Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας"

Transcript

1 Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας Β. ΚαραΎιανναιcίδου, Ε. Δρόσος, Μ. Κωνσταντίνου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 0 06 θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται η οικογένεια Poaceae, η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα του φυτικού βασιλείου των υ παλπικών-ορεινών λιβαδιών. Λίδεται κατάλογος 6 taxa, τα οποία ανήκουν σε γένη, 6 είδη και 6 υποείδη. Παρατηρείται ότι με μεγαλύτερο ποσοστό από τις διάφορες βιομορφές συμμετέχουν τα θυσσανοειδή ημικρυπτόφυτα (>90%), από δε τις οικολογικές μορφές κύρια τα πολυετή (>90%). Από την χωρολογική ανάλυση της οικογένειας βρέθηκαν να κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό τα ευρέως εξαπλούμενα taxa ( taxa, 9,%) και μάλιστα τα ευρασιατικά (11 taxa, 1,%), καθώς και αυτά που έχουν κατανομή στη Ν., ΝΑ. Ευρώπη. Τα μεσογειακά taxa είναι πολύ περιορισμένα. Αντίθετα τα βαλκανικά ενδημικά στοιχεία είναι σημαντικά ( taxa,,%) με αξιόλογο ποσοστό συμμετοχής τα στενοβαλκανικά ενδημικά taxa (9 taxa, 1,%). Επίσης παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ειδών της οικογένειας στις διάφορες οροσειρές που απαντούν στη ΒΑ. Ελλάδα. Λέξεις κλειδιά: Poaceae, υπαλπικά λιβάδια, ΒΑ. Ελλάδα. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η οικογένεια Poaceae (Gramineae) είναι η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα του φυτικού βασιλείου. Κι αυτό γιατί στα αγρωστώδη ανήκουν αφένός μεν τα σιτηρά, αφ' ετέρου δε τα σπουδαιότερα λιβαδικά φυτά, καθώς και πολλά ζιζάνια. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό γενών (60-0), με περίπου κοσμοπολιτικά κυρίως ποώδη φυτικά είδη κα ι υποείδη, που απαντούν σ' ό λους τους τύπους βλάστησης, από τα αλπικά λιβάδια μέχρι τις ξηρές και ημίξηρες στεππικές περιοχές. Στην Ελλάδα απαντούν 00 περίπου αυτοφυή είδη αγρωστωδών, τα οποία βρίσκονται σ' όλους τους τύπους βλάστησής της. Ιδιαίτερα στα υπαλπικά - ορεινά λιβάδια αποτελούν τα κυ ρίαρχα φυτικά είδη και κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για διάκριση, κατάταξη και διαχείριση αυτών των εκτάσεων. Άλλωστε έχει βρεθεί, από την ανάλυση της χλωρίδας των υπαλπικών - ορεινών λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας, ότι η οικογένεια Poaceae είνα ι μια από τις πλουσιότερες σε αριθμό taxa που απαντούν στην περιοχή έρευνας (Karagiannakidou 1991, Karagiannakidou et al. 199, Tuπill 199). Με σκοπό να συμβάλλουμε στη γνώση της ελληνικής χλωρίδας των λιβαδιών, επιλέξαμε την ανάλυση της οικογένειας Poaceae στην περιοχή της ΒΑ. Ελλάδας που θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες λιβαδ ικές εκτάσε ις. Ακόμη, μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής μας δουλειάς είναι σε εξέλιξη και η φυτοκοινωνιολογική μελέτη της δομής και ανάλυσης της βλάστησης των υπαλπικών λιβαδιών στη ΒΑ. Ελλάδα. ΜΕθΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο προσδιορισμός πολλών φυτικών ειδών, που αναφέρονται στην εργασία, έγινε στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας του Α.Π.θ. Η μελέτη στηρίζεται τόσο σε δι κές μας πληροφορίες και συλλογές, όσο και στην υπάρχουσα μέχρι σήμερα βιβλιογραφία ( Ελευθεριάδου 199, Elefteriadou & Raus 1996, Karagiannakidou & al. 199, Karagiannakidou & Raus 1996, 1996, Kitanov 19, Papanikolaou 198, Pavlides 198, Quezel 1989, Quezel & Contandriopoulos 1968, Rechinger 199, Strid & Kit Tan 1991, Vo\iotis 196, 196).

2 118 Τα ονόματα των ειδών και υποειδών στο χλωριδικό κατάλογο είναι με αλφαβητική σειριi. Η αναγνώριση των ειδών και των κατώτερων του είδους συστηματικών μονάδων, έγινε κυρίως με τη Mountain F1ora ofgreece Π (Strid & Kit Tan 1991) και βοηθητικά με τα συγγράμματα F1ora Europaea (τutin et al ), Hayek (19-19). Κατά κανόνα για την ονοματολογία ακολουθείται η Mountain F1ora of Greece και σε μερικές περιπτώσεις ακολουθείται η F1ora Europaea, καθώς και η ονοματολογική άποψη του Scholz. Για τα χωρολογικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το σύστημα χωρολογικής διαίρεσης του ευρωπαϊκού χώρου της Flora d' lta1ia (Pignatti 198) λόγω της εξειδίκευσής του σε μεσογειακές και νότιο -ευρωπαϊκές χλωρίδες. Ο χάρτης I δείχνει τις φυτογεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχει διαιρεθεί η Ελλάδα σύμ φωνα με το πρότυπο της Flora Hellenica (Strid 1991). Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην πε ριοχή της ΒΑ. Ελλάδας, όπου τα ονόματα των βουνών που περιλαμβάνονται δίνονται με αλφαβητική σειρά παρακάτω. Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο φυτικό κατάλογο και αλλού είναι οι εξής: Βιοτ ική μορφή: Οικολογική μορφή: Όρη: Γεωγραφικές περιοχές, χώρες : G=γεώφυτο, Η=ημικρυπτόφυτο, Τ=θερόφυτο, caesp=θυσανόμορφο ( caespitose ), rept=έρπων (reptans) rhiz:=ριζωματώδες (rhizomatous). Αη=Μονοετές (Annua1), Ρe=Πολυετές (Perennia1). Αt=Άθως, Βe=Μπέλλες, Ch=Χολομών, Chο=Χορτιάτης, Fa=Φαλακρό, Μe=Μενοίκιο, Οr=Όρβηλος, Ρa=Παγγαίο, Ρap=Παπίκιο, Rο=Ροδόπη, Rο(ΕΙ)=Ροδόπη (Ελατιά), Rο(Ζa)=Ροδόπη (Ζαyκρατένια), Ve=Βερτίσκος, Vr=Βροντού. ΑΙ=Αλβανία, Αη=Ανατολία, Βu=Βουλγαρία, Gr=Ελλάδα, Ju=Γιουγκοσλαβία, Rm=Ρουμανία, Rs=Ρωσία, Τu=Ευρωπαϊκή Τουρκία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Όπως είναι γνωστό, η οικογένεια Poaceae είναι μια από τις πολυαριθμότερες σε taxa οικογένειες που απαντούν στη χλωρίδα της Β. Ελλάδας (Athanasiadis & Drossos 1989, 1990, Βολιώτης 196, 196, 1981, 198, Karagiannakidou 1991, 199, Karagiannakidou & Kokkini 198, Karagiannakidou et al. 199, Pavlides 198, 198, Turrill199, κ. ά. ). 'Όμως ο ακριβής αριθμός των ειδών της δεν είναι ακόμη γνωστός, εφ' όσον δεν έχει ολοκληρωθεί η χλωριδική έρευνα στην Ελλάδα. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε ότι 00 περίπου αυτοφυή είδη αγρωστωδών απαντούν σ' όλους σχεδόν τους τύπους των λιβαδιών της. (Δαμανάκης & Οικονόμου 1986, Καραγιαννακίδου - Παπαδημητρίου & Τσιάντα-Ψιλοβίκου 19). Από τον κατάλογο των φυτών και τον Πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι: Από την οικογένεια Poaceae απαντούν στα υπαλπικά-ορεινά λιβάδια της ΒΑ. Ελλάδας 6 είδη και 6 υποείδη αντίστοιχα, τα οποία κατανέμονται σε γένη. Τα πλουσιότερα σε αριθμό ειδών γένη, που απα ντούν στην περιοχή έρευνας, είναι τα: Festuca με 11 και Poa με 9 είδη και υποείδη. Το γένος Agrostίs αντιπροσωπεύεται με είδη. Τα γένη Sesleria και Bromus έχουν από είδη και υποείδη. Ακολουθούν τα γένη Koelena και Phleum με είδη και υποείδη. Τα περισσότερο συχνά α παντούμενα είδη, σχεδόν σε όλους τους ορεινούς όγκους είναι τα: Calamagrostίs arundinacea με 1 αναφορές, Bellardioch/oa variegata και Anthoxanthum odoratum με 10 αναφορές και με 9 η Poa pratensis. Ακολουθούν τα είδη Agrostίs castellana, Briza media και Phleum montanum με 8 αναφορές (Πίνακας 1). Από τον κατάλογο φυτών διαπιστώνουμε ότι από τις βιοτικές μορφές των ειδών της οικογέ νειας Poaceae υπερτερούν τα θυσανόμορφα ημικρυπτόφυτα (60).

3 119 Ο αριθμός των μονοετών αγρωστωδών ειδών είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των πολυετών τα οποία υπερτερούν. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι, τα ετήσια αγρωστώδη κυριαρχούν στις χαμηλότερες ζώνες, έναντι των πολυετών που επικρατούν στις σχετικά --- -,! _ I; ι'...0'1::>~ WAe. ~ so 100"".. Χάρτης 1. Φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις της Ελλάδας σύμφωνα με το πρότυπο της Flora Hellenica. Cyc=Κυκλάδες, ΕΑe=Ανατολικά νησιά Αιγαίου, ΕC=Ανατολική Κεντρική, Ιοl=Ι όνια νησιά, ΚΚ=Κρήτη και Κάρπαθος, ΝΑe=Βόρεια νησιά του Αιγαίου, ΝC=Βόρεια Κεντρική, ΝΕ=Βόρεια Ανατολική, ΝΡί=Βόρεια Πίνδος, Ρe=Πελοπόννησος, SΡί=Νότια Πίνδος, StΕ=Στερεά Ελλάδα, WΑe=Δυτικά νησιά Αιγαίου (Strid 1991).

4 10 Πίνακας 1. Γεωγραφική κατανομή των ειδών της οικογένειας Poaceae στα όρη της ΒΑ Ελλάδας. At Be Ch Cho Fa Me Οι Pa Pap Ro Ro(EI) Ro(Za) Th Ve Vr ΣΥΝΟΛΟ Agrostis canina Agrostis capπaris Agrosϋs castellana Agrosϋs gigantea Agrosus stolonifera Alopecυr~ gerardii Antho~a.rιlhi!irι odoratum Arrhe"iιatheiιim e(auυs BeRa'iJiiό{i:ιloa ϊι9-rίegata B~chypPd(υm pinnatum Briza media Brόmus cappadocicus ssp. cappadoci< * Bromυs cappadocicυs ssp. lacmonicus Bromυs riparius Bromus sqarrosus Calamagrosϋs arυndinacea Calamagrostis varia Danthonia alpina Danthonia decumbens Danthoniastrum compactum Deschampsia cespitosa Descharnpsia f!exuosa Festuca hirtoνaginata Festuca koritl1ikerfsis Festuca ovihiformi::i Festuca panicujafa ssp. panicυ/ata Festυca penzes!i Festuca perisreι-a Festuca pirinica Festυca po/ita Festυca ruίlra Festυca νalesiaca Festuca varia Festucopsis sancta Helictotrichon pυbescens Koe/eria cristara Koeferia eriosta.chya Koele>ia Ιobata Lο/ίυrι'ι per'enne * Ί< * Melica ciliata. NilΓdυs stricta 8 Phleυm aίpinυm Phleum hirsυtυm Phleιιm montanυm Poa angustifofia Poaannυa Poa bυlbosa ssp. pseudoconcina Poa compressa Poa.1-ιybrida Poa macedonica Poa molinerii Poa pratensis Poa thessala Poa timoleonus Poa trivia/is Secale montanυn1 Sesferia latifolia Sesleria rigida Sesleria robυsta Seselria ι'enerrima Sϋpa pennaιa ssp. pυlcherrima Trisetυm flaνescens ssp. splendens ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ C Ο

5 υψηλότερες ζώνες (Καραγιαννακίδου -Παπαδημητρίου & Τσιάντα -Ψιλοβίκου, 19, Papanastasis 1981, 198). Στον κατάλογο φυτικών ειδών και στον Πίνακα δίδεται η φυτογεωγραφική προέλευση των ειδών της οικογένειας Poaceae που απαντούν στην περιοχή έρευνας. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετέχουν τα ευρέως εξα πλώμενα taxa ( taxa, 9,%) και μάλιστα τα ευρασιατικά (Eurasiat 11 taxa 1,%) καθώς και αυτά που έχουν κατανομή στη Ν. ΝΑ. Ευρώπη. Ακολουθούν τα βόρειας προέλευσης και τα υποκοσμοπολιτικά-κοσμοπολιτικά. Τα μεσογειακής (Medit) προέλευσης χλωριδικά στοιχεία είναι (,8%). Αυτά είναι τα είδη Alopecurus gerardii, Festuca panicu/ata subsp. paniculata και Seca/e montanum και ανήκουν στους τύπους ειδών, τα οποία έχουν εξάπλωση στους ορεινούς κυρίως μεσογειακούς βιοτόπους (Medit-mont, Pignatti 198). Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δυσμενών οικολογικών συνθηκών, που απαντούν στις υπαλπικές- ορεινές περιοχές, όπου δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και διείσδυση του καθαρά μεσογειακού τύπου στοιχεία. Τα βαλκανικά (Ba1kan) ενδημικά είδη στις αναφερόμενες περιοχές των υπαλπικών-ορεινών λιβαδιών είναι και συμμετέχουν με ποσοστό,%. Τα στενοβαλκανικά και συγκεκριμένα αυτά που έχουν εξάπλωση στη Β. Ελλάδα, Ν. Γιουγκοσλαβία και Ν. Βουλγαρία συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό (9 taxa, 1,%). Οι ελληνικοί ενδημίτες είναι περιορισμένοι ( taxa,,%). Αναφέρουμε ότι η Festuca polita και η Festuca ovinιformis είναι ενδημικά της ΒΑ. Ελλάδας και βρέθηκαν στην Ελατιά Ροδόπης (Ελευθεριάδου 199). Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα συμπίπτουν με όσα έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα για την ευρύτερη περιοχή των υπαλπικών-ορεινών βιοτόπων της Β. Ελλάδας (Strid 1986, 199, Karagiannakidou et al. 199). Από τον συνολικό αριθμό γενών της οικογένειας Poaceae, που απαντούν στη βλάστηση των ορεινών -υπαλπικών λιβαδιών της Ελλάδας, σχεδόν όλα, απαντούν στα λιβάδια της ΒΑ. Ελλά δας. Από δε τα είδη και υποείδη που απαντούν, είναι περισσότερα κοινά με εκείνα της ευρύτε ρης περιοχής των υπαλπικών λιβαδιών της ΒΚ. Ελλάδας (Quezel 1969,1989, Quezel & Contandriopoulos 196, Strid 1991 ). Από αυτά μεγαλύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα παρουσιάζουν τα είδη Festuca varia, Anthoxanthum odoratum, Poa thessala, Melica ciliata και Koe!eria lobata. Είδη των γενών Dactylis, Cynosurus, Dasypyrum, Elymus και πολλά του γένους Bromus είναι από τα αγρωστώδη της Ελλάδας με πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών, τα οποία όμως απαντούν κυρίως στα χαμηλότερα υψόμετρα και σπανιότερα ανέρχονται στα ανώτερα γι' αυτό και δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη. Τα είδη Festuca hirtovaginata, Bellardioch/oa variegata, Poa molinerii, Ses!eria Jatifo!ia, S. πgida, S. tenerrima, Poa hybrida, Agrostis gigantea, F penzesiι; F pirinica, Bromus cappadocicus, Calamagrostis arundinacea και Poa compressa, είναι από τα περισσότερο σπάνια κατά σειρά είδη αγρωστωδών στην Ελλάδα (Δαμανάκης & Οικονόμου 1989) μια και έχουν λιγότερες αναφορές. Συγκεκριμένα στα υπαλπικά-ορεινά λιβάδια της ΒΑ. Ελλάδας τα περισσότερο σπάνια συναντούμενα είδη είναι τα: Danthonia alpina, D. decumbens, Festuca peristera, F ovinifoπnis, F po/ita, F penzesii, F pirinica, Poa angustifolia και Ρ. macedonica. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο απ' αυτά είναι ενδημικά της ΒΑ. Ελλάδας ενώ τα περισσότερα είναι στενοβαλκανικά κυρίως σε τοπικό επίπεδο, Ν. Βουλγαρίας και ΒΑ. Ελλάδα γι' αυτό και έχουν περιορισμένη εξάπλωση και στην Ελλάδα (Strid 1991). θα πρέπε ι να αναφέρουμε ότι από το μεγάλο γκρούπ της Festuca ovina απαντούν στην περιοχή των υπαλπικών-ορεινών λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας τα είδη: F hirtovaginata, η οποία απαντά στη ΒΚ. και ΒΑ. Ελλάδα και είναι στενοβαλκανικό είδος, η F. koritnicensis, η οποία έχει ευρύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα, η F va/esiaca, η οποία είναι βαλκανικό-νότιο σιβηρικό είδος, που φθάνει μέχρι τη Β. Ελλάδα και αναφέρεται μόνο στα όρη Παγγαίο και Μενοίκιο. Από τον επίσης μεγάλο αριθμό ειδών του γένους Poa που απαντούν στην περιοχή ερεύνης (Πίνακας Ι) σημειώνεται ότι η Ρ. hybrida είναι ένα κεντρικό-νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό είδος που απαντά σπάνια στην Ελλάδα, η Ρ. molineri, η οποία είναι ένα αλπικό βαλκανικό είδος, σπάνιο μέχρι στιγμής στην Ελλάδα (τζένα, Παγγαίο, Μενοίκιο, Φαλακρό), καθώς και η 11

6 1 Ρ. znaccdonica, η οποία είναι γνωστή μόνο από Βουλγαρία και Ελλc:iδα (Φαλακρό), είναι σπc:i νια και βρέ(tηκε κυρίως σε υγρά λιβάδια. Το γένος Sesleria αντιπροσωπεύεται από 10 είδη που απαντούν στην ορεινή υπαλπική ζώνη της Ελλάδας. Στη ΒΑ. περιοχή των λιβαδιών απαντούν τα είδη: S. tenerrima, S. rig1da, S. robusta και S. lati!ό/ia, τα οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα και κυρίως απαντούν στη ΒΑ. Ελ λάδα και συγκεκριμένα στα όρη Άθως, Μενοίκιο, Παγγαίο, Φαλακ ρό και Όρβηλο. Ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών είναι στα όρη Χορτιάτης (8), Μενοίκιο (), Παγγαίο (), Ροδόπη (Ελατιά) (8). Στα συγκεκριμένα όρη υπάρχουν δημοσιευμένες χλωριδικές μελέτες ενώ στα άλλα έχουμε γενικές αναφορές ή παρατηρήσεις, ή έχουμε όρη μικρού υψομέτρου και η μελέτη μας αναφέρεται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. ΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ Agrostis canina L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Ro (ΕΙ). Agrostis capillaris L. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: Ro(EI), Th, Ve. Agrostis castcllana Boiss. & Reuter - Hcaesp, Pe, S. Europ. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch,Or, Pa, Ro, Vr, Ro (ΕΙ), Ro (Za). Agrostis gigantca Roth - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: Me, Ch, Pa, Ro. Agrostis stolonifcra L.- Hrept, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: Ch, Or, Ro, Ve. Alopccurus gcrardii Vill. - Hcaesp, Pe, Medit-Mont. In ΝΕ Gr: Fa, Me. Anthoxanthum odoratum L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Me, Pa, Ro, Ro (ΕΙ), Ro (Za), Ve, Vr. Aπhcnathcrum clatius (L.) Beauv. Εχ J. & C. Presl- Hceasp, Pe, Paleotemp. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch Me, Pa, Ve, Vr. Bcllardiochloa varicgata (Lam.) Kergne len - Hcaesp, Pe, S.C. Europ. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Cho, Me, Pa, Pap, Ro(EI), Ro(Za), Vr. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.- Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Me, Pa, Ro (ΕΙ), Ve. Briza mcdia L. - Hcaesp, Pe, Eurosib. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Me, Pa, Ro(EI), Ro(Za), Ve, Vr. Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa subsp. cappadocicus - Hcaesp, Pe, Endemic of Steno-Balkan peninsula (Bu, Gr). In ΝΕ Gr: At, Fa, Me, Or, Vr. Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa subsp. lacmonicus (Hauskn.) D.M.Sm. - Hcaesp, Pe, Endemic of Balkan peninsula (ΑΙ, Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Pa, Ro (Za). Bromus riparius Rehmann - Hcaesp, Pe, Balkan peninsula (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, Rm, Rs). In ΝΕ Gr: At, Me, Pa. Bromus squaπosus L. - Tscap, Απ, Paleotemp. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Ro(EI), Ve, Vr. Calamagrostis arundinacca (L.) Roth - Hcaesp, Pe, Eurasiat-Temp. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Fa, Me, Or, Pa, Pap, Ro, Ro(EI), Ro(Za),Vr. Calamagrostis varia (Schrader) Host - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Me, Pa, Ro(EI). Danthonia a/pina Vest - Hcesp, Pe, S. & S.C. Europ-Caucas. In ΝΕ Gr: At, Ve. Danthonia dccumbens (L.) DC. in Lam. & DC. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. ln ΝΕ Gr: Pa. Danthoniastrum compactum (Boiss. & Heldr.) J. Holub - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Fa, Or. Dcschampsia ccspitosa (L.) Beauv subsp. ccspitosa - Hcaesp, Pe, Subcosmop-Temp. In ΝΕ Gr: Be, Fa, Pa, Ro(EI), Ro(Za), Ve. Dcschampsia flcxuosa (L.) Trin. - Hcaesp, Pe, Subcosmop-Temp. In ΝΕ Gr: Common. Ch, Me, Pa, Ro(EI), Ro(Za). Fcstuca hirtovaginata (Acht.) Markgr.-Dannenb. - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Ch, Fa, Pa. Fcstuca koritniccnsis Hayek & Vetter (F. maccdonica Vetter) - Hcaesp, Pe, Endemic W part ofbalkan peninsula (ΑΙ, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Ch, Be, Fa, Pa, Or, Ro(EI),Vr. Fcstuca oviniformis Vetter - Hcaesp, Pe, Endemic ofne Greece. In ΝΕ Gr: Ro(EI).

7 1 Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. paniculata - Hcaesp, Pe, Medit-Mont. ln ΝΕ Gr: Me, Vr. Festuca penzesii (Acht.) Markgr.-Dannenb- Hcaesp, Pe, Endemic of Ε. Balkan peninsula (Bu, Gr). In ΝΕ Gr: Me. Festuca peristerea (Vetter) Markgr.-Dannenb. - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Ro(EJ). Festuca pίrίnica Ι. Horvat ex Markgr.-Dannenb. - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (ΝΕ Gr, SW Ju). ln ΝΕ Gr: Or. Festuca polίta (Halacsy) Tzvelev - Hcaesp, Pe, Endemic of Greece (Gr.). ln ΝΕ Gr: Ro(El). Festuca rubra L. - Hcaesp, Pe, Sub-cosmop. In ΝΕ Gr: Ch, Ro. Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin - Hcaesp, Pe, SE. Europe, S.Siber. In ΝΕ Gr: Ch, Me, Pa, Ro(EI). Festuca varia Haenke ίη Jacq. - Hcaesp, Pe, S. Europe. In ΝΕ Gr: Be, Fa, Me, Or, Pa, Ro(Za), Th. Festucopsίs sancta (Janka) Melderis- Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Ν. Gr, SW. Bu). In ΝΕ Gr: At, Fa, Me, Or, Pa. Helίctotrίchon pubescens (Hudson) Pilger - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Br, Fa, Me, Pa. Koeleria cristata (L.) Pers. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: At, Me, Ro(El). Koeleria eriostachya Paneic - Hcaesp, Pe, SE-Europ. In ΝΕ Gr: Ch, Fa. Koeleria Jobata (Bieb.) Roemer & Schultes- Hcaesp, Pe, Paleotemp. In ΝΕ Gr: Ch, Be, Me, Pa, Or. Lolίum perenne L.- Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho,Ro(El), Ve. Melica ciliata L.- Hcaesp, Pe, Euri-Medit-Turan. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Fa, Me, Pa, Ve. Nardus stricta L. - Hcaesp, Pe, Eurosib. In ΝΕ Gr: Be, Fa, Pa, Ro(EI). Phleum alpinum L. - Hcaesp, Pe, S. Europ. In ΝΕ Gr: Fa, Ro(Za). Phleum hirsutum Honckeny - Grhiz, Pe, SE-Europ. In ΝΕ Gr: Be, Me, Pa. Phleum montanum C. Koch - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Me, Or, Pap, Ro(Za), Vr. Poa angustifolia L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ro(El). Poa annua L. - Tcaesp, An, Cosmopol. In ΝΕ Gr: Ch, Ro{El), Ro(Za). Poa bulbosa L. subsp. pseudoconcinna (Schur.) Domin - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, Rm, Cz). In ΝΕ Gr: At, Ch. Poa compressa L. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Fa, Me, Pa, Ro(El). Poa hybrida Gaudin - Hcaesp, Pe, S. Europ-Caucas. In ΝΕ Gr: At, Ro(EI). Poa macedonica (Acht.) Stoeva & Kozuharov - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr). In ΝΕ Gr: Fa. Poa molinerii Balbis - Hcaesp, Pe, Subendemic of Balkan peninsula and Alps. In ΝΕ Gr: Fa, Me, Pa, Ro(EI). Poa pratensis L. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Fa, Me, Pa, Ro(EI), Ro(Za), Vr. Poa thessala Boiss. & Orph. in Boiss. - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, Ru). In ΝΕ Gr: At, Fa, Me, Or, Pa, Ro(Za). Poa timoleontis fieldr. ex Boiss. - Hcaesp, Pe, Endemic of Balkan peninsula and Aegean region (ΑΙ, Br, Cr, Gr, Ju, Tu). In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Ve. Poa trivialίs L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Ro(EI), Ve. Seca/e montanum Guss. - Hcaesp, Pe, Medit-Mont. In ΝΕ Gr: At, Be, Vr. Sesleria Jatifolίa (Adamovi~ Degen - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Me, Pa. Ses/eria rigida Heuffel ex Reichenb. subsp. achtarovii (Deyl) Deyl - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (S. Bu, ΝΕ. Gr). In ΝΕ Gr: Fa, Me, Or, Pa, Th. Sesleria robusta Schott, Nyman & Kotschy - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, An). In ΝΕ Gr: Fa, Or, Pa, Pap, Ro(El).

8 1 gesleria tenerrima (Fritsch) Hayek - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Fa, Me, Pa. Stipa pennata L. subsp. pulcberrima (C. Koch) Freitag - Hcaesp, Pe, SE.-Europ, S. Siber. In ΝΕ Gr: At, Ch,Fa, Me, Or, Pa, Th. Trisetum flavescens (L.) Beauν. subsp. splendens (C. Presι) Arcangeιi - Hcaesp, Pe, S. SE. Europ. In ΝΕ Gr: Be, Ch, Pa. ι Ι ίνακας. Χωρολογικό φάσμα των ειδών της οικογένειας Poaceae στα ορεινά-υπαλπικά λιβάδια της ΒΑ. Ελλάδας ΧΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ Α- ΥΠΟΕΝΟΤΗΤ Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ Αριθμός ΙΙοσοστό Αριθμός ΙΙοσοστ taxa % taxa ό% Ι. ΕΥΡΕΩΣ ΕΞΑΙΙΛΩΜΕΝΑ Τ ΑΧΑ 9, Υποκοσμοπολιτικά (Cosmop, Subcosmop.) 6, Εύκρατα (Paιeotemp),8 Ευpασιατικά (Eurasiat) ι ι 1, Βόpεια (Circumbor) 8 ι Ευρωπαϊκά (S. Europ, S.C. Europ, S.E. 1ι, Europ) Ευρωπαϊκά -Ασιατικά (Eurosib, S.C. Europ- ιι, Caucas, S.E. Europ-S.Siber, Euri-Medit-Turan ) 1Ι ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΆ (Medit),8 Οpεινά μεσογειακά (Medit-mont),8 ΠΙ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ (Balkan), Ενδημικά (Baιkan endemics) 1ι, Στενοβαλκανικά (Steno-Baιkan endemics) 9 1 Υπενδημικά (Baιkan subendemics) 6 Ελληνικά (Greek endemics), ΣΥΝΟΛΟ: 6 ιοο Β Ι ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atι1anasi adis, Ν. and Ε. Drossos ι990. F ιora and Vegetation of Mount Paiko. Aristoteιian Uniνersity of Thessaιoniki, Scien. Ann. of the Depart. of Forestry and Nat. Env., Vol. LC/ 1 Νο 1. Δαμανάκης, Μ. και Γ. Οικονόμου Τα αγρωστώδη της Ελλάδας - Εξάπλωση στον Ελλαδ ι κό χώρο. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Αθήνα. Drossos, Ε. and Ν. Athanasiadis ι989. Contribution to the research of the pastures of Mount Paiko F ι ora and Vegetation. Aristo teιian University of Thessaιoniki, Scient. Ann. of the Depart. of Forestry and Natural Environment. Vol. ΛΒ/, Νο ι. Ελευθεριάδου, Ε Η χλωρίδα Λασών ψυχρόβιων πλατύφυλλων-κωνοφόρων και υψηλής Εξωδασικής περιοχής Ελατιάς Λράμας. Λιδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τεύχ;ος Λασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ι Ι αράρτημα αρ ιθμός 6, τόμος ΛΓ.

9 1 Elefteriadou, Ε. and Th. Raus The vascular flora of the ηαιuιe reserve Frakto νirgin Forest ofnomos Dramas (Ε. Makedonia, Greece). Willdenowia : -8. Hayek, Α Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae. 1 -ΙΙΙ. Feddes Repert., Beih., 0. Κaragiannakidou, ν Ana\ysis of the flora of Mount Menikion. ΝΕ Greece. Saussmea, : -. Karagiannakidou, ν Contribution to the study of mountain suba1pine grassland vegetation of Mount Menikion, northeastem Greece. Ecolog. Mediteπanea ΧΧ (/): -8. Karagiannakidou, ν., and S. Kokkini 198. The flora of the Mount Menikion in North East Greece. Phyton, (): 6-8. Karagiannakidou, ν., Konstantinou, Μ. and Κ. Papademetriou 199. F1oristic and phytogeographica1 research on the upper montane and the suba1pine grass1and flora of East Macedonia, Greece. Feddes Repertoήum 106/-, Καραγιαννακίδου-Παπαδημητρίου Κ. καιζ. Τσιάντα-Ψιλοβίκου 19. Συμβολή στη γνώση των αυτοφυών αγρωστωδών της Ελλάδας. Υπουργείο Γεωργίας Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών θεσσαλονίκης, Διάφορα Δημοσιεύματα Νο. Θεσσαλονίκη. Karagiannakidou, ν. and Th. Raus νascu1ar plants ffom Mount Chortiatis (Ε. Makedonia, Greece). Willdenowia : 8-9. Kitanov, Β. 19. Die νegetation des Boz-Dagh-Gebirges in Ostmazedonien. God. Sofia, 9: (In Bu1g.). Papanastasis, ν Species structure and productivity in grassa1ands of northern Greece. In: Components of productivity of Mediteπanean-Climate region-basic and applied aspects. Τ:νs : 0-1/ed by Margaris et al. The Hague. Papanastasis, ν Productivity of the grasslands in relation with rain and temperature of air in North Greece. Dozent Diss. Univ. Thessaloniki. (In Greek). Papaniko\aou, Κ Contribution to the flora of Mount Pangaion (Pangeon), North East Greece. Ann. Musei Gou1andήs, : Paνlides, G Geobotanical study of the mountain range of νertiscos. I. F1ora and vegetation. Thessa1oniki. (In Greek). Pavlides, G Geobotanical study ofthe national park oflakes Prespa (NW Greece). Part Α. Thessaloniki (ln Greek). Pignatti, S Flora d' Italia. νοι. 1-. Bologna. Quezel, Ρ La vegetation des hauts sommets du Pinde et de I' Olympe de Thessalie. νegetatio 1, 1-: 1-8. Quezel, Ρ Contribution 6 I' etude phytosociologique des pelouses ecorchees culminales du massifdu Falakron. Bios (Thessaloniki), annex, νοι. 1, Quezel, Ρ. and J. Contandriopoulos 196. Contribution 6 I' etude de la flore, du Pinde Central et Septentrional et de 1' Olympe de Thessalie. Candollea 0: 1-90.

10 16 Quezel, Ρ. and J. Contandήopoulos Contribution ό 1' etude de 1a flore de 1a Macedoine grecque. Candollea (1): 1-. Rechinger, Κ.Η. 69(): Zur Flora von Ostmazedonien und Westthrazien. Bot. Jahrb. System. Strid, Α. (ed.) Mountain F1ora ofgreece. Vol. 1. Cambήdge. Strid, Α The «Flora Hellenica>> project Bot. Chron. 10: Strid, Α Phytogeographical aspects of the Greek mountain flora. Fragm. Flor. Geobot. Suppl. (): 11-. Strid, Α. and Kit Tan ( eds. ), Mountain flora of Greece. Vol. Π. Edinburgh. Tuπil\, W.B The plant life ofthe Ba1kan peninsu\a. Oxford. Tutin, T.G. et al. (eds.), Flora Europaea. Vol. 1-V. Cambήdge. Vo1iotis, D., 196. Researches on the vegetation and flora of Μι Cho\omon and especially on the aromatic, medicinal and apiaήstic one. Thesis, Univ. Thessaloniki (In Greek). Voliotis, D Flora and vegetation of Μι Lailias. North Greece. ΒίοΙ. Gallo-Hellen., 6, Suppl., -90 (ln Greek). Voliotis, D ϋber Bauhinia, 8():1-19. Flora and vegetation des Pinovon-Gebirges in Nord-Gήechenland. Voliotis, D. 198/b. Flora und Vegetation des Voras-Gebirges.-Epist. Epet. Schol. Fis. Math. Epist. Panepist. Thessalonikis 19: Analysis of the family Poaceae (Gramineae) on the subalpine grassland flora of ΝΕ. Greece V. Karagiannakidou, Ε. Drossos and Μ. Konstantinou Aristotle University of Thessaloniki, School of Biology, Department of Botany, Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, 0 06 Tb&ssaloniki-Greece SUMMARY The present paper is dealing with the chloristic, phytogeographical analysis of the family Poaceae (Gramineae) of the subalpine and the upper montane grasslands of North East Greece. Α list of 6 taxa, which are classified to genera, 6 species and 6 subspecies, is presented. The ιnajority of the taxa are caespitose hemicryptophytes (>90%). On the basis of duration of life, perennial herbs predominate. Conceming their chorology, there is an obvious dominance of the wide spread-in a wide sense taxa-with an abundance of Balkan endemics. The geographical distribution of the species of the family in various mountains of ΝΕ. Greece is also presented. Key-words: Poaceae, subalpine grasslands, ΝΕ Greece.

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Γ. Κοράκης 1 και Α. Γερασιμίδης 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος

Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Κ. Θεοδωρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Γ. Φωτιάδης, Α. Κυριαζόπουλος και Ι. Φραγκάκης Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1, ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. 2, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. 1, ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα) Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου Φωτιάδης, Γ. Εργαστήριο ασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη. Περίληψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ιωάννης Μπαζός Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84 Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ευριπίδη 18, Τ.Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. / fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε. 1, Κρίγκας Ν. 2, Καρύδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΤΗΣ (Abies cephalonica) ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ Ι. Σορώτος 1, Γ. Κοράκης 1, Α.Χ. Παπαγεωργίου 1 1 Δ.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, 68200 Ορεστιάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας Διπλωματική Εργασία Ανθή Βλάσση Υπεύθυνη: Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ»

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ» Kougioumoutz is Konstantinos ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: ΠΑΤΡΑΣ, Λευκωσίας 17, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

(1983). (1992). e-mail: mkonst@teikav.edu.gr

(1983). (1992). e-mail: mkonst@teikav.edu.gr 1 Dr ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καθηγήτρια Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Παράρτηµα ράµας Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το Νέο ιαδικτυακό Τόπο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΡΑΜΑ Απρίλιος 2011 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί η Ροδόπη σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής (δασικής) και της ανατολικής οξιάς;

Αποτελεί η Ροδόπη σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής (δασικής) και της ανατολικής οξιάς; Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 1 Αποτελεί η Ροδόπη σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής (δασικής) και της ανατολικής οξιάς; 1 Παπαγεωργίου Α.Χ., 2 Τσιριπίδης Ι., 1 Βιδάλη Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας, Συστηματικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπανικολάου Όνομα Πατέρα : Χρήστος Όνομα Μητέρας : Ανθούλα Διεύθυνση κατοικίας : Μυκόνου 10, 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : +30 2310 931765, κιν. +30 6944420568

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική εξάπλωση και εδαφικές προτιμήσεις ειδών του γένους Medicago στην Ελλάδα

Γεωγραφική εξάπλωση και εδαφικές προτιμήσεις ειδών του γένους Medicago στην Ελλάδα Γεωγραφική εξάπλωση και εδαφικές προτιμήσεις ειδών του γένους Medicago στην Ελλάδα Ρ. Θανόπουλος Διεύθυνση Γεωργίας Ευρυτανίας, Ζωγράφου 1, 361 00 Καρπενήσι Περίληψη Η Ελλάδα, με 35 είδη του γένους Medicago,

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)» Χρίστος Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΤΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΤΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ ΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΤΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ (01* 1140003) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XI Υ.Π Ε.Χ Ω.Δ.Ε. ΔΙΚΙΘΥΝΣΙ1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Α. Σφουγγάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα