Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25

2 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25

3 Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτό η "ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (Κύπρου) Λτδ", στο εξής «η Εταιρία», και νοουµένου ότι τα σχετικά ασφάλιστρα έχουν εξοφληθεί κανονικά, καλύπτει τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, που θα πραγµατοποιηθούν, µέχρι τα Ανώτατα Όρια Ευθύνης της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος του Ασφαλισµένου και των εξαρτωµένων του προσώπων. Κανένας ασφαλιστικός πράκτορας ή σύµβουλος δεν είναι εξουσιοδοτηµένος να τροποποιήσει ή να µεταβάλει το Ασφαλιστήριο αυτό, να παραιτηθεί από οποιαδήποτε διάταξη ή περιορισµό αυτού, να παρατείνει τον χρόνο της πληρωµής ασφαλίστρου ή να δεσµεύσει την Εταιρεία µε οποιοδήποτε τρόπο. Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ Πρόεδρος Γιώργος Φωτίου Μελών Συνδέσµου Αστυνοµίας Κύπρου ιευθύνων Σύµβουλος Εθνική και Υγεία Σελίδα 3 από 25

4 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 4 Ωφέληµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Ορισµοί Παροχές Αίτηση για Ασφάλιση Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου / Συµβαλλοµένου Εξαιρέσεις Υποχρεώσεις Σε Περίπτωση Νοσηλείας Παύση Ισχύος Tου Παρόντος Ασφαλιστηρίου ιάρκεια του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου-Ανανεώσεις: Ασφάλιστρα Και Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου Του Παρόντος Ασφαλιστηρίου Απαλλαγή Της Εταιρίας Υποκατάσταση Το Ασφαλιστήριο Υποβολή Παραπόνων Ωφέληµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης Παροχές Αφαιρετέο Ποσό - Deductible Ποσοστό Αποζηµίωσης Υποβολή Απαιτήσεων Μη Καλυπτόµενα Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου και Όρων Του Παρόντος Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος Συµπληρωµατικό Ωφέληµα ιεθνούς Βοήθειας Όροι και Πρόνοιες Παροχές Αποστολή Ιατρού Υγειονοµική Μεταφορά Επιστροφή / Επαναπατρισµός Ασθενών Επιστροφή / Επαναπατρισµός µετά τη Θεραπεία Επίσκεψη Συγγενούς Προσώπου Έξοδα ιαµονής Συγγενούς Προσώπου Επαναπατρισµός Σορού Αποστολή Μέλους για την Φροντίδα Ανήλικου Τέκνου Αναγγελία για Παροχή Ταξιδιωτικής Βοήθειας Περιορισµός Επιζήµιων Επιδράσεων Εξοφλήσεις Αποζηµιώσεις έσµευση ιαχειριστή Εξαιρέσεις Υποκατάσταση Παραγραφή Συµπληρωµατικό Ωφέληµα εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Αντικείµενο του Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος Ορισµοί Άρθρο 1: Υπηρεσία εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Άρθρο 2: Προθεσµίες Υλοποίησης Υπηρεσίας εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Άρθρο 3: Καλυπτόµενες Ασθένειες Άρθρο 4: Ισχύς των Καλύψεων Άρθρο 5: Γεωγραφικά Όρια Άρθρο 6: Αίτηση για Παροχή εύτερης Ιατρικής Γνωµάτευσης Άρθρο 7: ικαιούχοι Άρθρο 8: Εξαιρέσεις Άρθρο 9: Τερµατισµός Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος Εθνική και Υγεία Σελίδα 4 από 25

5 1. Ορισµοί Ωφέληµα Νοσοκοµειακής Περίθαλψης Για την εφαρµογή των όρων της παρούσας κάλυψης θεωρούνται: 1.1. Ασθένεια: Κάθε διαταραχή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού του Ασφαλισµένου που αποδεικνύεται αντικειµενικά, δεν οφείλεται σε ατύχηµα, πιστοποιείται ιατρικά, απαιτεί θεραπεία και προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή αν υπήρχαν δεν είχαν δηλωθεί Ατύχηµα: Κάθε σωµατική βλάβη Ασφαλισµένου που αποδεικνύεται αντικειµενικά (είναι εµφανής στο εξωτερικό µέρος του σώµατος ή/και αποδεικνύεται ιατρικά) και προέρχεται από αιτία εξωτερική, βίαιη, τυχαία, αιφνίδια, ανεξάρτητη από την πρόθεση του παθόντα και έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης Νοσοκοµείο: Κάθε νοσηλευτικό Ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και διαθέτει τον εξοπλισµό και τα µέσα για διάγνωση, θεραπεία και γενικά για χειρουργικές επεµβάσεις. εν θεωρούνται νοσοκοµεία τα αναπαυτήρια, αναρρωτήρια, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, κλινικές ή µονάδες αποκατάστασης αναπήρων, οίκοι ευγηρίας, ιδρύµατα για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς καθώς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές Συµβαλλόµενος: Το πρόσωπο εκείνο που ζητεί και συνοµολογεί µε την Εταιρία τη σύναψη της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης, είτε για τον εαυτό του µόνο είτε και για τα εξαρτώµενα του, και στο όνοµα του οποίου εκδίδεται το παρόν ασφαλιστήριο 1.5. Ασφαλισµένα Πρόσωπα: Τα ασφαλισµένα άτοµα και αν αναφέρονται, ο / η σύζυγος και τα τέκνα του / της τα οποία αναγράφονται στην κατάσταση Ασφαλισµένων ατόµων του συµβολαίου, νοουµένου ότι τα ασφαλισµένα άτοµα είναι κάτω των 65 ετών και τα εξαρτώµενα τους ηλικίας από δεκατεσσάρων (14) ηµερών µέχρι 18 ετών. Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης για τα εξαρτώµενα τέκνα, παρατείνεται µέχρι την ηλικία των 25 ετών, νοουµένου ότι φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Κύπρο, ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία, (Η προσκόµιση πιστοποιητικού φοίτησης είναι απαραίτητη.) Στην περίπτωση εξαρτωµένων που εκτελούν την στρατιωτική τους θητεία θα αποζηµιώνεται το 30% οποιασδήποτε απαίτησης η οποία έχει επισυµβεί κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάµεις, στρατό ή εθνική φρουρά, ή συµµετοχής σε στρατιωτικά γυµνάσια ή στρατιωτικές ασκήσεις. Στην περίπτωση εξαρτωµένων που φοιτούν εκτός Κύπρου η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα είτε να µην προσφέρει κάλυψη είτε να προσφέρει κάλυψη µε ειδικούς όρους και/ή επιπρόσθετο ασφάλιστρο 1.6. Νοσηλεία: Η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενούς σε νοσοκοµείο για µία (1) τουλάχιστον διανυκτέρευση και µέχρι 90 ηµέρες κατ ανώτατο όριο, προκειµένου να υποβληθεί σε θεραπεία, η οποία δεν µπορεί να γίνει εκτός νοσοκοµείου. Η νοσηλεία εξυπακούει προβλήµατα υγείας που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις που περιγράφονται πιο κάτω και τα οποία χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκοµείο διότι δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν εκτός νοσοκοµειακής κλίνης (πχ κατ οίκον, στα εξωτερικά ιατρεία, µε βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη παραµονή στο τµήµα επειγόντων περιστατικών) και έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η ιατρική αναγκαιότητα της εισαγωγής. Η αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων υγείας θα πρέπει να απαιτεί άµεση χειρουργική αντιµετώπιση ή άµεση θεραπευτική (επεµβατική ή φαρµακευτική) αγωγή που δεν µπορεί να γίνει σε άλλο περιβάλλον εκτός του νοσοκοµείου και η συστηµατική παρακολούθηση (µέτρηση ή ρύθµιση ζωτικών παραµέτρων τουλάχιστον 3 φορές ηµερησίως) του ασθενούς που θα τεκµηριώνεται από τον φάκελο νοσηλείας ή τα αντίστοιχα νοσηλευτικά έντυπα (νοσηλευτικά διαγράµµατα κλπ). Εθνική και Υγεία Σελίδα 5 από 25

6 εν θεωρείται νοσηλεία η εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου εντός νοσοκοµείου για χρονικό διάστηµα πέραν του ιατρικώς αναγκαίου ή για να υποβληθεί µόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις Ιατρική Αναγκαιότητα: Οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας που πιστοποιούνται από την Εταιρία ως ιατρικά κατάλληλες και αναγκαίες ώστε: Να αντιµετωπίζουν τις βασικές ιατρικές ανάγκες του Ασφαλισµένου Να παρέχονται µε τον πλέον ενδεδειγµένο και ιατρικά κατάλληλο τρόπο λαµβάνοντας υπόψη τόσο την ποιότητα όσο και το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών Να είναι συνεπείς µε τη διάγνωση της ασθένειας Να είναι απαραίτητες για ιατρικούς λόγους και όχι για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών Να αποδεικνύεται µέσω τοπικών ή διεθνών αναγνωρισµένων πρωτοκόλλων και επιστηµονικής βιβλιογραφίας ότι είναι ασφαλείς και αποτελεσµατικές για την αντιµετώπιση των συγκεκριµένων προβληµάτων υγείας Η ιατρική αναγκαιότητα όπως ερµηνεύεται στο παρόν ασφαλιστήριο αναφέρεται στην κάλυψη αναγνωρισµένων εξόδων και δεν είναι κατ ανάγκη ταυτόσηµη µε την ερµηνεία του θεράποντος Ιατρού. Η ιατρική καταλληλότητα βασίζεται στα επικρατούντα πρότυπα ιατρικής πρακτικής σε σχέση τη συγκεκριµένη παθολογική κατάσταση Ιατρική Κατάσταση: Οποιαδήποτε νόσος, ασθένεια ή τραυµατισµός, η οποία δεν εξαιρείται µε βάση τους όρους του συµβολαίου Οξεία: Μια ιατρική κατάσταση ή κρίση κακής υγείας που διαρκεί βραχυπρόθεσµα και έχει συγκεκριµένο χρόνο ίασης Χρόνια: Μια ιατρική κατάσταση ή κρίση κακής υγείας που επιµένει επί µακρό χρονικό διάστηµα, επιµένει επ αόριστο, επαναλαµβάνεται ή είναι ανίατη Έτος / Χρόνος: ώδεκα ηµερολογιακοί µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του συµβολαίου ή την ηµεροµηνία ανανέωσής του Ιατρός: Ο προσοντούχος εξασκών την ιατρική επιστήµη µε την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου ή του ανάλογου Ιατρικού Συλλόγου της εκάστοτε χώρας που εξασκεί το επάγγελµα. Σε καµιά περίπτωση το άτοµο αυτό δεν µπορεί να είναι ο Ασφαλισµένος ή µέλη του άµεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος (συγγενείς πρώτου βαθµού) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Η ειδική µονάδα µέσα στο νοσοκοµείο για τους ασθενείς που η κατάστασή της υγείας τους απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση και συνεχή φροντίδα από νοσοκόµες. εν εννοούνται τα δωµάτια ανάρρωσης, τα ιδιωτικά δωµάτια παρακολούθησης ή µονάδες παρακολούθησης Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή: Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη θέση νοσηλείας της οποίας θα κάνει χρήση ο Ασφαλισµένος, η Εταιρία θα αποζηµιώσει για τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα δωµατίου και τροφής µε ανώτατο όριο το προεπιλεγµένο Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή όπως φαίνεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Θεραπεία: Η µε όλα τα επιστηµονικά µέσα, προσπάθεια αποκατάστασης της, λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος, διαταραχής της υγείας του Ασφαλισµένου, µε χειρουργική ή συντηρητική µέθοδο, η οποία είναι ιατρικά τεκµηριωµένη και Εθνική και Υγεία Σελίδα 6 από 25

7 επιβεβληµένη. Εξαιρείται κάθε θεραπεία: η οποία θα µπορούσε να γίνει εκτός νοσοκοµείου ή στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου ψυχιατρική / νευρολογική της οποίας το αποτέλεσµα είναι αποκλειστικά η ανακούφιση επώδυνων καταστάσεων και όχι η αποθεραπεία αυτών π.χ. αιµοκάθαρση, τελικά στάδια καρκίνων κλπ. Ο διαγνωστικός έλεγχος δεν θεωρείται θεραπεία, ακόµη και αν γίνει εντός νοσοκοµείου Επείγον Περιστατικό: Η λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος ανάγκη άµεσης νοσηλείας του Ασφαλισµένου σε νοσοκοµείο Ηµεροµηνία Έναρξης: Η ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου ισχύος (ενός έτους) του παρόντος Ασφαλιστηρίου που σηµαίνει την ηµεροµηνία αποδοχής του κινδύνου από την Εταιρία και καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου από τον Ασφαλισµένο Ηµεροµηνία Ανανέωσης: Η ηµεροµηνία της επετείου του Ασφαλιστηρίου κατά την οποία ανανεώνεται η ισχύς του για µια ακόµη περίοδο (ένα έτος) Ηµεροµηνία Επαναφοράς σε Ισχύ: Ανώτατο Όριο Ευθύνης Της Εταιρίας κατά Ασθένεια: Ανώτατο Ετήσιο Όριο Ευθύνης Της Εταιρίας: Η ηµεροµηνία κατά την οποία επαναφέρεται σε ισχύ το ασφαλιστήριο µετά από τη διακοπή του για οποιοδήποτε λόγο Το ανώτατο ποσό εξόδων όπως αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου, που θα καταβάλει η Εταιρία στον Ασφαλισµένο, κατά νοσηλεία, µετά την αφαίρεση της απαλλαγής και της συµµετοχής του Ασφαλισµένου. Το ανώτατο ποσό εξόδων όπως αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου, που θα καταβάλει η Εταιρία στον Ασφαλισµένο, εντός ενός Έτους, µετά την αφαίρεση της απαλλαγής και της συµµετοχής του Ασφαλισµένου Απαλλαγή: Το ποσόν των Ιατροφαρµακευτικών εξόδων που επιβαρύνεται ο Ασφαλισµένος όπως αυτό αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Συµµετοχή του Ασφαλισµένου: Το ποσοστό συµµετοχής του Ασφαλισµένου στα καλυπτόµενα Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα όπως αυτό αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Προϋπάρχουσες Παθήσεις: Οποιαδήποτε κατάσταση διαταραχής της υγείας, γνωστής στον Ασφαλισµένο και /ή στο συµβαλλόµενο, που έχει εκδηλώσει συµπτώµατα, διαγνώστηκε ή αποτελεί αποτέλεσµα τραυµατισµού ή ασθένειας για την οποία απαιτήθηκε νοσηλεία, ιατρική ή θεραπευτική αγωγή πριν από την ηµεροµηνία ένταξης του Ασφαλισµένου στο παρόν ασφαλιστήριο Αναγνωρισµένα Έξοδα: Όλα τα έξοδα περίθαλψης του Ασφαλισµένου τα οποία καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου Φάρµακα: Μόνο εκείνα που δίδονται µε ιατρική συνταγή και είναι απαραίτητα για την αποθεραπεία της συγκεκριµένης ασθένειας ή ατυχήµατος. Όλα τα φυσικά, οµοιοπαθητικά φάρµακα κλπ, δεν καλύπτονται Χρέωση: Η λογική και συνήθης χρέωση για περίθαλψη, που είναι σύµφωνη µε το γενικό επίπεδο τιµών και δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη χρέωση από άλλες κλινικές ή νοσοκοµεία του ιδίου επιπέδου και περιοχής για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα. Εθνική και Υγεία Σελίδα 7 από 25

8 1.28. Συγγενείς παθήσεις Είναι οι ανατοµικές και δοµικές ανωµαλίες που υπάρχουν από τη γέννηση. Αυτές µπορεί να είναι µακροσκοπικές ή µικροσκοπικές στην επιφάνεια ή µέσα στο σώµα (π.χ. αιµορροφιλίες, µεσογειακή αναιµία, κερατοκόνος, σκολίωση ρινικού διαφράγµατος). Λέξεις στο αρσενικό γένος περιλαµβάνουν και το θηλυκό και αντιστρόφως, επίσης λέξεις στον ενικό αριθµό όπου χρειάζεται περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό αριθµό και αντιστρόφως. 2. Παροχές 2.1. Αν ο Ασφαλισµένος, λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος πραγµατοποίησε για τη θεραπεία του έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, η Εταιρία του αναγνωρίζει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου, τα παρακάτω: Έξοδα Νοσηλείας Σε Νοσοκοµείο (λογικές και συνήθεις χρεώσεις) Τα χρεωµένα από το νοσοκοµείο έξοδα του Ασφαλισµένου για κρεβάτι και τροφή, µέχρι το Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή Εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις που έχουν σχέση µε την αιτία για την οποία έγινε η νοσηλεία, φάρµακα που παρέχονται µέσα στο νοσοκοµείο, µεταγγίσεις, έξοδα χειρουργείου, υλικά όπως, νάρθηκες, γύψινοι επίδεσµοι, παροχή οξυγόνου. Οι οποιεσδήποτε εξετάσεις περιλαµβάνονται στις καλυπτόµενες δαπάνες όταν αυτές σχετίζονται µε την κύρια αιτία της καλυπτόµενης νοσηλείας. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις αυτές σχετίζονται µε δευτερεύουσες διαγνώσεις ή γίνονται για προληπτικούς λόγους ή για λόγους ελέγχου δεν αποζηµιώνονται. Στην περίπτωση διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες συστήνονται από τον θεράποντα ιατρό προκειµένου να συµπεριληφθούν στις καλυπτόµενες δαπάνες, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αποτελέσµατα τους και να στοιχειοθετούν την ιατρική κατάσταση και την αναγκαιότητα νοσοκοµειακής περίθαλψης Έξοδα συνοδού του Ασφαλισµένου που χρεώνονται από το νοσοκοµείο και µόνον όταν πρόκειται για νοσηλεία ανηλίκου Αµοιβές θεραπόντων ιατρών για παροχή υπηρεσιών εντός του νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του Ασφαλισµένου, καθώς και αµοιβές θεραπόντων ιατρών για καθορισµό και παρακολούθηση χηµικοθεραπευτικών σχηµάτων εντός του νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια νοσηλείας Αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης του Ασφαλισµένου για παροχή υπηρεσιών εντός του νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας, ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε δύο ή περισσότερες χειρουργικές επεµβάσεις ταυτόχρονα, οι οποίες διενεργούνται από τον ίδιο χειρουργό, αυτές θεωρούνται ως µία επέµβαση και το ανώτατο όριο αµοιβής χειρουργού καθορίζεται σε ποσό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στη βαρύτερη επέµβαση που έγινε Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση, εξ αιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος, σε Νοσοκοµείο εκτός Κύπρου, το Ανώτατο Όριο Ηµερήσιας Αποζηµίωσης για ωµάτιο και Τροφή διπλασιάζεται Η Εταιρεία παρέχει ο δικαίωµα στον Ασφαλισµένο να επιλέξει οποιοδήποτε Νοσοκοµείο / Κλινική, για τη θεραπεία του για ατύχηµα ή ασθένεια που καλύπτεται από το Συµβόλαιο, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, το Ισραήλ ή την Κύπρο. Το Ασφαλιστήριο καλύπτει µόνο τα έξοδα σχετικά µε τη νοσηλεία και όχι τα έξοδα συνοδείας Ιατρού ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα περιλαµβανοµένου του κόστους αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων συναφών εξόδων. Αποζηµίωση για έξοδα νοσηλείας στο Εξωτερικό θα καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο βάσει των όρων και κανονισµών του Ασφαλιστηρίου µόνο αν έχει προηγουµένως ειδοποιήσει την Εταιρεία για την πρόθεση µεταβάσεως του στο εξωτερικό και εξασφαλίσει τη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. ιευκρινίζεται ότι υπάρχει η ανάγκη εκ των πρότερων έγκρισης για µετάβαση στο εξωτερικό από µέρους της Εταιρείας εκτός και αν η νοσηλεία / καθίσταται επιτακτική και άµεση λόγω ατυχήµατος ή επείγοντος περιστατικού στο εξωτερικό κατά την διάρκεια ταξιδιού αναψυχής ή επαγγελµατικού ταξιδιού. Σε περίπτωση που Ασφαλισµένος µεταβεί για θεραπεία στο εξωτερικό χωρίς την προηγούµενη έγκριση της εταιρείας, η Εταιρεία θα καλύψει το κόστος νοσηλείας ως αν η νοσηλεία πραγµατοποιήθηκε στην Κύπρο Έξοδα Χειρουργικής Επέµβασης χωρίς ιανυκτέρευση Εξαιρετικά στην περίπτωση χειρουργικής επέµβασης του Ασφαλισµένου, χωρίς να γίνει µία (1) τουλάχιστον διανυκτέρευση στο Νοσοκοµείο, η Εταιρία αναγνωρίζει ως έξοδα νοσηλείας, µόνο τα αναγκαία, λογικά και συνήθη έξοδα χειρουργείου καθώς και την αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1ε του άρθρου αυτού και µέχρι το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας. Εθνική και Υγεία Σελίδα 8 από 25

9 Έξοδα Επείγουσας προς Νοσηλεία Μεταφοράς Ασθενούς Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού εντός Κύπρου, η Εταιρία αναγνωρίζει τα έξοδα επείγουσας µεταφοράς προς νοσηλεία του Ασφαλισµένου, µε κάθε µεταφορικό µέσο µέχρι του ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου, αν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Το επείγον περιστατικό συµβεί σε περιοχή στην οποία, δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατρική υποδοµή για την αντιµετώπισή του Το επείγον της µεταφοράς βεβαιωθεί και αιτιολογηθεί µε ιατρική γνωµάτευση Η νοσηλεία για την οποία έγινε η επείγουσα µεταφορά πραγµατοποιηθεί Η µεταφορά γίνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την επέλευση του περιστατικού Τα έξοδα της µεταφοράς βεβαιώνονται µε τη προσκόµιση των πρωτοτύπων αποδείξεων του µεταφορέα Έξοδα Πριν και Μετά τη Νοσηλεία Αν ο Ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε νοσοκοµείο, η Εταιρία θα του καλύψει και τα αναγκαία εκτός νοσοκοµείου ή στα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείου έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν, τριάντα (30) ηµέρες πριν και τριάντα (30) ηµέρες µετά τη νοσηλεία του Ασφαλισµένου µε ανώτατο όριο το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα του συµβολαίου. Η Εταιρία αναγνωρίζει περιοριστικά, τα έξοδα που σχετίζονται µε την αιτία για την οποία νοσηλεύθηκε ο Ασφαλισµένος και πραγµατοποιήθηκαν για, θεραπεία, ιατρικές, εργαστηριακές, απεικονιστικές και επεµβατικές εξετάσεις καθώς επίσης και για αγορά φαρµάκων Μετεγχειρητικές Φυσιοθεραπείες Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τις µετεγχειρητικές φυσιοθεραπείες που είναι άµεσα σχετιζόµενες µε καλυπτόµενη ορθοπεδική επέµβαση και οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία εξόδου από το νοσηλευτήριο και µετά από παραποµπή του θεράποντος Ιατρού. Το ανώτατο ποσό για κάθε φυσιοθεραπεία καθώς και το ανώτατο συνολικό ποσό για φυσιοθεραπείες καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου Ωφελήµατα Τοκετού Στις περιπτώσεις νοσηλείας για τους παρακάτω λόγους και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια Θα καταβάλλεται το προβλεπόµενο από τον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου ποσό επιδόµατος: Υπολογισµός Αποζηµίωσης Φυσιολογικός Τοκετός / Καισαρική Τοµή : είναι η γέννηση ζωντανού / ών ή νεκρού / ών βρέφους µετά την 24 η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης καταβάλλεται το επίδοµα όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου εφόσον ο τοκετός γίνεται µετά την συµπλήρωση της Περιόδου Αναµονής που αναφέρεται στο Πίνακα Παροχών του συµβολαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού και εξιτήριο κλινικής εντός 30 ηµερών από τον τοκετό. Καµιά άλλη αποζηµίωση δεν καταβάλλεται πέραν του Επιδόµατος Καυτηρίαση ή παγοποίηση τραχήλου εφόσον τεκµηριώνεται µε εξέταση Παπανικολάου Απόξεση εφόσον τεκµηριώνεται από ιστολογική εξέταση και υπό την προϋπόθεση ότι κρίνεται απαραίτητη για ιατρικούς λόγους Η Εταιρία καταβάλει αποζηµίωση ίση µε το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων εξόδων νοσηλείας που αναγνωρίσθηκαν, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη παράγραφο Α του άρθρου 2 του παρόντος Ασφαλιστηρίου και µέχρι το Ανώτατο Όριο Ευθύνης κατά Νοσηλεία αφού αφαιρεθεί το αναγραφόµενο στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου ποσό απαλλαγής ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που εισέπραξε ή που δικαιούται να εισπράξει ο Ασφαλισµένος από οποιοδήποτε άλλο φορέα και εφαρµοστεί το αναγραφόµενο ποσοστό συµµετοχής του Ασφαλισµένου Όλα τα έξοδα προκειµένου να αποζηµιωθούν πρέπει υποχρεωτικά να έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, να είναι σύµφωνα µε τις Παροχές του Ασφαλιστηρίου για την θεραπεία ιατρικής πάθησης ή αποκατάστασης της σωµατικής βλάβης λόγω ατυχήµατος, να µην εµπίπτουν µέσα στις Εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου και να έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι του Συµβολαίου Οι προβλεπόµενες παροχές θα καταβάλλονται στο νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας. Όπου τα έξοδα νοσηλείας έχουν γίνει σε συνάλλαγµα το ποσό θα µετατρέπεται στο επίσηµο νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε την επίσηµη τιµή του νοµίσµατος την ηµεροµηνία καταβολής της αποζηµίωσης. Εθνική και Υγεία Σελίδα 9 από 25

10 Αποδειχτικά Στοιχεία Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, είναι τα ακόλουθα: Οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιµολόγια παροχής υπηρεσιών των νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και των ιατρών Οι πρωτότυπες βεβαιώσεις άλλου ασφαλιστικού φορέα από τις οποίες εµφαίνεται ότι παρακρατήθηκαν από αυτόν (τον Φορέα), οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιµολόγια, βάσει των οποίων κατεβλήθη στον δικαιούχο, µέρος της δαπάνης των εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης, έστω και αν αυτό χαρακτηρισθεί ως επίδοµα Οι πρωτότυπες αποδείξεις και τιµολόγια φαρµακείων, Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας Αν ο Ασφαλισµένος νοσηλευθεί σε ηµόσιο Νοσοκοµείο εντός της επικράτειας της Κυπριακής ηµοκρατίας και η Εταιρία δεν καταβάλλει για τη νοσηλεία αυτή έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης είτε επειδή αυτά καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από άλλο ασφαλιστικό φορέα είτε επειδή ο Ασφαλισµένος παραιτήθηκε από το δικαίωµα είσπραξης εξόδων νοσηλείας από την Εταιρία, η Εταιρία θα καταβάλλει στον Ασφαλισµένο το προβλεπόµενο στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου (Καλύψεις και Παροχές) του παρόντος Ασφαλιστηρίου Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας, κατά νοσηλεία Το Ηµερήσιο Επίδοµα Νοσηλείας προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% στην περίπτωση χειρουργικής επέµβασης, για όλες τις ηµέρες νοσηλείας ή στην περίπτωση νοσηλείας σε µονάδα εντατικής παρακολούθησης και µόνον για τις ηµέρες παραµονής του σ αυτήν Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται αν η ίδια η Εταιρία έχει καταβάλλει µέρος των εξόδων νοσηλείας σε εκτέλεση των όρων άλλου Ασφαλιστηρίου συµβολαίου ιαδοχικές Νοσηλείες ύο ή περισσότερες νοσηλείες του Ασφαλισµένου συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν εξόδων επείγουσας προς νοσηλεία µεταφοράς ασθενούς, οι οποίες οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές που προήλθαν από αυτήν, θα θεωρούνται από την Εταιρία ως µία νοσηλεία, εκτός αν απέχουν µεταξύ τους περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες. 3. Αίτηση για Ασφάλιση 3.1. Η αρχική Ατοµική / Οικογενειακή Αίτηση όπως και κάθε επόµενη Αίτηση ατόµων προτεινοµένων για ασφάλιση πρέπει να υποβάλλονται στο ειδικό γι αυτό το σκοπό έντυπο της Εταιρίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να εξετάζει µε δικά της έξοδα και µε δικούς της γιατρούς κάθε υποψήφιο που έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση - χωρίς να υποχρεώνεται να αιτιολογήσει την απόφασή της ή να την δεχθεί µε οποιουσδήποτε όρους κρίνει απαραίτητους Η είσπραξη ασφαλίστρων πριν την αποδοχή της αίτησης ασφάλισης δεν συνιστά αποδοχή της υποβληθείσας Αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η Εταιρία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που εισπράχθηκε αφού προηγουµένως αφαιρέσει τυχόν έξοδα που πραγµατοποίησε για διεξαγωγή οποιωνδήποτε ιατρικών και άλλων εξετάσεων 4. Υποχρεώσεις Ασφαλισµένου / Συµβαλλοµένου 4.1. Όταν γίνεται η αίτηση για ασφάλιση ο Ασφαλισµένος έχει υποχρέωση να περιγράψει µε σαφήνεια και ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες εργασίας του και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα, για να εκτιµήσει σωστά η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Αυτά τα στοιχεία, περιλαµβάνονται στο ειδικό έντυπο Αίτησης για Ασφάλιση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού του συµβολαίου Ο Συµβαλλόµενος οφείλει να καταβάλλει τα Ασφάλιστρα που οφείλει στην Εταιρία σύµφωνα µε τον τρόπο πληρωµής που έχει συµφωνηθεί µεταξύ Εταιρίας και Συµβαλλόµενου. Η έγκαιρη πληρωµή των ασφαλίστρων αποτελεί υποχρέωση του Συµβαλλοµένου και η Εταιρία δεν είναι υποχρεωµένη να τον υπενθυµίζει για οποιαδήποτε οφειλή του. Η πληρωµή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση απόδειξης από την Εταιρία υπογραµµένη από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της. Σε περίπτωση πληρωµής των ασφαλίστρων µέσω Τραπεζικής Εντολής ή Αυτόµατης Τραπεζικής Χρέωσης η πληρωµή του ασφαλίστρου αποδεικνύεται µόνο µε πίστωση από την Τράπεζα του Συµβαλλοµένου του τραπεζικού λογαριασµού της Εταιρίας. 5. Εξαιρέσεις 5.1. εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος που προξενήθηκε, άµεσα ή έµµεσα, αποκλειστικά ή µερικά από: Την συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε πτήσεις µε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή ελικόπτερο καθώς και µε αιωρόπτερα ή αερόστατα. ιευκρινίζεται ότι καλύπτονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας κάλυψης περιστατικά που θα συµβούν όταν, ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισµένων γραµµών εναέριων συγκοινωνιών ή επιβάτης ειδικών πτήσεων µε ναύλο (Charters). Επίσης σύµφωνα µε την παρούσα Εθνική και Υγεία Σελίδα 10 από 25

11 κάλυψη θα καλύπτονται οποιαδήποτε περιστατικά που θα συµβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιακών καθηκόντων του ασφαλισµένου Την απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του αυτόχειρα εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης εξ αιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος, κατά τη διάρκεια: Συµµετοχής του Ασφαλισµένου, γενικά σε ερασιτεχνικές αθλητικές συναντήσεις (αγώνες ή προπονήσεις) αναγνωρισµένων αθλητικών σωµατίων Συµµετοχής του Ασφαλισµένου, ειδικά ερασιτεχνικές αθλητικές συναντήσεις πυγµαχίας και πάλης (αγώνες ή προπονήσεις) Συµµετοχής του Ασφαλισµένου σε ερασιτεχνικές αυτόνοµες καταδύσεις Συµµετοχής του Ασφαλισµένου σε αγώνες, συναγωνισµούς, διαγωνισµούς, ακροβασίες µε µηχανικά µέσα (αυτοκίνητα, µοτοσικλέτες κλπ.). ιευκρινίζεται ότι θα καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος µόνο εάν εµπίπτουν στο πλαίσιο των επαγγελµατικών καθηκόντων του ασφαλισµένου εν θεωρούνται ενδονοσοκοµειακά και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται έξοδα που αφορούν σε κάθε θεραπεία, εξέταση ή ιατρική πράξη που είναι δυνατό να γίνει εξωνοσοκοµειακά χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ασφαλισµένου εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης από οποιαδήποτε αιτία που σχετίζονται ολικά ή µερικά άµεσα ή έµµεσα µε µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες, καταστάσεις ή θεραπείες : Συγγενείς παθήσεις, γενετικές παθήσεις, καθώς και σε προϋπάρχουσες του παρόντος Ασφαλιστηρίου παθήσεις ή σωµατικές βλάβες καθώς και υποτροπές και επιπλοκές τους για τα οποία δόθηκε φαρµακευτική αγωγή, συµβουλή ή θεραπεία ή υπήρχαν συµπτώµατα, ή ήταν γνωστό ή λογικά έπρεπε να ήταν γνωστό στον Ασφαλισµένο, είτε είχε διαγνωστεί είτε όχι πριν την έναρξη της ασφάλισης που δεν δηλώθηκαν κατά της σύναψη του Ασφαλιστηρίου. ιευκρινίζεται ότι προϋπάρχουσες παθήσεις ή σωµατικές βλάβες θα καλύπτονται νοουµένου ότι ο αριθµός των κυρίως ασφαλισµένων µελών θα υπερβαίνει τα Άµεσες ή έµµεσες συνέπειες επιδηµιών που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, πληµµύρα ή άλλες φυσικές καταστροφές µεγάλης έκτασης Οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις, φαρµακευτική αγωγή ή θεραπεία σχετική µε τη γονιµοποίηση (ενδεικτικά αναφέρεται η εξωσωµατική γονιµοποίηση) και τα επακόλουθα ή τις επιπλοκές τους Οποιαδήποτε έξοδα σχετίζονται µε εγκυµοσύνη και τοκετό ιανοητικές, ψυχικές, νευρικές, νευροφυτικές διαταραχές, νευρώσεις, επιληπτικές κρίσεις, βουλιµία, ανορεξία, άπνοια ύπνου και ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες, εκούσια λήψη φαρµάκων χωρίς συνταγή Ιατρού, χρήση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων καθώς και κατάχρησης οινοπνευµατωδών ποτών. ιάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος ή απόπειρα αυτοκτονίας, αλκοολισµό συµπεριλαµβανοµένης και της αλκοολικής ηπατοπάθειας ιαγνωστικές εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας η οποία καλύπτεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας κάλυψης και δεν έχουν σχέση µε την αιτία για την οποία έγινε αυτή Γενικές ιατρικές εξετάσεις (check-up) Ανάρρωση, θεραπείες ανάπαυσης και γηριατρική θεραπεία Πάσης φύσεως θεραπείες ή χειρουργικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας Επεµβάσεις πλαστικής χειρουργικής και γενικά επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται από πλαστικούς ή αισθητικούς χειρουργούς, εκτός εάν αυτές επιβάλλονται για την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήµατος το οποίο καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρία γραπτώς και έχει αναγνωριστεί από αυτήν έστω και χωρίς αξίωση για αποζηµίωση και αποδεικνύεται ακτινογραφικά ή µε άλλες εργαστηριακές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή θα πρέπει να παρέχεται µέσα σε διάστηµα 6 (έξι) µηνών από το ατύχηµα Οδοντιατρική ή χειρουργική θεραπεία στα δόντια, φατνία και ούλα εκτός και αν η θεραπεία είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος το οποίο µπορεί να αποδειχτεί µε ακτινογραφίες ή µε άλλο τρόπο θεραπεία του συνδρόµου κροταφογναθικής αρθρώσεως ΤΜJ δεν καλύπτεται, έστω και αν η θεραπεία είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος Σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), καθώς και στις επιπλοκές του Έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνιτών προσθετικών τµηµάτων του σώµατος, διορθωτικών συσκευών και υποβοηθητικών της λειτουργίας αυτών µηχανηµάτων Κατ εξαίρεση, καλύπτονται αποκλειστικά και µόνο τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης µοσχεύµατος κερατοειδούς, ενδοφακού, µοσχεύµατος αρτηριών βαλβίδας καρδιάς, βηµατοδότη, απεινιδωτού και υλικών οστεοσύνθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη, συνεπεία ατυχήµατος ή ασθενείας που συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου και νοουµένου ότι προηγηθεί η εκ των προτέρων έγκριση της Εταιρίας. Εθνική και Υγεία Σελίδα 11 από 25

12 Αφαίρεση σπίλων, εκτός αν αποδεικνύεται κακοήθεια κατόπιν ιστολογικής εξέτασης. Σε περίπτωση που η αφαίρεση θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία Laser τότε θα πρέπει να προηγηθεί ιστολογική εξέταση που να αποδεικνύει την κακοήθεια Θεραπεία ή εγχείρηση για την διόρθωση οφθαλµικών διαθλαστικών ανωµαλιών ή της ακουστικής οξύτητας εκτός εάν είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος Θεραπεία που σχετίζεται µε αλλαγή φύλου ή απαιτείται άµεσα ή έµµεσα στα πλαίσια αυτής καθώς και θεραπεία ανικανότητας ή σεξουαλικής δυσλειτουργίας ή των συνεπειών τους Νοσηλεία σε νοσοκοµείο για αποκατάσταση µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου: κάτι τέτοιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της θεραπείας και διενεργείται από ιατρό µε ειδίκευση στην αποκατάσταση, και διενεργείται σε αναγνωρισµένο νοσοκοµείο ή µονάδα αποκατάστασης, και τα έξοδα έχουν εγκριθεί από την Εταιρία, γραπτώς, πριν την έναρξη της αποκατάστασης Χρεώσεις για Ειδική Νοσηλεία στο νοσοκοµείο, εκτός αν η Εταιρία έχει εκ των προτέρων συµφωνήσει ότι είναι κατάλληλη και απαραίτητη Χρεώσεις για ιαµατικά λουτρά, κλινικές φυσικής θεραπείας, παραµονής ή θεραπείας σε κέντρα αποκατάστασης, αναρρωτήρια, λουτροπόλεις, κέντρα υδατοθεραπείας ή άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις, ακόµη και αν έχουν καταγραφεί ως νοσοκοµεία Έξοδα τα οποία προέρχονται από µη αναγνωρισµένη ιατρική πρακτική στην Κύπρο και/ή έξοδα που προέκυψαν µετά από αίτηµα του ασφαλισµένου Έξοδα για αγορά ιατρικών βοηθηµάτων, τεχνητών µελών και συσκευών σχετικά µε τακτική ή µακροχρόνια αιµοκάθαρση και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Χρεώσεις που αφορούν την ετοιµασία Ιατρικών Εκθέσεων ή για τη συµπλήρωση των εντύπων απαίτησης ή αίτησης για ασφάλιση ή οποιουδήποτε µέρους τους Θεραπεία για την αντιµετώπιση καθυστέρησης ανάπτυξης σε παιδιά, είτε είναι φυσική είτε ψυχολογική είτε αφορά µαθησιακές δυσκολίες Θεραπεία η οποία δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι αποτελεσµατική ή βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο (Πειραµατική Θεραπεία). Ωστόσο, η Εταιρία θα πληρώσει αν, πριν από την έναρξη της θεραπείας, αποδειχθεί ότι αυτή αναγνωρίζεται ως κατάλληλη από εξουσιοδοτηµένο ιατρικό οργανισµό και η Εταιρία συµφωνήσει µε τον Ιατρό αναφορικά µε την αµοιβή του Θεραπεία που αφορά σε Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενες Ασθένειες, όπως είναι, αλλά χωρίς να περιορίζεται στα χλαµύδια, στον έρπη των γεννητικών οργάνων, στην σύφιλη, στη γονόρροια ή στις συνέπειές τους εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης για το πρώτο έτος της ασφάλισης εκτός και αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά που οφείλονται σε : Ρευµατικές, εκφυλιστικές παθήσεις των οστών και των αρθρώσεων Νοσηλείες που αφορούν παθήσεις µηνίσκου και συνδέσµων, κήλη µεσοσπονδυλίου δίσκου, ρήξη ινώδους δακτυλίου και στις επιπλοκές εκτός εάν προέρχονται από ατύχηµα Αιµορροΐδες, ραγάδα δακτυλίου, κιρσούς καθώς και σε ρινικό διάφραγµα και στις επιπλοκές τους εν καλύπτονται έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης, για τις 90 πρώτες ηµέρες της ασφάλισης ή της επαναφοράς της σε ισχύ που οφείλονται σε θεραπεία ή εγχείρηση των αµυγδαλών ή των αδενοειδών εκβλαστήσεων, κάθε φύσεως κήλες, καθώς και των γεννητικών οργάνων εκτός και αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά εν καλύπτονται τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης που εισέπραξε ο Ασφαλισµένος από οποιοδήποτε φορέα εν καλύπτονται τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης που αφορούν σε χρεώσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα ποσά εκείνα που κατά την άποψη της Εταιρίας αποτελούν λογικές και συνήθεις χρεώσεις για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα εν καλύπτονται οποιαδήποτε έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης που πραγµατοποιήθηκαν ή που είχαν γενεσιουργό αιτία οποιαδήποτε περίοδο για την οποία το ασφάλιστρο δεν ήταν πληρωµένο εντός της περιόδου χάριτος που αναφέρεται στο άρθρο 10. Η είσπραξη του ασφαλίστρου σε µεταγενέστερη περίοδο δεν αναιρεί κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις την εξαίρεση αυτή. 6. Υποχρεώσεις Σε Περίπτωση Νοσηλείας 6.1. Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί γραπτώς την Εταιρία πριν από κάθε προγραµµατισµένη εισαγωγή του ιδίου ή κάποιου από τα καλυπτόµενα Εξαρτώµενα Πρόσωπα σε Νοσοκοµείο / Κλινική. Ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έγγραφη αναγγελία για την εισαγωγή του ιδίου ή κάποιου από τα Εξαρτώµενα Πρόσωπα σε νοσοκοµείο, οπωσδήποτε εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος ή της επέλευσης της. Η ενηµέρωση της Εταιρίας πρέπει να γίνεται σε περίπτωση προγραµµατισµένης νοσηλείας πριν από την εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσηλευτήριο και σε κάθε Εθνική και Υγεία Σελίδα 12 από 25

13 περίπτωση οπωσδήποτε πριν από την έξοδό του από αυτό. Αν η Εταιρία δεν λάβει την ειδοποίηση µέσα στην προθεσµία αυτή απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση που απορρέει από το παρόν ασφαλιστήριο εκτός αν ο Ασφαλισµένος ή ο Συµβαλλόµενος αποδείξουν ότι εµποδίστηκε η εµπρόθεσµη δήλωσή τους από αντικειµενικές δυσκολίες και ότι την πραγµατοποίησαν µόλις ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες αυτές, η δε Εταιρία είχε την ευχέρεια να διαπιστώσει τα πραγµατικά περιστατικά του ατυχήµατος ή της ασθένειας Ο Ασφαλισµένος ή και ο Συµβαλλόµενος, υποχρεούνται να εξουσιοδοτούν την Εταιρία για έλεγχο, µε οποιοδήποτε εντεταλµένο όργανό της, του πλήρους ιατρικού του φακέλου. Προς τούτο, ο Ασφαλισµένος ή και ο συµβαλλόµενος, εξουσιοδοτούν την Εταιρία να λαµβάνει γνώση κάθε ιατρικού εγγράφου που έχει σχέση µε την υγεία του Ασφαλισµένου και επιπλέον υποχρεούνται να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλει στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες επέλευσης του κινδύνου που ζητάει η Εταιρία Τα έξοδα για τη συγκέντρωση και την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων της αποζηµίωσης βαραίνουν τον Ασφαλισµένο. Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι επίσηµα και τα τιµολόγια ή οι αποδείξεις πρωτότυπα. Στη περίπτωση δε που προέρχονται από το εξωτερικό να είναι επικυρωµένα από την Προξενική Αρχή Στην περίπτωση νοσηλείας Ασφαλισµένου εκτός Κύπρου ο Ασφαλισµένος ή και ο συµβαλλόµενος υποχρεούνται να προσκοµίσουν: τα πρωτότυπα αποδεικτικά έγγραφα των εξόδων νοσηλείας και τα δικαιολογητικά νοσηλείας και επίσηµη µετάφρασή τους (στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά). Όλα τα πιο πάνω αναφερόµενα αποδεικτικά µαζί µε το έντυπο απαίτησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία εντός 45 ηµερών από την ηµεροµηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. Τυχόν παραβίαση του ορίου αυτού θα συνεπάγεται την ακυρότητα της απαίτησης. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα διορισµού του δικού της Ιατρού προκειµένου να ερευνήσει για την εκτίµηση της αποζηµίωσης. Με την καταβολή της αποζηµίωσης όλα τα στοιχεία και τα παραστατικά που υποβλήθηκαν γίνονται ιδιοκτησία της Εταιρίας. 7. Παύση Ισχύος Tου Παρόντος Ασφαλιστηρίου Το παρόν ασφαλιστήριο παύει να ισχύει χωρίς καµιά ειδοποίηση όταν επέλθει µια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 7.1. Αν δεν καταβληθεί το οφειλόµενο ασφάλιστρο για το παρόν ασφαλιστήριο Προκειµένου για παιδιά που ασφαλίζονται ως εξαρτώµενα µέλη, το παρόν ασφαλιστήριο παύει να ισχύει στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου που έπεται την δέκατη όγδοη (18η) ή την εικοστή πέµπτη (25η) επέτειο της γέννησής τους αν πρόκειται για φοιτητές σε αναγνωρισµένες σχολές δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή από την ηµεροµηνία που θα παντρευτούν εάν προηγείται της δέκατης όγδοης (18ης) ή της εικοστής πέµπτης (25ης) επετείου της γέννησής τους ανάλογα µε την περίπτωση Ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για το παρόν ασφαλιστήριο µετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της ισχύος του, δεν δηµιουργούν καµία υποχρέωση για την Εταιρία, παρά µόνο για άτοκη επιστροφή τους. 8. ιάρκεια του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου-Ανανεώσεις: 8.1. Το παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο έχει ετήσια διάρκεια µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Συµβολαίου. Το Ασφαλιστήριο αυτό ανανεώνεται σε κάθε επέτειο και για χρονικό διάστηµα ενός έτους δεδοµένου ότι το ασφαλιστικό σχέδιο εξακολουθεί να προσφέρεται και εφόσον η Ασφαλιστική Σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί εγγράφως είτε από την Εταιρία είτε από τον Συµβαλλόµενο Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να µην ανανεώσει το Ασφαλιστήριο χωρίς καµιά ειδοποίηση ή/και περίοδο χάριτος στις παρακάτω περιστάσεις: Αν δεν πληρωθούν τα ασφάλιστρα σύµφωνα µε το άρθρο Ο Συµβαλλόµενος ή/και ο Ασφαλισµένος έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις ή έχουν αποκρύψει περιστατικά τα οποία αν ήταν γνωστά κατά την υποβολή της αίτησης η Εταιρία δεν θα αναλάµβανε τον κίνδυνο ή θα τον αναλάµβανε υπό όρους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των κανονισµών, των παροχών και ασφαλίστρων του προγράµµατος και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ στην ηµεροµηνία ανανέωσης του. 9. Ασφάλιστρα Και Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου Του Παρόντος Ασφαλιστηρίου Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται στην Εταιρία κατά τον εγγράφως συµφωνηθέντα τρόπο και συχνότητα στην αρχή κάθε περιόδου ασφάλισης. Παρέχεται περίοδος χάριτος δεκατεσσάρων (14) ηµερών (χωρίς χρέωση τόκων) για την πληρωµή οφειλοµένων ασφαλίστρων µε εξαίρεση το πρώτο ασφάλιστρο Σε κάθε επέτειο του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο µε βάση την νέα Κατάσταση Ασφαλισµένων. Εθνική και Υγεία Σελίδα 13 από 25

14 9.2. Σε κάθε επέτειο του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωµα πρόσθετης αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου, εφ όσον µεταβληθούν οι αναλογιστικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό του αρχικού ασφαλίστρου. Η Εταιρία δύναται να αναστείλει µέρος ή ολόκληρη την αναπροσαρµογή αυτή προς όφελος του Συµβαλλοµένου, διατηρώντας όµως το δικαίωµα να την εφαρµόσει συσσωρευτικά, κατά την κρίση της, σε µεταγενέστερη επέτειο. 10. Απαλλαγή Της Εταιρίας Η Εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της για την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης αν ο Ασφαλισµένος: Έκανε ψευδή δήλωση ή αποσιώπησε γνωστά σε αυτόν περιστατικά, τέτοια που η Εταιρία αν τα γνώριζε δε θα προέβαινε στην ασφάλιση ή δεν θα την αποδεχόταν µε τους ίδιους όρους Μόνος του ή σε συνεργασία µε άλλους προσπαθήσει µε απάτη / δόλο να λάβει αποζηµίωση, από την Εταιρία εν δήλωσε οποιαδήποτε µεταβολή ή αλλαγή, που αφορά τα στοιχεία που ο Ασφαλισµένος γνώρισε στην Εταιρία µε την Αίτηση για Ασφάλιση και µεγαλώνει τους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλιση Αρνείται η παραλείπει να υποβληθεί σε εξέταση από ιατρό(ους) της Εταιρίας Αρνείται να προσκοµίσει εκθέσεις, πιστοποιητικά και πληροφορίες που ζητούνται από την Εταιρία. 11. Υποκατάσταση Σε περίπτωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης, ο Ασφαλισµένος εκχωρεί το δικαίωµα να διεκδικήσει τα νόµιµα από κάθε τρίτο πρόσωπο που ευθύνεται για την επέλευση της ζηµιάς. Ο Συµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος εκχωρούν στην Εταιρία κάθε σχετικό δικονοµικό δικαίωµα και παρέχουν στην εταιρία κάθε δυνατή υποστήριξη στην περίπτωση που η Εταιρία εξασκήσει το δικαίωµα τηs υποκατάστασης. 12. Το Ασφαλιστήριο Το ασφαλιστήριο αυτό µαζί µε οποιοδήποτε ωφέληµα, πρόσθετη πράξη, την αίτηση του συµβαλλόµενου και τις αιτήσεις των Ασφαλισµένων, αν υπάρχουν, τα ιατρικά ερωτηµατολόγια και τις ιατρικές εκθέσεις, αν υπάρχουν, αποτελούν τη συνολική σύµβαση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και θα πρέπει να θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου ισχύει µόνον αν είναι έγγραφη και φέρει την υπογραφή και σφραγίδα της σχετικής πράξης από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της Εταιρίας Σε κάθε ηµεροµηνία ανανέωσης η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου χωρίς άλλη συγκατάθεση εκ µέρους του Ασφαλισµένου. Το ασφαλιστήριο αυτό διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους Νόµους της Κυπριακής ηµοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που απορρέει από την παρούσα Σύµβαση, αρµόδια είναι τα ικαστήρια της Κυπριακής ηµοκρατίας. Εφόσον προκύψει κάποια σύγκρουση µεταξύ των όρων της Σύµβασης αυτής και των Νόµων της Κυπριακής ηµοκρατίας οι οποίοι αποκτούν ισχύ µετά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Σύµβασης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα διαφοροποίησης των όρων της Σύµβασης αυτής από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νόµων αυτών νοουµένου ότι θα δοθεί γραπτή ενηµέρωση στον ιδιοκτήτη του συµβολαίου τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. 13. Υποβολή Παραπόνων Σε περίπτωση που είτε ο Συµβαλλόµενος είτε ο Ασφαλισµένος δεν είναι ικανοποιηµένοι για οποιοδήποτε λόγο από την Εταιρία, η Εταιρία επιθυµεί να το γνωρίζει. Η Εταιρία οφείλει όπως εξετάζει και απαντά µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα όλα τα έγγραφα παράπονα που αποστέλλονται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας µε παραλήπτη τον Λειτουργό Παραπόνων της Εταιρίας. Εξέταση παραπόνων από την Εταιρία προϋποθέτει απαραίτητα την έγγραφη υποβολή τους, πλήρη στοιχεία του παραπονούµενου καθώς και του Ασφαλιστηρίου και πλήρη περιγραφή των περιστάσεων που οδήγησαν τον παραπονούµενο στην υποβολή παραπόνου. Οι όροι της πιο πάνω παραγράφου δεν επηρεάζουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωµα του Συµβαλλόµενου ή του Ασφαλισµένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Εθνική και Υγεία Σελίδα 14 από 25

15 Ωφέληµα Εξωνοσοκοµειακής Περίθαλψης Το ωφέληµα αυτό περιλαµβάνεται στο Ασφαλιστήριο και έχει ισχύ µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. 1. Παροχές Το Ωφέληµα καλύπτει τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος από τον Ασφαλισµένο και τα εξαρτώµενα απ αυτόν πρόσωπα (εφόσον συµπεριλαµβάνονται στην ασφάλιση) για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη τους σαν εξωτερικοί ασθενείς στην Κύπρο. Καλύπτει επίσης τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα που πραγµατοποιούνται στο εξωτερικό νοουµένου ότι το καλυπτόµενο πρόσωπο ευρίσκεται σε επαγγελµατικό ταξίδι ή διακοπές, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) µέρες κάθε ταξίδι. Η κάλυψη που παρέχει το Ωφέληµα είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών του και η αποζηµίωση είναι ίση µε το Ποσοστό Αποζηµίωσης των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωρισµένων εξόδων που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών Φάρµακα Το Ωφέληµα καλύπτει τα έξοδα για φάρµακα που χορηγούνται κατόπιν συνταγής ιατρού και που είναι απαραίτητα για την θεραπεία συγκεκριµένης πάθησης σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές και µε ανώτατο όριο ετησίως το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ακτινογραφίες / Αναλύσεις Το Ωφέληµα καλύπτει τα αναγνωρισµένα / λογικά και αναγκαία έξοδα µετά από παραπεµπτικό του θεράποντα ιατρού που ασκεί νόµιµα το ιατρικό επάγγελµα για ακτινογραφίες / αναλύσεις που έχουν άµεση σχέση µε την κύρια αιτία της πάθησης. Η κάλυψη που παρέχεται είναι σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές του παρόντος και µε ανώτατο όριο ετησίως το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Ιατρικές Επισκέψεις Το Ωφέληµα καλύπτει τις ιατρικές επισκέψεις που γίνονται στην Κύπρο και Εξωτερικό σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές και µε ανώτατο όριο για κάθε ιατρική επίσκεψη το ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών Οδοντιατρικά Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτει τα έξοδα για τις οδοντιατρικές θεραπείες υπηρεσίες που αναφέρονται στο πίνακα παροχών και η αποζηµίωση είναι ίση µε το ποσοστό κάλυψης, µε µέγιστη καταβαλλόµενη αποζηµίωση στο µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών Οφθαλµιατρικά Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτει τα έξοδα για τις οφθαλµιατρικές θεραπείες υπηρεσίες που αναφέρονται στο πίνακα παροχών και η αποζηµίωση είναι ίση µε το ποσοστό κάλυψης, µε µέγιστη καταβαλλόµενη αποζηµίωση στο µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών Γυναικολογικά Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το ωφέληµα καλύπτει τα αναγκαία λογικά και συνήθη έξοδα που αφορούν σε γενικές γυναικολογικές παθήσεις µε βάση το ποσοστό κάλυψης που αναφέρεται στο πίνακα παροχών και µε µέγιστη καταβαλλόµενη αποζηµίωση στο µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών Γενικές Ιατρικές Εξετάσεις Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το Ωφέληµα αυτό καλύπτει µόνο τον Ασφαλισµένο υπάλληλο και σύζυγο του Συµβαλλοµένου. Οι Γενικές Ιατρικές Εξετάσεις (Check up) όπως αυτές περιγράφονται στο Πίνακα Παροχών µπορούν να πραγµατοποιηθούν µια µόνο φορά κάθε ασφαλιστικό έτος για τον κάθε ένα από τους Ασφαλισµένους υπαλλήλους και συζύγους του Συµβαλλόµενου αποκλειστικά σε Ιατρικούς συνεργάτες της Εταιρείας Άλλα Εµβολιασµοί Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το ωφέληµα καλύπτει ένα ποσοστό (%) του κόστους των αναγκαίων εµβολιασµών για κάθε ασφαλισµένο παιδί το οποίο αναγράφεται στον πίνακα παροχών και µε µέγιστο ποσό αποζηµίωσης ανά εµβόλιο το µέγιστο ποσό που αναφέρεται στο πίνακα παροχών. Εθνική και Υγεία Σελίδα 15 από 25

16 Φυσιοθεραπεία Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Το ωφέληµα προσφέρει κάλυψη για φυσιοθεραπεία άλλη από αυτή που έπεται ορθοπεδικής επέµβασης και νοουµένου ότι η εν λόγω φυσιοθεραπεία συστήνεται ως απαραίτητη από ορθοπεδικό. Το ποσοστό κάλυψης του κόστους της φυσιοθεραπείας, το µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό ανά φυσιοθεραπευτική επίσκεψη και το ανώτατο ετήσιο όριο για το ωφέληµα αυτό αναφέρονται στο πίνακα παροχών. Τεστ PSA Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτεται το κόστος για τη διενέργεια µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος Τεστ PSA µε µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. Τεστ Παπανικολάου Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτεται το κόστος για τη διενέργεια µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος Τεστ Παπανικολάου µε µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. Τεστ Μαστογραφίας Το ωφέληµα ισχύει µόνο εάν αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Καλύπτεται το κόστος για τη διενέργεια µια φορά ανά ασφαλιστικό έτος Τεστ µαστογραφίας µε µέγιστο καταβαλλόµενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα παροχών. 2. Αφαιρετέο Ποσό - Deductible Από τα πραγµατοποιηθέντα και αναγνωρισµένα έξοδα του ασφαλισµένου και των εξαρτωµένων µελών, (εφόσον καλύπτονται από το παρόν Ωφέληµα), αφαιρείται το ετήσιο ποσόν που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών. Νοείται ότι περιστατικά που οφείλονται στην ίδια ασθένεια ή ατύχηµα και δεν απέχουν µεταξύ τους τριάντα (30) µέρες θεωρούνται σαν ένα και το αυτό περιστατικό. 3. Ποσοστό Αποζηµίωσης Το ποσοστό του συνόλου των πραγµατοποιηθέντων και αναγνωρισµένων εξόδων του ασφαλισµένου και των εξαρτωµένων µελών αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το Αφαιρετέο Ποσό, (εφόσον καλύπτονται από το παρόν Ωφέληµα) που θα καταβάλλεται από την Εταιρεία. 4. Υποβολή Απαιτήσεων Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της κάλυψης του, ο Ασφαλισµένος ή κάποιο από τα εξαρτώµενα µέλη του (εφ όσον συµπεριλαµβάνονται στην ασφάλιση), ή προσβληθεί από ασθένεια ή πάθει ατύχηµα και συνεπεία τούτου πραγµατοποίησε ιατροφαρµακευτικές δαπάνες εκτός Νοσοκοµείου ή Κλινικής η Εταιρεία θα καταβάλει µετά την προσκόµιση προς αυτήν όλων των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται, πρωτότυπες/ νοµότυπες αποδείξεις πληρωµής και τιµολόγια καθώς επίσης και της υποβολής γραπτής αναγγελίας, όλα τα καλυπτόµενα έξοδα σύµφωνα µε το άρθρο Παροχές του παρόντος Ωφελήµατος. Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας από τον Ασφαλισµένο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποίησε τις ιατροφαρµακευτικές δαπάνες, διαφορετικά η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να τα αποδεχθεί και να πληρώσει οιονδήποτε ποσό. 5. Μη Καλυπτόµενα Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα Το παρόν Ωφέληµα δεν καλύπτει έξοδα που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 5.1. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check-up) ή εξετάσεις ρουτίνας, εµβολιασµούς, Τεστ Παπανικολάου ή προληπτικές θεραπείες εφόσον δεν αναφέρονται στον πίνακα συµβολαίου Έξοδα που καταβάλλονται από οποιονδήποτε οργανισµό κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης Έξοδα αγοράς γυαλιών, ή φακών επαφής (εφόσον δεν αναφέρονται στον πίνακα συµβολαίου) και ακουστικών βαρηκοΐας Οφθαλµολογικές εξετάσεις ρουτίνας, έλεγχος όρασης, έλεγχος ακοής κλπ Έξοδα για την αγορά καλλυντικών, όλων των ειδών σαπούνια, προϊόντα για την περιποίηση µαλλιών, αντισηπτικά προϊόντα, καθώς επίσης και έξοδα για οποιαδήποτε µορφής αλλεργίας Έξοδα για την αγορά όλων των ειδών βιταµινών και παιδικών τροφών Οδοντιατρική θεραπεία, εφόσον δεν αναφέρεται στον πίνακα συµβολαίου, εκτός της απαραίτητης για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης από ατύχηµα. Εξαιρούνται επίσης όλα τα φάρµακα που χορηγούνται για την θεραπεία δοντιών και των ούλων. Εθνική και Υγεία Σελίδα 16 από 25

17 5.8. ερµατολογικά προϊόντα για κοσµητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και προϊόντα που έχουν σχέση µε την ακµή οποιασδήποτε µορφής Έξοδα για την θεραπεία αλκοολισµού και επακόλουθα του, χρήση ναρκωτικών και θεραπεία απεξάρτησης των, σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) Έξοδα θεραπείας νευρολογικών, ψυχιατρικών παθήσεων, διανοητικών διαταραχών, κατάθλιψης / αγχώδους συνδροµής καθώς επίσης και επακόλουθα τους, συγγενείς παθήσεις, επιληπτικές κρίσεις Έξοδα για σωµατικές βλάβες που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα σε απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του παθόντος Έξοδα εγκυµοσύνης, αποβολής, απόξεσης καθώς επίσης και για τυχόν επιπλοκές ή επακόλουθα τους Φαρµακευτική αγωγή ή θεραπεία σχετική µε την στειρότητα ή την γονιµοποίηση Έξοδα για γυναικολογικά προβλήµατα εκτός αν εκδηλώθηκαν έξι (6) µήνες τουλάχιστον µετά την ηµεροµηνία που ίσχυσε η κάλυψη Φυσιοθεραπεία, εφόσον δεν αναφέρεται στον πίνακα συµβολαίου, εκτός της απαραίτητης για επανόρθωση σωµατικής βλάβης από ατύχηµα Έξοδα θεραπείας ρευµατισµών, αρθριτικών, οσφυαλγιών, ισχιαλγιών, µυαλγιών, αυχεναλγιών Έξοδα για προϋπάρχουσες παθήσεις νοουµένου ότι ο αριθµός των κυρίως ασφαλισµένων µελών είναι µικρότερος των Έξοδα θεραπείας των εκ γενετής παθήσεων Έξοδα για θεραπείες οι οποίες ξεφεύγουν από τα πλαίσια της Συµβατικής Ιατρικής Έξοδα χωρίς νοµότυπη εκδοθείσα απόδειξη πληρωµής και τιµολογίου Έξοδα για ορµονικές διαταραχές ή παθήσεις µεταβολισµού Χρεώσεις οι οποίες υπερβαίνουν τα ποσά εκείνα που κατά την άποψη της Εταιρίας αποτελούν λογικές και συνήθεις χρεώσεις για παρόµοια ή συγκρίσιµη θεραπεία ή υπηρεσίες σε άτοµα του ιδίου φύλου και συγκρίσιµης ηλικίας και για παρόµοια ασθένεια ή ατύχηµα 6. Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου και Όρων Του Παρόντος Συµπληρωµατικού Ωφελήµατος 6.1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των κανονισµών, των παροχών και ασφαλίστρων του Ωφελήµατος και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ στην ηµεροµηνία ανανέωσης του Σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα αναπροσαρµόζει το ασφάλιστρο µε βάση την νέα ηλικία του Ασφαλισµένου Σε κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωµα πρόσθετης αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου, εφόσον µεταβληθούν οι αναλογιστικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό του αρχικού ασφαλίστρου Η Εταιρία δύναται να αναστείλει µέρος ή ολόκληρη την αναπροσαρµογή αυτή προς όφελος του Ασφαλισµένου, διατηρώντας όµως το δικαίωµα να την εφαρµόσει σωρευτικά, κατά την κρίση της, σε µεταγενέστερη επέτειο. 7. Τερµατισµός του συµπληρωµατικού ωφελήµατος 7.1. Η ισχύς αυτού του συµπληρωµατικού οφέλους παύει: (α) Με την ακύρωση του βασικού συµβολαίου για οποιοδήποτε λόγο. (β) Καταγγελία του συµπληρωµατικού ωφελήµατος από τον ιδιοκτήτη του συµβολαίου ή την Εταιρία. (γ) Εάν τα οφειλόµενα ασφάλιστρα δεν πληρωθούν εντός της περιόδου χάριτος όπως αυτή ορίζεται στο συµβόλαιο. (δ) Για τον ασφαλισµένο ή το/τη σύζυγό της/του µε την επέτειο του συµβολαίου που ακολουθεί τα εξηκοστά πέµπτα (65α)γενέθλια τους. (ε) Όσο αφορά τα εξαρτώµενα ασφαλισµένα παιδιά, το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο παύει να ισχύει στην επέτειο του ασφαλιστήριου συµβολαίου που ακολουθεί τη δέκατη όγδοη (18η) επέτειο της γέννησής τους ή την εικοστή πέµπτη (25η) επέτειο της γέννησής τους εάν είναι φοιτητές σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή από την ηµέρα του γάµου τους, εάν προηγείται της 18ης ή 25ης επετείου της γέννησής τους ανάλογα µε την περίπτωση. Εάν πληρωθούν οποιαδήποτε ασφάλιστρα για αυτό το συµπληρωµατικό ωφέληµα για οποιοδήποτε λόγο µετά από τη λήξη του συµπληρωµατικού ωφελήµατος, τέτοια πληρωµή ασφαλίστρου σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωση της Εταιρίας εκτός από την επιστροφή του χωρίς τόκο. Εθνική και Υγεία Σελίδα 17 από 25

18 Συµπληρωµατικό Ωφέληµα ιεθνούς Βοήθειας Το Ωφέληµα ισχύει µόνο αν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του Συµβολαίου. Όροι και Πρόνοιες Ασφαλισµένος Συγγενείς Ιατρική αρχή Ιατρική οµάδα Ατύχηµα Ασθένεια Σωµατική προσβολή Ζηµιά Προσωπικό Ατύχηµα ιαχειριστής Γεωγραφικά Όρια Τα Ασφαλιζόµενα πρόσωπα που αναφέρονται στον Πίνακα Συµβολαίου. Μητέρα, πατέρας, αδέλφια, σύζυγος και τα τέκνα του ασφαλισµένου. Κάθε πρόσωπο κάτοχος άδειας ασκήσεως ιατρικής εν ισχύ στην χώρα που βρίσκεται ο ασφαλισµένος. Νοσηλευτική δοµή προσαρµοσµένη σε κάθε ειδική περίπτωση και οριζόµενη από τον ρυθµιστή ιατρό του ιαχειριστή και τον θεράποντα ιατρό. Κάθε ξαφνικό απρόοπτο και βίαιο, περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησής του, που αποτελεί την αιτία µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής που εµποδίζει την οµαλή συνέχιση του ταξιδιού. Κάθε ξαφνική και απρόοπτη αλλοίωση της υγείας διαπιστούµενη από µια αρµόδια ιατρική αρχή και που εµποδίζει την κανονική συνέχιση του ταξιδιού. Τραύµα ή ασθένεια η φύση της οποίας µπορεί να επιφέρει προσβολή στη ζωή του ασθενούς ή να έχει ως συνέπεια µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τη σηµαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του εάν δεν του παρέχεται κατάλληλη νοσηλεία Κάθε περιστατικό επιδεκτικό να επιφέρει την επέµβαση του ιαχειριστή. Κάθε ξαφνικό, απρόοπτο και βίαιο περιστατικό εξωτερικό προς το θύµα, και ανεξάρτητο της θέλησης του, που αποτελεί την αιτία, µιας σοβαρής σωµατικής προσβολής που εµποδίζει την οµαλή συνέχιση του ταξιδιού. Το τρίτο πρόσωπο που η Εταιρεία διορίζει για να διαχειρίζεται για λογαριασµό της το Ωφέληµα ιεθνούς Βοήθειας Οι αναφερόµενες καλύψεις στην παρούσα σύµβαση ισχύουν παγκοσµίως εκτός Κύπρου Παροχές 1. Αποστολή Ιατρού Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, ο ιαχειριστής αναλαµβάνει την εξεύρεση και αποστολή ιατρού για την εξέτασή του. Τα ιατρικά έξοδα (αµοιβή ιατρού, εξετάσεις κ.λ.π.) επιβαρύνουν τον ασφαλισµένο. 2. Υγειονοµική Μεταφορά Σε περίπτωση σοβαρής σωµατικής προσβολής συνέπεια ατυχήµατος ή µιας ξαφνικής ασθένειας του Ασφαλιζόµενου, οι ιατροί του ιαχειριστή αφού έχουν ειδοποιηθεί : Ενηµερώνονται για την κατάσταση του ασθενούς ή του τραυµατία. Συνεργάζονται, εφ όσον παρίσταται ανάγκη, µε τον θεράποντα ιατρό και τον ιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Λαµβάνουν από κοινού τις καλύτερες αποφάσεις ανάλογα µε την κατάσταση του ασθενούς. Εθνική και Υγεία Σελίδα 18 από 25

19 Οι αποφάσεις αυτές είναι δυνατόν να συνεπάγονται την εφαρµογή µίας ή περισσότερων καλύψεων που περιγράφονται κατωτέρω. Η µη δικαιολογηµένη απόρριψη των αποφάσεων αυτών µπορεί να επισύρει την απώλεια του δικαιώµατος στις καλύψεις βοηθείας. Ο ιαχειριστής, εάν παρίσταται ανάγκη αναλαµβάνει, ανάλογα µε την κατάσταση του Ασφαλιζοµένου την οργάνωση και τα έξοδα µεταφοράς αυτού στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, προσαρµοσµένη στις ανάγκες αντιµετώπισης του περιστατικού. Η µεταφορά γίνεται µε αεροσκάφος της γραµµής, ή άλλο κατάλληλο δηµόσιο µεταφορικό µέσο. Σε περίπτωση που η µεταφορά αποδειχθεί ιατρικώς αδύνατη µε αεροσκάφος της γραµµής, θα πραγµατοποιηθεί µε ιδιωτικό αεροσκάφος. 3. Επιστροφή / Επαναπατρισµός Ασθενών Ο ιαχειριστής, σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας του ασφαλισµένου, αναλαµβάνει µετά την σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του στην πλησιέστερη νοσηλευτική µονάδα του τόπου συµβάντος, την οργάνωση και τα έξοδα επιστροφής / επαναπατρισµού του ασφαλισµένου, προς µία νοσηλευτική µονάδα πλησίον του τόπου κατοικίας του στην Κύπρο. Μέσα Μεταφοράς Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιλογή του µέσου µεταφοράς γίνεται από τους ιατρούς του ιαχειριστή και τους θεράποντες ιατρούς και υπαγορεύεται αποκλειστικώς από απόψεως ιατρικής και τεχνικής φύσεως. Η µεταφορά ενεργείται από αεροσκάφος γραµµής, ελικόπτερο ή άλλο πρόσφορο µέσο. Γενικές ιατάξεις Εάν κριθεί αναγκαίο ένας ιατρός εξουσιοδοτηµένος του ιαχειριστή µπορεί να επισκεφθεί τον ασθενή και µαζί µε τον θεράποντα ιατρό να προβεί στην εξέταση για την διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης των εξόδων της υγειονοµικής µεταφοράς. Πλην της περίπτωσης αποδεδειγµένης αδυναµίας ο ασθενής ή το περιβάλλον του οφείλει να έλθει σε επαφή µε την Εθνική ή τον ιαχειριστή το αργότερο εντός τριών ηµερών µετά το ιατρικό συµβάν το οποίο ενδεχοµένως να απαιτεί επαναπατρισµό. Οι εξουσιοδοτηµένοι ιατροί του ιαχειριστή θα πρέπει, πλην αιτιολογηµένης αντίθεσης, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον ασφαλισµένο για την διαπίστωση της κατάστασής του. Ειδικές Εξαιρέσεις στην Κάλυψη Υγειονοµικού Επαναπατρισµού εν καλύπτονται: Οι υγειονοµικές µεταφορές προερχόµενες από οίκους ανάρρωσης, κέντρα ιαµατικών λουτρών για παθήσεις που επέσυραν την παραµονή τους στα ιδρύµατα αυτά. Οι ιατρικές παθήσεις των οποίων η εµφάνιση είναι προβλεπόµενη λόγω του προγενέστερου ατοµικού ιατρικού ιστορικού εν γνώση του ασφαλισµένου. Προϋπάρχουσα, επαναλαµβανόµενη, χρόνια ασθένεια, η κατάσταση της οποίας είναι γνωστή από τον ασφαλισµένο και για την οποία υπόκειται σε θεραπεία. Οι ψυχικές ασθένειες Οι µη δικαιολογηµένες εκτρώσεις λόγω της κατάστασης της υγείας του ασφαλισµένου. Οι συνέπειες κληρονοµικών ανωµαλιών ή πνευµατικών καθυστερήσεων. Οι ιατρικές ή χειρουργικές παθήσεις που µπορούν να νοσηλευτούν ακινδύνως επί τόπου σε βραχύ χρονικό διάστηµα ενώ η µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. Οι παθήσεις εκείνες για τις οποίες µία µεταφορά θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µείζονα κίνδυνο. 4. Επιστροφή / Επαναπατρισµός µετά τη Θεραπεία Ο ιαχειριστής, αναλαµβάνει την οργάνωση και τα έξοδα της επιστροφής στην κατοικία του ασφαλισµένου του οποίου η παραµονή σε νοσηλευτικό ίδρυµα κατόπιν ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας δεν επέτρεψε την επιστροφή του µε τα αρχικώς προβλεπόµενα µέσα και προθεσµίες. 5. Επίσκεψη Συγγενούς Προσώπου Σε περίπτωση που η νοσηλεία του ασφαλισµένου λόγω ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήµατος, διαρκεί περισσότερο από 10 συνεχείς ηµέρες ο ιαχειριστής θέτει στην διάθεση ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισµένου ή οποιοδήποτε άλλου συγγενικού προσώπου οριστεί από τον ίδιο τον ασφαλισµένο, ένα εισιτήριο µετ επιστροφής αεροπορικώς (οικονοµική θέση). Εθνική και Υγεία Σελίδα 19 από 25

20 6. Έξοδα ιαµονής Συγγενούς Προσώπου Ο ιαχειριστής οργανώνει και αναλαµβάνει επίσης τα έξοδα της παραµονής σε ξενοδοχείο µέχρι 3 ηµέρες, και µέχρι του ποσού των 270 Ευρώ συνολικά, ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισµένου ή οποιοδήποτε άλλου συγγενικού προσώπου που µετέβη σύµφωνα µε το άρθρο 5 στον τόπο συµβάντος. (Μόνο τα έξοδα διανυκτέρευσης αναλαµβάνονται) 7. Επαναπατρισµός Σορού Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει, τις επί τόπου διαδικασίες και την άµεση πληρωµή των εξόδων της µεταφοράς, της σορού του ασφαλισµένου που βρήκε το θάνατο από ασθένεια ή ατύχηµα, στο τόπο ταφής του στην Κύπρο µέχρι του ποσού των Ευρώ. Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει τα έξοδα των απαραιτήτων εργασιών ταρίχευσης και τοποθέτησης στο φέρετρο για την µεταφορά. Τα έξοδα ταφής και κηδείας δεν περιλαµβάνονται. Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει και οργανώνει τον επαναπατρισµό της σορού του ασφαλισµένου µόνο εφόσον της µεταβιβάζονται τα απαραίτητα στοιχεία, πληροφορίες και δικαιολογητικά. 8. Αποστολή Μέλους για την Φροντίδα Ανήλικου Τέκνου Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισµένου κατόπιν ατυχήµατος ή ξαφνικής ασθένειας, εφόσον τα συνταξιδεύοντα ανήλικα τέκνα (κάτω των 15 ετών) βρεθούν αβοήθητα στη χώρα του συµβάντος (απουσία ενήλικου συνοδού), ο ιαχειριστής θέτει στη διάθεση ενός συγγενούς προσώπου του ασφαλισµένου ένα εισιτήριο µετ επιστροφής µε αεροπλάνο (οικονοµική θέση) ή άλλο πρόσφορο µέσο, για να αναλάβει τη φροντίδα τους. 9. Αναγγελία για Παροχή Ταξιδιωτικής Βοήθειας Για να µπορέσει να επέµβει ο ιαχειριστής εντός των συντοµότερων προθεσµιών, ο ασφαλισµένος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ αυτού και στην θέση του, θα πρέπει να αναφέρει από το τηλέφωνο, τέλεφαξ : Αριθµό Συµβολαίου / Ονοµατεπώνυµο Ασφαλισµένου Το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του νοσοκοµείου που βρίσκεται ο ασθενής. Το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού. 10. Περιορισµός Επιζήµιων Επιδράσεων Ο ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν αντί αυτού οφείλουν, να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από το ατύχηµα ή ξαφνική ασθένεια από την ώρα του συµβάντος. 11. Εξοφλήσεις Αποζηµιώσεις Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόµενου κινδύνου, ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το κέντρο βοηθείας του ιαχειριστή στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. έσµευση της εταιρίας αποτελεί, σε όλες τις περιπτώσεις, η παροχή των υπηρεσιών του παρόντος, σε είδος µέσω του διεθνούς δικτύου της. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την Εταιρεία ή τον ιαχειριστή, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να παρέχει το δικαίωµα συµφωνίας ή χρήσης υπηρεσιών ή µέσων από οποιονδήποτε τρίτο, ούτε το δικαίωµα απαίτησης του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλισµένος άνευ έγκρισης της Εταιρείας ή του ιαχειριστή. Τυχόν πληρωµές αποζηµιώσεων από τον ιαχειριστή, θα γίνονται στην έδρα της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της ζηµιάς δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην εταιρεία τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την εταιρεία. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η εταιρεία θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος για το ίδιο συµβάν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης και από άλλο ασφαλιστικό φορέα, η εταιρεία µε βάση το ασφαλιστήριο αυτό καταβάλλει µόνο την διαφορά µεταξύ του ποσού που κατεβλήθη από τον φορέα αυτό και του ποσού που ανήλθε η δαπάνη του ασφαλισµένου εντός των ορίων της µέγιστης προβλεπόµενης κάλυψης. Για την είσπραξη της διαφοράς ο ασφαλισµένος υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο αποζηµιώθηκε. Κάθε αποζηµίωση καταβάλλεται σε Ευρώ, του οποίου η αντιστοιχία προς το νόµισµα του κράτους που τυχόν έγινε η δαπάνη υπολογίζεται κατά την ηµέρα που έγινε η δαπάνη από τον ασφαλισµένο και όχι κατά την ηµέρα καταβολής της αποζηµίωσης από την Εταιρεία, µε βάση την τιµή αγοράς ξένων χαρτονοµισµάτων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Εθνική και Υγεία Σελίδα 20 από 25

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Όλα τα έξοδα περίθαλψης του Ασφαλισμένου τα οποία καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Όλα τα έξοδα περίθαλψης του Ασφαλισμένου τα οποία καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτό, η TRUST INTERNATIONAL INSURANCE CYPRUS LTD, στο εξής καλούμενη «η Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Ποιο είναι το ανώτατο ποσό και ποσοστό κάλυψης; 1 ΟΡΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ «SUPER» {Καλύπτεται η Νοσηλεία του Ασφαλισμένου σε Νοσοκομεία (Ιδιωτικά ή Δημόσια) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πριν από τη νοσηλεία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα Συνεργαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ1 ΘΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΚΑΛΥΨΗ Ι ) ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΙΙ ) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύµφωνα και µε τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101)

Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Υγεία [ Clinic Comfort ] Eιδικός Όρος Νοσοκομειακής Περίθαλψης (EO 101) Άρθρο 1. Έκταση της κάλυψης Α. Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης Σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόμενος, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε..

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ/ΥΓΕΙΑΣ Νο 252 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, 115 26 Αθήνα 210 7454000 ATLANTIKI@ATLANTIKI.GR ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Προστασία οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Μελών ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Μελών ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Μελών ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Όµιλος Achmea Ο µεγαλύτερος ασφαλιστής Υγείας στην Ευρώπη Ο 5 ος µεγαλύτερος ασφαλιστικός όµιλος στην Ευρώπη Η µεγαλύτερη ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016 MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 Βοηθάμε όσους μας εμπιστεύονται να ζουν πιο ήρεμα 10 to Zen Θέλω ένα πρόγραμμα Υγείας Σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου 24/7 όπου και να βρίσκομαι σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 52282 Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω: «Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 0 Άνδρας Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705)

Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ , 30705) Premium Νοσοκομειακό Β -500 Παιδικό Economy (κωδ. 30704, 30705) Οι παροχές της παρούσας Συμπληρωματική Κάλυψη παρέχονται αποκλειστικά και μόνο: α) για τους Ασφαλισμένους ηλικίας 30 ημερών και μέχρι της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

ΕΤΑΙΡΙΑ Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑNΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ασφαλιστήριο Προσωπικού Ατυχήµατος ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: Οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικές ιατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 Από Προς Διεύθυνση Δικτύων Διανομής Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Δύο μήνες μετά την πολύ επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας medica. Σύμβαση Όροι Σύμβασης

Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας medica. Σύμβαση <PolicyNo> Όροι Σύμβασης Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας medica Σύμβαση Όροι Σύμβασης EuroLife Ltd Κυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Έβρου 4, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία -1- Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ OME - CYTA Λεωφόρος Λεμεσού 79 & Γωνία Κωστή Παλαμά 1-3, 2121 Αγλαντζιά, Λευκωσία Τηλ. 22050100 Φάξ. 22050295 www.trustcyprusinsurance.com enquiries@trustcyprusinsurance.com In

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL FREEDOM. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

PERSONAL FREEDOM. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ PERSONAL FREEDOM ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων, οι Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL SAFETY ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32

Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 159 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008 Θέµα: Παιδιά ως εξαρτώµενα µέλη στις νοσοκοµειακές καλύψεις Π16 και Π32 Η Εταιρία αντιλαµβανόµενη την

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ Κωδικός: 03626 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 48 Άνδρας Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADY CARE 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Η MetLife Alico που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο την Ασφαλισμένη που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές).

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Νοσηλεία-Διαγνωστικές εξετάσεις «Family Plus» - «Ότι καλύτερο» Παροχές-Εξετάσεις 1) Απεριόριστες προγραμματισμένες ΙΑΤΡΙΚΕΣ επισκέψεις πανελλαδικά (άνω των 5.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα