ΤΑ BLOCKS ΤΟΥ AutoCAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ BLOCKS ΤΟΥ AutoCAD"

Transcript

1 ΤΑ BLOCKS ΤΟΥ AutoCAD Οι σηµειώσεις αυτές 1 δεν φιλοδοξούν να καλύψουν µε πληρότητα το θέµα των Blocks, ένα από τα σηµαντικότερα και ταυτόχρονα δυσκολότερα θέµατα στο AutoCAD. Η σχετική βιβλιογραφία περιγράφει µε λεπτοµέρειες τις εντολές δηµιουργίας και εισαγωγής Blocks. Εδώ θα µας απασχολήσουν κυρίως ορισµένα θεµελιώδη ερωτήµατα αλλά και κάποια στοιχεία «συµπεριφοράς» των Blocks, που µπερδεύουν ακόµα και «προχωρηµένους» και δεν αναφέρονται (ή καλύπτονται ακροθιγώς) στις διαθέσιµες πηγές. εν θα αποφύγουµε επίσης να αντιµετωπίσουµε το θέµα και από µια «προχωρηµένη» άποψη, κυρίως στις προτεινόµενες Ασκήσεις. Τα Blocks, κατ εξοχήν περίπλοκα και µάλλον δύσχρηστα αντικείµενα, συχνά υποβάλλουν την καταφυγή σε προηγµένες τεχνικές αντιµετώπισης. Ας απαντήσουµε κατ αρχήν στο ερώτηµα: Τι είναι Blocks; Πρόκειται για σύνθετες οντότητες του AutoCAD, τις οποίες ορίζει και εισάγει ο «χρήστης». Με τη χρήση των Blocks γίνεται δυνατή η οµαδοποίηση συνόλων αντικειµένων, µε κριτήρια που αντιστοιχούν είτε στη γεωµετρία τους είτε (κυρίως) στην υπόστασή τους ως αντικειµένων του σχεδιασµού 2. Τα Blocks είναι και συµπεριφέρονται ως ενιαία αντικείµενα, όπως και οι λοιπές, απλές ή σύνθετες σχεδιαστικές οντότητες του AutoCAD. Κατά τη δηµιουργία ενός Block (εντολή BLOCK ή -BLOCK), η αναγκαία πληροφορία, που περιλαµβάνει και όση περιγράφει πλήρως τις οντότητες / στοιχεία (υποοντότητες - subentities) του Block, καταγράφεται σε µια νέα, «επώνυµη» οντότητα του AutoCAD, που ονοµάζεται «Block Definition». Οι υποοντότητες του Block περιγράφονται εσωτερικά σε ένα σύστηµα συντεταγµένων, µε επίπεδο XY παράλληλο του τρέχοντος, και µε αρχή το σηµείο που ορίζεται ως «Σηµείο Εισαγωγής». Η Block Definition καταχωρίζεται στη Βάση εδοµένων του σχεδίου, ως οντότητα τύπου «BLOCK» 3. Κατά την εισαγωγή (εντολή INSERT ή -INSERT) του Block, δηµιουργείται µια άλλη οντότητα, εξαρτώµενη από την Block Definition (η σύνδεση των δύο οντοτήτων πραγµατοποιείται µέσω του ονόµατος), η οποία ονοµάζεται «Block Reference». Σ' αυτήν καταγράφονται τα δεδοµένα εισαγωγής του Block και προσαρτώνται ως υποοντότητες, αν υπάρχουν, τα «Attributes». Οι Block References καταχωρίζονται στη Βάση εδοµένων του σχεδίου, ως οντότητες τύπου «INSERT». Στα επόµενα, µε τον όρο Block, θα εννοούµε κατ αρχήν την οντότητα Block Reference. Για την ίδια οντότητα θα χρησιµοποιούµε ακόµα και τους όρους «στιγµιότυπο» ή «εισηγµένη εκδοχή» του Block. Η Block Definition είναι αυτόνοµη και «αόρατη» οντότητα. Σ αυτήν πιθανόν να αναφέρεται µία, περισσότερες ή και καµµία Block Reference. Αν πρόκειται να απαλλαγούµε από ένα µη εισηγµένο Block, είναι αδύνατον να χρησιµοποιήσουµε την ERASE, επειδή η Block Definition, ως «αόρατη» οντότητα, προφανώς δεν επιλέγεται πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή PURGE. 1. Blocks και Χαρακτηριστικά Οντοτήτων Από την άποψη των µη γεωµετρικών χαρακτηριστικών των οντοτήτων που εµπλέκονται στον ορισµό και την εισαγωγή Blocks, υπάρχουν τρία σηµεία ενδιαφέροντος, που σχετίζονται µε ιδιάζουσα «συµπεριφορά». 1 ο Σηµείο: Κάθε οντότητα / στοιχείο ενός Block, πριν ενταχθεί στο Block, διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία δεν συµπίπτουν κατ ανάγκην µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των γειτονικών της (στον ορισµό του Block) οντοτήτων. Κατά την εισαγωγή του Block και ανεξαρτήτως τρεχόντων χαρακτηριστικών, διατηρεί τα αρχικά χαρακτηριστικά της. Υπάρχουν όµως (προς το παρόν) πέντε εξαιρέσεις σ αυτό τον κανόνα: α. Οι οντότητες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί στο Layer «0» καταχωρίζονται, κατά την εισαγωγή του Block, στο τρέχον Layer.

2 2 β. Οι οντότητες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί µε Χρώµα «ByBlock» σχεδιάζονται, κατά την εισαγωγή του Block, µε το τρέχον Χρώµα. γ. Οι οντότητες που είχαν αρχικά σχεδιαστεί µε Τύπο Γραµµής «ByBlock» σχεδιάζονται, κατά την εισαγωγή του Block, µε τον τρέχοντα Τύπο Γραµµής. δ. Οι οντότητες που είχαν αρχικά Πάχος ή Βάρος Γραµµής (Lineweight) «ByBlock» κληρονοµούν, κατά την εισαγωγή του Block, το τρέχον Πάχος Γραµµής. ε. Οι οντότητες που είχαν αρχικά Στυλ Εκτύπωσης (Plot Style) «ByBlock» κληρονοµούν, κατά την εισαγωγή του Block, το τρέχον Στυλ Εκτύπωσης. Σηµειώνεται ότι το Στυλ Εκτύπωσης «ByBlock» είναι διαθέσιµο σε περιβάλλον µε ενεργό τη χρήση «Επώνυµων» Στυλ Εκτύπωσης (η Μεταβλητή Συστήµατος PSTYLEMODE έχει τιµή 0), ενώ µε ενεργά τα Βασισµένα στο Χρώµα Στυλ Εκτύπωσης κάθε αντικείµενο διαθέτει εξ ορισµού Στυλ Εκτύπωσης «ByColor». Θα αναφερόµαστε στο Layer «0» καθώς και στα χαρακτηριστικά Χρώµα, Τύπος Γραµµής, Πάχος Γραµµής και Στυλ Εκτύπωσης, όταν έχουν τιµή «ByBlock», και µε τον όρο «ρευστά» ή «ρευστής» τιµής χαρακτηριστικά. εν υπάρχει περιορισµός ως προς την ανάµιξη διαφορετικών Layers, Τύπων Γραµµής και λοιπών χαρακτηριστικών των υποοντοτήτων ενός Block. Επιτρέπεται επίσης η «ένθεση» (nesting) Blocks, δηλαδή η συµµετοχή οντοτήτων τύπου Block Reference στον ορισµό άλλων Blocks και µάλιστα σε αλλεπάλληλα επίπεδα, χωρίς περιορισµό. εν επιτρέπεται πάντως η «αυτοαναφορά» (self reference): µια Block Definition απαγορεύεται να περιλαµβάνει ένα στιγµιότυπό της, ως στοιχείο της 4. Πώς συµπεριφέρονται τα ρευστά χαρακτηριστικά κατά την ένθεση Blocks; Ένα ρευστό χαρακτηριστικό παραµένει ρευστό µέχρις ότου, σε επόµενο επίπεδο ένθεσης, αποκτήσει καθορισµένη («µη ρευστή») τιµή. Αν π.χ. µια σχεδιαστική οντότητα, σε κάποιο επίπεδο ένθεσης, ανήκει στο Layer «0», παραµένει εκεί, έως ότου το Block στο οποίο ανήκει (άµεσα ή µέσω άλλου Block, στο οποίο περιλαµβάνεται στιγµιότυπο του πρώτου κ.ο.κ.) εισαχθεί σε διαφορετικό Layer, έστω στο Layer «X». Στην τελευταία περίπτωση, η οντότητα εισάγεται επίσης στο Layer «X» και διατηρεί αυτό το χαρακτηριστικό σε ενδεχόµενα επόµενα επίπεδα ένθεσης. Το Χρώµα, ο Τύπος Γραµµής, το Πάχος Γραµµής και το Στυλ Εκτύπωσης «ByBlock» (όπως άλλωστε και «ByLayer») χαρακτηρίζονται συχνά ως «λογικά» χαρακτηριστικά, σε αντιδιαστολή µε τα «φυσικά» χαρακτηριστικά. Το Χρώµα «ByBlock» πάντως εµφανίζεται ως «Λευκό» («7» «White»), ενώ ο Τύπος Γραµµής «ByBlock» εµφανίζεται ως «Συνεχής» («Continuous»). Σηµειώνεται ακόµα ότι οντότητες µε Πάχος Γραµµής «ByBlock» εµφανίζονται µε το «προκαθορισµένο» (default) Πάχος Γραµµής (Μεταβλητή Συστήµατος LWDEFAULT ) και οντότητες µε Στυλ Εκτύπωσης «ByBlock» εκτυπώνονται µε το Στυλ «Normal», αυτοµάτως οριζόµενο σε κάθε Πίνακα Επώνυµων Στυλ Εκτύπωσης. Αυτά για τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων που συµµετέχουν στον ορισµό ενός Block. Τι συµβαίνει όµως µε τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων Block Definition και Block Reference; 2 ο Σηµείο: Η Block Definition είναι «αόρατη» οντότητα, διαθέτει όµως τα δικά της χαρακτηριστικά, ανήκει π.χ. σε Layer. Στις πρόσφατες Εκδόσεις του Προγράµµατος, η εντολή BLOCK καταχωρίζει το οριζόµενο Block στο Layer «0», ανεξαρτήτως τρέχοντος Layer. Αλλά εφαρµογές τρίτων είναι δυνατόν να ορίζουν (συνήθη ή «ανώνυµα») Blocks σε Layers διάφορα του «0». Ένα Layer στο οποίο έχει οριστεί Block, ακόµα κι αν δεν περιέχει άλλες οντότητες, δεν είναι δυνατόν να απαλειφθεί (π.χ. µε την εντολή PURGE). Τα υπόλοιπα, πλην του Layer, χαρακτηριστικά της οντότητας BLOCK δεν έχουν συνέπειες στο περιβάλλον σχεδίασης ούτε επηρεάζουν τις υποοντότητές της ή τις αναφερόµενες σ αυτήν οντότητες τύπου INSERT. 3 ο Σηµείο: Η Block Reference κληρονοµεί τα τρέχοντα κατά την εισαγωγή της χαρακτηριστικά, π.χ. καταχωρίζεται στο τρέχον Layer. Πώς οι καταστάσεις ON OFF και FREEZE THAW ενός Layer

3 3 επηρεάζουν την «ορατότητα» (visibility) του Block ή των επί µέρους στοιχείων του; Παρατηρούµε δύο τυπικές συµπεριφορές: α. Οι καταστάσεις ON OFF ενός Layer επηρεάζουν την «ορατότητα» των υποοντοτήτων ενός Block, των εισηγµένων σ αυτό το Layer, αλλά καθόλου του Block συνολικά, ακόµα κι αν το τελευταίο είναι εισηγµένο στο ίδιο Layer. β. Οι καταστάσεις FREEZE THAW ενός Layer επηρεάζουν την «ορατότητα» των υποοντοτήτων ενός Block, των εισηγµένων σ αυτό το Layer, αλλά και του Block συνολικά, αν το τελευταίο είναι εισηγµένο στο ίδιο Layer. Αυτές οι συµπεριφορές επιτρέπουν ευέλικτους χειρισµούς. Αν π.χ. «κλείσω» (OFF) το Layer εισαγωγής ενός Block, «εξαφανίζονται» µόνο τα στοιχεία του Block που συµβαίνει να ανήκουν σ αυτό το Layer, αν όµως το «παγώσω» (FREEZE), «εξαφανίζεται» το Block συνολικά, συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων του που ανήκουν σε άλλα Layers. Είναι άρα δυνατός ο διαφορετικός χειρισµός των στοιχείων ενός Block, µέσω ρυθµίσεων της κατάστασης ON - OFF των Layers τους, συµπεριλαµβανο- µένου και του Layer εισαγωγής του Block. 2. Επεξεργασία Blocks Όπως κάθε σχεδιαστική οντότητα του AutoCAD, τα Blocks είναι δυνατόν να υποβληθούν σε εκ των υστέρων επεξεργασία. Οι συνήθεις εντολές επεξεργασίας (MOVE, ROTATE, SCALE κ.τ.λ.) παρα- µένουν ισχυρές και προφανώς τροποποιούν τα δεδοµένα εισαγωγής των Blocks: Σηµείο Εισαγωγής, Συντελεστές Κλίµακας, Γωνία. Η επεξεργασία των Blocks ως προς τα µη γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους (Layer, Χρώµα, Τύπος Γραµµής κ.τ.λ.) πραγµατοποιείται µε δύο τεχνικές: Είτε άµεσα (χωρίς κλήση εντολών), µε επιλογή τους και χρήση των καταλλήλων λιστών (drop-down lists) στις µπάρες εργαλείων Layers ή Properties, είτε µέσω σχετικών εντολών (π.χ. CHPROP, CHANGE και κυρίως PROPERTIES οι δύο τελευταίες επιτρέπουν και επεµβάσεις στα δεδοµένα εισαγωγής). Μας ενδιαφέρει εδώ η τροποποίηση των µη γεωµετρικών χαρακτηριστικών. Αυτό που τροποποιείται µε τις τεχνικές αυτές είναι το αντίστοιχο χαρακτηριστικό της Block Reference. Η αλλαγή δεν επηρεάζει κατ αρχήν τις υποοντότητες του Block, οι οποίες διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους, εφ όσον αυτά έχουν «καθορισµένες» τιµές. Αν όµως πρόκειται για υποοντότητες µε ρευστά χαρακτηριστικά (Layer «0» και Χρώµα, Τύπο Γραµµής, Πάχος Γραµµής ή Στυλ Εκτύπωσης «ByBlock»), οι οντότητες αυτές επηρεάζονται ως εξής: Αν κάποιο από τα χαρακτηριστικά αυτά αλλάξει από την τιµή Val1 στην τιµή Val2, το Block θα συµπεριφερθεί σαν να επανεισάγεται, µε τρέχουσα τιµή του χαρακτηριστικού αυτού την Val2. Η συµπεριφορά αυτή δικαιολογεί και τον όρο «ByBlock», καθώς τελικά οι οντότητες, που κάποια χαρακτηριστικά τους διέθεταν αρχικά ρευστή τιµή, ακολουθούν ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά την εισηγµένη εκδοχή του Block στην οποία ανήκουν. 3. «Επανορισµός» Blocks Ο «επανορισµός» (redefinition) ενός Block είναι στην πραγµατικότητα επεξεργασία της οντότητας τύπου Block Definition. Εφ όσον τα εισηγµένα στιγµιότυπα του Block είναι «εξαρτηµένες» οντότητες, ενηµερώνονται αυτοµάτως, όταν το Block επανοριστεί, πράγµα που αποτελεί και µέγα πλεονέκτηµα της τεχνικής των Blocks. Ο επανορισµός πραγµατοποιείται συνήθως, όπως και ο ορισµός του Block, µε την εντολή BLOCK. Επειδή συχνά συµφέρει η εκκίνηση από κάποια εισηγµένη εκδοχή του Block, επιβάλλεται η

4 4 «διάσπασή» της (εντολή EXPLODE), διαφορετικά η διαδικασία θα οδηγηθεί σε κατάσταση αυτοαναφοράς (βλέπε και Σηµ. 4). Επί πλέον, κατά κανόνα, είναι σκόπιµο να αποφεύγεται στροφή των αντικειµένων ή αλλαγή του Σηµείου Εισαγωγής, διαφορετικά οι ήδη εισηγµένες εκδοχές του Block θα µετατοπιστούν ή θα στραφούν αυτοµάτως. Σε πρόσφατες Εκδόσεις του Προγράµµατος είναι δυνατή η «επί τόπου» επεξεργασία (επανορισµός) ενός Block (ή και µιας Xref), χωρίς απευθείας εισαγωγή και διάσπασή του, µέσω της εντολής REFEDIT. Αν στο Block εντάσσονται και Attributes, πιθανόν να παρατηρηθεί µη αναµενόµενη συµπεριφορά κατά τον επανορισµό. Επ αυτού όµως στην επόµενη παράγραφο. 4. Τι Είναι τα Attributes; Τα Attributes είναι ιδιόµορφες οντότητες του AutoCAD, αναφερόµενες στα Blocks, που διαθέτουν χαρακτηριστικά κειµένου. Μπορούµε να τα θεωρήσουµε πληροφορία, σε µορφή κειµένου, που προσαρτάται στα Blocks. Ειδικό χαρακτηριστικό των Attributes είναι ότι η «τιµή» τους δυνατόν να είναι διαφορετική σε διαφορετικά εισηγµένα στιγµιότυπα του Block. Ποια σκοπιµότητα εξυπηρετεί η εισαγωγή των Attributes στο AutoCAD; Mέσω αυτών είναι δυνατή η απόδοση «ιδιοτήτων» (attributes), στα αντικείµενα του σχεδιασµού, µη γεωµετρικών ή πέραν εκείνων που µας απασχόλησαν στα προηγούµενα, κατά την κρίση του «χρήστη» και κατά το πρότυπο περιγραφής: Αντικείµενο Ιδιότητα Τιµή Ιδιότητας (Object Attribute Value) 5. Οι «ιδιότητες» αυτές µπορεί να αντιπροσωπεύουν πληροφορία όχι κατ ανάγκην σχεδιάσιµη, η οποία σχετίζεται µε φυσικά (π.χ. ειδικό βάρος, θερµοχωρητικότητα), τεχνικά (π.χ. οπλισµός, πυραντοχή), οικονοµικά (π.χ. κόστος) ή άλλα χαρακτηριστικά του αντικειµένου. Εύλογα, εποµένως, το AutoCAD παρέχει τη δυνατότητα ορισµού και «αόρατων» (invisible) Attributes. Συµπληρωµατικά, διατίθεται και µηχανισµός «εξαγωγής» των Attributes εκτός AutoCAD (εντολές ATTEXT και EATTEXT), σε αρχεία διαφόρων τύπων, επεξεργάσιµα από εφαρµογές Λογιστικών Φύλλων (π.χ. Microsoft Excel) και χειρισµού Βάσεων εδοµένων (π.χ. Microsoft Access). Στον ορισµό και στην εισαγωγή Attributes εµπλέκονται και πάλι δύο οντότητες: α. Η «Attribute Definition» (οντότητα τύπου «ATTDEF»), που συµµετέχει, όπως και οι λοιπές συνήθεις οντότητες, στον ορισµό του Block και β. Η εισηγµένη οντότητα, που υλοποιεί την εκάστοτε τιµή του Attribute (οντότητα τύπου «ATTRIB»). Η θέση και των δύο στην εσωτερική «ιεραρχία» των οντοτήτων του AutoCAD είναι σαφής: Η ATTDEF αποτελεί υποοντότητα της αόρατης οντότητας BLOCK. Η ATTRIB αποτελεί υποοντότητα της INSERT. Εξ αιτίας της δισυπόστατης «φύσης» των Attributes, προκύπτει και µια ιδιάζουσα συµπεριφορά, κατά τον επανορισµό ενός Block που περιλαµβάνει Attributes. Συγκεκριµένα, ενώ για στιγµιότυπα που θα εισαχθούν εκ των υστέρων έχουµε συνήθη συµπεριφορά, για ήδη εισηγµένες εκδοχές του Block διαπιστώνουµε: α. Attributes χαρακτηρισµένα ως «σταθερά» (Constant), εφ όσον δεν περιλαµβάνονται στο νέο ορισµό του Block, εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από τα νέα σταθερά Attributes, αν υπάρχουν. β. «Μεταβλητά» (µη σταθερά, δηλαδή κοινά ή χαρακτηρισµένα ως Preset) Attributes δεν επηρεάζονται, ακόµα κι αν το επανορισµένο Block δεν τα περιλαµβάνει. γ. Νέα µεταβλητά Attributes (αν υπάρχουν) δεν προστίθενται σε ήδη εισηγµένα Blocks. Πέραν του συνήθους επανορισµού Block µε Attributes, οι σύγχρονες Εκδόσεις του Προγράµµατος επιτρέπουν και απευθείας επανορισµό των οντοτήτων ATTDEF, που συµµετέχουν στον ορισµό ενός Block, µέσω της εντολής BATTMAN.

5 5 5. Attributes και Χαρακτηριστικά Οντοτήτων Σαφώς ο εσωτερικός χειρισµός των Attributes είναι διαφορετικός, συγκρινόµενος µε το χειρισµό των λοιπών στοιχείων των Blocks. Παρ όλα αυτά, από την άποψη των µη γεωµετρικών τους χαρακτηριστικών, τα Attributes συµπεριφέρονται όπως και οι λοιπές οντότητες που συµµετέχουν στον ορισµό ενός Block: ιατηρούν δηλαδή κατ αρχήν τα χαρακτηριστικά τους. Εξαιρούνται και πάλι τα χαρακτηριστικά που είχαν αρχικά ρευστή τιµή (Layer «0» και Χρώµα, Τύπος Γραµµής, Πάχος Γραµµής ή Στυλ Εκτύπωσης «ByBlock»): Αυτά τα χαρακτηριστικά κληρονοµούν την τρέχουσα, κατά τη στιγµή της εισαγωγής, τιµή. Ειδικά στην περίπτωση των Attributes, το AutoCAD επιτρέπει και µεγάλο εύρος εκ των υστέρων χειρισµών, που αφορούν επέµβαση στην Τιµή, σε µη γεωµετρικά (Χρώµα, Layer, Στυλ Κειµένου) αλλά και σε γεωµετρικά (Σηµείο Εισαγωγής, Ύψος, Γωνία) χαρακτηριστικά, χωρίς επανορισµό του Block (εντολές ATTEDIT και -ATTEDIT). Αυτό τεχνικά είναι εφικτό, επειδή η οντότητα ATTRIB, υποοντότητα της INSERT, διαθέτει τα δικά της, ανεξάρτητα από της αντίστοιχής της ATTDEF, χαρακτηριστικά. Στις πρόσφατες Εκδόσεις, το AutoCAD εισήγαγε την εντολή EATTEDIT, η οποία επιτρέπει ευρύτερους ακόµα εκ των υστέρων χειρισµούς, π.χ. έλεγχο χαρακτηριστικών, όπως Τύπος Γραµµής και Στυλ Εκτύπωσης. Επιπλέον, αν ο «χρήστης» είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα προγραµµατιστικά µέσα που υποστηρίζει ή παρέχει το AutoCAD, είναι δυνατόν να επέµβει και σε οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ενός εισηγµένου Attribute (βλέπε και Άσκηση 15). Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι κάθε Attribute, ως υποοντότητα ενός εισηγµένου Block, διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχής του οντότητας ATTDEF, των λοιπών Attributes, που υπάγονται στην ίδια οντότητα INSERT, αλλά και της ίδιας της INSERT. Είναι δε δυνατή η εκ των υστέρων αλλαγή οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του, χωρίς επανορισµό του Block. Πώς επιδρούν τα επί µέρους χαρακτηριστικά στην εµφάνιση των Attributes; Ως προς τα συνήθη χαρακτηριστικά, τα Attributes συµπεριφέρονται µε τρόπο αντίστοιχο των οντοτήτων τύπου «TEXT». Ας τονίσουµε κάποια ειδικά στοιχεία της συµπεριφοράς αυτής: α. Τα Attributes, όπως και κάθε σχεδιαστική οντότητα του AutoCAD, διαθέτουν το χαρακτηριστικό Τύπος Γραµµής, το οποίο όµως δεν επηρεάζει την εµφάνισή τους εµφανίζονται µε Τύπο Συνεχή. Συνεπώς και η Κλίµακα Τύπου Γραµµής, χαρακτηριστικό που επίσης διαθέτουν, δεν επηρεάζει την εµφάνισή τους. β. Τα Attributes διαθέτουν Thickness, όπως και οι οντότητες TEXT, αλλά µόνο αν ανήκουν σε Στυλ Κειµένου που χρησιµοποιεί διανυσµατικής περιγραφής «γραµµατοσειρά» (τύπου shx ), το χαρακτηριστικό αυτό επιδρά στην εµφάνισή τους. γ. Για το παλαιό χαρακτηριστικό Elevation, ας υπενθυµίσουµε ότι αφορά την z συντεταγµένη του Σηµείου Εισαγωγής της οντότητας, στο σύστηµα συντεταγµένων που ήταν ενεργό κατά τη δηµιουργία της. Οι σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας δεν αντιµετωπίζουν την Elevation ως ανεξάρτητο χαρακτηριστικό ούτε των Attributes ούτε των λοιπών οντοτήτων του AutoCAD. Ο ορισµός και η εκ των υστέρων αλλαγή («µετατόπιση», παράλληλη ή µη στον άξονα Z) του Σηµείου Εισαγωγής των οντοτήτων ATTDEF και ATTRIB πραγµατοποιούνται µε τα συνήθη µέσα, χωρίς καταφυγή στο µάλλον απαρχαιωµένο αυτό χαρακτηριστικό. 6. Τρόποι εργασίας µε Blocks Η ελευθερία, που παρέχει το AutoCAD κατά την εργασία µε Blocks, µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε πηγή σύγχυσης, ιδίως αν χρησιµοποιούνται ρευστά χαρακτηριστικά και διάφορα επίπεδα ένθεσης. Προτείνονται κατ αρχήν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι εργασίας:

6 6 1. Αν κάθε στιγµιότυπο ενός Block πρέπει να συµπεριφέρεται µε τρόπο σταθερό (ανεξάρτητο από τα τρέχοντα κατά την εισαγωγή του χαρακτηριστικά), ως προς τα χαρακτηριστικά που είναι δυνατόν να λαµβάνουν ρευστές τιµές (Layer, Χρώµα, Τύπος Γραµµής, Πάχος Γραµµής, Στυλ Εκτύπωσης), τότε, κατά τη σχεδίαση των στοιχείων του, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται αντίστοιχα χαρακτηριστικά καθορισµένης (µη ρευστής) τιµής. Αν περιλαµβάνονται και ένθετα Blocks, τα στοιχεία τους τα σχεδιασµένα αρχικά µε ρευστά χαρακτηριστικά πρέπει, σε κάποιο επίπεδο ένθεσης, να έχουν «οριστικοποιήσει» τις τιµές των χαρακτηριστικών αυτών. Αν ένα Block, σχεδιασµένο µε τον πρώτο τρόπο, εισαχθεί από αβλεψία σε άσχετο Layer, δεν θα υπάρξει καµµία «ορατή» ένδειξη για το λάθος. Αυτό είναι ένα µειονέκτηµα του πρώτου τρόπου. 2. Αν η συµπεριφορά των στιγµιοτύπων ενός Block απαιτείται να ποικίλλει και να εξαρτάται από τα τρέχοντα χαρακτηριστικά (όπως εξάλλου και των υπολοίπων, συνήθων οντοτήτων του AutoCAD), τότε τα στοιχεία του πρέπει να σχεδιάζονται στο Layer «0» και µε «ByBlock» ή «ByLayer» 6 τις τιµές των υπολοίπων ιδιάζουσας συµπεριφοράς χαρακτηριστικών τους. Αν περιλαµβάνονται και ένθετα Blocks, τα στοιχεία τους πρέπει να έχουν αρχικά αλλά και να διατηρούν, µέχρι και το τρέχον επίπεδο ένθεσης, την τιµή «0» για το χαρακτηριστικό Layer και «ByBlock» ή «ByLayer» για τα λοιπά χαρακτηριστικά. Προσόν του δεύτερου τρόπου είναι, ότι µειώνει την πιθανότητα εισαγωγής του Block µε λάθος τρέχοντα χαρακτηριστικά, π.χ. σε λάθος Layer. εν αποκλείεται πάντως η σκοπιµότητα µιας ελεγχόµενης µίξης των δύο τρόπων, σε περιπτώσεις που επιδιώκεται η διαφοροποίηση της συµπεριφοράς κάποιων στοιχείων ενός Block, ως προς κάποιο ή κάποια χαρακτηριστικά. Αν π.χ. ένα στοιχείο Block πρέπει να εκτυπώνεται σε ορισµένες συνθήκες αλλά όχι σε κάποιες άλλες, είναι ενδεδειγµένο να σχεδιαστεί εξ αρχής σε κάποιο ειδικό Layer, όταν τα υπόλοιπα στοιχεία του Block σχεδιάζονται στο Layer «0». 7. Εισαγωγή Εξωτερικών Αρχείων Το AutoCAD παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής και εν γένει χειρισµού εξωτερικών αρχείων σχεδίου ως Blocks. Η διαδικασία εισαγωγής τους ταυτίζεται µε τη συνήθη διαδικασία εισαγωγής Blocks, έστω µε χρήση της εντολής -INSERT. Το Πρόγραµµα ενεργεί ως εξής: Επιχειρεί αρχικά να εντοπίσει ένα Block, ορισµένο στο τρέχον σχέδιο, µε το όνοµα που επικαλείται ο «χρήστης». Αν το Block ευρεθεί, εισάγεται. Άλλως ερευνάται ο δίσκος, για ένα αρχείο µε το ίδιο όνοµα και τύπου dwg, το οποίο και εισάγεται, αν εντοπιστεί 7. Όταν πρόκειται για την εισαγωγή εξωτερικού αρχείου, µπορεί κανείς ως όνοµα Block να παραθέσει ένα πλήρες pathname, του οποίου δυνατόν να προηγείται και όνοµα µηχανισµού δίσκου (drive). Αν χρησιµοποιηθεί η τρέχουσα τεχνική εισαγωγής, µέσω του Πλαισίου ιαλόγου INSERT, απλώς διευκολύνεται η αναζήτηση του προς εισαγωγήν αρχείου, µε το Button Browse... Η εισαγωγή προχωρεί µε τον εξής τρόπο: α. Το AutoCAD εισάγει στο τρέχον σχέδιο όλα τα επώνυµα αντικείµενα του εξωτερικού αρχείου, µε εξαίρεση τις επώνυµες Απόψεις (Views). β. Στη συνέχεια, ορίζει στο τρέχον σχέδιο ένα Block, µε όνοµα αυτό του εξωτερικού αρχείου 8, στο οποίο και εντάσσει όλες τις οντότητες του αρχείου. γ. Τέλος, εισάγει ένα στιγµιότυπο αυτού του Block. Σηµειώνεται, ότι το AutoCAD εισάγει µια «διασπασµένη» εκδοχή του εξωτερικού αρχείου (και µάλιστα παρακάµπτει τελείως το δεύτερο βήµα), αν του ονόµατος αρχείου προηγηθεί ο χαρακτήρας «*». Αυτή η τεχνική παραµένει ισχυρή και κατά τη συνήθη εισαγωγή Blocks, αλλά ενώ εδώ απλώς υποκαθιστά την εντολή EXPLODE, στην περίπτωση εξωτερικών αρχείων µπορεί να είναι πραγµατικά χρήσιµη. Ας προσθέσουµε, ότι αντίστοιχη δυνατότητα παρέχει και το Πλαισίου ιαλόγου INSERT (Check Box Explode).

7 7 Σε περίπτωση που επώνυµα αντικείµενα του τρέχοντος σχεδίου έχουν το ίδιο όνοµα µε οµοειδή αντικείµενα του εισαγοµένου αρχείου, τότε τα αντικείµενα του τρέχοντος σχεδίου αποκτούν προτεραιότητα, υπερισχύει δηλαδή ο ορισµός που υφίσταται στο τρέχον σχέδιο. Αν πρόκειται για Blocks, το AutoCAD δηλώνει αυτό το γεγονός, εµφανίζοντας το µήνυµα «Duplicate definition of block XXX ignored». Αν και η ιεράρχηση αυτή είναι προφανώς εύλογη, είναι δυνατόν, εξαιτίας της, να προκύψουν δυσκολίες, αν επιχειρηθεί η ενηµέρωση του σχεδίου, για µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο εξωτερικό αρχείο. Σε περίπτωση επανεισαγωγής του εξωτερικού αρχείου, εισάγεται το ήδη ορισµένο στο τρέχον σχέδιο Block και όχι η τροποποιηµένη «εξωτερική» εκδοχή του. Αυτή η δυσκολία αίρεται εύκολα, αν στην προτροπή της -INSERT «Enter block name or [?]:» η απάντηση είναι του τύπου: blockname=filename (ή, αν τα δύο ονόµατα ταυτίζονται, blockname=). Συµβαίνει τότε αυτόµατος επανορισµός του Block, ακόµα κι αν διακοπεί η διαδικασία εισαγωγής µε το πλήκτρο Esc. Αν χρησιµοποιείται το Πλαίσιο ιαλόγου INSERT, ο επανορισµός πραγµατοποιείται, αν, µε το Button Browse..., υποδειχθεί το αρχείο αντί του Block. Αλλά η σηµαντικότερη δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι τροποποιηµένα επώνυµα αντικείµενα του εξωτερικού αρχείου αγνοούνται, κατά την επανεισαγωγή του αρχείου, εφ' όσον οι οµώνυµες αλλά παλαιές εκδοχές τους, που έχουν ήδη οριστεί στο τρέχον σχέδιο (στο πρώτο βήµα της αρχικής εισαγωγής), διατηρούν προτεραιότητα. Το πρόβληµα αυτό µπορεί συχνά να αντιµετωπιστεί µε κατάλληλες µετονοµασίες (εντολή RENAME) επώνυµων αντικειµένων. Αλλά γίνεται σοβαρότερο, όταν πρόκειται για ένθετα Blocks. Στην τελευταία περίπτωση, η µετατροπή όλων των επανορισθέντων Blocks σε εξωτερικά αρχεία και ακολούθως η ενηµέρωση του κυρίως σχεδίου κρίνεται ως η καταλληλότερη τεχνική. 8. Ένα Παράδειγµα Έστω ότι στο σχέδιο HOUSE έχει εισαχθεί το αρχείο BEDROOM, στο οποίο είναι ορισµένο ένα Block µε όνοµα «Bed». Τροποποιούµε το BEDROOM και ενηµερώνουµε το σχέδιο HOUSE, απαντώντας µε «BEDROOM=» στη προτροπή «Enter block name or [?]:» της -INSERT. Παρατηρούµε ότι το Block «Bedroom» στο HOUSE επανορίζεται, το σχέδιο αναπαράγεται και όλα τα στιγµιότυπα του «Bedroom» ενηµερώνονται. Αλλά τα στιγµιότυπα του «Bed», αν αυτό έχει επανοριστεί στο αρχείο BEDROOM, παραµένουν ανεπηρέαστα. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι επανορισµός του Block «Bed» δεν επιτυγχάνεται ούτε µε χρήση κάποιας «µοντέρνας» τεχνικής εισαγωγής στιγµιοτύπου του «Bed», από το αρχείο BEDROOM, π.χ. µε την τεχνική «Drag and Drop» ή µέσω των εντολών COPYCLIP και PASTECLIP ή µε χρήση του Design Center (εντολή ADCENTER). Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται ως εξής: 1 ος τρόπος: Μετονοµάζουµε το «Bed» έστω σε «Old-Bed» στο σχέδιο HOUSE (µπορούµε εναλλακτικά να µετονοµάσουµε το «Bed» σε «New-Bed» στο σχέδιο BEDROOM) και επανεισάγουµε το αρχείο. Τα στιγµιότυπα του «Bed», τα ένθετα στο Block «Bedroom», ενηµερώνονται αυτοµάτως, αλλά το «Old-Bed» παραµένει ορισµένο και επιβαρύνει το σχέδιο HOUSE (µπορεί φυσικά να απαλειφθεί µε την εντολή PURGE). Το προβληµατικό αυτού του τρόπου εµφανίζεται, όταν έχουµε και ανεξάρτητα εισηγµένα στιγµιότυπα του «Bed» στο σχέδιο HOUSE: Τα τελευταία, ως αναφερόµενα πλέον στο «Old-Bed», θα µείνουν ανεπηρέαστα κατά την επανεισαγωγή. Βέβαια, είναι δυνατός ο εκ των υστέρων επανορισµός του «Old-Bed» στο σχέδιο HOUSE. Αλλά τούτο, πέραν του διπλασιασµού της εργασίας επανορισµού, περιπλέκει τα πράγµατα, γιατί οδηγεί στο διπλό ορισµό του ίδιου αντικειµένου (Block), στο ίδιο σχέδιο, µε δύο διαφορετικά ονόµατα. Το αδιέξοδο γίνεται προφανές, αν έχουµε να κάνουµε µε περισσότερα επίπεδα ένθεσης και µε πολλές τροποποιήσεις ένθετων Blocks 9.

8 8 2 ος τρόπος: Μετά τον επανορισµό του «Bed» στο σχέδιο BEDROOM, εξάγουµε το «Bed» στο δίσκο, σε κατάλληλο κατάλογο (directory), µε την εντολή WBLOCK, και δηµιουργούµε ένα εξωτερικό αρχείο µε όνοµα έστω BED. Στη συνέχεια επανεισάγουµε στο HOUSE τόσο το αρχείο BEDROOM, όσο και το αρχείο BED. Θεωρούµε το δεύτερο τρόπο εργασίας περισσότερο ενδεδειγµένο, και για την ευκολία που παρέχει στους χειρισµούς, κυρίως στις σύνθετες περιπτώσεις, και για το γεγονός ότι είναι συµβατός µε µια γενικότερη λογική οργάνωσης της εργασίας στο AutoCAD: µέσω «βιβλιοθηκών» συµβόλων και στοιχείων σχεδίου. Τα αντικείµενα αυτά αποτελούν ανεξάρτητα αρχεία, τα οποία είτε εισάγονται απευθείας σε σχέδια είτε χρησιµεύουν ως δοµικοί λίθοι, για τον ορισµό συνθετότερων στοιχείων, που επίσης µπορεί να είναι µέρος της «βιβλιοθήκης». 9. «Προσάρτηση» Εξωτερικών Αρχείων Xrefs Μια διαφορετική τεχνική αξιοποίησης εξωτερικών αρχείων σχετίζεται µε την «προσάρτησή» τους (attachment) ως «Εξωτερικών Αναφορών» (External References ή Xrefs εντολή XREF). Στο «κύριο» σχέδιο, τα στιγµιότυπα µιας Xref είναι δυνατόν να υποβληθούν σε επεξεργασίες αντίστοιχες εκείνων που αφορούν συνήθεις οντότητες τύπου INSERT. Η προσάρτηση (επιλογή Attach της XREF) είναι περισσότερο «χαλαρή» από την εισαγωγή (εντολή INSERT) ενός εξωτερικού αρχείου. Τα αντικείµενα του αρχείου δεν εισάγονται µονίµως στο κύριο σχέδιο. Ορίζεται µάλλον µια «σύνδεση» µε το αρχείο, έτσι ώστε το AutoCAD να «φορτώνει» το περιεχόµενό του κατά το «άνοιγµα» (OPEN) του σχεδίου ή όταν ζητηθεί ειδικά (επιλογή Reload της XREF). Άρα το κύριο σχέδιο χάνει την «αυτάρκειά» του: πρέπει να συνοδεύεται από τα προσαρτη- µένα αρχεία και να ενηµερώνεται για ενδεχόµενη µετακίνησή τους. Όµως η ενηµέρωση του κυρίου σχεδίου, για αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί στα προσαρτηµένα, είναι απλούστατη. Όταν ένα αρχείο προσαρτάται ως Xref, προσαρτώνται επίσης και τα ορισµένα επώνυµα αντικεί- µενά του (διαφορετικά είναι αδύνατον να υπάρξουν οι εξαρτώµενες από αυτά και «φιλοξενούµενες» στο κύριο σχέδιο σχεδιαστικές οντότητες), αλλά µε κατάλληλη µετονοµασία, ώστε να αποφεύγονται συνωνυµίες: ένα αντικείµενο, που στο προσαρτώµενο αρχείο FILE.DWG ονοµάζεται «Item», στο κύριο σχέδιο ονοµάζεται «File item». Εξαιρούνται τα Layers «0» και «Defpoints» και ο Τύπος Γραµµής «Continuous», που δεν µετονοµάζονται γι αυτά θα ισχύσει ο ορισµός τους στο κύριο σχέδιο. Η «αποπροσάρτηση» µιας Xref (επιλογή Detach της XREF) απαλλάσσει το τρέχον σχέδιο από τις σχεδιαστικές της οντότητες και από κάθε επώνυµο αντικείµενο που φέρει µαζί της, χωρίς να παραµένουν κατάλοιπα. Πρόκειται για σηµαντικό πλεονέκτηµα, χάριν του οποίου επιβάλλονται περιορισµοί στη χρήση επωνύµων αντικειµένων των Xrefs, αντικειµένων που χαρακτηρίζονται «εξωτερικά εξαρτη- µένα» (externally dependent): δεν είναι δυνατή η «αυτόνοµη» χρήση τους. εν επιτρέπεται π.χ. η σχεδίαση σε εξωτερικά εξαρτηµένο Layer ούτε η εισαγωγή εξωτερικά εξαρτηµένου Block, έτσι ώστε να προστατεύεται το κύριο σχέδιο από πιθανή «κατάργησή» τους, λόγω αποπροσάρτησης της Xref είτε λόγω επεξεργασίας της. Αν είναι σκόπιµο, ένα εξωτερικά εξαρτηµένο αντικείµενο είναι δυνατόν να γίνει µόνιµο µέρος του τρέχοντος σχεδίου (εντολή XBIND) και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα. Είναι επίσης δυνατόν τα εξωτερικά εξαρτηµένα Layers να υποστούν χειρισµούς στο κύριο σχέδιο. Μπορώ να επέµβω στο Χρώµα ή στο Στυλ Εκτύπωσης ενός εξωτερικά εξαρτηµένου Layer, να το «κλείσω» (OFF), να το «παγώσω» (FREEZE) κ.τ.λ. Μάλιστα αυτές οι αλλαγές αποθηκεύονται στο κύριο σχέδιο, αν η Μεταβλητή Συστήµατος VISRETAIN έχει τιµή 1. Πώς το AutoCAD χειρίζεται ένθετες (nested) Xrefs; Τι θα συµβεί, αν ένα σχέδιο που περιλαµβάνει Xrefs συνδεθεί το ίδιο, ως Xref, σε κάποιο άλλο; Θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που οι Xrefs έχουν συνδεθεί στο αρχικό (ενδιάµεσο) σχέδιο. Παρέχονται δύο τύποι σύνδεσης: α. Η συνήθης προσάρτηση

9 9 (attachment) και β. η «υπέρθεση» (overlay). Οι προσαρτηµένες σε σχέδιο Xrefs ακολουθούν αυτό το σχέδιο, σε περίπτωση προσάρτησης (ή υπέρθεσης) σε άλλο, ενώ οι «υπερτεθηµένες» αγνοούνται. Η δυνατότητα ένθεσης Xrefs εκθέτει το «χρήστη» και σε κίνδυνο «κυκλικής αναφοράς» (circular reference) 10, µια κατάσταση αντίστοιχη της γνωστής µας ήδη αυτοαναφοράς. Αν το AutoCAD εντοπίσει κατάσταση κυκλικής αναφοράς, διακόπτει την εντολή XREF ή «σπάει τον τελευταίο κρίκο» του κύκλου (αγνοεί την τελευταία Xref που δηµιουργεί το πρόβληµα). Οι Εξωτερικές Αναφορές παρέχουν τη δυνατότητα σύνθεσης περίπλοκων σχεδίων από επιµέρους µονάδες. Αυτά τα σχέδια µπορεί επίσης να αποτελέσουν µονάδες για περισσότερο περίπλοκα σχέδια κ.τ.λ. (ένθεση). Από τα προφανή πλεονεκτήµατα της χρήσης των Xrefs είναι και η δυνατότητα συνεργασίας πολλών σχεδιαστών, στα πλαίσια µιας µεγάλης µελέτης. 10. Ασκήσεις Για χάρη παιγνιδιού και εξάσκησης, δίνονται παρακάτω µερικές Ασκήσεις σχετικές µε τα Blocks. Η δυσκολία των Ασκήσεων ποικίλλει. Κάποιες απευθύνονται στον αρχάριο, κάποιες στο «µέσο χρήστη» και κάποιες άλλες σε προχωρηµένους «χρήστες» ή και προγραµµατιστές. Οι τελευταίες, όσες δηλαδή απαιτούν ανάπτυξη κώδικα, σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού, σηµειώνονται µε αστερίσκο. 1 *. ηµιουργείστε ένα Block και εισάγετε ένα στιγµιότυπό του. Χρησιµοποιείστε την εσωτερική περιγραφή των αντικειµένων, µέσω «συσχετισµένης» λίστας (λίστα ιδιοτήτων), και βρείτε τον «τύπο» των δύο οντοτήτων, της Block Definition και της Block Reference. 2. Σκεφτείτε πέντε τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους, για να πάρετε από το AutoCAD έναν κατάλογο όλων των ορισµένων στο τρέχον σχέδιο Blocks. 3. Πειραµατιστείτε µε τις εντολές RENAME και PURGE. Μετονοµάστε Blocks και άλλα επώνυµα αντικείµενα. Απαλείψτε Blocks (οντότητες τύπου Block Definition), τα οποία δεν διαθέτουν εισηγµένα στιγµιότυπα, όπως και άλλα αχρησιµοποίητα επώνυµα αντικείµενα. 4. Είναι σχετικά άγνωστη η δυνατότητα εισαγωγής διατάξεων ενός Block, µέσω της εντολής MINSERT. α. Ορίστε ένα Block και εισάγετε µια ορθογωνική διάταξή του, m γραµµών και n στηλών. β *. Ελέγξτε τη λίστα ιδιοτήτων της διάταξης αυτής και βρείτε τη διαφορά της από ένα σύνηθες στιγµιότυπο του ίδιου Block. 5. Πειραµατιστείτε µε τις δυνατότητες δοκιµαστικού (αλλά και εκ των προτέρων) ορισµού των παραµέτρων εισαγωγής ενός Block, πριν από τον ορισµό Σηµείου Εισαγωγής, µέσω των επιλογών PScale/PX/PY/PZ/PRotate (ή των Scale/X/Y/Z/Rotate) της εντολής -INSERT. 6. Λίγο γνωστή είναι και η δυνατότητα εισαγωγής κατοπτρικών στιγµιοτύπων Blocks, µέσω της χρήσης αρνητικών Συντελεστών Κλίµακας. Πειραµατιστείτε µε τη χρήση αρνητικού (έστω) X Scale Factor, για να εισαγάγετε στιγµιότυπο του Block κατοπτρικό, ως προς άξονα διερχόµενο από το Σηµείο Εισαγωγής και κάθετο στον άξονα X Το AutoCAD, σε ειδικές περιπτώσεις, δηµιουργεί «ανώνυµα» Blocks, τα οποία δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν µε την εντολή INSERT (γιατί;). Παρέχει επίσης στο «χρήστη» τη δυνατότητα δηµιουργίας δικών του ανώνυµων Blocks. α. Εντοπίστε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες το AutoCAD δηµιουργεί ανώνυµα Blocks. β *. ηµιουργείστε ένα δικό σας ανώνυµο Block και εισάγετε τουλάχιστον ένα στιγµιότυπό του. Σηµειώνουµε ότι το Πρόγραµµα απαλείφει αυτοµάτως τα ανώνυµα Blocks, τα οποία δεν διαθέτουν εισηγµένες εκδοχές, κατά το «άνοιγµα» (OPEN) ενός σχεδίου. 8 *. Μια ιάσταση του AutoCAD είναι κατά βάθος ειδικό στιγµιότυπο ενός ανώνυµου Block, το οποίο δηµιουργεί καταλλήλως το Πρόγραµµα. Εισάγετε µια τυχούσα ιάσταση και α. Ελέγξτε για το Layer στο οποίο έχει εισαχθεί η αντίστοιχή της οντότητα τύπου Block Definition. β. ηµιουργείστε ένα νέο Layer, έστω το «Test», και καταχωρίστε σ αυτό την οντότητα της προηγούµενης περίπτωσης και

10 10 γ. Σβήστε (εντολή ERASE) τη ιάσταση και διαπιστώστε ότι το Layer «Test» είναι αδύνατο να απαλειφθεί, αν προηγουµένως δεν απαλειφθεί η ανώνυµη Block Definition της ιάστασης. 9. Μελετείστε τη συµπεριφορά των Blocks, ως προς τα χαρακτηριστικά Layer, Χρώµα και Τύπος Γραµµής, προχωρώντας στα παρακάτω βήµατα: 1 ο Βήµα (έλεγχος ως προς τα Layers) α. Να οριστούν τα Layers «Test1» (Χρώµα «Green», Τύπος Γραµµής «Border») και «Test2» (Χρώµα «Magenta», Τύπος Γραµµής «Divide»). β. Να σχεδιαστούν οι πλευρές του τριγώνου του Σχήµατος, στα σηµειούµενα Layers, µε Χρώµα και Τύπο Γραµµής «Bylayer». γ. Με χρήση των τριών γραµµών να οριστεί ένα Block. δ. Εισαγωγή του Block, µε τρέχον το Layer «Test1». Παρατηρήσεις. ε. Εισαγωγή του Block, µε τρέχον το Layer «Test2». Παρατηρήσεις. στ. Πειραµατισµοί µε αλλαγή Layer (π.χ. PROPERTIES) εισηγµένων Blocks. ζ. Πειραµατισµοί µε τις καταστάσεις ON OFF και FREEZE THAW των Layers «Test1» και «Test2». 2 ο Βήµα (έλεγχος ως προς το Χρώµα) ε. Πειραµατισµοί µε αλλαγή Χρώµατος εισηγµένων Blocks. Test1 Test2 α. Να σχεδιαστούν οι πλευρές του τετραγώνου του Σχήµατος, µε τα σηµειούµενα Χρώµατα, στο Layer «0» και µε Τύπο Γραµ- µής «Bylayer». β. Με χρήση των τεσσάρων γραµµών να οριστεί ένα Block. γ. Εισαγωγή του Block, µε τρέχοντα το Layer «Test1» και το Χρώµα «Magenta». Παρατηρήσεις. δ. Εισαγωγή του Block, µε τρέχοντα το Layer «Test2» και το Χρώµα «Yellow». Παρατηρήσεις. 3 ο Βήµα (έλεγχος ως προς τον Τύπο Γραµµής). ε. Πειραµατισµοί µε αλλαγή Τύπου Γραµµής εισηγµένων Blocks. α. Να σχεδιαστούν οι πλευρές του τετραγώνου του Σχήµατος, µε τους σηµειούµενους Τύπους Γραµµής, στο Layer «0» και µε Χρώµα «Bylayer». β. Με χρήση των τεσσάρων γραµµών να οριστεί ένα Block. γ. Εισαγωγή του Block, µε τρέχοντα το Layer «Test1» και τον Τύπο Γραµµής «Center». Παρατηρήσεις. δ. Εισαγωγή του Block, µε τρέχοντα το Layer «Test2» και τον Τύπο Γραµµής «Dot». Παρατηρήσεις. 10. Επινοείστε τεχνικές, αντίστοιχες αυτών της προηγούµενης Άσκησης, οι οποίες θα επιτρέπουν τη µελέτη της συµπεριφοράς των Blocks, ως προς τα χαρακτηριστικά Πάχος Γραµµής και Στυλ Εκτύπωσης. 11 *. Ορίστε δύο Blocks, έστω τα «Block1» και «Block2», και εισάγετε από ένα στιγµιότυπό τους. Τροποποιείστε το στιγµιότυπο του «Block1», ώστε να αναφέρεται στο «Block2». Κάνετε την αντίστροφη επεξεργασία στο στιγµιότυπο του «Block2». 0

11 11 12 *. ηµιουργείστε ένα Block µε Attributes και εισάγετε ένα στιγµιότυπό του. Χρησιµοποιείστε την εσωτερική περιγραφή των αντικειµένων, µέσω λίστας ιδιοτήτων, και βρείτε τον «τύπο» των δύο οντοτήτων, της Attribute Definition και της οντότητας που υλοποιεί την τιµή ενός Attribute. 13. Επιχειρείστε έλεγχο του τρόπου εισαγωγής των τιµών των Attributes (µέσω προτροπών στην Command: ή µέσω Πλαισίου ιαλόγου), κατά την εισαγωγή Blocks που περιέχουν Attributes. 14. Επινοείστε και εφαρµόστε τεχνικές, για τη µελέτη της συµπεριφοράς των Attributes σταθερής ή µεταβλητής τιµής, κατά τον επανορισµό Blocks. 15 *. Επινοείστε τρόπο επεξεργασίας ενός εισηγµένου Attribute, από την άποψη ενός χαρακτηριστικού, στο οποίο δεν επιτρέπουν πρόσβαση οι σχετικές εντολές του AutoCAD, π.χ. του χαρακτηριστικού Thickness. Χρησιµοποιείστε αντίστοιχη τεχνική, για τον έλεγχο του Στυλ Εκτύπωσης. 16. Παρατηρείστε ότι το AutoCAD, από την άποψη των Grips, χειρίζεται τα Blocks ως ενιαίες οντότητες: παρέχει ένα µόνο Grip στο Σηµείο Εισαγωγής (πώς όµως αντιµετωπίζει τα Attributes;). Ζητείστε από το Πρόγραµµα, από την άποψη του εξοπλισµού τους µε Grips, να χειρίζεται τα Blocks σαν να αποτελούνται από διακεκριµένες οντότητες. 17. Πειραµατιστείτε µε «εξαγωγή» Attributes, σε µορφή cdf, sdf ή dxf (αρχεία τύπου *.txt και *.dxx ). Ανοίξτε και µελετείστε τα προκύπτοντα αρχεία: α. σε έναν στοιχειώδη Επεξεργαστή Κειµένου, π.χ. στον Notepad των Windows, β. σε ένα πρόγραµµα Λογιστικών Φύλλων (Spreadsheets), π.χ. στο Microsoft Excel, γ. σε µια εφαρµογή χειρισµού Βάσεων εδοµένων, π.χ. στη Microsoft Access. Πειρα- µατιστείτε µε «εξαγωγή» Attributes, σε αρχεία τύπου *.csv, *.txt ή *.xls, χρησιµοποιώντας τη σύγχρονη «βήµα προς βήµα» τεχνική, που παρέχει η εντολή EATTEXT. Μελετείστε τα προκύπτοντα αρχεία στις εφαρµογές Microsoft Excel και Microsoft Access. 18. Να ορίσετε στο AutoCAD το ελλειψοειδές που βλέπετε στο Σχήµα, µε ηµιάξονες R 1 = 0.75, R 2 = 2.50 και R 3 = 1.50 µονάδες, α. Ως επιφάνεια και β. Ως στερεό του AutoCAD. Να αποδείξετε ότι το σχήµα που προκύπτει είναι πράγµατι ελλειψοειδές. 19. ηµιουργείστε ένα directory «βιβλιοθήκης», έστω το C:\LIBRARY. Αποθηκεύσετε εκεί µερικά κοινής χρήσης αρχεία σχεδίου. «Πείστε» το AutoCAD να «βλέπει» αυτό το Directory, έτσι ώστε, όταν χρησιµοποιείτε την εντολή -INSERT, να καλείτε το προς εισαγωγή αρχείο απλώς µε το όνοµά του. 20 *. Επινοείστε τρόπο παράκαµψης των σχετικών ελέγχων του συστήµατος και δηµιουργείστε ένα Block µε αυτοαναφορά. Τι παρατηρείτε; 21 *. ιαπιστώστε ότι ένα στιγµιότυπο Xref είναι µια οντότητα τύπου INSERT. α. Πειραµατιστείτε µε «προσάρτηση» και «υπέρθεση» Xrefs. β. Ελέγξτε τις λίστες ιδιοτήτων των αντιστοίχων οντοτήτων BLOCK και εντοπίστε τη διαφορά ανάµεσα σε «προσαρτηµένη» και «υπερτεθηµένη» Xref. 22. Εξηγείστε, γιατί η εισαγωγή (εντολή INSERT) ενός εξωτερικού αρχείου, µε ορισµένο ένα «συνώνυµό» του Block, οδηγεί σε κατάσταση αυτοαναφοράς. Εξηγείστε γιατί αυτό δεν συµβαίνει, αν το αρχείο «προσαρτηθεί» ως Xref. 23. Μετατρέψτε ένα εξωτερικά εξαρτηµένο και επώνυµο αντικείµενο ενός σχεδίου, π.χ. ένα Block ή ένα Layer, σε µόνιµο µέρος του. Προσέξτε την τεχνική που χρησιµοποιεί το AutoCAD για να αποφύγει συνωνυµία µε υπάρχοντα, στο κύριο σχέδιο, οµοειδή επώνυµα αντικείµενα. 24 *. Ελέγξτε τη λίστα ιδιοτήτων ενός εξωτερικά εξαρτηµένου αντικειµένου, π.χ. ενός Layer, και εντοπίστε τη διαφορά ανάµεσα σ αυτή και στη λίστα ιδιοτήτων ενός συνηθισµένου Layer.

12 Λίγο γνωστή είναι και η δυνατότητα αποκοπής (clipping) της εµφάνισης µιας Xref ή ενός στιγµιοτύπου ενός συνήθους Block, πέραν ενός ορίου. Το όριο δυνατόν να είναι ορθογωνικό, πολυγωνικό ή να ορίζεται από µια υπάρχουσα Polyline. Πειραµατιστείτε µε τη δυνατότητα αυτή, χρησιµοποιώντας την εντολή XCLIP. Υπενθυµίζεται ότι αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και µε οντότητες τύπου IMAGE (εντολή IMAGECLIP). 26. Ας σηµειώσουµε κάποιες ακόµα ειδικές χρήσεις των Blocks στο AutoCAD: α. Για τον ορισµό «βέλους» (arrowhead) διαστασιολόγησης «του χρήστη». β. Αντί της οντότητας τύπου POINT, µε τις εντολές DIVIDE και MEASURE. Πειραµατιστείτε µε τις χρήσεις αυτές. 11. Υποδείξεις για τις Ασκήσεις 1. Προτείνω εδώ (και παρακάτω, όπου απαιτείται) κώδικα AutoLISP. Η συνάρτηση entsel επιτρέπει την επιλογή της εισηγµένης εκδοχής του Block και τον εντοπισµό του κωδικού της ονόµατος. Μέσω του κωδικού ονόµατος, είναι δυνατή (συνάρτηση entget ) η πρόσβαση στη «λίστα ιδιοτήτων» της οντότητας. Η πρόσβαση στη λίστα ιδιοτήτων της αόρατης Block Definition πραγµατοποιείται αφού, µέσω της συνάρτησης tblobjname, εντοπίσουµε το κωδικό της όνοµα. Ο «τύπος» κάθε οντότητας είναι το δεύτερο µέλος της υπολίστας «κωδικού» 0 στη λίστα ιδιοτήτων της. 4 β. Όπως και στην Άσκηση 1. 7 β. Ο ορισµός του Block πραγµατοποιείται µέσω επανειληµµένων κλήσεων της συνάρτησης entmake, αρχικά για τη δηµιουργία της «κύριας» οντότητας BLOCK, στη συνέχεια για τη δηµιουργία κάθε µιας από τις υποοντότητές της και τέλος για τη δηµιουργία της οντότητας «ENDBLK» που κλείνει τη διαδικασία. Η Block Reference εισάγεται επίσης µε την entmake. Τρεις επισηµάνσεις: α. Στη λίστα ιδιοτήτων της οντότητας BLOCK, που αποτελεί την παράµετρο της entmake, το δεύτερο µέλος της υπολίστας «κωδικού» 70, θεωρούµενο «δυαδικός» αριθµός (ο οποίος, παρ όλα αυτά, θα εισαχθεί ως «δεκαδικός»), πρέπει να έχει το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο του (το ψηφίο των µονάδων) ίσο µε 1. β. Το προσωρινό όνοµα του ανώνυµου Block, απαραίτητο για την εισαγωγή της οντότητας INSERT, «επιστρέφεται» από την entmake, όταν αυτή δηµιουργεί την ENDBLK και ολοκληρώνει τον ορισµό του Block. γ. Η οντότητα ENDBLK, όπως και η BLOCK, διαθέτει επίσης τα δικά της χαρακτηριστικά, ανήκει π.χ. σε Layer. Οι συνέπειες µπορεί να είναι αντίστοιχες εκείνων που σηµειώνονται στη σελίδα 2, 2 ο Σηµείο. 8. Αν εξετάσουµε τη λίστα ιδιοτήτων της ιάστασης, διαπιστώνουµε ότι το προσωρινό όνοµα της αντίστοιχής της (ανώνυµης) οντότητας BLOCK είναι το δεύτερο µέλος της υπολίστας «κωδικού» 2. Στη συνέχεια, η tblobjname δίνει πρόσβαση στο κωδικό όνοµα και εποµένως στη λίστα ιδιοτήτων της BLOCK. Για την καταχώριση της τελευταίας οντότητας σε νέο Layer, δεν λειτουργεί, όπως διαπιστώνεται, η συνάρτηση entmod αλλά απαιτείται ο πλήρης επανορισµός της µέσω της entmake. 11. Οι τροποποιήσεις πραγµατοποιούνται εύκολα, µέσω της συνάρτησης entmod. 12. Ο «τύπος» των δύο οντοτήτων λαµβάνεται (συνάρτηση assoc ) από τη λίστα ιδιοτήτων τους και αυτή, µέσω της συνάρτησης entget, µε χρήση του κωδικού τους ονόµατος. Για τον εντοπισµό του κωδικού ονόµατος καλείται (ίσως επανειληµµένα) η συνάρτηση entnext, αφού ληφθεί υπόψην, ότι η πρώτη οντότητα αποτελεί υποοντότητα της BLOCK και η δεύτερη της INSERT. Η ακολουθία των υποοντοτήτων έπεται, στη Βάση εδοµένων, της «κύριας» οντότητας, µέχρις ότου τερµατιστεί µε την οντότητα ENDBLK στην πρώτη περίπτωση και µε την SEQEND στη δεύτερη. 13. Μελετείστε την επίδραση της Μεταβλητής Συστήµατος ATTDIA.

13 Το χαρακτηριστικό Thickness είναι εύκολα ελέγξιµο (συνάρτηση entmod ), µέσω της λίστας ιδιοτήτων πρόκειται για την τιµή του δεύτερου µέλους της υπολίστας «κωδικού» 39, στη λίστα ιδιοτήτων της οντότητας. Στο Στυλ Εκτύπωσης έχω πρόσβαση, µέσω της εντολής EATTEDIT. Αν όµως επιχειρήσω απευθείας επέµβαση στη Βάση εδοµένων του AutoCAD, θα διαπιστώσω, ότι ο έλεγχος του χαρακτηριστικού αυτού, µέσω της λίστας ιδιοτήτων, είναι περίπλοκος. Προτείνεται εποµένως η χρήση της τεχνολογίας ActiveX Automation του AutoCAD 12. Η Visual LISP παρέχει πρόσβαση στα ActiveX «αντικείµενα» και στις «ιδιότητές» τους, µέσω καταλλήλων συναρτήσεων. Εδώ θα χρησιµοποιηθούν η vlax-ename->vla-object, για τον εντοπισµό «αντικειµένου» µέσω του κωδικού του ονόµατος, η vlax-get-property, για την εύρεση της τρέχουσας τιµής «ιδιότητας», και η vlax-put-property, για τον ορισµό τιµής «ιδιότητας» (εδώ της «ιδιότητας» PlotStyleName ). Προϋποτίθεται η κλήση της vl-load-com, για το «φόρτωµα» του σχετικού συνόλου των συναρτήσεων. 16. Μελετείστε την επίδραση της Μεταβλητής Συστήµατος GRIPBLOCK. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και την εντολή OPTIONS. 17. Για εξαγωγή σε αρχεία µορφής cdf και sdf (comma-delimited και space-delimited format), προαπαιτείται η δηµιουργία ενός «αρχείου δοµής» (template file). Λεπτοµερείς πληροφορίες παρέχονται στο αρχείο ACAD_AUG.CHM ή, ακολουθώντας το σχήµα της «βοήθειας» που παρέχεται στο περιβάλλον του AutoCAD (εντολή HELP): User s Guide > Create and Modify Objects > Draw Geometric Objects > Create and Insert Symbols (Blocks) > Attach Data to Blocks (Block Attributes) > Extract Block Attribute Data (Advanced), για την Έκδοση Εκκινήστε από σφαίρα ακτίνας µιας µονάδας. Η απόδειξη για το είδος της προκύπτουσας οντότητας δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη: αρκεί να αποδειχθεί, ότι τυχόν σηµείο της επιφανείας της ικανοποιεί εξίσωση ελλειψοειδούς. Υπενθυµίζεται ότι η εξίσωση ελλειψοειδούς, σε Καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων, µε αρχή στο κέντρο του και µε άξονες X, Y, Z κατά τους άξονες του στερεού είναι 13 : x a 2 2 y + b 2 2 z + c 2 2 = 1, όπου a, b και c οι ηµιάξονες του ελλειψοειδούς. 19. Χρησιµοποιείστε την εντολή OPTIONS, καρτέλα Files, επιλογή Support File Search Path. είτε και τη Σηµείωση Επιχειρείστε επανορισµό ενός υπάρχοντος Block, µέσω της συνάρτησης entmake (βλ. υπόδειξη για την Άσκηση 7 β). Φροντίστε, ώστε µια υποοντότητα του οριζόµενου Block να είναι τύπου INSERT και να αναφέρεται στο υπάρχον Block. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το AutoCAD δεν καταρρέει (Έκδοση 2004). ηµιουργείται όµως ένα παράδοξο «αόριστο» (undefined) Block, την ύπαρξη του οποίου το Πρόγραµµα αναφέρει κάθε φορά που ελέγχει τη Βάση εδοµένων του σχεδίου (π.χ. µε την εντολή REGEN). 21. Η διαφορά σχετίζεται µε την υπολίστα «κωδικού» 70, στη λίστα ιδιοτήτων της BLOCK. Συχνά, στη λίστα ιδιοτήτων των αντικειµένων του AutoCAD, το δεύτερο µέλος της υπολίστας «κωδικού» 70 (φυσικός αριθµός) σχετίζεται µε την ενεργοποίηση ή όχι κάποιων χαρακτηριστικών. Αν και εισάγεται ως δεκαδικός, είναι «δυαδικά κωδικοποιηµένος» (bit-coded) φυσικός. Από την τιµή (1 ή 0) του δυαδικού ψηφίου µιας ορισµένης τάξης, εξαρτάται η ενεργοποίηση ή µη ενός συγκεκριµένου χαρακτηριστικού. Η συνάρτηση boole συχνά διευκολύνει στο χειρισµό του αριθµού αυτού. 24. Η διαφορά έχει σχέση µε την τιµή του δεύτερου µέλους της υπολίστας «κωδικού» 70, στη λίστα ιδιοτήτων του αντικειµένου LAYER.

14 14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Το κείµενο αυτό έχει λάβει υπόψη και την Έκδοση 2004 του AutoCAD. 2 Βλέπε π.χ. το κείµενο του Λευτέρη Βιριράκη: Σχεδίαση µε τη Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Aided Drafting CAD), σελ. 2, 2.1.α. 3 Εδώ και παρακάτω, όταν αναφερόµαστε σε «τύπο» οντότητας, εννοούµε το «είδος» του αντικειµένου το οποίο συνδέεται µε τον «κωδικό οµάδας» (group code) 0, κατά την περιγραφή του µέσω «συσχετισµένης λίστας» (association list θα την αναφέρουµε και σαν «λίστα ιδιοτήτων»), σε εφαρ- µογές AutoLISP ή και σε αρχεία DXF. 4 Τυπική κατάσταση αυτοαναφοράς προκύπτει όταν: α. Χρησιµοποιούµε για επανορισµό Block ένα στιγµιότυπό του, χωρίς «διάσπαση» και β. εισάγουµε εξωτερικό αρχείο (βλέπε σελ. 6), στο οποίο είναι ορισµένο ένα συνώνυµό του Block π.χ. το αρχείο UNIT.DWG, µε ορισµένο το Block «Unit». Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται εισαγωγή µε ταυτόχρονη µετονοµασία (βλέπε Σηµ. 8). Ως πρόκληση για σκέψη και έρευνα, σηµειώνω, ότι το θέµα της αυτοαναφοράς έχει ευρύτερο φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Ας θυµηθούµε τον αρχαίο λογικό γρίφο, που αποδίδεται στο σοφό Επιµενίδη. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Bertrand Russell (Άγγλος µαθηµατικός και φιλόσοφος, ) ανακάλυψε µια εσωτερική αντίφαση στη Θεωρία Συνόλων, οφειλόµενη ακριβώς στο είδος αυτοαναφοράς που συζητάµε εδώ, η οποία έµεινε στην ιστορία ως το «παράδοξο του Russell». 5 Βλέπε Λευτέρη Βιριράκη ό.π.π., σελ. 6, 4. 6 Υπενθυµίζουµε εδώ µια διαδεδοµένη λογική οργάνωσης του σχεδίου και της σχεδιαστικής εργασίας στο AutoCAD, που κατά τη γνώµη µας είναι και ενδεδειγµένη: µε χρήση του χαρακτηριστικού Layer, ως του κύριου στοιχείου οµαδοποίησης των σχεδιαστικών αντικειµένων. Τα λοιπά «συνήθη» χαρακτηριστικά έχουν κατά κανόνα τιµή «ByLayer», εποµένως η διαφοροποίηση των αντικειµένων ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά είναι «παράγωγη» δηλαδή εξαρτώµενη από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που έχουν αποδοθεί στο Layer τους. Αυτή η τεχνική κάνει απλή και προφανή τη δοµή του σχεδίου και επιπλέον κάνει εύκολες τις µεταγενέστερες αλλαγές. Είναι δε προφανές ότι επεκτείνεται και στο θέµα της οργάνωσης και χρήσης Blocks. 7 Το AutoCAD ερευνά κατά σειράν τους εξής καταλόγους (directories ή folders): α. Τον τρέχοντα κατάλογο. β. Αυτόν που περιέχει το αρχείο σχεδίου. γ. Τους καταλόγους, που ορίζονται µε χρήση της καρτέλας Files, στο Πλαίσιο ιαλόγου OPTIONS (βλέπε και Άσκηση 19). δ. Τον κατάλογο που περιέχει το αρχείο ACAD.EXE. 8 Αν, ωστόσο, στην προτροπή «Enter block name or [?]:» η απάντηση του «χρήστη» είναι του τύπου: newname=filename, θα συµβεί επίσης µετονοµασία και το Block θα οριστεί µε όνοµα «Newname» και όχι «Filename». υνατότητα µετονοµασίας παρέχει και το Πλαίσιο ιαλόγου INSERT. 9 Αν ήταν εφικτό να τροποποιήσω τα ανεξάρτητα στιγµιότυπα, ώστε να αναφέρονται όχι πια στο «Old-Bed» αλλά στο «Bed», το πρόβληµα θα είχε λυθεί. Αυτό είναι αδύνατο σε επίπεδο εντολών, λύνεται όµως µε τρόπο εντυπωσιακά απλό, µέσω απευθείας επέµβασης στη Βάση εδοµένων του σχεδίου, µε χρήση απλών προγραµµάτων, π.χ. σε «γλώσσα» AutoLISP (βλέπε και Άσκηση 11). 10 Κατάσταση κυκλικής αναφοράς εµφανίζεται, αν επιχειρήσω να προσαρτήσω ένα σχέδιο στον εαυτό του είτε άµεσα είτε µε µεσολάβηση ενός ή περισσοτέρων αρχείων, αν π.χ. επιχειρήσω να προσαρτήσω στο τρέχον σχέδιο ένα άλλο, στο οποίο είναι ήδη προσαρτηµένο το τρέχον. 11 Αν ο Scale Factor οριστεί αρνητικός και για τις δύο διευθύνσεις, θα διαπιστώσετε ότι το αποτέλεσµα δεν είναι καθόλου κατοπτρικό. Είναι γνωστό, ότι το «γινόµενο» δύο κατοπτρισµών είναι µια στροφή (και σε ειδικές περιπτώσεις µια µεταφορά ), εδώ δε µια στροφή 180 περί το Σηµείο Εισαγωγής. Βλέπε π.χ. George E. Martin: Transformation Geometry, An Introduction to Symmetry, Springer, New York 1982, p

15 15 12 Από την άποψη της τεχνολογίας αυτής, κάθε στοιχείο του AutoCAD, ξεκινώντας από το ίδιο το Πρόγραµµα, ως εφαρµογή, προχωρώντας στο σχέδιο, συνεχίζοντας µε στοιχεία του Interface (Μενού και Μπάρες Εργαλείων) και φτάνοντας στις σχεδιαστικές οντότητες, στα Blocks, στα επώνυµα αντικείµενα, στις ιατάξεις Εκτύπωσης (Layouts) κ.τ.λ., αποτελεί µέρος µιας ιεραρχίας «αντικειµένων» (objects). Τα «αντικείµενα» είναι εξοπλισµένα µε «ιδιότητες» (properties) και «µεθόδους» (methods), µε χρήση των οποίων είναι δυνατόν να αντλήσουµε πληροφορίες γι αυτά αλλά και να προχωρήσουµε σε επεξεργασία τους. Η πρόσβαση στην τεχνολογία ActiveX Automation του AutoCAD είναι δυνατή από προγραµµατιστικά περιβάλλοντα, όπως π.χ. της Visual Basic for Applications (VBA) του AutoCAD, αλλά και από το περιβάλλον της Visual LISP, που επεκτείνει τις δυνατότητες της AutoLISP προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι επίσης εφικτή και από προγραµµατιστικά περιβάλλοντα και γλώσσες προγραµµατισµού εκτός AutoCAD. Πληροφορίες διατίθενται στο αρχείο ACAD_ALG.CHM του AutoCAD ή, κατά το σχήµα της «βοήθειας» στο περιβάλλον του AutoCAD (εντολή HELP): Customization Guide > AutoLISP, Visual LISP and DXF > AutoLISP Developer's Guide > Using the Visual LISP Environment > Working with ActiveX, για την Έκδοση Βλέπε π.χ. George B. Thomas - Ross L. Finney: Απειροστικός Λογισµός, Τόµος Β, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001, σελ Η Γεωµετρική Απεικόνιση, που µετατρέπει µια σφαίρα ακτίνας r σε ελλειψοειδές µε ηµιάξονες r k x, r k y και r k z, είναι ένας Γραµµικός (Linear) Μετασχηµατι- k 0 0 σµός, µε Πίνακα x M = 0 0 k y 0 0 k z (βλέπε π.χ. Στυλιανού Α. Ανδρεαδάκη: Μαθήµατα Αναλυτικής Γεωµετρίας, Ιωάννινα 1969, σελ ). Το AutoCAD υλοποιεί αυτό το Μετασχηµατισµό, που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ανισότροπη «διαστολή» (dilatation), κατά την εισαγωγή Block µε τους κατάλληλους κατά X, Y και Z Συντελεστές Κλίµακας. Ιούλιος 2004 Παναγιώτης Νικολαΐδης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ Π.Σ 4 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΒΥΛ REGISTRY 2010 https://registry.ekevyl.gr

ΕΚΕΒΥΛ REGISTRY 2010 https://registry.ekevyl.gr ΕΚΕΒΥΛ REGISTRY 2010 https://registry.ekevyl.gr Οδηγίες για προμηθευτές ιατροτεχνολογικών προϊόντων Έκδοση 3.1 Δεκέμβριος 2010 Επικοινωνία registry@ekevyl.gr Copyright ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ 2010 http://www.ekevyl.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA 2 «Μονάδα Μετάφρασης» 2 «Μονάδα Μετάφρασης» Όταν δημιουργείται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στην Java, το αρχείο καλείται µονάδα µετάφρασης (compilation unit)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 1. Εισαγωγή στο Archicad 1.1.Φιλοσοφία του προγράµµατος 1.2.Εκκίνηση του Archicad 1.2.1. ηµιουργία νέας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης

Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Εκπαιδευτικός: Παπαδάκης Σταµάτης Οδηγάµε το Γενικό Λύκειο Κρουσώνα - Σχολικό έτος 2013-2014 Φύλλο Εργασίας Προγραµµατισµός Εφαρµογής στο AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu Ακολουθώντας τα βήµατα αυτού του φύλλου εργασίας, θα αναπτύξουµε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5 Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/306 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling Μάθημα 3: Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...5 ΜΕΡΟΣ Β : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.

Αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από τα παραπάνω θα βρείτε στις επόμενες σελίδες. Αξιότιμοι κύριοι, Ανακοινώθηκε όπως γνωρίζετε, αλλαγή στους συντελεστές Φ.Π.Α. με ισχύ από HIT 1/1/2011 και εξής. Για να αντιμετωπίσετε αυτή την αλλαγή, θα πρέπει να προβείτε στις ενέργειες που περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα