ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 Αριστείδου 9, Αθήνα τηλ.: Fax: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που επιβάλλει στις Α.Ε.Π.Ε.Υ.: Να τιμολογούν τους πελάτες με αντικειμενικά κριτήρια για να αποκλείονται διακρίσεις μεταξύ επενδυτών. Να γνωστοποιούν στους πελάτες αναλυτικά ποια είναι η αμοιβή της εταιρίας για τις υπηρεσίες που παρέχει και ποιες είναι οι χρεώσεις και τα έξοδα που επιβαρύνουν τους πελάτες και αποδίδονται από την εταιρία μας σε τρίτους (π.χ. φόρος επί των πωλήσεων, μεταβιβαστικά, κ.λ.π.) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Α1 Α2 Β Γ Για ποσά μέχρι 3, % Για ποσά από 3, έως 9, % 0.50% 0.40% 0.30% Για ποσά άνω των 9, % Ελάχιστη προμήθεια για όλες τις συναλλαγές 5.00 ανά πινακίδιο Για συναλλαγές intraday ποσοστό προμήθειας 0.30% 1) ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Χ.Α. Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ - Ελληνικές Αξίες Επί αξίας συναλλαγής 0,020% Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ Ελληνικά Ομόλογα - Ομολογίες Χρέωση Εκτέλεσης Συναλλαγών επί Μετοχών Επί αξίας συναλλαγής 0,005% Επί αξίας Πινακιδίου 0,0125% Ανά Εκτελεσμένη Πράξη Ανά Εκτελεσμένη Πράξη 0,06 Έξοδα Διακανονισμού Ανά Τίτλο στο πινακίδιο 0,5 Έξοδα Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επί αξίας Πινακιδίου 0.04% Φόρος πώλησης Επί αξίας πώλησης 0,20%

2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2) ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΞΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙ ΜΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤ ΕΤΟΣ Πάνω από 1,500 0,0031% 7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η χρέωση στους λογαριασμούς γίνεται ανά μήνα, υπολογισμένη στην αξία του χαρτοφυλακίου την τελευταία μέρα του μήνα. 2. Σημαντικό μέρος της ως άνω χρέωσης αφορά αντίστοιχη χρέωση του Χ.Α., ανάλυση της οποίας είναι στη διάθεσή σας εφ όσον ζητηθεί. 3. Η αμοιβή θεματοφυλακής αφορά και αλλοδαπές κινητές αξίες που φυλάσσονται στο ελληνικό Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 3) ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χ.Α. Άνοιγμα μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. Πάγιο ποσό 10 Μεταφορά Χαρτοφυλακίου σε άλλον χειριστή Ανά κίνηση προς χειριστή 10 + ΦΠΑ Δικαιώματα υπέρ ΕΤ.ΕΚ για γνωστοποίηση λογαριασμού χειριστή Ανά πελάτη ανά τίτλο 0,50 (εντολές προς διακανονισμό) Μεταθέσεις Ανά κίνηση μετάθεσης 1 Ενοποίηση Μερίδων Μεταφορά από Κοινή προς Ατομική Μερίδα (Μετοχές, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ & Δικαιώματα Προτίμησης) Μεταφορά από Κοινή προς Ατομική Μερίδα (Ομόλογα, Ομολογίες και επενδυτικά ΣΧΠ) Μεταφορά από Ατομική προς Κοινή Επενδυτική Μερίδα Δωρεάν 0,08% επί της αξίας των ελάχιστη χρέωση 20 0,015% επί της αξίας των ελάχιστη χρέωση 20 0,01% επί της αξίας των ελάχιστη χρέωση το ποσό των 10 & μέγιστη 100 ανά κίνηση ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Α Β Γ Για ποσά μέχρι 9, % Για ποσά από 9, έως 20, % 0.60% 0.45% Για ποσά άνω των 20, % - Ελάχιστη προμήθεια ανά ISIN 30 - Για συναλλαγές intraday ποσοστό προμήθειας 0.45% - Στις ανωτέρω προμήθειες συμπεριλαμβάνονται αμοιβές διαμεσολαβητών. - Αμοιβή εκκαθαρίσεως και διάφορα έξοδα Εκκαθαριστικού Μέλους 0,10%, επί της αξίας συναλλαγής. - Φόρος πώλησης 0,20% επί της αξίας πώλησης.

3 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ A B Γ Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης DAY DAY DAY σε Δείκτες (FUTURES) ΣΜΕ FTSE/ASE-25 15,00 8,10 18,40 12,00 6,60 15,40 10,00 5,60 13,40 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές (FUTURES) DAY DAY DAY Τιμή Μετοχής από 0,001 έως 4,99 1,75 1,05 1,75 1,4 0,84 1,4 1, ,05 Τιμή Μετοχής από 5,00 έως 9,99 3,75 2,25 3,75 3,00 1,80 3,00 2,25 1,35 2,25 Τιμή Μετοχής από 10,00 έως 14,99 6,25 3,75 6,25 5,00 3,00 5,00 3,75 2,25 3,75 Τιμή Μετοχής από 15,00 έως 19,99 8,75 5,25 8,75 7,00 4,20 7,00 5,25 3,15 5,25 Τιμή Μετοχής από 20,00 έως 24,99 11,25 6,75 11,25 9,00 5,40 9,00 6,75 4,05 6,75 Τιμή Μετοχής από 25,00 έως 29,99 13,75 8,25 13,75 11,00 6,60 11,00 8,25 4,95 8,25 Τιμή Μετοχής από 30,00 έως 34,99 16,25 9,75 16,25 13,00 7,80 13,00 9,75 5,85 9,75 Τιμή Μετοχής από 35,00 έως 39,99 18,75 11,25 18,75 15,00 9,00 15,00 11,25 6,75 11,25 Τιμή Μετοχής από 40,00 έως 44,99 21,25 12,75 21,25 17,00 10,20 17,00 12,75 7,65 12,75 Τιμή Μετοχής από 45,00 έως 49,99 23,75 14,25 23,75 19,00 11,40 19,00 14,25 8,55 14,25 A B Γ Δικαιώματα σε Δείκτες (OPTIONS) DAY DAY DAY FTSE/ASE-25 9,00 8,00 9,00 7,00 6,00 7,00 5,00 4,00 5,00 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Stock Repo 18% επί των κερδών που εισπράττονται μηνιαίως Stock Reverse Repo 0.25% επί της συναλλαγής (προμήθεια χρεώνεται μόνο για άνοιγμα θέσης) Οι προμήθειες των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές καθορίζονται σε συνάρτηση με την τιμή της υποκείμενης μετοχής. Η τιμή που λαμβάνεται υπόψη είναι η μέση τιμή του τελευταίου τριμήνου, βάσει της οποίας κάθε μετοχή κατηγοριοποιείται στις κλίμακες τιμών που αναγράφονται παραπάνω. Η τελική προμήθεια ανέρχεται στο: 0,50% για την κατηγορία A, 0,40% για την κατηγορία B και 0,30% για την κατηγορία Γ, της διαμέσου των δύο ακραίων τιμών της κάθε κλίμακας. Στις ανωτέρω προμήθειες συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα Εκκαθάρισης & Διακανονισμού. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Σ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ DOW, S&P, NASDAQ, DAX KAI EUR/USD ΚΑΙ Σ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ) Συμβόλαια ανά Συνεδρίαση Προμήθεια Intraday Προμήθεια / συναλλαγή 1 έως 10 15,00 10,00 11 έως 50 12,00 10, ,00 10,00 - Στις ανωτέρω προμήθειες συμπεριλαμβάνονται αμοιβές διαμεσολαβητών.

4 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΚΡΑΤΙΚΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΑ) Για ποσά μέχρι ποσοστό προμήθειας 0,35% Για ποσά πάνω από ποσοστό προμήθειας 0,25% επί του συνόλου της Συναλλαγής - Για τίτλους οι οποίοι φυλάσσονται σε συνεργαζόμενες με την εταιρία θεματοφυλακές, χρεώνονται έξοδα φύλαξης 0,03% ετησίως (υπολογιζόμενη στην αξία του χαρτοφυλακίου την τελευταία ημέρα του μήνα, πληρωτέα ανά μήνα). - Για μεταφορές τίτλων σε μη συνεργαζόμενες με την εταιρία θεματοφυλακές, χρεώνονται 10 ανά ISIN (τίτλος). ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ MARGIN ACCOUNT / 2 DAY CREDIT MARGIN ACCOUNT Το επιτόκιο για την παροχή πίστωσης για αγορά μετοχών στο Χ.Α. είναι ίσο με το εκάστοτε ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, το οριζόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά από σχετικό αίτημα του πελάτη που επιθυμεί την παροχή πίστωσης ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, η εταιρία συστήνει στον πελάτη πιστωτικό ίδρυμα για την παροχή της εν λόγω πίστωσης και ενδέχεται να λαμβάνει από το πιστωτικό ίδρυμα ως αμοιβή, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του μέσου υπερήμερου χρεωστικού υπολοίπου από 0% έως 3.5%. 2 DAY CREDIT Το επιτόκιο για την παροχή πίστωσης διήμερης διάρκειας για αγορά μετοχών στο Χ.Α., είναι ίσο με το εκάστοτε ισχύον δικαιοπρακτικό επιτόκιο, το οριζόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1. Η Εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα τοποθέτησης των εκάστοτε πιστωτικών υπολοίπων τους σε προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας για ποσά άνω των 3, Επί των τόκων των καταθέσεων παρακρατείται φόρος 15% ο οποίος αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Η Εταιρεία για την παροχή στοιχείων σε πελάτη από το αρχείο της, χρεώνει εφάπαξ ποσό αναλόγως της παλαιότητας των στοιχείων και του αριθμού σελίδων των εκτυπώσεων, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη. Η ανωτέρω χρέωση επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. Αμοιβή Διαχείρισης (Management Fee): Η αμοιβή διαχείρισης (management fee) ανέρχεται σε 0,085% + Φ.Π.Α. μηνιαίως επί της τρέχουσας σταθμισμένης αξίας του χαρτοφυλακίου διαχείρισης. Η είσπραξή της γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30.06 και 31.12), ή κατά την έξοδο του πελάτη από τη Διαχείριση. Αμοιβή Επιτυχίας (Success Fee): Η εταιρία εισπράττει αμοιβή επιτυχίας (success fee) αν η υπεραξία (κέρδη) του χαρτοφυλακίου διαχείρισης είναι μεγαλύτερη από το 3% ετησίως επί της αρχικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Για το ποσό της υπεραξίας υπολογίζεται αμοιβή επιτυχίας 9.5% + Φ.Π.Α., χωρίς ποτέ η υπολειπόμενη υπεραξία (κέρδη) του χαρτοφυλακίου, δηλαδή η υπεραξία που υπολείπεται αφαιρούμενης της αμοιβής επιτυχίας, να είναι μικρότερη του 3%. Η αμοιβή επιτυχίας εισπράττεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους (31.12), ή κατά την έξοδο από τη Διαχείριση. Προμήθειες που αφορούν τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων στο Χ.Α.: Οι προμήθειες επί των αγορών και πωλήσεων μετοχών του Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης είναι: 0.30% για αρχικό κεφάλαιο έτους από 3,000 έως 10, % για αρχικό κεφάλαιο έτους από 10,000 έως 50, % για αρχικό κεφάλαιο έτους μεγαλύτερο των 50,000 * Η αξία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προμηθειών εκτέλεσης εντολών στα πλαίσια της υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, θα αναπροσαρμόζεται το 1ο προηγούμενου έτους. δεκαπενθήμερο κάθε έτους με βάση την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου την τελευταία ημέρα του Η Ηλίας Α. Πετροπουλάκης Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει λάβει άδεια λειτουργίας με την 71η / συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εποπτεύεται από αυτήν.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα