Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία"

Transcript

1 Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

2 Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής και Περιμεμβρανώδους Μεσοκοιλιακής Επικοινωνίας Διαφλέβια ή διαρτηριακή σύγκλειση Ανοικτού Βοτάλειου Πόρου Διαφλέβια ή διαρτηριακή σύγκλειση Αρτηριοφλεβώδους Επικοινωνίας Υβριδικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν καθετηριαστικές και χειρουργικές τεχνικές

3 Εξέλιξη της Συσκευής Rashkind σε επόμενες γενιές συσκευών (σκελετός από ανοξείδωτο χάλυβα, δίσκοι από Dacron)

4 Συσκευή Amplatzer Septal Occluder, αρχική χρησιμοποίηση σε ασθενείς το 1995, έγκριση από FDA το 2001 Έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτερα από κάθε άλλη συσκευή σύγκλεισης Έχει αποδειχθεί με βάση τη χρήση της η πιο εύχρηστη και ασφαλής συσκευή

5 Ενδείξεις σύγκλεισης Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Μικρές επικοινωνίες μικρότερες από 6 mm συγκλείονται από μόνεςτουςμέχριτηνηλικίατων2 ετών και μερικές φορές μέχρι τα 5 έτη Μέτριες ή μεγάλες δεν θα πρέπει να συγκλείονται πριν την ηλικία των 2 ετών Οι μέτριες και μεγάλες επικοινωνίες με Qp / Qs 1,5 : 1 ή/και έχουν προκαλέσει επιβάρυνση των δεξιών κοιλοτήτων έχουν απόλυτη ένδειξη για σύγκλειση Δεν έχει αποδεδειγμένο όφελος η σύγκλειση μικρών επικοινωνιών μικρότερων από 6 mm σε ασυμπτωματικά παιδιά

6 ΑΚ Φ ΤΒ Διαθωρακικό και κυρίως διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα απαραίτητο για να αποφασισθεί αν η επικοινωνία είναι συγκλείσιμη ΚΚ Φ ΣΚ Μέγεθος και θέση της επικοινωνίας Ποιότητα του ιστού του μεσοκολπικού διαφράγματος και του παρακείμενου κολπικού τοιχώματος Τη μορφολογία του μεσοκολπικού διαφράγματος (ανεύρυσμα, πολλαπλά ελλείμματα, κλπ) Υπερφόρτιση όγκου της δεξιάς κοιλίας, πνευμονική υπέρταση, πρόσθετα ενδοκαρδιακά ελλείμματα

7 ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΉ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ RIMS ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ: ΜΙΤΡΟΕΙΔΗ, ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΑ, ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΗ ΦΛΕΒΑ, ΔΕΞΙΑ ΑΝΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛΠΟ

8 ΑΚΦ Οι μεσοκολπικές επικοινωνίες συνήθως δεν είναι ιδανικές για σύγκλειση Δυσκολία στη σύγκλειση προκύπτει σε μεγάλες επικοινωνίες κυρίως σε παιδιά, στα οποία το μεσοκολπικό διάφραγμα δεν είναι σταθερό ΠΦ ΣΚ ΚΚΦ

9 ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ RIM ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

10 Έλλειψη ή ανεπαρκής ανάπτυξη του πρόσθιου rim (rim προς την αορτή) Παρατηρείται στο 45% των περιπτώσεων μεσοκολπικής επικοινωνίας που προσέρχονται για σύγκλειση Η απουσία πρόσθιου rim συνήθως δεν αποτελεί περιορισμό στη σύγκλειση Επιλέγουμε συσκευή κατά 4 mm μεγαλύτερη από την υπό τάση διάμετρο της επικοινωνίας Ενδέχεται η μνήμη σχήματος που διαθέτει η συσκευή Amplatzer να ενέχεται στη διάβρωση του τοιχώματος του αριστερού κόλπου ή της παρακείμενης αορτής

11 Μικροβιακή λοίμωξη σε συσκευή με υπολειμματική διαφυγή έχει αναφερθεί για το λόγο αυτό συνιστάται χημειοπροφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα για ένα έτος μετά Επίσης έχει αναφερθεί θρόμβωση της συσκευής για το λόγο αυτό συνιστάται αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για έξι μήνες μετά τη σύγκλειση Εμβολισμός της συσκευής παρατηρείται σε ποσοστό μικρότερο από 1% και στο 70% των περιπτώσεων η συσκευή μπορεί να επανασυλληφθεί Η χρήση τρισδιάστατου ηχοκαρδιογραφήματος καθώς και ενδοκαρδιακής υπερηχογραφικής εξέτασης θα επιτρέψει ακόμα ασφαλέστερη χρήση της συσκευής σύγκλεισης Μέχρι τώρα η συσκευή Amplatzer έχει αποδειχθεί η πιο διαδεδομένη και ασφαλής συσκευή σύγκλεισης

12 Το διδιάστατο διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα μπορεί να υποεκτιμήσει τον επιμήκη άξονα της επικοινωνίας και να υποεκτιμήσει τον βραχύ άξονα αν η γωνία λήψης και η θέση του μετατροπέα δεν είναι σωστή

13 Συγκλεισθείσες Δευτερογενείς Μεσοκολπικές Επικοινωνίες

14 Βιοαπορροφήσιμη Συσκευή Σύγκλεισης Biostar (Jux C et al, Goettingen and Hannover, Germany, 2006) Παραλλαγή της Συσκευής Starflex στην οποία το πολυεστερικό κάλυμμα έχει αντικατασταθεί με στρώμα χοίρειου εντερικού κολλαγόνου (ακυτταρικό στρώμα που προέρχεται από την επεξεργασία χοίρειου βλεννογόνου) Έχει δοκιμασθεί μόνο σε πειραματόζωα

15

16 Ανοικτό Ωοειδές Τρήμα σε Παιδιά American Stroke Association, 2006: εν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για σύγκλειση PFO μετά από το πρώτο εμβολικό ΑΕΕ. Η σύγκλειση PFO ενδείκνυται μετά από υποτροπιάζον εμβολικό ΑΕΕ παρά τη φαρμακευτική θεραπεία.

17 Ανοικτό Ωοειδές Τρήμα Σηραγγώδες

18 Σύγκλειση Περιμεμβρανώδους Μεσοκοιλιακής Επικοινωνίας με τη Συσκευή Amplatzer Asymmetric Membranous VSD Occluder Μήκος μέσης 2 mm Αριστερός δίσκος 0,5 mm άνω χείλος, 5,5 mm κάτω χείλος Δεξιός δίσκος κατά 4 mm μεγαλύτερος από τη μέση

19 Επιλογή Συσκευής Σύγκλεισης Το Μέγεθος της Συσκευής είναι (Masura et al): Ίσο ή 2 mm μεγαλύτερο από την υπερηχογραφική διάμετρο του ελλείμματος αν δεν υπάρχει ανεύρυσμα τριγλωχινικού ιστού (100% πλήρης σύγκλειση) Κατά 4 mm μεγαλύτερο από τη διάμετρο του ελλείμματος όταν υπάρχει ανεύρυσμα τριγλωχινικού ιστού (98% πλήρης σύγκλειση) Κύρια επιπλοκή είναι ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός (1,07%)

20 Περιμεμβρανώδης Μεσοκοιλιακή Επικοινωνία

21

22 Απόσπαση και Εμβολισμός Συσκευής

23 Σύγκλειση Μυϊκής Μεσοκοιλιακής Επικοινωνίας με τη Συσκευή Amplatzer Muscular VSD Occluder Υπό τάση διάμετρος μεσοκοιλιακής < 24 mm Απόσταση > 4 mm από τις βαλβίδες Επιβάρυνση των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων Ιστορικό υποτροπιάζουσας ενδοκαρδίτιδας σε μικρή μεσοκοιλιακή επικοινωνία

24 ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΙΔΕΣΗ

25 Ενδείξεις για Σύγκλειση Ανοικτού Βοτάλειου Πόρου Βοτάλειος αιμοδυναμικά σημαντικός (επιβάρυνση όγκου των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων ή πνευμονική υπέρταση) Ατομικό αναμνηστικό ενδαρτηρίτιδας Βοτάλειοι μικροί ή μέτριοι αλλά με ακουστό συνεχές φύσημα κατά κανόνα συγκλείονται Σχετικά με τη σύγκλειση σιωπηλών βοτaλείων που ανακαλύπτονται τυχαία (0,5 % έως 1% του γενικού πληθυσμού) δεν υπάρχει σταθερή τακτική

26 Σύγκλειση μικρού βοταλείου με Coil

27 ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗ

28 Σύγκλειση βοταλείου με τη συσκευή Amplatzer DO II Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η συσκευή ADO II 4-6

29 Στη συνέχεια αντικαταστήθηκε με τη συσκευή ADO II 6-6

30 Πλεονέκτημα της συσκευής Amplatzer DO II είναι τα μικρά συστήματα τοποθέτησης που την καθιστά κατάλληλη για σύγκλειση βοταλείου σε βρέφη με σωματικό βάρος μικρότερο των 6 8 Kgr Στη σύγκλειση του βοταλείου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αντιδραστικότητα του τοιχώματός του η οποία παρατηρείται μέχρι την ηλικία των 17 μηνών Εάν ένα βρέφος δεν εμφανίζει καρδιακή ανεπάρκεια συνιστάται η σύγκλειση να αναβάλλεται για ην ηλικία των 2 ετών

31 Σύγκλειση Μεγάλων Ανοικτών Βοτάλειων Πόρων με τη συσκευή Amplatzer Muscular VSD Occluder (Thanopoulos et al, 2002)

32 Υβριδική (Διακοιλιακή Perventricular) Σύγκλειση Μυϊκής Μεσοκοιλιακής Επικοινωνίας

33 Στεφανιαία Συρίγγια προς την Πνευμονική Αρτηρία

34 Στεφανιαία Συρίγγια προς Κοιλότητες με Χαμηλή Πίεση

35 Σύγκλειση Στεφανιαίων Συριγγίων

36 Σύγκλειση Επικοινωνίας μεταξύ εξιάς Στεφανιαίας και εξιού Κόλπου

37 Σύγκλειση Μεγάλου Παράπλευρου Αγγείου (MAPCA) από την Κατιούσα Αορτή σε βρέφος με Τετραλογία Fallot

38 Αιμάτωση του εξιού Κάτω Λοβού και Επανακυκλοφορία

39 Προσωρινή Σύγκλειση του Παράπλευρου με Καθετήρα Swan

40 Σύγκλειση με τη Συσκευή Amplatzer Vascular Plug IV

41 Σταδιακή μείωση της παροχής μετά την τοποθέτηση

42 Ευχαριστώ

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση 1 Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι µία αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µίας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler

Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Παρουσίαση Περιστατικού Ασθενής με πνευμονική εμβολή και ανοιχτό ωοειδές τρήμα Η χρησιμότητα του διακρανιακού doppler Ισαάκ Χούρης 1, Μαρία Στουγιάννη 1, Αντώνιος Σαμαράς 2, Μαρία Γεωργίου 1, Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 146-150 Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Νικολαοσ Ι. Χακιμ 1, Παναγιωτησ Μ. Ζωγραφοσ

Διαβάστε περισσότερα

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 44-48 Κρυπτογενές Παροδικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Μετά Από Διαδερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικού Ελλείμματος Πέτρος Δάρδας 1, Βλάσσης Νινιός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ 1 ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ Χ.ΝΤΕΛΛΟΣ Αν. Διευθυντής Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων. Καρδιολογικό Τμήμα, Τζάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Η Επέμβαση Fontan στην Ελλάδα: Πρώιμα Χειρουργικά Αποτελέσματα και Άριστη Μεσοπρόθεσμα Κλινική Έκβαση

Κλινική Έρευνα. Η Επέμβαση Fontan στην Ελλάδα: Πρώιμα Χειρουργικά Αποτελέσματα και Άριστη Μεσοπρόθεσμα Κλινική Έκβαση Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 185-193 Η Επέμβαση Fontan στην Ελλάδα: Πρώιμα Χειρουργικά Αποτελέσματα και Άριστη Μεσοπρόθεσμα Κλινική Έκβαση Πα ν α γ ι ω τ η ς Γ. Σφ υ ρ ι δ

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Κλινικές, Ηλεκτροφυσιολογικές, και Νευροορμονικές Παράμετροι, και Νεώτεροι Ηχοκαρδιογραφικοί Δείκτες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας The development, printing and production of the Echocardiographic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2003 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΜΑ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ ΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Μ.:7779 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Κυπαρίσση ΛΑΡΙΣΑ 2010-11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα