Κεφάλαιο 2 ο. Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και οι Μέθοδοι Τεκμηρίωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2 ο. Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και οι Μέθοδοι Τεκμηρίωσης"

Transcript

1 Κεφάλαιο 2 ο Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και οι Μέθοδοι Τεκμηρίωσης

2 Το Επιχειρηματικό Κύκλωμα Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα είναι ένα σύνολο από άυλους, υλικούς, ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους οργανωμένους κατάλληλα στο πλαίσιο συγκεκριμένων διαδικασιών με τελικό σκοπό τη συγκέντρωση χρηματικών πόρων από διάφορες πηγές (π.χ. από μέτοχους και πιστωτές) και τη μετατροπή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα διατεθούν στην αγορά. Βασική επιδίωξη είναι η επίτευξη ενός πλεονάσματος εισροών (εσόδων) σε σχέση με τις εκροές (κόστη/δαπάνες), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία του Επιχειρησιακού Κυκλώματος. Το παραπάνω πλεόνασμα είναι απαραίτητο για να εξυπηρετηθούν οι δανειοληπτικές υποχρεώσεις του επιχειρηματικού οργανισμού και να επιτευχθούν ικανοποιητικές αποδόσεις προς όφελος των μετόχων και των λοιπών ομάδων ενδιαφερομένων. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 2

3 Το Επιχειρηματικό Κύκλωμα Χρηματοδοτικό Υποσύστημα Υποσύστημα Παραγωγής Υποσύστημα Πωλήσεων - Εκροών Υποσύστημα Αγορών - Εισροών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 3

4 Το Επιχειρηματικό Κύκλωμα Το Χρηματοδοτικό Υποσύστημα είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των αναγκαίων κεφαλαίων από ίδιες (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά) και ξένες πηγές (δανεισμός). Το Υποσύστημα Παραγωγής χρησιμοποιεί τις πρώτες και βοηθητικές ύλες από την αποθήκη πρώτων υλών, την εργασία και τον αναγκαίο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό προκειμένου να μετατραπούν οι πρώτες και βοηθητικές ύλες σε έτοιμα προϊόντα και να μεταφερθούν στην αποθήκη ετοίμων. Η αγορά των πρώτων και βοηθητικών υλών, η μίσθωση της εργασίας και η απόκτηση άλλων συντελεστών παραγωγής για την εκτέλεση της παραγωγής πραγματοποιείται με τη βοήθεια του Υποσυστήματος Αγορών - Εισροών. Στο Υποσύστημα Πωλήσεων - Εκροών, το αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων δέχεται παραγγελίες από τους πελάτες και δίνει εντολές στην αποθήκη ετοίμων για αποστολή προϊόντων. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4

5 Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και οι Λογιστικές Διαδικασίες Λογιστική Πληροφόρηση Λογιστική Διαδικασία 1 Λογιστική Διαδικασία 3 Λογιστική Διαδικασία 2 Επιχειρηματικές Διαδικασίες Λογιστικές Διαδικασίες Ροή Πληροφοριών Επιχειρηματικό Κύκλωμα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 5

6 Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και οι Λογιστικές Διαδικασίες Η κάθε λογιστική διαδικασία αποτελεί ένα σύνολο συστηματικών και διαδοχικών εργασιών επεξεργασίας και μετασχηματισμού των οικονομικών πληροφοριών σε όρους λογιστικής. Οι λογιστικές διαδικασίες αναπαριστούν ροές οικονομικών πληροφοριών, οι οποίες διαχέονται στο σύνολο των Υποσυστημάτων του Επιχειρησιακού Κυκλώματος, και κατά βάση αναπτύσσονται γύρω από βασικές λογιστικές έννοιες προκειμένου να επιτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 6

7 Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και οι Λογιστικές Διαδικασίες Η κάθε λογιστική διαδικασία αποτελεί ένα σύνολο συστηματικών και διαδοχικών εργασιών επεξεργασίας και μετασχηματισμού των οικονομικών πληροφοριών σε όρους λογιστικής. Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστικές Διαδικασίες Επιχειρησιακό Κύκλωμα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 7

8 Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και οι Λογιστικές Διαδικασίες Οι λογιστικές διαδικασίες αναπαριστούν ροές οικονομικών πληροφοριών, οι οποίες διαχέονται στο σύνολο των Υποσυστημάτων του Επιχειρησιακού Κυκλώματος, και κατά βάση αναπτύσσονται γύρω από βασικές λογιστικές έννοιες προκειμένου να επιτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες. Λογιστική Ισότητα Λογιστικές Διαδικασίες Λογιστικό Γεγονός Καθολικό Λογαριασμών Ημερολόγιο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 8

9 Λογιστικό Γεγονός Το Λογιστικό Γεγονός είναι ένα οικονομικό γεγονός που (α) αποτελεί πράξη που έλαβε χώρα, (β) αποδίδεται σε χρηματικές μονάδες, (γ) μπορεί να αποδειχθεί με αντικειμενικό τρόπο, και (δ) έχει ως συνέπεια τη μεταβολή σε κάποιο οικονομικό μέγεθος που σχετίζεται με το Επιχειρησιακό Κύκλωμα. Λογιστικό Γεγονός 1 Λογιστικό Γεγονός 2 Λογιστικό Γεγονός 3 Λογιστικό Γεγονός... Μεταβολή (+/-) Μεταβολή (+/-) Μεταβολή (+/-) Μεταβολή (+/-) Οικονομικό Μέγεθος Οικονομικό Μέγεθος Οικονομικό Μέγεθος Οικονομικό Μέγεθος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 9

10 Ημερολόγιο Το Ημερολόγιο, λοιπόν, αποτελεί ένα λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά τα λογιστικά γεγονότα, με τη μορφή χρεώσεων και πιστώσεων των σχετικών λογαριασμών, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 10

11 Λογαριασμός Ο Λογαριασμός αποτελεί ένα λογιστικό μέσο συστηματικής απεικόνισης, σε χρονολογική σειρά και με οικονομικούς όρους της αρχικής θέσης και των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών του Επιχειρησιακού Κυκλώματος Τίτλος Ημερομηνία Αιτιολογία Ποσά Χρέωσης / Πίστωσης Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 11

12 Οι Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Οι Μέθοδοι Τεκμηρίωσης (Documentation Techniques) αποτελούν γραφικές παραστάσεις περιγραφής του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος. Συνήθως υποστηρίζουν Περιγραφικά Κείμενα (Narratives) που εξηγούν τα δομικά μέρη και τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος. Οι Μέθοδοι Τεκμηρίωσης που θα παρουσιαστούν συνοπτικά είναι οι ακόλουθες: Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams). Πίνακες Ροής (Flowcharts). Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity-Relationship Diagrams). Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 12

13 Οι Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Η γνώση των Μεθόδων Τεκμηρίωσης επιτρέπει: Την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας ενός Συστήματος. Την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των Επιχειρηματικών Οργανισμών προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες τους και να βελτιωθούν. Τη τεκμηρίωση ενός Συστήματος που ήδη λειτουργεί ή βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 13

14 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Αποτελούν συμβολική αναπαράσταση ενός συστήματος με γραφικό τρόπο, αναφορικά με την ροή δεδομένων μεταξύ των διαδικασιών του επιχειρηματικού κυκλώματος, τις πηγές, τους προορισμούς και την αποθήκευση των δεδομένων. Πηγή Δεδομένων Ροή Δεδομένων Διαδικασία Μετατροπής Επεξεργασίας Αποθήκευση Δεδομένων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 14

15 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Καθορισμός των ορίων του συστήματος: Καθορισμός των βασικών διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων του συστήματος. Καθορισμός βασικών οντοτήτων με τις οποίες το σύστημα θα πρέπει να συναλλάσσεται με την ανταλλαγή ροών δεδομένων. Ορισμός της Ροής Δεδομένων και Συσχετίσεων μεταξύ του Συστήματος και των Οντοτήτων του Περιβάλλοντος: Το είδος των δεδομένων τα οποία θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από το σύστημα, οι πηγές και οι τελικοί προορισμοί τους. Ονομασία και Ορισμός των Διαφόρων Συμβόλων και Στοιχείων του Συστήματος. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 15

16 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά την κατασκευή των Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: Διαφορετικές ροές δεδομένων δεν πρέπει να λαμβάνουν την ίδια ονομασία Ροές δεδομένων μπορεί να έχουν περισσότερες από μία κατευθύνσεις /προορισμούς Ροές δεδομένων οι οποίες περιγράφουν μεταφορές δεδομένων προς αρχεία ή αποθήκες δεδομένων δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνουν ονομασία Διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνουν τέτοιες ονομασίες έτσι ώστε να είναι εμφανής η επεξεργασία η οποία πραγματοποιείται και να αποφεύγεται το ενδεχόμενο σύγχυσης Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 16

17 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Έστω δύο βασικές ροές δεδομένων, οι οποίες αφορούν: α) πληροφορίες αναφορικά με τις διαθέσιμες ποσότητες Α Υλών, και β) ποσότητες παραγγελίας των Α Υλών. Διαθέσιμες Ποσότητες Ά Υλών Ποσότητες Παραγγελίας Ά Υλών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 17

18 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Το διάγραμμα ροής δεδομένων δύναται να επεκταθεί και να συμπεριλάβει δύο βασικές οντότητες: α) Το Τμήμα Αποθήκης και β) Τους Προμηθευτές. Τμήμα Αποθήκης Διαθέσιμες Ποσότητες Ά Υλών Ποσότητες Παραγγελίας Ά Υλών Προμηθευτές Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 18

19 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Προκειμένου να προσδιορισθούν οι ποσότητες, οι οποίες πρέπει να παραγγελθούν θα πρέπει η πληροφορία σχετικά με τις διαθέσιμες ποσότητες Α Υλών να επεξεργαστεί κατάλληλα. Τμήμα Αποθήκης Διαθέσιμες Ποσότητες Ά Υλών Καθορισμός Ποσοτήτων Παραγγελίας Α Υλών Ποσότητες Παραγγελίας Ά Υλών Προμηθευτές Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 19

20 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Στο προηγούμενο παράδειγμα θα ήταν δυνατό να προστεθεί η ροή δεδομένων ως προς την ενημέρωση του τμήματος αγορών και η αποθήκευση πληροφοριών στο αρχείο των προμηθευτών. Τμήμα Αποθήκης Διαθέσιμες Ποσότητες Ά Υλών Καθορισμός Ποσοτήτων Παραγγελίας Α Υλών Ποσότητες Παραγγελίας Ά Υλών Προμηθευτές Ενημέρωση Τμήμα Αγορών Αρχείο Προμηθευτών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 20

21 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams) Τμήμα Αποθήκης Διαθέσιμες Ποσότητες Ά Υλών Καθορισμός Ποσοτήτων Παραγγελίας Α Υλών Ποσότητες Παραγγελίας Ά Υλών Προμηθευτές Παραλαβή Τιμολογίων Δελτίων Αποστολής Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής Αποσταλθείσες Ποσότητες Ά Υλών Παραλαβή Α Υλών Παραληφθήσες Ποσότητες Α Υλών Αρχείο Προμηθευτών Αρχείο Αποθεμάτων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 21

22 Άσκηση 1 Περίπτωση 1 Υποκατάστημα Πατησίων Αιτούμενη Ποσότητα ανά Είδος Εμπορεύματος 1. Προετοιμασία & Αποστολή Εντολής Παραγγελίας Παραγγελθείσα Ποσότητα ανά Είδος Εμπορεύματος, Τόπος Παράδοσης, Επιθυμητός Χρόνος Παράδοσης. Προμηθευτής Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 22

23 Άσκηση 1 Περίπτωση 2 Αξία Πώλησης, και ΦΠΑ, Στοιχεία Επιχείρησης, Είδος Εμπορεύματος Πελάτης 2. Έκδοση & Παραγγελθείσα Ποσότητα ανά Είδος Εμπορεύματος, Στοιχεία Πελάτη, Στοιχεία Αποστολής Απαιτούμενη Ποσότητα ανά Είδος Εμπορεύματος, Στοιχεία Πελάτη Αποστολή Τιμολογίου Τιμή Μονάδος, ΦΠΑ, Στοιχεία Επιχείρησης, Αύξων Αριθμός, Ημερομηνία Παραλαβής 1. Παραλαβή Παραγγελίας Λογιστήριο Παραγγελίες Εξερχόμενη Ποσότητα ανά Είδος Εμπορεύματος, Στοιχεία Αποστολής Αποθήκη Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 23

24 Άσκηση 1 Περίπτωση 3 Πελάτης Στοιχεία Τραπεζικής Επιταγής, Στοιχεία Τραπεζικής Επιταγής, Αριθμ. Τρ. Λογαρ. Τράπεζα Ποσό Κατάθεσης 1. Παραλαβή Τραπεζικής Επιταγής Αξία Τραπεζικής Επιταγής, Στοιχεία Εκδότη 2. Εξαργύρωση Τραπεζικής Επιταγής Ποσό Απαίτησης Εγκυρότητα Τραπεζικής Επιταγής Απαιτήσεις Έναντι Πελατών Τραπεζικές Επιταγές Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 24

25 Άσκηση 1 Περίπτωση 4 Προμηθευτής Στοιχεία Τιμολογίου Δεδομένα Παραγγελίας 1. Παραλαβή Τιμολογίου & Έλεγχος Αύξων Αριθμός, Στοιχεία Τιμολογίου, Ημερομηνία Παραλαβής, Σφάλματα Ποσό Πληρωμής, Τρόπος Πληρωμής, Σφάλματα Εντολές Παραγγελίας Τιμολόγια Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 25

26 Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts) Οι Πίνακες Ροής Εγγράφων περιγράφουν τις διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων και την ροή των εγγράφων σε ένα σύστημα. Οι Πίνακες Ροής Εγγράφων ως περιγραφικό εργαλείο των διαδικασιών ενός συστήματος χαρακτηρίζονται από μία πληθώρα συμβολικών αναπαραστάσεων. H πλήρη αξιοποίηση των συμβολικών αναπαραστάσεων οποίων είναι εφικτή και σκόπιμη σε υπάρχοντα συστήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλές απαιτήσεις για αξιολόγηση, έλεγχο, επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων, ή εκπαίδευση νέων χειριστών. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 26

27 Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts) Τα πλέον συνήθη είδη πινάκων ροής αποτελούν: Οι πίνακες ροής εγγράφων (document flowcharts). Οι πίνακες ροής για τις διαδικασίες επεξεργασίας, οι οποίες εκτελούνται από τις διάφορες ρουτίνες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (program flowcharts). Οι πίνακες ροής όλο το σύστημα (system flowcharts). Document Flowcharts Program Flowcharts System Flowcharts Ροή των εγγράφων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του επιχειρηματικού οργανισμού Διάφορα στοιχεία που αναπαριστούν την εκκίνηση μίας προγραμματισμένης διαδικασίας και τα διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία Έμφαση κυρίως στις κύριες συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και διαδικασιών στο σύστημα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 27

28 Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts) Οι Πίνακες Ροής Εγγράφων χρησιμοποιούν μία εκτενή σειρά από σύμβολα τα οποία αναπαριστούν: Την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από το σύστημα (input/output). Την επεξεργασία δεδομένων (processing symbols). Την αποθήκευση δεδομένων (data storage). Τη ροή δεδομένων. Η προετοιμασία ενός Πίνακα Ροής Εγγράφων συνίσταται στα ακόλουθα: Κατανόηση του Συστήματος. Ορισμός των Οντοτήτων που θα Μοντελοποιηθούν. Έμφαση στις Λειτουργικές Ροές Εγγράφων. Επιμέλεια και Λογική Παρουσίαση Συμβολικών Αναπαραστάσεων. Επιβεβαίωση και Έγκριση. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 28

29 Συμβολικές Παραστάσεις Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts) Σύμβολα για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. Πηγαίο Έγγραφο ή Αναφορά Πολλαπλά Έγγραφα On-line Εισδοχή Οθόνη Σύμβολα για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων. Ηλεκτρονική Επεξεργασία Χειρόγραφη Επεξεργασία Μαγνητικός Δίσκος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 29

30 Συμβολικές Παραστάσεις Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts) Σύμβολα για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων (συνέχεια). Μαγνητική Ταινία Λογιστικά Αρχεία Αρχεία Σύμβολα για τη ροή δεδομένων Απόφαση Ροή Εγγράφων Ροή Δεδομένων Ροή Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 30

31 Συμβολικές Παραστάσεις Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts) Διάφορα Σύμβολα Σχεδιασμού Πινάκων Ροής Αρχή/Τέλος Εργασίας Παραπομπή σε άλλο σημείο στο Πίνακα Ροής Παραπομπή σε διαδικασία, η οποία εκτελείται εκτός Πίνακα Ροής Είσοδος Στοιχείων από Πληκτρολόγιο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 31

32 Παράδειγμα 1 Η διαδικασία πώλησης εμπορεύματος περιγράφεται με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Ένας υπάλληλος του Τμήματος Πωλήσεων λαμβάνει μία Παραγγελία από τον Πελάτη και προετοιμάζει χειρόγραφα τέσσερα (4) αντίγραφά της. 2. Ο υπάλληλος του Τμήματος Πωλήσεων αποστέλλει το πρώτο Αντίγραφο Παραγγελίας στο Τμήμα Πιστοληπτικού Ελέγχου για έγκριση. Τα άλλα τρία αντίγραφα της Παραγγελίας αποθηκεύονται προσωρινά στο Τμήμα Πωλήσεων μέχρι να ληφθεί η έγκριση από το Τμήμα Πιστοληπτικού Ελέγχου. 3. Το Τμήμα Πιστοληπτικού Ελέγχου εγκρίνει την Παραγγελία του Πελάτη. Τούτο δηλώνεται όταν ένας υπάλληλος του Τμήματος Πιστοληπτικού Ελέγχου υπογράφει το Αντίγραφο Παραγγελίας και το αποστέλλει πίσω στο Τμήμα Πωλήσεων. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 32

33 Παράδειγμα 1 4. Όταν ο υπάλληλος του Τμήματος Πωλήσεων παραλάβει το εγκριθέν Αντίγραφο Παραγγελίας το αρχειοθετεί μαζί με το αρχικό έγγραφο της Παραγγελίας του Πελάτη. Εν συνεχεία, αποστέλλει το δεύτερο Αντίγραφο Παραγγελίας στην Αποθήκη και το τρίτο και τέταρτο Αντίγραφο Παραγγελίας στο Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων. 5. Η Αποθήκη εντοπίζει τα εμπορεύματα και τα μεταφέρει μαζί με το δεύτερο Αντίγραφο Παραγγελίας στο Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων. Επίσης ενημερώνει το σχετικό Αρχείο Εμπορευμάτων. 6. Το Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων παραλαμβάνει το δεύτερο Αντίγραφο Παραγγελίας και τα εμπορεύματα από την Αποθήκη και, εν συνεχεία, τα αποστέλλει στον Πελάτη. Το τρίτο και τέταρτο Αντίγραφο Παραγγελίας αρχειοθετούνται στο Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 33

34 Παράδειγμα 1 Αρχική Διαμόρφωση του Πίνακα Ροής Εγγράφων Τμήμα Πωλήσεων Τμήμα Πιστοληπτικού Ελέγχου Αποθήκη Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 34

35 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 35

36 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 36

37 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 37

38 Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts) Παρόμοια συλλογιστική και τρόπος δράσης ακολουθούνται και για τη διαμόρφωση ενός Πίνακα Ροής Εγγράφων σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον, δηλαδή σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιούνται τεχνολογίες λογισμικού. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 38

39 Παράδειγμα 2 Η διαδικασία πώλησης εμπορεύματος περιγράφεται με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Ένας υπάλληλος από το Τμήμα Πωλήσεων λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία Παραγγελία από το Πελάτη και καταχωρεί τη σχετική πληροφορία σε ένα υπολογιστή, ο οποίος είναι διασυνδεδεμένος με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων. Η αρχική Παραγγελία αρχειοθετείται στο Τμήμα Πωλήσεων. 2. Στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων ένα κατάλληλο πρόγραμμα λογισμικού πραγματοποιεί τον έλεγχο της πιστοληπτικής ιστορίας του πελάτη με τη χρήση του Αρχείου Πιστοληπτικής Ιστορίας και δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο που αποθηκεύεται σε μαγνητικό δίσκο που αφορά το Αρχείο Παραγγελιών. 3. Εν συνεχεία, στο ίδιο Τμήμα, ένα άλλο κατάλληλο πρόγραμμα λογισμικού αφενός ενημερώνει το Αρχείο Εισπρακτέων Λογαριασμών και το Αρχείο Αποθεμάτων και αφετέρου δημιουργεί τρία αντίγραφα της Παραγγελίας. Το πρώτο αντίγραφο Παραγγελίας προωθείται στην Αποθήκη. Το δεύτερο και το τρίτο αντίγραφο Παραγγελίας προωθούνται στο Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 39

40 Παράδειγμα 2 4. Με τη παραλαβή του πρώτου αντίγραφου Παραγγελίας από την Αποθήκη, ένας εργαζόμενος εντοπίζει το εμπόρευμα και ενημερώνει μέσω ενός τερματικού το Αρχείο Διαθεσιμότητα Αποθεμάτων. Στη συνεχεία, ο υπάλληλος της Αποθήκης αποστέλλει το εμπόρευμα μαζί με το πρώτο αντίγραφο της Παραγγελίας στο Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων. 5. Στο Τμήμα Αποστολής Εμπορευμάτων, ένας υπάλληλος παραλαμβάνει το πρώτο αντίγραφο της Παραγγελίας και το εμπόρευμα. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο αντίγραφο της Παραγγελίας αρχικά ενοποιούνται. Εν συνεχεία, το πρώτο αντίγραφο της Παραγγελίας μαζί με το εμπόρευμα αποστέλλεται στο Πελάτη. Καταγράφεται ο κωδικός εξαγωγής και το δεύτερο και το τρίτο αντίγραφο της Παραγγελίας αρχειοθετούνται. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 40

41 Παράδειγμα 2 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 41

42 Παράδειγμα 2 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 42

43 Πίνακες Ροής Προγραμμάτων Οι Πίνακες Ροής Προγραμμάτων παρουσιάζει την ακολουθία των λογικών βημάτων που εκτελούνται από το πρόγραμμα λογισμικού. Για την ακρίβεια, κάθε Πίνακας Ροής Εγγράφων θα πρέπει να συνοδεύεται και από τους αντίστοιχους Πίνακες Ροής Προγραμμάτων. Λογική Διαδικασία Έναρξη/Τερματισμός Λογικής Διαδικασίας Λειτουργία Εισόδου/Εξόδου Απόφαση Ροή Λογικών Διαδικασιών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 43

44 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 44

45 Άσκηση 2 Σύμβολο 1 Χρησιμοποιώντας το ακόλουθο Διάγραμμα να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Τι υποδηλώνουν τα σύμβολα 1 και Σε τι είδους διαδικασίες αναφέρονται τα σύμβολα 3 και Τι είδους λειτουργία συσχετίζει τα σύμβολα 4 και Τι είδους λειτουργία συσχετίζει τα σύμβολα 6 και Ορίστε μία διαδικασία που θα μπορούσε να αντιστοιχεί στο παρακάτω Πίνακα Ροής Εγγράφων; Σύμβολο 2 Σύμβολο 3 Σύμβολο 8 Σύμβολο 11 Σύμβολο 4 Σύμβολο 5 Σύμβολο 6 Σύμβολο 7 Σύμβολο 10 Σύμβολο 12 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 45

46 Άσκηση 3 n Ανάλυση Χρόνου Εργασίας Αναλύστε το παρακάτω Πίνακα Ροής Εγγράφων και περιγράψτε με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που εμφανίζονται. Εισαγωγή Δεδομένων Χρόνο Εργασίας Αρχείο Εργαζομένων Επεξεργασία Σφάλματα Αρχείο Μισθών και Ωρομισθίων Εισαγωγή Διορθώσεων Διορθώσεις Αρχείο Εργαζομένων Επικαιροποίηση Αρχείο Μισθών και Ωρομισθίων Διορθώσεις Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 46 Δημιουργία Αναφορών Μισθοδοσία

47 Άσκηση 4 A. Αναφορές προετοιμάζονται χειρόγραφα και αποστέλλονται στους πελάτες από δεδομένα, τα οποία εμπεριέχονται στο λογιστικό αρχείο Απαιτήσεις έναντι Πελατών. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 47

48 Άσκηση 4 Β. Ένας πελάτης αποστέλλει Τιμολόγιο στη διαδικασία επεξεργασίας υποχρεώσεων. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 48

49 Άσκηση 4 C. Η διαδικασία Είσπραξης Μετρητών επικαιροποιεί το αρχείο Εισπράξεις Μετρητών. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 49

50 Άσκηση 4 D. Ένα Τιμολόγιο Πώλησης εκδίδεται χειρόγραφα και αποστέλλεται σε έναν πελάτη. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 50

51 Άσκηση 4 E. Μία αναφορά προετοιμάζεται από δεδομένα αποθηκευμένα σε μία μαγνητική ταινία. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 51

52 Άσκηση 4 F. Δεδομένα από ένα ακυρωθέν Τιμολόγιο ενός προμηθευτή χρησιμοποιείται για να επικαιροποιηθεί το λογιστικό αρχείο Πληρωμές σε Προμηθευτές. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 52

53 Άσκηση 4 G. Ένα Έντυπο Λήψης Παραγγελίας ετοιμάζεται χειρόγραφα. Το πρώτο (1) αντίγραφο αποστέλλεται στο τμήμα Αποθήκης και το δεύτερο (2) αντίγραφο αποθηκεύεται. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 53

54 Άσκηση 4 H. Μία Κατάσταση Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων ετοιμάζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα από το αρχείο Απαιτήσεις έναντι Πελατών και το αρχείο Εισπράξεις από Πελάτες, τα οποία είναι και τα δύο αποθηκευμένα σε μαγνητικό δίσκο. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 54

55 Άσκηση 5 Κεντρική Αποθήκη Διαχείρισης Αποθεμάτων Προμηθειών Διαχείρισης Προμηθευτών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 55

56 Διαχείρισης Προμηθευτών Υπ/στημα Κεντρική Αποθήκη Διαχείρισης Αποθεμάτων Αιτήματα Αποστολής Εμπορεύματος ΛΣΔΑ Σύνταξη Συγκεντρ. Αρχείων Προ μηθ ειώ ν Συγκεντρωτική Αναφορά Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 56

57 Διαχείρισης Προμηθευτών Κεντρική Αποθήκη Διαχείρισης Αποθεμάτων Υπ/στημα ΛΣΔΑ Αιτήματα Αποστολής Εμπορεύματος Σύνταξη Συγκεντρ. Αρχείων Συγκεντρωτική Αναφορά Έλεγχος Διαθ. Ποσοτήτων Αιτήματα Αγοράς Προ μηθε ιών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 57

58 Διαχείρισης Προμηθευτών Κεντρική Αποθήκη Διαχείρισης Αποθεμάτων Προμηθειών Υπ/στημα ΛΣΔΑ Προετ. Παραγγελίας Αγοράς Αιτήματα Αποστολής Εμπορεύματος Σύνταξη Συγκεντρ. Αρχείων Έλεγχος Διαθ. Ποσοτήτων Παραγγελία Αγοράς Πρ/θευτής Συγκεντρωτική Αναφορά Αιτήματα Αγοράς Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 58

59 Διαχείρισης Αποθεμάτων Διαχείρισης Προμηθευτών Υπ/στημα Αιτήματα Αποστολής Εμπορεύματος Σύνταξη Συγκεντρ. Αρχείων Κεντρική Αποθήκη Πρ/θευτής Προετ. Δελτίου Παραλαβής Δελτίο Παραλαβής Προμηθειών Προετ. Παραγγελίας Αγοράς Παραγγελία Αγοράς Συγκεντρωτική Αναφορά Πρ/θευτής ΛΣΔΑ Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 59

60 Διαχείρισης Αποθεμάτων Προμηθειών Διαχείρισης Προμηθευτών Προετ. Παραγγελίας Αγοράς Τιμολόγιο Παραγγελία Αγοράς Παραλαβή Τιμολογίων Κεντρική Αποθήκη Πρ/θευτής ΛΣΔΑ Αποπληρωμή Προμηθευτών Τέλος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 60

61 Διαχείρισης Αποθεμάτων Προμηθειών Διαχείρισης Προμηθευτών Προετ. Παραγγελίας Αγοράς Τιμολόγιο Παραγγελία Αγοράς Παραλαβή Τιμολογίων Κεντρική Αποθήκη ΛΣΔΑ Πρ/θευτής Αποπληρωμή Προμηθευτών Τέλος Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 61

62 Άσκηση 6 Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Ωρομίσθιο, Στοιχεία Εργαζομένων Χρόνος Εργασίας Μισθός ανά Εργαζόμενο, Ωρομίσθιο, Στοιχεία Εργαζομένων Διάφορα Τμήματα Μισθός Συνεργαζόμενες Τράπεζες Στοιχεία Τραπεζικής Επιταγής 1. Κατάρτιση Μισθοδοσίας 2. Έλεγχος Σφαλμάτων 3. Πληρωμή Μισθοδοσίας Σφάλματα Μισθός Στοιχεία Τραπεζικής Επιταγής Μισθοδοσία Εργαζομένων Τραπεζικές Επιταγές Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 62

63 Άσκηση 6 Μισθοδοσίας Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 63

64 Τμήματα Καρτέλες Χρόνου Εργασίας Μισθοδοσίας Κατάρτιση Μισθοδοσίας Αναφορά για Μισθοδοσία Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Αρχεία Προετοιμασία Αναφορών για Μισθοδοσία Αρχική Κατάσταση Μισθοδοσίας Έλεγχος Αρχ. Κατάστασης Μισθοδοσίας Αναφορά για Μισθοδοσία Τελική Κατάσταση Μισθοδοσίας Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 64

65 Μισθοδοσίας Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Αρχική Κατάσταση Μισθοδοσίας Έλεγχος Αρχ. Κατάστασης Μισθοδοσίας Τελική Κατάσταση Μισθοδοσίας Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών Τράπεζες Τραπεζικές Επιταγές Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 65

66 Άσκηση 7 Στοιχεία Τρ. Επιταγής 2. Συγκέντρωση Τραπεζικών Επιταγών Αξία Τρ. Επιταγής Στοιχεία Τρ. Επιταγής Ποσό Καταθέσεων Τραπεζικό Υποκατάστημα Πελάτης 3. Εξαργύρωση Τρ. Επιταγών & Κατάθεση Μετρητών Ύψος Καταθέσεων, Ποσό Είσπραξης ανά Τρ. Επιταγή 4. Ενημέρωση Αρχείου Πελατών Ποσό Μετρητών 1. Είσπραξη Μετρητών Αξία Είσπραξης Ποσό Είσπραξης από Απαίτηση Αρχείο Πελατών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 66

67 Άσκηση 7 Διαχείρισης Ταμείου Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 67

68 Διαχείρισης Ταμείου Πελάτης Τραπεζική Επιταγή Εξαργύρωση Τρ. Επιταγών & Κατάθεση Μετρητών Αναφορά Εισπράξεων Αρχεία Κατάρτιση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Αποδείξεις Καταθέσεως Αρχείο Πελατών Συγκεντρωτική Κατάσταση Τρ. Επιταγών Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Ενημέρωση Αρχείου Πελατών Αναφορά Εισπραχθεισών Απαιτήσεων Αναφορά Εισπράξεων Προετοιμασία Περιοδικών Αναφορών Τμήμα Πιστοληπτικού Ελέγχου Κατάσταση Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 68

69 Παραγγελία Άσκηση 8 Προμηθευτής Σφάλματα Στοιχεία Τραπεζικής Επιταγής Σφάλματα 1. Αποστολή Παραγγελίας Διαθέσιμα Αποθεμάτα Αρχείο Αποθεμάτων Στοιχεία Τιμολογίου Παραγγελία Στοιχεία Προμηθευτή 2. Παραλαβή Τιμολογίου 3. Έλεγχος Τιμολογίου Ύψος Υποχρέωσης, Ποσότητα ανά είδος Εμπορεύματος Ποσό Εξόφλησης 4. Εξόφληση Τιμολογίου Στοιχεία Τιμολογίου Αρχείο Προμηθευτών Αρχείο Τιμολογίων Αύξων Αριθμός Τιμ, Ημερομηνία Παραλαβής Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές Στοιχεία Προμηθευτή, Ύψος Υποχρέωσης Τραπεζικές Επιταγές Στοιχεία Τραπεζικής Επιταγής Αρχείο Εξοφλημένων Τιμολογίων 69

70 Άσκηση 8 Προμηθειών Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Αποθήκης Λογιστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 70

71 Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Αποθήκης Λογιστήριο Προμηθειών Αρχείο Προμηθευτών Αρχείο Αποθεμάτων Διαθέσιμοι Προμηθευτές Απαιτούμενες Ποσότητες Αποθεμάτων Σύνταξη Εντύπου Παραγγελίας Έντυπο Παραγγελίας Προμηθευτής Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 71

72 Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Αποθήκης Λογιστήριο Προμηθειών Προμηθευτής Αναφορά Παραλαβής Αρχεία Δημιουργία Αντίγραφου Παραγγελίας Αναφορά Παραλαβής Αντίγραφο Εντύπου Παραγγελίας Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 72

73 Προμηθειών Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Λογιστήριο Αποθήκης Προμηθευτής Συνοδευτικό Έγγραφό Εμπορευμάτων Δημιουργία Δελτίου Παραλαβής Αντίγραφο Δελτίου Παραλαβής Δελτίο Παραλαβής Αρχεία Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 73

74 Προμηθειών Αποθήκης Λογιστήριο Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Προμηθευτής Αντίγραφο Εντύπου Παραγγελίας Τιμολόγιο Αντίγραφο Δελτίου Παραλαβής Αντιπαραβολή Εγγράφων Προσδιορισμός Υποχρεώσεων Εξουσιοδότηση Πληρωμών Αρχείο Προμηθευτών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 74

75 Προμηθειών Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές Αποθήκης Λογιστήριο Εξουσιοδότηση Πληρωμών Έκδοση Τρ. Επιταγής Αναφορά Πληρωμών Τραπεζική Επιταγή Αρχείο Προμηθευτών Προμηθευτής Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 75

76 Άσκηση 9 Πωλήσεων Πιστωτικού Ελέγχου Αποθήκης Μεταφορών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 76

77 Πιστωτικού Ελέγχου Αποθήκης Μεταφορών Πωλήσεων Πελάτης Εντολή Παραγγελίας Δημιουργία Αντιγράφων Ν Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) (2) (3) (4) Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 77

78 Αποθήκης Μεταφορών Πωλήσεων Πελάτης Εντολή Παραγγελίας Πιστωτικού Ελέγχου Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) Δημιουργία Αντιγράφων Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας Φάκελος Πελάτη Ν Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) (2) Εγκεκριμένο Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) (3) (4) Εγκεκριμένο Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 78

79 Αποθήκης Μεταφορών Ν Πωλήσεων Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) (2) Πιστωτικού Ελέγχου Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) Εσωτερική Διακίνηση Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας Εγκεκριμένο (1) Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) Ν (3) (4) Εγκεκριμένο Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (2) (3) (4) Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας Εγκεκριμένο Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (1) Φάκελος Πελάτη Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 79

80 Πωλήσεων Αποθήκης Μεταφορών Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (2) (3) (4) Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (3) (4) Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (2) Βιβλίο Αποθήκης Αποστολή Εμπορεύματος Εντοπισμός Εμπορεύματος Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (2) Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (2) Πελάτης Αντίγραφο Εντολής Παραγγελίας (3) (4) Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 80 Ν

81 Άσκηση 10 Πωλήσεων Πληροφοριακών Συστημάτων Αποθήκης Μεταφορών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 81

82 Πωλήσεων Πληροφοριακών Συστημάτων Αποθήκης Μεταφορών Πελάτης Εντολή Παραγγελίας Καταχώρηση Παραγγελίας σε Η/Υ Εντολή Παραγγελίας Ν Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 82

83 Πωλήσεων Πελάτης Επεξεργασία Συναλλαγών & Έλεγχος Πιστοληπτικής Ικανότητας Πληροφοριακών Συστημάτων Αρχείο Πιστοληπτικής Ιστορίας Αποθήκης Μεταφορών Εντολή Παραγγελίας Καταχώρηση Παραγγελίας σε Η/Υ Εντολή Παραγγελίας Ν Αρχείο Εντολών Παραγγελίας Επικαιροποίηση Αρχείων Αρχείο Απαιτήσεις από Πελάτες Αρχείο Αποθεμάτων Εντολή Παραγγελίας (1) (2) Λογιστικά (3) Πληροφοριακά Συστήματα 83

84 Πωλήσεων Πληροφοριακών Συστημάτων Αποθήκης Μεταφορών Εντολή Παραγγελίας (1) Εντολή Παραγγελίας (1) (2) (3) Εντοπισμός Εμπορεύματος Εντολή Παραγγελίας (1) Επικαιροποίηση Αρχείων Βιβλίο Αποθήκης Εντολή Παραγγελίας (1) Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 84

85 Πωλήσεων Πληροφοριακών Συστημάτων Αποθήκης Μεταφορών Εντολή Παραγγελίας (1) (2) Εντολή Παραγγελίας (2) (3) (3) Αποστολή Εμπορεύματος Εντολή Παραγγελίας (1) Εντολή Παραγγελίας (2) (3) Εντολή Ν Παραγγελίας (1) Πελάτης Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 85

86 Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Diagrams) Γραφικές παραστάσεις για το λογικό σχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. [επανάληψη ορισμού Διαδικασία: Είναι κάθε συγκεκριμένη ακολουθία προκαθορισμένων ενεργειών. Π.χ. διαδικασία πώλησης, διαδικασία αποστολής εμπορευμάτων στο πελάτη, διαδικασία πιστοληπτικού ελέγχου, διαδικασία έκδοσης τιμολογίου κ.α.]. Δύο βασικές σχηματικές αναπαραστάσεις που αντιστοιχούν σε: Οντότητες. Συσχετίσεις. Οντότητα Συσχέτιση Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 86

87 Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Diagrams) Οντότητα: οποιαδήποτε φυσική ή αφηρημένη ύπαρξη του επιστητού. Φυσική ύπαρξη: προμηθευτές, πελάτες, υπάλληλοι, αποθέματα, μηχανήματα, κτιριακές εγκαταστάσεις, έγγραφα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κ.α. Αφηρημένη ύπαρξη: ύψος πωλήσεων, πιστώσεων, πληροφορίες, πατέντες, ύψος αποθεμάτων, κ.α. Μία οντότητα χαρακτηρίζεται από περιπτώσεις και ιδιότητες. Στο πλαίσιο ενός Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων ο ορισμός μίας οντότητας είναι γενικός με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μία γενικά ορισμένη οντότητα να μπορεί να εμφανισθεί με διαφορετικές καταστάσεις (περιπτώσεις): Οντότητα Πελάτες - - > Περιπτώσεις: Πελάτης Γεωργίου, Πελάτης Νικολάου κα. Οντότητα Αποθέματα - - > Περιπτώσεις : Απόθεμα Χ, Απόθεμα Υ κα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 87

88 Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Diagrams) Στο πλαίσιο ενός Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων ο ορισμός μίας οντότητας βασίζεται στον ορισμό των μοναδικών ιδιοτήτων της, δηλαδή ιδιότητες που τη διακρίνουν κατά μοναδικό τρόπο από τις υπόλοιπες οντότητες του Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων. Εργαζόμενος: Όνομα. Διεύθυνση. Έτη υπηρεσίας. Ηλικία. Ειδικότητα. Ύψος αποδοχών. Οικογενειακή κατάσταση. Επίπεδο μόρφωσης. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 88

89 Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων (Entity Relationship Diagrams) Συσχέτιση: η σύνδεση μεταξύ δύο οντοτήτων ως αποτέλεσμα των ενεργειών τουλάχιστον της μίας οντότητας. Υποδηλώνεται με τη χρήση κάποιου ρήματος. Ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκεται σε μία συσχέτιση μία οντότητα (δηλαδή ο αριθμός των πιθανών περιπτώσεων της οντότητας που δύναται να συμμετέχουν σε μία συσχέτιση της) είναι δυνατόν να περιγραφεί σε τέσσερις βασικές εμφανίσεις: Μηδέν ή ένα (0,1). Ένα και μόνο ένα (1,1). Μηδέν ή πολλά (0,Μ). ένα ή πολλά (1,Μ). Από τις παραπάνω τέσσερις διακριτές καταστάσεις είναι δυνατόν να ορισθούν οι ακόλουθες συσχετίσεις μεταξύ δύο διαφορετικών οντοτήτων: Συσχέτιση ένα προς ένα (1,1). Συσχέτιση ένα προς πολλά (1,Μ). Συσχέτιση πολλά προς πολλά (Μ,Μ). Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 89

90 Συσχέτιση (1,1) Έστω ότι ένας επιχειρηματικός οργανισμός απασχολεί 1000 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 100 ανήκουν στο τμήμα πωλήσεων. Έστω, επίσης, ότι στο κάθε ένα από τους 100 πωλητές παρέχεται ένα εταιρικό αμάξι. Εργαζόμενος λαμβάνει Εταιρικό Αμάξι Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 90

91 Συσχέτιση (1,1) Έστω ότι ένας επιχειρηματικός οργανισμός παραχωρεί έναν Η/Υ σε κάθε ένα διοικητικό στέλεχος. λαμβάνει Στέλεχος Η/Υ Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 91

92 Συσχέτιση (1,Μ) Η διαδικασία λήψης παραγγελίας από πελάτη. Πελάτης αποστέλλει Παραγγελία Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 92

93 Συσχέτιση (1,Μ) Ένα συγκεκριμένο είδος εμπορεύματος προμηθεύεται από συγκεκριμένο προμηθευτή αλλά ένας προμηθευτής είναι δυνατόν να προμηθεύει τον επιχειρηματικό οργανισμό με περισσότερα του ενός εμπορεύματα. προμηθεύει Προμηθευτής Εμπόρευμα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 93

94 Συσχέτιση (Μ,Μ) Πολλοί προμηθευτές προμηθεύουν πολλά και διαφορετικού είδους εμπορεύματα. προμηθεύει Προμηθευτής Εμπόρευμα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 94

95 Απλό Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων Πελάτης αγοράζει Εμπόρευμα αποστέλλει Τραπεζική Επιταγή Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 95

96 Άσκηση 4.1 Α Πώληση Είσπραξη Μετρητών Β Πώληση Απόθεμα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 96

97 Άσκηση 4.1 Γ Λήψη Εμπορεύματος Πληρωμή Μετρητών Δ Λήψη ΕΜπορεύματος Πληρωμή Μετρητών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 97

98 Άσκηση 4.1 Ε Λήψη ΕΜπορεύματος Πληρωμή Μετρητών Ζ Πώληση Λήψη Παραγγελίας Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 98

99 Άσκηση 4.1 Η Λήψη Παραγγελίας Πώληση Θ Πώληση Λήψη Μετρητών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 99

100 Άσκηση 4.1 Ι Απόθεμα Πώληση Κ Πώληση Λήψη Μετρητών Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 100

101 Άσκηση 4.2 Α Πώληση Απόθεμα Β Πώληση Απόθεμα Γ Πώληση Απόθεμα Δ Πώληση Απόθεμα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 101

102 Άσκηση 4.3 Α Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Β Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Γ Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Δ Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 102

103 Άσκηση 4.4 Α Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Β Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Γ Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Δ Απόθεμα Ανταλλακτικών Τηλεφωνική Κλήση Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 103

104 Άσκηση 5 Επικαιροποιούν Απόθεμα Σχετίζεται Προμηθεύει Προμηθευτής Λαμβάνει Έντυπο παραλαβής Παραγγελίας Συνδέεται Έντυπο Παραγγελίας Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 104

105 Άσκηση 6 Τα λογικά βήματα είναι τα ακόλουθα: Ορισμός Οντοτήτων: Τιμολόγιο. Υπάλληλος Ταμείου. Ορισμός Συσχετίσεων: Το Τιμολόγιο συνδέεται με το Έντυπο Παραγγελίας και το Έντυπο Παραλαβής Παραγγελίας. Το Τιμολόγιο αποστέλλεται από τον Προμηθευτή και παραλαμβάνεται από έναν υπάλληλο Ταμείου. Ο υπάλληλος Ταμείου εξοφλεί τον Προμηθευτή. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 105

106 Άσκηση 6 Επικαιροποιούν Απόθεμα Σχετίζεται Προμηθεύει Αποστέλλει Προμηθευτής Λαμβάνει Έντυπο παραλαβής Παραγγελίας Συνδέεται Έντυπο Παραγγελίας Συνδέεται Τιμολόγιο Συνδέεται Πληρώνει Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Παραλαμβάνει Υπάλληλος Ταμείου 106

Ζητείται: Ζητείται: Άσκηση 7

Ζητείται: Ζητείται: Άσκηση 7 Άσκηση 6 Υποθέστε ότι εργάζεστε ως εσωτερικός ελεγκτής για τον επιχειρηματικό οργανισμό ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ότι σας ζητήθηκε να τεκμηριώσετε το σύστημα κατάρτισης και πληρωμής μισθοδοσίας του εν λόγω επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις 1 Oι επιχειρήσεις την σύγχρονη εποχή εξαρτώνται κατά πολύ από την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ποικίλα πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της παραγωγής, στον χώρο της διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Ροής Δεδομένων Δ.Ρ.Δ.

Διάγραμμα Ροής Δεδομένων Δ.Ρ.Δ. Διάγραμμα Ροής Δεδομένων Δ.Ρ.Δ. Εισαγωγή Ένα γραφικό εργαλείο για την αναπαράσταση της ροής της πληροφορίας και των μετασχηματισμών της σε ένα σύστημα. Το Δ.Ρ.Δ. αναλύεται από πάνω προς τα κάτω (top down

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ

Μελίσσια, 4 Μαρτίου Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 4 Μαρτίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗ :... 1 2 3 4 5 7 Κωδικός λογαριασμού/ Περιγραφή Στοιχεία παραστατικού Μνημονεύεται η Χειρόγραφο/ Πλήρης & επαρκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 4: Λεξικό δεδομένων, Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση.

#1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. #1 Καταχώρηση Πελατών Θα καταχωρήσω δυο πελάτες ώστε να μπορέσω να προχωρήσω σε προσφορά, παραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών 1. Επιλέγω Πωλήσεις & Μάρκετινγκ Πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (8/4/2008)

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (8/4/2008) ΑΣΚΗΣΗ 3 η (8/4/2008) ΘΕΜΑ: Τηλεφωνικές παραγγελίες και παράδοση κατ οίκον ενός εστιατορίου. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όταν ένας πελάτης καλέσει τo Εστιατόριο του ζητάνε πριν από όλα τον αριθμό τηλεφώνου του. Πληκτρολογώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning-Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) για επιχειρήσεις, που επιθυμούν

Ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning-Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) για επιχειρήσεις, που επιθυμούν Enterprise Resource Planning Systems (ERP) για Μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις Ολοκληρωμένη, σύγχρονη και ευέλικτη λύση ERP (Enterprise Resource Planning-Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) για επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση

Κεφάλαιο 2 ο. Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα Πληροφοριών στην επιχείρηση Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθούν οι ρόλοι των 6 τύπων των συστημάτων πληροφοριών Να περιγραφούν οι τύποι των πληροφοριακών συστημάτων Να αναλυθούν οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ. Πρόλογος των Συγγραφέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση Πρόλογος των Συγγραφέων... 21 Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφοριακά Συστήματα 1.1 Εισαγωγή... 29 1.2 Σύστημα... 29 1.3 Πληροφοριακά Συστήματα... 31 1.3.1 Ορισμός του Πληροφοριακού Συστήματος... 31 1.3.2 Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ

Οδηγός προετοιμασίας. για την αλλαγή. των συντελεστών ΦΠΑ Μελίσσια, 10 Ιουνίου 2010 Οδηγός προετοιμασίας για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ Εισαγωγή... 1 Δημιουργία εγγραφών... 2 1. Δημιουργία Ομάδων Καταχώρησης Ειδών ΦΠΑ... 2 2. Δημιουργία Γενικής Ομάδας Καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγγελίες - Πωλήσεις. Αριστοµένης Μακρής

Παραγγελίες - Πωλήσεις. Αριστοµένης Μακρής Παραγγελίες - Πωλήσεις Τιµοκατάλογοι Είδους Ανά είδος και κλάση πελατών Ανά είδος και πελάτη Ηµεροµηνίες ισχύος Από έως ποσότητα Ανάλογα µε είδος παραγγελίας ιαδικασία αλλαγής τιµών Με περιθώρια βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Λειτουργίες Αγορών / Πωλήσεων Γενικά

Νέες Λειτουργίες Αγορών / Πωλήσεων Γενικά Νέες Λειτουργίες Αγορών / Πωλήσεων Γενικά Με βάση το άρθρο 11 του ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/2014 έχει αλλάξει ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων στο τέλος κάθε έτους.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

του πρώτου προμηθευτή. Στο πεδίο κωδικός δίνω <Enter> και το σύστημα δίνει αυτόματα αρίθμηση. 2. Συνεχίζω την καταχώρηση

του πρώτου προμηθευτή. Στο πεδίο κωδικός δίνω <Enter> και το σύστημα δίνει αυτόματα αρίθμηση. 2. Συνεχίζω την καταχώρηση #1 Καταχώρηση Προμηθευτών Αρχίζουμε με την καταχώρηση των προμηθευτών βασιζόμενοι στην παραμετροποίηση της προηγούμενης ενότητας. Παρατηρούμε ότι το σύστημα δίνει αυτόματα αρίθμηση σε κάθε νέο προμηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 5 3 η Άσκηση... 7 4 η Άσκηση... 8 5 η Άσκηση... 10 6 η Άσκηση... 12 7 η Άσκηση... 13 Χρηματοδότηση...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015 Xpress Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2015 ΑΠΟΘΗΚΗ Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων αποθήκης - Αποθηκευτικοί χώροι. Διαθέσιμα = το σύνολο των ποσοτήτων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων

Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Παρακολούθηση απεριορίστων υποκαταστημάτων της εταιρείας ΑΠΟΘΗΚΗ - Διαχείριση αποθήκης (απεριόριστοι αποθηκευτικοί χώροι) - Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -3 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Σχεδιασμός διαδικασιών ορισμός Συστημική προσέγγιση Μεθοδολογίες σχεδιασμού διαδικασιών Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω τραπέζης GR Κάρτες αγορών

Μέσω τραπέζης GR Κάρτες αγορών Μέσω τραπέζης ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΕΩΣ GR7701102080000020847036777 ΕΘΝΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣGR2601102080000020847048947 ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8701722370005237007323598 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ GR4801722230005223022833810 ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Η δομή και η φιλοσοφία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP είναι διαχρονική.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ Υπολογισμού Μισθοδοσίας... 4 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς... 13 Σημείωμα Αδειοδότησης... 14 2 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1: Διάγραμμα Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης

Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Διαδικασία ανοίγματος χρήσης και εργασιών τέλους χρήσης Ροή εργασιών Διαδικασία ανοίγματος χρήσης Ενέργειες στην προηγούμενη χρήση πριν τη διαδικασία μεταφοράς υπολοίπου και λοιπών μεταβλητών Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης V 1.02

Οδηγίες Χρήσης V 1.02 e-myf εφαρμογή διαχείρισης Συγκεντρωτικής Τιμολογίων σύμφωνο με τον ΚΦΑΣ Οδηγίες Χρήσης V 1.02 Περιεχόμενα Σελίδα Έναρξη εφαρμογής 2 Παραστατικά Εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εσόδων 2 Συγκεντρωτικά εξόδων 6 Συγκεντρωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Επενδύσεις και χρηματοδότηση Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ G2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ G2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ G2 Σύντομη παρουσίαση των χαρακτηριστικών του λογισμικού Το HellasSoft G2 είναι ένα αλληλένδετο σύστημα παρακολούθησης των πόρων της επιχείρησης (ERP). Eίναι ανεπτυγμένο στη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από τα Έσοδα Έξοδα και από την διαχείριση παγίων

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση Απαιτήσεων: Μοντελοποίηση Διεργασιών

Δόμηση Απαιτήσεων: Μοντελοποίηση Διεργασιών Ενότητα 6 Δόμηση Απαιτήσεων: Μοντελοποίηση Διεργασιών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Μαθησιακοί στόχοι Εξοικείωση με τη χρήση των διαγραμμάτων ροής δεδομένων ως εργαλεία ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση του υποσυστήματος Λογιστικής Κατανόηση των υποσυστημάτων

Εξέταση του υποσυστήματος Λογιστικής Κατανόηση των υποσυστημάτων Υποσυστήματα Λογιστικής και Οικονομικών υπηρεσιών Εξέταση του υποσυστήματος Λογιστικής Κατανόηση των υποσυστημάτων Οικονομικών υπηρεσιών Ανασκόπηση των σχέσεων ανάμεσα στις επιχειρηματικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr - 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΘΕΩΡΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό Δεδομένων (Ι)

Λεξικό Δεδομένων (Ι) Λεξικό Δεδομένων Λεξικό Δεδομένων (Ι) Πρόκειται για έναν περιγραφικό και ταυτόχρόνα λιτό τρόπο για να περιγράψουμε έννοιες που έχουμε χρησιμοποιήσει σε ένα ΔΡΔ. Στόχος ηκαλύτερη τεκμηρίωση. Λεξικό Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 6: Διαχείριση κόστους έργου, ταμειακή ροή έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ Επιστημονικού Συλλόγου... 4 Χρηματοδότηση... 10 Σημείωμα Αναφοράς... 11 Σημείωμα Αδειοδότησης... 12 2 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1: Διάγραμμα Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Λογικός σχεδιασμός Αρχείων Το μοντέλο οντοτήτων Οντότητες (Entities) Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Τι είναι Οντότητες Είναι συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς

CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς Cosmos Business Systems S.A. Group CRM για Εκπαιδευτικούς Φορείς CRM Εκπαιδευτικών Φορέων Το CRM Εκπαιδευτικών Φορέων έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαχείρισης του υποψήφιου πελατολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα