει τό γεγονός τοῦ πολέμου μέ ρεαλισμό καί νηφαλιότητα ἀπό μιά ἰδιαίτερη σκοπιά, αὐτή τοῦ ἀνθρώπου τῆς νέας ἐποχῆς, πού ἀμφισβητεῖ ἀνοικτά τήν ἰδεολογία τῆς ἐπικῆς παράδοσης. Μίμνερμος 2 W ἡμεῖς δ', οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη ἔαρος, ὅτ'αἶψ' 27 αὐγῆις αὔξεται ἠελίου, τοῖς ἴκελοι 28 πήχυιον 29 ἐπί χρόνον ἄνθεσιν ἥβης τερπόμεθα, πρός θεῶν εἰδότες οὔτε κακόν οὔτ' ἀγαθόν Κῆρες 30 δέ παρεστήκασι μέλαιναι, ἡ μέν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου 31, ἡ δ' ἑτέρη θανάτοιο μίνυνθα 32 δέ γίνεται ἥβης καρπός, ὅσον τ' ἐπί γῆν κίδναται 33 ἠέλιος. αὐτάρ ἐπήν δή τοῦτο τέλος παραμείψεται 34 ὥρης, αὐτίκα δή τεθνάναι βέλτιον ἤ βίοτος πολλά γάρ ἐν θυμῶι κακά γίνεται ἄλλοτε οἶκος τρυχοῦται 35, πενίης δ' ἔργ' ὀδυνηρά πέλει ἄλλος δ' αὖ παίδων ἐπιδεύεται 36, ὧν τε μάλιστα ἱμείρων 37 κατά γῆς ἔρχεται εἰς Ἀ ΐδην 26 S. Luria, zur Archilochos, Phil (105), σ γρήγορα, ξαφνικά 28 ὅμοιος 29 ἐλάχιστος 30 δαίμονες πού φέρνουν τίς ψυχές στόν Ἄδη 31 δυσάρεστος, σκληρός, ὀδυνηρός 32 λίγο 33 διασκορπίζομαι,ἐξαπλώνομαι 34 παρέρχομαι, περνῶ, ἀφήνω κατά μέρος 35 ταλαιπωροῦμαι, βασανίζομαι 36 ἔχω ἀνάγκη, στεροῦμαι 37 ἐπιθυμῶ 10

11 ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον 38 οὐδέ τίς ἐστιν ἀνθρώπων ὧι Ζεύς μή κακά πολλά διδοῖ. Επισημάνσεις-προτάσεις: όπως και στο προηγούμενο. Πιστή μετάφραση: Ἐμεῖς, ὅμως, ὅπως τά φύλλα πού γεννᾶ ἡ πολύανθη ἐποχή τῆς Ἄνοιξης, ὅταν γρήγορα μεγαλώνουν μέ τό φῶς τοῦ ἥλιου, ὅμοιοι καί μεῖς μ' αὐτά γιά λίγο χρόνο τά ἄνθη τῆς νιότης μας χαιρόμαστε, χωρίς νά ξέρουμε ἀπ' τούς θεούς οὔτε κακό οὔτε καλό Κι οἱ μαῦρες Μοῖρες κοντά μας παραστέκονται, ἡ μιά κρατώντας τό τέλος τῶν σκληρῶν τῶν γηρατειῶν κι ἄλλη τοῦ θανάτου γιά λίγο διαρκεῖ τῆς νιότης ὁ καρπός, ὅσο ἁπλώνεται πάνω στήν γῆ ὁ ἥλιος. Ὅμως, ὅταν ξεπεραστεῖ αὐτό τό τέλος τῆς ἐποχῆς, ἀμέσως καλύτερα νά πέθαινα παρά ἡ ζωή γιατί πολλές συμφορές γεννιοῦνται στήν ψυχή ἄλλοτε τό σπίτι καταστρέφεται καί ἔρχεται ἡ ὀδυνηρή φτώχεια ἄλλος πάλι παιδιά δέν ἔχει καί αὐτά ἐπιθυμώντας πάνω στή γῆ, πάει στόν Ἄδη ἄλλος ἔχει ψυχοφθόρο ἀρρώστια καί δέν ὑπάρχει κανείς ἀπ' τούς ἀνθρώπους πού νά μήν τοῦ δίνει ὁ Ζεύς πολλά δεινά. Ερμηνεία Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά συγκινητικότερα ποιήματα τῆς ἀρχαϊκῆς λυρικῆς ποίησης, πού ἔχει ὡς πηγή ἔμπνευσης τόν ὁμηρικό στίχο οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δέ καί ἀνδρῶν 39 (Ζ 146). Ὁ στίχος ἀναφέρεται στήν διαδοχή τῶν γενεῶν καί γίνεται ἡ παρομοίωση μέ τά φύλλα τῶν δένδρων. Ὅπως τά φύλλα τῶν δένδρων πέφτουν καί ἀντικαθίστανται ἀπό ἄλλα, ἔτσι καί οἱ γενιές τῶν ἀνθρώπων διαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη. Ἔχοντας ὁ Μίμνερμος αὐτή τήν ἀφόρμηση συνθέτει τό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα, στό ὁποῖο παρουσιάζει τήν προσωπική του ἄποψη γιά τό θέμα γηρατειά. Ὁ Ὅμηρος παίρνει ἕνα φυσικό γεγονός καί μέ αὐτό παρομοιάζει τήν ἀλληλοδιαδοχή τῶν γενεῶν, δείχνοντας ἔτσι ὅτι οἱ νόμοι τῆς φύσης διέπουν καί τήν ἀνθρώπινη ζωή, χωρίς νά ὁδηγεῖται σέ σκέψεις ἀπαισιοδοξίας. Ὁ Μίμνερμος μέ ἀφορμή τό ἴδιο φυσικό γεγονός ἐκφράζει τήν ἀπογοήτευσή του γιά τήν ἀνθρώπινη τύχη. Ἡμεῖς... τοῖς ἵκελοι, διαπιστώνει μέ θλίψη ὁ ποιητής συσχετίζοντας τήν ἀνθρώπινη νεότητα μέ τό ἐφήμερο τῶν φύλλων. Ἐπανέρχεται καί σέ αὐτό τό ἀπόσπασμα τό βασικό θέμα τῆς ποίησης τοῦ Μίμνερμου, πού εἶναι ἡ ἀντίθεση βραχείας 38 ψυχοφθόρος, ἐνοχλητικός 39 οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δέ καί ἀνδρῶν φύλλα τά μέν τ'ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ θ'ὕλη τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ' ἐπιγίγνεται ὥρη. ὡς ἀνδρῶν γενεή ἡ μέν φύει, ἡ δ' ἀπολήγει. 11

12 νεότητας και ὀδυνηρῶν γηρατειῶν, μέ μιά διάθεση ἀπαισιοδοξίας καί θλίψης, καθώς τώρα προστίθεται ἐπιπλέον καί ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νά ἀντιδράσει. Μετά τήν παρομοίωση ὁ ποιητής ἀναφέρεται στίς χαρές τῆς νεότητας πού ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος, ἄνθεσιν ἥβης τερπόμεθα, ἥβης καρπός, δυστυχῶς ὅμως γιά μικρό χρονικό διάστημα, πήχυιον ἐπί χρόνον, μίνυνθα, ἐνῶ ἀγνοεῖ παντελῶς τί τοῦ ἑτοιμάζουν οἱ θεοί. Οἱ νέοι ζοῦν ἀμέριμνοι τήν νεότητα, γεύονται τά δῶρα της καί δέν γνωρίζουν τί τούς ἐπιφυλάσσει ἡ θέληση τῶν θεῶν γιά τό μέλλον. Ἔτσι, ὁ ποιητής ἀφήνει νά διαφανεῖ στό σημεῖο αὐτό πόσο τραγική εἶναι ἡ ἀνθρώπινη μοίρα. Ἐξάλλου παραμονεύουν οἱ μαῦρες Μοῖρες, Κῆρες μέλαιναι, κρατώντας τά γηρατειά καί τόν θάνατο. Ὁ ποιητής θά προτιμοῦσε νά ἔλθει ὁ θάνατος σέ ἐκεῖνο τό χρονικό σημεῖο πού τελειώνει ἡ νεότητα, αὐτίκα δή τεθνάναι βέλτιον ἤ βίοτος. Γιά τόν Μίμνερμο ἡ ζωή τελειώνει μέ τήν νεότητα, γιατί τά γηρατειά φέρνουν μαζί τους πολλές συμφορές, πρίν ἀπό τόν θάνατο. Στούς στίχους ἀπαριθμεῖ ὀ ποιητής τά δεινά πού ἔρχονται μαζί μέ τά γηρατειά καί συνταράσσουν τήν ἀνθρώπινη ψυχή: καταστρέφεται ἡ περιουσία τῶν ἀνθρώπων, γιατί ὅπως μᾶς εἶπε καί στό προηγούμενο ἀπόσπασμα ὁ ἄνθρωπος, ὅταν γερνᾶ, γίνεται ἀνήμπορος, ἄχρηστος, ἀκολουθεῖ ἡ φτώχεια, κι ἄν εἶναι κάποιος ἄτεκνος, πεθαίνει μέ τόν καημό τῆς ἀτεκνίας πού συνεπάγεται δυσκολία στήν ἐπιβίωση, ἀλλά καί ἀπώλεια τοῦ γένους, γεγονός πού κάνει τά γηρατειά ἐπαχθέστερα τέλος τά γηρατειά φέρνουν νοῦσον... θυμοφθόρον, ἀρρώστια πού καταστρέφει τόν νοῦ, τό σημαντικότερο δηλαδή ὅπλο πού διαθέτει ὁ ἄνθρωπος. Ἀπό ὅλα αὐτά τά δεινά κανένας ἄνθρωπος δέν θά ξεφύγει, οὐδέ τίς ἐστιν ἀνθρώπων ὧι Ζεύς μή κακά πολλά διδοῖ, ὁ Ζεύς ἐπιφυλάσσει τό ἴδιο τέλος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἀπουσιάζει καί σέ αὐτό τό ἀπόσπασμα κάθε στοιχεῖο πού θά μποροῦσε νά κάνει τά γηρατειά συμπαθέστερα. Ἴσως ἡ ἀπέχθεια τοῦ ποιητῆ γιά τά γηρατειά νά σχετίζεται καί μέ τήν ἔλλειψη κοινωνικῆς πρόνοιας στήν ἐποχή του γιά τήν συγκεκριμένη ἡλικία. Θεωρῶ πάντως, ἄν θυμηθοῦμε καί τό προηγούμενο ἀπόσπασμα, ὅτι ὁ ποιητής δέν ἀναζητᾶ πλεονεκτήματα γιά τά γηρατειά, γιατί τό βασικό κριτήριο πού ἔθεσε γιά νά ἀξιολογήσει τίς ἡλικίες εἶναι τά ἄνθη τῆς ἥβης κι ὅταν αὐτά μαραθοῦν, ἔρχεται τό δυσάρεστο γῆρας. Ἡ τραγικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἐπιτείνεται, καθώς ξεκινᾶ τήν ζωή του μέ χαρές καί ἀπολαύσεις καί γρήγορα-ἡ ποικιλία τῶν χρονικῶν προσδιορισμῶν ἐπιτείνουν τό ἐφήμερο τῆς νεότητας-στήν συνέχεια γνωρίζει τήν παρακμή καί τήν δυστυχία. Ἀπό τό γενικό κλίμα τοῦ ἀποσπάσματος δέν φαίνεται ὅτι ὁ ποιητής, ἄν σωζόταν ἡ συνέχεια, θά ἀντιμετώπιζε μέ αἰσιοδοξία τό ἐφήμερο τῆς νεότητας καί θά πρότεινε τρόπους γιά νά χαροῦμε περισσότερο τήν ζωή. Ἤδη ὁ ἴδιος στόν στίχο 10 ἐξέφρασε καθαρά τήν προσωπική του θέση: αὐτίκα δή τεθνάναι βέλτιον ἤ βίοτος, τοποθέτηση πού δείχνει τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νά ἀντιδράσει. 12

13 Ὁλόκληρο τό ἀπόσπασμα δομεῖται σέ ἀντιθέσεις, μέ βασικότερη αὐτή τῆς ἥβης καί τοῦ γήρατος. Ὑπάρχουν καί ἄλλες πού τονίζουν τήν βασική, ὅπως πολυάνθεμος ὥρη ἔαρος-τέλος ὥρης, ἄνθεσιν ἥβης-γήραος ἀργαλέου, θανάτοιο. Ἐπίσης ἰδιαίτερα λειτουργικές εἶναι οἱ μεταφορές, πήχυιον ἐπί χρόνον, γήραος ἀργαλέου, ἡ προσωποποίηση Κῆρες, οἱ εἰκόνες καί τό λογοτεχνικό δάνειο τῆς ὁμηρικῆς μεταφορᾶς. 13

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση 91 (15 ) Στοιχεία µαθητή Ονοµατεπώνυµο:... Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (µάθηµα κατεύθυνσης) Τάξη:... Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 02 1. Ο Γιώργος Θεοτοκάς είναι ένας από τους κύριους εκπροσώπους : α) της Νέας Αθηναϊκής Σχολής β) της Γενιάς του 30 γ) του Συμβολισμού δ) του Νατουραλισμού 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Κείμενα από την ιστοσελίδα www.apostoliki-diakonia.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ...7 «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί

Διαβάστε περισσότερα

Οι πολλαπλές µεταφράσεις στο Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης Β Ενιαίου Λυκείου: ιδακτική πρόταση. Μίµνερµος απόσπ. υπ αριθ.

Οι πολλαπλές µεταφράσεις στο Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης Β Ενιαίου Λυκείου: ιδακτική πρόταση. Μίµνερµος απόσπ. υπ αριθ. Οι πολλαπλές µεταφράσεις στο Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης Β Ενιαίου Λυκείου: ιδακτική πρόταση. Μίµνερµος απόσπ. υπ αριθ. 11 (D2, 2W) 1 Ελένη Γκαστή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Περίληψη Αυτή η διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Σημειώσεις Παραδόσεων τοῦ μαθήματος ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Ἀθήνα 2013 1 Πίνακας Χωρίων Χριστολογικῶν Μαρτυριῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γενέσεως 3,15 Πρβλ. Β Βασιλειῶν 7,13 17 Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά.

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά. Μεταξύ δύο Αἰώνων Ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη τήν ζωή του, ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιέται, περνᾶ μέσα ἀπό διαδοχικές κρίσεις θανάτου. Ζῆ τόν θάνατο κατά τήν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν αὔξηση τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι )

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης (1863 1933) Καισαρίων Έν μέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων.

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005, ΤΕΥΧΟΣ 42 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσήγηση πραγματοποιηθεῖσα στό Σεμινάριο Επιμορφώσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 2. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;).

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τους στίχους 456-464 (οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς... κέρδος φέρει;). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ K αί ἕτερον ἔπεσεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συµφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Όταν ο άνθρωπος συναντά το Θεό... Θεώνη Μαρίνου Μπούρα Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Υπότιτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό, μαζί με το ϖρώτο βιβλίο με τίτλο «Ανθολόγιο αρχαϊκής λυρικής ϖοίησης», χαιρετίζει την εϖιστροφή της αρχαίας λυρικής ϖοίησης στη Μέση Εκϖαίδευση. Γνωρίζουμε ότι το είδος

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα