ETFs. exchange traded funds. οδηγόςεπενδυτή. μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ETFs. exchange traded funds. οδηγόςεπενδυτή. μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 Å ETs exchange traded funds οδηγόςεπενδυτή μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ T Å T

2 Τι είναι τα ETs; Å Τα ETs είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ΑνώνυμεςΕταιρίες ΔιαχείρισηςΑμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προςδιαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσηςτου χρηματιστηρίου, μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών, όπωςακριβώςκαι οι μετοχές. Τα ETs δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου τηςεπένδυσήςτου μέσω τηςέκθεσηςσε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αξιών, ενώ έχουν ωςκύριο επενδυτικό στόχο την αναπαραγωγή τηςαπόδοσης ενόςσυγκεκριμένου δείκτη. Τι είναι δείκτης; Δείκτηςείναι ένα αξιόπιστο μέτρο καταγραφήςτων τάσεων των αξιών που διαπραγματεύονται σε ένα χρηματιστήριο και παρέχει πληροφορία για την πορεία τουςμε ένα μόνο αριθμό. Κατά το σχηματισμό ενόςδείκτη οι αξίεςοι οποίεςτον συνθέτουν επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα: Ο δείκτηςtse/χα 20 αποτελείται από τιςείκοσι μεγαλύτερες(blue chips) εισηγμένεςεταιρίεςστο Χρηματιστήριο Αθηνών και στα κριτήρια συμμετοχήςστο δείκτη συμπεριλαμβάνονται η κεφαλαιοποίηση, η εμπορευσιμότητα και η διασπορά των μετοχών. Ο δείκτηςσχεδιάστηκε από το ΧΑ σε συνεργασία με την TSE Intl. Ltd, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1997 με τιμή έναρξης1.000 και η σύνθεσή του αναθεωρείται τουλάχιστον δύο φορέςτο χρόνο. Πώςσχηματίζεται ένα ET; Για να σχηματιστεί ένα ET θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί η αρχική τιμή του μεριδίου καθώςεπίσηςκαι ο αριθμόςτων τεμαχίων τηςκάθε αξίαςτου υποκείμενου δείκτη με τα οποία θα συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιό του. Η αρχική τιμή του μεριδίου

3 Å ET αποτελεί αναλογία τηςτιμήςτου υποκείμενου δείκτη (π.χ. 1/10, 1/100) ενώ για τον προσδιορισμό των τεμαχίων με τα οποία κάθε αξία συμμετέχει στο ET λαμβάνεται υπόψη το βάροςστο δείκτη. Για παράδειγμα: Έστω ότι δημιουργείται ένα ET το οποίο παρακολουθεί το δείκτη TSE/ΧΑ 20 και ξεκινά να διαπραγματεύεται στις30 Ιανουαρίου Η αρχική τιμή μεριδίου ορίζεται στο 1/100 τηςτιμήςτου δείκτη. Χρησιμοποιώνταςστοιχεία από τη συνεδρίαση της29/01/2008 προκύπτει ο πίνακαςτηςεπόμενηςσελίδας. Η τιμή του δείκτη TSE/ΧΑ 20 στις29/01 είναι Κατ' επέκταση η αρχική τιμή του μεριδίου ET η οποία είναι το 1/100 αυτήςορίζεται στα 23,81. Έστω ότι η Εταιρία Διαχείρισηςπροβαίνει αρχικά στη δημιουργία μεριδίων. Αρα, η συνολική αξία την οποία θα πρέπει να διαθέσει είναι 23,81 Χ = Η αξία ανά μετοχή η οποία χρειάζεται να επενδυθεί για το σχηματισμό μεριδίων ET πρέπει να μοιραστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε το βάροςτηςστο ET να διατηρηθεί ίδιο με αυτό στο δείκτη. Συνεπώς, από τα το 10,18% αυτής, δηλαδή τα θα διατεθούν για την αγορά μετοχών τηςαλφα, το 0,72% αυτής, δηλαδή τα θα διατεθούν για την αγορά μετοχών τηςατε κοκ. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώνταςτην απλή μέθοδο των τριών, η αξία ανά μετοχή στο ET μετατρέπεται σε τεμάχια τα οποία εκφράζονται σε ακέραιο αριθμό. Έτσι, η αξία των αντιστοιχούν σε μετοχέςαλφα, τα αντιστοιχούν σε μετοχέςατε κοκ. Κατά τον προσδιορισμό του πιο πάνω αριθμού των τεμαχίων ανά μετοχή προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα, η αξία των οποίων καταβάλλεται και παραμένει στο ET με τη μορφή μετρητών, τα οποία στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 153.

4 Å Μετοχή ΑΛΦΑ ΑΤΕ ΒΙΟΧΚ ΔΕΗ ΕΕΕΚ ΕΛΠΕ ΕΛΤΕΧ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ ΙΝΛΟΤ ΚΥΠΡ ΜΑΡΦΒ ΜΙΓ ΜΟΗ ΜΥΤΙΛ ΟΠΑΠ ΟΤΕ ΠΕΙΡ ΤΙΤΚ ΤΤ Σύνολο Μετοχή ΑΛΦΑ ΑΤΕ ΒΙΟΧΚ ΔΕΗ ΕΕΕΚ ΕΛΠΕ ΕΛΤΕΧ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ ΙΝΛΟΤ ΚΥΠΡ ΜΑΡΦΒ ΜΙΓ ΜΟΗ ΜΥΤΙΛ ΟΠΑΠ ΟΤΕ ΠΕΙΡ ΤΙΤΚ ΤΤ Σύνολο Τεμάχια στο δείκτη Τεμάχια στο δείκτη Χρηματιστηριακή Αξία στο δείκτη , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Χρηματιστηριακή Αξία στο δείκτη Βάρος στο δείκτη 10,18% 0,72% 0,73% 3,91% 4,73% 1,34% 1,30% 21,69% 8,30% 1,47% 6,60% 6,11% 4,15% 0,63% 0,99% 6,24% 8,79% 8,30% 2,62% 1,21% Βάρος στο δείκτη Χρημ/κή Αξία μεριδίων ET , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Χρημ/κή Αξία μεριδίων ET Τεμάχια στα μερίδια ET Τεμάχια στα μερίδια ET ΔείκτηςTSE/XA 20 ET

5 Ποιοι φορείςσυμμετέχουν στην λειτουργία των ETs; Å Η Εταιρία Διαχείρισης. Εξασφαλίζει ώστε η απόδοση του ET να αναπαράγει πλήρως την αντίστοιχη του δείκτη τον οποίο παρακολουθεί. Το Χρηματιστήριο Αθηνών. Παρέχει την πλατφόρμα για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των μεριδίων ET. Ο Θεματοφύλακας. Αναλαμβάνει τη φύλαξη των υποκείμενων τίτλων οι οποίοι αντιστοιχούν στα εκδοθέντα μερίδια ET. Ο ΕιδικόςΔιαπραγματευτής. 1. Δημιουργεί/εξαγοράζει μερίδια ET απευθείαςμέσω τηςδιαχειρίστριαςεταιρίας. 2. Εξασφαλίζει την ύπαρξη ρευστότηταςμεριδίων ET μέσω τηςσυνεχούςπαροχής ζευγών εντολών αγοράςκαι πώλησης(quotes) στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστήριου Αθηνών. 3. Συμβάλλει στην εξισορρόπηση τηςτιμήςτου μεριδίου ET μέσω του μηχανισμού arbitrage ώστε η τελευταία να μην αποκλίνει σημαντικά από την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου που αντιπροσωπεύει και η οποία αποτυπώνεται στην τιμή inav. Οι χρηματιστηριακέςεταιρίες. Συγκεντρώνουν και εισάγουν στο σύστημα συναλλαγών τιςεντολέςτων επενδυτών οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μερίδια ET. Οι επενδυτές. Ιδιώτεςή θεσμικοί αγοράζουν και πωλούν μερίδια ET μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών.

6 Ποια είναι η δομή τηςαγοράςet; Η αγορά ET διακρίνεται σε δύο επίπεδα: στην Πρωτογενή αγορά. Σε αυτό το επίπεδο η κύρια δραστηριότητα η οποία πραγματοποιείται είναι η δημιουργία/εξαγορά μεριδίων ET και οι φορείςοι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία είναι η Εταιρία Διαχείρισης, οι Ειδικοί Διαπραγματευτές ή/και οι θεσμικοί επενδυτές. Οι Ειδικοί Διαπραγματευτέςή/και οι θεσμικοί επενδυτέςσυγκεντρώνουν από την χρηματιστηριακή αγορά τον απαιτούμενο αριθμό αξιών για τη δημιουργία μεριδίων ET τον οποίο στη συνέχεια παραδίδουν στην Εταιρία Διαχείρισηςκαι ως αντάλλαγμα η Εταιρία Διαχείρισηςδημιουργεί και παραδίδει σε αυτούςμερίδια ET. Τιςαξίεςπου παρέλαβε η Εταιρία Διαχείρισηςτιςκαταθέτει στο Θεματοφύλακα. Ακριβώςαντίθετα λειτουργεί η εξαγορά μεριδίων ET κατά την οποία η Εταιρία Διαχείρισηςλαμβάνει από τουςειδικούςδιαπραγματευτέςή/και τουςθεσμικούς επενδυτέςμερίδια και αντί αυτών επιστρέφει το καλάθι των αξιών που αναλογεί στα μερίδια που παρέλαβε τα οποία και ακυρώνει άμεσα. Οι παραπάνω ενέργειεςμπορούν να πραγματοποιηθούν εναλλακτικά μέσω καταβολήςμετρητών. T Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεσμικοί Επενδυτές ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ Δημιουργία/Εξαγορά μεριδίων ETs Δημιουργία Καλάθι Δείκτη ή Μετρητά Μερίδια ETs Εξαγορά Καλάθι Δείκτη ή Μετρητά Μερίδια ETs Εταιρία Διαχείρισης στη Δευτερογενή αγορά. Σε αυτό το επίπεδο πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των μεριδίων ET τα οποία δημιουργήθηκαν σε επίπεδο πρωτογενούςαγοράςκαι οι

7 φορείςοι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την αγορά είναι οι επενδυτές, οι χρηματιστηριακέςεταιρίες, το χρηματιστήριο και οι Ειδικοί Διαπραγματευτές. Οι Ειδικοί Διαπραγματευτέςείναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά μεριδίων ET το οποίο πετυχαίνουν με τη συνεχή εισαγωγή ζευγών εντολών αγοράςκαι πώλησης(quotes) στο σύστημα συναλλαγών που διαθέτει το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώςεπίσηςκαι για την εξάλειψη τυχόν φαινομένων ανισορροπίαςπου παρατηρούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Οι επενδυτέςαπό την πλευρά τουςμπορούν μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών να πραγματοποιήσουν πράξειςεπί μεριδίων ET. Επενδυτές ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ Διαπραγμάτευση μεριδίων ETs Μετρητά Μερίδια ETs T Μέλη ΧΑ Εισαγωγή Εντολών Εκτέλεση Εντολών Χρηματιστήριο Αθηνών Εισαγωγή ζευγών εντολών μεριδίων ETs Αγορά πώληση αξιών Δείκτη Ειδικοί Διαπραγματευτές Πώςπροσδιορίζεται η θεωρητική τιμή ενόςμεριδίου ET; Μια καλή προσέγγιση για τη θεωρητική τιμή ενόςμεριδίου ET αποτελεί η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο ET, γνωστή και ωςnav per unit. Το NAV/unit είναι η συνολική αξία του ενεργητικού του ET, μείον τιςυποχρεώσειςπου το βαρύνουν, διαιρεμένο με το συνολικό αριθμό των μεριδίων ET που έχουν εκδοθεί.

8 Το ενεργητικό του ET περιλαμβάνει τιςαξίεςτου δείκτη τον οποίο παρακολουθεί παράλληλα με τυχόν άλλα παράγωγα προϊόντα που βασίζονται σε αυτόν καθώςκαι μετρητά τα οποία προέρχονται μεταξύ άλλων από μερίσματα που διανέμουν οι εταιρίες των μετοχών του δείκτη, στην περίπτωση που ο υποκείμενοςδείκτηςείναι μετοχικός. Το NAV/unit υπολογίζεται και ανακοινώνεται από την Εταιρία Διαχείρισηςστο τέλος κάθε εργάσιμηςημέρας. Κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασηςοι τιμέςτων αξιών που συνθέτουν το δείκτη μεταβάλλονται. Ωςαποτέλεσμα το NAV/unit το οποίο έχει υπολογίσει και ανακοινώσει η Εταιρία Διαχείρισηςστο τέλοςτηςπροηγούμενηςημέρας μεταβάλλεται. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασηςτο χρηματιστήριο υπολογίζει και διαχέει μια εκτίμηση του NAV/unit, γνωστή ωςinav, η οποία ενσωματώνει και αντικατοπτρίζει ακριβώςτιςμεταβολέςπου υφίστανται οι τιμέςτων αξιών του χαρτοφυλακίου του ET ενδοσυνεδριακά. T Ποια τα πλεονεκτήματα της επένδυσηςσε μερίδια ET; Αποτελεσματικότητα Διασπορά κινδύνου μέσω διαφοροποίησηςχαρτοφυλακίου με μια μόνο κίνηση Όταν έναςεπενδυτήςαγοράζει μερίδια ET, τότε με μια μόνο κίνηση πραγματοποιεί διασπορά κινδύνου εφόσον επενδύει έμμεσα στο καλάθι των αξιών που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί το ET, χωρίςαπαραίτητα να χρειάζεται να αγοράσει μεμονωμένα την κάθε αξία του δείκτη. Διαφάνεια Πρόσβαση σε real-time πληροφόρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχέει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίεςγια τις τιμέςτων μεριδίων ET, την τιμή του δείκτη που αυτό παρακολουθεί, την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο, την τιμή inav καθώςεπίσηςκαι τη σύνθεση του ET, ώστε οι επενδυτέςνα έχουν ανά πάσα στιγμή εικόνα τηςκατάστασηςτων επενδύσεών τους.

9 Ρευστότητα Συνεχήςπαρουσία Ειδικού Διαπραγματευτή Στην αγορά μεριδίων ET υποχρεωτική είναι η παρουσία ενόςτουλάχιστον Ειδικού Διαπραγματευτή, ο οποίοςπαρέχει ζεύγη εντολών αγοράςκαι πώλησης (quotes) συνεχώςκατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασης, διευκολύνονταςμε αυτό τον τρόπο τη διαπραγμάτευση επί μεριδίων ET και φροντίζονταςγια τη συνεχή ύπαρξη ρευστότητας. Ευελιξία Διαπραγματεύονται όπωςοι μετοχές Οι επενδυτέςμπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μερίδια ET μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασης, εκμεταλλευόμενοι τιςσυγκυρίεςτηςαγοράς, με τον ίδιο τρόπο που αγοράζουν ή πωλούν μετοχές. T Ποια η διαφορά μεταξύ τηςτιμής inav και τηςτιμής διαπραγμάτευσηςτου μεριδίου; Το inav ενδοσυνεδριακά αντικατοπτρίζει τη θεωρητική τιμή ενόςμεριδίου ET. Το μερίδιο από την άλλη πλευρά μπορεί κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασης, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, να διαπραγματεύεται σε τιμή διαφορετική από τη θεωρητική τιμή του, είτε υψηλότερη είτε χαμηλότερη. Όταν η τρέχουσα τιμή του μεριδίου είναι υψηλότερη από την τιμή inav τότε το μερίδιο διαπραγματεύεται σε premium ή είναι υπερτιμημένο, ενώ όταν συμβαίνει το αντίθετο τότε το μερίδιο διαπραγματεύεται σε discount ή είναι υποτιμημένο.

10 Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν τα ETs από τα αμοιβαία κεφάλαια; Τα ETs όπωςκαι τα αμοιβαία κεφάλαια είναι κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται Εταιρίες ΔιαχείρισηςΑμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Οι επενδυτέςαγοράζουν και πωλούν μερίδια απλών αμοιβαίων κεφαλαίων στην πρωτογενή αγορά μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, ΑΕΔΑΚ καθώςκαι ΑΧΕΠΕΥ. Από την άλλη πλευρά αγοράζουν και πωλούν μερίδια ET στη δευτερογενή αγορά μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών. Στην περίπτωση των απλών αμοιβαίων κεφαλαίων οι επενδυτέςμπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μερίδια μόνο στην τιμή που προσδιορίζεται στο τέλοςτηςκάθε εργάσιμηςημέρας. Αντίθετα, στην περίπτωση των μεριδίων ET οι επενδυτέςμπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μερίδια, καθ' όλη τη διάρκεια τηςσυνεδρίασης, στην τιμή η οποία προσδιορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση στο ταμπλό, εκμεταλλευόμενοι τιςσυγκυρίεςτηςαγοράςανά πάσα στιγμή. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν τα ETs από τιςμετοχές; Τα μερίδια ET όπωςκαι οι μετοχέςεισάγονται και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και η αγορά και πώλησή τουςπραγματοποιείται μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών. Η αγορά μετοχών μιαςσυγκεκριμένηςεταιρίαςδίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να συμμετέχει στην απόδοση μόνο τηςεταιρίαςαυτής. Στην περίπτωση που ο επενδυτής επιθυμεί να συμμετέχει στην απόδοση περισσότερων εταιριών θα πρέπει να αγοράσει τιςμετοχέςτων εταιριών αυτών, μία προςμία, επιβαρυνόμενοςτο κόστοςσυναλλαγών για κάθε μια από αυτές. Από την άλλη πλευρά, αγοράζοντας μερίδια ενός ET που παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο δείκτη ο επενδυτήςσυμμετέχει στην απόδοση όλων των

11 εταιριών οι οποίεςσυνθέτουν το δείκτη με συγκριτικά μικρότερο κόστος, αυτό τηςμίας συναλλαγής. Η πώληση επί μεριδίων ET απαλλάσσεται του φόρου πώλησης0,15% ο οποίοςισχύει για τιςμετοχές. Σύγκριση ETs, μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων ETs ΜετοχέςΑμοιβαία Κεφάλαια Διαφοροποίηση ν x ν Προμήθεια διάθεσηςx x ν Συνεχήςδιαπραγμάτευση ν ν x Διαχείριση Παθητική Ενεργητική Ενεργητική Αποτίμηση/Διάχυση τιμής Συνεχής Συνεχής Στο τέλοςτηςημέρας Ανοικτέςπωλήσεις ν ν x Δανεισμόςτίτλων ν ν x Αγορά μετοχών μέσω χορήγησηςπίστωσης ν ν x Ρευστότητα Ενδοσυνεδριακά Ενδοσυνεδριακά Στο τέλοςτηςημέρας Χρηματικόςδιακανονισμός Τ+3 Τ+3 Προκαταβολικά Δικαίωμα ψήφου στιςγενικέςσυνελεύσεις x ν x Ποιοι οι κίνδυνοι τηςεπένδυσης σε μερίδια ET; Κίνδυνοςαγοράς Όπωςόλεςοι επενδύσειςέτσι και οι επενδύσειςσε μερίδια ET είναι εκτεθειμένεςστους κινδύνουςτηςαγοράς, οι οποίοι συνδέονται με τιςμεταβολέςτων αξιών του δείκτη που παρακολουθεί. Κίνδυνοςμη απόλυτηςαναπαραγωγήςτηςαπόδοσηςτου Δείκτη Είναι πιθανό η Εταιρία Διαχείρισηςτου ET να μην μπορεί να εκπληρώσει σε απόλυτο βαθμό τον επενδυτικό σκοπό του, δηλαδή την πλήρη αναπαραγωγή τηςαπόδοσηςτου

12 δείκτη που παρακολουθεί. Αυτό είναι γνωστό ωςσφάλμα παρακολούθησηςή tracking error. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλήρης λίστα των κινδύνων που απορρέουν από την επένδυση σε μερίδια ET και στους οποίους εκτίθενται οι επενδυτές περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του εκάστοτε προϊόντος. Πώςαντιδρά το ET στιςαλλαγές τηςσύνθεσηςτου δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτεςπεριοδικά επανεξετάζονται σύμφωνα με τουςκανόνεςδιαχείρισήςτουςώστε να περιλαμβάνουν τιςαξίεςεκείνεςπου πληρούν τα κριτήρια που ορίζουν οι συγκεκριμένοι κανόνες. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής, γνωστής ως αναθεώρηση, είναι η αντίστοιχη αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του ET ώστε να περιλαμβάνει ακριβώςτιςίδιεςαξίεςμε αυτέςτου δείκτη. Στόχοςτηςαναπροσαρμογήςτου χαρτοφυλακίου του ET είναι η απόδοσή του να αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη του δείκτη. Για παράδειγμα: Στις23 Νοεμβρίου 2007 οι μετοχέςτηςεταιρίαςcosmote - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙ- ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ διαγράφηκαν από τον δείκτη TSE/ΧΑ 20 και αντικαταστάθηκαν από τιςμετοχέςτηςεταιρίαςμυτιληναιοσ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ένα ET το οποίο παρακολουθεί τον δείκτη TSE/ΧΑ 20 αναπροσαρμόζεται κατά τον ίδιο ακριβώςτρόπο ώστε να συμπεριλάβει τιςμετοχέςτηςεταιρίαςμυτιληναιοσ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στη σύνθεσή του και αντίστοιχα να εξαιρέσει τιςμετοχές τηςεταιρίαςcosmote - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ από αυτήν.

13 Πώςχρησιμοποιούνται τα ETs ως εργαλείο διαχείρισηςπεριουσίας; Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων Στην περίπτωση που έναςεπενδυτήςέχει διαθέσιμα μετρητά μπορεί να τα επενδύσει βραχυπρόθεσμα σε μερίδια ET προκειμένου να εκμεταλλευτεί τυχόν ευνοϊκέςσυγκυρίεςτηςαγοράς. Δεδομένηςτηςσυνεχούςρευστότηταςτων μεριδίων ET ο ίδιοςμπορεί να προχωρήσει σε άμεση ρευστοποίησή τουςσε περίπτωση που χρειαστεί τα μετρητά για την εκπλήρωση άλλων αναγκών. Για παράδειγμα: Έστω ότι ο κ. Παπαδόπουλοςδιαθέτει τα οποία επιθυμεί να επενδύσει στο χρηματιστήριο. Έστω επίσηςότι πιστεύει ότι ο δείκτηςtse/χα 20 θα κινηθεί ανοδικά μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο κύριοςπαπαδόπουλοςτότε προβαίνει σε αγορά μεριδίων ET του συγκεκριμένου δείκτη. Όταν βεβαιωθεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και η επένδυσή του έχει αποδώσει κέρδη τότε πουλά τα μερίδια ET τα οποία είχε αγοράσει και προβαίνει με το νέο κεφάλαιο σε άλλεςεπενδύσειςπου κρίνει συμφέρουσεςγι' αυτόν. Στρατηγική τοποθέτηση Οι επενδυτέςμπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ETs ωςμέσο προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορέςοι οποίεςείτε λόγω κόστουςείτε λόγω γεωγραφικήςτοποθεσίαςδεν είναι εύκολο να προσεγγίσουν. Για παράδειγμα: Έστω ότι η κα Σακελαρίου επιθυμεί να επενδύσει το ποσό των Έστω επίσηςότι επιθυμεί να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου τηςεπένδυσής τηςτοποθετώνταςτα χρήματά τηςσε περισσότερεςτηςμίαςμετοχής. Αποφασίζει λοιπόν να αγοράσει μέσω του χρηματιστηριακού εκπροσώπου τηςμερίδια ET. Η συγκεκριμένη ενέργεια τηςπροσφέρει διαφοροποίηση τηςεπένδυσήςτης παράλληλα με χαμηλό κόστος επένδυσης, αυτό της συναλλαγής.

14 Βραχυπρόθεσμεςκινήσεις Η συνεχήςδιάχυση πληροφοριών που αφορούν στο ET σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασηςσε συνδυασμό με τη συνεχή ύπαρξη ρευστότηταςλόγω της παρουσίαςτου Ειδικού Διαπραγματευτή επιτρέπει στουςεπενδυτέςνα πραγματοποιούν συμφέρουσεςσυναλλαγέςεπί μεριδίων ET «αγοράζονταςχαμηλά και πουλώνταςυψηλά» ή «πουλώνταςυψηλά και αγοράζονταςχαμηλά» με τη χρήση των ανοικτών πωλήσεων. Για παράδειγμα: 1. Έστω ότι ο κ. Ευσταθίου αγοράζει 200 μερίδια ET στην τιμή των 25 το καθένα. Μετά από δυο μέρεςτα πουλά στην τιμή των 27 το καθένα πραγματοποιώντας κέρδος Έστω ότι ο κ. Ευσταθίου πουλά ανοικτά 200 μερίδια ET στην τιμή των 27 το καθένα. Στο τέλοςτηςημέραςτα αγοράζει στην τιμή των 25, κλείνονταςτη θέση του και πραγματοποιώνταςκέρδος 400. Σημείωση: Στα παραδείγματα δεν περιλαμβάνονται τυχόν προμήθειες, φόροι και άλλα έξοδα συναλλαγών. Αντιστάθμιση κινδύνου Οι επενδυτέςμπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ETs ωςμέσο αντιστάθμισηςκινδύνου έναντι άλλων επενδύσεών τουςμε δημιουργική χρήση και συνδυασμό όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων που παρέχει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ποιοι επωφελούνται από τα ETs και με ποιον τρόπο; 1. Οι ιδιώτεςεπενδυτές α. Τα ETs είναι ιδανικά για εκείνουςοι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη επενδυτική εμπειρία καθώς: i. βασίζονται σε δείκτεςτουςοποίουςεύκολα μπορούν να παρακολουθήσουν ii. η τιμή τουςταυτίζεται ή κυμαίνεται πολύ κοντά σε αυτή του υποκείμενου

15 δείκτη, γεγονόςπου διευκολύνει τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων iii. ο αναλαμβανόμενοςκίνδυνοςείναι μειωμένοςκαθώςη επένδυση σε ETs είναι επένδυση σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αξιών και όχι σε μεμονωμένες αξίες, εξασφαλίζοντας διασπορά κινδύνου. β. Τα ETs είναι επίσηςιδανικά και για εκείνουςτουςεπενδυτέςοι οποίοι, ναι μεν, έχουν εμπειρία από επενδύσειςσε αμοιβαία κεφάλαια αλλά δεν έχουν ασχοληθεί με επενδύσειςσε μεμονωμένεςαξίεςκαθώς: i. μπορούν εύκολα να τα παρακολουθήσουν δεδομένου ότι ακολουθούν αντιπροσωπευτικούςδείκτεςτηςαγοράς ii. μπορούν να τα αγοράσουν ή να τα πουλήσουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασης iii. το κόστοςτηςεπένδυσηςσε μερίδια ET είναι μικρότερο γ. Τα ETs παράλληλα απευθύνονται στουςεπενδυτέςοι οποίοι είναι ήδη ενεργοί στην χρηματιστηριακή αγορά, καθώςαποτελούν έτοιμο προϊόν προςδιαπραγμάτευση που προσφέρει δυνατότητα έκθεσηςστο σύνολο τηςαγοράς. δ. Για αυτούςοι οποίοι έχουν εμπειρία από αγορέςμέσω χορήγησηςπίστωσης (margin account), τα ETs αποτελούν αποδεκτές, ως περιθώριο ασφάλισης, κινητέςαξίεςγια αγορά μετοχών προσφέρονταςτη δυνατότητα εκμετάλλευσης συγκυριών τηςαγοράς. 2. Οι θεσμικοί επενδυτές Τα ETs προσφέρουν στουςθεσμικούςεπενδυτέςτα ίδια πλεονεκτήματα που προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο αξιών το οποίο παρακολουθεί ένα δείκτη, δηλαδή διασπορά του κινδύνου και επίτευξη σταθερών αποδόσεων μακροχρόνια, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι τα ETs δεν απαιτούν διαχείριση του χαρτοφυλακίου του υποκείμενου δείκτη, κάτι το οποίο έχει αναλάβει και πραγματοποιεί εξ' ολοκλήρου η Εταιρία Διαχείρισης. 3. Οι ειδικοί διαπραγματευτές Στουςειδικούςδιαπραγματευτέςτα ETs προσφέρουν τη δυνατότητα πραγματοποίησηςκερδών μέσω διενέργειαςarbitrage.

16 Πώςμπορώ να επενδύσω σε μερίδια ET; Η αγορά και η πώληση μεριδίων ET δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση μετοχών. Αρκεί κάποιοςνα απευθυνθεί σε κάποια χρηματιστηριακή εταιρία τηςεπιλογήςτου και να «ανοίξει» - αν δεν έχει ήδη - κωδικό διαπραγμάτευσηςκαθώςεπίσηςκαι Μερίδα στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) προκειμένου για την εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών του. Τι πρέπει να γνωρίζω πριν επενδύσω σε ένα ET; Τον επενδυτικό σκοπό και τη στρατηγική του ET Πληροφορίεςγια τον υποκείμενο δείκτη Τη μερισματική πολιτική του ET Τιςχρεώσειςοι οποίεςπροκύπτουνπροκύπτουν από την επένδυση στο ET Τα κανάλια πληροφόρησηςμέσω των οποίων είναι διαθέσιμα τα στοιχεία συναλλαγών του ET Πληροφορίεςγια την Εταιρία Διαχείρισης Τουςκινδύνουςτηςεπένδυσηςσε σε ETs

17 Σημαντικοί όροι Εξισορροποιητική Arbitrage Το arbitrage μπορεί να θεωρηθεί ωςένα «άνοιγμα» Κερδοσκοπία δίχωςκίνδυνο, το οποίο αναλαμβάνει έναςεπενδυτήςόταν οι αγορέςβρίσκονται σε κατάσταση προσωρινήςανισορροπίας. Το arbitrage συνίσταται στην ταυτόχρονη αγορά και πώληση χρηματοοικονομικών αξιών, συναλλάγματοςή εμπορευμάτων σε δύο ή περισσότερεςαγορές, με σκοπό την αποκόμιση κέρδουςαπό τιςδιαφορέςτων τιμών που μπορεί να υπάρχουν. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Open-End und Είναι Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο δεν έχει περι- Ανοικτού Τύπου ορισμό στον αριθμό των μεριδίων τα οποία θα εκδώσει. Εάν η ζήτηση είναι υψηλή τότε η Εταιρία Διαχείρισηςθα εκδώσει τόσα μερίδια όσα χρειάζονται για να καλυφθεί η συγκεκριμένη ζήτηση. Αντίστοιχα εάν οι επενδυτέςεπιθυμούν να προβούν σε εξαγορά μεριδίων η Εταιρία Διαχείρισης θα εξαγοράσει τόσα μερίδια όσα ζητούν οι επενδυτές. Μονάδα δημιουργίας/ Creation / Redemption Η ελάχιστη ποσότητα μεριδίων που απαιτείται για Εξαγοράς U nit τη δημιουργία/εξαγορά μεριδίων. Διαφοροποίηση Diversification Τεχνική επένδυσηςσε διάφορουςτίτλουςπροκειμένου ο επενδυτήςνα μετριάσει το συνολικό κίνδυνο χαρτοφυλακίου στον οποίο θα ήταν εκτεθειμένοςμέσω τηςεπένδυσηςσε έναν μόνο τίτλο. Αντιστάθμιση Hedging Είναι η επένδυση σε ένα χρεόγραφο, τα χαρακτηριστικά του κινδύνου και τηςαπόδοσηςτου οποίου μειώνουν την ευαισθησία σε ένα συγκεκριμένο κίν- δυνο και, τελικά, το συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου στο οποίο θα εκτεθεί. Ενδεικτική Καθαρή inav Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο, σε πραγ- Αξία Ενεργητικού Indicative Net Assets ματικό χρόνο κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασηςη Μεριδίου Value per U nit οποία υπολογίζεται ως: inav NAV/unit * t 0 IVt IV = ( ) 0

18 όπου: inav t η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού μεριδίου τη χρονική στιγμή t τηςσυνεδρίασης τηςημέραςτ NAV/unit 0 η καθαρή αξία ενεργητικού μεριδίου την οποία υπολογίζει και δημοσιεύει η εταιρία διαχείρισηςκαθημερινά μετά το πέραςτηςσυνεδρίασηςτηςημέραςτ-1 IV η τιμή του δείκτη στον οποίο αναφέρεται το t διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο τη χρονική στιγμή t τηςσυνεδρίασηςτηςημέραςτ, και IV 0 η τιμή κλεισίματοςτου δείκτη στον οποίο αναφέρεται το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που προέκυψε από τη συνεδρίαση της ημέραςτ-1. Αμοιβή Διαχείρισης Management ee Η αμοιβή την οποία χρεώνει η Eταιρία Διαχείρισης για τιςυπηρεσίεςτης. Ειδικός Market Maker Χρηματιστηριακή εταιρία η οποία υποχρεούται να Διαπραγματευτής παρέχει και να εξασφαλίζει ρευστότητα στους τίτλουςγια τουςοποίουςέχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση, μέσω τηςταυτόχρονης εισαγωγήςεντολών αγοράςκαι πώλησης(quotes) κατά τη διάρκεια τηςσυνεδρίασης. Πρόκειται για την καθαρή αξία των στοιχείων που Καθαρή Αξία NAV/unit συνθέτουν το ενεργητικό ενόςαμοιβαίου κεφα- Ενεργητικού μεριδίου Net Assets Value per U nit λαίου σε τιμέςαγοράς. Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο υπολογίζεται και ανακοινώνεται από την εταιρία διαχείρισηςτου αμοιβαίου κεφαλαίου στο τέλοςκάθε εργάσιμηςημέραςκαι προκύπτει ως: Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου + Μετρητά-Υποχρεώσεις NAV/unit = Συνολικόςαριθμόςμεριδίων Ονομάζεται η απόκλιση τηςαπόδοσηςενόςεπεν- Σφάλμα Tracking Εrror δυμένου κεφαλαίου από την πορεία ενόςδείκτη Παρακολούθησης τον οποίο οι διαχειριστέςτου κεφαλαίου έχουν δεσμευτεί να ακολουθούν.

19 Å T Περισσότερεςπληροφορίες Στην εταιρία που διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό σας Στο τηλέφωνο Στο Στο website του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση Το παρόν έντυπο είναι αμιγώςπληροφοριακό και δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, προτροπή προς επένδυση γενικά σε μετοχέςκαι στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETs), ειδικότερα. Κάθε ενδιαφερόμενοςγια επένδυση στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETs) θα πρέπει να απευθύνεται προηγουμένωςστουςχρηματοοικονομικούςτου συμβούλουςκαι γενικά, να ενημερώνεται από τα πρόσωπα που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρέχουν τιςσχετικέςυπηρεσίες. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

20 Å T Λεωφ. Αθηνών Αθήνα