Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με Aσύνδετους Πασσάλους. Alternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles"

Transcript

1 Εναλλακτική Θεμελίωση ομημάτων με σύνδετους Πασσάλους lternative Design of Rafts with Structurally Unconnected Piles ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΡΟΣΟΥ, Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζεται μία μέθοδος βελτίωσης προβληματικών εδαφών, η οποία συνδυάζει: (i) «παρεμβαλλόμενους» πασσάλους ωπλισμένου σκυροδέματος, και (ii) στρώση από καλά συμπυκνωμένα και διαβαθμισμένα σκύρα η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ των κεφαλών των πασσάλων και της θεμελίωσης. Η μέθοδος αυτή προτείνεται ως εναλλακτική λύση αντί της συμβατικής θεμελίωσης επί ομάδας πασσάλων, με στόχο όχι μόνον την ελαχιστοποίηση του κόστους, αλλά και την βελτιστοποίηση της απόκρισης της ανωδομής υπό στατικές και σεισμικές συνθήκες φόρτισης. Σκοπός του άρθρου είναι η αριθμητική ανάλυση του προβλήματος και η διερεύνηση του ρόλου χαρακτηριστικών παραμέτρων του, όπως π.χ. η δυστμησία και η αντοχή του εδάφους, το πάχος της εξυγιαντικής στρώσης, η διάταξη των πασσάλων και οι συνθήκες συνάφειας στην διεπιφάνεια πασσάλου-εδάφους, στην αύξηση του δείκτη εδάφους. BSTRCT : new foundation method is presented as an alternative to conventional pile foundations. It consists of piles which are structurally unconnected to the raft, with the intervention of a well-compacted coarse grained layer. Since the structural considerations of such piles are no longer critical in the design, the proposed foundation method might be economically more efficient while improving the response of the superstructure to both static and seismic loading. Our main goal is to investigate the role of key parameters such as: soil stiffness and strength, thickness of gravel layer, pile configuration and bonding conditions at the pile-soil interface on the foundation response, in terms of the subgrade modulus coefficient of the raft. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πάσσαλοι ωπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιούνται ευρέως στην θεμελίωση δομημάτων. Ο ρόλος τους είναι διττός: (i) Η ασφαλής μεταβίβαση των φορτίων από την ανωδομή στο έδαφος, και (ii) η μείωση των μετακινήσεων του συστήματος ανωδομήςθεμελίου. Στον σχεδιασμό των πασσάλων σε σεισμικώς επικίνδυνα εδάφη θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι εξής τύποι φόρτισης: Αδρανειακή επιπόνηση από την ταλάντωση της ανωδομής, κινηματική επιπόνηση από την σεισμικώς επιβαλλομένη παραμόρφωση των εδαφικών στρώσεων, φόρτιση λόγω εδαφικής ροής οφειλομένης σε ρευστοποίηση, και αρνητική τριβή από την μετασεισμική στερεοποίηση του τυχόν ρευστοποιηθησομένου εδάφους. Αχίλλειος πτέρνα της πασσαλοθεμελιώσεως υπό τις ανωτέρω συνθήκες φόρτισης: η σύνδεση των πασσάλων με τον κεφαλόδεσμο. Στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τις αυξημένες απαιτήσεις στην απόκριση των πασσάλων, έρχεται να προστεθεί η δογματική στάση των κανονισμών (συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού), οι οποίοι «απαγορεύουν» την ανελαστική απόκριση του υλικού των πασσάλων. Η υπερβολική πύκνωση του δικτύου των πασσάλων, η οποία πολλές φορές συνοδεύεται και από βελτίωση

2 του μεταξύ των πασσάλων εδάφους (π.χ. με χαλικοπασσάλους), είναι συνήθως η μοναδική διέξοδος από το πρόβλημα στα πλαίσια του επιβαλλομένου υπερσυντηρητικού σχεδιασμού της πασσαλο-θεμελίωσης. Τελικό αποτέλεσμα η δραματική αύξηση του κόστους της θεμελίωσης, όχι κατ ανάγκην και της ασφάλειας. Η λύση που προτείνεται είναι απλή και εύκολα εφαρμόσιμη. Απομόνωση των πασσάλων από την θεμελίωση, με την παρεμβολή ενός ανακουφιστικού στρώματος από καλά διαβαθμισμένα και συμπυκνωμένα σκύρα μεταξύ των κεφαλών των πασσάλων και της πλάκας εδράσεως. Με αυτό τον τρόπο οι πάσσαλοι δεν χρησιμεύουν ως «μεταφορείς» του φορτίου της ανωδομής, αλλά ως μέσο βελτίωσης και ενίσχυσης της δυστμησίας του υποκειμένου εδάφους. εδομένου ότι οι πάσσαλοι δεν συνδέονται πλέον με την ανωδομή, σχεδόν απαλλάσσονται από την αδρανειακή επιπόνηση και οι αποστάσεις μεταξύ τους μπορούν να ληφθούν αρκετά μεγάλες. Ωστόσο, οι απαιτήσεις σε διαμήκη και εγκάρσιο οπλισμό εξακολουθούν να υφίστανται (αν και αισθητά μειωμένες), χάριν της κινηματικής επιπόνησης. Πρόσθετο όφελος από την απομόνωση των πασσάλων από τη θεμελίωση είναι η άρση του περιορισμού (κατά τις επιταγές του συμβατικού σχεδιασμού) για οιονεί ελαστική δομητική συμπεριφορά. Ο αναπόφευκτος μηχανισμός πλαστικής αρθρώσεως στον πάσσαλο σε ιδιαίτερα ισχυρή φόρτιση όχι μόνο δεν έπρεπε να «απαγορεύεται», αλλά ενδεχομένως (υπό κατάλληλες συνθήκες) έπρεπε και να επιδιώκεται. Η εξυγιαντική στρώση από καλά διαβαθμισμένα σκύρα συμβάλλει στην ομαλή μεταβίβαση του φορτίου, καθώς επίσης αντικαθιστά τη λειτουργία του κεφαλόδεσμου και το πάχος της πλάκας θεμελίωσης μπορεί να ληφθεί αρκετά μικρότερο, όντας απαλλαγμένο από γεωμετρικούς περιορισμούς που επιβάλλει η αγκύρωση του οπλισμού των πασσάλων. Το αντίτιμο για την απομόνωση των πασσάλων από την πλάκα εδράσεως είναι η μεγαλύτερη παραμένουσα μετακίνηση και στροφή του θεμελίου, συγκριτικά με την αντίστοιχη για μονολιθική σύνδεση των πασσάλων με την ανωδομή. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι η αποτίμηση της αποδοτικότητας της προτεινόμενης βελτίωσης του εδάφους, θα πρέπει να οριοθετηθεί από στάθμες επιτελεστικότητας.. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Εξετάζουμε το πρόβλημα του Σχήματος 1. Πλάκα θεμελιώσως πάχους t slab εδράζεται σε στρώση από σκύρα πάχους Η gr, μέτρου ελαστικότητας Ε gr, και γωνίας τριβής φ gr. Ακολουθεί το φυσικό έδαφος μέτρου ελαστικότητας Ε soil και γωνίας εσωτερικής τριβής φ soil. Το έδαφος ενισχύεται με πασσάλους Ω.Σ., με ελάχιστη απόσταση από κέντρο σε κέντρο ίση με s, οι οποίοι εδράζονται στον υποκείμενο βράχο, έχουν δε διάμετρο d, μήκος L, και μέτρο ελαστικότητας Ε p = 30 GPa. Η πλάκα υποβάλλεται σε κατακόρυφη ομοιόμορφη πίεση ίση με p. L raft r s Σχήμα 1. Το πρόβλημα Figure 1. The studied problem Ζητούμενο του προβλήματος είναι ο υπολογισμός του συντελεστή βελτιώσεως,, o οποίος ορίζεται ως: k E gr E soil H gr imp (1) kinit δηλαδή ως o λόγος του δείκτη εδάφους μετά την βελτίωση, προς τον αρχικό. Οι αναλύσεις ευοδώθηκαν στις δύο και στις τρεις διαστάσεις με την βοήθεια των λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων PLXISD και PLXIS3D. Για τις -αναλύσεις θεωρήθηκαν συνθήκες φόρτισης αξονικής συμμετρίας, σε καθεστώς μονοδιάστατης παραμόρφωσης. Συγκεκριμένα αναλύθηκε μία χαρακτηριστική φέτα του προβλήματος στην οποία συμπεριλαμβάνεται ένας μόνον πάσσαλος, και η οποία οριοθετείτε από την ημιαπόσταση δύο διαδοχικών πασσάλων. Η παραδοχή των συνθηκών αξονικής συμμετρίας d pile rock

3 θεωρείται ρεαλιστική για μεγάλες ομάδες πασσάλων. s ό ά d ά ά r tan int ή ά tan soil ή ά B 3B Egr έ ό ύ E έ ό ά soil (α) B (β) 3B L ή ά d ά ά (γ) Σχήμα. Τα προσομοιώματα Π.Σ.: για ομάδα πασσάλων 3 x 3: (α) κάτοψη καννάβου για παρεμποδισμένη πλευρική παραμόρφωση, (β) για ελεύθερη παραμόρφωση, (γ) προοπτικό του προσομοιώματος (α), (δ) προοπτικό του παραμορφωμένου καννάβου των πασσάλων. Figure. Finite element models for a 3 x 3 group of piles: (a) plan view of the mesh for fixed lateral boundary conditions, (b) for free conditions, (c) view of the F.E mesh corresponding to the plan view of model (a), and (d) view of the deformed F.E. mesh of the piles. Στις τριδιάστατες αναλύσεις (Σχήμα ) διερευνήθηκε η συμπεριφορά πλακών θεμελιώσεως για τετραγωνικές διατάξεις πασσάλων (3 x 3, 4 x 4, και 5 x 5), για τις εξής συνοριακές συνθήκες στην περίμετρο της πασσαλο-ομάδας: (α) παρεμποδισμένης πλευρικής παραμόρφωσης, και (β) ελευθέρου πεδίου. Μετά από προκαταρκτική παραμετρική ανάλυση του προβλήματος, βρέθηκε ότι οι αδιάστατες παράμετροι των οποίων η επιρροή στον λόγο βελτίωσης του εδάφους είναι σημαντική, είναι οι εξής: (δ) H gr ά ύ s ό ά Οι παράμετροι αντοχής, τόσο των σκύρων όσο και του εδάφους, το πάχος της πλάκας εδράσεως, και το μέγεθος του επιβαλλομένου φορτίου (για τιμές από 30 έως 300 kpa), βρέθηκε να έχουν πολύ μικρή συμβολή στον λόγο βελτίωσης του εδάφους, και γι αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραμέτρους του προβλήματος. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συνοψίζονται συμπερασματικά ώς εξής: Αυξανομένης της αποστάσεως των πασσάλων (Σχήμα 3) εξασθενεί ο μηχανισμός της τοξωτής λειτουργίας του εδάφους, με αποτέλεσμα αφενός μεν μεγαλύτερη καθίζηση της πλάκας, αφετέρου δε αύξηση των καμπτικών ροπών στις περιοχές της πλάκας πάνω από τις κεφαλές των πασσάλων. Για αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων s/ d 3, η τοξωτή λειτουργία του εδάφους είναι αρκετά ισχυρή ώστε οι πάσσαλοι με το περιβάλλον σε αυτούς έδαφος να συμπεριφέρεται ως ενιαίο σώμα. Αύξηση του πάχους των σκύρων (Σχήματα 4 και 5) οδηγεί σε αύξηση αλλά και σε πιο ομοιόμορφη κατανομή των καθιζήσεων στην πλάκα, και σε μείωση των καμπτικών ροπών που αναπτύσσονται σε αυτήν. Αξιοσημείωτο είναι ότι για αποστάσεις των πασσάλων s/d > 4 (Σχημα 4) υπάρχει μία χαρακτηριστική τιμή του πάχους των σκύρων (ίση περίπου με 3 m), πέραν

4 s / d = s / d = 3 s / d = 5 maxw = 1.15 mm maxw = 3.1 mm maxw = 9.33 mm maxm = 7 knm maxm = 41 knm maxm = 15 knm Σχήμα 3. (Επάνω) Ισοϋψείς κατακορύφων μετακινήσεων, και (Κάτω) Ισουψείς καμπτικών ροπών στην πλάκα έδρασης, για τρεις διαφορετικές τιμές του λόγου s/d. Ομάδα πασσάλων 3x3 με: Η gr = 1 m, E soil = 50 MPa, E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m, και r = 1. Figure 3. (Top) Contours of the vertical displacements, and (bottom) contours of the bending moments of the raft, for three different values of the ratio s/d. Group of 3x3 piles with: Η gr = 1 m, E soil = 50 MPa, E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m, and r = 1. της οποίας οι καθιζήσεις της πλάκας μειώνονται. Η συμπεριφορά αυτή αποδίδεται στον διττό ρόλο του ανακουφιστικού στρώματος των σκύρων. Αρχικά, όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το ενισχυμένο με πασσάλους έδαφος απομακρύνεται από την πλάκα θεμελιώσεως, με αποτέλεσμα την αύξηση των καθιζήσεων. Για πολύ μεγάλα πάχη όμως η στρώση από σκύρα έχει τον ρόλο της αντικατάστασης του εδάφους. Για μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων η συμβολή του αντικαθιστώμενου εδάφους (το οποίο είναι σαφώς πιο δύστμητο από το φυσικό) είναι ισχυρότερη από την αντίστοιχη του ενισχυμένου με πασσάλους εδάφους. Η αποδοτικότητα του βελτιωμένου εδάφους αυξάνεται αυξανομένου του λόγου σχετικής δυστμησίας Ε gr /E soil (Σχήμα 6), με μικρή ωστόσο επιρροή στις ροπές κάμψεως της πλάκας. Η επιρροή του συντελεστή διεπιφάνειας r (Σχήμα 7), είναι σημαντική για τις καθιζήσεις του θεμελίου, όχι όμως και για τις καμπτικές ροπές που αναπτύσσονται σε αυτό. Όσο φτωχότερες είναι οι συνθήκες συνάφειας στην διεπιφάνεια πασσάλου-εδάφους τόσο πιο εξασθενημένη (λόγω της ολίσθησης σε αυτήν) είναι η τοξωτή λειτουργία του περιβάλλοντος τους πασσάλους έδαφος, με αποτέλεσμα την αύξηση των καθιζήσεων. Η συμβολή των συνθηκών φόρτισης και των συνοριακών συνθηκών στην αποδοτικότητα της βελτίωσης είναι

5 Σχήμα 4. Μέγιστη κατακόρυφη μετακίνηση της πλάκας συναρτήσει του πάχους των σκύρων, για διάφορες τιμές του λόγου σχετικής δυστμησίας Ε gr / E soil, και για δύο διαφορετικές τιμές του λόγου s/d. Οι τιμές των υπολοίπων παραμέτρων είναι ίδιες με αυτές του Σχήμ. 3. Figure 4. Maximum vertical displacement of the raft versus thickness of the gravel layer H gr, for different values of the relative stiffness ratio Ε gr / E soil, and for two different distance ratios s/d. The model parameters are those of Figure 3. επίσης καθοριστικής σημασίας. Στις τρεις διαστάσεις και με θεώρηση παρεμποδιζόμενης πλευρικής παραμόρφωσης στην περίμετρο του βελτιωμένου εδάφους, ο συντελεστής αποδοτικότητας είναι ίσος περίπου με 0.85 φορές επί τον αντίστοιχο για συνθήκες αξονικής συμμετρίας, είναι δε σχεδόν ανεξάρτητος της αποστάσεως των πασσάλων, δεδομένου ότι αυτοί είναι πάσσαλοι αιχμής. Από την άλλη, για συνθήκες ελεύθερης μετακίνησης στην περιφέρεια του βελτιωμένου εδάφους ο συντελεστής αποδοτικότητας εξαρτάται κατά πολύ από τις αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων. Όσο μικρότερες οι εν λόγω αποστάσεις, τόσο μικρότερος και ο συντελεστής αποδοτικότητας της βελτίωσης. Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της παραμετρικής αναλύσεως, καταλήξαμε στην εξής προσεγγιστική σχέση για την μέση τιμή του συντελεστή βελτίωσης Α: Η δε χαρακτηριστική τιμή του εν λόγω συντελεστή (για πιθανότητα υπέρβασης ίσης s Egr L 0.7 Hgr 3.81 r s d Esoil d () με 95%) υπολογίσθηκε σε: c 1 (3) Επειδή η εφαρμογή ενός ενιαίου δείκτη εδάφους για αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων μεγαλύτερες από s / d = 3, είναι μη συντηρητικός ως προς τον υπολογισμό των καμπτικών ροπών στις περιοχές της πλάκας εδράσεως άνωθεν των κεφαλών των πασσάλων, προτείνεται η εφαρμογή δύο και p ns n 1 D sd eff eff c (5) όπου n ο λόγος της συγκέντρωσης τάσεων, στις ανωτέρω άναφερθείσες περιοχές της ομάδων συντελεστού βελτίωσης. Μία (Α s ) για την περιοχή της πλάκας που εδράζεται στο μεταξύ των πασσάλων έδαφος (ισοδύναμης διαμέτρου s-d eff ), και μία δεύτερη ( p ) για τις περιοχές της πλάκας (σχ. 8) που αντιστοιχούν στις προβολές σε αυτήν των κεφαλών των πασσάλων (ισοδύναμης διαμέτρου D eff ): s D eff s Deff ndeff s Deff c (4) πλάκας (n = σ p / σ s ). Γραφική απεικόνιση του συντελεστή n, δίνεται στο σχήμα 9. Για τον συνυπολογισμό των συνοριακών συνθηκών στον συντελεστή βελτίωσης του εδάφους, προτείνεται η εφαρμογή στην σχέση () και στις σχέσεις (4) και (5), του εξής μειωτικού συντελεστή λ:

6 H gr / s = 0. H gr / s = 0.4 H gr / s = 0.6 maxw = 7.8 mm maxw = 10.5 mm maxw = 9.3 mm maxm = 16 knm maxm = 64 knm maxm = knm Σχήμα 5. (Επάνω) Ισοϋψείς κατακόρυφων μετακινήσεων, και (Κάτω) Ισουψείς καμπτικών ροπών στην πλάκα έδρασης, για τρεις διαφορετικές τιμές του λόγου Η gr / s. Ομάδα πασσάλων 3x3 με: s = 5 m, E soil = 50 MPa, E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m, και r = 1. Figure 5. (Top) Contours of the vertical didisplacements, and (bottom) contours of the bending moments of the raft, for three different values of Η gr / s. Group of 3x3 piles with: s = 5 m, E soil = 50 MPa, E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m, and r = E gr / E soil = 1 E gr / E soil = 6 Connected piles maxw = 11.6 mm maxw = 4.5 mm maxw = 1.4 mm Σχήμα 6. Ισοϋψείς κατακόρυφων μετακινήσεων, για τρεις διαφορετικές τιμές του λόγου σχετικής δυστμησίας Ε gr / Ε soil. Ομάδα πασσάλων 3 x 3 με: s = 3 m, E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m, και r = Figure 6. Contours of the vertical displacements, for three different values of the stiffness ratio Ε gr / Ε soil. Group of piles with: s = 5 m, E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m, and r = 0.75.

7 Fully bonded r = 1 r = 0.75 maxw = 7.1 mm maxw = 9.3 mm maxw = 10.5 mm Σχήμα 7. Ισοϋψείς κατακόρυφων μετακινήσεων για τρεις διαφορετικές τιμές του συντελεστή διεπιφάνειας r. Ομάδα πασσάλων 3x3 με: s = 5 m, H gr = m, E soil = 50 MPa E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m. Figure 7. Contours of the vertical displacements for three different values of the interface coefficient r. Group of piles with: s = 5 m, H gr = m, E gr = 300 MPa, t slab = 0.5 m, φ gr = 40 o, φ soil = 30 o, L = 0 m, d = 1 m. D eff d Τομή 30 o Slab 30 o t slab Gravels H gr s pile Σχήμα 8. Ορισμός της ενεργού διαμέτρου D eff, για την εφαρμογή του συντελεστή βελτίωσης του εδάφους Α s. Figure 8. Definition of the effective diameter D eff, for the application of the soil improvement ratio s. Σχήμα 9. Συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων, n = σ p / σ s, συναρτήσει του πάχους των σκύρων και του λόγου αποστάσεως s/d. Figure 8. Stress concentration coefficient n = σ p / σ s, as a function of the thickness of the gravel layer and the distance ratio s/d.

8 1/3, s/ d 3 /3, 3 s/ d6 1, s/ d 6 4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ (6) H παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος DRE, χρηματοδοτούμενο από το European Research Council (ERC) dvanced Grant Ideas [Grant greement 854]. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Cao X. D., Wong I. H. and Chang M. F. (004). Behaviour of model rafts resting on pilereinforced sand, Journal of Geotechnical and Geoenviromental Engineering, SCE 130(), pp Fa-Yun Liang, Long-Zhu Chen, Xu-Guang Shi (003). Numerical analysis of composite piled raft with cushion subjected to vertical load, Computers and Geotechnics 30(6), pp Jung-In Choi, Ki-Hoon Min, Sung-Ho Kim, Oh Sung Kwon and Myoung Mo Kim (009). Be- havior of Disconnected Pile Foundation system, Contemporary Topics in Ground Modification, Problem Soils and Geo- Support, Kumar. and Saran S. (003). Bearing capacity of rectangular footing on reinforced soil, Geotechnical and Geological Engineering 1, pp Shin E. C., Das B. M., Lee E. S. and talar C. (00). Bearing capacity of strip foundation on geogrid-reinforced sand, Geotechnical and Geological Engineering, 0: Smith, M. and Filz, G. (007). xisymmetric numerical modeling of a unit cell in geosynthetic-reinforced, column-supported embankments, Geosynthetics International 14(1), pp 13-. Wong, I. H., Chang, M. F. and Cao, X. D. (000). Raft foundations with settlement reducing piles. Design applications of raft foundations, Thomas Telford, London, Chap. 17, pp

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεµελιώσεως-Πλαισίου σε Περιοχές Εντόνου Γεωµορφικού Αναγλύφου

Σεισµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεµελιώσεως-Πλαισίου σε Περιοχές Εντόνου Γεωµορφικού Αναγλύφου Σεισµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεµελιώσεως-Πλαισίου σε Περιοχές Εντόνου Γεωµορφικού Αναγλύφου Seismic Soil-Foundation-Frame Interaction under Valley-affected Ground Motion ΓΕΛΑΓΩΤΗ, Φ. Μ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Rion Antirrion Βridge : Geotechnical Static and Dynamic Analysis of Pier M3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών

Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών Non-Linear Inelastic Behavior of Foundations: Application on the Seismic Protection of Frame Structures

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Σ.Α. Μητούλης MSc. Πολιτικός Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ι.Α. Τέγος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Μάριος Παναγιώτου Πρόδρομος Ψαρρόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός U. of California

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Κυριαζής Πιτιλάκης Καθηγητής ΑΠΘ 1 2 1 Αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Experimental Validation of Bridge Pier Seismic Design Employing Soil Ductility ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ 1, Χρίστος ΚΩΣΤΙΚΑΣ 2, Ευλαλία ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 3, Mαίρη ΑΛΑΚΙΟΥΡΙ ΟΥ 4

Χρήστος ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ 1, Χρίστος ΚΩΣΤΙΚΑΣ 2, Ευλαλία ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ 3, Mαίρη ΑΛΑΚΙΟΥΡΙ ΟΥ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1824 Ωνάσειος Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών: υναµική Συµπεριφορά Σεισµικώς Μονωµένου Κτιρίου Onassis House

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία ερευνάται η αλληλεπίδραση εύκαμπτων πλωτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία ερευνάται η αλληλεπίδραση εύκαμπτων πλωτών 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1781 Απόκριση Πλωτών Κυματοθραυστών σε Αρμονικούς Κυματισμούς Τύπου Tsunami στις Ελληνικές Θάλασσες Response

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

METAΠTYXIAKH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Τ.Ε.Τ.Κ. - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα