Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος"

Transcript

1 Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Κ. Θεοδωρόπουλος και Ε. Ελευθεριάδου Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Περίληψη Στο ανατολικό τμήμα του Ορβήλου εμφανίζονται θαμνώνες όπου κυριαρχεί το είδος Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus. Σταδιακά στη σύνθεση αυτών των θαμνώνων, κυρίως στα μεγαλύτερα υψόμετρα, εισχωρούν τα είδη Pinus nigra και Ostrya carpinifolia, τα οποία στη συνέχεια σχηματίζουν αμιγή δάση. Η βλάστηση των θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου του Ορβήλου μελετήθηκε με τη βοήθεια οκτώ (8) δειγματοληπτικών επιφανειών, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Braun-Blanquet. Διακρίθηκε η Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητα, που ερευνήθηκε ως προς τη δομή και τη χλωριδική της σύνθεση, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται το οικολογικό, βιολογικό και χωρολογικό φάσμα της. Λέξεις κλειδιά: Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Υποβάθμιση, Δυναμική της βλάστησης, Φυτοκοινωνιολογικά φάσματα. Εισαγωγή Το Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus είναι θάμνος ή δένδρο με ύψος μέχρι 10 m. Το συναντάμε σε πευκοδάση, υποβαθμισμένα δρυοδάση και θαμνώνες, σε υψόμετρα (-2300) m, στην ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Εύβοια, Β. Σποράδες, Θάσο, Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο (Strid and Tan 1997, Αραμπατζής 1998). Είναι ένα υπομεσογειακό στοιχείο (smed) που συναντάται τόσο στον υπόροφο πλατυφύλλων και κωνοφόρων δασών όσο και σε θαμνώνες κυρίως μαζί με τα Quercus coccifera, Pubescens, Phillyrea latifolia, Erica arborea, Fraxinus ornus κ.ά. Σπανιότερα σχηματίζει θαμνώνες όπου κυριαρχεί το ίδιο χωρίς την παρουσία των άλλων αείφυλλων ειδών Quercus coccifera, Phillyrea latifolia και Erica arborea, ειδών που είναι σαφώς μεσογειακά (med). Τέτοιοι θαμνώνες του Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus εμφανίζονται στον ανατολικό Όρβηλο. Περιπτώσεις όπου το Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus είναι συστατικό της δομής θαμνώνων, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το Quercus coccifera, έχουν μελετηθεί φυτοκοινωνιολογικά και αναφέρονται ως Quercus coccifera Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητα (Ostryo Carpinion orientalis, Quercetalia pubescentis, Querco Fagetea). Οι σχηματισμοί αυτοί, ονομαζόμενοι ψευδoμακκί, είναι δευτερογενείς και προέρχονται κυρίως από την υποβάθμιση δρυοδασών (Καραγιαννακίδου Ιατροπούλου 1983, Raus 1980, Bergmeier 1990, Θεοδωρόπουλος 1991, Χασάπης 2001). Ο Δημόπουλος (1993) και ο Dimopoulos et al. (1996) αναφέρουν επίσης μία ένωση Crataego pycnolobae Juniperetum oxycedri Dimopoulos, Georgiadis et Sykora 1996 (Abieto cephalonicae Pinion pallasianae, Quercetalia pubescenti petraeae, Quercetea pubescentis), ως ένα στάδιο Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 223

2 Κ. Θεοδωρόπουλος και Ε. Ελευθεριάδου υποβάθμισης των ενώσεων Lilio heldreichii Abietetum cephalonicae, Crataego pycnolobae Pinetum pallasianae και των μικτών συστάδων με Pinus nigra ssp. pallasiana και Abies cephalonica στο όρος Κυλλήνη της Πελοποννήσου. Θαμνώνες με επικράτηση του Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, όπως αυτοί του ανατολικού Ορβήλου, δεν έχουν μελετηθεί φυτοκοινωνιολογικά αν και αναφέρεται ήδη από τον Horvat et al. (1974:157) ότι οι σχηματισμοί αυτοί είναι άνθρωπο ζωογενείς θαμνώνες, δηλώνοντας καθαρά τη δευτερογενή τους φύση ως προϊόν έντονης υποβάθμισης κυρίως σε υπερβολικά βοσκόμενες επιφάνειες. Οι μέχρι σήμερα αναφορές για το όρος Όρβηλος είναι λίγες και αφορούν κυρίως τη χλωρίδα και την οικολογία του (Παπαϊωάννου 1957, Strid 1986, Voliotis 1988, Σμύρης και συν. 1989, Strid and Tan 1991, Karagiannakidou et al. 1995, 1999, Strid and Tan 1997). Περιοχή έρευνας Στο όρος Όρβηλος, στο ανατολικό τμήμα του, υπάρχουν θαμνώνες όπου κυριαρχεί το Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus. Οι θέσεις που αναπτύσσονται οι θαμνώνες αυτοί είναι: 1. βόρεια των χωριών Κατάφυτο και Βαθύτοπος στις θέσεις Άμηρος Δρόμος, Βαθύλακκος και Ερείπια Ακρινού, σε υπερθ. ύψος m, και 2. βορειοδυτικά του χωριού Κατάφυτο στις θέσεις Ίσιωμα και Βαθύρεμα, σε υπερθ. ύψος m. Γεωλογικά η περιοχή έρευνας ανήκει στη μάζα της Ρίλα-Ροδόπης (Μουντράκης 1985) και οι θαμνώνες αναπτύσσονται σε μάρμαρα και σε σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων (Αλλούβιο) (Ι.Γ.Μ.Ε. 1983). Σύμφωνα με τον Μπαλαφούτη (1977:113) ο κλιματικός τύπος της περιοχής μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μεταβατικός μεταξύ του μεσογειακού και ηπειρωτικού κλίματος. Το βιοκλίμα της περιοχής έρευνας παρουσιάζει μετάβαση από τον Υπο-μεσογειακό χαρακτήρα (0<χ<40) στον Αξηρικό εύκρατο (χ=0) και η περιοχή έρευνας ανήκει στον υγρό βιοκλιματικό όροφο, με δριμύ χειμώνα (m<0 C) (Μαυρομμάτης 1980). Το όρος Όρβηλος έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από τις πυρκαγιές και την υπερβόσκηση με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του να είναι γυμνό ή να καλύπτεται από υποβαθμισμένα δάση (κυρίως ανατολικός Όρβηλος). Στον ανατολικό Όρβηλο, στην περιοχή εξάπλωσης των θαμνώνων με επικράτηση του Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, εμφανίζονται συστάδες οστρυάς φράξου καθώς και μεμονωμένα άτομα ή συστάδες κυρίως με μαύρη πεύκη και δευτερευόντως λευκόδερμη πεύκη. Η περιοχή αυτή μετά την ατονία των αρνητικών για τη βλάστηση επιδράσεων (εκχερσώσεις, υπερβόσκηση, πυρκαγιές, αλόγιστη ξύλευση, διάβρωση του εδάφους) που ήταν καταστρεπτικές σε όλον τον ασβεστολιθικό Όρβηλο μέχρι το πρόσφατο παρελθόν παρουσιάζει έντονη διαδοχή της βλάστησης, με τη μαύρη πεύκη και σε μικρό βαθμό με τη λευκόδερμη να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η οξύκεδρη άρκευθος παρουσιάζει πολλές ξηράνσεις των θάμνων της και φαίνεται να χάνει έδαφος έναντι των πεύκων. Οι συστάδες οστρυάς φράξου εμφανίζονται από τους πρόποδες του όρους, μετά την κοιλάδα Βαθύτοπου Ακρινού, από υψόμετρο m και φθάνουν σε διαφορετικό υψόμετρο ανάλογα με την έκθεση προς τον ορίζοντα και την κλίση των κλιτύων. Στις ΒΔ κλιτείς της Μικρής Ράχης φθάνουν μόνο μέχρι 1160 m, ενώ στη νότια πλευρά της Καμήλας και της μεγάλης προς νότο στραμμένης απότομης χοανοειδούς κοιλάδας του Ξηρορέματος, δυτικά από το Κατάφυτο, ανέρχονται σε πολύ αραιά κατάσταση, λόγω του βραχώδους του εδάφους, μέχρι m (βλ. και Παπαϊωάννου 1957). Τα σπουδαιότερα ξυλώδη είδη που εμφανίζονται είναι: Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Quercus pubescens, Corylus avellana, Cornus mas, Hippocrepis emerus ssp. emeroides κ.ά. Στην περιοχή αυτή κατέρχονται και είδη πεύκης (Pinus nigra, P. leucodermis, P. sylvestris) από τα οποία κυρίως η μαύρη πεύκη και δευτερευόντως η 224 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος λευκόδερμη, σε μίξη με τη μαύρη, σχηματίζουν συστάδες με τάση επέκτασης κατά θέσεις όπως π.χ. στην περιοχή των Ερειπίων Ακρινού. Υψηλότερα τα πεύκα σχηματίζουν καθαρή ζώνη κωνοφόρων σε μίξη ή σε αμιγή κατάσταση, με το Pinus leucodermis να σχηματίζει τα δασοόρια σε υπερθ. ύψος m, ενώ μεμονωμένα άτομα, συνήθως θαμνώδους μορφής, ανέρχονται σχεδόν μέχρι της κορυφής Όρος Αλή Μποτούς (2212 m), στα σύνορα των νομών Σερρών και Δράμας, και στην κορυφή Αλή Μποτούς (2172 m) στο νομό Δράμας. Μικρότερη σημασία για τον ανατολικό Όρβηλο έχουν τα είδη Abies x borisii-regis, σε μίξη με τα άλλα κωνοφόρα, και Fagus sylvatica s.l., που σχηματίζει μικρές αμιγείς ή μικτές συστάδες με τη λευκόδερμη πεύκη ή την ελάτη. Τέλος, υψηλότερα από τα (1400-)1850 m επικρατεί υπαλπική χορτολιβαδική βλάστηση με κατά θέσεις επικράτηση του Juniperus communis ssp. nana. Υλικά και μέθοδοι Η έρευνα της βλάστησης των θαμνώνων Juniperus oxycedrus ssp. ocycedrus έγινε με τη βοήθεια 8 δειγματοληπτικών επιφανειών 1 που λήφθηκαν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του έτους Η φυτοκοινωνιολογική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι του Braun-Blanquet (Braun-Blanquet 1964, Knapp 1971, Westhoff and van der Maarel 1973, Dierssen 1990) και η επεξεργασία του πίνακα 1 έγινε με το πρόγραμμα SORT 3.8 (Ackermann and Durka 1997). Ο προσδιορισμός και η ονοματολογία ακολουθούν τις πρόσφατες βασικές χλωρίδες και checklists που αφορούν την Ελλάδα (Strid 1986, Strid and Tan 1991, Strid and Tan 1997, Greuter et al , Tutin et al ) καθώς και επιλεγμένη ταξινομική βιβλιογραφία (Zohary and Heller 1984, Voliotis 1988 κ.ά.). Για τον καθορισμό των βιοτικών και οικολογικών μορφών των φυτικών ειδών, καθώς και για τη φυτογεωγραφική τους προέλευση, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι Oberdorfer 1990 και Jahn and Schönfelder 1995 και δευτερευόντως άλλα συγγράμματα, όπως αυτά των Greuter et al , Strid 1986, Strid and Tan 1991 κ.ά. Για την ένταξη των taxa ως διαγνωστικά είδη των διάφορων φυτοκοινωνιολογικών κλάσεων χρησιμοποιήθηκε κυρίως η εργασία του Mucina (1997). Η ονοματολογία των κλάσεων είναι σύμφωνα με τον Mucina (1997). Η επεξεργασία των δεδομένων των βιοτικών και οικολογικών μορφών και της γεωγραφικής προέλευσης των φυτικών ειδών και υποειδών, για τη σύνταξη των αντίστοιχων βιοτικών, οικολογικών και χωρολογικών φασμάτων, έγινε σύμφωνα με την καθιερωμένη για τις φυτοκοινωνιολογικές μελέτες μέθοδο των Tüxen and Ellenberg Αποτελέσματα και συζήτηση Μετά την επεξεργασία του πίνακα 1 και με τη βοήθεια των διαγνωστικών ειδών, όπως αυτά δίνονται κυρίως από τον Mucina (1997), γίνεται μια πρώτη προσπάθεια περιγραφής και προσέγγισης της φυτοκοινωνιολογικής θέσης των θαμνώνων με οξύκεδρη άρκευθο (Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητα). Ο πίνακας 1 περιέχει μεγάλο αριθμό ειδών της κλάσης Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl με κυριότερα διαγνωστικά είδη τα: Chrysopogon gryllus, Globularia 1 Στοιχεία φυτοληψιών: No of Relevé, Τοποθεσία, Γεωλογικό υπόστρωμα, Συντεταγμένες. 1: Βαθύρεμα, Μάρμαρο, Ν, Ε. 2: Ερείπια Ακρινού, Αλλούβιο, Ν, Ε. 3: Βαθύλακκος, Αλλούβιο, Ν, Ε. 4: Βαθύλακκος, Αλλούβιο, Ν, Ε. 5: Βαθύλακκος, Αλλούβιο, Ν, Ε. 6: Βαθύλακκος, Αλλούβιο, Ν, Ε. 7: Βαθύλακκος, Αλλούβιο, Ν, Ε. 8: Βαθύρεμα, Μάρμαρο, Ν, Ε. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 225

4 Κ. Θεοδωρόπουλος και Ε. Ελευθεριάδου bisnagarica, Helianthemum canum ssp. canum, Euphorbia cyparissias, Koeleria macrantha, Festuca valesiaca, Teucrium chamaedrys ssp. chamaedrys, Hieracium bauhini, Sanguisorba minor ssp. muricata, Stipa pennata ssp. pulcherrima κ.ά. Επίσης, εμφανίζονται αρκετά, κυρίως ξυλώδη, είδη της κλάσης Querco-Fagetea και λιγότερα της Erico-Pinetea και της Rhamno-Prunetea. Τέλος, με μικρότερο αριθμό και πληθοκάλυψη εμφανίζονται είδη άλλων κλάσεων. Πίνακας 1. Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητα. Αριθμός φυτοληψίας Μέγεθος επιφάνειας (m 2 x100) Υπερθ. ύψος (m x 10) Έκθεση ΝΝΑΒΑΒΝΑ ΑΑ Α ΑΑ Κλίση Κάλυψη Δένδρων Κάλυψη Θάμνων Κάλυψη Ποών Ημέρα Μήνας Έτος 1999 Αριθμός ειδών ανά φυτοληψία Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus-κοινότητα Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus Δ Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus Θ Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus Π r. +. Erico-Pinetea Horvat 1959 Pinus nigra ssp. nigra var. caramanica Δ Pinus nigra ssp. nigra var. caramanica Θ Pinus nigra ssp. nigra var. caramanica Π + + r + r... Pinus sylvestris Δ +... Pinus leucodermis Θ Polygala nicaeensis ssp. mediterranea Sesleria robusta ssp. skanderbegii 2... Genista carinalis 1... Pyrola chlorantha +... Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 Ostrya carpinifolia Θ Ostrya carpinifolia Π Brachypodium sylvaticum ssp. sylvaticum R Epipactis helleborine r +... Sorbus aria ssp. aria Π r r... Quercus pubescens Θ...+ Quercus pubescens Π r.. r +. r R Cornus mas Π...+..R Hippocrepis emerus ssp. emeroides Π..r...r. Pyrus pyraster Π..r...r. Evonymus verrucosus Θ +... Evonymus verrucosus Π r... Fraxinus ornus Θ Fraxinus ornus Π.. r... Sorbus torminalis Π... r.... Campanula lingulata r +. Fragaria vesca. 1. r... + Potentilla micrantha.... r r.. Poa nemoralis Trifolium alpestre Silene italica ssp. italica Geum urbanum... r.... Platanthera chlorantha. r... Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 Rosa pimpinellifolia Θ Rosa pimpinellifolia Π Cotoneaster nebrodensis Π Rosa canina Θ Rosa canina Π.. + r Rosa agrestis Θ Rosa agrestis Π r Juniperus communis ssp. communis Θ Juniperus communis ssp. communis Π. +.. r... Clematis vitalba Θ Corylus avellana Θ +... Ligustrum vulgare Π Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl Hieracium hoppeanum Jurinea mollis + 1 r..... Galium verum ssp. verum. 2 r r +... Carex halleriana Inula ensifolia Veronica jacquinii Teucrium montanum ssp. montanum r +... Gymnadenia conopsea r r... Trigonella gladiata Chrysopogon gryllus Linum tenuifolium r r + Fumana procumbens.. 1. r. + + Goniolimon tataricum.... r.. + Minuartia setacea ssp. bannatica Globularia bisnagarica r r Koeleria macrantha Teucrium chamaedrys ssp. chamaedrys r Euphorbia cyparissias + 1 r r + Sanguisorba minor ssp. muricata r 1 rr+r+r Helianthemum canum ssp. canum r + + Hieracium bauhini r + Festuca valesiaca Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Dorycnium herbaceum ssp. herbaceum Erysimum diffusum r 1. r r. + + Scabiosa columbaria ssp. ochroleuca r r + Eryngium campestre. +.rrrrr Stipa pennata ssp. pulcherrima 1 r Hypericum perforatum r Trifolium ochroleucum r + 1 Trinia glauca ssp. glauca r r +. Potentilla recta. 1. r r. +R Hippocrepis comosa r Bromus cappadocicus ssp. cappadocicus r... Asperula purpurea ssp. purpurea r. R Inula oculus-christi. +...R Ajuga laxmannii Carex humilis +... Linum hirsutum ssp. cf. hirsutum Silene bupleuroides ssp. staticifolia Melica ciliata ssp. ciliata...+. Thymus longicaulis ssp. longicaulis var. malyi Arabis sagittata..r... Dactylorhiza sambucina. r... Euphrasia pectinata...r Medicago falcata...r... Ononis pusilla...r.. Prunella laciniata. r... Securigera varia r... Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941 Medicago minima... r r Alyssum alyssoides.. r. r +. R Petrorhagia prolifera...++ Silene conica...r+ Arenaria serpyllifolia Trifolium campestre Filago vulgaris.. r Poa bulbosa r. Sedum acre...+ Thlaspi perfoliatum...r Stellarietea mediae R. Tx. et al. ex von Rochow 1951 Valerianella coronata... r. + r + Bromus squarrosus...r1 Coronilla scorpioides.. r r R Bromus sterilis. 1. r. r.. Teesdalia coronopifolia Stellaria media Torilis leptophylla Torilis arvensis ssp. arvensis...+ Lathyrus inconspicuus...r... Geranium rotundifolium...r. Vicia peregrina...r. Daphno-Festucetea Quézel 1964 Asyneuma limonifolium..... r +. Paronychia rechingeri.. r.. r. 1 Poa timoleontis..1...r Centaurea affinis ssp. affinis Minuartia hamata Helictotrichon compressum...r... Molinio-Arrhenatheretea R. Tx Dactylis glomerata Lotus corniculatus Poa pratensis Trifolium dubium r... Tragopogon pratensis ssp. pratensis Trifolium repens Plantago lanceolata. r... Elyno-Seslerietea Br.-Bl Dianthus petraeus ssp. orbelicus Anthyllis aurea + r... Onobrychis montana ssp. scardica... r +. r 1 Globularia cordifolia 1... Άλλα είδη Leontodon crispus ssp. asper + 1 r r... + Anthemis cretica ssp. columnae Astragalus monspessulanus ssp. + r. r.... monspessulanus Onosma heterophyllum r. r..... Festuca koritnicensis Hieracium pannosum r +... Orchis sp... + r.... Thymus atticus r 2 Orlaya daucoides.. +. r r + + Centaurea salonitana... r. r r + Xeranthemum inapertum..... r. r Aegilops lorentii Helianthemum salicifolium Dasypyrum villosum r r Alyssum sp. r + r r 1 Euphorbia myrsinites +. r r r Thymus sibthorpii var. sibthorpii Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum.. + r Aethionema saxatile ssp. oreophilum r + Anthyllis vulneraria ssp. bulgarica. 1 + r r 1 +. Polygala supina ssp. rhodopea r r r + Cerastium brachypetalum ssp. roeseri Asperula aristata ssp. nestia. + r. + r. 1 Scorzonera cana Poa compressa Ononis adenotricha r. r. Echinops bannaticus.. r r. r r. Petrorhagia illyrica.. r.. 1. r Vicia cracca ssp. stenophylla r. Vincetoxicum hirundinaria ssp. nivale r.. Galium mollugo group +.. r... + Crupina vulgaris.. r... r r Galium aparine r.. r.. r. Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 227

6 Κ. Θεοδωρόπουλος και Ε. Ελευθεριάδου Είδη που εμφανίζονται σε δύο και μία φυτοληψίες: Juniperus communis ssp. nana 3:1(Θ), 1:2, Prunus cerasifera 7:+(Θ), 7:r(Π), 6:r(Π), Teucrium capitatum 2:r, 5:+, Myosotis arvensis 7:+, 6:+, Eryngium creticum 2:+, 5:r, Galium verticillatum 7:r, 3:+, Ranunculus sprunerianus 2:r, 5:+, Hypericum olympicum 1:r, 8:+, Taraxacum sp. 8:+, 6:r, Arceuthobium oxycedri 2:1(Θ), Arctostaphylos uva-ursi 8:1, Lens nigricans 4:1, Pimpinella tragium ssp. tragium 1:1, Anthyllis montana ssp. jacquinii 1:+, Cuscuta sp. 2:+, Medicago rigidula 4:+, Pulsatilla montana ssp. slaviankae 1:+, Satureja suaveolens 3:+, Sideritis montana ssp. remota 5:+, Thlaspi praecox 8:+, Trifolium heldreichianum 8:+, Tussilago farfara 4:+, Carduus thoermeri 6:r, Crucianella angustifolia 7:r, Echinops sphaerocephalus ssp. albidus 3:r, Euphorbia taurinensis 3:r, Hieracium sp. 4:r, Luzula multiflora ssp. multiflora 8:r, Orobanche sp. 8:r, Satureja pilosa 3:r, Sedum sp. 1:r, Seseli peucedanoides 7:r, Thalictrum aquilegiifolium 1:r, Thesium humile 6:r, Ulmus procera 7:r(Π), Verbascum nobile 3:r. Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι θαμνώνες που σχηματίζει η Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητα στον ανατολικό Όρβηλο είναι ένα στάδιο υποβάθμισης δασών οστρυάς φράξου και κατά θέσεις δασών μαύρης πεύκης με μερική μίξη λευκόδερμης και προήλθαν από την ξύλευση, τις πυρκαγιές και την υπερβόσκηση των παραπάνω δασών. Τα διάκενα των θαμνώνων, πλούσια σε είδη της Festuco - Brometea, διατηρούνται από την ύπαρξη κυρίως της βόσκησης 2. Η δομή των θαμνώνων της Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητας χαρακτηρίζεται κυρίως από ένα θαμνώδη όροφο με μέσο ύψος 2,3 m (1,8-2,6 m) και εδαφοκάλυψη 40-80% όπου κυριαρχεί το Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus (1-4 m ύψος) και ακολουθεί κατά θέσεις το Pinus nigra ή το Ostrya carpinifolia, ενώ σποραδικά εμφανίζονται τα Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Rosa canina, R. pimpinellifolia, Corylus avellana, Juniperus communis ssp. communis και ssp. nana κ.ά. Κατά θέσεις παρατηρείται και ένας όροφος δένδρων με κάλυψη 30-50% και ύψος 5-7 m από άτομα Pinus nigra και σποραδική εμφάνιση ατόμων Pinus leucodermis, P. sylvestris και Ostrya carpinifolia. Ο όροφος των ποών με κάλυψη (10-)25-80% παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα ειδών. Το σύνολο των ειδών είναι 190 και κυμαίνεται στις δειγματοληπτικές επιφάνειες από 53 έως 80. Η κοινότητα εμφανίζεται από 900 m μέχρι 1350 m, σε ΒΑ μέχρι Ν εκθέσεις, σε μάρμαρα και ασβεστολιθικά αλλούβια. Τα εδάφη στις χαμηλότερες θέσεις ανάπτυξης της κοινότητας προήλθαν από την έντονη διάβρωση των απότομων ασβεστολιθικών κλιτύων του Ορβήλου μετά την αποδάσωσή του στο παρελθόν από πυρκαγιές, ξυλεύσεις και υπερβολική βόσκηση (Παπαϊωάννου 1957, Σμύρης και συν. 1989). Ο πίνακας 1 παρουσιάζει, επίσης, ένα σημαντικό αριθμό διαφοριστικών ειδών, που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται οφείλεται στα διαφορετικά στάδια εξέλιξης της φυτοκοινότητας. Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες 1, 2, 7 και 8 παρουσιάζουν ένα προχωρημένο στάδιο εξέλιξης προς τα δάση μαύρης πεύκης με συμμετοχή της οστρυάς και της λευκόδερμης πεύκης. Χωρικά παρατηρείται και μια, σε δεύτερο επίπεδο, χλωριδική διαφοροποίηση μεταξύ των δειγματοληπτικών επιφανειών 1, 8 (θέση Βαθύρεμα) και 2, 7 (θέση Ερείπια Ακρινού - Βαθύλακκος) με κυριότερα διαφοριστικά είδη τα Brachypodium sylvaticum ssp. sylvaticum, Rosa pimpinellifolia, Carex halleriana, Inula ensifolia, Festuca koritnicensis, Veronica jacquinii κ.ά. 2 Επίσκεψη της περιοχής τον Ιούλιο του 2002, σε σχέση με τη λήψη των φυτοληψιών το έτος 1999, επιβεβαίωσε φυσιογνωμικά την παραπάνω τάση εξέλιξης της ξυλώδους βλάστησης με την επέκταση της μαύρης και λευκόδερμης πεύκης και τις ξηράνσεις των θάμνων οξύκεδρης αρκεύθου, κυρίως στην περιοχή Ερείπια Ακρινού. Επίσης, τον Αύγουστο του 2000 πυρκαγιά στις θέσεις Ίσιωμα και Βαθύρεμα έκαψε το εκεί δάσος μαύρης πεύκης καθώς και τους θαμνώνες οξύκεδρης αρκεύθου, όπου ήταν και οι δειγματοληπτικές επιφάνειες 1 και Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες 3, 4, 5 και 6 παρουσιάζουν αργή εξέλιξη χωρίς την έντονη παρουσία δένδρων και θάμνων, εκτός του ιδίου του Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, που επικρατεί. Τα διαφοριστικά είδη είναι κυρίως είδη ανοιχτών χώρων (διακένων), όπου οι επικρατούσες συνθήκες είναι ξηροθερμικότερες. Τέτοια είδη είναι τα Chrysopogon gryllus, Linum tenuifolium, Medicago minima, Orlaya daucoides, Thymus atticus κ.ά. Παρόλο που οι δειγματοληπτικές επιφάνειες εμφανίζονται στην ίδια περιοχή (θέση Βαθύλακκος), παρατηρείται και εδώ μια, σε δεύτερο επίπεδο, χλωριδική διαφοροποίηση κυρίως από τα είδη Petrorhagia prolifera, Bromus squarrosus, Lotus corniculatus, Aegilops lorentii, Helianthemum salicifolium κ.ά. Στον πίνακα 2 παρέχονται συνθετικά γνωρίσματα της Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητας, που αφορούν το μέσο αριθμό ειδών και το βιοτικό, οικολογικό και χωρολογικό της φάσμα, κατά Tüxen and Ellenberg (1937). Ο μεγάλος μέσος αριθμός ειδών (64,4 είδη) δείχνει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης της φυτοκοινότητας και την κατατάσσει στα δασικά οικοσυστήματα. Πίνακας 2. Συνθετικά γνωρίσματα της Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητας. Αριθμός φυτοληψιών Μέσος αριθμός ειδών Ph Βιοτικό φάσμα Ch H G Th Οικολογικό φάσμα Ar, Fr P B Χωρολογικό φάσμα (κατά χλωριδικές περιοχές) 8 64,4 11,3 15,0 54,3 1,8 17,6 14,5 65,2 1,8 18,5 19,4 53,5 15,8 3,6 1,2 5,7 0,4 0,4 Στο βιοτικό φάσμα η σαφής υπεροχή των ημικρυπτοφύτων (54,3%), που την ακολουθούν τα θερόφυτα (17,6%), τα χαμαίφυτα (15%) και τα φανερόφυτα (11,3%), δείχνει ότι στην περιοχή των υποβαθμισμένων θαμνώνων με Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus υπήρχε άλλοτε υψηλό δάσος, προφανώς από Pinus nigra ή/και Ostrya carpinifolia, που καταστράφηκε και η φυσιογνωμία του αντικαταστάθηκε από τους υποβαθμισμένους θαμνώνες, με είδη ανθεκτικά στη βοσκή. Το ποσοστό των θεροφύτων (17,6%) δικαιολογείται από την ύπαρξη των διακένων στους θαμνώνες αυτούς. Στο οικολογικό φάσμα η υπεροχή των πολυετών ποωδών (65,2%) μαζί με τα ξυλώδη είδη (14,5%) φανερώνουν το δασικό χαρακτήρα της κοινότητας, ενώ το ποσοστό των μονοετών ειδών (18,5%) δηλώνει την ύπαρξη των διακένων. Τέλος, στο χωρολογικό φάσμα έχουμε σαφή υπεροχή των υπομεσογειακών στοιχείων (53,5%) και ακολουθούν τα μεσογειακά (19,4%) και τα ευρασιατικά (15,8%), ενώ τα υπόλοιπα εμφανίζουν πολύ μικρά ποσοστά. Η Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus κοινότητα έχει επομένως έντονο υπομεσογειακό χαρακτήρα, με σημαντική παρουσία μεσογειακών και, κατά δεύτερο λόγο, ευρασιατικών στοιχείων. Με το χαρακτήρα της φυτοκοινότητας ταυτίζεται και ο χαρακτήρας του κλίματος και του βιοκλίματος της περιοχής. Η σημαντική παρουσία των βαλκανικών στοιχείων (balc) στην υπομεσογειακή χλωριδική περιοχή (29,9% της παρουσίας των υπομεσογειακών ειδών ή 16% της συνολικής παρουσίας των ειδών) δηλώνει τη βαλκανική οντότητα της κοινότητας, που πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά η εμφάνισή της στο βαλκανικό χώρο. A Μεσογειακή Υπομεσογειακή Ευρασιατική Βόρεια Αλπική Ηπειρωτική Αρκτική Διάφορα Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 229

8 Κ. Θεοδωρόπουλος και Ε. Ελευθεριάδου Αναγνώριση βοήθειας Ευχαριστούμε το ΥΠΕΧΩΔΕ το οποίο χρηματοδότησε το Πρόγραμμα Natura 2000, στα πλαίσια του οποίου έγινε δυνατή η παρούσα έρευνα, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Ν. Αθανασιάδη (ΟΜΑΔΑ 4). Βιβλιογραφία Ackermann, W. and W. Durka SORT 3.8, Processing of vegetation relevés and species lists. MANUAL-english version 2, Bayreuth, pp Αραμπατζής, Θ Θάμνοι και δέντρα στην Ελλάδα. Οικολογική κίνηση Δράμας - ΤΕΙ Καβάλας, Δράμα, σελ Bergmeier, E Wälder und Gebüsche des niederen Olymp (Kato Olimpos, NO- Thessalien). Ein Beitrag zur systematischen und orographischen Vegetationsgliederung Griechenlands. Phytocoenologia, 18: Braun-Blanquet, J Pflanzensoziologie - Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl., Wien, New York. pp Dierssen, K Einführung in die Pflanzensoziologie (Vegetationskunde). Wiss. Buchges. Darmstadt, Darmstadt, pp Δημόπουλος, Π Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική έρευνα του όρους Κυλλήνη - Οικολογική προσέγγιση. Διδακτορική διατριβή. Πάτρα, σελ χάρτες. Dimopoulos, P., Th. Georgiadis and K. Sykora Phytosociological research on the montane coniferous forests of Greece: Mount Killini (NE Peloponnisos S. Greece). Folia Geobot. Phytotax., 31: Greuter, W., H.M. Burdet and G. Long. (eds.). 1984, 1986, Med-Checklist 1, 3, 4. Genève: Conservatoire et Jardin Botanique. Horvat, I., V. Glavač and H. Ellenberg Vegetation Südosteuropas. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, pp Θεοδωρόπουλος, Κ Ο καθορισμός των φυτοκοινωνιολογικών μονάδων του πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής. Διδακτορική διατριβή. Α.Π.Θ. Επιστ. Επετ. Τμήμ. Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, Παράρτημα 18, ΛΒ τόμος. Θεσσαλονίκη, σελ πίνακες + χάρτης. Ι.Γ.Μ.Ε Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος, 1: Αθήνα. Jahn, R. and P. Schönfelder Exkursionsflora für Kreta. Eugen Ulmer, Stuttgart, pp Καραγιαννακίδου-Ιατροπούλου, Β Σταθμολογική έρευνα στην Querco-Fagetea κλάση του ορεινού συγκροτήματος του Χορτιάτη. Διδακτορική διατριβή. Α.Π.Θ. Επιστ. Επετ. της Σχολής Θετικών Επιστημών, Παράρτημα 25, 22ος τόμος. Θεσσαλονίκη, σελ Karagiannakidou, V., M. Konstantinou and K. Papademetriou Floristic and phytogeographical research on the upper montane and the subalpine grassland flora of East Macedonia, Greece. Feddes Repertorium, 106 (3-4): Karagiannakidou, V., M. Konstantinou and K. Papademetriou Analysis of the upper montane and the subalpine grassland flora of East Macedonia, Greece. Candollea, 54: Knapp, R Einführung in die Pflanzensoziologie. Ulmer Verlag, Stuttgart, pp Μαυρομμάτης, Γ Το βιοκλίμα της Ελλάδος. Σχέσεις κλίματος και φυσικής βλαστήσεως. Βιοκλιματικοί χάρτες. Δασική έρευνα, 1: Μουντράκης, Δ Γεωλογία της Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, σελ Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

9 Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Μπαλαφούτης Χ Συμβολή εις την μελέτην του κλίματος της Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, σελ Mucina, L Conspectus of classes of European vegetation. Folia Geobot. Phytotax., 32: Oberdorfer, E Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Eugen Ulmer, Stuttgart, pp Παπαϊωάννου, Ι Το μοσχοέλατο (Pinus heldreichii Christ). Η γεωγραφική του εξάπλωσις και αι δασικαί διαπλάσεις εις το ελληνικόν τμήμα του Νοτίου Ορβήλου (Όρος Αλή Μποτούς). Το Βουνό, Ιούλιος - Αύγουστος 1957: Raus, Th Die Vegetation Ostthessaliens (Griechenland). III. Querco Fagetea und azonale Gehölzgesellschaften. Bot. Jahrb. Syst., 101: Σμύρης, Π., Θ. Ζάγκας και Θ. Τσιτσώνη Ανάλυση δομής σε φυσικό δάσος της Pinus leucodermis στον Όρβηλο. Επιστ. Επετ. Τμημ. Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΛΒ : Strid, A. (ed.) Mountain Flora of Greece 1. Cambridge University Press, Cambridge, pp Strid, A. and K. Tan (eds.) Mountain Flora of Greece 2. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp Strid, A. and K. Tan. (eds.) Flora Hellenica, vol. 1. Koeltz Scientific Books, Königstein, pp Tutin, T.G., V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters and D.A. Webb. (eds.). 1968, 1972, 1976, Flora Europaea 2-5. Cambridge University Press, Cambridge. Tutin, T.G., N.A. Burges, A.O. Chater, J.R. Edmondson, V.H. Heywood, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters and D.A. Webb. (eds.) Flora Europaea, ed. 2, 1. Cambridge University Press, Cambridge. Tüxen, R. and H. Ellenberg Der systematische und der ökologische Gruppenwert. Ein Beitrag zur Begriffsbildung und Methodik der Pflanzensoziologie. Mitt. Florist.- soziol. Arbeitsgemeinsch. Niedersachsen 3. Voliotis, D Über die griechischen Pulsatillen (Ranunculaceae). Taxonomie, Standorte und Verbreitung. Phyton, 28(1): Westhoff, V. and E. van der Maarel The Braun-Blanquet Approach, pp In: Ordination and classification of communities. Handbook of Vegetation Science 5 (Whittaker, R. H. (ed.)). Χασάπης, Μ Χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική έρευνα των θαμνώνων του Quercus coccifera L. (πουρνάρι) στο όρος Χορτιάτης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ πίνακες + χάρτης. Zohary, M. and D. Heller The genus Trifolium. Jerusalem, pp Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 231

10 Κ. Θεοδωρόπουλος και Ε. Ελευθεριάδου The vegetation of prickly Juniper (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) shrublands of Mount Orvilos (E. Macedonia, Nomos Dramas, Greece) Κ. Theodoropoulos and E. Eleftheriadou Laboratory of Forest Botany - Geobotany, Department of Forestry and Natural Environment, Aristotles University of Thessaloniki, Thessaloniki,Greece Summary Shrublands occupy the eastern part of Mount Orvilos, where the species Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus is the dominant species. Pinus nigra and Ostrya carpinifolia invade gradually in these formations, mainly in higher altitudes, and they successionally form pure forests. Eight (8) sample plots (relevés) were chosen in Orvilos, where vegetation of prickly Juniper shrublands has been studied using the Braun-Blanquet method. Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus community has been identified and its structure and floristic composition has been researched, while at the same time, ecological, life form and chorological spectra were presented. Key words: Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus, Degradation, Syndynamics, Phytosociological spectra. 232 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Γ. Φωτιάδης, Α. Κυριαζόπουλος και Ι. Φραγκάκης Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»

«Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» «Οικοξενάγηση στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» Θέμις Νασοπούλου MSc Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Υγροτόπων Λιτόχωρο 7-8/12/2013, «Ελληνο- Γερμανικό Φόρουμ Ορεινής Πεζοπορίας» www.olympusfd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1, ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. 2, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. 1, ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτικά είδη Επιπτώσεις στα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές.

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ Βιολόγοι, Υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα) Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου Φωτιάδης, Γ. Εργαστήριο ασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη. Περίληψη.

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας

Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας Β. ΚαραΎιανναιcίδου, Ε. Δρόσος, Μ. Κωνσταντίνου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Συστηματικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

(1983). (1992). e-mail: mkonst@teikav.edu.gr

(1983). (1992). e-mail: mkonst@teikav.edu.gr 1 Dr ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καθηγήτρια Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Παράρτηµα ράµας Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το Νέο ιαδικτυακό Τόπο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΡΑΜΑ Απρίλιος 2011 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα ξηροθερμοόρια δασικών ειδών: Η Δασική πεύκη Πιερίων Χ. Περλέρου, Γ. Σπύρογλου, Δ. Αβτζής και Σ. Διαμαντής ΕΛΓΟ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σεμινάριο κατάρτησης δασολόγων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ιωάννης Μπαζός Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84 Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου.

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. Ο Όλυµπος Πιθανώς σχηµατίστηκε κατά την διάρκεια της Ηωκαίνου εποχής πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Γ. Κοράκης 1 και Α. Γερασιμίδης 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστήρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αλλά και λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας, Συστηματικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ FLORA SPORADUM: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: ΠΑΤΡΑΣ, Λευκωσίας 17, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα

Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα Αδαμαντία Πυλαρά 1, Ελευθερία Καρατζά 1 & Γρηγόρης Ιατρού 1 1 Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περιεχόμενα Α. Περίληψη 2 B. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας

Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Σχεδιάζοντας με οικολογικά κριτήρια τη μεταπυρική διαχείριση των δασών μας Μαργαρίτα Αριανούτσου Φαραγγιτάκη Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ http://uaeco.biol.uoa.gr ΕΚΒΥ 19/11/2014 Τα πλέον επιρρεπή στη φωτιά δασικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου.

Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Δασοκομική έρευνα μεικτών συστάδων μαύρης πεύκης στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου. Γ. Θανάσης Θ. Ζάγκας Π. Γκανάτσας Θ. Τσιτσώνη Εργαστήριο Δασοκομίας, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος. Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας

Το µέτρο αποσκοπεί στη στήριξη της δάσωσης µη γεωργικών γαιών µε στόχους: Την ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και αντιπυρικής προστασίας 5.3.2.2.3. Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση µη γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (β) (iii) και 45 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 30 και σηµείο 5.3.2.2.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008

ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor. Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 ΕΡΓΟ: LIFE+ AdaptFor Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα www.life-adaptfor.gr Βασιλική Χρυσοπολίτου ΕΚΒΥ Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση καμένων περιοχών

Αποκατάσταση καμένων περιοχών Αποκατάσταση καμένων περιοχών Δρ Γεώργιος Λυριντζής, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Μπαλούτσος, Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Εντεταλμένος Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΟΥΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 Χρηματοδότηση Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε υπό τον επιστημονικό συντονισμό και την επιμέλεια του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα 21 /7 /.2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ: 10 ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 4 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί ονοματολογίας

Ορισμοί ονοματολογίας Περιγραφή των τύπων κάλυψης γης του Corine 2000 Απόδοση στα ελληνικά: Ρούλα Τρίγκου 1. Τεχνητές επιφάνειες Ορισμοί ονοματολογίας 1.1. Αστική οικοδόμηση 1. 1. 1. Συνεχής αστική οικοδόμηση Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS

Plant species selection for the surrounding area of educational establishments. ELEFTHERIADIS ALEXANDROS Επιλογή φυτικών ειδών για τον περιβάλλοντα χώρο εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ράµας, Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χρυσοβέργη και Κασσάνδρου, ράµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 1. Σκοπός: Η δράση περιλαμβάνει την διαρκή επιστημονική παρακολούθηση (monitoring) σε επιλεγμένους οικοτόπους, της ορνιθοπανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εδώδιμα φυτικά είδη σε λιβαδικά οικοσυστήματα της Β. Ελλάδας

Εδώδιμα φυτικά είδη σε λιβαδικά οικοσυστήματα της Β. Ελλάδας Εδώδιμα φυτικά είδη σε λιβαδικά οικοσυστήματα της Β. Ελλάδας Α. Κυριαζόπουλος 1, Γ. Φωτιάδης 2, Ζ. M. Παρίση 3 και Ε. Αβραάμ 3 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Ι. Σορώτος 1, Γ. Κοράκης 1, Α.Χ. Παπαγεωργίου 1 1 Δ.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, 68200 Ορεστιάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή πειραματικής επιφάνειας και πρώτα αποτελέσματα φυσικής αναγέννησης δασικής πεύκης (Pinus silvestris L.) στα Πιέρια όρη

Περιγραφή πειραματικής επιφάνειας και πρώτα αποτελέσματα φυσικής αναγέννησης δασικής πεύκης (Pinus silvestris L.) στα Πιέρια όρη Περιγραφή πειραματικής επιφάνειας και πρώτα αποτελέσματα φυσικής αναγέννησης δασικής πεύκης (Pinus silvestris L.) στα Πιέρια όρη Γρηγοριάδης Νικόλαος 1, Γαβριήλ. Σπύρογλου 1, Παντελής. Κλαπάνης 2 και Σάββας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΦΑΓΝΩΝΑΣ ΣΤΟ ΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΑΪΛΙΑ.

Ο ΣΦΑΓΝΩΝΑΣ ΣΤΟ ΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΑΪΛΙΑ. Σελίδα 1 από 14 Ο ΣΦΑΓΝΩΝΑΣ ΣΤΟ ΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΑΪΛΙΑ. Οσφαγνώνας, τα σφάγνα, το ελωδολείβαδο είναι έννοιες περίεργες ή άγνωστες για πολλούς και συχνά οδηγούν σε παρανόηση ή ακόμη σε απρόσμενες ερμηνείες

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

νέα παραγώμενα ειδη αγρωστώδη CLAS- SICS ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΩ- ΣΤΩΔΗ

νέα παραγώμενα ειδη αγρωστώδη CLAS- SICS ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΑΓΡΩ- ΣΤΩΔΗ ΝΕΑ ΕΙΔΗ νέα παραγώμενα ειδη CLAS- SICS ΑΓΡΩ- ΣΤΩΔΗ αγρωστώδη ΒΕΣΤΡΙΤΖΙΑ Westrigia fruticosa ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ Grevillea tamboritha ΝΕΑ ΕΙΔΗ ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ grevillea juniperina ΓΚΡΕΒΙΕΛΑ Grevillea juniperina ΓΚΡΕΒΙΛΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος

Δασικά εδάφη και υδρολογικός κύκλος Η μεταφορά του νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης, η κίνησή του πάνω σ αυτή και η επιστροφή του στην ατμόσφαιρα λέγεται υδρολογικός κύκλος. το νερό πέφτει στην επιφάνεια της γης με τα ατμοσφαιρικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στο δάσος Ραντί, στην επαρχία Πάφου της Κύπρου

Το πρόβλημα της βόσκησης στο δάσος Ραντί, στην επαρχία Πάφου της Κύπρου Το πρόβλημα της βόσκησης στο δάσος Ραντί, στην επαρχία Πάφου της Κύπρου Χ. Ιωάννου 1 και Σ. Ιεζεκιήλ 2 1 University of London, Ανεξαρτησίας 3, Γούρρι 2615, Λευκωσία, e-mail: chioannou@thunderworx.com 2

Διαβάστε περισσότερα

των πρεμνοφυών δασών ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αγίου Όρους Ιερά Κοινότητα Δικαιούχος του έργου Συνεργαζόμενος φ ορέας

των πρεμνοφυών δασών ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Αγίου Όρους Ιερά Κοινότητα Δικαιούχος του έργου Συνεργαζόμενος φ ορέας Δικαιούχος του έργου Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους των πρεμνοφυών δασών Συνεργαζόμενος φ ορέας ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ ι ρ ο τ ο γ ιω ν ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) 400 Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) Α. Τσιρούκης 1,2, Κ. Γεωργίου 2, Σ. Βέργος 1 & Κ.Α. Θάνος 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Παναγιώτης Δρούγας, Δασολόγος Αργυρώ Ζέρβα, Δασοπόνος MSc. Ιφιγένεια Συνοδινού, Δασολόγος MSc. Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE08 ENV/GR/000554 «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (www.lifeadaptfor.gr) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών

Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και. Την άµβλυνση των κλιµατικών µεταβολών 5.3.2.2.1. Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρο 43 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 και Παράρτηµα II, σηµείο 5.3.2.2.1

Διαβάστε περισσότερα

1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)

1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) 1 2 * Περίληψη της πρότασης (κλικ εδώ). Προς: 1) Την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 2) Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) Κοινοποίηση:1) Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR 2520006)

Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης που επλήγησαν από πυρκαγιές στον Πάρνωνα (GR 2520006) Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Σχεδιασμός συστήματος παρακολούθησης της αποκατάστασης των δασών μαύρης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 3. 1.1 Γενικά 3 1.2 Χλωρίδα 3 1.3 Πανίδα 5. 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85

1 Εισαγωγή 3. 1.1 Γενικά 3 1.2 Χλωρίδα 3 1.3 Πανίδα 5. 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85 εγγράφου: Σελίδα 2 από 86 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Γενικά 3 1.2 Χλωρίδα 3 1.3 Πανίδα 5 2 Είδη Χλωρίδας 7 3 Είδη Πανίδας 65 4 Βιβλιογραφία 85 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 2-1 Χλωρίδα 7 Πίνακας 3-1 Θηλαστικά 65 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS Τίτλος εργασίας: Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης & προσομοιώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα

Α. Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς της 23/8/2007 στο Πάρνωνα Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 1 Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert

Διαβάστε περισσότερα

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης

βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης Αναγκαιότητα προσανατολισµού των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ασύδοτης βόσκησης στο νομό Δωδεκανήσου

Το πρόβλημα της ασύδοτης βόσκησης στο νομό Δωδεκανήσου Το πρόβλημα της ασύδοτης βόσκησης στο νομό Δωδεκανήσου Κ. Βούλγαρης και Ν. Θεοδωρίδης Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, Γ. Μαύρου 2, 851 00 Ρόδος Περίληψη Στο νομό Δωδεκανήσου έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ Κομματά Αικατερίνη (1), Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Βαρελίδης Κων/νος (2), Ιωαννίδης Κων/νος (2),

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ υπό Γκουβά Μάρκου Σακελλαρίου Νικόλαου Αριθμός Δημοσιεύματος:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΧΛΩΡΙ Α, ΠΑΝΙ Α ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ." ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους

Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Διαχρονικός έλεγχος μεταβολών χρήσεων γης με φωτογραμμετρικές μεθόδους Β.Κ. Δρόσος 1, Β.Ι. Γιαννούλας 2 και Α. Κ.Γ. Δούκας 2 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του

Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1, ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 και ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1 1 Τµήµα ασοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης

Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου. Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου. Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης ΝΕΣΤΟΣ Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΔΑΣΟΣ Μελέτη Αποκατάστασης του Παραποτάμιου Δάσους του Νέστου Εκπόνηση: ΕΚΒΥ Πέτρος Κοκούρος και Σπύρος Ντάφης Ιούνιος 2005 Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 41 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α. Μαρτίνης 1, E. Χάρου 1,2, Κ. Καµπάση 1 και M. Στεφούλη 3 1 Τµήµα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. 1,2 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας

Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Forest Research Institute NAGREF - Greece Φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι για έντομα και νηματώδεις καραντίνας Δ. Ν. Αβτζής Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας και Νηματωδολογίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14 του 1967 49 του 1987 44 του 1991 27(Ι) του 1999 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Α. Σφουγγάρης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2

Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα. Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 Αναγωγή δρυοδασών Ν. Τρικάλων Κύκλος του άνθρακα Α. Πούλιου 1, Θ. Ζάγκας 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 43100 Καρδίτσα, e-mail: pouliou@teilar.gr 2 Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα