Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Εισαγωγή:*ψηφιακά*ηχητικά*συστήματα** Διάλεξη(09:(«Ψηφιακά(Συστήματα(Ήχου»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Εισαγωγή:*ψηφιακά*ηχητικά*συστήματα** Διάλεξη(09:(«Ψηφιακά(Συστήματα(Ήχου»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ."

Transcript

1 Εισαγωγή:*ψηφιακά*ηχητικά*συστήματα** Τεχνολογία*Ήχου* Διάλεξη(09:(«Ψηφιακά(Συστήματα(Ήχου»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.(Καθηγητής( Πρώτη(εμφάνιση(στα(τέλη(της(δεκαετίας(του( 60( Βασική(λειτουργία:(αναπαραγωγή(ήχου( Ικανοποιητική(ποιότητα(αναπαραγωγής( Η.Π.Α.( (Πανεπιστήμιο(Utah((T.G.(Stookham)( Ιαπωνία((ΝΗΚ)( Ευρώπη((Philips)( Εμπορική(διάθεση(από(τα(μέσα(του( 70( Επαγγελματικές(εφαρμογές( Οικιακές(εφαρμογές( Επανάσταση(ψηφιακής(τεχνολογίας(του(σήμερα( CD/DVD/SACDnplayers,(DSPs,(PCs,(mp3/wma(players( ( Εισαγωγή:*ψηφιακά*ηχητικά*συστήματα**(συν.)* Πλεονεκτήματα*και*μειονεκτήματα*ψηφιακών*συστημάτων* Prototype Nippon Columbia PCM recording system (2-ch, N=13-bit, f s =47.25 KHz) CD/DVD Players (7.1-ch, N=24bit, f s =192kHz) Portable audio devices Wireless digital audio networking Πλεονεκτήματα(ψηφιακών(συστημάτων( Υψηλότερη(τιμή(σχέσης(SNR( Αυξημένη(δυναμική(περιοχή(λειτουργίας( Μικρές(γραμμικές/μηnγραμμικές(παραμορφώσεις( Εύκολη(αποθήκευση/μετάδοση(και(επικοινωνία(συσκευών( Ευκολία(στον(τρόπο(χρήσης( Μικρό(μέγεθος(n(φορητότητα( Χαμηλό(κόστος(παραγωγής( Αυξημένη(δυνατότητα(επεξεργασίας(στο(ψηφιακό(πεδίο( Μειονεκτήματα(ψηφιακών(συστημάτων( Μετατροπή(αναλογικών(σημάτων(σε(ψηφιακά(και(αντίστροφα( Παραμορφώσεις(κατά(την(επεξεργασία( ( 1

2 Κατηγορίες*ψηφιακών*υποσυστημάτων*ήχου* Παραδείγματα*ψηφιακών*συστημάτων*ήχου* Υποσυστήματα(εγγραφής(και(αναπαραγωγής(του(ήχου( Υποσυστήματα(κωδικοποίησης(και(μετάδοσης( PCM/mp3(codecs,(DAB,(Wireless(audio( Υποσυστήματα(αποθήκευσης(ηχητικών(δεδομένων( DAT,(HD,(CD,(DVD(κ.ά.( Ψηφιακοί(επεξεργαστές(ήχου((audio(processors)( DSPs( Υποσυστήματα(λογισμικού(επεξεργασίας(και(διαχείρισης(ήχου( SoÇware(DSPs,(Digital(JukeBoxes,(κ.ά.( Παράδειγμα*1:((ψηφιακού(οπτικού(δίσκου( Μονάδα αποθήκευσης (οπτικόςδίσκος) Ψηφιακή έξοδος ανάγνωσης/ διόρθωσης μετατροπής Ψ/Α L R Αναλογική έξοδος Παραδείγματα*ψηφιακών*συστημάτων*ήχου*(συν.)* Παραδείγματα*ψηφιακών*συστημάτων*ήχου*(συν.)* Παράδειγμα*3:(Ψηφιακό(σύστημα(ηχογράφησης/επεξεργασίας( Παράδειγμα*2:((ψηφιακής(ταινίας((DAT)(ή(εγγραφόμενου(ψηφιακού(δίσκου( Ψηφιακή είσοδος/ έξοδος Αναλογική είσοδος μετατροπής Α/Ψ Ψηφιακή είσοδος εγγραφής Μονάδα αποθήκευσης (ταινία ή οπτικός δίσκος) Ψηφιακή έξοδος ανάγνωσης/ διόρθωσης μετατροπής Ψ/Α L R Αναλογική έξοδος Αναλογική είσοδος μετατροπής Α/Ψ Μονάδα αποθήκευσης (μαγν. δίσκος) εγγραφής/ ανάγνωσης μετατροπής Ψ/Α Μονάδα επεξεργασίας L R Αναλογική έξοδος PC 2

3 Οι*πηγές*ψηφιακού*ήχου*που*θα*εξετάσουμε* Digital(Audio(Tape((DAT)( Digital(Compact(CasseÜe((dcc)( Πηγές*ψηφιακού*ήχου* MiniDisc( Οι(οπτικοί(δίσκοι(θα(είναι(αντικείμενο(επόμενου(μαθήματος( Digital*Audio*Tape*(DAT)* Digital*Audio*Tape*(DAT)* Παρουσιάστηκε(από(την(Sony(το(1987( Μαγνητική(εγγραφή(ψηφιακού(ήχου(σε(4mm(ταινία( Κασέτα(μικρού(μεγέθους((73(mm( (54(mm( (10.5(mm)( Χαρακτηριστικά(ψηφιακού(ήχου( Συχνότητα(δειγματοληψίας:(48,(44.1(και(32kHz( Ευκρίνεια(κβαντισμού:(16bit( Κάποιοι(κατασκευαστές(υποστήριξαν(96kHz(/(24bit((εκτός( τυποποίησης)( Ταινίες(διάρκειας(από(15(έως(180(λεπτά( Μήκος(60(μέτρα(για(120(λεπτά( 3

4 Digital*compact*casse\e* Digital*compact*casse\e* (Παρουσιάστηκε(από(την(Philips(καιMatsushita(το(1992( ως(απόγονος(της(απλής((αναλογικής)(συμπαγούς(κασέτας( Βασικός(ανταγωνιστής(το(MiniDisc( Δεν(εδραιώθηκαν(ποτέ(στην(αγορά( Το(DAT(είχε(ήδη(σχεδόν(αποτύχει( Χρήση(συμπίεσης((PASC)( Συχνότητα(δειγματοληψίας(32,(44.1(και(48kHz( Θεωρητική(διάρκεια(εγγραφής(120(λεπτά( Copy(protecìon( Original(/(Copy(bit( Minidisc* Minidisc* Παρουσιάστηκε(το(1992(από(την(Sony( Μαγνητοnοπτική(εγγραφή(διάρκειας(74(ή(80(λεπτών( Συμπίεση(ηχητικών(δεδομένων(τύπου(ATRAC( Αργότερα(υποστήριξη(και(PCM(ασυμπίεστου(ήχου( Συμπίεση(5:1(σε(σχέση(με(τo(CD( Η(υποστήριξη(και(διάθεση(players(σταμάτησε(τον(Μάρτιο(του(2013( Copy(protecìon(το(ίδιο(με(το(dcc/DAT( 4

5 Ο*υπολογιστής*ως*ηχητικό*υποσύστημα* Digital Audio Workstation ΗΧΟΣ ψηφιακός ήχος αναλογικός ήχος (ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ) (ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) S/PDIF CODEC Ψ/Α Α/Ψ SYNTH CHIP ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΗΧΟΥ MAIN PC ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PC ENGINE INTERFACE ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΘΟΝΗ ΠΟΝΤΙΚΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛ. ΔΙΚΤΥΑ MIDI MIDI CHIP ΥΛΙΚΟ MIDI SEQ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ έλεγχος δεδοµένα ήχος (αναλογικός) MIDI ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ CD-ROM, DVD-ROM, CD-R/RW ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Η*κάρτα*ήχου* Συστήματα*επεξεργασίας*ψηφιακού*ήχου* 5

6 Γενική*μορφή*συστημάτων*ψηφιακής*επεξεργασίας* Υλοποίηση*επεξεργασίας*σε*υλικό* Σήμα(( εισόδου( Ακουστική(n(Οπτική( αναπαράσταση( Αλγόριθμος( επεξεργασίας( Παράμετροι(ελέγχου( Ακουστική(n(Οπτική( αναπαράσταση( Σήμα(( εξόδου( Digital(Signal(Processors((DSPs)( Κατάλληλη(αρχιτεκτονική(και(εντολές(για(επεξεργασία(ψηφιακών(σημάτων(σε( πραγματικό(χρόνο( Harvard(αρχιτεκτονική( Διαφορετικός(δίαυλος(εντολών(και(δεδομένων( Complex(Instrucìon(Set(Computer((CISC)(επεξεργαστές( Μεγάλο(πλήθος(εντολών( Αρχιτεκτονική(von(Neumann( Κοινός(δίαυλος(για(εντολές(και(δεδομένα( Reduced(Instrucìon(Set(Computer((RISC)(επεξεργαστές( Περιορισμένο(πλήθος(εντολών((συνήθως(<50)( Συνήθως,(επεξεργασία(μιας(εντολής(σε(έναν(κύκλο( Αρχιτεκτονική(von(Neumann/Harvard( Κριτήρια*επιλογής*υλικού* Βασική*δομή*υλικού* Υποστηριζόμενοι(αριθμητικοί(τελεστές( Σύνολο(εντολών( Fixed/floaìng(point(αριθμητική( Μέγεθος(λέξης(των(δεδομένων((16bit,(32bit)( Υποστήριξη(παραλληλισμού( Π.χ.(ύπαρξη(δύο(Mulìply(&(Accumulate((μονάδων(( Διαχείριση(μνήμης( Ταχύτητα((MIPS,(MOPS(κ.λ.π.)( Η(επεξεργασία((σύνολο(εντολών)(πρέπει(να(ολοκληρώνεται(εντός( Τ s ((για(επεξεργασία(σε(επίπεδο(δείγματος)( NT s( (για(επεξεργασία(σε(επίπεδο(τμήματος(μήκους(ν(δειγμάτων)( Πρόσθετα(κριτήρια(επιλογής( Κατανάλωση(ενέργειας( Κόστος( Μέγεθος(διαθέσιμης(μνήμης( Απαιτούμενος(χρόνος(ανάπτυξης((TimentonMarket)( Ευκολία(ανάπτυξης( 6

7 Μεθοδολογία*ανάπτυξης*αλγορίθμων*σε*υλικό* Παράδειγμα:*Υλοποίηση*mp3*decoder*σε*RISC* Ανάπτυξη(λογισμικού( Debugger( JTAG( Τελικό(προϊόν( Benchmarking/Performance( Αναπτυξιακή(πλακέτα( Υλοποίηση*επεξεργασίας*σε*λογισμικό* Διαθέσιμα(είτε(σε(αυτόνομη(εφαρμογή((applicaìon),(είτε(ως(plugnins( VST(effects((Steinberg s(virtual(studio(technology)( VAMP( Πλεονέκτημα(η(εκτέλεση(σε(επεξεργαστές(γενικού(σκοπού(υψηλών( ταχυτήτων( Συστήματα*ψηφιακών*ενισχυτών*ήχου* 7

8 Ψηφιακοί*ενισχυτές*ηχητικών*σημάτων* Ψηφιακοί*ενισχυτές*ηχητικών*σημάτων*(συν.)* Class(D(ενισχυτής(ήχου( Πλήρως(ψηφιακός(ενισχυτής(ήχου( Πηγή PCM Ηχητικών Δεδομένων 1-bit PWM Διαμορφωτής - Ενισχυτής Χαμηλοδιαβατό Φίλτρο Ηχείο Αναλογικά Ηχητικά Δεδομένα PWM Διαμορφωτής - Ενισχυτής Χαμηλοδιαβατό Φίλτρο Ηχείο Η(συχνότητα(αλλαγής(κατάστασης(των( διακοπτικών(στοιχείων((f s )(καθορίζει(την( απόδοση(του(ενισχυτή( Μεγάλη(συχνότητα(n>(μικρή(απόδοση( Η(Σίγμα(Δέλτα(έχει(f s =f p ~2.8MHz( H(PWM(έχει(f s =176.4kHz(και(f p ~90MHz( Οι(PWM(ενισχυτές(έχουν(απόδοση(της(τάξης( του(90%( Μικρό(μέγεθος( Απουσία(ψυκτρών( Μικρό(βάρος( Μεγάλη(ισχύς( Υψηλές(επεξεργαστικές(απαιτήσεις( Ψηφιακό ηχητικό σήμα Αναλογικό ηχητικό σήμα Διαμορφωτής Ενισχυτής τάσης και κυκλώματα οδηγοί (drivers) +V -V +V -V Υλοποιήσεις*ψηφιακών*ενισχυτών*ήχου* Συστήματα*ψηφιακών*ακουστικών*μετατροπέων* 8

9 Ψηφιακά*μικρόφωνα* General Information MEMS*Ψηφιακά*μικρόφωνα* General Information MEMS microphones are similar to the standard ECMs (electret condensor microphones) found in modern consumer electronics, except that MEMS the microphones components are are similar built to the onto standard a single ECMs chip (electret using condensor microphones) found in modern consumer electronics, Τα(επιμέρους(υποσυστήματα(ενός(τυπικού(πυκνωτικού(μικροφώνου( CMOS technology (material deposition & etching), rather than except that the components are built onto a single chip using ολοκληρώνονται(σε(ένα(cmos(chip( assembled from technology discrete (material parts. deposition & etching), rather than assembled from discrete parts. Electret Condensor Microphone Electret Condensor Microphone MEMS Microphone MEMS Microphone Ψηφιακοί*μεγάφωνα*m*ηχεία* Ψηφιακά*μεγάφωνα*m*ηχεία*(συν.)* db rel. Full Scale m db ref. Full Scale Μήτρα(ακουστικών(μετατροπέων( (PCM,(Ν=6bit(n(64(μετατροπείς)( k 10k Frequency (Hz) dx32 Μήτρα(ακουστικών(μετατροπέων( (Σ/Δ,(Ν=1bit(n(32(μετατροπείς)( k 10k Frequency (Hz) 9

10 The obvious advantages of digital audio technology have up to now being manifested mainly in media storage and processing sub-components, witch are parts of a more elaborate audio / acoustic analog reproduction chain. It is envisaged that the remaining components such as cables, amplifiers and transducers will soon be also implemented in digital form, potentially leading to networked, integrated and highly optimized solutions. The paper examines theoretical and implementation aspects related to each of the modules that could constitute such an all-digital audio / acoustic transducer, namely: (a) the digital wireless receiver, via the Bluetooth and IEEE protocols, (b) audio decoding and format adaptation (c) DSP for acoustic compensation, based on measured results for smoothed response equalization, (d) digital amplification, and, (e) all-digital transduction. 9/10/13 Ψηφιακά*μεγάφωνα* *ηχεία*(συν.)* 1. INTRODUCTION The common element in all current digital audio systems is a chain of largely analogue, inefficient and inflexible subsystems which are attached to digital sources before sound reaches at the listener: (a) the controller / preamplifier / amplifier, (b) the loudspeakers and (c) the connecting cables. These subsystems, for many decades have resisted standardization and integration, but this problem is now becoming even more pressing with the practical difficulties imposed on the user in order to combine and interconnect multichannel home and multimedia audio set-ups. Hence, a significant challenge for future developments should be the evolution of a universal and integrated solution to combine all these subsystems, allowing the wireless coupling of any number of digital acoustic transduction elements to digital audio sources, in networked applications. Here, a potential scenario for integrating the above modules is discussed and analysed. According to this, as shown in Fig. 1, an integrated all-digital transducer should be allocated per audio channel allowing self-powered, adaptable and controllable wireless operation, so that stereo or multichannel signals of any of the current or future digital formats could be appropriately received, decoded, processed, amplified and acoustically reproduced. In more detail, this paper will discuss the problems and examine the merits of possible solutions for critical subsystems within this chain, when possible Η*πλήρως*ψηφιακή*ηχητική*αλυσίδα* presenting implementations and simulation test results. Fig 1: Overview of a possible form for the all-digital audio/acoustic chain The paper initially considers the potential of current Bluetooth and IEEE802.11a/b protocols for wireless local area networks (WLANs), for multichannel audio transmission, largely based on results previously presented by the authors [11]. A subsequent section discusses general requirements for the decoding module which could allow compressed or non-compressed format audio to be converted to PCM stream in each channel receiver. AES 23rd International Conference, Copenhagen, Denmark, 2003 May ΤΕΛΟΣ*(για*σήμερα...)* 10

ISDN USB RECORDERS. Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR)

ISDN USB RECORDERS. Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR) ISDN USB RECORDERS Call Recorder Protocol Analysis Network Traffic Sniffer ISDN Test and Measurement Equipment Collection of Call- Related Data (CDR) Τα προϊόντα ΙSDN USB είναι: Εύκολα στη σύνδεση Απλά

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories Headends Headends Τα headends της POLYTRON χάρη στην modular αρχιτεκτονική τους εξασφαλίζουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Η εύελικτη γκάμα της POLYTRON ξεκινάει από το μικρό SPM 100 και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 6 η Παρουσίαση : Video Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Χαρακτηριστικά Video (1) Βίντεο: γενίκευση των εικόνων Κινούμενα σχέδια: γενίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 15: Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού (Software Reuse) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software

Διαβάστε περισσότερα

SMART ANDROID TV BOX

SMART ANDROID TV BOX 1 SMART ANDROID TV BOX by Replace your household electronics media players cd-dvd-bluray tablets pc-laptop game consoles web cameras microphones 2 SMART ANDROID TV BOX DIAS VT-500 MANUAL 1 CONNECTING DIAS

Διαβάστε περισσότερα

Component and System-Level Energy Saving for femtocells in Future Mobile Heterogeneous Networks

Component and System-Level Energy Saving for femtocells in Future Mobile Heterogeneous Networks Component and System-Level Energy Saving for femtocells in Future Mobile Heterogeneous Networks Dionysis Xenakis, Candidate PhD Department of Informatics and Telecommunications, University of Athens {nio@di.uoa.gr}

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) Σημειώσεις για το Μάθημα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) Σημειώσεις για το Μάθημα Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) Σημειώσεις για το Μάθημα ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Δρ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΑΓΙΑΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Novel Scenarios and Applications Beyond 2020 Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Scope Presentation of

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθηµα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα 5η Τεχνικές Μετάδοσης Μάθηµα 6ο 10o ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τοµέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήµατος 1 Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 Η Τελική Έκθεση, υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, μέχρι και δύο μήνες μετά τη συμπλήρωση της διάρκειας του χρόνου υλοποίησης του Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Οδηγία χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 009-010 INTERIM PROGRESS REPORT FORM FOR RESEARCH PROJECTS FUNDED BY DESMI 009-010 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT TITLE ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ HOST

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden Initial setup Language Please select your language: English Hrvatski Dansk Automatic search Automatic update Analogue manual scan Antenna manual installation

Διαβάστε περισσότερα

THE LINGUISTIC DIMENSION OF TERMINOLOGY: PRINCIPLES AND METHODS OF TERM FORMATION

THE LINGUISTIC DIMENSION OF TERMINOLOGY: PRINCIPLES AND METHODS OF TERM FORMATION THE LINGUISTIC DIMENSION OF TERMINOLOGY: PRINCIPLES AND METHODS OF TERM FORMATION Kostas Valeontis Physicist-Electronic Engineer, President of ΕLΕΤΟ 1, Elena Mantzari Linguist-Researcher, Deputy Secretary

Διαβάστε περισσότερα

Time Domain Pitch Recognition

Time Domain Pitch Recognition Chourdakis G. Michael *, Haralampos C. Spyridis ** * PhD Candidate, Music Department, University of Athens. m@turboirc.com ** Professor of Music & Informatics, Head Manager of the Sound Engineering Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX Έξυπνες Μετρήσεις με KNX Smart Metering with KNX Περιεχόμενα / Content Οι Μετρήσεις KNX είναι Έξυπνες KNX Metering is Smart 4 KNX Προδιαγραφές Μετρήσεων Το μοναδικό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Έξυπνες Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα: Mechatronics. Παναγιώτης Τσατσαρός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα: Mechatronics. Παναγιώτης Τσατσαρός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Mechatronics Παναγιώτης Τσατσαρός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Προσωπικά στοιχεία Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο : Δημήτριος-Νικόλαος Παγώνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθηνών Διεύθυνση : Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe (esymbiosis) LIFE09/ENV/GR/000300

Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe (esymbiosis) LIFE09/ENV/GR/000300 Development of knowledge-based web services to promote and advance Industrial Symbiosis in Europe (esymbiosis) LIFE09/ENV/GR/000300 ACTION 2: Service architecture and implementation D2.3 Design and implementation

Διαβάστε περισσότερα

DAMASKINOS: The Prototype Corpus of Greek Orthodox Ecclesiastical Chant Voices

DAMASKINOS: The Prototype Corpus of Greek Orthodox Ecclesiastical Chant Voices DAMASKINOS: The Prototype Corpus of Greek Orthodox Ecclesiastical Chant Voices Dimitrios Delviniotis and Georgios Kouroupetroglou Speech Laboratory, Department of Informatics and Telecommunications, National

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 Introduction to the controls........................................................

Διαβάστε περισσότερα

IAN 90468 BLUETOOTH CAR RADIO SAB 160 A1 BLUETOOTH CAR RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- BLUETOOTH BLUETOOTH-AUTORADIO. Operating instructions

IAN 90468 BLUETOOTH CAR RADIO SAB 160 A1 BLUETOOTH CAR RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- BLUETOOTH BLUETOOTH-AUTORADIO. Operating instructions BLUETOOTH CAR RADIO BLUETOOTH CAR RADIO Operating instructions ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ- BLUETOOTH Οδηүίες χρήσης BLUETOOTH-AUTORADIO Bedienungsanleitung IAN 90468 Before reading, unfold both pages containing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα