Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας"

Transcript

1 Ανάλυση της οικογένειας Poaceae (Gramineae) στην υ παλπική χλωρίδα των λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας Β. ΚαραΎιανναιcίδου, Ε. Δρόσος, Μ. Κωνσταντίνου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, 0 06 θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται η οικογένεια Poaceae, η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα του φυτικού βασιλείου των υ παλπικών-ορεινών λιβαδιών. Λίδεται κατάλογος 6 taxa, τα οποία ανήκουν σε γένη, 6 είδη και 6 υποείδη. Παρατηρείται ότι με μεγαλύτερο ποσοστό από τις διάφορες βιομορφές συμμετέχουν τα θυσσανοειδή ημικρυπτόφυτα (>90%), από δε τις οικολογικές μορφές κύρια τα πολυετή (>90%). Από την χωρολογική ανάλυση της οικογένειας βρέθηκαν να κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό τα ευρέως εξαπλούμενα taxa ( taxa, 9,%) και μάλιστα τα ευρασιατικά (11 taxa, 1,%), καθώς και αυτά που έχουν κατανομή στη Ν., ΝΑ. Ευρώπη. Τα μεσογειακά taxa είναι πολύ περιορισμένα. Αντίθετα τα βαλκανικά ενδημικά στοιχεία είναι σημαντικά ( taxa,,%) με αξιόλογο ποσοστό συμμετοχής τα στενοβαλκανικά ενδημικά taxa (9 taxa, 1,%). Επίσης παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ειδών της οικογένειας στις διάφορες οροσειρές που απαντούν στη ΒΑ. Ελλάδα. Λέξεις κλειδιά: Poaceae, υπαλπικά λιβάδια, ΒΑ. Ελλάδα. ΕΙΣΑΓΩΓΉ Η οικογένεια Poaceae (Gramineae) είναι η πιο ενδιαφέρουσα ομάδα του φυτικού βασιλείου. Κι αυτό γιατί στα αγρωστώδη ανήκουν αφένός μεν τα σιτηρά, αφ' ετέρου δε τα σπουδαιότερα λιβαδικά φυτά, καθώς και πολλά ζιζάνια. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό γενών (60-0), με περίπου κοσμοπολιτικά κυρίως ποώδη φυτικά είδη κα ι υποείδη, που απαντούν σ' ό λους τους τύπους βλάστησης, από τα αλπικά λιβάδια μέχρι τις ξηρές και ημίξηρες στεππικές περιοχές. Στην Ελλάδα απαντούν 00 περίπου αυτοφυή είδη αγρωστωδών, τα οποία βρίσκονται σ' όλους τους τύπους βλάστησής της. Ιδιαίτερα στα υπαλπικά - ορεινά λιβάδια αποτελούν τα κυ ρίαρχα φυτικά είδη και κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για διάκριση, κατάταξη και διαχείριση αυτών των εκτάσεων. Άλλωστε έχει βρεθεί, από την ανάλυση της χλωρίδας των υπαλπικών - ορεινών λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας, ότι η οικογένεια Poaceae είνα ι μια από τις πλουσιότερες σε αριθμό taxa που απαντούν στην περιοχή έρευνας (Karagiannakidou 1991, Karagiannakidou et al. 199, Tuπill 199). Με σκοπό να συμβάλλουμε στη γνώση της ελληνικής χλωρίδας των λιβαδιών, επιλέξαμε την ανάλυση της οικογένειας Poaceae στην περιοχή της ΒΑ. Ελλάδας που θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες λιβαδ ικές εκτάσε ις. Ακόμη, μέσα στα πλαίσια της ερευνητικής μας δουλειάς είναι σε εξέλιξη και η φυτοκοινωνιολογική μελέτη της δομής και ανάλυσης της βλάστησης των υπαλπικών λιβαδιών στη ΒΑ. Ελλάδα. ΜΕθΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο προσδιορισμός πολλών φυτικών ειδών, που αναφέρονται στην εργασία, έγινε στο Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας του Α.Π.θ. Η μελέτη στηρίζεται τόσο σε δι κές μας πληροφορίες και συλλογές, όσο και στην υπάρχουσα μέχρι σήμερα βιβλιογραφία ( Ελευθεριάδου 199, Elefteriadou & Raus 1996, Karagiannakidou & al. 199, Karagiannakidou & Raus 1996, 1996, Kitanov 19, Papanikolaou 198, Pavlides 198, Quezel 1989, Quezel & Contandriopoulos 1968, Rechinger 199, Strid & Kit Tan 1991, Vo\iotis 196, 196).

2 118 Τα ονόματα των ειδών και υποειδών στο χλωριδικό κατάλογο είναι με αλφαβητική σειριi. Η αναγνώριση των ειδών και των κατώτερων του είδους συστηματικών μονάδων, έγινε κυρίως με τη Mountain F1ora ofgreece Π (Strid & Kit Tan 1991) και βοηθητικά με τα συγγράμματα F1ora Europaea (τutin et al ), Hayek (19-19). Κατά κανόνα για την ονοματολογία ακολουθείται η Mountain F1ora of Greece και σε μερικές περιπτώσεις ακολουθείται η F1ora Europaea, καθώς και η ονοματολογική άποψη του Scholz. Για τα χωρολογικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το σύστημα χωρολογικής διαίρεσης του ευρωπαϊκού χώρου της Flora d' lta1ia (Pignatti 198) λόγω της εξειδίκευσής του σε μεσογειακές και νότιο -ευρωπαϊκές χλωρίδες. Ο χάρτης I δείχνει τις φυτογεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχει διαιρεθεί η Ελλάδα σύμ φωνα με το πρότυπο της Flora Hellenica (Strid 1991). Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην πε ριοχή της ΒΑ. Ελλάδας, όπου τα ονόματα των βουνών που περιλαμβάνονται δίνονται με αλφαβητική σειρά παρακάτω. Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν στο φυτικό κατάλογο και αλλού είναι οι εξής: Βιοτ ική μορφή: Οικολογική μορφή: Όρη: Γεωγραφικές περιοχές, χώρες : G=γεώφυτο, Η=ημικρυπτόφυτο, Τ=θερόφυτο, caesp=θυσανόμορφο ( caespitose ), rept=έρπων (reptans) rhiz:=ριζωματώδες (rhizomatous). Αη=Μονοετές (Annua1), Ρe=Πολυετές (Perennia1). Αt=Άθως, Βe=Μπέλλες, Ch=Χολομών, Chο=Χορτιάτης, Fa=Φαλακρό, Μe=Μενοίκιο, Οr=Όρβηλος, Ρa=Παγγαίο, Ρap=Παπίκιο, Rο=Ροδόπη, Rο(ΕΙ)=Ροδόπη (Ελατιά), Rο(Ζa)=Ροδόπη (Ζαyκρατένια), Ve=Βερτίσκος, Vr=Βροντού. ΑΙ=Αλβανία, Αη=Ανατολία, Βu=Βουλγαρία, Gr=Ελλάδα, Ju=Γιουγκοσλαβία, Rm=Ρουμανία, Rs=Ρωσία, Τu=Ευρωπαϊκή Τουρκία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Όπως είναι γνωστό, η οικογένεια Poaceae είναι μια από τις πολυαριθμότερες σε taxa οικογένειες που απαντούν στη χλωρίδα της Β. Ελλάδας (Athanasiadis & Drossos 1989, 1990, Βολιώτης 196, 196, 1981, 198, Karagiannakidou 1991, 199, Karagiannakidou & Kokkini 198, Karagiannakidou et al. 199, Pavlides 198, 198, Turrill199, κ. ά. ). 'Όμως ο ακριβής αριθμός των ειδών της δεν είναι ακόμη γνωστός, εφ' όσον δεν έχει ολοκληρωθεί η χλωριδική έρευνα στην Ελλάδα. Μπορούμε όμως να αναφέρουμε ότι 00 περίπου αυτοφυή είδη αγρωστωδών απαντούν σ' όλους σχεδόν τους τύπους των λιβαδιών της. (Δαμανάκης & Οικονόμου 1986, Καραγιαννακίδου - Παπαδημητρίου & Τσιάντα-Ψιλοβίκου 19). Από τον κατάλογο των φυτών και τον Πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι: Από την οικογένεια Poaceae απαντούν στα υπαλπικά-ορεινά λιβάδια της ΒΑ. Ελλάδας 6 είδη και 6 υποείδη αντίστοιχα, τα οποία κατανέμονται σε γένη. Τα πλουσιότερα σε αριθμό ειδών γένη, που απα ντούν στην περιοχή έρευνας, είναι τα: Festuca με 11 και Poa με 9 είδη και υποείδη. Το γένος Agrostίs αντιπροσωπεύεται με είδη. Τα γένη Sesleria και Bromus έχουν από είδη και υποείδη. Ακολουθούν τα γένη Koelena και Phleum με είδη και υποείδη. Τα περισσότερο συχνά α παντούμενα είδη, σχεδόν σε όλους τους ορεινούς όγκους είναι τα: Calamagrostίs arundinacea με 1 αναφορές, Bellardioch/oa variegata και Anthoxanthum odoratum με 10 αναφορές και με 9 η Poa pratensis. Ακολουθούν τα είδη Agrostίs castellana, Briza media και Phleum montanum με 8 αναφορές (Πίνακας 1). Από τον κατάλογο φυτών διαπιστώνουμε ότι από τις βιοτικές μορφές των ειδών της οικογέ νειας Poaceae υπερτερούν τα θυσανόμορφα ημικρυπτόφυτα (60).

3 119 Ο αριθμός των μονοετών αγρωστωδών ειδών είναι μικρός σε σχέση με τον αριθμό των πολυετών τα οποία υπερτερούν. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι, τα ετήσια αγρωστώδη κυριαρχούν στις χαμηλότερες ζώνες, έναντι των πολυετών που επικρατούν στις σχετικά --- -,! _ I; ι'...0'1::>~ WAe. ~ so 100"".. Χάρτης 1. Φυτογεωγραφικές υποδιαιρέσεις της Ελλάδας σύμφωνα με το πρότυπο της Flora Hellenica. Cyc=Κυκλάδες, ΕΑe=Ανατολικά νησιά Αιγαίου, ΕC=Ανατολική Κεντρική, Ιοl=Ι όνια νησιά, ΚΚ=Κρήτη και Κάρπαθος, ΝΑe=Βόρεια νησιά του Αιγαίου, ΝC=Βόρεια Κεντρική, ΝΕ=Βόρεια Ανατολική, ΝΡί=Βόρεια Πίνδος, Ρe=Πελοπόννησος, SΡί=Νότια Πίνδος, StΕ=Στερεά Ελλάδα, WΑe=Δυτικά νησιά Αιγαίου (Strid 1991).

4 10 Πίνακας 1. Γεωγραφική κατανομή των ειδών της οικογένειας Poaceae στα όρη της ΒΑ Ελλάδας. At Be Ch Cho Fa Me Οι Pa Pap Ro Ro(EI) Ro(Za) Th Ve Vr ΣΥΝΟΛΟ Agrostis canina Agrostis capπaris Agrosϋs castellana Agrosϋs gigantea Agrosus stolonifera Alopecυr~ gerardii Antho~a.rιlhi!irι odoratum Arrhe"iιatheiιim e(auυs BeRa'iJiiό{i:ιloa ϊι9-rίegata B~chypPd(υm pinnatum Briza media Brόmus cappadocicus ssp. cappadoci< * Bromυs cappadocicυs ssp. lacmonicus Bromυs riparius Bromus sqarrosus Calamagrosϋs arυndinacea Calamagrostis varia Danthonia alpina Danthonia decumbens Danthoniastrum compactum Deschampsia cespitosa Descharnpsia f!exuosa Festuca hirtoνaginata Festuca koritl1ikerfsis Festuca ovihiformi::i Festuca panicujafa ssp. panicυ/ata Festυca penzes!i Festuca perisreι-a Festuca pirinica Festυca po/ita Festυca ruίlra Festυca νalesiaca Festuca varia Festucopsis sancta Helictotrichon pυbescens Koe/eria cristara Koeferia eriosta.chya Koele>ia Ιobata Lο/ίυrι'ι per'enne * Ί< * Melica ciliata. NilΓdυs stricta 8 Phleυm aίpinυm Phleum hirsυtυm Phleιιm montanυm Poa angustifofia Poaannυa Poa bυlbosa ssp. pseudoconcina Poa compressa Poa.1-ιybrida Poa macedonica Poa molinerii Poa pratensis Poa thessala Poa timoleonus Poa trivia/is Secale montanυn1 Sesferia latifolia Sesleria rigida Sesleria robυsta Seselria ι'enerrima Sϋpa pennaιa ssp. pυlcherrima Trisetυm flaνescens ssp. splendens ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ C Ο

5 υψηλότερες ζώνες (Καραγιαννακίδου -Παπαδημητρίου & Τσιάντα -Ψιλοβίκου, 19, Papanastasis 1981, 198). Στον κατάλογο φυτικών ειδών και στον Πίνακα δίδεται η φυτογεωγραφική προέλευση των ειδών της οικογένειας Poaceae που απαντούν στην περιοχή έρευνας. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι με μεγαλύτερο ποσοστό συμμετέχουν τα ευρέως εξα πλώμενα taxa ( taxa, 9,%) και μάλιστα τα ευρασιατικά (Eurasiat 11 taxa 1,%) καθώς και αυτά που έχουν κατανομή στη Ν. ΝΑ. Ευρώπη. Ακολουθούν τα βόρειας προέλευσης και τα υποκοσμοπολιτικά-κοσμοπολιτικά. Τα μεσογειακής (Medit) προέλευσης χλωριδικά στοιχεία είναι (,8%). Αυτά είναι τα είδη Alopecurus gerardii, Festuca panicu/ata subsp. paniculata και Seca/e montanum και ανήκουν στους τύπους ειδών, τα οποία έχουν εξάπλωση στους ορεινούς κυρίως μεσογειακούς βιοτόπους (Medit-mont, Pignatti 198). Αυτό είναι το αποτέλεσμα των δυσμενών οικολογικών συνθηκών, που απαντούν στις υπαλπικές- ορεινές περιοχές, όπου δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και διείσδυση του καθαρά μεσογειακού τύπου στοιχεία. Τα βαλκανικά (Ba1kan) ενδημικά είδη στις αναφερόμενες περιοχές των υπαλπικών-ορεινών λιβαδιών είναι και συμμετέχουν με ποσοστό,%. Τα στενοβαλκανικά και συγκεκριμένα αυτά που έχουν εξάπλωση στη Β. Ελλάδα, Ν. Γιουγκοσλαβία και Ν. Βουλγαρία συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό (9 taxa, 1,%). Οι ελληνικοί ενδημίτες είναι περιορισμένοι ( taxa,,%). Αναφέρουμε ότι η Festuca polita και η Festuca ovinιformis είναι ενδημικά της ΒΑ. Ελλάδας και βρέθηκαν στην Ελατιά Ροδόπης (Ελευθεριάδου 199). Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα συμπίπτουν με όσα έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα για την ευρύτερη περιοχή των υπαλπικών-ορεινών βιοτόπων της Β. Ελλάδας (Strid 1986, 199, Karagiannakidou et al. 199). Από τον συνολικό αριθμό γενών της οικογένειας Poaceae, που απαντούν στη βλάστηση των ορεινών -υπαλπικών λιβαδιών της Ελλάδας, σχεδόν όλα, απαντούν στα λιβάδια της ΒΑ. Ελλά δας. Από δε τα είδη και υποείδη που απαντούν, είναι περισσότερα κοινά με εκείνα της ευρύτε ρης περιοχής των υπαλπικών λιβαδιών της ΒΚ. Ελλάδας (Quezel 1969,1989, Quezel & Contandriopoulos 196, Strid 1991 ). Από αυτά μεγαλύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα παρουσιάζουν τα είδη Festuca varia, Anthoxanthum odoratum, Poa thessala, Melica ciliata και Koe!eria lobata. Είδη των γενών Dactylis, Cynosurus, Dasypyrum, Elymus και πολλά του γένους Bromus είναι από τα αγρωστώδη της Ελλάδας με πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών, τα οποία όμως απαντούν κυρίως στα χαμηλότερα υψόμετρα και σπανιότερα ανέρχονται στα ανώτερα γι' αυτό και δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη. Τα είδη Festuca hirtovaginata, Bellardioch/oa variegata, Poa molinerii, Ses!eria Jatifo!ia, S. πgida, S. tenerrima, Poa hybrida, Agrostis gigantea, F penzesiι; F pirinica, Bromus cappadocicus, Calamagrostis arundinacea και Poa compressa, είναι από τα περισσότερο σπάνια κατά σειρά είδη αγρωστωδών στην Ελλάδα (Δαμανάκης & Οικονόμου 1989) μια και έχουν λιγότερες αναφορές. Συγκεκριμένα στα υπαλπικά-ορεινά λιβάδια της ΒΑ. Ελλάδας τα περισσότερο σπάνια συναντούμενα είδη είναι τα: Danthonia alpina, D. decumbens, Festuca peristera, F ovinifoπnis, F po/ita, F penzesii, F pirinica, Poa angustifolia και Ρ. macedonica. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο απ' αυτά είναι ενδημικά της ΒΑ. Ελλάδας ενώ τα περισσότερα είναι στενοβαλκανικά κυρίως σε τοπικό επίπεδο, Ν. Βουλγαρίας και ΒΑ. Ελλάδα γι' αυτό και έχουν περιορισμένη εξάπλωση και στην Ελλάδα (Strid 1991). θα πρέπε ι να αναφέρουμε ότι από το μεγάλο γκρούπ της Festuca ovina απαντούν στην περιοχή των υπαλπικών-ορεινών λιβαδιών της ΒΑ. Ελλάδας τα είδη: F hirtovaginata, η οποία απαντά στη ΒΚ. και ΒΑ. Ελλάδα και είναι στενοβαλκανικό είδος, η F. koritnicensis, η οποία έχει ευρύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα, η F va/esiaca, η οποία είναι βαλκανικό-νότιο σιβηρικό είδος, που φθάνει μέχρι τη Β. Ελλάδα και αναφέρεται μόνο στα όρη Παγγαίο και Μενοίκιο. Από τον επίσης μεγάλο αριθμό ειδών του γένους Poa που απαντούν στην περιοχή ερεύνης (Πίνακας Ι) σημειώνεται ότι η Ρ. hybrida είναι ένα κεντρικό-νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό είδος που απαντά σπάνια στην Ελλάδα, η Ρ. molineri, η οποία είναι ένα αλπικό βαλκανικό είδος, σπάνιο μέχρι στιγμής στην Ελλάδα (τζένα, Παγγαίο, Μενοίκιο, Φαλακρό), καθώς και η 11

6 1 Ρ. znaccdonica, η οποία είναι γνωστή μόνο από Βουλγαρία και Ελλc:iδα (Φαλακρό), είναι σπc:i νια και βρέ(tηκε κυρίως σε υγρά λιβάδια. Το γένος Sesleria αντιπροσωπεύεται από 10 είδη που απαντούν στην ορεινή υπαλπική ζώνη της Ελλάδας. Στη ΒΑ. περιοχή των λιβαδιών απαντούν τα είδη: S. tenerrima, S. rig1da, S. robusta και S. lati!ό/ia, τα οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα και κυρίως απαντούν στη ΒΑ. Ελ λάδα και συγκεκριμένα στα όρη Άθως, Μενοίκιο, Παγγαίο, Φαλακ ρό και Όρβηλο. Ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών είναι στα όρη Χορτιάτης (8), Μενοίκιο (), Παγγαίο (), Ροδόπη (Ελατιά) (8). Στα συγκεκριμένα όρη υπάρχουν δημοσιευμένες χλωριδικές μελέτες ενώ στα άλλα έχουμε γενικές αναφορές ή παρατηρήσεις, ή έχουμε όρη μικρού υψομέτρου και η μελέτη μας αναφέρεται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. ΚΑ Τ ΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ Agrostis canina L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Ro (ΕΙ). Agrostis capillaris L. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: Ro(EI), Th, Ve. Agrostis castcllana Boiss. & Reuter - Hcaesp, Pe, S. Europ. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch,Or, Pa, Ro, Vr, Ro (ΕΙ), Ro (Za). Agrostis gigantca Roth - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: Me, Ch, Pa, Ro. Agrostis stolonifcra L.- Hrept, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: Ch, Or, Ro, Ve. Alopccurus gcrardii Vill. - Hcaesp, Pe, Medit-Mont. In ΝΕ Gr: Fa, Me. Anthoxanthum odoratum L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Me, Pa, Ro, Ro (ΕΙ), Ro (Za), Ve, Vr. Aπhcnathcrum clatius (L.) Beauv. Εχ J. & C. Presl- Hceasp, Pe, Paleotemp. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch Me, Pa, Ve, Vr. Bcllardiochloa varicgata (Lam.) Kergne len - Hcaesp, Pe, S.C. Europ. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Cho, Me, Pa, Pap, Ro(EI), Ro(Za), Vr. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.- Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Me, Pa, Ro (ΕΙ), Ve. Briza mcdia L. - Hcaesp, Pe, Eurosib. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Me, Pa, Ro(EI), Ro(Za), Ve, Vr. Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa subsp. cappadocicus - Hcaesp, Pe, Endemic of Steno-Balkan peninsula (Bu, Gr). In ΝΕ Gr: At, Fa, Me, Or, Vr. Bromus cappadocicus Boiss. & Balansa subsp. lacmonicus (Hauskn.) D.M.Sm. - Hcaesp, Pe, Endemic of Balkan peninsula (ΑΙ, Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Pa, Ro (Za). Bromus riparius Rehmann - Hcaesp, Pe, Balkan peninsula (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, Rm, Rs). In ΝΕ Gr: At, Me, Pa. Bromus squaπosus L. - Tscap, Απ, Paleotemp. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Ro(EI), Ve, Vr. Calamagrostis arundinacca (L.) Roth - Hcaesp, Pe, Eurasiat-Temp. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Fa, Me, Or, Pa, Pap, Ro, Ro(EI), Ro(Za),Vr. Calamagrostis varia (Schrader) Host - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Me, Pa, Ro(EI). Danthonia a/pina Vest - Hcesp, Pe, S. & S.C. Europ-Caucas. In ΝΕ Gr: At, Ve. Danthonia dccumbens (L.) DC. in Lam. & DC. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. ln ΝΕ Gr: Pa. Danthoniastrum compactum (Boiss. & Heldr.) J. Holub - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Fa, Or. Dcschampsia ccspitosa (L.) Beauv subsp. ccspitosa - Hcaesp, Pe, Subcosmop-Temp. In ΝΕ Gr: Be, Fa, Pa, Ro(EI), Ro(Za), Ve. Dcschampsia flcxuosa (L.) Trin. - Hcaesp, Pe, Subcosmop-Temp. In ΝΕ Gr: Common. Ch, Me, Pa, Ro(EI), Ro(Za). Fcstuca hirtovaginata (Acht.) Markgr.-Dannenb. - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Ch, Fa, Pa. Fcstuca koritniccnsis Hayek & Vetter (F. maccdonica Vetter) - Hcaesp, Pe, Endemic W part ofbalkan peninsula (ΑΙ, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Ch, Be, Fa, Pa, Or, Ro(EI),Vr. Fcstuca oviniformis Vetter - Hcaesp, Pe, Endemic ofne Greece. In ΝΕ Gr: Ro(EI).

7 1 Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. paniculata - Hcaesp, Pe, Medit-Mont. ln ΝΕ Gr: Me, Vr. Festuca penzesii (Acht.) Markgr.-Dannenb- Hcaesp, Pe, Endemic of Ε. Balkan peninsula (Bu, Gr). In ΝΕ Gr: Me. Festuca peristerea (Vetter) Markgr.-Dannenb. - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Ro(EJ). Festuca pίrίnica Ι. Horvat ex Markgr.-Dannenb. - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (ΝΕ Gr, SW Ju). ln ΝΕ Gr: Or. Festuca polίta (Halacsy) Tzvelev - Hcaesp, Pe, Endemic of Greece (Gr.). ln ΝΕ Gr: Ro(El). Festuca rubra L. - Hcaesp, Pe, Sub-cosmop. In ΝΕ Gr: Ch, Ro. Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin - Hcaesp, Pe, SE. Europe, S.Siber. In ΝΕ Gr: Ch, Me, Pa, Ro(EI). Festuca varia Haenke ίη Jacq. - Hcaesp, Pe, S. Europe. In ΝΕ Gr: Be, Fa, Me, Or, Pa, Ro(Za), Th. Festucopsίs sancta (Janka) Melderis- Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Ν. Gr, SW. Bu). In ΝΕ Gr: At, Fa, Me, Or, Pa. Helίctotrίchon pubescens (Hudson) Pilger - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Br, Fa, Me, Pa. Koeleria cristata (L.) Pers. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: At, Me, Ro(El). Koeleria eriostachya Paneic - Hcaesp, Pe, SE-Europ. In ΝΕ Gr: Ch, Fa. Koeleria Jobata (Bieb.) Roemer & Schultes- Hcaesp, Pe, Paleotemp. In ΝΕ Gr: Ch, Be, Me, Pa, Or. Lolίum perenne L.- Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho,Ro(El), Ve. Melica ciliata L.- Hcaesp, Pe, Euri-Medit-Turan. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Fa, Me, Pa, Ve. Nardus stricta L. - Hcaesp, Pe, Eurosib. In ΝΕ Gr: Be, Fa, Pa, Ro(EI). Phleum alpinum L. - Hcaesp, Pe, S. Europ. In ΝΕ Gr: Fa, Ro(Za). Phleum hirsutum Honckeny - Grhiz, Pe, SE-Europ. In ΝΕ Gr: Be, Me, Pa. Phleum montanum C. Koch - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: At, Be, Ch, Me, Or, Pap, Ro(Za), Vr. Poa angustifolia L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ro(El). Poa annua L. - Tcaesp, An, Cosmopol. In ΝΕ Gr: Ch, Ro{El), Ro(Za). Poa bulbosa L. subsp. pseudoconcinna (Schur.) Domin - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, Rm, Cz). In ΝΕ Gr: At, Ch. Poa compressa L. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Fa, Me, Pa, Ro(El). Poa hybrida Gaudin - Hcaesp, Pe, S. Europ-Caucas. In ΝΕ Gr: At, Ro(EI). Poa macedonica (Acht.) Stoeva & Kozuharov - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr). In ΝΕ Gr: Fa. Poa molinerii Balbis - Hcaesp, Pe, Subendemic of Balkan peninsula and Alps. In ΝΕ Gr: Fa, Me, Pa, Ro(EI). Poa pratensis L. - Hcaesp, Pe, Circumbor. In ΝΕ Gr: At, Ch, Cho, Fa, Me, Pa, Ro(EI), Ro(Za), Vr. Poa thessala Boiss. & Orph. in Boiss. - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, Ru). In ΝΕ Gr: At, Fa, Me, Or, Pa, Ro(Za). Poa timoleontis fieldr. ex Boiss. - Hcaesp, Pe, Endemic of Balkan peninsula and Aegean region (ΑΙ, Br, Cr, Gr, Ju, Tu). In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Ve. Poa trivialίs L. - Hcaesp, Pe, Eurasiat. In ΝΕ Gr: Ch, Cho, Ro(EI), Ve. Seca/e montanum Guss. - Hcaesp, Pe, Medit-Mont. In ΝΕ Gr: At, Be, Vr. Sesleria Jatifolίa (Adamovi~ Degen - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Me, Pa. Ses/eria rigida Heuffel ex Reichenb. subsp. achtarovii (Deyl) Deyl - Hcaesp, Pe, Steno-Balkan (S. Bu, ΝΕ. Gr). In ΝΕ Gr: Fa, Me, Or, Pa, Th. Sesleria robusta Schott, Nyman & Kotschy - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju, An). In ΝΕ Gr: Fa, Or, Pa, Pap, Ro(El).

8 1 gesleria tenerrima (Fritsch) Hayek - Hcaesp, Pe, Balkan endemic (ΑΙ, Bu, Gr, Ju). In ΝΕ Gr: Fa, Me, Pa. Stipa pennata L. subsp. pulcberrima (C. Koch) Freitag - Hcaesp, Pe, SE.-Europ, S. Siber. In ΝΕ Gr: At, Ch,Fa, Me, Or, Pa, Th. Trisetum flavescens (L.) Beauν. subsp. splendens (C. Presι) Arcangeιi - Hcaesp, Pe, S. SE. Europ. In ΝΕ Gr: Be, Ch, Pa. ι Ι ίνακας. Χωρολογικό φάσμα των ειδών της οικογένειας Poaceae στα ορεινά-υπαλπικά λιβάδια της ΒΑ. Ελλάδας ΧΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ Α- ΥΠΟΕΝΟΤΗΤ Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ Αριθμός ΙΙοσοστό Αριθμός ΙΙοσοστ taxa % taxa ό% Ι. ΕΥΡΕΩΣ ΕΞΑΙΙΛΩΜΕΝΑ Τ ΑΧΑ 9, Υποκοσμοπολιτικά (Cosmop, Subcosmop.) 6, Εύκρατα (Paιeotemp),8 Ευpασιατικά (Eurasiat) ι ι 1, Βόpεια (Circumbor) 8 ι Ευρωπαϊκά (S. Europ, S.C. Europ, S.E. 1ι, Europ) Ευρωπαϊκά -Ασιατικά (Eurosib, S.C. Europ- ιι, Caucas, S.E. Europ-S.Siber, Euri-Medit-Turan ) 1Ι ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΆ (Medit),8 Οpεινά μεσογειακά (Medit-mont),8 ΠΙ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ (Balkan), Ενδημικά (Baιkan endemics) 1ι, Στενοβαλκανικά (Steno-Baιkan endemics) 9 1 Υπενδημικά (Baιkan subendemics) 6 Ελληνικά (Greek endemics), ΣΥΝΟΛΟ: 6 ιοο Β Ι ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Atι1anasi adis, Ν. and Ε. Drossos ι990. F ιora and Vegetation of Mount Paiko. Aristoteιian Uniνersity of Thessaιoniki, Scien. Ann. of the Depart. of Forestry and Nat. Env., Vol. LC/ 1 Νο 1. Δαμανάκης, Μ. και Γ. Οικονόμου Τα αγρωστώδη της Ελλάδας - Εξάπλωση στον Ελλαδ ι κό χώρο. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Αθήνα. Drossos, Ε. and Ν. Athanasiadis ι989. Contribution to the research of the pastures of Mount Paiko F ι ora and Vegetation. Aristo teιian University of Thessaιoniki, Scient. Ann. of the Depart. of Forestry and Natural Environment. Vol. ΛΒ/, Νο ι. Ελευθεριάδου, Ε Η χλωρίδα Λασών ψυχρόβιων πλατύφυλλων-κωνοφόρων και υψηλής Εξωδασικής περιοχής Ελατιάς Λράμας. Λιδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τεύχ;ος Λασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Ι Ι αράρτημα αρ ιθμός 6, τόμος ΛΓ.

9 1 Elefteriadou, Ε. and Th. Raus The vascular flora of the ηαιuιe reserve Frakto νirgin Forest ofnomos Dramas (Ε. Makedonia, Greece). Willdenowia : -8. Hayek, Α Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae. 1 -ΙΙΙ. Feddes Repert., Beih., 0. Κaragiannakidou, ν Ana\ysis of the flora of Mount Menikion. ΝΕ Greece. Saussmea, : -. Karagiannakidou, ν Contribution to the study of mountain suba1pine grassland vegetation of Mount Menikion, northeastem Greece. Ecolog. Mediteπanea ΧΧ (/): -8. Karagiannakidou, ν., and S. Kokkini 198. The flora of the Mount Menikion in North East Greece. Phyton, (): 6-8. Karagiannakidou, ν., Konstantinou, Μ. and Κ. Papademetriou 199. F1oristic and phytogeographica1 research on the upper montane and the suba1pine grass1and flora of East Macedonia, Greece. Feddes Repertoήum 106/-, Καραγιαννακίδου-Παπαδημητρίου Κ. καιζ. Τσιάντα-Ψιλοβίκου 19. Συμβολή στη γνώση των αυτοφυών αγρωστωδών της Ελλάδας. Υπουργείο Γεωργίας Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ίδρυμα Δασικών Ερευνών θεσσαλονίκης, Διάφορα Δημοσιεύματα Νο. Θεσσαλονίκη. Karagiannakidou, ν. and Th. Raus νascu1ar plants ffom Mount Chortiatis (Ε. Makedonia, Greece). Willdenowia : 8-9. Kitanov, Β. 19. Die νegetation des Boz-Dagh-Gebirges in Ostmazedonien. God. Sofia, 9: (In Bu1g.). Papanastasis, ν Species structure and productivity in grassa1ands of northern Greece. In: Components of productivity of Mediteπanean-Climate region-basic and applied aspects. Τ:νs : 0-1/ed by Margaris et al. The Hague. Papanastasis, ν Productivity of the grasslands in relation with rain and temperature of air in North Greece. Dozent Diss. Univ. Thessaloniki. (In Greek). Papaniko\aou, Κ Contribution to the flora of Mount Pangaion (Pangeon), North East Greece. Ann. Musei Gou1andήs, : Paνlides, G Geobotanical study of the mountain range of νertiscos. I. F1ora and vegetation. Thessa1oniki. (In Greek). Pavlides, G Geobotanical study ofthe national park oflakes Prespa (NW Greece). Part Α. Thessaloniki (ln Greek). Pignatti, S Flora d' Italia. νοι. 1-. Bologna. Quezel, Ρ La vegetation des hauts sommets du Pinde et de I' Olympe de Thessalie. νegetatio 1, 1-: 1-8. Quezel, Ρ Contribution 6 I' etude phytosociologique des pelouses ecorchees culminales du massifdu Falakron. Bios (Thessaloniki), annex, νοι. 1, Quezel, Ρ. and J. Contandriopoulos 196. Contribution 6 I' etude de la flore, du Pinde Central et Septentrional et de 1' Olympe de Thessalie. Candollea 0: 1-90.

10 16 Quezel, Ρ. and J. Contandήopoulos Contribution ό 1' etude de 1a flore de 1a Macedoine grecque. Candollea (1): 1-. Rechinger, Κ.Η. 69(): Zur Flora von Ostmazedonien und Westthrazien. Bot. Jahrb. System. Strid, Α. (ed.) Mountain F1ora ofgreece. Vol. 1. Cambήdge. Strid, Α The «Flora Hellenica>> project Bot. Chron. 10: Strid, Α Phytogeographical aspects of the Greek mountain flora. Fragm. Flor. Geobot. Suppl. (): 11-. Strid, Α. and Kit Tan ( eds. ), Mountain flora of Greece. Vol. Π. Edinburgh. Tuπil\, W.B The plant life ofthe Ba1kan peninsu\a. Oxford. Tutin, T.G. et al. (eds.), Flora Europaea. Vol. 1-V. Cambήdge. Vo1iotis, D., 196. Researches on the vegetation and flora of Μι Cho\omon and especially on the aromatic, medicinal and apiaήstic one. Thesis, Univ. Thessaloniki (In Greek). Voliotis, D Flora and vegetation of Μι Lailias. North Greece. ΒίοΙ. Gallo-Hellen., 6, Suppl., -90 (ln Greek). Voliotis, D ϋber Bauhinia, 8():1-19. Flora and vegetation des Pinovon-Gebirges in Nord-Gήechenland. Voliotis, D. 198/b. Flora und Vegetation des Voras-Gebirges.-Epist. Epet. Schol. Fis. Math. Epist. Panepist. Thessalonikis 19: Analysis of the family Poaceae (Gramineae) on the subalpine grassland flora of ΝΕ. Greece V. Karagiannakidou, Ε. Drossos and Μ. Konstantinou Aristotle University of Thessaloniki, School of Biology, Department of Botany, Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, 0 06 Tb&ssaloniki-Greece SUMMARY The present paper is dealing with the chloristic, phytogeographical analysis of the family Poaceae (Gramineae) of the subalpine and the upper montane grasslands of North East Greece. Α list of 6 taxa, which are classified to genera, 6 species and 6 subspecies, is presented. The ιnajority of the taxa are caespitose hemicryptophytes (>90%). On the basis of duration of life, perennial herbs predominate. Conceming their chorology, there is an obvious dominance of the wide spread-in a wide sense taxa-with an abundance of Balkan endemics. The geographical distribution of the species of the family in various mountains of ΝΕ. Greece is also presented. Key-words: Poaceae, subalpine grasslands, ΝΕ Greece.

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA

ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΣΠΑΝΙΑ, ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ TAXA ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ιωάννης Μπαζός Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84 Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου

Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Η χλωρίδα των λιβαδιών του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκίμης - Σουφλίου Γ. Κοράκης 1 και Α. Γερασιμίδης 2 1 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΙΑΤΡΟΥ Όνομα: ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ον. Πατέρα: ΑΝΤΩΝΗΣ Ον. Μητέρας: ΣΟΦΙΑ Ημ. Γέννησης: 8.11.1949 Τόπος Γέννησης: ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κάτοικος: ΠΑΤΡΑΣ, Λευκωσίας 17, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ. Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ιωάννης Τσιριπίδης Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυτικά είδη Επιπτώσεις στα

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη

Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Μορφές φυτικών ειδών σε τρεις τύπους βλάστησης σε έντονα βοσκημένες εκτάσεις στην ανατολική Κρήτη Γ. Φωτιάδης, Α. Κυριαζόπουλος και Ι. Φραγκάκης Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα

Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα Το γένος Hypericum L. στην Ελλάδα Αδαμαντία Πυλαρά 1, Ελευθερία Καρατζά 1 & Γρηγόρης Ιατρού 1 1 Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περιεχόμενα Α. Περίληψη 2 B. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

(1983). (1992). e-mail: mkonst@teikav.edu.gr

(1983). (1992). e-mail: mkonst@teikav.edu.gr 1 Dr ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καθηγήτρια Τµήµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Παράρτηµα ράµας Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για το Νέο ιαδικτυακό Τόπο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΡΑΜΑ Απρίλιος 2011 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών. Επιβλέπουσα: Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας ΓΠΑ. Ομάδα: Αικατερίνη Ντούτσουλη Πέτρος Σιγάλας

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών. Επιβλέπουσα: Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας ΓΠΑ. Ομάδα: Αικατερίνη Ντούτσουλη Πέτρος Σιγάλας Πρακτική άσκηση Καταγραφή της βιοποικιλότητας και της θρεπτικής κατάστασης των φυτών στους χλοοτάπητες του αιθρίου του κτιρίου Χασιώτη (Ιούλιος-Αύγουστος 2013) Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπανικολάου Όνομα Πατέρα : Χρήστος Όνομα Μητέρας : Ανθούλα Διεύθυνση κατοικίας : Μυκόνου 10, 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : +30 2310 931765, κιν. +30 6944420568

Διαβάστε περισσότερα

Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος

Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Η βλάστηση θαμνώνων οξύκεδρης αρκεύθου (Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus) στο όρος Όρβηλος Κ. Θεοδωρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του

Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1, ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 και ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1 1 Τµήµα ασοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών

Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικά Αρωματικά Φυτά Αξιοποίηση των ελληνικών φυτών Δρ. Ελένη Μαλούπα τακτική ερευνήτρια ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δράμα, 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr

Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, 57001, Τ.Θ. 60125, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ε-mail: bbgk@bbgk.gr EX SITU ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαλούπα Ε. 1, Κρίγκας Ν. 2, Καρύδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ευριπίδη 18, Τ.Κ. 10559 Αθήνα Τηλ. / fax

Διαβάστε περισσότερα

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα)

1 Αναφέρεται στα ανώτερα φυτά (πτεριδόφυτα και σπερµατόφυτα) Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης και της χλωρίδας του Πηλίου Φωτιάδης, Γ. Εργαστήριο ασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη. Περίληψη.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας

Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Συμβολή στη μελέτη του παράκτιου οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας Κορισσίων της Κέρκυρας Διπλωματική Εργασία Ανθή Βλάσση Υπεύθυνη: Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ - Η ΦΥΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩ Ειρήνη Βαλλιανάτου Δρ. Βιολογίας, Συστηματικός Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βοτανικός Κήπος Ι. & Α. Ν. Διομήδους Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 Ο Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 Ο Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 Το µάθηµα: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 Ο Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 1 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ Α: Στέλλα Κοκκίνη, καθηγήτρια Ρεγγίνα Καρούσου, λέκτορας Σοφία Λαυρεντιάδου, ΕΕ ΙΠ ΙΙ 2 1 ΤΡΟΠΟΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.1 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για την Χλωρίδα και την Βλάστηση για την Χλωρίδα και την Βλάστηση : Σελίδα 2 από 16 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Γενικές πληροφορίες για τη Βλάστηση και Χλωρίδα της ΒΑ Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής των αλλαγών όδευσης 3 Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 635 Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου 1 Τσιντίδης Τ., 1 Χριστοδούλου Χ., 1 Κυριάκου Θ., 1 Παπαχριστοφόρου Τ., 1 Κυριάκου Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική εξάπλωση και εδαφικές προτιμήσεις ειδών του γένους Medicago στην Ελλάδα

Γεωγραφική εξάπλωση και εδαφικές προτιμήσεις ειδών του γένους Medicago στην Ελλάδα Γεωγραφική εξάπλωση και εδαφικές προτιμήσεις ειδών του γένους Medicago στην Ελλάδα Ρ. Θανόπουλος Διεύθυνση Γεωργίας Ευρυτανίας, Ζωγράφου 1, 361 00 Καρπενήσι Περίληψη Η Ελλάδα, με 35 είδη του γένους Medicago,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania 2015 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο C A L E N D A R Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Mediterranean Agronomic Institute of Chania Ελληνική Δημοκρατία - Περιφέρεια Κρήτης Hellenic Republic - Region Of Crete

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά

Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Ενδημισμός και ενδημικά φυτά Το Αιγαίο πέλαγος θεωρείται εργαστήρι βιοποικιλότητας λόγω της πολύπλοκης παλαιογεωγραφίας, της γεωμορφολογίας και της θέσης του στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων αλλά και λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές.

Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. Γεωβοτανική και Οικολογία. Βασικές έννοιες. Χλωρίδα και Βλάστηση. Τύποι βλάστησης. Βιότοπος, οικοσύστηµα. Βιοµορφές. ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΑ-ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΟΣ Βιολόγοι, Υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα. Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα

Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα. Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα Επιβλαβή ακάρεα λειμώνων στην Ελλάδα Επιβλαβή ακάρεα λειμώνων στην Ελλάδα E. M. Μαλανδράκη 1, Ν. Γ. Εμμανουήλ 1 και Γ. Π. Σαρλής 2 1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΤΡΑ 2013 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΒΑΝΙΟΥ-ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΡΓΥΡ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7.9.1948 ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ»

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ» Kougioumoutz is Konstantinos ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμότητα και αξία των taxa του γένους Trifolium της χλωρίδας της β. Ελλάδας

Χρησιμότητα και αξία των taxa του γένους Trifolium της χλωρίδας της β. Ελλάδας Χρησιμότητα και αξία των taxa του γένους Trifolium της χλωρίδας της β. Ελλάδας Μ.Σ. Βραχνάκης Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Λάρισας, 43100 Καρδίτσα, e-mail: mvrahnak@teilar.gr Περίληψη Τα taxa της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 526 5 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 134641 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας

Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Οργανικός Άνθρακας στα Δασικά Εδάφη της Ελλάδας Π. Μιχόπουλος Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ι Ε Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο

Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Αξιοποίηση της Ελληνικής χλωρίδας και βλάστησης στο αστικό περιβάλλον Βιοποικιλότητα στο αστικό πράσινο Κυριάκος Γεωργίου Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών E-mail kgeorghi@biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ A - D Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία σπερμάτων ειδών της Ελληνικής χλωρίδας κατάλληλων για αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών από μεταλλευτικές δραστηριότητες

Βιολογία σπερμάτων ειδών της Ελληνικής χλωρίδας κατάλληλων για αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών από μεταλλευτικές δραστηριότητες Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 25 377 Βιολογία σπερμάτων ειδών της Ελληνικής χλωρίδας κατάλληλων για αποκατάσταση διαταραγμένων επιφανειών από μεταλλευτικές δραστηριότητες 1 Μάντακας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα

Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 1 ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 1, ΞΥΣΤΡΑΚΗΣ Φ. 2, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Ε. 1, ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 2 Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής Γεωβοτανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) 400 Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) Α. Τσιρούκης 1,2, Κ. Γεωργίου 2, Σ. Βέργος 1 & Κ.Α. Θάνος 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΓΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΓΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΓΚΑ Λέκτορα Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα Ιούνιος 2014 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης

Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Χρήση ενδιαιτήματος από το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) στην οροσειρά της Ροδόπης Α. Σφουγγάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών»

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΠΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» Μανωλαράκης Μιχ., Μυλωνάς Παν., Δήμου Παρ., Καλύβας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2014. Συγκριτική ανάλυση της αξιολόγησης του Α.Π.Θ. μέσω του συστήματος Webometrics

Φεβρουάριος 2014. Συγκριτική ανάλυση της αξιολόγησης του Α.Π.Θ. μέσω του συστήματος Webometrics Φεβρουάριος 2014 Συγκριτική ανάλυση της αξιολόγησης του Α.Π.Θ. μέσω του συστήματος Webometrics Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ. Έκδοση 1.0 Το σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων webometrics (http://www.webometrics.info/en/methodology)

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Χρήστος Ρούκος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Άρτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 4 η πάροδος Θεόδ. Δεσσύλα 1 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις συλλογικότητας στην καλλιέργεια και επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών

Δράσεις συλλογικότητας στην καλλιέργεια και επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014 - Ημερίδα «Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά ως Μοχλός Αέναης Ανάπτυξης της Χώρας» Δράσεις συλλογικότητας στην καλλιέργεια και επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών αρωματικών/φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011 Χαλίκι Ασπροποτάμου Τρικάλων Ημερολόγιο 2011 Βορειοδυτικά του νομού, χτισμένο αμφιθεατρικά στην σκιά των 2.295 μ. της κορυφής του όρους Περιστέρι, αυτό το μικροσκοπικό και πανέμορφο χωριό με τα πέτρινα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον

Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 20 0 0 Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012

Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα για το έτος 2012 Έργο Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» NATURA 2000 Αποτελέσματα παρακολούθησης φυσικής αναγέννησης μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα